FAUVISMUS A EXPRESIONISMUS

Komentáře

Transkript

FAUVISMUS A EXPRESIONISMUS
FAUVISMUS A EXPRESIONISMUS
●●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●●
●●
●●
●●
●
●
●●
●●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●●
●
●
●●
●
●●
●
●
●●
●
●●
+
FAUVISMUS
časové zařazení
původ názevu fauvismus
fauvistická skupina: délka jejího trvání, činnost skupiny
charakteristika fauvistických děl
– forma fauvistických děl: práce s barvou, prostorem, liní,...
– náměty fauvistických děl
vliv P. Cézanna, V. van Gogha
hlavní osobnosti fauvistického malířství
Henri Matisse
– vývoj jeho díla
– charakteristika jeho děl: náměty jeho děl, způsob interpretace přírody, barevnost
Albert Marquet
– vývoj jeho díla, inspirační zdroje
– charakteristika jeho děl: náměty jeho děl, způsob interpretace přírody, barevnost
André Derain
– vývoj jeho díla: fauvistické období v jeho díle
– inspirační zdroje, vlivy působící na jeho dílo
Maurice Vlaminck
– jeden z nejtypičtějších představitelů fauvismu
– charakteristika jeho děl
EXPRESIONISMUS
název expresionismus
charakteristika expresionismu, podstata expresionismu
expresionismus v širším pojetí jako umělecká tendence v umění 20. stol.
expresivní tendenci, která je přítomna v umělecké tvorbě již od počátku dějin umění stále ( projevy expresionismu u některých maleb gotických, renesančních, manýristických (El Greco), barokních (Rembrandt), maleb 19.
stol. (Daumier)
uplatnění expresionismu v různých oborech výtvarného umění, expresionimus v moderním malířství
zakladatelé: Vincent van Gogh, James Ensor, Edvard Munch
Vincent van Gogh
– jeho život a životní události, které ovlivnily jeho dílo
– charakter jeho děl: náměty, způsob práce s barvou, liní, prostorem
Edvard Munch
– jeho život a životní události, které ovlivnily jeho dílo
– charakter jeho děl: náměty, způsob práce s barvou, liní, prostorem
James Ensor
– charakter jeho děl
drážďanská skupina Die Bücke: Ernst Ludwig Kirchner, Karel Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Emil Nolde,
časové zažazení
název skupiny
umělecký program skupiny
charakteristika tvorby členů skupiny: E. L. Kirchner, K. Schmidt-Rottluff, E. Nolde
mnichovská skupina Der Blaue Reiter: Vasilij Kandinskij, Franz Marc, Alfred Kubin, August Macke, Paul
Klee
časové zažazení
název skupiny
umělecký program skupiny
charakteristika tvorby členů skupiny (v expresionistickém období jejich tvorby)
sociálně kritický expresionismus: Georges Grosz, Otto Dix, Max Beckmann
témata společná jejich dílům
charakteristika jejich děl
vídenští expresionisté: Oskar Kokoschka, Egon Schiele
charakteristika jejich děl
pražská skupina Osma: Emil Fila, Bohumil Kubišta, ...
charakteristika jejich děl
vliv výstavy E. Muncha v Praze
expresionismus v díle dalších českých výtvarníků nevystavujících s Osmou: Václav Špála, Jindřich Prucha
charakteristika jejich děl
rozdíly a podobnosti fauvistických a expresionistických děl
VLASTNÍ NÁZOR, HODNOCENÍ
► zdroje informací pro referát:
▪ Mráz, Bohumír: Dějiny výtvarné kultury 3; Idea servis
▪ Šamšula P., Hirschová J.: Průvodce výtvarným uměním IV
▪ http://cs.wikipedia.org/
▪ www. artmuseum.cz
► zdroje reprodukcí:
▪ www.artchive.com, http://www.artnet.com/
▪ http://cs.wikipedia.org/
► podstatu a charakter
fauvismus vysvětlit na
reprodukcích děl - např.:
● Henri Matisse
▪ La Desserte (1908)
▪ Podobizna paní Matissové
(1905)
▪ Tanec (1909)
● Maurice Vlaminck
▪ Krajina s červenými stromy
(1905)
● André Derain
▪ Westminsterský most (1906)
► podstatu a charakter
expresionismu vysvětlit na
reprodukcích děl - např.:
● V. van Gogh
▪ Hvězdná noc (1890)
● Edvard Munch
▪ Výkřik (1893)
▪ Tanec života (1899 - 1900)
▪ Úzkost (1894)
▪ Úmrtní pokoj
● James Ensor
▪ Vlastní podobizna s maskami (1899)
▪ Kostlivec a masky (1897)
● E. L. Kirchner
▪ Vlastní podobizna s modelkou
● Franz Marc
▪ Osud zvířat (1913)
▪ Modrý kůň (1911)
● Vasilij Kandinskij
▪ Neděle (1911)
● Max Beckmann
▪ Noc (1918 - 1919)
● Oskar Kokoschka
▪ Karlův most
▪ Nevěsta větru
● Egon Schiele
▪ Objetí
● Emil Fila
▪ Čtenář Dostojevského
● Bohumil Kubišta
▪ Autoportrét
● Jindřich Prucha
▪ Vnitřek bukového lesa
(1911)

Podobné dokumenty

DESIGN 20. STOL_1 nové tendence, nové materiály: ohýbaná

DESIGN 20. STOL_1 nové tendence, nové materiály: ohýbaná UMĚLECKÝ ŠPERK ●● ateliér šperku na VŠUP; nové materiály a postupy; skleněné šperky, šperk jako drobná plastika,... KERAMIKA ●● Otto Eckert: spojení keramiky a sochařského projevu, vliv na poválečn...

Více

francis bacon, hyperrealismus

francis bacon, hyperrealismus Richard Estes: témata jeho děl, techniky malby francouzský hyperrealismus Jacques Monroy německý hyperrealismus Gerhard Richter skupina Zebra hyperrealismus v českém umění 2. pol. 20. stol. vliv hy...

Více

+ časové vymezení postimpresionistické generace podstata

+ časové vymezení postimpresionistické generace podstata − život (stručně, jen to co mohlo mít vliv na tvorbu) a dílo Vincenta van Gogha (charakteristika jeho díla - práce s barvou, práce s linií, témata maleb) ● H. de Toulouse-Lautrec − život (stručně, ...

Více

KUBISMUS + název výt

KUBISMUS + název výt posuny a přesahy kubismu, vlivy kubismu vliv kubismu v díle M. Duchampa vliv kubismu v díle R. Delaunay: orfismus vliv kubismu v díle F. Légera: tubismus kubismus jako jedno z východisek abstraktní...

Více

+ vlna návr

+ vlna návr ● časové zařazení ● východisko ● rozdíly v charakteru amerického pop-artu a francouzského realismu ● Yves Klein, Jean Tinguely, Arman, Daniel Spoerri, César – charakteristika jejich tvorby, druhy j...

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA HRADEC KRÁLOVÉ • Aldis • 9. června 2016

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA HRADEC KRÁLOVÉ • Aldis • 9. června 2016 V případě neúčasti bude vystavovateli účtován stornovací poplatek. V době od potvrzení přihlášky do 31 dnů před zahájením výstavy činí výši registračního poplatku, v době od 30 dnů do 16 dnů před z...

Více

Mimo centra. Globální modernismus a avantgarda?

Mimo centra. Globální modernismus a avantgarda? Mimo centra. Globální modernismus a avantgarda? V posledních letech je stále více zpochybňována jednostranná, esencialistická představa modernismu a avantgardy, která vznikla na západě, formovala z...

Více

+ časové vymezení impresionismu (

+ časové vymezení impresionismu ( − význam obrazů Snídaně v trávě (1863) a Olympie - námět, kompozice, barevnost, inspirace obrazy renesančních malířů Raffaela, Giorgiona, Tiziana ● Claude Monet ● Auguste Renoir, Alfred Sisley, Cam...

Více