Ceník nábytku

Komentáře

Transkript

Ceník nábytku
100
95
75
25
5
0
Ceník W - line
14. kvìtna 2010 5:02:12
Kovové prvky a doplòky White - LINE
Název
prvku
podnož 600mm C1/60 (pár)
podnož 800mm C1/80 (pár)
podnož 1600mm C1/160 (pár)
C1/80
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
C 1/60
C 1/80
C 1/160
2 190,2 190,4 020,-
Název
prvku
PN pultové nástavce
PN 80
800
280
340
PN 120
pultový nástavec d=800mm
pultový nástavec d=1200mm
pultový nástavec d=1400mm
pultový nástavec d=1600mm
pultový nástavec d=1800mm
pultový nástavec roh 90°
PN 80
340
C 1/60 stolová podnož
I 3/50
I 3/40
Název
prvku
Typové
oznaèení
I3/40
I3/50
samostatná noha 40x40mm
samostatná noha 50x50mm
1200
PN 140, PN 160, PN 180
Cena
/Kè/
Cena
/Kè/
PN 80
PN 120
PN 140
PN 160
PN 180
PN 90
1 563,1 849,2 134,2 419,2 625,1 725,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
PH 80
PH100
PH120
PH140
PH160
PH180
540,720,810,945,1 080,1 215,-
280
340
I 3 samostatné stolové
nohy s rektifikací v=725mm
Typové
oznaèení
369,369,-
1400, 1600, 1800
280
196
340
PN 90
Název
prvku
C6 držák PC
Typové
oznaèení
C6/L
C6/P
Název
prvku
PH dìlicí pøíèky
735,735,-
dìlící pøíèka d=800mm
dìlicí pøíèka d=1000mm
dìlicí pøíèka d=1200mm
dìlicí pøíèka d=1400mm
dìlicí pøíèka d=1600mm
dìlicí pøíèka d=1800mm
500
nosiè PC levý - v.450 mm
nosiè PC pravý- v.500 mm
1124
Cena
/Kè/
Cds4/R spojovací kanál délkovì
stavitelný k rohovým
sestavám s podnoží C1
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cds4- 80/120
Cds4-120/160
Cds4-140/180
Cds4-180/220
kanál ke stolu, 665-1065mm
kanál ke stolu, 1020-1460mm
kanál ke stolu, 1265-1660mm
kanál ke stolu, 1655-2060mm
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cds4/R- 80/120
Cds4/R-120/160
kanál ke stolu, 665-1065mm
kanál ke stolu, 1020-1460mm
Cena
/Kè/
22
800,1000,1200,1400,1600,1800
Poznámka: pro upevnìní pøíèek ke stolu se používají
držáky K12, které nejsou zahrnuty v cenì pøíèek !
- pro PH80, 100, 120 a 140 2ks K12
- pro PH160 a 180 3ks K12
780,870,945,1 230,-
Název
prvku
PJ dìlicí pøíèky s 1 policí
Cena
/Kè/
PJ 80, 120........
780,870,-
200
dìlící pøíèka s 1 pol.d=800mm
dìlicí pøíèka s 1 pol.d=1200mm
dìlicí pøíèka s 1 pol.d=1400mm
dìlicí pøíèka s 1 pol.d=1600mm
dìlicí pøíèka s 1 pol.d=1800mm
500
Cds4 spojovací kanál délkovì
stavitelný k nohám C1
800, 1200, 1400, 1600, 1800
22
PJ 120KP, 140KP........- se zkrácenou policí
K12, K13 kovové prvky pro
dìlící pøíèky
K12
K13
Typové
oznaèení
K12
K13
držák na dìlící pøíèku
oblý držák na polici - komaxit
Cena
/Kè/
1200, 1400, 1600, 1800
22
333,75,-
Název
prvku
PD dìlicí pøíèky se 2 policemi
ALMA
Typové
oznaèení
úchytka rozteè 128mm - komaxit
úchytka rozteè 128mm - chrom
úchytka rozteè 128mm - hliník
úchytka rozteè 128mm - komaxit
Z7 - K
Z7 - Cr
ALMA
ALMA - K
Cena
/Kè/
45,132,65,75,-
S9
držák krycí (èelní) desky - pár
Poznámka: prodáváno v páru, pravý a levý
Název
prvku
Kontejnery
- pojízdné
K4Z
K3Z
š×vxh = 430x580x600
zásuvky plastové
kontejner 4 zásuvky pojízdný
kontejner 3 zásuvky pojízdný
zásuvky kovové
kontejner 4 zásuvky pojízdný
kontejner 3 zásuvky pojízdný
kontejner pøístavný (pevný)
Cena
/Kè/
SCLP stolové clony 500mm
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
K4Z-P
K3Z-P
4 740,4 980,-
SCLP stolové clony 700mm
1200,1400,1600,1800,2000
K4Z-K
K3Z-K
REG-K
PD 80 (KP)
PD120 (KP)
PD140 (KP)
PD160 (KP)
PD180 (KP)
5 850,6 450,7 950,-
20
1 230,1 650,1 950,2 475,2 934,-
Cena
/Kè/
1 695,2 535,2 700,3 360,4 035,-
Poznámka: pro upevnìní pøíèek ke stolu se používají
držáky K12 a pro upevnìní police oblé držáky K13,
které nejsou zahrnuty v cenì dìlicích pøíèek!
- pro PD80, 120 a 140 2ks K12 a 4ks K13
- pro PD160 a 180 3ks K12 a 4ks K13
Název
prvku
Typové
oznaèení
stolová clona d=1200mm
SCLP1200/500
stolová clona d=1400mm
SCLP1400/500
stolová clona d=1600mm
SCLP1600/500
stolová clona d=1800mm
SCLP1800/500
1200,1400,1600,1800,2000
20
stolová clona d=2000mm
SCLP2000/500
Poznámka: pro upevnìní pøíèek ke stolu se používají
kovové konzole, které nejsou zahrnuty v cenì pøíèek !
- pro SCLP 1200,1400,1600 2ks
- pro SCLP 1800,2000
3ks
360,-
700
Typové
oznaèení
22
dìlící pøíèka se 2 pol.d=800mm
dìlicí pøíèka se 2 pol.d=1200mm
dìlicí pøíèka se 2 pol.d=1400mm
dìlicí pøíèka se 2 pol.d=1600mm
dìlicí pøíèka se 2 pol.d=1800mm
Typové
oznaèení
500
Název
prvku
200
200
1200, 1400, 1600, 1800
S9 držák krycí desky (pár)
200
200
800, 1200, 1400, 1600, 1800
22
PD 120KP, 140KP........- se zkrácenou policí
500
Z7
Název
prvku
500
PD 80, 120........
Z7, ALMA úchytka pro skøínì
a kontejnery
PJ 80 (KP)
PJ120 (KP)
PJ140 (KP)
PJ160 (KP)
PJ180 (KP)
Cena
/Kè/
Poznámka: pro upevnìní pøíèek ke stolu se používají
držáky K12 a pro upevnìní police oblé držáky K13,
které nejsou zahrnuty v cenì dìlicích pøíèek!
- pro PJ80, 120 a 140 2ks K12 a 2ks K13
- pro PJ160 a 180 3ks K12 a 2ks K13
500
Název
prvku
200
Typové
oznaèení
Název
prvku
stolová clona d=1200mm
stolová clona d=1400mm
stolová clona d=1600mm
stolová clona d=1800mm
stolová clona d=2000mm
Typové
oznaèení
SCLP1200/700
SCLP1400/700
SCLP1600/700
SCLP1800/700
SCLP2000/700
Cena
/Kè/
1790,1950,2090,2220,2370,-
Cena
/Kè/
2100,2320,2490,2650,2830,-
SCLP stolové clony 700mm
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
K7 elektroinstalace
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
- pøístavné (pevné)
REG-K
K7
š×vxh = 425x750x800
Strana 2
ètyøzásuvka s kabelem
K7
333,-
Stoly a stolové desky White - LINE
1131
2 355,2 640,2 940,-
1000
1600, 1800, 2000
Typové
oznaèení
800
stol.deska 1600x800/1000mm
stol.deska 1800x800/1000mm
stol.deska 2000x800/1000mm
KS02/16
KS02/18
KS02/20
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
PENTA
2 850,-
KAPKA jednací deska pøídavná
Cena
/Kè/
800
2 355,2 640,2 940,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
pøídavná deska 1141x1141mm
KAPKA
3 150,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
800
Název
prvku
1000
pøídavná deska 1565x800mm
135°
800
1565
760, 960, 1160
KS 02 stolová deska
Název
prvku
90°
800
KS01/16
KS01/18
KS01/20
PENTA jednací deska pøídavná
80
0
stol.deska 1600x800/1000mm
stol.deska 1800x800/1000mm
stol.deska 2000x800/1000mm
1600, 1800,2000
Cena
/Kè/
Typové
oznaèení
800
Název
prvku
KS 01 stolová deska
440, 640, 840
1 680,1 890,2 070,2 295,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
566
SS 90
SS 60
1800, 2000
KS08/18
KS08/20
rohová deska úhel 90°
rohová deska úhel 60°
rohová deska úhel 45°
60°
800
800
SS R stolové desky rohové oblé
4 050,4 350,-
SS 90R
SS 60R
SS 45R
6 0°
800
800
Název
prvku
rohová deska oblá úhel 90°
rohová deska oblá úhel 60°
rohová deska oblá úhel 45°
0
800
1200
90°
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SS 90
SS 60
SS 45
1 650,1 035,935,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SS 90R
SS 60R
SS 45R
1 650,1 425,1 275,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
45°
800
800
stol.deska 1800x800/1200mm
stol.deska 2000x800/1200mm
SS 45
80
800
90°
Název
prvku
Název
prvku
SS stolové desky rohové
1200, 1400, 1600, 1800
KS 08 stolová deska
3 750,-
1200
0
KS06/12
KS06/14
KS06/16
KS06/18
350
Cena
/Kè/
AKCENT
800
80
výøez pro
kruh PK09
Typové
oznaèení
Název
prvku
pøídavná deska 1200x1166mm
80
stol.d. pro PK09 1200x800mm
stol.d. pro PK09 1400x800 mm
stol.d. pro PK09 1600x800mm
stol.d. pro PK09 1800x800mm
750, 950, 1150, 1350
AKCENT jednací deska pøídavná
900,1 230,1 440,1 620,1 845,2 040,-
11,09
800
Název
prvku
KS 06 stolová deska
1141
Cena
/Kè/
0
KS05/08
KS05/12
KS05/14
KS05/16
KS05/18
KS05/20
stol.deska 800x800mm
stol.deska 1200x800mm
stol.deska 1400x800mm
stol.deska 1600x800mm
stol.deska 1800x800mm
stol.deska 2000x800mm
800, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
800
Typové
oznaèení
80
0
Název
prvku
KS 05 stolová deska
1166
400
45°
800
800
1800, 2000
stol.deska 1800x800/1200mm
stol.deska 2000x800/1200mm
KS09/18
KS09/20
JD 04
4 050,4 350,-
1200, 1400, 1600
JD 05
800
400, 600, 800
1200
Název
prvku
JD jednací desky pøídavné
Cena
/Kè/
300
KS 09 stolová deska
Typové
oznaèení
200
Název
prvku
400
jedn.d.pøíd. 1200x200/300mm
jedn.d.pøíd. 1400x200/300mm
jedn.d.pøíd. 1600x200/300mm
JD04/12
JD04/14
JD04/16
1 650,1 875,2 100,-
jedn.deska pøíd. 800x400mm
jedn.deska pøíd. 1200x600mm
jedn.deska pøíd. 1600x800mm
JD05/08
JD05/12
JD05/16
696,2 085,2 775,-
800, 1200, 1600
KS 12 - pro PK09 bez paravanu INKA L
1150, 1350, 1550
Cena
/Kè/
KS12/16
KS12/18
KS12/20
2 520,2 805,3 105,-
JD jednací desky samostatné
JD 08 SOUDEK
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
jedn.deska 2000x1100/800mm
jedn.deska 2600x1100/800mm
JD08/20
JD08/26
5 100,6 630,-
jedn.deska kruh 600mm
jedn.deska kruh 800mm
jedn.deska kruh 900mm
jedn.deska kruh 1000mm
jedn.deska kruh 1200mm
JD - K06
JD - K08
JD - K09
JD - K10
JD - K12
900,1 380,1 703,2 025,2 910,-
Název
prvku
350
1000
výøez pro
kruh JD-K09
stol.d. pro PK09 1600x800mm
stol.d. pro PK09 1800x800 mm
stol.d. pro PK09 2000x800mm
Typové
oznaèení
800
Název
prvku
1100
KS 12, KS 12i stolová deska
2000, 2600
JD - K
400
Název
prvku
PC VR rohová deska
1200
Cena
/Kè/
PC VR
2 580,-
600, 800, 900, 1000, 1200
1200
800
rohová deska 1200x1200mm
Typové
oznaèení
CD èelní (krycí) desky stolu
800
Název
prvku
pøídavná deska 135°
Typové
oznaèení
SS 135R
Cena
/Kè/
450
SS 135R stol. deska pøídavná
3 150,-
740, 1140, 1340, 1540, 1740, 1940
Název
prvku
èelní deska pro stùl d=800mm
èelní deska pro stùl d=1200mm
èelní deska pro stùl d=1400mm
èelní deska pro stùl d=1600mm
èelní deska pro stùl d=1800mm
èelní deska pro stùl d=2000mm
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
CD 08
CD 12
CD 14
CD 16
CD 18
CD 20
495,810,938,1 057,1 178,1 298,-
80
0
Poznámka: pro upevnìní èelních desek CD ke stolu
se používají držáky S9 které nejsou zahrnuty v cenì
krycích desek!
135°
800
Strana 3
Skøínì White - LINE
SK75P2 - skø. nízká police
polovièní
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 750 mm policová
polovièní
SK75P2
1 650,-
SK75UK - skø. nízká ukonèovací
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK75UK L/P
1 819,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK111UK L/P
2 428,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK185UK L/P
3 398,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1110 mm policová
polovièní
SK111P2
2 376,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK111D2 - L/P
2 732,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1110 mm policová
SK111P
3 448,-
Název
prvku
Skø. 750 mm ukonèovací
oblá (levá/pravá)
šxvxh = 400x750x400
šxvxh = 400x750x400
SK75D2 - skø. nízká dveøe
polovièní
Název
prvku
Skø. 750 mm dveøová
polovièní (levá/pravá)
Typové
oznaèení
SK75D2 - L/P
Cena
/Kè/
2 031,-
SK111UK - skø. støední
ukonèovací
Název
prvku
Skø. 1110 mm ukonèovací
oblá (levá/pravá)
šxvxh = 400x750x400
SK75P - skø. nízká police
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 750 mm policová
SK75P
2 439,-
šxvxh = 400x1110x400
SK185UK - skø. vysoká
ukonèovací
Název
prvku
Skø. 1850 mm ukonèovací
oblá (levá/pravá)
šxvxh = 800x750x400
SK75D - skø. nízká dveøe
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 750 mm s dveømi
SK75D
2 982,-
šxvxh = 400x1850x400
šxvxh = 800x750x400
SK75S - skø. nízká sklo
Název
prvku
Skø. 750 mm se skl.dveømi
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK75S
3 463,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK111P2 - skø. støední police
polovièní
šxvxh = 400x1110x400
šxvxh = 800x750x400
SK75ZUK - skø. nízká žaluzie
ukonèovací
Název
prvku
Skø. 750mm žaluzie ukonè. XSK75Z UK
6 768,-
SK111D2 - skø. støední dveøe
polovièní
Skø. 1110 mm s dveømi
polovièní (levá/pravá)
šxvxh = 800x750x400
SK75R - skø. nízká rohová
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 750 mm rohová
SK75R
3 731,-
šxvxh = 400x1110x400
SK111P - skø. støední police
šxvxh = 800x750x800
SK-REG2 - registratura 2 zásuvky
Název
prvku
Skø. 750 mm registratura
2 zásuvky
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK-REG2
5 246,-
šxvxh = 800x1110x400
SK111D - skø. støední dveøe
šxvxh = 800x750x400
SK75PD - skø. nízká posuvné
dveøe
Název
prvku
Skø. 750 mm s posuvnými
dveømi
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK75PD
4 650,-
šxvxh = 1200x750x400
SK-K - skø. pod kopírku
Skø. 750 mm pod kopírku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1110 mm s dveømi
SK111D
4 118,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1110 mm sklenìné
dveøe
SK111S
4 428,-
šxvxh = 800x1110x400
SK111S - skø. støední sklo
Název
prvku
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK-K
2 523,-
šxvxh = 800x1110x400
šxvxh = 800x750x500
Strana 4
Skøínì White - LINE
SK111PD - skø. støední
posuvné dveøe
Název
prvku
Typové
oznaèení
Skø. 1110 mm s posuvnými SK111PD
dveømi
Cena
/Kè/
SK110R - skø. horní rohová
5 475,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1100 mm rohová
SK110R
4 391,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1490 mm police
polovièní
SK149P/2
2 666,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK149D2 L/P
3 103,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK149P
3 836,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK149D
4 865,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK149S
5 105,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1490 mm dveøová
s nikou
SK149DN
4 689,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1490 mm rohová
SK149R
5 922,-
šxvxh = 800x1100x800
šxvxh = 1200x1110x400
SK111R - skø. støední rohová
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1110 mm rohová
SK111R
4 806,-
SK149P2 - skø. støední police
polovièní
šxvxh = 800x1110x800
SK110P2 - skø. horní
police polovièní
šxvxh = 400x1490x400
Název
prvku
Skø. 1100 mm policová
polovièní
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK110P2
1 961,-
SK149D2 - skø. støední dveøe
polovièní
šxvxh = 400x1490x400
šxvxh = 400x1110x400
SK110D2 - skø. horní dveøe
polovièní
Skø. 1490 mm dveøe
polovièní (levá/pravá)
Název
prvku
Skø.1100 mm dveøová
polovièní (levá/pravá)
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK110D2 L/P
2 454,-
SK149P - skø. støední police
Název
prvku
Skø. 1490 mm policová
šxvxh = 800x1490x400
šxvxh = 400x1100x400
SK110P - skø. horní police
Název
prvku
Skø. 1100 mm policová
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK110P
3 032,-
SK149D- skø. støední dveøe
Skø. 1490 mm dveøová
šxvxh = 800x1100x400
SK110D - skø. horní dveøe
šxvxh = 800x1490x400
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1100 mm dveøová
SK110D
3 702,-
SK149S- skø. støední sklo
Název
prvku
Skø. 1490 mm sklenìné
dveøe
šxvxh = 800x1100x400
SK110S - skø. horní sklo
Název
prvku
šxvxh = 800x1490x400
Název
prvku
Skø. 1100 mm sklenìné
dveøe
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK110S
4 089,-
SK149DN - skø. støední
dveøe/nika
šxvxh = 800x1100x400
šxvxh = 800x1490x400
SK110Z - skø. horní žaluzie
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1100 mm žaluzie
SK110Z
7 332,-
SK149R - skø. støední
rohová
šxvxh = 800x1100x400
šxvxh = 800x1490x800
Strana 5
Skøínì White - LINE
SK185P2 - skø. vysoká
police polovièní
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1850 mm policová
polovièní
SK185P2
3 236,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK185D2 L/P
3 666,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø.1850 mm policová
SK185P
4 218,-
SK185DS- skø. vysoká
dveøe/sklo
Skø. 1850 mm dveøová
polovièní (levá/pravá)
SK185DND- skø. vysoká
dveøe/nika/dveøe
šxvxh = 400x1850x400
SK185P - skø. vysoká police
Cena
/Kè/
SK185DS
6 293,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK185DND
6 135,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK185G66 L/P
4 935,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK185G6
6 063,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1850 mm kuchyòka
š. 1000 mm
- bez døezu a baterie
KU18510
9 306,-
Skø. 1850 mm kuchyòka
š. 1000 mm
- s døezem a baterií
KU18510 DB
Skø. 1850 mm dveøe/sklo
šxvxh = 800x1850x400
šxvxh = 400x1850x400
SK185D2 - skø. vysoká
dveøe polovièní
Typové
oznaèení
Název
prvku
Název
prvku
Skø. 1850 mm
dveøe/nika/dveøe
šxvxh = 800x1850x400
SK185G66 - skø. vysoká šatní
š. 60, hl. 60 cm
Název
prvku
Skø. 1850 mm šatní
š. 600 mm, hl. 600 mm
tyè na ramínka + 1 police
šxvxh = 800x1850x400
SK185D - skø. vysoká dveøe
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1850 mm dveøe
SK185D
5 612,-
šxvxh = 600x1850x600
SK185G6 - skø. vysoká šatní
hl. 60 cm
Název
prvku
Skø. 1850 mm šatní
hl. 600 mm
tyè na ramínka + 1 police
šxvxh = 800x1850x400
SK185G - skø. vysoká šatní
Název
prvku
Typové
oznaèení
Skø. 1850 mm šatní
SK185G
výsuv na ramínka +1 police
Cena
/Kè/
šxvxh = 800x1850x600
5 225,-
KU18510- skø. kuchyòka
š. 100 cm
šxvxh = 800x1850x400
SK185DP - skø. vysoká
dveøe/police
Název
prvku
Skø. 1850 mm
dveøe/police
Typové
oznaèení
SK185DP
Cena
/Kè/
šxvxh = 1000x1850x600
šxvxh = 800x1850x400
Název
prvku
Skø. 1850 mm
dveøe/dveøe
13 950,-
5 358,-
KU18512- skø. kuchyòka
š. 120 cm
SK185DD - skø. vysoká
dveøe/dveøe
Název
prvku
Typové
oznaèení
SK185DD
Cena
/Kè/
6 120,šxvxh = 1200x1850x600
šxvxh = 800x1850x400
Strana 6
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 1850 mm kuchyòka
š. 1200 mm
- bez døezu a baterie
KU18512
10 152,-
Skø. 1850 mm kuchyòka
š. 1000 mm
- s døezem a baterií
KU18512 DB
14 805,-
Název
prvku
Skøínì White - LINE
SK221P2- skø. vysoká police
polovièní
Název
prvku
Skø. 2210 mm policová
polovièní
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK221P/2
3 455,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK221DP - skø. vysoká
dveøe/police
Název
prvku
Skø. 2210 mm dveøe/nika
SK221DNP/2 L/P
/police polovièní (levá/pravá)
SK221DS - skø. vysoká
dveøe/sklo
3 855,-
Název
prvku
Skø. 2210 mm dveøe
polovièní (levá/pravá)
Typové
oznaèení
SK221D2 L/P
Cena
/Kè/
SK221DD - skø. vysoká
dveøe/dveøe
3 948,-
Název
prvku
Skø. 2210 mm policová
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK221P
4 442,-
SK221D - skø. vysoká dveøe
Název
prvku
Skø. 2210 mm dveøe/nika
/police
Typové
oznaèení
SK221DNP
Cena
/Kè/
SK221G - skø. vysoká šatní
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 2210 mm dveøe/sklo
SK221DS
6 416,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 2210 mm dveøe/dveøe SK221DD
6 063,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
Skø. 2210 mm dveøová
SK221D
5 781,-
Název
prvku
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
5 570,-
šxvxh = 800x2210x400
Název
prvku
Skø. 2210 mm dveøe/nika
/sklo
Typové
oznaèení
SK221DNS
Cena
/Kè/
SK221G66 - skø. vysoká šatní
š. 60, hl. 60 cm
6 345,-
šxvxh = 800x2210x400
SK221DND - skø. vysoká
dveøe/nika/dveøe
Název
prvku
SK221G
Skø. 2210 mm šatní
výsuv na ramínka + 1 police
5 220,-
šxvxh = 800x2210x400
SK221DNS - skø. vysoká
dveøe/nika/sklo
5 429,-
šxvxh = 800x2210x400
šxvxh = 800x2210x400
SK221DNP- skø. vysoká
dveøe/nika/police
SK221DP
šxvxh = 800x2210x400
šxvxh = 400x2210x400
SK221P - skø. vysoká police
Cena
/Kè/
šxvxh = 800x2210x400
šxvxh = 400x2210x400
SK221D2 - skø. vysoká dveøe
polovièní
Skø.2210 mm dveøe/police
Typové
oznaèení
šxvxh = 800x2210x400
šxvxh = 400x2210x400
SK221DNP/2- skø. vysoká dveøe/
/nika/police polovièní
Název
prvku
Název
prvku
Skø. 2210 mm šatní
š. 600, hl. 600 mm
tyè na ramínka + 1 police
(levá/pravá)
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK221G66 L/P
5 402,-
Typové
oznaèení
Cena
/Kè/
SK221G6
6 530,-
šxvxh = 600x2210x600
Název
prvku
Skø. 2210 mm dveøe/nika
/dveøe
Typové
oznaèení
SK221DND
Cena
/Kè/
6 210,-
SK221G6 - skø. vysoká šatní
hl. 60 cm
šxvxh = 800x2210x600
šxvxh = 800x2210x400
Strana 7
Název
prvku
Skø. 2210 mm šatní
h 600 mm
tyè na ramínka + 1 police
Pøíklady sestav White - LINE
K12
PD160KP
Poèet
kusù
KS 02/16 + výøez
C1/160
Cds4-120/160
PD160 KP
K12
K13
SK75P
SK75D
2
1
2
1
3
4
2
2
Použitý díl
(stolové desky +kovy)
Poèet
kusù
K13
K12
Cds4-120/160
C1/160
Použitý díl
(stolové desky +kovy)
SK75D
SK75D
K13
SK75P
KS02/16
SK75P
K13
4
4
2
2
6
8
4
Cds4-120/160
Cds4-120/160
PD160 KP
Sestava kanc. stolù na podnoži C1/160
K12
KS02/16
Cds4-120/160
PD160 KP
Poèet
kusù
KS02/16
KS 02/16 + výøez
Cds4-120/160
C1/160
PD160 KP
K12
K13
SK75P
SK75P SK75P
KS02/16
Použitý díl
(stolové desky +kovy)
Cds4-120/160
Sestava kanc.stolù na podnoži C1/160
Cds4-120/160
KS02/16
KS02/16
C1/160
C1/160
Kanceláøský stùl s vloženým jednacím
kruhem na podnoži C1/80
KS 12/20
C1/80
Cds4-140/180
JD-K09
I1/2
SK75PD
C1/80
SK75P SK75P
KS 02/16
C1/160
Cds4-140/180
JD 04/16
I1/2
SK75ZUK/P
SK75ZUK/L
KS09/18
Cds4-140/180
KS09/18
Cds4-140/180
I1/2
JD04/16
SK75ZUK
Použitý díl
(stolové desky +kovy)
C1/160
SK75ZUK
C1/160
SK75ZUK
Poèet
kusù
4
2
4
2
2
2
2
I1/2
Kanceláøský stùl s vloženým jednacím
kruhem na podnoži C1/80
KS09/18
KS 05/16
C1/80
KS05/08
Cds4-140/180
Poèet
kusù
KS 05/16
KS 05/08
PC VR
C1/80
C1/80-kus
Cds4R- 80/120
Cds4R-120/160
AKCENT
I1/2
I1/2
Cds4R-80/120
Cds4-140/180
Použitý díl
(stolové desky +kovy)
AKCENT
I1/2
Cds4R-120/160
KS09/18
1
1
1
1
1
1
JD-K09
PC VR
SK75ZUK
Cds4-140/180
Sestava kanc.stolù na podnoži C1/160
KS12/20
SK75PD
1
1
1
1
1
1
1
1
2
C1/80-kus
JD04/16
I1/2
Cds4-120/160
SK75ZUK
KS05/08
C1/80-kus
KS05/08
Cds4R-120/160
Cds4R-120/160
KS12/16
Cds4-120/160
KS12/16
SK75ZUK
2
2
2
1
1
2
Cds4R-120/160
KS08/18
KS 12/16
Cds4-120/160
C1/160
JD-K09
I1/2
SK75ZUK
C1/160
Poèet
kusù
Cds4R-120/160
Použitý díl
(stolové desky +kovy)
KS09/18
Sestava kanc.stolù s vloženým
jednacím kruhem na podnoži C1/160
C1/80-kus
Sestava kancel.stolù na podnoži C1/160
s použitím rohovým kanálù a nohou C1/80
Použitý díl
(stolové desky +kovy)
Poèet
kusù
KS 08/18
KS 05/08
C1/80
C1/80-kus
Cds4R-120/160
JD05/16
I1/2
2
2
2
2
4
1
1
C1/160
JD05/16
I1/2
JD-K09
I1/2
JD05/16
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
Použitý díl
(stolové desky +kovy)
Poèet
kusù
JD08/20
C1/80
Cds4-180/220
C1/80
Cds4-180/220
Cds4-140/180
C1/160
KS 08/18 + výøez
KS 09/18 + výøez
C1/160
Cds4-140/180
JD05/16
I1/2
PH80
K12
SK75P2
REG-K
Samostatný jednací stùl SOUDEK
na podnoži C1/80
Poèet
kusù
JD-08/20
REG-K
KS08/18
K12
KS09/18
Cds4-140/180
SK75P2
PH80
Sestava kanc.stolù na podnoži C1/160
s dìlicí pøíèkou bez polic
Použitý díl
(stolové desky +kovy)
I1/2
DOPLÒKY:
Základní barevné provedení této øady, jak již z názvu vyplývá, je bílý
melamin a bílé kovové podnože a doplòky.
police do skøínì š.800mm
POL 80
258,-
police do skøínì š.400mm
zámek pro skøínì jazýèkový
zámek pro sklenìné dveøe
plastová prùchodka na kabely
Pøíplatek za výøezy do stol. desky
pro instalaci dìlících pøíèek
døez pro kuchyòky
vodovodní baterie
POL 40
181,375,715,85,-
Ostatní barevné možnosti bez pøíplatku.
MELAMIN:
javor, šedá, buk, antracit, olše, modrá, tøešeò, støíbrná, divoká hruška
koòak a divoká hruška pøírodní.
285,2 555,1 971,-
KOVY:
sedm základních odstínù RAL
Strana 8
1
1
1

Podobné dokumenty

Skříně pro rozvaděče, skříňky

Skříně pro rozvaděče, skříňky S jazýčkovým zámkem a průhlednými dveřmi, IP66 (v x š x h) 300x250x140mm

Více

Hlsto provadlnl Ffuzkoumlnl:

Hlsto provadlnl Ffuzkoumlnl: Odmdfrov*nidleni zastupitelstva - echvSlon6 ugle odmin neuvdninfctr zactupitel0 pro rok 2015 a v"!Se odm6ny uvoln6n6ho etarosty Rozvaha - k 30. 9. 2015 Hlavni kniha - k 30. 9. 2015 Evidence poplatk...

Více

Prithinath Sutradhara

Prithinath Sutradhara I lhrr [g] t hrcrSa ll 2h8ll tl, ll lhlte I UEF mß nu"s I lblb E FII Hry lD{F ls RJtth l J?.! E DF rrJlsJtpb ts tr.h r r:.\ Us + n{t trl {o 11oh8 ll L! il *lE E {F äIts}1s tuJ.tts tsg | €th u 13,ng...

Více

ceník dýha

ceník dýha 9 072,hxšxv = 422x400x2020 Název XSK202DPSR2- skø.vysoká prvku dveøe/police/ Skø. 2020mm /sklo rám dveøe/police/sklo polovièní

Více

tenet - Sloup v Čechách

tenet - Sloup v Čechách Hobis DK 24 C 2x Hobis DS 1600 + DS 16 L sedací souprava Orfeus Hobis HS 11 C Hobis 2x KUHD 60 + KUH 60 + KUH 30 + KUDD 60 D + KUDD 60 Z1 + KUDD 60 + DRE 0 P + baterie + roh + pracovní deska + myčk...

Více

thermaLine Prothermetic Multifunkční sklopná pánev

thermaLine Prothermetic Multifunkční sklopná pánev • Zakrytování zad, 1600x800mm, pro PNC 912754 sklopné modely, instalace ke zdi nebo ❑ záda-na-záda - (Sxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. • Zakrytování zad, 1600x800mm, pro P...

Více