Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
Výukový materiál
zpracovaný v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084
Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: 6 A
Číslo: VY_32_INOVACE_BIO_1ROC_14
Předmět:
Biologie a ekologie
Ročník: 1.PK
Klíčová slova: buněčná teorie, buňka, povrchové struktury, jádro
Anotace: Buňka je základní stavební jednotkou živých
organismů. Vykonává všechny základní děje a je
schopna rozmnožování.
Jméno autora: Mgr. Michaela Dvorská
Adresa školy: Střední škola zemědělská, Osmek 47
750 11 Přerov
Buňka
 je základní stavební a funkční jednotkou všech živých
organismů
 vykonává základní životní funkce
 obsahuje soubor genetických informací
 umožňuje rozmnožování
 schopna samostatného života
http://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/thumb/4/4e/Blausen_02
08_CellAnatomy.png/572pxBlausen_0208_CellAnatomy.png
Buňka
 V r. 1655 Robert Hooke
 poprvé popsal rostlinnou buňku
 pozoroval korkové buňky
 označil je jako cellulae - buňky
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rob
ertHookeMicrographia1665.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jan_
Baptist_van_Helmont_portrait.jpg
17. století
 Marcello Malpighi – pozoroval živočišné buňky
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Marc
elloMalphigiMiall.jpg
30. léta 19. století –
buněčná teorie
 Jan Evangelista Purkyně
 Mathias Shleiden (botanik)
 Theodor Schwann (zoolog)
http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Matthias_Jacob_Schleiden.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Th
Struktura buněk
 1. základní cytoplazma
 2. povrchové struktury
 3. buněčné jádro
 4. cytoplazmatické struktury (organely)
 5. cytoskelet
 6. buněčné inkluze
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fluo
rescentCells.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Animal_Cell.svg
1. Základní cytoplazma (č. 11 viz. obr.)
 Je ohraničena cytoplazmatickou membránou
 Tvořena převážně vodou
 Je bezbarvá
 Podobá se bílku
http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Biological_cell.svg
2.Povrchové struktury
a. Cytoplazmatická membrána
 Základní povrchová struktura každé buňky
 Z okolního prostředí vybírá a přijímá důl. látky
 Látky škodlivé vylučuje
 Je polopropustná – vybírá jen některé látky, prvky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CellMembraneDrawing_numbered.jpg
b. Buněčná stěna (na obr. zelená)






Mají buňky rostlinné a buňky bakterií
Mají stavební a ochranou funkci
Je tvořena převážně celulózou
Bývá často prostoupena min. solemi
Př. Inkrustovaná – SiO2
Impregnovaná CaCO3
http://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/7/7c/Eukaryota_cell_stru
cutre.PNG
Komunikace mezi buňkami
 Zprostředkovávají mezi buňkami tzv.
PLAZMODESMATA
 Jemná plazmatická vlákna
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apo
plast_and_symplast_pathways.svg
3.Jádro (nucleus, karyon)
 Jaderná hmota buňky vzniká postupnou kondenzací
NK v cytoplazmě
 1. Jádro neohraničené jader. membránou
 Př. Bakterie
 2. Jádro ohraničené JM
 Př. R, H, Ž, Č
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blausen_0
212_CellNucleus.png
Funkce jádra
 Řídící
 J je místem genetické informace
 J. membrána – dvě vrstvy obsahující póry
 Póry umožňují výměnu látek mezi jádrem
a cytoplazmou
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diag
ram_human_cell_nucleus.svg
 Nejvýznamnější strukturou jádra jsou chromozomy
 Soustřeďují v sobě většinu DNA
http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Examples_of_mammalian_chromo
somes.jpeg
 Jsou pentlicovité útvary – dvouramenné
 Uprostřed se nachází centromera
 Ramena jsou tvořena dvěma chromatidami
http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Chromosomes.JPG
 Počet chromozomů v jádře je pro každý druh
buňky typický a stálý
http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Chromosom.svg
Použité zdroje:
 PHROOD. www.wikimedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný na
WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromosom.svg
 GARCÍA, Luis Fernández. www.wikipedia.org [online]. [cit. 18.9.2013].
Dostupný na WWW:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:RobertHookeMicrographia1665.jpg

MIALL, L C. www.wikipedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný na
WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:MarcelloMalphigiMiall.jpg
 HOFFMANN, Rudolph. www.wikipedia.org [online]. [cit. 18.9.2013].
Dostupný na WWW:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jan_Evangelista_Purkyne_2.jpg

SCHENK, Carl. www.wikimedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný na
WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matthias_Jacob_Schleiden.jpg

GEYMAYER, Peter. www.wikipedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný
na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Theodor_Schwann_Litho.jpg

AUTOR NEUVEDEN. www.wikipedia.org [online]. [cit. 18.9.2013].
Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:FluorescentCells.jpg

KELVINSONG. www.wikipedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný na
WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Animal_Cell.svg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Dvorská
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Použité zdroje:

DAEDALUS. www.wikipedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CellMembraneDrawing_numbered.jpg

AUTOR NEUVEDEN. www.wikipedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný na
WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Eukaryota_cell_strucutre.PN
G

JACKACON. www.wikipedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný na WWW:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apoplast_and_symplast_pathways.svg

BLAUS, Bruce. www.wikipedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný na WWW:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blausen_0212_CellNucleus.png

RUIZ, Mariana. www.wikipedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný na WWW:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_human_cell_nucleus.svg

GRAPHODATSKY. www.wikimedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný na
WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Examples_of_mammalian_chromosomes.j
peg

RLAWSON. www.wikimedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromosomes.JPG

PHROOD. www.wikimedia.org [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromosom.svg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Dvorská
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Podobné dokumenty

Methanol - Condak.net

Methanol - Condak.net Dipólový moment 1,69 D (plyn) Měrné teplo 2495 J/(kg•K) Bezpečnost

Více

Stavba buněčné stěny

Stavba buněčné stěny Buněčná stěna může sloužit jako depo metabolizovatelných polysacharidů a depo apoplastického vápníku, který po stimulaci specifickými podněty může přecházet jako tzv. druhý posel do cytoplazmy a zd...

Více

Vypracované otázky - Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK

Vypracované otázky - Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK fenotypem (žlutá semena), mělo v F3 generaci převážně dominantní, ale i recesivní fenotyp. Mendel z těchto pokusů odvodil, že fenotypový poměr 3 : 1 v F2 generaci je podmíněn genotypovým poměrem 1 ...

Více

Buňka

Buňka Nejdůležitější složkou jádra jsou molekuly DNA. Jedna molekula DNA v jádře se nazývá chromozom. U každého druhu organismů je přesně dáno, kolik chromozomů bude obsaženo v buněčném jádře. U buněk na...

Více

Rostlinná buňka jako osmotický systém

Rostlinná buňka jako osmotický systém způsobenému rozpuštěnými látkami. Čím vyšší je koncentrace látek v roztoku (např. šťávy vakuol), tím vyšší je osmotický tlak a tím nižší (více negativní) je osmotický potenciál. Osmotický potenciál...

Více

smyslové orgány - ZŠ a MŠ Brno, Milénova

smyslové orgány - ZŠ a MŠ Brno, Milénova 1. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_of_the_Human_Ear_blank.svg 2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_skull_side_simplified_(bones).svg 3. http://commons.wikimedia.org/wiki/F...

Více