tvorba integrity

Komentáře

Transkript

tvorba integrity
TVORBA INTEGRITY
PŘÍKLAD SPORTOVNÍHO KLUBU
LABORAL KUTXA BASKONIA
VITORIA – GASTEIZ
2015
ÚVODEM
Psal se rok 1998. Začátek konce Přerovských strojíren vlastněných v rámci privatizace skupinou PPF. Likvidace
jako fáze konkurzu. Rozprodej uměle zadluženého majetku. Stroje do keramických linek a samotné soubory
strojů pro prvotní výrobu. Tuzemských zájemců bylo mnoho. Problém zaplacení. Zprostředkovaný zájemce
jakási MCC na severu Iberského poloostrova. Velikonoční výlet (Zelený čtvrtek) s jednáním následující středu.
Krásy Evropy. Až do okamžiku, když se kolega Josef v gaskoňském Tarbes rozhodl vzít to přes Pyreneje po trase
Tour de France. Silničky. Nahoru to jde, dolů první defekt. Před obcí Arizkun druhý. Je neděle jedenáct hodin.
Stanoviště kostel. Nikde nikdo. Pak se vyhrnuli. Chlap, něco mezi Goyovým pžízrakem a Che Guevarou obchází
auto (naštěstí výroba Katalánci a SEAT). Dívá se na SPZ. Nesměle říkám „CZEKO.“ To při vědomí ukazatele směr
Guernica (němčina by byla špatně). Nic se půlhodinu neděje. Z oken voní sváteční oběd. Muž typu povstalce
přijíždí odtahovým autem. Vše mění do hodiny. Peníze nechce. Gestikulací naznačuje. Pojďte se mnou.
Kamenný dům. Velký stůl. U něj snad sto lidí. V čele stará paní. Něco nám říká. Jediné co je zřejmé, je opět
„CZEKO“. Pomáhá komunikace ve francouzštině (zlatý gymnazijní Josef). To co jsem pochopil. Jako jedni z mála
jste za nás bojovali. S naším bývalým farářem a chlapy. U Gasteizu (Vitorie) a Donostie (San Sebastiánu). Řekla:
„Kdo za nás bojuje, je také Bask.“ Paní pamatovala české „interbrigadisty“ z občanské války proti Frankovi. Pro
ni a všechny v jejím okolí (uznávání moudrosti starších) jsme dodnes spojenci (proč i my, nevysvětlovala). Když
místní začali večer hrát modifikaci písně „Rožnovské hodiny“ v rytmu valčíku, bylo to sólo pro nás. Doma není
nikdo prorokem. Jistého místního Honzu neinternovali. V chaosu změnil identitu. Chybí dodat „žijí dodnes“.
Arizkun, Navarra, kostel San Juan Bautista
Obdobu jsme pociťovali po celou dobu svého pobytu. Není malé země. Až smutný byl rozdíl mezi národní
hrdostí a aktivitou místních (bez rozdílu původu) a podivným klimatem v prostoru odkud jsme přijeli. Jiná
atmosféra od obchodních jednání až po návštěvu basketbalu. Vitoria - Gasteiz proti Realu Madrid. Žádný pískot
na soupeře. Potlesk tomu kdo umí. Tento můj pocit trvá. Proto a zejména díky uvedené zkušenosti studie
tvorby integrity na našich stránkách z jiné země. Jde to. Ale musí se chtít. Ne všechno musí být čistě tržní. Vše
může nést u nás mizící stopy účasti, spolupráce, tradice i hrdosti. Hledejme inspiraci. U Basků jsme spojenci.
Ing. Erik Maca
2
PROCES INTEGRITY
Jak již jsme naznačili v předchozích případových studiích (studie integrity - MCC, ocenění integrity – Vitoria Gasteiz), je základním principem rozvoje stále se opakující činnost po ose rodina, škola, vzdělanost, práce,
komunita. To dokladuje i tato případová studie. Opět platí zásada, že když dělají dva totéž, není to totéž. Zde na
příkladu sportovního klubu a sportu číslo jedna ve Vitorii – Gasteiz, kterým není na rozdíl od zbytku celého
Španělska fotbal, ale po desetiletí basketbal. Činnost a aktivity prostřednictvím Laboral Kutxa Baskonia S.A.D.
Vitoria – Gasteiz (Zabalgana, Salburua)
Čtvrt milionová Vitoria – Gasteiz je výrazně multinacionálním městem, tak jak dokladuje následující přehled.
Životní styl zeleně a hledání volnosti v industrializované společnosti. Prostor pro život (podrobně studie
„ocenění integrity“, titul „Zelené město Evropy 2012“). Bez rozdílu toho, kdo vede místní politiku (aktuálně
místní národní sociální strany proti klasickým socialistům a lidovcům). Zkrátka. Rozvoj je dán. Jsou jen různé
cesty na dosažení cíle. „Neodlišujeme se, jsme všichni lidé“ je vyvěšeno v ulicích. Vše je spolupráce obyvatel.
.
Demografická struktura obyvatel Vitoria – Gasteiz
Zdroj: Statistiky města a provincie Álava (Araba) 2013, EUROSTAT 2013
Místo narození
Vitoria – Gasteiz (Baskicko)
Zbytek provincie Álava (Baskicko)
Provincie Vizcaya (Baskicko)
Provincie Guipuzcoa (Baskicko)
Ostatní provincie Španělska
Mimo území Španělska
Celkem
Narozeno mimo území Španělska (%)
Národnost/původ
Španělsko
Jižní Amerika
Oblast Magrebu
Evropská Unie
Ostatní země Afriky
Ostatní země Asie a Austrálie
Ostatní země Evropy
Střední Amerika
Čína
Severní Amerika
Celkem
Celkem mimo Španělsko
Celkem mimo Španělsko (%)
Podíl národnosti/původu
mimo Španělsko (%)
Vybrané země
Evropy (%)
0 – 14 let
29 439
228
342
188
1 265
2 606
34 068
7,6
0 – 14 let
29 799
901
1 569
472
574
208
211
136
181
17
34 068
4 269
12,5
Provincie Álava
Baskicko
Španělsko celkem
Německo
Spojené království
Francie
Česká republika
3
Věková skupina obyvatel
15 – 64 let
64 let a více
83 391
8 847
5 123
7 032
7 656
1 648
6 914
1 476
35 170
25 350
24 788
684
163 062
45 037
15,2
1,5
Věková skupina obyvatel
15 – 64 let
64 let a více
144 416
44 705
5 384
113
4 558
83
2 824
84
1 989
8
1 369
1
892
15
796
16
643
5
171
7
163 062
45 037
18 626
332
11,4
0,7
Celkem
121 677
12 383
9 646
8 578
61 785
28 078
242 147
11,6
Celkem
218 920
6 398
6 210
3 380
2 571
1 578
1 118
948
829
195
242 147
23 227
9,6
8,9
6,5
11,2
9,2
7,5
5,9
4,0
Podstata chování a výsledků je klasická. Školsky. Základem slovesa integrovat je latinské sloveso integrate
(sjednocovat, scelovat) a přídavné jméno integer (nedotčený, celý). Jde tedy o socializační proces. Integrace
bývá definována jako „oboustranný psychosociální proces sbližování minority znevýhodněných a majority
jednajících.“ Neznamená však přizpůsobení se minority majoritě, ani majority minoritě (pozitivní diskriminace).
Vyjadřuje způsob života a základní právo svobodné volby pro společný život. Nepřetržitý tvůrčí proces zapojení.
Migranti, etnické menšiny
Ostatní (zdravotně) znevýhodnění
Většinová/místní populace
Proces integrace – propojení sektorů a
sociálních skupin - spolupráce, komunikace,
komunitní plánování, rozvoj území
Nábožensky odlišné skupiny
Sociálně znevýhodněné skupiny
PROCES INKLUZE
Baskická vláda podala na počátku devadesátých let iniciativu vládě „španělské“, tedy centrální. Takzvaný pojem
„inkluze“. Poprvé ve veřejné diskuzi v Evropě v souvislosti vzdělávací politiky Salamanského usnesení. Na
světové konferenci pořádané organizací UNESCO a španělskou vládou roku 1994 v Salamance s cílem „vzdělání
pro všechny“ podepsaly vlády 92 zemí rezoluci, ve které propagovaly a stanovily změnu ve vývoji pedagogiky a
vytvoření škol pro všechny děti. Deklarovány byly následující principy a procesy pro další rozvoj.











Všichni studenti (žáci) a pracovníci školy jsou stejně důležití.
Zvyšujeme míru zapojení studentů (snižování vyčlenění) do školní kultury, vzdělávání a komunity.
Měníme školní kulturu, politiku a praxi tak, aby byla zohledněna různorodost studentů.
Odstraňujeme překážky v učení a zapojení všech studentů, tedy nejen těch z různých důvodů slabších.
Využíváme zkušeností z konkrétních případů, aby pozitivně mohli čerpat i ostatní studenti.
Vnímáme rozdíly mezi studenty jako inspiraci pro podporu učení, nikoliv problému, který je třeba řešit.
Uznáváme práva studentů na vzdělávání v místě, kde žijí.
Zkvalitňujeme školy pro potřeby studentů i učitelů.
Podporujeme růst úlohy škol při budování společenství a rozvoji hodnot, nejen při zvyšování výkonů.
Podporujeme vzájemně prospěšné vztahy mezi školami a okolní komunitou.
Řídíme se myšlenkou, že inkluze ve vzdělávání je základním prvkem inkluze ve společnosti.
V inkluzi jde tedy o minimalizaci všech překážek v jednání mezi lidmi. Inkluze začíná tím, že připustíme odlišnost
mezi sociálními skupinami a stavíme na respektování těchto odlišností. To může znamenat rozsáhlé změny
v běžném životě. Vše nás musí zajímat z pohledu celé osobnosti. Jaké místo má v této logice sport? Podívejme
se tedy na případ sportovního (basketbalového) klubu, jeho příznivců, města Vitoria-Gasteiz a jeho obyvatel.
4
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
Celý systém je založen na propojení všech subjektů účastnících se aktivit sportovního klubu (obrázek), který má
aktuálně více jak 9 000 přispívajících členů (forma našeho spolku). Klub spolupracuje s celou místní komunitou
(základem jsou aktivity škol a aktivity volného času – děti/rodiče). Výraznou podporou financování klubu je
podpora družstevní banky Laboral Kutxa (v překladu „záložna práce“ námi analyzované Mondragonské
družstevní korporace MCC) a dalších více jak deseti dalších (místních) partnerů. Potud klasický model.
PREDSEDNICTVO
NADACE 5+11
SOCIÁLNÍ RADA
Předseda nadace
Předseda rady
Předsednictvo
Zástupce Vitoria - Gasteiz
Sekretariát/organizace
Zástupci PP,PNV,PSE, EH BILDU
SPOLUPRÁCE
LABORAL KUTXA BASKONIA SAD
Laboral Kutxa
Členská základna sdružení
Ostatní smluvní partneři
Předsednictvo/vedení
Místní komunity
Sekretariát/organizace/obchod
Zástupce AO Baskicko
Zástupce Laboral Kutxa
Zástupce EL CORREO
Sekretariát
Vedení a provoz týmů hráčů
Jednotlivé kategorie hráčů
BAKH, CENTRO COMERCIAL
Další integrace je originální (obrázek). Laboral Kutxa (dříve Caja Laboral, TAU Cerámica, Taugrés) Baskonia SAD
je propojena s nadací (Fundación) 5+11, která zabezpečuje financování všech mládežnických týmů a podporuje
i aktivity profesionálního A týmu jako vlastník haly Fernando Buesa Arena. Nadace má předsednictvo a sociální
radu (jejich předseda je souběžně i předsedou basketbalového klubu). V sociální radě podporující a koordinující
sportovní aktivity a navazující sociálně ekonomickou činnost je zastoupeno město Vitoria – Gasteiz, provincie
Álava, zastupující politické strany, Autonomní oblast Baskicko, generální sponzor profesionálního basketbalu
Laboral Kutxa a sdělovací prostředky (EL CORREO). Vše s cílem vytvořit komunitu s vysokým stupněm propojení
školství, sportovních, kulturních, sociálních, volnočasových i obchodních a ekonomických aktivit. Systém vytváří
souběžně i sociální odpovědnost podniků v rámci místní komunity s napojením na její ostatní aktivity. Klub je
souběžně vlastníkem a provozovatelem centra volného času BAKH a má kapacity v rámci obchodního centra
města Vitoria – Gasteiz (CENTRO COMERCIAL BOULEVARD). Vše je propojeno efektivním systémem informací.
5
Na tomto místě platí klasická zásada, že „člověk s odvahou tvoří většinu“. Vybudování této struktury organizace
a řízení je výsledkem vize, strategie a jejího zavedení do praxe v rámci uplynulých dvaceti sedmi let. Tedy od
roku 1988. Tehdy do funkce předsedy klubu nastoupil bývalý basketbalový křídelník španělské reprezentace
Josean (José Antonio) Querejeta (narozen v roce 1957), považovaný aktuálně za jednoho z nejlepších
sportovních manažerů Evropy. Základem je, kromě již zmíněných principů, zcela jasný a průhledný systém
financování (u nás často propagovaná a opomíjená efektivnost, hospodárnost a účelnost veřejných prostředků).
Laboral Kutxa Baskonia (společný snímek týmů sezóny 2015/2016)
LABORAL KUTXA BASKONIA
Celkový obrat v rámci aktivit klubu aktuálně dosahuje 30 milionů EUR. Z toho čisté výdaje na A tým (hráči,
činnost) dosahují 15 milionů EUR (50% rozpočtu). Dlouhodobě přebytkový rozpočet má následující strukturu.
Položka
Specifikace
Standardní příjmy
Příjmy
Aktivity klubu
Nadace 5+11
Podpora partnerů
Provozní výdaje
Výdaje
Investiční výdaje
Vstupné a ostatní příjmy spojené se zápasy
Příspěvky členů
Čisté příjmy (prodeje po odečtení nákupů) z transferů hráčů
Ostatní příjmy (reklama, ostatní aktivity)
Čisté příjmy (příjmy po odečtení výdajů) BAKH
Čisté příjmy (příjmy po odečtení výdajů) CENTRO COMERCIAL
Účelové transfery A tým
Účelové transfery ostatní kategorie
Účelové transfery A tým
Účelové transfery ostatní kategorie
Výdaje na činnost A tým
Výdaje na činnost ostatní kategorie
Ostatní (fixní/stálé) výdaje na provoz
Investice typu BAKH
Investice typu CENTRO COMERCIAL
Zásadní skutečností je, že 60% obratu tvoří vlastní příjmy (standardní příjmy klubu, aktivity klubu) na principu
refinancování prostředků. Téměř v basketbale legendární se stala politika příchodu mladých hráčů do klubu,
zajištění práce pro rodiče, poskytnutí vzdělání a následný přechod mladých hráčů do profesionálního A týmu.
Například reprezentaci Argentiny (olympijský vítěz 2004, vicemistr světa 2002) tvořilo, z těch, kdo prošli
klubem, hned pět hráčů. Mezi nimi mladíci Andrés Nocioni a Luis Scola. Pozdější velké hvězdy NBA (Nocioni se
později vrátil do Španělska). Tato strategie a čisté příjmy z transferů existují trvale. Funguje jasná politika
integrace lidí s prostředím a inkluze prostřednictvím tolerance. Jak již specifikuje úvodní demografická tabulka a
předchozí studie ocenění integrity, je Vitoria – Gasteiz multikulturním městem, které si drží svůj původní
charakter a tradice životního stylu. Stačí se podívat na aktuální sestavu týmu v ACB sezóně let 2015 až 2016.
6
Trenér Velimir Perasovič (bývalý hráč, Chorvatsko) má k v A týmu tři hráče ze Španělska, po dvou z Francie a
USA, po jednom jsou zastoupeny Slovinsko, Maďarsko, Lotyšsko, Gruzie, Řecko a Chorvatsko. Tým lze doplnit o
mladé hráče jak ze Španělska, tak mezi jinými z Litvy, Lotyšska či Brazílie. Jazykové bariéra je věcí školství.
Laboral Kutxa Baskonia (zápas Euroligy 2015/2016)
FERNANDO BUESA ARENA
Zápasy klubu se hrají ve Fernando Buesa Arena , která je součástí zeleně města a parku Salburua (hala nese
jméno po baskickém socialistickém politikovi Fernandu Buesovi, který se stal obětí atentátu ETA v roce 2000).
V roce 2012 přestavěná hala má kapacitu 15 504 diváků (prvotní výstavba v roce 1991 s kapacitou 9 500 diváků)
a aktuální průměrnou návštěvností dosahující 12 000 diváků. Hala je majetkem provincie Álava prostřednictvím
již uvedené nadace 5+11. Originální je kupole a tím vynikající akustika haly (atmosféra hřmícího chrámu).
Vitoria – Gasteiz (Salburua)
K dispozici jsou parkoviště pro 2 500 osobních aut a 40 autobusů mimo místní přepravu (autobusy, tramvaje).
Aktivity jsou přímo propojeny s obchodním centrem BOULEVARD a centrem volného času BAKH. I proto se
zápasy španělské ligy ACB standardně hrají v sobotu a neděli v poledním čase. Osa oběd, zápas, aktivní
relaxace, možnost aktivního sportu či velkého nákupu, které byly kvitovány i v rámci ocenění „Zelené město
Evropy“ za rok 2012 (propojení centrum města, park Salburua a ostatní aktivity volného času obyvatel města).
7
CENTRUM BAKH
Víceúčelové sportovní centrum BAKH (Ciudad Deportivo Baskonia Kirol Hiria) bylo dokončeno v roce 2008. Pro
členy klubu (slevy) a veřejnost poskytuje kapacity pro aktivity volného času. Hrát lze tenis, fotbal, sálový fotbal,
basketbal, volejbal, plážový volejbal a další sporty. Centrum má kapacity pro plavání, fitness, relaxace, bruslení
a další aktivity. Je zde zóna pro děti, zdravotní centrum, restaurace, ubytování. Jde, společně s Centrem
Boulevard, o majetek klubu, pořízený formou reinvestice ve výši 28 milionů EUR (přibližně 750 milionů Kč).
Centrum BAKH (celkový pohled))
CENTRUM BOULEVARD
Komerční centrum (Centro Comercial Boulevard) je investicí klubu do d 3 000 m2 ploch využívaných pro
obchodní aktivity klubu (prodej zboží, marketingové aktivity, hotelové ubytování, restaurace, zázemí). Jsou zde
dále plochy vlastněné městem od nákupních center až po možnost pořádání kulturních, kongresových a dalších
akcí. Centrum BOULEVARD (společně s centrem BAKH) je výrazným zdrojem samofinancování klubu.
8
Centro Comercial Boulevard
SPORTOVNÍ VÝSLEDKY
Laboral Kutxa Baskonia patří mezi deset současných nejlepších basketbalových týmů Evropy. Přitom přímé
výdaje do A mužstva 15 milionů EUR ročně zdaleka nedosahují úrovně klubů typu CSKA Moskva (50 milionů
EUR), Realu Madrid, Barcelony (40 milionů EUR) či Olympiacosu Piraeus a Panathinaikosu Athény (30 milionů
EUR). V prosinci 2015 klub dosáhl 200 vítězství v Evropské lize a v pořadí se zařadil za kluby typu CSKA Moskva,
Barcelona, Olympiacos, Panathinaikos a Maccabi Tel Aviv. Patnáct let se drží v popředí klubů Evropy.
Sportovní výsledky klubu za posledních patnáct let
(1999 až 2015)
Španělská liga ACB
Sezóna
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Pořadí
Postup
3
1
6
3
2
2
3
1
2
1
4
3
5
6
6
Semifinalista
Mistr
Čtvrtfinalista
Semifinalista
Finalista
Finalista
Semifinalista
Mistr
Finalista
Mistr
Semifinalista
Semifinalista
Čtvrtfinalista
Čtvrtfinalista
Čtvrtfinalista
Španělský superpohár
Pořadí
3
3
3
3
3
9
Evropská liga
Postup
Pořadí
Zápasy (v-p)
Semifinalista
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Semifinalista
Semifinalista
Kvalifikace
Nekvalifikován
Semifinalista
Semifinalista
Skupina
Skupina 16
Skupina 16
Skupina 16
Čtvrtfinalista
3
4
4
Čtvrtfinalista
Čtvrtfinalista
Čtvrtfinalista
Skupina
Čtvrtfinalista
Skupina 16
Skupina 16
15-7
13-7
11-9
13-7
13-11
18-7
20-4
16-9
14-7
11-9
10-10
5-5
13-15
11-13
11-13
Základem úspěchu je již zmíněná integrita a reinvestované prostředky pro širokou veřejnost. V našich
současných podmínkách zatím velmi vzdálený cíl. Cíl, který je ve fázi přání a nikoliv reality běžného života lidí.
Integrita či inkluze
Minimálně válečné barvy a přáníčka
Duch Salamanského usnesení
ZÁVĚREM
Zpracovaná studie je sondou do chování lidí v mnohém pro nás vzdálené zemi. Snažili jsme se přiblížit a popsat.
Nic ovšem není tak vzdálené, aby se nedalo uchopit do vlastních rukou ve své obci, komunitě. Výzvy na
poskytnutí dotací Evropských fondů (ESIF, ESF, ERDF) na období let 2014 až 2020 jsou založeny na námi
popsaných kategoriích integrity, inkluze či vytváření komunity. Tento materiál je jednou z cest pro dosažení.
Dala by se říci tak trochu „mapa“. Ovšem i podle mapy se dá zabloudit. Snažíme se poskytovat navigaci. Tak
jako v předchozích studiích integrity (MCC) a ocenění integrity (Vitoria – Gasteiz) jde o inspiraci. Snažme se.
10
VÝBĚR FOTOGRAFIÍ
„TVORBA INTEGRITY“
LABORAL KUTXA BASKONIA
VITORIA - GASTEIZ
2015
11
FERNANDO BUESA ARENA
12
FERNANDO BUESA ARENA
13
FERNANDO BUESA ARENA
14
FERNANDO BUESA ARENA
15
FERNANDO BUESA ARENA
16
CIUDAD DEPORTIVO BAKH
17
CIUDAD DEPORTIVO BAKH
18
CIUDAD DEPORTIVO BAKH
19
CIUDAD DEPORTIVO BAKH
20
CIUDAD DEPORTIVO BAKH
21
CIUDAD DEPORTIVO BAKH
22
CIUDAD DEPORTIVO BAKH
23
CENTRO COMERCIAL BOULEVARD
24
CENTRO COMERCIAL BOULEVARD
25
CENTRO COMERCIAL BOULEVARD
26
CENTRO COMERCIAL BOULEVARD
27
CENTRO COMERCIAL BOULEVARD
28
LABORAL KUTXA BASKONIA
29
LABORAL KUTXA BASKONIA
30
LABORAL KUTXA BASKONIA
31
LABORAL KUTXA BASKONIA
32
LABORAL KUTXA BASKONIA
33
LABORAL KUTXA BASKONIA
34

Podobné dokumenty