Internetová reklama loni v Evropě rostla nejrychleji ze všech

Komentáře

Transkript

Internetová reklama loni v Evropě rostla nejrychleji ze všech
Tisková zpráva
PRAHA, 11/9/2013 – Internetová reklama získala loni v Evropě čtvrtinu mediálních rozpočtů
Internetová reklama loni v Evropě rostla nejrychleji ze všech mediatypů a míří do ní již
čtvrtina všech inzertních výdajů do médií. Vyplývá to výsledků studie velikosti online inzerce, které
publikovala asociace IAB Europe1 za rok 2012. Čísla jsou pro internetovou branži více než
povzbudivá. Investice přilákaly nové reklamní možnosti v celoplošné reklamě, zejména videospoty
a mobilní reklama, dále posilovala i reklama ve vyhledávání a placené zápisy v katalozích
a produktových databázích2. Celkově utratili zadavatelé na internetu za loňský rok 24,3 miliard euro3
(cca 600 miliard korun), o 2,4 miliardy euro více než v roce 2011.
Graf č.1: Vývoj velikosti online inzerce za posledních 7 let (v mld. euro)
Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS
Tempo růstu reklamních investic bylo v loňském roce 11,5 %. Po „krizovém“ roce 2009
je již třetím rokem za sebou dvouciferné, přestože mírně zpomaluje.
1
Výzkum probíhal v členských zemích sdružení IAB Europe, které zahrnuje i Turecko a Rusko
2 Katalogové zápisy např. se seznamy firem (angl.. Directories) a placené inzeráty v databázích produktů, např. realitních,
automobilových atd. (angl.. Classifieds)
3
Ceny jsou uvedeny v tzv. gross cenách (v Česku se používá spíše výraz medianet ceny), tedy cenách, za které vydavatel
reklamu skutečně prodal (včetně případných provizí)
Graf č.2: Tempo růstu investic do internetové reklamy v posledních 6 letech
Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS
Pokud jde o jednotlivé kategorie internetové reklamy, největší nárůst vykázala reklama
ve vyhledávání (o 15,5 % na 11,9 mld. euro). Celoplošná reklama vzrostla loni o 9 % na 7,9 mld. euro.
Výrazně se na tom podílel nárůst investic do reklamy pro mobilní zařízení a do videoformátů. Výdaje
do placených inzerátů a katalogů stouply o 6 % na 4,5 mld. euro, což autoři připisují přesunu investic
do tohoto druhu reklamy z tisku na internet.
Graf č.3: Tempo růstu jednotlivých forem online inzerce
(vyhledávání, display, řádková a katalogová inzerce, celkem)
Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS
Podíly jednotlivých kategorií se v Evropě poměrně liší. Na západních trzích je nejvíce
peněz v reklamě ve vyhledávání, která má na celkovém online spendu podíl 48 %. Celoplošná reklama
dosahuje 31 % a 20 % připadá na katalogovou a řádkovou inzerci. V regionu střední a východní
Evropy (bez Ruska) je však nejsilnější display reklama s podílem 51 %, vyhledávání 38 % a katalogy
11 %. To víceméně odpovídá i situaci v ČR (55 % display reklama včetně mobilní a videoreklamy,
36 % vyhledávání, 8 % katalogy).
Graf č.4: Podíly jednotlivých forem online inzerce v západní a východní Evropě
60
51%
48%
50
38%
40
31%
30
20%
20
11%
10
0
západní Evropa
Display
střední a vých. Evropa
Vyhledávání
Katalogy a řád. Inzerce
Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS
Přes 24 miliard euro, které do internetové reklamy v Evropě míří, představuje 25,6 %
celkového inzertního spendu v monitorovaných médiích (televize, tisk, rádio, OOH a kinoreklama).
Ještě v roce 2006 to přitom bylo jen 10 %, za tu dobu online trh svůj podíl více než zdvojnásobil.
Následující graf ukazuje podíly jednotlivých mediatypů na evropském trhu jako celku z hlediska
velikosti inzerce. Internet zaujímá druhou pozici za televizí (28 mld. euro), tisk je však rozdělen na
noviny a časopisy. Dohromady by tisková inzerce dosáhla stejné výše jako ta televizní.
Graf č.5: Podíl mediatypů na evropském mediálním trhu (v mld. euro)
Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS
„Výsledky výzkumu jsou pro online reklamu pozitivní a potvrzují pozici internetu jako
nejdynamičtějšího média. Navzdory poklesu mediálních rozpočtů v některých zemích a tíživou
ekonomickou situaci online tržby dále rostly. Zadavatelé začali více využívat video a display formáty
s brandovým efektem i na internetu, uvědomují si jeho interaktivní možnosti i měřitelnost výkonu.
Rozvíjí se také automatizace prodeje a nákupu reklamy a více se využívají data pro cílení. To vše činí
internet pro inzerenty atraktivnější.“ komentuje výsledky Pavel Ševera ze Sdružení pro internetovou
reklamu, které je členem IAB Europe a zajišťovalo sběr dat za Českou republiku.
V případě zájmu o celou závěrečnou zprávu můžete kontaktovat IAB Europe na
adrese [email protected]
Poznámka k výzkumu:
AdEx je mezinárodní srovnávací studie velikosti internetové inzerce agregující data za 26
evropských zemí (vč. Ruska a Turecka), kde působí lokální sdružení asociace IAB. Zdrojem dat jsou
pravidelné průzkumy, popř. odhady inzertního spendu realizované v každé členské zemi IAB místním
sdružením (v České republikce SPIR). Finální zpracování provádí společnosti IHS. Ceny jsou uvedeny
v tzv. gross cenách (v Česku se používá spíše výraz medianet ceny), tedy cenách, za které vydavatel
reklamu skutečně prodal, včetně případných provizí. Po vyloučení dvojího započítávání je z výsledků
odečten inzertní výkon směřující do zahraničí i výrobní náklady. Výsledky jsou považovány za
nejrelevantnější zdroj informací o online reklamě v Evropě.
IAB Europe je mezinárodní asociace firem podnikajících na internetu a lokálních národních
sdružení. Jejím cílem je propagovat a standardizovat trh s online reklamou. Skládá se ze 27 národních
poboček a více než 5.000 společností z řad reklamních zadavatelů, vydavatelů, agentur, výzkumných a
technologických firem apod.
SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. V současné
době tvoří členská základna sdružení celkem 60 členů. Kromě provozování jednotného, široce
respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu
NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, analýzy internetových
reklamních kampaní AdAudit, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC, poskytuje
expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás a je samoregulátorem audiovizuálního obsahu.
Nejnovějším projektem SPIR je AdAudit, nástroj na analýzu zásahu on-line reklamních kampaní, který
startuje v září. SPIR je členem nadnárodní asociace IAB Europe.
Pro další informace kontaktujte:
Pavel Ševera
Koordinátor výzkumných projektů SPIR
Tel: 224 251 250
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Češi a mobilní data 2016

Češi a mobilní data 2016 odpovídající za služby pro sektor telekomunikací KPMG Česká republika

Více

IAC 2013 - AdMonitoring

IAC 2013 - AdMonitoring Částky v Kč, * ceníkové ceny (gross), ** reálné ceny (net net) Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2013

Více

Více informací ZDE.

Více informací ZDE. a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR. Asociace televizních organizací – ATO (www...

Více

Monitoring internetové reklamy

Monitoring internetové reklamy Při pohledu na srovnání inzertních výdajů do jednotlivých mediatypů připadá největší část (40,5 %) na televizi, byť u ní došlo oproti roku 2012 k odlivu více než 2 miliard z reklamních rozpočtů. Dr...

Více

(Cen\355k reklam pro rok 2007.xls)

(Cen\355k reklam pro rok 2007.xls) VIDEOREKLAMA S VÝROBOU REKLAMNÍHO SPOTU V RÁMCI TM Reklamní čas Výroba Vysílání 1 týden 4 týdny 8 týdnů do 30 sec. 3 300 kč 1 700 Kč 3 500 Kč 5 900 Kč do 60 sec. 3 800 kč 2 900 Kč 6 500 Kč 11 300 Kč

Více

Proč inzerovat v tv / grafy

Proč inzerovat v tv / grafy reklamy již dlouhodobě

Více

Srpen 2015

Srpen 2015 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze -

Více

Ceník internetové a rádiové reklamy 06/2016

Ceník internetové a rádiové reklamy 06/2016 Minimální výše objednávky 10 000 Kč NET NET. Barter Audio i Videoreklamy není povolen. Nestandardní formáty a speciální kampaně řešíme individuálně. On-air webpromo spot obsahuje pouze komunikace s...

Více

Online a Mobile Reklama

Online a Mobile Reklama W = web, M = mobilní web Minimální výše objednávky 10 000 Kč NET NET. Barter patnerských webů není povolen. Nestandardní formáty a speciální kampaně řešíme individuálně. On-air webpromo spot obsahu...

Více