Jezdecké skokové závody ESC Olomouc Skok stupně ZL

Komentáře

Transkript

Jezdecké skokové závody ESC Olomouc Skok stupně ZL
Jezdecké skokové závody ESC Olomouc
Závod:
Datum:
Po ádá:
525H3
25.05.2013
S-V01
Místo konání: Olomouc
26.05.2013
Skok stupn ZL - Cena fy Autocom
Sout ž s návazným rozeskakováním
Dotace: 1800/1500/1200/900/600/400/300/300
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Ing. Šalek Radovan (H0079)
Jindra Jaroslav/RZ (H0012), MVDr. Živní ek Josef/RZ (H0029), Hrn í David/RZ (H1335),
lenové:
Krhutová Kate ina/RZ (H2499), Smékal Robert/ST (G0074), Dan k Zden k/RZ (H1918)
Rozhodují:
Ing. Šalek Radovan, MVDr. Živní ek Josef, Hrn í David, Krhutová Kate ina, Dan k Zden k
238.2.1
l.PJS:
Klasická skoková sout ž
hodnocená dle l. 238.2.1
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
P ípustný as:
360
350
62
9/10
124
101
[m]
[m/min]
[s]
[s]
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Jezdec
Po (S )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Licence:
sout ž: 07_
K
26.05.2013
Zákl. kolo
Dotace
Tr.b./ as.
subjekt
Žák
ák Michal
Z1325 Ž
KZ1843 <209> NASTA
NASTASJA
T SJA
0// 48,53
1800 CZ
KG3005 <164> QUATRNEI
0/ 49,44
1500 CZ
KH4501 <221> CHAMBERS
0/ 50,30
1200 CZ
KH4487 <56> CORLATO-H
0/ 51,33
900 CZ
KF4315 <134> MAGIC MAN
0/ 51,47
600 CZ
KG3248 <158> DAKAR 4
0/ 52,08
400 CZ
KF3928 <216> ZAFIRA
0/ 52,15
300 CZ
KZ1840 <97> BARLET
0/ 52,19
300 CZ
KH3191 <76> PALFFY
0/ 52,22
KC1895 <165> CARTIER
0/ 52,96
KF4044 <172> BRISTON
0/ 53,53
KH4245 <47> BUTTERFLY 2
0/ 54,45
KL0424 <243> ZLÍN INFERNO
0/ 54,97
KG3110 <121> CICERO 2
0/ 55,52
KF4140 <214> ELEGANCE DU
0/ 56,26
KC2489 <50> CORTEZ 6
0/ 56,52
KV0374 <204> GT
0/ 56,87
KH4087 <72> LUSI 3
0/ 57,20
KH3354 <123> LYKRA
0/ 57,23
KL0230 <197> VELVETA
0/ 57,49
KH2423 <33> BRITNEY
0/ 58,32
KF4657 <115> ANJA K
0/ 58,58
KG3607 <126> ABIGAIL 1
0/ 58,67
KH4097 <8> FIESTA 2
0/ 60,86
MZ1000 Slovensko
H3894 Czyžová Renata
MH0076 TJ Omega Sobotín, o.s.
H2987 ezní ek Martin
MH0218 JK Mustang
H2481 Vachutková Lenka
MH0023 Jezdecký oddíl Dubicko
F0303 Vinzens Otto
MF0203 Stáj Cilka, Otto Vinzenz
G1815 Horá ková Kate ina
ML0029 Jezdecká stáj Galatík T šánky
F1176 Kopecká Stanislava
MF0046 JO Stáj Dvo ák- istá
Z1169 Mikulášová Daniela
MZ1000 Slovensko
H2026 Ing. Hlochová Petra
MH0159 ZVR. Grygov, o.s.
L0203 Obrtelová Lucie
MH0334 STÁJ EURO Sol
F0290 ernohorský Leoš
MF0339 SK
ernohorský o.s.
H0663 Masár Ladislav
MH0147 JK Caballero
G0340 Ing. Eim Petr
ML0006 ZH Tluma ov
L0126 Macourková Daniela
ML0045 JO p i SŠZe P erov
F1879 Ing.
epi ková Zuzana
MF0046 JO Stáj Dvo ák- istá
H0865 Masárová Petra
MH0147 JK Caballero
H2964 Koutná Kristýna
ML0035 Stáj Montana o.s.
H2825 Štenclová Petra
MH0031 TJ JO Horymas
H2733 Hulíková Kate ina
MH0286 JK Liboš
H2415 Malý Ji í
ML0035 Stáj Montana o.s.
G2013 Slavíková Ludmila
MG0066 Sportovní stáj Tretera
F2851 Šrámková Lucie
MF0366 JK
ermná
G0157 Valášek Drahomír
MG0048 JK Tricky P ibice
G1608 Dan k Tomáš
ML0005 JK Agramm
Strana: 1
David Hrn í , 744 01 Frenštát p. R., [email protected]
Zpracováno programem ACE-Gallop v105064 © ACE Design s.r.o, 2005-2013,
26.05.2013
14:10:22
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Jezdec
Po (S )
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Licence:
sout ž: 07_
K
26.05.2013
Zákl. kolo
Dotace
Tr.b./ as.
subjekt
H2987 ezní ek Martin
KH4620 <222> STALYPSA
1/ 62,71
KZ1692 <242> CLOUSEAU
1/ 62,95
KL0405 <193> CARPINETI
1/ 63,97
KZ1625 <95> FARWEY
1/ 64,44
KL0173 <192> CESARIO
1/ 65,45
KF4527 <173> PAŠA 1
4/ 50,50
KH3595 <36> DÉMANT 1
4/ 50,96
KZ1283 <208> CHARLAT
CHARLATAN
ATAN Z
4// 51,99
KF3844 <133> GENUŠKA Orling
4/ 52,73
KH3545 <54> MON CHERY-H
4/ 53,16
KL0360 <132> BREAK DANCE
4/ 53,71
KG3735 <107> BELINDA V.
4/ 53,75
KF3500 <228> ASTERES
4/ 53,84
KH4246 <49> LORDINA
4/ 54,15
KL0304 <169> CARISMA 4
4/ 55,29
KH2745 <186> TIKSI Nadace p i
4/ 55,98
KZ9003 <45> MAILUNDS AL -
4/ 56,26
KH4437 <220> CRADO VON
4/ 56,46
KH4419 <218> VALITO
4/ 56,65
KH2850 <127> BEVAR
4/ 57,18
KL0385 <162> RAMON
4/ 57,79
KH3834 <93> CELTIC
4/ 58,06
KG2825 <11> TOBENA "H"
4/ 58,92
KG3741 <225> SZAMAN
4/ 59,08
KG3276 <177> STRAVINSKY
4/ 59,29
KF2469 <116> HELA H
4/ 59,41
KH3823 <111> RUSTY GUN
4/ 59,48
KH4167 <69> ATREI 3
4/ 60,91
KZ9002 <31> OHIO D´ONIX
4/ 61,25
KH4824 <223> LE CARELA
4/ 61,29
KH3849 <224> LAVINIE
4/ 61,31
KG3243 <105> ZIGAR
5/ 62,32
KH3323 <211> LIMIT 5
5// 62,39
KZ9004 <99> PICASSO
5/ 64,93
KH3631 <151> JUDITA HF
6/ 67,15
MH0218 JK Mustang
Z1058 Fišerová Monika
MZ1000 Slovensko
G0486 Mgr. Kalábová Silvie
ML0006 ZH Tluma ov
Z1171 Ing. Mikuláš Pavel
MZ1000 Slovensko
G0486 Mgr. Kalábová Silvie
ML0006 ZH Tluma ov
F0290 ernohorský Leoš
MF0339 SK
ernohorský o.s.
H3260 Chlanda Miloš
MH0076 TJ Omega Sobotín, o.s.
Žák
ák Michal
Z1325 Ž
MZ1000 Slovensko
F0303 Vinzens Otto
MF0203 Stáj Cilka, Otto Vinzenz
H2481 Vachutková Lenka
MH0023 Jezdecký oddíl Dubicko
F0303 Vinzens Otto
MF0203 Stáj Cilka, Otto Vinzenz
L0145 Schmiedová Ingrid
ML0064 JS Bzenec
F3809 Benešová Pavla
MF0281 Jezdecký klub Vysoké Mýto
H0865 Masárová Petra
MH0147 JK Caballero
G2619 Horáková Simona
ML0026 Sportovní stáj RENOSPORT
H0361 Heidenreich ml. Radko
MH0006 JK Loštice
Z1112 Halo Marko
MZ1000 Slovensko
H1948 Klus Marek
MH0218 JK Mustang
H1948 Klus Marek
MH0218 JK Mustang
H2337 Tošenovská Martina
MH0246 JK Svébohov
H2371 Pavlí ek Jan
ML0087 Hanácký JK Litovel
H3223 Ko í Lenka
MH0327 Jezdecký klub Minx Equestrian Team
L0036 Mališková Lucie
ML0005 JK Agramm
G3471 Vystr ilová Zuzana
MG0158 Acaballado, s.r.o.
G0958 Vrzal Radek
ML0099 JK Skalka, B ezsko
F2851 Šrámková Lucie
MF0366 JK
ermná
H2634 Ko a ová Monika
MH0178 JK Javorník
H1638 Kincl Josef ml.
MH0031 TJ JO Horymas
Z1058 Fišerová Monika
MZ1000 Slovensko
H2987 ezní ek Martin
MH0218 JK Mustang
H2879 Potyszová Daniela
MH0218 JK Mustang
G0417 Pavlíková Eva
MG0155 Stáj Pavlík
e kková Barbora
Z1329 Fe
MZ1000 Slovensko
Z1015 Pál František
MZ1000 Slovensko
G3270 Turzíková Martina
MG0038 EST Perná
Strana: 2
David Hrn í , 744 01 Frenštát p. R., [email protected]
Zpracováno programem ACE-Gallop v105064 © ACE Design s.r.o, 2005-2013,
26.05.2013
14:10:23
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Jezdec
Po (S )
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
Licence:
sout ž: 07_
K
Zákl. kolo
Dotace
Tr.b./ as.
subjekt
H3430 Slischková Kate ina
26.05.2013
KH4141 <139> UNCE 2
8/ 48,48
KC1227 <131> GOLIÁŠ 1
8/ 48,61
KF4152 <227> DONELY
8/ 51,03
KH3641 <122> LUNETA 7
8/ 51,91
KH3997 <187> FRESH D'LUC
8/ 53,34
KH2484 <18> BORIS 4
8/ 54,12
KZ1339 <5> SAMUEL
8/ 54,44
KL0384 <163> SHERON 3
8/ 56,53
KH4559 <185> CAZEERIHO
8/ 57,53
KL0402 <7> ALLGOR
8/ 58,56
KH3442 <129> ARCONA
8/ 58,97
KH4127 <206> ARISTOKRAT 2
8/ 59,19
KH4453 <67> BUTTERFLY-B
8/ 60,28
KZ9001 <30> DANCOUVER VAN
8/ 74,22
KH2444 <202> MAUDY
8/ 75,89
KG3324 <179> ROSS
9/ 62,08
KF4602 <4> OLI
9/ 64,62
KH4631 <52> HELIOS 2
9/ 65,07
KL0127 <10> COLT Agramm
9/ 65,09
KL0232 <170> DONNA LAURA
9/ 65,69
MH0189 JK Dolní Dv r Wrobel - Lhotka
C0965 Pokorná Barbora
MC0177 JK Farma u lesa
F3809 Benešová Pavla
MF0281 Jezdecký klub Vysoké Mýto
H2364 Franková Lenka
ML0045 JO p i SŠZe P erov
H2749 Majerová Lenka
MH0006 JK Loštice
H1095 MUDr. Tylšarová V ra
MH0246 JK Svébohov
Z1191 Chudá Patrícia
MZ1000 Slovensko
H2371 Pavlí ek Jan
ML0087 Hanácký JK Litovel
H0361 Heidenreich ml. Radko
MH0006 JK Loštice
G1608 Dan k Tomáš
ML0005 JK Agramm
H3292 Hanáková Hana
MH0211 Stáj Kerberos Troubelice
H2415 Malý Ji í
ML0035 Stáj Montana o.s.
H1638 Kincl Josef ml.
MH0031 TJ JO Horymas
Z1058 Fišerová Monika
MZ1000 Slovensko
H2973 ing. Krej i íková Monika
ML0035 Stáj Montana o.s.
G0958 Vrzal Radek
ML0099 JK Skalka, B ezsko
F1103 Richter Aleš
MF0191 Stáj Richter
H3616 Ptá ková Lenka
MH0023 Jezdecký oddíl Dubicko
G2613 Vávrová Miroslava
ML0005 JK Agramm
G2619 Horáková Simona
ML0026 Sportovní stáj RENOSPORT
Z1218 Kubíková Gabriela
KZ1825 <210> DELTA
12/ 56,19
KH4627 <60> GRACE KELLY-H
12/ 56,55
KB3688 <2> VANDAL 1
12/ 56,72
KF4101 <103> COLETTE 2
12/ 58,97
KG3645 <12> SAJGON
12/ 61,89
KH4538 <84> CAIRO OIL TEAM
13/ 80,23
KC2647 <130> KING JERRY 1
14/ 66,75
KG3682 <137> JOHN 2
15/ 72,12
KH4637 <37> LIMETA
16/ 51,28
KH4227 <70> AROLD
16/ 60,57
KH4434 <85> COROFINO OIL
16/ 61,02
KL0374 <203> BELLE SAVAGE
16/ 61,91
KG3951 <181> GASTON 17
19/ 71,72
KH2619 <102> VERDI 3
29/ 64,28
KH3832 <92> PARIS 3
34/ 84,32
MZ1000 Slovensko
H2762 Vachutka Ladislav
MH0023 Jezdecký oddíl Dubicko
F3986 Samsonová Leona
MF0150 JK H eb ín Suchá
G0807 Jílek Milan
MH0344 JK Farma Blahutovice
E1012 Vorlí ková Monika
MG0245 Jezdecký klub Viš ové, o.s.
H2096 Ohnheiser Martin
MH0198 JK Stáj Supreme o.s.
C0690 Benešová Jana
MC0018 JK Kavalo Tábor
G0230 Mrkvica František
MG0036 JO TJ Sokol Uher ice
H3260 Chlanda Miloš
MH0076 TJ Omega Sobotín, o.s.
H1638 Kincl Josef ml.
MH0031 TJ JO Horymas
H2096 Ohnheiser Martin
MH0198 JK Stáj Supreme o.s.
H2415 Malý Ji í
ML0035 Stáj Montana o.s.
H0450 Körnerová Bohdana
MH0286 JK Liboš
L0246 Pavlovská Michaela
ML0045 JO p i SŠZe P erov
H3223 Ko í Lenka
MH0327 Jezdecký klub Minx Equestrian Team
Strana: 3
David Hrn í , 744 01 Frenštát p. R., [email protected]
Zpracováno programem ACE-Gallop v105064 © ACE Design s.r.o, 2005-2013,
26.05.2013
14:10:23
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Jezdec
Po (S )
sout ž: 07_
K
KA2325 <79> POLYNA
MH0346 HORSE CLUB HLUBO KY, o.s.
H1721 Páleníková Klára
KL0196 <86> KRAJKA II
ML0103 JK Krajka Be ov
G0417 Pavlíková Eva
KG3424 <106> UTIKA S
MG0155 Stáj Pavlík
L0225 Muchová Kate ina
KH2251 <119> SHANKAR
ML0045 JO p i SŠZe P erov
H3298 Otrubová Kristina
KL0273 <238> ARIZONA-P
MH0206 JA Nám š na Hané
H3160 Palkevi ová Anna
KF4046 <205> CANT
ML0035 Stáj Montana o.s.
F1103 Richter Aleš
Zákl. kolo
Dotace
Tr.b./ as.
subjekt
H3626 Zatloukalová Marie
26.05.2013
KF4601 <3> VIKTORIE 8
MF0191 Stáj Richter
T etí neposlušnost
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
ELIM
Jiný d vod
RET
Ing. Šalek Radovan (H0079)
Licence:
Strana: 4
David Hrn í , 744 01 Frenštát p. R., [email protected]
Zpracováno programem ACE-Gallop v105064 © ACE Design s.r.o, 2005-2013,
26.05.2013
14:10:24
Jezdecké skokové závody ESC Olomouc
Závod:
Datum:
Po ádá:
525H3
25.05.2013
S-V01
Místo konání: Olomouc
26.05.2013
Skok stupn L** - Cena fy Genoservis
Sout ž s návazným rozeskakováním
Dotace: 3000/2200/1200/1000/800/700/600/500
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Ing. Šalek Radovan (H0079)
Jindra Jaroslav/RZ (H0012), MVDr. Živní ek Josef/RZ (H0029), Hrn í David/RZ (H1335),
lenové:
Krhutová Kate ina/RZ (H2499), Smékal Robert/ST (G0074), Dan k Zden k/RZ (H1918)
Rozhodují:
Ing. Šalek Radovan, MVDr. Živní ek Josef, Hrn í David, Krhutová Kate ina, Dan k Zden k
238.2.1
l.PJS:
Klasická skoková sout ž
hodnocená dle l. 238.2.1
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
P ípustný as:
400
350
69
9/11
138
65
[m]
[m/min]
[s]
[s]
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Jezdec
Po (S )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Licence:
sout ž: 08_
K
26.05.2013
Zákl. kolo
Dotace
Tr.b./ as.
subjekt
H2987 ezní ek Martin
KH4501 <221> CHAMBERS
0/ 51,60
3000 CZ
KZ1946 <100> SALVATORE
0/ 51,97
2200 CZ
KH3545 <54> MON CHERY-H
0/ 52,88
1200 CZ
KH2240 <48> JOKER 1Martex
0/ 52,98
1000 CZ
KZ1283 <208> CHARLAT
CHARLATAN
ATAN Z
0// 56,54
800 CZ
KL0241 <188> WANDOR
0/ 56,94
700 CZ
KF3476 <46> ASKAN
0/ 56,96
600 CZ
KZ1945 <98> TILL VR
0/ 57,13
500 CZ
KG3578 <41> BLEU DIAMOND
0/ 59,00
KH4246 <49> LORDINA
0/ 59,04
KL0262 <9> KADYMA Agramm
0/ 59,16
KF0456 <135> NAMIR
0/ 59,20
KH3330 <217> WILSON
0/ 59,37
KG3005 <164> QUATRNEI
0/ 59,39
KH4097 <8> FIESTA 2
0/ 65,63
KH3727 <81> SHAKESPEARE
0/ 66,58
KG3531 <40> REINE DU BAL
4/ 54,85
KG2959 <90> SAFÍR 14
4/ 56,17
KZ1339 <5> SAMUEL
4/ 57,53
KH4031 <61> VENDY-H
4/ 57,81
KA0659 <112> GRANT`S
4/ 57,99
KB3688 <2> VANDAL 1
4/ 58,21
KH3994 <82> AMAWANIKI OT
4/ 60,60
KF4527 <173> PAŠA 1
4/ 60,91
MH0218 JK Mustang
Z1015 Pál František
MZ1000 Slovensko
H2481 Vachutková Lenka
MH0023 Jezdecký oddíl Dubicko
H0865 Masárová Petra
MH0147 JK Caballero
Žák
ák Michal
Z1325 Ž
MZ1000 Slovensko
G0340 Ing. Eim Petr
ML0006 ZH Tluma ov
H0663 Masár Ladislav
MH0147 JK Caballero
Z1015 Pál František
MZ1000 Slovensko
G0406 Matýska Zden k
MG0109 JK Mahu Mod ice
H0865 Masárová Petra
MH0147 JK Caballero
G1608 Dan k Tomáš
ML0005 JK Agramm
F0303 Vinzens Otto
MF0203 Stáj Cilka, Otto Vinzenz
H1948 Klus Marek
MH0218 JK Mustang
H3894 Czyžová Renata
MH0076 TJ Omega Sobotín, o.s.
G1608 Dan k Tomáš
ML0005 JK Agramm
B2565 Hájovská Gabriela
MH0198 JK Stáj Supreme o.s.
G0406 Matýska Zden k
MG0109 JK Mahu Mod ice
G2379 Trunkátová Klára
MG0110 Stáj ZAPPARA
Z1191 Chudá Patrícia
MZ1000 Slovensko
H2762 Vachutka Ladislav
MH0023 Jezdecký oddíl Dubicko
H2634 Ko a ová Monika
MH0178 JK Javorník
F3986 Samsonová Leona
MF0150 JK H eb ín Suchá
H2096 Ohnheiser Martin
MH0198 JK Stáj Supreme o.s.
F0290 ernohorský Leoš
MF0339 SK
ernohorský o.s.
Strana: 1
David Hrn í , 744 01 Frenštát p. R., [email protected]
Zpracováno programem ACE-Gallop v105064 © ACE Design s.r.o, 2005-2013,
26.05.2013
16:22:18
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Jezdec
Po (S )
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
46.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
sout ž: 08_
K
26.05.2013
Zákl. kolo
Dotace
Tr.b./ as.
subjekt
G1815 Horá ková Kate ina
KG3248 <158> DAKAR 4
4/ 61,28
KV0374 <204> GT
4/ 61,41
KH4245 <47> BUTTERFLY 2
4/ 61,91
KH4620 <222> STALYPSA
4/ 62,58
KZ1843 <209> NASTA
NASTASJA
T SJA
4// 63,47
KH4133 <148> ACORADIA-MX
4/ 64,65
KH3463 <80> CASSAL Oil Team
4/ 64,99
KG3324 <179> ROSS
4/ 65,02
KG3241 <89> ELBANDOLERO
5/ 70,03
KG3615 <150> RADOX
5/ 71,09
KZ9004 <99> PICASSO
6/ 73,55
KH4437 <220> CRADO VON
6/ 76,72
KF4315 <134> MAGIC MAN
8/ 58,09
KZ1720 <1> KOMÉTA 4
8/ 58,79
KH4296 <62> TAKTIKA-H
8/ 60,40
KL0232 <170> DONNA LAURA
8/ 61,98
KL0304 <169> CARISMA 4
8/ 62,87
KZ1919 <118> JULIETTE
8/ 64,28
KL0230 <197> VELVETA
8/ 65,06
KG2461 <77> GRANDE DAME
8/ 67,74
KH3323 <211> LIMIT 5
9// 69,79
KG3607 <126> ABIGAIL 1
9/ 71,26
KF4044 <172> BRISTON
9/ 71,26
KL0173 <192> CESARIO
9/ 72,55
KH4631 <52> HELIOS 2
9/ 72,74
ML0029 Jezdecká stáj Galatík T šánky
H2964 Koutná Kristýna
ML0035 Stáj Montana o.s.
H0663 Masár Ladislav
MH0147 JK Caballero
H2987 ezní ek Martin
MH0218 JK Mustang
Žák
ák Michal
Z1325 Ž
MZ1000 Slovensko
H1973 Ing. Minxová Vendula
MH0327 Jezdecký klub Minx Equestrian Team
B2565 Hájovská Gabriela
MH0198 JK Stáj Supreme o.s.
G0958 Vrzal Radek
ML0099 JK Skalka, B ezsko
G2379 Trunkátová Klára
MG0110 Stáj ZAPPARA
G3270 Turzíková Martina
MG0038 EST Perná
Z1015 Pál František
MZ1000 Slovensko
H1948 Klus Marek
MH0218 JK Mustang
F0303 Vinzens Otto
MF0203 Stáj Cilka, Otto Vinzenz
Z1232 Sýkora Daniel
MZ1000 Slovensko
H2762 Vachutka Ladislav
MH0023 Jezdecký oddíl Dubicko
G2619 Horáková Simona
ML0026 Sportovní stáj RENOSPORT
G2619 Horáková Simona
ML0026 Sportovní stáj RENOSPORT
Z1278 Lexman Martin
MZ1000 Slovensko
H2415 Malý Ji í
ML0035 Stáj Montana o.s.
G3331 Kratochvílová Kristýna
MG0144 JK Dantte
e kková Barbora
Z1329 Fe
MZ1000 Slovensko
G0157 Valášek Drahomír
MG0048 JK Tricky P ibice
F0290 ernohorský Leoš
MF0339 SK
ernohorský o.s.
G0486 Mgr. Kalábová Silvie
ML0006 ZH Tluma ov
H3616 Ptá ková Lenka
MH0023 Jezdecký oddíl Dubicko
L0036 Mališková Lucie
KG2825 <11> TOBENA "H"
12/ 56,88
KH3834 <93> CELTIC
12/ 62,79
KH3849 <224> LAVINIE
12/ 65,24
KG3682 <137> JOHN 2
12/ 67,35
KG3276 <177> STRAVINSKY
12/ 82,86
KC2489 <50> CORTEZ 6
13/ 69,63
KH2917 <63> CANDYS MAN
16/ 60,93
KH4419 <218> VALITO
16/ 62,74
KH3595 <36> DÉMANT 1
20/ 57,38
KG3741 <225> SZAMAN
22/ 74,86
ML0005 JK Agramm
H3223 Ko í Lenka
MH0327 Jezdecký klub Minx Equestrian Team
H2879 Potyszová Daniela
MH0218 JK Mustang
G0230 Mrkvica František
MG0036 JO TJ Sokol Uher ice
G0958 Vrzal Radek
ML0099 JK Skalka, B ezsko
H0865 Masárová Petra
MH0147 JK Caballero
H2762 Vachutka Ladislav
MH0023 Jezdecký oddíl Dubicko
57.
H1948 Klus Marek
MH0218 JK Mustang
58.
H3260 Chlanda Miloš
MH0076 TJ Omega Sobotín, o.s.
59.
G3471 Vystr ilová Zuzana
MG0158 Acaballado, s.r.o.
Licence:
Strana: 2
David Hrn í , 744 01 Frenštát p. R., [email protected]
Zpracováno programem ACE-Gallop v105064 © ACE Design s.r.o, 2005-2013,
26.05.2013
16:22:19
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Jezdec
Po (S )
60.
61.
sout ž: 08_
K
Zákl. kolo
Dotace
Tr.b./ as.
subjekt
H2096 Ohnheiser Martin
26.05.2013
KH4858 <83> ADUELA
23/ 79,22
KZ1825 <210> DELTA
31/ 77,98
MH0198 JK Stáj Supreme o.s.
Z1218 Kubíková Gabriela
MZ1000 Slovensko
C0965 Pokorná Barbora
KC1227 <131> GOLIÁŠ 1
MC0177 JK Farma u lesa
F0303 Vinzens Otto
KF3844 <133> GENUŠKA Orling
MF0203 Stáj Cilka, Otto Vinzenz
H3298 Otrubová Kristina
KL0273 <238> ARIZONA-P
MH0206 JA Nám š na Hané
G0417 Pavlíková Eva
KG3424 <106> UTIKA S
MG0155 Stáj Pavlík
Pád kon , jezdce nebo obou
ELIM
Skok mimo po adí nebo neoprave
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
ELIM
Jiný d vod
RET
Ing. Šalek Radovan (H0079)
Licence:
Strana: 3
David Hrn í , 744 01 Frenštát p. R., [email protected]
Zpracováno programem ACE-Gallop v105064 © ACE Design s.r.o, 2005-2013,
26.05.2013
16:22:19

Podobné dokumenty

zde

zde Druhá neposlušnost

Více

Česká jezdecká federace, o.s.

Česká jezdecká federace, o.s. Blahoňov 4, Kuřimské Jestřabí, 594 55

Více

3,31 fregata

3,31 fregata 3.MVDr. Trunda Miroslav

Více

č.3 ZL

č.3 ZL Jezdecké závody Janov Závod: Datum: Pořádá:

Více

GRAND PRIX města Hradec Králové Cena Le Cheque Dejeuner

GRAND PRIX města Hradec Králové Cena Le Cheque Dejeuner Doležalová Jitka/RZ (F0011), Novotný Václav/RZ (F0251), Horký Luděk/TD (F0109), Smékal Robert/ST (G0074), Káva Jiří/KM (F0013) Rozhodují:

Více

č.4 L

č.4 L F3008 Siatková Anna MF0300 Jezdecký klub Orličky

Více