Serpentine Gallery Pavilion 2004 - Álvaro Siza ()

Komentáře

Transkript

Serpentine Gallery Pavilion 2004 - Álvaro Siza ()
mimaart
Seminární práce
Nosné konstrukce
Serpentine Gallery Pavilion 2005
Kensington Gardens, Londýn, UK
Architekt:
Álvaro Siza
-1-
mimaart
O architektovi :
Álvaro Siza, jehož dílem je Pavilon Serpentine Gallery
postavený v roce 2005, je světově známý, výborný a vlivný architekt.
Narodil se v Portugalsku ve městě Matozinhos v roce 1933.
Universitu architektury a estetiky Escola das Belas Artes v Portu
(ESBAP) vystudoval v roce 1955. Po studiích začal pracovat jako
asistent u Fernanda Távory. V roce 1963 vítězí v soutěži na Boa
Nova Tea House v Matozinhos a zakládá svou vlastní
architektonickou praxi a věnuje se vyučování na ESBAP v Portu.
Mimo jiné se Álvaro zabývá také designem a v posledních letech
navrhl spoustu doplňků pro newyorské studio Ohm Design.
Proč byl pavilon postaven…:
Rada Serpentine Gallery každoročně pověří mezinárodně uznávanou osobnost v oboru
architektury, aby navrhla dočasný pavilon na trávníku vedle staré budovy galerie, kterou
v roce 1998 rekonstruovala pod patronací Diany, princezny z Walesu, londýnská
architektonická kancelář John Miller and Partners. Tradice zahradního pavilonu se úspěšně
koná každoročně v letním období od roku 2000.
Pavilon byl umístěn naproti budovy Serpentine Gallery, na mírně svažitém terénu
zatravněné plochy. Kolem je spoustou bohaté a krásné zeleně, neboť samotná galerie se
nachází ve středu metropole Londýna, v rozsáhlém parku – Hyde Park - Kensington Gardens.
Každoročně postavený pavilon funguje pouze po dobu prázdnin, přibližně od začátku
července do konce září, a poté je z pozemku odstraněn.
- situační mapa umístění galerie a pohledy na galerii
-2-
mimaart
Koncept :
V hodnocení poroty Pritzkerovy ceny je Siza přirovnáván k raným modernistům, jeho
architektura je nazvána potěšením pro smysly a povznesením ducha, zdůrazňována je
přímočarost a poctivost v řešení.
Álvaro Siza vysvětlil celou koncepci tak, že chtěli vytvořit pavilon, který by vypadal
jako zvíře s končetinami pevně spočívajícími na zemi, s tělem vypjatým hlady, vypnutou kůží
a svěšenou hlavou. Jako nahrbené zvíře připravené ke skoku. Téměř jakoby se chystalo
zaútočit na protější budovu Serpentine Gallery... Nechtěli postavit izolovaný anonymní
stavbu. Pavilon má prezentovat totálně odlišný typ architektury, než je ta, kterou představuje
protější neoklasicistní budova Serpentine Gallery, ale zároveň by s ní měl vést dialog.
Pavilon je založen na jednoduché čtvercové mřížce, která byla zakřivena z důvodu
vytvoření dynamické, dobře stavěné formy.
- návrh interiéru pavilonu
Použitý materiál :
Finnforest Merk je Evropský hlavní dodavatel produktů stavebního dřeva i konstrukčního řešení. Firma s ohledem na životní prostředí, právě poskytla osvědčené a dobře
hospodárné stavební dřevo Ktero (LVL), které bylo použito.
Hlavním materiálem bylo tedy dřevo. Mřížová konstrukce, která tvoří stěny i strop je
zhotovena z propojených trámů. Přírodní materiál autoři zvolili záměrně s ohledem na
prostředí parku, do kterého je Pavilon zasazen. Čtverce dřevěné mřížky vyplňuje mléčný
polykarbonát, který do vnitřního prostoru propouští příjemné měkké světlo. Rozvlněný tvar
konstrukce končí jeden a půl metru nad zemí a do trávníku se zabořuje nespočetnými tenkými
ocelovými nosníky, na kterých je celá dřevěná stavba uložena. Většina polykarbonátových
výplní je opatřena válcovitým tělesem. Ty, které jsou ve stropní části, obsahují solární lampy,
které pak večer bodově osvětlující celý vnitřní prostor. Podlaha centrální části je vyložena
šedými dlaždicemi, které barevně příjemně kontrastují se zeleným trávníkem kolem.
-3-
mimaart
- nosníky dřevěné konstrukce
-detail válečků na fasádě
Postup montáže :
Nejprve se začalo s vybagrováním pásu po celém obvodu navrhnutého pavilonu. Poté
se zde zakotvily přes metr dlouhé ocelové piloty a na ty se uložil kovový základový pás, který
se obsypal hlínou. Na základový pás se v osové vzdálenosti kolem 100 cm namontovaly
šikmé nosníky. Ke každému nosníku se připevnily první trámy pomocí deseti šroubů
s matkami. Celá dřevěná konstrukce byla řešena jako skládačka. Jednotlivé trámy byly lehké,
zapadaly do sebe díky vytvořeným spojům, které bych přirovnal k čepu a rozporu, takže stěny
dělníci mohli skládat ručně bez použití těžké techniky. Trámy se spojovaly na sucho opět
šroubem a matkou. Při montováni stropu bylo zapotřebí výsuvných podporujících tyčí a
dělníci je smontovali na zvedacích plošinách. Po smontování se nosníky opatřili nátěrem.
Vzniklé čtverce v plášti pavilonu se vyplnili již zmíněným mléčným polykarbonátem, který
byl uložen na podkladové pěnové pásky a přichycen na všech stranách vruty přímo do trámu.
Pak se přešlo k vytvoření podlahy. Do nastávajícího objektu se navezl písek, urovnal se do
vodorovné polohy a byla zde z dláždic vytvořená podlaha. Ze stejného materiálu se provedly i
základy pro „jádra“ občerstvení. Pak už se jen přivezly židle, stolky a ostatní nezbytné
doplňky a pavilon byl dokončen.
- průběh montáže
-4-
mimaart
Závěr :
Celý vnitřní prostor nebyl rušen žádnými klasickými okenními rámy či dveřmi, neboť
vše byl výsledek propracovaného konceptu. V případě dveří byly v plášti vytvořeny jen
otvory, které zároveň fungovaly jako přirozené větrání spolu s vynechanými
polykarbonátovými výplněmi u země. Přístup dovnitř byl bezbariérový. Álvaro Siza kromě
pavilonu navrhl i určité prvky v interiéru, jako stolky, židle s opěradlem, stoličky a barové
židle, které byly ze světlého ohýbaného dřeva a mléčného plastu. Příjemně tak ladily k celé
dřevěné konstrukci.
Zahradní pavilon byl využit přes den jako kavárna Lavazza a večer se pořádaly
výjimečné programy, jako architektonické přednášky, filmové projekce, čtení poezie nebo
BBC ples. Serpentine Gallery leží v srdci kulturního Londýna a je jednou z
nejnavštěvovanějších galerií v britské metropoli.
Řiditelka galerie, Julia Peyton-Jones chce každoročně projektem nabídnout návštěvníkům představu o ohromujících možnostech a pestrosti současné architektury, možnost
osobní zkušenosti a konkrétního vjemu. Nabízí jim možnost srovnání. Pavilon pak přetrvá ve
vzpomínkách, ale fyzicky zmizí. A jestliže se někomu ten letošní nelíbí, nevadí, protože příští
rok se objeví další. Pavilon po svém uzavření neskončí na smetišti výstavních projektů,
naopak je pečlivě rozebrán a nabídnut k prodeji. A poptávka převyšuje nabídku…
-foto interiéru
-emotivní večerní pohled
Zdroje :
Internet:
-http://www.0lll.com/archgallery2/siza_serpentine/
-http://www.arcaid.captureweb.co.uk/feature.asp?JobNo=11095
-http://www.finnforest.co.uk/default.asp?path=200;256;795;796;10255
-http://www.dexigner.com/forum/index.php?showtopic=2669
-http://www.solarcentury.co.uk/news/newsitem.jsp?newsid=420
-http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=arch&action=show&id=265
-5-

Podobné dokumenty

Serpentine Gallery Pavilion 2002 - Toyo Ito ()

Serpentine Gallery Pavilion 2002 - Toyo Ito () v roce 1998 rekonstruovala pod patronací Diany, princezny z Walesu, londýnská architektonická kancelář John Miller and Partners. Tradice zahradního pavilonu se úspešně koná každoročně v letním obdo...

Více

16 stran / pages

16 stran / pages Referáty předních odborníků – grafiků-designérů, typografů a teoretiků z evropských zemí, USA a Japonska, doplněné diaprojekcí a videoprojekcí, budou přednášeny v českém, slovenském a anglickém jazy...

Více

Návod - EMOS

Návod - EMOS Na tento výrobek poskytuje firma EMOS spol. s r. o. záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo ...

Více

HLUBOTISK

HLUBOTISK Korektury válce (zvětšení či zmenšení tiskových otvorů) Příprava na pochromování (Odmaštění a deoxidace, dle potřeby předehřátí, někdy vyleštění Pochromování Finalizace povrchu – leštění jemným leš...

Více

Rhinoceros - DIMENSIO sro

Rhinoceros - DIMENSIO sro Jan Kalfus, student 5. ročníku FA ČVUT v Praze

Více