MBN03de FDE D cz Prodej: v Evropě, cena za výtisk

Komentáře

Transkript

MBN03de FDE D cz Prodej: v Evropě, cena za výtisk
FDE D cz
Prodej: v Evropě,
cena za výtisk: 2,50 €
1
MBN03de
Inzerát
Informace pro investory
Topení a chlazení Vaší budovy bude brzy
vyžadovat důležitá rozhodnutí.
Jednejte hned!
Čím nižší je teplota vytápění, tím vyšší je účinnost a tím úsporněji topíte.
Plošná topení MULTIBETON pracují s nejnižšími
možnými vytápěcími teplotami a zaručují
úsporný provoz po celou dobu životnosti stavby.
MULTIBETON nabízí na své systémové trubky
30letou záruku na materiál. Rovněž obdržíte
desetiletou celkovou záruku, jenž je v rámci odpovědnosti výrobce za vady kryta renomovanou pojišťovací společností.
- MULTIBETON propočítá Vaše plošné vytápění.
- MULTIBETON Vám doporučí autorizované
topenáře z Vašeho okolí.
Kontaktujte prosím generální zastoupení
ve své zemi (viz poslední strana) nebo:
MULTIBETON Deutschland GmbH
Heuserweg 23
Telefon: +49(0)22 41/25 20 00
Telefax: +49(0)22 41/25 20 099
DE-53842 Troisdorf-Spich
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.de
Obsah:
Editorial: Vytápění a chlazení ve všech oblastech stavebnictví, příspěvek Wernera Regha
Rozhovor s Rosemarie Grüger-Oswald z Berlína
Kompas tepelných čerpadel
Tepelná čerpadla, ideální pro plošná vytápění a chlazení
Tepelné čerpadlo Supraeco SAO-1 firmy JUNKERS typu vzduch/voda pro venkovní instalaci
SOLAERA – solární vytápění pro Váš dům
FeisTec má kondenzační kotel špičkové třídy
Nová budoucnost pro vesnický kostel v Malchowě, příspěvek Christopha Kämpera
Podlahové vytápění v kolínské katedrále, příspěvek Christopha Kämpera
Kříž s křížem, Díl 2 příspěvek Dr. med. Henninga Jäschke
Referenční objekt: Dům Prof. Hertwecka AK3 v Sinzigu
Představujeme partnerské firmy: Siegmund Haustechnik GmbH
Znaky kvality, které nutně potřebujete pro své podlahové vytápění
2
Strana 3
Strany 4-5
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Strana 11
Strany 12-13
Strany 14-16
Strana 17
Strana 18
Editorial
Vytápění a chlazení ve všech oblastech stavebnictví
S průkopníkem nezávisle na topném zdroji k volnému interiéru
Firma MULTIBETON je výrobní a distribuční společností pro
podlahové vytápění. Neustále se rozvíjející plošné topné systémy firmy se od 60. let jako první prosadily a udržely na
trhu.
Vám nikdy nestojí v cestě
topná tělesa. Tak můžete
znovu a znovu zařizovat Váš
domov podle své momentální
nálady.
Od konce 60. let byly
moderním a úsporným
podlahovým vytápěním
MULTIBETON vybaveny
milióny obytných jednotek.
Rezidenční park u Bonnu u Rýnu/Německo
Myslete také na své děti,
které si často hrají a lezou na
podlaze. Temperovaná podlaha je nejen příjemná, ale neexistují zde žádné ostré nebo Werner Regh
vyčnívající hrany topných těles, které mohlou být pro malé děti při hře nebezpečné.
Výroba trubky podléhá
neustálým
kontrolám
a dohledu německé TÜV
a dalších nezávislých
Rovněž výrazné snížení
množství
prachových
roztočů v koberci ve srovnání s tradičními typy
vytápění je velmi důležitým faktorem, zvláště při
blízkém kontaktu dětí
s podlahou.
evropských kontrolních institutů.
Oba známí vědci v oboru sálavých technologií a na poli fyziky, Dr. Ing. A. Kollmar (známý jako „otec vytápění“) a Prof.
Dr. Heinz Haber (známý pod přezdívkou TV-Professor), pěstovali inovativní a úspěšnou spolupráci s MULTIBETONem,
při níž vzniklo s Dr. Ing. A. Kollmarem, odborníkem na sálavé
vytápění, několik společných patentů.
Aquapark v Polsku
Avšak systémy MULTIBETON neumějí jen vytápět: systém podlahového vytápění
s modulací MB (způsob pokládky topných trubek) lze také
použít jako systém plošného chlazení podlahou. Další zdroj
energie pro chlazení je
z hlediska přizovacích
i provozních nákladů
cenově velice příznivý.
Již jednou položený systém topných trubek MB
je současně využíván
pro chlazení. Dvojí užiVila v pohoří Eifel/Německo
tek za jednu cenu!
Průkopník MULTIBETON
vyvíjí, projektuje, vyrábí
a distribuuje celosvětově
pouze svým partnerům,
odborným topenářským
podnikům,
výhradně
v oblasti plošného vytápění a chlazení.
Díky po několik desetiletí probíhajícímu vývoji, Obytné domy v Tunisku
výzkumu a zkušenostem
MULTIBETONu je zajištěno, že lze se systémy MULTIBETON
vytápět a chladit ve všech oblastech stavebnictví: v novostavbách, staré zástavbě, v interiéru nebo ve venkovních prostorech. Tyto systémy jsou kompatibilní s libovolným zdrojem
tepla a vzhledem k jejich velmi nízké přívodní teplotě mají
ideální předpoklady pro kombinaci s kondenzačními kotli,
solární technologií, tepelnými čerpadly aj.
U osvědčeného podlahového topení lze díky modulaci MB
dosáhnout nejlepších výkonů obzvláště v prostoru oken,
čímž se působí proti
největšímu náporu chladu. Podobně u plošného
chlazení dochází k nejvyššímu, zde chladicímu,
výkonu v oblasti obvodových zdí resp. oken,
což působí naopak proti
největšímu náporu tepla.
Také při výběru podlahové
krytiny můžete mít k dispozici jakýkoliv materiál, např.
dlažbu, kámen, koberec, laminát nebo parkety.
Průmyslová stavba v Německu
Restaurace v Itálii
Teprve topení, které je neviditelné, stejně jako podlahové vytápění MULTIBETON,
vytváří předpoklady pro svobodný architektonický návrh.
Velká prosklená průčelí, víceúrovňová řešení, úsporné
rozdělení místností u exkluzivních a velkých staveb – to
vše je realizovatelné, neboť
Kombinace vytápění a chalzení činí systém MULTIBETON
obzvláště výhodným, neboť naši partneři od začátku nabízejí
dvojitý systém, který ale zárověň šetří náklady i energii. Systém MULTIBETON disponuje v tomto případě dvěma funkcemi, při instalaci podlahového topení se ovšem nic nemění.
Zeptejte se svého odborného podniku MULTIBETON. On pro
Vás vybere nejvhodnější a cenově nejdostupnější systém
MULTIBETON.
Váš Werner Regh, jednatel MULTIBETON
3
„Podlahové vytápění od MULTIBETONu vytváří stále útulné teplo.
I po 31 letech! Bez poruchy!“
Rozhovor s Rosemarie Grüger-Oswald z Berlína
Jako šéfredaktor jsem využil příležitosti pohovořit s paní
Grüger-Oswald. Z první ruky jsem měl možnost dozvědět se
její letité zkušenosti a tyto poté dál předávat ve formě podpůrných argumentů pro ještě úspěšnější marketing našich
výrobků.
Thomas Marr (TM): Mnohokrát děkuji za fotky Vašeho domu.
Z kterého roku pochází ta „historická fotka“?
Rosemarie Grüger-Oswald (RGO): Je z roku 1980, ještě se
starým solárním systémem se 10 články. Ten jsme v roce
2002 vyměnili. Nyní máme jen 2 články, které ale dosahují
stejného výkonu.
TM: Solární energii a podlahové vytápění jste měli od začátku. V roce 1980 to musel být přece jen průkopnický čin,
nemýlím se?
RGO: Ve skutečnosti jsme kvůli solárnímu zařízení měli potíže
s ochranáři životního prostředí, neboť tehdy ještě nebylo
podlahové vytápění schváleno a nakonec při kolaudaci bylo
vše rozebráno a pečlivě zkontrolováno. Rovněž s výrobcem
montovaných domů to nebylo snadné: Okal přerušil práce na
stavbě, aby byly instalovány topné plochy a práce na stavbě
mohly pokračovat.
TM: Jak jste přišli na MULTIBETON?
RGO: Můj muž se během projektovací fáze setkal s jednou
topenářskou firmou z okolí Berlína. Tito lidé s průkopnickým
duchem byli přesvědčeni o jednoznačných výhodách plošného vytápění MULTIBETON. Oni sami již tehdy se svou firmou
instalovali podobné vytápění v jedné mateřské škole a sbírali
první zkušenosti i se stěnovým vytápěním MB. Nejprve
nadchli mého muže a nakonec přesvědčili i mne, která jsem
dlouho trpěla představou, že se podlahové vytápění stane
automatickým hasicím zařízením. Ani v okruhu známých jsme
se nedočkali velkého povzbuzení a nesmíme zapomínat na
fakt, že jsme stavěli v Západním Berlíně: všechno se sem přes
NDR muselo dovážet ze Západního Německa.
TM: V čem vidíte hlavní výhody Vašeho podlahového topení
MULTIBETON s ohledem na uplynulých 31 let provozu?
RGO: První místo zaujímá pocitový faktor: příjemný pocit,
subjektivní vnímání tepla, člověk se cítí tepleji. Díky své práci
porodní asistentky jsem se dostala do mnoha cizích domácností a v těch s vyhřívanou podlahou jsem se cítila nejpříjemněji.
A to mi můžete věřit, neboť vzhledem ke svému povolání a
věku vím, o čem mluvím: s takovým topením se žije zdravěji.
A na co ještě nesmíme zapomínat: takové topení ušetří
množství peněz!
TM: Jaké zdroje tepla jste používali?
RGO: Elektřinu, výhradně vždy elektřinu. Mnozí z těch, kterým to vyprávím, kroutí nechápavě hlavou: elektřina – vůbec
nejdražší energie. Ale to souvisí s polohou, Západní Berlín byl
„ostrůvkem v moři NDR“. Přes den průmysl, doprava a domácnosti elektřinu spotřebovávaly, ale v noci nebylo možné
jen tak elektrárny vypnout, proto se často k vytápění používal
noční proud. My máme zařízení firmy Stiebel Eltron s šesti
nádržemi, které jsou v noci ohřívány jako zásobníky tepla. U
firmy Vattenfall (poskytovatel el.energie – pozn.překl.) se to
nazývá Elektrospeicherheizstrom (elektřina sloužící k ohřívání
vytápěcích zásobníků – pozn. překl.) a je řízen rádiově.
TM: V tom případě máte dokonalý přehled o Vašich nákladech na vytápění?
RGO: Samozřejmě. Vezměme si loňský rok (2010/11), zima
byla obzvláště chladná dlouhá: 10984 kW/h po 12 centech za
kW/h je 1318,08 € za teplou vodu a topení při 140 m² obytné
plochy, to vše s technologií z roku 1981.
TM: Jaká byla maximální přívodní teplota?
RGO: Nikdy nepřesáhla 40 °C. Chvíli trvalo, než jsme naše
vytápění správně vyladili.
TM: Jsou podlahovým topením vybaveny všechny místnosti?
RGO: Ano, téměř všechny. Podkroví, přízemí a sklep, celkem
135 m², zbylých 5 m² je hobby-místnost.
TM: Z jakých materiálů je Váš dům postaven? Zateplovali jste
ještě dodatečně?
RGO: Dům je takový, jak ho dodal Okal, stěny jsou z dřevěných prefabrikátů, minerální vlny, kompozitních panelů, termookna s vrstvou „PARSOL bronze“ proti zahřívání v létě.
Změny nikdy nebyly nutné.
TM: Jak především pociťujete tepelný komfort?
RGO: U všech podlah opatřených dlažbou, především v oblasti chodby, boty na ven jsou lehce zahřáté a když přijdete domů, ihned je vám příjemně. To platí i pro pokoje s koberci.
TM: Kdybyste se měli znovu rozhodnout, instalovali byste si
opět MULTIBETON a poku ano, proč?
RGO: Jednoznačně ano. Neexistují zde žádná topná tělesa, jež
zabírají místo, o než by se mohly malé děti spálit, která se
musejí čistit a vyměnit, když se porouchají, a která pomalu
špiní zdi a strop. Dokonce i náš kocour se zde cítí dobře. Děti
si i v zimě mohou hrát na podlaze, aniž by bylo nutné na ni
položit deku. A v neposlední řadě se podlahové vytápění MB
ideálně hodí k tepelným čerpadlům. To nám potvrdil i náš
topenář, když jse se u něj informovali na tepelné čerpadlo
typu vzduch-voda.
TM: Ano, máte pro tepelné čerpadlo ideální předpoklady:
velkou topnou plochu a díky tomu nízkou přívodní teplotu.
Vaše spotřeba elektřiny bude menší, protože budete navíc
využívat teplo okolního prostředí. A již nyní byste měli zohlednit změnu klimatu. Teplotní výkyvy budou v obou smě-
Aktuální foto domu a paní Grüger-Oswald
4
rech stále výraznější. Reverzní
tepelné čerpadlo dokáže vytápět
i chladit a Vaše podlahové topení
MULTIBETON to umí také. Je to
nákup pro oba účely a podmínky
jsou velmi dobré.
RGO: To se hezky poslouchá.
Děkuji Vám za tyto tipy. Vaše
vytápění můžeme skvěle používat dál.
TM: Ve zprávách z MULTIBETONu neustále opakujeme tematickou souvislost efektivity, plošných vytápění a chlazení, reverzních tepelných čerpadel a klimatické změny. Pokud má tedy Vámi vybraný topenář nedostatek
informací, rádi mu zašleme informační materiály.
Milá paní Grüger-Oswald, jménem společnosti MULTIBETON Foto z roku 1980: již tehdy byl dům vybaven zařízením na solární ohřev užitkové vody
Vám opravdu srdečně děkuji za
poskytnutý rozhovor a přeji Vám i nadále mnoho štěstí a zdraví.
RGO: Já přeji Vám v MULTIBETONu, aby se Vaše skvělé podlahové topení dostalo k co možná nejvíce lidem.
Kompas tepelných čerpadel
certifikovaných tepelných čerpadel (www.bafa.de/bafa/de/
energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/
index.html) k výrobci. Seznam je v abecedním pořadí,
nepřijímáme žádnou odpovědnost za správnost a úplnost
Pro orientaci v seznamu Spolkového úřadu pro hospodářství
a kontrolu vývozu jsme pro Vás sestavili přehled odpovídajících kontaktů. Tak se rychleji dostanete ze seznamu
Výrobce/Distributor
Telefon
Internet
ADUNOS GmbH
+49(0)30/224 118 47
www.adunos.de
AERMEC GmbH
+49(0) 83 62/300 60-0
www.aermec.de
Alpha-InnoTec GmbH
+49(0) 9228/99 06-0
www.alpha-innotec.de
Bartl Wärmepumpen
+49(0) 711/13 81 25-0
www.bartlwp.de
BioEnergieTeam GmbH
+49(0)8061/49 59 9-60
www.bioenergieteam.eu
Brötje - August Brötje GmbH
+49(0)4402/80-0
www.broetje.de
Consolar Solare Energie-systeme GmbH
+49 0)7621/42228-30
www.consolar.de
EISKNECHT
+49(0)2153/95 07 943
www.eisknecht.de
ELCO GmbH
+49(0)6105/968-0
www.elco.de
Enertech GmbH - Division Giersch
+49(0)2372/965-0
www.giersch.de
Eschenfelder KKU GmbH
+49(0)2365/924 90-0
eschenfelder-kku.de
FRIAP AG
+41(0)31 917 51 11
www.friap.ch
Hautec GmbH
+49 (0) 28 21/7 61 23
www.hautec.eu
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H
+43(0)5332 87496-0
www.heliotherm.com
ITEC Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
+49(0)30318 6400
www.koenig-waermepumpen.de
JUNKERS
(01803) 337 333
www.junkers.com
MHG Heiztechnik GmbH
+49(0)4181 23 55-0
www.mhg.de
NIBE Systemtechnik GmbH
+49(0)5141/7546-0
www.nibe.de
OCHSNER Wärmepumpen GmbH
+49(0)3628 6648 - 0
www.ochsner.de
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
+49(0)1803 702010
www.stiebel-eltron.de
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
+49(0)180 5 824 552 68
www.vaillant.de
WATERKOTTE GmbH
+49(0)2323/9376-0
www.waterkotte.de
5
Tepelná čerpadla ideální pro
plošná vytápění a chlazení
Příklad teplotního toku u tepelného čerpadla typu
vzduch/voda při venkovní instalaci
Zdroj: Průvodce tepelnými čerpadly od Alpha-InnoTec
V Německu se více než čtvrtina veškeré energie spotřebovává
v domácnostech. Více než tři čtvrtiny z toho se používají pro
vytápění. Ekonomické a ekologické topné systémy mohou
účinně snížit naši osobní spotřebu energie a s tím související
náklady.
Hnací
energie
Spotřeba energie v soukromém domě
Vzduch 0°C
Vzduch -5°C
Zpátečka
topení 28°C
Přívod
topení 35°C
Praní, vaření, mytí nádobí 2,5%
Chlazení, mrazení 3 %
Světlo 1 %
Ostatní zařízení 4,5 %
Teplá voda 11 %
Teplo bez spalování – tak funguje tepelné čerpadlo. Jeho
princip zde můžeme popsat podrobněji, abychom objasnili
rozdíly oproti konvenčním kotlům: Tepelné čerpadlo vyžaduje k elektrické přípojce ještě další zdroj tepla (země/voda/
vzduch). Přívodní teploty jsou omezeny na 55 °C resp. 65 °C,
v ideálním případě 35 °C až 40 °C. Přičemž o 1 °C vyšší
přívodní teplota znamená zvýšení provozních nákladů asi
o 2,5 %. Plošná vytápění jsou nejúspornější právě při těchto
přívodních teplotách. Z toho vyplývají rovněž nejlepší hodnoty COP. Ty popisují poměr emitované tepelné energie a elektrického příkonu, jsou tedy měřítkem účinnosti tepelného
čerpadla.
Topení 78 %
Z grafu zobrazeného níže je zřejmé, za co („energie, kterou
zaplatí zákazník“) u různých topných systémů ve skutečnosti
platíme: tepelné čerpadlo čerpá 80 % užitné energie z okolního prostředí, tedy zdarma. My platíme pouze náklady na
elektřinu. Na rozdíl od ústředního vytápění na olej. Zde za
100 % užitné energie zaplatíme 138 % nákladů na topný olej.
U spotřeby primární energie je situace ještě horší: 79 u tepelného čerpadla ku 163 u oleje. Přičemž na straně tepelného
čerpadla spotřebovává většinu elektřiny samotná elektrárna.
Lze předpokládat, že díky technickému pokroku bude tato
hodnota trvale klesat, což bude dále zlepšovat celkovou bilanci.
Účinnost celého zařízení během roku popisuje sezónní faktor
výkonnosti:
Sezónní faktor výkonnosti = topný výkon/ hnací výkon
Čím menší rozdíl mezi teplotou přívodní a zdroje tepla, tím
lepší je COP.
Elektrické tepelné čerpadlo (země/voda)
Spotřeba primární energie nutná k vyobení potřebné užitné energie
Ztráty
Ztráty
Teplo k vytápění
Teplo k vytápění
Užitná energie
Regulace
a
rozvod
Kotel
Regulace
a
rozvod
Užitná energie
Energie, kterou zaplatí
zákazník
(topný olej)
Rozvod
elektřiny
Příprava
a
transport
Elektrárna
Příprava
a
transport
Primární energie
(Minerální olej)
Teplo okolního
prostředí
(teplo ze země)
Energie,
kterou
zaplatí
zákazník
(Strom)
Primární energie
(uhlí, jaderná energie,
vodní energie)
6
Estetický, tichý a efektivní Junkers představuje nové tepelné čerpadlo
typu vzduch/voda Supraeco SAO-1 pro venkovní instalaci
Již více než 100 let nabízí Junkers – značka tepelné techniky
Bosch – elegantní řešení pro individuální pohodlí. Junkers se
v 16 převážně evropských zemích zabývá širokou škálou
úsporných řešení vytápění a ohřevu vody. S efektivními a do
budoucnosti zaměřenými produkty jako jsou plynové a olejové kondenzační kotle v kombinaci se solárními systémy, elektrickými tepelnými čerpadly a kotli na tuhá paliva sází Junkers
více na využívání obnovitelných zdrojů energie. Jelikož jsou
všechny komponenty Junkers navzájem optimálně sladěny,
jejich instalace je snadná a jejich obsluha pohodlná.
Nové tepelné čerpadlo typu vzduch/voda Supraeco SAO-1
zapadá svým decentním designem do jakéhokoliv prostředí.
Junkers ovšem pozměnil své tepelné čerpadlo pro venkovní
umístění nejen vizuálně – také vevnitř se mnohé událo: díky
novým kompresorům a optimalizovanému chladicímu okruhu je provoz SAO-1 z hlediska spotřeby energie ještě úspornější než u generace jeho předchůdců. Optimalizované plochy výparníku umožňují optimální využití energie – spolehlivě až do -20 °C. Zařízení dosahuje vysokých hodnot COP
(Coefficient of Performance) až 3,7 (při +2/35 °C podle EN
14511).
Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda
Supraeco SAO-1 pro venkovní instalaci má rozměry 97 x 159 x 115
centimetrů (Š x V x H). (Zdroj: Junkers)
Pomocí kompaktního kombimodulu
ACM-1 lze omezit náklady na instalaci Supraeco SAO-1 na minimum,
mnohé komponenty jsou již zabudovány. (Zdroj: Junkers)
málního stupně provozu – klesá spotřeba proudu. Navíc je
s DPC možno bez manuálního nastavení čerpadla primárního
okruhu jednoduché a rychlé zapojení.
Značka tepelné techniky Bosch nabízí Supraeco SAO-1 ve
třech různých provedeních podle výkonu: s 8,5, 11,5 a 13,5
kilowatty (při +2/35 °C podle EN 14511). Je zaručen efektivní
ohřev TUV s vysokým komfortem: přívodní teplota dosahuje
až 63 °C. Tepelné čerpadlo má velmi tichý provoz díky
třístupňovému regulátoru otáček ventilátoru, inteligentní
vibrační izolaci a hlukově optimalizovaným ventilátorům. Pro
další redukci hluku lze rovněž aktivovat volitelný tichý režim
– například pro ohřev vody při nočním provozu v létě. Ve
srovnání s předchozím modelem je 13,5-kW-zařízení tišší až
o 8 dB(A). Pro optimální komfort ovládání nabízí Junkers
navíc nový pokojový termostat s LCD-displejem.
Junkers má také v nabídce pro kombinaci se Supraeco
SAO-1 přepracovaný kombimodul ACM-1 s integrovaným
ragulátorem SEC 10-1 a funkcí DPC pro čerpadlo primárního
okruhu. Protože je modul vybaven dvěma oběhovými čerpadly třídy energetické účinnosti A, ušetří Duo Supraeco SAO-1
a ACM-1 ještě více energie. Díky svým kompaktním rozměrům vyžaduje kombimodul plochu jen asi 70 x 70 centimetrů.
Důležité komponenty jako zásobník TUV a akumulační zásobník, bezstupňový přídavný ohřev nebo expanzní nádoba jsou
již také integrovány. Montáž jde rychle od ruky, neboť připojení trubek je možné shora dozadu, vpravo nebo vlevo. Junkers nabízí dvě varianty modulu: ACM 200-1 s 185-litrovým
zásobníkem TUV a 80-litrovým akumulačním zásobníkem
resp. ACM 300-1 s 286-litrovým zásobníkem TUV a
120-litrovým akumulačním zásobníkem.
Specialisté na tepelnou techniku rovněž přidali na množství
funkcí ovládání, řídicí jednotka SEC 10-1 pro flexibilní systémová řešení je k dispozici jako příslušenství. Díky nové funkci
DPC (Dynamic Pump Control) k regulaci rozdílu teplot čerpadla primárního okruhu dosahuje tepelné čerpadlo vždy opti-
7
SOLAERA – SOLÁRNÍ
VYTÁPĚNÍ PRO VÁŠ DŮM
Žádné zemní práce nebo rozestavění na zahradě
a ještě efektivnější než tepelná čerpadla
Při instalaci systému SOLAERA není třeba ani vzduchotechniky (výparníky) ani zemních prací na zahradě
(sondy). Systém Consolar získává potřebné teplo
100 procentně z nových hybridních kolektorů. Právě
při nízkých venkovních teplotách, když je spotřeba
tepla velmi vysoká, potřebují běžná tepelná čerpalda
množství energie. Solární vytápění ovšem využívá takových povětrnostních podmínek, kdy během dne
většinou svítí slunce. SOLAERA pak pracuje obzvlášť
efektivně, což se u majitele domu projeví na nízkých účtech
za elektřinu.
Architektonický skvost 100% zásobovaný solární energií získanou ze zařízení
SOLAERA a fotovoltaiky, Foto: Consolar
Přínos pro ochranu klimatu díky velmi nízké spotřebě
elektřiny
Consolar představuje novou generaci solárního vytápění
SOLAERA: o 20 procent nižší náklady a čtyřnásobné množství
sluneční energie
Díky inteligentní kombinaci solárního a okolního tepla šetří
kompletní systém SOLAERA energii a redukuje pro životní
prostředí škodlivé emise CO2 na minimum. Stanovený cíl
max 10 kg emisí CO2 ročně na metr čtvereční obytné plochy
při maximálním oteplení o 2 K nelze se zařízením SOLAERA
s jedenácti kolektory překročit. Tradiční topné systémy jako
tepelná čerpadla typu vzduch/země, topení na olej nebo plyn
produkují ve srovnání o 50 až 150 procent více emisí CO2.
Frankfurt nad Mohanem, 29. červen 2011 – Výrobce
solárních zařízení Consolar představuje další generaci
solárního vytápění SOLAERA. SOLAERA je kompletní solární
vytápěcí systém s nejvyšší energetickou výtěžností a nejnižší
prostorovou náročností na trhu. Tak získají právě v kritických
zimních měsících listopad až únor nové hybridní kolektory
SOLAERA ve srovnání s běžnými solárními tepelnými
kolektory až čtařnásobné množství energie. Vzhledem
k provozu pod nebo v kombinaci s tepelným čerpadlem
vyrábějí kolektory až o 50 procent více energie oproti normálním kolektorům. K tomu se přidává teplo, které je odebíráno
okolnímu vzduchu prostřednictvím vestavěného ventilátoru.
Celkový výnos tepla je tedy například u zařízení s 25 m 2 plochy kolektorů čtyřnásobný. Toto je technologický skok,
kterého doposud nebylo dosaženo, který je také předzvěstí
plánované energetické změny.
Školení k energeticky účinnému provozu zařízení SOLAERA
Jako přední výrobce vysoce účinných solárních zařízení nabízí
Consolar pravidelná školení ve Frankfurtu a Lörrachu, kde je
komplexně představen solární systém SOLAERA, možnosti
jeho použití, projektovací podklady a specifické zvláštnosti
a výhody. Termíny lze nalézt na webových stránkách Consolar www.consolar.de.
Další informace ke kompletnímu solárnímu systému
SOLAERA jsou k dispozici rovněž na www.consolar.de/
produkte/solarheizung_solaera.html
Nižší náklady a nejmenší možná prostorová náročnost na
střeše i ve sklepě
Kromě nadprůměrně vysoké energetické účinnosti je nová
generace solárního vytápění SOLAERA oprimalizována také
z hlediska nákladů. Zákazník může v budoucnu ušetřit 20 procent investičních nákladů. Kompletní systém SOLAERA zabírá
jen velmi málo místa, což je důležité zeména u malých nebo
nepříznivě orientovaných střech. Tak zásobuje solární systém
Consolar teplem celý dům, přičemž vyžaduje ze všech
solárních zařízení, která jsou v současné době na trhu,
nejmenší plochu kolektorů. Novostavbu nebo dobře
zateplenou starou zástavbu tak lze celoročně zásobovat
teplem pro ohřev vody a topení pouze s pěti kolektory
a 14 m2 plochy. Dosud bylo minimum 8 kolektorů (21 m 2 plochy). Také ve sklepě vznikají menší nároky na prostor. Stačí
plocha 3 krát 1,2 metrů, kde se umístí energetické centrum
a akumulační nádoba SOLAERA. Ve srovnání se systémy na
biomasu nebo s olejovými kotli se tak ušetří cenné skladovací
prostory a dům nepotřebuje žádný dodatečný komín.
SOLAERA – SOLÁRNÍ VYTÁPĚNÍ PRO VÁŠ DŮM, Obrázek: CONSOLAR
8
FeisTec má kondenzační kotel
špičkové třídy
FeisTec podniká od roku 2008 na národní i mezinárodní úrovni. Specializujeme se na systémy a komponenty pro vytápění,
solární zařízení a energii z obnovitelných zdrojů. Stávající produkty přizpůsobíme Vašim požadavkům.
Vyvíjíme, konstruujeme a vyrábíme. Náš profesionální prsonál
je Vám k dispozici. Oblasti od inovací až po sériové dodávky
patří k našim silným stránkám.
U FeisTec je zákazník vždy na prvním místě.
Kondenzační kotel špičkové třídy
U nového kondenzačního kotle se jedná o další stupeň vývoje
nejlépe osvědčeného konvenčního olejového kotle s nadprůměrným stupněm účinnosti. Konstrukce z ušlechtilé oceli garantuje bezkorozní provoz a tím prodlužuje jeho životnost o
několik let.
Co je na něm tak zvláštního?
Při výrobě vytápěcího kotle se konstruktéři vydali novým směrem propracovaného systému průtoku spalin a specifických
výměníkových ploch. Touto technikou lze zvýšit stupeň účinnosti na dosud nedosaženou úroveň. Díky této rekonstrukci
lze na kotli upustit od použití ventilátoru spalin a dalšího čerpadla se zachováním teploty zpátečky. Také pro kominíka jsou
snadno přístupná všechna místa důležitá pro čištění. Díky kvalitní konstrukci z nerezové oceli může být řepkový olej bezpečně spalován. Je to zejména proto, že nenasycené mastné
kyseliny jsou velmi agresivní a napadají běžné konstrukce. Pro
ného oleje velmi vítané. Díky dobrým hodnotám dílčího zatížení lze výměnou kotle ušetřit značné množství oleje.
Výhody instalace
Snadno přístupné přípojky a horní vývod spalin snižují potřebu místa na minimum. V kombinaci se spodním zásobníkem
teplé vody nevznikají žádné nároky na další prostor. Provozovatel také těží z nízké spotřeby oleje, kterou může sám ovlivnit vyspělou a snadno ovladatelnou elektronikou. Se všemi
těmito výhodami je cena kotle ve srovnání s konvenčními
kotli jen mírně vyšší. Tyto dodatečné náklady jsou však rychle
kompenzovány nízkými náklady na energii. Tato inovace mimo jiné také snižuje dopad na životní prostředí a provozní
náklady.
Odklon od spalování ropy není v dohledné době velmi pravděpodobný. O to více musíme při instalaci nového olejového
kotle dbát na to,aby byl co nejúspornější. V mezích do 50 kW
se ve Švýcarsku a v Německu instalují ve většině případů takové kotle, jejichž provoz se prakticky pohybuje pouze v rozsahu částečného zatížení. S novým kondenzačním kotlem od
FeisTec lze v této oblasti ve srovnání s nekondenzačními kotli
ušetřit velké množství oleje.
FeisTec GmbH
Sídlo firmy FeisTec GmbH v Ingersheimu
tento kotel je garantována dlouhá životnost.
Baumwasenweg 7
D-74379 Ingersheim
Tel : +49(0)7142 3741320
Fax : +49(0)7142 3741399
Internet: www.feistec.de
E-Mail : [email protected]
Během testovací fáze proběhly pokusy při teplotách od 50/30
° C do 80 /60 ° C při různých dílčích zatíženích. U všech hodnot
potvrzených v protokolu o zkoušce se nejnižší stupeň účinnosti při částečném zatížení 30% pohybuje kolem 96,4% ! Tyto
hodnoty jsou ohromující a zároveň při vysokých cenách top9
Nová budoucnost pro vesnický
kostel v Malchowě
příspěvek Christopha Kämpera, Foto: Bernd Heinrich
v Malchowě, u nynější silnice 1. třídy B 109 na půl cesty mezi
Berlínem a Rostockem, byl ve 13. století postaven kamenný
vesnický kostel, jemuž byla v barokním slohu přistavěna
hrázděná věž. Po 700 letech církevního užívání se v roce
1958 konala poslední bohoslužba, poté následovalo období
chátrání.
V roce 2003 hrozila kostelní loď zřícením, čemuž se však díky
nouzovému zajištění podařilo zabránit. V následujících letech
probíhala s externími poradci, architekty, stavebními inženýry, teology a odborníky na komunikaci jednání o možnostech
využití kostela, jež vyústila v koncept vytvoření společenského prostoru, který bude sloužit čilému kulturnímu dění v obci
Malchow. Tak se hudební kostel vzniklý z trosek stal centrem
festivalu „Mezinárodní církevní cena Malchowa“, který podporuje hudební vzdělávání dětí a mládeže. Do této soutěže
pořádané od roku 2009 se již dokonce zaregistrovali účastníci
z Polska a Lotyšska.
Před kostelem vzniká z důvodu zvýšení atraktivity místa parkový labyrint. Patří sem různá bludiště a labyrinty, včetně
jednoho modelu z kamenů a pomníků po vzoru katedrály ve
francouzské Remeši. Meditační a psychoterapeutické nabídky
doplní využití parkového labyrintu. Ve vyhřívané podlaze kostela zůstal rovněž zachován kamenný labyrint navržený maďarskými studenty v rámci workshopu pod vedením Prof.
Onodi z Gödöllö. Jednotlivé kameny labyrintu byly symbolicky
prodány v rámci akce „Steine für den Stern“ (kameny pro
hvězdu – pozn.překl.), k získání dalších finančních prostředků
na tento restaurátorský projekt. MULTIBETON jako sponzor
získal kámen č. 38.
Pohled na rekonstruovaný vesnický kostel ze silnice 1. třídy
ných systémů, by nezvládl vyhřát potřebný prostor. Ve srovnání s tím vytápění prostřednictvím velké podlahové plochy
zajistí, že teplo zůstane dole mezi lidmi a jen pomalu se odbourává směrem vzhůru. Odpadá energeticky náročný ohřev
vzduchu vysoko u stropu.
Pro partnera MULTIBETONu byl tento systém tehdy ještě
Investor, obecní farní rada Göritz/Malchow, mohla díky užitné koncepci s plánovanými náklady o objemu 860.000 euro
získat nezbytné sponzory: na restaurátorském projektu se
podílela Německá nadace pro ochranu památek, Fondy vesnického kostela, spolková země Brandenburg, obec Göritz,
okres Uckermark, Evangelický farní spolek Uckermark, Evangelická náboženská obec Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz, Nadace Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e. V.,
Spořitelna Uckermark a soukromí sponzoři. Konzepce přesvědčila rovněž Nadaci pro ochranu sakrálních stavebních
památek, která v roce 2011 udělila farní obci a projekční kanceláři ALV-Architekten v Angermünde obecní cenu za příkladné využití kostela, spolu s obnosem 10.000 euro na vytvoření
otevřeného kostela v parkovém labyrintu.
MB-Partner:
Ninnemann und Postier GmbH
Dorfstr. 64A 17291 Schönfeld bei Prenzlau
Telefon 03 98 /3605 [email protected]
www.ninnemann-postier.de
Probíhá pokládka podlahového topení MULTIBETON
Nejprve musely být obnoveny krovy a střecha, následně byla
zahájena rekonstrukce interiéru. Pod starou omítkou byly
nalezeny nástěnné malby, které musely být nejprve odstraněny. V lednu 2012 instalovala firma Ninnemann & Postier
GmbH z Schönfeldu na ploše 144 m² potěrový systém MB 17
navržený projekční kanceláří Ergo Sun z Prenzlau, položeno
bylo 1250 m systémové trubky MB-Euro 17. Jako zdroj tepla
zde slouží tepelné čerpadlo. Podlahové topení MULTIBETON
je ideální právě v případě kostelů s jejich vysokými stropy:
tepelný polštář pod stropem, jak je běžné u konvenčních top-
nový, proto mu byla v místě stavby nabídnuta podpora odborného poradce MB Bernda Heinricha, který jej seznámil se
všemi detaily pokládkové techniky.
Dříve vesnický, dnes hudební kostel bude slavnostně otevřen
17. června 2012 za účasti biskupa Dr. Markuse Dröge, který
zde vykoná slavnostní bohoslužbu. Celý projekt by měl být
dokončen před začátkem Zemské výstavy zahradnictví 2013
v sousedním Prenzlau.
10
Podlahové vytápění v kolínské
katedrále
statky odlévárny zvonů
a zbytky pozdně gotické
Baustraße, která vedla skrz
římské městské hradby
k místu stavby katedrály.
článek Christopha Kämpera
Kolínská katedrála, dominanta města nad Rýnem, které se
nachází nedaleko sídla firmy MULTIBETON, nabízí kromě
možnosti výstupu na jižní věž a prohlídky klenotnice další
zajímavost světového měřítka pro návštěvníky: pravidelně
nabízené prohlídky „Katedrála zespod“.
V římských dobách zde na
dolní terase Rýna stávaly
vily, eventuálně také lázně
a správní budovy. Z vil se
dodnes zachovaly nejen
některé mozaiky, obzvláště
pak Dionýsova mozaika,
která je dnes k vidění
v Římsko – germánském Christoph Kämper
muzeu v bezprostřední blízkosti katedrály, ale také hypokaust, jenž se nachází na severní straně hluboko pod chrámem. Tato raná forma podlahového vytápění byla v římských dobách hojně rozšířena, teplý vzduch byl veden pod
obytnými prostory a tím, jako předchůdce MULTIBETONu,
zajišťoval už ve 2. století tepelnou pohodu. Tato budova zde
stála pravděpodobně až do založení staré katedrály v 9. století.
Pohled na cihlové pilíře, které stojí pravidelně rozmístěny na podlaze v podzemí. Horní konec pilířů tvoří více vrstev čtvercových, směrem vzhůru se
zvětšujících kamenných desek, na nichž spočívala vytápěná podlaha
Na maltovém potěru lze rozeznat pilíře z kulatých a čtvercových cihlových desek, které nesly podlahu tvořenou většími
cihlovými deskami. Na pravém okraji obrázku je vidět topný
kanál. V zadní části obrázku se nachází zděný základní pilíř
chrámu, bílé zdi jsou moderní stavební prvky sloužící k zabezpečení chrámu.
Téměř celá podlaha katedrály byla od 2. světové války kousek po kousku podkopána a nyní spočívá na následně vestavěné betonové desce. Archeologové zde narazili na zbytky
římské zástavby, na hroby a pozůstatky „starého“ kolínského
chrámu, který musel od položení základního kamene v roce
1248 postupně ustoupit „nové“ katedrále, dokonce na pozů-
Během římských časů byly mnohé domy bohatých občanů
vybaveny podlahovým vytápěním. Princip je stejný jako
u našeho modeního plošného vytápění: pocit tepla u obyvatel vzniká primárně díky sálavému teplu z velké plochy. Vytápěná podlaha a průvan distribuují dlouhovlnné tepelné záření přímo k povrchům zařízení, na oblečení a kůži obyvatel.
Oproti dnešním exaktním výpočtům potřebné vytápěcí plochy a teploty, individuálně pro každý stavební záměr, přejali
Římané pro chladnou severní Evropu fungující zákonitosti
středomořských domovních zdí: stojí-li slunce vysoko, chrání
střešní převisy obvodové zdi před tepelným zářením slunce:
stěny a dům zůstávají chladné. Pokud je v průběhu roku
chladněji a slunce se díky svému postavení dostane na obvodovou zeď, ta se ohřeje a následně předává svým prostřednictvím sálavé teplo směrem dovnitř budovy. Jelikož v severní Evropě lze v zimě slunce zahlédnout jen zřídka, ohřívali
římští stavební mistři za využití proudícího teplého vzduchu
z ohně podlahy a zdi.
Konstrukce a funkce hypokaustu: kouřové spaliny a vzduch ohřátý ohněm
proudí podél spodní strany podlahy, ohřívají ji i stěny vertikálních trubic.
Tyto trubice transportují plyny ven a zajišťují tak cirkulaci.
11
Příspěvek hosta
Kříž s
křížem,
Díl 2
ci krční páteře, která nakonec dále pokračuje až
k pánvi a páteř tím po celé
délce takříkajíc "stočí do
spirály". K tomu se navíc
přidává fakt, že v pozici na
břiše je páteř v oblasti beder nucena k hyperlordóze,
což je škodlivé – jak již bylo
vysvětleno v první části
článku. To platí zejména,
pokud je při spaní pod hlavou a horní částí těla také
ještě umístěn polštář.
-
Ve výsledku spánek vleže na břiše nemá na páteř uvolňující,
nýbrž naopak zatěžující účinek.
-
Polštář
Na rozdíl od praxe v jiných zemích, "německý polštář" je typický svými rozměry 80x80 cm. Tato velikost polštáře je považována nejen za fyziologicky nevhodnou, ale dokonce za vyloženě škodlivou pro záda. U standardní délky postele dva metry zbývá kromě polštáře pouze 120 cm přímé ležicí plochy
pro celé tělo, měřeno od ramenního pletence k chodidlům.
V prvním díle mého článku „Kříž s křížem“ jsem Vám mohl
vysvětlit souvislosti chronického onemocnění páteře a navrhnout způsoby jejich léčby.
Kromě obvyklé pohybové terapie je však nutno věnovat pozornost také regeneračním aspektům při léčbě problémů se
zády. Neboť zátěž a odlehčení axiálního skeletu musejí být
pochopitelně ve vyváženém poměru.
Až na několik málo výjimek by toto pro průměrně velkého
člověka stačilo jen stěží. Jaký je důsledek? Pokud spáč nestráví noc stočený do klubíčka v tzv. „embryonální poloze“, musí
svůj polštář – aby rameny neležel na něm, ale na matraci buď uprostřed přeložit nebo jej zmuchlat do menšího balení.
Ve smyslu fyziologického základu spánku probíhá uvolnění
a regenerace aktivního i pasivního pohybového systému především během nočního klidu.
Z tohoto důvodu bych chtěl ve druhém díle mého článku poukázat na výjimečný vliv individuálních spánkových zvyklostí,
jak lze s ohledem na několik málo aspektů učinit již „ve spánku“ něco pro svá záda.
Mnoho mých pacientů, které léčím „na záda“, mě již při prvním rozhovoru informuje, že musejí už brzy po ránu - a dokonce ještě v posteli - zápasit s bolestí páteře.
Toto by se samozřejmě nemělo stávat!
Pokud noční klid nepřináší úlevu od potíží, nebo je zřejmě
ještě zhoršuje, musí se přijít na kloub příčinám.
Za tímto účelem pokládám svým pacientům v zásadě nejprve
následující tři otázky:
Rovná páteř díky polštáři uvolňujícímu napětí ,
Zdroj: www.tempur.de
1. Jakou pozici zaujímáte obvykle ve spánku?
Za těmito otázkami se skývají následující hlediska:
Pokud se ovšem polštář během noci opět rozprostře, spíte
v nepohodlné a nefyziologické pozici s horní částí těla na polštáři. Tímto je polštář zbaven své prapůvodní funkce, uvést
krční páteř do vordorovné pozice vyrovnáním výškových rozdílů mezi hlavou a rameny.
Spánková poloha
Matrace
Pouze pozice na boku a – omezeně – na zádech představují
fyziologicky obhajitelné spánkové polohy. Vleže na břiše – což
často mí pacienti zmiňují - je spáč nucen otočit hlavu na stranu, aby mohl vůbec dýchat. Tato rotace hlavy způsobuje rota-
Možná si jen položte otázku: „Kolik času si většinou vezmeme
na výběr nového vozu? Kolik peněz investujeme do jeho nákupu? Kolik času pak nakonec denně strávíme v našem pojízdném zařízení a kolik oproti tomu v naší posteli? "
2. Jaké rozměry má Váš polštář a z jakého materiálu je vyroben?
3. Jaká je Vaše matrace?
12
Dovolte mi dále objasnit, že: Z pohledu statistiky strávíme asi
třetinu svého života v posteli. Na "mobilní zařízení" vydáváme
dobrovolně každých pár let mnoho tisíc eur jen za speciální
vybavení jako je metalíza nebo hliníkové ráfky kol. Kolik času
a peněz oproti tomu investujeme do výběru matrace, na které strávíme každou noc pět až osm hodin?
né pěny vyrobené z viskoelastického materiálu, na druhé
straně vodní postele. Osobně dávám přednost druhé variantě, neboť nabízí - kromě ideální podpory tvaru těla - i další
výhody. Je vyhřívaná, lze tedy její teplotu přizpůsobit individuálním potřebám a přispívá k uvolnění a ke zvýšenému prokrvení svalstva po celodenní zátěži. Rovněž z hygienického
hlediska je tradiční matrace na uváženou. Právě alergci budou mít prospěch z možnosti snadného praní svrchního potahu v pračce a zbavení se roztočů. Rovněž jádro matrace samo
o sobě se nemůže ve srovnání s tradičními matracemi stát
domovem pro tyto "nepopulární spolubydlící".
Bude opravdu stačit, ačkoliv záda bolí, krátká návštěva v prodejně matrací s výmluvným obchodním dialogem a zkouškou
matrace s ohledem na nejekonomičtější řešení?
Vím, že srovnání trochu pokulhává, ale stojí za zamyšlení.
A i když je doporučováno, že by se mělo dbát na adekvátní
výměnu každých osm let, často se matrace používá i 20 let.
Přitom by už pouhé pořízení vhodné matrace mohlo významně přispět k odstranění bolestí zad!
Na rozdíl od rozšířených předsudků také nehrozí mořská nemoc. A údajný problém s hmotností, týkající se statiky domu,
Vám prodejce jednoznačně vyvrátí.
Do jaké míry se osvědčily vzduchové postele, jejichž podíl na
trhu i bez ohledu na klinické využití nadále stoupá, si prozatím netroufám posoudit.
To vyvolává znovu otázku: Co lze dělat? Co doporučuji já,
pokud se Vás týká některý z uvedených tří bodů?
Ohledně polohy ve spánku
Jedna věc je jistá: pocítíte rozdíl. Matrace, které vám umožní
spaní v uvolněné poloze, povede k tomu, že se budete v noci
méně „převalovat", Váš spánek bude hlubší a probouzet se
budete uvolněnější.
Snažte se mít záda ve správné pozici, ačkoli to může být zpočátku obtížné a nezvyklé. Poloha na boku je fyziologicky nejvhodnější polohou na spaní. Zaručuje vám volné dýchání,
vodorovné narovnání páteře a umožňuje při lehkém pokrčení
nohou dokonce "vyrovnání lordózy" v bederní části páteře
a tím její další uvolnění.
A také pro nákup "té pravé", pro Vás správné matrace platí:
nechejte si ve specializované prodejně kvalifikovaně poradit
Poloha vleže na zádech, jako druhá nejlepší spací pozice,
ovšem tuto možnost nenabízí. Kromě toho podporuje tendence k chrápání, je tudíž méně příznivá pro zásobování těla
kyslíkem a samozřejmě i pro klidný spánek partnera / partnerky.
Poloha vleže na břiše je, jak již bylo vysvětleno, jako spací
pozice jednoznačně nevhodná.
Ohledně polštáře
Matrace uvolňující napětí, Zdroj: www.tempur.de.
Používejte menší polštářek pravoúhlého tvaru nejlépe v obvyklé velikosti 40x80 cm. Doporučujeme polštář z viskoelastických materiálů. Nemusí být nutně ergonomicky tvarovaný.
Jednomu lépe vyhovuje tvarovaný s podporou šíje, jiný dává
přednost spíše tradičnímu tvaru. Využijte zkušeností odborníka v oboru, neboť je důležité, aby polštář korespondoval
s Vaší matrací. Vezměte si dostatek času na jeho vyzkoušení.
a vezměte si čas na vyzkoušení.
Jistě, mohl jsem v obou částech článku "kříž s křížem" toto
komplexní téma bolesti zad pouze lehce nakousnout. Více je
na těchto několika stránkách sotva realizovatelné. Snad se mi
ale i přesto se podařilo, přinést "trochu světla do temnoty",
rozptýlit předsudky a dát Vám několik užitečných tipů, jak
dostat pod kontrolu potíže se zády.
Dokonce i u polštáře bude nějaký čas trvat, než si odvyknete
od svého „miláčka", na nějž jste byli zvyklí. Prvních několik
nocí mohou přijít pochybnosti a spaní Vám může připadat
méně pohodlné. Ale to se poddá! Člověk je tvor přizpůsobivý
a trpělivost, jak známo, přináší růže.
Těším se na příště a ... myslete na své zdraví!
Váš Dr. med. Henning Jäschke
S přátelskou podporou:
Ohledně matrace
Konečně se dostáváme k matraci, jenž je alfou a omegou
uvolněného a zdravého spánku. Měla by být jednak dostatečně měkká, aby se zabránilo vzniku proleženin. Na druhou
stranu musí tvořit dostatečnou podporu, aby udržela tělo
v uvolněné spánkové poloze.
Podle mého názoru obě tyto vlastnosti splňují v současné
době jen dva druhy matrací. Jsou to jednak matrace ze stude13
R
eference: Během více než čtyřiceti let existence firmy
byla plošná vytápění a chlazení MULTIBETON instalována
v nesčetném množství budov. Vzhledem k tomu, že naše
plošné systémy zůstávají skryté a jsou vždy šité na míru
každému prostoru, má bytový architekt s ohledem na design
největší možnou svobodu. Zejména lze toto ukázat na příkladu domu typu AK3 architekta Dr. Floriana Hertwecka, který
je autorem následujícího textu.
Florian Hertweck je partnerem německo-francouzské projekční kanceláře se sídlem ve Versailles a pobočkou v Remagen. Jako nezávislý architekt registrovaný v komoře architektů
spolkové země Rheinland-Pfalz a v Paříži je zodpovědný za
projekty v německy mluvících oblastech a za návrhy, výzkum
a komunikaci. Paralelně ke své kariéře praktikujícího architekta se brzy vydal na dráhu vědce a vysokoškolského učitele. Po
studiu architektury v roce 2001 absolvoval v oboru Historie
architektury a 2007 obhájil na pařížské Sorbonně doktorskou
dizertační práci na téma berlínského architektonického sporu
(k dostání v nakl. Gebr. Mann). Od roku 2007 provádí výzkum
v pařížském institutu LIAT pro budoucnost metropolí. Je
vítězem výzkumného projektu na téma energetické revoluce
a jejích dopadů na architekturu a městský rozvoj. Od roku
2009 je profesorem architektonického řešení, územního
plánování a teorie architektury na Univerzitě ve Versailles.
nahoře: pohled z ulice skrz otevřená vstupní vrátka
dole: pohled ze severozápadní strany kolem 17 hodin v červenci
nahoře: pohled z terasy na údolí Rýna
dole: stejný pohled jako předchozí jen o dvě hodiny později
14
nahoře: pohled do obytného prostoru s konferenčním stolkem a krbem
dole: pohled do obytného prostoru s konferenčním stolkem a schodištěm
nahoře pohled do obytného prostoru a – v pozadí – na staré město Sinzigu
dole: pozdě večer – pohled z vestibulu do obytného prostoru a na majitelku ležící v knihách
kromé pokoje (v rodičovské části: ložnice,
koupelna, pracovna, atd.), ve kterých se obyvatelé domu mohou pohybovat, aniž by byli
zvenčí spatřeni.
ENERGETICKÝ KONCEPT
Diagram
V zimě stejně jako v létě se transparentní obytný prostor ohřívá díky slunečnímu záření. Zatímco
v létě je teplý vzduch shora odváděn elektricky ovládanými výčnělky, čímž se dům ochlazuje,
v zimě se vzduch ohřívá pomocí podlahového topení poháněného tepelným čerpadlem.
Výčnělky na střeše skleněného domu byly
uspořádány tak, aby byla terasa z pohledu
okloních výše položených domů skrytá. Mají
ale také energetickou funkci: podle perských
větrých věží fungují jako přírodní ventilátory
(okna lze elektricky ovládat z jakéhokoliv
místa v domě) a ve spojení s tepelným čerpadlem, které lze v létě přepnout na režim
chlazení, nahrazují klimatizaci. Letošní první
zimu docházelo poměrně často k situaci,
že se při venkovní teplotě -16°C topení automaticky vypnulo, neboť dům dostatečně vyhřály sluneční
paprsky.
AK3 je rodinný dům, který se zvedá nad krajinu z relativně malého svahovitého pozemku a nabízí široký výhled na
Porýní.
Toto extravertní provedení bylo od počátku přáním klientů,
neboť požadovali velký obytný prostor, kde se mohou odehrávat všechny společné aktivity jako vaření, stravování, tanec, hraní atd. a který jim rovněž umožní přijímat hosty.
Zároveň vyjádřili touhu po intimních prostorách v pozadí,
v nichž může každý člen rodiny nalézt svůj klid. Proto jsou do
skleněného domu jakoby vraženy dva hermetické klíny –
dětský a rodičovský takt – v nichž se nacházejí různé sou-
Pohled ze spodní části svahu na AK3 s pódiem a skleníkem
15
ZÚČASTNĚNÍ Stavebník
Architekt
Fotograf
Hrubá stavba
Tesařské a pokrývačské práce
měděné opláštění
Truhlářské a okenářské práce
ocelové konstrukce
Alexander und Kirsten Meis
Hertweck Devernois Architekten Städtebauer
Dr. Florian Hertweck
2, rue Royale I 78000 Versailles
Auf der Schanze 5 | 53424 Remagen
+33 (0)1 30 21 40 02
+49 (0)2641 90 55 05
www.hertweckdevernois.com
[email protected]
Studio Holger Jacobs | 10115 Berlin
© Holger Jacobs
Fa. Tietz | 53424 Remagen
Fa. CB Bedachung | 53562 Sankt Katharinen
Fa. Siegler | 68642 Bürstadt
Fa. Kreuzberg | 53501 Gelsdorf
Fa. Wihl | 53489 Sinzig
INFORMACE
O MNOŽSTVÍ
MATERIÁLECH A
TECHNOLOGII
domovní technologie
Elektrikář
Pokládka parket
Místo
Výměra pozemku
Obytná plocha
Hrubá stavba
Obkladačské práce
Sklo
Topení
Dřevěná podlaha
Dřevěný nábytek
elektrické zařízení
16
Fa. Siegmund | 53424 Remagen
Fa. Sommersberg | 53489 Remagen
Fa. Dietrich | 50858 Köln
Im Herrental 29 | 53489 Sinzig | Allemagne
600 m2
275 m2
železobeton
Trespa, KME Tecu Gold
Pilkington Bioclean Suncool U = 1,0
Vrty, tepelné čerpadlo
podlahové a stěnové vytápění MULTIBETON
masivní dub
teaková dýha
BUS-System Jung
Představujeme partnerské firmy:
o ekologické stavby s použitím jílu nebo o kompletní
rekonstrukce pomátkově
chráněných objektů, všude
převažují jeho rozsáhlé
letité zkušenosti. V neposlední řadě působí také
jako expert a soudní znalec
TZB ve svém oboru.
Siegmund Haustechnik GmbH
VODA - SLUNCE - TEPLO - POHODA
článek Thomase Marra
V našem časopise „Freund der Energiesparer“ (Přítel těch,
kdo šetří energií – pozn.překl.) přinášíme pravidelné informace o našich partnerech. V tomto vydání Vám přdstavíme firmu Siegmund Haustechnik GmbH z Remagenu nad
Rýnem. Oliver Siegmund si na nás udělal čas a seznámil
nás se svým podnikem.
Thomas Marr
Siegmund Haustechnik GmbH je společnost s 36 lety zkušeností na trhu specializující se na domácí technická zařízení a technologii budov. Ve firmě je pět stálých zaměstnanců a v současné době ještě dva učni.
Kontakt:
Siegmund Haustechnik GmbH
Alte Str. 45
DE-53424 Remagen
+49(0)2642.981548
+49(0)2642.980458
[email protected]
www.sht-remagen.de
Firma Siegmund Haustechnik GmbH často instaluje plošná
vytápění a chlazení MULTIBETON v kombinaci s tepelnými
čerpadly firmy JUNKERS (viz strana 8). Extrémně nízké přívodní teploty, které umožňuje pouze modulace MB, se
skvěle hodí k použití s tepelným čerpadlem, jenž díky tomu pracuje nanejvýš efektivně a vykazuje velmi nízké roční
koeficienty výkonnosti. Oliver Siegmund, sám instalatérský
a topenářský mistr, vsadil na spolehlivé dodavatele, aby
zaručil kompetentní projektování a instalaci a udržitelný
rozvoj v oblasti péče a údržby svých systémů a zařízení.
Kromě firmy MULTIBETON zvolil také JUNKERS. Vybral si je
již zakladatel firmy a otec současného šéfa Winfried Siegmund. Rozhodnutí pro dlouhodobou spolupráci s několika
málo vynikajícími dodavateli se profesionální montážní
firmě vždy vyplatí. Zkušenosti, podpora produktů a dlouhodobě stabilní dodávky náhradních dílů jsou nesmírně
důležité pro výrobky s dlouhou životností jako např. topná
zařízení.
Siegmund Haustechnik GmbH vybavuje MULTIBETONem
tři až čtyři objekty ročně. Oliver Siegmund: „Je to super
systém; pokládka je velmi jednoduchá, rychlá a stabilní,
neboť trubka leží na podlaze bez napětí a její kvalita je tak
vysoká, že jsme se zatím ještě nesetkali s případem reklamace. Zaměstnanci oddělení techniky MULTIBETON zpracovávají pro naše zákazníky potřebnou projektovou dokumentaci, která je tak podrobná, přesná a smysluplná, že se
nám i jako relativně malé firmě opakovaně daří získávat
a realizovat výjimečné zakázky, neboť máme
v projektování oproti konkurenci technický náskok. Dům
AK3 v Sinzigu (Pozn. redakce: Referenční objekt
v tomto vydání před tímto článkem) je toho zářným příkladem.“
Oliver Siegmund neustále hledá nové výzvy. Ať se jedná
17
Znaky kvality, které nutně potřebujete
pro své podlahové vytápění:
01. Systémové trubky MULTIBETON mají po dobu 10 let
08. Systémové trubky MULTIBETON se pokládají
od uvedení do provozu platné pojištění odpovědnosti za
do ocelové příchytné lišty MB. Tato působí jako
vady výrobku, včetně pojištění následků, do výše
stabilizační prvek potěru a zaručuje minimální
1 mil €. Pojištění prokazatelně nebylo ještě nikdy
tloušťku potěru.
MULTIBETONem uplatněno. Navíc poskytuje
09. Pokládka systémových trubek MULTIBETON®
MULTIBETON 30-letou záruku na materiál, na růžovou
za tepla probíhá bez kroucení při teplotách +50 °C
systémovou trubku MULTIBETON®.
až +70 °C. Tato matoda snižuje napětí a prodlužuje
02. Systémové trubky MULTIBETON® jsou kontrolovány
životnost (viz Zpráva z výzkumu č. F1668 spolkovéa testovány TÜV.
ho ministra pro plánování, stavebnictví a rozvoj
měst).
03. Systémové trubky MULTIBETON® obstály v Maxitestu,
při teplotě +150 °C a vnitřním tlaku 3 bary prokázaly
10. Systém je položen zcela volně na skryté izolační
životnost přesahující 1.000 hodin.
vrstvě, čímž zaručuje volné rozpínání, bez hlukových
a tepelných mostů. Pokládka probíhá podle norem
04. Systémové trubky MULTIBETON® jsou během výroby
DIN/EN, tedy bez porušení PE-fólie (ochrana proti
v závodní laboratoři pravidelně podrobovány nejtvrdším
vlhkosti) a bez poškození izolace.
zkouškám kvality. Požadavky na jakost MULTIBETONu
dalece přesahují normy.
11. U systému MULTIBETON® se podle Energieeinsparverordnung (nařízení o úsporách energie –
05. Systémové trubky MULTIBETON® se vyrábějí na speciálpozn.překl.) používá pouze levná standardní izolace
ních výrobních linkách MULTIBETON. Surovina na výrobu
bez kašírování (dle příslušné normy).
systémových trubek MULTIBETON® je pro to speciálně
přizpůsobena a vyráběna. MULTIBETON dodává přímo 12. Každý topný okruh MULTIBETON® je po instalaci
odborným topenářským firmám – ne prostřednictvím
podroben bezpečnostnímu tlakovému testu. Tím se
velkoobchodu.
u každého topného okruhu ověří těsnost ještě před
nanesením potěru.
06. Pokládka systému probíhá modulačním způsobem
MULTIBETON® na základě vědeckých podkladů
13. Díky modulačnímu způsobu pokládky MULTIBETON®
Dr. Ing. A. Kollmara a patentů Kollmar/Feist. Tím lze vylze docílit velmi dobrého rozložení tepla a rovnotápět úsporně, bez tepelného polštáře u stropu.
měrná teplota zaručí tepelný komfort místnosti.
Toto příjemné klima, bez cirkulace prachu způsobené topením, je prospěšné pro zdraví a vhodné pro
alergiky a astmatiky. Tento systém se rovněž hodí
pro „tiché chlazení“ prostřednictvím podlahy.
14. Systémy MULTIBETON® jsou kompatibilní s jakýmkoliv zdrojem tepla, jsou ideální pro kondenzační
technologie, solární energii, tepelná čerpadla atd.
Plošná vytápění MULTIBETON® jsou úspěšně instalována ve všech oblastech stavebnictví – interiéry,
venkovní prostory, novostavby i stará zástavba.
15. Za plošné vytápění MULTIBETON® hovoří bohaté
07. Systémy a komponenty MULTIBETON jsou 100%
praktické více než čtyřicetileté zkušenosti
recyklovatelné a optimálně energeticky úsporné.
z obytných jednotek v milionové výši.
Výrobní linky jsou poháněny elektřinou z vodních elektráren a tím ušetří ohromné množství CO2.
Toto vše dostanete
pouze u MULTIBETONu
18
Doporučení redakce:
Potřebujete právní radu nebo konzultaci týkající se
německého práva?
Obojí můžete mít od kompetentní a přátelské advokátky Silke Fasterling.
Mimochodem: právní poradna paní Fasterling funguje
rovněž v anglickém jazyce.
Hlavní zaměření:
Smluvní právo a uzavírání smluv
Právo ve stavebnictví
Soukromé smluvní vztahy (smlouvy o dílo apod.)
Právo v oblasti soukromých a komerčních nájemních vztahů
Dědické právo a sepsání závěti
Obchodní právo
Právo v oblasti nemovitostí a vlastnictví bytů
Pracovní právo
Správa pohledávek
Právní poradenství dostupné rovněž kdykoliv po telefonu nebo
prostřednictvím e-mailu.
Silke Fasterling
- advokátka Waldlust
D-24881 Nübel
Tel: +49 4621-9787663
Fax: +49 4621-9787664
Mobil: +49 1577-4668867
E-Mail: [email protected]
Legenda k obrázkům: Titulní foto: Studio Holger Jacobs | 10115 Berlin | © Holger Jacobs,Strana 3 vlevo dole: BÜHRER+WEHLING | www.buehrer-wehling.de, Strany 4 a 5 nahoře:
Rosemarie Grüger-Oswald, Strana 5 dole: Fotolia, Strana 6 Alpha-InnoTec, Strana 7: www.consolar.de, Strana 8 nahoře: Junkers, Strana 8 dole: FeisTec, Strana 9 nahoře: FeisTec
GmbH, Strana 9 dole: C. Kämper, Strana 10 dole: www.bwp.de, Strana 12 nehoře: Dr. med. Henning Jäschke, Strana 12 dole a strana 13: www.tempur.de, Strana 14-17 Studio Holger
Jacobs | 10115 Berlin |© Holger Jacobs, Strana 19 dole: Silke Fasterling
Impressum: Vydavatel: Multibeton GmbH, Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf-Spich, Obchední rejstřík: Siegburg HRB 3210. Šéffredaktor a organizace: Thomas Marr.
Redakce techniky: Romano Köllisch, Redakce prodeje: Christoph Kämper, Reklama a obch.odd..: Thomas Marr, Olga Krüger, Marketing a celkové řízení: Werner Regh,
Adresa pro všechny: Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf-Spich, Tisk: Druckpartner Moser Druck + Verlag GmbH, Römerkanal 52-54, 53359 Rheinbach
19
België/Belgique/Belgien
Česká republika
Danmark
España
CLIMA-TOTAL N.V.
MULTIBETON Belgium
Spookvliegerlaan 1131
BE-3800 St-Truiden
 +32 11 69 75 72
 +32 11 67 33 50
 [email protected]
 www.clima-total.be
EKIM MORAVIA s.r.o.
Pekarská 1639/79
CZ-74705 Opava
 +420 553 63 41 37
 +420 553 63 41 37
 [email protected]
 www.multibeton-vytapeni.cz
ASTRO VARMETEKNIK
Baekgårdsvej 13
DK-4140 Borup
 +45 46 76 01 10
 +45 46 76 01 20
 [email protected]
 www.astro-varme.dk
MULTIBETON-ESPAÑA
Calle Bruc 63-67 Bajos
ES-08240 Manresa
 +34 938 75 40 10
 +34 938 75 40 11
 [email protected]
 www.multibeton.es
Eesti Vabariik
France
Hellas
Hrvatska
Baltic multibeton
A. Giedraicio-Giedriaus g. 44
LT-74002 Jurbarkas
 +370-68611252
 +39-3337059309
 [email protected]
MULTIBETON-FRANCE
Z.I. du Grand Bois
6 rue Charles Desgranges
FR-57200 Sarreguemines-Cedex
 +33 387 98 69 11
 +33 387 98 69 12
 [email protected]
 www.multibeton-france.fr
MULTIBETON HELLAS S.A.
Michalakopoulou St. 113
GR-11527 Athens
 +30 10 779 06 52
 +30 10 777 75 57
 [email protected]
 www.multibeton.gr
EKO MODUL d.o.o./MULTIBETON Kroatien
Bednjanska 8
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
 +385 1 3042406
 +385 1 3042407
 [email protected]
 www.eko-modul.hr
Dschomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān Ireland
Iran/Iran
Irland/Ireland
Italia
Latvijas Republika
Tirdad Hossein Lavasani Amir Balooch
Aghdasieh Ajoudanieh alle
7. Westliche Str. Nr. 4,
APT 108
IR-1956766319 Teheran
 +98 21 22833147
 +98 912 117 2621
AML Architectural Products LTD.
MULTIBETON Ireland
B3 Calmount Park
IRL-Ballymount Dublin 12
 +353 1 450 15 14
 +353 1 450 15 15
 [email protected]
 www.amlarchitectural.com
EUROTECNICA S.r.l.
MULTIBETON Italia
Via Val dei Faveri, 24
IT-31030 Bigolino di Valdobbiadene (TV)
 +39 423 98 53 42
 +39 423 98 95 59
 [email protected]
Baltic multibeton
A. Giedraicio-Giedriaus g. 44
LT-74002 Jurbarkas
 +370-68611252
 +39-3337059309
 [email protected]
Lietuvos Respublika
Lëtzebuerg
Tagldit n Lmaɣrib
Republica Moldova
Baltic multibeton
A. Giedraicio-Giedriaus g. 44
LT-74002 Jurbarkas
 +370-68611252
 +39-3337059309
 [email protected]
L'Habitation saine
MULTIBETON-Luxembourg
6, route de Grosbois
BE-4950 Tirimont-Waimes
 +32 80 33 01 51
 +32 4 95 51 03 81
 [email protected]
 www.habitationsaine.be
MULTITECH-CLIMATISATION S.A.R.L.
MULTIBETON Maroc
13, rue Brahim Moussili - ex rue Berlioz
Bélvedère
MA-20300-Casablanca
 +212 522 24 24 33
 +212 522 24 24 31
 [email protected]
DVAAI PRIM S.R.L.
Anna Dragan
Tilulescu 47
MD-2032 Chisinau
 +373 22 767822
 [email protected]
Nederland
Österreich
República Portuguesa
Polska północna
MB-Buis B.V.
Bergweg 4A-2
NL-8271 CD IJsselmuiden
 +31 38 344 70 96
 [email protected]
 www.mb-buis.nl
MULTIBETON GmbH Österreich
Weisslhofweg 14
AU-5400 Hallein
 +43 62 45 88 100
 +43 62 45 88 180
 [email protected]
 www.multibeton.at
Bockemuehl, Lda.
MULTIBETON-PORTUGAL
Zona Industrial da Cooperativa
PT-3240-217 Ansião
 +351 236 670 110
 +351 236 670 118
 [email protected]
 www.multibeton.com.pt
Ewiro s.p.z.o.o.
MULTIBETON POLSKA-NORD
Polna 59
PL-87-100 Torun
 +48 (0) 56 / 692 60 79
 +48 (0) 56 / 692 60 79
 [email protected]
 www.ewiro.pl
Polska południe
România
Slovenija
Slovenská republika
MULTIBETON-POLSKA sp.z.o.o.
ul. Zagórska 159
PL-42-600 Tarnowskie Góry
 +48 32 750 57 76
 +48 32 750 57 54
 [email protected]
 www.multibeton-pl.com
S.C. MULTIBETON ROMANIA S.R.L.
Samuil Vulcan, Nr. 24, Sect. 5
RO-051702 Bucureşti
 +40 21 311 34 90
 +40 21 311 70 13
 +40 723 54 87 54
 [email protected]
SEMONT, d.o.o.
MULTIBETON-SLOVENIJA
Kotna ulica 1
SI-3000 Celje-Trnovlje pri Celjui
 +386 3 428 41 25
 +386 3 428 41 21
 [email protected]
 www.semont.si
EKIM MORAVIA s.r.o.
Pekarská 1639/79
CZ-74705 Opava
 +420 553 63 41 37
 +420 553 63 41 37
 [email protected]
 www.multibeton-vytapeni.cz
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tunisie
Ukrajina
United Kingdom
MULTIBETON-SWISS
Ch. Champ du Faug 9
CH-1085 Vulliens
 +41 (0) 21-903 45 70
 +41 (0) 21-903 46 11
 [email protected]
MULTIBETON-TUNISIE S.A.R.L.
Le Forum B 24
1, Avenue de Carthage
TN-2080 Ariana
 +216 17 70 97 70
 +216 17 70 97 56
 [email protected]
AMP-STYL
MULTIBETON Ukraine
7, Semyi Sosninyh str.
UA-03148 Kiev
 +38044 537 27 66
 +38044 537 27 67
 [email protected]
 www.multibeton.in.ua
MULTIBETON LTD
15 Oban Court
Hurricane Way
Wickford Business Park
GB-Wickford Essex SS11 8YB
 +44 12 68 56 16 88
 +44 12 68 56 16 90
 [email protected]
 www.multibeton.co.uk
Belgien/Belgium
Estland/Estonia
Litauen/Lithuania
Niederlande/Netherlands
Polen Süd, Poland south
Schweiz/Switzerland
Tschechien/Czech Republic
Frankreich/France
Luxemburg/Luxembourg
Österreich/Austria
Rumänien/Romania
Tunesien/Tunesia
Dänemark/Denmark
Griechenland/Greece
Italien/Italy
Marokko/Marocco
Portugal
Slowenien/Slovenia
Ukraine/Ukraine
Spanien/Spain
Kroatien/Croatia
Lettland/Latvia
Republik Moldau/Republic of
Moldova
Polen Nord, Poland north
Slowakei/Slovak Republic
Großbritannien
20 22 41 25 20 00 +49 22 41 25 20 099 [email protected]www.multibeton.de
Deutschland/Germany: MULTIBETON GmbHHeuserweg 23DE-53842 Troisdorf-Spich+49

Podobné dokumenty

1 Prosím, vložte vizitku

1 Prosím, vložte vizitku Skleněná stavba je bezpochyby architektonickým a stavebním mistrovským dílem. Avšak architekti společnosti Seele GmbH propůjčili nové stavbě s veškerou krásou také maximální účelnost a komfort: ces...

Více

1 Prosím, vložte vizitku

1 Prosím, vložte vizitku těmto výhodám věnujeme a rádi je předáváme Vám. Využijte nejen individuální a odborné poradenství, ale také

Více

1 Prosím, vložte vizitku

1 Prosím, vložte vizitku rozložení tepla se bez plošného vytápění neobejde. Pouze ono totiž díky nízké přívodní teplotě umožňuje získávat zdarma tepelnou energii z okolního prostředí. MULTIBETON má zkušenosti s plošným vyt...

Více

FDE E cz Prodej: v Evropě, cena za výtisk: 2,50

FDE E cz Prodej: v Evropě, cena za výtisk: 2,50 Modul se zásobníkem HTSB 7/10 AC umožňuje navíc dodatečný ohřev TUV. Kromě hydraulických komponentů jsou zde integrovány smaltovaný 200 litrový zásobník na pitnou vodu s výměníkem tepla, regulační ...

Více