Praha 5 - 1 / 13

Komentáře

Transkript

Praha 5 - 1 / 13
PĚTKA
Informační měsíčník pro občany Prahy 5 • číslo 1/2013
pro vás
ZDARMA
www.ipetka.cz
lní př
Speciá
íloha:
nta
e
d
i
z
e
pr
Volba publiky
re
t?
voli
může místnosti
o
d
K
•
í
volebn5?
e
t
e
d
j
na v Praze
• Kde
tů
andidá
k
y
l
fi
• Pro ny 15 - 22
stra
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.:
„Při operování poslouchám nejraději jazz“
rozhovor na stranách 12–13
Rozhovor:
Starosta
Ing. Miroslav
Zelený
Představujeme:
Odbor
vnitřní správy
Téma:
Praha 5 ocenila
podnikatele
a živnostníky
strana 6
strana 9
strana 10–11
NOVINKY V NOVÉM SMÍCHOVEę
inzerce
PRO VAŠE
POHODLNĚJŠÍ
PARKOVÁNÍ
V prvním čtvrtletí 2013
zvažujeme kvůli zlepšení parkovacích podmínek změnu doby
parkování zdarma
v 1. a 2. podzemním
podlaží obchodního
centra. Tyto úpravy
vychází z dlouhodobé
statistiky a na základě
dotazů klientů našeho
centra.
Aktuální informace na
www.novysmichov.eu.
Vážení přátelé, naši milí návštěvníci, děkujeme vám za vaši přízeň, kterou jste v minulém roce našemu Obchodnímu centru Nový Smíchov prokázali. Doufáme, že
jsme splnili všechna vaše očekávání a že se se stejnou radostí setkáme i v novém
roce. Berte naše následující tipy jako správnou cestu, jak optimisticky vykročit do
roku 2013 a prožít ho přinejmenším stejně úspěšně jako rok minulý. Ať už využijete naše parkování, dětský koutek, e-shop, nebo exkluzivní úpravu oděvů, vždy se
o vás postaráme s tou největší pětihvězdičkovou péčí.
MANGALOO FRESHBAR & SALATERIE
Po vánočním cukroví a všech ostatních lahůdkách, které jste si užívali během svátků, vašemu
organismu jistě prospěje čerstvá dávka vitaminů. Naleznete ji i u nás, například v Mangaloo
Freshbar & Salaterie, kde podávají především
vynikající zeleninové saláty s domácími zálivkami, polévky nebo ovocné dezerty a vitaminy
nabité drinky.
DĚTSKÝ KOUTEK
Udělejte radost svým dětem i sami sobě a navštivte některé z našich pravidelných představení či speciálních dětských programů.
6. 1. Jaké byly Vánoce?
12. 1. Pruhovaná pohádka – divadélko
pro děti od 15 hodin
20. 1. Malujeme zimu
27. 1. Hlavolamy a rébusy
3. 2. Zpívánky
10. 2. Valentýnky
pro maminky
a tatínky
16. 2. Jak vyzrát
na bacily –
divadélko
pro děti
od 15 hodin
24. 2. Ve zdravém těle
zdravý duch
CHARITATIVNÍ FRANCOUZSKÝ PUNČ
Ve dnech 6. až 8. prosince 2012 proběhl ve
spolupráci s klubem Rotary International před
Obchodním centrem Nový Smíchov prodej
charitativního francouzského punče. Prodejem
lahodného nápoje se podařilo vybrat 45 305 Kč.
Větší část bude věnována sdružení Naděje,
které pečuje o lidi bez domova, zbytek (zhruba
15 000 Kč) poputuje na projekt do Afriky. Všem,
kteří se do sbírky zapojili, upřímně děkujeme
a již teď se těšíme na další ročník!
ÚPRAVNA ODĚVŮ
Dostali jste od Ježíška moc dlouhé kalhoty
nebo sukni? S naší službou úpravy oděvů to
nebude žádný problém. Jednoduše doneste
své oblečení do prvního patra Obchodního
centra Nový Smíchov a personál úpravny oděvů vám ochotně vaše kalhoty nebo sukni zkrátí
přesně podle vašich představ.
Byli vaši blízcí spokojení s vánočním překvapením
v podobě našeho dárkového šeku? Můžete ho
vyzkoušet i po Vánocích a darovat jej například
k narozeninám nebo k svátku. Dárkové šeky
v hodnotě 500 nebo 1 000 Kč můžete zakoupit
v infostánku v obchodním centru. Během prosince jsme pro vás spustili také e-shop dárkových šeků Nového Smíchova. Na www.novysmichov.eu
si tak dárkové šeky můžete stále pohodlně objednat přímo z domova.
WWW.NOVYSMICHOV.EU
NOVÝ SMÍCHOV
MANGALOO
Větší fresh juice za cenu
menšího. Platí v době
od 9 do 11 hod.
30
16BGDUNRY\BVHNLQGG
Platnost 2. 1. – 31. 1. 2013.
SLEVOVÝ KUPON
E-SHOP DÁRKOVÝCH ŠEKŮ
NOVÉHO SMÍCHOVA
SC-321399/01
editorial
Víte, že městská
část Praha 5
komunikuje také
na Facebooku?
Vážení čtenáři,
je mi ctí, že se vám mohu představit jako
nový starosta. V Praze 5 žiji se svou rodinou
dlouhá léta, vnímám zdejší atmosféru a problémy místních mi nejsou cizí. Mám dlouholeté zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů a to je podle mého názoru dobrý základ
stabilního fungování radnice s cílem zlepšit
každodenní život občanů naší městské části.
Stačí se připojit:
www.facebook.com/
UMCPraha5
•
•
•
•
Nejrychlejší informace
Pozvánky na výstavy
Aktuální reportáže TVP5
a mnohé další…
„Jsme tu pro vás
a váš názor nás
zajímá!“
Osobně vítám, že se situace na úřadu Prahy 5 po posledním zastupitelstvu uklidnila.
Koalici zde tvoří zastupitelé z klubů ČSSD,
a nezávislí zvolení za TOP 09 a Nezávislé, Věci veřejné a z klubu Nezávislých. Postupně
budeme naplňovat sliby dané v programovém prohlášení, které chceme doplnit o konkrétní projekty, jež je reálné splnit do konce
volebního období. Významný krok k transparentnosti úřadu, který se nám již podařilo prosadit, je například otevření všech komisí tak, aby se jich kdykoliv mohli zúčastnit všichni zastupitelé, včetně opozičních. To
za éry minulého starosty možné nebylo.
Mezi prvními kroky této koalice bylo rozhodnutí, které v budoucnu omezí hazard
v Praze 5. Chceme, aby postupně mizela místa, kde je možné provozovat hrací automaty.
Soustředili jsme se i na prostředí kolem nás,
otevřela se nová hřiště pro děti. Snažíme se
myslet na všechny věkové kategorie, proto
naší pozornosti letos neunikly například ani
projekty pro seniory, konkrétně třeba vybudování hřiště v parku Sacré Coeur.
Vedení radnice Prahy 5
Milí čtenáři, bez podpory lidí se žádný starosta neobejde. Věřím, že vás ani sebe v budoucnu nezklamu a v roce 2013 se nám bude
v Praze 5 dobře žít.
Příjemný start do nového roku, mnoho
zdraví a úspěchů vám přeje
V letošním roce chceme například revitalizovat Trnkovo náměstí a pěší zónu na Barrandově, budeme hledat nejlepší řešení
v projektu betonových květníků. Jeden z důležitých cílů jsme v koalici nazvali „Naše děti“. Proto nenecháme zavřít Základní školu Grafická, jak bylo některými médii avizováno. Pro budoucnost městské části jsme
se rozhodli navýšit prostředky v rezervním
fondu, a to ročně o sto milionů korun z privatizace bytů. Tyto peníze poslouží k fi nancování projektů pro občany Prahy 5.
Čtenářská anketa
Vedení radnice záleží na názorech občanů. V pravidelné rubrice se
můžete vyjadřovat k aktuálnímu dění v Praze 5. Výsledky ankety
budou publikovány na www.praha5.cz a v časopise Pětka pro vás.
Ve které lokalitě by podle vašeho
názoru měla městská část otevřít
či zrekonstruovat další dětské hřiště?
1. Barrandov
5. Radlice
2. Dolní Hlubočepy
6. Motol
3. Smíchov
7. Košíře
váš starosta
Ing. Miroslav Zelený
V prosincové Pětce pro vás byla vyhlášena anketní otázka:
Jstee spokojeni se současnou ppodobou
odobou farmářských a vánočních trhů
trhů?
22,12 %
16,59 %
26,73 %
16,13 %
18,43 %
4. Jinonice
Hlasujte na www.praha5.cz do 22. ledna 2013.
Velmi spokojen 58 (26,73 %)
Spíše nespokojen 35 (16,13 %)
Spíše spokojen 40 (18,43 %)
Velmi nespokojen 36 (16,59 %)
Trhy nenavštěvuji 48 (22,12 %)
Od 29. 11. 2012 do 20. 12. 2012 hlasovalo 217 osob.
3
aktuálně
Foto měsíce: Oranžové hřiště vyrostlo na Barrandově
DÍKY INICIATIVĚ RADNICE PRAHY 5, která podala úspěšnou žádost o fi nanční příspěvek na vybudování dětského hřiště Nadaci ČEZ, mají malé děti z Barrandova zase
o něco veselejší život. Původně uvažovaný projekt hřiště v ulici Štěpánkova musel být kvůli nesouhlasu majitelů sousedních pozemků zrušen, a proto Odbor veřejného
prostranství Prahy 5 vytipoval náhradní lokalitu poblíž ulice Lamačova. Na starším dětském hřišti bylo odkopáno přibližně 30 centimetrů staré zeminy a nahrazeno hygienicky nezávadným pískem, staré herní prvky vyměněny za nové a navíc, nyní již na Oranžovém hřišti, přibyla multifunkční věž se čtyřmi klouzačkami. Foto: Michal Fairaizl
Vzpomínkové setkání
bývalých
zaměstnanců úřadu
Foto: Michal Fairaizl
V předvánočním čase uspořádala radnice Prahy 5 vzpomínkové setkání bývalých
zaměstnanců Úřadu MČ Praha 5. Do sálu zastupitelstva
jich dorazilo několik desítek
a v uvolněné atmosféře si nejen zavzpomínali na aktivní
pracovní roky, ale pohovořili
si i se současnými představiteli radnice. (md)
4
Novela zkvalitňuje pěstounskou péči
Dne 7. 11. 2012 byla Poslaneckou sněmovnou ČR schválena novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která s účinností od 1. 1. 2013 zkvalitňuje pěstounskou péči.
Novela požaduje, aby pěstouni, kteří se starají o děti, měli dostatečné zázemí a dostatečnou odbornou pomoc
při výkonu pěstounské péče. Od ledna 2013 dává zákon možnost uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími, tedy
pěstouny, poručníky a osobami v evidenci. Každá pečující
osoba bude Oddělením sociálně právní ochrany dětí MČ
Praha 5 kontaktována a informována o dalším postupu. Zároveň budou tyto pečující osoby postupně zvány
na úřad a bude s nimi uzavírána dohoda o výkonu pěstounské péče. Agendou náhradní
rodinné péče na Odboru sociální problematiky a prevence
kriminality se zabývají sociální pracovnice Soňa Zumanová a Hana Stejskalová, DIS.,
Ilustrační foto: archiv
nám. 14. října 4, 1. patro, č. dv.
124. V případě dotazů se můžete na tyto pracovnice obrátit, Soňa Zumanová, telefonický kontakt: 257 000 425
a Hana Stejskalová, Dis., telefonický kontakt: 257 000 418.
Další oblastí, kterou novela upravuje, je změna v činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Novela stanovuje závazné postupy. Jsou
zavedeny standardy kvality
poskytování sociálně-právní ochrany, což jsou principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, standardy sociální práce
s klientem, standardy personálního a organizačního
zajištění výkonu sociálně-právní ochrany a technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany. A v neposlední řadě je novelou upraven
institut sociální kurately (určení specializovaných kurátorů pro děti a mládež), individuální plán ochrany dítěte,
vyhodnocování jeho situace
a pořádání případových konferencí. (red)
aktuálně
Co přeje vedení radnice Prahy 5 našim občanům v roce 2013?
Ing. Miroslav Zelený, starosta
a pozitivně vstupujte do každého dne a přijímejte příležitosti se
stejnou radostí jako děti. Přeji vám úspěšný nový rok.
K úsměvu je prý potřeba zapojit 17 svalů, k zamračení celých
43. Nezapomínejme tedy, že méně je někdy více. Já vám do nového roku přeji, abyste vždy měli důvod se usmívat a radovat. Přijdou dny všední i ty výjimečné. Ať si po všechny dny udržíte zdravou mysl a pohodu. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti vám
i všem vašim blízkým.
JUDr. Petr Lachnit,
1. zástupce starosty
Přežili jsme konec světa. Přál
bych si, když už to pesimistům
s koncem světa nevyšlo, aby to
byl alespoň konec starostí, konec nejistoty, konec závisti a nesnášenlivosti. Já vím, takovým
přáním se to nevyřeší. Ale když
tomu přání my všichni alespoň
trochu společným úsilím pomůžeme, určitě se to trochu zlepší.
I když se nám nemusí všechno
podařit, pořád je lepší se pokusit,
než nečinně čekat na zázrak. Když se
nepokusíme sami, nikdo jiný to za nás
neudělá. Proto nám všem přeji hodně odvahy, energie a chuti změnit tento malý svět
kolem nás.
Marek Kukrle, radní
Všem lidem, a obyvatelům Prahy 5 především, bych do nového roku rád popřál pevné zdraví, rodinnou pohodu a především dostatek času pro své blízké. Ze své
zkušenosti vím, že mnohdy čas strávený v práci je dominantní nad časem stráveným s dětmi nebo dobou věnovanou koníčkům a zálibám. Proto bych vám všem chtěl popřát,
abyste se stali pány svého času a zároveň dosahovali úspěchů ve všech činnostech, kterým se věnujete. Dětem
přeji, aby byly šťastné tak, jak to dokážou jenom ony, a dělaly tak nám
dospělým jen samou radost!
PF
2013
Michal Šesták, radní
Do nového roku přeji všem lidem
mnoho úspěchů, zdraví, radosti a pohody. Obyvatelům Prahy 5, aby se jim
v naší společné městské části žilo co
nejlépe. Jelikož jsem radním pro školství, tak mé přání směřuje především k rodičům a dětem. Přeji si, aby rok 2013 přinesl dětem v našich školách a školkách zajímavé
a užitečné vědomosti, ale také zážitky s kamarády.
Rodičům pak úsměv na tváři ze spokojenosti jejich dětí.
JUDr. Naděžda Kratochvílová, zástupkyně starosty Ing. Jiří Vejmelka, zástupce starosty
Přeji všem občanům Prahy 5 a čtenářům vše nejlepší do nového roku 2013, především hodně štěstí, zdraví, pohody a celkové spokojenosti!
Jaroslav Nedvěd, zástupce starosty
Zcela nedávno se nám podařilo otevřít další dětské hřiště
v Praze 5. A protože jsem stále plný té dětské radosti a spontánnosti, kterou nám, radním, děti na místě předaly, popřál
bych vám, abyste se na rok 2013 dívali stejně jako ony. Vesele
Kromě zdraví, štěstí a pohody přeji občanům naší městské
části Praha 5 do nového roku:
kvalitnější služby úřadu, otevřenou radnici, volný přístup
k informacím o aktuálním dění na radnici, transparentní výběrová řízení, úsporný rozpočet, zefektivnění podnikatelského centra, zřízení lékařské pohotovosti v poliklinice Kartouzská, kultivaci břehů Vltavy, domov pro seniory či DPS. Toto
a řadu dalších věcí jsme vám před volbami i po nich slibovali,
ale dosud nesplnili. Máme na to ještě dva roky, některé kroky
k nápravě jsme již po odvolání bývalého starosty udělali.
Akce konané nebo zaštítěné Prahou 5 – leden
Po 7. ledna 18.00 hod.
Dualog: obrazy a plastiky
Výstava Jiřího Mocka a Jana Eckerta
v Galerii Portheimka. Info na str. 29.
Čt 10. ledna 9.00–13.00 hod.
Den otevřených dveří ZŠ Grafická
11.–12. ledna
1. kolo volby prezidenta republiky
Info na str. 15.
„Akční plán cyklodopravy Prahy 5“.
Velký sál HMP, Mariánské nám. 2, Praha
1. Více informací na e-mailu: ondrej.
[email protected]
25.–26. ledna
Případné 2. kolo volby prezidenta
republiky
Info na str. 15.
Pá 25. ledna 20.00 hod.
Čt 17. ledna 9.00 hod.
142. Vltavanský ples
Pořádá Spolek Vltavan v Národním
domě na Smíchově. Info na str. 28
Mezinárodní konference projektu
BICY o cyklodopravě
Projekt BICY pomáhá Praze 5 připravit
Více informací na www.praha5.cz
a www.ipetka.cz
NEJNOVĚJŠÍ REPORTÁŽE NA TVP5.CZ
• Hvězdy na Barrandově
• Oranžové hřiště
v Lamačově ulici
• 21. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 5 2012
• Inzulín letos slaví 90 let
5
aktuálně
Starosta Ing. Miroslav Zelený: „Pozice
starosty znamená především zodpovědnost“
Zastupitelé Prahy 5 na svém prosincovém zasedání zvolili v tajné volbě novým starostou
Ing. Miroslava Zeleného z klubu zastupitelů zvolených za TOP 09 a Nezávislé.
V úterý 11. prosince 2012 se
uskutečnilo 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
(7 ODS, 9 ČSSD, 7 TOP 09, 6 VV,
1 nezařazený, 3 Nezávislí, 7 klub
zvolených za TOP 09 a Nezávis-
lé, 2 KSČM, 3 SZ), které zvolilo
7člennou radu včetně starosty
a 4 zástupce starosty. Starostou se stal Ing. Miroslav Zelený,
který dostal 31 hlasů z možných
42 hlasů (3 neplatné a 8 proti).
Na místo 1. zástupce starosty nastoupil JUDr. Petr
Lachnit (ČSSD) a dalšími zástupci jsou Ing. Jiří Vejmelka (VV), JUDr. Naděžda Kratochvílová (klub zastupitelů
zvolených za TOP 09 a Nezávislých) a Jaroslav Nedvěd
(ČSSD).
Na zasedání zastupitelstva
svou rezignaci ohlásil bývalý
zástupce starosty a člen rady
Mgr. Patrik Havlíček, který je
nově předsedou klubu zastupitelů zvolené za TOP 09 a Nezávislé. (red)
Rozhovor s novým starostou Prahy 5 Ing. Miroslavem Zeleným
Pane starosto, mohl byste stručně přiblížit změny,
ke kterým došlo?
Vím, že v podání médií se
mohlo v poslední době zdát,
že na radnici dochází k „větším změnám“. Veškeré kroky, které se udály, směřovaly ke stabilizaci fungování nejen Úřadu městské části
Praha 5, ale i politického prostředí na radnici.
Jak vy osobně vnímáte pozici starosty, kterou nyní zastáváte?
Praha 5 je mnoho let mým
domovem, a proto většinové rozhodnutí zastupitelstva vložit důvěru do mé osoby vnímám jako závazek vůči obyvatelům Prahy 5. Pozice
starosty znamená především
zodpovědnost. Zodpovědnost
nejen za rozvoj městské části,
ale i za to, aby se zde lidem žilo co nejlépe.
Mluvil jste o rozvoji Prahy 5,
jsou již nějaké projekty, které
připravujete?
Oblast územního rozvoje
jsem převzal po bývalém starostovi. Jistě si umíte představit, že je v mnoha případech velmi složité zjistit, co je
zájmem obyvatel Prahy 5 a co
zájmem některých developerů. Na nás je, znovu opakuji, činit správná rozhodnutí
ve prospěch občanů. Na druhou stranu je zapotřebí, aby
Praha 5 postupovala kupředu. Máme zde mnoho nevyřešených problémů v podobě
dědictví z minulosti.
Příklady jsou nasnadě –
nepěkná podoba obrovského území v samém srdci Smíchova od nádraží Na Knížecí
po Lihovar, nedořešený projekt mobilní zeleně a jeho budoucnost, realizace stavby
Radlické radiály s ohledem
6
ZASTUPITELSTVO Prahy 5 zvolilo novým starostou Ing. Miroslava Zeleného. Foto: Michal Fairaizl
na obyvatele Jinonic a Nových Butovic, dokončení privatizace bytového fondu tak,
aby se městská část zvládla
postarat o seniory a sociálně slabé. Čeká nás řešení neutěšené dopravní situace
v oblasti parkování, musíme se také zaměřit na rozvoj vzdělávání v Praze 5. Něco očividně nelze stihnout
v jednom volebním období,
ale věřím, že před příštími
volbami budou vidět za současným vedením radnice
konkrétní výsledky.
Jaké změny čekají programové prohlášení rady?
Cílem je zaměřit se na projekty, jejichž realizaci od nás
očekávají lidé žijící v Praze 5. Od voleb jsme získa-
li mnohé zkušenosti a tyto
nyní zužitkujeme. Jak jsem
řekl – času není nazbyt. Je
zapotřebí pracovat na konkrétních úkolech a dosáhnout konkrétních řešení,
místo planých slibů a neustálého odkládání věcí
do budoucna.
Proběhly také změny v komisích jakožto poradních orgánech rady a výborech, které
jsou poradními orgány zastupitelstva. Můžete tyto změny
v krátkosti představit?
Ano, v rámci větší transparentnosti úřadu jsme již
umožnili všem zastupitelům, aby se mohli zúčastnit jednání jakékoli komise. To za minulého starosty možné nebylo. Nově jsme
zřídili také například výbor
majetku a privatizace. Dokončení prodeje bytů oprávněným nájemníkům a občanům Prahy 5 je náš klíčový
úkol a mají se na něm podílet
všichni zvolení zástupci.
Můžete závěrem říci pár slov
k budoucí podobě rozpočtu?
Co se rozpočtu týká, platí téměř vždy pouze jedna
jistota – každý rok se sníží příjmy a mým úkolem
je zajistit, aby se ušetřilo
na správných místech. Jsme
připraveni, že od Magistrátu hl. m. Prahy opět obdržíme sumu nižší než v loňském roce. Radnice proto hledá úspory a vytváří
rezervy tak, aby dopady
na občany byly co nejmenší.
aktuálně
Zastupitelé si prohlédli ZŠ Grafická
Anketa
Proč jsme umístili děti
do ZŠ Grafická?
Naše dcery chodí
do 2. a 4. třídy
a milují jak paní
učitelky, tak ostatní děti. Chci zdůraznit, že z akademického hlediska
je jejich docházka
do školy plně slučitelná s dalším
studiem na náročné střední škole či
víceletém gymnáziu a dlouhodobým
směřováním v mých šlépějích na univerzitu. Lucie G.
Syn Jakub, nyní ve 4. třídě, navštěvoval již MŠ v Holečkově ul. Rodinná
atmosféra, klid a pořádek, vstřícnost
učitelů - to vše na nás velmi zapůsobilo. Za celé čtyři roky nemáme
jedinou pochybnost o kvalitách této
školy, je výjimečná v integraci menšin a přístupu k žákům. Škola pořádá
nespočet akcí, kde jsou hlavními
účinkujícími právě naše děti, a to
nejen z estetických tříd. Anna S.
Při výběru školy pro nás byla rozhodující především náplň výuky
a přístup učitelů. To vše nám splnila
ZŠ Grafická, kterou máme v docházkové vzdálenosti. Simona H.
Starosta městské části Praha 5
Ing. Miroslav Zelený navštívil
v polovině prosince základní školu v ulici Grafická. Spolu s radním Michalem Šestákem (odbor školství, kultury
a sportu) a zastupitelem Karlem Novotným chtěli na místě ujistit představitele školy,
že mají zájem školu podpořit
a zajistit její fungování i v budoucnu. Zástupci městské
části se na místě setkali také
s rodiči žáků školy a zběžně
si popovídali o spokojenosti
s výukou jejich dětí v ZŠ Grafická.
„Prioritou nové rady jsou
především investice do dětí, proto chceme otázku školství řešit citlivě, s důrazem
na kvalitní vzdělávání našich
nejmenších,“ uvedl starosta
Ing. Miroslav Zelený.
Zástupci zřizovatele se
domluvili s ředitelkou školy
na dalším postupu. Prvotně proběhne v ZŠ Grafická
kontrola hospodaření. Začátkem roku se také uskuteční schůzka s petičními
zástupci a zasedne se ke kulatému stolu za účasti od-
borné veřejnosti a zástupců
zřizovatele. Na jejím základě budou projednány další
alternativy vývoje činnosti školy.
Dne 18. 12. 2012 doporuči-
la Rada MČ Praha 5 ředitelce
školy obnovit zápis do 1. třídy Základní školy a mateřské
školy Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 pro školní rok
2013/2014. (red)
STAROSTA Prahy 5 Ing. Miroslav Zelený (druhý zleva) navštívil za doprovodu
dalších zástupců radnice ZŠ Grafi cká. Foto: MČ Praha 5
Schválen Program prevence kriminality pro rok 2013
Rada MČ Praha 5 schválila Program prevence kriminality městské
části Praha 5 na rok 2013 a Akční plán prevence kriminality městské části Praha 5 pro rok 2013.
Při vytváření programu se
městská část řídila obecnými principy prevence kriminality. Mezi tyto principy patří snaha eliminovat trestnou
činnost ještě před jejím započetím (před jejím pokračováním), snížení výskytu kriminálních jevů a hlavně dopadů
na život občanů Prahy 5.
Podle 1. zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita se
schválené materiály opírají o tři základní pilíře, kterými jsou bezpečné ulice,
bezpečné parky a bezpečné prostředí škol. „Program
prevence kriminality je rozpracováním aktuálních priorit a reaguje na potřeby na-
šich obyvatel. Vychází z předešlých cílů a předsevzetí
programové prevence kriminality MČ Praha 5 na rok
2012,“ doplnil zástupce starosty.
Akční plán prevence kriminality pro rok 2013 je rovněž sestaven v souladu s Plánem prevence kriminality
městské části Praha 5 na období 2012 až 2015. Všechny
dokumenty jsou veřejně přístupné na www.kpss5.info.
(red)
Ilustrační foto: archiv
INZERCE
ů!
rájem gurmán
u
st
ce
a
n
e
jt
CHTY a vyplu
Napněte PLA
Praha 5
hty 27, 150 00
Jindřicha Plac
7 392
45
1
6, mobil: 72
tel.: 257 216 55
lachta.cz
.p
w
w
w
z,
a.c
ht
[email protected]
to pro OSLAVY, VEČÍRKY…
ís
m
é
v
a
r
p
o
t
A
Í AKCE,
OMÉ I FIREMN
RACE PLACHT
RESTAU
SOUKR
Í HOSTINY
● SVATEBN
●
●
RAUTY
Rezervujte si své místo na www.plachta.cz/cs/rezervace
Inzerát 188 x 63 grill.indd 2
28.10.2012 23:42:32
7
aktuálně
Úřad uspěl v certifikaci řízení
kvality a bezpečnosti
Praha 5 uctila památku
popraveného hrdiny odboje
V průběhu letošního roku proběhl na Úřadu městské části Praha 5 recertifi kační audit dle mezinárodních norem EN ISO
9001:2008 a ISO/IEC 27001:2005. Audit proběhl v plánovaném
termínu akreditovanou certifi kační společností T-Cert s. r. o.,
která byla zvolena na základě výběrového řízení.
Recertifikační audit potvrdil oprávněnost udělení certifikátů
dle norem ISO 9001 a ISO 2700. Úřad městské části Praha 5 tak
obhájil certifikáty udělené v oblasti řízení kvality a bezpečnosti.
Letošním obhájením certifikátů ale práce nekončí. Letos čeká
ÚMČ Praha 5 tzv. dozorový audit, jejž budou provádět stejní auditoři, kteří prováděli recertifikační audit. Jeho cílem bude opětovné prověření funkčnosti obou aplikovaných norem, kontrola
odstranění drobných nedostatků, ověření splnění cílů, které si
vedení ÚMČ Praha 5 vytyčilo pro rok 2013, a návštěva některých
odborů, jejichž výběr provede certifikační orgán. (red)
Zástupce
starosty
Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit
uctil památku popraveného MUDr. Oldřicha Hlaváče
položením věnce k pamětní
desce v ulici U Nikolajky 15.
Lékař a spisovatel MUDr. Ol-
dřich Hlaváč (Alarich) byl
8. dubna 1940 zatčen gestapem ve svém bytě U Nikolajky 15 a za protinacistickou
činnost popraven 18. prosince 1942 ve 20 hodin v Berlíně-Plötzensee. (red)
Změna zákona o správních poplatcích
S účinností od 1. ledna 2013
došlo na základě změny zákona č. 634/2004 Sb. o správních
poplatcích, k úpravě částek
za vydání rozhodnutí, souhlasů a jiných opatření podle
stavebního zákona. Příklady:
Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo
vydání rozhodnutí o změně
vlivu užívání stavby na území
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci
- 1 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více
než 3 byty - 5 000 Kč
Ke stavbě garáže nejvýše
se 3 stáními nebo řadových
garáží - 1 000 Kč a 500 Kč,
za čtvrté a každé další stání,
nejvýše 5 000 Kč.
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění - 5 000 Kč.
Místní šetření nebo ohledání na místě - za každou započatou hodinu v pracovní době
správního úřadu – 500 Kč.
Podrobný přehled na http://
portal.gov.cz. (md)
HRDINSTVÍ MUDr. Oldřicha Hlaváče připomíná na domě v ulici U Nikolajky pamětní
deska. Foto: Michal Fairaizl
INZERCE
Sociální poradenství na Barrandově
v nových prostorách
oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb zde poskytují sociální poradenství určené zejména seniorům a osobám
se zdravotním postižením.
Služba je přístupná každé úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 15.00 hodin. (red)
CARMINA BURANA
5. 1. 2013 - KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
(;./8=,91Ì129252ÿ1Ì.21&(57<
02180(17É/1Ì+8'%$9(/.2/(3É9ë35$9$
81,.É71Ì/$6(529É6+2:3ġ(6Ôÿ,1.8-Ì&Ì&+
INZERCE
3ġ('352'(-96783(1(.
A VÍCE INFORMACÍ
WWW.TICKET-ART.CZ
PLÁNUJETE V PRAZE REKLAMNÍ
KAMPAŇ? INZERUJTE
V ČASOPISU PĚTKA PRO VÁS!
www.ceskydomov.cz
8
– náklad 47 000 výtisků
– distribuce zdarma do poštovních
schránek
S NÁM I
– další číslo vychází
OSLOVÍTE
4. února 2013
CELOU PRAHU 5!
pro informace o inzerci kontaktujte Pavla Bendíka, tel.: 777 956 858, [email protected]
SC-321719/67
V rámci rozšíření služeb odboru sociální problematiky a prevence kriminality získal odbor
pro svoji činnost nové prostory v budově zdravotnického
zařízení Poliklinika Barrandov v suterénu č. dveří BS 034,
vedle rehabilitace. Pracovnice
radnice
Představujeme transparentní úřad:
Odbor vnitřní správy
Správa movitého a nemovitého majetku úřadu a zabezpečení informační a technologické podpory počítačové sítě užívané úředníky i politiky městské části Praha 5, to jsou hlavní úkoly odboru vnitřní správy.
Martin Dudek
Vedoucí odboru Jaroslav Pagáč řídí čtyři oddělení a 15
podřízených. „Prioritou je plnit úkoly související s vlastním provozem úřadu. Odbor, který řídím, zabezpečuje
veškeré materiální vybavení
zaměstnanců úřadu počínaje kancelářskými potřebami,
konče provozem vozidel. Nepřímo činnost odboru působí dokonce i na veřejnost, kdy
spokojenost zaměstnance úzce souvisí s přístupem ke klientovi. Zaměstnanci odboru
rovněž zajišťují provoz archivu, podatelny a hlavní pokladny,“ říká Jaroslav Pagáč,
který v únoru završí dva roky
ve vedoucí funkci.
Oddělení
provozní
má
na starosti materiální, technické a technologické vybavení provozních budov úřadu, správu movitého majetku úřadu, úklid v prostorách
provozních budov úřadu
a další činnosti zajišťující
chod úřadu. Realizuje nákup
kancelářských potřeb, služeb spojených s chodem úřadu, dodávku elektrické energie, vody, tepla. Na místě je
zdůraznit slova budov úřadu.
„Občané se někdy domnívají, že do našich kompetencí
spadá i starost o movitý a nemovitý majetek městské části, což je mýlka,“ dodává Jaroslav Pagáč. „Většinu služeb, například dodávky tepla
a elektřiny, máme dlouhodobě nasmlouvaných,“ informuje dále vedoucí.
V současné době se oddělení provozní kompletně sta-
rá o tři budovy úřadu. „Úklid,
ostraha, provoz služebních
vozidel a další služby jsou
z většiny outsourcovány, česky řečeno starají se o ně najatí
dodavatelé, vzešlí z výběrových řízení. V našem odboru
se soustředí veškeré požadavky a někdy i stížnosti a my je
pak přenášíme na dodavatele,“ vysvětluje Jaroslav Pagáč.
Oddělení ekonomiky zpracovává agendu odboru související s přípravou rozpočtu
pro místní správu, samosprávu a sleduje jeho čerpání. Zajišťuje likvidaci, předepisování faktur a následnou kontrolu proplacení faktur a vede
evidence smluv uzavřených
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY se hlavně stará o movitý a nemovitý majetek úřadu.
Ilustrační foto: Michal Fairaizl
za psy, a od zaměstnanců úřadu vybírá nedoplatky, pokud
překročili měsíční telefonní limit. Hlavní pokladna se mimo
jiné stará i o zajištění stravenek
pro zaměstnance úřadu.
Zaměstnanci odboru se snaží
vyjít vstříc všem kolegům,
jelikož jeho hlavním posláním
je spokojený zaměstnanec
z podnětu odboru. „Snaží se
vždy stanovit rozpočet co
nejpřesněji a téměř vždy ví,
kolik peněz utratíme v daném
roce.“ V letošním roce díky
optimalizaci služeb přispěje nezanedbatelnou částkou
do rezervního fondu městské
části Praha 5.
Oddělení ekonomiky dále zabezpečuje hlavní pokladnu úřadu, která vybírá poplatky od občanů nebo od zaměstnanců úřadu. Občané zde mají
možnost zaplatit povinné platby, například správní poplatky za živnostenské listy, stavební povolení, nebo poplatky
Oddělení spisové služby zajišťuje styk mezi Českou poštou, s.p., Magistrátem hl. m.
Prahy a jinými subjekty. Provádí evidenci došlé a vypravené korespondence a její následné třídění v rámci úřadu.
Přijímá veškeré dokumenty
od občanů v listinné a elektronické podobě včetně datových zpráv. Podává informace občanům v oblasti spisové
služby. Dále zajišťuje archivaci písemností, které odborně zpracovává, a připravuje
podklady pro archiv Magistrátu hl. m. Prahy. Vyhledává a zpřístupňuje již založe-
né písemnosti i od jiných subjektů, než je úřad (písemnosti
archivní hodnoty od podniků
v likvidaci).
Oddělení podpory informačních a komunikačních
technologií zabezpečuje správu počítačové sítě úřadu,
stará se o všechny telefonní linky a telefonní ústřednu. „Vypuštěním mezičlánku,
společnostiPRE,práceoddělení
zefektivněla a zpružněla,“ domnívá se Jaroslav Pagáč. „Bylo to dost nešikovné, některé
procesy byly zdlouhavé, což
především u správy počítačů a počítačové sítě bylo někdy na hranici akceptovatelnosti. V letošním roce došlo
v IT k zásadní změně – zrušení komplexního outsourcingu, který poskytovala společnost PRE, a. s. Dodavatelé IT
služeb jsou nyní řízeni přímo
oddělením IT, tím došlo k odstranění mnoha zdlouhavých
procesů. Nově také systém
helpdesk, kde se shromažďují
požadavky a problémy IT, obsluhují moji podřízení a odstraňování problémů je určitě mnohem rychlejší,“ uzavírá
Jaroslav Pagáč.
I. ročník Senior akademie úspěšně zakončen
Za přítomnosti 1. zástupce starosty Prahy 5 JUDr. Petra Lachnita byl
na konci listopadu slavnostně ukončen I. ročník Senior akademie. Občané z řad seniorů či osob se zdravotním
postižením měli možnost zúčastnit se
přednáškových cyklů na témata týkající se zejména ochrany života, zdraví a majetku. Přednášky zahrnovaly
i základy právního vědomí, bezpečnost provozu, domácí násilí, chov psů
na území hl. m. Prahy, požární ochranu, základy poskytování první pomo-
ci a řešení mimořádných a krizových
situací. Přednášejícími byli pracovníci útvaru prevence Městské policie
hl. m. Prahy, kteří přednášky zpestřili praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů, diskuzemi
nad četnými dotazy posluchačů, ale
i možností navštívit operační středisko
Městské policie hl. m. Prahy, obvodní
ředitelství Praha 5, Muzeum Policie ČR
a Psí domov Troja.
Slavnostní ukončení, stejně jako přednášky, proběhlo v zasedací místnos-
ti Zastupitelstva MČ Praha 5. Pracovníci
útvaru prevence Městské policie hl. m.
Prahy předali účastníkům Senior akademie pamětní list o absolvování akademie a drobné předměty k zabezpečení bytu a domu. JUDr. Petr Lachnit poděkoval pracovníkům útvaru prevence
kriminality za profesionalitu, pracovnicím sociálního odboru za organizaci akcí a posluchačům za jejich účast a zájem
s příslibem přípravy a realizace II. ročníku Senior akademie již v letošním roce. (red)
9
téma
Anketa Podnikatel a živnostník
Vítězi ankety Podnikatel a živnostník Prahy 5 pro rok 2012 jsou společnost DuPont CZ, s.r.o., a Pavel Krušina - rámování obrazů. Ředitelka vítězné společnosti a živnostník roku převzali ocenění z rukou starosty Ing. Miroslava Zeleného a radních Marka Kukrleho a Michala
Šestáka na slavnostním večerním vyhlášení, které proběhlo v Paspově sále pivovaru Staropramen. Mezi další oceněné firmy patřily
CReativeMages a Restaurant La Terrassa. V kategorii osob samostatně výdělečně činných uspěli kromě vítěze také Ing. Jaroslav Stárek –
vinný sklep u Stárků a Jan Sváček – Lahůdkářství Sváček.
Slavnostní večer přinesl kromě vyhlášení vítězů i představení
nových
projektů
radnice páté městské části.
K nejzajímavějším patřily vizualizace revitalizace městských parků – Barrandov, rekonstrukce dětského hřiště na Oranžové hřiště Nadace
ČEZ (Barrandov) a Hřiště pro
seniory - park Sacré Coeur
a Barrandov.
Dražba pomohla Klokánku
Nečekanou zábavu připravily děti z Klokánka, které podle
vlastního návrhu pomalovaly designové křeslo a poskytly
jej do dražby. Nejnižší podání
ve výši 3000 korun bylo velmi rychle překonáno a hosté
večera s vědomím, že přispívají na dobrou věc, neváhali v aukci přihazovat po tisících korun. Spolumajiteli Restaurace La Terrassa vyrazila
NESTÁRNOUCÍ Martha a Tena Elefteriadu přenesly ve svých písních něco z řeckého podnebí i do sálu Staropramenu. Foto: Michal Fairaizl
dech Soňa Krausová, ředitelka
společnosti DuPont CZ, s. r. o.,
když jeho devítitisícovou na-
bídku zvýšila na rovných 15 tisíc korun a v aukci na podporu
Klokánka Fondu ohrožených
dětí zvítězila. „Navíc jsme se
rozhodli vybrat si na webových stránkách Klokánka seznam dárků, které si děti přály
pod stromeček. Naši zaměstnanci je nakoupí a do Klokánka dovezou,“ uvedla po dražbě
Soňa Krausová.
K příjemné atmosféře přispěli také dámy z folklorního souboru Kodrjanka (lidové taneční vystoupení z Moldávie), mistři světa ve stepu
z Tanečního studia Andrea,
Martha a Tena Elefteriadu
(řecký zpěv a tanec) a čtyři urostlí muži předvádějící
brazilský bojový tanec capoeira. Závěr slavnostního večera pak patřil moderní magii Roberta Foxe, degustaci
vín společnosti Wine World,
ochutnávce doutníků společnosti Lallus, tombole a k poslechu a tanci zahrála skupina
LightMotif. (red, md)
Kategorie Živnostník Prahy 5 roku 2012
Pavel Krušina – rámování obrazů
na výběr z více než 70 salámů a šunek a osmi a více druhů pršutů. Některé recepty,
podle kterých se zde vyrábí část sortimentu, pocházejí z první republiky.
Manželé Krušinovi se narodili na Smíchově, kde vyrůstali a společně též pracovali
u Výrobního družstva Směr. V roce 1978 na žádost družstva otevřeli provozovnu
rámování obrazů. Později přibrali dalších 8 zaměstnanců. Tehdejší sídlo provozovny
bylo až do roku 1990 v Plzeňské ulici. V tomto roce Výrobní družstvo Směr všechny své provozovny rušilo a nabídlo manželům Krušinovým odkoupení zařízení. Ti
nabídky využili a společně s jednou zaměstnankyní začali soukromě podnikat. Našli
nové prostory v Bozděchově ulici, kde sídlí dodnes.
Místní ochotný personál vždy vychází zákazníkům vstříc a snaží se vyhovět jakémukoliv přání. Samozřejmostí lahůdkářství je možnost nechat si připravit obložené
mísy a po dohodě si je nechat dovézt až k zákazníkovi domů.
Lahůdkářství Sváček má po Praze několik provozoven. Ta na území městské části
Praha 5 sídlí ve Štefánikově ulici, kde si je možné po 19. hodině pronajmout salonek
pro společnost cca 20 lidí za účelem poznávání vín s výkladem zkušeného someliéra.
Se svými zákazníky mají po celých 34 let dobré vztahy, rámují obrazy pro občany
i významné malíře a výtvarníky. Stejné vztahy mají i se svými dodavateli a velkou
odměnu je pro manžele Krušinovy spokojenost, kterou jejich zákazníci projevili
nejen při vyplňování anketních lístků.
Jaroslav Stárek - Sklípek u Stárků
Jaroslav Stárek otevřel svůj vinný sklep 1. srpna 1993 v ulici U Nikolajky č. 12.
Budoval jej svépomocí dva roky podle vzorů z jižní Moravy. Víno a vinařství
mu učarovaly v 18 letech v Mikulově a pan Stárek věděl, že víno je jeho osud.
Vystudoval kvasnou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
Poté složil degustační zkoušky a pracoval v laboratoři jako degustátor a analytik
tuzemských i dovážených vín.
V roce 1993 byl při Sklípku u Stárků též založen Klub přátel dobrého vína, který se
pravidelně schází každé pondělí. Ve sklípku se prodávají pouze česká a moravská
vína a je to nejspíš jediné místo v Praze, kde jsou k dostání vína, která nejsou uchovávána za pomoci dusíku. Převládá prodej sudových vín a pravidelně se zde konají
ochutnávky vín českých a moravských vinařů. Od 24. 12. 2012 je sklep naprosto
nekuřácký!
Jan Sváček – Lahůdkářství Sváček
V Lahůdkářství Sváček se zákazníci mohou těšit každý den na čerstvé výrobky
především od malých výrobců z Čech a Moravy. Ve zdejším uzenářství je vždy
10
PAVEL KRUŠINA, Jaroslav Stárek a Jan Sváček s radními Michalem Šestákem,
Markem Kukrlem a starostou Ing. Miroslavem Zeleným (zleva). Foto: Michal Fairaizl
téma
Prahy 5 roku 2012 zná vítěze
Kategorie Podnikatel Prahy 5 roku 2012
a s tržbami okolo 30 mld. USD se DuPont řadí k nejvýznamnějším globálním firmám.
V České republice má DuPont 230 zaměstnanců ve čtyřech pobočkách. Ta pražská
v Pekařské ulici v Jinonicích zaštiťuje obchodní a marketingové aktivity pro Českou
republiku a Slovensko.
CReativeMages s.r.o.
Společnost CReativeMages s.r.o. se od počátku zaměřila na nejmodernější technologie společnosti Microsoft. Cloudové služby se staly základem společnosti, jejíž
vizí bylo přebudovat starý model poskytování služeb v IT na cloudový model, a vyjít
tak vstříc požadavkům zákazníků.
Společnost CReativeMages se zaměřuje na komplexní řešení bez ohledu na velikost klienta. Vzhledem ke svému modelu dokáže obsloužit malého, středního
i velkého zákazníka. Společnost vlastní vývojové středisko, které již předtím, než
vyjdou nové verze softwaru, adaptuje a vyvíjí řešení pro zákazníky. Je napojeno
na nejlepší společnosti v Microsoft Partner Network na světě a poskytuje i jejich
řešení českým zákazníkům.
SONĚ KRAUSOVÉ z DuPont CZ a zástupcům CReativeMages a Restaurace La
Terrassa (s diplomy) pogratulovali radní Michal Šesták, Marek Kukrle
a starosta Ing. Miroslav Zelený. Foto: Michal Fairaizl
Společnost CReativeMages naleznete v ulici Viktora Huga 4 na Smíchově.
DuPont CZ, s.r.o.
Restaurace La Terrassa se letos objevila na místě dřívějšího podniku Rezatá kotva
a majitelé se rozhodli pro čistě španělskou kuchyni. Při její návštěvě se každý host
přesvědčí, že i v centru Prahy se může cítit jako na dovolené. Podnik se nachází
v úzkém prostoru Dětského ostrova, který na šířku beze zbytku vyplňuje. Z jedné
strany krásný výhled na Národní divadlo, Tančící dům, Vyšehrad a hučící jez, z druhé
plavební komora a parníky proplouvající téměř na dosah ruky. Restaurace o kapacitě 200 míst má tři části, první je klasická krytá stavba, druhá je dřevěná přístavba,
zdárně budící dojem lodní paluby, která se podle potřeby mění na nekrytou, a třetí je
odkrytá terasa se slunečníky.
Společnost DuPont byla založena v roce 1802 ve Wilmingtonu ve státě Delaware.
Nejdříve se zabývala výrobou prvotřídního střelného prachu, který sloužil jako
náplň do trhavin, počátkem 20. století firma své působení rozšířila i na oblast chemikálií, materiálů a energie.
V současnosti DuPont s přispěním moderních technologií výrazně přispívá ke zlepšení kvality života lidí po celém světě, ať již jde o potraviny a výživu, zdravotní péči,
oblečení, bezpečnost, stavebnictví, elektroniku či dopravu. Světovou proslulost
získaly firmě patenty na materiály jako nylon, teflon, lycra nebo kevlar. Se svými
60 000 zaměstnanci, 210 zastoupeními v 90 zemích, statisíci produkty a zákazníky
BRAZILSKÝ BOJOVÝ TANEC capoeira v podání profesionální skupiny za účasti
čtyř českých mistrů oživil atmosféru slavnostního večera. Foto: Michal Fairaizl
Restaurace La Terrassa
Restaurace La Terrassa připravuje pro své hosty speciality katalánské kuchyně
pod vedením šéfkuchaře Fernanda Davida Díaze Delgada.
DĚTI Z KLOKÁNKA , jenž je projektem občanského sdružení Fond ohrožených dětí,
potěšily vánočními písněmi. Foto: Michal Fairaizl
INZERCE
Generální partner:
Česká spořitelna
Klokánek
JK – Jitka Kudláčková
Potrefená husa
Staropramen
L´Occitane
4art
Wine food
Erpet
Andel´s
WineWorld
Lallus
Tereza Límanová
Království železnic
SC-322188/13
Poděkování partnerům akce
HP Holmes Place
11
rozhovor
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.: „Při
Za operačním stolem se pohybuje neuvěřitelných padesát let,
odoperoval přes 12 tisíc pacientů a mnohým díky svému talentu a šikovnosti zachránil život. Profesor Pavel Pafko, dlouholetý přednosta III. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Motole, však vstoupil
do povědomí národa především úspěšným odebráním zhoubného
plicního nádoru tehdejšímu prezidentovi Václavu Havlovi.
A já mu řekl, ať se sbalí, že
ho v žádném případě nebudu
operovat. Podal na mě žalobu,
ale ihned ji prohrál. Nemocniční řád je jasný a on jej nedodržel. Měli bychom si častěji
uvědomovat, že každá svoboda je vždy něčím omezená.
O vaší úspěšné operaci bývalého prezidenta Havla už byly
popsány stohy papíru. Já bych
se chtěl vrátit k doslova temné
straně tohoto případu. Po operačním výkonu se našli psychicky narušení lidé, kteří vás chtěli zavraždit jen kvůli tomu, že
jste po otci Slovák, který operoval Čecha. Necelý měsíc jste žil
s ochrankou v zádech. Jak jste
se vyrovnal se ztrátou soukromí?
Vládní ochranku jsem měl
za dveřmi bytu necelé tři týdny. Na veřejnosti se bodyguardi pohybovali stále vedle mne, byl to pro mě velmi
spoutaný život. Po této zkušenosti v podstatě obdivuji
každého prezidentského kandidáta, protože dříve či později vítěze omrzí, že je na dopisních známkách. A podle
mého soudu za to zaplatí velkou daň v podobě naprosté
ztráty soukromí.
Zapsal se vám nějaký jiný pacient do paměti více než ostatní?
Lékaři si většinou pamatují komplikované věci, protože to, co běží hladce, zpravidla vypustí. Takových pacientů mají za život tisíce. Ale
když se něco zkomplikuje nebo nevychází tak, jak se předpokládalo, to v hlavě uvízne.
Konkrétní případy po mně
nechtějte, ale několikrát jsem
zachránil pacienty, kteří byli jednou nohou již na příslo-
Proč jsou plíce tak náchylné k infekcím a špatně se transplantují?
Plíce se transplantují poměrně dobře, problém je právě
v jejich náchylnosti k infekcím. Je to pochopitelné, jako
jediný transplantovaný orgán jsou neustále ve spojení
se zevním prostředím. Každý
nádech představuje kontakt
se zemskou atmosférou, tedy
i s viry. Lidé po transplantaci
dostávají léky snižující jejich
obranyschopnost, jinak by tělo nové plíce nepřijalo. Tím se
ovšem zvyšuje riziko infekce.
V médiích proběhla informace o nové metodě transplantace
plic. Můžete ji detailněji popsat?
Všechny transplantační programy mají základní problém
v nedostatečném počtu vhodných orgánů, v Evropě kvůli
tomu umírá až třetina pacientů z čekacích listin. V případě
plic se lékaři snaží novou metodou nazvanou ex vivo perfuze a rekondice plic o zvýšení
počtu orgánů. Protože ne každé plíce jsou k transplantaci
ihned vhodné, ty méně „poškozené“ se vyjmou z těla dárce, uloží do plastové schrán12
ky s teplotou 37 stupňů Celsia,
napojí na mimotělní krevní
oběh a ventilátor. Pak se promývají speciálním roztokem
až do doby, dokud nejsou připravené k transplantaci.
Ač nekuřák, před několika lety
jsem ležel na plicním oddělení
v Motole. Minimálně dva moji
spolunocležníci neustále mizeli
na balkon, kde v poloze skrčmo
tajně kouřili. Máte pro takové
jednání pochopení?
Mojí nejvyšší hodnotou v ži-
Praha 5 je mým
druhým domovem,
v Motole jsem prožil
půlku života
votě je svoboda rozhodnutí, kterou považuji za nadřazenou hodnotě samotného
života. Například Hus a Palach povýšili hodnotu vlastního přesvědčení nad vlastní
život. Pokud se tedy rád napijete, nebo často kouříte, je
to vaše věc a já to respektuji.
Ovšem výlučně vaší záležitostí přestává být v okamžiku, kdy v opilém stavu kopete v noci do popelnic a mě tím
vzbudíte. Svoboda takového
člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého.
A teď k vaší otázce. Dospělý člověk si musí být vědom následků kouření, protože už od dětských let jsme
upozorňováni na jeho škodlivost. Navíc lidé ve střední Evropě mají dostatek informací
k tomuto tématu, ale většinou
na ně nedbají…
Jednou jste se kvůli porušenému zákazu kouření musel s expacientem i soudit. Jak to nakonec dopadlo?
Podle nemocničního řádu platí v areálu zákaz kouření, týká
se to tedy i cigaret zapálených
na balkoně. Může to být důvod k propuštění z nemocnice.
Za celou mou profesní kariéru mě zažaloval jeden pacient
s rakovinou plic. Připravoval se na operaci, ale kouřil.
večném druhém břehu.
Při operacích zní na sále hudba.
Jaký hudební styl preferujete?
Hudbu neposloucháme při
každé operaci, a když přece jen ano, záleží na náladě.
Mám rád tradiční jazz, dixieland a varhanní hudbu.
Na sále ale panuje demokracie, vždy se dohodneme, co se
pustí. Muziku si užívám především při rutinních operačních úkonech, jako jsou začátky a konce operací. V jejich průběhu jsou situace, kdy
jsem tak zabrán do operování, že nevnímám, co se kolem
mne děje.
Jaký máte názor na eutanazii,
tedy na dobrovolný odchod ze
života za pomoci lékařů neboli
asistovanou sebevraždu u nevyléčitelně nemocných?
Můj názor se odvíjí od toho, co
už jsem zmínil. Co je nejvyšší hodnotou člověka? Já myslím, že nejvyšší hodnotou
je svobodné rozhodnutí. Pokud se toto přijme jako všeobecně uznávaná formule,
pak v otázce eutanazie nemám právo komukoliv co
diktovat nebo zakazovat. Pak
je důležité si položit otázku, zda s asistovaným dobrovolným odchodem ze života
souhlasí společnost. A pokud
ano, zbývá poslední věc – jak
to realizovat. Představa, že se
jeden člověk domluví s druhým a ten ho pošle na onen
svět, je velice naivní. Někteří si to navíc pletou s hitlerovským zákonem o eutanazii z roku 1939. Jenže tehdy se
nikdo lidí v koncentračních
táborech neptal, to byly obyčejné vraždy. Ale projeví-li
nevyléčitelně nemocný občan přání, pak musíme přemýšlet, zda jej lze splnit. Měly
by na to být sestavené odborné týmy za účasti lékaře, psychologa a třeba i kněze, které
posoudí, zda nemocný pacient splňuje kritéria k eutanazii. Musí být zcela zřejmé, že
nemocný člověk má před sebou jen krátký život plný bolesti. Odpůrci určitě budou
oponovat dostatkem léků tlumících bolestivé stavy a péčí v hospicích. Jsem ale přesvědčen, že se najdou pacienti, kteří v nich nechtějí strávit
svůj konec. A my musíme respektovat každého člověka,
medicína není o skupinách,
ale o individuích. Každý má
právo svobodně říci, jak vidí svůj konec. Respektujme
proto individualitu a integritu jednotlivce od začátku až
do jeho konce.
Nedávno jste obdržel záslužnou medaili Prahy 5. Jaký je
váš vztah k naší městské části?
Praha 5 je vlastně mým druhým domovem, prožil jsem
v Motole téměř půlku života.
Nadchla mě proměna centra
kolem Anděla. Pamatuji ještě místní vagonku, a když se
dnes díváte na tehdejší fotografie, je to už dávná historii,
i když je to v podstatě nedávno. Za dvacet let se tato oblast
změnila tak, jak se nezměnila
za sto let.
Máte tři dcery, ani jedna nejde
ve vašich šlépějích. Není vám
to líto?
Moje dcery viděly, že chce-li se člověk věnovat pořádně medicíně, musí jí obětovat
kus života. A nechtěly se touto
cestou vydat, nechtěly trávit
podstatnou část svého života v pracovním zápřahu. Dvě
vystudovaly dějiny umění, ale
ani jedna nezůstala v oboru.
Umí anglicky, nejstarší dcera německy, a všechny se živí
používáním cizích jazyků.
Jezdíte stále na kole z Podolí,
kde bydlíte, do Motola?
Jakmile je vhodné počasí, be-
rozhovor
operování poslouchám nejraději jazz“
ru kolo a vyrážím na 13 kilometrů dlouhou trasu. Všem
doporučuji ranní cyklojízdu.
Pokud se nejede po dopravně
frekventovaném tahu - a já
jezdím přes Prokopské údolí
- je to úžasná rozcvička.
Celý život jste aktivním sportovcem, kromě cyklistiky jste plaval, lezl
po skalách a opakovaně
stál
na startu populárních běžeckých
závodů
Kunratice a Běchovice. Jak si
udržujete kondičku dnes?
Je mi 72 let,
jezdím na kole
a plavu. Bydlím
vedle podolského bazénu a tam
jsem si nedávno
uvědomi l,
jak se lid é
věnují sportu ve zvýšené míře ve srovnání třeba s 80. lety. Za komunistů byli v bazénu v šest hodin ráno dva ředitelé se sekretářkami a já.
Dnes si tam ve stejnou dobu chodí zaplavat desítky lidí. Zejména mladší generace zřejmě pochopila význam
zdraví ve vztahu k práci. V dnešní konkurenci kdo není
zdravý, je profesně převálcovaný.
Pokud byste
měl moc ihned
prosadit
tři
zákony v naší
zemi, jaké by
to byly?
Změnil bych
volební systém,
místo
poměrného
na větš i-
PROFESOR PAVEL PAFKO je vášnivý cyklista a nezřídka byl k vidění i na vysokém
historickém kole. Foto: Petr Jahn
nový, protože jinak se v tom
pořád budeme plácat dál.
Za druhé bych určitě posílil
protikorupční legislativu. Je
to zprofanované heslo, ale je
potřeba to stále připomínat.
A třetí věc možná bude znít
trochu staromilsky. Filozof
Platon říká, že společnost mají vést zkušení lidé, on za takové považuje lidi ve stáří 50
let. Mně se zdá, že dnes vedou
společnost lidé s malou životní
zkušeností. Mnozí absolvovali školu a začali řídit stát. Nic
ve zlém, mladí a progresivní lidé jsou určitě potřeba, ale
vedoucí politické funkce mají
být svěřeny osobnostem majícím zkušenost s prací s druhými. To říkám i z vlastní životní zkušenosti. Osmnáct let
jsem byl přednostou kliniky
a vím, jak jsem v mladém věku řešil mnohé věci emociálně
a jak bych stejné problémy řešil dnes s daleko větší rozvahou a bez větších emocí. Emoce někdy člověka svádí k nepředloženým činům. Ve škole
se sice můžete naučit různé věci, ale životní zkušenost
a práci s lidmi se nenaučíte, to
musíte získat.
Jste dlouholetým
kritikem
zdravotnického systému v naší zemi. „Jenom idiot si může myslet,
že člověk, který
do nemocnice přijede v mercedesu
za tři miliony, si
oblékne pyžamo
a bude se chovat
stejně jako člověk,
který přijel tramvají,“ tak zní jeden z vašich
výroků, který asi hodně
lidí musel naštvat…
To máte pravdu, tenhle
výrok si pamatuje hodně lidí. Ale plně si za ním
stojím. Po roce 1989 došlo
ve společnosti k diferenciaci, máme tu bohaté i chudé lidi, ale ve zdravotnictví chceme mít všichni
všechno stále stejně. A to je nesmysl. Naše země investuje do zdravotnictví méně procent z HDP než
okolní státy a finanční hodnota takového jednoho rakouského procenta je navíc
asi dvojnásobná oproti českému. Ovšem my poskytujeme zdravotnickou péči
srovnatelnou s Rakouskem,
Německem či Francií. Rýsuje se tedy základní problém –
bude-li český občan chtít evropský zdravotní standard,
tak dřív či později se buď musí
ubrat na poskytovaných službách, nebo přisypat peníze.
Jiná možnost není.
Ti, kdo vlastní auto třeba za tři miliony korun, mají-li zdravotní problém, vezmou
napěchovanou obálku a hledají, kdo jim v našem stávajícím
systém rychle pomůže. Tomu
se nemůžeme divit. Zdravotnický systém nemá na to, aby
všem dal vše, co v dané chvíli potřebují. Na to nemají ani
v USA, kde je zhruba 40 milionů lidí neplatících si zdravotní
pojištění. Je proto potřeba nastavit systém, který „obálky“
zlegalizuje. Nikdo z politiků to
však nechce říci takto natvrdo,
protože především v početné
skupině voličů – důchodců by
přišel o politické body.
Jak by takový systém měl v praxi fungovat?
Poměrně jednoduše. Buď si lidé budou připlácet za zdravotní péči privátním pojištěním, nebo zdravotní výkon
zaplatí v hotovosti. Tím se eliminuje jakékoliv podplácení.
Stát navíc z takových transakcí získá fi nance z odvedených daní. Takhle zatím podporuje korupci nebo si to neuvědomuje a nechává to být.
Jako důchodce se prý chcete věnovat obnově turistických
značek. Už jste s tím začal?
Nezačal, mám na klinice plný
úvazek až do 75 let. Až skončím a budu-li zdráv, tak se
určitě se štětcem a barvou vydám do přírody. (md)
Prof. MUDr. Pavel
Pafko, DrSc.
narozen 3. července 1940
v Bratislavě
renomovaný chirurg zabývající se
především transplantací plic
v letech 1992–2010 působil jako
přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol
do širšího povědomí veřejnosti
vstoupil chirurgickým odstraněním plicního nádoru prezidentovi
Václavu Havlovi v roce 1996
v roce 1997 jeho tým uskutečnil
první transplantaci plic v České
republice
13
školství
Žáci a učitelé si připomněli
výročí založení ZŠ Tyršova
80. výročí založení Tyršovy ZŠ a MŠ v Jinonicích oslavili žáci
a učitelský sbor environmentálním projektovým dnem Mezigeneračních vztahů, řadou divadelních, hudebních i tanečních vystoupení a sportovními soutěžemi.
Projektový
den
Mezigeneračních
vztahů, pořádaný
v rámci programu
Ekoškola, v němž
je ZŠ Tyršova zapojena od roku 2007, sledoval
proměny krajiny
a lidské stopy zanechané na škole během její osm- ZŠ TYRŠOVA se u příležitosti oslav 80. výročí existence
desátileté historie. pochlubila návštěvníkům například sportovními úspěchy
Ze stanovišť děti a získanými cenami. Foto: ZŠ Tyršova
zaujalo asi nejvíce
stínové divadlo rukou.
zvánky, výzdoba a materiKaždá třída si na oslavy na- ál na jednotlivá stanoviště.
cvičila nějaké vystoupení pro Podle ohlasů z řad veřejnosti
ostatní i pro veřejnost, v ho- se snažení vyplatilo a oslavy
dinách výtvarné výchovy se se podařily. Podrobnosti na
malovaly kulisy, plakáty, po- www.tyrsova.cz. (red)
Den otevřených dveří v ZŠ Radlice
vyvrcholil školní akademií
V polovině listopadu se uskutečnil
v ZŠ a MŠ Praha 5 Radlice den otevřených dveří. Příchozí hosty srdečně vítali žáci 8. a 9. tříd,
provázeli je učebnami a trpělivě odpovídali na jejich všetečné dotazy. Zároveň v prostorách
školy proběhla prodejní výstava žákovských výrobků, NA ŠKOLNÍ akademii nechyběla ani ukázka pohybopředevším kerami- vých schopností nejmladších školáků. Foto: ZŠ Radlická
ky a korálků. V odpoledních hodinách se v no- básniček, pohybovou rozcvičvé sportovní hale uskutečnila ku, country tance, pohádku
školní akademie, kterou zahá- O Sněhurce, vtipné scénky, příjily děti z hostující MŠ U Želez- běh s tancem ze Šmoulí vesničničního mostu. Žáci z páté tří- ky, fotbalovou přehlídka, Kady pro tyto předškoláky připra- mennou pohádku v angličtině,
vují po celý školní rok čtenářské Facebook 9.A, nebo inscenace
chvilky, a oni přišli na oplát- písničky Tři tamboři. Po závěku potěšit svými písničkami. rečném defilé si všichni účinPestrý program akademie dá- kující i s tleskajícími diváky zale nabídl sólový zpěv, přednes zpívali písničku Není nutno. (red)
ZŠ a MŠ Kořenského se připravuje na nový rok
Bývalá mateřská škola na náměstí 14. října se spojila se ZŠ Kořenského a pod vedením Mgr. Hany Fialové pokračuje v práci
s dětmi. „Spolupráce základní a mateřské školy se díky sloučení prohlubuje, už
před Vánocemi jsme měli společný koncert a v akcích chceme pokračovat,“ sdě-
lila ředitelka ZŠ a MŠ Kořenského Mgr. Libuše Daňhelková, což potvrzuje i vedoucí
učitelka mateřské školy Mgr. Hana Fialová: „Spolupráci rozšíříme podle zájmu rodičů, děti ze školní družiny mohou například využít saunu v prostorách mateřské
školy a děti ze školky již nyní chodí na an-
gličtinu pod vedením učitelek ze školy.“
Škola tak navázala na úspěšnou dvacetiletou historii a i pod hlavičkou ZŠ a MŠ
Kořenského neustává v inovacích, ke kterým patří například program „Svět očima
dětí", který je zaměřen na všestranný rozvoj dětské společnosti. (red, md)
Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 - základní školy MČ Praha 5
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
den otevřených dveří: 9. 1. 2013 od 8.00 do 10.00 hod.
17. a 18. 1. 2013
16.00-19.00 hod.
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 7/919
den otevřených dveří: 9. 1. 2013 od 9.00 do 12.00 hod., od 13.00 do 17.00 hod.
15. a 16. 1. 2013
14.00- 18.00 hod.
Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
den otevřených dveří proběhl v listopadu 2012
7. 1. 2013 (písemná část v čase dle pozvánky)
15. 1. 2013 (ústní část v určeném čase)
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
den otevřených dveří: 10. 1. 2013 od 9:00 do 13:00, jinak kdykoli po telefonické domluvě
17. 1.2 013
Základní škola a mateřská škola Praha 5- Smíchov, Kořenského 10/760
den otevřených dveří: 9. 1. 2013 od 8.00 do 11.40 hod., od 14.00 do 18.00 hod.
17. a 18. 1. 2013
7. 2. 2013
14.00-18.00 hod.
14.00- 17.00 hod. náhradní termín
Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
den otevřených dveří: kdykoliv po předběžné domluvě
16. a 17. 1. 2013
14.00-18.00 hod.
14.00-18.00 hod
Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720
16. a 17. 1. 2013
den otevřených dveří: 9. 1. 2013 od 8.00 do 10.00 hod. ukázka výuky v 1. třídách, od 15.00 do 17.00 hod. prohlídka školy, od 17.00 hod. beseda s rodiči
13.00- 17.00 hod.
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
den otevřených dveří proběhl v listopadu 2012, jinak kdykoliv po předběžné domluvě
16. 1. 2013
14.00-17.30 hod.
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
den otevřených dveří: 8. 1. 2013 od 8.00 do 17.00 hod., jinak kdykoliv po tel. domluvě
29. a 30. 1. 2013
14.00-17.00 hod.
Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
den otevřených dveří: 17. 1. 2013 od 8.00 do 16.00 hod.
6.a 7. 2. 2013
14.00-18.00 hod.
Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
den otevřených dveří: 17. 4. 2013 od 8.15 do 12.00 hod.
Základní škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
den otevřených dveří: 15. a 16. 1. 2013 (při zápisu), 1. 6. 2013 od 9.00 do 13.00 hod.
14
(12. 1. 2013 od 9.00 celodenní seminář pro rodiče budoucích prvňáčků)
14. 1.–30. 1. 2013 po a st od 16.00 hod. a od 17.00 hod.
15. a 16. 1. 2013
13.00-17.00 hod.
volba prezidenta
VOLEBNÍ SPECIÁL
Podmínky a způsob hlasování
při volbě prezidenta republiky 2013
Volbu prezidenta republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím ze dne 1. října 2012, publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 322/2012 Sb. dne 3. 10. 2012. Volba se koná ve dvou dnech: v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné II. kolo volby by se uskutečnilo v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území České republiky
a ve volebních místnostech zřízených při
zastupitelských a konzulárních úřadech
České republiky v zahraničí, s výjimkou
konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan,
který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18
let. V těchto volbách nemůže volit občan
jiného státu.
Překážkami v právu volit jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidí nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Prokázání totožnosti
a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
V době, kdy budou volební místnosti
otevřeny, bude u Úřadu MČ Praha 5 fungovat oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního, které sídlí v přízemí budovy ve
Štefánikově 13-15. Zde je možno požádat o vydání občanského průkazu na počkání s platností jeden měsíc. Správní
poplatek pro výkon volebního práva se
neúčtuje. Vzhledem k tomu, že nebude
na místě zajištěna fotografická služba, je
třeba si s sebou vzít jednu fotografi i.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze
stálého seznamu voličů a který prokáže
své právo hlasovat ve volebním okrsku,
okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.
Hlasování na voličský průkaz
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,
tj. od 3. října 2012, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpi-
sem voliče nebo v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím
datové schránky, doporučeně nejpozději
7 dnů přede dnem voleb, tj. 4. ledna 2012,
obecnímu úřadu (v tomto případě ÚMČ
Praha 5, odbor občanskosprávní, Štefánikova 13-15, Praha 5, PSČ 150 00), který
stálý seznam voličů vede, nebo osobně
do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. 9. ledna 2013 do 16.00 hodin.
Obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský průkaz může předat nejdříve 15
dnů přede dnem voleb, tj. 27. prosince
2012, osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů
ve dnech volby prezidenta v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Upozorňujeme občany městské části Praha 5, kteří se nechali při některých z minulých voleb zapsat v zahraničí do Zvláštního seznamu voličů zastupitelského úřadu ČR, nenechali se dosud
z tohoto zvláštního seznamu vyškrtnout a chtějí se účastnit volby prezidenta v ČR, že v důsledku tohoto zápisu byli
vyškrtnuti ze stálého seznamu vedeného
Úřadem městské části Praha 5. K tomu,
aby byl volič opětovně zapsán do stálého
seznamu, musí požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního
seznamu a o tomto vyškrtnutí předložit
Úřadu městské části Praha 5 (odboru občanskosprávnímu) před volbou prezidenta potvrzení zastupitelského úřadu. Bez
tohoto potvrzení nemůže obecní úřad voliče zpět do stálého seznamu zanést.
Hlasovací lístky
Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku
označeném vylosovaným číslem kandidáta. U kandidáta musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání
15
volba prezidenta
nebo povolání, popřípadě akademický
nebo jiný titul, obec, kde je přihlášen
k trvalému pobytu, a jeho příslušnost
k politické straně nebo politickému
hnutí nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti. Dále se uvede, zda
jde o kandidáta navrženého navrhujícími poslanci nebo navrhujícími senátory
anebo navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra ČR. Hlasovací lístky jsou starostou
obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 8. ledna
2013. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky,
je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků.
Pro případné II. kolo volby se hlasovací
lístky voličům nedistribuují, ale dostanou je přímo ve volební místnosti.
Aktuální informace související s volbou
prezidenta sledujte na www.praha5.cz.
Volební místnost a způsob hlasování
ve volební místnosti
Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, neprůhledných prázdných obálek
opatřených otiskem úředního razítka
obecního úřadu, psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu voličů a zákonem č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Ve volební místnosti jsou pro vložení
hlasovacího lístku do obálky opatřené
otiskem úředního razítka Úřadu městské části Praha 5 určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování.
Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, nebo v bezprostřední blízkosti vstupu do objektu, se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti je
umístěn velký státní znak.
Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky
označené nápisem „VZOR“ a prohlášení
o vzdání se kandidatury, popřípadě informace o ztrátě volitelnosti kandidáta,
pokud byly doručeny do 24 hodin před
zahájením volby prezidenta, a informace
o tiskových chybách s uvedením správného údaje.
Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém
se dostavili do volební místnosti.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou neprůhlednou úřední obálku, která je opatřena úředním razítkem Úřadu městské části Praha 5, pří-
Seznam volebních místností
volební místnost
285 Gymnázium Christiana Dopplera
286 Gymnázium Christiana Dopplera
287 Gymnázium Christiana Dopplera
288 Základní škola
289 Základní škola
290 Základní škola
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
16
Základní škola
Základní škola
Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
Úřad městské části Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Mateřská škola
Česká správa sociálního zabezpečení
Česká správa sociálního zabezpečení
Speciální ZŠ pro sluchově postižené
Základní škola + DSP Na Neklance
adresa
Zborovská 45
Zborovská 45
Zborovská 45
Kořenského 10
Kořenského 10
Kořenského 10
Kořenského 10
Kořenského 10
Drtinova 1
Drtinova 1
Drtinova 1
Drtinova 1
Drtinova 1
nám. 14. října č. 4
nám. 14. října č. 4
nám. 14. října č. 4
U Železničního mostu 4
Křížová 25
Křížová 25
Výmolova 169/2
Radlická 140
volební místnost
306 Základní škola
307 Základní škola
308 Základní škola + Mediterra (Malvazinky)
309 Základní škola
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola + DZP PALATA
Základní škola
Komunitní centrum - Prádelna
Komunitní centrum - Prádelna
adresa
Radlická 140
Radlická 140
U Santošky 1
U Santošky 1
U Santošky 1
U Santošky 1
U Santošky 1
U Santošky 1
Duškova 7
Duškova 7
Grafická 13
Grafická 13
Grafická 13
Podbělohorská 26
Podbělohorská 26
Podbělohorská 26
Podbělohorská 26
Podbělohorská 26
Holečkova 38
Holečkova 38
volba prezidenta
padně novou sadu hlasovacích lístků.
Poté volič vstoupí do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků (zástěna).
Pokud se volič neodebere do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
nebude mu hlasování umožněno.
Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak
neupravuje.
Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební
schránky. Pokud by volič vhodil omylem (z roztržitosti) do volební schránky
například občanský průkaz nebo klíče od bytu, tyto mu mohou být vydány
až po skončení hlasovaní a sečtení hlasů příslušnou okrskovou volební komisí
v sobotu 12. ledna, případně v sobotu 26.
ledna 2013 u II. volebního kola, a to v budově Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13-15.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik
hlasovacích lístků.
Hlasování do přenosné
volební schránky
Rovněž při volbě prezidenta republiky umožňuje občanovi zákon hlasovat prostřednictvím přenosné hlasovací
schránky. Volič tedy může ze závažných,
zejména zdravotních nebo rodinných
důvodů požádat Úřad městské části Praha 5 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. To však pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební místnost zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou, hlasovacími lístky a výpisem
ze stálého voličského seznamu. Při tomto aktu členové okrskové volební komise
musí postupovat tak, aby byla zachována
tajnost hlasování. U ÚMČ Praha 5 žádosti o hlasování výše popsaným způsobem
přijímá u odboru občanskosprávního,
resp. živnostenského Hana Havlíko-
vá, tel. 257 000 196, e-mail: [email protected], kancelář 223 a Zlatuše Svobodová, tel. 257 000 312, e-mail:
[email protected], kancelář
č. 225, 2. poschodí, budova nám. 14. října č. 4. Od občana je potřebné získat tato
data: jméno, příjmení, datum narození,
bydliště, poschodí, ve kterém se byt nachází, a informaci, jakým způsobem se
okrsková volební komise dostane do domu. Vhodné je uvést i telefonní spojení
na žadatele. Vzhledem k tomu, že dny
voleb jsou stanoveny na pátek 11. ledna
2013 od 14.00 do 22.00 hodin a na sobotu 12. ledna 2013 od 08.00 do 14.00 hodin
(u případného druhého kola pak ve stejných hodinách), občan může uvést, zda
preferuje návštěvu členů OVK první, nebo druhý volební den. Tito se budou snažit vyhovět i žádosti uskutečnit návštěvu v některou hodinu, nicméně tomuto přání z provozních důvodů nebude
možno vždy vyhovět. Občany současně
prosíme, aby institut přenosné volební
schránky nezneužívali.
Vydávání občanských průkazů během volby
Ve dnech konání volby prezidenta republiky,
tj. 11. 1. v době od 15.00
do 22.00 hod. a 12. 1. 2013
od 8.00 hod. do 14.00 hod.,
bude pro občany městské
části Praha 5 a MČ Praha – Slivenec v dané době
zajištěna služba a možnost
zažádat si pro účel výkonu volebního práva o ob-
čanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc.
Občanský průkaz je bez
správního poplatku a je
třeba doložit 2 ks fotografií
o rozměru 35 mm x 45 mm,
odpovídající současné podobě občana a zobrazující
ho v předním čelném pohledu. (red)
Seznam volebních místností
volební místnost
326 Mateřská škola
327 Mateřská škola
328 Základní škola + Nemocnice Na Homolce
329 Základní škola
330 Mateřská škola
331
Mateřská škola + FN Motol
332 Základní škola
333 Základní škola
334 Základní škola
335 Základní škola
336 Základní škola
337 Základní škola
338 Základní škola
339 Základní škola
340 Základní umělecká škola
341
Základní umělecká škola
342 Mateřská škola
343 Mateřská škola
344 Finanční úřad pro Prahu 5
345 Základní škola
adresa
Podbělohorská 1
Podbělohorská 1
Weberova 1
Weberova 1
Kudrnova 235/1A
Kudrnova 235/1A
Nepomucká 1
Nepomucká 1
Nepomucká 1
Nepomucká 1
Nepomucká 1
Beníškové 1
Beníškové 1
Beníškové 1
Na Popelce 1
Na Popelce 1
Peroutkova 24
Peroutkova 24
Peroutkova 61
U Tyršovy školy 1
volební místnost
346 Základní škola
347 Základní škola
348 Speciální základní škola
349 Mateřská škola
350 Mateřská škola
351
Základní škola
352 Základní škola
353 Základní škola
354 Základní škola
355 Základní škola
356 Základní škola
357 Základní škola
358 Základní škola
359 Základní škola
360 3. Fakultní základní škola
361
3. Fakultní základní škola
362 3. Fakultní základní škola
363 3. Fakultní základní škola
364 3 Fakultní základní škola
365 3. Fakultní základní škola
adresa
U Tyršovy školy 1
U Tyršovy školy 1
Na Zlíchově 19
Hlubočepská 90
Kurandové 669
Chaplinovo nám. 1/615
Chaplinovo nám. 1/615
Chaplinovo nám. 1/615
Chaplinovo nám. 1/615
Chaplinovo nám. 1/615
Chaplinovo nám. 1/615
Chaplinovo nám. 1/615
Chaplinovo nám. 1/615
Chaplinovo nám. 1/615
V Remízku 9/919
V Remízku 9/919
V Remízku 9/919
V Remízku 9/919
V Remízku 9/919
V Remízku 9/919
17
volba prezidenta
Vizitky jednotlivých kandidátů na prezidenta
(Texty pro Pětku pro vás exkluzivně poskytli jednotliví kandidáti.)
Jana Bobošíková:
„Stop diktátu Bruselu. Je to expres do chudoby “
Jana Bobošíková chce změnit
Českou republiku ve skutečný domov. Je vlastenka a osud
České republiky jí nikdy nebyl
lhostejný. Ani jako ekonomické novinářce, ani jako moderátorce nejsledovanější politické talk show, ani jako poradkyni ústavních činitelů,
ani jako ředitelce zpravodajství České televize, ani jako
europoslankyni. A samozřejmě ani jako matce, manželce
a dceři. Proto ji neodradí nepřízeň a mlčení médií, těm je
totiž naše země buď lhostejná,
nebo jí pohrdají. Nezlomí jí ani
výhrůžky, pomluvy a skandování zdivočelého davu.
Na prezidentku ČR kandidovala v roce 2008 za KSČM
a svou kandidaturou otevřela cestu na Hrad Václavu Klausovi. Ví, že řada lidí tento krok
nepochopila a řada lidí jí ho nikdy neodpustí. Je ale přesvědčena, že to je jasný důkaz toho,
že jí osud naší země nebyl lhostejný a že umí nadřadit zájmy
státu nad zájmy vlastní. Do politiky vstoupila z pozice moderátorky vůbec nejsledovanější nedělní politické debaty.
Pět let výkonu mandátu europoslankyně ji utvrdilo v přesvědčení, že Evropská unie ne-
ní žádným novodobým klubem
gentlemanů, ale kobištěm, kde
se tvrdě prosazují zájmy jednotlivých států. Česká politická reprezentace tomu většinou
jen pasivně přihlížela a více než
zájmy naší země ji zajímalo přátelské poplácavání od evropských politických špiček. Jedinou
výjimkou je prezident
Václav Klaus. A právě
na něj chce Jana Bobošíková navázat i v případě zvolení prezidentkou. Bude rozhodně bránit dalšímu oslabování
statní suverenity České
republiky. Naopak, bude
chtít, aby se podstatná
část kompetencí vrátila z rukou bruselské byrokracie zpět národním
parlamentům a vládám.
Jako ekonomka nevěří
v budoucnost projektu jednotné evropské měny a bude usilovat o vyvázání naší země z povinnosti euro přijmout.
Jiří Dienstbier: „Změna je možná“
Jiří Dienstbier je právník, senátor a místopředseda ČSSD.
Pomáhal zorganizovat manifestaci 17. 11. 1989 a poté jako zástupce studentů zasedl
ve Sněmovně lidu Federálního
shromáždění. Několik let pů18
sobil jako zastupitel v Praze 2.
V roce 2010 se vrátil do velké
politiky a byl zvolen do zastupitelstva hlavního města Prahy, kde ostře vystoupil proti
vznikající koalici. V současnosti je senátorem Parlamentu
České republiky, kde pokračuje v mandátu, který před
ním vykonával jeho otec.
„O funkci prezidenta České republiky se ucházím proto, že mne nominovala Česká strana sociálně demokratická a já tuto nominaci přijal.
Podporu jsem získal nejenom
od strany, ale i od lidí, kteří se podepsali pod moji petici a kteří sdílí sociálně demokratické hodnoty, jako je
rovný přístup ke zdravotním službám, rovný přístup
ke vzdělání, zájem na boji s korupcí a klientelismem
a zájem na tom, aby zákony platily pro všechny stejně. Kandiduji na prezidenta, abych reprezentoval tyto
hodnoty z pozice prezidenta a abych byl prezidentem
všech občanů, kteří mají ‚blbou‘ náladu ze současného
politického dění,“ říká Jiří Dienstbier.
„Jako prezident se chci více
účastnit společenské diskuze než Václav Klaus, chci být
moderátorem diskuze mezi
občanskou společností a vlá-
dou, která má možnost měnit věci v této zemi. Pokud by
se mi dostal na stůl například
zákon o důchodové reformě, která tuneluje důchodový
systém, zákon o majetkovém
vyrovnání státu s církvemi, zákon o zavedení školného na vysokých školách, pak
bych takový zákon nepodepsal a jasně bych řekl důvody,
proč ne. Chci být jasnou opozicí všem hloupým nápadům,
které se snaží prosazovat tato
vláda premiéra Nečase.“
volba prezidenta
Jan Fischer: „Změňme politiku“
První přímá prezidentská
volba je jedinečnou šancí
změnit to, co všechny slušné lidi trápí: českou politiku. A také rozhodnout, jakým směrem se bude naše
země v příštích letech ubírat.
Zda postoupíme do 21. století, se všemi nadějemi, které
tato změna otevírá, nebo zda
se vrátíme do 90. let minulého století, se všemi problé-
my, které s sebou dodnes vlečeme, zejména z dob opoziční
smlouvy.
Rád bych pomohl vrátit
do politiky a veřejného života slušnost, profesionalitu
a úctu k občanům. Jsem nezávislý nestranický kandidát, mám jasnou vizi, a přímo
od občanů téhle země vím, co
od nového prezidenta očekávají a jak má moderní prezidentský úřad vypadat.
Jednou z mých největších
priorit je boj proti korupci.
Kromě přísného zákona o regulaci lobbingu chci prosadit
povinnost ústavních činitelů
učinit veřejně před nástupem
do funkce úplné majetkové
přiznání, a také zpřísnit podmínky pro fi nancování politických stran. Boji s úplatkářstvím, ale i výkonu české
ekonomiky, by výrazně napomohlo i zeštíhlení a zefektivnění státní správy, o které
bych z pozice prezidenta velmi usiloval.
úřadu, od roku 1993 působil
jako místopředseda Českého statistického úřadu. Na jaře 2001 se účastnil mise MMF
ve Východním Timoru. O rok
později vedl výzkumná pracoviště Fakulty informatiky
a statistiky VŠE v Praze. V roce 2003 byl jmenován předsedou ČSÚ. Od dubna 2009
do června roku 2010 stál v čele vlády ČR, v září 2010 se pak
stal viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně. V souvislosti se
svou prezidentskou kandidaturou v listopadu 2012 na svou
funkci v EBRD rezignoval. Janu Fischerovi je 62 let.
Profesní životopis
Po studiích na VŠE pracoval
ve Federálním statistickém
Táňa Fischerová
Táňa Fischerová se narodila 6.
června 1947 v Praze. Otec Jan
Fischer byl divadelní režisér,
matka byla baletka. Má mladšího bratra Jana.
Studovala na JAMU v Brně, studium ale nedokončila, protože získala angažmá
v pražském Činoherním klubu, kde působila do roku 1973.
Z neznámých důvodů jí – podobně jako dalším hercům v
souboru – nebyla prodloužena smlouva. Odešla proto do
Divadla Jiřího Wolkra, kde
strávila čtyři roky. Hostovala v různých divadlech, spo-
lupracovala zejména s Janem
Kačerem a Evaldem Schormem, točila fi lmy s Antonínem Mášou, Jaromilem Jirešem, Miloslavem Lutherem
a Karlem Kachyňou. Divadlo opustila po narození syna
Kryštofa, jehož otcem je Petr
Skoumal. Po té byla na volné
noze. 70. a 80. léta však byla
prakticky vytěsněna z uměleckého života. Podepsala petici Několik vět. Po té působila jako občanská aktivistka a politička. Nyní společně
s Martou Kubišovou a Janem
Kačerem moderuje již řadu let
televizní adventní koncerty.
Ve volebním období 20022006 byla jako nezávislá zvolena poslankyní za Unii svobody do Parlamentu České
republiky zásluhou velkého
počtu preferenčních hlasů.
Byla členkou Petičního výboru a Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Spolupředkládala neúspěšný návrh změny ústavy,
který si kladl za cíl zavést volbu prezidenta přímo občany.
Spolu s dalšími předkládala
zákon o registrovaném partnerství (a o změně některých
souvisejících zákonů). Vyslovila se proti umístění radaru v
Brdech.
V roce 2006 kandidovala
neúspěšně za Hnutí Zelení do
Senátu Parlamentu ČR v Praze 2. Ve volbách do Sněmovny
2010 stála v čele kandidátky
Klíčového hnutí.
Táňa Fischerová se podílí
na práci řady neziskových organizací, nadací a občanských sdružení. Je
členkou správní rady
nadace Vize 97, členkou rady patronů přátel Hnutí Duha, čestnou předsedkyní občanského
sdružení
Remedium (pro duševní zdraví), prezidentkou ITI (české středisko mezinárodního
divadelního
institutu), členkou poradního sboru občanského
sdružení pro integraci
mentálně postižených
Máme otevřeno?, patronkou domu Šance,
členkou Amnesty International, čestnou předsedkyní
Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), několikrát
též podpořila činnost hnutí
Arnika.
(Táňa Fischerová nedodala
do uzávěrky čísla text, čerpáno
z www.cs.wikipedia.org)
19
volba prezidenta
Vladimír Franz: „Návrat státu občanům“
Prof. JUDr. Vladimír Franz se
představil jako kandidát, jehož hesla vybočují z obvyklých ekonomických a sociálních slibů, na jejichž splnění český prezident ani nemá
skutečný vliv.
Místo nich tu stojí prohlášení jako Návrat státu občanům či
Kulturnost, vzdělanost, tolerance. V době zkratkovitých sloganů už za hesly mnohdy ani nehledáme obsah, v tomto případě
je ale právě on tím podstatným.
„Naše životy jako by byly zcela plošné a měly jen dvě
dimenze. Ta třetí, která dodává životu hloubku, chybí.
Současné české společnosti prostě chybí ideál, k němuž
by se mohla vztahovat. Aby
ale takový ideál mohl být víc
než jen na plakátě napsaným
pojmem, aby ho lidé skutečně
vnímali, uvědomovali si ho
a poměřovali jím sami sebe,
musí začít duchovní obroda,
která bude směřovat ke vzdělanosti a kulturnosti národa,“
říká Vladimír Franz.
Vysokoškolský
pedagog,
malíř a oceňovaný skladatel
prošel řadou dělnických profesí poté, co se odmítl věnovat
vystudovanému právu v komunistické justici. Po prezidentském ani jiném postu
nikdy neprahnul, své peníze
i čas investoval do vzdělávání, knih a umění. Byla to občanská iniciativa, kdo za ním
přišel se žádostí, aby na sebe vzal břemeno kandidatury
ve jménu občanů, kteří chtějí
získat zpět svůj stát.
Jeho kampaň se neopírá
o podporu mecenášů ani po-
litických stran. Vše, co je občanskou iniciativou vykonáno, je konáno dobrovolně bez
nároku na odměnu. Jen s vidinou prezidenta, který bude autentickým zástupcem
občanů v politice, nikoliv její
součástí.
Cesta na hrad, aneb proč budu volit Zuzanu Roithovou
Mladé děvče, které je ve 13 letech donuceno začít se starat
o vlastní živobytí, bez matky
i otce, jen se svojí babičkou. Jako
americký příběh hrdinky s těžce poznamenaným dětstvím.
Po přečtení knihy VIDĚT
SRDCEM, kde Zuzana Roithová vypráví svůj životní pří20
běh, dochází čtenář k úsudku, že jde o nejlepší volbu na prezidentskou pozici.
V době, kdy si děti bezstarostně užívají zázemí rodinného krbu, Zuzana se bez rodičů musí učit rozumět životu dospělých a sama si utvářet
hodnotový systém.
Jako lékařka a manažerka
je vržena na počátku sametové revoluce do pozice ředitelky pražské nemocnice,
je povolána do vlády za ministryni zdravotnictví, lidé
si ji zvolí za senátorku a následně působí po dvě volební období úspěšně a nezvykle aktivně v Evropském parlamentu, kde iniciuje aktivity
na ochranu občanů celé Evropské unie.
Moje osobní svědectví dokládám ze společného šestiletého působení v Senátu, kde
velmi pravdivě a zodpovědně
vykonávala mandát senátorky, stále průběžně studovala, zůstávala ve své pracovně dlouho do noci. V práci si
na ní cením především jasného tahu na branku, když přijala úkol, dotáhla jej do konce. Zuzana Roithová, jako
člověk-odborník a profesionál, má hluboký smysl pro
spravedlnost, poctivost a umí
naslouchat lidem, kteří za ní
přicházejí.
Má nejlepší předpoklady pro prezidentskou pozici
ze všech přihlášených kan-
didátů a nikdy nezklame vizi člověk v centru pozornosti,
se kterou vstoupila do prezidentské kampaně.
Ing. Jaroslav Šula,
emeritní senátor
volba prezidenta
Karel Schwarzenberg:
„Mám nejlepší průpravu ze všech kandidátů“
Na úřad prezidenta České republiky kandiduji proto, abych
lidem vrátil naději v normální a slušnou politiku. Nabízím
své služby.
Chci navázat na to, co jsem
vykonal, ať v době emigrace
jako šéf Mezinárodní helsinské federace nebo jako kancléř
prezidenta Václava Havla, jako senátor, poslanec či ministr. Využiji všech svých znalostí a zkušeností, aby Česká
republika měla mezinárod-
ní respekt, aby zde vládlo právo a aby se vrátila důvěra lidí v politiku. Myslím, že první úkol prezidenta je hájit stát,
Českou republiku, což může
v kritických dobách být velmi těžké. Vyžaduje to pevné
odhodlání. Já jsem své názory
dokázal prosazovat v jakékoli
době a totéž budu činit i nadále.
Jako hlavní úkoly prezidenta republiky spatřuji zlepšení postavení Česka v Evropě a ve světě. Soustředím se
na posílení postavení a vlivu České republiky v rámci
EU. Budu se zasazovat o Unii,
která je pro občany a ve které každý národ bude mít důstojné postavení. Budu se jasně vymezovat proti korupci. Jako prezident budu tento
směr podporovat mimo jiné
jmenováním morálně nezpochybnitelných a odvážných
lidí do funkcí soudců.
Všechny nepravosti hodlám nazývat pravým jménem
a podpořím příchod morálně
silných lidí do politiky. Jsem
také přesvědčen, že zodpovědný a moderní stát musí dostát svým povinnostem
vůči slabším spoluobčanům.
Úcta ke stáří či ohleduplnost
k menšinám formují a posilují
charakter společnosti.
Chci aktivně podporovat
podniky, které budou pronikat do zahraničí. Důležitou pravomocí prezidenta je
i jmenování členů bankovní rady České národní banky.
Kandidáti budou z různých
názorových proudů, aby byla
podnícena potřebná diskuze.
Přemysl Sobotka: „Naše země – naše svoboda“
Do prezidentské kampaně Přemysl Sobotka vstupuje mimo jiné s tématem přímé
volby poslanců: „Přímá volba
poslanců by pomohla vrátit
politice důvěru občanů. Svého poslance by si zvolilo každých 50 000 lidí, a voliči by
tak jasně věděli, kdo je jim
zodpovědný,“ vysvětluje Přemysl Sobotka.
Pravomoci prezidenta by
Přemysl Sobotka navyšovat
nechtěl. „O zásadních věcech
bych chtěl s vládou a parlamentem vždy jednat – prezidentská veta totiž považuji
za nejkrajnější možnost.“
Dopředu avizuje, že by odmítl jmenovat vládu opřenou
o komunisty: „Prezident by
měl jmenovat premiéra, který zvládne sestavit vládu demokratických stran na základě výsledku voleb. Pokud by
hrozilo, že by vláda měla padnout do rukou komunistů nebo jiných extremistů, svolal
bych jako prezident všechny
demokratické strany a hledal
řešení. Nevěřím, že by jednání mohla selhat,“ dodává Přemysl Sobotka.
Za zásadní pro budoucnost České republiky považuje i evropskou problematiku. „Česká republika musí
být součástí funkčního evropského společenství. Dnešní EU se ale tomuto ideálu
vzdálila. Místo posilování byrokracie se musí vrátit k posilování základních svobod –
volného pohybu peněz, zboží, služeb a lidí,“ říká. „Jsem
také přesvědčený, že vyměnit pevnou a stabilní korunu za nejisté euro by byl risk.
Rozhodnout by o tom měli
občané v referendu,“ uzavírá
Přemysl Sobotka.
Přemysl Sobotka je zakládajícím členem ODS i dřívějšího Občanského fóra; členem
žádné jiné strany nikdy nebyl. Šest let byl předsedou Senátu, nyní je jeho místopředsedou. Do Senátu ho občané Liberecka zvolili čtyřikrát
za sebou. Pracoval jako lékař,
od roku 1991 byl primářem liberecké nemocnice.
21
volba prezidenta
Miloš Zeman: „Lepší než proklínat tmu je zapálit
alespoň jednu svíčku“
Kandiduji na prezidenta proto, aby si lidé mohli vybrat
z více možností, které se jim
nabízejí. Domnívám se, že
rozhodující pro jejich výběr nebudou sliby, ale životní příběh vypovídající o minulosti daného kandidáta,
a tento životní příběh vám
nyní nabízím.
Můj první kontakt s politikou začal tehdy, když mně
bylo na střední škole zakázáno vysokoškolské studium pro
pochvalný referát o T.G. Masarykovi. Po dvou letech práce ve strojírenském podniku
jsem další dva roky studoval
dálkově Vysokou školu ekonomickou a poté přešel na denní
studium. Další kontakt s politikou nastal v roce 1968, kdy
jsem v době Pražského jara
vstoupil do KSČ, odkud jsem
byl v roce 1970 vyloučen pro
nesouhlas se sovětskou okupací a počínající normalizací. V roce 1984 jsem byl propuštěn z práce pro údajně nemarxistický článek v interním
sborníku. Nastoupil jsem poté do podniku Agrodat, kde
jsem se zabýval simulačními modely zemědělství. V ro-
ce 1989 jsem byl propuštěn
znovu z práce pro článek Prognostika a přestavba publikovaný v Technickém magazínu. V lednu 1990 jsem byl přijat do Prognostického
ústavu ČSAV. Současně
jsem byl kooptován jako poslanec Federálního shromáždění za OF,
na jehož zpracování
programu jsem se podílel. V roce 1993 jsem
byl zvolen předsedou
ČSSD. V roce 1996 jsem
byl zvolen předsedou
Poslanecké sněmovny
a v roce 1998 jsem se stal
předsedou vlády. Tato vláda převzala zemi
v době ekonomické krize a dovedla ji k hospodářskému růstu. V roce 2001 jsem se rozho-
dl nekandidovat na předsedu
ČSSD a v roce 2002 na předsedu vlády, protože jsem se domníval, že oba dva tyto úkoly
jsem splnil.
MČ Praha 5 nezodpovídá za obsah zveřejněných
informací jednotlivých kandidátů.
Kam jít volit?
Pokud nevíte, kam jít volit
hlavu státu, využijte jednoduchou aplikaci Vyhledávání
volebních místností, umístěnou na hlavní stránce www.
praha5.cz.
Do připravených políček
vypište jméno vaší ulice, popisné a orientační číslo a systém vám vyhledá číslo vašeho
volebního okrsku a jeho přesnou adresu. (md)
Jak volit při hospitalizaci v nemocnici?
Hospitalizovaný volič má několik možností, jak postupovat. Vše závisí na charakteru jeho pobytu nebo hospitalizace, především jde-li
o krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt v těchto zařízeních: Fakultní nemocnice
Motol, Nemocnice Na Homolce, Dům sociálních služeb
Na Neklance, Domov pro zrakově postižené PALATA a Mediterra Malvazinky. Pro zlepšení komfortu pacientů-voličů budou v obou nemocnicích
otevřeny samostatné volební
místnosti pro chodící pacienty a další osoby s právem zde
volit takto: Fakultní nemocnice Motol, vždy 1. volební den od 14.30 do 16.00 hodin; Nemocnice Na Homolce,
vždy 1. volební den od 15.00
do 17.00 hodin.
S volební schránkou
až k posteli
V případě, že lze předpokládat, že volič bude dlouhodobě v nemocnici nebo v ob22
dobném ústavu a zařízení,
statutární zástupce tohoto zařízení by měl voliče informovat o možnosti zápisu
do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by
potom mohl uplatnit své volební právo.
Volič v takovém případě
hlasuje do přenosné volební
schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení. Hlasovací
lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise
před hlasováním.
Na základě ustanovení § 32
zákona o volbě prezidenta republiky zapíše do zvláštního seznamu tyto voliče Úřad
MČ Praha 5. Dva dny před
zahájením voleb (tj. 9. ledna
2013 v 16.00 hodin; v případě
druhého kola volby 23. ledna 2013) obecní úřad zvláštní
seznam uzavře a předá okrskovým volebním komisím
výpis ze zvláštního seznamu
voličů obsahující údaje shodné s údaji zvláštního seznamu voličů. Doporučuje se samostatně pro každé zařízení.
S tímto výpisem, přenosnou
volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky
se okrsková volební komise
dostaví do příslušného zařízení, kde po prokázání totožnosti a státního občanství voliče, a to platným občanským
průkazem nebo cestovním
dokladem České republiky,
voliči umožní hlasovat.
Voličský průkaz vše usnadní
V případě krátkodobého
pobytu nebo v případě, že volič neví, kde přesně se ve dny
volby prezidenta bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako
nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič
může volit v jakékoliv volební
místnosti na území České republiky.
V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a nakonec
bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský
průkaz v této nemocnici nebo
v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat.
Kdy a proč volit nelze?
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území
volebního okrsku, kde má
volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 9. ledna 2013,
v případě druhého kola volby
21. ledna 2013, od 16.00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku
ve výkonu volebního práva.
Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení a není zapsán
ve zvláštním seznamu voličů,
nemá voličský průkaz a nemá
trvalý pobyt v okrsku, kde
se nemocnice nebo obdobné
zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování. (red)
inzerce
BYDLENÍ & REALITY
Dýcháte v kanceláři čistý vzduch?
Téměř třetina zaměstnanců si
stěžuje na mikroklima v interiéru kancelářských budov.
Vyplývá to z průzkumu, který
provedly odbory bank a pojišťoven v Německu.
Dalších 13,5 procenta lidí si
stěžovalo na hluk, 10,6 procenta na osvětlení, 10,2 procenta
na cigaretový kouř a 9,9 procenta na stísněnost prostoru.
Výtky přitom zaznívaly z klimatizovaných místností.
Ultrajemné prachové části-
ce, které pronikají fi ltračními
systémy klimatizací, mají negativní vliv na kardiovaskulární systém a zeslabují plicní
funkce, především u dětí a seniorů. (red)
Nájemní bydlení
jinak a lépe
K nastěhování od ledna 2013
I. Ž¤ŠŠ¯–œ—Š¦œ¨±šŠထ
II. Š III. Ž¤ŠŠ¨Ž¨Ĵ£¤Š¨‹Æန
Hvozdík
Pampeliška
Šafrán
Slunečnice
Výhody a služby pro vás:
t#F[CBSJÏSPWâWTUVQWâUBI
tIPESFDFQǏOÓTMVäCZ
tIPETMVäCB[ESBWPUOÓIPQFSTPOÈMV
t;BKJÝUǔOÓTPDJÈMOÓBQFǏPWBUFMTLÏTMVäCZ
t-ÏLBDzJQSBLUJDLâHZOFLPMPHTUPNBUPMPH
t-ÏLÈSOB
Telefonní linka zdarma:
800 188 199
SC-321394/06
Novým trendem ve vytápění
ceny krbových kamen
rodinných domů jsou krbová kamna. Vytápění dřevem
je totiž o polovinu levnější než
topení plynem.
Krbová kamna slouží většinou jako příležitostné vytápění, které doplňuje klasické topení plynem nebo elektřinou.
Ale dá se jimi dobře vytopit
i celý dům, takže mohou být
jediným zdrojem tepla.
Merano
5 300 Kč
Investice do takového vyThorma Gent
6 700 Kč
Pico
8 500 Kč
tápění se vrací během jednoTrentino
9 500 Kč
ho roku až dvou let. Cena kaMagelik II
10 500 Kč
men začíná na asi pěti tisících
Meru
17 000 Kč
korunách. Střední třída se dá
Maroa
25 500 Kč
pořídit kolem deseti tisíc a luxusní vyjdou i na padesát tisíc
korun a více. Bonusem je, že příjemnější atmosféru než rakrbová kamna navodí v domě diátory. (rnu)
Hledáte nájemní bydlení?
Hledáte bydlení pro seniory?
Mobil: 605 900 099
E-mail: [email protected]
www.ceskydomov.cz
SC-322188/01
Krbová kamna šetří tisíce korun
23
inzerce
provádí technické, evidenční, dovozové
a přestavbové prohlídky pro osobní
a nákladní automobily, přívěsy (do 3,5t)
VÝMĚNA ŠPALETOVÝCH OKEN
za pohledové repliky včetně všech
přípomocných prací a zpracování
projektu a posudku pro památkáře
od přímého výrobce,
který je 15 let na českém trhu
www.STKMOTOL.cz
Úřední hodiny:
Po, St 7 - 17; Út, Čt 7 - 15,30 hod.
Plzeňská 215b, Praha 5
STK tel.: 257 210 963
Emise tel.: 257 216 489
SC-321240/05
www.trustav.cz
mobil : 602 450 445, 602 410 271
SC-322065/08
Váš inzertní poradce pro časopis
PĚTKA
pro vás
Pavel
Bendík
tel.: 777 956 858
PARKING
PRONÁJEM
603 510 001
parkovacích míst
PRO VEŘEJNOST A KANCELÁŘE
V TĚCHTO GARÁŽÍCH
www.andelcity.com
PARKUJTE BEZPEČNĚ V PRAZE NA ANDĚLU
SC-322134/01
!"#!"!$%% &'
(((,
*()"!*+'!'
-.'!$% &!-$$- !-"+!/%'0.-!%-1+'
2-'%'!-!%#$"3
!
"#
$
%&#%#&'%&
%()'%%%!#
%!&3.
%) !#4
50&'.
%
) ###&
%!) 3'.
%+.) !+6''
%0) !!!&3.
%! 3''.
%" ) !+6
''
%
!!3'.
%+
!""
&3.
%7''
%
!!&3.
%!+.)'
!"
#
$
%&''(
) !)*+
,-
./,% 0 1) !2&'.% 02&'.
SC-322275/01
24
sport
Nejkrásnější golfistka se připravovala v Motole
Ve 12. ročníku soutěže Miss Golf, do které se mohla přihlásit každá dívka, jež se prokázala zájmem o golf
a současně svou krásou, osobním kouzlem, vtipem a inteligencí, zvítězila 26letá studentka Kateřina Částková.
Děvčata ve finálovém večeru musela potvrdit, že opravdu ovládají golfové umění.
Jednou z disciplín proto bylo
taneční vystoupení s prvky
golfu. Krásky se také předvedly v noblesních večerních šatech a samozřejmě při
promenádě v plavkách. Porota nakonec vybrala Kateřinu Částkovou. „Jako malá
jsem si přála být princeznou
a teď se mi to vlastně splnilo,“
uvedla 180 centimetrů vysoká šťastná vítězka s mírami
86-62-89 a s handicapem 54.
Ke golfu Kateřinu přivedla její kamarádka Markéta Dvořáková, Miss Golf
2009. „Řekla mi o soutěži,
a když jsem zjistila, že existuje možnost bezplatně trénovat celé léto pod vedením jednoho z našich nejlepších golfových trenérů
Pavla Niče, neváhala jsem
a šla jsem do toho,“ vzpomíná Kateřina Částková. Nebylo to její první setkání se
sportem, rodiče ji k tělesné
aktivitě vedli od mládí. Už
ve třech letech stála na lyžích a po celou školní docházku a i na gymnáziu hrá- MISS GOLF 2012 Kateřina Částková. Foto: Miss
Golf 2012
la závodně volejbal.
Patování má v oblibě
Golfové tréninky probíhaly pravidelně v pražské
Čechii a vyzkoušela si rovněž trávník areálu v Motole. Navíc Prahu 5 poznala již
dříve jako členka volebního
štábu a díky bydlišti jedné z kamarádek a oblíbené
bio restauraci strávila v naší městské části hodně času.
„Nejvíce mě baví patovat,“ vrací se zpět ke golfu.
„Je to hodně o preciznosti a koncentraci na samotný úder, což není nejsnazší,
ale právě to se mi na tom líbí. A taky že vidím cíl, tedy
jamku. Ještě musím potrénovat dlouhé rány, abych
měla dokonalý švih,“ přiznala studentka mezinárodních vztahů na MUP
Praha. Kateřina Částková
se rovněž věnuje modelingu a příležitostnému herectví a moderování. „Vždy
mě
bavila
komunikace s lidmi. Takže za pár let
se vidím buď v roli moderátorky, diplomatky nebo
tiskové mluvčí pana prezidenta,“ prozradila s úsměvem kariérní cíle. (md)
Cvičení
pro tělo i ducha
Každý čtvrtek od 10 do 11 hodin si senioři mohou zacvičit
ve Fakultní základní umělecké škole Music Art Barrandov
– V Remízku 7. Kdo ještě lační
po duševní rozcvičce, může
se přihlásit do kurzů bridže.
Info na e-mailu [email protected] nebo na tel. 732 608 268.
Novinkou letošního roku jsou
kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé. Povede je
cvičitelka Mgr. Jitka Hlaváčková, působící v zrcadlovém
sále MŠ Na Zbořeni a na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze 6. Angličtina
pro seniory začíná od 17. ledna každý čtvrtek, od půl deváté začátečníci, od půl desáté konverzační angličtina.
Přihlášky na e-mail hlavá[email protected] nebo
na tel. č. 739 623 410. (red)
Ilustrační foto: archiv
Stepaři TS Andrea přivezli zlato Lyžování v Chuchli? Záleží na sněhu!
Stepaři TS Andrea také
zpestřili slavnostní vyhlášení
ankety Podnikatel a živnostník roku Prahy 5, kde předvedli nejen soutěžní choreografie. Sklidili bouřlivý potlesk, protože „živý step“ bez
playbacku můžete spatřit jen
výjimečně. (am)
Na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli si letos v případě příznivých sněhových podmínek můžete opět zdarma zalyžovat.
Pro běžkaře bude připravena kilometr dlouhá a šest metrů široká běžecká dráha, začínající lyžaři se mohou vydat na stometrový
okruh. SkiPark Velká Chuchle bude přístupný denně od 8 do 21 hodin (ve večerních hodinách je dráha osvětlena), lyže si lze zapůjčit
přímo na místě. Info na www.skiparkchuchle.cz. (md)
LYŽAŘSKÁ TRAŤ bude oproti minulému roku přesunuta mimo okruh pro trénink
koní. Tím není omezena provozní doba a bude možné sportovat i během dopoledne.
Ilustrační foto: archiv
INZERCE
7OXPLþHEU]G\JHRPHWULHYêIXN\
0RQWiåWDåQêFK]DĜt]HQt
'LDJQRVWLNDě-YR]LGHO
6HUYLVNOLPDWL]DFt
AUTOSERVIS
SVĚTOVÝ stepařský titul získalo
dětské trio z Tanečního studia Andrea.
Foto: TS Andrea
2ĥÈRTCXCXQ\WC\CLKīVüPK56-
PNEUSERVIS
SC-322271/01
Za fi nančního přispění Prahy 5, díky němuž Taneční
studio Andrea pořídilo kulisy, rekvizity, výrobu a ušití kostýmů, se stepaři z nejúspěšnějšího českého klubu
vydali na konci loňského roku
na mistrovství světa do Německa. Těžko říci, která z formací se připravovala pilněji,
při nominačním mistrovství
republiky obsadili stepaři TS
Andrea tři první a jedno druhé místo. Úřadující mistři republiky tedy vyrazili reprezentovat naši zemi a ze světového šampionátu nakonec
přivezli jednu zlatou, dvě stříbrné a senioři bronzovou medaili.
Nejcennější kov získalo
dětské trio v choreografi i Moniky Bačkovské. Junioři s formací i s malou skupinou přivezli dvě stříbrné medaile.
Úspěch si velmi užívali s trenéry Tomášem Slavíčkem
a Monikou Bačkovskou a samozřejmě s rodiči a kamarády, kteří je na mistrovství doprovázeli.
3UDKD3O]HĖVNi%DUHiO67.0RWRO
7HO
3RýW3i
ZZZDXWRVHUYLVEEF]
25
stalo se
Fotbalové hvězdy se předvedly Vážná hudba zazněla na Smíchově
na Barrandově
Ve smíchovském Národním domě byl v prosinci ukončen další cyklus koncertů vážné hudby, které mají v Praze 5 významnou tradici a staly se oblíbenými nejen mezi místními obyvateli. Posluchačům se představila Pražská komorní fi lharmonie
s dirigentem Leošem Svárovským a violoncellistou Lukášem
Pospíšilem ve skladbách Antonína Dvořáka, Luise Bocheriniho a George Bizeta. (md)
V KATEGORII mladších žáků triumfoval tým AFK Slivenec, ve starší přípravce celek AFK
Union Žižkov A. Žádné z vítězných mužstev neztratilo v turnaji ani bod! Foto: Michal Fairaizl
První ročník společensko-sportovní akce s názvem Hvězdy
na Barrandově, kterou grantově podpořila Praha 5, se uskutečnil v polovině prosince v X3M aréně na Chaplinově náměstí na Barrandově. Fotbalové turnaje zde odehráli nejen mladší
žáci a starší přípravky, ale divákům se také představili známé
televizní osobnosti a bývalí i současní špičkoví fotbalisté. Celá
akce se konala pod záštitou radního Michala Šestáka a organizátoři by ji rádi pořádali i v následujících letech. (md)
NA BARRANDOVĚ byly k vidění i známé fotbalové a televizní osobnosti. Foto: Michal
Fairaizl
PRAŽSKOU KOMORNÍ fi lharmonii vedl dirigent Leoš Svárovský. Foto: Michal Fairaizl
Pouze pohotová žákyně pomohla v nouzi
Postavou drobná, čilých jen nerozhodně
ny veliká, taková je
přihlíželo, Bára proto
odvážná žákyně 7.B
jednala - rychle vyBarbora Palmová ze
běhla, zastavila schoZŠ U Santošky 1. To
dy, oslovila dospěléúterní ráno 27. 11. se
ho člověka s prosbou,
zdálo zpočátku jako
aby počkal u zraněkaždé jiné. Doprováného, a utíkala k diszená svou mladší sepečerovi stanice přistrou přemýšlela na
volat sanitku. Na její
jezdících schodech ve
příjezd pak čekala u
stanici metra Anděl, BARBORA PALMO- starého pána. Teprve
co ji čeká ve škole, a VÁ se správně a včas po příchodu do škoplánovala si odpole- rozhodla a ochotně
ly se začala pomalu
dní program. Náhle se pomohla člověku
uklidňovat. Neustájí zastavil dech leknu- v nouzi. Foto: archiv
le se však nešťastně
tím. Stala se svědkem
ptala: „Jak je možné,
ošklivého pádu starého pána že se všichni jen koukali, a nina eskalátoru. Volala, aby ně- kdo nepřispěchal pomoct?!“
kdo zastavil schody, leč nikdo Dívka však zaslouží minimálnereagoval. Mnoho dospě- ně velkou pochvalu. (red)
Gratulace k životním jubileím
DVĚ DLOUHOLETÉ OBČANKY PRAHY 5 – 101letá Anežka Plocková (vlevo) a 100letá Božena Dufková – oslavily v uplynulých měsících svoje narozeniny, ke kterým jim
přišli popřát zastupitelé Prahy 5. Ke gratulantům se přidává i redakce Pětky pro vás. Foto: Michal Fairaizl
26
stalo se
Mikulášská nadílka potěšila hlavně pejsky
Centrum výcviku psů pro
postižené, nezisková organizace Helppes, uspořádalo v prosinci za podpory Prahy 5 Mikulášskou pro hodné
(i zlobivé) pejsky. Originální
mikulášská besídka se letos
konala již podesáté a umožnila majitelům signálních, vodicích a asistenčních psů vyzkoušet si různé soutěžní disciplíny, a zpestřit tak sobě
a svým pomocníkům den nevšední zábavou.
Ředitelka centra Zuzana Daušová zahájila předvánoční dopoledne poděkováním všem sponzorům akce
a zároveň vyzdvihla tradičně dobrou a pro akce organizace Helppes významnou
podporu Prahy 5. Zástupce
starosty JUDr. Petr Lachnit,
pod jehož záštitou se setkání
uskutečnilo, zdůraznil ojedinělost soutěže jako volnočasové příležitosti, kterých pro
handicapované spoluobčany v posledních letech znač-
MIKULÁŠ s andělem a s čertem rozdali bohatou nadílkou hodným i zlobivým
pejskům. Foto: Michal Fairaizl
ně ubývá. Poté Mikuláš s andělem a s čertem rozdali bohatou nadílkou hodným, ale
i zlobivým pejskům (podle
hodnocení jejich pánů) a začala soutěžní část dne. Soutěže byly připraveny tak, aby
Výstava Josefa Lady
zpříjemnila předvánoční čas
síly poměřili zdraví i postižení majitelé psů. V některých
disciplínách v rámci Mikulášského sedmiboje proto bylo nutné sedět na vozíku nebo
mít zavázané oči a pohybovat
se v prostoru. (red)
Erpet Golf Centrum
rozdával dárky
Již 16. ročník tradičního charitativního GKL-GCEP Mikulášského turnaje dvojic se
odehrál v Erpet Golf Centru. Během turnaje se vybralo krásných 20 900 Kč a tato
částka putovala k dětem do
Mateřské školy Líšnice.
Rozjařené dětské tváře byly k vidění i o Vánočním golfovém turnaji, kde děti našly dárečky pod stromečkem
o dva dny dříve, než praví
vánoční tradice, a s chutí se
pustily do rozbalování. Golfové turnaje pro děti, ale i pro
dospělé golfisty, golfi stky, seniory, rodiny či partnery pokračují až do konce března.
Více informací na www.erpetgolfcentrum.cz. (red)
V Trogiru se diskutovalo
o mezigenerační solidaritě
V chorvatském Trogiru, partnerském městě Prahy 5, se
uskutečnila mezinárodní konference o aktivním stárnutí a mezigenerační solidaritě. Prezentaci za městskou část Praha 5 připravila zastupitelka Ing. Vlasta
Váchová a účastníkům setkání ji přednesla zastupitelka
Mgr. Martina Atlasová.
Na konferenci byly prezentovány projekty a programy zúčastněných měst podporující
sociální inkluzi starších spoluobčanů. V současné době rozpočtových škrtů je nutno i v této oblasti přistupovat strategicky s ohledem na efektivitu
vynaložených prostředků. Ja-
ko nejefektivnější způsob podpory byla proto vyhodnocena
podpora neziskového sektoru.
Zajímavým způsobem zapojení
starších spoluobčanů do chodu
obce je takzvaná rada starších,
která funguje zejména v menších městech.
Mezinárodní konference byla uspořádána u příležitosti Roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a za podpory
evropského programu Evropa
pro občany. Jedním z výstupů
konference je záměr vytvoření sítě partnerských měst, která
bude sloužit jako platforma pro
výměnu zkušeností a příkladů
dobré praxe. (red)
VERNISÁŽE OBRAZŮ a ilustrací známého výtvarníka Josefa Lady se zúčastnil
také jeho vnuk Josef Lada (uprostřed). Foto: Michal Fairaizl
Praha 5 připravila na prosinec výstavu obrazů a maleb Josefa Lady v Galerii Portheimka. Ilustrátor, kreslíř, malíř, scénograf a spisovatel Josef Lada se narodil 17. prosince 1887 v středočeské vesnici Hrusice, která se nachází nedaleko Prahy. Byl
autorem výprav, scén a kostýmů k divadelním hrám a oslovil
ho i animovaný fi lm. Nejznámější z jeho maleb a ilustrací jsou
jeho příběhy o kocouru Mikešovi, Hrátky s čertem nebo Osudy dobrého vojáka Švejka. „Mému dědovi se podařilo vytvořit
svébytný styl, ve kterém zachytil ideální život našich předků,
život, ke kterému se ve vzpomínkách stále rádi vracíme,“ uvedl na vernisáži vnuk Josef Lada. (md)
NA MEZINÁRODNÍ konferenci účastníci diskutovali o aktivním stárnutí a mezigenerační
solidaritě. Foto: MČ Praha 5
27
kultura
Jak vypadala zimní Praha před 50 lety? Nejbližší výstavy v Altánu Klamovka
P rofe sion á l n í
fotograf Jovan
Dezort převážnou část svého
života pracoval
s analogovými aparáty, jejichž ovládání
nebylo tak jednoduché, jako
je dnes u digitálních přístrojů. S fotografiemi se také
nemohla provádět větší technická kouzla, takže snímky
byly opravdu věrným obrazem zachycovaného prostředí. Připomenutím této doby
je výstava 30 fotografi í na té-
Kateřina Měšťánková:
Kept memories - fotografie
Foto: Jovan Dezort
ma Praha v zimě před 50 lety v Galerii Evy Jandejskové
v Lidické č. 22, kterou můžete navštívit ve všední dny
od 4. do 25. ledna (12–19 hodin). (md)
Kept memories tvoří jednoduché stylizované portréty v nekonkrétních krajinách, navozujících dojem bezčasí, jiné reality. Prostor, ve kterém čas
stojí a do kterého se občas můžeme díky vzpomínkám uchýlit. Soubor vznikl v roce 2010
jako bakalářská práce studentky fotografie na UTB ve Zlíně.
Altán Klamovka shledává jako
vhodné místo pro jeho vystavení, protože svým intimním prostorem vhodně koresponduje
s osobní tématikou souboru. Info na http://katerinamestankova.com/kept_memories.html
Vernisáž: 22. 1. v 18.00 hod.,
výstava potrvá do 17. 2. 2013.
Jan Lesák
Rámcové téma disertační práce Jana Lesáka je vymezeno
přesvědčením, že pro současné
umělce je téměř nemožné vyhnout se ve své tvorbě reakci
na již existující díla, artefakty,
formální struktury nebo ideje.
Altán Klamovka je postaven
v novogotickém stylu. V devatenáctém století dochází
ve velké míře k znovuobjevení a mísení archaických slohů.
Info na http://janlesak.com
Vernisáž: 19. 2. v 18.00 hod., výstava potrvá do 3. 3. 2013. (red)
Pozvánka k Tříkrálovému průvodu
V sobotu 5. ledna v 15.30
hod. vyjedou na Hradčanské náměstí opět tři králové na velbloudech. V doprovodu svých pážat, vojáků
Hradní stráže, staročeského
lidu a koledníků Tříkrálové
sbírky, po krátkém pozdravu a požehnání arcibiskupa
pražského Dominika Duky
půjdou nejdříve Loretánskou
ulicí, kde se setkají s králem
Herodem, od kterého budou
pokračovat na své cestě až
k betlému na Loretánské náměstí. Tam se v živém betlémě pokloní malému Ježíškovi a předají mu dary, zlato,
kadidlo a myrhu. Potom předají své poselství všem přítomným, celému městu a národu.
Závěrem se všichni, především děti, mohou se třemi králi i s malým Ježíškem
pozdravit a předat mu dárky, které následujícího dne,
6. ledna, budou třemi králi předány nemocným dětem
na dětské klinice. Dárky by
měly být například: dětské
knížky, omalovánky, skicáky, pastelky, pera, diáře, tře-
ba i hezká klíčenka apod. Ne
však plyšové hračky!
Organizátoři akce, Občanské sdružení Mládež Idente,
Arcidiecézní charita Praha
a arcibiskupství pražské, srdečně zvou všechny děti s rodiči, školáky s učiteli a vůbec každého, kdo si cení dobré vůle, smyslu pro tajemství
a lidské naděje. (red)
INZERCE
NEJLEPŠÍ HOKEJOVÁ LIGA EVROPY
ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ REPREZENTANTI BOJUJÍ V KHL
ne - 6 / 1 / 2013
HC LEV PRAHA
VS.
út - 8 / 1 / 2013
HC LEV PRAHA
VS.
MAGNITOGORSK
čt - 10 / 1 /2013
HC LEV PRAHA
VS.
TRAKTOR ČELJABINSK
čt - 15 / 1 /2013
HC LEV PRAHA
VS.
HC SLOVAN BRATISLAVA
17:00 hod. Tipsport Arena
19:00 hod. Tipsport Arena
19:00 hod. Tipsport Arena
19:00 hod. O2 Arena
AVTOMOBILIST
JEKATĚRINBURG
METALLURG
www.levpraha.cz
SC-322206/05
Spolek Vltavan v Praze
SRĜiGiGQHOHGQDRGKRG
Y1iURGQtPGRPČQD6PtFKRYČ
9/7$9$16.é3/(6
.WDQFLDSRVOHFKXKUDMHGHFKRYiKXGED.ěË'/29$1.$
DWDQHþQtVNXSLQD-â7ċ'52ĕ6.e+2
SC-321472/52
28
3ĜHGSURGHMYVWXSHQHNY1iURGQtPGRPČQD6PtFKRYČ
QHERQDWHOXEU9+RGUD
kultura
Lednové tipy ze Švandova divadla
NEBE NAD BERLÍNEM
Wim Wenders,
Peter Handke
PREMIÉRA
NEBE
NAD
stanici metra, kde se věci i události
začnou vymykat kontrole.
| pá 25. 1. | Velký sál | 80 min.
FRANKENSTEIN
Mary Shelley
Lze stvořit život, a přesto za něj
nenést odpovědnost? Divadelní thriller
podle klasického anglického románu.
| po 7. 1. | so 26. 1. | Velký sál |
BERLÍNEM
KONCERTY
Wim Wenders — Peter Handke
Nebe nad Andělem.
Nebe nad námi.
Anděl nad námi.
Režie Petr Štindl
Premiéra 19. ledna 2013
VLADIMÍR MIŠÍK
& IVAN HLAS
Vystoupí Vladimír Mišík s Ivanem
Hlasem ve Velkém sále Švandova
divadla.
S
ó
2012/2013
Adaptace kultovního německého filmu
z roku 1987. Lovestory o andělovi,
který se rozhodne obětovat vlastní
nesmrtelnost kvůli lásce. Kaleidoskop
příběhů ze současnosti o nicotném
spěchání a honu za lepšími zítřky.
| út 29. 1. | 20:00
SCÉNICKÉ ROZHOVORY
VIKTOR PREISS
| pá 18. 1. | so 19. 1. | po 21. 1. | čt 31. 1. |
Velký sál|
THE GOOD AND THE TRUE
Lucie Kolouchová, Tomáš
Hrbek, Daniel Hrbek,
Brian Daniels
PREMIÉRA
Jedinečný projekt anglické verze
inscenace ŠOA startuje své zahraniční
turné pražskou premiérou. UK TOUR
22. 1. – 3. 2.
| pá 18. 1. | so 19. 1. | Studio |
Lednovým hostem pravidelné talk
show Scénické rozhovory, která letos
slaví desáté výročí,
je vynikající herec
Viktor Preiss.
| út 29. 1. | Studio |
90 min.
ESKALÁTOR aneb
MANIFEST OUTSIDERA
Karel Koppa
Brutální groteska o jedné smíchovské
www.svandovodivadlo.cz
Plastiky a obrazy
se střetnou v dualogu
Dualog je název lednové výstavy obrazů Jiřího Mocka a plastik
Jana Eckerta v Portheimce. Název byl zvolen jako slovní hříčka,
složená ze slov duel a dialog. Díla obou generačně blízkých umělců
tvoří zvláštně kontrastní světy, které lze chápat do jisté míry jako
estetickou konfrontaci, ale i jako nečekaně harmonický rozhovor.
Jiří Mocek (1945), grafi k, malíř a ilustrátor, je
zastoupen ve sbírkách
Národní galerie v Praze,
Alšově jihočeské galerii
v Hluboké nad Vltavou,
a v soukromých sbírkách
po celém světě. Má-li Jiří Mocek vyjádřit své životní umělecké krédo,
vždy cituje moudrá slova jím obdivovaného
malíře Odilona Redona:
„Kdo tvoří s úmyslem
diváky poučit, dostane
se přitom nutně na scestí. Obraz o ničem nepoučuje; obraz vábí, překvapuje, okouzluje, nenásilně a láskyplně vede
k potřebě žít s krásou;
povznáší a obrozuje ducha.“
Ak. mal. Jan Eckert
(1949) vystudoval monumentální
malbu,
rád tvoří figury v životní velikosti, maluje
triptychy i polyptychy,
tedy tří- a vícedílné obrazy, na nichž jsou figury, jak říká, „obklopeny
malířskou architekturou ploch“. U příležitos- HRADČANY pohledem Jiřího Mocka. Foto: archiv
ti svých šedesátin vystavoval neobyčejný komplet zároveň originálními sochařplastik nazvaný Dobytí Troje skými artefakty. Sám Eckert
– šlo o velké keramické šachy, přiznává silnou inspiraci ankde jednotlivé figurky byly tikou. (red)
Plzeňská 76. Rezervace: tel.: 604 909 517, e-mail: [email protected], www.orfeus.cz
Dopravní spojení: metrem k Andělu, pak tramvají č. 4, 9, 10 a 16 směr Motol, stanice U Zvonu
Začátky představení: od 19.00 hod., otevřeno od 18.00 hodin.
Díky grantu MČ Praha 5 bude možno konečně dle potřeby v divadelním sále i zatopit!
pá. 4. 1. – Detektiv Tom Šark
Sociálně detektivní drama o 17 obrazech, které podle
povídek Jana Mošťka sepsal a do činohry převedl
Radim Vašinka. Udělen grant HMP.
st. 9. 1. – Budete se divit, až vám uši upadnou a oči
vylezou z důlků
Zbrusu nový pořad romských vyprávění; příběhy plné
krevnatého života, osobité dikce, vykreslené sytými
barvami, pulzující nezkrotným temperamentem, jiskřící humorem, nevyhýbající se ani drsnému vyjádření
negativních stránek lidské povahy, lidské existence,
světa i zla samotného, příběhy opovrhující světskou
mocí, oplývající láskou k rodině, svébytným humorem, které musí okouzlit každého, kdo má čisté srdce.
pá. 11. 1. – Vrať mi moje játra
Žánr této divadelní hry nejlépe vystihuje její podtitul: „něžný horor“. Nejde o inscenaci zaobírající se
problematikou obliby metanolu u našich milovníků
alkoholu ani nemá pochmurnost dušičkových dnů,
byť nebožtíky jiskří.
st.16. 1. – Čan: Jako když otvíráte dlouhý zip na jejích
černých šatech večerních
Druhý pořad z osobité poezie předčasně zesnulého
našeho básníka-exulanta, tentokráte čerpající většinou z jeho rozverných Zpěvů skoro sokolských.
Účinkují Irena Hýsková a Lucie a Radim Vašinkovi.
Inscenaci by udělen grant MK ČR.
pá. 18. 1. – To nejlepší z Camiho
Představení z našich nejoblíbenějších Camiho skečů
vám umožníme setkat se s netušeným světem autorova osobitého humoru.
st. 23. 1. – Egon Bondy – Poezie 1989–1992 (Dvě léta)
Bondyho tragická smrt vyřešila principálovy výhrady
k autorovu morálnímu profilu. I když si stále myslíme,
že básník je neoddělitelnou součástí autora coby člověka, došli jsme k názoru, že Bondy je prostě Bondy,
se vším, čím byl, a poezie posledního údobí jeho tvůrčího života si svým varovným buřičstvím zaslouží být
slyšena. Doplněno unikátním Mazalovým snímkem
Bondyho procházky předpřevratovou Prahou s jeho
osobitým výkladem!
pá. 25. 1. – Jacques Prévert: Není čeho se bát, aneb
Ten bláznivý dětský svět nedělního rána
Divadelní inscenace z Prévertových vzpomínek nejen
na odešlé dětství, ale i na zmizelou poezii oné doby,
jakož i jeho hravě rozehrané Pohádky pro nehodné
děti. Hrají: Binarová, Černohorská, Kessler, Rychlý,
Vašinková. Udělen grant HMP.
st. 30. 1. – Vladimír Holan – 3 příběhy (Prostě,
Sbohem, Zuzana v lázni)
Radim Vašinka se vrací k interpretaci Holanových
lyricko-epických poem. Tentokráte vedle dvou
kratších se nakonec pokusí po letitém váhání o jednu
z těch rozměrnějších.
29
rodina
U Anděla bude
Montessori škola
Ilustrační foto: archiv
Pro rodinu o.p.s., rodinné
a vzdělávací centrum a Montessori mateřská škola, otevře
v září novou Montessori základní školu poblíž Anděla.
„Chceme vytvořit prostor pro
přirozené, organické a eklektické poznávání řízené dítětem
a pramenící z jeho vnitřního
zájmu. Naše základní škola si
klade za cíl být o životě, o radosti a o nadšení z učení,“ říká Bc. Miroslava Vlčková, ředitelka Pro rodinu o.p.s.
Zápis do školy proběhne v únoru. Akce pro rodiče a děti, které mají o základní školu zájem,
budou probíhat již od ledna. Více informací na www.rcandilek.cz nebo na e-mailu [email protected] (red)
Připomněli si manželský slib
8. listopadu uplynulo neuvěřitelných 50 let od chvíle, kdy si
Jindra Krösslová a Jiří Tauchen
řekli ano. Tehdy na Staroměstské radnici, i když oba pocházejí z Prahy 10. Nedlouho po
svatbě společnými silami pomáhali na stavbě vlastního
bydlení a svépomocí začali budovat byt v nově vyrůstajícím
sídlišti v původně ovocné zahradě v blízkosti známé usedlosti Blaženka v Praze 5. Že se
stavba podařila a místo se jim
opravdu líbí, o tom svědčí fakt,
že zde žijí spokojeně až dosud.
Zlatou svatbu oslavili za pomoci matriky městské části Praha 5 uspořádáním slavnostního obřadu ve svatební
síni Prahy 5, kde si zopakovali pocity, které možná prožívali
před 50 lety. (red)
MANŽELÉ TAUCHENOVI při svatebních obřadech před 50 lety a v současnosti.
Foto: archiv rodiny
Loutkový Kašpárek se potká s drakem
Loutkové divadlo Nazdárek TJ Sokol I. Smíchov uvede v neděli 20. ledna v sokolovně Plzeňská č. 27
představení Kašpárek, Honza a drak. Začátky pohádky jsou ve 14.30 a v 16.00 hodin. Vstupné se nevybírá, programy a šatna zdarma. (red)
Kulturní a mateřské centrum Barrandov – program na leden
Sobota 12. ledna 9.05 hod.: RODINNÝ VÝLET –
KLÁNOVICKÝ LES
Výlet pro celou rodinu, sraz účastníků v 9.05 hodin na
Masarykové nádraží u pokladen. S sebou papír, tužku a
pastelky, šátek, svačinu a teplé oblečení. Návrat zpět
vlakem. Přihlášky a informace na e-mail: [email protected]
centrum.cz nebo tel: 606 675 339.
Čtvrtek 17. ledna 10.30 hod.: VÝVOJ ŘEČI U DĚTÍ
Přednáška je zaměřena na poruchy řeči ve vývoji
dítěte a rodiče získají nejen základní poznatky o
správném vývoji, ale iinformace, jak tyto řečové
schopnosti správně rozvíjet a stimulovat. Vstup: 20
Kč. Přihlášky na e-mail: [email protected]
fologie a pootevírá dvířka k tajemství naší osobnosti
v závislosti na našem rukopise. Vstup 50 Kč. Přihlášky
na e-mail: [email protected]
Neděle 20. ledna 13.00 hod.: RODINNÉ KONSTELACE
Prožitkový seminář, při kterém nahlédnete do skrytých vazeb a vztahů v rodinném systému. Přihlášky
na e-mail: [email protected] nebo na
604 307 988, 724 733 585.
Čtvrtek 24. ledna 16.30 hod.: MAŠKARNÍ REJ
Tradiční karneval v maskách s vystoupení klauna
Ferdy se bude konat v sále FZŠ V Remízku, Praha 5.
Vstupenky v předprodeji od 14. 1. v kanceláři KMC
Barrandov.
Pondělí 21. ledna 10.00 hod.: GRAFOLOGIE
Přednáška Blanky Pevné je zaměřena na základy gra-
PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM A DALŠÍ INFORMACE
HLEDEJTE NA WWW.KMCBARRANDOV.CZ.
INZERCE
Zhubněte vánoční kila
Jedno z nejčastějších novoročních předsevzetí je: „Musím shodit
pár kilogramů!“ Se zdravým hubnutím bez jojo efektu vám pomohou odbornice ze salonu Look Parfait.
Petra Ďurčíková
„Pokud chcete ubývat
na váze, pak je třeba
pohybovou aktivitu
vykonávat alespoň
třikrát
týdně.
Problém
nastává, pokud
máte zpomalený
m e t aboli-
Kupon
na
50 %
novoroční slevu
(platí do 31. 1. 2013)
30
smus, nesprávně fungující
lymfatický systém nebo překyselený organismus. To jsou
faktory, které hubnoucí proces brzdí nebo ho zcela zastaví. Pak dochází k rozčarování, když ani po pravidelném
cvičení nepřichází ten očekávaný efekt,“ upozorňuje majitelka studia Look Parfait Diana Syrová. „Je tedy potřeba si
uvědomit, že formování těla není možné založit pouze
na cvičení, ale také na správně vyváženém jídelníčku, ať
chcete na váze ubývat nebo
naopak přibírat,“ dodává vý-
živová poradkyně Ing. Sylvie
Syrová. „Kvalitní celodenní
vyvážená strava je totiž nezbytnou součástí k formování
vaší postavy. Jedině odborníkem správně navržená strava nastartuje váš metabolismus a po krátkém čase uvidíte
první pokroky,“ dodala Diana
Syrová.
Moderní přístroje ve studiu Look Parfait vám pomohou nejen zbavit se snadno
a rychle přebytečných kilogramů, ale pomohou vám
i nastartovat správnou funkci
lymfatického systému, zbaví vás problému zavodňování
těla, oteklých nohou a špatného prokrvování končetin.
Jedním z těchto moderních
strojů je Vacutherm InfraRed. Díky spojení infračerveného záření a chůze v podtlaku jsou úbytky centimetrů
v oblasti břicha, stehen, hýždí
a boků zřetelné již po prvních
pár lekcích. Cvičení v přístroji zároveň stimuluje produkci kolagenu pro krásnou
a jemnou pokožku a pomáhá
dokonale prokrvit končetiny.
Ke správné funkci lymfatického systému, vám pomůže stroj Rollmasáž Infra, který je určený na formování postavy, odbourávání tukových
polštářů a celulitidy. Pomáhá
také při povzbuzení látkové
výměny a uvolnění svalového napětí.
Kontakt
Look Parfait
Kováků 8, Praha 5 - Anděl
Telefon: 7756 0 7756
www.lookparfait.cz
Otevírací doba:
Po-Pá 10:00–20:00
SC-322317/01
inzerce
OBJEDNÁTE SI CATERING
A NEPLATÍTE NÁJEMNÉ!
Rezervace 606 392 453 | E [email protected] | W www.fbcatering.cz | A Nádražní 84 Praha 5
Thajská
kuchyně
v restauraci Erpet
~ originální suroviny
~ thajské kuchařky
~ wok to walk
1 hodina
Parking
zdarma
Platí při konzumaci
v restauraci Erpet Golf Centra.
Platnost kuponu
do 31.1. 2013
Kupon lze uplatnit na recepci
po předložení účtenky
z restaurace Erpet Golf Centra.
Přijďte ochutnat
kromě soboty,
každý den
od 11.00 do 21.00 h
Rezervace:
+420 296 373 140 | [email protected]
Strakonická 2860/4
150 00 Praha 5
www.erpetgolfcentrum.cz
RENOVOVANÉ
SPOLEČENSKÉ PROSTORY
PASPOVA SÁLU V PIVOVARU STAROPRAMEN
EVROPSKÉ
EVROPSKÉ TURNÉ
TURNÉ K
K 40.
40. VÝROČÍ
VÝROČÍ VYDÁNÍ
VYDÁNÍ
LEGENDÁRNÍHO
LEGENDÁRNÍHO ALBA
ALBA PINK
PINK FLOYD
FLOYD „THE
„THE DARK
DARK SIDE
SIDE OF
OF THE
THE MOON“
MOON“
ZAŽIJTE ATMOSFÉRU KONCERTŮ LEGENDÁRNÍCH PINK FLOYD
S NEJLEPŠÍ TRIBUTNÍ KAPELOU SVĚTA!
10. 5. PRAHA
22. 3. Praha Tip Sport Aréna TIP SPORT ARÉNA
SC-321356/14
31
inzerce
Cvičení pro děti od narození po školu
cvičení s kojenci
cvičení rodičů s dětmi
cvičení pro předškoláky
Nově také na Praze 5
NOVĚ
STODŮLKY
BEZ HYPOTÉKY
www.pohyb-detem.cz
tel.: 602 471 541
SC-322226/01
DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ
ZÁPIS DO ZIMNÍCH KURZŮ
800 500 506
SC-322330/01
více info na finep.cz
503-12_FIN_inzerce_DRUZSTEVNI-BYDLENI-ZIMA___QR_PETKA-PRO-VAS_92x130mm_v1.indd
14.12.2012 110:48:29
/PWÏKFTMFBÝLPMLB
OBQSBäTLÏN4NÓDIPWŞ
"ESFTB6/JLPMBKLZ1SBIB
KFTMFQSPEŞUJPENŞTÓDƉ
Ý LPMLBQSPEŞUJPEEPMFU
Q
SPGFTJPOÈMOÓQÏŘF
L WBMJUOÓW[EŞMÈWBDÓQSPHSBN
L MJEOÏQSPTUżFEÓKFONJODIƉ[F
36+5&
;"3&(*45
4&7ė"4
PETUBOJDFNFUSB"OEŞM
MPHPQFEJDLÈQÏŘF
LBäEâQSBDPWOÓEFOPEEPIPE
KB[ZLPWÏQPIZCPWÏBWâUWBSOÏLSPVäLZ
L WBMJUOÓTUSBWPWÈOÓ
XXXTLPMLBKFTMFD[
UFM
SC-321988/02
32
inzerce
NE JVĚTŠ
TOUR 2013
V PŮV
ODNÍ S
Í HIT Y
ESTAV
Ě
26. 3. PRAHA TIPSPORT ARENA
PŘEDPRODEJ: WWW.TICKET-ART.CZ, WWW.TICKETPORTAL.CZ
Svetove
ˇ ´ hity ve stylu gregorianskych
´ ´ choralu
´°
The Epic Chants Tour 2013
23.3. PRAHA, Kongresové centrum
19.3. BRNO, 20.3. BRATISLAVA, 21.3. PARDUBICE, 22.3. OSTRAVA, 24.3. ÚSTÍ N. L.
CONQUEST OF PARADISE (Vangelis) - HELLS BELLS (AC/DC) MY HEART WILL GO ON (Céline Dion) - CARMINA BURANA (Carl Orff )
24. 3. Praha - 28. 3. Brno
WWW.GREGORIAN.CZ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: WWW.TICKET-ART.CZ
SC-321719/56
33
inzerce
Barrandov
Relax & Beauty
Kadeřnictví Lidická 6
Praha 5- Smíchov
nabízí slevu 100 Kč
za poskytnuté služby nad 300 Kč
v dámském oddělení
Pány stříháme za 90 Kč
SC-321917/02
PLOCHA NA VAŠI
REKLAMU
Na Zlíchově 19, PRAHA 5
Reklamní panely na
oplocení, u tramvaje
Tel.: 603 481 468
SC-322229/01
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka lina,
čištění koberců, úklid, maskování
ploch folií, sestěhování nabytku,
vše za rozumné ceny,
tel. 272 734 264, 607 719 394
SC-321094/32
Malování od 20,- Kč m2
Tel. 257 323 230 nebo 257 328 146
OČNÍ OPTIKA DRGA
OC TESCO LUKA (METRO B)
SLEVA 80 %
NA BRÝLOVÉ OBROUČKY
S TÍMTO INZERÁTEM NAVÍC POUZDRO ZDARMA.
WWW.OPTIKADRGA.CZ
SC-321763/02
SOLNA JESKYNE
NOVÉ GENERACE
Hvzdné nebe, dtský koutek
BONUS
Dárkové
poukazy
300,- pi zakoupení permanentky na cviení
Nejmodernjší pístroje na formování postavy,
odbourávání tuk a boj s celulitidou.
Werichova 1145/25, Barrandov
+420 777 124 656
www.relaxbarrandov.cz
SC-322274/01
www.ceskydomov.cz
20. - 21. 3.
PRAHA
Divadlo Hybernia
HLAVNÍ
PARTNEŘI:
PARTNEŘI:
www.pragokoncert.com
34
TICKETS:
SC-321356/15
životní prostor
V ulicích přibyly kontejnery na textil
Praha 5 navýšila počet
kontejnerů na sběr použitého
textilu. „Vnímáme požadavky
spoluobčanů. Zvyšující se frekvence vývozu těchto kontejnerů nás přesvědčila o nutnosti
navýšení jejich počtu,“ sdělil
radní Jaroslav Nedvěd (ČSSD).
Do kontejnerů na textil mohou občané odkládat použité
čisté ošacení, lůžkoviny, ručníky, záclony, péřové a vatové přikrývky a nepoškozenou
obuv. Všechen materiál je dále distribuován prostřednictvím občanského sdružení
Diakonie Broumov mezi sociálně slabší a osoby v nouzi.
Nejedná se o tedy kontejnery,
jejichž obsah je dále komerčně využíván!
Při pořízení nových kontejnerů navíc došlo k úspoře finančních prostředků, neboť
městská část využila výhodné nabídky společnosti Diakonie Broumov a po zakoupení 2 kontejnerů obdržela další
tři kontejnery zdarma. (red)
Foto: archiv
Nádoby na textil najdete v lokalitách:
Jak probíhá zimní
údržba chodníků?
Odstranění závad ve schůdnosti chodníků má na starosti
magistrátní Technická správa
komunikací (TSK). Chodníky
jsou rozděleny podle důležitosti, prioritu mají zejména přístupové cesty k objektům, v nichž
mají sídlo státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy
a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení,
ke stanicím metra, k vlakovým
a autobusovým nádražím, dále
pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim
a vybrané chodníky hlavních
komunikací. Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00
do 17.00 hod. Veškeré informace k zimní údržbě chodníků
a komunikací najdete na www.
tsk-praha.cz. (red)
Musílkova - u nádob na separaci
Hilmarova - sídliště Barrandov - parkoviště supermarketu u separací (2x)
Karlštejnská x U Dětského hřiště u nádob na separaci
Peroutkova x Na Václavce - u separací
Nám. 14. října - u trafostanice
Ilustrační foto: archiv
Vlastivědné vycházky a přednášky
Program Stanice přírodovědců
9. st. PRAHA VE STAROHORÁCH
V úvodu přednášky probereme vznik a složení Země, vysvětlíme si princip pohybu zemských desek a dalších dějů, které před více než půl miliardou let ovlivnily
geologický vývoj Prahy a jejího okolí. V druhé části se blíže seznámíme s horninami, které vznikaly v prostředí aktivního ostrovního oblouku hluboko pod hladinou
dávno zaniklého moře, a které dnes jako němí svědci vystupují na povrch na
mnoha místech v Praze. Kapacita sálu omezena na 20 osob. Začátek v 17.00 hod. v
sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč. Filip Stehlík
4. 1. 16.00 hod. Írán – země pohádek
Tisíce a jedné noci
Přírodovědně-cestopisná přednáška s promítáním, přednáší zoolog
Tonda Krása. Vstupné: 20 Kč, pro děti
z pátečních kroužků vstup volný.
17. čt. POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH HOTELŮ
Seznámení s dalšími pražskými hotelovými interiéry, které využívají paláce,
kláštery, středověké domy i moderní budovy pro příjemné i působivé ubytování
hostů. Podíváme se s pomocí prezentace do míst pro většinu Pražanů obtížně
dostupných. Omezená kapacita sálu na 30 osob. Začátek v 17.00 hod. v sále PIS,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč. Milada Racková
Vlastivědný útvar Pražské informační služby, Arbesovo nám. 4, Praha 5,
tel.: 221 714 161, 221 714 714, e-mail: [email protected]
18. 1. 14.00-15.00 hod. Odpoledne
s poníky
Jízda na ponících, určeno pro menší
děti. Kapacita je omezena na 30 dětí.
Vstupné: 10 Kč
Skleník a tropické terárium
Út 14.00 – 18.00 hod.
St, čt 14.00 – 16.00 hod.
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč.
Klub Zahrada
Po-pá 9.00 – 18.30 hod.
Vstup volný!
Expozice strašidel ve venkovním
teráriu
Volně přístupné v otevírací době Klubu
Zahrada.
Foto na šňůře
Amatérská fotografická soutěž.
Pravidla soutěže na www.priroda.
ddmpraha.cz, uzávěrka 15. 2. 2013.
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5 – Smíchov
tel. 222 333 860, 222 333 864, www.priroda.ddmpraha.cz
Sběrná místa vysloužilých elektrospotřebičů
Červené elektrokontejnery neziskového kolektivního systému Asekol, které slouží ke sběru
starých elektrosoučástek, elektrospotřebičů či
baterií, najdete v těchto ulicích: Archeologická
3, Borského, Josefa Houdka 1, Ke Smíchovu
767/26, Nad Klamovkou 720/2, Nad Turbovou
12, náměstí Omladiny, Naskové 17, Nedašovská
332/32, Pavrovského 2446/4, Pod Vidoulí 186/5,
Řeporyjské náměstí 8, Seydlerova 2146/13, Trávníčkova
1765/7, U Akátů 726/20, U Malé řeky 3 a Vlachova
1514/2. Můžete do nich vhodit například vysloužilé
fotoaparáty, fény a mobily, naopak je zakázáno vhazovat
plasty, nebezpečný a směsný odpad. (md)
Ilustrační foto: ASEKOL
35
politikum
Co očekáváte od nového vedení
Mgr. Patrik Havlíček
Myslím,
že
první
kroky
současného vedení jsou již vidět. Primárním
cílem nové koalice byla stabilizace
radnice tak, aby bylo možné se
plně soustředit na práci. Této stabilizaci jistě pomohla i podpora zastupitelů napříč politickým spektrem při
Bc. Roman Sedlák
Od nového vedení
radnice
strana TOP 09
v novém očekává
několik
procesů, které
přiblíží radnici blíže občanům Prahy 5 a
zefektivní její
fungování. Rádi bychom viděli na radnici transparent-
Bc. Miloslav Mrštík
Jistě se i na této
stránce dočtete,
jak a kdo přispěl
k tomu, že „nové“
vedení bude dělat ty či ony „nové“ kroky. Chci
však uvést, že vedení radnice není nové. Nový není program, nové nejsou
ani koaliční plány.
Novinka tady přeci jenom jedna je. Jako
nový a dobrý krok vnímám úspornost. Podařilo se zre-
Mgr. Lucie Vávrová, PhD.
ODS si je vědoma
odpovědnosti vůči
veřejnosti a nechce
dále
prodlužovat
dlouhotrvající chaos na radnici Prahy 5. Z tohoto důvodu formulovala
a deklarovala před
volbou nového starosty několik zásadních podmínek,
za kterých je ochotna tolerovat vznik
nové koalice.
1. Sedmičlenná rada a méně uvolněných zastupitelů
36
volbě starosty, kterým se stal
Ing. Miroslav Zelený z našeho klubu. Koalice také podpořila snížení počtu uvolněných zastupitelů, tedy těch,
kteří pobírají plat.
Vnímáme samozřejmě očekávání našich občanů. Plynule pokračujeme v plnění
programového prohlášení a
závazků, které jsme dali voličům ve volbách v roce 2010.
Pokračujeme v privatizaci
bytového fondu oprávněným
nájemcům a zároveň hle-
dáme taková řešení, aby se
městská část zvládla postarat o seniory a sociálně slabé.
Ekonomická situace a snižující se příjmy ze strany magistrátu nás vedou k úsporám, zároveň jsme ale přislíbili každý rok uspořit 100
milionů korun do rezervního fondu. Čeká nás řešení neutěšené dopravní situace v centru Prahy 5 a mnohé
další úkoly. Naším úkolem je
především se zaměřit na reálné projekty, které poslouží
našim občanům. Jedině tak
splníme očekávání obyvatel
Prahy 5 i naše vlastní. Času
již není mnoho.
nější a efektivnější proceduru zadávání veřejných zakázek. Naše strana očekává
také zveřejnění auditů, které
napomáhají zastupitelům se
orientovat v důležitých oblastech, jakými je rozpočet
či například školství. Chtěli
bychom, aby radnice nastavila proceduru rozpočtování,
ke které by byli předem přizváni zastupitelé. Finanční
výbor městské části by měl
také stanovit fiskální priority
radnice a následný rozpočet
by tyto priority měl odrážet.
Oblast investicí by měla být
jednou z priorit nové radnice, jelikož udržet vyrovnaný
rozpočet za pomoci privatizací a využívání rezervního
fondu je dlouhodobě neudržitelné. Nová radnice by
se měla také intenzivně věnovat otázce neinvestičních
příspěvků a snažit se zavést
pořádek v této oblasti. Radnice tak ročně ušetří nema-
lou sumu peněz. V neposlední řadě jako opozice očekáváme možnost podílet se na
činnosti všech komisí a výborů tak, abychom i svým
dílem přispěli k blahu a rozvoji naší městské části.
dukovat počet uvolněných zastupitelů i členů rady. Chvályhodný je
i pravidelný odvod financí do rezervního fondu.
Změny ve vedení radnice, které nastaly ke konci roku 2012, považuji za změny, které umožní napravit trošku rozporuplný dojem z
koaličního vládnutí v první polovině volebního období. Věřím, že
již nikdo nebude brzdit vyřešení problematiky projektu snížení
imisní zátěže ozeleněním ulic nebo-li obřích květináčů. Věřím, že
dojde k brzké resuscitaci vedení
úřadu, a to jmenováním skutečného a oficiálního tajemníka.
Výše uvedené jsou obecně zná-
má, médii probíraná a vděčná témata. Jako téma, které tak vděčné není, vnímám bytovou problematiku. V současné době dochází
k masivní privatizaci bytového
fondu, který spravuje naše městská část. To je pozitivní krok. Jako negativní jev a téma, které vnímám jako prioritní, je skutečnost,
že velké množství našich spoluobčanů a nájemníků obecních bytů na jejich koupi jednoduše nemá. Ještě smutnější realitou je, že
tito nájemníci velmi často nemají
ani na pravidelné placení poměrně
vysokých nájmů. Bohužel se velmi často jedná o spoluobčany důchodového věku či spoluobčany
sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné. Byl bych rád, kdyby
„nové“ vedení radnice směřovalo
své kroky i k řešení této, už ne tak
mediálně vděčné, problematiky.
Závěrem bych chtěl malinko
odbočit od tématu a popřát obyvatelům i návštěvníkům naší městské části hodně štěstí v roce 2013.
Dosavadní koalice, která měla devítičlennou radu a celkem čtrnáct
uvolněných zastupitelů, je zcela
zbytečné plýtvání veřejnými penězi, které si žádná radnice nemůže dovolit. Proto ODS požaduje
snížení členů rady na sedm a snížení počtu uvolněných zastupitelů.
2. 100-150 milionů ročně do rezervního fondu
V Praze 5 se dokončuje privatizace bytového fondu. ODS požaduje,
aby se radnice uskrovnila a 100150 milionů ročně převedla do rezervního fondu.
3. Vyřešení obludných květníků
ODS je přesvědčena, že tento projekt na zlepšení životního prostředí je naprosto jasným důkazem
neschopnosti a nekompetentnosti bývalého starosty Radka Klímy.
Jsme přesvědčeni, že i po přemístění betonových monster není tento projekt možné realizovat. Proto
budeme požadovat ukončení tohoto projektu a jsme připraveni se
aktivně podílet na vyřešení nerudovské otázky „Kam s nimi?“
4. Znovuobnovení základních demokratických principů v rámci Zastupitelstva MČ Praha 5
Všichni zastupitelé musí mít přístup nejen do výborů zastupitelstva, ale i do komisí rady. Stejně tak požadujeme zveřejnění auditů, které si minulá rada nechala
za mnohamilionové částky pořídit.
5. Stabilizace úřadu MČ
Nejde jen o výběrové řízení na nového tajemníka MČ, kterého radnice nemá již od března, ale i narovnání některých zcela účelových
kroků bývalého starosty, kdy byl
například sloučen odbor občansko-správní s živnostenským či byla
vyčleněna samostatná organizační
jednotka z odboru stavebního.
Klub Zvolených za TOP 09
a Nezávislých
Předseda klubu Mgr. Patrik Havlíček
tel. 257 000 954,
Štefánikova 13-15,
č. kanceláře 404, Praha 5
Zastupitelský klub
a regionální organizace
TOP 09 Praha 5
Štefánikova 28, 150 00 P 5
e-mail: [email protected]
www.top09praha5.cz
OVV ČSSD Praha 5
Preslova 5, 150 00 Praha 5
tel.: 602 459 152,
e-mail: [email protected]
www.socdempraha5.cz
Oblastní sdružení ODS Praha 5
Janáčkovo nábřeží 11/1211
(vchod z ulice Lesnická),
150 00 Praha 5
tel./fax:257 312 295
e-mail: [email protected]
www.odspraha5.cz
politikum
radnice?
Ing. Jiří Vejmelka
Máme nového
starostu, ale rada je stará, nikdo nový v ní
nezasedá. Přesto ale očekávám, že „nová“
bude. Novost by
se měla projevit
v podstatně kvalitnější práci,
než tomu bylo doposud. Máme za sebou polovinu volebního období a z programové-
Ing. Ondřej Velek
Po dvou letech
vlády provedla 3Koalice TOP,
ČSSD a VV převrat, aby do voleb
vládla ve 4Koalici (ČSSD, část
TOP, VV, část
ODS) s politickou
podporou zbytku ODS.
Zelení byli po dvou letech pokusů o nový styl radnice zba-
RNDr. Milan Macek, CSc.
Vedení radnice,
až tak moc nové není, prakticky to je staré vedení mínus
dva, takže žádná velká očekávání evidentně
nejsou na místě.
Lze jen doufat,
že Rada začne fungovat a snad
už konečně:
• bude se starat více o obča-
ho prohlášení rady pro období
let 2010–2014 jsme toho příliš nesplnili. Místo slibovaného zefektivnění chodu radnice jsme rozsáhlou organizační změnou na konci roku 2011
pod líbivým heslem oddělení
státní správy od samosprávy
způsobili vážné narušení chodu úřadu. Jaksi bylo opomenuto, že česká legislativa na naše
„novátorství“ není dosud připravena. I v personální politice byla často upřednostněna
loajalita k té správné politic-
ké straně před odborností. Zde
očekávám, že se podaří co nejrychleji chyby staré rady napravit. Také očekávám, že starosta i radní budou mnohem
více komunikovat s občany,
že spolu s občany odolají tlaku
developerů na další zastavění zelených ploch, že se veřejnosti osvětlí všechny okolnosti spojené s realizací projektu
takzvaných květníků a že konečně zveřejníme audit hospodaření, který již přes rok leží
v trezoru. Jen tak můžeme če-
lit podezření, že radnici neřídí
rada, ale někdo zvenčí. Od sebe očekávám, že i po skončení
volebního období se budu moci podívat občanům Prahy 5
do očí. Zatím tomu tak je.
veni vlivu v komisích a zatlačeni do opozice. Budeme demaskovat neplnění volebních
slibů zlepšování transparence
radnice (například hospodaření s majetkem obce, výdaje
na podivné projekty a zakázky,
populistické akce apod.). Budeme občanům demaskovat nedemokratické praktiky v komunální politice (například
zastaralé jednací řády), porušování rovné soutěže názorů
zvolených zastupitelů v radničních médiích, adresně pojme-
novávat odpovědnost za chybná rozhodnutí Rady (například
ve školství), vysvětlovat podivné změny a personální čistky
na úřadě (například fungování
tajemníků a poradců).
Chceme s aktivními občany a sdruženími pomáhat vyšší účasti veřejnosti v rozhodování o územním plánu a stavbách na území Prahy 5. Politika
na radnici Prahy 5 je pro Zelené
zastupitele zklamáním, ale občanům Prahy 5 chceme dále alternativními cestami nabízet
modely progresivnějších radnic
v oblasti sociálního bydlení, šetrné výstavby, dopravy a cyklodopravy, alternativní kultury
a ochrany zdravého prostředí.
ny než o sebe a radniční koalici, mohla by začít tím, že
naplní své vlastní programové prohlášení v jeho částech určených občanům,
• vyřeší problémy, které sama způsobila a například
navrhne přijatelné řešení,
co s betonovými květináči,
které městskou část hyzdí
nebo v ní překážejí, zpravidla obojí současně,
• přestane tajit informace
a zveřejní výsledky auditů,
za které už zaplatila miliony,
• začne s veřejnými prostředky skutečně hospodařit a přestane jen bezhlavě
majetek prodávat a peníze
utrácet,
• začne spravedlivě přistupovat k žákům ve svých základních školách; proč se
mají v některé škole spojovat třídy a počet žáků v nich
se blíží třiceti, zatímco v jiné škole je ve třídách žáků
sotva deset,
• přehodnotí nevídanou „profesionalizaci“
zastupitelů,
kdy ze 45 zastupitelů je 12 zastupitelů z rozpočtu městské
části placených, a zbývající
zastupitelé, kteří jsou podnikatelé nebo se tak aspoň tváří, si mohou bez prokazování
nároku vyúčtovat „náhrady“ až 324 000 Kč ročně.
Klub zastupitelů VV Praha 5
Štefánikova 23, 150 00 Praha 5
tel.: 236 075 086
e-mail: [email protected]
Zastupitelský klub SZ
Diskuse klubu SZ s veřejností jsou
(po dohodě) každé pondělí od 19.00 h
v místnosti 330 ÚMČ,
nám. 14. října 4, Praha 5, tel.:
604 334 424
e-mail: [email protected]
www.praha5.zeleni.cz
skype: ondrej55
Sekretariát OV Praha 5
Zborovská 44,
150 00 Praha 5
tel.: 257 211 963
e-mail: [email protected]
www.praha5.kscm.cz
Informace o životě v Praze 5
najdete také na www.nasepraha5.cz
37
servis
KŘÍŽOVKA O CENY
AUTOR:
-KAWI-
(1. TAJENKA) Č. 7 BYLO MÍSTEM,
KDE V LETECH 1910 – 1912
BYDLEL FYZIK … (2. TAJENKA).
NAPOJIT
SARMAT
VELIKÁN
PŘEDLOŽKA
ANGLICKY
„MASO“
OVLHČIT
ZKRATKA
FUNKCE
SINUS
ZKRATKA
TELEVIZNÍCH
NOVIN
CIZÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO
OSEL
(ZOOLOG.)
ODPLATA
ZNAČKA
VIDEOKAZET
SLOVENSKY
„TVÁŘ“
POPRUH
(NÁŘEČNĚ)
NEOMEZENÁ
VLÁDA
ZNAČKA
POLÉVEK
ZDÁNLIVĚ
2. TAJENKA
OLINEK
NA
JAKÉKOLIV
MÍSTO
VYRÁŽKA
NA RTU
OVANUTÍ
EVROPSKÝ
STÁT
OKRADENÁ
ROSTLINA
KALABA
ZAKVIKNUTÍ
NAŠE
MĚSTO
PŘÍSADA
DO
CEMENTU
ZKRATKA
MEZINÁR.
ORGANIZACE
NOVINÁŘŮ
LITERÁRNĚ
TVOŘIT
DRUH
TABÁKU
NABÍT
(DĚTSKY)
PŘEKONAT
FRANCOUZ.
„ČERNÝ“
SLUCHOVÝ
VJEM
POLNÍ
MÍRA
ODLÉVACÍ
FORMA
PATŘÍCÍ
ETELE
SPZ
OLOMOUCE
NĚMECKÝ
FILOZOF
ŽENSKÉ
JMÉNO
OTEC
(ŘÍDCE)
KUS TRÁVY
SE ZEMÍ
FRANCOUZ.
PLATIDLO
CITOSLOVCE
SMÍCHU
POTOM
ČAS
SOUTOK
VLAS
DOMÁCÍ
ZVÍŘE
NÁSTROJ
K PÁČENÍ
ZNAČKA
CUKROVINEK
PŘEDLOŽKA
SOUČÁST K
UPEVNĚNÍ
LODNÍHO
LANA
DRUH BÁSNĚ
RUSKÝ
SOUHLAS
ZNAČKA
RADIA
PLASTIKOVÝ
MODEL
J. OBJEMU
V USA
KÓD LETIŠTĚ
AKIENI
RÝNSKÝ
ČLUN
1. TAJENKA
ŘÍMSKÁ 4
ZESÍLENÝ
ZÁPOR
NEODBORNÍK
STAROVĚKÝ
ITAL
KUCHYŇSKÁ
POTŘEBA
ROD
TROPICKÝCH
MRAVENCŮ
STAROVĚKÉ
SUMERSKÉ
MĚSTO
Luštěte
a vyhrajte hasicí
prostředky!
Vyluštěte správně tajenku
křížovky a vyhrajte jeden
z pěti ručních hasicích
prostředků.
POMŮCKY:
CAN, KNASTR,
NOIR, TESS
Tajenku křížovky zasílejte do 20. 1. 2013 buď
e-mailem na: [email protected] s předmětem
zprávy „Křížovka“ nebo písemně na adresu: MČ
Praha 5, Pětka pro vás, nám. 14. října 1381/4, 150
22 Praha 5 (na obálku uveďte „Křížovka“).
Tajenka z prosincového čísla:
Malvazinky, hřbitov, Barvitius
Hasicí prostředky vyhrávají: Ing. Daniela Slušová,
Marcela Ottlová, Martin Netuka, Mgr. Josef Friedl
a Zdenka Hessová. Gratulujeme!
UPOZORNĚNÍ: Výhry jsou připraveny k převzetí
(po prokázání totožnosti) v Informačním
středisku a podatelně v budově úřadu
ve Štefánikově ulici 13-15.
INZERCE
SC-322254/07
tel: 774 055 525
železo - hliník - měď - mosaz - nerezelektromotory - autobaterie atd.
- VÝKUP PAPÍRU
PO - NE: 9 - 18 hod.
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
Střelte svůj odpad
Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás
SC-322223/04
38
www.vykupkovu.eu
MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
VNITŘNÍ DEKORAČNÍ OMÍTKY Z USA
l LEPENÍ OZDOBNÝCH LIŠT A ROZET
l STŘÍKANÉ TAPETY
l ANTICKÉ MALBY
l ŠTUKOVÁNÍ PANELŮ
l PLOVOUCÍ PODLAHY, KOBERCE
LINA VČ. POKLÁDKY
l
l
Maskování ploch mic. folií,
sestěhování nábytku,
odstranění tapet.
SC-321017/08
Nádražní 10, PRAHA 5 - Smíchov
vjezd také z ulice Strakonická
SC-321450/05
VÝKUP KOVŮ
servis
Sběrné dvory hl. m. Prahy
Puchmajerova
Praha 5-Jinonice
tel.: 251 61 23 43
provozovatel: Pražské služby, a. s.
Klikatá 1238/90c
Praha 5-Košíře
tel.: 731 66 35 82
provozovatel: Pražské služby, a. s.
Provozní doba:
Po–Pá 8.30–18.00 hod.
(v zimním období do 17.00
hod.), So 8.30–15.00 hod.
Odebíraný odpad:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav v množství
do 1 m3 zdarma, dřevěný odpad,
odpad z údržby zeleně, kovový
odpad, papír, sklo, plasty,
nápojové kartony, nebezpečné
složky komunálního odpadu,
pneumatiky (25 Kč za kus), vyřazená elektrozařízení (lednice,
pračky, televize, rádia, sporáky,
počítače, videa…)
Nelze odevzdávat:
nebezpečné složky staveb.
odpadu (např. asfaltová lepenka
obsahující dehet, azbest apod.)
Omezení jednoráz. návozu:
možný vjezd vozidel max.
do 3,5 t
Důležité kontakty pro případ nouze
Policie
Hasiči
Městská policie
Záchranná služba
Evropské tísňové číslo
158
150
156
155
112
Lékařská služba první pomoci pro obyvatele Prahy 5 a 16
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5
Ordinační hodiny: od 19.00 do 7.00 hodin
Ordinace LSPP pro dospělé pacienty je umístěna v hlavní budově (modré – část
nemocnice pro dospělé pacienty)
tel. 224 438 590
Ordinace LSPP pro dětské pacienty je umístěna v budově Dětské polikliniky FNM
(komplex Dětské fakultní nemocnice)
tel. 224 433 652 a 653
Zubní pohotovost
tel. 224 433 659, 652, 653
Pohotovostní lékárna v Praze 5
Provozní doba pro veřejnost: nonstop
tel. 224 435 736
Lékárnu najdete ve vstupním bloku nemocnice Motol (budova ředitelství).
Městská policie Praha 5 a 16
Obvodní ředitelství:
Smíchov, Kobrova 1366
tel. 222 025 360/361
Okrskové služebny:
Slivenec, K Lochkovu 6
Lochkov, Cementářská 192
tel.: 257 912 851
Zbraslav, Žabovřeská 1227
tel.: 257 213 233
Místní oddělení Policie ČR
MOP Smíchov
Na Bělidle 5,
tel. 974 855 700
MOP Košíře
Běhounkova 19, tel. 974 855 710
MOP Stodůlky
Velká Chuchle, Radotínská 69
tel. 257 220 209
Detašovaná pracoviště:
Barrandov, Krškova 807
tel. 251 550 905
Radotín, U Starého stadionu 1379/13
tel. 257 911 780
Přestupky:
tel. 222 025 355/356
V případě, že se nedovoláte na detašovaná pracoviště, volejte přímo na
obvodní ředitelství.
Mukařovského 1985, tel. 974 855 740
MOP Barrandov
Werichova 981, tel. 974 855 720
MOP Radotín
Výpadová 1335, tel. 974 855 730
MOP Zličín
Strojírenská 386, tel. 974 855 770
Stanoviště VOK
PS., a.s.
2. 1. - st
V Břízkách proti č. 11
3. 1. - čt
Nad Buďánkami II u č. 9
Hlubočepská x Na srpečku (u bývalého zdrav. střed.)
4. 1. - pá
Nad Zlíchovem x V Násypu
Holubova x Pechlátova
7. 1. - po
Pod Šmukýřkou u č. 4
8. 1. - út
Gabinova – slepá část
9. 1. - st
Nám. 14. října x Preslova
10. 1. - čt
U Malvazinky č. 24 – u separace
Borského parkoviště u supermarketu
11. 1. - pá
Pražského u č. 608
Lumiérů x Barrandovská
14. 1. - po
U železničního mostu x Nádražní
15. 1. - út
U Dívčích hradů x Tetínská
16. 1. - st
Kroupova x Kutvirtova
17. 1. - čt
Slivenecká x Kosořská
Vrchlického x Starokošířská
18. 1. - pá
Ke Kotlářce č. 14
U Nikolajky - za stadionem u separace
21. 1. - po
U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu
22. 1. - út
Pod Vidoulí x Butovická
23. 1. - st
V Klukovicích x Bublavská
24. 1. - čt
Janáčkovo nábřeží proti č. 19
Baldové x Vejražkova
25. 1. - pá
Butovická x Mezi Lány
Holečkova – souběh s ul. Plzeňská
28. 1. - po
Geologická mezi č. 13 a 15
29. 1. - út
Holubova x Pechlátova
30. 1. - st
Nám. 14.října x Preslova
31. 1. - čt
Werichova proti č. 17
Plzeňská x U Zámečnice - parkoviště
1. 2. - pá
V Remízku x Voskovcova
Nový Zlíchov – u separace
4. 2. - po
Zdíkovská x Libínská
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
Regios, a.s.
3. 1. - 6. 1.
Prachnerova - nad č. 3
Nad Turbovou x Na Stárce
10. 1. - 13. 1.
Na Hutmance x U Waltrovky
Donátova - u hřiště
17. 1. - 20. 1.
Mrázovka x Nad Bertramkou
V Cibulkách x Na výši
24. 1. - 27. 1.
Butovická - proti č. 74 - 76
Česká - proti č. 7
31. 1. - 3. 2.
U Vojanky - u č. 30
U Hrušky - parkoviště
Kontejnery společnosti Regios, a.s., jsou hrazeny z rozpočtu Prahy 5. Jsou přistaveny
v dopoledních hodinách a následně podle potřeby měněny. Info na tel.: 257 000 121.
Měsíčník městské části Praha 5 •
Registrační číslo: MK ČR E 20262 •
pro vás
Městská část Praha 5, nám. 14. října
1381/4, PSČ 150 22 Praha 5 • Tel.:
234 378 111, 257 000 111 • Bezplatná telefonní linka pro občany: 800 800 005 •
Fax: 257 325 132 • E-mail: [email protected] 5.cz • www.praha5.cz
Redakční rada: Ing. Miroslav Zelený, Mgr. Diana Bubníková, Bc. Marcela Žižková, Ivona
Kratochvílová, Marek Kukrle, Bc. Luděk Sefzig, Michal Šesták a Mgr. Jana Vanišová
PĚTKA
Pro MČ Praha 5 zpracovává: Strategic Consulting, s. r. o., Na Poříčí 8, 110 00
Praha 1, tel.: 224 816 821 • Redakce: Bc. Luděk Sefzig, Martin Dudek • Za věcnou
správnost textové části odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusejí
vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. VYDAVATEL
ČASOPISU
• Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie ilustrační.
JE DRŽITELEM
Náklad: 47 000 výtisků • Uzávěrka čísla: 21. prosince 2012 • Titulní foto: Petr Jahn
Datum vydání: 4. ledna 2013 • Elektronická verze měsíčníku na: www.ipetka.cz •
Příští číslo vychází 7. 2. • Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p., Politických vězňů
909/4, 115 00 Praha 1 • Linka kontroly distribuce: 257 000 834 (uveďte své
jméno, ulici, číslo domu, aktuální datum a urgované číslo měsíčníku).
39
SC-322157/06

Podobné dokumenty