návod na použití návod na použitie

Komentáře

Transkript

návod na použití návod na použitie
NÁVOD NA POUŽITÍ
MODEL: LHT-9061
NÁVOD NA POUŽITIE
MODEL: LHT-9061
EFECTO
LHS-9061
EFECTO
LHS-9061
Záhradné LED svietidlo
Zahradní LED svítidlo
Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí.
Instalaci svěřte kvalifikované osobě/firmě.
Pred použitím tohoto výrobku si prosím prečítajte návod a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií.
Inštaláciu zverte odbornej osobe/firme.
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.
Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX s.r.o.
Technické údaje
Napětí: 230V~50Hz
Příkon: 6W
Krytí: IP54
Třída ochrany: I.
Počet LED: 2
Světelný tok: 120lm (studená bílá)
110lm (teplá bílá)
Ra: 70 (studená bílá)
75 (teplá bílá)
Životnost: max. 30 000 hod.
Úhel vyzařování: horní LED - 5°
dolní LED - 70°
Materiál: litý hliník, sklo
Umístění: exteriéry
Provozní teplota: -20°C~+60°C
Svorkovnice: max. 3x1,5mm²
Rozměry: 160x80x48mm
Hmotnost: 452g
Technické údaje
Napätie: 230V~50Hz
Príkon: 6W
Krytie: IP54
Trieda ochrany: I.
Počet LED: 2
Svetelný tok: 120lm (studená biela)
110lm (teplá biela)
Ra: 70 (studená biela)
75 (teplá biela)
Životnosť: max. 30 000 hod.
Uhol vyžarovania: horná LED - 5°
dolná LED - 70°
Materiál: liaty hliník, sklo
Umiestnenie: exteriéry
Prevádzková teplota: -20°C~+60°C
Svorkovnice: max. 3x1,5mm²
Rozmery: 160x80x48mm
Hmotnosť: 452g
Upozornění
Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej.
Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický přívod odpojený.
V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte.
LED nejsou vyměnitelné.
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.
Instalace | Inštalácia | Installation | Installación
Pri mechanickom poškodení alebo pri neodbornej manipulacií nemôže byť uznaná záruka.
5
3
1
L
2
1
Upozornenie
Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je ktorákoľvek časť poškodená,
nepoužívajte ho.
Pred každou manipuláciou sa uistite, že je elektrický prívod odpojený.
V prípade poruchy zariadenie neopravujte ani nerozoberajte.
LED nie sú vymeniteľné.
hnědý | hnedá | brown | braun | pardo
zeleno-žlutý | zeleno-žltý | green-yellow | grün-gelb | verde-amarillo
4
N
modrý | blue | blau | azul
4m
Všechna práva vyhrazena.
7m
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
10m
UM_EFECTO_110228
INSTRUCTIONS
MODEL:
LHT-9061
LHS-9061
EFECTO
GEBRAUCHSANWEISUNG
MODEL:
LHT-9061
LHS-9061
Garden LED lamp
EFECTO
INSTRUCCIONES
MODEL:
LHT-9061
LHS-9061
EFECTO
Luminaria LED de jardín
LED Gartenleuchte
Before using or installing this product, kindly read the instructions
and follow safety rules. Installation should be provided by qualified
person/company.
Vor einer Benutzung der Lampe, bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung
und berücksichtigen Sie die Sicherheitsweisungen. Lassen Sie die
Installation für eine Persone/Fachfirma.
Antes de utilización del producto, lea las instrucciones y sique de
medidas de precaution. Encomende la montaje a la companía/persona
qualificada.
Thank you for choosing the item of company PANLUX s.r.o.
Vielen Dank für Ihren Ankauf von der Firma Panlux s.r.o.
Technical datas
Input voltage: 230V~50Hz
Power: 6W
Protection: IP54
Protection class: I.
Number of LEDs: 2
Luminous flux: 120lm (cool white)
110lm (warm white)
Ra: 70 (cool white)
75 (warm white)
Lifetime: max. 30 000 hours
Beam angle: upper LED - 5°
lower LED - 70°
Material: die-cast aluminium, glass
Location: exteriors
Operating temperature: -20°C~+60°C
Terminal block: max. 3x1,5mm²
Dimensions: 160x80x48mm
Weight: 452g
Technische Daten
Spannung: 230V~50Hz
Leistungsaufnahme: 6W
Schutzart: IP54
Schutzklasse: I.
Anzahl der LED: 2
Lichtstrom: 120lm (kaltweiß)
110lm (warmweiß)
Ra: 70 (kaltweiß)
75 (warmweiß)
Lebensdauer: max. 30 000 St.
Ausstrahlwinkel: obere LED - 5°
untere LED - 70°
Material: Aluminium, Glas
Standort: exterieur
Betriebstemperatur: -20°C~+60°C
Lüsterklemme: max. 3x1,5mm²
Abmessungen: 160x80x48mm
Gewicht: 452g
Gracias, que Usted se ha comprado el producto de
companía PANLUX s.r.o.
Notice
Before using, check the product and make sure there is no damage, otherwise
do not use it.
Before every manipulation assure that mains electrical supply is disconnected.
In case of damage do not repair or disassemble the product.
LED are not repleceable.
Hinweise
Falls die Lampe, das Kabel oder anderes Zubehör beschädigt ist, stilllegen Sie die
Leuchte.
Bei jeder Manipulation schalten Sie von dem elektrischen Strom ab.
Im Fall des Defektes weder nehmen Sie die Leuchte auseinander noch reparieren
Sie die Leuchte.
LED sind nicht austauschbar.
If the product is mechanically damaged or connected unprofessionally,
guarantee cannot be allowed.
Bei einer mechanischen Beschädigung und laienhaften Manipulation kann
man keine Garantie erkennen.
Datos técnicos
Voltaje: 230V~50Hz
Wattaje: 6W
Protección: IP54
Classe de protección: I.
Número de LED: 2
Flujo luminoso: 120lm (blanca fría)
110lm (blanca caliente)
Ra: 70 (blanca fría)
75 (blanca caliente)
Duración: max. 30 000 horas
Ángulo de la luz: LED alto - 5°
LED bajo - 70°
Material: aluminio, cristal
Emplazamiento: exteriores
Temperatura operativa: -20°C~60°C
Caja terminal: max. 3x1,5mm
Dimensiones: 160x80x48mm
Peso: 452g
Aviso
Antes de la montaje se asegure, que el corriente eléctrico esta desconnectado.
También comprobe si cualquier parte de la lámpara no esta averiada.
En el caso de avería, no use la lámpara, no la desmonte ni repare.
No es possible cambiar LED.
Si el producto esta averiado mechanicamente o conectado
malamente, la garantía no estará aceptada.
All rights reserved
Technical datas can be changed without previous noticement.
UM_EFECTO_110302