Valná hromada ALT Q 2010 (osnova zápisu)

Komentáře

Transkript

Valná hromada ALT Q 2010 (osnova zápisu)
Zápis z jednání Valné hromady Asociace lodní třídy
Optimist (ALT Q)
Nechranice 27.9 2014 začátek 19:30h
VH řídil Rostislav Mareček, zapisoval Vladimír Dvořák
Přítomní: seznam přítomných a zástupců Příloha č. 1, celkem hlasů 78 hlasů.
Delegáti předložili plné moci k zastupování na VH.
Schválení programu VH.
Volba členů volební komise
Přihlášení a představení kandidátů do výboru ALT Q
Volba nového výboru ALT Q
Zpráva pokladníka a revizní komise
Projednání návrhů termínů pohárových závodů a MČR 2015
Schválení návrhu podmínek pro zařazení závodníka ALT Q do SPS – podklad
pro jednání KM ČSJ
8. Vyhlášení výsledků voleb výboru ALT Q
9. Přihlášení a představení kandidátů kontrolní komise ALT Q
10. Volba kontrolní komise ALT Q
11. Schválení návrhu pravidel pro pořádání pohárových závodů – Jiří Himmel
12. Diskuse
13. Vyhlášení výsledků voleb kontrolní komise ALT Q
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Předem ohlášené návrhy změny programu:
 žádné
Na místě ohlášený návrh změny programu:
 žádné
1. Úvod – schválení programu
Rostislav Mareček
Rosťa Mareček přečetl program a navrhl hlasovat o programu:
Hlasování:
pro 78
proti 0
zdržel se 0
VH schválila program.
2. Volba členů volební komise
Rostislav Mareček
Do volební komise se přihlásili:
Zdeněk Kebl
Vojtěch Lambl
František Švík
František Viták
O volební komisi hlasoval výbor jako o celku.
Hlasování:
pro 78
proti 0
zdržel se 0
VH schválila volební komisi.
Valná hromada ALT Q, Nechranice 27.9. 2014
Strana 1
3. Představení jednotlivých kandidátů
Rostislav Mareček
O práci ve Výboru AltQ se ucházeli a představili se:
Tomáš Hála - Kladno
Pavel Schwarz - Praha
Jan Nevelöš - Štětí
Antonín Mrzílek - trenér SPS Q
Jiří Himmel - Nechranice
Tomáš Altmann - Plzeň
Pavel Konopík - Brno
Ondřej Klimeš - Plzeň
Volby probíhali následujícím způsobem:
- Každý kandidát dostal přidělené číslo odpovídající pořadí podle abecedy
- Každý delegát VH dostal orazítkovaný lístek, na který mohl napsat maximálně pět
pořadových čísel kandidátů
- Volba proběhla tajně vložením do urny
- Volební komise sečetla hlady a vytvořila pořadí dle počtu hlasů
4. Zpráva pokladníka a revizní komise
Vladimír Dvořák
Zprávu hospodáře přednesl Vladimír Dvořák.
VH vzala na vědomí zprávu hospodáře.
Zprávu revizní komise přednesl
Hospodaření AltQ je vedeno plně přes transparentní účet https://www.fio.cz/scgibin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2800322808
Revizní komise nevyužila v roce 2014 svého práva revidovat rozhodnutí Výboru AltQ.
VH vzala na vědomí zprávu revizní komise.
Valná hromada ALT Q, Nechranice 27.9. 2014
Strana 2
5. Projednání návrhu termínů pohárových závodů a MČR 2015
Rostislav Mareček
Rostislav Mareček předložil návrh termínů a míst pohárových závodů a MCŘ na rok 2015:
Předběžné termíny MČR a pohárových závodů 2015 ALT Q
MČR
27. - 30.8. MČR
31.10. - 1.11. MČR TEAM RACE
Nechranice
Vltava
YC CERE
YC CERE
Rozkoš
Nové Mlýny
Lipno - Černá v Pošumaví
Lipno - Lipno n.Vltavou
Nové Mlýny
Nechranice
TJ Slavia Česká Skalice
YC Dyje
JK Černá v Pošumaví
YC Lipno
YC Dyje
YC Nechranice
Máchovo jezero
V.Dářko
Dvořiště
Lipno - Lipno n.Vltavou
V.Dářko
Jesenice
Jachtklub Česká Lípa
Jachtklub V.Dářko
YC Dvořiště - Lišov
YC Lipno
Jachtklub V.Dářko
Jachtklub Cheb
Brno
V. Dářko
Brno
V. Dářko
Plumlov
Brno
YC Brno
Jachtklub V. Dářko
YC Brno
Jachtklub V. Dářko
YC Prostějov
YC Brno
PWLLHELLI
Anglie
Kamien Pormorski
Polsko
POHÁR ČR ALT Q (P4)
2. - 3.5.
23. - 24.5.
6. - 7.6.
5. - 6.9.
19. - 20.9.
26. - 27.9.
Jarní premiéra I.
Velká cena YC Dyje
Cena Šumavy I.
Borůvková regata
Modrý hrozen
Český pohár www.najachtu.cz
ČESKÝ POHÁR ALT Q (P3)
25.- 26.4.
16. - 17.5.
30. - 31.5.
13. - 14.6.
11. - 12.7.
12. - 13.9.
Optimistický Mácháč
Májový pohár
Jihočeský pohár
O pohár starosty
Bambusová regata
Švestková regata
MORAVSKÝ POHÁR ALT Q (P3)
25. - 26.4.
16. - 17.5.
20. - 21.6.
11. - 12.7.
1. - 2.8.
10.-11.10.
Krajský přebor
Májový pohár
Veletržní regata
Bambusová regata
Modrá stuha
Memoriál Jana Sedláka
ME
16. - 24.7. European Championship
MS
16. - 25.8. World Championship
IODA
(na které brán ohled)
2. - 5.4. Garda Meeting
Garda
8. - 10.5. South East European Open Q Cup Palič
28. - 31.5. Dutch Youth Regata
Workum
Valná hromada ALT Q, Nechranice 27.9. 2014
Itálie
Srbsko
Holandsko
Strana 3
Pavel Schwarz předložil z důvodu blízkosti termínů MS a MČR následující protinávrh změny
termínu MČR:
- Poslední víkend o prázdninách se místo MČR pojede závod Poháru AltQ a místo
posledního Poháru AltQ na Nechranicích se pojede MČR.
Hlasování o protinávrhu:
pro 34
proti 38
zdržel se 4
VH neschválila protinávrh. VH odsouhlasila původní návrh.
6. Schválení návrhu podmínek pro zařazení závodníka ALT Q do SPS –
podklad pro jednání KM ČSJ
Antonín Mrzílek
Pravidla pro výběr členů SPS ČSJ
I. Složení SPS
1. Návrh složení družstva připraví trenér SPS na základě žebříčku ALT Q
v listopadu a v červenci. Návrh schvaluje Výbor ALT Q.
2. Počet členů SPS Q je 15. 10 členů na základě žebříčku ALT Q a 5 doplní trenér
SPS, zejména s přihlédnutím k výsledkům na zahraničních závodech.
3. Na akce SPS je možno přibrat další závodníky, pokud je to vhodné vzhledem
k náplni tréninku.
4. Během července bude družstvo pozměněno – na druhé pololetí nebudou
zařazeni závodníci, kteří jezdí posledním rokem na Q a naopak budou zařazeni
perspektivní závodníci na základě výsledků prvního pololetí.
II. Povinnosti členů SPS ČSJ
1. Potvrdit zájem o členství v SPS a účast nejméně na 2 akcích za pololetí a
zaplatit zálohu 2000Kč/akci, která bude zúčtována po každé akci.
2. Být členem ČSJ a ALT Q.
Hlasování:
pro 78
proti 0
zdržel se 0
VH schválila návrh.
7. Vyhlášení výsledků voleb výboru ALT Q
Vladimír Dvořák
Vladimír Dvořák přednesl výsledky voleb:
Himmel Jan
61 hlasů
Nevelöš Jan
61 hlasů
Schwarz Pavel
55 hlasů
Altmann Tomáš
54 hlasů
Konopík Pavel
36 hlasů
Toto je i složení nového Výboru AltQ.
Další počet hlasů:
Mrzílek Antonín
Hála Tomáš
Klimeš Ondřej
35 hlasů
26 hlasů
4 hlasy
Záznam volební komise je Přílohou č. 2
Valná hromada ALT Q, Nechranice 27.9. 2014
Strana 4
8. Přihlášení a představení kandidátů kontrolní komise ALT Q
Rostislav Mareček
O práci v Kontrolní a revizní komis AltQ se ucházeli a představili se:
Michal Kučera - Lanškroun
Tomáš Hála - Kladno
Martin Žižka - Štětí
Petr Wehrenberger – Kladno
Vojtěch Lambl
Na VH byl předložen návrh na změnu počtu členů Kontrolní a revizní komise ze 3 na 5 členů.
Hlasování o protinávrhu:
pro 34
zdržel se 6
proti 38
VH neschválila protinávrh. Počet členů Kontrolní a revizní komise zůstává 3.
9. Volba kontrolní komise ALT Q
Volby probíhali následujícím způsobem:
- Každý kandidát dostal přidělené číslo odpovídající pořadí podle abecedy
- Každý delegát VH dostal orazítkovaný lístek, na který mohl napsat maximálně pět
pořadových čísel kandidátů
- Volba proběhla tajně vložením do urny
- Volební komise sečetla hlady a vytvořila pořadí dle počtu hlasů
10.Schválení návrhu pravidel pro pořádání pohárových závodů
Jiří Himmel
Hlasování o návrhu:
Valná hromada ALT Q, Nechranice 27.9. 2014
pro 70
proti 1
zdržel se 7
Strana 5
VH schválila návrh.
11.Diskuse
Pavel Schwarz upozornil na situaci, kdy se některá témata projednávají na VH opakovaně. To
je dáno pravidelnou generační obměnou členů AltQ.
Antonín Mrzílek upozornil, že současné web stránky www.optimist.cz jsou technologicky
zastaralé a tlumočil nabídku Michala Klimenta na výrobu nových stránek. Platba za stránky
by byla 2000.-Kč ročně a instalační poplatek 1000.-Kč.
VH umožnila novému Výbor AltQ výměnu současného webu.
Antonín Mrzílek dále informoval o založení Facebook stránek
https://www.facebook.com/#!/CZEOptimist?fref=ts
Karel Bauer navrhl Výboru AltQ aby hledalo cestu jak motivovat pořadatele aby přihlašování
na závody probíhalo předem přes web. Tím by se ušetřilo spoustu času při registraci.
Vojta Lambl doplnil, že podmínkou nutnou pro větší využití webu pro přihlašování je to aby
přihlášení přes web již nemuseli opakovaně vyplňovat manuálně přihlášku na závodech.
Vojta Lambl v rámci „měřičského okénka“ nabídl možnost kontroly lodí pro závodníky, kteří
se budou účastnit ME a MS. Vojta vypracuje pro závodníky a doporučení jak loď připravit.
12.Vyhlášení výsledků voleb kontrolní komise ALT Q
Vladimír Dvořák
Vladimír Dvořák přednesl výsledky voleb do Kontrolní a revizní komise:
Žižka Martin
61 hlasů
Lambl Vojtěch
46 hlasů
Wehrenberger Petr 41 hlasů
Toto je i složení nové Kontrolní a revizní komise AltQ.
Další počet hlasů:
Hála Tomáš
Kučera Michal
35 hlasů
18 hlasů
Záznam volební komise je Přílohou č. 3
Valná hromada ALT Q, Nechranice 27.9. 2014
Strana 6
Příloha č. 1 Presenční listina
Valná hromada ALT Q, Nechranice 27.9. 2014
Strana 7
Valná hromada ALT Q, Nechranice 27.9. 2014
Strana 8
Příloha č. 2 Záznam volební komise pro Výbor AltQ
Valná hromada ALT Q, Nechranice 27.9. 2014
Strana 9
Příloha č. 3 Záznam volební komise pro Revizní a kontrolní
komisi AltQ
Valná hromada ALT Q, Nechranice 27.9. 2014
Strana 10

Podobné dokumenty