Firma EDILKAMIN S.p.A. si vyhrazuje právo bez předchoz ho

Komentáře

Transkript

Firma EDILKAMIN S.p.A. si vyhrazuje právo bez předchoz ho
03/04/2007
17.37
Pagina 1
293490 5.04.07/A
CECHIA2007Diego.qxp
Firma EDILKAMIN S.p.A. si vyhrazuje právo bez předchozho upozorněn kdykoliv změnit technické a estetické vlastnosti prvků vyobrazených v tomto katalogu.
03/04/2007
17.38
Pagina 2
VŠEOBECNÝ KATALOG
CECHIA2007Diego.qxp
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.38
Pagina 3
Největš evropská firma v oblasti
výroby krbů a kamen
Firma Edilkamin, od svého vzniku zaměřená na výzkum, technologický
vývoj a na kvalitativn zdokonalován svých výrobků, realizovala ve svém
sdle po konzultaci s katedrou Energetiky Vysoké školy technické v Turnu
velmi modern zkušebnu.
Dky maximáln pozornosti věnované KVALITĚ VÝROBKŮ může firma
Edilkamin zaručit jejich maximáln spolehlivost a bezpečnost a pochlubit
se UZNÁVANÝMI CERTIFIKÁTY.
UNI EN ISO 9001 celkově zaměřený evropský systém firemn kvality
(projekce, výroba, obchod)
IMQ italský institut značky jakosti
CE certifikace shody s evropskými normami
DIN certifikace dle německých norem
VKF švýcarská certifikace výrobků
PCT ruská certifikace výrobků
MBF maarská certifikace výrobků
B polská certifikace výrobků
ISCIR rumunská certifikace výrobků
EDILKAMIN Lainate Itálie
EDILKAMIN Gabbioneta Itálie
EDILKAMIN Iberica Španělsko
2
EDILKAMIN International Maarsko
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.38
Pagina 4
Svařován robotem se šablonou „na soustruhu“
Řezán laserem
Svařován robotem se šablonou na „otočném stole“
Ohýbac stroj
Robotizované vyhlazován
3
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.38
Pagina 5
IDRO S KŘÍDLOVÝMI DVÍŘKY
ROZVOD TEPLÉ VODY V RADIÁTORECH A VÝROBA
TEPLÉ UžITKOVÉ VODY
Proveden s dvřky řady Acquatondo, nabzené ve dvou varian
tách:
• tradičn dvřka se závěsy
• dvřka s bočnm zasouvánm.
Tato varianta je velmi užitečná při přpravě jdel, protože ote
vřen dvřek nepředstavuje žádnou překážku.
50
70
100
Celkový tepelný přkon
kW
26,7
30,9
35,3
*Jmenovitý tepelný výkon
kW
21
24,1
27,6
*Výkon do vody
kW
14,4
17
19,4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotřeba dřeva
kg/h
6
7
8
Průměr kouřovodu Ø
cm
18
20
25
Vytápěný prostor
m3
420
530
700
l
60
70
90
kg
200
215
240/250
Obsah vody
Hmotnost
*parametry závis od druhu dřeva a zapojen.
IDRO 50 pevná jednokřdlová dvřka
Ø 18
Ø 20
Ø 25
79
65
138
55
64
78
64
2
2
64
4
18
18
55
18 55
138
65
65
se vestavěnou chladc smyčkou a
bezpečnostnm ventilem
IDRO 70 100 pevná dvoukřdlová dvřka
138
• mod. 50
• mod. 50
83
2
64
5
5
81
99
5
03/04/2007
17.38
Pagina 6
PŘÍSLUŠENSTVÍ
OHŘÍVAČ POLIWARM®
Praktické přdavné zařzen určené k výrobě
teplé užitkové vody a současně sloužc jako
zásobnk TUV.
Jedná se o izolovanou nádobu, která obsa
huje vodu.
Voda v ohřvači je zahřvána pomoc zabu
dované spirály, ve které cirkuluje teplá voda,
která je sem přiváděna z teplovodnho krbu
nebo z jiného zdroje.
Výsledek: večer je uhašen oheň v krbu, ale
následujc ráno je v ohřvači stále teplá
užitková voda na rann myt.
Firma Edilkamin dodává širokou škálu přslušenstv pro instalaci
a provoz krbu.
Jedná se zvláště o velmi užitečné montážn sestavy k usnadněn
práce instalatérům a montérům v těch nejběžnějšch přpadech
(sestava č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6).
Dalšm důležitým zvláštnm přslušenstvm je výměnk tepla na
výrobu teplé vody (13/14 litrů za minutu), který lze snadno
instalovat na rozvodné potrub radiátorů.
PRO INSTALACI S OTEVŘENOU EXPANZNÍ NÁDRŽÍ
Předkompletovaná sestava č. 1
Předkompletovaná sestava č. 2
PRO INSTALACI S UZAVŘENOU EXPANZNÍ NÁDRŽÍ
Předkompletovaná sestava č. 5
Sada ventilů tvořená: automatickým odvz
dušňovacm ventilem, bezpečnostnm ventilem
1,5 baru, ventilem pro výměnu tepla
90°C
4 nastavitelné
nožky
Skřňka k osazen sestavy na ze
Předkompletovaná sestava č. 6
Připojovac sada
IDRO 100 zasouvac dvřka
Předkompletovaná sestava č. 3
Elektronická regulace
Třcestný ventil 1“ k regulaci množstv vody
přiváděné do systému
Průtokoměr
Oběhové čerpadlo
(2 modely)
Výměnk tepla 20
ti
deskový
Výměnk tepla 30
ti
deskový
55
138
65
Ø 25
Mechanismus pro přvod vnějšho vzduchu
18
Grilovac jehla
77
Grilovac jehla pro IDRO 100
se zasouvacmi dvřky
3
CECHIA2007Diego.qxp
102
107
5
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.38
Pagina 7
TEPLOVODNÍ KRBY: ACQUATONDO
ROZVOD TEPLÉ VODY V RADIÁTORECH A VÝROBA
TEPLÉ UžITKOVÉ VODY
Nová verze a vestavěnou chladc
smyčkou a bezpečnostnm ventilem
(pro instalaci s uzavřenou expanzn
nádrž)
Modern krby s ocelovou silnostěnnou konstrukc.
Polokruhový tvar topeniště je svoj hloubkou zvláště vhodný k
přpravě jdel. K tomuto účelu jsou všechny modely opatřeny
uchycenm pro grilovac jehlu.
K dispozici v proveden:
• s otevřenou expanzn nádrž
• s uzavřenou expanzn nádrž (s vestavěnou chladc smyčkou
a bezpečnostnm ventilem)
Dodávaj se v různém proveden k instalaci čeln nebo rohové
Dodávaj se s různými specifickými druhy obkladů.
ACQUATONDO ROVNÝ 22 29 ve 4 verzch
• mod. 29
• mod. 29
s vestavěnou chladc smyčkou a
bezpečnostnm ventilem
pojistný ventil
ACQUATONDO PRIZMATICKÝ 22 29 ve 3 verzch
• mod. 29
• mod. 29
s vestavěnou chladc smyčkou
a bezpečnostnm ventilem
• mod. 22
Ø22
Ø25
80
8
99
8
78
68
75
22
6
14
68
80
19
19
54
54
138
138
64
64 1
1
• mod. 22
• mod. 22
s vestavěnou chladc smyč
kou a bezpečnostnm ventilem
chladc smyčka
12
92
14
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.38
Pagina 8
s posuvnými dvřky
TECHNICKÉ ÚDAJE
22
29
Celkový tepelný přkon
kW
30,9
43,5
*Jmenovitý tepelný výkon
kW
24,1
28,2
*Výkon do vody
kW
17
24
Spotřeba dřeva
kg/h
7
10
Průměr kouřovodu Ø
cm
20/22**
25
Vytápěný prostor
m3
530
700
70
90
Obsah vody
l
Hmotnost
kg
220/230 265/275
*parametry závis od druhu dřeva a zapojen.
** Ø 22 Acquatondo prizmatický, Acquatondo zaoblený
Teplovodn krbové vložky můžete opatřit obestavbami
uvedenými na straně 13.
ACQUATONDO BOČNÍ PROSKLENÍ (SX – DX) 29
ACQUATONDO ZAOBLENÉ SKLO 22
Ø22
19
19
54
138
64
57
61
138
1
1
Ø25
99
27
78
23
78
23
7
76
pravé
levé
99
7
74
9
7
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.38
Pagina 9
KRBOVÉ VLOŽKY S LITINOVÝM ČELEM
EKOLOGICKÉ KRBOVÉ VLOžKY K RENOVACI
STARÝCH, ŠPATNĚ FUNGUJÍCÍCH KRBŮ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý tepelný výkon
Účinnost
Spotřeba dřeva
Hmotnost
EASYBOX
8
EASYBOX
ECOSTAR
N
N
V
kW
11,3
12,5
13
%
63,6
62
62,5
4
4,2
4,7
kg/h
Kg
110
135
147 137
149
Teplovodn krbové vložky můžete opatřit
obestavbami uvedenými na straně 12.
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.38
Pagina 10
Cirkulace teplého vzduchu:
N= samotžný oběh
V = nucený oběh
Vzduch může být po mstnosti rozváděn
hlinkovým potrubm.
KIT D
ECOSTAR ROVNÁ
ECOSTAR PRIZMATICKÁ
ECOSTAR ZAOBLENÁ
s prizmatickým sklem
se zaobleným sklem
9
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.38
Pagina 11
VELKÉ KRBY
V pravém slova smyslu „stroje“ k vytápěn na
dřevo, využitelné jako jediný zdroj tepla pro
denn i nočn vytápěn obytného prostoru; jsou
charakterizovány
• vysokou tepelnou účinnost
• nzkou spotřebou
• omezenou tvorbou spalin
Cirkulace teplého vzduchu
Výstupy pro rozvod teplého vzduchu
přslušnými sestavami je možné teplý vzduch
rozvádět po mstnosti, kde se nacház krb, a do
sousednch mstnost.
N= samotžný oběh
V = nucený oběh
TEKNO 1
Velké krby můžete opatřit obestavbami
uvedenými na straně 12.
TEKNO 2
155
20
Krb umožňujc rozsáhlý pohled na oheň dky
rohovému prosklen, ideáln k instalaci do
pravého nebo levého rohu (foto).
10
4,5
80,5
95
7
10
10
75
95
10
20
64
57
64
44
39
53
7
54
Klasický krb k umstěn ke stěně.
44
64
2
Ø 25
4,5
80,5
95
10
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.38
Pagina 12
KIT 1
KIT 2
KIT 3
mstnost, kde se nacház krb
mstnost, kde se nacház krb + jedna sousedn mstnost
mstnost, kde se nacház krb + dvě sousedn mstnosti
TEKNO 3
N
V
15,4
15,8
kg/h
5
5
cm
25
25
cm2
300
300
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý tepelný výkon
8
kW
26
46,5
84
Spotřeba dřeva
5,5
Průměr kouřovodu Ø
33
5,5
Přvod vnějšho vzduchu
Hmotnost
kg
Vytápěný prostor
m3
185/220 190/225
62
Krb s velkým prizmatickým prosklenm,
které umožňuje jedinečný pohled na oheň,
k instalaci do rohu nebo ke stěně.
46,5
95
Ventilátory na teplý vzduch
m 3/h
430
440
300
11
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.38
Pagina 13
OBESTAVBY
12
MODENA cm 116x116x116h Krb: Ecostar, Tekno 1
AURORA cm 142x68x106h Krb: Ecostar
Rohová obestavba z lesklého béžového mramoru, řmsa z masivnho
dřeva.
AURORA dva cm 142x86x111h Krb: Tekno 1
Obestavba ke stěně ze zrnitého mramoru, podstavec z lesklého mramoru,
řmsa z masivnho dřeva.
APOLLO cm 130x68x109h Krb: Tekno 3
SIVIGLIA cm 105x105x111h Krb: Tekno 3
Klasická obestavba ke stěně, bočnice ze světlého zrnitého mramoru,
lesklý podstavec, dřevěná řmsa.
Rohová obestavba, bočnice z červeného mramoru s frézovanými spá
rami, podstavec ze světlého mramoru, řmsa z masivnho dřeva.
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.39
Pagina 14
PORTORICO cm 130x90x106h - Krb: Idro 50, Ecostar
GIBILTERRA cm 148x91x111 h Krb: Acquatondo 22 rovný
Podstavec a bočnice z blého zrnitého mramoru, podstavec z červe
ného lesklého mramoru, řmsa ze dřeva.
Obestavba ke stěně s bočnicemi z červeného spárovaného mramoru,
podstavec a překlad z lesklého světlého mramoru. Řmsa z masivnho
dřeva.
BAHIA cm 112x112x116 h. Krb: Acquatondo zaoblený
LINARES cm 162x105x111h. Krb: Acquatondo 29 prizmatický
Rohová obestavba, podstavec z lesklého světlého mramoru, sloupky ze
zrnitého světlého mramoru.
Podstavec a oblouk z různě štpaného mramoru, řmsa z masivnho
dřeva.
Obestavba ke stěně s bočnicemi ze světlého lesklého a zrnitého
mramoru s vložkami z hnědého mramoru.
Podstavec z lesklého světlého mramoru, řmsa z masivnho dřeva.
CORDOBA cm 164x110x113h. Krb: Acquatondo 29 rovný
Obestavba ke stěně s bočnicemi z ořezaného žlutého mramoru s
cementovým spárovánm.
Podstavec z lesklého světlého mramoru, řmsa z masivnho dřeva.
13
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.39
Pagina 15
SÉRIE CRISTAL: pět modelů, pět pohledů na oheň
CRISTAL 45
CRISTAL 76
CRISTAL 90
SPOUSTA OHNĚ V
OHEŇ JAKO HLAVNÍ PRVEK V KAŽDÉM
PROSTŘEDÍÍ
Verze kompaktnho krbu vhodná i do
velkorozměrných prostor. Světlost a ryzost
vnitřnho topeniště z keramického materiálu
Ecokeram® umožňuj výjimečný odraz
plamene, který dává krbu přjemný estetický
ráz.
Je vybavený dvěma objmkami pro výstup
teplého vzduchu, který může vyúsovat do
sousednch mstnost.
K dispozici je instalačn sada – KIT pro
nucený oběh vzduchu s ventilátorem.
POHLED NA VELKÝ OHEŇ S VELKÝM
TEPELNÝM VÝKONEM
Pohled na velký oheň, krb se zvýšeným tepelným
výkonem. Speciálně navržený na vytápěn
velkých prostor, vytvář teplé a útulné prostřed.
Je vybaven čtyřmi objmkami pro výstup teplého
vzduchu, který může vyúsovat do sousednch
mstnost.
K dispozici je instalačn sada – KIT pro
nucený oběh vzduchu s ventilátorem.
Kompaktn a subtiln krb, vhodný i do
omezených prostor. Dky vnitřnmu obnažen
ohniště z keramického materiálu, který
zvýrazňuje jeho svéráznost, má vysoký
tepelný a světelný výkon.
Je vybavený dvěma objmkami pro výstup
teplého vzduchu, který může vyúsovat do
sousednch mstnost.
K dispozici je instalačn sada – KIT pro
nucený oběh vzduchu s ventilátorem.
ROZMĚRY OTVORU OHNIŠTĚ:
80 H X 45 L
14
ROZMĚRY OTVORU OHNIŠTĚ:
62 H X 76 L
ROZMĚRY OTVORU OHNIŠTĚ:
74 H X 90 L
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.39
Pagina 16
FLAT
DOUBLE
NOVÉ ROZMĚRY KRBU
ZNÁSOBUJE POTĚŠENÍ Z OHNĚ
Verze kompaktnch krbů nových dimenz, modernějš a stylovějš.
Jeho prodloužený tvar mu dodává výjimečný vzhled a stává se jedi
nečným prvkem ve všech prostorách. Vysoká funkčnost a tepelný výkon
zabezpečuj nepřetržité teplo.
Je vybaven čtyřmi objmkami pro výstup teplého vzduchu, který může
vyúsovat do sousednch mstnost.
K dispozici je instalačn sada – KIT pro nucený oběh vzduchu s
ventilátorem.
Oboustranný krb znásobuje potěšen z ohně. Jediný krb ohřvá a zkráš
luje dvě mstnosti zároveň.
Avantgardn řešen technologie a výkonu sjednocené v přjemném poh
ledu na oheň ze dvou mstnost nebo různých poloh současně. Je vyba
ven dvěma objmkami pro výstup teplého vzduchu, který může
vyúsovat do sousednch mstnost.
INSTALAČNÍ SADA PRO NUCENÝ OBĚH S VENTILÁTOREM (V)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý tepelný výkon
Spotřeba dřeva
Průměr kouřovodu Ø
Vzduchová skřňka
ohybatelná hlinková roura
ROZMĚRY OTVORU OHNIŠTĚ:
50 H X 121 L
45
76
90
FLAT DOUBLE
N
V
N
V
N
V
N
V
N
13 14
12
4,5
4
kW 10,5 11 12 12,5 13 13,5
kg/h
cm
3,5
4
4,5
20
25
25
30
25
Průměr přvodu vnějšho vzduchu cm
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
Váha
205
230
270
290
350
kg
ROZMĚRY OTVORU OHNIŠTĚ:
62 H X 76 L
15
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.39
Pagina 17
KOMPAKTNÍ KRBY
Série s křdlovými dvřky
ROVNÁ PRIZMATICKÁ ZAOBLENÁ
kW
8
kg/h
3
Průměr kouřovodu
cm
20
Spotřeba dřeva
Průměr přvodu vzduchu
cm
12,5
Hmotnost krbu s křdlovými dvřky (51)
kg
165
190
Hmotnost krbu s posuvnými dvřky (57)
kg
180
215
KLIKA
je vyrobena se spirálou z nerez oceli tak, aby se
snžila povrchová teplota.
LTOA 51
ROVNÝ
PRIZMATICKÝ
ZAOBLENÝ
80
75
61
61
33
33
51
51
144
144
51
33
61
16
11
11
11
49
LPRA 51
49
LPIA 51
49
Jmenovitý tepelný výkon
DVÍŘKA
• s keramickým sklem odolným vůči teplotnmu šoku
800°C
• možnost opačné instalace; během instalace
lze pravý závěs upravit na levý;
75
144
TECHNICKÉ ÚDAJE
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.39
Pagina 18
Série s posuvnými dvřky
ROVNÁ PRIZMATICKÁ ZAOBLENÁ
POSUVNÁ DVÍŘKA
Mechanika posuvu je velmi jednoduchá a je umstěna na čelnm rámu s
hermetickým ochranným krytem.
Posuv je zajištěn dvěma vyrovnávacmi závažmi a dvěma kladkami tak,
aby byl vždy vyvážený, bez deformac.
Demontáž systému posuvu lze provést u nainstalovaného a
obloženého krbu.
LTOP 57
ROVNÝ
PRIZMATICKÝ
ZAOBLENÝ
147
57
33
57
147
67
66
33
57
57
147
33
65
92
57
LPRP 57
57
LPIP 57
84
84
17
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.39
Pagina 19
TEPLOVODNÍ KAMNA NA DŘEVO
CALIDRA a COMFORT jsou kamna na dřevo, které se připoju
j k radiátorům.
Dokáž vytopit prostor s rozlohou cca 130 – 150 m3.
Jsou vybavené silnostěnným kotlem s meziprostory, které slouž k oběhu
vody a také pomáhaj odolávat zvýšenému tlaku.
Při použit patřičných instalačnch sad – sestav sensa , dokáž vyrobit
teplou užitkovou vodu.
Hořen při verzi Calidra je regulované a optimalizované pomoc termo
regulátoru ovládaného knoflkem na řdcm panelu.
Horen u verze Comfort se ovládá pomoc manuáln vzduchové klapky
umstěné za dvřkami.
Ocelový rošt na dřevo je polohovatelný ve 2 úrovnch, aby se
dosáhl optimáln spalovac prostor vzhledem k absorbci zařzen
(při malém zařzen se rošt umst do vyšš polohy sensa, a tm se zmenš
prostor ohniště).
PRINCIP FUNKČNOSTI
Voda v radiátorovém okruhu obhá pomoc čerpadla v meziprosto
rech a potrub, které se nacház po bocch a v horn části ohniště.
Užitková voda se vyráb pomoc výměnku nainstalovaném v útro
bách kamen.
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ PRO INSTALACI
Edilkamin nabz širokou škálu doplňků k instalaci a užván výrobku.
Předevšm je to série instalačnch sad sestava 1, sestava 2, a sestava
3, které ulehčuj práci instalatérům.
CALIDRA
COMFORT
Ø13/15
Keramické obložen, automatický regulátor, vodn
teploměr, madlo po třech stranách.
Zvláštn přslušenstv: elektrický termostat
(pro všechny verze).
V nabdce v barvě bordó a béžová.
Ø13/15
67
62
97
97
Zvláštn přslušenstv: madlo, elektrický termostat.
V nabdce ocelové obložen v barvě červené a šedé.
51
61
18
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.39
TECHNICKÉ ÚDAJE
Celkový tepelný přkon
Pagina 20
AQUA
COMFORT CALIDRA
kW
17,8
*Jmenovitý tepelný výkon
kW
12,5
15
16
*Výkon do vody
kW
7
13,5
15
Spotřeba dřeva
kg/h
4
4,5
4,8
Obsah vody
Tlak
Minimáln tah komna
19,8
21,3
l
18
21
21
bar
1,5
1,5
1,5
Pa
10
10
10
Vytápěný prostor
m
3
200
400
400
Hmotnost
kg
156
155
163
Průměr kouřovodu Ø
cm
15
13/15
13/15
* parametry závis od druhu dřeva a zapojen
Série CALIDRA/COMFORT
Prostory na přechod vody
VÝSTUP
TEPLÉ VODY
VSTUP
STUDENÉ
VODY
Série AQUA
VÝSTUP
TEPLÉ VODY
Ø15
95
Uzavrá nabdku teplovodnch kamen na dřevo
firmy Edilkamin. Menš rozměry umožňuj jej jedno
duchou instalaci, ale zároveň se mohou porovnat s
jejmi většmi sestrami – Calidra a Comfort.
Celkový tepelný výkon může být až 17,8 kW (12,5
kW užitečný výkon s 7 kW vstupnho výkonu do
vody). Vytop prostor o rozloze 70m2.
Vybavená širokým panoramatickým sklem nabz
pohled do ohniště.
Možnost připojen na instalačn sadu – sestava 2 –
umožn rychlou a bezpečnou instalaci.
V nabdce glazurované keramické obložen v
béžové a nebo barvě bordó.
VSTUP
STUDENÉ VODY
52
AQUA
52
19
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.39
Pagina 21
TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETKY
instalačn sada
KIT 4
TECHNOLOGIE TEPLA, POHODLÍ A ÚSPORY
Idrofox a Ecoidro vytop celý, ale úplně celý dům.
Dokáž vytopit velmi velké prostory při skutečně nzké spo
třebě paliva.
Dokáž (pomoc vhodných instalačnch sad) vyrobit teplou
užitkovou vodu automatickým spalovánm peletek v ohniš
ti, což je také důkazem vceúčelnosti kamen.
Pomoc bojleru, potřebného přslušenstv na výrobu a aku
mulaci teplé užitkové vody, se může teplá voda využvat i
když jsou kamna vypnutá.
Nová teplovodn kamna na peletky firmy Edilkamin se
mohou připojit na již existujc systém vytápěn a zásobo
vat tak všechny radiátory.
ECOIDRO
Bojler
PROVOZ A VŠESTRANNOST POUŽITÍ
Provoz kamen Ecoidro a Idrofox je založený
na spalován peletek, přičemž docház k plně
automatickému způsobu ohřván vody do
radiátorů, která je do soustavy vháněna čer
padlem.
Spaliny jsou z ohniště odtahované a regulova
né elektronickou kartou, stejně jako množstv
paliva.
Tato je také zodpovědná za celý chod kamen
a zaručuje spalován s vysokým tepelným
výkonem. Ovládán a týdenn programován
kamen zabezpečuje synoptický panel.
šedá hlinková ocel
tmavě červená keramika
TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETKY S UZAVŘENOU EXPANZNÍ
NÁDRŽÍ, ČERPADLEM A BEZPEČNOSTNÍM PŘETLAKOVÝM
VENTILEM
55
95
V nabdce dva typy obložen:
šedá ocel anebo šedá hlinková ocel
béžová anebo tmavě červená keramika
šedá ocel
20
béžová keramika
54
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.39
Pagina 22
ECOIDRO IDROFOX
TECHNICKÉ ÚDAJE
Kapacita zásobnku
Kg
27
35
Jmenovitý tepelný výkon
kW
3,2/11,2
4,5/14,3
kW
2,5/8,9
3,5/12,2
kg/h
0,7/2,7
1/3,3
Výkon do vody min/max
Spotřeba peletek
Objem vody
Tlak
l
bar
6
23
1,5
1,5
Minimáln odtah komna
Pa
12
12
Vytápěný prostor
m3
310
525
Hmotnost
kg
160/180
200/225
Průměr kouřovodu Ø
cm
8
8
šedá ocel
IDROFOX
béžová keramika
106
TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETKY S UZAVŘENOU EXPANZNÍ
NÁDRŽÍ, ČERPADLEM A BEZPEČNOSTNÍM PŘETLAKOVÝM
VENTILEM
75
V nabdce dva typy obložen:
šedá anebo červená ocel
keramika béžová, modrá perská
anebo bordó
Červená ocel
modrá perská
keramika
76
keramika bordó
21
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.39
Pagina 23
KAMNA NA PELETKY
Jedná se o ekologické palivo zskávané lisovánm dřevěných pilin bez
použit aditiv. Jeho rozměry (6 mm) umožňuj snadný tok ze zásobnku
do topeniště, čmž je zajištěn samostatný provoz kamen. Prodává se v
praktickém balen po 15 kg .
OPTIONAL
IRIS
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VYBAVENÍ*
Dálkový ovladač
Synoptický panel: umožňuje řdit a kontrolovat
veškeré fáze provozu kamen.
Kamna nové konstrukčn
technologie, s celolitino
vým topeništěm.
Vybavena regulačnmi
knoflky (A).
V proveden s týdennm
programovacm zařze
nm. Přjemného elipsovi
tého tvaru s keramickým
obloženm boků a část
plotny v různých barev
ných odstnech: bordó,
terakota, šedá nebo
kámen.
litinová konstrukce
litina
litina
litina
Zvláštn přslušenstv:
dálkový ovladač
TECHNICKÉ ÚDAJE
Kapacita zásobnku
Kg
Účinnost
%
Jmenovitý tepelný výkon min/max kW
Samostatný provoz min/max
h
Spotřeba peletek
Kg/h
Hmotnost
Kg
Vytápěný prostor
m3
Průměr kouřovodu Ø
cm
15
80
2,1/7,6
10/30
0,5/1,5
140
60/190
8
Programovac zařzen: naprogramuje automa
tické zapálen a zhasnut v požadovanou hodinu.
Automaticky nebo ručně ovládaný provoz
Tepelný komfort: kamna se zapál a opětovně
zhasnou tak, aby udržovala požadovanou teplo
tu (lze využt pouze v přpadě velmi dobře izolo
vaného malého prostoru, aby se kamna neustále
nezapalovala)
terakota
Autodiagnostika po vychladnut umožňuje
ihned určit přpadné závady.
* u každého modelu zkontrolujte, zda je ve vybaven
nebo jako zvláštn přslušenstv
22
Ø8
46
94
Automatické čištěn vnitřnho prostoru kamen
60
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.40
Pagina 24
prEN 14785
kámen
A
Horn dl s keramickými dly a
zásobnkem na peletky
bordó
šedá
23
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.40
Pagina 25
prEN 14785
TREND PLUS
Kamna s celolitinovým topeništěm, obložena keramikou
s reliéfnm dekorem.
Vybavena týdennm programovacm zařzenm, regu
lačnmi knoflky.
Tři druhy barevného proveden: psek, bordó a terako
ta. Proveden mastek (lávový kámen).
litinová konstrukce
litina
litina
OPTIONAL
litina
Zvláštn přslušenstv:
dálkový ovladač
TECHNICKÉ ÚDAJE
Kapacita zásobnku
Účinnost
Jmenovitý tepelný výkon min/max
Samostatný provoz min/max
Kg
14
%
80
kW
2/5,6
h
10/28
Kg/h
0,5/1,4
Kg
130
Vytápěný prostor
m
3
60/150
Průměr kouřovodu Ø
cm
8
Spotřeba peletek
Hmotnost
Ø8
50
91
bordó
49
24
mastek (lávový kámen)
terakota
psek
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.40
Pagina 26
MARIU’ NA PELETY
prEN 14785
Kamna s celolitinovým topeništěm, keramickým
obloženm (kůže a bordó) s reliéfn výzdobou anebo
s ocelovými boky.
Vybavena synoptickým panelem se zabudovaným
týdennm programovacm zařzenm, regulačnmi
knoflky.
litinová konstrukce
litina
litina
OPTIONAL
litina
Zvláštn přslušenstv:
dálkový ovladač
TECHNICKÉ ÚDAJE
Kapacita zásobnku
Kg
15
%
80
Jmenovitý tepelný výkon min /max kW
2,1/6,7
Účinnost
Samostatný provoz min/max
Spotřeba peletek
Hmotnost
h
10/30
Kg/h
0,5/1,5
Kg
150
3
60/190
Vytápěný prostor
m
Průměr kouřovodu Ø
cm
8
Ø8
51
95
ocel
55
keramika bordó
keramika kůže
25
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.40
Pagina 27
KAMNA NA DŘEVO
GIULIA
Rustikáln kamna ocelové konstrukce, ohniště ze Scamolexu, předn a horn
dl z lakované litiny.
Keramické obložen s reliéfem (v barvách biskvit a antická červená) anebo
proveden z šedé oceli.
šedá ocel
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý tepelný výkon
7,9
kg/h
2,5
Vytápěný prostor
m
3
180
Hmotnost
kg
95
Průměr kouřovodu Ø
cm
13
45
92
Spotřeba dřeva
44
26
kW
03/04/2007
17.40
Pagina 28
keramika biskvit
45
92
CECHIA2007Diego.qxp
44
keramika antická červená
27
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.40
Pagina 29
Nr. E-30-00456-06
ASIA
Rustikáln keramická kamna ocelové konstrukce s litinovým ohniš
těm.
Předn a horn dl z lakované litiny s praktickými odnmatelnými
kruhovými plotnami na ohřev pokrmů.
V nabdce tři barevné proveden: bordó, béžová a biskvit.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý tepelný výkon
Spotřeba dřeva
kW
8,5
kg/h
3
Vytápěný prostor
m
3
210
Hmotnost
kg
115
Průměr kouřovodu Ø
cm
15
bordó
52
95
Ø15
52
28
biskvit
béžová
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.41
Pagina 30
Nr. E-30-00456-06
GLORIA GLORIA S PÍCKOU
Rustikáln keramická kamna (bordó a biskvit) ocelové konstrukce
s litinovým ohništěm.
Předn a horn dl z lakované litiny s praktickými odnmatelnými
kruhovými plotnami na ohřev pokrmů.
Proveden s pckou z nerez oceli vybavenou varnou mřžkou a
teploměrem, rozměry 27x30x24 cm.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý tepelný výkon
kW
7,9
kg/h
2,5
Vytápěný prostor
m3
180
Hmotnost
kg
105/130
Průměr kouřovodu Ø
cm
13
Spotřeba dřeva
biskvit
Ø13
45
92
122
Ø13
44
bordó
biskvit
bordó
29
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.41
Pagina 31
Nr. E-30-00456-06
ELF ELF S PÍCKOU
Rustikáln kamna s obloženm lávový kámen a ocelovou konstrukc
s litinovým ohništěm.
Předn a horn dl ze smaltované litiny s praktickými odebratelnými
kruhy na ohřván pokrmů.
Dvě verze, základn a s pckou.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý tepelný výkon
kW
7,9
kg/h
2,5
Vytápěný prostor
m
3
180
Hmotnost
kg
120/145
Průměr kouřovodu Ø
cm
13
Spotřeba dřeva
ELF
Ø13
45
92
122
Ø13
44
ELF s pckou
30
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.41
Pagina 32
MARIU’/L
Kamna na dřevo s keramickým obloženm (kůže a bordó) s
reliéfn výzdobou anebo s ocelovými boky.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý tepelný výkon
kW
7,9
kg/h
2,5
Vytápěný prostor
m
3
180
Hmotnost
kg
157
Průměr kouřovodu Ø
cm
13
Spotřeba dřeva
keramika bordó
51
95
Ø13
55
ocel
ocel keramika barvy kůže
31
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.41
Pagina 33
Nr. E-30-00456-06
ERIKA
Malá ekonomická kamna ocelové konstrukce s litinovým
obloženm. Vnitřek ohniště ze šamotových cihel. Spodn část
ohniště a rošt z litiny.
V nabdce keramické obložen boků v barvách bordó a terako
ta. Proveden mastek (lávový kámen).
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý tepelný výkon
kW
5,1
kg/h
1,5
3
110
Hmotnost
kg
90
Průměr kouřovodu Ø
cm
13
Spotřeba dřeva
Vytápěný prostor
m
bordó
38
88
Ø 13
40
32
mastek
(lávový kámen)
terakota
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.41
Pagina 34
MISS
Kamna s jednoduchým designem, obložen keramické kachle.
Horn dl a rám dvřek z litiny.
Vnitřek ohniště z Scamolexu.
Barevné proveden: vanilka a okrová.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý tepelný výkon
kW
7,9
kg/h
2,5
3
180
Hmotnost
kg
90
Průměr kouřovodu Ø
cm
13
Spotřeba dřeva
Vytápěný prostor
m
okrová
45
86
Ø 13
44
vanilka
33
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.41
Pagina 35
KOUŘOVODY
NUCENÝ ODTAH KOUŘE U KAMEN NA PELETKY Ø 8 cm INSTALOVANÝ NA ZDI
NEREZ 5/10 (AISI 316/L) černě lakovaný pro interiéry
ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ SCHEMA
B1
A1
C
A2
B2
B2
A3
C
A3
E
D
(cm 100)
E
F
F
G
H
NEREZ 5/10 (AISI 316/L) pro exteriéry
ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ SCHEMA
L1
Q
I
I2
1
I
(cm 50)
2
N
I
I
L2
3
3
(cm 100)
P
34
M
N
M
O
P
I 2 (cm 50)
O
Q
S
AI 1/2/3 cm 25/50/100
komnový dl
BL 1/2 45° / 90°
koleno
CM Ø cm 8
kroužek
DN
svorka
EO
FP
GQ
„T“ kus
zátka bez vypouštěn kondenzátu
komnový nástavec
HS
R
dvojitý spojovac kus s drážkou
koncový dl odtahu kouře
R
CECHIA2007Diego.qxp
03/04/2007
17.41
Pagina 36
KOUŘOVODY PRO KAMNA NA DŘEVO
OCEL Ø 13 cm a Ø 15 cm TLOUŠKA 2mm BAREVNÉ PROVEDENÍ ŠEDÁ
Dl se zúženm
D = 25,50,100 cm
Spojen 90° s klapkou
Dl kouřovodu se
zabudovanou klapkou
D = 30cm
Kit antikondensant
Pevná zdřka do zdi
Teleskopická zdřka 45°
Ø 13
Komnové koleno 90°
Koleno 45°
Teleskopická zdřka
PŘÍSLUŠENSTVÍ
KRBOVÉ NÁŘADÍ
SPR černé
SPR poniklované
SPR zaoblené
Zaoblené
SPT poniklované
SP C/PODNOŽÍ
černé
Vysavač popela
SPQ černé
ROZVODY TEPLÉHO VZDUCHU
VÝPUSTNÝ OTVOR TEPLÉHO
VZDUCHU TYPU B1
FLEXIBILNÍ HLINÍKOVÁ ROURA
PRŮMĚR 14 cm
PŘÍVODNÍ MŘÍŽKA
VNĚJŠÍHO VZDUCHU
VZDUCHOVÁ OBĚHOVÁ MŘÍŽKA
R1
G4
G1
2
G6
G7
G9
1
Při objednáván krbů a obestaveb do
rohu,je definovaný"pravý" krb nebo
obestavba instalace do pravého rohu,
při pohledu zepředu a naopak.
levé
levé
pravé
pravé
Pohled zepředu
35

Podobné dokumenty

abecední řazení podle názvu titulu

abecední řazení podle názvu titulu Deníček. Boží milosrdenství v mé duši Deoduši. Dospělé pohádky Děti se ptají, odborníci odpovídají Divadlo pro anděly Dívat se srdcem (v rozhovoru se Stefanem Rehderem) Dívka s pomeranči Dobrá zprá...

Více

2012 - Kamna, krby a kotle EDILKAMIN dovozce DUFA kamna, kotle

2012 - Kamna, krby a kotle EDILKAMIN dovozce DUFA kamna, kotle Vhodný pro instalaci vložky nebo kamen s výrobou užitkové vody. Vhodný také na připojení k plynovému kotli s přídavným výměníkem. Složený z: expanzní nádrž, 20ti deskový výměník, průtokový snímač, ...

Více

ceník legea 2010 moc

ceník legea 2010 moc Sport hobby Benešov, www.sporthobby.cz, tel.777 750 246

Více

Podzim 2012

Podzim 2012 že již roku 1907 zde ve Winnipegu bylo české hudební těleso, které koncertovalo na různých místech a sklízelo úspěchy. Při krajanských besedách, konaných po sousedsku, bez programu, debatovalo se j...

Více

Podzim 2010

Podzim 2010 důležité být o krok napřed. Pokrýt svým sortimentem základní potřeby zákazníků již nestačí, důležité je nabídnout něco jedinečného – ať už zboží, služby či vstřícný přístup. Proto bych vás rád upoz...

Více