Strojní park - TES VSETÍN sro

Komentáře

Transkript

Strojní park - TES VSETÍN sro
TEC
Elektrické komponenty
Strojní park spoleènosti
i
Obsah:
1. Lisovna tenkých plechů
2. Svařování a klempírna
3. Mechanické opracování
4. Navijárna – vinutí rotorů a statorů
5. Impregnace
6. Montáž
7. Zkušebna
8. Lakovna
9. Konstrukce CAD
1
2
3
5
5
5
5
6
6
Legenda: L=délka, B=šířka, H=výška, rozměry jsou v mm
i
1. Lisovna tenkých plechů
A – stručný popis
Výrobky
• Plechy pro elektrické stroje:
- Kruhové rotorové plechy – max. průměr 2000 (tloušťka plechu 1,0)
- Kruhové statorové plechy – max. průměr 1200 (podle výrobců plechu)
- Tloušťky plechů: 0,35 mm, 0,5 mm, 0,65 mm pro elektroplechy, 1,00 mm pro plech DC01
- Kvalita M270 – M800, oboustranně lakovaný plech, (max. šířka svitků elektroplechu je 1250)
- Tloušťky plechů: 1,00 mm pro plech DC01
- Segmenty: úhly segmentů 30°, 45°, 60°, max. tětiva 1180
Tloušťky plechů: 0,35 mm, 0,5 mm, 0,65 mm, 1,00 mm
Kvalita M270 – M800, oboustranně lakovaný plech
• Odbřitování plechů: Grindingmaster 1300
• Velké i malé série
Lisy
A
• Linka Weingarten HD 250 dvouosá: výroba výlisků ze svitků, max. šířka 1000,
tloušťka plechu 0,35 – 1,0 mm, lisovací síla 2500 kN
• Vystřih. linka HUQ 250 Weingarten: výroba rondelů segmentů ze svitků, max. šířka 800,
lisovací síla 2500 kN
• Vystřih. linka ŽĎAS LKDE 400:
výroba rondelů a segmentů do rozměru 1800,
lisovací síla 4000 kN, tl. plechu 0,35 – 1,0 mm
• Postupový lis Schuler A2–200:
svitky max. B = 250, tloušťka plechu 0,35 – 1,0 mm
• Excentrické lisy na tenké plechy:
tloušťka plechu 0,35 – 2,0 mm, 40 kN – 2500 kN (10 strojů)
1 | TES VSETÍN s.r.o., Jiráskova 691, 755 01 Vsetín, Česká republika | [email protected] | +420 571 812 111
w w w.tes.cz
TEC
Elektrické komponenty
Drážkovačky
•
•
•
•
•
•
Automatické drážkovačky Weingarten XA 7 a NKA 8
Poloautomatické drážkovačky Weingarten NK4, NK8 a NN8
Segmentové drážkovačky Weingarten NNS 3–16 a NNS 1–16
Drážkovací centrum Weingarten NNC 8A, zásobník nástrojů systém Trumatic
Poloautomatická drážkovačka Schuler N 16
Drážkovací poloautomat NN 20 Weingarten
Další technologické stroje lisovny a paketárny
• Vykružovací nůžky Kircheis, max. průměr výlisku 2000
• Hydraulický paketovací lis LHR 100 – lisovací síla max. 1000 kN
• Hydraulický paketovací lis LHR 150 – lisovací síla max. 1500 kN
i
Kvalita a měření
• Měření elektromagnetických vlastností dynamoplechu:
Brockhaus C510 – rozlišení 0,001 W/kg
• Měření měrných ztrát, frekvence a řady dalších veličin
2. Svařování a klempírna
Výrobky – stručný popis
Maximální rozměry pálených kusů 2500 x 6000, větší rozměry možné v kooperaci.
Stáčečka plechu – max. šířka stáčeného plechu 2500 při síle 20, max. ø1900.
Rozměry překračující parametry stáčečky stáčeny v kooperaci.
Max. výška svařence 3500.
Technologie svařování
• MAG, MIG, TIG, elektrodou
• Svařování
pulsními zdroji CLOOS GLC353, 553,600 a v ochranné atmosféře (CORGON popř.
A
KRYSAL, ARGON, CO2)
Jeřáby ve svařovně
1. loď malá svařovna: nosnost 3000 kg, 3000 kg
2. loď klempírna: nosnost 3000 kg, 5000 kg
3. loď velká svařovna: nosnost 12500 kg
+ pomocný zdvih pro otáčení svařenců nosnost 5000 kg
Šířka vrat do svařovny je 3,6 m.
Stroje
• Upalovací stroje
• CNC nůžky
max. tloušťka plechu 200, rozměry 2600 x 6000
max. tloušťka plechu 6,3, max. L = 3100
2 | TES VSETÍN s.r.o., Jiráskova 691, 755 01 Vsetín, Česká republika | [email protected] | +420 571 812 111
w w w.tes.cz
TEC
Elektrické komponenty
• Stáčečka ROUNDO: ocel. plechy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
i
max. tloušťka plechu 10, max. B = 2500, ø800
max. tloušťka plechu 20, max. B = 2500, ø1100
max. tloušťka plechu 22, max. B = 2500, ø1200
max. tloušťka plechu 28, max. B = 2500, ø1600
Stáčečka ROUNDO: profily
max. průřez profilu 40x175, ø1200
(stáčení přes výšku 175)
Hydraulické lisy
lisovací síly od 30 do 160 t
CNC lisy
formát plechu 2500 x 1250 x 6
NC ohraňovací lis
max. tloušťka plechu 6, max. B = 3100
Tryskání v kabině
hmotnost dílu max. 8 t, rozměry kabiny 4 x 8 x 3,2 m
Robotizované svařovací pracoviště ROBOMAT 410 – Cloos, 2x jednoosá polohovadla 2500 kg,
robot řízený v 7osém systému, max. průměr svařence 1600 a délky 2000
Robotizované, svařovací pracoviště ROBOMAT Cloos, 2x dvouosá polohovadla 5000 kg,
robot řízený v 12osém systému
Orbitální svařování trubek ø12 – ø38 – ORBIMATIC
Rozpínání trubek v trubkovnicích max. průměr trubky 35
Pásová pila Behringer HBP 530A max. 530 x 530
Pásová pila Behringer HBP 313A max. 400 x 310
Tvářecí centrum na zpracování plechů
– Bräcker PWS 600 CNC (600 × 300 tl. 3)
Kvalita a měření
•
•
•
•
•
•
Vizuální testy svarů
Penetrační zkoušky svarů
Magnetické zkoušky svárů MT
Ultrazvuk
Tlakovou vodou na průsaky
Jiné zkoušky dle požadavku
3. Mechanické opracování
Největší možné obrobky
Hřídele:
max. ø720 , L = max. 3900, hmotnost do 6 t
Ložiskové štíty: max. ø3200, váha do 50 t karusel, 12 t horizontka
Kostry:
max. ø3200, výška max. 2800, váha do 50 t karusel, 12 t horizontka
A
Jeřáby:
5 t, 8 t, 12 t, 12 t
Stroje
• Klasické soustruhy
• NC soustruhy hřídele:
max. ø720, L = 3900
max. ø300, L = 1500
příruby: max. ø320, L = 350
3 | TES VSETÍN s.r.o., Jiráskova 691, 755 01 Vsetín, Česká republika | [email protected] | +420 571 812 111
w w w.tes.cz
TEC
Elektrické komponenty
• CNC karusely a klasické karusely max. ø3200, H = 2800
• CNC karusel TITAN
max. ø3200, max. H = 1900
• CNC soustruh
hřídele: ø480, L = 4000,
příruby: max. ø800
• CNC soustruh
hřídele: ø 90 – ø320, L = 950 – 3000
• Frézovací stroje
do velikosti stolu 1430 x 290
• Klasické vrtačky
obrobky do 1000 x 2000 x 1500
• CNC obráběcí centrum
max. L = 1600, max. B = 1000, max. H = 1000
• CNC vertikální obráběcí centrum max. L = 1400, B = 1000, H = 600
• Horizontální vyvrtávačky
obrobky do L = 4000, B = 1600, H = 2500, max. 12 t
• Souřadnicové vyvrtávačky
max. L = 1200, max. B = 800, max. H = 300
• Bruska na kulato
max. ø 820, max. délka 4000, max. 2,5 t
• Bruska na plocho
max. L = 1000, max. B = 300, max. H = 300
• Karuselová bruska
max. ø1000
Speciální stroje
• Čelní bruska
• Souřadnicová vrtačka
•
•
•
•
•
Souřadnicová vrtačka
Obráběcí centrum
Elektroerozívní řezačka
Elektroerozívní řezačka (2x)
Elektroerozívní hloubička
max. ø800
odměřování Heidenhain
1000 x 1400, přesnost ±0,02 mm
SIP 740 (1000 × 1200) NC (obrábění 5–os)
MAS: MCV 1016 QUICK (1020 × 600 × 600) 3 osy
350 x 550
250 x 350
200 x 300 x 200
Kvalita a měření
•
•
•
•
•
Vizuální
Penetrační
Ultrazvuk
Tlakovou vodou na průsaky
Jiné zkoušky dle požadavku
Přesné měřicí přístroje, např.:
• 3 D měření – Aberlink Zenithtoo
- Rozměry pracovního stolu 1000 x 1500
- Přesnost ±0,008/300
- Rozlišení 0,0005 mm
- Osazení měřicím hrotem nebo CCD kamerou
• 3 D měření – Leica Absolute Laser Tracker
- Měřicí dosah 50 m, 360° horizontálně, 45° vertikálně
- Přesnost v objemu 2,5 x 10 x 5 m: ±10 μm + 5 μm/m
- Rozlišení 0,001 mm
• Další moderní přesná měřicí zařízení
4 | TES VSETÍN s.r.o., Jiráskova 691, 755 01 Vsetín, Česká republika | [email protected] | +420 571 812 111
w w w.tes.cz
TEC
Elektrické komponenty
4. Navijárna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A
Nůžky na izolace (šířka stříhané izolace 1 m)
Navíječky cívek z kulatých vodičů (včetně ukládání)
Výroba samonosných cívek (hlavní póly, pomocné póly atd., epoxy systém)
Navíječky cívek z profilových vodičů
Navíječka rotorů synchronních generátorů s vyniklými póly
Bandážovačky vinutí páskou „Polyglas“ a drátem
Strojní obšívačka čel vinutí
Roztahovačky a omotávačky profilových cívek
Max. hmotnost výrobku 20 t
5. Impregnace
Vakuo–tlaková impregnace v tepelné třídě H (epoxidová pryskyřice UL2002T).
• Rozměry autoklávu:
ø3500 (UL2002T)
• Výška hladiny laku:
max. 1800
• Max. délka hřídele:
5000
• Max. hmotnost výrobku:
16 t
Sušicí pece: max. rozměry pece (š x v x h): 5400 x 5200 x 4600.
Výroba epoxy–laminátů a epoxy–zálevů.
6. Montáž
Montáž strojů a zařízení
A
A
• Vyvažovačka SCHENCK H5B ø1600, délka hřídele 3800, max. hmotnost 3200 kg
(symetrický tvar max. 4400 kg)
• Vyvažovačka SCHENCK H7U ø2800, délka hřídele 6000, max. hmotnost 32 t
• Provozní vyvažování a diagnostika – SCHENCK Vibrobalancer a SKF Microlog MX
• Indukční ohřev ložisek SKF BETEX 38ZFD
• Hydraulický stahovák ENERPAC do 50 tun
• Prořezávačka mezilamelové izolace + vybavení na montáž a seřízení sběrného ústrojí
• Stroj na lepení permanentních magnetů na rotory
• Max. hmotnost výrobku 80 t
• Montáž vertikálních a horizontálních strojů, včetně montáže kluzných ložisek (RENK aj.)
• Vybavení pro servisní výjezdy
7. Zkušebna
Zkušební stanoviště pro zkoušení elektrických strojů točivých (motory, generátory).
• Do 4 MVA jmenovitého výkonu
5 | TES VSETÍN s.r.o., Jiráskova 691, 755 01 Vsetín, Česká republika | [email protected] | +420 571 812 111
w w w.tes.cz
TEC
Elektrické komponenty
•
•
•
•
•
•
•
Jmenovité napětí do 10 000 V
Jmenovitá frekvence 50 Hz, 60 Hz
Zkoušení horizontálních i vertikálních strojů
Garantovaný činný výkon napájecího zdroje pro zkoušený synchronní stroj: 300 kW
Buzení testovaných strojů: U = 250 V, I = 30 A
Zvýšené otáčky až do 120 Hz (tzn. a 240 % jmenovitých otáček)
Nízkonapěťové stroje navíc:
- Stejnosměrné stroje do 1,0 MW, do 10 t
- Asynchronní stroje do 1,5 MW, do 10 t,
zvýšené otáčky až do 180 Hz
• Max. váha produktu 80 t
Metrologie a certifikace
• Každý elektrický stroj je v TES VSETÍN s.r.o. zkoušen a má vystaven zkušební protokol; rozsah
zkoušek a dokumentů dle závazných norem, případně dle požadavků zákazníka
• Materiálové atesty
• Přejímky certifikačními společnostmi (ABS, BV, DNV, GL, GOST, LRS)
• Mechanické měření a protokoly 2D i 3D
• Elektrická měření – kontrolní, případně typové zkoušky
• Speciální měření – provozní dovážení rotorů, odstředění, aj.
• Metrologické centrum vybavené moderní technikou
• Speciální přístroje: termokamera, analyzátor 3f sítě, přístroje pro vyvažování a diagnostiku
• Zkušení zkušební technici
8. Lakovna
A
A
• Čištění, odmašťování a sušení v kabině – včetně použití ekologických odmašťovadel
• Nanášení nátěrových hmot ve stříkací kabině nebo na roštu:
a) bezvzduchově tlakově (WIV A)
b) vzduchové (stříkací pistole)
c) vzduchovo–tlakové (stříkací kotlík)
d) tlakové se vzduch. rozprašováním (Wagner)
• Vizuální kontrola + měření tloušťky laku
Do 80 t, včetně balení.
9. Konstrukce CAD
• Výpočty a konstrukce elektrických strojů
• Konstrukce strojních součástí
Výkresová dokumentace je kreslena v programech INVENTOR (3D) a AutoCAD (2D).
Přenos výkresů z nebo do jiných CAD programů je možný přes formát DXF.
6 | TES VSETÍN s.r.o., Jiráskova 691, 755 01 Vsetín, Česká republika | [email protected] | +420 571 812 111
w w w.tes.cz

Podobné dokumenty

Zdroje proudu pro orbitální svařování

Zdroje proudu pro orbitální svařování Chladicí kapalina OCL-30 Hotově namíchaná nemrznoucí směs pro zdroje proudu ORBIMAT a pro chladicí zařízení, aby se předešlo zmrznutí chladicí kapaliny. Chrání až do -30° (-22 F) venkovní teploty. ...

Více

ŠKODA AUTO, as ELITEX CZ, as

ŠKODA AUTO, as ELITEX CZ, as vertikální, 6ti vřetenový, pro opracování brzdových bubnů, sklíčidla

Více

Technika k dělení a úkosování trubek

Technika k dělení a úkosování trubek sériové opracování např. při použití na výměníky tepla. Lehká váha v opracování kotlových trubek. Přednosti:

Více

6 - Antifa.cz

6 - Antifa.cz Slovo fašismus vzniklo z latinského fascio -svazovat, fascis -svazek. Jeho pojetí jedince ve vztahu k celku se objevilo již u Aristotela, a to v organicismu, což je učení o souvislosti (organismus ...

Více

stator dynama vytváří budící magnetické pole

stator dynama vytváří budící magnetické pole indukčních čar a napětí z ostatních smyček jsou nevyužita

Více