STAR - T - EVERSTAR sro

Komentáře

Transkript

STAR - T - EVERSTAR sro
EVERSTAR s.r.o.
TECHNICKÝ LIST
STAR® - T
™ Charakteristika:
™ Použití:
Průmyslový, pěnivý, vodou ředitelný přípravek řady STAR, určený
k čištění silně znečištěných povrchů : ocel, litina, nerez. Dobře
odstraňuje zejména mazut, dehet, husté oleje a vazeliny. Čistí zbytky
vodou ředitelných barev.
- ruční čištění
- namáčecí vany
- ultrazvukové pračky
™ Využití v průmyslu:
strojírenský průmysl, automobilní průmysl, letecký průmysl,
opravárenský průmysl, kolejová vozidla, atd.
™
9% až 25%
Doporučujeme vyzkoušet vlastní způsob ředění. Doporučená tvrdost
vody ( 4° N - 14° N ). Po každé operaci doporučujeme oplach vodou.
Způsob ředění:
™ Teplota:
do 40°C - zahřátí zvyšuje účinnost čištění a odmašťování.
™
pH ( 1% roztok ):
10,5 – 12,0
™
Ochrana proti korozi:
lze použít inhibitor koroze v odmašťovací lázni nebo v oplachu.
™
Balení:
5 l kanystr, 10 l kanystr, 30 l kanystr, 200 l sud
™
Určení koncentrace:
titrační metoda
( bližší informace lze získat na technickém oddělení firmy )
Bludovská 18
787 01 Šumperk
Telefon: 583 301 070
Fax:
583 301 089
e-mail: [email protected]
IČO: 19013027
DIČ: CZ19013027
www.everstar.cz
EVERSTAR s.r.o.
TECHNICKÝ LIST
Výrobek se skladuje při teplotách +5°C do + 25°C.
Bludovská 18
787 01 Šumperk
Telefon: 583 301 070
Fax:
583 301 089
e-mail: [email protected]
IČO: 19013027
DIČ: CZ19013027
www.everstar.cz