INDUCRET®-VK

Komentáře

Transkript

INDUCRET®-VK
Stavitelství silnic
a kolejových tratí
Opravy betonových konstrukcí
Vodní nádrže a kanalizace
Ochrana povrchu
RETHMEIER Technologie pro lepší beton
Optimální pracovní postupy
a hospodárná aplikace
www.schomburg-ics.cz
INDUCRET®-VK-Element
INTELLIGENT CONSTRUCTION SYSTEMS
INDUCRET®-VK-Element
Systém INDUCRET®-VK-Element
byl vyvinut k lepení betonových
tvarovek/lemovek za účelem
dosažení velmi pevného spoje
odolného vůči posunutí.
V systému INDUCRET®-VK-Element se
aplikuje vysoce tekuté minerální zálivkové
lepidlo:
INDUCRET®-VK30 resp.
INDUCRET®-VK100 v kombinaci s
vhodnými betonovými lemovkami např.
typu „Dresdner Combibord“.
Stabilita a trvalá adheze zálivkových lepidel systému INDUCRET®-VK-Element
jsou podmíněny rovným podkladem, který
je tvořen z betonu třídy minim. C25/30
nebo odpovídající asfaltovou nosnou
vrstvou.
Kontaktní plochy by měly vykazovat
přídržnost 1,5 N/mm2. Tím je zajištěno
velmi pevné spojení betonových prvků
s nosnou betonovou nebo asfaltovou
vrstvou.
Ve výsledku pak systém má jedinečnou
schopnost odvádět vysoké dynamické
zatížení působící horizontálně a vertikálně
na tvarovky a chrání je před poškozením,
aniž by bylo potřeba provádět
dodatečnou stabilizaci betonem nebo
kotvením.
Velmi pevný spoj betonových lemovek
Systém INDUCRET®-VK-Element
nosný podklad z betonu nebo asfaltu
zálivkové lepidlo
betonový prefabrikát (lemovka)
Ke stabilnímu utěsnění spáry mezi
betonovou lemovkou a kolejnicí tramvajové
trati se používá spárovací zálivková hmota
INDUFLEX®-VK-TKF2000
v kombinaci s penetračním nátěrem pro zvýšení
přilnavosti ze systému INDUFLEX®-VK-Fug.
V praxi se používají betonové prefabrikáty/obrubníky různých tvarů. Ke kladení
resp. usazování těchto betonových prvků
slouží vhodné zvedací mechanizmy. Prvky
se usazují na vyrovnaný a připravený
podklad a jejich poloha se nastavuje
i výškově. Lepení se provádí zálivkou
pomocí vysoce tekutých minerálních
zálivkových lepidel INDUCRET®-VK30 a/nebo INDUCRET®-VK100.
Po rozmístění a usazení kabelových
smyček do kolejiště se tyto smyčky
rovněž zalévají (viz obrázek).
Zálivková lepidla INDUCRET®-VK30
resp. INDUCRET®-VK100 lze díky
jejich vysoce roztékavé konzistenci
aplikovat do výšky výplně od 5 mm až
do 30 mm resp. od 20 mm až do
100 mm, a to ručně a/nebo strojově.
Vysoké hodnoty počáteční a koncové
pevnosti, které po 24 hodinách přesahují
60 N/mm2, zkracují doby výluk na
trati. Vysoká koncová pevnost, která
je po 28 dnech vyšší než 94 N/mm2,
zaručuje velkou stabilitu a odolnost vůči
dynamickému, horizontálně a vertikálně
působícímu zatížení.
Popisovaný způsob zalévání betonových
prefabrikátů/obrubníků různých tvarů a
velikostí speciálními zálivkovými lepidly
je v praxi osvědčeným a spolehlivým
řešením, které je vhodné pro výstavbu
silnic a kolejových tratí, neboť zaručuje
odolnost konstrukce vůči vysokému
zatížení a posunutí.
Zálivková lepidla:
INDUCRET®-VK30
INDUCRET®-VK100
Betonové prefabrikáty:
např. typu „Dresdner
Combibord“
SCHOMBURG Group, sdružující dvě odbytové
oblasti, je mezinárodní firmou, která se zabývá
vývojem, výrobou a dodávkami vysoce kvalitních
systémů stavebních materiálů.
Produkty firmy SCHOMBURG se sídlem v
Detmoldu se aplikují především pro oblasti:
•hydroizolace a sanace staveb
•pokládky obkladů a dlažeb
•průmyslových podlah
•pro zemědělské stavby a zahrady a další
stavební hmoty.
SCHOMBURG je národním a mezinárodním
partnerem kvalifikovaných a specializovaných
prodejců a uživatelů stavebních materiálů
nejvyšší kvality.
Odborníci oceňují především vysokou kvalitu
a hospodárnost našich systémů, včetně
bezplatného technického poradenství.
Protože chceme stále držet krok a uspokojovat
náročné požadavky neustále se vyvíjejícího trhu,
investujeme nepřetržitě do výzkumu a vývoje
nových a zdokonalování stávajících výrobků. To
je trvalou zárukou vysoké kvality naší produkce
k plné spokojenosti našich zákazníků.
SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.
Na Univerzitním statku 2
CZ-108 00 Praha 10
Telefon: +420 274 781 381
Fax: +420 274 782 546
E-mail: [email protected]
Web: www.schomburg-ics.cz
33/10 JT/MH/VM/VH/JD
Odbyt firmy SCHOMBURG ICS GmbH zahrnuje
dále inženýrské stavby a poskytuje specializované poradenství pro výrobky a systémy, které jsou
určeny pro:
• průmyslové podlahy
• výstavbu parkovišť
• stavitelství silnic a železnic
• výstavbu vodních nádrží a
• opravy betonu.
Právo na změny vyhrazeno. Právně závazný je obsah příslušného Technického listu.
Odbytová oblast firmy SCHOMBURG ICS
GmbH pokrývá oblast průmyslu zpracování
betonu. Odběratelům jako jsou např. závody
na výrobu betonových dílců a transportbetonu
po celém světě, jsou dodávány zejména:
• přísady do betonu
• separační (odformovací) a další prostředky
• barvy na beton.

Podobné dokumenty

Ceník platný od 1 4 2013.xlsx

Ceník platný od 1 4 2013.xlsx DEKOGROUT Camel, 5 kg DEKOGROUT Crema Marfil, 5 kg DEKOGROUT Crocus, 5 kg DEKOGROUT Giallo, 5 kg DEKOGROUT Grigio Cemento, 5 kg DEKOGROUT Grigio Chiaro, 5 kg DEKOGROUT Grigio Tortora, 5 kg DEKOGROU...

Více

Classement Définitif

Classement Définitif LUCY WIEGERSMA AES 2000 - (Par GRANNEW et SHOWGIRL DITTON PEARCE par PRINCE OF PEACE) - DA

Více

CPD Rapidcrete

CPD Rapidcrete Tyto parametry reprezentují naši současnou produkci. Výsledky testů nezávislých zkušeben se mohou lišit o ± 10 %.

Více

Hvězdník, zornice (Hippeastrum sp.div.)

Hvězdník, zornice (Hippeastrum sp.div.) zařazované pod souborné jméno Hippeastrum x hortorum MAATSCH. Na jejich vzniku se nejvíce podílely druhy H. vittatum HERB. a H. leopoldii DOMBRAIN. V sortimentu jsou tak formy s květy různých barev...

Více

CPD® Rapidcrete

CPD® Rapidcrete chemikálií a působení vlhkosti. Základní použití Materiál CPD® Rapidcrete se nejčastěji používá při vysprávkách a opravách žb desek mostů, průmyslových podlah, garáží, runwayí, nakládacích ramp, sk...

Více