Systémové telefony optiset E pro malé a střední systémy Hicom

Komentáře

Transkript

Systémové telefony optiset E pro malé a střední systémy Hicom
Systémové telefony optiset E
pro malé a střední systémy Hicom
Digitální telefony řady optiset E se používají po celém
světě jako koncové komunikační přístroje k systémům
Hicom®.
Základním rysem jejich obsluhy je používání 3 dialogových
tlačítek, která v návaznosti na zobrazované texty na displeji telefonu poskytují interaktivní uživatelské prostředí.
Využívání všech funkčních možností systému Hicom se
tím stává snadnou a rychlou záležitostí.
Ergonomicky uspořádaná tlačítková číselnice zajišťuje pohodlné používání, automatické obsazení telefonního vedení zjednodušuje sestavení spojení.
Navíc poskytují svítivé diody LED, umístěné u některých
tlačítek, názorně přehled o právě zapnutých komunikačních funkcích.
Pro rychlý přístup k jednotlivým funkcím systému, jichž je
velké množství, jsou položky nabídky přehledně členěny
do podnabídek. Navíc je přístup k funkcím možný ještě jinou cestou – stiskem tlačítka „Servisní menu” a zadáním
číselného kódu požadované funkce.
Vybrané důležité funkce jsou přímo přiřazeny některým
funkčním tlačítkům.
K dispozici jsou následující telefony, z nichž lze některé
ještě rozšířit o moduly s přídavnými tlačítky (key modules):
optiset E entry, optiset E basic, optiset E standard, optiset
E comfort, optiset E conference, optiset E memory.
Tyto digitální telefony se připojují standardní dvoudrátovou kabeláží.
K adaptibilitě telefonů měnícím se požadavkům pracoviště významně přispívá adaptérová koncepce telefonů
otpiset E. Prostřednictvím adaptérů, které se zasouvají
zdola do telefonů, lze totiž snadno připojit další zařízení
(např. PC, fax, další telefony, náhlavní soupravy). Tímto
způsobem lze snadno a rychle provést přizpůsobení určitého pracoviště specifickým novým požadavkům a organizačním změnám na pracovišti.
Telefony
optiset E entry
optiset E entry
Cenově výhodný vstup do digitální technologie:
●
3 tlačítka s optickou signalizací LED,
s pevně naprogramovanými funkcemi:
– Schránka
– Opakování volby
– Zpětný dotaz
●
2 tlačítka („+” a „–”) pro
– nastavení hlasitosti ve sluchátku
– nastavení hlasitosti/melodie vyzvánění
●
vhodný pro montáž na zeď.
Další funkce se aktivují zadáním příslušných kódů.
optiset E basic
Telefon se základním vybavením pro
hlasovou a datovou komunikaci.
Přístroj má stejné vlastnosti jako optiset
E entry a navíc:
●
1 pozici pro zásuvný adaptér
(optiset E analog adapter,
optiset E ISDN adapter,
optiset E data adapter,
optiset E phone adapter)
●
hlasitý příposlech
●
hlasité telefonování (bez sluchátka)
●
8 funkčních tlačítek s optickou signalizací LED, naprogramovaných pro:
– Zpětný dotaz
– Opakování volby
– Schránka
– Zpětné volání
– Zkrácená volba
– Mikrofon zapnout/vypnout
– Rozpojení
– Reproduktor
optiset E basic
Telefony
optiset E standard
Rozsáhlá nabídka funkcí optimalizuje telefonování.
●
3 dialogová tlačítka:
OK, Zpět, Vpřed – pro výběr funkcí
podle nápovědy na displeji
●
naklápěcí alfanumerický 2-řádkový
display LCD s 24 znaky na řádku
●
hlasité telefonování
●
hlasitý příposlech
●
12 tlačítek s optickou signalizací
LED:
8 volně programovatelných tlačítek,
4 tlačítka naprogramovaná pro:
– Servisní menu
– Opakování volby
– Interní nebo Mikrofon zap./vyp.
– Reproduktor
●
2 tlačítka („+” a „–”) pro
– nastavení hlasitosti ve sluchátku
– nastavení hlasitosti/melodie vyzvánění
●
vhodný pro montáž na zeď
optiset E standard
optiset E comfort
Telefon s profesionálním vybavením
pro hlasovou a datovou komunikaci.
Přístroj má stejné vlastnosti jako optiset
E standard a navíc:
●
možnost připojení modulu s přídavnými tlačítky
●
2 pozice pro zásuvné adaptéry
optiset E conference
Ideální telefon pro větší skupinu lidí,
kteří používají společný přístroj a telefonují bez vyzvednutí sluchátka.
Přístroj má stejné vlastnosti jako optiset
E comfort a navíc:
●
vestavěný reproduktor s větším
akustickým výkonem
●
speciální mikrofon pro hlasité telefonování – umístěný vedle 3 dialogových tlačítek
optiset E comfort
Telefony
optiset E memory
●
Špičkový model pro často telefonující
uživatele.
tlačítka pro přístup na společné a na
individuální vedení
●
tlačítka přímé volby ke členům týmu;
signalizace u tlačítka svítí, má-li příslušný pracovník obsazeno
●
●
●
●
3 dialogová tlačítka:
OK, Zpět, Vpřed – pro výběr funkcí
podle nápovědy na displeji
elektronický telefonní seznam s pamětí pro cca 350 záznamů (jméno,
adresa, telefonní číslo, apod.)
naklápěcí alfanumerický 8-řádkový
displej s 24 znaky na řádku;
řádky 1 až 6 jsou vyhraženy pro funkci
elektronického telefonního seznamu,
řádky 7 a 8 pro nápovědu, informace
a zobrazení funkcí
klávesnice pro vstup písmen a znaků
a s tlačítky pro práci s integrovaným
elektronickým telefonním seznamem
●
možnost připojení modulu s přídavnými tlačítky
●
2 pozice pro zásuvné adaptéry
●
hlasité telefonování
●
hlasitý příposlech
●
12 tlačítek s optickou signalizací
LED:
8 volně programovatelných tlačítek,
4 tlačítka naprogramovaná pro:
– Servisní menu
– Opakování volby
– Interní nebo Mikrofon zap./vyp.
– Reproduktor
●
2 tlačítka („+” a „–”) pro
– nastavení hlasitosti ve sluchátku
– nastavení hlasitosti/melodie vyzvánění
●
není vhodný pro montáž na zeď
●
vlastní vedení pro šéfa/sekretariát
●
vlastní vedení pro sekretariát, s optickou signalizací při „obsazeno”
●
střídání dvou hovorů pomocí tlačítek
vedení
možnost převzetí volání přicházejícího na telefon jiného členu týmu
●
tlačítko přímé volby mezi sekretariátem a šéfem s optickou signalizací, je-li účastník obsazen
Pracoviště se sekretářskými
funkcemi
●
funkce přepnutí na zástupce (v nepřítomnosti pracovníka sekretariátu)
●
předání hovoru k vedoucímu
●
přepnutí vyzvánění na telefon v sekretariátu
●
Pro komfortní vybavení pracoviště
řídících pracovníků a jejich sekretariátu
jsou k telefonům optiset E dodávány
ještě sestavy speciálních sekretářských
funkcí, které se konfigurují na místě
podle konkrétních podmínek.
Pracoviště řídících pracovníků a jejich
sekretariát lze vybavit telefony optiset E
comfort, optiset E conference a optiset
E memory, které mohou být rozšířeny
o moduly s přídavnými tlačítky. K vlastnostem daným typy použitých telefonů
přistupují při nastavení sekretářských
funkcí další speciální funkce pro řídící
pracovníky a jejich sekretariát:
Týmové pracoviště
Pro komfortní vybavení pracoviště, kde
skupina lidí pracuje v týmu, jsou k telefonům optiset E dodávány ještě sestavy speciálních týmových funkcí.
Členy týmu lze vybavit telefony optiset
E comfort, optiset E conference a optiset E memory, které mohou být také
rozšířeny o moduly s přídavnými tlačítky.
K vlastnostem daným typy použitých
telefonů přistupují při nastavení pro
týmové pracoviště ještě další speciální
týmové funkce:
optiset E memory
Přídavný modul
Adaptéry
optiset E key module
Díky koncepci telefonů umožňující zasunutí adaptérů optiset E lze k systémovým telefonům optiset E basic, optiset E comfort, optiset E conference a
optiset E memory snadno připojit různá
přídavná zařízení.
Modul optiset E key je přídavný tlačítkový terminál k telefonům optiset E
comfort, optiset E conference a optiset
E memory, na jehož tlačítka lze naprogramovat další funkce a uložit telefonní
čísla.
●
16 volně programovatelných tlačítek
pro uložení funkcí nebo čísel
●
svítivé diody LED u tlačítek pro optickou signalizaci, je-li funkce aktivní
●
počet modulů, které lze připojit k jednomu telefonu, je závislý na použitém systému Hicom.
Rozměry a barva
Rozměry v mm:
výška x šířka x hloubka
Barva:
74x135x253
světle šedá
optiset E acoustic adapter
Adaptér optiset E acoustic se používá
k připojení analogového telefonního
příslušenství jako je vnější reproduktor,
přídavné sluchátko, přídavný mikrofon.
optiset E analog adapter
Analogový adaptér slouží k připojení
přídavných analogových koncových
zařízení (např. telefonu, faxu skupiny 3,
modemu) k systémovému telefonu.
optiset E contact adapter
Tento adaptér se používá k řízení vnější
světelné signalizace (např. „Prosím nevstupovat”) a druhého vyzváněcího
zvonku (v hlučném prostředí nebo na
volném prostranství).
optiset E control adapter
Slouží k připojení PC za účelem využití
počítačové aplikace pro sestavení spojení (viz odstavec o adaptéru optiset E
data). Kromě toho umožňuje připojení
náhlavní soupravy a podporuje funkce
poskytované aplikací Hicom Attendant P
pro práci telefonní spojovatelky.
optiset E data adapter
Adaptér optiset E data slouží k přímému
připojení PC (s rozhraním V.24) k systémovému telefonu. Tato konfigurace
umožňuje: volit telefonní číslo z PC, telemarketing, rozpoznání a protokolování
příchozích volání, používání celopodnikového telefonního seznamu,
spouštění aplikace pod Windows na
základě rozpoznaného čísla volajícího a
seznamu nepřijatých volání.
optiset E ISDN adapter
Umožňuje připojení koncových zařízení
ISDN s nenapájeným rozhraním S0 (PC
s kartou S0, fax skupiny 4, videozařízení).
optiset E headset adapter
Umožňuje připojení až 2 náhlavních hovorových souprav (s konektorem RJ8).
optiset E headset plus adapter
Tento adaptér se používá k připojení
dvou náhlavních souprav a záznamového zařízení pro lokální nahrání hovoru
(zásuvka RJ11 pro záznamová zařízení
600Ω).
optiset E phone adapter
Umožňuje připojení jednoho dalšího telefonu optiset E (např. ke konferenčnímu stolku) k systému, aniž by to vyžadovalo další vedení od ústředny. Oba
přístroje mají odlišná čísla.
optiset E key module
adaptér
Telefonní příslušenství
Zaslepovací panel
Prázdné zásuvné pozice pro adaptéry
lze zakrýt zaslepovacím panelem, což je
prázdný kryt adaptéru.
Držáky pro monáž na zeď
●
úzký držák pro optiset E entry
a optiset E basic
●
široký držák pro optiset E standard
a optiset E comfort
Přídavné sluchadlo
●
Encore
●
Encore binaural
●
Tristar
●
Supra
●
Profile
●
Profile binaural
Pomocí přídavného sluchadla si buď
můžete zlepšit příjem v hlučném prostředí nebo jím můžete zprostředkovat
příposlech další osobě.
Telefon optiset E memory nelze montovat na zeď.
Také telefony rozšířené o modul s přídavnými tlačítky optiset E key module
nelze montovat na zeď.
Aktivní reproduktor
Přípojná vedení
Přídavný aktivní reproduktor nahrazuje
reproduktor obsažený v telefonu a
poskytuje ještě větší kvalitu zvuku při
hlasitém telefonování a je proto ideální
pro telefonní konference. Přídavný reproduktor je také oblíbeným příslušenstvím v kanceláři vedoucího pracovníka.
K telefonům optiset E je dodávána přípojná šňůra standardní délky 6 m. Šňůra
je na obou koncích opatřena konektorem mini-western.
Síťový napáječ
Přídavný mikrofon
Síťový napáječ je nutno použít v případě
větší vzdálenosti telefonu od ústředny
a může být také nutný při komplexnější
výstavbě telefonu, např. je-li telefon vybaven přídavnými tlačítkovými moduly.
Síťový napáječ je dodáván s přípojnou
šňůrou pro spojení mezi zásuvkou napětí ve zdi a telefonem.
Přídavný mikrofon nahrazuje mikrofon
zabudovaný v telefonu a umožňuje optimální využití možností „hlasitého telefonování”, a to i v akusticky náročných
podmínkách. Kromě toho poskytuje
větší volnost pohybu při telefonování.
Náhlavní hovorová souprava
Náhlavní hovorová souprava (pro hovor
i poslech) nahrazuje telefonní sluchátko; to znamená, že při jejím použití
máte po dobu hovoru obě ruce volné.
Toto přídavné zařízení je obzvláště
výhodné pro často telefonující uživatele, např. spojovatelky nebo pracovníky
telemarketingu.
K adaptéru optiset E headset nebo
headset plus (s rozhraním 121 TR 9-5)
lze připojit tyto náhlavní hovorové soupravy:
Mikrofon se aktivuje stiskem tlačítka
„Reproduktor” a deaktivuje stiskem
tlačítka „Mikrofon zap./vyp.” na telefonu. Svítivá dioda LED na mikrofonu indikuje, zda je zařízení aktivní.
Rozměry a barva
Rozměry v mm:
výška x šířka x hloubka
Barva:
Po připojení na síť signalizuje dioda LED
provozuschopnost reproduktoru. Zapíná a vypíná se stiskem tlačítka „Reproduktor” na telefonu. Základní hlasitost
pro danou místnost se nastavuje knoflíkem na přední straně reproduktoru. Doladění hlasitosti během hovoru se provádí tlačítky „+” a „–” na telefonu.
Rozměry a barva
Rozměry v mm:
výška x šířka x hloubka
Barva:
25x68x77
světle šedá
160x100x95
světle šedá
Telefony optiset E
entry
basic
standard
comfort
conference
memory
Přehled vlastností
Funkční tlačítka se signalizací LED
3
8
12
12
12
12
12-dílná tlačítková číselnice
•
•
•
•
•
•
2 nastavovací tlačítka („+” a „–”)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
2
2
•
•
•
•
2 x 24
2 x 24
2 x 24
8 x 24
•
•
•
Hlasitý příposlech
Hlasité telefonování
Pozice pro zásuvný adaptér
1
3 dialogová tlačítka
Displej
Možnost připojení tlačítkových modulů optiset E key
(maximální počet modulů připojitelných k jednomu telefonu závisí na použitém systému Hicom)
•
Znaková klávesnice s integrovanými funkcemi
elektronického telefonního záznamníku
Možnost montáže na zeď
Rozměry v mm:
šířka
hloubka
výška (bez/včetně sluchátka)
•
•
•
•
•
151
252
74/106
151
252
74/106
216
252
74/106
216
252
74/106
216
252
74/106
299
252
74/106
Telefony optiset E jsou dodávány v barvě světle šedé.
Technické údaje
Systémové rozhraní
Oblast dosahu
Provozní podmínky
Dvoukanálové digitální rozhraní UP0/E,
dvoudrátové připojení.
Garantovaná vzdálenost mezi ústřednou a systémovým telefonem (telefonem typu „master”) při útlumu 16 dB
s PVC-kabely 0.6 mm je 1000 m.
Teplota:
Relativní vlhkost:
Vzdálenost mezi telefonem typu „master” a typu „slave” (tj. druhým telefonem připojeným přes adaptér optiset E
phone) je maximálně 100 m.
+5 °C až +40 °C
5 až 85 %
Dovolené kombinace adaptérů v telefonech optiset E
Adaptér
Acoustic
Analog
Contact
Control
Data
Headset
Headset
plus
ISDN
Phone
Acoustic
–
x
x
x
x
x
x
x
x
Analog
x
–
x
–
–
x
x
–
–
Contact
x
x
–
x
x
x
x
x
x
Control
x
–
x
–
–
–
x1)
–
–
Data
x
–
x
–
–
x
x
–
–
Headset
x
x
x
–
x
–
–
x
x
Headset plus
x
x
x
x1)
x
–
–
x
x
ISDN
x
–
x
–
–
x
x
–
–
Phone
x
–
x
–
–
x
x
–
–
1)
Lze provozovat jen jednu náhlavní soupravu.
Informace k použití adaptérů
K rozhraní UP0/E lze připojit maximálně
dvě koncová zařízení.
Telefon optiset E basic má jen jednu pozici pro zásuvný adaptér. Na tomto telefonu nelze provozovat adaptéry optiset
E acoustic, optiset E headset a optiset
E headset plus.
Při použití adaptéru optiset E control na
telefonu optiset E basic není podporována funkčnost náhlavní hovorové soupravy.
K telefonům optiset E entry a optiset E
standard nelze připojit žádný adaptér.
Siemens s.r.o., Informace a komunikace – sítě
Římská 4, 120 00 Praha 2
tel.: (02) 24 199 199, fax: (02) 2423 1188
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.siemens.cz
Pobočky:
616 00 Brno, Technologický park, Technická 15, tel. (05) 4119 1214, fax: (05) 4119 1215
702 00 Ostrava 2, ul. 28. října 119, tel.: (069) 661 21 70, fax: (069) 662 4155
530 02 Pardubice, Masarykovo nám. 1484, tel.: (040) 6714 310, fax: (040) 6535 045
301 56 Plzeň, Klášterní ul. 25, tel.: (019) 724 24 34, telefax: (019) 74 462 57
Objednací číslo:
A31002-E8000-A100-2-2D29
Vytištěno v České republice.
0899 3.0
© Siemens AG 1999. Všechna práva vyhrazena.
Technické změny jsou vyhrazeny.

Podobné dokumenty

Hicom 150 E - AmiCom Teplice, sro

Hicom 150 E - AmiCom Teplice, sro optiset E conference Systémový telefon s profesionálním vybavením pro hlasité telefonování s plně duplexní komunikací. optiset E memory Špičkový model pro často telefonující uživatele, kteří potřeb...

Více

HiPath 3000

HiPath 3000 V závislosti na zvolené systémové variantě lze HiPath 3000 použít s výstavbou až pro 384 hlasových a 50 datových koncových zařízení. Při propojení do lokální sítě založené na protokolu TCP/IP lze r...

Více

Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční Profil absolventa oboru masér pro sportovní a rekondiční masáže Absolvent oboru masér pro sportovní a rekondiční masáže je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, nutný...

Více

optiPoint WL2 professional

optiPoint WL2 professional Rozšířená konfigurace telefonu prostřednictvím internetové stránky telefonu (jednotlivý telefon) nebo pomocí HiPath Deployment Service (pro hromadnou konfiguraci)

Více

HiPath 5000

HiPath 5000 Evidence hovorného pro každé koncové zařízení nebo pro vnější vedení se zaznamenává v sumárním čítači. Na vedeních bez příjmu tarifních impulsů se zobrazuje délka hovoru.

Více

HiPath ProCenter Compact V1.0 - Jas, komunikační systémy sro

HiPath ProCenter Compact V1.0 - Jas, komunikační systémy sro délky kabelu 15 m mezi PC a nástěnným displejem. Při větších vzdálenostech je třeba použít konvertor z V.24 na RS485. Tím lze přemostit vzdálenosti až do délky kabelu 3000 m mezi počítačem superviz...

Více

OptiPoint IP

OptiPoint IP zeď, stačí jen vybrat nejvhodnější model. K dispozici jsou následující modely telefonů: ● optiPoint 410 entry ● optiPoint 410 economy ● optiPoint 410 economy plus ● optiPoint 410 standard ● optiPoi...

Více