Brousicí tělíska - LUKAS

Komentáře

Transkript

Brousicí tělíska - LUKAS
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:15 Seite 86
86
Brousicí tělíska
Obsah
Označení
Označení produktové řady
Strana
• Technické informace
87
• Bezpečnost při broušení
90
• Přehled tvarů
91
• Kvality a obory uplatnění
92
• Brousicí tělíska
• Brousicí tělíska - zakázková výroba
99
122
Produktové řady jsou také vyznačeny
hlavičkách tabulek.
Další informace na stranách 14 a 15.
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:15 Seite 87
Brousicí tělíska
87
Technické informace
Kvality
Široký rozsah způsobů broušení od hrubování až k jemnému opra-
kombinace rozhodující pro specifikaci správné kvality brousicího
cování vyžaduje brousicí tělíska, která jsou správně zvolena z hledis-
tělíska. Následující tabulka představuje suroviny pro brousicí tělíska
ka brousicího výkonu, docilované kvality povrchu a životnosti. Vedle
LUKAS.
znalostí provozních podmínek nasazení je výběr surovin a jejich
Brusivo
NK
EKR
EKW
EKD
Normální korund
Ušlechtilý korund růžový
Ušlechtilý korund bílý
Ušlechtilý korund červený
EKbr
MK
HK
HKD
Ušlechtilý korund růžový
ve hnědé modifikaci
Směs EKR/NK
Směs EKW/NK
Směs EKW/EKD
MKD
RKD
SiC-ALU
SiCdkl
Směs NK/EKD
Směs EKD/EKR
Siliciumkarbid zelený
Siliciumkarbid
černý
NDW
HOK
Směs NK/EKD/EKK bílá
Směs dutého kulovitého
korundu
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:15 Seite 88
88
Brousicí tělíska
Technické informace
Velikost zrna dle ISO 525
Struktura
Hrubé
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24
Struktura brousicího tělíska se určuje poměrem objemu pórů
Střední
30, 36, 46, 54, 60
a objemu zrn a pojiva. Mezinárodní normovaná řada struktur
Jemné
70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220
začíná 0 a končí 14.
Velmi jemné
230, 240, 280, 320, 360, 400, 500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
uzavřená struktura
Tvrdost mezinárodně podle ISO 525
Tvrdost je měřítko pro sílu, kterou je zrno prostřednictvím pojiva
otevřená struktura
drženo v brousicím tělísku.
Určuje se vhodnými měřicími přístroji.
Stupeň tvrdosti se udává písmeny.
Pojivo
Tvrdost stoupá abecední řadou.
Pojivo drží brusné zrno v tělísku.
mimořádně
měkké
velmi
měkké
měkké
střední
tvrdé
velmi
tvrdé
mimořádně
tvrdé
A
E
H
L
P
T
X
B
F
I
M
Q
U
Y
C
G
Jot
N
R
V
Z
K
O
S
W
Nejdůležitější druhy pojiva dle ISO 525 jsou:
Keramická pojiva:
V
D
= keramické pojivo
Číslo za zkratkou pojiva je interní označení.
Organická pojiva:
Ba = umělá pryskyřice
BF = umělá pryskyřice zesílená vlákny
R
= gumové pojivo nebo jiné elastomery
RF = gumové pojivo zesílené vlákny
Napouštění
speciálně pro opracování určitých ocelí lze brousicí vlastnosti
u všech keramických pojiv pomocí napouštění cíleně zlepšovat:
Su = napouštění sírou
W = napouštění voskem
Lu = napouštění umělou pryskyřicí
F
= napouštění brousicím olejem
Označení brousicích tělísek
Tvar
Průměr
Délka
Stopka
ZY 1632.06 EKR 46 N V4
Brusivo
Velikost zrna
Tvrdost
Pojivo
14
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:15 Seite 89
Brousicí tělíska
Otáčky n [min-1]
Řezná rychlost vc [m/s]
Volba optimálního brousicího nástroje
Průměr d1 [mm]
89
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:15 Seite 90
90
Brousicí tělíska
Bezpečnost při broušení
Obvodové rychlosti/Bezpečnost při broušení
Naše brousicí tělíska se vyrábí podle nejnovějšího stavu techniky,
pečlivě se kontrolují a zkouší, zda jejich bezpečnost odpovídá předpisu DIN EN 12413.
Vyrábíme brousicí tělíska s keramickým pojivem pro nejvyšší obvodovou rychlost 50 m/s a s pryskyřičným pojivem pro 50 a pro 63 m/s.
Maximální obvodová rychlost je ohraničena následujícími kritérii:
1. Hmotnost tělíska
4. Vysunutí stopky z kleštiny
2. Tvar tělíska
5. Materiál stopky
3. Průměr stopky
6. Přesnost obvodového házení
Bezpečnost tělíska je známkou kvality. Ve výrobních postupech jsou
bezpečnostně-technické požadavky převzaty z DIN 69170. Při
použití brousicích tělísek je nutno dbát na bezpečnostní předpisy,
jakož i na maximální otáčky podle DIN 69170.
K našim dodávkám se přikládají průvodní lístky (viz obrázek nahoře),
na nichž jsou udané nejvyšší povolené otáčky pro určité vyložení
tělíska z kleštiny (rozměr L0). Naše tělíska neobsahují žádné zdravotně závadné látky.
Při práci s brousicími tělisky používat osobní ochranné prostředky:
ochrana očí, ochrana sluchu, dýchacích cest, ochranné rukavice
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:15 Seite 91
Brousicí tělíska
Přehled tvarů
Tvar
Název tělíska
Tvar (Lukas)
Strana
Válcové, provedení 1
ZY
99
Válcové, provedení 2
ZY2
104
Válcový kužel špičatý WKS
WKS
105
Špičaté
SP
106
Kulovité
KU
107
Válcové zaoblené
WR
107
Hrníčkové
TO
108
Kuželové
KE
109
Tvar A
A
110
Tvar B
B
111
Brousicí hrnce
SE4
112
Mini brousicí tělíska
D
113
Čisticí kameny
–
116
Sady brousicích tělísek
–
117
Pohonné jednotky
–
354
91
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:15 Seite 92
92
Brousicí tělíska
Kvality a oblasti použití
Z mnoha představených možností jsme pro vás sestavili program z různých tvarů a rozměrů v následujících kvalitách. Tento program je dodáván
z centrálního skladu v LUKAS ERZETT - SRN.
Skupiny
velmi vhodný
vhodný
Zkratka
Kvalita
Řezná rychost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ocel /
ocelolitina
legované /
zušlechtěné
oceli
nástrojové
oceli
nerezové /
kyselinoa žáruvzdorné
oceli a litiny
litina
hliníkové,
hořčíkové
a měděné
slitiny
titanové
a niklové
slitiny
umělé hmoty /
dřevo/ guma
sklo /
keramika /
tvrdokov
EKR
Ušlechtilý růžový korund
v = cca 30 - 50 m/s
EKWbr
Ušlechtilý bílý korund
v hnědém provedení
v = cca 25 - 40 m/s
RKD
Směs z ušlechtilého korundu
tmavočerveného a růžového
v = cca 30 - 50 m/s
NK-BA-měkký
Normální korund s pryskyřičným
pojivem bez příměsí Fe a S
v = cca 40 - 50 m/s
NK-BA-tvrdý
Normální korund
s pryskyřičným pojivem
v = cca 40 - 50 m/s
HK
Směs ušlechtilého bílého
korundu a normálního korundu
v = cca 40 - 50 m/s
MK
Směs ušlechtilého růžového
korundu a normálního korundu
v = cca 30 - 50 m/s
NDW
Směs normálního korundu,
ušlechtilého tmavočerveného
a jednokrystalového bílého korundu v = cca 10 - 30 m/s
EKW
Ušlechtilý bílý korund
v = cca 20 - 35 m/s
EKbr
Ušlechtilý růžový korund
v hnědém provedení
v = cca 40 - 50 m/s
SiC-ALU
Siliciumkarbid zelený
v = cca 25 - 40 m/s
HOK
Dutý kulovitý korund
v = cca 5 - 20 m/s
Tato kvalitativní doporučení platí při optimálních pracovních podmínkách.
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:15 Seite 93
Brousicí tělíska pro opracování oceli a ocelolitiny
Kvality:
EKR
Ušlechtilý korund růžový
EKWbr
Ušlechtilý korund bílý
v hnědém provedení
Všeobecné informace
Vlastnosti:
Velký počet nejrůznějších kvalit ocelí a z toho vyplývajících obrobků vyžaduje kvality brousicích tělísek,
které toto široké spektrum co možná optimálně pokryjí.
Obory:
Příklady uplatnění:
• strojírenství
• výroba nádrží a přístrojů
• dopravní technika
• stavba lodí
• výroba přístrojů
• a mnoho dalších
• broušení na sucho
• opracování svarových švů
• čištění
• odjehlování
• příprava před svařováním
LUKAS - brousicí
Paleta LUKAS brousicích nástrojů obsahuje četné druhy, rozměry a také různé kvality. V našem rozsáhlém
nástroje:
standard programu najdete pro většinu brousicích problémů, nezávisle na materiálu pohonné jednotky,
požadavcích na jakost povrchu nebo jiných vlivech, správný nástroj. Tato brousicí tělíska jsou koncipována
pro vysoký úběr a dlouhou životnost.
93
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:15 Seite 94
94
Brousicí tělíska pro opracování nerezových ocelí
Kvality:
RKD
Směs z ušlechtilého korundu
tmavočerveného a růžového
NK-BA-měkký
NK-BA
Normální korund
s pryskyřičným pojivem
bez příměsí Fe a S
Všeobecné informace
Vlastnosti:
Ušlechtilé oceli resp. korozivzdorné oceli patří k těžko obrobitelným materiálům. Jsou náchylné,
podmíněně podle podílu niklu, k „mazání” a to může na základě nižší tepelné vodivosti vést k přehřátí
materiálu v pracovní zóně.
Obory:
• ocelové konstrukce a stavebnictví,
fasády, zábradlí, sanitární zařízení
Příklady uplatnění:
• zdravotnická technika
• stavba lodí
• nádrže
• potravinářský průmysl
• opláštění a obklady
• a mnoho dalších
• broušení nahrubo až k jemnému
• čištění
opracování
• odjehlování
• opracování svarových švů
• finišování povrchů
LUKAS - brousicí
LUKAS vyvinul pro ušlechtilé oceli obzvláště výkonné nástroje, které se vyznačují i v těžkých podmínkách
nástroje:
vynikajícím úběrem.
Tyto nástroje neobsahují žádné příměsi železa, síry a halogenních prvků. Chemické změny (koroze) materiálu
v kontaktní zóně jsou tím zpravidla vyloučeny.
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:15 Seite 95
Brousicí tělíska pro opracování litin
95
Kvality:
NK Ba-tvrdý
Ba
MK
Normální korund
s pryskyřičným pojivem
Směs ušlechtilého růžového
korundu a normálního korundu
HK
Směs ušlechtilého bílého
korundu a normálního korundu
Všeobecné informace
Vlastnosti:
Vlastnosti různých licích materiálů jsou určovány především obsahem uhlíku a formou v jaké je uhlík
ve struktuře vyloučen. Při opracování litiny jde zpravidla o hrubé broušení. Povrchová vrstva obsahuje
směsky formovacího písku. Musí se odstranit velké břity, vtoky a nálitky, vybrušují se lunkry a rýhy.
Často se opracovávají místa jen těžko přístupná.
Obory:
• Výrobci odlitků jako např. bloky motorů, převodové skříně, hlavy válců, stojany, statory,
suporty, ozubená kola, hliníkové hřídele, čerpadla a turbinové skříně, strojní díly
• a mnoho dalších
Příklady uplatnění:
• odjehlování
• vybrušování lunkrů a rýh
• čištění
• dobroušení oprav svarů
• vyrovnávání
LUKAS - brousicí
LUKAS brousicí nástroje pro opracování litin obsahují speciální směsi zrn a odolná pojiva, které se optimálně
nástroje:
hodí pro zmiňované případy uplatnění. Optimální hrubost brousicího zrna a klidný chod brousicího nástroje
podporují ergonomickou práci s nízkým vynaložením síly.
Ptejte se také na brousicí tělíska se zvlášť dlouhými stopkami!
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:15 Seite 96
96
Brousicí tělíska pro opracování nástrojových ocelí
Kvality:
High Performance
NDW
EKbr
Směs normálního korundu,
ušlechtilého tmavočerveného
a jednokrystalového bílého
korundu
Ušlechtilý růžový korund
v hnědém provedení
EKW
Ušlechtilý bílý korund
Všeobecné informace
Vlastnosti:
Při výrobě nářadí a forem je vyžadována přesnost. Nástrojové oceli mají podle účelu použití přiměřeně
vysokou tvrdost a pevnost, a potřebují proto speciální brousicí nástroje, aby obrobky mohly být opracovány
i v nejužších tolerancích.
Obory:
• nástrojárny
• modelárny
• výroba forem
Příklady uplatnění:
• dopracování přechodů
• lapování
• vybrušování kanálů
• souřadnicové broušení
• jemné odjehlování
LUKAS - brousicí
LUKAS brousicí tělíska pro výrobu nářadí a forem jsou velmi tvarově stabilní a ubírají nejtvrdší materiály.
nástroje:
Využitím speciálních kvalit zrn je dosahováno vysoké životnosti.
Naše velmi široká nabídka Vám umožňuje opracovat i nejmenší kouty.
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 97
Brousicí tělíska pro opracování neželezných kovů
97
Kvality:
High Performance
SIC-ALU
Siliciumkarbid zelený
Všeobecné informace
Vlastnosti:
Hliník a jeho slitiny disponují četnými výhodnými vlastnostmi a staví tak jeho využití, jako kovového
materiálu, na druhé místo po oceli.
Hliník má zhruba jen 1/3 hustoty oceli. Čím více hliníku slitina obsahuje, tím nižší je jeho pevnost, avšak tím
větší je také jeho tvárnost. V důsledku toho může při použití nesprávných brousicích tělísek k „mazání“
popř. k „zanesení“ nástroje.
Obory:
• doprava (kolejová vozidla, lodě,
automobily, letadla)
• kovové konstrukce
(mosty, jeřáby, sila)
Příklady uplatnění:
• chemický průmysl (nádrže, čerpadla, trubky)
• výroba přístrojů
• motory, díly pohonů
• a mnoho dalších
• odjehlování
• dokončovací práce
• čištění
• finišovací operace
LUKAS - brousicí
LUKAS brousicí tělíska ve kvalitě SIC ALU byly vyvinuty speciálně pro toto využití.
nástroje:
Zvláštní strukturou se dosahují nejvyšších životností a je zabráněno, aby se póry „zanášely“.
Samoostřicí efekt je podporován speciální impregnací brousicích tělísek.
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 98
98
Brusné tělísko specielně pro opracování plastu a gumy
Kvality:
HOK
Korund s otevřenou
strukturou
Všeobecné informace
Brusivo-
Materiály jako guma nebo plasty jsou velmi elastické a mají velmi nízký bod tavení.
Vlastnosti:
Působením nástroje měknou a zahřívají se. Tím dochází nejen k tvorbě zápachu, ale
také k zanesení nástroje.
Oblasti použití:
• opracování gumy
• opracování plastů
Příklady použití:
• opravy pneumatik a výroba protektorů
• oprava dopravníkových pasů
• odhrotování gumových a plastových
výlisků
• příprava míst pro lepené spoje
Brusné nástroje
Brusné nástroje LUKAS pro opracování gumy a plastů jsou vyrobeny ze speciálního dutinkového korundu
LUKAS:
HOK s velmi otevřenou keramickou strukturou. Toto brusivo tvoří neustále malé velmi ostré hrany, které se
zakusují do povrchu opracovávaného materiálu. Z tohoto důvodu se naše brusná tělíska v kvalitě HOK hodí
výborně k shora uvedeným účelům.
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 99
Brousicí tělíska
99
High Performance
Tvar ZY, tělíska válcová - provedení 1 (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
ZY 0306.03
ZY 0306.03
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
aNDW 100 QU V115 a3
a6
a3 x 30
aA2000003063530001
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
aNDW 100 QU V115 a3
a6
a3 x 50
aA200000306353
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0408.03
aNDW 100 QU V115 a4
a8
a3 x 30
aA2000004083530001
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0408.03
aNDW 100 QU V115 a4
a8
a3 x 50
aA200000408353
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0610.03
aNDW 100 QU V115 a6
a10
a3 x 30
aA2000006103530001
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a ■
ZY 0610.03
aNDW 100 QU V115 a6
a10
a3 x 50
aA200000610353
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
ZY 0810.03
aNDW 100 QU V115 a8
a10
a3 x 30
aA2000008103530001
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0810.03
aNDW 100 QU V115 a8
a10
a3 x 50
aA200000810353
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1013.03
aNDW 100 QU V115 a10
a13
a3 x 30
aA2000010133530001
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1013.03
aNDW 100 QU V115 a10
a13
a3 x 50
aA200001013353
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
High Performance
Tvar ZY, tělíska válcová - provedení 1 (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
ZY 0408.03
aSIC-ALU 80 V27 W
a4
a8
a3 x 30
aA200000408318A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 0510.03
aSIC-ALU 80 V27 W
a5
a10
a3 x 30
aA200000510318A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 0610.03
aSIC-ALU 80 V27 W
a6
a10
a3 x 30
aA200000610318A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 0810.03
aSIC-ALU 80 V27 W
a8
a10
a3 x 30
aA200000810318A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 1010.03
aSIC-ALU 80 V27 W
a10
a10
a3 x 30
aA200001010318A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 1013.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a10
a13
a6 x 40
aA200001013618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 1020.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a10
a20
a6 x 40
aA200001020618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 1313.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a13
a13
a6 x 40
aA200001313618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 1332.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a13
a32
a6 x 40
aA200001332618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 1616.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a16
a16
a6 x 40
aA200001616618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 1632.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a16
a32
a6 x 40
aA200001632618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 2020.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a20
a20
a6 x 40
aA200002020618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 2025.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a20
a25
a6 x 40
aA200002025618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 2040.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a20
a40
a6 x 40
aA200002040618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 3232.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a32
a32
a6 x 40
aA200003232618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
ZY 4020.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a40
a20
a6 x 40
aA200004020618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 100
100
Brousicí tělíska
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová - provedení 1 (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
ZY 0104.03
aEKR 150 N V4
a1,5
a4
a3 x 30
aA200000104302
a� a햳 a햴 a
ZY 0104.03
aRKD 150 QU V21
a1,5
a4
a3 x 30
aA200000104347
a
ZY 0205.03
aEKR 120 N V4
a2
a5
a3 x 30
aA200000205302
a� a햳 a햴 a
ZY 0205.03
aEKWBR 120 O/P V7 a2
a5
a3 x 30
aA200000205312
a� a햳 a
ZY 0205.03
aRKD 150 QU V21
a5
a3 x 30
aA200000205347
a
a2
b
b
b
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
ZY 0205.06
aEKR 120 N V4
a2
a5
a6 x 40
aA200000205602
a� a햳 a햴 a
ZY 0205.06
aRKD 150 QU V21
a2
a5
a6 x 40
aA200000205647
a
ZY 0305.03
aEKR 120 N V4
a2,5
a5
a3 x 30
aA2000002053020001
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a ■
ZY 0306.03
aEKR 100 N V4
a3
a6
a3 x 30
aA200000306302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
ZY 0306.03
aEKR 120 QU V4
a3
a6
a3 x 30
aA2000003063020001
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0306.03
aEKWBR 100 O/P V7 a3
a6
a3 x 30
aA200000306312
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0306.03
aRKD 120 QU V21
a3
a6
a3 x 30
aA200000306347
a
a햳 a햴 a� a
ZY 0306.06
aEKR 100 N V4
a3
a6
a6 x 40
aA200000306602
a� a햳 a햴 a
ZY 0306.06
aRKD 120 QU V21
a3
a6
a6 x 40
aA200000306647
a
ZY 0408.03
aEKR 80 N V4
a4
a8
a3 x 30
aA200000408302
a� a햳 a햴 a
ZY 0408.03
aEKR 100 QU V4
a4
a8
a3 x 30
aA2000004083020001
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
ZY 0408.03
aEKWBR 80 O/P V7
a4
a8
a3 x 30
aA200000408312
a� a햳 a
a
ZY 0408.03
aRKD 100 QU V21
a4
a8
a3 x 30
aA200000408347
a
ZY 0408.06
aEKR 80 N V4
a4
a8
a6 x 40
aA200000408602
a� a햳 a햴 a
ZY 0408.06
aRKD 100 QU V21
a4
a8
a6 x 40
aA200000408647
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0510.03
aEKR 80 N V4
a5
a10
a3 x 30
aA200000510302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0510.03
aEKR 80/100 QU V4
a5
a10
a3 x 30
aA2000005103020001
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0510.03
aEKWBR 80 O/P V7
a5
a10
a3 x 30
aA200000510312
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0510.03
aRKD 100 QU V21
a5
a10
a3 x 30
aA200000510347
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
ZY 0510.06
aEKR 80 N V4
a5
a10
a6 x 40
aA200000510602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0510.06
aRKD 100 QU V21
a5
a10
a6 x 40
aA200000510647
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
ZY 0610.03
aEKR 60 N V4
a6
a10
a3 x 30
aA200000610302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a ■
a
a
a ■
a
ZY 0610.03
aEKWBR 60 O/P V7
a6
a10
a3 x 30
aA200000610312
a� a햳 a
a
ZY 0610.03
aRKD 80 QU V21
a6
a10
a3 x 30
aA200000610347
a
ZY 0610.06
aEKR 60 N V4
a6
a10
a6 x 40
aA200000610602
a� a햳 a햴 a
ZY 0610.06
aRKD 80 QU V21
a6
a10
a6 x 40
aA200000610647
a
a햳 a햴 a� a
a
a
ZY 0610.06
aEKW 80 L V1
a6
a10
a6 x 40
aA200000610608
a
a
a햴 a
a
a
a� a
a햺 a ■
ZY 0810.03
aEKR 60 N V4
a8
a10
a3 x 30
aA200000810302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
ZY 0810.03
aEKR 60/80 QU V4
a8
a10
a3 x 30
aA2000008103020001
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0810.03
aEKWBR 60 O/P V7
a8
a10
a3 x 30
aA200000810312
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0810.03
aRKD 80 QU V21
a8
a10
a3 x 30
aA200000810347
a
a햳 a햴 a� a
ZY 0810.06
aEKR 60 N V4
a8
a10
a6 x 40
aA200000810602
a� a햳 a햴 a
ZY 0810.06
aRKD 80 QU V21
a8
a10
a6 x 40
aA200000810647
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a햴 a
a
a� a
a
a
a햺 a ■
ZY 0810.06
aEKW 80 L V1
a8
a10
a6 x 40
aA200000810608
a
ZY 0816.03
aEKR 60 N V4
a8
a16
a3 x 30
aA200000816302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 0816.03
aEKWBR 60 O/P V7
a8
a16
a3 x 30
aA200000816312
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a ■
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 101
Brousicí tělíska
101
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová - provedení 1 (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
ZY 0816.03
aRKD 80 QU V21
a8
a16
a3 x 30
aA200000816347
a
ZY 0816.06
aEKR 60 N V4
a8
a16
a6 x 40
aA200000816602
a� a햳 a햴 a
ZY 0816.06
aRKD 80 QU V21
a8
a16
a6 x 40
aA200000816647
a
ZY 0820.06
aEKR 60 N V4
a8
a20
a6 x 40
aA200000820602
a� a햳 a햴 a
ZY 1010.03
aEKR 60 N V4
a10
a10
a3 x 30
aA200001010302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1010.03
aEKR 60/80 QU V4
a10
a10
a3 x 30
aA2000010103020001
a� a햳 a햴 a
ZY 1010.03
aEKWBR. 60 O/P V7
a10
a10
a3 x 30
aA200001010312
a� a햳 a
ZY 1010.03
aRKD 80 P V21
a10
a10
a3 x 30
aA200001010347
a
a
a ■
ZY 1010.06
aEKR 60 N V4
a10
a10
a6 x 40
aA200001010602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1010.06
aRKD 80 P V21
a10
a10
a6 x 40
aA200001010647
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
ZY 1010.06
aEKW 60 L V1
a10
a10
a6 x 40
aA200001010608
a
a
a햴 a
a
a� a
ZY 1013.03
aEKR 60 N V4
a10
a13
a3 x 30
aA200001013302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1013.03
aEKWBR 60 O/P V7
a10
a13
a3 x 30
aA200001013312
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1013.06
aEKR 60 N V4
a10
a13
a6 x 40
aA200001013602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1020.06
aEKR 60 N V4
a10
a20
a6 x 40
aA200001020602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1020.06
aEKR 46 QU V4
a10
a20
a6 x 40
aA2000010206020001
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
ZY 1020.06
aEKWBR 60 O/P V7
a10
a20
a6 x 40
aA200001020612
a� a햳 a
a
ZY 1020.06
aNK 46 QU BA tvrdý
a10
a20
a6 x 40
aA200001020627
a
a� a� a
ZY 1020.06
aMK 46 N V10
a10
a20
a6 x 40
aA200001020616
a
a햳 a
a
a햺 a ■
a
a
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a ■
ZY 1032.06
aEKR 60 N V4
a10
a32
a6 x 40
aA200001032602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
ZY 1032.06
aEKR 46 QU V4
a10
a32
a6 x 40
aA2000010326020001
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1032.06
aEKWBR 60 O/P V7
a10
a32
a6 x 40
aA200001032612
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1032.06
aNK 46 QU BA tvrdý
a10
a32
a6 x 40
aA200001032627
a
a햶 a
a
a
a
a ■
ZY 1040.06
aEKR 60 N V4
a10
a40
a6 x 40
aA200001040602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1040.06
aNK 46 QU BA tvrdý
a10
a40
a6 x 40
aA200001040627
a
a햶 a
a
a
a
a ■
ZY 1313.03
aEKR 46 N V4
a13
a13
a3 x 30
aA200001313302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1313.03
aEKWBR 60 O/P V7
a13
a13
a3 x 30
aA200001313312
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1313.03
aRKD 60 P (6) V21
a13
a13
a3 x 30
aA200001313347
a
a햳 a햴 a� a
a ■
ZY 1313.06
aEKR 46 N V4
a13
a13
a6 x 40
aA200001313602
a� a햳 a햴 a
ZY 1313.06
aRKD 60 P (6) V21
a13
a13
a6 x 40
aA200001313647
a
ZY 1320.06
aEKR 46 N V4
a13
a20
a6 x 40
aA200001320602
a� a햳 a햴 a
ZY 1320.06
aEKR 46 QU V4
a13
a20
a6 x 40
aA2000013206020001
a� a햳 a햴 a
ZY 1320.06
aEKWBR 60 O/P V7
a13
a20
a6 x 40
aA200001320612
a� a햳 a
ZY 1320.06
aNK 46 QU BA tvrdý
a13
a20
a6 x 40
aA200001320627
a
a� a� a
ZY 1320.06
aMK 46 N V10
a13
a20
a6 x 40
aA200001320616
a
a햳 a
a
a� a� a
a� a� a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
ZY 1325.06
aEKR 46 N V4
a13
a25
a6 x 40
aA200001325602
a� a햳 a햴 a
ZY 1325.06
aRKD 60 QU V21
a13
a25
a6 x 40
aA200001325647
a
ZY 1332.06
aEKR 46 N V4
a13
a32
a6 x 40
aA200001332602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a ■
a햷 a
a
a
ZY 1332.06
aNK 24 N BA měkký
a13
a32
a6 x 40
aA200001332627W
a
a� a� a� a
ZY 1332.06
aNK 46 QU BA tvrdý
a13
a32
a6 x 40
aA200001332627
a
a� a햴 a
ZY 1616.06
aEKR 46 N V4
a16
a16
a6 x 40
aA200001616602
a� a햳 a햴 a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a ■
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 102
102
Brousicí tělíska
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová - provedení 1 (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
ZY 1616.06
aRKD 36 O (6) V21
a16
a16
a6 x 40
aA200001616647
a
a
a
a
a
ZY 1620.06
aEKR 46 N V4
a16
a20
a6 x 40
aA200001620602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1620.06
aEKWBR 46 O/P V7
a16
a20
a6 x 40
aA200001620612
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 1620.06
aNK 24 QU BA tvrdý
a16
a20
a6 x 40
aA200001620627
a
a햶 a
a
a
a
a ■
ZY 1632.06
aEKR 46 N V4
a16
a32
a6 x 40
aA200001632602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a� a� a
a
b
b
b
a ■
ZY 1632.06
aEKWBR 46 O/P V7
a16
a32
a6 x 40
aA200001632612
a� a햳 a
a
a
a
a
a
ZY 1632.06
aRKD 36 O (6) V21
a16
a32
a6 x 40
aA200001632647
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
ZY 1632.06
aNK 24 N BA měkký
a16
a32
a6 x 40
aA200001632627W
a
a� a� a� a
a햷 a
a
a
a ■
ZY 1632.06
aNK 24 QU BA tvrdý
a16
a32
a6 x 40
aA200001632627
a
a� a� a
ZY 1632.06
aHK 30 N V13
a16
a32
a6 x 40
aA200001632633
a
a
ZY 1632.06
aMK 36 N V10
a16
a32
a6 x 40
aA200001632616
a
ZY 1640.06
aEKR 46 N V4
a16
a40
a6 x 40
aA200001640602
a� a햳 a햴 a
ZY 1640.06
aNK 24 QU BA tvrdý
a16
a40
a6 x 40
aA200001640627
a
a� a� a
ZY 1640.06
aMK 36 N V 10
a16
a40
a6 x 40
aA200001640616
a
a햳 a
ZY 2013.06
aEKR 36 N V4
a20
a13
a6 x 40
aA200002013602
a� a햳 a햴 a
a
ZY 2020.06
aEKR 36 N V4
a20
a20
a6 x 40
aA200002020602
a� a햳 a햴 a
a
a햶 a
a
a
a
a ■
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a햳 a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a ■
ZY 2020.06
aRKD 36 0 (6) V21
a20
a20
a6 x 40
aA200002020647
a
a햳 a햴 a� a
ZY 2020.06
aNK 24 QU BA tvrdý
a20
a20
a6 x 40
aA200002020627
a
a� a� a
ZY 2020.06
aMK 36 N V10
a20
a20
a6 x 40
aA200002020616
a
a햳 a
a
a
a
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a햴 a
a
a
a� a
a햺 a ■
ZY 2020.06
aEKW 60 L V1
a20
a20
a6 x 40
aA200002020608
a
ZY 2025.06
aEKR 36 N V4
a20
a25
a6 x 40
aA200002025602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 2025.06
aRKD 36 O (6) V21
a20
a25
a6 x 40
aA200002025647
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
ZY 2025.06
aHOK 0-3 V9
a20
a25
a6 x 40
aA202202025626
a
a
a
a
a
a
a� a
a ■
ZY 2032.06
aEKR 36 N V4
a20
a32
a6 x 40
aA200002032602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 2032.06
aEKR 30/36 QU (7) V21a20
a32
a6 x 40
aA2000020326020001
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 2032.06
aRKD 36 O (6) V21
a20
a32
a6 x 40
aA200002032647
a
a햳 a햴 a� a
ZY 2032.06
aNK 24 QU BA tvrdý
a20
a32
a6 x 40
aA200002032627
a
a� a� a
a
a
a
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a
a
a
a ■
a
a
a
a ■
ZY 2032.06
aHK 30 N V13
a20
a32
a6 x 40
aA200002032633
a
a
a
a햵 a� a
ZY 2032.06
aMK 36 N V10
a20
a32
a6 x 40
aA200002032616
a
a햳 a
a햵 a� a
ZY 2040.06
aEKR 36 N V4
a20
a40
a6 x 40
aA200002040602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 2040.06
aEKWBR 46 O/P V7
a20
a40
a6 x 40
aA200002040612
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 2040.06
aRKD 36 O (6) V21
a20
a40
a6 x 40
aA200002040647
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
ZY 2040.06
aNK 24 N BA měkký
a20
a40
a6 x 40
aA200002040627W
a
a� a� a� a
a햷 a
a
a
a ■
ZY 2040.06
aNK 24 QU BA tvrdý
a20
a40
a6 x 40
aA200002040627
a
a� a� a
a햶 a
a
a
a
a ■
ZY 2040.06
aHK 30 N V13
a20
a40
a6 x 40
aA200002040633
a
a
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
ZY 2040.06
aMK 36 N V10
a20
a40
a6 x 40
aA200002040616
a
a햳 a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
ZY 2040.08
aNK 24 N BA měkký
a20
a40
a8 x 40
aA200002040827W
a
a� a� a� a
a햷 a
a
a
a ■
ZY 2040.08
aNK 24 QU BA tvrdý
a20
a40
a8 x 40
aA200002040827
a
a� a� a
a
a
a
a햶 a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
ZY 2040.08
aHK 30 N V13
a20
a40
a8 x 40
aA200002040833
a
a
a
a
a ■
ZY 2520.06
aEKR 36 N V4
a25
a20
a6 x 40
aA200002520602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 2525.06
aEKR 36 N V4
a25
a25
a6 x 40
aA200002525602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 103
Brousicí tělíska
103
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová - provedení 1 (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
ZY 2525.06
aRKD 30 O (6) V21
a25
a25
a6 x 40
aA200002525647
a
a햳 a햴 a� a
ZY 2525.06
aNK 24 QU BA tvrdý
a25
a25
a6 x 40
aA200002525627
a
a� a� a
ZY 2532.06
aEKR 36 N V4
a25
a32
a6 x 40
aA200002532602
a� a햳 a햴 a
ZY 2532.06
aRKD 30 O (6) V21
a25
a32
a6 x 40
aA200002532647
ZY 2532.06
aNK 24 N BA měkký
a25
a32
a6 x 40
aA200002532627W
ZY 2532.06
aNK 24 QU BA tvrdý
a25
a32
a6 x 40
ZY 2532.06
aHK 30 N V13
a25
a32
ZY 2532.06
aMK 36 N V10
a25
a32
b
b
b
a
a
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a� a� a� a
a햷 a
a
a
a ■
aA200002532627
a
a� a� a
a6 x 40
aA200002532633
a
a
a6 x 40
aA200002532616
a
a햶 a
a
a
a
a ■
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a햳 a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
ZY 3220.06
aEKR 30 N V4
a32
a20
a6 x 40
aA200003220602
a� a햳 a햴 a
ZY 3220.06
aNK 24 QU BA tvrdý
a32
a20
a6 x 40
aA200003220627
a
a� a� a
ZY 3220.06
aMK 36 N V10
a32
a20
a6 x 40
aA200003220616
a
a햳 a
ZY 3232.06
aEKR 30 N V4
a32
a32
a6 x 40
aA200003232602
a� a햳 a햴 a
a
ZY 3232.06
aEKR 30/36 QU (7) V21a32
a32
a6 x 40
aA2000032326020001
a� a햳 a햴 a
a
ZY 3232.06
aEKWBR 46 O/P V7
a32
a32
a6 x 40
aA200003232612
a� a햳 a
ZY 3232.06
aRKD 30 O (6) V21
a32
a32
a6 x 40
aA200003232647
ZY 3232.06
aNK 24 N BA měkký
a32
a32
a6 x 40
aA200003232627W
ZY 3232.06
aNK 24 QU BA tvrdý
a32
a32
a6 x 40
ZY 3232.06
aMK 36 N V10
a32
a32
ZY 3240.06
aEKR 30 N V4
a32
a40
a
a
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a� a� a� a
a햷 a
a
a
a ■
aA200003232627
a
a� a� a
a6 x 40
aA200003232616
a
a햳 a
a6 x 40
aA200003240602
a� a햳 a햴 a
a
a
a햶 a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a ■
ZY 3240.06
aRKD 30 O (6) V21
a32
a40
a6 x 40
aA200003240647
a
a햳 a햴 a� a
ZY 3240.06
aMK 36 N V10
a32
a40
a6 x 40
aA200003240616
a
a햳 a
ZY 4020.06
aEKR 30 N V4
a40
a20
a6 x 40
aA200004020602
a� a햳 a햴 a
ZY 4020.06
aRKD 24 O (6) V21
a40
a20
a6 x 40
aA200004020647
ZY 4020.06
aNK 24 N BA měkký
a40
a20
a6 x 40
aA200004020627W
ZY 4020.06
aNK 24 QU BA tvrdý
a40
a20
a6 x 40
ZY 4020.06
aHK 30 N V13
a40
a20
ZY 4020.06
aMK 36 N V10
a40
a20
a
a
a
a
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a� a� a� a
a햷 a
a
a
a ■
aA200004020627
a
a� a� a
a6 x 40
aA200004020633
a
a
a6 x 40
aA200004020616
a
a햶 a
a
a
a
a ■
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a햳 a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a ■
ZY 4020.06
aHOK 0-3 V9
a40
a20
a6 x 40
aA202204020626
a
a
a
a
a
a� a
ZY 4020.08
aRKD 24 O (6) V21
a40
a20
a8 x 40
aA200004020847
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
ZY 4020.08
aNK 24 N BA měkký
a40
a20
a8 x 40
aA200004020827W
a
a� a� a� a
a햷 a
a
a
a ■
ZY 4020.08
aNK 24 QU BA tvrdý
a40
a20
a8 x 40
aA200004020827
a
a� a� a
ZY 4020.08
aHK 30 N V13
a40
a20
a8 x 40
aA200004020833
a
a
ZY 4040.06
aEKR 30 N V4
a40
a40
a6 x 40
aA200004040602
a� a햳 a햴 a
ZY 4040.06
aRKD 24 O (6) V21
a40
a40
a6 x 40
aA200004040647
ZY 4040.08
aRKD 24 O (6) V21
a40
a40
a8 x 40
aA200004040847
a
a
a
a햶 a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a ■
ZY 4040.08
aNK 24 QU BA tvrdý
a40
a40
a8 x 40
aA200004040827
a
a� a� a
ZY 4040.08
aMK 36 N V10
a40
a40
a8 x 40
aA200004040816
a
a햳 a
ZY 5013.08
aNK 24 QU BA tvrdý
a50
a13
a8 x 40
aA200005013827
a
a� a� a
a햶 a
ZY 5020.06
aEKR 30 N V4
a50
a20
a6 x 40
aA200005020602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY 5020.06
aRKD 24 O (6) V21
a50
a20
a6 x 40
aA200005020647
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
ZY 5020.06
aNK 24 N BA měkký
a50
a20
a6 x 40
aA200005020627W
a
a� a� a� a
a햷 a
a
a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 104
104
Brousicí tělíska
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová - provedení 1 (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
ZY 5020.06
aNK 24 QU BA tvrdý
a50
a20
a6 x 40
aA200005020627
a
a� a� a
ZY 5020.08
aNK 24 N BA měkký
a50
a20
a8 x 40
aA200005020827W
a
a� a� a� a
ZY 5020.08
aNK 24 QU BA tvrdý
a50
a20
a8 x 40
aA200005020827
a
a� a� a
a햶 a
ZY 5025.08
aNK 24 QU BA tvrdý
a50
a25
a8 x 40
aA200005025827
a
a� a� a
a햶 a
a햶 a
a
a
a
a ■
a햷 a
a
a
a ■
a
a
a
a ■
a
a
a
a ■
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová - provedení 2 (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
ZY2 1303.03
aEKR 80 N V4
a13
a3
a3 x 30
aA201301303302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY2 1303.03
aEKWBR 80 O/P V7
a13
a3
a3 x 30
aA201301303312
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
b
b
b
ZY2 1303.03
aRKD 80 QU V21
a13
a3
a3 x 30
aA201301303347
a
a
a
a
a
a ■
ZY2 1303.06
aEKR 80 N V4
a13
a3
a6 x 40
aA201301303602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY2 1604.03
aEKR 60 N V4
a16
a4
a3 x 30
aA201301604302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
ZY2 1604.03
aEKWBR 60 O/P V7
a16
a4
a3 x 30
aA201301604312
a� a햳 a
a
ZY2 1604.03
aRKD 80 QU V21
a16
a4
a3 x 30
aA201301604347
a
ZY2 1604.06
aEKR 60 N V4
a16
a4
a6 x 40
aA201301604602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY2 2006.03
aEKR 60 N V4
a20
a6
a3 x 30
aA201302006302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY2 2006.03
aEKWBR 60 O/P V7
a20
a6
a3 x 30
aA201302006312
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a
a ■
ZY2 2006.06
aEKR 60 N V4
a20
a6
a6 x 40
aA201302006602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY2 2006.06
aEKR 46 QU V4
a20
a6
a6 x 40
aA2013020066020001
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY2 2506.06
aEKR 60 N V4
a25
a6
a6 x 40
aA201302506602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
ZY2 2510.06
aEKR 36 N V4
a25
a10
a6 x 40
aA201302510602
a� a햳 a햴 a
ZY2 2510.06
aNK 24 QU BA. tvrdý a25
a10
a6 x 40
aA201302510627
a
ZY2 3208.06
aEKR 46 N V4
a8
a6 x 40
aA201303208602
a� a햳 a햴 a
a32
a� a� a
a
a
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a햷 a
a
a
a ■
ZY2 3208.06
aRKD 36 O (6) V21
a32
a8
a6 x 40
aA201303208647
a
a햳 a햴 a� a
ZY2 3208.06
aNK 24 QU BA. tvrdý a32
a8
a6 x 40
aA201303208627
a
a� a� a
ZY2 4006.06
aNK 24 QU BA. tvrdý a40
a10
a6 x 40
aA201304006627
a
a� a� a� a
ZY2 4010.06
aEKR 30 N V4
a40
a10
a6 x 40
aA201304010602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
ZY2 4010.06
aRKD 30 O (6) V21
a40
a10
a6 x 40
aA201304010647
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
ZY2 4010.06
aNK 24 N BA. měkký a40
a10
a6 x 40
aA201304010627W
a
a� a� a� a
a햷 a
ZY2 4010.06
aNK 24 QU BA. tvrdý a40
a10
a6 x 40
aA201304010627
a
a� a� a
ZY2 4010.06
aMK 36 N V10
a10
a6 x 40
aA201304010616
a
a햳 a
a40
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 105
Brousicí tělíska
105
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová - provedení 2 (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
ZY2 5004.06
ZY2 5004.06
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
aNK 24 N BA. měkký a50
a4
a6 x 40
aA201305004627W
a
a� a� a� a
aNK 24 QU BA. tvrdý a50
a4
a6 x 40
aA201305004627
a
a� a� a
ZY2 5006.06
aNK 24 N BA. měkký a50
a6
a6 x 40
aA201305006627W
a
a� a� a� a
ZY2 5006.06
aNK 24 QU BA. tvrdý a50
a6
a6 x 40
aA201305006627
a
a� a� a
ZY2 5010.06
aEKR 30 N V4
a10
a6 x 40
aA201305010602
a� a햳 a햴 a
a50
a
a
a ■
a
a
a
a ■
a햷 a
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a ■
ZY2 5010.06
aNK 24 N BA. měkký a50
a10
a6 x 40
aA201305010627W
a
ZY2 5010.06
aNK 24 QU BA. tvrdý a50
a10
a6 x 40
aA201305010627
a
a� a� a
ZY2 5010.06
aHK 30 N V13
a10
a6 x 40
aA201305010633
a
a
a
a햷 a
a햶 a
a� a� a� a
a50
b
b
b
a
a햷 a
a
a
a ■
a햶 a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a ■
ZY2 5010.08
aNK 24 N BA. měkký a50
a10
a8 x 40
aA201305010827W
a
a� a� a� a
ZY2 5010.08
aNK 24 QU BA. tvrdý a50
a10
a8 x 40
aA201305010827
a
a� a� a
a햷 a
a햶 a
a
a
a
a ■
a
a
a ■
Industry
Tvar WKS, válcový kužel špičatý
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
WKS 2025.06
aEKR 60 N V4
a20
a25
a6 x 40
aA200402025602
a� a햳 a햴 a
a
b
b
b
a
a
a
a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 106
106
Brousicí tělíska
High Performance
Tvar SP, tělíska špičatá (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
SP 0510.03
SP 0510.03
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
aNDW 100 QU V115 a5
a10
a3 x 30
aA2002005103530001
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
aNDW 100 QU V115 a5
a10
a3 x 50
aA200200510353
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
SP 0810.03
aNDW 100 QU V115 a8
a10
a3 x 30
aA2002008103530001
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
SP 0810.03
aNDW 100 QU V115 a8
a10
a3 x 50
aA200200810353
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
Industry
Tvar SP, tělíska špičatá (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
SP 0306.03
aEKR 100 N V4
a3
a6
a3 x 30
aA200200306302
a� a햳 a햴 a
b
b
b
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
SP 0306.03
aRKD 120 QU V21
a3
a6
a3 x 30
aA200200306347
a
SP 0510.03
aEKR 80 N V4
a5
a10
a3 x 30
aA200200510302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
SP 0510.03
aRKD 100 QU V21
a5
a10
a3 x 30
aA200200510347
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
SP 0510.06
aEKR 80 N V4
a5
a10
a6 x 40
aA200200510602
a� a햳 a햴 a
SP 0816.03
aEKR 60 N V4
a8
a16
a3 x 30
aA200200816302
a� a햳 a햴 a
SP 0816.03
aRKD 80 QU V21
a8
a16
a3 x 30
aA200200816347
a
SP 0816.06
aEKR 60 N V4
a8
a16
a6 x 40
aA200200816602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
SP 1020.06
aEKR 60 N V4
a10
a20
a6 x 40
aA200201020602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
SP 1320.06
aEKR 46 N V4
a13
a20
a6 x 40
aA200201320602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
SP 2032.06
aEKR 36 N V4
a20
a32
a6 x 40
aA200202032602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 107
Brousicí tělíska
107
High Performance
Tvar WR, tělíska válcová zaoblená (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
WR 1013.03
WR 1013.03
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
aNDW 100 QU V115 a10
a13
a3 x 30
aA2014010133530001
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
aNDW 100 QU V115 a10
a13
a3 x 50
aA201401013353
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
High Performance
Tvar KU, tělíska kulovitá (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
KU 0404.03
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
aNDW 100 QU V115 a4
a4
a3 x 30
aA2011004043530001
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
KU 0404.03
aNDW 100 QU V115 a4
a4
a3 x 50
aA201100404353
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
KU 0606.03
aNDW 100 QU V115 a6
a6
a3 x 30
aA2011006063530001
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
KU 0606.03
aNDW 100 QU V115 a6
a6
a3 x 50
aA201100606353
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
KU 0808.03
aNDW 100 QU V115 a8
a8
a3 x 30
aA2011008083530001
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
KU 0808.03
aNDW 100 QU V115 a8
a8
a3 x 50
aA201100808353
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
Industry
Tvar KU, tělíska kulovitá (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
KU 0606.03
aEKR 60 N V4
a6
a6
a3 x 30
aA201100606302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 0606.03
aEKR 80/100 QU V4
a6
a6
a3 x 30
aA2011006063020001
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 0606.03
aEKWBR. 60 0/P V7
a6
a6
a3 x 30
aA201100606312
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a
a ■
KU 0606.06
aEKR 60 N V4
a6
a6
a6 x 40
aA201100606602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 0606.06
aEKWbr. 60 0/P V7
a6
a6
a6 x 40
aA201100606612
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a
a ■
KU 0808.03
aEKR 60 N V4
a8
a8
a3 x 30
aA201100808302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 0808.03
aEKWBR. 60 O/P V7
a8
a8
a3 x 30
aA201100808312
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a ■
a
b
b
b
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 108
108
Brousicí tělíska
Industry
Tvar KU, tělíska kulovitá (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
KU 0808.06
aEKR 60 N V4
a8
a8
a6 x 40
aA201100808602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 0808.06
aEKR 60/80 QU V4
a8
a8
a6 x 40
aA2011008086020001
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 1010.03
aEKR 60 N V4
a10
a10
a3 x 30
aA201101010302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 1010.03
aEKWbr. 60 0/P V7
a10
a10
a3 x 30
aA201101010312
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 1010.03
aRKD 80 P V21
a10
a10
a3 x 30
aA201101010347
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
b
b
b
KU 1010.06
aEKR 60 N V4
a10
a10
a6 x 40
aA201101010602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 1313.03
aEKR 46 N V4
a13
a13
a3 x 30
aA201101313302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 1313.06
aEKR 46 N V4
a13
a13
a6 x 40
aA201101313602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
KU 1313.06
aEKR 46 QU V4
a13
a13
a6 x 40
aA2011013136020001
a� a햳 a햴 a
KU 1616.06
aEKR 46 N V4
a16
a16
a6 x 40
aA201101616602
a� a햳 a햴 a
KU 1616.06
aRKD 60 P (6) V21
a16
a16
a6 x 40
aA201101616647
a
KU 2020.06
aEKR 36 N V4
a20
a20
a6 x 40
aA201102020602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 2020.06
aEKR 60 P V21
a20
a20
a6 x 40
aA2011020206020001
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 2020.06
aEKWBR. 46 0/P V7
a20
a20
a6 x 40
aA201102020612
a� a햳 a
a
a
a
a
a
a
a ■
KU 2525.06
aEKR 36 N V4
a25
a25
a6 x 40
aA201102525602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KU 2525.06
aRKD 30 QU V21
a25
a25
a6 x 40
aA201102525647
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a햷 a
a
KU 2525.06
aNK 24 N Ba. měkký a25
a25
a6 x 40
aA201102525627
a
a� a� a� a
a
a ■
KU 2525.06
aHOK 0-3 V9
a25
a25
a6 x 40
aA201902525626
a
a
a
a
a
a
a� a
a ■
KU 3232.06
aEKR 30 N V4
a32
a32
a6 x 40
aA201103232602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a� a
a ■
KU 3838.06
aHOK 0-3 V9
a38
a38
a6 x 40
aA201903838626
a
a
a
a
a
a
a
Industry
Tvar TO, tělíska hrníčková (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
TO 2020.06
aEKR 60 N V4
a20
a20
a6 x 40
aA202002019602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
TO 2524.06
aEKR 60 N V4
a25
a24
a6 x 40
aA202002524602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
TO 3229.06
aEKR 60 N V4
a32
a29
a6 x 40
aA202003229602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
aA202004036602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
TO 4036.06
aEKR 60 N V4
a40
a36
a6 x 40
b
b
b
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 109
Brousicí tělíska
109
High Performance
Tvar KE, tělíska kuželová (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
KE 1632.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a16
a32
a6 x 40
aA201501632618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
KE 2040.06
aSIC-ALU 80 V27 W
a20
a40
a6 x 40
aA201502040618A
a
a
a
a
a
a� a
a
a
a ■
Industry
Tvar KE, tělíska kuželová (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
KE 1025.06
aRKD 60 P (6) V21
a10
a25
a6 x 40
aA201501025647
a
a햳 a햴 a� a
b
b
b
a
a
a
a
a ■
KE 1025.06
aEKRBR.46/60 P V7
a10
a25
a6 x 40
aA201601025606
a� a
a
a
a
a
a
a
a ■
KE 1632.06
aEKR 46 N V4
a16
a32
a6 x 40
aA201501632602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
KE 1632.06
aMK 36 N V10
a16
a32
a6 x 40
aA201501632616
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
KE 1640.06
aEKR 46 N V4
a16
a40
a6 x 40
aA201501640602
a� a햳 a햴 a
a ■
KE 1645.06
aRKD 46 O (6) V21
a16
a45
a6 x 40
aA201501645647
a
KE 1645.06
aEKRBR.46/60 P V7
a16
a45
a6 x 40
aA201601645606
a� a
a
KE 2032.06
aEKR 36 N V4
a20
a32
a6 x 40
aA201502032602
a� a햳 a햴 a
KE 2032.06
aMK 36 N V10
a20
a32
a6 x 40
aA201502032616
a
KE 2040.06
aEKR 36 N V4
a20
a40
a6 x 40
aA201502040602
a� a햳 a햴 a
KE 2040.06
aMK 36 N V10
a20
a40
a6 x 40
aA201502040616
a
KE 2570.06
aEKR 36 N V4
a25
a70
a6 x 40
aA201502570602
a� a햳 a햴 a
KE 3250.06
aRKD 30 O (6) V21
a32
a50
a6 x 40
aA201503250647
a
a
a햳 a
a
a
a
a
a
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a햳 a
a햳 a
a
a
a
a
a ■
a햵 a� a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a ■
a햳 a햴 a� a
a
a
a
a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 110
110
Brousicí tělíska
Industry
Tvar A, americká řada
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvality
b
b
A1 2263.06
aEKR 36 N V4
a
a7/8
a2 1/2 a22
a63
a6 x 40 aA2062022636020001 a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
aHK 36/46 M V13
a
a7/8
a2 1/2 a22
a63
a
a
a
a
aHK 36/46 M V13
a
a7/8
a2 1/2 a22
a
a
a
a
aEKR 36 QU V4
a
a1
a1 1/4 a25
a
a
a
a
AS-3 1645.06 aHK 36/46 M V13
a
a5/8
a
a
aEKR 36 N V4
A1 2263.06
A1 2263.08
A2 2532.06
A3 2570.06
A3 2570.06
A3 2570.08
A4 3232.06
A10 2270.06
A10 2270.06
A11 2250.06
A11 2250.06
A11 2250.06
A11 2250.06
A11 2250.08
A12 1832.06
A15 0625.06
A15 0625.06
bZnázornění
b
b
bD
bT
bD
bT
bS
bČíslo výrobku
binch binch bmm bmm bmm b
b
b
b
b
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a6 x 40 aA206202263633
a
a
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a63
a8 x 40 aA206402263833
a
a
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a32
a6 x 40 aA206202532602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a1 3/4 a16
a45
a6 x 40 aA206201645633
a
a
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a1
a2 3/4 a25
a70
a6 x 40 aA2062025706020001 a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aHK 36/46 M V13
a
a1
a2 3/4 a25
a70
a6 x 40 aA206202570633
a
a
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aHK 36/46 M V13
a
a1
a2 3/4 a25
a70
a8 x 40 aA206402570833
a
a
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 30/36 QU (7) V21 a
a1 1/4 a1 1/4 a32
a32
a6 x 40 aA206203232602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 36 N V4
a
a7/8
a2 3/4 a22
a70
a6 x 40 aA206202270602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aHK 36/46 M V13
a
a7/8
a2 3/4 a22
a70
a6 x 40 aA206202270633
a
a
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
aEKR 36 QU V4
a
a7/8
a2
a22
a50
a6 x 40 aA206202250602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 36 N V4
a
a7/8
a2
a22
a50
a6 x 40 aA2062022506020001 a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aHK 36/46 M V13
a
a7/8
a2
a22
a50
a6 x 40 aA206202250633
a
a
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aHOK 0-3 V9
a
a7/8
a2
a22
a50
a6 x 40 aA206202250626
a
a
a
a
a
a
a
a� a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aHK 36/46 M V13
a
a7/8
a2
a22
a50
a8 x 40 aA206402250833
a
a
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 30/36 QU (7) V21 a
a1 1/16 a1 1/4 a18
a32
a6 x 40 aA206201832602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 80/100 QU V4
a
a1/4
a1
a6
a25
a6 x 40 aA206200625602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aHK 46/60 N V13
a
a1/4
a1
a6
a25
a6 x 40 aA206200625633
a
a
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 111
Brousicí tělíska
111
Industry
Tvar A, americká řada
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvality
b
b
A24 0620.06
aEKR 60/80 QU V4
a
aEKR 60/80 QU V4
a
a
aEKR 46 QU V4
A36 4010.06
A37 3206.06
A38 2525.06
bZnázornění
b
b
bD
bT
bD
bT
bS
bČíslo výrobku
binch binch bmm bmm bmm b
b
b
b
b
b
b
bDoporučené použití
b
b
a
a1/4
a3/4
a6
a20
a6 x 40 aA206200620602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a1 5/8 a3/8
a40
a10
a6 x 40 aA206204010602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a1 1/4 a1/4
a32
a6
a6 x 40 aA206203206602
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 60/80 QU V4
a
a1
a1
a25
a25
a6 x 40 aA206202525602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a ■
a� a햳 a햴 a
a
a
a
b
b
b
a
a
a
Industry
Tvar B, americká řada
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvality
b
b
bZnázornění
b
b
bD
bT
bD
bT
bS
bČíslo výrobku
binch binch bmm bmm bmm b
b
b
b
b
b
b
bDoporučené použití
b
b
B41 1616.03
aEKR 60/80 QU V4
a
a5/8
a5/8
a16
a16
a3 x 30 aA206601616302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 46 QU V4
a
a3/8
a3/4
a10
a20
a3 x 30 aA206601020302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 60/80 QU V4
a
a5/16 a5/8
a8
a16
a3 x 30 aA206600816302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
B52 1020.03
B53 0816.03
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 112
112
Brousicí tělíska
Industry
Brousicí kotouč oboustranně kónický, tvar SE4 (dle ISO 603-12)
Balení:
10 kusů/druh
Nejvyšší pracovní rychlost
50 m/s = 11.900 1/min
Značení
bKvalita
b
b
SE4 08020.16
SE4 08020.16
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bU
bmm
b
bH
bmm
b
bJ
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
aHK 24 M BA. měkký a80
a20
a16
a16
a25
aA2039080200320001
a
a
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
aHK 16 P BA. tvrdý
a20
a16
a16
a25
aA2039080200320002
a
a
a
a햵 a� a
a
a
a
a ■
a
a
a
a ■
a
a
a
a ■
a80
SE4 08020.20
aHK 24 M BA. měkký a80
a20
a16
a20
a25
aA2039080200320003
a
a
a
a햵 a� a
SE4 08020.20
aHK 16 P BA. tvrdý
a20
a16
a20
a25
aA2039080200320004
a
a
a
a햵 a� a
a80
Tyto nástroje musí být používány (dle ustanovení DIN 69864)
s upínacími přírubami.
b
b
b
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 113
Brousicí tělíska
113
Industry
Mini brousicí tělíska
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
D1
aEKR 100 N V4
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a
aEKR 80 N V4
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D7
D7
D8
D8
D9
D9
D10
D10
D11
bZobrazení
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
a9
a2
a3 x 30 aA202900001302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a9
a2
a3 x 30 aA202900001311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a9
a3
a3 x 30 aA202900002302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 80 M V1/6
a
a9
a3
a3 x 30 aA202900002311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
bDoporučené použítí
b
b
a
a
a
a
b
b
b
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
aEKR 100 N V4
a
a8
a2
a3 x 30 aA202900003302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a8
a2
a3 x 30 aA202900003311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 100 N V4
a
a4
a1
a3 x 30 aA202900004302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a4
a1
a3 x 30 aA202900004311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
aEKR 80 N V4
a
a5
a3
a3 x 30 aA202900005302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 80 M V1/6
a
a5
a3
a3 x 30 aA202900005311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 80 N V4
a
a7/4
a6
a3 x 30 aA202900006302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 100 N V4
a
a2,5/5 a2,5
a3 x 30 aA202900007302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a2,5/5 a2,5
a3 x 30 aA202900007311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
aEKR 100 N V4
a
a2,5/6 a3
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a2,5/6 a3
a3 x 30 aA202900008311
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a3 x 30 aA202900008302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
aEKR 80 N V4
a
a3,5/8 a4
a3 x 30 aA202900009302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 80 M V1/6
a
a3,5/8 a4
a3 x 30 aA202900009311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
aEKR 100 N V4
a
a2/3,2 a4
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a2/3,2 a4
a3 x 30 aA202900010311
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a3 x 30 aA202900010302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
aEKR 80 N V4
a
a5
a5
a3 x 30 aA202900011302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 114
114
Brousicí tělíska
Industry
Mini brousicí tělíska
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
D12
aEKR 80 N V4
a
a
a
aEKBR 80 M V1/6
a
a
aEKR 100 N V4
D12
D13
D13
D14
D14
D15
D15
D16
D16
D17
D17
D18
D18
D20
D21
D21
D22
D22
D23
D23
bZobrazení
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
a4/7
a6
a3 x 30 aA202900012302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a4/7
a6
a3 x 30 aA202900012311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a3
a3
a3 x 30 aA202900013302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR. 100 M V1/6
a
a3
a3
a3 x 30 aA202900013311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
bDoporučené použítí
b
b
a
a
a
a
b
b
b
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
aEKR 80 N V4
a
a4
a4
a3 x 30 aA202900014302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 80 M V1/6
a
a4
a4
a3 x 30 aA202900014311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 80 N V4
a
a5
a5
a3 x 30 aA202900015302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 80 M V1/6
a
a5
a5
a3 x 30 aA202900015311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
aEKR 100 N V4
a
a3
a4
a3 x 30 aA202900016302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a3
a4
a3 x 30 aA202900016311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 80 N V4
a
a4
a5
a3 x 30 aA202900017302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
aEKBR 80 M V1/6
a
a4
a5
a3 x 30 aA202900017311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 80 N V4
a
a7
a8
a3 x 30 aA202900018302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 80 M V1/6
a
a7
a8
a3 x 30 aA202900018311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 100 N V4
a
a7
a5
a3 x 30 aA202900020302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 100 N V4
a
a8
a1,6
a3 x 30 aA202900021302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a8
a1,6
a3 x 30 aA202900021311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 100 N V4
a
a2,5
a6
a3 x 30 aA202900022302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a2,5
a6
a3 x 30 aA202900022311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
aEKR 80 N V4
a
a5
a6
a3 x 30 aA202900023302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 80 M V1/6
a
a5
a6
a3 x 30 aA202900023311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 115
Brousicí tělíska
115
Industry
Mini brousicí tělíska
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry, kvality a délka stopky
na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bZobrazení
b
b
bD
bmm
b
D24
aEKR 60 N V4
a
a
a
aEKBR 60 M 1/6
a
a
aEKR 100 N V4
a
aEKR 100 N V4
a
D24
D25
D26
D26
D27
D28
D29
D29
D30
D30
D32
D32
D33
D33
D34
D34
D35
D35
D36
D36
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
a6
a6
a3 x 30 aA202900024302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a6
a6
a3 x 30 aA202900024311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a5
a1,5
a3 x 30 aA202900025302
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a6
a2,5
a3 x 30 aA202900026302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
bDoporučené použítí
b
b
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
b
b
b
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a6
a2,5
a3 x 30 aA202900026311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 100 N V4
a
a2/3,5 a10
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 80 N V4
a
a3,5/5,5 a11
a3 x 30 aA202900028302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 100 N V4
a
a3
a6,4
a3 x 30 aA202900029302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a3 x 30 aA202900027302
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a3
a6,4
a3 x 30 aA202900029311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 100 N V4
a
a4,4
a10
a3 x 30 aA202900030302
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a4,4
a10
a3 x 30 aA202900030311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 100 N V4
a
a5
a7
a3 x 30 aA202900032302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a5
a7
a3 x 30 aA202900032311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 80 N V4
a
a6
a8
a3 x 30 aA202900033302
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 80 M V1/6
a
a6
a8
a3 x 30 aA202900033311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 100 N V4
a
a4,37
a7
a3 x 30 aA202900034302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 100 M V1/6
a
a4,37
a7
a3 x 30 aA202900034311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
aEKR 80 N V4
a
a6
a10
a3 x 30 aA202900035302
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 80 M V1/6
a
a6
a10
a3 x 30 aA202900035311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
aEKR 80 N V4
a
a6
a11
a3 x 30 aA202900036302
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aEKBR 80 M V1/6
a
a6
a11
a3 x 30 aA202900036311
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 116
116
Brousicí tělíska
Industry
Brousicí kameny
Balení:
5 kusů/druh
Ostatní rozměry (viz tabulku dole)
a kvality na zakázku.
Značení
bKvalita
b
b
bL
bmm
b
bB
bmm
b
bC
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použítí
b
b
RU 1
aSICGR 60 O V23/zelený=jemný
a50
a25
a15
aA204300000118
a
a
a
a
a
a
a
a
a� a ■
RU 1
aSICDKL 24 O V23/tmavý=hrubý a50
a25
a15
aA204300000122
a
a
a
a
a
a
a
a
a� a ■
RU 2
aSICGR 60 O V23/zelený=jemný
a100
a30
a15
aA204300000218
a
a
a
a
a
a
a
a
a� a ■
RU 2
aSICDKL 24 O V23/tmavý=hrubý a100
a30
a15
aA204300000222
a
a
a
a
a
a
a
a
a� a ■
RU 3
aSICGR 60 O V23/zelený=jemný
a100
a50
a25
aA204300000318
a
a
a
a
a
a
a
a
a� a ■
RU 3
aSICDKL 24 O V23/tmavý=hrubý a100
a50
a25
aA204300000322
a
a
a
a
a
a
a
a
a� a ■
RU 4
aSICGR 60 O V23/zelený=jemný
a150
a50
a25
aA204300000418
a
a
a
a
a
a
a
a
a� a ■
RU 4
aSICDKL 24 O V23/tmavý=hrubý a150
a50
a25
aA204300000422
a
a
a
a
a
a
a
a
a� a ■
RU 5
aEKW 100 E (9) V40
a150
a25
a16,5
aA2043150251608
a
a
a� a
a
a
a
a
a
a ■
RU 6
aEKW 100 E (9) V40
a200
a50
a25
aA2043200502508
a
a
a� a
a
a
a
a
a
a ■
Možné rozměry při zakázkové výrobě
Tvar
půlkruh
Délka mm
Šířka mm
Výška mm
25
15
5 do 30
48
19
5 do 30
50
25
10 do 35
100
30
10 do 35
100
50
10 do 35
120
10
5 do 35
150
25
10 do 35
150
50
10 do 35
200
50
10 do 35
216
78
20 do 35
150
13
5 do 35
b
b
b
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:16 Seite 117
Sady brousicích tělísek
117
High Performance
Sada brousicích tělísek
Balení:
1 kus/druh
Značení
bStopka
bmm
b
bKvalita bObsah bà 1 kus
b
b
b
b
b
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použítí
b
b
b
b
b
aNDW
a10 dílů aZY 0408, ZY 0610, ZY 0810, ZY 1013, aA201000000353
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
aSP 0510, SP 0810, KU 0404, KU 0606, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aKU 0808, WR 1013
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
SORTIMENT 10 a3 x 50
a
Industry
Sada brousicích tělísek
Balení:
1 kus/druh
Značení
bPrůměr
bstopky
bmm
bKvalita bObsah bà 1 kus
b
b
b
b
b
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použítí
b
b
b
b
b
aEKR
a14 dílů aZY 0205, ZY 0306, ZY 0408, ZY 0510, aA204700001402
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
aZY 0610, ZY 0810, ZY 0816, ZY 1010, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aZY 1013, ZY 1313, KU 0808, ZY2 1303, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aZY2 1604, ZY2 2006
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
SORTIMENT 14 a3 x 30
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 118
118
Sady brousicích tělísek
Industry
Sada brousicích tělísek
Balení:
1 kus/druh
Značení
bPrůměr
bstopky
bmm
bKvalita bObsah bà 1 kus
b
b
b
b
b
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použítí
b
b
aA204800003602
b
b
b
aEKR
a36 dílů aD1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9,
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
aD10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aD17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aD24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aD31, D32, D33, D34,D35, D36
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
SORTIMENT 36 a3 x 30
a
a
a
Industry
Sada brousicích tělísek
Balení:
1 kus/druh
Značení
bPrůměr
bstopky
bmm
bKvalita bObsah bà 1 kus
b
b
b
b
b
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použítí
b
b
aA204800003611
b
b
b
aEKBR
a36 dílů aD1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9,
a
a햳 a� a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
aD10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aD17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aD24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aD31, D32, D33, D34, D35, D36
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
SORTIMENT 36 a3 x 30
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 119
Sady brousicích tělísek
119
Industry
Sada brousicích tělísek
Balení:
1 kus/druh
Značení
bPrůměr
bstopky
bmm
bKvalita bObsah bà 1 kus
b
b
b
b
b
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použítí
b
b
b
b
b
aEKR
a45 dílů aZY 0306, ZY 0510, ZY 0408, ZY 0610, aA204600000202
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
aZY 0810, ZY 0816, ZY 1010, ZY 1020, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aZY 1032, ZY2 1303, ZY 1313, ZY 1320, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aZY2 1604, ZY 1616, ZY 1620, ZY 1632, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
SORTIMENT 45 a6 x 40
a
a
a
aZY2 2006, ZY 2020, ZY 2025, ZY 2032 a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aZY 2040, ZY2 2506, ZY2 2510, ZY 2520, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aZY 2525, ZY 2532, ZY2 3208, ZY 3220, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aZY 3232, ZY2 4010, ZY 4020, SP 0816, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aSP 1020, SP 1320, SP 2032, KE 1632, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aKE 1640, KE 2032, KE 2040, KU 1010, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aKU 1313, KU 1616, KU 2020, KU 2525, a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aKU 3232
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 120
120
Sady brousicích tělísek
Industry
Brusný sortiment - ocel
Balení:
1 kus
Značení
bPrůměr
bstopky
bmm
bKvalita bObsah bà 1 kus
b
b
b
b
b
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použítí
b
b
Sortiment ocel
a6
aEKR
a5 dílů
aZY 1632.06, EKR 46 N V4,
aA20480005602
a� a햳 a햴 a
a
a
a
a
a
a ■
a
a
a
aZY 2525.06, EKR 36 N V4,
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aWKS 2025.06, EKR 60 N V4,
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aKU 2525.06, EKR 36 N V4,
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aKE 1632.06, EKR 46 N V4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
Industry
Brusný sortiment nerez
Balení:
1 kus
Značení
bPrůměr
bstopky
bmm
bKvalita bObsah bà 1 kus
b
b
b
b
b
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použítí
b
b
b
b
b
aNK BA
a4 dílů
aZY 1332.06, NK 24 N BA Weich,
aA20480004627W
a
a� a� a� a
a햷 a
a
a
a ■
a
a
a
aZY 2040.06, NK 24 N BA Weich,
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aZY2 4006.06, NK 24 N BA Weich,
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aKU 2525.06, NKB/NK 24 R BA 98
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Sortiment nerez a6
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 121
Vždy ten správný nástroj
Lešticí nástroje skupiny P6:
Nové lešticí kotouče od LUKASU rozzáří
vaše výrobky. Zažijte sami, jak rychle a
rovnoměrně lze přesně podle Vašeho přání
vyleštit nebo matovat různorodé povrchy.
Holger Roland
Výroba
NOVINKA
www.lukas-erzett.com
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 122
122
Brousicí tělíska - zakázková výroba
Brousicí tělíska speciálně
pro Váš uživatelský případ
Obsah
Označení
Strana
• Příklady našich možností
123
• Poptávkové parametry
123
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 123
Brousicí tělíska speciálně pro Váš uživatelský případ
Rádi na zakázku dodáme brousicí tělíska „zhotovená na míru“
• brousicí tělíska ve zvláštních kvalitách
• brousicí tělíska ve zvláštních rozměrech
• brousicí tělíska ve zvláštních tvarech
• brousicí tělíska v palcových mírách nebo s palcovými stopkami
• brousicí tělíska s vnitřním závitem a odpovídajícími upínacími čipy
• brousicí hrnce
• brousicí kotouče v rovném nebo konickém provedení
• brousicí tělíska s prodlouženou stopkou
• brousicí tělíska se závitovou stopkou a odpovídajícím podbroušením stopky
• čistící a oživovací kameny
• a mnoho dalších
Prosím, sdělte nám s Vaší objednávkou všechny relevantní informace
k problému opracování, abychom mohli rychleji reagovat!
K těmto informacím např. patří:
• tvar, rozměry, stopky, vrtání brousicí hlavy (nejlépe skicu nebo technický výkres)
• opracovávaný materiál
• způsob opracování (např. čištění, odjehlování)
• požadovaná jakost povrchu
• otáčky pohonné jednotky
• předpokládané objednací množství
• dosud používaný nástroj (typ, kvalita)
• atd.
123
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 124
124
Leštící nástroje
Obsah:
Označení
Označení produktové řady
Strana
• Všeobecné informace
125
• Leštící tělíska skupiny P1
128
• Leštící tělíska skupiny P2
131
• Filcová leštící tělíska skupiny P3
135
• Brusné a diamantové pasty, spreje a ředidla
140
• Leštící tyčky skupiny P4
142
• Leštící tělíska skupiny P5
144
• Leštící tělíska a kotouče, mramorovací tělíska skupiny P6
146
• Malá leštící tělíska skupiny P7
152
• Nářadí
354
Produktové řady jsou také vyznačeny
hlavičkách tabulek.
Další informace na stranách 14 a 15.
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 125
Leštící nástroje
125
Všeobecné informace
Pokud chcete Vašemu výrobku propůjčit správný lesk nebo chcete
v různé kombinaci zrna a v mnoha různých stupních tvrdosti. Podle
docílit vysoké kvality povrchu, najde se mnoho dobrých důvodů k
jednotlivých způsobů užití dělí LUKAS tyto nástroje do skupin P1 až
použití leštících tělísek LUKAS. Možné využití je například v oblasti
P7.
automotive, výroba čerpadel a turbín, v leteckém průmyslu,
Tyto nástroje dodáváme ve tvaru kotoučů, tělísek nebo tyčinek pro
ošetření těsnících ploch a šroubení. Všeho lze docílit v nejvyšší
nejširší způsoby užití. Přehled získáte z diagramu na následující
preciznosti tak, aby výsledkem byla dohladka vyleštěná plocha.
straně.
Dalším příkladem mohou být průmysl potravinářský a
farmaceutický pro garanci hygienicky čistých pracovních podmínek,
výroba nástrojů a forem pro dosažení zrcadlového lesku. Vzhledem
k rostoucímu významu jemného opracování v průmyslu nabízí
LUKAS stále širší sortiment leštících nástrojů z různých materiálů
Bezpečnostní upozornění
Leštící nástroje LUKAS skupiny P1 a P5 odpovídají EN 12413
a smějí být užity s maximální provozní rychlostí 50 m/s.Nástroje
skupiny P2 s maximální pracovní rychlostí 16 m/s. Přípustná
pracovní rychlost nástrojů skupiny P6 závisí na stupni tvrdosti
nástroje a u tvrdost MWP dosahuje 20 m/s. Optimální pracovní
rychlost leží obvykle pod maximální rychlostí, a to proto, aby
byl nástroj i obrobek méně zahříván a tím bylo dosaženo delší
životnosti nástroje. Na nástrojích LUKAS jsou vždy etikety s
označením maximálních otáček pro různé délky stopek. Pro
bezpečné použití leštících tělísek a kotoučů doporučujeme
dodržovat bezpečnostní pokyny FEPA pro brusné nástroje a
pokyny FEPA pro brusné nástroje s plnivem.
Příklad užití skupina P2
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 126
126
Leštící nástroje
Kde upotřebíte nástroje
P3
Filc +
pasta
Zrcadlový lesk
800
400
Matný lesk
P2
Měkká guma
280
Velikost zrna (dle ISO 525)
P7
silikon
P6
Polyurethan
P4
Polyuretan
220
Matování
150
P5
Guma
120
zesílená vlákny
80
P1
Tvrdá guma
46
Mramorování
24
Jemné broušení
18
Tvrdý
Střední
Měkký
Tvrdost lešticího nástroje
P1
Tato lešticí tělíska se sestávají z tvrdého gumového pojiva a brusného zrna vel. 100. Jsou vhodná k jemnému broušení,
stejně jako k předleštění.
P2
Tato lešticí tělíska a kotouče se sestávají z měkkého gumového pojiva a brusných zrn rozměru od 46 do 280.
Jsou vhodná k jemnému broušení, stejně jako k předleštění, matování, matovému leštění a podobně.
P3
Filcová lešticí tělíska s nebo bez stopky se užívají s lešticími pastami na bázi SiC nebo diamantového prášku.
Nejlepší jsou pro zrcadlový lesk náročných povrchů.
P4
Lešticí tyčinky z polyuretanu (PU). Užívají se podobně jako nástroje skupiny P2. Jsou určeny k ručnímu leštění.
P5
Lešticí tělíska vyztužená vlákny pro lepší stabilitu. Výsledek použití odpovídá skupinám P1 a P2.
P6
Lešticí nástroje ve formě lešticí tělísek, mramorovacích tělísek, satinýrovacích válců a lešticích kotoučů. Tvrdost
polyuretanového (PU) pojiva variuje ve 4 stupních od měkkého po tvrdý. Dodáváme v zrnitostech od SIC 24 do 400.
Tím se otevírá široké spektrum možností užití od drobných jemných předmětů až po velké plochy. Nejvíce se užívají
kotouče pro stacionární brusky ve výrobě přesných odlitků, šperků a brýlí.
P7
Lešticí tělíska s průměrem stopky 2,35 mm obsahují SIC - zrno od 240 do 400 v silikonovém pojivu. Tyto jemné malé
nástroje jsou velmi měkké a hodí se zejména pro šperkaře, modeláře a leštění jemných malých dílů z ušlechtilých kovů.
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 127
Leštící nástroje
Tvar
Tvar
Označeni
Tvar (Lukas)
Typy k dodári
Válec, provedení 1
ZY
P1, P2, P3, P5, P6
Válec, provedení 2
ZY2
P1, P2
Kužel zakulacený
KE
P1, P2, P3
Kužel
KU
P1, P2, P3, P5
Špičatý válcový kužel
SP
P2, P3, P5
Válcový kužel
WR
P1, P2
Kotouč
SE1
P3, P6
Válec
PW
P6
Tyčinka
SF, SR, SV
P4
Kolo
R
P7
Čočka
L
P7
100.000
AMIN 72
AMIN 70
AMIN 55
AMIN 45
70.000
50.000
AMIN 30
30.000
AMIN 23
AMIN 19
20.000
AMIN 15
15.000
AMIN 12
12.000
10.000
AMIN 07
7.000
P4
P1
P2
P5
5.000
50
WP
3.000
MWP
32
2.000
25
MP
P3
20
Otáčky n [min-1]
HP
16
1.000
800
10
600
8
2
5
400
4
6
Průměr d1 [mm]
8
10
16 20 25
32 40 50
70
100
150
200 250
Řezná rychlost vc [m/s]
P7
127
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 128
128
Lešticí tělíska - skupina P1
Kvalita a uplatnění P1
Tato lešticí tělíska jsou dodávána jen v jedné kombinaci zrn. Jimi
a nelegovaných ocelí.
docílený vzhled leštěné plochy odpovídá zhruba zrnitosti 100.
Nezanášejí se a vyznačují se při mírném přítlaku
Na základě tvrdého gumového pojiva se tato tělíska hodí zvláště
vysokou hospodárností.
pro jemné broušení odlitků, kalených a nekalených, legovaných
Vmax = 50 m/s
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová (dle DIN 69170)
Balení:
Stopka 3 mm = 20 kusů/druh,
Stopka 6 mm = 10 kusů/druh
Ostatní rozměry na zakázku.
Provedení 1
Vmax.: 50 m/s
Provedení 1
Značení
bProvedení
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
bSkladem
b
b
P1ZY 0408.03
a1
a4
a8
a3
a38
aA2600004083
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 0510.03
a1
a5
a10
a3
a40
aA2600005103
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 0610.03
a1
a6
a10
a3
a40
aA2600006103
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 0710.03
a1
a7
a10
a3
a40
aA2600007103
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 0810.03
a1
a8
a10
a3
a40
aA2600008103
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 0816.06
a1
a8
a16
a6
a56
aA2600008166
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 0820.06
a1
a8
a20
a6
a60
aA2600008206
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 1010.03
a1
a10
a10
a3
a40
aA2600010103
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 1013.03
a1
a10
a13
a3
a43
aA2600010133
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 1016.03
a1
a10
a16
a3
a46
aA2600010163
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 1020.06
a1
a10
a20
a6
a60
aA2600010206
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 1303.03
a2
a13
a3
a3
a33
aA2607013033
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 1313.03
a1
a13
a13
a3
a43
aA2600013133
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 1316.03
a1
a13
a16
a3
a46
aA2600013163
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 1320.06
a1
a13
a20
a6
a60
aA2600013206
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 1604.03
a2
a16
a4
a3
a34
aA2607016043
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 1616.03
a1
a16
a16
a3
a46
aA2600016163
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 1620.06
a1
a16
a20
a6
a60
aA2600016206
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 1632.06
a1
a16
a32
a6
a72
aA2600016326
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 2006.03
a2
a20
a6
a3
a36
aA2607020063
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 2020.06
a1
a20
a20
a6
a60
aA2600020206
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 2032.06
a1
a20
a32
a6
a72
aA2600020326
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 3210.06
a1
a32
a10
a6
a50
aA2607032106
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 3216.06
a1
a32
a16
a6
a56
aA2600032166
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1ZY 4020.06
a1
a40
a20
a6
a60
aA2600040206
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 129
Lešticí tělíska - skupina P1
129
Industry
Tvar KS, tělíska kuželová zašpičatělá (dle DIN 69170)
Balení:
10 kusů/druh
Ostatní rozměry na zakázku.
Vmax.: 50 m/s
Značení
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
P1KS 1632.06
a16
a32
a6
a72
aA2602016326
a� a� a� a� a� a
b
b
b
a� a
a
a ■
Industry
Tvar KU, tělíska kulovitá (dle DIN 69170)
Balení:
Stopka 3 mm = 20 kusů/druh,
Stopka 6 mm = 10 kusů/druh
Ostatní rozměry na zakázku.
Vmax.: 50 m/s
Značení
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
P1KU 0808.03
a8
a8
a3
a38
aA2605008083
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
P1KU 1616.06
a16
a16
a6
a55
aA2605016166
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
Industry
Tvar WR, tělíska válcová zaoblená (dle DIN 69170)
Balení:
10 kusů/druh
Vmax.: 50 m/s
Pouze na zakázku
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 130
130
Lešticí tělíska - skupina P1
Industry
Tvar KE, tělísko kuželové zaoblené (dle DIN 69170)
Balení:
10 kusů/druh
Ostatní rozměry na zakázku.
Vmax.: 50 m/s
Značení
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
P1KE 2032.06
a20
a32
a6
a72
aA2609020326
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
Industry
Sada tělísek 114
Balení:
1 kus/druh
Ostatní rozměry na zakázku.
Vmax.: 50 m/s
Značení
bObsah b à 1 kus
b
b
b
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
Sortiment 114
a14 dílů aP1ZY 0408.03; P1ZY 0510.03; P1ZY 0610.03;P1ZY 0710.03;
aA2600114
a� a� a� a� a� a
a� a
a
a ■
a
aP1ZY 0810.03; P1ZY 1010.03; P1ZY 1013.03; P1ZY 1016.03;
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aP1ZY 1303.03; P1ZY 1313.03; P1ZY 1316.03; P1ZY 1604.03;
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aP1ZY 1616.03; P1ZY 2006.03
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 131
Lešticí tělíska - skupina P2
131
Kvalita a použití P2
Leštící tělíska této skupiny se dodávají ve velmi širokém sortimentu
kde je nutno dokončit již předleštěné plochy a docílit tak jemné až
v níže uvedených pěti zrnitostech. Na základě barevného označení
lesklé politury. V této skupině naleznete také leštící kotouče až do
můžete s jistotou rozpoznat velikost zrna a tak omezíte chyby při
průměru 200 mm. Přesné rozměry a ceny jsou vždy na vyžádání.
broušení. Díky pojivu z měkké gumy je docíleno velmi měkkého
brusu. Leštící tělíska skupiny P2 jsou používána především tam,
Barva
černá
světle šedá
červená
hnědá
zelená
46
80
120
220
280
Zrnitost
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová (dle DIN 69170)
Balení:
Stopka 3 mm = 20 kusů/druh,
Stopka 6 mm = 10 kusů/druh
Provedení 1
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 16 m/s
Provedení 1
Značení
bZrnitost
b
b
bProvedení bD
b
bmm
b
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
P2ZY 0408.03
a80
a1
a4
a8
a3
a38
aA2610004083080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0408.03
a120
a1
a4
a8
a3
a38
aA2610004083120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0408.03
a220
a1
a4
a8
a3
a38
aA2610004083220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0408.03
a280
a1
a4
a8
a3
a38
aA2610004083280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0510.03
a80
a1
a5
a10
a3
a40
aA2610005103080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0510.03
a120
a1
a5
a10
a3
a40
aA2610005103120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0510.03
a220
a1
a5
a10
a3
a40
aA2610005103220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0510.03
a280
a1
a5
a10
a3
a40
aA2610005103280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0610.03
a80
a1
a6
a10
a3
a40
aA2610006103080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0610.03
a120
a1
a6
a10
a3
a40
aA2610006103120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0610.03
a220
a1
a6
a10
a3
a40
aA2610006103220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0610.03
a280
a1
a6
a10
a3
a40
aA2610006103280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0810.03
a46
a1
a8
a10
a3
a40
aA2610008103046
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 132
132
Lešticí tělíska - skupina P2
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová (dle DIN 69170)
Balení:
Stopka 3 mm = 20 kusů/druh,
Stopka 6 mm = 10 kusů/druh
Provedení 1
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 16 m/s
Provedení 1
Značení
bZrnitost
b
b
bProvedení bD
b
bmm
b
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
P2ZY 0810.03
a80
a1
a8
a10
a3
a40
aA2610008103080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0810.03
a120
a1
a8
a10
a3
a40
aA2610008103120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0810.03
a220
a1
a8
a10
a3
a40
aA2610008103220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0810.03
a280
a1
a8
a10
a3
a40
aA2610008103280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0816.06
a80
a1
a8
a16
a6
a56
aA2610008166080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0816.06
a120
a1
a8
a16
a6
a56
aA2610008166120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0816.06
a220
a1
a8
a16
a6
a56
aA2610008166220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 0816.06
a280
a1
a8
a16
a6
a56
aA2610008166280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1010.03
a46
a1
a10
a10
a3
a40
aA2610010103046
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1010.03
a80
a1
a10
a10
a3
a40
aA2610010103080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1010.03
a120
a1
a10
a10
a3
a40
aA2610010103120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1010.03
a220
a1
a10
a10
a3
a40
aA2610010103220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1010.03
a280
a1
a10
a10
a3
a40
aA2610010103280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1020.06
a80
a1
a10
a20
a6
a60
aA2610010206080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1020.06
a120
a1
a10
a20
a6
a60
aA2610010206120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1020.06
a220
a1
a10
a20
a6
a60
aA2610010206220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1020.06
a280
a1
a10
a20
a6
a60
aA2610010206280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1313.03
a80
a1
a13
a13
a3
a43
aA2610013133080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1313.03
a120
a1
a13
a13
a3
a43
aA2610013133120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1313.03
a220
a1
a13
a13
a3
a43
aA2610013133220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1313.03
a280
a1
a13
a13
a3
a43
aA2610013133280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1316.03
a120
a1
a13
a16
a3
a46
aA2610013163120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1320.06
a46
a1
a13
a20
a6
a60
aA2610013206046
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1320.06
a80
a1
a13
a20
a6
a60
aA2610013206080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1320.06
a120
a1
a13
a20
a6
a60
aA2610013206120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1320.06
a220
a1
a13
a20
a6
a60
aA2610013206220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1320.06
a280
a1
a13
a20
a6
a60
aA2610013206280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1616.03
a120
a1
a16
a16
a3
a46
aA2610016163120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1620.06
a80
a1
a16
a20
a6
a60
aA2610016206080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1620.06
a120
a1
a16
a20
a6
a60
aA2610016206120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1620.06
a220
a1
a16
a20
a6
a60
aA2610016206220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1620.06
a280
a1
a16
a20
a6
a60
aA2610016206280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1632.06
a80
a1
a16
a32
a6
a72
aA2610016326080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1632.06
a120
a1
a16
a32
a6
a72
aA2610016326120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 1632.06
a220
a1
a16
a32
a6
a72
aA2610016326220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 2020.06
a46
a1
a20
a20
a6
a60
aA2610020206046
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 2020.06
a80
a1
a20
a20
a6
a60
aA2610020206080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 2020.06
a120
a1
a20
a20
a6
a60
aA2610020206120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 2020.06
a220
a1
a20
a20
a6
a60
aA2610020206220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 133
Lešticí tělíska - skupina P2
133
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová (dle DIN 69170)
Balení:
Stopka 3 mm = 20 kusů/druh,
Stopka 6 mm = 10 kusů/druh
Provedení 1
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 16 m/s
Provedení 1
Značení
bZrnitost
b
b
bProvedení bD
b
bmm
b
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
P2ZY 2020.06
a280
a1
a20
a20
a6
a60
aA2610020206280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 2032.06
a80
a1
a20
a32
a6
a72
aA2610020326080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 2032.06
a120
a1
a20
a32
a6
a72
aA2610020326120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 2032.06
a220
a1
a20
a32
a6
a72
aA2610020326220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 2032.06
a280
a1
a20
a32
a6
a72
aA2610020326280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 2510.06
a120
a2
a25
a10
a6
a50
aA2617025106120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 3210.06
a120
a2
a32
a10
a6
a50
aA2617032106120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 3210.06
a220
a2
a32
a10
a6
a50
aA2617032106220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 3220.06
a120
a1
a32
a20
a6
a60
aA2610032206120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 3232.06
a120
a1
a32
a32
a6
a72
aA2610032326120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 3232.06
a280
a1
a32
a32
a6
a72
aA2610032326280
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 4010.06
a120
a2
a40
a10
a6
a50
aA2617040106120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 4020.06
a46
a1
a40
a20
a6
a60
aA2610040206046
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2ZY 4020.06
a120
a1
a40
a20
a6
a60
aA2610040206120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
Industry
Tvar SP, tělíska oblá zašpičatělá (dle DIN 69170)
Balení:
10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 16 m/s
Značení
bZrnitost
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
P2SP 1320.06
a120
a13
a20
a6
a60
aA2611013206120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2SP 2032.06
a220
a20
a32
a6
a72
aA2611020326220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 134
134
Lešticí tělíska - skupina P2
Industry
Tvar KU, tělíska kulovitá (dle DIN 69170)
Balení:
Stopka 3 mm = 20 kusů/druh,
Stopka 6 mm = 10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 16 m/s
Značení
bZrnitost
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
P2KU 0808.03
a120
a8
a8
a3
a38
aA2615008083120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2KU 1010.03
a120
a10
a10
a3
a40
aA2615010103120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
a ■
a ■
P2KU 1616.06
a120
a16
a16
a6
a56
aA2615016166120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
P2KU 1616.06
a220
a16
a16
a6
a56
aA2615016166220
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
Industry
Tvar WR, tělíska válcová oblá (dle DIN 69170)
Balení:
10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 16 m/s
Značení
bZrnitost
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
P2WR 1632.06
a120
a16
a32
a6
a72
aA2618016326120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
Industry
Tvar KE, tělíska kuželová (dle DIN 69170)
Balení:
10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 16 m/s
Značení
bZrnitost
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
P2KE 1020.06
a80
a10
a20
a6
a60
aA2619010206080
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
P2KE 1020.06
a120
a10
a20
a6
a60
aA2619010206120
a� a� a� a� a� a� a� a햹 a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 135
Filcová lešticí tělíska - skupina P3
135
Kvalita a použití P3
Leštící tělíska z filcu LUKAS jsou dodávána ve dvou kvalitách.
Sortiment filcových leštících nástrojů LUKAS obsahuje na základě
H3
odpovídá DIN 61200
dlouholetých zkušeností nejpoužívanější tvary a rozměry. S ohledem
H3-S
supertvrdý obzvláště vhodný pro použití s
na vynikající elasticitu se hodí filcová leštící tělíska společně s
diamantovou pastou
diamantovými pastami LUKAS pro leštění obzvláště složitých tvarů,
jako např. formy pro tlakové a přesné lití, nástroje pro řezání, lisování
Optimální obvodová rychlost pro filcová tělíska
a tažení, matrice, ložiska, válce, kalibry, lopatky turbín apod.
LUKAS leží u 2-8 m/s.
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová
Balení:
Stopka 3 mm = 20 kusů/druh,
Stopka 6 mm = 10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Značení
aKvalita
a
a
aD
amm
a
aT
amm
a
aS
amm
a
aL1
amm
a
aČíslo výrobku
a
a
aDoporučené použití
a
a
a
a
a
P3ZY 0610.03
aH3
a6
a10
a3
a50
aA3700006103
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 0610.03
aH3-S
a6
a10
a3
a50
aA37000061030001
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 0810.03
aH3
a8
a10
a3
a50
aA3700008103
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 0810.03
aH3-S
a8
a10
a3
a50
aA37000081030001
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 1012.03
aH3
a10
a12
a3
a50
aA3700010123
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 1012.03
aH3-S
a10
a12
a3
a50
aA37000101230001
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 1015.06
aH3
a10
a15
a6
a55
aA3700010156
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 1015.06
aH3-S
a10
a15
a6
a55
aA37000101560001
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 1215.03
aH3
a12
a15
a3
a55
aA3700012153
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 1215.03
aH3-S
a12
a15
a3
a55
aA37000121530001
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 1220.06
aH3
a12
a20
a6
a60
aA3700012206
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 1220.06
aH3-S
a12
a20
a6
a60
aA37000122060001
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 1620.06
aH3
a16
a20
a6
a60
aA3700016206
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 2025.06
aH3
a20
a25
a6
a65
aA3700020256
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 2025.06
aH3-S
a20
a25
a6
a65
aA37000202560001
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 2530.06
aH3
a25
a30
a6
a70
aA3700025306
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3ZY 3040.06
aH3
a30
a40
a6
a80
aA3700030406
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 136
136
Filcová lešticí tělíska - skupina P3
Industry
Tvar SP, tělíska oblá zašpičatělá
Balení:
Stopka 3 mm = 20 kusů/druh,
Stopka 6 mm = 10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Značení
aKvalita
a
a
aD
amm
a
aT
amm
a
aS
amm
a
aL1
amm
a
aČíslo výrobku
a
a
aDoporučené použití
a
a
a
a
a
P3SP 0610.03
a H3
a6
a10
a3
a50
aA3701006103
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3SP 0810.03
a H3
a8
a10
a3
a50
aA3701008103
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3SP 1012.03
a H3
a10
a12
a3
a52
aA3701010123
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3SP 1015.06
a H3
a10
a15
a6
a55
aA3701010156
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3SP 1220.06
a H3
a12
a20
a6
a60
aA3701012206
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3SP 2025.06
a H3
a20
a25
a6
a65
aA3701020256
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3SP 2530.06
a H3
a25
a30
a6
a70
aA3701025306
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3SP 3040.06
a H3
a30
a40
a6
a80
aA3701030406
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
Industry
Tvar KU, tělíska kulovitá
Balení:
Stopka 3 mm = 20 kusů/druh,
Stopka 6 mm = 10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Značení
aKvalita
a
a
aD
amm
a
aT
amm
a
aS
amm
a
aL1
amm
a
aČíslo výrobku
a
a
aDoporučené použití
a
a
P3KU 0605.03
aH3
a6
a5,5
a3
a45
aA3703006063
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3KU 0807.03
aH3
a8
a7,5
a3
a50
aA3703008083
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3KU 1009.03
aH3
a10
a9
a3
a50
aA3703010103
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3KU 1009.06
aH3
a10
a9
a6
a50
aA3703010106
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3KU 1211.06
aH3
a12
a11
a6
a50
aA3703012126
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
aA3703020206
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3KU 2019.06
aH3
a20
a19
a6
a60
a
a
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 137
Filcová lešticí tělíska - skupina P3
137
Industry
Tvar KE, kulatý kužel zaoblená
Balení:
Stopka 3 mm = 20 kusů/druh,
Stopka 6 mm = 10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Značení
aKvalita
a
a
aD
amm
a
aT
amm
a
aS
amm
a
aL1
amm
a
aR
amm
a
aČíslo výrobku
a
a
aDoporučené použití
a
a
a
a
a
P3KE 1012.03
aH3
a10
a12
a3
a50
a2,5
aA3705010123
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3KE 1015.06
aH3
a10
a15
a6
a55
a2,5
aA3705010156
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3KE 1015.06
aH3-S
a10
a15
a6
a55
a2,5
aA37050101560001
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3KE 1620.06
aH3
a16
a20
a6
a60
a3
aA3705016206
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3KE 2025.06
aH3
a20
a25
a6
a65
a3,5
aA3705020256
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
a� a ■
P3KE 2025.06
aH3-S
a20
a25
a6
a65
a3,5
aA37050202560001
a� a� a� a� a� a햷 a� a
P3KE 2530.06
aH3
a25
a30
a6
a70
a4,5
aA3705025306
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3KE 3040.06
aH3
a30
a40
a6
a80
a6,5
aA3705030406
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
Příklad použití P3
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 138
138
Filcová lešticí tělíska - skupina P3
Industry
Tvar S1, filcové kotouče
Balení:
10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Značení
aKvalita
a
a
aD
amm
a
aT
amm
a
aH
amm
a
aČíslo výrobku
a
a
aDoporučené použití
a
a
a
a
a
P3S1 4010.06
aH3
a40
a10
a6
aA3750040106
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3S1 5010.06
aH3
a50
a10
a6
aA3750050106
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
a� a ■
P3S1 5020.06
aH3
a50
a20
a6
aA3750050206
a� a� a� a� a� a햷 a� a
P3S1 6010.06
aH3
a60
a10
a6
aA3750060106
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
P3S1 6020.06
aH3
a60
a20
a6
aA3750060206
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
Industry
Stopky pro filcová leštící tělíska
Balení:
5 kusů/druh
V dodávce jsou na každou upínací stopku
2 podložky a 1 šestihranná matice.
Značení
ad1
amm
a
al2
amm
a
ad2
amm
a
al1
amm
a
an max.
a(1/min)
a
aČíslo výrobku
a
a
a
a
a
a
a
a
ASB 780
aM6
a20
a6
a63
a7.000
aA1630780
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
ASB 781
aM6
a30
a6
a73
a7.000
aA1630781
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 139
Brusné a diamantové pasty, diamantové spreje a ředidla
Kvalita a použití diamantových past
Označení
Kvalita
Oblast použití
Super-M
olejoalkohol střední koncentrace,
HP-Diamant-zrno
Lešticí práce na tvrdých materiálech při nepravidelném používání
– první a druhý lešticí stupeň
Super-W
olejoalkohol vyšší koncentrace,
HP-Diamant-zrno
Lešticí práce na tvrdých materiálech při častějším používání
– od druhého lešticího stupně
Super-F
olejoalkohol vysoká koncentrace,
HP-Diamant-zrno
vyšší podíl stejných zrn
Lešticí práce na tvrdých materiálech při permanentním používání
– když má být lešticí operace urychlena
– při extrémně tvrdé vrstvě povrchu
– od druhého lešticího stupně
Tabulka velikostí zrn
Velikost zrna
Použití
Nosný materiál
Řezná rychlost
30 µ
23 µ
15 µ
jemné leštění
ocel, šedá litina, bronz,
měď, akrylové sklo, překližka,
lisované dřevo
v = 1–3 m/s
9µ
politura
šedá litina, bronz, mosaz, měď, akrylátové sklo,
překližka, lisované dřevo, tvrdé dřevo
v = 1–3 m/s
6µ
3µ
1µ
0,25 µ
vysoký lesk
měkké dřevo, filc (tvrdý nebo měkký),
papír, vata
v = 5–20 m/s
Příklady výrobků diamantových past a diamantových sprejů
139
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 140
140
Brusné a diamantové pasty a zřeďovače
Industry
Brousicí pasty
Balení:
1 kus/druh
Obsah: 250 g
Značení
bKvalita
b
b
bZrnitost
b
b
bμm
b
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
SP-1
bstřední
a120
a88 – 125
aA3760120
a� a� a� a� a� a� a햸 a
a
a ■
SP-2
bjemná
a180
a55 – 88
aA3760180
a� a� a� a� a� a� a햸 a
a
a ■
SP-3
avelmi jemná
a320
a20 – 40
aA3760320
a� a� a� a� a� a� a햸 a
a
a ■
Provedení: Brusná pasta se SIC rozpouští oleje, ředitelná olejem a smývatelná ole-
Použití: k leštění předleštěných povrchů, obzvláště vhodná pro tvrdé kovové
jem, petrolejem a benzínem
povrchy jako ocel, železo, litina, bronz, mosaz a měď.
Industry
Diamantové pasty
Balení:
1 kus/druh
Obsah: 5 g
Značení
bKvalita
b
b
bZrnitost
bμ
b
bBarva pasty
b
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
M-062
aSuper-M
a3
bzelená
aA34105062
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
a� a ■
M-063
aSuper-M
a6
bžlutá
aA34105063
a� a� a� a� a� a햷 a� a
M-064
aSuper-M
a9
bčervená
aA34105064
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
M-065
aSuper-M
a15
bsvětle hnědá
aA34105065
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
a� a ■
M-066
aSuper-M
a30
atmavě hnědá
aA34105066
a� a� a� a� a� a햷 a� a
W-082
aSuper-W
a3
bzelená
aA34103082
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
W-083
aSuper-W
a6
bžlutá
aA34103083
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
W-084
aSuper-W
a9
bčervená
aA34103084
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
W-085
aSuper-W
a15
bsvětle hnědá
aA34103085
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
F-091
aSuper-F
a1
bmodrá
aA34101091
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
F-092
aSuper-F
a3
bzelená
aA34101092
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
F-093
aSuper-F
a6
bžlutá
aA34101093
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
a� a ■
a� a ■
F-094
aSuper-F
a9
bčervená
aA34101094
a� a� a� a� a� a햷 a� a
F-095
aSuper-F
a15
bsvětle hnědá
aA34101095
a� a� a� a� a� a햷 a� a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:17 Seite 141
Diamantové spreje a ředilda
141
Industry
Diamantové spreje
Balení:
1 kus/druh
Obsah: 150 ml = 126 g
Značení
bZrnitost
bμ
b
bBarva
b
b
bČíslo výrobku
b
b
b
b
b
bSkladem
b
b
GS-070
a0,25
bsvětle šedá
aA34104070
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
GS-071
a1
bmodrá
aA34104071
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
a� a ■
GS-072
a3
bzelená
aA34104072
a� a� a� a� a� a햷 a� a
GS-073
a6
bžlutá
aA34104073
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
GS-074
a9
bčervená
aA34104074
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a� a ■
Industry
Zřeďovač
Balení:
1 kus/druh
Obsah: 100 ml
Značení
bBarva
b
b
bČíslo výrobku
b
b
b
b
b
MWF 3003
bzelená
aA341063003
a� a� a� a� a� a햷 a� a
bSkladem
b
b
a� a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:18 Seite 142
142
Lešticí elastické tyčky, skupina P4
Kvalita a použití P4
Nástroje této skupiny jsou vyráběny z polyuretanu (PU) v různých
je k dispozici od měkkých až k tvrdě elastickým v různých
tvrdostech. Obsahují směs z brusného zrna (korund nebo SIC) a
průměrech. Tyto leštící tyčinky jsou převážně používány k
plnidel. K optickému rozlišení jsou tyto nástroje různě zbarveny.
ručnímu broušení forem.
Výrobky této skupiny vykazují relativně hustou strukturu. Některé
póry vzniklé výrobou ovšem nejsou na závadu. Spektrum nástrojů
Barva
Kvalita
Barva
Kvalita
Barva
Kvalita
světle šedá
šedá
světle modrá
modrá
SiC 80 měkká
SiC 80 tvrdá
SiC 150 měkká
SiC 150 tvrdá
světle zelená
zelená
béžová
okrová
SiC 240 měkká
SiC 240 tvrdá
EKW 80 měkká
EKW 80 tvrdá
světle červená
červená
světle hnědá
hnědá
EKW 150 měkká
EKW 150 tvrdá
EKW 240 měkká
EKW 240 tvrdá
Industry
Lešticí tyčky, profil plochý
Balení:
10 kusů/druh
Ostatní rozměry na zakázku.
Všechny uvedené druhy jsou
z výrobního meziskladu.
Dodávka v krátké době.
Značení
aH
amm
a
aB
amm
a
aL
amm
a
a
a
a
a
a
a
aDoporučené použití
a
a
a
a
a
P4SF 0612.070
a6
a12
a70
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SF 0612.140
a6
a12
a140
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SF 0816.070
a8
a16
a70
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SF 0816.140
a8
a16
a140
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SF 0816.210
a8
a16
a210
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SF 1020.070
a10
a20
a70
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SF 1020.140
a10
a20
a140
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SF 1020.210
a10
a20
a210
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SF 1020.280
a10
a20
a280
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:18 Seite 143
Lešticí elastické tyčky, skupina P4
143
Industry
Lešticí tyčky, profil kulatý
Balení:
10 kusů/druh
Ostatní rozměry na zakázku.
Všechny uvedené druhy jsou
z výrobního meziskladu.
Dodávka v krátké době.
aL
amm
a
a
a
a
a
a
a
aDoporučené použití
a
a
P4SR 0006.070 a6
a70
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SR 0006.140 a6
a140
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SR 0010.070 a10
a70
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SR 0010.140 a10
a140
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SR 0010.210 a10
a210
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SR 0012.070 a12
a70
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SR 0012.140 a12
a140
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SR 0012.210 a12
a210
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SR 0012.280 a12
a280
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SR 0015.070 a15
a70
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SR 0015.140 a15
a140
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SR 0015.210 a15
a210
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SR 0015.280 a15
a280
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
Značení
aØ
amm
a
a
a
a
Industry
Lešticí tyčky, profil čtyřhranný
Balení:
10 kusů/druh
Ostatní rozměry na zakázku.
Všechny uvedené druhy jsou
z výrobního meziskladu.
Dodávka v krátké době.
aB
amm
a
aL
amm
a
a
a
a
a
a
a
aDoporučené použití
a
a
P4SV 0606.070 a6
a6
a70
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SV 0606.140 a6
a6
a140
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SV 1010.070 a10
a10
a70
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SV 1010.140 a10
a10
a140
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SV 1010.210 a10
a10
a210
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SV 1212.140 a12
a12
a140
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SV 1212.210 a12
a12
a210
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SV 1515.070 a15
a15
a70
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SV 1515.140 a15
a15
a140
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SV 1515.210 a15
a15
a210
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
P4SV 1515.280 a15
a15
a280
a
a
a� a� a� a� a� a햷 a� a
a
a ▲
Značení
aH
amm
a
a
a
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:18 Seite 144
144
Lešticí tělíska, skupina P5
Kvalita a použití P5
Leštící tělíska skupiny P5 se vyznačují zesílením vlákny a zvláštní
na hranách a velmi pevné. Leštící tělíska skupiny P5 jsou k
strukturou a pevností. Jsou vhodná především k jemnému opracování
dispozici v níže uvedených zrnitostech. Vždy u stopky jsou
hliníku a jeho legování stejně jako neželezných kovů, nízko a vysoce
označeny červeným kruhem.
legovaných ocelí. Díky zesílení vlákny jsou tyto nástroje velmi stabilní
Barva
černá
světle šedá
červená
46
80
120
Zrnitost
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová (dle DIN 69170)
Balení:
Stopka 3 mm = 20 kusů/druh,
Stopka 6 mm = 10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 50 m/s
Značení
bZrnitost
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
P5ZY 0408.03
a80
a4
a8
a3
a38
aA2620004083080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 0408.03
a120
a4
a8
a3
a38
aA2620004083120
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 0510.03
a80
a5
a10
a3
a40
aA2620005103080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 0510.03
a120
a5
a10
a3
a40
aA2620005103120
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 0610.03
a80
a6
a10
a3
a40
aA2620006103080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 0610.03
a120
a6
a10
a3
a40
aA2620006103120
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 0810.03
a80
a8
a10
a3
a40
aA2620008103080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 0810.03
a120
a8
a10
a3
a40
aA2620008103120
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 0816.06
a46
a8
a16
a6
a56
aA2620008166046
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 0816.06
a80
a8
a16
a6
a56
aA2620008166080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 0816.06
a120
a8
a16
a6
a56
aA2620008166120
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 1010.03
a80
a10
a10
a3
a40
aA2620010103080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 1010.03
a120
a10
a10
a3
a40
aA2620010103120
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 1020.06
a46
a10
a20
a6
a60
aA2620010206046
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 1020.06
a80
a10
a20
a6
a60
aA2620010206080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 1020.06
a120
a10
a20
a6
a60
aA2620010206120
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 1313.03
a120
a13
a13
a3
a43
aA2620013133120
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 1316.03
a80
a13
a16
a3
a46
aA2620013163080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 1320.06
a80
a13
a20
a6
a60
aA2620013206080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:18 Seite 145
Lešticí tělíska, skupina P5
145
Industry
Tvar ZY, tělíska válcová (dle DIN 69170)
Balení:
Stopka 3 mm = 20 kusů/druh,
Stopka 6 mm = 10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 50 m/s
Značení
bZrnitost
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
P5ZY 1320.06
a120
a13
a20
a6
a60
aA2620013206120
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 1620.06
a80
a16
a20
a6
a60
aA2620016206080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 1620.06
a120
a16
a20
a6
a60
aA2620016206120
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 1632.06
a46
a16
a32
a6
a72
aA2620016326046
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 1632.06
a80
a16
a32
a6
a72
aA2620016326080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 2020.06
a80
a20
a20
a6
a60
aA2620020206080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 2032.06
a46
a20
a32
a6
a72
aA2620020326046
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 2032.06
a120
a20
a32
a6
a72
aA2620020326120
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 3232.06
a80
a32
a32
a6
a72
aA2620032326080
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
P5ZY 4016.06
a120
a40
a16
a6
a56
aA2620040166120
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a ■
Industry
Tvar SP, tělíska oblá zašpičatělá (dle DIN 69170)
Balení:
10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 50 m/s
Značení
bZrnitost
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
P5SP 2032.06
a80
a20
a32
a6
a72
aA2621020326080
a� a� a� a� a� a� a� a
b
b
b
a
a ■
Industry
Tvar KU, tělíska kulovitá (dle DIN 69170)
Balení:
20 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 50 m/s
Značení
bZrnitost
b
b
bD
bmm
b
bT
bmm
b
bS
bmm
b
bL1
bmm
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
P5KU 0808.03
a80
a8
a8
a3
a38
aA2625008083080
a� a� a� a� a� a� a� a
b
b
b
a
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:18 Seite 146
146
Leštící tělíska, kotouče a válce, mramorovací tělíska skupiny P6
Kvalita a použití P6
Výrobky skupiny P6 jsou vyrobeny z vysoce elastického
tělísek přes satinýrovací válce až k leštícím kotoučům o průměrů
polyuretanového (PU) pojiva v různých stupních tvrdosti.
60-300mm. Lze je užívat pro suché I mokré broušení. Pro mokré
Tyto jemné brousící nástroje jsou:
broušení je nutno použít pouze pH neutrální chladící směs. Ke
• lehce profilovatelné
změně tvaru tělísek můžete použít brousící kameny (str. 116) nebo
• docilují v nejkratším čase nejjemnějších povrchů
diamantová tělíska.
• brousí bez znatelného zahřívání
Díky dlouhodobé životnosti a vynikající stabilitě na hranách jsou tyto
• nemají tendenci se zanášet
nástroje výborné pro automatizované procesy a zejména pro mramo-
• nemusí být ošetřovány
rování nerezových plechů nebo potrubí.
• neobsahují žádná změkčovadla
K dispozici jsou následující pojiva:
• ani při dlouhodobém skladování netvrdnou
WP
= měkký, velmi elastický
• jsou perfektní pro stacionární a manuální procesy
MWP
= střední až měkký
MP
= střední, nejuniverzálnější
HP
= tvrdý, tvrdě elastický, převážně pro rovinné broušení.
Nástroje skupiny P6 slouží k vylepšení povrchů a k docílení rozměrové
přesnosti. Používají se k leštění oceli, barevných kovů, drahých kovů,
sintrovaných kovů, plastů a také k velmi jemnému a efektovému
V plnivu je použit siliciumkarbid (SIC) nebo aluminiumoxid (A).
broušení. Spektrum nástrojů sahá od leštících tělísek a mramorovacích
V zrnitostech dle FEPA od 24 do 400.
Příklad použití mramorovacích tělísek P6
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:18 Seite 147
Kvalita a použití P6
147
Doporučení k použití leštících nástrojů P6
Odrezování,
Ostření,
čištění,
odbrušování
odstraňování
barev
MWP
SHP
Ostřit,
odtrhàvat
SHP
Mramorování a
matování
Odhrotování,
čištění, zakulacování
WP MWP WP MWP MP
Jemné broušení
HP
WP MWP MP
Předleštění
HP
WP MWP MP
240
150
Zlato, stříbro,
nikl, hliník,
měď, mosaz
120
80
46
80
46
80
80
46
46
Leštění
HP
WP MWP
400
400
400
400
240
150
120
24
Stavební ocel
46
400
240
240
240
150
150
150
120
120
120
80
80
80
80
46
46
46
46
150
120
Nerezová ocel,
titan
80
80
46
80
80
80
46
24
240
24
16
240
Tvrzená ocel,
tvrdokov
240
150
150
120
120
80
80
46
400
240
Sklo
150
80
46
Guma
80
Dřevo
80
Lak
46
Letování
240
80
Cín
46
Velikosti zrna
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:18 Seite 148
148
Leštící kotouče, skupina P6
Industry
Leštící kotouče, tvar SE1
Balení:
1 kus/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
vmax.: MWP = 20 m/s
WP = 16 m/s
aD
amm
a
aT
amm
a
aH
amm
a
bČíslo výrobku
a
a
aDoporučené použití
a
a
P6SE1 06006 B.06 aSC 80 MWP
a60
a6
a6
aA29100600060041
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 06006 B.06 aSC 150 MWP
a60
a6
a6
aA29100600060061
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 10010 B.25 aSC 80 MWP
a100
a10
a25
aA29101000100041
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 10010 B.25 aSC 150 MWP
a100
a10
a25
aA29101000100061
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 10020 B.25 aSC 80 MWP
a100
a20
a25
aA29101000200041
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 10020 B.25 aSC 150 MWP
a100
a20
a25
aA29101000200061
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 12510 B.25 aSC 80 MWP
a125
a10
a25
aA29101250100041
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 12510 B.25 aSC 150 MWP
a125
a10
a25
aA29101250100061
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 12520 B.25 aSC 80 MWP
a125
a20
a25
aA29101250200041
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 12520 B.25 aSC 150 MWP
a125
a20
a25
aA29101250200061
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
Novinka P6SE1 15010 B.25 aSC 150 MWP
a150
a10
a25
aA29101500100061
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
Novinka P6SE1 15020 B.25 aSC 80 WP
a150
a20
a25
aA29101500200040
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 15020 B.25 aSC 80 MWP
a150
a20
a25
aA29101500200041
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 15020 B.25 aSC 150 MWP
Značení
bKvalita /
bZrnitost
a
a
a
a
a150
a20
a25
aA29101500200061
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
Novinka P6SE1 15025 B.25 aSC 80 WP
a150
a25
a25
aA29101500250040
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
Novinka P6SE1 15025 B.25 aSC 150 MWP
a150
a25
a25
aA29101500250061
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 17520 B.25 aSC 80 MWP
a175
a20
a25
aA29101750200041
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 17520 B.25 aSC 150 MWP
a175
a20
a25
aA29101750200061
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 20025 B.25 aSC 80 MWP
a200
a25
a25
aA29102000250041
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6SE1 20025 B.25 aSC 150 MWP
a200
a25
a25
aA29102000250061
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
Tyto leštící kotouče jsou na skladě ve středním pojivu v zrnitostech 80 a 150.
Bezpečnostní upozornění:
Leštící kotouče můžeme na zakázku vyrobit také v pojivu HP (vmax. 32 m/s) nebo WP
Leštící a brousící kotouče pro stacionární stroje je nutno z obou stran upevnit
(vmax. 16m/s).
planžetou. Průměr planžety musí být dvě třetiny průměru kotouče. Planžeta musí
být 5 až 10 mm od svého vnějšího okraje opatřena otvorem (1 až 2 mm hlubokým).
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:18 Seite 149
Mramorovací a leštící tělíska, skupina P6
149
Industry
Napínací systém pro leštící kotouče
Balení:
1 kus/druh
Značení
bČíslo výrobku
a
a
aDoporučené použití
a
a
Napínací systém MCA + K25
aA6981008000
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a ■
Napínací systém pro leštící kotouče se sestává z plastové hmoždinky MCA
systémem. Nejvyšší přípustná řezná rychlost pro tento systém je 10 m/s. To odpovídá
a napínacího trnu se stopkou 8 mm K25, pro tvar SE1 je výhradně rozměr 10010 B.
rychlosti otáček 1900 rpm při průměru kotouče 100 mm.
25 a 10020 B. 25. Leštící kotouče větších průměrů nemohou být používány s tímto
Vždy ten správný nástroj
Sortiment brusných tělísek:
Těší mne, že LUKAS nyní nabízí i výrobky
pro maloobchod. Skvělá balení s
nejpoužívanějšími nástroji na ocel a na nerez.
er
Andrea Bittn
Prodej
www.lukas-erzett.com
Novinka
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:18 Seite 150
150
Mramorovací a lešticí tělíska, skupina P6
Industry
Tělíska pro mramorování, tvar ZY - válcový
Balení:
1 kus/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 10 m/s
aD
amm
a
aT
amm
a
aS
amm
a
aL1
amm
a
bČíslo výrobku
a
a
bDoporučené použití
a
a
P6MA ZY 2030.06 aSC 46 MWP
a20
a30
a6
a80
aA29200200306021
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6MA ZY 3030.06 aSC 46 MWP
a30
a30
a6
a80
aA29200300306021
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
Novinka P6MA ZY 4030.06
aSC 46 MWP
a40
a30
a6
a80
aA29200400306046
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
Novinka P6MA ZY 5030.06
aSC 46 MWP
a50
a30
a6
a80
aA29200500306046
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
Novinka P6MA ZY 6030.06
aSC 46 MWP
a60
a30
a6
a80
aA29200600306046
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
Značení
bKvalita/
bZrnitost
a
S mramorovacími tělísky můžete mramorovat nerezové oceli, hliník a barevné kovy
a
a
a
jejich schopnost broušení je konstantní až k plastovému kloboučku.
(obláček a švestkové oko). Mramorovací tělíska se nezanášejí brusným prachem a
Industry
Lešticí tělíska, tvar ZY - válcový
Balení:
10 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
Vmax.: 20 m/s
bKvalita/
bZrnitost
a
aD
amm
a
aT
amm
a
aS
amm
a
aL1
amm
a
bČíslo výrobku
a
a
bDoporučené použití
a
a
Novinka P6ZY 1320.03
aSC 80 HP
a13
a20
a3
a50
aA29300130203048
a� a� a� a� a� a� a� a
a쐎 a ■
P6ZY 1620.03
aSC 46 HP
a16
a20
a3
a50
aA29300160203028
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 1620.03
aSC 80 HP
a16
a20
a3
a50
aA29300160203048
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 1620.03
aSC 150 HP
a16
a20
a3
a50
aA29300160203068
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 1620.03
aSC 240 HP
a16
a20
a3
a50
aA29300160203078
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 2020.06
aSC 46 HP
a20
a20
a6
a60
aA29300200206028
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 2020.06
aSC 150 HP
a20
a20
a6
a60
aA29300200206068
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 2520.06
aSC 80 HP
a25
a20
a6
a60
aA29300250206048
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 3030.06
aSC 46 HP
a30
a30
a6
a70
aA29300300306028
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 3030.06
aSC 150 HP
a30
a30
a6
a70
aA29300300306068
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 3030.06
aSC 240 HP
a30
a30
a6
a70
aA29300300306078
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 4040.06
aSC 46 HP
a40
a40
a6
a80
aA29300400406028
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 4040.06
aSC 150 HP
a40
a40
a6
a80
aA29300400406068
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 5040.06
aSC 46 HP
a50
a40
a6
a80
aA29300500406028
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 5040.06
aSC 150 HP
a50
a40
a6
a80
aA29300500406068
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 6040.06
aSC 46 HP
a60
a40
a6
a80
aA29300600406028
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6ZY 6040.06
aSC 150 HP
a60
a40
a6
a80
aA29300600406068
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
Značení
Leštící tělíska jsou vynikající k opracování míst, kam nedosáhnou
Použití:
brusné kotouče.
Vrtání, sváry, nástroje pro formy.
a
a
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:18 Seite 151
Lešticí válce, skupina P6
151
Industry
Lešticí válce P6PW
Balení:
1 kus/druh
d1
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
d2
Vmax.: 16 m/s
b
Značení
bKvalita/
bZrnitost
a
ad1
amm
a
ab
amm
a
ad2
amm
a
bČíslo výrobku
a
a
bDoporučené použití
a
a
a
a
a
P6PW 100050
aSC 80 MWP
a100
a50
a19
aA29401000500041
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6PW 100100
aSC 46 WP
a100
a100
a19
aA29401001000020
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6PW 100100
aSC 80 WP
a100
a100
a19
aA29401001000040
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6PW 100100
aSC 24 MWP
a100
a100
a19
aA29401001000011
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6PW 100100
aSC 46 MWP
a100
a100
a19
aA29401001000021
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
P6PW 100100
aSC 80 MWP
a100
a100
a19
aA29401001000041
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
Industry
Satinýrovací bruska
Balení:
1 kus
Značení
bOtáčky
bmin -1
b
bPříkon
b
bW
bVýkon
b
bW
bNástroj
bmax.
bØ mm
bŠířka
bnástroje
bmm
bUpínání
bnástroje
bmm
bČíslo výrobku
b
b
b
b
b
LP 1503 VR
a1.200–3.700
a1.200
a700
a115
a100
a19
aA39956037037
a ■
Novinka
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:18 Seite 152
152
Malá leštící tělíska, skupina P7
Kvalita a použití P7
Leštící tělíska LUKAS, leštící kotoučky a leštící čočky jsou vyvinuty
elasticitě. Nejmenší rozměry v rozdílných tvarech umožňují opracování
specielně pro použití v jemné mechanice a laboratorní účely. Také
nejjemnějších dílů a struktur.
v ostatních případech jako je modelářství nebo výroba šperků či
zubní laboratoře nacházejí tyto nástroje uplatnění díky své vysoké
Industry
Leštící kolečka a čočky z měkkého elastomeru
Balení:
100 kusů/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
vmax.: 16 m/s
Vhodné stopky na vyžádání
Značení
Novinka P7-R22 M
Novinka P7-L22 M
aKvalita
a
a
aZobrazení
a
a
aD
amm
a
aT
amm
a
aH
amm
a
bČíslo výrobku
a
a
bDoporučené použití
a
a
aSICGR 240
a
a22
a3,5
a1,8
aA2950000101007
a� a� a� a� a� a� a� a
a
a
a
a
a
a
a
aSICGR 240
a
a22
a3,4
a1,8
aA2950000105007
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a쐎 a ■
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Industry
Sortiment malých leštících tělísek z měkkého elastomeru se stopkou 2,35 mm
Balení:
1 kus/druh
Jednotlivé nástroje k dodání na zakázku
(od 100 ks)
vmax.: 16 m/s
aKvalita
a
a
aObsah
a
a
aStopky mm
a
a
bČíslo výrobku
a
a
bDoporučené použití
a
a
Novinka P7-Sortiment M
aSICGR 240
a12 dílů
a2,35
aA29551301582077
a� a� a� a� a� a� a� a
a쐎 a ■
Novinka P7-Sortiment F
aSICGR 400
a12 dílů
a2,35
aA2955130158207I
a� a� a� a� a� a� a� a
a� a ■
Značení
a
a
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:19 Seite 153
Nástroje s tvrdokovovým granulátem
Obsah
Označení
153
Označení produktové řady
Strana
• Všeobecné informace
154
• HGW-talíř
155
• HGW-vrtací korunky
155
Produktové řady jsou také vyznačeny
hlavičkách tabulek.
Další informace na stranách 14 a 15.
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:19 Seite 154
154
Nástroje s tvrdokovovým granulátem
Technické informace
HGW nástroje mají zrna odstupňovaná
od velmi hrubých do zvlášť jemných
s hustou nebo řídkou strukturou.
Prosím vyberte si jednotlivé zrnění
z uvedeného vzorníku.
Pokyny k použití
Hrubé zrno se hodí pro opracování měkkých materiálů.
Čím tvrdší materiál, tím jemnější by mělo být zvoleno zrno.
Upevnění zrn na nosném tělese je provedeno speciálním letovacím postupem.
Bezpečnostní pokyny
Doporučuje se používat pohonnou jednotku s regulací otáček, aby bylo možno dosáhnout výhodné pracovní rychlosti pro daný případ.
Optimální rychlost podle obráběného materiálu je mezi 10 - 50 m/s.
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:19 Seite 155
Nástroje s tvrdokovovým granulátem
155
Industry
HGWT, talíř s tvrdokovovým granulátem
Balení:
1 kus/druh
Ostatní rozměry a zrnitosti na zakázku.
škikmý
Značení
bZrnitost
b
b
bProvedení
b
b
bØ
bmm
b
bVrtání
bmm
b
bn max.
b(1/min)
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
HGWT 115
a0,3 - 0,5 E
bšikmý
a115
a22,2
a10.500
aA18031151E
a
a
a
a
a
a
a
a� a햺 a ■
HGWT 115
a0,8 - 1,2 E
bšikmý
a115
a22,2
a10.500
aA18031152E
a
a
a
a
a
a
a
a� a햺 a ■
HGWT 115
a1,2 - 1,8 E
bšikmý
a115
a22,2
a10.500
aA18031153E
a
a
a
a
a
a
a
a� a햺 a ■
HGWT 125
a2,5 - 3,0 E
bšikmý
a125
a22,2
a9.600
aA18031255E
a
a
a
a
a
a
a
a� a햺 a ■
Industry
HGWT, sada vrtacich korunek
Balení:
1 kus/druh
Značení
bZrnitost
b
b
bPopis
b
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
HGWB-SET
a0,8 – 1,2 E
a4 vrtací korunky Ø 33, 53, 63 a 73 mm
aA18300012E
a
a
a
a
a
b
b
b
a
a
a� a햺 a ■
a
as talířem, hrotem a šestihrannou stopkou (SW9)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:19 Seite 156
156
Technické kartáče
Obsah
Označení
Strana
Označení
Strana
• Všeobecné informace
157
• Hrncové kartáče se závitem
162
• Radiální stopkové kartáče
158
• Pohonné jednotky
354
• Radiální stopkové kartáče s brusným nylonem
158
• Kuželové kartáče
Označení produktové řady
159
• Štětkové kartáče
159
• Trubkové kartáče
160
• Trubkové kartáče s brusným nylonem
160
• Radiální kartáče zvlněné
161
• Radiální kartáče copanové
161
• Ruční kartáče
162
Produktové řady jsou také vyznačeny
hlavičkách tabulek.
Další informace na stranách 14 a 15.
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:19 Seite 157
Technické kartáče
157
Všeobecné informace
Materiál osazení a provedení
ku, měly by kartáče pracovat jen špičkami svého osazení.
Poddajnost kartáčů závisí na délce volného osazení a u drátěných
Ocelový drát
kartáčů také na síle drátu. Kartáče s větší délkou osazení jsou velmi
Používá se vysoce kvalitní ocelový drát s vyšší pevností. Tím docilují
„měkké“ a mají se používat jen s nízkým přítlakem. Přílišný přítlak
kartáče vynikající životnosti a vysoké hospodárnosti.
snižuje životnost kartáče a vede k předčasnému opotřebení.
Technické kartáče mohou být nasazeny jak u stacionárních strojů,
Nerezový drát
tak i v ručním nářadí.
Tento drát se používá tam, kde byly nežádoucí zbytky z normálního
ocelového drátu jako např. opracování nerezové oceli, hliník a jiné
Obvodové rychlosti
neželezné kovy.
Ocelové drátěné kartáče působí při vyšších otáčkách „tvrději“
a při nižších „měkčeji“.
Štětiny nylonu s brusivem
Nylonové brousicí štětiny jsou nylonová vlákna nasycená brusnými
K dosažení správného kartáčového efektu doporučujeme pro
zrny. Vyznačují se vysokou flexibilitou. Štětiny se optimálně
zvlněné provedení tyto obvodové rychlosti:
přizpůsobí obrysům obrobku, aniž by se povrch silně zdrsnil. Při
• opracování oceli cca 30m/s
broušení se odkrývají nová zrna, takže je dosaženo rovnoměrného
• opracování neželezných kovů cca 18 - 20 m/s
úběru a vysoké životnosti.
• opracování plastů cca 15 m/s
Provedení
V copanovém provedení se může volit rychlost vyšší:
V obou kvalitách drátu dodáváme kartáče se zvlněným nebo copa-
• opracování oceli cca 40 m/s
novým osazením. Kartáče copanového provedení mají oproti
zvlněnému delší životnost a jsou určeny pro extrémní nároky na
Kartáče s osazením nylonovými štětinami dosahují optimální výkon
kartáčování. Kartáče se zvlněným ocelovým drátem dodáváme také
při obvodové rychlosti cca 18 - 22 m/s podle opracovávaného
v provedení zalitém do pryskyřice. Zpevněním drátu v zalití se
materiálu.
zvyšuje brusný výkon. Tyto kartáče se ideálně hodí pro rovnoměrné
plošné opracování hran.
Bezpečnostní pokyny
Technické kartáče podléhají pečlivé kvalitativní kontrole při výrobě
Použití
(dle EN 1083-2). Zásadně musí být při práci se všemi rotujícími
Ocelovými kartáči mohou být prováděny nejrůznější práce, např.
kartáči použity osobní ochranné prostředky.
odjehlování, odokujení, odrezivění, čištění, zdrsňování, odlakování.
Kartáče s nylonovými štětinami se hodí obzvláště k odstraňování
zoxidovaných vrstev na kovech, strukturování měkkého dřeva, opracování na karoseriích, odstraňování zbytků barev a pod.
Pracovní pokyny a pohonné jednotky
Technické kartáče jsou na základě své poddajnosti přizpůsobivé
konturám opracovávaného dílu. Aby se dosáhlo optimálního výsled-
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:19 Seite 158
158
Technické kartáče
Industry
BS, radiální stopkové kartáče, stopka 6 mm
d1
l2
Balení:
10 kusů/druh
b
Značení
bMateriál
bosazení
b
bProvedení
b
b
bd1 bb
bl2
bDrát bn max. bČíslo výrobku
bmm bmm bmm bø
b(1/min) b
b
b
b
b
b
b
bDoporučené použití
b
b
BSSW 04010
bocel
bzvlněný
a40
a10
a9
a0,2
a18.000 aA350104010111
a� a
BSVW 04011
bnerez
bzvlněný
a40
a11
a9
a0,2
a18.000 aA351004036
a
BSSW 05010
bocel
bzvlněný
a50
a10
a12
a0,2
a15.000 aA350005026
a� a
a
a
a� a
BSSW 05014
bocel
bzvlněný
a50
a14
a12
a0,2
a15.000 aA350105014111
a� a
a
a
a� a
BSVW 05014
bnerez
bzvlněný
a50
a14
a12
a0,2
a15.000 aA350105014211
a
BSSW 06018
bocel
bzvlněný
a60
a16
a12
a0,2
a15.000 aA350006036
a� a
a
a
a� a
BSSW 06018
bocel
bzvlněný
a60
a16
a17
a0,3
a15.000 aA350106018113
a� a
a
a
a� a
BSVW 06018
bnerez
bzvlněný
a60
a16
a17
a0,2
a15.000 aA351006036
a
a
a
a� a
a
a햹 a
a ■
a
a
a� a
a
a햹 a
a ■
a
a
b
b
b
a� a
a� a� a� a
a� a� a� a
a� a� a� a
a
a
a
BSSW 07018
bocel
bzvlněný
a70
a16
a19
a0,2
a15.000 aA350007036
a� a
BSSW 07018
bocel
bzvlněný
a70
a16
a19
a0,3
a15.000 aA350107018113
a� a
BSVW 07018
bnerez
bzvlněný
a70
a16
a19
a0,3
a15.000 aA350107018213
a
a� a� a� a
a
BSVW 07018
bnerez
bzvlněný
a70
a16
a19
a0,2
a15.000 aA351007036
a
a� a� a� a
a
BSSZ 07508
bocel
bcopanový
a75
a12
a15
a0,5
a25.000 aA350107508135
a� a
bcopanový
a75
a12
a15
a0,5
a25.000 aA350107508235
a
BSVZ 07508
bnerez
a
a
a� a
a� a� a� a
a
a
a햹 a
a� a
a ■
a
a ■
a
a햹 a
a ■
a
a햹 a
a� a
a ■
a
a ■
a
a햹 a
a ■
a
a햹 a
a ■
a� a
a
a ■
a� a
a
a ■
a� a
a
a ■
a
a
a
a ■
a
a
a
a ■
Industry
BSN, radiální stopkové kartáče s osazením z brusného nylonu, stopka 6 mm
d1
l2
Balení:
10 kusů/druh
b
Značení
bProvedení
b
b
bd1
bmm
b
bb
bmm
b
bl2
bmm
b
bn max.
b(1/min)
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
b
b
b
BSNG 05010
bhrubý
a50
a10
a12
a15.000
aA350105010048
a
a햳 a
a� a
a� a� a햹 a
a ■
BSNF 05010
bjemný
a50
a10
a12
a15.000
aA350105010049
a
a햳 a
a� a
a� a� a햹 a
a ■
a� a
a� a� a햹 a
a ■
BSNG 07012
bhrubý
a70
a12
a20
a15.000
aA350107012048
a
a햳 a
BSNF 07012
bjemný
a70
a12
a20
a15.000
aA350107012049
a
a햳 a
a� a
a� a� a햹 a
a ■
BSNG 10007
bhrubý
a100
a8
a22
a4.500
aA350110007048
a
a햳 a
a� a
a� a� a햹 a
a ■
a
a햳 a
a� a
a� a� a햹 a
a ■
BSNG 10008
bjemný
a100
a8
a22
a4.500
aA350110008050
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:19 Seite 159
Technické kartáče
159
Industry
BK, kuželové kartáče
Závit
d1
l2
Balení:
1 kus/druh
b
Značení
bMateriál bProvedení bd1 bb bl2 bZávit
bosazení b
bmm bmm bmm b
b
b
b
b
b
b
bDrát bn max. bČíslo výrobku
bø
b(1/min) b
b
b
b
bDoporučené použití
b
b
BKVW 10012
bnerez
bzvlněný
a100 a10
a20
BKSW 10012
bocel
bzvlněný
a100 a10
a20
aM 14
a0,3
a12.500 aA350610012213
a
aM 14
a0,35
a12.500 aA350610012114
a� a
BKVZ 10013
bnerez
bcopanový
a100 a13
a20
aM 14
a0,5
a12.500 aA350610013235
a
BKSZ 10013
bocel
bcopanový
a100 a13
a20
aM 14
a0,5
a12.500 aA350610013135
a� a
a� a� a� a
a
a
a
a
a� a
a� a� a� a
a
b
b
b
a
a� a
a� a
a
a ■
a
a
a
a ■
a� a
a
a ■
a
a
a ■
a
Industry
BP, štětkové kartáče, stopka 6 mm
b
d1
Balení:
10 kusů/druh
l2
l1
Značení
bMateriál bProvedení bd1 bb bl2 bl1 bDrát
bosazení b
bmm bmm bmm bmm bø
b
b
b
b
b
b
b
BPSW 01020
bocel
bzvlněný
a10 a10 a20 a60 a0,3
bn max. bČíslo výrobku
b(1/min) b
b
b
bDoporučené použití
b
b
a20.000 aA350101006
a� a
a
a
a� a
a� a� a� a
BPVW 01020
bnerez
bzvlněný
a10 a10 a20 a60 a0,3
a20.000 aA351101006
a
BPSW 01725
bocel
bzvlněný
a16 a17 a22 a65 a0,3
a20.000 aA350101506
a� a
BPVW 01725
bnerez
bzvlněný
a16 a17 a22 a65 a0,3
a20.000 aA351101506
a
a
a
a
a햹 a
a� a
a
a ■
a
a ■
a햹 a
a ■
a� a
a
a ■
BPSZ 02029
bocel
bcopanový
a19 a20 a28 a72 a0,35
a20.000 aA350502029134
BPVZ 02029
bnerez
bcopanový
a19 a20 a28 a72 a0,25
a20.000 aA350502029232
a
BPSW 02525
bocel
bzvlněný
a22 a25 a25 a68 a0,3
a18.000 aA350102206
a� a
BPVW 02525
bnerez
bzvlněný
a22 a25 a25 a68 a0,3
a18.000 aA351102206
a
a� a
a
BPSZ 02329
bocel
bcopanový
a22 a23 a28 a72 a0,35
a20.000 aA350502329134
a� a
a
a
a� a
a
a
a
a ■
a18.000 aA350102806
a� a
a
a
a� a
a
a햹 a
a ■
a18.000 aA351102806
a
bocel
bzvlněný
a29 a30 a25 a68 a0,3
BPVW 03025
bnerez
bzvlněný
a29 a30 a25 a68 a0,3
a� a
a
a� a
BPSW 03025
a
a
a� a
a� a� a� a
a
b
b
b
a� a� a� a
a
a
a
a� a
a� a� a� a
a� a� a� a
a
a
a
a
a
a ■
a� a
a
a ■
a햹 a
a ■
a
a� a
a
a ■
a ■
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:19 Seite 160
160
Technické kartáče
Industry
RBSD, trubkové kartáče s osazením ze zvlněného ocelového drátu
Balení:
10 kusů/druh
Značení
bMateriál bProvedení bd1
bosazení b
b
b
b
b
bl2
b
b
bd3
b
b
bl1
b
b
bDrát bn max. bČíslo výrobku
b
b(1/min) b
b
b
b
bDoporučené použití
b
b
RBSD 1025
bocel
bzvlněný
a10
a25
a3,8
a90
a0,12
a2.000
aA359901025
a햲 a햳 a� a
a� a
a
a햹 a
a ■
RBSD 1325
bocel
bzvlněný
a13
a25
a3,8
a90
a0,12
a2.000
aA359901325
a햲 a햳 a� a
a� a
a
a햹 a
a ■
a25
a3,8
a90
a0,12
a2.000
aA359901625
a햲 a햳 a� a
a� a
a
a햹 a
a ■
a25
a3,8
a90
a0,2
a2.000
aA359902525
a햲 a햳 a� a
a� a
a
a햹 a
a ■
RBSD 1625
bocel
bzvlněný
a16
RBSD 2525
bocel
bzvlněný
a25
b
b
b
Ideální k
Odjehlování
Leštění a čištění
• otvorů
• trysek
• příčných otvorů
• malých otvorů
• zápichů
• závitových děr
Industry
RBSN, trubkové kartáče s osazením z brousicího nylonu, SIC
Balení:
10 kusů/druh
Značení
bKvalita
b
b
bd1
b
b
bl2
b
b
bd3
b
b
bl1
b
b
bDrát bn max. bČíslo výrobku
b
b(1/min) b
b
b
b
bDoporučené použití
b
b
RBSN 1065
aC 120
a10
a65
a3,7
a125
a0,6
a2.000
aA359901065120
a
a� a
a� a
a햷 a� a햹 a
a ■
RBSN 1365
aC 120
a13
a65
a3,7
a125
a0,6
a2.000
aA359901365120
a
a� a
a� a
a햷 a� a햹 a
a ■
a� a
a햷 a� a햹 a
a ■
a� a
a햷 a� a햹 a
a ■
RBSN 1665
aC 120
a16
a65
a5,2
a125
a0,6
a2.000
aA359901665120
a
a� a
RBSN 2565
aC 120
a25
a65
a5,5
a125
a0,6
a2.000
aA359902565120
a
a� a
Ideální k
Odjehlování
Leštění a čištění
• otvorů
• trysek
• příčných otvorů
• malých otvorů
• zápichů
• závitových děr
b
b
b
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:19 Seite 161
Technické kartáče
161
Industry
BR, rotační kartáče, copanové
Balení:
1 kus/druh
d1
b
d2
l2
Značení
bMateriál
b osazení
b
bProvedení bd1 bb bd2 bl2 bDrát bn max. bČíslo výrobku
b
bmm bmm bmm bmm bø
b(1/min) b
b
b
b
b
b
b
b
b
bDoporučené použití
b
b
BRSZ 11512
bocel
bcopanový
a115 a14
a22,23 a20 a0,5
BRVZ 11512
bnerez
bcopanový
a115 a14
a22,23 a20 a0,35 a12.500 aA350211512234
a
BRSZ 12514
bocel
bcopanový
a125 a14
a22,23 a20 a0,5
a12.500 aA350312514135
a� a
BRVZ 12514
bnerez
bcopanový
a125 a14
a22,23 a20 a0,5
a12.500 aA350312514235
a
BRSZ 17814
bocel
bcopanový
a178 a14
a22,23 a32 a0,5
a9.000
a� a
a� a
a12.500 aA350211512135
aA350317814135
a
a
a� a
a� a� a� a
a
a
a
a
a� a
a� a� a� a
a
b
b
b
a
a� a
a
a
a
a ■
a� a
a
a ■
a
a
a
a ■
a� a
a
a ■
a
a
a ■
a
Industry
BR, rotační kartáče, zvlněný drát
Balení:
1 kus/druh
b
d1
l2
Značení
bMateriál
b osazení
b
bProvedení bd1 bb bR bl2 bDrát
b
bmm bmm bmm bmm bø
b
b
b
b
b
b
bn max. bČíslo výrobku
b(1/min) b
b
b
bDoporučené použití
b
b
BRSW 15022
bocel
bzvlněný
a150 a22 a40 a33 a0,35
a6.000
aA350315022114
a� a
BRVW 15023
bnerez
BRSW 20024
bocel
bzvlněný
a150 a23 a50 a33 a0,3
a6.000
aA350315023213
a
bzvlněný
a200 a24 a50 a48 a0,35
a6.000
aA350320024114
a� a
a
a
a� a
a� a� a� a
a
a
b
b
b
a
a� a
a
a
a
a ■
a� a
a
a ■
a
a
a ■
a
U všech kartáčů jsou přiloženy redukční kroužky na obvyklé upínání kartáčů.
Tím získáte následující vrtání:
Trubka "R" 40 mm: 40 / 32 / 1'' / 22,23 / 20 / 16 / 1/2"
Trubka "R" 50 mm: 50 / 32 / 1'' / 22,23 / 20 / 16 / 1/2"
Informace ke správné a bezpečné montáži najdete
v bezpečnostních pokynech na balení.
02_Lukas_PP_2012_orange_text_Layout 1 01.02.12 10:19 Seite 162
162
Technické kartáče
Industry
BTG, hrncové kartáče se závitovým upínáním
Závit
d1
Balení:
1 kus/druh
l2
Značení
bMateriál
b osazení
b
bProvedení bd1 bl2 bZávit
b
bmm bmm b
b
b
b
b
bDrát bn max. bČíslo výrobku
bø
b(1/min) b
b
b
b
bDoporučené použití
b
b
a
BTVW 06021 G bnerez
bzvlněný
a60
a20
aM 14
a0,3
a� a
a
a ■
BTSW 06020 G bocel
bzvlněný
a60
a20
aM 14
a0,35 a12.000 aA350406020114
a� a
a
a
a� a
a
a
a
a ■
a20
aM 14
a0,5
a� a
a
a
a� a
a
a
a
a ■
a12.000 aA350406021213
a12.500 aA350406520135
a� a� a� a
b
b
b
a
BTSZ 06520 G
bocel
bcopanový
a65
BTVZ 06520 G
bnerez
bcopanový
a65
a20
aM 14
a0,35 a12.500 aA350406520234
a
a� a
a
a ■
BTSZ 08020 G
bocel
bcopanový
a80
a20
aM 14
a0,5
aA350408020135
a� a
a
a
a� a
a
a
a
a ■
a
a
a� a
a
a
a
a ■
a
a
a� a
a
a
a
a ■
a9.000
a� a� a� a
BTSW 08025 G bocel
bzvlněný
a80
a25
aM 14
a0,35 a8.500
aA350408025114
a� a
BTSW 10030 G bnerez
bzvlněný
a100 a30
aM 14
a0,35 a9.000
aA350410030114
a� a
a
Industry
BHU, ruční kartáče k univerzálnímu použití
l
Balení:
1 kus/druh
l1
2
l4
b
Značení
bMateriál
b osazení
b
bb
bmm
b
bl2
bmm
b
bl1
bmm
b
bl4
bmm
b
bDrbht
bø
b
bČíslo výrobku
b
b
bDoporučené použití
b
b
BHUS 26528
bocel
a15
a28
a265
a130
a0,35
aA350726525113
a� a
BHUV 26525
bnerez
a15
a28
a265
a130
a0,3
aA350726525213
a
a
a
b
b
b
a� a
a� a� a� a
a
a
a
a
a ■
a� a
a
a ■

Podobné dokumenty