Výzkum Téměř polovinu pracovníků trápí

Komentáře

Transkript

Výzkum Téměř polovinu pracovníků trápí
WWW.ENTERPRISE-PRAGUE.CZ
Výzkum
Téměř polovinu pracovníků trápí nedostatek světla v kancelářích, třetina si
stěžuje na nemožnost větrání
Praha, 15. 6. 2016 – Nedostatek přirozeného světla, chybějící stínění a špatné větrání. To jsou nejčastější
nedostatky, které trápí Čechy při práci v kancelářích. Přitom v nich stráví v průměru až 2000 hodin ročně.
Téměř polovina pracovníků si stěžuje, že nemají nejen adekvátní světelné podmínky pro svoji práci, ale ani
dostatek denního světla. Více než čtvrtina zaměstnanců v kancelářích nemá navíc možnost řádně větrat –
například proto, že konstrukce budovy neumožňuje otevřít okno. Vliv na špatné pracovní podmínky má
i fakt, že polovina kancelářských zaměstnanců pracuje v budovách, které jsou starší více než deset let.
Negativní trendy se naštěstí daří odstranit v nových kancelářských projektech. Firmy si totiž čím dál více
uvědomují, že se na pracovních výkonech lidí významně podepisuje právě dostatek kvalitního přirozeného
světla a čerstvého vzduchu. Důležitost denního světla potvrzuje také to, že polovina Čechů by za žádných
okolností nepracovala v místnosti bez oken, a pokud ano, tak více než polovina z nich by pak požadovala od
zaměstnavatele
významné
zvýšení
platu.
Vyplývá
to
z
březnového
průzkumu
společnosti
Erste Group Immorent na reprezentativním vzorku 500 zaměstnanců pracujících v kancelářských budovách
v celé České republice.
„Firmy dnes dávají daleko větší důraz na umístění a vybavení kanceláří,“ říká Michal Walter, psycholog
a předseda České asociace psychologů práce a organizace, a dodává: „Je totiž nesporným faktem, že kvalita
pracovního prostředí a pocitu v budově má přímý vliv na pracovní nasazení a výkonnost jednotlivých
pracovníků.“ Jeho slova potvrzuje i Tomáš Velemínský, jednatel developerské společnosti Erste Group
Immorent: „Nároky nájemců kancelářských prostor se za poslední roky výrazně zvýšily. Už není podstatná jen
cena a lokalita. Významnou roli sehrává architektonické i technologické řešení budovy – například světlá výška
všech prostor, výhled, individualizované větrání a klimatizace nebo technologické zázemí. Firmy ve větší míře
požadují otevřené dýchající prostory, které si následně ještě dotvoří dle vlastního stylu. Standardem se stávají
velkorysé společné prostory a služby v budově, jako jsou kavárny, fitness, odpočinkové zóny, kolárny, terasy
či parky.“ Příkladem takového přístupu je například společnost Avast. Ta si pronajala 50 procent plochy
v kancelářské budově Enterprise na pražské Pankráci, protože chtěla nabídnout svým zaměstnancům
inspirativní pracovní prostředí se všemi vymoženostmi, které současný svět nabízí.
www.erstegroupimmorent.cz
WWW.ENTERPRISE-PRAGUE.CZ
Zaměstnanci: Chceme dostatek denního světla v kanceláři
Dostatek denního světla na pracovišti je důležitý pro 83 procent zaměstnanců v kancelářích. Přesto 46 procent
z nich není spokojeno v práci se světelnými podmínkami. Ve většině případů jde o nedostatek zejména
přirozeného denního světla, paradoxně ale desetina (9 %) pracovníků také pociťuje přemíru světla, kterou
nemohou individuálně regulovat. S nemožností stínění přitom v kancelářích bojuje až čtvrtina (26 %) všech
zaměstnanců.
„Denní světlo nám přitom neslouží pouze pro to, abychom dobře viděli, ale je základním kamenem životního
prostředí. Každodenní efekt slunečních paprsků ovlivňuje řadu procesů v těle a je nezbytný pro to, abychom
v práci mohli podávat co nejvyšší výkon,“ uvádí psycholog Michal Walter.
Významné rozdíly v kvalitě osvětlení lze vypozorovat mezi staršími a novějšími kancelářskými budovami.
U kancelářských prostor v budovách mladších než pět let se s nedostatkem denního světla potýká jen
15 procent lidí, zatímco ve starších kancelářích nevyhovují světelné podmínky více než polovině (52 %)
pracovníků. „Tyto rozdíly souvisejí s rozdílným architektonickým řešením budov. Dostatek denního světla
v moderních budovách souvisí s celkově lepší koncepcí budov. Zatímco starší budovy využívaly klasická okna
a jsou součástí domovních bloků s výhledem do ulice či vnitrobloku, nové kancelářské prostory jsou daleko
velkorysejší a ohleduplnější k potřebám pracovníků,“ vysvětluje Tomáš Velemínský.
V případě kancelářské dominanty Prahy 4 – Enterprise office center – se před realizací detailně modelovala
výška oken tak, aby i uvnitř budovy byl dostatek denního světla. Výsledkem je, že i uprostřed budovy můžete
www.erstegroupimmorent.cz
WWW.ENTERPRISE-PRAGUE.CZ
číst noviny, aniž si potřebujete rozsvítit. K pohodě na pracovišti a k úsporám energií (až 25 % ve srovnání
s podobnými budovami) pak přispívá efektivní systém venkovního stínění formou vnitřních i vnějších žaluzií
nebo speciální chladicí trámy.
Práci v místnosti bez oken by odmítla polovina lidí
Význam přirozeného denního světla pro kancelářské pracovníky dokazuje i to, že by bezmála polovina (48 %)
z nich v žádném případě nepracovala v kanceláři bez oken. Jen desetině (9 %) zaměstnanců by takové prostředí
nevadilo za současnou mzdu, 43 procent by požadovalo zvýšení platu, přičemž třetina o více než polovinu.
„Zaměstnavatelé si toto uvědomují, proto v místnosti bez oken pracuje aktuálně jen šest procent lidí,“ dodal
Tomáš Velemínský. Psycholog Michal Walter vysvětluje: „Místnosti bez oken představují velkou psychickou
zátěž pro zaměstnance a vyskytují se pouze ve specifických profesích, kde jsou nezbytností např.
z bezpečnostních důvodů. Jde o nepřirozené pracovní prostředí a je potřeba jej v zájmu psychické rovnováhy
přiměřeně kompenzovat například pobytem v přírodě s výhledem na zeleň.“
Otevíratelné okno v kanceláři?
Podstatné pro více než čtyři pětiny Čechů
Ideální pracovní prostředí však neznamená mít pouze dostatek světla, ale také čerstvého vzduchu. Možnost
otevřít okno je důležitá pro většinu lidí zaměstnaných v kancelářích (86 %). Zajímavé přitom je, že více než
čtvrtina (27 %) z nich je přesto nespokojena se systémem větrání. Přímo otevřít okno v kanceláři nemůže
13 procent lidí. Důležitost a přínos čerstvého vzduchu na kvalitu pracovního výkonu podle psychologa Michala
www.erstegroupimmorent.cz
WWW.ENTERPRISE-PRAGUE.CZ
Waltera popisují lékaři a terapeuti dostatečně. Nedostatek vzduchu podle něj nepříznivě ovlivňuje například
soustředění.
„Během naší diskuse se zájemci o nájem prostor v budově Enterprise se prakticky pokaždé vyskytla podmínka
otevíratelných oken ve všech kancelářích, individuální ovládání klimatizace nebo flexibilní regulace vlhkosti,“
dodává Tomáš Velemínský s tím, že i tyto požadavky nájemců bylo nutné zohlednit při přípravě projektu
budovy.
V kanceláři chceme výhled do parku nebo na město,
díváme se však nejčastěji do ulice nebo dvora
Češi by ve své kanceláři nejčastěji preferovali výhled do zelené krajiny, lesa či městské zeleně (72 %) nebo na
panorama města (22 %). Nicméně realita je dramaticky jiná a neshoduje se s přáním zaměstnanců. Většina
kanceláří totiž nabízí pouze výhled do rušných městských ulic (35 %), v lepším případě do vnitrobloku (31 %).
„U nových projektů se developeři snaží nabídnout budovy v prestižních lokalitách. V případě reprezentativních
prostor a sídel firem je atraktivní výhled významným bonusem. Mimo jiné i pro to, že za unikátní výhled
z kanceláří jsou si ochotné firmy připlatit,“ říká Tomáš Velemínský, a dodává: „V případě Enterprise office center
jsme chtěli nabídnout nájemcům kombinace nejen skvělé dopravní dostupnosti, blízkost služeb, ale právě
i unikátní výhled na panorama Prahy včetně výhledů na Pražský hrad nebo Žižkovskou televizní věž.“
www.erstegroupimmorent.cz
WWW.ENTERPRISE-PRAGUE.CZ
Michal Walter vysvětluje důležitost výhledu i z psychologického hlediska: „Výhled není jen o prestiži nebo
reprezentaci, má vliv i na pracovní výkon. Pohled do krajiny či do parku má velmi uklidňující a inspirativní účinek
na psychický stav zaměstnance na rozdíl například od pohledu do zdi protilehlé budovy.“
Zaměstnanci preferují v kancelářích vyšší stropy
Výzkum společnosti Erste Group Immorent se zaměstnanců pracujících v kancelářských budovách také
dotazoval na ideální výšku stropu, tj. vzdušnost prostor. Při možnosti výběru by dvě třetiny pracovníků daly
přednost kanceláři s vyššími stropy. „Stísněné prostory či nízké stropy nejsou rozhodně vhodným pracovním
prostředím, mohou vyvolávat pocity tlaku a ohrožení,“ komentuje psycholog Michal Walter, a pokračuje:
„Naopak volný prostor a vyšší stropy mohou působit pozitivně především u tvůrčích profesí, které potřebují pro
své aktivity rozmach a pocit nespoutanosti.“ Developeři, kteří míří na prestižní nájemce, pak tyto preference
zaměstnanců berou v potaz při přípravě nových projektů. Příkladem velkoryse pojatého prostoru je například
kancelářská budova Enterprise s výškou stropů tři metry nebo budovy Futurama business parku se stejnou
výškou stropů, zatímco hygienická norma stanovuje jako minimální výšku stropů jen 2,6 metru.
Grafy k tiskové zprávě naleznete zde: http://bit.ly/ErsteGroupImmorent_pruzkum_grafy
Ilustrační fotografie naleznete zde: http://bit.ly/Enterprise_budova
______________________________________________________
ENTERPRISE OFFICE CENTER |
2
Celková plocha: 31 691 m
Kancelářské plochy: 29 069 m
2
Developer: Erste Group Immorent ČR
Architekt: Doc. Ing. arch. Vladimír Krátký
Environmentální aspekty budovy: certifikace BREEAM EXCELLENT
PROFIL DEVELOPERA
Erste Group Immorent nabízí širokou škálu služeb v oboru nemovitostí: financování, projektový development,
projektový management, stavebně technické služby a správu budov. Od vstupu na český trh v roce 1997
realizovala společnost v Praze více než 150 000 m
2
kancelářských ploch, které využívá více než
2
90 renomovaných tuzemských a zahraničních firem. Dalších 30 000 m je ve stadiu příprav. Mezi developerské
projekty společnosti Erste Group Immorent ČR patří Futurama Business Park (Praha 8), Lyra Office Building
www.erstegroupimmorent.cz
WWW.ENTERPRISE-PRAGUE.CZ
(Praha 5), Gemini Office Centre (Praha 4), Avenir Business Park (Praha 5), Delta House (Praha 2), budova
Národní 41 (Praha 1) a centrála společnosti Philips (Praha 5). Prestižní realitní časopis Construction Journal
vyhlásil v roce 2011 Společnost Erste Group Immorent „Developerem roku 2011“.
VÍCE INFORMACÍ POSKYTNE:
Rudolf Kargl
tel.: +420 956 784 111, [email protected],
www.erstegroupimmorent.cz

Podobné dokumenty

Tisková zpráva - Immorent ČR sro

Tisková zpráva - Immorent ČR sro Erste Group Immorent ČR opět dodala na trh nemovitost s mimořádnými vlastnostmi a jsme velmi potěšeni, že jsem měli možnost být jim k dispozici.“ Tomáš Veleminský, výkonný ředitel Erste Group Immor...

Více