110-111 - Revolver Revue

Komentáře

Transkript

110-111 - Revolver Revue
První obálky RR
/ The First Covers of Revolver
První obálky Revolveru. První obálky Jednou
nohou/Revolver Revue jsem dělal jako linoryty.
Byla to nejdostupnější tisková technika, kterou
jsem mohl v nákladu do sta kusů sám vytisknout.
První obálku jsem tiskl na starém mandlu v bytě
u rodičů, ve svém pokoji. Druhou obálku již
na satinýrce v kamarádově ateliéru. Protože
satinýrka nebyla vhodná na vyšší náklady –
natahovala štoček –, přešel jsem na tisk pomocí
knihařského lisu. Číslo pět bylo již dvoubarevné.
Váže se k němu následující historka. Když byl
u mě v ateliéru poprvé Egon Bondy, byl tomu též
přítomen Jáchym Topol. Ve chvíli, kdy návštěva
končila, otevřel skříň, kde bylo asi tak třicet ještě
nedistribuovaných Revolverů č. 5, a Bondymu
řekl: „Pane doktore, Viktor nejenom maluje,
ale dělá i Revolver. Ale to nesmíte nikde říct!“
Po nějaké době o mně Bondy napsal článek pro
samizdatové Vokno. Začal ho slovy: „Hlavním
tématem Viktora Karlíka – jenž je věru jedním
z vůbec nejmladších, a přesto je znám z obálek
a doprovodu někdejšího Jednou nohou – je lidská
tvář.“ Chystané číslo Vokna zabavila StB. Text
vyšel až v roce 1990. Na pana doktora byl spoleh.
↘
The first covers of Revolver. I made the first
covers of Jednou nohou/Revolver Revue as
linocuts. It was the most accessible printing
technique, and I could print out up to a hundred
copies myself. I printed out the first cover on
the old rotary iron in my parents’ apartment,
in my room. The second cover was done on an
etching press at my friend’s art studio. Since the
etching press wasn’t suitable for larger runs — it
stretched out the plate — I switched to a printing
press. Issue no.5 already used two colors. The
following story is connected with it. When Egon
Bondy visited my art studio for the first time,
Jáchym Topol was also there. Right when he
was about to leave, he opened a cupboard with
perhaps thirty as-yet undistributed Revolvers
(no.5), and he said to Bondy: “Doctor, along with
painting, Viktor also puts out Revolver. But you
cannot mention this anywhere.” After a while
Bondy wrote an article on me for the samizdat
magazine Vokno. This is how he started it: “The
central theme of Viktor Karlík — indeed one
of our youngest artists, but famous despite his
age because of the covers and design of Jednou
Nohou/Revolver Revue — is the human face.”
The StB seized the proofs of that issue of Vokno.
The article was only published in 1990. You could
depend on the good doctor.
110
111

Podobné dokumenty