Prezident Miloš Zeman navštívil i naši výrobu

Komentáře

Transkript

Prezident Miloš Zeman navštívil i naši výrobu
20
Noviny Continental Barum s.r.o., Otrokovice
Pátek 10. října 2014
61. ročník
Prezident Miloš Zeman navštívil i naši výrobu
za přísných bezpečnostních podmínek zakončil prezident republiky miloš zeman svou třídenní návštěvu jihovýchodní moravy v naší společnosti.
Poslední prezidentskou návštěvou byla přítomnost prezidenta husáka za minulého režimu.
Regina Feiferlíková
Communication Coordinator
J
ednatel společnosti Libor Láznička se stal průvodcem prezidenta
Miloše Zemana doprovázeného
hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem po výrobní hale High-Tech. Pan Láznička zde měl možnost
oba hosty krátce seznámit s techno-
logií výroby osobních plášťů a s objemem produkce v jednotlivých výrobních segmentech. Jednatel společnosti
zodpovědný za oblast financí Miloslav
Bjalek informoval prezidenta o ekonomických výsledcích loňského roku.
Po prohlídce výrobního provozu
čekalo prezidenta setkání se zaměstnanci v přednáškovém sále,
kde se diskutovala otázka zaměst-
nanosti, fluktuace a průměrné mzdy.
Pana prezidenta zajímala průměrná
mzda ve společnosti, a shledal, že
je na stejné úrovni jako v mladoboleslavské společnosti Škoda Auto. Pan
prezident se přede všemi zaručil, že
všechny prezidentské vozy značky
Superb jsou obuty pneumatikami
Continental, což jsme měli možnost
zkontrolovat.
libor láznička představuje prezidentu republiky miloši zemanovi jednatele společnosti miloslava Bjalka.
fota: Libor Erlebach
Rozjezd míchací linky 16
Na závěr setkání předal jednatel společnosti Libor Láznička prezidentu Miloši Zemanovi vzpomínkový dar – plaketu
s miniaturou pláště Conti.eContact a výroční publikaci o osmdesátileté tradici
gumárenství v našem regionu a o historii společnosti. Pan prezident k tomu
poznamenal: „Za deset let budu mít také
osmdesát let, tak věřím, že i o mně bude
napsána nějaká brožurka.“
momentky z návštěvy pana prezidenta.
výroBa
Regina Feiferlíková
Communication Coordinator
Milé čtenářky, milí čtenáři,
poslední zářijovou středu nás navštívil prezident České republiky
Miloš Zeman. Těm, kteří o této
události nejsou zpraveni přinášíme informace v dnešním vydání
Profilu. Poslední prezidentská
delegace zde byla za Husákových dob, a jak jsem se dozvěděla od pamětníků, tak tehdy tomu
předcházela velmi přísná bezpečnostní opatření. Ochranka za branami fabriky tenkrát strávila plné
tři dny před návštěvou osmého
českoslovenkého prezidenta. Nyní
si také předvoj zkontroloval trasu
prohlídky, a měl některé požadavky, ale určitě nikterak přemrštěné. Ačkoliv se jednalo o krátkou návštěvu výroby a diskusi se
zaměstnanci, určitě si prezident
zapamatoval některé informace,
které mu byly jednateli sděleny.
Prezident Miloš Zeman se s plným
přednáškovým sálem rozloučil
slovy: „Do roka a do dne.“ Takže
můžeme očekávat další návštěvu
na podzim 2015...
Dnešní vydání podnikových
novin je rozšířené o dvoustrannou fotbalovou přílohu. Zde vám
přinášíme reportáž z bojů našich
úspěšných fotbalistů ve finále
Conti Team Cupu ve Frankfurtu
nad Mohanem. Děkujeme stříbrným „klukům“ za výbornou reprezentaci a fanouškům za jejich
podporu.
Určitě jste si všichni všimli, že se náš závod rozrůstá všemi možnými směry, a jeden z těch směrů je projekt brownfield. jedná se o novou výrobu
nákladních plášťů, a s tím jde ruku v ruce navýšení kapacity směsí.
Tomáš kudr
technik divize Příprava materiálu
Po prvních kalkulacích bylo zřejmé, že
stávající strojní park válcovny nebude
schopen zásobit směsmi naše interní zákazníky, a tím pádem přišla řeč
na novou tandemovou míchací linku,
a to ML16. Ta je u nás už šestou tandemovou míchací linkou a sedmnáctou linkou celkově.
Pokud budeme hledat rozdíl mezi
stávajícími tandemy a novou ML 16,
nedá nám to moc práce. Na první pohled je větší než ostatní, a proto nese
označení „big tandem“. Není to první
big tandem v koncernu, a tak jsme
už v předstihu věděli, že taková linka
dokáže vyprodukovat 200 tun směsí
denně, což je skoro dvojnásobek produkce běžného tandemu. Projekt byl
nastartován na přelomu roku 2012/13
a první dávka směsi byla zamíchána
v červenci tohoto roku. Období mezi
tím neslo spoustu úskalí a upřímně
můžu říct, že bez zkušeností kolegů
z továrního a průmyslového inženýrství bychom si nad spoustou problé-
mů lámali hlavu mnohem déle, než tomu
bylo ve skutečnosti.
První otázkou bylo, zda jsme vůbec
schopni instalovat tak velkou linku
do stávající haly. Nebylo jednoduché
vykličkovat s denními zásobníky, váhami a vším, co míchací linka zahrnuje.
Nakonec se nám vše povedlo a v lednu
letošního roku startovaly první instalační práce. Při tak velkém projektu je
opravdu obtížné vše koordinovat tak,
aby nedocházelo ke zpoždění, tím více
pokud má každá část linky jiného dodavatele. Mezi hlavní dodavatele patří
firmy HF-mixery, Pomini-extruder, Siemens-SW, B+K-navažování, MEZ-Pohony-elektroinstalace, EDTS-chladička
a Bukos-příprava a transport materiálu.
Po šesti měsících instalačních prací
nám vyrostla nová linka. Na začátku července došlo k prvnímu oživení
a následovaly nezbytné testy všech
parametrů a způsobilosti navažování.
V průběhu srpna byla linka připravena
na první míchání sériové směsi, kterou
byla B-00460 pro pogumování ocelového kordu. V současné době linka
vyrábí ve zkušebním provozu ve dvou
4
Barum fórum
Volejbalový turnaj
4
Barum fórum
Tým zleva: Vlastimír hrubčík, marek Vrla, Radek laciga, Tomáš kudr, erik Šlajs
a lukáš klusáček se svým „děťátkem“ – míchací linkou č. 16.
foto: Regina Feiferlíková
směnách a stále ještě probíhá dolaďování různých maličkostí.
Tak jako při předávání Oscarů bych
na závěr chtěl poděkovat všem kolegům a operátorům, kteří přiložili ruku
k dílu, a to hlavně Vlastimíru Hrubčíkovi (divize TI), který uplatnil dlouholeté
zkušenosti s řízením velkých projektů,
Radku Lacigovi z naší elektroúdržby
(divize TI), který strávil nespočet hodin
s dodavateli při oživování linky a v neposlední řadě Marku Vrlovi (divize PI)
za přípravu a zavedení receptur. Díky
takovým lidem jsme schopni dodržovat stanovené cíle a nemusíme se bát
budoucnosti.
Rafael dentální klinika
19. číslo pátek 10. října 2014
1
Rozhovor s Theresou Miersch
SErvIS
osmnáctiletá studentka Theresa miersch ze Stuttgartu se rozhodla své letní prázdniny strávit u nás v otrokovicích. co ji motivovalo jet sama do jiného státu a do výrobního závodu?
co jí tento pobyt přinesl? a jak si své pracovní prázdniny zde užila? na to vše se ptala lenka Pinkasová z divize Plant operation, které byla Theresa nejbližší kolegyní.
lenka Pinkasová
technik divize Plant operation
můžeš se prosím úvodem krátce
představit?
Jsem nejstarší ze čtyř sester, moji
rodiče jsou rozvedení a já bydlím
s otcem ve Stuttgartu. Otec je lékař
– ortodontista. V Německu jsem navštěvovala střední školu a poslední
rok studia jsem strávila v Oxfordu, kde
jsem úspěšně absolvovala přípravný
kurz na vysokou školu.
zajímalo by mě, co tě vedlo k rozhodnutí zúčastnit se stáže?
Volný čas mezi ukončeným studiem
v Oxfordu a nástupem na univerzitu
jsem chtěla využít lépe než jen „nicneděláním“. S ohledem na to, že bych
dál ráda studovala mezinárodní obchod a management, jsem chtěla zjistit, jak nadnárodní společnost funguje
v realitě.
a proč právě continental?
Jeden z přátel mých rodičů pracuje
v centrále v Hannoveru a díky tomu
jsem dostala příležitost tam poslat
svůj životopis a požádat o stáž. Měla
jsem možnost zůstat v Německu nebo
jet do zahraničí. Od počátku jsem měla
jasno – vybrala jsem si zahraničí a bylo
mi vcelku jedno, kde to bude. Ráda
poznávám nová místa, lidi, zažívám
nové věci a získávám nové zkušenosti.
V Otrokovicích, v divizi Plant operation, byli ochotní mě na deset týdnů vzít
do svého týmu, tak jsem souhlasila.
jak se ti v otrokovicích líbilo?
Využila jsem příležitosti a nechala se
provést všemi výrobními halami PLT
i CVT, včetně Contisealu, viděla jsem
sklady a nakládací rampy pro kamiony. Musím přiznat, že mě překvapilo,
kolik manuální práce stojí za výrobou pneumatik. Myslela jsem, že je
výroba více automatizovaná. Moc se
mi líbily kanceláře v 11. a 12. patře.
Kladně hodnotím také úroveň stravování, díky široké nabídce jsem nikdy
neměla problém si z denního menu
vybrat.
a co volný čas?
Ze začátku jsem byla trochu rozladěná a zklamaná. V mém měřítku jsou
co Se děje V conTinenTalU V diVizi inTeRioR
Otrokovice velmi malé město, ale
kolegové z práce mi dali pár tipů na
výlety do okolí a také mi půjčili kolo.
Navštívila jsem Kroměříž, Uherské
Hradiště, Zlín, Vizovice a Luhačovice. Jeden víkend jsem strávila v Praze a další v Budapešti, kam jsem jela
za svou kamarádkou z Oxfordu. Seznámila jsem se také s jinými stážisty
a jejich přáteli a volný čas jsme trávili spolu. V jeden okamžik jsem se
ale cítila trochu osaměle, a to když
jsme v místním sport klubu sledovali finále mistrovství světa ve fotbale
a Německo vyhrálo. Většina fandila
Argentině a já jsem vítězství neměla
s kým slavit.
naplnila se tvoje očekávání?
Zjistila jsem, jak vypadá skutečný život
v práci a každodenní pracovní povinnosti. Zjistila jsem také, že práce s čísly, tabulkami a systémy není to, čemu
bych se v budoucnu chtěla věnovat.
Nicméně zkušenosti, které jsem zde
během necelých tří měsíců získala, mě
jistým způsobem zformovaly a mají
pro mě velký význam při výběru budoucího zaměstnání.
CoNtI fórum
koncern continental systematicky pracuje na expanzi své řady rozšiřitelných řešení pro head-up displeje (hUd) určené rozhraní člověk-stroj (hmi) ve vozidlech. dnes vás seznámíme s vývojem v sesterské divizi interior společnosti
continental, čímž je realizace mimořádně kompaktní ukázky principu hUd. hUd displej combiner úzce souvisí
s hUd promítáním na čelní okno vozu a jeho instalace není prostorově tolik náročná. Technologie hUd combiner
využívá jako zrcadlo pro zobrazování informací místo čelního skla vozu malý průhledný kotouč označovaný pojmem
„kombinátor“ anglicky „combiner“.
foto: Marek Šugra
ČaS leTí jako BlázniVý…
je 2. říjen 1975. do tehdejšího Rudého října nastupuje do závodního
požárního útvaru jako technik spojové a protiplynové služby mladík
jménem František zaoral. koho by tenkrát napadlo, že v této fabrice
prožije celý svůj pracovní život a bude jejím zaměstnancem po téměř
čtyři desítky let.
Divize Marketing
Ve srovnání s HUD promítajícím
na čelní sklo vozu, jejž společnost
Continental od roku 2003 sériově vyrábí v barevném provedení, vyžaduje
HUD Combiner v závislosti na použití
jen něco málo přes polovinu instalačního prostoru. Toho je dosaženo díky
faktu, že čelní sklo nemusí být integrováno do optické dráhy, jež je místo
toho umístěna do displeje Combiner
s optimalizovanými vizuálními vlastnostmi. Za příznivých podmínek tak
může být HUD Combiner jediným zrcátkem v interiéru. To zaručuje nejen
kompaktnost technologie, ale také extrémní plochost zařízení, což usnadňuje integraci do menších nebo sportovních vozů.
Jako „mladší bratr“ HUD promítajícího na čelní sklo vozu poskytuje
HUD Combiner téměř stejné ergonomické výhody. Head-up displej
Combiner dokonale doplňuje celé
portfolio HUD řešení. Zatímco řidič čte vybrané informace, neustále
může očima sledovat dopravní situaci kolem sebe. Již nemusí těkat
očima tam a zpátky mezi vozovkou
a přístrojovým štítem.
Vyšší bezpečnost pro řidiče
Také u HUD Combiner se nad hranu
kapoty vozu, těsně pod zorný úhel řidiče, promítá celobarevný přístrojový
panel. Optická dráha HUD Combiner
je nepatrně kratší než u aplikace s promítáním na čelní sklo, takže oči řidiče
se musí přizpůsobit kratší vzdálenosti
- ale to je více než vykompenzováno
zvýšením bezpečnosti.
Čím více vozů bude HUD vybaveno,
tím méně řidičů bude muset spouštět
zrak z vozovky. HUD Combiner je plnoprávným členem naší produktové
řady. Každý HUD dokáže omezit potenciálně nebezpečné chvíle „jízdy
naslepo“, kdy se řidič dívá dolů na přístroje nebo ovládací prvky.
2
František zaoral přebírá pamětní foto na jednom z ročníků linde ještěrka
cup v Praze.
foto: Milena Gažíková
milena Gažíková
vedoucí provozu skladové hospodářství
foto: archív Continental
Protože je HUD displej Combiner
vhodný pro kompaktní modely aut,
pomáhá přiblížit tuto novou technologii širší skupině řidičů. Zatímco HUD
Profil Noviny Continental Barum s.r.o., otrokovice
promítající na čelní sklo vozu je nyní
prvkem příplatkové výbavy ve vozech
vyšší střední třídy, HUD Combiner je
nabízen také pro menší modely.
Po zhruba pěti letech v hasičském
útvaru dostává nabídku od tehdejšího vedoucího skladového hospodářství Jindry Chlebečka a přechází
na jeho úsek – do skladu kaučuku.
Zde pracuje nejprve jako skladník,
později, v roce 1987, již jako mistr
skladu. Nejprve skladu kaučuku,
později se přidává i vedení skladu
textilu. Na požární sport však nezapomíná a je stále v plné aktivitě.
Je členem dobrovolné jednotky složené z bývalých hasičů, účastní se
závodů a dokonce se svým týmem
vyhrává okresní soutěž, v níž poráží
profesionály.
Dokončení na straně 3
zVyŠoVání komPeTencí
inTeRních aUdiToRů kValiTy
SErvIS
Ve dnech 11. a 12. září proběhlo každoroční školení interních auditorů. Velmi pěkné pracovní zázemí nám tentokráte poskytnul hotel Troyer, který se nachází na konci Trojanovic v krásném údolí pod Radhoštěm.
Více než čtyřicítka naši interních auditorů při jejich pravidelném každoročním workshopu.
miroslav Staněk
vedoucí odboru Systémy kvality, ŘK4
Školení tradičně zabezpečovala divize Kvalita vlastními lektory. Přednášející se zaměřili na shrnutí dosažených
výsledků při interních a externích auditech, na poskytnutí informací o nových požadavcích a předpisech pro
procesní a systémové audity kvality
automobilového průmyslu a na výměnu praktických zkušeností v oblasti
auditování. Systematické udržování,
rozšiřovaní a zvyšování kompetencí interních auditorů je nezbytnou
podmínkou pro dosažení vysoké
profesionální úrovně, spolehlivosti
a efektivnosti při realizaci náročného
a rozsáhlého programu interních auditů kvality.
Školení se letos zúčastnilo celkem
43 auditorů z divizí výroby PLT, CVT,
přípravy materiálů, nákupu, industrializace výrobků a kvality. Z celkového
počtu 46 zájemců o auditování máme
v současné době k dispozici 33 interních auditorů, z nichž dvanáct splňuje
požadavky vedoucího auditního týmu.
Zbývajících třináct zájemců o interního auditora je zařazených ve skupině auditorů ve výcviku. Po doplnění
předepsaných teoretických znalostí
a splnění praktických zkušeností následně posílí auditní týmy.
V letošním roce byla teoretická část
školení zaměřena na výklad nově revidovaných pravidel pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle ISO/TS
16949 a na stupňující se požadavky
zákazníků první výbavy na online
měření parametrů produktů a prokazování správné funkce systémů zabraňujících vzniku chyb v procesech.
V praktické části školení byli auditoři
rozdělení do osmi odborně zaměřených pracovních skupin, ve kterých
se zaměřili na přezkoumání přehlednosti, jednoznačnosti a srozumitelnosti požadavků specifikovaných
v kontrolních plánech a na správnost
a funkčnost hypertextových odkazů
související dokumentace.
Auditoři byli rovněž seznámeni s řadou rozborových studií výrobních
procesů, dosahovanou úrovní kvality,
výsledky a závěry provedených externích a interních auditů za období
od posledního školení, tj. 09/201308/2014. V tomto období proběhlo celkem 24 externích auditů, které časově
zahrnovaly 48 auditodnů. Nově bylo
zařazeno do programu souhrnné roční
vyhodnocení víceúrovňových procesních auditů LPA ve výrobě, po kterém
den oTeVřených dVeří V exPeRimenTáRiU
Zveme vás i vaše děti na návštěvu vědeckotechnického parku experimentárium
ve Střední průmyslové škole Otrokovice.
Přijďte se dne 14. 10. 2014 od 14
do 18 hod. podívat na unikátní elek-
tronový mikroskop, 3D tiskárnu, 3D
kino a spousty dalších zajímavých
zařízení, které si můžete vyzkoušet.
Kromě jiného můžete poznat jak vidí
hmyz, vyrobíte si obří bubliny, zaje-
foto: samospoušť Davida Výmoly
následovala zajímavá výměna zkušeností z plánování, provádění a evidence těchto auditů podle požadavků
strategie QSB (Quality System Basics
- Základy systémů kvality, rozšířené
vydání GM, 2013).
Efektivně prováděné interní audity se řadí mezi významné podnikové
činnosti, které přispívají ke zlepšování
celkové výkonnosti podniku. Nové poznatky a předávané zkušenosti pomáhají auditorům rozhodnout jak správně
klasifikovat zjištění při interních auditech. V letošním roce provedli interní
auditoři přes 40 interních auditů. Průběžně se tak starají nejen o dodržování požadavků systému managementu
kvality a specifických požadavků zákazníků ve výrobních a podpůrných
procesech, ale navíc dohlížejí na jejich
dodržování i na svých pracovištích.
Velkou mírou tak rovněž přispívají k pravidelnému zvyšování povědomí pracovníků výroby o požadavcích
na kvalitu procesů a výrobků.
Děkuji všem interním auditorům
za jejich aktivní a konstruktivní přístup
při interních auditech, aktualizaci seznamů kontrolních otázek, přezkoumání kontrolních plánů a především
za zájem o další vzdělávání a zdokonalování se.
Barum fórum
zdíte si na autodráze, podíváte se,
jak vypadají věci v několikasetnásobném zvětšení, nebo se můžete
seznámit s moderními technologiemi
v chytrém domě.
ČaS leTí jako BlázniVý…
Dokončení ze strany 2
Za dobu svého působení ve firmě
zažil mnoho změn, a to nejen ty
související se změnami jejího názvu. Neustále se měnící sortiment
skladovaných materiálů, původně
fyzicky náročná práce při vykládání materiálů z vagonů je postupně
nahrazována vykládkami za použití manipulační techniky, zlepšuje
se pracovní zázemí skladníků, staví se nový sklad kaučuku. Přichází
však také vyšší nároky na každého
jednotlivce, audity, rostoucí dokumentace. To vše je nutno na pozici
mistra zvládnout a důvody všech
změn dokázat vysvětlit i svým pracovníkům.
Řídit sklad však znamená být také
v kontaktu se „svými“ lidmi. Nejen
coby ten, kdo je „organizuje a kontroluje“, nýbrž i ten, kdo si najde kousek volného času pro jejich trápení,
problémy, kdo vyslechne, poradí,
pomůže. Coby psychická podpo-
SeRViS FoRem PlT
ra a poradce doprovází své kluky
i na závodech řidičů vysokozdvižných vozíků.
Říjen 2014 pro Františka Zaorala
znamená odchod na zasloužený
odpočinek. Odpadne každodenní
stres, brzké ranní vstávání, vypjaté momenty. Přibude více času
pro rodinu, přátele, čas pro takové to obyčejné lenošení. Na pozici mistra skladu kaučuku a textilu
přichází mladá generace - David
Ulman. Dosud předák skladu textilu, který již z titulu svého zařazení má s koordinací pracovních
činností na skladě nemálo zkušeností. Práce s lidmi je však oblast, do níž bude ještě nějaký čas
pronikat, a určitě to nebude vždy
zrovna jednoduché. Přeji mu v této
nové pracovní etapě hodně zdaru
a panu Zaoralovi do dalšího období především zdraví a osobní spokojenost.
výroBa
mnozí čtenáři jistě zběžně znají naše oddělení, které provádí přípravu a čištění vulkanizačních forem, ve kterých se lisují naše výrobky skupiny osobních plášťů (PlT). na druhou stranu, většině
z nich asi není známo, o jak komplexní proces se jedná.
martin molek
vedoucí oddělení servis forem PLT
Sám se setkávám s představami
ve smyslu: „vždyť tu formu jen očistíte
a poskládáte, a to je vše“. Samozřejmě, že tak jednoduché to není. Jsme
si vědomi, že forma může zásadně
ovlivnit kvalitu a vzhled námi vyráběných plášťů, a proto se v rámci tohoto
článku pokusím naše činnosti alespoň trochu nastínit.
V našem provozu je zaměstnáno
72 pracovníků, kteří jsou rozděleni do několika operací – kontrola
forem, opravy, montáž a čištění,
instalace do lisů. Většina z těchto
operátorů pracuje v týmech, které představují vždy jednu směnu
čtyřsměnného cyklu. Mezi základní
výbavu naší dílny patří především
tryskací stroje pro čištění forem,
zakladač skladu forem zvládne uložit
formu do výšky deseti metrů.
foto: Martin Molek
jeřáby pro montáž a uskladnění
a v neposlední řadě zařízení, které
slouží k menším opravám a modifikacím. Logistika a kontrola forem se
provádí pomocí počítačových systémů, které nám usnadňují vyhledávání správných dílů a jejich konečné
sestavení pro daný výrobek. Celkem
máme v našem závodě k dispozici
téměř pět tisíc forem pro PLT výrobky. Převážná většina forem pro
osobní pláště využívá segmentovou
konstrukci, která, na rozdíl od dvoudílných forem užívaných v minulosti,
napomáhá k jednoduššímu založení
pláště do formy a následně i k jeho
bezproblémovému uvolnění.
Ještě předtím, než se forma vůbec
začne vyrábět, je nutné ke každé
objednané formě projít výkresovou
dokumentaci a tu potvrdit dodavateli. Po dodání formy do závodu
následuje proces jejího přijetí a zavedení v síťových aplikacích. Hlavní
částí uvolňovacího procesu je důkladná kontrola formy, při které se
zaměřujeme především na měření
určených míst a vizuální kontrolu
popisů, včetně většiny prvků, které
jsou její součástí. Po vstupní kontrole můžeme formu uložit do skladu. Jakmile je některá z forem požadována do výroby, provádíme na ní
opětovně kontrolu, při které se prověřuje celkový stav, aktuální popisy
a některé další kontrolní prvky podle
požadavků divize Kvality. Po instalaci formy do lisu se provádí poslední
krok procesu jejího uvolnění, a to je
kontrola vylisovaného pláště. Teprve nyní si můžeme být zcela jisti, že
daná forma odpovídá všem parametrům, které jsou pro výrobu našich
plášťů nezbytné.
Mimo běžných, vnitřních operací
s formami, organizuje odd. Servis
forem další činnosti jako jsou transfery forem mezi naším závodem
v Otrokovicích a všemi ostatními
závody v koncernu, externí modifikace a externí opravy forem.
V souvislosti se zavedením speciálních zimních směsí zabezpečujeme
aplikaci antiadhezivních povlaků
forem pro většinu zimních výrobků.
Jsme neustále v kontaktu s kolegy
z koncernové centrály v Hannoveru
i s ostatními závody, se kterými úzce
spolupracujeme při zavádění nových
technologií a výměně zkušeností. O dobré práci našeho oddělení
svědčí i to, že jsme byli v posledních
letech vybráni pro školení pracovníků z nově vznikajících závodů v čínském Hefei, amerického Sumteru
a indického Modipuramu.
20. číslo pátek 10. října 2014
3
Novinky z ordinace MUDr. Rafaela Chajruševa
asi si již velká spousta z vás všimla, že se pan doktor v otrokovické ordinaci nevyskytuje tak často jako dříve. je to způsobeno inovačním pokrokem, který pan doktor ve svém oboru velmi rád
následuje a svým pacientům tedy tak i přináší nejaktuálnější trendy a pokroky v péči o jejich chrup.
michaela krčková
Rafael dentální klinika
Připravili jsme pro vás nový vzhled
našich webových stránek www.bezbolestne.eu, kde najdete veškeré informace a kontakty na obě naše pracoviště. Pokud přemýšlíte o větším zákroku
jako je například zavedení implantátu,
vyhotovení korunky či můstku, máme
pro vás na již zmíněném webu spous-
Soutěžní
Soutěžní
období:
období:
1. 8.
1. -8.30.
- 30.
11.11.
2014
2014
Barum fórum
Myslete,
Myslete,
vymyslete
vymyslete
letošní devátý ročník volejbalového turnaje smíšených družstev o putovní
pohár jednatele společnosti proběhl v sobotu 27. září na již tradičním místě,
v hale Střední průmyslové školy ve zlíně.
a podejte
a podejte
si si
nance Controlling, proto si plně zasloužil vyznamenání Nejlepší kouč.
Regina Feiferlíková
Communication Coordinator
Pan Oldřich Holub pro nás zpracoval
velmi účinného herního pavouka celého složitého turnaje, neboť poprvé
se do turnaje přihlásil rekordní počet
18 týmů. Základní skupinu tvořilo šest
družstev po třech týmech, kteří společně hráli vzájemné zápasy na dva
sety. Semifinálové zápasy mezi sebou
hráli vítězové, druzí a třetí ze základních skupin. Finálové boje o celkové pořadí všech týmů už probíhaly
na dva vítězné sety. Jednatel společnosti Libor Láznička tento rok hostoval v družstvu divize MH a snad i jeho
zásluhou se tento tým stal „skokanem
roku“, kdy se z poslední příčky probojoval na desáté místo. A také jednatel
Miloslav Bjalek byl velkou hráčskou
i trenérskou oporou pro svůj tým Fi-
a jak to všechno dopadlo?
Ve finále se utkalo družstvo Finance
Controlling a družstvo divize Příprava
materiálu, které opět po roce vyhrálo. Třetí místo vybojoval tým divize
PLT a tentokrát čtvrtá, bramborová
příčka, zůstala na družstvo Sales
Dragones. Celkové umístění všech
týmů najdete v přiložené tabulce.
Kromě výše zmíněného skokana roku
a nejlepšího kouče byl vyhodnocen
nejlepší hráč turnaje – Miroslav Zavadil z vítězného týmu divize PM.
Nejlepší hráčkou se stala Zuzana
Skácilová z týmu Sales Dragones.
Speciální cenu fair play za férové
jednání obdržel Martin Hájek z týmu
divize IE, a z téhož týmu byl ohodnocen i Martin Vaňko za nejlepší smeče
a nejvyšší výskoky. Za svou obětavou
hru a pády si další ocenění zasloužil
David Václavík z družstva divize PI.
Poděkování si zaslouží bezchybný
catering Romana Hillera, kteří se
od začátků fungování turnaje starají
o hráčské i divácké občerstvení.
Rok uteče jako voda a začátkem
příštího podzimu se můžeme těšit
na jubilejní desátý ročník volejbalového turnaje.
Výsledková tabulka
1. Divize PM
2. Finance Controlling
3. Divize PLT
4. Sales Dragones
5. Divize IE
6. Trhovci
7. Divize VFB
8. Divize HR
9. Divize ESH
10. Divize MH
11. Divize PO
12. Divize PI
13. Divize CVT
14. BCL Barzgdo
15. Divize QM
16. Mold Design
17. VT Technics
18. Best Drive
Máte chuť se k naší spolupráci připojit a také pomoct dětskému domovu
ve Vizovicích? Najdou se u vás doma
hračky, DVD, oblečení, sportovní pomůcky či jakékoliv jiné předměty? Vy
je možná nepotřebujete, ale dětem přinesou určitě mnoho radosti. Při každé
návštěvě u nás v ordinaci tyto předměty můžete zanechat a náš tým se už
o jejich předání postará.
PS: Nezapomeňte, že pravidelné
prohlídky a správně nastavená ústní hygiena vám do budoucna ušetří
spoustu starostí a financí. Těšíme se
na vaši návštěvu!
zlepšovací
zlepšovací
návrh.
návrh.
Vyplatí
Vyplatí
sese
vám
vám
to!to!
Už jsem chtěl zvolat, tady je jistota,
pevný bod v tomto bláznivém
světě! Jenomže, co když nebudou
mít plyn?
SoUTěž
a VyhRaj Č. 20
V minulém čísle našeho Profilu
jsme se ptali „O jak velký chov
holubů se pan Mišurec stará?
Tzn. kolik holubů je v jeho chovu?“. Správná odpověď byla: 70
holubů.
Všechny vaše došlé odpovědi
– a bylo jich rekordních 53 – byly
správné. Vylosovaným výhercem
propagačního předmětu Continental se stává tentokrát žena,
Jana Hájková ze střediska 32100.
Na závěr vám přinášíme další
jednoduchou soutěžní otázku:
„V jaké divizi a jak dlouho působila studentka Theresa Miersch?“
Své odpovědi nám posílejte do
soboty 18. října 2014 na známou
adresu [email protected]
Všem
Všem
zaměstnancům
zaměstnancům
společnosti:
společnosti:
zúčastněte
zúčastněte
se naší
se naší
akce
akce
o ceny.
o ceny.
Vymyslete,
Vymyslete,
jak zjednodušit
jak zjednodušit
pracovní
pracovní
proces,
proces,
snížit
snížit
náklady,
náklady,
odpady,
odpady,
ušetřit
ušetřit
energii,
energii,
zvýšit
zvýšit
kvalitu
kvalitu
výrobků
výrobků
nebo
nebo
bezpečnost
bezpečnost
práce.
práce.
Návrhy
Návrhy
budou
budou
posuzovány
posuzovány
podle
podle
platných
platných
směrnic.
směrnic.
Každý
Každý
zlepšovatel
zlepšovatel
obdrží
obdrží
za svůj
za svůj
první,
první,
během
během
akce
akce
podaný
podaný
návrh,
návrh,
reklamní
reklamní
pozornost
pozornost
společnosti.
společnosti.
Vylosovaní
Vylosovaní
zlepšovatelé
zlepšovatelé
získají
získají
možnost
možnost
odběru
odběru
zboží
zboží
podle
podle
vlastního
vlastního
výběru:
výběru:
1. cena:
1. cena:nanční
nanční
odměna
odměna
7 000
7 000
Kč Kč
2. cena:
2. cena:nanční
nanční
odměna
odměna
6 500
6 500
Kč Kč
3. cena:
3. cena:nanční
nanční
odměna
odměna
5 500
5 500
Kč Kč
4. cena:
4. cena:nanční
nanční
odměna
odměna
4 500
4 500
Kč Kč
5. cena:
5. cena:nanční
nanční
odměna
odměna
4 000
4 000
Kč Kč
6. cena:
6. cena:propagační
propagační
materiál
materiál
VzPomínka
18. října si připomeneme druhé
výročí úmrtí pana Vladimíra Machaly, dlouholetého zaměstnance
naší firmy. Za vzpomínku děkují
manželka a dcery.
Profil vydává Continental Barum s. r. o., Otrokovice vychází čtrnáctidenně (v pátek) šéfredaktorka: Regina Feiferlíková redakce: Continental Barum s. r. o., 765 31 Otrokovice, telefon: 577 512 100,
e-mail: [email protected] administrace: 577 512 590 zlom: MOTÝL MEDIA, s. r. o., Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí tisk: KODIAK print, s. r. o., Nábřeží 599, 762 20 Zlín-Prštné
reg. č.: MK ČR E 13010
4
Profil Noviny Continental Barum s.r.o., otrokovice
DESIGN&LITO: TRINITAS©A.D.2014
VolejBaloVý TURnaj
naj
je již minUloSTí
Smile dentálního centra v Otrokovicích vám jsme schopni nabídnout
tyto novinky: ceRec 3d, laser,
entonox, diagnodent, healozone
a další. O těch vám více sdělíme
v dalším vydání novin.
Nadšenci moderních technologií si
s našimi změnami také přijdou na své.
tu užitečných informací, které vám jistě
rádi doplní i naši lékaři.
Navázali jsme spolupráci s dětským domovem ve Vizovicích.
V rámci této charitativní pomoci
léčíme dětem zdarma jejich zoubky a snažíme se jim ukázat, že ani
u pana zubaře se nemusí bát. K naší
spolupráci se přidala velká spousta
sponzorů a jsme velice rádi, že jsme
pro DDM Vizovice za jejich pomoci
mohli uspořádat dobročinný večírek
v Baťově vile a dětem tedy věnovat
jak finanční obnos, tak služby či jiné
hmotné a nehmotné dary.
DESIGN&LITO: TRINITAS©A.D.2014
Aktuálně jej tedy můžete navštívit
nejčastěji na Rafael dentální klinice ve Zlíně v Prštném, jejíž prostory
s vlastní laboratoří umožňují servis
klientům ještě více zdokonalit. Tato
laboratoř a zubní technik jsou k dispozici celému lékařskému týmu jak
v Otrokovicích, tak i v Prštném.
Na klinice se také provádí složitější
výkony jako je např. zavedení implantátu, náročnější rekonstrukce
chrupu nebo estetické obnovení
úsměvu. Pro všechny máme dobrou
zprávu, a to že pan doktor se částečně vrací také do otrokovické ordinace, aby mohl být i nadále v kontaktu
se svými pacienty. Oba naše pracovní týmy, jak už ve Zlíně v Prštném
nebo v Otrokovicích nedávno posílili
dva noví lékaři. Do týmu v Otrokovicích přišel MDDr. Peter Dírer původem ze Slovenské republiky, zatímco
na zlínskou pobočku zamířila paní
MDDr. Dorota Kluzová. V rámci služeb Rafael dentální kliniky a Happy

Podobné dokumenty