Mezinárodní studentská konference "GLOBE Learning Expedition".

Komentáře

Transkript

Mezinárodní studentská konference "GLOBE Learning Expedition".
Mezinárodní studentská konference "GLOBE Learning Expedition".
Do Kapského Města v Jihoafrické republice sjelo 507 studentů, učitelů, odborníků a koordinátorů mezinárodního vzdělávacího
ekologického programu GLOBE z 51 země celého světa. Konala se zde mezinárodní studentská konference "GLOBE Learning
Expedition".
Poslední týden v červnu se do Kapského Města v Jihoafrické republice sjelo 507 studentů, učitelů, odborníků a koordinátorů
mezinárodního vzdělávacího ekologického programu GLOBE z 51 země celého světa. Konala se zde mezinárodní studentská
konference "GLOBE Learning Expedition".
Účastníci pracovali dva dny v terénu v mezinárodních týmech a zkoumali přírodní prostředí v okolí Kapského města. Další dny
prezentovali výstupy svých projektů zaměřených na kvalitu a dostupnost vody v blízkosti škol, na zkoumání místních a regionálních
vlivů na změnu klimatu a na průzkum souvislostí mezi životním prostředím a zdravím člověka. Celou studentskou konferencí prolínala
kulturní vystoupení jednotlivých zemí. „Studentská konference probíhala v příjemné interaktivní atmosféře. Bylo velmi inspirující
setkat se s tolika studenty z různých zemí. Všechny nás spojuje zájem o životní prostředí a především chuť něco společně dělat pro
zachování či zlepšení jeho kvality“, řekla koordinátorka programu GLOBE v ČR Dana Votápková.
Českou republiku reprezentovali studenti Jiří Vinklář a Jan Pospíšil s paní profesorkou Janou Blehovou z Gymnázia Dr. A. Hrdličky v
Humpolci. Na konferenci prezentovali výsledky svého projektu " The Springs ", který realizovali v rámci programu GLOBE. Jedná se o
mapování vodních zdrojů v okolí Humpolce. Město Humpolec je napájeno pitnou vodou ze dvou zdrojů. Prvním je Želivka, druhým
voda z pramenů v okolí města. „Ukazuje se, že kvalita vody z některých místních zdrojů je vyšší než u vody kupované“, uvedl ve své
prezentaci student Jiří Pospíšil.
Zástupci Sdružení TEREZA , které je koordinátorem programu GLOBE v České republice, a Sdružení Czech GLOBE Veterans se
podíleli na organizaci této významné mezinárodní studentské akce.
I vy můžete nahlédnout přímo do dění studentské konference na stránkách programu GLOBE .
GLOBE( Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je mezinárodní dlouhodobý vzdělávací program určený
základním a středním školám. Žáci s využitím jednoduchých vědeckých postupů zkoumají životní prostředí a realizují vlastní projekty,
které přispívají k jeho zlepšení.
Program GLOBE garantují a podporují Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo školství ČR. Generálním partnerem je
společnost KPMG Česká republika, s.r.o.
Strana 1 z 1

Podobné dokumenty