Boroviny I.a 2011 - Dětský tábor Borovany

Komentáře

Transkript

Boroviny I.a 2011 - Dětský tábor Borovany
Pro chytré hlavinky
Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik lidí je ve stáji?
BOROVINY
Roč. 2 Čís.1
Hlásná trouba
Královna Nefertiti
Zabili, zabili
G
C
Ami C G
1. Zabili, zabili chlapa z Koločavy,
Nefertiti, v překladu "krasavice, která přichází". Na mladou ženu v té době byla Nefertiti velmi průbojná, odvážná a
především vzdělaná. Její původ není znám, vedou se o něm spory. Podle jedné z hypotéz byla Nefertiti mitannijská
kněžna Tadukhepa, jež byla původně zaslíbena Amenhotepu III., ale nakonec se provdala za jeho syna Achnatona.
Podle druhé hypotézy Nefertiti byla dcera Amenhotepa III. a jeho konkubíny. Fakt, že by Achnaton a Nefertiti byli
příbuzní se zdá málo pravděpodobný, protože v tom případě by podle tehdejšího práva měla Nefertiti nárok na titul
“Dcera faraona” a toho ona nikdy neužívala.
G
C
Ami C G
řekněte hrobaři, kde je pochovaný.
G
C
Ref. Bylo tu, není tu, havrani na plotu,
Podle třetí hypotézy jejími rodiči byli Ti a Ai. V tom případě by její otec byl nejvyšším úředníkem u faraonova dvora a
později důvěrníkem Achnatona. Tato hypotéza připadá egyptologům nejpravděpodobnější.
G
D
bylo víno v sudě, teď tam voda bude,
Pepík z koupelny: "A jakou
košili mi dnes maminko dáš?"
"S krátkým rukávem. Proč se
ptáš?" "Jen abych věděl, jak
vysoko si umýt ruce."
za 5 Holáků
Nefertiti už v mládí upoutala pozornost svého okolí nejen krásou, ale především svým chováním. Když se provdala za
čtrnáctiletého Amenhotepa IV. (ve čtvrtém roce jeho vlády) bylo jí 15 let. V prvním roce panování coby vládkyně nosila
paruku a modrou korunu, zdobila se peřím a vším, co je typické pro kult bohyně Hathor. Přes deset let byla nejvlivnější
ženou, která se významně podílela na společenských událostech a změnách ve starém Egyptě a hrála mimořádně
významnou úlohu v upevňování Atonova kultu. Byla milující matkou šesti dcer – ze dvou – Merit-aton a Anchesenpaaton se později staly královny.
G D G
není, není tu.
2. Špatně ho zabili, špatně pochovali,
vlci ho pojedli, ptáci rozklovali.
Okolo roku 1336 před Kristem Nefertiti prostě z historie zmizela – bylo jí něco kolem třiceti let. Po mnoho let byli
badatelé přesvědčeni, že Nefertiti upadla v nemilost, byla vyloučena z královské rodiny Achnatona a že hlavní příčinou
toho bylo, že mu neporodila syna.
Ref.
3. Vítr ho roznesl po dalekém kraji,
havrani pro něho po poli krákají.
Podle jiné hypotézy královská rodina a vše, co připomínalo ji a kult Atona bylo zničeno ihned po nástupu Tutanchamona
na trůn v roce 1333 před Kristem. Avšak v hrobě v Achet-Aton byly nalezeny předměty spojené výlučně s osobou
Achnatona. Nefertiti zde tedy pravděpodobně pohřbena nebyla. Žádná stéla se také o její smrti nezmiňuje a ani nebyl
nalezen žádný oficiální zápis smrti královny.
Ref.
4. Kráká starý havran, krákat nepřestane,
dokud v Koločavě živý chlap zůstane.
S jednou ze svých vedlejších žen, jež měla titul “Milovaná manželka”– Kiou - měl Achnaton syna Tutanchamona. Proč
tedy označil jako svého nástupce Semench-ka-re se neví. Tento regent je zcela neznámá osoba, avšak někteří
egyptologové se domnívají, že jeho matkou byla také Kia. Jiní soudí, že Semench-ka-re byl Achnatonův vlastní bratr,
nebo prostě člen královské rodiny. Fakt, že Semenchka-re i Nefertiti měli shodné své druhé jméno „Neferneferuaton”
jež používali, svádí k docela šílené dedukci, že Nefretiti Achnatona přežila a v roce 1336 před Kristem nastoupila na trůn
pod jménem Semench-ka-ré.
Existují však jisté důvody, které nasvědčují tomu, že Nefertiti zemřela ve čtrnáctém roce panování svého muže
Achnatona na epidemii...
Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem
žárovkám, které jsou v místnosti, kam vede dlouhá
a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa vůbec
nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne.
Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto.
S vypínači můžete manipulovat jak chcete, pak
jednou projít chodbou a podívat se do místnosti.
Tam musíte říci, který vypínač je od které žárovky.
Jak na to?
Anup (Anúbis)
Bůh Anubis, znázorňovaný v podobě šakala,
černého psa nebo člověk se psí, či šakalí
hlavou. Nejčastěji drží žežlo a Anch.
Vzácně je vyobrazen i s beraní hlavou. Byl v
Egyptě považován za vynálezce mumifikace.
Provázel duši k posmrtnému soudu, při
němž probíhalo tzv. vážení duše na vahách
spravedlnosti. Anubis patřil mezi
nejuctívanější egyptské bohy. Stal se
i ochráncem pohřebišť. Jeho jméno
znamená ,,Ten, který je v obvazech/bandážích
můmií" nebo také ,,Pejsánek"
Jméno
Bydliště
Rok narození
Vzdělání
Zaměstnání
Víte z čeho se skládá písek ?
No přeci z náklaďáku
Znamení
Nejoblíbenější jídlo
Nejoblíbenější film
Nejoblíbenější kniha
Nejoblibenější sport
Poprvé na táboře
Funkce na táboře
vedoucí
Proč jezdím na tábor
(děti i dospělé)
O historický objev Nefertiti se zasloužila britská archeoložka Joann Fletcherová, členka týmu univerzity v Yorku, který
se specializuje na mumie. Už dlouho ji zajímal hrob označený v archeologické mluvě jako KV 35 v Údolí králů nedaleko
dnešního Luxoru. Byl vybudován pro faraona Amenhotepa II., který zemřel asi 1419 př. n. l. Když ho archeologové
poprvé otevřeli v roce 1898, našli tam v postranní malé místnosti dalších devět mumií faraonů včetně Ramesse IV,
Ramesse V. a Ramesse VI.
Druhá malá vedlejší komora skýtala skličující pohled. Byly tam pohozené svlečené mumie ženy středních
let, jedné mladší ženy a dvanáctiletého chlapce. Těla chlapce a mladé ženy byla zohavena. Jak již bylo
řečeno, pozůstatky
Amon Jeden z nejvyšších bohů, později i bůh nejvyšší .
byly tehdy
Bůh, který vznikl jako první a jehož podstatu nikdo nezná, stvořitel a Pán
prostudovány,
svět a. Zobrazován bývá v lidské podobě s korunou na hlavě, slunečním
zakresleny
kotoučem a dvěmi pštrosími péry. Amonovým posvátným zvířetem byl
a vyfotografovány
beran, zobrazovaný obvykle v podobě sfingy. Centrem Amonova kultu byl
Karnak, kde se nachází i velká alej beraních sfing. Byl bůh Théb. Jeho
Pak byla komora
jméno znamená "co je skrytý", "co není vidět", "utajený". Tento fakt
zapečetěna.
je prokázaný mnoha podklady ze všech období. Amon byl
zobrazován nejčastěji v několika podobách: Jako muž sedící na trůnu,
jako muž s hlavou žáby, jako muž s hlavou urea (brejlovce), jako
opice, jako lev krčící se na podstavci. V pozdějším období Amon byl
zobrazován více jako beran s rohy směřujícími dovnitř, jako symbol
úrodnosti. Manželka Amona byla bohyně Mut a jejich syn byl
sluneční bůh Chonsu
Mgr. Lenka Vlčková
Praha
1981
VŠ obor pedagogika a vzdělávání , kurz
Zdravotník zotavovacích akcí a BOZP, praxe s dětmi
14 let
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
vedoucí úseku akreditace vzdělávacích programů
panna
bramborové knedlíky se špenátem
Pretty women
obrázkový časopis
lyžování, snowboard, sguash, aerobic, kolo, gaučink
1996 - dítě, 1997 - vedoucí
praktikantka, pak oddílová vedoucí, nyní sportovní
Jméno
Bydliště
Rok narození
Vzdělání
Zaměstnání
Znamení
Nejoblíbenější jídlo
Nejoblíbenější film
mám ráda zábavu a ráda ji připravuji i pro ostatní
Nejoblíbenější kniha
Nejoblibenější sport
Poprvé na táboře
Funkce na táboře
Proč jezdím na tábor
Mariana Zeykanová
Praha
25.10.1991
studuji na OA Holešovice, co se týká zkušeností
s dětmi - již třetím rokem se starám o 1. oddíl
a zatím všechno zvládám:)
student
Štír
Sním všechno, nejsem vybíravá,,,
Ray, Click - Život na dálkové ovládání,
U pokladny stál
žádná není,,,,
Basketbal
2003, poprvé jako dítě
Oddílová vedoucí
Protože to tam mám ráda, baví mě to, a je tam
skvělá parta.

Podobné dokumenty