ZÚ 2012-2013

Komentáře

Transkript

ZÚ 2012-2013
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, IVANČICE, OKRES BRNO-VENKOV
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 7, 66491 IVANČICE
www.svcivancice.cz, [email protected]
tel.: 546 451 292, mobil: 605 278 361
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Ve školním roce 2012/2013 zápis všech účastníků (dětí i dospělých) do zájmových kroužků probíhá centrálně v budově
SVČ Ivančice, Komenského náměstí 12 v týdnu od 17.9.-21.9.2012 od 9 do 18 hod.
Účastník se může přihlásit i během školního roku (vždy v pondělí, středu od 9 do 18 hod. a čtvrtek od 9 do 16
hod. v SVČ Ivančice, Komenského náměstí 12), ale nemusí být přijat z důvodu naplněné kapacity zájmového
kroužku.
KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
Angličtina hrou – výuka jazyka zábavnou a hravou formou,
příprava dětí na jazyk v ZŠ, konverzace, básničky, písničky,
1 hodina týdně
Vede: Mgr. Markéta Chmelíčková
800,-Kč
Zumbatomic I. – koordinace pohybu rukou a nohou,
disciplína, sebevědomí a týmová spolupráce, zlepšování
fyzické kondice a zdokonalování pohybu, 1 hodina týdně
Vede: Tereza Nováková (instruktorka s licencí)
1400,-Kč
Aerobik pro malé holčičky – základní kroky aerobiku
pomocí říkadel a pohádek, seznámení s pohybem, rytmikou a
hudbou, vystupování na veřejnosti, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
600,-Kč
Přípravka
sportovní
gymnastiky
–
rovnováha,
koordinace, obratnost, gymnastické nářadí: prostná, přeskok,
kladina, trampolína, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Simona Chabinová
600,-Kč
Přípravka mažoretek – určeno pro začátečnice, základní
prvky s hůlkou, základní držení těla, cvičení a tancování
s pomůckami, pohybové hry, vystupování na veřejnosti,
2 hodiny týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
600,-Kč
Přípravka házené – pro dívky i chlapce ve věku 4-7 let,
základní pohybové dovednosti (házená, atletika, gymnastika),
ale
i
týmová
spolupráce,
vše
zábavnou
a zdravě soutěživou formou, 1 hodina týdně
Vede: Petr Svoboda
600,-Kč
Mažoretky Berušky – prvky s hůlkou, držení těla, cvičení
a tancování s pomůckami, pohybové hry, vystupování na
veřejnosti, 2 hodiny týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
600,-Kč
Tvořínek – jednoduché tvoření z přírodních materiálů,
základy kresby, malby, výroba jednoduchých dekorací,
tematické tvoření – Vánoce, Velikonoce, 1 hodina týdně
Vede: Pavla Kocábová
400,-Kč+materiál
Sportovní hry – pohybové aktivity, cvičení s pomůckami,
práce s míčem, koordinace pohybu, základy různých
sportovních dovedností, vše formou zábavné hry, 1 hodina
týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
600,-Kč
Keramika I. – první krůčky práce s keramickou hlínou,
modelování, seznámení se základními keramickými postupy,
plošné a prostorové práce, dekorování keramiky: vpichy,
razítkováním, engobami, glazurami, rozvíjení drobné
motoriky, tvorba dekorativních a užitkových předmětů
zaměřená tematicky podle ročních období, 1,5 hodina týdně
Vede: Mgr. Vladimíra Dědičová
1200,-Kč/školní rok//40,-Kč/90 min
KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI
JAZYKOVÉ KROUŽKY
SPORTOVNÍ KROUŽKY
Angličtina hrou – pro děti do 8 let, výuka jazyka zábavnou
a hravou formou, příprava dětí na jazyk v ZŠ, konverzace,
básničky, písničky, 1 hodina týdně
Vede: Mgr. Markéta Chmelíčková
800,-Kč
Aerobik pro holky – pro dívky 1.-5. třídy ZŠ, pohyb,
rytmika, hudba, učení základních kroků aerobiku, správné
držení těla, vystupování na veřejnosti, 1 hodina týdně
Vede: Petra Šacherová
600,-Kč
Anglická konverzace v praxi – pro žáky 6.-9. třídy ZŠ,
konverzační témata pro různé pokročilosti, zdokonalení slovní
zásoby, tematická setkání, 1,5 hodiny týdně
Vede: Mgr. Markéta Chmelíčková, zahraniční dobrovolníci
800,-Kč
Zumbatomic II. – pro dívky ve věku 6-12 let, koordinace
pohybu rukou a nohou, disciplína, zlepšování fyzické kondice,
pohyb, 1 hodina týdně
Vede: Tereza Nováková (instruktorka s licencí)
1400,-Kč
Přípravka mažoretek – pro začátečnice ve věku 6-9 let,
základní prvky s hůlkou, cvičení a tancování s pomůckami,
vystupování na veřejnosti, 2 hodiny týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
600,-Kč
Mažoretky Berušky – pro dívky ve věku 6-9 let, které
prošly přípravkou, prvky s hůlkou, základní držení těla, cvičení
a tancování s pomůckami, pohybové hry, vystupování na
veřejnosti, 2 hodiny týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
600,-Kč
Ivančické mažoretky Kopretina I. – pro dívky ve věku
6-9 let, základy pochodu, základy práce s hůlkou, vystupování
na veřejnosti, účast na přehlídkách a soutěžích, 2 hodiny
týdně
Vede: Bc. Simona Chabinová
600,-Kč
Ivančické mažoretky Kopretina II. – pro dívky ve věku
9-11 let, základy pochodu, základy práce s hůlkou,
vystupování na veřejnosti, účast na přehlídkách a soutěžích,
2 hodiny týdně
Vede: Bc. Simona Chabinová
600,-Kč
Ivančické mažoretky Kopretina III. – pro dívky ve věku
10-15 let, základy pochodu, základy práce s hůlkou,
vystupování na veřejnosti, účast na přehlídkách a soutěžích,
2 hodiny týdně
Vede: Bc. Simona Chabinová
600,-Kč
Miniházená II. – pro dívky ve věku 7-10 let, základní
dovednosti s míčem i bez míče, týmová spolupráce základy
hry 6+1, účast na turnajích, 1,5 hodiny 2x týdně
Vede: Pavel Vavroušek
1400,-Kč
Přípravka tenisu – osvojování a zdokonalování techniky
základních tenisových úderů, pravidla hry, teorie, strategie
a taktika tenisové hry, cviky zaměřené na zlepšení fyzické
zdatnosti a koordinaci pohybu, 1-1,5 hodiny 2x týdně
Vede: Ivana Ondrová
1400,-Kč
Tenis – kroužek určen pro žáky 6.-9. třídy ZŠ, osvojování
a zdokonalování techniky tenisových úderů, pravidla hry,
teorie, strategie a taktika tenisové hry, cviky zaměřené na
zlepšení fyzické zdatnosti a koordinaci pohybu, 1-1,5 hodiny
2x týdně
Vede: Ivana Ondrová
1400,-Kč
Karate – základní postoje, údery, techniky, posílení fyzické
kondice, sebeovládání, soustředění, obratnost, gymnastika,
1 hodina týdně
Vede: Ladislav Palmáši
1000,-Kč
TANEČNÍ KROUŽKY
Sportovní gymnastika – pro dívky ve věku 6-11 let,
rovnováha, koordinace, obratnost, gymnastické nářadí:
prostná, přeskok, kladina, trampolína, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Simona Chabinová
600,-Kč
Taneční divadlo – pro dívky ve věku 12-17 let, spojení
„streetdance“ a divadelních prvků, 3,5 hodiny týdně
Vede: Aneta Šacherová
800,-Kč
Florbal I. – pro žáky 1.-5. třídy ZŠ, základní dovednosti
a pravidla florbalu, účast v regionální florbalové lize,
1,5 hodiny týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis.
1200,-Kč
Pohybové tance – pro dívky 6.-9.třídy ZŠ, propojení
tanečních stylů jako aerobiku, zumby, new style, funky,
streetdance, pohyb, rytmika, tanec, 1 hodina týdně
Vede: Aneta Šacherová
600,-Kč
Florbal II. – pro žáky 6.-7. třídy ZŠ, pokročilejší herní
dovednosti, pohyb, účast na turnajích a florbalovém
soustředění, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis.
1000,-Kč
TVOŘIVKA A KERAMIKA
Florbal III. – pro žáky 8.-9. třídy ZŠ, pokročilejší herní
dovednosti, pohyb, účast v regionální florbalové lize,
florbalové soustředění, 1,5 hodiny týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis.
1200,-Kč
Florbal pro dívky – pro žačky 9. třídy ZŠ, složitější herní
činnosti, pohyb, možnost účasti na turnajích a florbalovém
soustředění, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis.
1000,-Kč
Minikopaná I. – pro žáky 1.-5. třídy ZŠ, zdokonalování
pohybu, procvičování tréninkových prvků jako přihrávky,
vedení míče, střelba, zlepšování fyzické kondice, 1 hodina
týdně
Vede: Jan Dvořák
1000,-Kč
Minikopaná II. – pro žáky 6.-9. třídy ZŠ, zdokonalování
pohybu, procvičování tréninkových prvků jako přihrávky,
vedení míče, střelba, zlepšování fyzické kondice, 1 hodina
týdně
Vede: Jan Dvořák
1000,-Kč
Basketbal – pro žáky 1.-5. třídy ZŠ, nácvik herních prvků
basketbalu, zlepšování fyzické kondice, budování týmové
spolupráce, pohyb, 1 hodina týdně
Vede: Jan Dvořák
1000,-Kč
Nohejbal – pro žáky 6.-9. třídy ZŠ, základní herní činnosti
jednotlivce, zkoušení herních kombinací, poznání pravidel,
pohyb, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis.
1000,-Kč
Kolektivní sporty – nácvik herních prvků nejrůznějších
sportů s míčem: basketbal, florbal, kopaná, házená, vybíjená,
nohejbal, poznání pravidel, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Jiří Obršlík
1000,-Kč
Miniházená I. – pro chlapce ve věku 8-11 let, techniky hraní
s míčem, rozvoj pohybových schopností, pohybové hry,
účast na turnajích, 1,5 hodiny 2x týdně
Vede: Bc. Jiří Obršlík
1400,-Kč
Tvořivá dílna – spousta kreativního tvoření, práce
s přírodními materiály, textilní techniky, výroba dekorací,
kresba, malba, nové trendy, 1,5 hodiny týdně
Vede: Pavla Kocábová
400,-Kč+materiál
Keramika II. – seznámení s různými keramickými
technikami podle dovedností a věku, dodržování základních
keramických postupů, práce s různými druhy hlín, dekorování
keramiky: vpichy, razítkováním, engobami, glazurami,
barvítky, rozvíjení a posilování motoriky rukou, tvorba
dekorativních a užitných předmětů, 1,5 hodiny týdně
Vede: Mgr. Vladimíra Dědičová
1200,-Kč/školní rok//40,-Kč/90 min
TECHNICKÉ KROUŽKY
Fotografování – teorie a praxe fotografování (kompozice,
barevná a černobílá fotografie, hloubka ostrosti, noční
focení), společné promítání a hodnocení fotografií, 1,5 hodiny
týdně
Vede: Bc. Petr Kudláček
800,-Kč
Mediální studio – práce s on-line technologiemi, tvorba
vlastních multimediálních projektů, tvorba propagačních
materiálů, vydávání měsíčníku pro mládež R-zpravodaj,
tvorba krátkých filmů, spotů, použití fotografií ve videu,
ozvučení, dabing, postprodukce, 2 hodiny týdně
Vede: Jan Dvořák
600,-Kč
Geocaching – dobrodružná, zábavná a celosvětově
rozšířená hra, vyhledávání GPS pokladů pomocí GPS
navigace, vlastní GPS navigace výhodou, nikoliv povinností,
nepravidelné víkendové pobyty, 2 hodiny 1x za 14 dní
Vede: Vít Chabina
600,-Kč
ZÁBAVNÉ KROUŽKY
Filmový klub – promítání filmů všech žánrů s následnou
besedou, prezentací o filmu samotném, hercích, režisérech,
2 hodiny 1x za 14 dní
Vede: Jan Dvořák
100,- Kč
R-klubáci – setkávání mládežníků a plánování nových aktivit
pro mládež, výhodné využívaní klubových aktivit, akcí
a vybavení klubu, 1,5 hodiny měsíčně
Vede: Jan Dvořák
do 15.9. za 100,-Kč, od 16.9. za 200,-Kč
Šachy – orientace na šachovnici, pohyb figur, šach, mat,
různé druhy remízy, italská hra, účast na turnajích,
1,5 hodiny 2x týdně
Vede: Josef Kolek
600,-Kč
Očko po očku – pro dívky od 12 let, základy pletení
a háčkování, od prvního očka až po svetr, šálu, rukavice,
kabelku, 1,5 hodiny týdně
Vede: Pavla Kocábová
400,-Kč+materiál
Kluci a holky v akci – pro děti od 12 let, příprava
jednoduchých jídel, základy studené i teplé kuchyně,
stolování, zdravá výživa, 1,5 hodiny týdně
Vede: Pavla Kocábová
400,-Kč+materiál
Kutil – pro děti od 8 let, malé domácí kutilství – výměna
žárovky, výroba ptačí budky a další kutilské výrobky,
1,5 hodiny týdně
Vede: Bc. Jiří Obršlík
400,-Kč+materiál
Střelecký kroužek – střelba ze vzduchovky, praku, luku,
branné a tábornické dovednosti, práce s buzolou, orientace
v přírodě, nepravidelné víkendové pobyty, 2 hodiny 1x za 14
dní
Vede: Bc. Simona Chabinová
400,-Kč
Instruktoři pro práci s dětmi – příprava mládežníků na
vedení dětí na letních táborech, akcích, týmová spolupráce,
základy komunikace, základy bezpečnosti, mládežníci,
účastnící se tohoto kroužku, dostanou možnost stát se
instruktorem na aktivitách SVČ, 2 hodiny měsíčně
Vede: Jan Dvořák
50,-Kč
Klub spolupracovníků střediska – spolupráce mládežníků
na aktivitách SVČ, pravidelné setkávání a plánování nových
akcí, 1,5 hodiny měsíčně
Vede: Ivana Ondrová
50,-Kč
Dětský a mládežnický parlament – zapojování dětí
a mládeže do činnosti ve městě, řešení názorů a námětů,
vytváření kladného vztahu k místu, kde žijeme, výchova
k zodpovědnosti a samostatnosti, komunikativní dovednosti,
zvýšení sebevědomí, sebedůvěry, sebeúcty, komunikace
s dětskými parlamenty v ČR, příležitostné a pobytové aktivity,
3 hodiny měsíčně
Vede: Mgr. Jana Heřmanová
50,-Kč
KROUŽKY PRO STŘEDOŠKOLÁKY A DOSPĚLÉ
Anglická konverzace v praxi – konverzační témata pro
různé pokročilosti, zdokonalení slovní zásoby, tématická
setkání, 1,5 hodiny týdně
Vede: Mgr. Markéta Chmelíčková, zahraniční dobrovolníci
800,-Kč
Florbal IV. – pro středoškoláky, složitější herní činnosti,
pohyb, možnost účasti na turnajích a florbalovém
soustředění, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis.
1000,-Kč
Florbal pro dívky – pro středoškolačky, složitější herní
činnosti, pohyb, možnost účasti na turnajích a florbalovém
soustředění, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis.
1000,-Kč
Kondiční cvičení s Jarmilou – udržování a zvyšování
tělesné kondice, kalanetika, superkalanetika, Pilates, aerobik,
taneční aerobik, posilování, protahování, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Jarmila Čožíková
40,-Kč/hod.
Jóga – protahování, uvolnění celého těla, správné dýchání,
relaxace, 1 hodina týdně
Vede: Eva Staňková
35,-Kč/hod.
Karate – základní pohybová a úderová průprava, pohyb,
posilování, zlepšení fyzické odolnosti a obratnosti, 1,5 hodiny
týdně
Vede: Ing. Jaroslav Horák
40,-Kč/setkání
Taiči – základní prvky „zdravotního“ Taiči, sestavy stylu
Yang, uvolňování, dechová cvičení, 1,5 hodiny týdně
Vede: Ing. Jaroslav Horák
40,-Kč/setkání
Taneční divadlo – pro dívky ve věku 12-17 let, spojení
„streetdance“ a divadelních prvků, 3,5 hodiny týdně
Vede: Aneta Šacherová
800,-Kč
Country skupina A JE TO – výuka společných country
tanců, výuka individuálních country tanců - Line Dance
a párových Line Dance, příležitostné společné tancování na
country bálech, 2 hodiny týdně
Vede: Vojtěch Borkovec
35,-Kč/setkání
Kreativní klub – cyklus tvořivých dílen, tradiční techniky:
malování na sklo, drátkování, ubrousková technika atd., nové
trendy: sítotisk, výrobky z fima, šperky z křišťálové
pryskyřice, 2 hodiny měsíčně
Vede: Pavla Kocábová
50,-Kč + materiál
Keramika III. – seznámení s keramickými technikami podle
dovedností i pokročilosti, točení na kruhu, plošné i prostorové
práce, modelování s různými druhy hlín, dekorování
keramiky: vpichy, razítkováním, engobami, glazurami,
barvítky, individuální tvorba, správné technické zpracování
výrobku, 1,5 hodiny týdně
Vede: Mgr. Vladimíra Dědičová
1200,-Kč/mládež/školní rok nebo 40,-Kč/mládež 90 min
180,-Kč/dospělý
Fotografování – teorie a praxe fotografování (kompozice,
barevná a černobílá fotografie, hloubka ostrosti, noční
focení), společné promítání a hodnocení fotografií, 1,5 hodiny
týdně
Vede: Bc. Petr Kudláček
800,-Kč/středoškolák, 1600,-Kč/dospělý
Mediální studio – pro středoškoláky, práce s on-line
technologiemi, tvorba vlastních multimediálních projektů,
tvorba propagačních materiálů, vydávání měsíčníku pro
mládež R-zpravodaj, tvorba krátkých filmů, spotů, použití
fotografií ve videu, ozvučení, dabing, postprodukce, 2 hodiny
týdně
Vede: Jan Dvořák
600,-Kč
Geocaching – pro středoškoláky, dobrodružná, zábavná
a celosvětově rozšířená hra, vyhledávání GPS pokladů pomocí
GPS navigace, vlastní GPS navigace výhodou, nikoliv
povinností, nepravidelné víkendové pobyty, 2 hodiny 1x za
14 dní
Vede: Vít Chabina
600,-Kč
Filmový klub – pro středoškoláky, promítání filmů všech
žánrů s následnou besedou, prezentací o filmu samotném,
hercích, režisérech, 2 hodiny 1x za 14 dní
Vede: Jan Dvořák
100,- Kč
R-klubáci – setkávání mládežníků a plánování nových aktivit
pro mládež, výhodné využívaní klubových aktivit, akcí
a vybavení klubu, 1,5 hodiny měsíčně
Vede: Jan Dvořák
15.9. za 100,-Kč, od 16.9. za 200,-Kč
Očko po očku – pro dívky ve věku 12-17 let, základy pletení
a háčkování, od prvního očka až po svetr, šálu, rukavice,
kabelku, 1,5 hodiny týdně
Vede: Pavla Kocábová
400,-Kč+materiál
Kluci a holky v akci – pro mládež ve věku 12-17 let,
příprava
jednoduchých
jídel,
základy
studené
i teplé kuchyně, stolování, zdravá výživa, 1,5 hodiny týdně
Vede: Pavla Kocábová
400,-Kč+materiál
Klub spolupracovníků střediska – spolupráce mládežníků
na aktivitách SVČ, pravidelné setkávání a plánování nových
akcí, 1,5 hodiny měsíčně
Vede: Ivana Ondrová
50,-Kč
Instruktoři pro práci s dětmi – příprava mládežníků na
vedení dětí na letních táborech, akcích, týmová spolupráce,
základy komunikace, základy bezpečnosti, mládežníci,
účastnící se tohoto kroužku, dostanou možnost stát se
instruktorem na aktivitách SVČ, 2 hodiny měsíčně
Vede: Jan Dvořák
200,-Kč
Dětský a mládežnický parlament – zapojování mládeže
do činnosti ve městě, řešení názorů a námětů, vytváření
kladného
vztahu
k místu,
kde
žijeme,
výchova
k zodpovědnosti a samostatnosti, komunikativní dovednosti,
zvýšení sebevědomí, sebedůvěry, sebeúcty, komunikace
s dětskými parlamenty v ČR, příležitostné a pobytové aktivity,
3 hodiny měsíčně
Vede: Mgr. Jana Heřmanová
50,-Kč
KROUŽKY V NOVÝCH BRÁNICÍCH
Filmový klub – pravidelné setkávání všech přátel filmu
a televize, 3 hodiny měsíčně
Vede: Mgr. Tomáš Holý
100,-Kč
Kondiční trénink – pravidelné výběhy, cvičení a posilování
pro udržení a zvýšení tělesné kondice, 1,5 hodiny týdně
Vede: Mgr. Tomáš Holý
50,-Kč
Cool girl – pro všechny mladé slečny, které chtějí vědět, co
se právě nosí, jak se správně malovat, česat, dělat nehty –
prostě být cool girl, 1,5 hodiny 1x za 14 dní
Vede: Pavla Formanová
250,-Kč
NewBejáci – setkávání mládežníků a plánování nových
aktivit pro mládež, výhodné využívaní klubových aktivit, akcí
a vybavení klubu, 1,5 hodiny měsíčně
Vede: Mgr. Tomáš Holý
100,-Kč
Poker – pro všechny, kteří rádi hrají tuto karetní hru a chtějí
si porovnat své schopnosti s ostatními hráči, 1,5 hodiny 1x za
14 dní
Vede: Mgr. Tomáš Holý
150,-Kč
Klubík – společné aktivity maminek a jejich dětí v prostorách
New Bej Clubu, veselé hraní, mnoho podnětů pro děti,
1,5 hodina týdně
Vede: Oldřiška Oklešťková
100,-Kč
KROUŽKY PRO RODIČE S DĚTMI
Pohybové hry I. – pro děti 1-2 roky a jejich rodiče, cvičení
s pomůckami,
nářadí,
pohybové
hry
s
říkadly,
1 hodina týdně
Vede: Jana Jahodová
40,-Kč/dítě
Pohybové hry II. – pro děti 2-4 roky a jejich rodiče, cvičení
na
sportovním
nářadí,
pohybové
hry
s říkadly,
1 hodina týdně
Vede: Eva Čožíková
40,-Kč/dítě
Keramika IV. – spolupráce rodičů s dětmi, seznámení se
základními keramickými technikami a postupy podle
dovedností a věku, práce s různými druhy hlín, dekorování
keramiky, tvorba drobných dekorativních výrobků, plošné
a prostorové práce, 1,5 hodiny týdně
Vede: Mgr. Vladimíra Dědičová
60,-Kč/dítě/90 min (společné tvoření dítěte a rodiče)
Klub Batole – veselé hraní, mnoho podnětů pro batolata,
tématicky zaměřené hodiny pro děti i maminky, společné
aktivity nejen v prostorách dětského centra, bohatá nabídka
činností dle přání, 2 hodiny týdně
Vede: Iveta Dvořáková
40,-Kč/dítě
Barvínek – výtvarná dílnička pro maminky s dětmi od
2 let, malování, kreslení, lepení, trhání, 2 hodiny týdně
Vede: Jana Jahodová
40,-Kč/dítě + materiál
Dětské centrum – zábavná školička pro děti od 2 let, veselé
hraní, mnoho nových podnětů, veselé hraní, tvoření, cvičení,
denně od 8 do 12 hod.
Vede: Jana Jahodová
60,-Kč/dopoledne//30,-Kč/hod.
DALŠÍ AKTIVITY STŘEDISKA
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE, AKCE NA KLÍČ
LETNÍ A ZIMNÍ TÁBORY, POBYTOVÉ AKCE
R-KLUB PRO MLÁDĚZ
Kulečník, stolní fotbal, šipky, stolní tenis, deskové hry,
akce pro mládež, mediální studio, měsíčník R-zpravodaj,
zahraniční dobrovolníci, PC a internet, TV, HIFI, domácí
kino, čajovna, nealkoholický bar a další
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Informace,
projekty,
Eurodesk,
regionální
akce,
poradenské služby, databáze regionálních informací,
Evropská dobrovolná služba, PC, internet, tisk
NEW BEJ CLUB
Klub pro mládež v Nových Bránicích
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO
DĚTSKÉ CENTRUM
MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
Hostování a vysílání dobrovolníků EDS programu Mládež
v akci, výměny mládeže, semináře, kurzy, stáže, projekty
PROGRAMY PRO ŠKOLY
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE A KURZY PRO DOSPĚLÉ
METODICKÁ,
INFORMAČNÍ
A
PORADENSKÁ
ČINNOST
PRAXE, DOUČOVÁNÍ A PŘÍPRAVA STUDENTŮ
SOUTĚŽE MŠMT, POSTUPOVÉ SOUTĚŽE
TVORBA A ZAPOJOVÁNÍ DO PROJEKTŮ
SPOLUPRÁCE
SE
SENIORY,
ORGANIZACEMI
A SPOLKY
OZVUČOVÁNÍ
A
MODEROVÁNÍ
AKCÍ
PŮJČOVÁNÍ
KOSTÝMŮ,
LYŽAŘSKÉ
VÝBAVY,
SPORTOVNÍHO MATERIÁLU
ZAPŮJČOVÁNÍ PROSTOR

Podobné dokumenty

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE Šachy – orientace na šachovnici, pohyb figur, šach, mat, různé druhy remízy, italská hra, účast na turnajích, 1,5 hodiny 2x týdně Vede: Mgr. Petr Doležal 600,-Kč Dětský a mládežnický parlament – za...

Více

Kulturní programy - OSTRAVA

Kulturní programy - OSTRAVA Program kulturních akcí v obvodě Ostrava - Jih od 15.7. do 31.7.2016

Více

Kulturní programy - OSTRAVA

Kulturní programy - OSTRAVA Program kulturních akcí v obvodě Ostrava - Jih od 1.8. do 14.8.2016

Více

Zápis rady č. 04_12_20120416

Zápis rady č. 04_12_20120416 6. Seznámení se zápisem č. 01/12 stavební komise RO. 7. Seznámení se stanoviskem finančního výboru ZO k odprodeji části pozemku p.č. 1499/3 v evidenci KN. 8. Projednání podmínek odprodeje pozemku p...

Více

1 - Centrum regionu Haná

1 - Centrum regionu Haná Při předávání úvodní informace o projektu Udržitelný rozvoj výzkumu Centrum regionu Haná je třeba zdůraznit, že týmy naší instituce jsou úspěšné i v dalších grantových soutěžích. Stabilně se daří z...

Více