Laboratorní práce z chemie UHLÍK – VLASTNOSTI AKTIVNÍHO UHLÍ

Komentáře

Transkript

Laboratorní práce z chemie UHLÍK – VLASTNOSTI AKTIVNÍHO UHLÍ
LP 8-3
Laboratorní práce z chemie
Téma:
UHLÍK – VLASTNOSTI AKTIVNÍHO UHLÍ
Jméno a příjmení:
Třída:
Datum :
Hodnocení :
Příprava : Aktivní uhlí má velký povrch 800 - 1500m2/g. Kávová lžička aktivního uhlí
představuje povrch s plochou velkou jako fotbalové hřiště. Na svém povrchu zachycuje
barviva i jedovaté plyny a páry.Živočišné (černé, aktivní) uhlí je lék proti průjmu. Váže na
svůj povrch toxické látky ze zažívacího ústrojí.
Úkol: Ověřte vlastnosti aktivního uhlí.
Ověřte schopnost aktivního uhlí zachycovat na svém povrchu barviva.
Chemikálie: vodný roztok barviva (cca 20 ml vody se 4 kapkami červeného inkoustu),
aktivní uhlí ( 2 tablety živočišného uhlí - léku Carbosorb)
Pomůcky: filtrační aparatura (stojan, křížová svorka, držák, filtrační kruh, skleněná tyčinka,
filtrační nálevka, filtrační papír), 3 kádinky, třecí miska s tloučkem, široká zkumavka, zátka,
lžička
Postup:
1. Sestavte filtrační aparaturu.
2. Připravte roztok barviva – asi 20 ml vody a 4 kapky inkoustu - a přefiltrujte ho. Získáte
filtrát č. 1, který uschováte ke kontrole a porovnání.
3. Ještě jednou připravte roztok barviva stejným způsobem.
V třecí misce rozetřete 2 tablety živočišného uhlí. Roztok barviva přelijte do široké
zkumavky a vsypte k němu rozetřené tablety živočišného uhlí. Zkumavku uzátkujte a
směs dobře protřepejte.
Poté protřepanou směs přefiltrujte. Získáte filtrát č. 2, který opět uschovejte ke kontrole.
4. Porovnejte vzhled obou filtrátů.
roztok barviva
filtrát č. 1
roztok barviva s rozetřenými
tabletami živočišného uhlí
filtrát č. 2
LP 8-3
Pozorování a výsledky:
Zakresli a popiš vzhled obou filtrátů :
filtrát č. 1
filtrát č. 2
Závěr:
Filtrací roztoku vody a inkoustu se původní zbarvení …………………………….
Filtrací směsi vodného roztoku inkoustu s rozetřeným živočišným uhlím získáme
………………………….. filtrát.
Prokázali jsme, že aktivní uhlí barvivo z roztoku …………………………………( zachytí –
nezachytí).