Cyklistika Infrastruktura v Evropě

Komentáře

Transkript

Cyklistika Infrastruktura v Evropě
Ing. Jaroslav Martinek
Autor originální prezentace: Jörg Thiemann-Linden
4. Cyklistická infrastruktura v Evropě
Central MeetBike / Expert Seminar
Převzato z originálu: Cycling Facilities in Europe Signs of Acceptance
by Low Cost; Pardubice 22.2.2012
1
Obsah
1. Cyklistická zařízení
typy, v extravilánu, údržba
2. Parkování jízdních kol
v centru města, v hustém osídlení
3. Zklidňování dopravy
otázka bezpečnosti, rychlostní limity, směšování druhů dopravy
2
Úvod: Pohled uživatele
• Ostatní lidé jezdí na kole
• Rychlé a jednoduché z A do B
• Cítit se bezpečně – podmínka
pro využití jízdního kola v
každodenním životě (poté, co
máme dobré zkušenosti s
použitím kola ve volném čase)
• Cyklistika je zábava!
• Viditelné znaky společenské a
politické přijatelnosti cyklistiky
• Kvalita infrastruktury –
udržuje potenciál
•
3
Cyklistická zařízení
1. Vybalancovaný veřejný prostor
2. Základní typy (od smíšení po separaci)
mixing to separation)
- cyklistická ulice
- “doporučený cyklistický pruh“
- cyklistický pruh
- cyklistická stezka
3. Nové prvky
4. Údržba
Hannover:
5. V extravilánu
Former mandatory cycle path; new cycle lane
4
Nová generace průvodců – rad
Od FGSV e.V. – Německá dopravní a silniční výzkumná asociace
Základy pro ERA: 2010: RASt 06 Průvodce návrhem silnic:
„… navrhovat silnici ze stran ne od prostředku“
5
Ascain - možná silniční křižovatka
6
6
Víceúčelovýní
Pruh
Cyklistický
pruh
Cyklistická
stezka
7
Výběr odpovídajícího cyklistického zařízení
Kritéria pro předvýběr
(podrobně bude vysvětleno ve
stavebním plánu)
• Frekvence motorových
vozidel za den
• Rychlost vozidel(V85)
I – smíšené
II smíšené s asistencí
III potenciální separace
IV separace
8
9
Cyklistické pruhy
• Viditelnost!
• Rychlé a snadné cestování, lacinější než výstavba
cyklistických stezek
• Dostatek prostoru na křižovatkách
• Samovysvětlující design
• Postih parkování!
9
V extravilánu
• Separace z důvodu rychlosti
(ale nutný dlouhý čas pro vytvoření
sítě – priority?)
• Cyklistické pruhy v extravilánu ?
(ne v SRN , ale v CH, NL, BE, FR)
• Rychlostní limit 60-70 km/h
na vedlejších silnicích bez
cyklistických zařízení?
• Zaměření na vjezdy do vesnic
10
Silniční separátor - pro křížení a odbočování
• Křížení ve 2 fázích
• Náhrada SSZ
• Nutné na dvoustranných
cyklistických stezkách
CMB Expert Seminar, Pardubice,
22nd February 2012
11
Značky pro zviditelnění
Například: předsunutý box,
nepřímé odbočování,
obecně obarvený pruh
CMB Expert Seminar, Pardubice,
22nd February 2012
12
12
V budoucnosti – plánování orientované na kapacitu?
13
Holandská „Nová tradice“ cyklistických ulic
a dálnic
Důvody pro národní Cyklistický
dálniční (silniční) program:
-Zvýšení komunitní (příměstské)
cyklistiky
-zIepšení zdraví
-Snížení zátěže veřejné dopravy ve
špičkách
- předcházení kongescím
14
14
Mosty, hodnota kilometrů cyklistických stezek
15
15
Tunely, hodnota kilometrů cyklistických stezek
16
16
Rekreační trasa pro inlinisty a cyklisty
(Flämingskate, značené jako cyklistická ulice )
17
17
Greenways na bývalém tělese železnice
18
Kodaň, „Green Wave“,
cyklistické dálnice
19
Žádní projíždějící cyklisté na malých okružních
křižovatkách
(ale mnoho chyb v detailním návrhu !)
Gdansk bicycle roundabout
20
Požadavky pro parkování jízdních kol
• Stabilita: pro uzamčení jízdního kola, žádný klip na přední
kolo
• Správné umístění blízko obchodů
• Suché pod střechou (pokud parkujete delší dobu)
• Proti zlodějské: osvětlené v temné zóně (hlídané
parkování)
21
Sousedské cyklistické garáže
Utrecht, Rotterdam (NL), Antverpy (BE)
• Síť komunitních garáží (skříně, nové přístřešky, bývalé obchody )
• Organizováno městskou společností pro garáže úřadu veřejné správy
.
• Utrecht / Antverpy : financování ze zdrojů pro městské garáže
(vzhledem k zájmu veřejnosti k odstranění překážek používání
jízdních kol )
22
22
Kodaň – hlavní město „pekařských kol“
Každá 4. Rodina s dětmi v centru Kodaně má jedno z nich
1 skříňka pro 4 čtyřkolky na 1 parko
místě pro auto
23
Pedelec (jízdní kolo elektromotorem) –
parkování na pracovních místech
solární plnící stanice
CMB Expert Seminar, Pardubice,
22nd February 2012
24
Kapacitní problémy parkování
(Münster, DE); Červený koberec – pro chodce (Groningen, NL)
25
Parkování v centru města
většinou zdarma ; Apeldoorn, Den Haag (NL), Münster (DE)
26
Nová železniční stanice Alphen a.d.Rijn, NL (2010)
30,000 obyvatel, hlídané parkoviště + zdarma parkování v „cyklistickém
jablku“
27
Houten, NL (2011); 50,000 obyvatel
3200 kapacita jízdních kol ve staniční hale
28
28
Smysluplnost pravidla, žádná výjimka
Rychlostní limit
30 km/h.
Blízko k
rychlosti cyklistů
Důvody
(z info o
nových pravidel
silničního
provozu ve Francii):
CMB Expert Seminar, Pardubice,
22nd February 2012
29
Nová právní úprava na ulicích Francie
Formální statut
ulice
maximální
rychlost
podíl na
provozu/místní
funkce
Francouzská pravidla silničního
provozu od roku 2008
CMB Expert Seminar, Pardubice,
22nd February 2012
„Zone de rencontre“
•Švýcarsko
•Belgie
• Francie
30
Hierarchie ulic:
Samovysvětlující silnice
30 km/h na většině
(EP 2011: „pravidlo, výjimka)
50/70 km/h na některých ulicích
(s cyklistickými zařízením)
Některé Zóny pro pěší a Zóny 20 km/h
Klíč pro dobré podmínky pro cyklistiku:
>> dostatek prostoru pro všechny druhy dopravy
>> nízká rychlost pro motorizované druhy
CMB Expert Seminar, Pardubice,
22nd February 2012
31
Námětí se sdíleným prostorem
Duisburg / Ulm / Lüneburg (DE), Haren (NL)
Rychlost podle rychlosti cyklistů
CMB Expert Seminar, Pardubice,
22nd February 2012
32
Smíšení různých druhů dopravy v mírové
koexistenci
CMB Expert Seminar, Pardubice,
22nd February 2012
33
Respektujte potřeby chodců!
Klidné společné užívání:
•Společné “zelené stezky” s
chodci, dostatek prostoru
•Avoiding (mountain) bike
routes on high level hiking
paths
•Otázka rychlosti cyklistů
•Parkování jízdních kol a tělesně
postižení chodci
34
Děkuji za pozornost
Ing. Jaroslav Martinek
+420 602 503 617
[email protected]
35

Podobné dokumenty

pracovní dokument

pracovní dokument 1. Zvýšit podíl cyklisticky na přepravních výkonech na 10% do roku 2015 (v průměru na celou ČR). 2. Snížit úmrtnost cyklistů o 50% do 2015 (viz EU) 3. Podpořit cyklistiku jako jeden z rovnocenných ...

Více

Test elektrokol 2016 - Elektrokola Lectron

Test elektrokol 2016 - Elektrokola Lectron „no a co, takových je“ – říkali jsme si. Ale jako off road je použitelný asi tak jako přerostlá salonní limuzína na autocross. A to ze stejného důvodu. Rám kola, který je neuvěřitelně dlouhý, zásad...

Více