První pomoc - camporee.cz

Komentáře

Transkript

První pomoc - camporee.cz
První pomoc
„První pomoc jsou dvě ruce, zdravý rozum a dobrá vůle pomoct druhému člověku.“
Zadání:
Během schůzek si trénujte a naučte se rozeznávat život ohrožující stavy a postupy při záchraně života,
ale i méně vážné stavy po potřebných zásazích na záchranu. Procvičení si záchrany následujících stavů
vám pomůže při 9boji, ale i ve vašem životě, protože nikdy nevíte, co se může stát.
1. Přivolání sanitky
Při tomto úkolu je důležité, abyste se naučili, jak přivolat záchranku. Pozor, nikdy nevolejte na toto
číslo jen ze zábavy!
- postup: 1. Vytočíme číslo 112 nebo 155.
2. Představíme se.
3. Řekneme přesně, kde jsme (když nevíme, popíšeme, jak to tam vypadá, orientační bod).
4. Řekneme, co se stalo a kolik je raněných.
5. Popíšeme, co je raněnému (jestli mu teče krev, odkud, jestli s námi komunikuje nebo
nereaguje...).
6. Čekáme na pokyny a otázky od dispečera.
7. Nikdy nezavěšujeme jako první!!!
2. Poranění oka
Při tomto úkolu je důležité, abyste se nedotýkali poraněného oka.
- příznaky: bolest oka, křeč víčka, někdy viditelná rána, vytékání krve z oka
- postup: 1. Raněného položíme na záda a podepřeme mu hlavu, aby se nehýbala.
2. Oko překryjeme sterilním obvazem, zdravé oko necháme zavřené.
3. Vezmeme raněného do nemocnice, anebo zavoláme záchranku.
3. Šok
Šok je velmi nebezpečný, nejedná se totiž o šok, kdy jsme se něco dověděli a jsme v šoku, ale šok jako
následek nějakého poranění.
- příznaky: rychlý tlukot srdce, zvracení, bledá pokožka, žízeň, rychlé dýchání, neklid
- postup: 1. Raněného položíme na záda a zvedneme mu nohy aspoň do výšky 30 cm.
2. Dodržujeme 5T: tišení bolesti – ošetříme ostatní zranění
teplo – zakryjeme raněného, aby mu nebyla zima
tekutiny – pozor, nedáváme nikdy pít, jen namáčíme rty
ticho – uklidňujeme raněného
transport – zavoláme záchranku
4. Zlomeniny
Je velmi důležité, abyste při podezření na zlomeninu nehýbali poraněnou končetinou.
- příznaky: otok, bolest, případně rána, ze které trčí kousek kosti
- postup: 1. Znehybníme poraněnou končetinu v kloubech nad a pod zlomeninou. (Pokud máme
zlomeninu předloktí, znehybníme loket a zápěstí.)
2. Podložíme poraněnou část.
3. Zavoláme záchranku.
5. Popáleniny
Nezapomínejte na to, že zkraje popáleninu nikdy nenatíráme žádnými mastičkami!!!
- příznaky: zarudlá kůže, bolest, otok, puchýřky
- postup: 1. Chladíme popálenou část studenou vodou nejméně 10 minut.
2. Pokud máme popálenou ruku, odstraníme z ní hodinky nebo jiné náramky.
3. Obvážeme popáleninu sterilním obvazem.
4. Pokud je popálená větší část, jdeme do nemocnice nebo zavoláme záchranku.
6. Krvácení
Je důležité, abyste nezapomněli zvednout poraněnou část těla nad úroveň srdce.
- příznaky: krvácení, bolest
- postup: 1. Překryjeme ránu sterilním obvazem.
2. Tlačíme na ránu prsty nebo dlaní.
3. Zvedneme poraněnou část nad úroveň srdce (do výšky).
4. Zavoláme záchranku.
7. Krvácení z nosu
Nezapomeňte, při krvácení z nosu je to jiné, taktéž postup je jiný.
- příznaky: krev vytékající z nosu
- postup: 1. Předkloníme hlavu poraněného dopředu.
2. Stlačíme horní část nosu.
3. Položíme mokrý ručník na krk, čelo.
4. Nedovolíme smrkat!!!
5. Pokud se krvácení nezastaví do 20 min., jdeme do nemocnice nebo zavoláme záchranku.
8. Zástava dýchání a masáž srdce
Při tomto úkolu byste měli teoreticky ovládat masáž srdce a dýchání z úst do úst. Počet stlačení
hrudníku a počet vdechů = 2 vdechy na 30 stlačení hrudníku. Zkoušejte to jen na figuríně!
- Jedním z nejdůležitějších a přitom úplně jednoduchých zásahů při zástavě dýchání je záklon hlavy.
Poraněný začne znovu dýchat. Když nezačne, pokračujte s dýcháním z úst do úst. Pokud nepracuje
srdce, provádíme i masáž srdce. Voláme záchranku!!!
9. Dušení
Dušení může nastat velmi lehce, stačí špatně polknout jídlo nebo se špatně napít a může dojít
k vážnému stavu.
- příznaky: těžkosti při mluvení, dýchání, kašlání
- postup: 1. Povzbuzujeme poraněného, aby kašlal.
2. Předkloníme poraněného a dlaní ho 5x udeříme do zad mezi lopatky.
3. Zkontrolujeme ústa, jestli předmět už nevypadl.
4. Jestli se nedaří dostat překážku ven, zavoláme záchranku.
10. Horečka
Normální teplota je okolo 36,5 °C, zvýšená teplota je do 38 °C a horečka je nad 38 °C.
- příznaky: únava, ospalost, podrážděnost, bolest hlavy, břicha, nohou a rukou, nechuť k jídlu, zvracení
- postup: 1. Změříme teplotu teploměrem.
2. Pokud je teplota nad 38 °C, zkusíme nemocného ochladit vlažnou vodou.
3. Podáváme dostatek tekutin – malé dávky vlažného čaje nebo minerálky, ale často!
4. Pokud je to potřebné, tak po poradě s dospělým člověkem dáme nemocnému léky proti
teplotě (jmenují se analgetika – antipyretika)
5. Pokud horečka neklesne a trvá dlouho, zavoláme záchranku nebo jdeme do nemocnice.
11. Stabilizovaná poloha
Cílem tohto úkolu je naučit se uložit poraněného do této polohy, která zabezpečí, že poraněný se
neudusí slinami nebo krví a nebude se nám hýbat.
Předpokládané znalosti:
a) umět zhodnotit stav nemocného, přijít na to, co mu je
b) účinně vykonat první pomoc
c) umět ošetřit i svá vlastní zranění
Co budete potřebovat s sebou na camporee: obvaz (i po záruce).

Podobné dokumenty