ŠPANĚLSKO 2012

Komentáře

Transkript

ŠPANĚLSKO 2012
ŠPANÌLSKO 2012
I
L
L
E
S
M
E
D
E
S
Letovisko L ´Estartit leží cca 80 km od francouzských hranic,
jde o velmi oblíbené a vyhledávané letovisko. Mìsteèku dominují zejména ostrovy
Illes Medes, které byly vyhlášeny za nejvìtší podmoøskou rezervaci ve Støedozemním moøi.
Také hora Roca Maura, která je cílem mnoha turistù.
L´Estartit nabízí vše ke strávení aktivní i pasivní dovolené.
Termín: 31.8.2012
SUPER CENA:
– 9.9.2012
5.999,- Kè
UBYTOVÁNÍ: Apartmánový hotel Rancho, který leží témìø v centru L´Estartitu,
necelých 100 m od dlouhé písèité pláže. Souèástí hotelu je zahrada, bazén a
brouzdalištì pro dìti, denní restaurace a veèerní bar s diskotékou. Apartmány
mají plnì vybavenou kuchyòku, obývací pokoj s rozkládací pohovkou,
koupelnu s WC a balkón èi terasu.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní
POTÁPÌNÍ: Cena za ponor cca 32 EUR, v roce 2011 jsme platili po slevách pouze 23 EUR
(v ponoru je hrazená láhev, olova, vzduch, vstup do rezervace Illes Medes,
loï), ostatní vìci na potápìní s sebou, možnost zapùjèení na místì,
nebo u nás na lomu.
V CENÌ: Autobusová doprava, ubytování v apartmánu.
Nutno zaplatit zálohu do 10.3.2012 a to 3 000,- Kè
VÍCE INFORMACÍ :
ZDENÌK MILLER 602 433 451
SLÁVEK ZÍTEK 602 180 020
www.lomjesenny.cz
MICHAL ÈERNÝ 604 356 859

Podobné dokumenty

PPS advokáti VIP Cup 2013 - ag

PPS advokáti VIP Cup 2013 - ag Stanislav Hložek, Ester Ládová, skupina INFINITY, roztleskávaèky CHEEKY CHEERKY.

Více

Heading 270 aneb v Americe na vlastní kůži

Heading 270 aneb v Americe na vlastní kůži Je už chudák úplnì uèekaný - stojí tu skoro 2 hodiny a za tu dobu si tedy prohlédl asi tak 10.000 lidí. Šurik vypadá skoro stejnì, jako pøed 15 lety, kdy jsme ho vidìli naposledy. Pøi pøivítání to ...

Více

cesta smlouvy_281

cesta smlouvy_281 nejprve svého pojišťovacího zprostøedkovatele/makléøe, který Vám se zmìnami pomùže, nebo se obraťte písemnì pøímo na nás. Nìkteré typy zmìn je možné provést kdykoliv (napø. zmìna kontaktních údajù)...

Více

Technické požadavky

Technické požadavky standardu RS 232 s následujícími parametry:

Více