nK-octAns (nejmrAzuvzdornější odrůdA v Čr)

Komentáře

Transkript

nK-octAns (nejmrAzuvzdornější odrůdA v Čr)
Průměrné přežití zásahových teplot t1 až t3 (%)
NK Octans
(SDO 2007/08, mrazový test VÚRV v.v.i., Praha - Ruzyně, 5. – 7. 12. 2007)
90
80
Průměrná hodnota LT50 = -11,6 °C
(min. -10,3 °C; max. -13,7 °C)
70
Exkluzivní zastoupení v ČR –
60
50
40
30
J
V
3
+
VJ
20
30při objednávce 380, VJ
10
. 200
do 30. 6 VJ zdarma
alší 3
d
e
t
í
ž
r
obd
¨« ©
NK
nov
ink
a
nově registrovaná hybridní odrůda v ČR (2008)
raný pylově fertilní hybrid
nejmrazuvzdornější odrůda v sortimentu řepek
nižší až střední vzrůst - nepoléhavost
vysoká olejnatost
rychlý počáteční vývoj
plastický, vysoce výkonný hybrid pro všechny typy pozemků
velmi dobře odolává stresovým podmínkám
SOP ÚKZÚZ, obsah oleje (%), (2005 – 2007)
Oc
t
M ans
er
a
La no
do
g
Ro a
ha
At n
lan
As tic
g
Ex ard
ag
on
ES Rob e
Bo us
ur t
b
Ho on
NK rne
Pe t
tro
l
Sit
r
o
Ve
ct
r
Re a
M m
an y
ito
Lip ba
rim
Ba a
La ldu
br r
ad
or
NK Sisk
Sp a
ee
Ca d
de
Ba li
r
Ra os
do
N s
NK K F t
Pa air
ss
i
Fin on
e
Ex ss
pa e
nd
M er
i
NK rag
Ca Cic e
lif er
or o
ni
um
0
Grizzly
VP AGRO spol. s r.o.
Kněževes, 252 68 Středokluky
Tel.: 220 950 093
Fax: 220 950 350
E-mail: [email protected]
SOP ÚKZÚZ, výnos semen (%) rel., (2005 – 2007)
¥¥©
¨« ¦
¨ª ­
¨« ¤
¥¥¤
¥¥¤
¨ª ©
¥¤«
¨ª ¤
¥¤©
¨© ©
¨© ¥
¨¨ ¬
¨© ¤
¥¤¤
¨¨ «
¨¨ ©
¥¤¤
¥¤¤
­¬
¨¨ ¥
Jana Ryklová 731 413 560
­©
¨¨ ¤
­©
¨§ ©
¨§ ¤”
­¤
¯¬Ĩ°ÏĪ¿ÿĢ
µæèéçž
¹ìèæ՞
ÀÝçÙߞ
·ÕèãâÝמ
·ÕàÝÚãæâÝéáž
¯¬Ĩ°ÏĪ¿ÿĢ
µæèéçž
¹ìèæ՞
ÀÝçÙߞ
·ÕèãâÝמ
·ÕàÝÚãæâÝéáž
Hospodářské znaky (ÚKZÚZ 2005-2007)
Znak
Jednotka
NK–Octans
Artus*
Extra*
Lisek*
Catonic*
Californium*
Zralost od
1. 1.
Pokryvnost
před zimou
Poléhání před
sklizní
dnů
196
195
195
196
194
195
9 – 1
8,2
8,3
8,2
8,0
7,8
7,9
9 – 1
7,4
6,4
6,1
6,5
8,1
6,7
Plíseň šedá
Fomové
černání stonku
Sklerotiniová
hniloba
Čerň
Délka rostlin
HTS
9 – 1
6,5
6,3
6,2
6,3
6,3
6,8
9 – 1
6,1
5,3
5,4
5,6
6,0
5,6
9 – 1
6,3
5,4
6,2
6,0
6,1
6,2
9 – 1
6,6
5,8
5,9
5,6
5,7
5,8
cm
155
161
169
157
149
147
g
4,69
4,47
5,19
4,35
4,95
4,91
VP Agro
Kněževes
Sklad osiv
Agri Loučeň
vysoký výnos
výborný zdravotní stav
jistota přezimování
nepoléhavost
suchovzdornost
nízké náklady
plasticita
Ing. Milan Prokop Ing. Jaroslav Šuk, CSc. Ing. Luďka Kernerová Jaroslav Giba Ing. Josef Novák Ing. Kateřina Pešulová Luboš Prokop Radek Prošek Ing. Josef Král Libor Stiller Ing. Dagmar Janotová Zdeněk Pospíšil Ing. Hana Jerzová
Jiří Stejskal Ing. Petr Shejbal (603 861 061) - východní Čechy a jižní Morava
(603 861 063) - střední Čechy
(603 861 014) - střední a východní Čechy
(603 861 050) - střední a východní Čechy
(603 861 021) - jižní a střední Čechy
(731 413 575) - severní a střední Čechy
(603 861 048) - západní Čechy
(603 861 018) - severní a západní Čechy
(603 861 049) - střední Čechy a jižní Morava
(603 861 024) - severní Morava
(731 413 566) - střední Morava
(603 861 028) - jižní a střední Čechy
(737 284 183) - jižní Čechy
(739 505 691) - Vysočina
(603 861 007) - odrůdové poradenství
* – kontrolní odrůdy úkzúz
Kněževes, 252 68 Středokluky, +420 220 950 093, www.vpagro.cz
Katalog Řepek
2008
liniové odrůdy:
Atlantic (nejolejnatější odrůda v ČR), Grizzly, Ibex
Hybridní odrůda:
NK-Octans (nejmrazuvzdornější odrůda v ČR)
Charakteristika odrůd nabízených společností VP AGRO
Atlantic
ic
t
an
tl
A
nově registrovaná liniová odrůda řepky v ČR (2007 ČR, 2005 FRA, 2004 GBR)
nejolejnatější odrůda v ČR
velmi plastická odrůda, středně raná až polopozdní, vhodná i do sušších podmínek
středně vzrůstná – vhodné použití morforegulátoru
vynikající přezimování
výborná rezistence komplexu chorob – jedna z nejzdravějších řepek v sortimentu
nízký obsah GSL – obsah GSL ÚKZÚZ: rok 2006 –14,52 µmol/g, rok 2005 – 13,1 µmol/g,
rok 2004 – 13,04 µmol/g (norma pro registraci 18 µmol/g, pro zpracovatele 25 µmol/g)
pozitivní ekonomika pěstování (výnos x náklady)
odrůda má velmi rychlý počáteční růst a vysokou pokryvnost na podzim
setí směrovat do období po polovině agrotechnického termínu (až pozdní)
– výsevek 55 – 70 semen/m2 – pozdnější výsevy spíše 65 – 70 semen/m2
Odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO, firemních pokusech společnosti VP AGRO aj.
POP SPZO 2006/07, obsah oleje (%) při 8% vlhkosti, sortiment A
POP SPZO 2006/07, výnos oleje (t/ha), sortiment A
2
43,00
1,9
41,00
1,8
39,00
37,00
L
AT
TIC
AN
CA
OR
LIF
N.
I
BA
DU
ES
N
R
TA
EC
EX
PA
ER
ND
HO
ET
RN
MA
RI
LIP
EK
LIS
M
BA
ITO
AN
N
O
AJ
AV
NK
IR
FA
O
AN
KS
A
S
N
GA
LO
ATLANTIC
CALIFORN.
DUBAI
ES NECTAR
EXPANDER
HORNET
LIPRIMA
LISEK 1
LISEK 2
LISEK 3
MANITOBA
NAVAJO
NK FAIR
OKSANA
SLOGAN
LEGENDA:
5,29
4,89
4,87
5,29
5,08
5,11
5,32
5,28
5,29
5,19
5,20
5,49
5,14
5,37
4,81
Řisuty
K+K
Břilice
Měcho­
lupská
Dobříč
2,76
2,73
2,61
2,53
3,22
3,01
2,45
2,75
2,58
2,94
2,45
2,22
2,27
2,38
2,50
3,79
3,62
4,08
4,51
3,83
4,27
3,80
4,32
4,13
4,39
3,73
4,54
3,71
4,45
4,10
4,33
4,84
4,58
4,63
4,69
5,20
5,09
4,08
4,03
4,00
4,61
4,06
4,81
4,34
4,53
4,13
4,17
4,39
4,03
4,30
4,66
4,28
4,14
4,33
4,43
4,22
4,20
3,85
4,31
4,42
Atlantic
hybrid
kontrola
ODOLNOST
POLÉHÁNÍ
HLÍZENKA
FOMA
ČERŇ
PLÍSEŇ ŠEDÁ
střední
střední
střední
střední
střední/vyšší
střední
velmi vysoký
R
střední
střední/odolná
střední
střední
střední
střední
vyšší
EU
PP
nižší
odolná
střední
střední/vyšší
střední
střední
střední
linie
EU
SR
střední
střední
střední
střední
střední
střední
vyšší
Saatbau Linz
linie
1999
SR
střední
odolná
střední
střední
střední
střední
střední
Mohican
Saatbau Linz
linie
2000
PP
střední
střední
střední
střední
střední
střední
střední/vyšší
Labrador
Saatbau Linz
linie
2005
P
střední/nižší
střední
střední
střední
střední
nižší/střední
střední
Mirage
Saatbau Linz
linie
2007
PP/P
střední
střední/odolná
vyšší
střední
střední
střední
střední/vyšší
Jesper
Limagrain
linie
2001
PP/P
střední
střední/odolná
střední
střední
střední
střední
střední
ES Nectar
Agrofinal
linie
EU
PP
střední
střední
střední
střední
střední
střední
nižší
ES Astrid
Agrofinal
linie
EU
PP
nižší
odolná
střední
střední
střední
střední
střední
ES Hydromel
Agrofinal
hybrid
EU
SR
střední
střední
střední
střední
střední
střední
?
ES Bourbon
SumiAgro
linie
2007
PP/P
nižší/střední
střední/odolná
střední
střední
střední
střední
střední
ES Betty
SumiAgro
hybrid
EU
PP
střední/vyšší
střední
?
?
?
?
?
NK Laser
Syngenta
linie
2002
PP/P
vyšší
střední
střední
střední
střední
střední
vyšší
NK Smart
Syngenta
linie
2005
PP/P
střední
střední
střední
střední
střední
nižší
vyšší
NK Fair
Syngenta
linie
2007
R/SR
nižší/střední
odolná
střední
střední
střední
střední
střední/vyšší
NK Nemax
Syngenta
linie
2007
SR
nižší/střední
odolná
střední
střední
střední
střední
střední/vyšší
NK Speed
Syngenta
hybrid
2008
PP
střední
střední/odolná
střední
střední/nižší
střední
střední
střední/vyšší
Californium
Monsanto
linie
2004
SR/PP
nižší
střední
střední
střední
střední
nižší
nižší/střední
nižší
střední
?
?
?
?
?
ZÁSTUPCE
LINIE/HYBRID
REGISTRACE
RANOST
Atlantic
VP AGRO
linie
2007
SR/PP
VP AGRO (NK)
hybrid
2008
Grizzly
VP AGRO
linie
Ibex
VP AGRO
Navajo
NK Octans
VÝNOS
MRAZUVZDORNOST
( )
( )
( )
OBSAH OLEJE
Catalina
Monsanto
linie
EU
R
1,7
Cadeli
Monsanto
linie
2008
PP
nižší/střední
střední
střední
nižší/střední
střední
střední
střední/vyšší
1,6
Exagone
Monsanto
hybrid
2007
PP
vyšší
střední
střední
střední/nižší
střední
nižší/střední
střední
1,5
Exocet
Monsanto
hybrid
EU
SR
střední
střední/nižší
?
?
?
?
?
Executive
Monsanto
hybrid
2004
SR
vyšší
střední/nižší
střední
střední/nižší
střední/nižší
nižší
střední
Ontario
Limagrain
linie
2003
PP/P
nižší/střední
odolná
střední
střední
střední
střední
vyšší
Manitoba
Limagrain
linie
2005
P
střední
střední/odolná
střední
střední
střední
střední
vyšší
Ladoga
Limagrain
linie
2008
SR
nižší/střední
střední/odolná
střední
střední
střední
střední
střední/vyšší
Champlain
Limagrain
hybrid
EU
SR
střední
střední/odolná
?
?
?
?
?
Selgen
linie
2007
PP/P
střední/vyšší
nižší/střední
střední
nižší
střední
nižší
střední
Oponent
Oseva Pro
linie
2006
PP/P
vyšší
střední
střední
střední
střední
střední
střední
Oksana
Oseva Pro
linie
2007
PP
střední
nižší/střední
střední
nižší
střední
střední
nižší/střední
Ing. M. Špunar
linie
2004
SR
střední
střední
střední
nižší
střední
náchylná
vyšší
Liprima
Oseva Pro
linie
2004
PP
střední
odolná
střední
střední
střední
nižší
střední
Lisek
Oseva Pro
linie
2004
PP
střední/vyšší
střední
střední
střední
střední
nižší
střední/nižší
Siska
Saaten-Union
linie
2006
PP
nižší
střední
střední
nižší
střední
střední
vyšší
Baldur
Ing. M. Špunar
hybrid
2003
PP
střední/vyšší
odolná
střední
nižší
střední
nižší
vyšší
Hornet
OleoBras
hybrid
2007
PP/P
střední/vyšší
střední
střední
střední
střední
střední
střední
Sitro
Oseva Pro
hybrid
2008
PP
vyšší
střední
střední
střední
střední
střední
nižší/střední
Saaten-Union
hybrid
2004
SR
střední/vyšší
střední
střední
nižší
střední
nižší
střední
1,4
HO
ET
RN
L
AT
C
TI
AN
M
RI
LIP
A
M
BA
ITO
AN
I
BA
DU
N
O
AJ
AV
EK
LIS
N.
IR
ER
NA
AR
AN
FA
OR
CT
SA
ND
OG
LIF
NK
NE
PA
OK
SL
CA
EX
ES
POP SPZO 2006/07, výnos semen (t/ha), sortiment A
Č.
Janovice
odolnost chorobám
VÝŠKA ROSTLIN
ODRŮDA
Sychrov
Dlouhá
Třebová
Dolní
Újezd
Staré
Město
4,53
4,62
4,71
4,58
4,10
4,17
4,51
4,91
4,62
4,78
4,93
4,41
4,43
4,89
4,72
4,64
4,65
4,16
4,88
4,39
4,98
4,98
4,90
4,51
4,93
5,03
4,84
4,61
4,49
4,56
4,09
4,69
4,43
4,15
4,35
4,73
4,53
4,44
3,99
4,47
4,43
4,34
4,68
3,93
3,95
4,21
4,49
4,52
4,04
4,40
4,65
4,26
4,29
3,98
3,71
4,13
3,86
3,65
3,91
3,85
Hulín
Moravská
Huzová
Budkov
Průměr
4,36
4,70
4,11
4,07
4,02
5,01
4,34
4,36
3,86
4,11
5,12
3,46
4,04
4,76
4,13
5,01
4,52
5,36
4,42
4,07
5,34
5,02
4,80
5,03
4,95
3,60
5,17
4,15
4,16
4,77
4,50
4,37
4,39
4,58
4,59
5,06
4,80
4,35
4,59
4,28
4,54
4,74
4,25
4,21
4,50
4,30
4,36
4,35
4,31
4,25
4,68
4,45
4,38
4,25
4,35
4,33
4,28
4,13
4,27
4,24
Aplaus
Baros
Vectra
R – raná, SR – středně raná, PP – polopozdní, P – pozdní, ? – nejsou známy výsledky (SPZO/ÚKZÚZ)
?
?
?
?
?
?
( )
( )

Podobné dokumenty

ke stažení ZDE. - ZNZ Přeštice, as

ke stažení ZDE. - ZNZ Přeštice, as 603 861 021 – jižní a střední Čechy Ing. Kateřina Pešulová 731 413 575 – severní a střední Čechy Luboš Prokop 603 861 048 – západní Čechy Radek Prošek 603 861 018 – severozápadní Čechy Ing. Josef K...

Více

biologické a morfologické vlastnosti jarního máku odrůdy major

biologické a morfologické vlastnosti jarního máku odrůdy major lamel v makovici a semenářská hodnota sklizených semen. Větší makovice představovaly 54% výnosu semen. V kategorii větších makovic (širších než 3 cm) představovaly z pohledu výnosu největší význam ...

Více

přiloženém katalogu - Sumi Agro Czech s. r. o.

přiloženém katalogu - Sumi Agro Czech s. r. o. jižní a střední Morava východní a střední Čechy jižní Čechy a Vysočina

Více

BIOPALIVA, METHYLESTERY A SMĚSNÁ PALIVA (legislativa

BIOPALIVA, METHYLESTERY A SMĚSNÁ PALIVA (legislativa Editor Petr JeviO, ZdePka Šedivá, 2004 ISBN 80-903271-5-X

Více

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) Počet  registrovaných  odrůd  řepky  ozimé  je  v  ČR  (89  registrací)  i  SR  (90  registrací)  téměř  totožný. To platí, i při více jak poloviční výmě‐ ře  řepky  na  Slovensku.  Vedle  registro...

Více