RM6 24 kV - Schneider Electric

Komentáře

Transkript

RM6 24 kV - Schneider Electric
Rozváděč pro průběžný rozvod
RM6 24 kV
Katalog
2007
RM6 - obálka.indd 1
7.2.2007 17:32:29
Přehled výrobků pro vysoké napětí
Distribuční rozvodny
ochrany
Sepam 20, 40, 80
Viz samostatný katalog
ovládání rozvoden
Easergy T200
Viz samostatný katalog
monitorování rozvoden
Easergy W200, W500
Viz samostatný katalog
indik. průchodu poruch
Easergy Flite, Flair
Viz samostatný katalog
vypínače
LFP
Viz samostatný katalog
vypínače
SF1, SFset
Viz samostatný katalog
vypínače
SF2
Viz samostatný katalog
vypínače
Evolis
Viz samostatný katalog
spínače
SM6
Viz samostatný katalog
pojistky
Fusarc CF
Viz samostatný katalog
přístr. transformátory
CT, VT, LPCT
Viz samostatný katalog
části pro VN skříně
uzemňovače, atd.
Viz samostatný katalog
modulární
SM6-36
Viz samostatný katalog
modulární
SM6-24
Viz samostatný katalog
kovově kryté, vzduchem kovově kryté, vzduchem kovově kryté, vzduchem
izolované MCset
izolované NEX
izolované Motorpact
Viz samostatný katalog
Viz samostatný katalog
Viz samostatný katalog
kovově kryté, plynem
izolované GMset
Viz samostatný katalog
kovově kryté, plynem
izolované GM6
Viz samostatný katalog
kompenzace účiníku
Propivar, Rectiphase
Viz samostatný katalog
venkovní spínací přístroje
PM6, RL, U, N
Viz samostatný katalog
Vypínače
vypínače
LF1-2-3
Viz samostatný katalog
vypínače
GI-E
Viz samostatný katalog
Samostatné přístroje VN
stykače
Rollarc 400
Viz samostatný katalog
Rozváděče
pro průběžný rozvod
RM6
kovově kryté, vzduchem kovově kryté, plynem
izolované Delta H2000 izolované CBGS-0-1-2
Viz samostatný katalog
Viz samostatný katalog
Další výrobky VN
stanice VN/NN
Integra
Viz samostatný katalog
distribuční
transformátory Trihal
Viz samostatný katalog
Veškeré nezvýrazněné výrobky z této přehledové strany naleznete v samostatných katalozích - viz zadní strana obálky.
RM6 - obálka.indd 2
7.2.2007 17:32:30
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
4
6
7
8
Řada RM6
Popis spínacích přístrojů řady RM6 . . . . . . . .
Měření vysokého napětí – nový prvek v řadě 2007
Bezpečnost osob . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Široká volba funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9
. 10
. 11
. 13
Popis jednotky
Hlavní charakteristiky. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detailní popis jednotlivých funkcí . . . . . . . . . . .
Ochrana vedení vypínačem 630 A . . . . . . . . . . .
Ochrana transformátorů vypínačem 200 A. . . . . . .
Ochrana transformátorů kombinací odpínač – pojistka
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 14
. 15
. 23
. 25
. 26
Dálkové ovládání sítě
Rozhraní Easergy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Motorový pohon vypínačů a odpínačů . . . . . . . . . . . . . . 29
Příslušenství
Indikátory a vypínání . . . .
Indikace poruch . . . . . .
Indikace přítomnosti napětí
Blokády. . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 30
. 31
. 32
. 33
Připojení VN
Volba průchodek a konektorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nabízené typy připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Další typy připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Instalace
Rozměry a podmínky instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Stavební úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Objednávka
Dostupné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1
Řada RM6
.
.
.
.
.
Popis jednotky
.
.
.
.
.
Dálkové
ovládání sítě
.
.
.
.
.
Příslušenství
.
.
.
.
.
Připojení VN
.
.
.
.
.
Instalace
Přehled
Oblast použití. . . . . . . . . . . . . . .
Přednosti nové řady . . . . . . . . . . .
Zkušenosti předního světového výrobce .
Ochrana životního prostředí . . . . . . .
Kvalita - normy . . . . . . . . . . . . . .
Přehled
Obsah
Objednávka
Řada RM6
Oblasti použití
Rozváděče RM6 lze použít pro všechny
rozvody elektrické energie do 24 kV.
RM6 je kompaktní jednotka kombinující VN funkční jednotky.
Umožňuje připojit, napájet a chránit jeden nebo dva
transformátory v kruhové nebo paprskové síti:
Přehled
Přehled
kombinace odpínač-pojistka do 2000 kVA;
vypínač s ochranou s vlastním napájením do 3000 kVA.
Rozvodna VN/VN
Rozvodna
VN/VN
Rozvodna VN/VN
Rozvodna
VN/VN
MT55147
DE57040EN
MT55146
Spínací zařízení a přípojnice jsou umístěny v plynotěsném zapouzdření naplněném
SF6 a těsném po celou dobu životnosti.
RM6 NE-IQI
MT55148
RM6 NE-IIDI
2
RM6 DE-I
RM6 DE-D
RM6 DE-Mt
RM6 DE-BC
RM6 RE-II
RM6 NE-IDI
Přehled
Oblasti použití (pokrač.)
Kompletní řada rozváděčů RM6 vám
umožní vybavit vaši rozvodnou síť VN
o další spínací body a zvýšit spolehlivost
dodávky elektrické energie.
Provoz distribuční sítě někdy vyžaduje dodatečný spínací bod doplněný k VN
rozvodně pro eliminaci vlivu poruchy na soustavu.
Přehled
Řada rozváděčů RM6 nabízí možnost 2, 3 nebo 4-směrného
připojení.
s vypínačem 630 A pro ochranu vedení;
s odpínačem pro spínání;
DE57012EN
s integrovaným zdrojem pro napájení dálkového ovládání.
Rozvodna VN/VN
Rozvodna VN/VN
3
Přehled
Přehled
Přednosti nové řady RM6
Řada RM6 těží z bohatých zkušeností
světového lídra ve výrobě rozváděčů
pro průběžné rozvody.
Správná volba
Nová generace rozváděčů RM6 těží ze zkušeností nabytých při instalaci více než
850 000 funkčních skříní, jimiž jsou vybaveny elektrické rozvodné sítě ve více než 50ti zemích v Africe, Americe, Asii, Evropě a Austrálii.
Díky 20 výrobním centrům rozložených po celém světě je společnost Merlin Gerin
schopna dodávat své produkty v nejkratší možné době.
Rozváděče pro průběžný rozvod,
dlouhodobé zkušenosti:
1983: první kompaktní skříň RM6 s integrovanou izolací uvedena na trh.
1987: výroba verze s vypínačem s integrovanou ochranou nevyžadující pomocné
napájení.
1990: výroba funkční skříně RM6.
1994: výroba integrované jednotky s dálkovým ovládáním.
1998: výroba vypínače 630 A s integrovaným ochranným relé a uvedení rozšiřitelné
řady RM6 na trh.
2007: rozšíření o měření VN a další funkce (modul měření, modul propojení
přípojnic, modul připojení kabelů).
1998
055408
1987
04489
038178
1983
Výhody ověřeného řešení
Rozváděč RM6
Zajišťuje ochranu osob:
odolnost proti vnitřním obloukům ve shodě s IEC 62271-200,
viditelné uzemnění,
3 polohový spínač s přirozeným blokováním,
závislá indikace polohy spínače.
Je odolný proti vnějším vlivům:
nerezový kryt, stupeň krytí IP67,
odpojitelné, těsné, pokovené pojistkové komory.
Ověřená kvalita:
odpovídá národním a mezinárodním standardům,
vývoj a výroba mají certifikaci ISO 9000 (verze 2000),
těží ze zkušeností s instalací více jak 850 000 jednotek instalovaných po celém
světě.
Šetrnost vůči životnímu prostředí:
možnost regenerace plynu po skončení životnosti,
výrobní závod certifikován ISO 14001.
Jednoduchá a rychlá instalace:
přední připojení kabelů ve stejné výšce,
jednoduché připevnění k podlaze čtyřmi šrouby.
Je ekonomický:
od jedné do čtyř funkčních skříní integrovaných ve shodném kovovém
zapouzdření plněném plynem SF6 pro izolaci a pro spínání,
životnost 30 let.
Bezúdržbové živé části:
ve shodě s IEC 60694, těsný tlakový systém.
4
Přednosti nové řady RM6 (pokrač.)
Kompaktnost a rozšiřitelnost – řada RM6
pokrývá všechny vaše požadavky
PE56411
Kompaktnost
Skříně pro VN rozváděče RM6 jsou vhodně navrženy pro velmi jednoduchou
konfiguraci 1 až 4 funkcí.
Jednotky „vše v jednom“ integrované v jedné kovové skříni.
Skříně odolné klimatickým podmínkám.
Optimalizované rozměry.
Rychlá instalace s upevněním k podlaze 4 šrouby a kabelovým připojením
zepředu.
Rozšiřitelnost
Stejně jako jsou kompaktní a odolné klimatickým podmínkám, jsou rozváděče
RM6 i modulární a rozšiřitelné pro splnění vašich požadavků.
Rozšíření o funkční moduly umožňuje postavit VN rozváděče podle vašich
požadavků.
Rozváděče je možné jednoduše rozšiřovat na místě instalace se zajištěním
bezpečnosti, bez nutnosti manipulace s plynem nebo speciálních úprav podlahy.
PE56412EN
Vypínače pro větší bezpečnost
s nižšími náklady
Řada RM6 nabízí vypínače 200 A a 630 A pro ochranu transformátorů a vedení.
Vyšší bezpečnost osob a zdokonalená nepřetržitost napájení
Zvýšená koordinace jištění mezi hlavní rozvodnou, vypínačem a NN jištěním.
Velký jmenovitý proud umožňující funkci odpojení u vypínače.
Izolační systém je nezávislý na okolním prostředí.
Zjednodušené spínací operace a dálkové ovládání
Omezení ztrát
Díky nízké hodnotě RI2 (kombinace odpínač – pojistka pro napájecí
transformátor 1000 kVA má ztráty 100 W).
Snížené náklady na údržbu
Jednoduchá výměna pojistek.
5
Přehled
Přehled
Zkušenosti předního světového
výrobce
Přehled
MT55157
MT55156
Přehled
RM6 – výrobek známý po celém světě
Švédsko
MT55160
MT55159
MT55158
DE57036
Norsko
Španělsko
Austrálie
Rusko
Hlavní reference
Asie/Blízký východ
BSED, Bahrein
DEWA, Dubaï
WED, Abu Dhabi
Tianjin Taifeng Industrial Park, China
TNB, Malaysia
China Steel Corporation, Taiwan
TPC, Taiwan
SCECO, Saudi Arabia
PSB, China
Afrika
Electricité de Mayotte
EDF Reunion
Total, Libya
SONEL, Cameroon
Jižní Afrika
Jižní Amerika / Pacifik
CELESC, Santa Catarina, Brazil
PETROBRAS, Rio de Janeiro, Brazil
Guarulhos International Airport,
Sao Paulo, Brazil
CEMIG, Minas Gerais, Brazil
6
EDF, French Guiana
Tahiti Electricity
Métro de Mexico, Mexico
Evropa
EDF, France
Channel tunnel, France
Iberdrola, Spain
Compagnie Vaudoise d’électricité
SEIC, Switzerland
Electrabel, Belgium
Union Fenosa, Spain
ENHER, Spain
Oslo Energie, Norway
STOEN, Poland
Bayernwerke, Germany
London Electricity, United Kingdom
Mosenergo, Russia
Austrálie a Oceánie
Eau et Electricité de Calédonie
New-Caledonia
Enercal, New-Caledonia
United Energy, Australia
Ochrana životního prostředí
Přehled
Přehled
MT55136
PE55793
Společnost Schneider Electric má dlouhodobý program péče o životní prostředí.
Rozváděče řady RM6 jsou šetrné okolnímu prostředí, hlavně z hlediska
recyklovatelnosti.
Materiály pro vodiče a izolátory jsou rozlišitelné a snadno oddělitelné.
Na konci životnosti jsou přístroje RM6 kompletně zpracovány a recyklovány podle
směrnic Evropského společenství o recyklaci elektronických a elektrických výrobků.
Při recyklaci nejsou do atmosféry uvolňovány žádné plyny, ani nevznikají jiné
škodlivé látky.
IDI
IQI
železo
78.5%
72.5%
neželezné materiály
13.3%
11.3%
4.7%
11.3%
tvrzeno za tepla
2%
4.1%
kapalina
termoplast
0.5%
0.4%
elektronika
0.7%
0%
ostatní
0.4%
0.4%
Ekologický program využívaný ve výrobních závodech Schneider Electric pro
výrobu rozváděčů RM6 má certifikát kvality ISO 14001.
DE55746
Recyklační procedury společnosti
Schneider Electric pro produkty s SF6
jsou součástí pevně daného procesu,
který umožňuje sledovat každé zařízení
až do konce jeho životnosti s vydáním
certifikátu o jeho likvidaci.
Recyklační procedura společnosti
Schneider Electric
7
Přehled
Kvalita – normy
Normy IEC
Přehled
Rozváděče RM6 jsou navrhovány v souladu s následujícími normami:
Všeobecné provozní podmínky pro vnitřní spínací přístroje
IEC 60694 (Společná ustanovení pro vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení)
Okolní teplota: třída -25 °C:
menší nebo rovna 40 °C bez kompenzace,
menší nebo rovna 35 °C v průměru po dobu 24 hod bez kompenzace,
větší nebo rovna -25 °C.
Nadmořská výška:
menší nebo rovna 1000 m,
nad 1000 m a do 2000 m s konektory s usměrněním pole,
nadmořské výšky nad 2000 m konzultujte prosím s námi.
IEC 62271-200 (nahrazuje IEC 60298): Kovově kryté rozváděče na střídavý proud,
pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně.
Klasifikace spínacích přístrojů: třída PM (kovové přepážky).
Nepřetržitost napájení: třída LSC2A.
Odolnost proti vnitřním obloukům: třída AF AL do 20 kA/1s na vyžádání (přístup
pouze oprávněným osobám, přístup zepředu nebo z boku).
Odpínače
IEC 60265-1 (Vysokonapěťové spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV)
Třída M1/E3
100 cyklů CO při jmenovitém proudu a účiníku 0,7,
1000 mechanických vypnutí.
Vypínače: vývody 200 A nebo ochrana vedení 630 A
IEC 62271-100 (nahrazuje IEC 60056: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu)
Třída M1/E2
2000 mechanických vypnutí,
Cyklus O-3 min.-CO-3 min.-CO při jmenovitém zkratovém proudu.
Další normy
DE55745
Kombinace odpínač – pojistka: IEC 62271-105 (nahrazuje IEC 60420):
kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud.
Uzemňovač: IEC 62271-102 (nahrazuje IEC 60129): odpojovače a uzemňovače
střídavého proudu.
Elektrická relé: IEC 60255.
Kvalita
Všechna výrobní střediska společnosti Merlin Gerin mají jednotnou funkční organizaci,
která zajišťuje kontrolu kvality a shodu s normami a předpisy.
Postup kontroly kvality je:
Stejný ve všech odděleních;
Uznávaný mnoha zákazníky a organizacemi.
Pracovní postupy byly schváleny i nezávislou organizací AFAQ – French Quality
Assurance Association.
055758
Systém ověřování kvality při návrhu a výrobě rozváděčů RM6 obdržel certifikát
shody s požadavky normy ISO 9001: model zajištění kvality 2000.
Pečlivé a systematické kontroly
Během výroby je každý prvek RM6 podroben systematickým rutinním testům pro
kontrolu kvality a shody s normami:
kontrola těsnosti;
kontrola plnicího tlaku;
kontrola vypínací a zapínací schopnosti;
měření momentu při zapínání a vypínání;
kontrola dielektrické pevnosti;
soulad se schématy a výkresy.
Výsledky testů se zapisují do zkušebního certifikátu, který ke každé jednotce
přikládá oddělení kontroly kvality.
8
Popis rozváděče RM6
Rozváděč RM6 nabízí kombinaci jedné až čtyř funkčních skříní s malými rozměry.
Tyto uzavřené kompletně izolované skříně obsahují:
Nerezové, plynotěsné zapouzdření (těsnost zajištěna na celou dobu životnosti),
které obsahuje živé části, odpínač, uzemňovač, kombinace odpínač – pojistka nebo
vypínač;
Jeden až čtyři kabelové oddíly s průchodkami pro připojení do sítě nebo
k transformátoru;
Oddíl nízkého napětí;
Oddíl s elektricky ovládaným mechanismem;
Pojistkovou komoru pro kombinaci odpínač – pojistka
Výkonové charakteristiky RM6 vyhovují definici těsného tlakového systému ve
shodě s doporučeními IEC.
Odpínač a uzemňovač nabízejí obsluze všechny nezbytné provozní záruky:
Těsnost
Pouzdro rozváděče je naplněné plynem SF6 s relativním přetlakem 0,2 bar. Po
naplnění plynem je utěsněno pro celou dobu životnosti zařízení. Jeho těsnost,
která je ověřována rutinními zkouškami ve výrobním závodě, garantuje rozváděči
předpokládanou životnost na dobu 30 let. Není nutná žádná údržba živých částí.
Odpínač
Zhášení elektrického oblouku je na principu nuceného ofukování plynem SF6.
PE56428
Vypínač
Zhášení elektrického oblouku je na principu rotace oblouku v magnetickém poli
a auto-expanzního ofukování plynem SF6 dovolující přerušení proudu až do
hodnoty zkratového proudu.
Možností rozšíření na místě instalace
Pokud je z důvodu náročných klimatických podmínek nebo z důvodu omezení
daných prostředím nutné použít kompaktní rozváděč, ale zároveň je třeba
vzít v úvahu budoucí rozšíření distribuční sítě, nabízí RM6 řadu rozšiřitelných
rozváděčů.
Přidání jedné nebo více funkčních jednotek je možné jednoduše provést přidáním
volně stojícího modulu, který je připojen na úrovni přípojnic průchodkami
s usměrněným elektrickým polem.
Tato jednoduchá operace může být provedena na místě instalace:
bez manipulace s plynem;
bez speciálního nářadí;
bez speciálních úprav podlahy.
055749
Jediné technické omezení rozšiřitelného rozváděče RM6 je tedy zachování
jmenovitého proudu přípojnic: 630 A při 40°C.
Odolnost proti klimatickým podmínkám
Úplná izolace
Kovové zapouzdření rozváděče je vyrobeno z nelakované nerezové oceli, je
plynotěsné (IP67) a obsahuje živé části rozváděče a sběrnice.
Tři utěsněné pojistkové komory jsou odpojitelné, zvenku pokovené a izolují
pojistky od prachu, vlhkosti, …
Pokovení pojistkových komor a připojovací konektory s usměrňovačem
pole spolehlivě izolují a ohraničují elektrické pole.
Výše uvedená opatření zabezpečují skutečnou totální izolaci rozváděče RM6,
která činí rozváděč odolný vůči okolnímu prostředí, prachu, extrémní vlhkosti,
krátkodobému zaplavení.
(IP 67, ponoření na 30 min., podle IEC 60529, § 14.2.7).
9
Řada RM6
PE56413
Řada RM6
Měření VN
Řada RM6
DE57050EN
Rozšíření RM6 o modul DE-Mt
Vzduchem izolovaná skříň je vybavena konvenčními transformátory proudu
a napětí pro měření spotřeby el. energie. Má odolnost proti vnitřním obloukům a je
integrována v rozváděči RM6 přímým připojením k sousedním přípojnicím.
Zvýšená odolnost proti klimatickým podmínkám
Řada RM6
Snížení bezpečnostních rizik spojených s připojováním VN kabelů (nesprávné
připojení, nedodržení správného úhlu ohybu kabelů mezi sousedními skříněmi,
apod.)
Kompletně uzavřený modul (žádné spodní otvory, žádné ventilační mřížky).
Testy modulů při výrobě.
Oddělení VN a NN
PE56426
Oddíl VN je zabezpečený proti přístupu. Sekundární obvody MTP a MTN (měřící
transformátory proudu a napětí) jsou připojeny na zákaznické svorky v oddílu NN.
Oddíl NN umožňuje:
připojení ke skříni měření (v jiné místnosti),
připojení k zařízení NN montované v oddílu NN (volitelné).
Oddíl NN přizpůsobený vašim požadavkům
PE56415
Tento oddíl umožňuje instalaci měření činného i jalového výkonu, a pomocných
obvodů pro monitorování proudu, napětí a spotřebované el. energie.
RE-II
10
DE-BC
DE-Mt
DE-I
Řada RM6
Bezpečnost osob
055750
Spínací přístroje
055746
PE56416
3-polohový odpínač
Spolehlivý ovládací mechanismus
Elektrický a mechanický ovládací mechanismus je umístěn za čelním panelem
zobrazujícím schéma stavu spínacích přístrojů (zapnuto, vypnuto, uzemněno):
Zapnutí: pohyblivá část kontaktu je ovládána mžikovým ovládacím
mechanismem. Mimo tuto manipulaci není nastřádána v odpínači žádná energie.
Pro vypínač a kombinaci odpínač-pojistka je zapínacím pohybem ovládací
mechanismus nastřádán.
Vypnutí: vypnutí odpínače je provedeno stejným mžikovým mechanismem
ovládaným v opačném smyslu.
Pro vypínač a kombinaci odpínač-pojistka je vypnutí ovládané:
tlačítkem,
poruchou.
Uzemnění: uzemňovač zapíná a vypíná oddělená ovládací osa. Otvor
mechanismu, kterým se manipulace provádí, je blokován clonou, která může být
otevřena pouze tehdy, je-li odpínač nebo vypínač v poloze vypnuto a zůstává
zablokována, pokud je v poloze zapnuto.
Indikátor stavu spínacího přístroje: je přímo spojen s pohyblivou částí
kontaktu na ovládací ose. Udává tedy jednoznačnou polohu spínacího přístroje
(příloha A normy IEC 60 129).
Ovládací klika: klika je konstruována jako antireflexní zařízení, které zabraňuje
pokusům o opětovné vypnutí odpínače nebo uzemňovače po jeho zapnutí.
Příslušenství pro uzamčení: mohou být použity 1 až 3 visací zámky
k zamezení:
přístupu k ovládacímu mechanismu odpínače nebo vypínače,
přístupu k ovládacímu mechanismu uzemňovače,
stisknutí vypínacího tlačítka.
Viditelné uzemnění
055752
Indikátory zapnuté polohy uzemňovače: jsou umístěné na horní části skříní
RM6. Sepnutí uzemňovače je viditelné průhlednými kryty.
Odolnost proti vnitřním obloukům
Robustní, spolehlivá a k okolnímu prostředí odolná konstrukce skříní RM6 vytváří
velmi malou pravděpodobnost výskytu poruchy uvnitř rozváděče.
Přesto, z důvodů dosažení maximální ochrany osob, je rozváděč RM6 navržen pro
odolnost proti vnitřním obloukům s jmenovitým zkratovým proudem po dobu jedné
sekundy bez jakéhokoliv nebezpečí pro obsluhu.
Přetlak plynu způsobený vnitřním obloukem je omezen otevřením bezpečnostní
membrány umístěné ve spodní části skříně.
Plyn je tak veden dozadu za skříň RM6 bez vlivu na podmínky v přední části.
Po standardních zkouškách provedených pro 16 kA / 1s a 20kA / 1s splňuje
zařízení všechna kritéria definovaná v příloze A normy IEC 62271-200.
11
Řada RM6
Odpínače a vypínače mají podobnou architekturu:
Pohyblivý kontakt se třemi stabilními polohami (zapnuto, vypnuto
a uzemněno) se pohybuje vertikálně. Jeho konstrukce znemožňuje současné
sepnutí odpínače nebo vypínače a uzemňovače.
Uzemňovač má zapínací zkratovou odolnost v souladu se standardy;
RM6 kombinuje funkci izolační a odpojovací;
Průřez zemnící sběrnice je přizpůsobený síti;
Přístup do kabelového prostoru může být blokován s uzemňovačem a/nebo
s odpínačem a vypínačem.
Řada RM6
Bezpečnost osob (pokrač.)
055757
Bezpečnost provozu
Izolační zkouška kabelu
Řada RM6
Pro provedení izolační zkoušky kabelu nebo vyhledání poruchy je možné přes RM6
přivést na kabel stejnosměrný proud o napětí 42 kV po dobu 15 min. bez odpojení
kabelových konektorů.
Uzemňovač je sepnutý, zemnící sběrnice je rozpojena, aby bylo možné přivést
zkušební napětí přes zemnicí krytky. Tento systém, přímo integrovaný v RM6,
vyžaduje použití připojovacích trnů (dodávané jako příslušenství).
Indikátory napětí
PE56417
Zařízením (dodávaným jako příslušenství) je možné na všech funkčních skříních
zjišťovat přítomnost (nebo nepřítomnost) napětí na kabelech.
Moduly s indikátory lze přizpůsobit provozu sítě:
Zařízení s vestavěnými kontrolkami typu VPIS (systém indikace přítomnosti
napětí) podle normy IEC 61958,
PE56418
Nebo systém se samostatnými indikačními moduly typu VDS (systém detekce
napětí) podle normy IEC 61243-5.
12
Výběr funkcí
Řada RM6
Funkce rozváděčů RM6
DE57041
Vývod na transformátor
kombinace odpínač
– pojistka
DE57044
Vývod na transformátor
vypínač 200 A
DE57043
Vedení
vypínač 630 A
DE57042
Síťový odpínač
630 A
200 A
Q
Podélná spojka
odpínač
Podélná spojka
vypínač 630 A
Kabelový přívod
Měření VN
DE57047
DE57048
D
DE57046
B
DE57045
I
630 A
IC
BC
O
Mt
Popis různých typů rozváděčů
Typ skříně
NE: nerozšiřitelná
RE: rozšiřitelná vpravo
LE: rozšiřitelná vlevo
DE: rozšiřitelná vpravo
nebo vlevo (jedna funkce)
Příklady označení
Vícefunkční konfigurace *
Skříňové konfigurace
I
B
D
Q
I
I
B
D
Q
I
I
B
D
Q
IC
BC
O
Mt
č. 4
č. 3
č. 2
č. 1
č. 1
RM6 NE-DIDI
RM6 RE-IDI
RM6 NE-IQI
RM6 DE-I
RM6 NE-D
RM6 DE-Mt
(*) Volba různých kombinací, viz tabulka na str. 43.
13
Řada RM6
Řada RM6 přináší všechny VN funkce umožňující:
Připojení, napájení a jištění transformátorů v paprskových nebo kruhových sítí
přes vypínače 200 A s nezávislým ochranným relé nebo přes kombinované
pojistkové odpínače.
Ochrana vedení vypínačem 630 A.
Nyní i možnost stavby uživatelských VN/NN rozvoden s VN měřením.
Popis jednotky
Základní parametry
Elektrické parametry
Jmenovité napětí
(kV)
12
17.5
24
Výdržné napětí
Při průmyslovém kmitočtu
50 Hz 1 min (kV ef)
28
38
50
Impulzní
1.2/50 μs (kV peak)
75
95
125
Odolnost proti vnitřnímu oblouku 20 kA 1s
Klimatické podmínky
Teplota RM6
(°C)
40
45
50
55
Maximální jmenovitý proud (A)
verze 400 A
400
400
400
355
verze 630 A
630
575
515
460
Společné volitelné příslušenství
Popis jednotky
Manometr
Přídavná uzemňovací přípojnice v oddílu kabelů
Kabelový box s odolností proti vnitřnímu oblouku, 16 kA 1s, pro funkce I a D
nebo B.
Volitelné příslušenství pro provoz
Indikátor napětí:
VPIS
VDS
Další příslušenství
Podstavec
Sada 3 VN pojistek Fusarc CF
Fázový komparátor
Tester pro nezávislé ochrany (VIP6)
Přídavná ovládací páka
Další instrukční návod:
Instrukce pro instalaci a stavební úpravy.
Stupeň krytí
IP3X na čelním panelu.
14
Detailní charakteristiky
jednotlivých funkcí
Popis jednotky
Ochrana vedení odpínačem (funkce I)
Jmenovité napětí
(kV)
12
17.5
24
24
24
24
Krátkodobý výdržný proud
(kA ef)
25
21
12.5
16
16
20
Trvání (s)
1
1 nebo 3
1
1
1
1 nebo 3
Síťový odpínač (funkce I)
Jmenovitý proud
(A)
630
630
400
400
630
630
Vypínací schopnost (A)
Normální zatížení
630
630
400
400
630
630
Zemní porucha
95
95
95
95
95
95
Kabel naprázdno
30
30
30
30
30
30
(kA max)
62.5
52.5
31.25
40
40
50
C
C
B nebo C
B nebo C
C
C
Zapínací schopnost odpínače
a uzemňovače
Průchodka
NE-I
NE-II
NE-III
Popis jednotky
DE57018
Nerozšiřitelný rozváděč
NE-IIII
DE56461
Rozváděč rozšiřitelný vpravo
RE-II
RE-III
RE-IIII
Příslušenství a doplňky
Dálkové ovládání
Motorový pohon a pomocné kontakty odpínač 2 NO – 2 NC a uzemňovač 1 O/C.
Samostatné pomocné kontakty
Pro indikaci stavu hlavního odpínače 2 NO – 2 NC a uzemňovač 1 O/C
(tento doplněk je součástí volitelného dálkového ovládání).
Čelní dveře oddílu kabelového připojení
Šroubované
Odnímatelné s blokádou na uzemňovač
Odnímatelné s blokádami na uzemňovač a odpínač
Indikátor poruch s autonomním napájením
Flair 21D
Flair 21DT
Flair 22D
Blokády
Typ R1
Typ R2
15
Detailní charakteristiky
jednotlivých funkcí (pokračování)
Popis jednotky
Ochrana vedení vypínačem 630 A (funkce B)
Jmenovité napětí
(kV)
12
17.5
24
24
Krátkodobý výdržný proud
(kA ef)
25
21
16
20
Trvání (s)
1
1 nebo 3
1
1 nebo 3
Síťový odpínač (funkce I)
Jmenovitý proud
(A)
630
630
630
630
Vypínací schopnost (A)
Normální zatížení
630
630
630
630
Zemní porucha
95
95
95
95
Kabel naprázdno
30
30
30
30
(kA max)
62.5
52.5
40
50
C
C
C
C
630
Zapínací schopnost odpínače
a uzemňovače
Průchodka
Vývod na vedení (funkce B)
Jmenovitý proud
(A)
630
630
630
Zkratová vypínací schopnost
(kA)
25
21
16
20
Zapínací schopnost
(kA max)
62.5
52.5
40
50
C
C
C
C
Popis jednotky
Průchodka
DE57016
Nerozšiřitelný rozváděč
NE-B
NE-BI
NE-IBI
NE-IIBI
NE-BIBI
DE56465
Rozváděč rozšiřitelný vpravo
RE-IBI
RE-IIBI
RE-BIBI
Příslušenství a doplňky
Dálkové ovládání
Motorový pohon a pomocné kontakty vypínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(včetně vypínací cívky).
Samostatné pomocné kontakty
Pro indikaci stavu hlavního odpínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(tento doplněk je součástí volitelného
dálkového ovládání).
Čelní dveře oddílu kabelového připojení
Šroubované
Odnímatelné s blokádou uzemňovače
Odnímatelné s blokádami uzemňovače a vypínače
Vypínací cívka pro externí vypínání
24 Vss
48/60 Vss
120 Vst
110/125 Vss – 220 Vst
220 Vss/380 Vst
16
Podpěťová cívka
24 Vss
48 Vss
125 Vss
110 – 230 Vst
Nezávislá ochrana pro chránění transformátoru
(Pouze jedno VIP relé na jeden vývod)
Blokáda sepnutí při poruše – 1 NC
Pomocný kontakt vypnutí D nebo B
Blokády
Typ R1
Typ R2
Detailní charakteristiky
jednotlivých funkcí (pokračování)
Popis jednotky
Vývod na transformátor s vypínačem 200 A (funkce D)
Jmenovité napětí
(kV)
12
17.5
24
24
24
24
24
Krátkodobý výdržný proud
(kA ef)
25
21
12.5
16
12.5
16
20
Trvání (s)
1
1 nebo 3
1
1
1
1
1 nebo 3
Síťový odpínač (funkce I)
Jmenovitý proud
(A)
630
630
400
400
630
630
630
Vypínací schopnost (A)
Normální zatížení
630
630
400
400
630
630
630
Zemní porucha
95
95
95
95
95
95
95
Kabel naprázdno
30
30
30
30
30
30
30
(kA max)
62.5
52.5
31.25
40
31.25
40
50
C
C
B nebo C
B nebo C
C
C
C
Zapínací schopnost odpínače
a uzemňovače
Průchodka
Jmenovitý proud
(A)
200
200
200
200
200
200
200
Zapínací schopnost
při transformátoru naprázdno
(A)
16
16
16
16
16
16
16
Zkratová vypínací schopnost
(kA)
25
21
12.5
16
12.5
16
20
Zapínací schopnost
(kA max)
62.5
52.5
31.25
40
31.25
40
40
C
C
A
B nebo C
A
B nebo C
C
Průchodka
Popis jednotky
Vývod na transformátor s jističem (funkce D)
DE57016
Nerozšiřitelný rozváděč
NE-D
NE-DI
NE-IDI
NE-IIDI
NE-DIDI
DE56465
Rozváděč rozšiřitelný vpravo
RE-IDI
RE-IIDI
RE-DIDI
Příslušenství a doplňky
Dálkové ovládání
Motorový pohon a pomocné kontakty vypínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(včetně vypínací cívky).
Samostatné pomocné kontakty
Pro indikaci stavu hlavního odpínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(tento doplněk je součástí volitelného
dálkového ovládání).
Čelní dveře oddílu kabelového připojení
Šroubované
Odnímatelné s blokádou uzemňovače
Odnímatelné s blokádami uzemňovače a vypínače
Vypínací cívka pro externí vypínání
24 Vss
48/60 Vss
120 Vst
110/125 Vss – 220 Vst
220 Vss/380 Vst
Podpěťová cívka
24 Vss
48 Vss
125 Vss
110 – 230 Vst
Nezávislá ochrana pro ochranu transformátoru
(Pouze jedno VIP relé na jeden vývod)
Blokáda sepnutí při poruše – 1 NC
Pomocný kontakt vypnutí D nebo B
Blokády
Typ R6
Typ R7
Typ R8
17
Detailní charakteristiky
jednotlivých funkcí (pokračování)
Popis jednotky
Vývod na transformátor s pojistkovým odpínačem (funkce Q)
Jmenovité napětí
(kV)
12
12
17.5
24
24
24
24
Síťový odpínač (funkce I)
Jmenovitý proud
(A)
630
630
630
400
400
630
630
Vypínací schopnost (A)
Normální zatížení
630
630
630
400
400
630
630
Zemní porucha
95
95
95
95
95
95
95
Kabel naprázdno
30
30
30
30
30
30
30
(kA ef)
21
25
21
12.5
16
16
20
Krátkodobý výdržný proud
Zapínací schopnost odpínače
a uzemňovače
Trvání (s)
1
1
1 nebo 3
1
1
1
1 nebo 3
(kA max)
52.5
62.5
52.5
31.25
40
40
50
C
C
C
B nebo C
B nebo C
C
C
Průchodka
Popis jednotky
Vývod na transformátor s pojistkovým odpínačem (funkce Q)
Jmenovitý proud
(A)
200
200
200
200
200
200
200
Zapínací schopnost
při transformátoru naprázdno
(A)
16
16
16
16
16
16
16
Zkratová vypínací schopnost
(kA)
21
25
21
12.5
16
16
20
Zapínací schopnost
(kA max)
52.5
62.5
52.5
31.25
40
40
50
A
A
A
A
A
A
A
Průchodka
DE57014
Nerozšiřitelný rozváděč
NE-QI
NE-IQI
NE-IIQI
NE-QIQI
DE56462
Rozváděč rozšiřitelný vpravo
RE-IQI
RE-IIQI
RE-QIQI
Příslušenství a doplňky
Samostatné pomocné kontakty
Pro indikaci stavu hlavního odpínače 2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(tento doplněk je součástí volitelného dálkového ovládání).
Pomocný kontakt – přepálení pojistek
Vypínací cívka pro externí vypínání
24 Vss
48/60 Vss
120 Vst
110/125 Vss – 220 Vst
220 Vss/380 Vst
Podpěťová cívka
24 Vdc
48 Vdc
125 Vdc
110-230 Vac.
Blokády
Typ R6
Typ R7
Typ R8
18
Detailní charakteristiky
jednotlivých funkcí (pokračování)
Popis jednotky
Rozšiřující moduly (funkce DE-I)
Jmenovité napětí
(kV)
12
17.5
24
24
24
24
Krátkodobý výdržný proud
(kA ef)
25
21
12.5
16
16
20
Trvání (s)
1
1 nebo 3
1
1
1
1 nebo 3
Síťový odpínač (funkce DE-I)
Jmenovitý proud (přípojnice 630 A)
(A)
630
630
400
400
630
630
Vypínací schopnost (A)
Normální zatížení
630
630
400
400
630
630
Zemní porucha
95
95
95
95
95
95
Kabel naprázdno
30
30
30
30
30
30
(kA max)
62.5
52.5
31.25
40
40
50
C
C
B nebo C
B nebo C
C
C
Zapínací schopnost odpínače
a uzemňovače
Průchodka
Dálkové ovládání
Motorový pohon a pomocné kontakty odpínač
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C.
DE-I
Indikátor poruch s autonomním napájením
Flair 21D
Flair 21DT
Flair 22D
Samostatné pomocné kontakty
Pro indikaci stavu hlavního odpínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(tento doplněk je součástí volitelného dálkového
ovládání).
Popis jednotky
DE56463
Příslušenství a doplňky
Blokády
Typ R1
Typ R2
Čelní dveře oddílu kabelového připojení
Šroubované
Odnímatelné s blokádou uzemňovače
Odnímatelné s blokádami uzemňovače a odpínače
Ochrana vedení jističem 630 A (funkce DE-B)
Jmenovité napětí
(kV)
12
17.5
24
24
Krátkodobý výdržný proud
(kA ef)
25
21
16
20
Trvání (s)
1
1 nebo 3
1
1 nebo 3
Jmenovitý proud (přípojnice 630 A)
(A)
630
630
630
630
Zkratová vypínací schopnost
(kA)
25
21
16
20
Zapínací schopnost
(kA max)
62.5
52.5
40
40
C
C
C
C
Síťový jistič (funkce DE-B)
Průchodka
DE56467
Příslušenství a doplňky
Dálkové ovládání
Motorový pohon a pomocné kontakty vypínače 2 NO
– 2 NC a uzemňovače 1 O/C (včetně vypínací cívky).
DE-B
Samostatné pomocné kontakty
Pro indikaci stavu hlavního vypínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(tento doplněk je součástí
volitelného dálkového ovládání).
Čelní dveře oddílu kabelového připojení
Šroubované
Odnímatelné s blokádou uzemňovače
Odnímatelné s blokádami uzemňovače a vypínače
Vypínací cívka pro externí vypínání
24 Vss
48/60 Vss
120 Vst
110/125 Vss – 220 Vst
220 Vss/380 Vst
Podpěťová cívka
24 Vss
48 Vss
125 Vss
110 – 230 Vst
Nezávislá ochrana pro ochranu transformátoru
(Pouze jedno VIP relé na jeden vývod)
Blokáda sepnutí při poruše – 1 NC
Pomocný kontakt vypnutí D nebo B
Blokády
Typ R1
Typ R2
19
Detailní charakteristiky
jednotlivých funkcí (pokračování)
Popis jednotky
Vývod na transformátor s vypínačem (funkce DE-D)
Jmenovité napětí
(kV)
12
17.5
24
24
24
Krátkodobý výdržný proud
(kA ef)
25
21
12.5
16
20
Trvání (s)
1
1 nebo 3
1
1
1 nebo 3
Vypínač 200 A (funkce DE-D)
Jmenovitý proud (přípojnice 630 A)
(A)
200
200
200
200
200
Zapínací schopnost
při transformátoru naprázdno
(A)
16
16
16
16
16
Zkratová vypínací schopnost
(kA)
25
21
12.5
16
20
Zapínací schopnost
(kA peak)
62.5
52.5
31.25
40
50
C
C
A
B nebo C
C
Průchodka
Popis jednotky
DE56467
Příslušenství a doplňky
Dálkové ovládání
Motorový pohon a pomocné kontakty odpínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(včetně vypínací cívky)
DE-D
Samostatné pomocné kontakty
Pro indikaci stavu hlavního odpínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(tento doplněk je součástí volitelného dálkového
ovládání).
Čelní dveře oddílu kabelového připojení
Šroubované
Odnímatelné s blokádou uzemňovače
Odnímatelné s blokádami uzemňovače a odpínače
Vypínací cívka pro externí vypínání
24 Vss
48/60 Vss
120 Vst
110/125 Vss – 220 Vst
220 Vss/380 Vst
Podpěťová cívka
24 Vss
48 Vss
125 Vss
110 – 230 Vst
Jisticí relé pro ochranu transformátoru
(Pouze jedno VIP relé na jednu skříň)
Blokáda sepnutí při poruše – 1 NC
Pomocný kontakt vypnutí D nebo B
Blokády
Typ R6
Typ R7
Typ R8
Vývod na transformátor s kombinací odpínač – pojistka (funkce DE-Q)
Jmenovité napětí
(kV)
12
12
17.5
24
24
24
Pojistky (funkce DE-Q)
Jmenovitý proud (přípojnice 630 A)
(A)
200
200
200
200
200
200
Zapínací schopnost
při transformátoru naprázdno
(A)
16
16
16
16
16
16
Zkratová vypínací schopnost
(kA)
21
25
21
12.5
16
20
Zapínací schopnost
(kA max)
52.5
62.5
52.5
31.25
40
50
A
A
A
A
A
A
DE56464
Průchodka
Příslušenství a doplňky
DE-Q
20
Samostatné pomocné kontakty
Pro indikaci stavu hlavního odpínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(tento doplněk je součástí volitelného dálkového
ovládání).
Podpěťová cívka
24 Vss
48 Vss
125 Vss
110 – 230 Vst
Pomocný kontakt indikace přepálení pojistek
Blokády
Typ R6
Typ R7
Typ R8
Vypínací cívka pro externí vypínání
24 Vss
48/60 Vss
120 Vst
110/125 Vss – 220 Vst
220 Vss/380 Vst
Detailní charakteristiky
jednotlivých funkcí (pokračování)
Popis jednotky
Podélná spojka s odpínačem (funkce DE-IC)
Jmenovité napětí
(kV)
12
17.5
24
24
Krátkodobý výdržný proud
(kA ef)
25
21
16
20
Trvání (s)
1
1 nebo 3
1
1 nebo 3
Podélná spojka s odpínačem (funkce DE-IC)
Jmenovitý proud
(A)
630
630
630
630
Vypínací schopnost (A)
Normální zatížení
630
630
630
630
Zemní porucha
95
95
95
95
Kabel naprázdno
30
30
30
30
(kA max)
62.5
52.5
40
50
Zapínací schopnost odpínače
a uzemňovače
Dálkové ovládání
Motorový pohon a pomocné kontakty odpínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
DE-IC
Bez uzemňovače
Blokády
Typ R1
Typ R2
Samostatné pomocné kontakty
Pro indikaci stavu hlavního odpínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(tento doplněk je součástí volitelného dálkového
ovládání).
Popis jednotky
DE57052
Příslušenství a doplňky
Čelní dveře
Šroubované
Odnímatelné s blokádou uzemňovače
Odnímatelné s blokádami uzemňovače a odpínače
Podélná spojka s vypínačem 630 A (funkce DE-BC)
Jmenovité napětí
(kV)
12
17.5
24
24
Krátkodobý výdržný proud
(kA ef)
25
17.5
16
24
Trvání (s)
1
1 nebo 3
1
1 nebo 3
630
Podélná spojka s vypínačem (funkce DE-BC)
Jmenovitý proud
(A)
630
630
630
Zkratová vypínací schopnost
(kA)
25
21
16
20
Zapínací schopnost
(kA max)
62.5
52.5
40
50
DE57051
Příslušenství a doplňky
Dálkové ovládání
Motorový pohon a pomocné kontakty vypínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(včetně vypínací cívky)
DE-BC
Samostatné pomocné kontakty
Pro indikaci stavu hlavního vypínače
2 NO – 2 NC a uzemňovače 1 O/C
(tento doplněk je součástí volitelného
dálkového ovládání).
Čelní dveře oddílu měření proudu
Šroubované
Odnímatelné s blokádou uzemňovače
Odnímatelné s blokádami uzemňovače a vypínače
Vypínací cívka pro externí vypínání
24 Vss
48/60 Vss
120 Vst
110/125 Vss – 220 Vst
220 Vss/380 Vst
Podpěťová cívka
24 Vss
48 Vss
125 Vss
110 – 230 Vst
Nezávislá ochrana pro ochranu transformátoru
(Pouze jedno VIP relé na jednu skříň)
Blokáda sepnutí při poruše – 1 NC
Pomocný kontakt vypnutí D nebo B
Bez uzemňovače
Blokády
Typ R1
Typ R2
21
Detailní charakteristiky
jednotlivých funkcí (pokračování)
Popis jednotky
Skříně kabelových připojení LE-O, RE-O, DE-O
Jmenovité napětí
(kV)
12
12
17.5
17.5
24
24
24
630
Kabelové připojení (funkce O)
Jmenovitý proud
(A)
200
630
200
630
200
630
Zkratová vypínací schopnost
(kA)
25
25
21
21
16
16
20
Krátkodobý výdržný proud
(kA ef)
25
25
21
21
16
16
20
Trvání (s)
1
1
3
3
1
1
1 nebo 3
(kA max)
62.5
62.5
52.5
52.5
40
40
50
C
C
C
C
C
C
C
Zapínací schopnost
Popis jednotky
DE57053
Průchodka
LE-O
RE-O
DE-O
Modul měření DE-Mt
Jmenovité napětí
(kV)
12
17.5
24
24
Měření VN (funkce DE-Mt)
Jmenovitý proud
(A)
630
630
630
630
Krátkodobý výdržný proud
(kA ef)
25
21
16
20
Trvání (s)
1
1 nebo 3
1
1 nebo 3
Odolnost skříně
proti vnitřnímu oblouku
16 kA 1s
DE57051
Konfigurace transformátorů napětí (TN)
Modely Merlin Gerin nebo typ podle DIN 42600, část 99
2 TN fáze-fáze, 2 TN fáze-zem, 3 TN fáze-zem
Zapojené před nebo za transformátory proudu (TP)
Volitelně ochrana pojistkami
DE-Mt
Konfigurace transformátorů proudu (TP)
Modely Merlin Gerin nebo typ podle DIN 42600, část 8
2 PT nebo 3 PT
Příslušenství a doplňky
Přídavný modul nízkého napětí
Zařízení pro zamykání dveří
Typ R7.
22
Ochrana vedení vypínačem 630 A
Popis jednotky
054477
Vypínač 630 A byl navržen k ochraně VN vývodů co nejblíže k poruše. Jednotka
ochrany je identická s jednotkou pro vypínač 200 A s ochranou VIP 300 adaptovanou
pro ochranu sítí.
Ochranné relé VIP 300 s autonomním napájením
Relé VIP 300 chrání proti nadproudu a zemnímu spojení. Výběr vypínacích
charakteristik a široký rozsah nastavení umožňují jeho použití pro zajištění
selektivity jištění.
VIP 300 nevyžaduje pomocné napájení, je napájeno přímo z měřicích
transformátorů proudu. Relé vybavuje spoušť.
VIP 300
Popis
Princip činnosti ochranného relé je stejný jako u relé VIP 30 a VIP 35
Nadproudová ochrana má dvě nezávisle nastavitelné hodnoty:
Může být zvolena charakteristika IDMT nebo dolní mez časově nezávislé
charakteristiky. Charakteristika IDMT je ve shodě s normou IEC 60255-3. Může být
inverzní, velmi inverzní nebo extrémně inverzní.
Horní mez je časově nezávislá.
Zemní ochrana
Zemní ochrana pracuje na principu měření zbytkového proudu daného součtem
sekundárních proudů měřicích transformátorů proudu.
Stejně jako nadproudová ochrana má i zemní ochrana dvě nezávislá nastavení.
Indikace
DE57024
DE57023
Příčinu vypnutí (nadproud, zemní spojení) zobrazují dva indikátory. Ty zůstávají
ve stejné pozici i v případě výpadku napájení relé.
Dvě kontrolky LED (nadproud, zemní spojení) indikují dosažení dolní meze
nastavení ochrany a průběh časového zpoždění.
t>
t>
t >>
t >>
Is 1.2 Is
10 Is I >>
S dolní mezí charakteristiky IDMT.
Is
I>
I >>
S dolní mezí časově nezávislé
charakteristiky.
23
Popis jednotky
Nadproudová ochrana
Ochrana vedení
vypínačem 630 A (pokrač.)
Popis jednotky
DE55728
Křivky uvedené v této kapitole zobrazují dolní nastavení IDMT vypínacích časů
pro nastavení t> (nebo to>).
Křivky pro nadproudovou a zemní ochranu jsou identické.
t (s)
t (s)
100
100
10
10
6
4
3
2
1.5
1
Popis jednotky
1
6
1
0.6
0.4
0.3
0.2
0.15
0.1
0.07
0.05
0.1
1
10
DE55729
1 1.2
t (s)
t (s)
1000
100
100
10
10
6
4
3
2
1.5
1
0.6
0.4
0.3
0.2
0.15
0.1
0.07
0.05
1
0.1
10
6
4
3
2
1.5
1
0.6
0.4
0.3
0.2
0.15
0.1
0.07
0.05
1
0.1
I/Is
0.01
24
100
10
Charakteristika SI
1000
1 1.2
I/Is
0.01
100
Charakteristika RI
Charakteristika V
0.6
0.4
0.3
0.2
0.15
0.1
0.07
0.05
0.1
I/Is
0.01
4
3
2
1.5
1
100
0.01
1 1.2
Charakteristika EI
10
I/Is
100
Ochrana transformátorů
vypínačem 200 A
Na rozdíl od pojistek nemá vypínač minimální vypínací proud, což znamená, že je
velmi vhodný pro ochranu transformátorů.
054476
054475
Popis jednotky
Systém ochran
VIP 30
Systém ochran nepotřebuje pomocné napájení a obsahuje:
3 toroidní proudové transformátory na průchodkách pro transformátorový vývod;
1 elektronické relé VIP 30 nebo VIP 35;
1 vypínací cívku;
1 testovací zásuvku pro kontrolu správné funkce ochrany pomocí jednotky VAP6.
VIP 35
s
Ochranná relé VIP 30 a VIP 35 bez pomocného
napájení
DE57022EN
100
10
Popis
Relé je umístěno v pouzdru, čelní panel je chráněn průhledným krytem. Celé
zařízení má stupeň krytí IP 54.
Nastavení se provádí z čelní strany pomocí otočných přepínačů;
Provozní fázový proud je nastaven přímo podle výkonu transformátoru
a provozního napětí;
Zemní proud je nastaven podle charakteristik sítě.
1
Nadproudová ochrana
total breaking time
0,1
Nadproudová ochrana je zajištěna nastavením bodu na charakteristice IDMT, která
pracuje s 1,2 násobkem provozního proudu (Is). Funkce nadproudové ochrany je
identická pro VIP 30 i VIP 35.
Zemní ochrana
type
0,01
I/Is
0 1,2
5
10
15
20
25
30
Křivka zobrazuje vybavovací čas relé, ke kterému je třeba
přičíst 70 ms, abychom dostali celkový vypínací čas.
Zemní ochrana pracuje na principu měření zbytkového proudu daného součtem
sekundárních proudů měřicích transformátorů proudu;
Zemní ochrana je časově nezávislá, nastavení proudu i časové
zpoždění jsou regulovatelná.
Výběr nastavení jmenovitého proudu ochrany
Provozní
napětí
(kV)
Výkon transformátoru (kVA)
50
75
100
125
160
3
3.3
4.2
5.5
6
6,6
10
11
13.8
15
20
22
10
10
8
15
15
12
8
20
18
15
12
10
10
25
22
18
15
12
12
8
36
28
22
18
18
15
10
10
8
200
250
315
400
500
630
800
1000
45
36
28
22
20
18
12
12
10
8
55
45
36
28
25
22
15
15
12
10
8
8
68
56
45
36
36
28
20
18
15
15
10
10
80
70
56
46
46
36
25
22
18
18
15
12
140
90
70
55
55
45
30
28
22
20
20
15
140
140
90
68
68
56
37
36
28
25
25
18
170
140
140
90
80
70
55
45
36
36
30
22
200
200
140
140
140
90
68
55
46
45
37
28
1250
1600
2000
2500
3000
Jmenovité
napětí
(kV)
12
200
140
140
140
80
68
55
55
45
36
200
200
140
140
90
68
68
55
45
200
200
140
140
90
80
68
55
170
140
140
140
80
68
200
170
140
140
140
80
24
25
Popis jednotky
VIP 30 A VIP 35 jsou ochranná relé, která nevyžadují pomocné napájení, jsou
napájena přímo z proudových snímačů a vybavují cívku MITOP.
VIP 30 zajišťuje nadproudovou ochranu.
VIP 35 zajišťuje nadproudovou a zemní ochranu.
Ochrana transformátorů
pojistkovými odpínači
Popis jednotky
Jmenovitý proud pojistek pro jištění transformátorů závisí, mimo jiné, na
následujících kritériích:
provozní napětí;
výkon transformátoru;
tepelná ztráta pojistky;
technologie pojistky (výrobce).
Mohou být instalovány dva druhy pojistek:
typ Solefuse: podle normy UTE NFC 64.210 s nebo bez úderníku;
typ Fusarc CF: podle rozměrové normy IEC 60282-1 s nebo bez úderníku.
Příklad (podle níže uvedené tabulky pro výběr) pro jištění transformátoru 400 kVA
s napětím 10 kV jsou vybrány buď pojistky Solefuse s jmenovitým proudem 63
A nebo pojistky Fusarc CF se jmenovitým proudem 50 A.
Výměna pojistek
Doporučení IEC a UTE stanoví, že pokud došlo k
přepálení pojistky, musí být vyměněny všechny
3 pojistky.
Při použití pojistek jiných výrobců nelze garantovat správnou funkci
rozváděčů RM6.
Tabulka pro výběr pojistek
Popis jednotky
(proud je v A, bez přetížení, při teplotách -25 °C < Ø < 40 °C)
Typ
pojistky
Provozní
napětí
(kV)
Výkon transformátoru (kVA)
50
75
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
Solefuse (norma UTE NFC: 13.100, 64.210)
5.5
16
31.5
31.5
63
63
63
63
63
10
16
16
31.5
31.5
31.5
63
63
63
63
15
16
16
16
16
16
43
43
43
43
43
20
16
16
16
16
16
16
43
43
43
43
Fusarc CF and SIBA (1) (Obecný případ, norma IEC 60282-1, IEC 62271-105 (nahrazuje IEC 60420) a DIN 43265)
3
20
31.5
40
50
50
63
80
100
125 (2) 160 (1)
3.3
20
25
40
40
40
63
80
80
125 (2) 125 (2) 160 (1)
4.2
20
25
25
40
50
50
63.5 80
80
100
125 (2) 160 (1)
5.5
16
20
25
25
40
40
50
63
80
80
100
125 (2)
6
16
20
25
25
31.5
40
50
50
63
80
100
125 (2)
6.6
10
20
25
25
31.5
40
50
50
63
63
80
100
10
10
10
16
20
25
25
31.5
40
50
50
63
80
11
10
10
16
20
20
25
25
40
40
50
50
63
13.8
10
10
10
16
16
20
25
31.5
40
40
50
50
15
10
10
10
10
16
20
25
31.5
31.5
40
50
50
20
10
10
10
10
16
16
20
25
25
31.5
40
40
22
10
10
10
10
10
16
16
20
25
31.5
40
40
1000
1250
1600
2000
Jmenovité
napětí
(kV)
7.2
24
63
43
63
12
160 (1)
160 (1)
125 (2)
100
80
63
63
63
50
160 (1)
125 (2)
100
100 (2)
80
63
63
125 (2)
24
100 (2)
80
100 (2)
80
100 (2)
(1) Pojistky typu Siba pro 160 A/12 kV, typové označení 30-020-13
(2) V případě externího vybavovacího systému (např. nadproudové relé)
je třeba provést výpočet pro zajištění koordinace pojistek a odpínače - konzultujte s námi.
Jmenovité proudy pojistek neuvedené v tabulce konzultujte s námi.
Otázky přetížení a provozu nad 40 °C konzultujte s námi.
Rozměry pojistek
DE55988
Solefuse
ø 55
ø6
Ur
(kV)
Ir
(A)
L
(mm)
Ø
(mm)
Hmotnost
(kg)
7.2
16 – 63
450
55
2
24
16 – 63
450
55
2
Ur
(kV)
Ir
(A)
L
(mm)
Ø
(mm)
Hmotnost
(kg)
12
10 – 20
292
50.5
1.2
25 – 40
292
57
1.5
50 – 100
292
78.5
2.8
10 – 20
442
50.5
1.6
25 – 40
442
57
2.2
50 – 63
442
78.5
4.1
80 – 100
442
88
5.3
23
450
35
35
DE55989
Fusarc CF
ø 45
Ø
ø6
24
23
L
33
26
33
Rozhraní Easergy
Dálkové ovládání sítě
Nepřetržitost provozu garantována kompletním
dálkovým ovládáním
HV/MV
Easergy T200
Easergy T200
RM6 IIII
RM6 IDI
RM6 IIII
VN smyčka
Komunikační síť
Ovládací centrum
RM6 IDI
RM6 IIII
RM6 IDI
Easergy T200
Dálkové
ovládání sítě
DE57026EN
Schneider Electric nabízí kompletní řešení obsahující:
Rozhraní pro dálkové ovládání Easergy T200 I;
Rozváděč VN připravený pro dálkové ovládání.
Výhody RM6
Rozváděč RM6 je velmi dobře přizpůsobitelný pro dálkové ovládání díky
volitelnému příslušenství jako je:
Rozhraní pro dálkové ovládání Easergy T200 I;
Elektrický pohon;
Pomocné kontakty pro signalizaci stavu a poruch;
Snímače proudu pro detekci poruch.
27
Dálkové ovládání sítě
Rozhraní Easergy (pokrač.)
PE56311
Easergy T200 I: rozhraní navržené pro dálkové
ovládání VN sítí
Dálkové
ovládání sítě
Funkční jednotka navržená pro VN sítě
PE56422
PE56421
Easergy T200 I představuje multifunkční rozhraní typu „plug and play“ obsahující
všechny funkční prvky nutné pro dálkové ovládání a řízení rozváděče RM6:
Sběr různých informací a dat: stav kontaktů, snímače poruch, hodnoty proudů …;
Přenos zapínacích a vypínacích povelů;
Výměna informací s řídicím centrem.
Spolehlivost a použitelnost systému Easergy T200 I, zvláště během výpadků sítě,
zabezpečuje činnost rozváděče v každém okamžiku.
Je jednoduše nastavitelný a snadno ovladatelný.
Monitorování a řízení
Spolehlivost provozu VN rozváděče
PE56423
PE56306
Lokální informace
Jednotka Easergy T200 I je navržena tak, aby mohla být připojena přímo k VN
rozváděči bez nutnosti použití speciálních převodníků;
Má jednoduchý čelní panel pro místní ovládání, který umožňuje ovládání
elektrického motorového pohonu (přepínač pro místní/dálkové ovládání)
a zobrazuje informace o stavu spínacích prvků;
Obsahuje systém detekce poruch ve VN síti (nadproud a zemní spojení)
s jednotlivými body nastavení, které mohou být konfigurovány pro jednotlivé kanály
(hodnota proudu a časové zpoždění).
61021N
Napájení
Dělené snímače
28
Nazaměnitelné konektory
Jednotka Easergy T200 I byla podrobena mnoha testům odolnosti proti
elektrickému namáhání;
Napájecí zdroj jednotky Easergy T200 I a motorového pohonu VN spínače
je zálohovaný, takže je zajištěna spolehlivost provozu po dobu několika hodin
i v případě výpadku pomocného napájení.
Připravenost k zapojení
Easergy T200 I se dodává se sadou pro snadné připojení motorového pohonu
a okamžité měření;
Konektory v ovládací skříni jsou nezaměnitelné a nelze je chybně zapojit ani při
instalaci ani při údržbě
Proudové snímače jsou dělené, takže je usnadněna jejich montáž.
Je možné použít motorové pohony 24 Vss a 48 Vss.
055748
Dálkové ovládání sítě
Motorový pohon odpínače
a vypínače
Motorový pohon
Ovládací mechanismus odpínače:
Ovládací mechanismus vypínače:
Funkční jednotka s vypínačem může být vybavena převodovým elektromotorem.
Motor může být instalován přímo ve výrobním závodě, nebo může být instalován na
místě zákazníkem, bez nutnosti vypnutí zařízení a bez nutnosti sejmutí ovládacího
mechanismu.
Sestava elektrického blokování zabraňuje špatné manipulaci, s volitelnou
možností sepnutí po nepotvrzené poruše. Rozváděč RM6 vybavený motorovým
pohonem je připraven pro integraci do systému dálkového ovládání.
Toto příslušenství je obzvláště užitečné v souvislosti s ochranou sekundární
smyčkové sítě s využitím systému dálkového ovládání a řízení.
Volba motorového pohonu pro odpínače a vypínače
Motorovým pohonem lze vybavit ovládací mechanismy I, D a B
DC
Napájecí napětí
(V)
24
Výkon
(W)
240
(VA)
Doba střádání
(s)
AC (50 Hz) *
48
60
110
125
220
120
230
280
4 až 7
4 to 7
(*) Jiné kmitočty konzultujte s námi.
29
Dálkové
ovládání sítě
055807
Ovládací mechanismus odpínače je připraven pro instalaci převodového
elektromotoru. Motor může být instalován přímo ve výrobním závodě, nebo může
být instalován na místě zákazníkem, bez nutnosti vypnutí zařízení a bez nutnosti
sejmutí ovládacího mechanismu.
Sestava elektrického blokování zabraňuje špatné manipulaci. Rozváděč RM6
vybavený motorovým pohonem je připraven pro integraci do systému dálkového
ovládání.
055748B
Indikátory a vypínání
Pomocné kontakty
055747
Příslušenství
Vypínací cívka
Každý odpínač nebo vypínač může být vybaven 4 pomocnými kontakty se 2
pozicemi NO a NC.
Každý uzemňovač může být vybaven 1 pomocným kontaktem: (vypnuto/zapnuto).
Každý vypínač může být vybaven 1 pomocným kontaktem pro indikaci poruchy.
Každá kombinace odpínač – pojistka může být vybavena 1 pomocným kontaktem
pro signalizaci přepálení pojistky.
Každý vypínač nebo kombinace odpínač – pojistka může být vybaven vypínací cívkou.
Volitelná vypínací cívka pro vypínač nebo kombinace odpínač – pojistka
DC
AC (50 Hz) *
Napájecí napětí Un (V)
24
48
60
110
125
220
Výkon
200
250
250
300
300
300
(W)
(VA)
Doba odezvy
(ms)
35
120
230
400
750
35
(*) Jiné kmitočty konzultujte s námi.
Podpěťová cívka
Příslušenství
Dostupná pro vypínače i kombinace odpínač – pojistka, způsobuje vypnutí pokud její
napájecí napětí klesne pod 35% jmenovité hodnoty.
DC
Napájecí napětí Un (V)
24
AC (50 Hz) *
48
60
110
125
220
120
230
Výkon
excitace
(W nebo VA) 200 (během 200 ms)
200
přítah
(W nebo VA) 4.5
4.5
Nastavení
vypínání
0.35 až 0.7 Un
0.35 až 0.7
zapínání
0.85 Un
0.85
PE56424
(*) Jiné kmitočty konzultujte s námi.
30
Indikátor poruchového proudu
Příslušenství
PE55791
Indikátor poruchového proudu
U všech jednotek rozváděčů RM6 mohou být integrovány indikátory průchodu
poruchového proudu:
Flair 21D, Flair 21DT, Flair 22D(*).
Tyto indikátory mají autonomní napájení z transformátorů proudu a údaje zobrazují
na digitálním displeji.
Poskytují:
Indikaci zemní poruchy.
Indikaci mezifázového zkratu.
Zobrazení proudu zátěže (ampérmetr).
Flair 21D a 21DT
PE55792
(*) Rozváděče RM6 mohou být vybaveny i indikátory zkratů Alpha M nebo Alpha E (Hortzmann).
Flair 22 D
Zapojení
L2
L1
21D
L3
SCADA
L2
L1
Reset
21DT
L3
L2
L1
SCADA
22D
21D
Detekce poruchy
Zemní porucha
Fázová porucha
Reset
Výstupní kontakt (SCADA)
Zobrazovací jednotka
Displej
Proud zátěže
Přesnost
Nastavení
Fáze s poruchou
Kmitočet
Maximální požadovaný proud
Požadovaný proud zátěže
21DT
22D
20 až 160 A 20 až 160 A 20 až 160 A
20 až 160 A
2 číslice
10 A
10%
2 číslice
10 A
10%
4 číslice
1A
10%
Příslušenství
DE57025EN
L3
Další
Dvojí napájení (snímač a baterie)
Vnější signálka
Reset
Indikátory Flair 21D a Flair 21DT pracují se zatěžovacím proudem větším než
3 A. Flair 22D má lithiovou baterii a pracuje bez zatěžovacího proudu (zobrazení
nastavení, …).
31
Příslušenství
PE56417
Indikátor napětí
Na síťových odpínačích, vypínačích a pojistkových odpínačích jsou indikátory
napětí, které umožňují ověřit zda jsou kabely pod napětím.
V nabídce jsou dva indikátory:
VDS: Systém detekce napětí.
VPIS: Systém indikace přítomnosti napětí.
045780
Kontrola sledu fází
055814
Toto zařízení se používá pro kontrolu sledu fází.
Může být připojena ke všem typům indikátorů napětí.
Test ochranného relé
Příslušenství
Přenosná jednotka VAP 6 se připojuje k ochrannému relé vypínače:
Generuje elektrický impuls, dvě tlačítka jsou použita ke kontrole, funkčnosti
zkratové a zemní ochrany,
Dalším tlačítkem je možné zablokovat vypnutí vypínače.
Vybavení kabelového oddílu
Standardní vybavení:
Uzavírací panel.
Upevnění kabelů.
Uzemnění kabelů.
PE56425
Volitelné vybavení:
Panel s okénkem pro signalizaci kapalinového typu zkratového indikátoru
instalovaného na kabelu.
Rozšiřující panel pro instalaci omezovačů přepětí.
Blokáda zamezující přístupu do kabelového oddílu při vypnutém uzemňovači.
Blokáda zamezující zapnutí odpínače nebo vypínače při otevřených dveřích
kabelového oddílu.
Zadní stěna pro instalaci 1-žilových nebo 3-žilových kabelů (povinná pro
zapojení bez usměrňovačů pole).
Kabelový oddíl s odolností proti vnitřnímu oblouku do 16 kA 1s.
32
Blokády
Příslušenství
MT55154
Označení (O,S a X) je vyryté na klíčí i na zámku. Toto označení napomáhá lepší
orientaci podle schématu.
MT55040
Na vývodu s odpínačem nebo vypínačem 630 A
Schéma typu R1
Polokřížové blokování
Zabraňuje sepnutí uzemňovače v podřízeném rozváděči, pokud spínač
v nadřazeném rozváděči není blokován ve vypnuté poloze.
O
Schéma typu R2
MT55041
O
O
X
X
Křížové blokování
Zabraňuje sepnutí uzemňovačů, pokud nadřazený i podřazený spínač není
blokován ve vypnutém stavu.
O
Na vývodu pro transformátor
Příslušenství
RM6 / transformátor
Zabraňuje přístupu k transformátoru, pokud nebyl uzemňovač zablokován
v sepnuté poloze.
MT55042
Schéma typu R7
S
Schéma typu R6
MT55043
S
O
RM6 / nízké napětí
Zabraňuje sepnutí uzemňovače a přístupu k VN pojistkám pokud nebyl hlavní
NN jistič zablokován ve vypnuté nebo odpojené poloze.
O
S
RM6 / transformátor / nízké napětí
Zabraňuje sepnutí uzemňovače a přístup k VN pojistkám pokud nebyl NN jistič
zablokován ve vypnuté nebo odpojené poloze.
Zabraňuje přístupu k transformátoru, pokud nebyl uzemňovač zablokován
v sepnuté poloze.
O
S
MT55045
Schéma typu R8
MT55044
O
Legenda:
bez klíče
volný klíč
klíč nelze vyjmout
33
Průchodky a konektory
VN zapojení
MT55039
Obecně
Profily, kontakty a rozměry připojovacích konektorů RM6 jsou definovány podle
normy IEC 60137.
Všechna přípojná místa vyrobená z epoxidové pryskyřice jsou podrobena
dielektrické zkoušce s napětím průmyslového kmitočtu a zkoušce na odolnost proti
částečným výbojům.
type A
type B / C
Vhodnost použití
Typ připojení
Průchodky vedou elektrický proud zvenku dovnitř zapouzdření, plněného plynem
SF6 a zajišťujícího izolaci mezi živými částmi a kostrou.
Existují 3 typy průchodek definované svou zkratovou odolností:
typ A: 200 A: 12,5 kA 1 s a 31,5 kA max. (násuvné),
typ B: 400 A: 16 kA 1 s a 40 kA max. (násuvné),
typ C: 630 A: 25 kA 1 s a 62,5 kA max. (odpojitelné M16).
Jak definovat typ připojení
Typ připojení závisí na specifických kritériích, jako jsou:
Instalace
Jmenovitý proud připojovaného zařízení: 200, 400, 630 A
Zkratová odolnost vypínače a odpínače 12,5 kA, 16 kA, 25 kA
Pro kombinaci odpínač-pojistka, kde je zkratový proud omezen pojistkou, bude
připojovací konektor typu A (200A)
Minimální vzdálenost mezi fázemi
Typ konektoru:
násuvný: kruhový, s několika kontakty
odpojitelný: šroubový
poloha výstupu: přímá, úhlová.
Kabel
Připojení VN
Tato informace musí být specifikována pro
lepší definování typu připojení.
34
Jmenovité napětí;
kabelu,
sítě;
Typ vodiče:
hliník,
měď;
Průřez v mm2;
Průměr izolace;
Skladba kabelu:
jednožilový,
3-žilový;
Typ izolace:
suchá,
impregnovaný papír (s vazkou impregnací);
Typ stínění;
Armatura.
Nabízené typy připojení
VN zapojení
Průchodka typu A
Násuvný konektor s usměrňovačem pole
Jednožilový kabel se suchou izolací
Parametry
7.2 – 17.5 kV
200 A-95 kV rázově
24 kV
200 A-125 kV rázově
Připojení
Násuvné
Násuvné
Násuvné
Násuvné
Dodavatel
nkt kabely GmbH
nkt kabely GmbH
nkt kabely GmbH
nkt kabely GmbH
Označení
EASW 12/250 A
EASG 12/250 A
EASW 20/250 A
EASG 20/250 A
Průřez
25 – 95
25 – 95
25 – 95
25 – 95
Poznámka
Úhlový
Přímý
Úhlový
Přímý
Průchodka typu B
Násuvný konektor s usměrňovačem pole
Jednožilový kabel se suchou izolací
Parametry
7.2 – 17.5 kV
400 A-95 kV rázově
24 kV
400 A-125 kV rázově
Připojení
Násuvné
Dodavatel
Označení
nkt kabely GmbH CE 12-400
Průřez
25 – 300
Násuvné
nkt kabely GmbH CE 24- 400
25 – 300
Poznámka
Průchodka typu C
Odpojitelný konektor s usměrňovačem pole
Jednožilový kabel se suchou izolací
Parametry
7.2 – 17.5 kV
630 A-95 kV rázově
24 kV
630 A-125 kV rázově
Připojení
Odpojitelné
Dodavatel
Označení
nkt kabely GmbH CB 12-630
Průřez
25 – 300
Odpojitelné
nkt kabely GmbH CB 24-630
25 – 300
Poznámka
Odpojitelný konektor bez usměrňovače pole
Jednožilový a třížilový kabel se suchou izolací
Připojení
Odpojitelné
Dodavatel
Označení
nkt kabely GmbH AB 12-630
Průřez
25 – 300
(+ ATS)
Poznámka
Pro 3-žilové kabely
Připojení VN
Parametry
7.2 – 17.5 kV
630 A-95 kV rázově
35
Další vhodné typy připojení
VN zapojení
Průchodka typu A
Násuvný konektor s usměrňovačem pole
Jednožilový kabel se suchou izolací
Parametry
7.2 – 10 kV
200 A-95 kV rázově
Připojení
Násuvné
Dodavatel
Elastimold
7.2 – 24 kV
200 A-125 kV rázově
Násuvné
Pirelli
Elastimold
Označení
158LR
151SR
FMCE 250
K158LR
K151SR
Průřez
16 – 120
16 – 120
16 – 95
16 – 95
25 – 95
Poznámka
Konektor
Přímé, pouze funkce Q
Konektor
Přímé, pouze funkce Q
Průchodka typu A/M8
Odpojitelný konektor bez usměrňovače pole (*)
Jednožilový a třížilový kabel se suchou izolací
Parametry
7.2 – 17.5 kV
200 A-95 kV rázově
Připojení
Za tepla tvarované
Izolační koncovky
Dodavatel
Raychem
Kabeldon
Označení
EPKT+EAKT
KAP70
Průřez
16 – 150
max. 70
Poznámka
(*) Je třeba použít sokl 520 mm
Průchodka typu B
Násuvný konektor s usměrňovačem pole
Jednožilový kabel se suchou izolací
Parametry
7.2 – 10 kV
400 A-95 kV rázově
24 kV
400 A-125 kV rázově
Připojení
Násuvné
Dodavatel
Elastimold
Označení
400 LR
Průřez
70 – 240
Násuvné
Pirelli
Elastimold
Kabeldon
FMCE 400
K400LR
SOC 630
70 – 300
35 – 240
50 – 300
Poznámka
Omezen do Us = 10 kV
Průchodka typu C
Připojení VN
Odpojitelný konektor s usměrňovačem pole
Jednožilový kabel se suchou izolací
Parametry
7.2 – 10 kV
630 A-95 kV rázově
7.2 to 24 kV
630 A-125 kV rázově
Připojení
Odpojitelné
Dodavatel
Elastimold
Označení
440 TB
Průřez
70 – 240
Odpojitelné
Pirelli
Elastimold
Kabeldon
FMCTs 400
K400TB
SOC 630
70 – 300
35 – 240
50 – 300
Poznámka
Odpojitelný konektor bez usměrňovače pole
Jednožilový a třížilový kabel se suchou izolací
Parametry
7.2 – 17.5 kV
630 A-95 kV rázově
Připojení
Za tepla tvarované
Izolační koncovky
Jednoduše odpojitelné
24 kV
630 A-125 kV rázově
36
Jednoduše odpojitelné
Dodavatel
Raychem
Sigmaform
Kabeldon
Označení
EPKT+EAKT
Q-CAP
SOC 630
Průřez
16 – 300
16 – 300
50 – 300
Pirelli
Raychem
Euromold
Raychem
ELPB12
RICS - EPKT
15TS-NSS
RICS - EPKT
50 – 300
25 – 300
50 – 300
25 – 300
Poznámka
Kompletační kit pro
3-žilové kabely
max. 75 kV rázově
Us = 12 kV max.
Další vhodné typy připojení (pokrač.)
VN zapojení
Průchodka typu C (pokrač.)
Odpojitelný konektor bez usměrňovače pole
Jednožilový kabel s papírovou vazkou impregnací
Parametry
7.2 – 17.5 kV
630 A-95 kV rázově
Připojení
Odpojitelné
Izolační koncovky
24 kV
630 A-125 kV rázově
Jednoduše odpojitelné
Za tepla tvarované
Odpojitelné
Jednoduše odpojitelné
Dodavatel
Pirelli
Kabeldon
Pirelli
Raychem
Raychem
Pirelli
Raychem
Označení
FMCp400
SOC
ELPB12
RICS - EPKT
EPKT+EAKT
FMCp 1c
RICS - EPKT
Průřez
95 – 300
25 – 300
50 – 300
25 – 300
95 – 300
95 – 300
25 – 300
Poznámka
max. 75 kV rázově
Odpojitelný konektor bez usměrňovače pole
Třížilový kabel s papírovou vazkou impregnací
Parametry
7.2 – 17.5 kV
630 A-95 kV rázově
24 kV
630 A-125 kV rázově
Připojení
Izolační koncovky
Jednoduše odpojitelné
Za tepla tvarované
Jednoduše odpojitelné
Dodavatel
Kabeldon
Pirelli
Raychem
Raychem
Raychem
Označení
SOC 630
ELPB12
RICS - EPKT
EPKT+EAKT
RICS - EPKT
Průřez
25 – 300
50 – 300
25 – 300
16 – 300
25 – 300
Poznámka
max. 75 kV rázově
Konektory s omezovačem přepětí
Odpojitelný konektor
Jednožilový kabel se suchou izolací a omezovačem přepětí
24 kV
630 A-125 kV rázově
7.2 – 17.5 kV
630 A-95 kV rázově
Připojení
Odpojitelné
Odpojitelné
Odpojitelné
Odpojitelné
24 kV
630 A-125 kV rázově
Odpojitelné
Odpojitelné
Dodavatel
Označení
nkt cables GmbH AB 12-630 + ASA12
(5 or 10 kA)
CB 24-630 + CSA 24
(5 or 10 kA)
nkt cables GmbH AB 12-630 + ASA12
(5 or 10 kA)
CB 24-630 + CSA 24
(5 or 10 kA)
Raychem
RICS+EPKT
RDA 12 or 18
Elastimold
K400TB + K400RTPA
+ K156SA
Raychem
RICS + EPKT
RDA 24
Elastimold
K440TB + K400RTPA
+ K156SA
Průřez
25 – 300
Poznámka
Bez usměrňovače pole
25 – 300
S usměrňovačem pole
25 – 300
Bez usměrňovače pole
25 – 300
S usměrňovačem pole
25 – 300
35 – 300
Panel s rozšířenou skříní RM6
25 – 300
35 – 300
Panel s rozšířenou skříní RM6
37
Připojení VN
Parametry
7.2 – 17.5 kV
630 A-95 kV rázově
Rozměry a podmínky instalace
Instalace
DE57054
Rozměry nerozšiřitelných rozváděčů RM6
1142
703
670
710
1186
1619
4 funkční skříně RM6
3 funkční skříně RM6
I>
phase
overcurrent
I >>
DT only
VI
EI
1,8
SI
I>
off
9
2,4
1,2
2,7
1
DT
VIP 300
2,1
1,5
RI
12
6
15
4
3
20
3
off
(x Ios)
(x Is)
curve selection
trip
22 2836
1518
12
0,15
8 80 68
(A)
0,2
0,2
0,1
46
56
10
Is
0,3
0,07
0,5
0,4
0,6
0,1
x 10
0,05
0,4
0,05
x1
0,9
0,03
1,5
(s)
(s)
t>
t >>
reset
minimum operating
phase current : 10 A
DT only
Io >
VI
EI
Io >>
1,8
SI
2,1
1,5
RI
off
9
2,4
1,2
2,7
1
DT
trip
3
12
6
15
4
20
3
off
(x Ios)
(x Is)
curve selection
75 95120
5062
37
Io >
earth fault
30
Ios
0,15
150
200
25 300 250
(A)
0,2
0,2
0,1
0,3
0,07
x 10
0,5
0,4
0,6
0,1
0,05
0,4
0,05
x1
0,9
0,03
1,5
(s)
(s)
to >
to >>
VAP6 test plug
703
437
572
829
572
1 funkční skříň RM6
s odpínačem
2 funkční skříně RM6
1 funkční skříň RM6
s vypínačem
DE57055
Rozměry rozváděčů RM6 se 2, 3 a 4 skříněmi,
rozšiřitelné vpravo
1142
703
670
1649
4 funkční skříně RM6
Instalace
710
859
2 funkční skříně RM6
38
1216
3 funkční skříně RM6
Rozměry a podmínky instalace
Instalace
(pokrač.)
Rozměry samostatných skříní RM6,
rozšiřitelné kabelové připojení
DE57056
1 funkční skříň
RM6 kabelového
přívodu LE-O
1 funkční skříň
RM6 kabelového
přívodu RE-O
703
502
670
496
710
Rozměry samostatných skříní RM6
rozšiřitelné na obě strany
Se dvěma kryty průchodek pro rozšíření
DE57057
1 funkční skříň RM6
s odpínačem nebo
kombinací odpínačpojistka
I>
phase
overcurrent
I >>
DT only
VI
EI
1,8
SI
I>
off
9
2,4
1,2
2,7
1
DT
VIP 300
2,1
1,5
RI
12
6
15
4
3
20
3
off
(x Ios)
(x Is)
curve selection
22 2836
trip
1518
12
0,15
8 80 68
(A)
0,2
0,2
0,1
46
56
10
Is
0,3
0,07
0,5
0,4
0,6
0,1
x 10
0,05
0,4
0,05
x1
0,9
0,03
1,5
(s)
(s)
t>
t >>
reset
minimum operating
phase current : 10 A
DT only
Io >
VI
EI
Io >>
1,8
SI
2,1
1,5
RI
off
9
2,4
1,2
2,7
1
DT
trip
3
12
6
15
4
20
3
off
(x Ios)
(x Is)
curve selection
75 95120
5062
37
Io >
earth fault
30
Ios
0,15
150
200
25 300 250
(A)
0,2
0,2
0,1
0,3
0,07
x 10
0,5
0,4
0,6
0,1
0,05
0,4
0,05
x1
0,9
0,03
1,5
(s)
(s)
to >
to >>
VAP6 test plug
1 funkční skříň
RM6 s vypínačem
1 funkční skříň RM6
kabelového přívodu
DE-O
532
632
DE57058
Rozměry skříně s měřením
840
Instalace
1174
1106
880
39
Rozměry a podmínky instalace
Instalace
(pokrač.)
Rozměry rozváděčů RM6 RE s rozšiřujícím
modulem
DE57059
3 funkční skříně RM6 RE s modulem odpínače
DE: A = 1731 mm;
4 funkční skříně RM6 RE s modulem odpínače
DE: A = 2164 mm;
3 funkční skříně RM6 RE s modulem vypínače
DE: A = 1831 mm;
1142
703
3 funkční skříně RM6 RE s modulem vypínače
DE: A = 2264 mm.
43
670
900 (*)
710
A
(*) Rozměr nutný na pravé straně RM6
pro instalaci rozšíření.
Rozmístění
Montáž k podlaze
Rozváděče RM6 jsou vybaveny dvěma kovovými podpěrami s otvory pro upevnění:
k ploché podlaze s kabelovým kanálem, žlabem nebo průchodkami;
na betonové podpěry;
na sloupky;
na kovové profily;
apod.
DE57060
Nerozšiřitelné RM6 (pohled shora)
1689
899
1256
645
645
10,2
1130
1563
4 funkční skříně RM6
3 funkční skříně RM6
642
645
645
773
2 funkční skříně RM6
516
1 funkční skříň RM6
Rozšiřitelné RM6 (pohled shora)
F
43
3 funkční skříně RM6
s odpínačem nebo kombinací odpínač-pojistka
10,2
645
G
Instalace
3 nebo 4 funkční skříně RM6 s rozšiřujícím modulem
3 funkční skříně RM6
s vypínačem
4 funkční skříně RM6
s odpínačem nebo kombinací odpínač-pojistka
4 funkční skříně RM6
s vypínačem
F = 1771 mm
G = 1645 mm
F = 1871 mm
G = 1745 mm
F = 2204 mm
G = 2078 mm
F = 2304 mm
G = 2178 mm
Montáž ke zdi
38
Na skříni jsou dva otvory určené k montáži ke zdi, stejně jako k podlaze.
12
68 minimum
DE57035
1023
40
Přídavný podstavec
RM6 může být na přání vybaven podstavcem s výškou 260 nebo 520 mm.
Tento doplněk je vhodný pro kabelové kanály s nízkou hloubkou, u kterých
zjednodušuje stavební úpravy, nebo je úplně eliminuje, pokud je prostor dostačující
pro poloměr ohybu kabelu.
Podstavec se upevňuje přímo k podlaze.
Rozměry a podmínky instalace
Instalace
(pokrač.)
Úpravy rozvodny s odolností proti vnitřnímu oblouku
Pro úpravy za účelem ochrany proti vnitřnímu oblouku postupujte podle následujícího
obrázku.
PE56428
Odvod plynů do zadní části rozvodny
Instalace
PE56429
Odvod plynů do sousedního (přívodního) oddílu
Pozn.: Část pro odvod plynu není součástí dodávky rozváděče. Provedení je nutné přizpůsobit
pro každý konkrétní případ.
41
Stavební úpravy
Instalace
Kabely mohou být vedeny:
výkopem, kanálem, kabelovodem;
pravou nebo levou stranou.
Kabelové vedení kanálem
Kabelové vedení kabelovodem
DE57027
Pro připojení k síti nebo
transformátoru přes vypínač
325
325
Hloubka kanálu P pro RM6 bez podstavce
Pozn.: Hloubka výkopu může být snížena přidáním
podstavce.
Papírová
s vazkou
impregnací
Kabel
1-žilový
Průřez
(mm2)
≤ 150
3-žilový
185 – 300
≤ 150
1-žilový
185
≤ 150
3-žilový
185 – 300
≤ 95
150 – 300
Poloměr
ohybu
500
600
550
650
500
675
635
835
Pro připojení k transformátoru
přes kombinace odpínač
– pojistka
Instalace
Průřez kabelů pro transformátorový vývod je obecně
menší než u kabelů pro vývod na síť. Všechny tyto
kabely procházejí stejným prostorem.
Pokud jsou použity přímé VN konektory, může být
hloubka P větší než pro kabely pro vývod na síť.
Kabelová
izolace
Sucha
Kabel
1-žilový
3-žilový
Průřez
(mm2)
16 – 35
50 – 70
95 – 120
35
50 – 70
95
(1) Nechat prostor 100 mm.
(2) Musí být použitý podstavec 520 mm.
42
Poloměr
ohybu
335
400
440
435
500
545
Násuvné
P
400
520
660
770
Odpojitelné
P
Násuvné
P
400
520
660
770
580
800
750
970
Odpojitelné
P
580
800
750
970
DE57028
Izolace
kabelu
Suchá
(1)
Násuvný úhlový
konektor
100
100
100
Násuvný přímý
konektor
520
520
550
520
520
550
Odpojitelný (2)
P
335
440
440
725
800
860
Volba možných funkcí
Objednávka
Základní parametry skříní
Jmenovité napětí
(kV)
12
12
12
12
17.5
17.5
17.5
17.5
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Krátkodobý výdržný proud
(kA ef)
21
21
25
25
21
21
21
21
12.5
12.5
12.5
16
16
16
20
20
20
20
Trvání (s)
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
(A)
200
630
200
630
200
200
630
630
200
400
630
200
400
630
200
200
630
630
Jmenovitý proud
Rozšíření
Funkce
NE
I
D
B
QI
DI
BI
II
IQI
IIQI
QIQI
IDI
IIDI
DIDI
III
IIII
IBI
IIBI
BIBI
O
IQI
IIQI
QIQI
IDI
IIDI
DIDI
II
III
IIII
IBI
IIBI
BIBI
O
I
BC
IC
O
Q
D
B
Mt
RE
LE
DE
Objednávka
Pozn.: Funkce D a Q mají omezení do 200 A.
NE: nerozšiřitelné, RE: rozšiřitelné doprava, LE: rozšiřitelné doleva, DE: rozšiřitelné na obě strany.
43
Poznámky
44
Obchodně technická
dokumentace
pro Vaši elektroinstalaci
VN rozváděč s vakuovým
vypínačem NEX24
S598
Modulární rozváděče
SM6
S365
Epoxidový transformátor
Trihal
S298
Řízení VN elektrické sítě
Flair 310, 370
S409
Řízení VN elektrické sítě
Flite 312 až 382
S408
Řízení VN elektrické sítě
Easergy T200
ART78797CZ
Vakuový vypínač
Evolis 24 kV
ART70289CZ
Vakuový vypínač
Evolis 1 až 17,5 kV
S487
Jištění elektrických sítí
Sepam
S412
Bloková transformovna
Integra
S275_SP
e-mail: [email protected]
Schneider Electric CZ, s. r. o.
S599
RM6 - obálka.indd 4
Thámova 13 – 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.cz
02-2007
7.2.2007 17:32:31

Podobné dokumenty