ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

ve formátu PDF
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
Kontakt:
Praha 5-Jinonice, U Kříže 8, PSČ 158 00
telefon: 251 080 111 (ústředna)
251 080 250-251 (sekretariát:)
fax: 251 620 294
website
Ředitel institutu
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
[email protected]
Zástupce ředitele
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
[email protected]
Tajemník ústavu
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
[email protected]
Sekretariát - Jinonice
Markéta Mrzenová
[email protected]
Monika Fučíková
[email protected]
Ing. Magda Pektorová
[email protected]
Sekretariát - Rytířská
Mgr. Renata Pohorská
[email protected]
Alumni, PR, webmaster IMS
Mgr. Karin Hofmeisterová
[email protected]
Koordinace anglojazyčných oborů
Mgr. Kateřina Papežová
[email protected]
Studijní referentka
Jana Vokatá
[email protected]
Výuka jazyků
Kabinet jazykové přípravy
[email protected]
SIMS
Studentská samospráva IMS
[email protected]
Základní charakteristiky Institutu mezinárodních studií
• Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) zodpovídá za studijní obory a programy bakalářské, magisterské a
postgraduální vyučované v českém stejně tak jako v anglickém a německém jazyce.
• V bakalářském cyklu je na IMS možné v denním studiu absolvovat studijní obor
Mezinárodní teritoriální studia
a v kombinovaném modelu studijní obory
Soudobé dějiny a
Teritoriální studia . Od školního roku 2008/2009
je na IMS dále možné absolvovat v denním modelu binacionální studijní obor Česko-německá studia /Deutschtschechische Studien ve spolupráci s Universität Regensburg .
• V magisterském cyklu provozuje IMS v denním studiu obory Americká studia, Evropská studia, Německá a rakouská
studia, Ruská a východoevropská studia a Západoevropská studia; v rámci těchto magisterských studijních oborů
je také možné ucházet se o získání tzv. malého doktorátu neboli titulu PhDr.
• V rámci cizojazyčného, školným hrazeného studia IMS garantuje ve spolupráci s University College of London
double-degree studijní obor International Masters in Economy, State and Society
IMESS , a dále školným
anglojazyčné studijní obory Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES), Central European
Comparative Studies (CECS), European Studies (ES) a Transatlantic Studies (TSA); IMS také ve dvou cyklech nabízí
každoročně letní školu Central Europe Between Germany and Russia; bližší informace na PRAREAS .
•
•
V postgraduálním cyklu IMS garantuje dva studijní programy, a to Mezinárodní teritoriální studia a Moderní dějiny
v interním/stipendijním i kombinovaném modelu.
IMS je oprávněn k habilitačnímu a profesorskému řízení v oborech Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studia.
Compiled 7.1.2016 19:21:27 by Document Globe ®
1
•
•
IMS rozvíjí intenzivní vědeckou a publikační činnost v oblasti moderních dějin a teritoriálních studií, je vydavatelem
odborného časopisu Studia Territorialia vycházejícího v rámci řady Acta Universitatis Carolinae.
Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou příznační kontextuálně, teritoriálně a metodologicky
fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí dění v těch
teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu; vybaveni základními analyticko-interpretačními
dovednostmi orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných
problémech. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se
soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak
zahraničních.
Katedry
Katedra severoamerických studií
Katedra severoamerických studií
Vedoucí:
PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, PhD.
[email protected]
doc. PhDr. Miloš Calda (garant oboru)
[email protected]
Ing. Mgr. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Jan Hornát
[email protected]
Dejan Kralj, Ph.D.
[email protected]
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.
[email protected]
doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
[email protected]
Mgr. Jana Sehnálková
[email protected]
Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Vít Fojtek, Ph.D.
[email protected]
Andrew Giarelli, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Jiří Hanuš
[email protected]
Professor Norma Hervey, Ph.D.
[email protected]
Členové katedry:
Externí vyučující:
Takashi Hosoda
Mgr. Jakub Lepš, M. A.
[email protected]
Antonin Bernard Thompson Mikes
[email protected]
Dr. Richard Nowell, Dr.
[email protected]
PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
[email protected]
doc. Ing. Jan Sýkora, M. A., Ph.D.
[email protected]
Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
[email protected]
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
[email protected]
David Lee Robbins, Ph.D.
[email protected]
Mgr. David Labus, Ph.D.
[email protected]
Interní doktorandi:
PhDr. Jakub Čeněk
Mgr. Kristýna Divišová
Mgr. Jakub El-Ahmadieh
Stephen Christensen, MA
Compiled 7.1.2016 19:21:27 by Document Globe ®
2
Mgr. Tereza Krauzová
PhDr. Maxim Kucer
Mgr. Jiří Pondělíček
Mgr. Pavla Voborníková
PhDr. Mgr. Jaroslav Zukerstein
Katedra německých a rakouských studií
Katedra německých a rakouských studií
Vedoucí:
doc. PhDr. Ota Konrád, PhD.
[email protected]
PhDr. David Emler, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.
[email protected]
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
[email protected]
Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
[email protected]
Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
[email protected]
Dr. Torsten Lorenz
[email protected]
JUDr. et PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Petr Šafařík
[email protected]
PhDr. et Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
[email protected]
Členové katedry:
Prof. Dr. Volker Zimmermann
[email protected]
Externí vyučující:
JUDr. et PhDr. Dagmar Černá, Ph.D., LL.M.
[email protected]
Prof. Dr. Susanne Hilger
[email protected]
Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
[email protected]
Pd. Dr. Sabine Mecking
[email protected]
PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Radka Šustrová
[email protected]
PhDr. Martin Valenta, Ph.D.
[email protected]
Prof. Dr. Falk Wiesemann
[email protected]
Hakim El Ghazali
[email protected]
PhDr. Petra Baštová
[email protected]
PhDr. Monika Březinová
[email protected]
PhDr. Michal Dimitrov
[email protected]
PhDr. Pavel Dvořák
[email protected]
Mgr. Andreas Goffin, B.A.
[email protected]
Interní doktorandi:
Compiled 7.1.2016 19:21:27 by Document Globe ®
3
Ing. Lukáš Janura
[email protected]
Ing. Pavla Kačmárová
[email protected]
Mgr. Jan Lomíček
[email protected]
Mgr. Tomáš Malínek
[email protected]
PhDr. Romana Mynaříková
[email protected]
Mgr. Kateřina Papežová
[email protected]
PhDr. Ondřej Picka
[email protected]
Mgr. Anna Celine Pust-Petters, BA
[email protected]
Mgr. Tomáš Renner
[email protected]
PhDr. Petr Šafařík
[email protected]
Mgr. František Štambera
[email protected]
Mgr. Barbora Veselá
[email protected]
Mgr. Mikuláš Zvánovec
[email protected]
Katedra ruských a východoevropských studií
Katedra ruských a východoevropských studií
Vedoucí:
PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
[email protected]
Maria-Alina Asavei, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D.
[email protected]
Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
[email protected]
PhDr. Marek Pečenka
[email protected]
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
[email protected]
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
[email protected]
František Šístek, Ph.D.
[email protected]
Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
[email protected]
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
[email protected]
PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
[email protected]
Mgr. Jakub Andrle
[email protected]
Adrian Brisku, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.
[email protected]
Mgr. Martin Čížek, Ph.D.
[email protected]
Mgr. Věra Exnerová, Ph.D.
[email protected]
Členové katedry:
Externí vyučující:
Compiled 7.1.2016 19:21:27 by Document Globe ®
4
PhDr. Eva Irmanová, CSc.
[email protected]
PhDr. Vladimír Kadlec
[email protected]
Mgr. Ondřej Klípa
[email protected]
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
[email protected]
Mgr. Lenka Kopřivová
PhDr. Miroslav Kouba
[email protected]
Efi Maniati
[email protected]
Francesca Mazzali
[email protected]
PhDr. Petr Novák
[email protected]
PhDr. Štěpán Pellar
[email protected]
Mgr. Kamil Pikal
[email protected]
Mgr. Jan Procházka
[email protected]
Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.
[email protected]
Mgr. Barbora Skálová
[email protected]
PhDr. Miroslav Šesták, CSc.
[email protected]
PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
[email protected]
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Tereza Vorlová
[email protected]
PhDr. Petr Balla
[email protected]
Mgr. Jindřich Čeladín
[email protected]
Mgr. Daniel Heler
[email protected]
Mgr. Karin Hofmeisterová
[email protected]
Mgr. Miroslava Jasenčáková
[email protected]
Mgr. Tomasz Jedruchów
[email protected]
Mgr. Nikola Karasová
[email protected]
PhDr. Jiří Kocián
[email protected]
Mgr. Yevhen Kutsenko
[email protected]
PhDr. Václav Lídl
[email protected]
Mgr. Olga Lukešová
[email protected]
Mgr. Barbora Prokopová
[email protected]
Mgr. Oleg Shenshyn
[email protected]
Mgr. Matěj Sviták
[email protected]
Mgr. Jan Šindelář
[email protected]
Mgr. Brianna N. Tichý
[email protected]
Mgr. Kateřina Volná
[email protected]
Interní doktorandi:
Katedra evropských studií
Katedra evropských studií
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
[email protected]
Členové katedry:
Compiled 7.1.2016 19:21:27 by Document Globe ®
5
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
[email protected]
Prof.. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
[email protected]
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
[email protected]
Pauli Bauer, M.A., Ph.D.
[email protected]
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
[email protected]
Mgr. Lucia Najšlová, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Jiří Rak
Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
[email protected]
Mgr. Jan Váška
[email protected]
Mitchell Young, Ph.D.
[email protected]
Mats Braun, Ph.D.
[email protected]
Dr. Alan Butt-Philip
[email protected]
Mgr. Jan Fischer
[email protected]
PhDr. Jan Hauser
[email protected]
RNDr. Radek Hendrych
[email protected]
Mgr. Eva Kordová. Ph.D.
[email protected]
Prof. Iain McLean
[email protected]
Externí vyučující:
Prof. Christian Lequesne
Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.
Dr. Scot Peterson
[email protected]
Ing. Tereza Svačinová
[email protected]
PhDr. Traian Urban
[email protected]
Interní doktorandi:
Mgr. Tomáš Juhás
Mgr. Lucie Kadlecová
[email protected]
PhDr. Martin Mejstřík
[email protected]
PhDr. Barbora Menclová
[email protected]
Mgr. et Mgr. Markéta Rossmanithová
[email protected]
Martin Michelot, M.A.
Mgr. Jana Šrámková
[email protected]
PhDr. Petr Witz
Compiled 7.1.2016 19:21:27 by Document Globe ®
6

Podobné dokumenty

ve formátu PDF

ve formátu PDF IMS rozvíjí intenzivní vědeckou a publikační činnost v oblasti moderních dějin a teritoriálních studií, je vydavatelem odborného časopisu Studia Territorialia vycházejícího v rámci řady Acta Univer...

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF IMS rozvíjí intenzivní vědeckou a publikační činnost v oblasti moderních dějin a teritoriálních studií, je vydavatelem odborného časopisu Studia Territorialia vycházejícího v rámci řady Acta Univer...

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF (školitel: doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph.D.) Mgr. Barbora Prokopová ([email protected]) Obor: Mezinárodní teritoriální studia Téma: Nová podoba ruské propagandy: informační válka prizm...

Více

IPIN - Calendar Details

IPIN - Calendar Details ALEXANDROVA Ekaterina

Více