Penthouse: dům na střeše

Komentáře

Transkript

Penthouse: dům na střeše
str. 4-5
ZDRAVÍ
Journal
Zdravý pohyb
o dovolené:
přednosti
a rizika
letních sportů
HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN
ZDRAVÍ
BYDLENÍ
e-mail: [email protected]
AUTO & MOTO
V Ě DA
TECHNIKA
◆ 10. července 2007
vychází každé úterý
BYDLENÍ TÉMĚŘ V OBLACÍCH
Penthouse: dům na střeše
FOTO: ISIFA
Bydlení
v penthousech je
populární
zejména
v metropolích anglosaského
světa.
V Británii se
stalo jedním
ze symbolů
životního
stylu
mladých
a úspěšných
manažerů.
Byt, nebo dům v centru města? Lidé, kteří se
rozhodli pro bydlení v penthousu, volí vlastně obojí.
Developeři žádají za stovky metrů čtverečních
podlahové plochy a rozlehlou terasu v posledním
patře novostavby často víc, než je cena vily ve
vyhledávané čtvrti. A přesto se kupci najdou.
Radka Hrdinová
www.ihned.cz/hrdinova
D
ům na střeše, ateliér,
střešní byt. Všechny tyto významy najdete
v anglicko-českém slovníku
pod heslem penthouse.
V Česku význam tohoto po-
jmu zatím spíše jen tušíme.
I proto, že obývání penthousu je bydlením pro vyvolené,
a navíc v našich zeměpisných
šířkách, kde ideálem lidí
s vyššími příjmy bývají spíše
rodinné domy než luxusní
byty, nemá velkou tradici.
Proč? Především proto, že
objektů, pro které by se dalo
toto pojmenování použít, není na českém realitním trhu
mnoho. I když ve slovníku se
to nejspíš nedozvíte, ne každý střešní byt nebo ateliér se
dá za penthouse označit.
Pokračování na straně 2
➜
2
BYDLENÍ
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY - Reality.iHNed.cz
úter ý, 10. čer vence 2007
➜ Pokračování ze strany 1
Penthousy na vrcholu výškových budov vznikajících na pražském Žižkově umožní majitelům výhled přes celou českou metropoli.
a částka se přepočítá za metr
čtvereční, ve srovnání s ostatními, i na pražské poměry nijak levnými byty v nižších patrech jsou tyto rezidence stále
spolehlivě nejdražší. Přesto
nezůstanou na ocet. Projekt
je ve fázi hrubé stavby, do
výšky zatím rostou pouze tři
z deseti plánovaných věží,
a už teď má developer podle
Tomáše Zykána předběžnou
rezervaci na šest z deseti
penthousů: »Ani jsme je nemuseli aktivně nabízet. Podobných výškových staveb
v Praze není mnoho.«
Obdobnou zkušenost má
i Alena Cajthamlová ze společnosti CODECO. Firma
v současnosti nabízí tento typ
bydlení v nově vznikajícím
obytném souboru na pražské
Když se řekne
penthouse
FOTO: ING REAL ESTATE
Pojem penthouse použil developer v obytném komplexu Nová Liboc
(na snímcích nahoře a dole) pro poslední patro na nižších objektech. Vzhledem k okolní zástavbě je i tady soukromí zaručeno.
Pojem penthouse k nám spolu s chutí luxusu a extravagance doputoval přes Atlantský oceán. Architekti mrakodrapů v amerických velkoměstech jako třeba New
York, jenž je tímto typem
bydlení proslulý, si rychle
všimli potenciálu a výlučnosti, které jim střecha výškové
budovy ve stísněném centru
města nabízí. Proto na ni začali umisťovat ty nejexkluzivnější byty v domě a obklopili
je prostornými terasami. Bydlení pak majitelům těchto bytů zpříjemňují takovými maličkostmi, jako je soukromý
vstup nebo výtah, který je určen jen pro ně a jejich hosty.
Za výlučnost bydlení ve výšce jsou slavní a bohatí ochotni utrácet desítky milionů dolarů. V penthousu v New Yorku bydlí například Ivana
Trumpová. Rezervovala si
pro sebe střešní rezidenci
v jednom z objektů, které sama vlastní.
Hanspaulce: »O byty v posledním patře je největší zájem,
přestože jsou nejdražší. Cena
u těchto nemovitostí není pro
zájemce nejdůležitějším kritériem.«
Dobře prodejným zbožím
jsou ale penthousy jen
v opravdu exkluzivních lokalitách. Na méně exponovaných
místech se dá byt tohoto typu
pořídit přece jen levněji než
v centrálních částech města,
i když i tady patří bydlení na
střeše jednoznačně k tomu
nejdražšímu. »V pražském bytovém komplexu Nová Liboc
je cena za metr čtvereční
u těchto jednopodlažních bytů o velikosti od 100 do 216
metrů zhruba o patnáct procent vyšší než v nižších podlažích,« říká Jan Lukáš ze společnosti ING Real Estate.
Více soukromí než ve vile
Co zájemce o penthouse vede
k tomu, aby si koupili byt třeba za desítky milionů korun?
Rozhodně nejde jen o prostor
a o luxusní provedení. Penthouse bývá řešením pro ty,
kdo chtějí bydlet v centru
města nebo jeho bezprostředním okolí, a mít tak na dosah
jeho infrastrukturu, ale zároveň si dopřát klid bez ohledu
na sousedy.
»Pozemek, který by zaručoval takovou míru soukromí,
v současnosti v Praze nenajdete. Zahradu supluje terasa,
která často funguje lépe než
pozemek ve stísněné zástavbě
rodinných domů,« říká architekt Oldřich Hájek ze studia
Šafer Hájek Architekti (SHA).
Když se k tomu připočítá výhoda výhledu z ptačí perspek-
FOTO: FILIP ŠLAPÁK
Co tedy penthouse je? Jednoduše řečeno, jde opravdu
o dům na střeše. Technicky se
jedná o ustupující patro na
nejvyšším podlaží nejlépe výškového objektu, ve kterém se
nachází pouze jeden jediný
byt. Výsledkem je mimo jiné
luxusní prostor, výhled do
všech čtyř světových stran
a soukromí terasy nerušené
sousedem nahlížejícím přes
plot.
Tomu odpovídá i cena. Při
kalkulaci cen za byty v nových objektech znamená každé patro automaticky posun
nahoru. U patra posledního,
zvlášť když je na něm situován jen jediný byt, jde ale spíše než o posun o násobení
částky.
»Nabízíme deset penthousů, v každé z věží jeden.
Klienti si kupují celé patro,
asi 350 metrů podlahové plochy a velkou terasu. Cena se
pohybuje kolem 45 milionů
korun,« říká Tomáš Zykán
z firmy CPP Development,
která realizuje rozsáhlý projekt Central Park Praha na
pražském Žižkově v bezprostřední blízkosti parku Parukářka. I když se vezme v úvahu obrovský prostor bytu
Interiér jídelny dotváří sloup pojatý jako solitérní skříňka. Jeho středem prochází instalační jádro bytů v nižších patrech.
3
BYDLENÍ
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY - Reality.iHNed.cz
FOTO: CPP DEVELOPMENT
úter ý, 10. čer vence 2007
tivy, otevření bytu do všech
světových stran a prostor odpovídající velikosti rodinné
vily, mají někteří lidé jasno.
»Vybírají si bydlení, které
kombinuje výhody bytu a rodinného domu,« podotýká
Jan Lukáš. »Penthouse poskytuje srovnatelné soukromí
a komfort, ale bez nároků,
které s sebou nese obývání
domu, jako jsou péče o zahradu nebo zabezpečení domu.«
Pro konkrétního klienta
Zájemce o takové bydlení mívá zpravidla mnohem větší
volnost v zásazích do projektu než jeho budoucí sousedé
z nižší pater domu. »Je to skoro jako volná parcela. Zákazník si může navrhnout nejen
uspořádání vnitřních prostor,
ale také tvar fasád nebo teras,« říká Tomáš Zykán.
Poněkud odlišná práce čeká i na architekta. »Nedá se
říct, že je lepší. Navrhnout šedesátimetrový byt tak, aby byl
zajímavý a lidé si ho chtěli
koupit i v době, kdy je takových bytů prakticky přebytek,
bývá také náročné. Ale trochu
jinak,« vysvětluje Oldřich Hájek. Byty v posledním patře,
kterými se architektonické
studio SHA dosud zabývalo,
byly vždy určeny pro už známého majitele, budoucího
uživatele. »V řadě případů se
tyto byty nedokončují, dokud
developer konkrétního klienta nenajde. U cen pohybujících se často v řádech desítek
milionů se o standardním vybavení ani neuvažuje,« tvrdí
Oldřich Hájek.
Bydlení na střeše má ale
z hlediska architekta i určitá,
byť nepříliš výrazná omezení.
»V domě pod penthousem se
nacházejí byty, je jich víc
a jsou ve srovnání s ním malé.
Instalační jádra, která k nim
patří, ale musí projít střechou, a tedy i penthousem,«
říká Oldřich Hájek. Výsledkem je větší či menší počet
tubusů, které architekt potřebuje začlenit do projektu
penthousu. Toto omezení mu
ale přináší i jistou volnost, například při umisťování koupelen nebo kuchyně. Problémem může být také hluk z klimatizace a dalších zařízení
umístěných na střeše budovy.
Dobrý architekt si však i s tím
dokáže poradit tak, aby obyvatele penthousu nerušily. ■
Exkluzivní bydlení v dobré čtvrti – to nabídnou penthousy
v komplexu Pod Hanspaulkou. Na horním snímku vizualizace,
dole průběh stavby.
Byt, kterému vládne sklo, světlo a prostor
dohodě s architektem souboru jsme upravili také vnější
vzhled a do středu penthousu
jsme začlenili atrium.«
Právě atrium se stalo leitmotivem bytu o rozloze 220
metrů čtverečních. Skleněná
kostka atria procházející střechou penthousu pouští do
středu jeho čtvercového půdorysu záplavu světla. Každého, kdo vstoupí do vchodových dveří, navíc uvítá pohled
na zeleň zimní zahrady. Ten
ho v průhledech ze společenských prostor neopouští po
celou dobu, kterou v penthousu stráví.
Za zrodem tohoto zajímavého architektonického prvku
přitom stál čistě technický
problém. Standardní výška
stropu, která byla navržena
v původním projektu, neumožňovala dostatečné prosvětlení tak velkého otevřeného společenského prostoru,
Penthouse
s dominující
skleněnou
kostkou
atria: na
220 metrech čtverečních
nenajdete
ani jednu
chodbu.
Jednotlivé
zóny bytu
na sebe
plynule
navazují.
FOTO: FILIP ŠLAPÁK
Z
áplava světla a zeleně vítá každého, kdo otevře
dveře v posledním patře
jednoho z domů obytného
souboru Červený vrch v Praze. Skleněná kostka atria osázeného rostlinami dominuje
prostornému bytu s velkou terasou, který je domovem tříčlenné rodiny.
Majitel zakoupil byt v době,
kdy byl projekt teprve v polovině hrubé stavby, a díky tomu mohl nové bydlení zcela
přizpůsobit svým potřebám.
K realizaci si přizval ateliér
Šafer Hájek Architekti. »Penthouse začal vznikat jako bydlení pro jednoho člověka, ale
stěhovali se tam už tři, s dítětem,« říká Oldřich Hájek
o projektu bytu, který z výšky
shlíží na pražskou čtvrť Červený vrch. Výsledek práce se původnímu projektu podobá jen
vzdáleně: »Zasahovali jsme
nejen do dispozic bytu, ale po
jaký si architekti i budoucí
majitel představovali. »Třímetrový strop vyhovuje
u místností s hloubkou do osmi metrů. I přes velké prosklení fasád proto prostor
ztrácel v hloubce světlost
a působil stísněným dojmem,« říká Oldřich Hájek.
Zkoušeli různá řešení, například prolomit terasu dále do
bytu, ale suverénně zvítězil altán zeleně, který světlo pustil
přímo doprostřed bytu.
Atrium tím, že otevřelo průhledy přes celý byt, přispívá
velkou měrou k hlavnímu požadavku majitele bytu: vytvořit jeden velký prostor, kde by
na sebe jednotlivé zóny plynule navazovaly, a přitom bylo
možné je mobilně členit. Kromě toho, že spojuje obytné
prostory, zároveň vyděluje zóny intimní, jako jsou ložnice
nebo koupelny, kam se prochází po obvodu atria. (hr)

Podobné dokumenty

satpo.cz - POSLEDNÍ PENTHOUSE V PRODEJI

satpo.cz - POSLEDNÍ PENTHOUSE V PRODEJI Představujeme vám POSLEDNÍ exkluzivní PENTHOUSE K PRODEJI ve velmi žádané pražské rezidenční čtvrti, v těsné blízkosti parků Sacre Coeur a Kinského zahrady, kterou ocení především milovníci histori...

Více

(cena na vyžádání) Výjimečný penthouse s terasou 5+kk, 177,5 m2

(cena na vyžádání) Výjimečný penthouse s terasou 5+kk, 177,5 m2 River Watch. Unikátní soubor čtyř exkluzivních penthousů je situován v nejvyšších patrech luxusní rezidence s výhledem na řeku, která vyrostla v jedné z nejatraktivnějších částí Prahy, na pomezí Ka...

Více