the best technologies!

Komentáře

Transkript

the best technologies!
THE BEST
TECHNOLOGIES!
 SMS 9.7.56
program pro konfiguraci a diagnostiku
radioreléový spojů řady BT
SUMMIT MANAGEMENT SYSTEM
Verze dokumentu 4.0
uživatelský manuál
Verze dokumentu: 4.0 | Datum vydání: 28. 5. 2014 | Poslední úprava: 15. 6. 2016 | www.summitd.cz
SMS | Summit Management System
Obsah
1
Úvod................................................................................................................3
1.1
Přehled verzí HW a FW ...................................................................................3
1.2
Nástroje pro konfiguraci .................................................................................4
2
Mikrovlnný spoj řady BT ........................................................................................5
2.1
Základní popis ..............................................................................................5
2.2
Blokové schéma ............................................................................................6
3
Licencování spojů ................................................................................................7
3.1
Odblokovací PIN............................................................................................7
3.2
Prodlužovací PIN / klíč ...................................................................................7
3.3
Navyšovací rychlostní klíč ................................................................................7
4
Prostředí programu ..............................................................................................8
4.1
Hlavní ovládací a informační panel.....................................................................8
4.2
Hlavní menu .............................................................................................. 10
4.3
Stavová lišta .............................................................................................. 10
5
Scan ODUs ....................................................................................................... 11
5.1
Nastavení IP adresy ..................................................................................... 11
5.2
Informace o zařízení .................................................................................... 12
5.3
Smazaní hesla pro zápis/čtení ........................................................................ 12
6
Main .............................................................................................................. 13
7
Radio ............................................................................................................. 14
7.1
Nastavení rádia .......................................................................................... 14
7.2
Šifrování rádia ............................................................................................ 15
7.3
Statistika rádia ........................................................................................... 15
8
Ether ............................................................................................................. 17
8.1
9
Nastavení ETH interface................................................................................ 17
IP ................................................................................................................. 21
9.1
Nastavení MGMT do VLAN .............................................................................. 22
9.2
Nastavení protokolu SNMP ............................................................................. 22
9.3
Heslo pro management spoje ......................................................................... 22
10
Statistics ........................................................................................................ 23
11
Check links ...................................................................................................... 24
12
Spektrální analyzátor ......................................................................................... 26
13
Upgrade ......................................................................................................... 27
14
Power ............................................................................................................ 28
www.summitd.cz
Str. 2
SMS | Summit Management System
1 ÚVOD
Tento návod je určen pro konfiguraci, diagnostiku a dohled mikrovlnných spojů řady BT.
1.1 Přehled verzí HW a FW
V tabulka 1 je uveden přehled podporovaných FW k jednotlivým modelům zařízení typu BT. Výrobce
obecně doporučuje upgrade DSP firmware za účelem opravy problémů, jinak doporučuje ponechání
DSP firmware nahraného a odzkoušeného z výroby.
Model
RF pásmo
Verze HW
Verze CPU firmware
Verze DSP firmware
BT H
17/24 GHz
1.0.1
2.6.44 a novější
13.4.2014
BT H
17/24 GHz
1.0.4, 1.0.5, 1.0.6
2.6.44 a novější
25.10.2015 a novější
BT 10
10 GHz
1.0.3
2.6.55 a novější
27.8.2015 a novější
BT 17 6dBm
17 GHz
1.0.3, 1.1.3
2.8.87 a novější
25.10.2015 a novější
BT 17 10dBm
17GHz
1.0.3, 1.1.3
2.8.87 a novější
25.10.2015 a novější
tabulka 1
Upozornění:
-
Funkce Backup routing je povolen pouze u modelu BTH s DSP firmware 13.4.2014, u
ostatních modelů nelze využívat.
Model BTH s DSP firmware 13.4.2014 nepodporuje prioritizaci 802.1p a DiffServ.
V tabulka 2 je uveden přehled HW verzí jednotlivých modelů. Informaci o verzi HW (CNT.RF) a FW
naleznete v programu SMS na stránce
Upgrade.
Model
Verze HW
Poznámky
BT H
1.0.1, 1.0.5
Základní verze BTH s kapacitou 900 Mbps. Tx power 12 dBm.
BT H
1.0.4
BTH s vyšším vysílacím výkonem. Tx power: 17 dBm (4QAM),
15 dBm (16QAM), 12 dBm (64QAM).
BT H
1.0.6
BTH s kapacitou spoje 1 Gbps. TX power 12 dBm (128QAM-10dBm)
BT 10
1.0.3
Základní verze, kapacita 200 Mbps, Tx power 10 dBm.
BT 17 6dBm
1.1.3
Základní verze, kapacita 812 Mbps, univerzální jednotka, TX power 6 dBm.
BT 17 10dBm
1.1.3
Kapacita 812 Mbps, jednotka typu L a H, TX power 10 dBm.
tabulka 2
www.summitd.cz
Str. 3
SMS | Summit Management System
1.2 Nástroje pro konfiguraci
Program Summit Management System (dále SMS) je určen pro konfiguraci, diagnostiku a dohled
radioreléových spojů SUMMIT DEVELOPMENT. Program SMS je spustitelný pod operačním systémem
WINDOWS, LINUX (s využitím programu WINE), ANDROID (V Google Play naleznete pod názvem
„Summit Tools“). Pro dohled spoje v režimu čtení lze využít i webový prohlížeč.
SMS pod OS Windows nevyžaduje žádnou instalaci. Jedná se o samostatně spustitelný soubor
“smsc.exe“. Aktuální verze SMS je ke stažení na adrese www.summitd.cz/cz/download (program je
v komprimovaném souboru typu .ZIP a před jeho spuštěním se musí rozbalit).
www.summitd.cz
Str. 4
SMS | Summit Management System
2 MIKROVLNNÝ SPOJ ŘADY BT
2.1 Základní popis
Mikrovlnný spoj řady BT umožňuje bezdrátové spojení typu Point to Point (PtP bridge) pro přenos dat,
hlasu a videa (nabízí spolehlivé řešení pro provoz tripple play služeb). Spoj pracuje ve Full-Duplexním
režimu umožňující současný přenos oběma směry. Provedení jednotky je typu FOD (Full Outdoor) s
přímou montáží na parabolickou anténu. Ke spoji jsou dodávány antény o průměru paraboly 35 cm, 65
cm, 90 cm nebo 120 cm.
Uživatelské rozhraní nabízí:




2 x rozhraní pro metalický Gigabit Ethernet s podporou PoE+ (Eth1, Eth2)
2 x SFP rozhraní pro připojení Gbit optiky (SFP1, SFP2)
Konektor pro připojení napájecího napětí 20 až 60 VDC (PWR)
N-konektor pro připojení voltmetru (měření síly RX signálu)
Spoj umožňuje plně využívat až 3 nezávislé Ethernet kanály. Port Eth1/SFP1 je primárně určen pro
přístup na management zařízení a nelze je zakázat. Podle potřeb lze management povolit/zakázat i
na portech Eth2/SFP2.
Ventil pro vyrovnání tlaku
Zemnící šroub M8
Konektor N (RSSI)
PWR (DC input 20-60V)
SFP1 (Gbit SFP slot)
Eth1 (100/1000Base-T)
Eth2 (100/1000Base-T)
SFP2 (Gbit SFP slot)
Obr.1: Mikrovlnné zařízení typu BT
www.summitd.cz
Str. 5
SMS | Summit Management System
2.2 Blokové schéma
Obr.2: Blokové schéma mikrovlnného spoje řady BT
www.summitd.cz
Str. 6
SMS | Summit Management System
3 LICENCOVÁNÍ SPOJŮ
3.1 Odblokovací PIN
Při prvním spuštění zařízení je aktivován čítač udávající počet dní do zablokování zařízení
(standardně 30 dní). Do této doby je nutné zadat odblokovací PIN, v opačném případě spoj přestane
správně přenášet data (přístup na management zařízení není omezen). Odblokovací PIN se vkládá přes
tlačítko Set pin umístěné uprostřed na hlavním panelu SMS. Odblokovací PIN obdrží zákazník od svého
přímého prodejce automaticky po jeho úplném zaplacení.
3.2 Prodlužovací PIN / klíč
V případě pořízení spoje na splátky je zákazníkovi po každé splátce vygenerován prodlužovací
PIN/klíč, který navyšuje dobu platnosti zařízení (až do jeho úplného zaplacení). Obdrží-li zákazník
spoje krátký numerický prodlužovací PIN (maximálně 4 cifry), pak se vkládá stejně jako odblokovací
PIN přes tlačítko Set pin. Obdrží-li zákazník dlouhý alfanumerický prodlužovací klíč, pak se vkládá
přes tlačítko License key umístěné na hlavním panelu SMS.
3.3 Navyšovací rychlostní klíč
Pro navýšení stávající licenční rychlosti se používá navyšovací rychlostní klíč. Po zakoupení licence na
vyšší přenosovou rychlost zákazník obdrží navyšovací rychlostní klíč, který se vkládá přes tlačítko
License key umístěné na hlavním panelu SMS,
vkládání prodlužovacích a
navyšovacích rychlostních klíčů
Vsvkládání odblokovacích a prodlužovacích PINů
Obr.3: Vkládání PINů a licenčních klíčů
www.summitd.cz
Str. 7
SMS | Summit Management System
4 PROSTŘEDÍ PROGRAMU
Hlavní ovládací a informační panel
Hlavní menu
Stavová lišta
Pracovní okno
Obr.4: Prostředí programu SMS
4.1 Hlavní ovládací a informační panel
Ukazatel průběhu komunikace
se zařízením
Obr.5: Ovládací prvky
Pokus o spojení (lze přerušit kliknutím na ukazatel).
Spojení proběhlo úspěšně.
Spojení selhalo.
Get
Aktualizace parametrů zařízení.
Get c
Aktualizace parametrů zařízení nepřetržitě po jedné sekundě.
Přerušíme kliknutím na tlačítko Get nebo kliknutím na barevný
ukazatel průběhu komunikace.
Default
Tovární nastavení zařízení (nemá vliv na změnu IP adresy).
www.summitd.cz
Str. 8
SMS | Summit Management System
Put
Provedení a uložení změn.
Perm
Způsob uložení změn do zařízení. Pokud je tlačítko Perm označené,
pak se změny uloží do zařízení trvale (permanentně). Pokud je
tlačítko Perm odznačené, pak se změny uloží dočasně
(nepermanentně) na 5 minut a poté se automaticky obnoví původní
nastavení.
R
Přepínání mezi místní E (Ethernet) a vzdálenou R (Remote) stranou
spoje. Indikace strany je vyznačena modrým písmenem pod tlačítkem
Put. Nejsou-li rádia spojená, tlačítko R je neaktivní (zašedlé).
Num #
Výrobní číslo zařízení.
Model
Model zařízení (vpravo vedle Num#)
Name
Název zařízení.
Set Name
Uložení názvu zařízení (vlevo pole pro zadání).
License key
Vkládání licenčních klíčů pro navýšení přenosové rychlosti nebo
prodloužení doby platnosti zařízení (např. při splátkách). Po kliknutí
na tlačítko License key se otevře okno pro vložení klíče. Vložením
licenčního klíče pro navýšení rychlosti a potvrzením tlačítkem Send
dojde k povolení rádiové rychlosti v poli Speed na stránce RADIO
(nová rychlost se uplatní až výběrem z roletového menu Speed a
uložením do zařízení).
Obr.6: Okno pro zadávání licenčních klíčů
License speed
Maximální přenosová rychlost povolená v zařízení.
Actual speed
Aktuální rádiová linková rychlost TX/RX. Rychlost za lomítkem
označuje aktuální celkový objem dat přenášený rádiem.
Status
Informace o stavu spoje.
Connected
Rádio spojeno.
Not connected
Lokální strana je ve stavu nespojeno.
Connected (Rem. n.c.)
Vzdálená strana je ve stavu nespojeno.
Connected (VPN mishmash)
Šifrování rádia není na obou stranách
nastaveno stejně. Může se také objevit
při velmi silném chybování rádia 10-3.
Connected Loop
Rádiový Loopback. Rádiový přijímač se
naladí na frekvenci svého vysílače (pro
účely otestování funkčnosti rádia).
Informace není k dispozici.
No stat available
Pole pro zadání IP adresy a hesla pro komunikaci se zařízením. Heslo
pro čtení/zápis se nastavuje na stránce IP. Double klik myší přepíná
zobrazení hesla z ASCI znaků na „********“ a naopak.
Obr.7: IP adresa a heslo
www.summitd.cz
Str. 9
SMS | Summit Management System
Set pin
Vložení odblokovacího PINu.
Čítač doby platnosti zařízení (platnost 13 dní a 1 hodina).
Čítač doby platnosti zařízení (platnost se blíží ke konci).
Doba platnosti zařízení vypršela.
Obr.8: Čítač doby platnosti
4.2 Hlavní menu
Autodetekce zařízení SUMMIT DEVELOPMENT
Základní přehled o spoji
Nastavení rádia
Přehled a konfigurace Ethernet interface
Nastavení IP, SNMP, VLAN, šifrování rádia
Statistika Ethernetu a Rádia
Dohled spojů SUMMIT DEVELOPMENT
Spektrální analyzátor
Přehled a nastavení E1 / 2E1
Upgrade CPU, DSP, PVG
Informace o napájení a SFP
Obr.9: Hlavní nabídka
4.3 Stavová lišta
Pro konfiguraci a dohled spojů lze spustit až 6 instancí programu SMS. První spuštění SMS je vždy typu
MASTER. Každé následující spuštění je typu SLAVE. Instance MASTER replikuje broadcasty do instancí
typu SLAVE. Ukončí-li se instance typu MASTER, nebudou se dále replikovat broadcasty do instancí
typu SLAVE (do doby, než bude spuštěna nová instance SMS).
Počet odvysílaných paketů
Počet přijatých paketů
IP adresa konfigurovaného zařízení
Počet přijatých broadcast paketů (instance typu MASTER)
Počet přijatých broadcast paketů (instance typu SLAVE)
Obr.10: Stavová lišta s instancí programu typu MASTER / SLAVE
www.summitd.cz
Str. 10
SMS | Summit Management System
5 SCAN ODUS
5.1 Nastavení IP adresy
Pro nastavení IP adresy použijte port Eth1 nebo SFP1.
Spusťte SMS a v hlavním menu vyberte Scan ODUs. Zařízení by se mělo během několika desítek
sekund objevit v tabulce. Zobrazení zařízení v tabulce urychlíte stiskem tlačítka Scan (Pozn: pro
vyhledávání zařízení je používán UDP port 53416). V tabulce označte zařízení na kterém chcete
nastavit IP adresu a klikněte na tlačítko Set IP. Objeví se okno pro nastavení IP adresy. Do pole IP
address zadejte novou IP adresu. Tato adresa musí být ve stejném rozsahu sítě jako IP adresa
připojeného PC. Následným stisknutím tlačítka Set new IP setting dojde ke změně IP adresy.(Pozn.
maska podsítě a výchozí brána se nevyplňuje).
Obr.11: Scan ODUs – vyhledání zařízení v síti
Obr.12: Nastavení IP adresy
www.summitd.cz
Str. 11
SMS | Summit Management System
UNI old IP setting
Aktuální nastavení IP.
UNI new IP setting
Nové nastavení IP.
IP address
IP adresa zařízení.
Subnet mask
Maska podsítě (nevyplňuje se).
Default gateway
Výchozí brána (nevyplňuje se).
IP restriction
Přístup na zařízení podle IP rozsahu.
UDP port number
Číslo UDP portu pro komunikaci se zařízením.
Enable VLAN
Povolení VLAN.
Clear IP security password
Vymazání hesla pro konfiguraci a dohled.
Pin for clear
PIN pro smazání hesla.
5.2 Informace o zařízení
Rádiové zařízení vysílá každých 30 sekund základní informace o jeho nastavení a stavu. Tyto
informace se zobrazují a pravidelně aktualizují v tabulce Scan ODUs, (vysílání broadcast paketů lze
vypnout na stránce IP – Broadcast sending off).
Name
Název zařízení.
Num#
Výrobní číslo zařízení (liché = dolní XL, sudé = horní XH).
IP addr
IP adresa zařízení.
Sub. mask
Maska podsítě.
Def gate
Výchozí brána.
Port
Číslo UDP portu pro komunikaci se zařízením.
IP resc.
Povoluje přístupu na management zařízení podle IP rozsahu.
VLAN
Informace o VLAN.
Status
Stav zařízení.
RSSI
Úroveň přijímaného signálu.
Old [h:m:s]
Uplynulá doba od posledního příjmu broadcastu ze zařízení.
Clear
Restart SMS (znovunačtení zařízení v tabulce).
Set IP
Nastavení IP adresy + smazání hesla pro přístup na management
zařízení.
Scan
Vyhledání zařízení SUMMIT v lokální síti (UDP broadcast).
Enable broadcast receive
Povolit/ Zakázat přijímání broadcast paketů ze zařízení.
5.3 Smazaní hesla pro zápis/čtení
Na stránce Scan ODUs označte zařízení, na kterém chcete vymazat heslo pro zápis/čtení. Poté
klikněte na tlačítko Set IP, objeví se okno pro nastavení IP adresy. V tomto okně zatrhněte Clear IP
security password a do pole Pin for clear zadejte PIN pro smazání hesla. Vše potvrďte tlačítkem Set
new IP setting.
Upozornění: Je-li při mazání hesla na stránce IP zatrženo Disable IP SET in Scan ODUs, musí se
zařízení pro dokončení operace restartovat (připojením a odpojením zařízení od napájení). PIN pro
smazání hesla obdržíte po ověření od přímého prodejce spoje (kontaktujte obchodní oddělení).
www.summitd.cz
Str. 12
SMS | Summit Management System
6 MAIN
1
2
3
4
5
6
7
8
Obr.13: MAIN - základní přehled spoje
1
Název zařízení.
2
Výrobní číslo zařízení.
3
IP adresa zařízení.
4
Číslo kanálu + frekvence [MHz].
5
Číslo kanálu + frekvence [MHz].
6
Status spojení.
7
RSSI – síla přijímaného signálu.
8
Eb/No – poměr signál / šum.
www.summitd.cz
Str. 13
SMS | Summit Management System
7 RADIO
Obr.14: RADIO - stránka pro nastavení a statistiku rádia
7.1 Nastavení rádia
TX chn
Nastavení kanálu vysílače. Vedle napravo je zobrazen kmitočet
vysílače v MHz. Přes toto pole lze také zadávat a ukládat frekvenci
přímo do zařízení [Enter -> Put].
RX chn
Nastavení kanálu přijímače. Vedle napravo je zobrazen kmitočet
přijímače v MHz. Přes toto pole lze také zadávat a ukládat frekvenci
přímo do zařízení [Enter -> Put].
TX ofs
Nastavení offsetu vysílacího kmitočtu (s min. krokem +/-0,25 MHz
a max. ½ nastavené velikosti TX Bandwidth).
RX ofs
Nastavení offsetu přijímacího kmitočtu (s min. krokem +/- 0,25 MHz
a max. ½ nastavené velikosti RX Bandwidth).
Speed
Nastavení rádiové rychlosti / modulace.
TX Bandwidth
Změna šířky vysílacího kanálu. U modelu BT17G platí podmínka, že
součet TX Bandwidth + RX Bandwidth nesmí přesáhnout 160 MHz.
RX Bandwidth
Změna šířky přijímacího kanálu. U modelu BT17G platí podmínka, že
součet TX Bandwidth + RX Bandwidth nesmí přesáhnout 160 MHz.
Tx Power
Nastavení vysílacího výkonu (při APC má význam horního limitu TX
power). Žluté podbarvené pole signalizuje, že aktuální výkon se
neshoduje s nastaveným. To může nastat např. při zapnuté aut.
regulaci výkonu (APC) nebo pokud zvolená modulace nepodporuje
nastavený výkon).
Tx Min Power
Má význam pouze při APC, který definuje dolní limit pro TX power.
www.summitd.cz
Str. 14
SMS | Summit Management System
RF LOOP
Smyčka na rádiu sloužící jako jednoduchý test funkčnosti rádia.
Kmitočet přijímače se naladí na kmitočet svého vysílače. U hybridního
rádia BTH nelze z principu vysílače/přijímače tuto funkci využít.
Tx Power off
Vypnutí vysílače s možností nastavení časového intervalu (v
sekundách).
FEC
Dopředná korekce chyb (uživatelsky nastavitelná úroveň 0-16). Při
úrovni 0 je FEC vypnutý. Při úrovni 16 je síla FEC nejvyšší. U zařízení
BTH je FEC implementován pouze pro úroveň 0 (vypnuto) nebo 16
(zapnuto). Při zapnutém FEC se citlivost přijímače obvykle zvýší o 4-5
dB a celková přenosová rychlost klesne o 9 %).
INT
Prokládání (Interleaving). Ochrana rádiového přenosu proti rušivým
signálům impulsního charakteru a shlukům chyb. Uživatelsky
nastavitelná úroveň prokládání 0-16. Vyšší číslo znamená vyšší
odolnost. Doporučujeme ponechat na úrovni 16.
Enable beeper
Akustická signalizace pro směrování spoje. Vyšší frekvence  vyšší síla
přijímaného signálu (po 15 minutách se funkce automaticky
deaktivuje).
Enable APC
Povolení automatické regulace vysílaného výkonu. Vysílaný výkon je
regulován na základě informace o kvalitě přijímaného signálu z
protější strany. Rozsah regulace výkonu může být omezen
prostřednictvím TX power (horní limit) a TX min Power (dolní limit).
RSSI
Regulace vysílaného výkonu podle nastaveného RSSI. Pro využívání
této funkce je nutné mít povolené i Enable APC.
Tx Min Power
Definuje dolní limit pro TX power (má význam pouze při APC).
Enable ACM
Povolení adaptivní modulace. ACM automaticky řídí stupeň modulace
podle aktuálních podmínek v rádiovém kanále.
Configured
Datum poslední konfigurace z dané IP adresy.
7.2 Šifrování rádia
Šifrování rádia je implementováno podle algoritmu A5/2. Jsou-li hesla na obou stranách spoje
nastaveny odlišně, tak se v hlavním ovládacím panelu zobrazí status spoje Connected VPN mishmash.
To znamená, že spoj je rádiově spojený, ale nesprávně přenáší data. Šifrováním rádia se nesníží
celková přenosová rychlost.
Obr.15: Šifrování rádia
Password Quality
Vyhodnocení kvality hesla (je doporučeno používat kombinaci malých
a velkých písmen spolu s číslicemi).
Password
Pole pro zadání hesla.
7.3 Statistika rádia
Tx F
Vysílací frekvence [MHz].
www.summitd.cz
Str. 15
SMS | Summit Management System
Rx F
Přijímací frekvence [MHz].
temp
Teplota uvnitř zařízení [°C].
Polarizace
Polarizace zařízení (je dána natočením zařízení)
Vertikální (DOWN)
Vertikální (UP)
Horizontální (LEFT)
Horizontální (RIGHT)
Obr.16: Polarizace rádia
RSSI
Úroveň přijímaného signálu [dBm].
Eb/No
Poměr signál / šum (včetně rušení) [dB].
Tx power
Aktuální vysílaný výkon [dBm].
Avail. sec
Délka provozu v sekundách od posledního nulování.
Err sec
Silně chybující sekundy (chybovost 10-3 a horší) od posledního nulování
Err
Celkový počet chyb na rádiu od posledního nulování.
Berr
Chybovost za poslední sekundu [bit/s]
Reset
Nulování čítačů.
www.summitd.cz
Str. 16
SMS | Summit Management System
8 ETHER
Obr.17: Stránka pro nastavení ETHERNET
8.1 Nastavení ETH interface
Enable
Povolení/Zakázání portu Eth2 (kanál č.2), SFP2 (kanál č.3). Porty
Eth1/SFP1 (kanál č.1) jsou povoleny trvale, protože sdílí provoz i pro
management spoje. Přepínač u Eth1/SFP1 určuje, který port bude
upřednostněn, budou-li ke switchi připojeny oba současně.
Force 100Mbps
Nastavení Eth portu pro režim 100 Mbps a Full Duplex.
Force SFP 1Gbps
Nastavení SFP portu pro režim 1 Gbps (nefunguje-li Auto-Negotiation)
Flow control
Řízení toku (Flow Control) dle IEEE 802.3x. V případě zaplnění
vstupního bufferu nedochází k zahazování rámců. Pro správnou funkci
musí podporovat Flow Control i síťový prvek připojený k zařízení.
MTU [bytes]
Nastavení maximální přenosové jednotky. MTU lze nastavit až na
hodnotu 11 000 bytes. Pro nejvíce rozšířený Ethernet dostačuje
nastavení MTU na velikost 1600 bytes.
Buffer
Nastavení velikosti vyrovnávací paměti (není-li aplikačně vyžadováno
jinak, dopoučujeme ponechat na hodnotě 8192KB). Přenosový kanál
číslo 2 a 3 má nastavenou fixní hodnotu velikosti vyrovnávací paměti.
BW limit [Mbps]
Omezení přenosové rychlosti (limit pro bandwidth). Maximálně lze
nastavit na hodnotu 1000 Mbps.
Priority
Natavení priority kanálu. Je-li v kanále s vyšší prioritou v určitém
okamžiku vyžadována vyšší propustnost, odebere prioritnější kanál
potřebnou kapacitu přenosové rychlosti z kanálu z nižší prioritou a po
odeznění požadavku vrátí tuto kapacitu zpět (za předpokladu, že
prioritní kanál není omezený BW limitem).
www.summitd.cz
Str. 17
SMS | Summit Management System
Cross
Křížení kanálů (portů). Datový traffic např. na portu ETH2 lze
prostřednictvím Cross nastavení vyvést na opačné straně spoje z portu
SFP2 a opačně. U BTH zařízení se starším DSP firmwarem 13.4.2014
nelze křížení provádět s portem pro management spoje (port
označený číslem 1).
Obr.18: Možnosti nastavení prioritizace a křížení dat. kanálu –(Priority/Cross)
TX speed [Mbps]
Přenosová rychlost (směr do vysílače rádia).
TX buffer [KB]
Vyrovnávací paměť vysílače. Doporučujme ponechat na max.
RX speed [KB]
Přenosová rychlost (směr z přijímače rádia).
802.1p priority enable
Povolení prioritizace paketů podle IEEE 802.1p. Prioritizace provozu
na Eth1/SFP1 je určena nastavením 3 bitové hodnoty v eth rámci a
matematické relace. Při povolení 802.1p dojde automaticky k vypnutí
funkce Flow Control.
www.summitd.cz
Str. 18
SMS | Summit Management System
DiffServ
Differentited Services (rozlišované služby). Zadáním masky a hodnoty
je vytvořen DSCP kód (Differentiated Services Code Point) podle
kterého se rozlišuje požadovaná úroveň služby na Eth1/SFP1. Při
povolení DiffServ dojde automaticky k vypnutí Flow Control.
Mask
Vaulue
8 bitová maska (masku lze zadat hexadecimálně nebo dekadicky).
Hodnota pro DSCP (hodnotu lze zadat hexadecimálně nebo dekadicky).
Obr.19: 802.1p/DiffServ - Prioritizace provozu na ETH1/SFP1 přes kanál 2
Obr.20: 802.1p/DiffServ - Prioritizace provozu na ETH1/SFP1 přes kanál 3
www.summitd.cz
Str. 19
SMS | Summit Management System
Broadcast control
Řízení/omezení broadcast provozu.
Threshold [0 - 4095]
Nastavení prahu broadcast paketů [kilo packet per sekund].
Synchronous Ethernet
Synchronní Ethernet (není implementováno).
ReBoot
Restart zařízení (cca 30 sekund). Restart nezpůsobí změny v nastavení
Rádia a Ethernetu.
Last restart
Zobrazuje důvod posledního restartu zařízení.
User requested
Restart vyžádaný uživatelem (tlačítko ReBoot)
Power on reset
Restart odpojením/připojením napájení
Watchdog reset
Restart vyžádaný uživatelem (tlačítko ReBoot)
Configurated
Datum poslední zápisu do zařízení.
Backup routing
Možnost zálohování spoje. Při rozpojení rádia se přesměruje provoz na
port s připojenou zálohou. V SMS na stránce Ether se v poli Backup
routing zatrhne port, který má být zálohovaný a port na kterém je
připojeno záložní zařízení. Funkci podporuje pouze model BTH s
verzí DSP firmware 13.4.2014.
Force link down
Při rozpojení rádia dojde na portu k vynucení LINK DOWN.
Time Up
Časová prodleva od okamžiku, kdy je rádio znovu ve stavu connected.
Po této době dojde k přepnutí provozu na původní trasu a k nahození
linku na daném portu.
Obr.21: Backup routing - zálohování spoje
www.summitd.cz
Str. 20
SMS | Summit Management System
9 IP
Obr.22: Nastavení SNMP, VLAN, hesla pro management
IP address: UDP port number Nastavení 32 bitové IP adresy a UDP portu pro komunikaci se
zařízením (Pro prvotní nastavení IP adresy zařízení je určena stránka
Scan ODUs).
Managment IP Restrictions
Omezení přístup na zařízení podle síťové IP adresy .
Příklad:
192.168.18.0 / 24
IP adresa / 24 bitová maska (255.255.255.0)
Na zařízení mají přístup pouze stanice s IP adresou 192.168.18.xxx.
Broadcast sending off
Vypnutí vysílání broadcastů ze zařízení do sítě. Je-li funkce aktivována
a zařízení je poté vypnuto a znovu zapnuto, tak je pro zajištění
autodetekce zřízení ve Scan ODUs vždy povoleno odvysílání pěti
broadcast paketů. Pozn: Pokud je zařízení nastaveno do VLAN, pak se
odvysílávají 3x po 30 sec. broadcasty do VLAN a 2 x do LAN.
Disable IP set in Scan ODU
Zákaz možnosti nastavení IP adresy přes Scan ODUs. V případě
zapomenutí hesla lze toto heslo smazat postupem podle odstavce 5.3.
Upozornění! Je-li při postupu mazání hesla aktivováno Disable IP SET
in Scan ODUs je z bezpečnostního hlediska nutné zařízení ještě
restartovat (připojením a odpojením zařízení od napájení).
Enable http access
Přístup na zařízení přes HTTP.
Enable http access password Přístup na zařízení přes HTTP (zabezpečený heslem).
www.summitd.cz
Str. 21
SMS | Summit Management System
9.1 Nastavení MGMT do VLAN
Enable VLAN
Povolit Management zařízení pro VLAN.
VLAN priority tag
Nastavení priority podle protokolu 802.1p (je-li využíváno).
VLAN CFI
Nastavení příznaku CFI. Je-li CFI enable, přístup na management
zařízení je možný pouze z VLANy nastavené v poli VLAN ID. Je-li CFI
disable, přístup na management je možný i z nativní VLAN ID 1.
VLAN ID
Číslo VLANy.
9.2 Nastavení protokolu SNMP
Zařízení lze monitorovat pomocí protokolu SNMPv2. V SMS se povolí Enable SNMP a vyplní pole pro
autentizaci označené jako SNMP read Community string. Na stránkách www.summitd.cz/download/
lze pro zařízení SUMMIT stáhnout .mib file nebo .XML šablonu do CACTI.
Enable SNMP
Povolení SNMP protokolu.
SNMP Read Community string Heslo pro autentizaci.
SNMP SYS Location
Fyzické umístění zařízení.
Change NAME to
SYS LOCATION in Scan ODUs
Přepínač zobrazení jména ve Scan ODUs (mezi „jménem zařízení“ a
jménem zadaným v SYS LOCATION).
9.3 Heslo pro management spoje
Komunikaci se zařízením lze zašifrovat proti zneužití neoprávněnou osobou. Komunikační heslo lze
nastavit zvlášť pro čtení i zápis. Uložením hesla do zařízení se toto heslo zobrazí v hlavním řídícím
panelu (pod polem pro zadání IP adresy). V poli pro heslo je možné double klikem pravého tlačítka
myši přepínat zobrazení hesla na ASCI znaky nebo znaky „*******“).
Obr. 23: Nastavení hesla pro management spoje
Password Quality
Kvalita hesla (je doporučeno používat kombinaci malých a velkých
písmen spolu s číslicemi).
Password
Heslo pro komunikaci se zařízením (pro čtení i zápis).
Enable read password
Povolení nastavení hesla pouze pro čtení.
Read password
Nastavení hesla pro čtení.
www.summitd.cz
Str. 22
SMS | Summit Management System
10 STATISTICS
Obrázek 24 Podrobná statistika na Ethernetu a Radiu
ETH IN OK
Počet správně přijatých paketů z ETH.
ETH IN ERR
Počet chybně přijatých paketů z ETH.
ETH IN OK Byte
Počet správně přijatých bytů.
ETH IN ERR Byte
Počet chybně přijatých bytů.
ETH IN Short
Počet přijatých paketů o velikosti nižší než 53 bytů (pakety o velikosti
nižší než 53 bytů jsou zahazovány)
ETH IN Long
Počet přijatých paketů o velikosti vyšší než MTU (pakety o velikosti
vyšší než je nastavené MTU jsou zahazovány).
RX OK
Počet správně přijatých paketů na rádiu.
RX ERR
Počet chybně přijatých paketů na rádiu.
Rx OK byte
Počet správně přijatých bytů na rádiu.
Rx ERR byte
Počet chybně přijatých bytů na rádiu.
ETH OUT OK
Počet správně odvysílaných paketů do ETH.
ETH OUT ERR
Počet chybně odvysílaných paketů do ETH.
TX Dropped
Počet zahozených paketů. Pakety jsou zahazovány vlivem přetečením
vstupního vysílacího bufferu. Problém je možno odstranit shapingem
nebo pomocí Flow Control (zvyšuje latenci spoje).
TX Pause
Počet odvysílaných Pause paketů.
Elapsed Time
Uplynulá doba od posledního nulování čítačů.
Uptime
Doba provozu zařízení.
RESET
Nulování všech čítačů.
www.summitd.cz
Str. 23
SMS | Summit Management System
11 CHECK LINKS
Stránka Check Links slouží pro rychlý dohled a kontrolu většího počtu spojů SUMMIT DEVLOPMENT.
Spoj je v tabulce zobrazován jako dvojřádek se světlejším a tmavším pozadím. U vybraného spoje
(dvojřádek) se pozadí přebarví na modrý odstín. Údaje v tabulce přebarvené na žluto indikují
varování (zhoršení kvality spoje). Údaje v tabulce přebarvené na červeno indikují kritický stav spoje.
Obr.25: Dohled spojů SUMMIT DEVELOPMENT
Add
Přidání spoje pro dohled. Vložte IP adresu obou stran, případně heslo.
Load
Načtení spojů z textového souboru. Do textového souboru se zadává IP
adresa a heslo jednotlivých stran spoje (jeden řádek = jeden spoj).
Prázdné řádky jsou ignorovány, komentáře se označují středníkem.
Struktura:
IP ADRESA 1
“HESLO 1“
IP ADRESA 2
“HESLO 2“
Obr.26: Textový soubor k nadefinování a editaci spojů pro dohled
Save
Uložení všech spojů v tabulce do textového souboru formátu .txt.
Edit
Editace adresy a hesla vybraného spoje.
Del
Vymazání vybraného spoje z tabulky.
www.summitd.cz
Str. 24
SMS | Summit Management System
Find
Vyhledání spoje zadáním IP adresy a portu.
Enable Scan
Povolit skenování spojů v tabulce.
Scan Rate [min]
Rychlost skenování celého seznamu v minutách. Hodnota udává, jak
často se má skenovat seznam spojů v tabulce (maximální rychlost
skenování jednoho spoje je jedna sekunda.
Load last state
Umožňuje načíst poslední seznam spojů do tabulky při znovuotevření
programu SMS.
# of RL Links
Počet spojů v tabulce. Nad tímto číslem je zobrazeno pořadové číslo a
IP adresa aktuálně skenovaného spoje.
Change NAME to SYS LOC.
Přepíná zobrazení názvu zařízení (Unit name / SySLocation Name)
Name
Název zařízení.
C
Stav zařízení (Condition).
warn
err
-
Varování (žluté podbarvení)
Kritický spoj (červené podbarvení)
#
Výrobní číslo zařízení.
IP Addr
IP adresa zařízení (předchází-li IP adrese symbol e, znamená to, že se
jedná o model zařízení s rozhraním E1)
Pass
Ochrana zařízení heslem (pokud je zobrazena *, pak je jednotka
chráněna heslem).
Status
Stav zařízení.
Eb/No
Kvalita signálu.
Berr
Chybovost spoje.
Plost
Počet ztracených paketů.
Old
Doba od posledního příjmu broadcastu ze zařízení.
Spoje lze řadit podle jakéhokoliv parametru sloupce. Při kliknutí na název sloupce se objeví znak „>“
nebo „<“. Znak „>“ seřazuje hodnoty v sloupci od hodnot nevyšších po nejnižší. Znak „<“ seřazuje
spoje v sloupci od hodnot nejnižších po nejvyšší.
www.summitd.cz
Str. 25
SMS | Summit Management System
12 SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTOR
Spektrální analyzátor (SA) zabudovaný v zařízení se používá pro vyhledávání volného kanálu. SA je
vytvořen z části rádiového přijímače a proto je spoj během záznamu rádiově rozpojen a nepřenáší
data. Po ukončení záznamu se funkce spoje automaticky obnoví za 15-20 sec. Spektrum lze měřit
z místní i protější strany.
Obr.27: Spektrální analyzátor
SCAN
Spuštění skenování frekvenčního spektra.
Rem Tx off
Vypnutí protějšího vysílače (s časovým intervalem).
Rem Tx off during scan
Během skenování frekv. spektra je vypnutý vysílač protější strany.
Červená křivka
Naměřené spektrum.
Modrá křivka
Maska rozdělení kanálů.
www.summitd.cz
Str. 26
SMS | Summit Management System
13 UPGRADE
Stránka pro aktualizaci DSP a CPU (případně PVG u série spojů SDV). Upgrade firmware se provádí
tak, že se aktualizační soubory (dostupné na www.summitd.cz/download) nahrají do adresáře odkud
se spouští program SMS. Poté se spustí SMS, zvolí Upgrade a levým tlačítkem myši se vybere Upgrade
CPU, Upgrade DSP (případně PVG). Je doporučeno provádět nejdříve vzdálenou (Remote) stranu
spoje a pak lokální. U série spojů SDV je třeba po upgradu PVG zkontrolovat nastavenou šířku kanálu
(Bandwidth)!
Obr.28: Upgrade firmware
Při nahrávání firmware je nutné zajistit nepřetržité napájení zařízení! V opačném případě výrobce
neručí za způsobené škody.
Upgrade CPU
spuštění nahrávání CPU programu (po kompletním nahrání programu
proběhne restart zařízení v délce 30-40s)
Upgrade DSP
spuštění nahrávání DSP programu. (po kompletním nahrání programu
proběhne restart zařízení v délce 30-40s)
Upgrade PVG
spuštění nahrávání PVG programu.
www.summitd.cz
Str. 27
SMS | Summit Management System
14 POWER
Informace o napájení zařízení a připojeném SFP modulu.
Obr.29: Power
Input Voltage
Napětí na vstupu.
Input Power
Aktuální spotřeba zařízení.
DC Input Voltage (PWR)
Vstupní napětí na napájecím okruhu PWR.
DC Input Current (PWR)
Vstupní proud na napájecím okruhu PWR.
PoE Input Voltage (Eth1)
Vstupní napětí na napájecím okruhu Eth1.
PoE Input Voltage (Eth2)
Vstupní napětí na napájecím okruhu Eth2.
PoE Input Current (Eth1/2)
Vstupní proud na napájecím okruhu Eth1/Eth2.
SFP1
Informace o připojeném SFP1 modulu včetně diagnostiky DDM.
SFP2
Informace o připojeném SFP2 modulu včetně diagnostiky DDM.
www.summitd.cz
Str. 28

Podobné dokumenty

SMS - Summit Development

SMS - Summit Development 4.1 Nastavení IP adresy Pro nastavení IP adresy použijte port Eth1 nebo SFP1. Spusťte SMS a v hlavním menu vyberte Scan ODUs. Zařízení by se mělo během několika desítek sekund objevit v tabulce. Zo...

Více

ChARAkteRistikA - Summit Development

ChARAkteRistikA - Summit Development Mikrovlnné komunikační zařízení 16QAM 25, 50, 100 Mbps; 4QAM 12, 25, 50 Mbps NARROW 10G je digitální mikrovlnné komunikační zařízení poskytující bezdrátové spojení typu „point to point“ pro přenos ...

Více

Přístupový Router - Embedded Technologies sro

Přístupový Router - Embedded Technologies sro Modul podporuje skupinové vysílání IP-multicast, běžně používané např. pro šíření videa nebo VoIP komunikaci. V automatizaci se IGMP používá pro snížení zátěže sítí. Nasazení v prostředí Allen-Brad...

Více

Ověřená technologie určování vodorovných pohybů stožárů

Ověřená technologie určování vodorovných pohybů stožárů horizontálním rozsahem. Vhodné jsou např. antény typu 5 (IBIS-ANT5-H12V39). Radar se puškohledem zacílí na vybraný spoj stožáru, který se následně zaměří totální stanicí. Spoj vybraný pro zacílení ...

Více

Mikrovlnné spoje řady BT

Mikrovlnné spoje řady BT Datovým kabelem propojte zařízení s PC. Pro přístup na zařízení použijte port ETH1 / SFP1. Defaultní IP adresy zařízení jsou 192.168.2.9 (zařízení s dolní vysílací frekvencí) a 192.168.2.10 (zaříze...

Více

elektrická rozvodná zařízení switchboards switchgears

elektrická rozvodná zařízení switchboards switchgears a to i atypických požadavků zákazníka, které je možné odvodit z této typově testované konstrukce. Dalším neméně důležitým znakem je vysoká koncentrace přístrojů a tím větší využití místa při zachov...

Více

mestsky urad tabor - Obec Ratibořské Hory

mestsky urad tabor - Obec Ratibořské Hory nadřízený olgán uplatnit své vyjádření, ve kterém uledou požadavky 1la obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacíclr podklcdů' V téŽe llrůtě uplatní krajský úřadjako pi...

Více