Katalog

Komentáře

Transkript

Katalog
EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.
Via Pacinotti, 32
36040 Brendola (VI), Itálie
Tel: +39 0444 706811 - Fax: +39 0444 706950
Závody: Cles, Brendola
[email protected]
www.ebaraeurope.com
kód: 479705344 - 03/09
GENERÁLNÍ KATALOG
EBARA PUMPS EUROPE
Generální katalog
Tvůj život. Naše kvalita. Po celém světě.
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 1
OBSAH
Samonasávací odstředivá čerpadla nerezová (AISI 304)
JES - JE
2
Samonasávací odstředivá čerpadla nerezová (AISI 304)
JESX-JEX
4
Samonasávací odstředivá čerpadla litinová
AGE-AGF
6
Samonasávací odstředivá čerpadla litinová
AGA-AGC
8
Odstředivá čerpadla s jedním oběžným kolem nerezová (AISI 304)
CD
10
Odstředivá čerpadla se dvěmi oběžnými koly nerezová (AISI 304)
2CD
15
Odstředivá čerpadla s jedním oběžným kolem nerezová (AISI 304)
CDX
19
Odstředivá čerpadla se dvěmi oběžnými koly nerezová (AISI 304)
2CDX
24
Horizontální vícestupňová čerpadla
MATRIX
29
Periferální čerpadla litinová
PRA
39
Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla
COMPACT
41
Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla
CVM
43
Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla
MULTIGO
45
Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla litinová, nerezová (AISI 304, AISI 316)
EVM
47
Odstředivá čerpadla s otevřeným kolem nerezová (AISI 304)
DWO
67
Odstředivá čerpadla s uzavřeným kolem nerezová (AISI 304)
DWC
69
Jednoduchá odstředivá čerpadla litinová
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR
74
Dvojitá odstředivá čerpadla litinová
CDA
80
Odstředivá čerpadla podle EN 733 (dříve DIN 24255),
nerezová (AISI 304 a AISI 316L)
ŘADA 3-3L
82
Monobloková odstředivá čerpadla podle EN 733 (dříve DIN 24255) litinová
MD-MMD
126
Ponorná čerpadla do vrtů 3”
SB3
135
Ponorná čerpadla do vrtů 4”
WINNER 4N
138
Ponorná čerpadla do vrtů 4” nerezová (AISI 304)
4BHS
149
Ponorná vícestupňová odstředivá čerpadla 5”
IDROGO
157
Ponorná čerpadla do vrtů 6”
SF6
159
Ponorná čerpadla do vrtů 6”
6BHE
164
Ponorná čerpadla do vrtů 8”
8BHEL
174
Ponorná kalová čerpadla
KIKA
181
Ponorná kalová čerpadla
OPTIMA
182
Ponorná kalová čerpadla nerezová (AISI 304)
BEST ONE
185
Ponorná kalová čerpadla nerezová (AISI 304)
BEST 2-3-4-5
188
Ponorná čerpadla na znečištěnou vodu
RIGHT
190
Ponorná čerpadla na odpadní vodu
DW-DW VOX
192
Ponorná čerpadla na znečištěnou vodu
DML
194
Odstředivá in-line čerpadla nerezová (AISI 304)
LPS
201
Odstředivá in-line čerpadla litinová
LPC-LPCD
207
Třírychlostní oběhová čerpadla
MR
221
Čtyřrychlostní oběhová čerpadla a elektronicky regulovaná oběhová čerpadla
ETHERMA-ETHERMA E
222
Automatické přečerpávací stanice
BEST BOX-MINIRIGHT-SANIRELEV
225
Tlakové stanice s jedním čerpadlem
1GP
227
Tlakové posilovací stanice
GP
229
Tlakové posilovací stanice s frekvenčním měničem
GPE
230
Jednofázová souprava pro zvyšování tlaku (řízená měničem)
CABINET BOOSTER
231
Řídící jednotky
233
• V‰echny v˘konnostní kfiivky uvedené v tomto katalogu jsou podle ISO 9906 pfiíloha A.
1
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 2
JES-JE
SAMONASÁVACÍ ČERPADLA z AISI 304
Samonasávací ãerpadla vyrobená z nerezové oceli AISI 304 jsou vhodná pro dodávku vody,
zvy‰ování tlaku v domácnostech a malé zavlaÏovací systémy, vyprazdÀování bazénÛ a nádrÏí a pro
ãerpání ãisté vody.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 6 bar
• Maximální teplota kapaliny: 45 °C
•
•
•
•
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, pfiíruba, víko tûlesa, tûleso motoru
a kryt ventilátoru z AISI 304
• Hfiídel z AISI 303
• ObûÏné kolo z AISI 304 pro JE, z technopolymeru pro
JES
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
•
•
•
•
T.E.F.C. dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP44 (na vyÏádání IP55)
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
Tepelnou ochranu u tfiífázové verze zajistí uÏivatel
Sání 1” pro JES, 1 1/4” pro JE
V˘tlak 1”
JES
JE
TABULKA ROZMùRÒ
A
Jednofázov˘
JESM 5
JESM 6
JESM 8
Tfiífázov˘
JES 5
JES 6
JES 8
1~
181
181
181
Hmotnost
kg
L
3~
177
177
177
Rozmûry (mm)
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
Typ ãerpadla
1~
96
96
96
3~
92
92
92
5,6
5,8
6
A
Jednofázov˘
JEM 80
JEM 100
JEM 120
JEM 150
Tfiífázov˘
JE 80
JE 100
JE 120
JE 150
2
1~
209
209
209
214
B
3~
205
205
205
214
401
432
432
439
L
1~
105
105
105
110
3~
101
101
101
110
M
M1
N
N1
R
W
Hmotnost
(kg)
100
100
100
120
130
130
130
150
120
120
120
140
150
150
150
170
213,5
228,5
228,5
231
128
143
143
145,5
12
13,5
13,5
15,5
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 3
JES-JE
SAMONASÁVACÍ ČERPADLA z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
kW
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
Tfiífázov˘
230V
400V
Jednofázov˘
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
5
0,3
20
1,2
30
1,8
40
2,4
45
2,7
50
3
60
3,6
70
4,2
75
4,5
20,5
24
27,5
34
18
21
24,5
31
29,5
H = dopravní v˘‰ka
JESM 5
JESM 6
JESM 8
JEM 80
JEM 100
JEM 120
JEM 150
JES 5
JES 6
JES 8
JE 80
JE 100
JE 120
JE 150
0,37
0,44
0,6
0,6
0,75
0,88
1,1
10
10
12,5
16
20
20
31,5
450
450
450
450
450
450
450
2,1
2,4
3,0
4,7
6,4
6,7
7,6
1,5
1,9
2,25
3,3
4,5
4,7
5,9
0,85
1,1
1,3
1,9
2,6
2,7
3,3
3
28
31,5
37
-
23
26
29
33
37
41
49
29
33,5
37
44,5
15
17
20
26,5
30
34
40,5
11,5
13,5
16
-
23,5
27
30,5
37
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 4
JESX-JEX
SAMONASÁVACÍ ČERPADLA z AISI 304
Samonasávací ãerpadla vyrobená z nerezové oceli AISI 304 jsou vhodná pro dodávku vody,
zvy‰ování tlaku v domácnostech a malé zavlaÏovací systémy, vyprazdÀování bazénÛ a nádrÏí a pro
ãerpání ãisté vody.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 6 bar
• Maximální teplota kapaliny: 45 °C
•
•
•
•
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, víko tûlesa z AISI 304
• Hfiídel z AISI 303
• ObûÏné kolo z AISI 304 pro JEX, z technopolymeru pro
JESX
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
•
•
•
•
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP54 (na vyÏádání IP55)
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
Tepelnou ochranu u tfiífázové verze zajistí uÏivatel
Sání 1” pro JESX, 1 1/4” pro JEX
V˘tlak 1”
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
JESX
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
JEX
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
JEXM 80
JEXM 100
JEXM 120
JEXM 150
Tfiífázov˘
JEX 80
JEX 100
JEX 120
JEX 150
Rozmûry (mm)
B
C
H3
H4
M
M1
N
N1
R
T
W
Hmotnost
(kg)
417
417
417
445
230
230
230
250
206
206
206
216
215
215
215
240
50
50
50
55
38
38
38
40
120
120
120
140
160
160
160
180
206
206
206
203,5
PG11
PG11
PG11
PG13,5
143
143
143
145,5
10,3
10,8
11,5
14,1
4
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
JESXM 5
JESXM 6
JESXM 8
Tfiífázov˘
JESX 5
JESX 6
JESX 8
Hmotnost
(kg)
5.1
5.5
6.1
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 5
JESX-JEX
SAMONASÁVACÍ ČERPADLA z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Tfiífázov˘
Jednofázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
kW
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V
400V
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
5
0,3
20
1,2
30
1,8
40
2,4
45
2,7
50
3
60
3,6
70
4,2
75
4,5
20,5
24
27,5
34
18
21
24,5
31
29,5
H = dopravní v˘‰ka
JESXM 5
JESXM 6
JESXM 8
JEXM 80
JEXM 100
JEXM 120
JEXM 150
JESX 5
JESX 6
JESX 8
JEX 80
JEX 100
JEX 120
JEX 150
0,37
0,44
0,6
0,6
0,75
0,88
1,1
10
10
12,5
16
20
20
31,5
450
450
450
450
450
450
450
2,1
2,4
3,0
4,7
6,4
6,7
7,6
1,5
1,9
2,25
3,3
4,5
4,7
5,9
0,85
1,1
1,3
1,9
2,6
2,7
3,3
5
28
31,5
37
-
23
26
29
33
37
41
49
29
33,5
37
44,5
15
17
20
26,5
30
34
40,5
11,5
13,5
16
-
23,5
27
30,5
37
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 6
AGE-AGF
SAMONASÁVACÍ ČERPADLA litinová
Samonasávací ãerpadla vyrobená z litiny jsou vhodná pro dodávku vody, zvy‰ování tlaku v domácnosti a malé zavlaÏovací systémy, vyprazdÀování bazénÛ a nádrÏí a pro ãerpání ãisté vody.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 6 bar
• Maximální teplota kapaliny: 45 °C
• Maximální sací hloubka: 8 m
•
•
•
•
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP44
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
• Sání-v˘tlak 1”
MATERIÁL
•
•
•
•
•
Tûleso ãerpadla z litiny
Víko tûlesa z AISI 304
Hfiídel z AISI 416
ObûÏné kolo, ejektor a difuzor z technopolymeru
Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
AGE 0.50 M
AGE 0.60 M
AGE 0.80 M
AGF 0.60 M
AGF 0.80 M
Tfiífázov˘
AGE 0.50 T
AGE 0.60 T
AGE 0.80 T
AGF 0.60 T
AGF 0.80 T
Rozmûry (mm)
A
B
C
D
E
F
H
H1
H2
H3
H4
N
N1
R
W
Hmotnost
(kg)
150
150
150
180
180
352
352
352
377
377
193
193
193
191
191
17,2
17,3
17,3
10,3
10,3
99,5
99,5
99,5
127
127
8
8
8
9
9
160
160
160
185
185
122
122
122
152
152
38
38
38
33
33
3~
172,5
172,5
172,5
187,5
187,5
1~
174
174
174
189
189
110
110
110
140
140
150
150
150
180
180
111
111
111
129
129
24
24
24
12
12
8
8,5
9
11
12
6
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 7
AGE-AGF
SAMONASÁVACÍ ČERPADLA litinová
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY(podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
kW
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
Kondenzátor
µF
Vc
Q = prÛtok ãerpadla
Jmenovit˘ proud (A)
1~
230V
3~
400V
l/min
m3/h
5
0
10
0,6
20
1,2
30
1,8
40
2,4
45
2,7
14,1
14,9
16,8
11,7
20
12,7
14
15,5
9
18
H = dopravní v˘‰ka
AGE 0.50 M
AGE 0.60 M
AGE 0.80 M
AGF 0.60 M
AGF 0.80 M
AGE 0.50 T
AGE 0.60 T
AGE 0.80 T
AGF 0.60 T
AGF 0.80 T
0,37
0,45
0,6
0,45
0,6
10
10
10
10
12,5
450
450
450
450
450
2,4
2,75
2,8
3
3,7
2
2
2,1
2,1
2,4
7
1,1
1,1
1,2
1,2
1,4
32
34,5
37
33,8
42
28,4
29,9
32,7
30,2
37,9
22,4
22,8
25,6
23,5
30,7
17,6
17,9
20,5
17,3
24,8
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 8
AGA-AGC
SAMONASÁVACÍ ČERPADLA litinová
Samonasávací ãerpadla vyrobená z litiny jsou vhodná pro zvy‰ování tlaku v domácnosti, malé
zavlaÏovací systémy, zahradní systémy, mytí aut, vyprazdÀování nádrÏí a bazénÛ a pro ãerpání ãisté
vody.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak:
6 bar u AGA 0.60-0.75-1.00
10 bar u ostatních modelÛ
• Maximální teplota kapaliny: 45 °C
• Maximální sací hloubka: 8 m
•
•
•
•
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP44
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
Sání 1” u AGA 0.60-0.75-1.00, 1 1/2” u ostatních modelÛ
V˘tlak 1”
•
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla z litiny
• Víko tûlesa z AISI 304 u AGA 0.60-0.75-1.00
• Hfiídel z AISI 416 u AGA 0.60-0.75-1.00,
z AISI 303 u ostatních modelÛ
• ObûÏné kolo z technopolymeru u AGA 0.60-0.75-1.00,
z mosazi u ostatních modelÛ
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
•
•
•
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
TABULKA ROZMùRÒ
Rozmûry (mm)
Typ ãerpadla
A
Jednofázov˘
AGA 0.60 M
AGA 0.75 M
AGA 1.00 M
AGA 1.50 M
AGA 2.00 M
AGC 1.50 M
AGC 2.00 M
-
Tfiífázov˘
AGA 0.60 T
AGA 0.75 T
AGA 1.00 T
AGA 1.50 T
AGA 2.00 T
AGA 3.00 T
AGC 1.50 T
AGC 2.00 T
AGC 3.00 T
180
180
180
220
220
220
220
220
220
B
1~
405
405
405
495
508
495
508
-
3~.
405
405
405
495
495
508
495
495
508
C
D
E
F
H
H1
H2
H3
H4
M
N
N1
R
T
W
S
DNA
Hmotnost
(kg)
195
195
195
244
244
244
244
244
244
10,3
10,3
10,3
10
10
10
10
10
10
127
127
127
157
157
157
157
157
157
9
9
9
10
10
10
10
10
10
185
185
185
223
223
223
223
223
223
152
152
152
170
170
170
170
170
170
33
33
33
53
53
53
53
53
53
3~
197,5
197,5
197,5
229
229
229
229
229
229
1~
199
199
199
247
247
247
247
-
40
40
40
48
48
48
48
48
48
140
140
140
180
180
180
180
180
180
180
180
180
220
220
220
220
220
220
128,5
128,5
128,5
167,5
167,5
167,5
167,5
167,5
167,5
1~
PG11
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
-
11,8
11,8
11,8
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
9,5
9,5
9,5
9
9
9
9
9
9
G1
G1
G1
G 11/2
G 11/2
G 11/2
G 11/2
G 11/2
G 11/2
12,5
13
14
26
27
27
26
27
27
8
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 9
AGA-AGC
SAMONASÁVACÍ ČERPADLA litinová
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Tfiífázov˘
Jednofázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
AGA 0.60 M
AGA 0.75 M
AGA 1.00 M
AGA 1.50 M
AGA 2.00 M
AGC 1.50 M
AGC 2.00 M
-
AGA 0.60 T
AGA 0.75 T
AGA 1.00 T
AGA 1.50 T
AGA 2.00 T
AGA 3.00 T
AGC 1.50 T
AGC 2.00 T
AGC 3.00 T
kW
0,44
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
1,1
1,5
2,2
Kondenzátor
Jmenovit˘ proud (A)
µF
Vc
Jednofázov˘
12,5
14
20
35
40
35
40
-
450
450
450
450
450
450
450
-
3,1
4,0
5,5
8,1
9,8
8,6
10,5
-
Tfiífázov˘
230V
400V
2,1
2,8
3,6
5,3
6,3
7,9
5,8
6,8
7,9
l/min
m3/h
1,2
1,6
2,1
3,0
3,6
4,7
3,3
3,9
4,6
9
5
0,3
10
0,6
20
1,2
30
1,8
37
45
47,5
-
33,4
42,8
45
48
59
68
38,5
51
58
27,1
37,9
40,3
45,1
55,6
64,3
37
49,9
55,6
22
32
35,7
42,4
52,2
60,8
35,6
48,8
53,5
Q = prÛtok ãerpadla
45
50
60
2,7
3
3,6
H = dopravní v˘‰ka
16,5
21,9
18
29,1
27
23
38,6
37,4
35,1
47,3
45,7
42,5
55,9
54,4
51,6
33,5
32,7
31,4
46,9
46,3
44,9
50,1
49,1
47,1
80
4,8
100
6
130
7,8
160
9,6
30,8
36,4
46,4
28,7
42
43,4
27
30,5
42
26,1
38,7
40,2
22,4
33,2
35,9
19
27
32,5
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 10
CD
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
Odstfiedivá ãerpadla vyrobená z nerezové oceli AISI 304 jsou vhodná pro dodávku vody, úpravu a
zavlaÏování. Klimatizaãní systémy a ãerpání vody vãetnû mírnû agresivních kapalin.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 8 bar
• Maximální teplota kapaliny:
60 °C u CD 70/05-70/07-90/10
90 °C u jin˘ch modelÛ
110 °C u verze H a HS
•
•
•
•
MATERIÁL
•
• Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo, difuzor, víko tûlesa,
rozpûra, tûleso motoru a víko ventilátoru z AISI 304
• Mechanická ucpávka z keramiky/uhlíku/NBR
keramiky/uhlíku/FPM (u CDH)
SiC/SiC/FPM (u CDHS)
• Speciální mechanické ucpávky se dodávají na vyÏádání
• Hfiídel z AISI 303
•
•
•
T.E.F.C. dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP55
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
Sání 1 1/2” u CD 200, 1 1/4” u ostatních modelÛ
V˘tlak 1”
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
A
Jednofázov˘
CDM 70/05
CDM 70/07
CDM 70/12
CDM 90/10
CDM 120/07
CDM 120/12
CDM 120/20
CDM 200/12
CDM 200/20
Tfiífázov˘
CD 70/05
CD 70/07
CD 70/12
CD 90/10
CD 120/07
CD 120/12
CD 120/20
CD 200/12
CD 200/20
CD 200/25
1~
210
210
218
210
210
206
226
206
214
-
B
3~
206
206
218
206
206
206
226
206
214
226
298
298
328
328
298
328
356
328
356
366
H
229
229
250
229
229
229
250
229
229
250
H1
106
106
118
106
106
106
118
106
106
118
H2
123
123
132
123
123
123
132
123
123
132
L
1~
106
106
102
106
106
102
110
102
110
110
Hmotnost
M
3~
102
102
102
102
102
102
110
102
110
-
10
1~
100
100
100
100
100
100
100
100
120
-
M1
3~
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
1~
130
130
130
130
130
130
130
130
150
-
3~
130
130
130
130
130
130
130
130
150
150
N
N1
R
W
DNA
(kg)
120
120
120
120
120
120
120
120
140
140
150
150
150
150
150
150
150
150
170
170
101
101
131
131
101
101
131
131
133
138
63
63
93
93
63
63
93
93
95
100
G 1 1/4
G 11/4
G 11/4
G 11/4
G 11/4
G 11/4
G 11/4
G 11/2
G 11/2
G 11/2
9,4
10,8
14,1
12,4
10,7
13,3
17,3
12,7
16,7
17,4
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 11
CD
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ TABULKA (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
kW
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
Kondenzátor
µF
Vc
Q = prÛtok ãerpadla
Jmenovit˘ proud (A)
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V
400V
l/min
m3/h
20
1,2
50
3
80
4,8
90
5,4
110
6,6
130
7,8
160
9,6
180
10,8
210
12,6
250
15
12,5
16,1
26,6
32,4
14,6
25,1
30,5
12,5
23
28
H = dopravní v˘‰ka
CDM 70/05
CDM 70/07
CDM 70/12
CDM 90/10
CDM 120/07
CDM 120/12
CDM 120/20
CDM 200/12
CDM 200/20
CD 70/05
CD 70/07
CD 70/12
CD 90/10
CD 120/07
CD 120/12
CD 120/20
CD 200/12
CD 200/20
CD 200/25
0,37
0,55
0,9
0,75
0,55
0,9
1,5
0,9
1,5
1,8
12,5
16
31,5
20
16
31,5
40
31,5
40
-
450
450
450
450
450
450
450
450
450
-
3,1
4,6
6,5
5,6
4,6
6,9
9,7
6,3
9,8
-
2,4
3,5
5,0
4,0
3,2
4,9
7,0
4,7
7,0
8,6
1,4
2,0
2,9
2,3
1,85
2,8
4,0
2,7
4,0
5,0
20,7
28
35
30,3
-
11
18,4
24,5
31,2
27,2
20,5
29,5
37,5
-
15,9
20,5
26,5
23,6
18,7
27,1
35,3
20,6
31
38
15
22,3
18,1
26,1
34,6
20,2
30,6
37,5
19,5
16,8
24,3
33,1
19,5
29,7
36,4
15,5
22,4
31,4
18,5
28,9
35,3
13,7
19,5
28,6
17,1
27,5
33,6
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 12
CD
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady CD 70-90
70/12
70/05
70/07
12
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 13
CD
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady CD 120
13
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 14
CD
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady CD 200
14
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 15
2CD
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA SE DVĚMI OBĚŽNÝMI KOLY z AISI 304
Odstfiedivá ãerpadla se dvûmi obûÏn˘mi koly vyrobená z nerezové oceli AISI 304 jsou vhodná pro
dodávku vody, úpravu a zavlaÏování. Klimatizaãní systémy a ãerpání vody vãetnû mírnû agresivních
kapalin.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 8 bar
• Maximální teplota kapaliny:
60 °C
110 °C (2CDH)
•
•
•
•
T.E.F.C. dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP55
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
• V˘tlak 1” - Sání 1 1/4”
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo, difuzor, víko tûlesa,
rozpûra, hfiídel, tûleso motoru a víko ventilátoru
z AISI 304
• Mechanická ucpávka z keramiky/uhlíku/NBR (2CD)
keramiky/uhlíku/FPM (2CDH)
SiC/SiC/FPM (2CDHS)
• Speciální mechanické ucpávky se dodávají na vyÏádání
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
2CDM 70/10
2CDM 70/12
2CDM 70/15
2CDM 70/20
2CDM 120/15
2CDM 120/20
Tfiífázov˘
2CD 70/10
2CD 70/12
2CD 70/15
2CD 70/20
2CD 120/15
2CD 120/20
Hmotnost
Rozmûry (mm)
A
1~
210
206
226
214
214
214
B
3~
206
206
226
214
214
214
1~
363
363
375
393
375
393
3~
363
363
393
393
393
393
H
H1
H2
229
229
229
229
229
229
106
106
106
106
106
106
123
123
123
123
123
123
15
L
1~
106
102
110
110
110
110
3~
102
102
110
110
110
110
M
M1
N
N1
R
W
100
100
120
120
120
120
130
130
150
150
150
150
120
120
140
140
140
140
150
150
170
170
170
170
164
164
170
170
170
176
93
93
95
95
95
95
(kg)
1~
14
14,7
17,8
19,8
16,1
17,8
3~
14
14,7
17,8
18,8
15,8
17,5
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 16
2CD
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA SE DVĚMI OBĚŽNÝMI KOLY z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ TABULKA (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
kW
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V
400V
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
20
1,2
40
2,4
60
3,6
80
4,8
120
7,2
150
9
35
41,8
30
36,5
H = dopravní v˘‰ka
2CDM 70/10
2CDM 70/12
2CDM 70/15
2CDM 70/20
2CDM 120/15
2CDM 120/20
2CD 70/10
2CD 70/12
2CD 70/15
2CD 70/20
2CD 120/15
2CD 120/20
0,75
0,9
1,1
1,5
1,1
1,5
20
31,5
35
40
35
40
450
450
450
450
450
450
5,8
7,0
8,1
10,0
8,3
10,2
4,0
5,0
5,6
7,0
5,6
7,0
16
2,3
2,9
3,3
4,0
3,3
4,0
38,5
44,5
52,5
60
-
35,3
40,3
48
55,6
42
51,5
31,5
35,5
42,8
50,4
41
49,5
27
30
36,5
44
39,5
47,4
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 17
2CD
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA SE DVĚMI OBĚŽNÝMI KOLY z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 2CD 70 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
17
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 18
2CD
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA SE DVĚMI OBĚŽNÝMI KOLY z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 2CD 120
18
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 19
CDX
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
Odstfiedivá ãerpadla s jedním obûÏn˘m kolem s hydraulick˘mi komponenty vyrobená z nerezové oceli
AISI 304, vhodná pro zvy‰ování tlaku, dodávku vody, úpravu a zavlaÏování. Klimatizaãní systémy a
ãerpání vody vãetnû mírnû agresivních kapalin.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 8 bar
• Maximální teplota kapaliny:
60 °C u CDX 70/05-70/07-90/10
90 °C u jin˘ch modelÛ
110 °C u verze H a HS
•
•
•
•
•
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo, difuzor a víko tûlesa z AISI •
304
•
• Hfiídel z AISI 303
•
• Rozpûra a tûleso motoru z hliníku
• Mechanická ucpávka z keramiky/uhlíku/NBR (u CDX)
keramiky/uhlíku/FPM (u CDXH)
SiC/SiC/FPM (u CDXHS)
• Speciální mechanické ucpávky se dodávají na vyÏádání
T.E.F.C. dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP55
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
Sání 1 1/2” u CDX 200, 1 1/4” u ostatních modelÛ
V˘tlak 1”
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
A
Jednofázov˘
CDXM 70/05
CDXM 70/07
CDXM 90/10
CDXM 120/07
CDXM 120/12
CDXM 120/20
CDXM 200/12
CDXM 200/20
Tfiífázov˘
CDX 70/05
CDX 70/07
CDX 90/10
CDX 120/07
CDX 120/12
CDX 120/20
CDX 200/12
CDX 200/20
CDX 200/25
208
208
208
208
208
232
208
208
232
B
318
318
318
318
318
345
318
345
345
C
178
178
178
178
178
199
178
199
199
H
229,5
229,5
229,5
229,5
229,5
250
229,5
229,5
250
H1
106
106
106
106
106
118
106
106
118
H2
123,5
123,5
123,5
123,5
123,5
132
123,5
123,5
132
H3
209
209
209
209
209
235
209
223
235
19
H4
215
215
215
215
215
253
215
240
-
M
50
50
50
50
50
55
50
55
55
Hmotnost
M1
38
38
38
38
38
40
38
40
40
N
120
120
120
120
120
140
120
140
140
N1
160
160
160
160
160
180
160
180
180
R
108
108
108
108
108
105,5
108
105,5
105,5
T
PG11
PG11
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
-
W
DNA
92,5
92,5
92,5
92,5
92,5
95
92,5
95
95
Jednofázov˘
G 1 1/4
9,1
G 11/4
10,4
1
G 1 /4
11,9
G 11/4
10,4
G 11/4
12,5
G 11/4
17,2
G 11/2
16,3
15,3
G 11/2
1
G 1 /2
-
(kg)
Tfiífázov˘
9,1
10,4
11,9
10,4
12,5
16,2
11,4
14,2
17
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 20
CDX
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ TABULKA (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
kW
Kondenzátor
Q = prÛtok ãerpadla
Jmenovit˘ proud (A)
µF
Vc
Jednofázov˘
12,5
16
20
16
31,5
40
31,5
40
-
450
450
450
450
450
450
450
450
-
3,1
4,6
5,6
4,6
6,9
9,3
6,3
10,7
-
Tfiífázov˘
230V
400V
l/min
m3/h
20
1,2
50
3
80
4,8
90
5,4
20,7
28
30,3
-
18,4
24,5
27,2
20,5
29,5
37,5
-
15,9
20,5
23,6
18,7
27,1
35,3
20,6
31
38
15
22,3
18,1
26,1
34,6
20,2
30,6
37,5
110
6,6
130
7,8
160
9,6
180
10,8
210
12,6
250
15
12,5
16,1
26,6
32,4
14,6
25,1
30,5
12,5
23
28
H = dopravní v˘‰ka
CDXM 70/05
CDXM 70/07
CDXM 90/10
CDXM 120/07
CDXM 120/12
CDXM 120/20
CDXM 200/12
CDXM 200/20
CDX 70/05
CDX 70/07
CDX 90/10
CDX 120/07
CDX 120/12
CDX 120/20
CDX 200/12
CDX 200/20
CDX 200/25
0,37
0,55
0,75
0,55
0,9
1,5
0,9
1,5
1,8
2,4
3,5
4,0
3,2
5,2
7,0
4,7
7,0
8,2
1,4
2,0
2,3
1,9
3,0
4,0
2,7
4,0
4,8
20
19,5
16,8
24,3
33,1
19,5
29,7
36,4
15,5
22,4
31,4
18,5
28,9
35,3
13,7
19,5
28,6
17,1
27,5
33,6
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 21
CDX
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady CDX 70-90 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
21
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 22
CDX
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady CDX 120 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
22
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:10
Pagina 23
CDX
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady CDX 200 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
23
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 24
2CDX
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA SE DVĚMI OBĚŽNÝMI KOLY z AISI 304
Odstfiedivá ãerpadla se dvûmi obûÏn˘mi koly, hydraulická ãást z nerez oceli zkonstruovaná z nerezové oceli AISI 304, vhodná pro zvy‰ování tlaku, dodávku vody, úpravu a zavlaÏování. Klimatizaãní
systémy a ãerpání vody v‰eobecnû vãetnû mírnû agresivních kapalin.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 8 bar
• Maximální teplota kapaliny:
60 °C
110 °C u verze H a HS
•
•
•
•
MATERIÁL
•
• Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo, difuzor a víko tûlesa z AISI
304
•
• Hfiídel z AISI 304
•
• Pfiíruba a tûleso motoru z hliníku (aÏ do 1,5 kW vãetnû),
•
z litiny (2,2 kW a více)
• Mechanická ucpávka z keramiky/uhlíku/NBR (2CDX)
keramiky/uhlíku/FPM (2CDXH)
SiC/SiC/FPM (2CDXHS)
• Speciální mechanické ucpávky se dodávají na vyÏádání
T.E.F.C. dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP55
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
Sání 1 1/2” u 2CDX 200, 1 1/4” u ostatních modelÛ
V˘tlak 1”
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
2CDXM 70/10
2CDXM 70/12
2CDXM 70/15
2CDXM 70/20
2CDXM 120/15
2CDXM 120/20
-
Tfiífázov˘
2CDX 70/10
2CDX 70/12
2CDX 70/15
2CDX 70/20
2CDX 120/15
2CDX 120/20
2CDX 120/30
2CDX 120/40
2CDX 200/30
2CDX 200/40
2CDX 200/50
Hmotnost
Rozmûry (mm)
A
208
208
232
232
208
208
232
232
208
232
232
B
355
355
385
385
380
380
393
394
394
394
450
C
169
169
199
199
199
199
210
210
210
210
236
D
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
E
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
13
H
229
229
250
250
229
229
250
250
229
250
250
H1
106
106
118
118
106
106
118
118
106
118
118
H2
123
123
132
132
123
123
132
132
123
132
132
H3
H4
1~
3~
206
206
238
238
226
226
242
242
230
242
255
210
231
251
251
239
239
-
24
M
50
50
55
55
55
55
65
65
65
65
68
M1
38
38
40
40
40
40
40
40
40
40
50
N
120
120
140
140
140
140
140
140
140
140
160
N1
160
160
180
180
180
180
180
180
180
180
210
R
142,5
142,5
140
140
140
140
144
144
144
144
144
T
V
1~
3~
PG11
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
-
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG16
W
93
93
95
95
95
95
109
109
109
109
109
S
DNA
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
Jednofázov˘
G 1 1/4 13,5
G 11/4
14,2
G 11/4
17,4
G 11/4
18,6
G 11/4
15,5
1
G 1 /4
18,0
1
G 1 /4
1
G 1 /4
1
G 1 /2
1
G 1 /2
G 11/2
-
(kg)
Tfiífázov˘
13,3
13,8
16,4
18,2
15,3
16,9
23,2
26,4
25,0
25,0
32,7
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 25
2CDX
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA SE DVĚMI OBĚŽNÝMI KOLY z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ GRAF (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
kW
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V
400V
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
20
1,2
40
2,4
60
3,6
80
4,8
120
7,2
150
9
180
10,8
210
12,6
30
36,5
44
52
45,5
55,2
64,3
42,7
52,3
61,2
39,5
49
57,5
H = dopravní v˘‰ka
2CDXM 70/10
2CDXM 70/12
2CDXM 70/15
2CDXM 70/20
2CDXM 120/15
2CDXM 120/20
-
2CDX 70/10
2CDX 70/12
2CDX 70/15
2CDX 70/20
2CDX 120/15
2CDX 120/20
2CDX 120/30
2CDX 120/40
2CDX 200/30
2CDX 200/40
2CDX 200/50
0,75
0,9
1,1
1,5
1,1
1,5
2,2
3,0
2,2
3,0
3,7
20
31,5
35
40
35
40
-
450
450
450
450
450
450
-
6,0
7,0
8,0
9,9
8,3
10,2
-
4,0
5,0
5,6
7,0
5,6
7,0
8,7
10,8
10,4
11,4
15
2,3
2,9
3,2
4,0
3,2
4,0
5,0
6,2
6,0
6,6
8,7
25
38,5
44,5
52,5
60
-
35,3
40,3
48
55,6
42
51,5
59
68,5
-
31,5
35,5
42,8
50,4
41
49,5
57
66,5
52
62,5
71,5
27
30
36,5
44
39,5
47,4
54,6
64
50,8
61,1
70,1
35
41,8
49,2
58
48,1
58
67
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 26
2CDX
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA SE DVĚMI OBĚŽNÝMI KOLY z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 2CDX 70 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
26
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 27
2CDX
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA SE DVĚMI OBĚŽNÝMI KOLY z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 2CDX 120
27
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 28
2CDX
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA SE DVĚMI OBĚŽNÝMI KOLY z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 2CDX 200
28
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 29
MATRIX
HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
Nová horizontální vícestupÀová ãerpadla s robustní a kompaktní konstrukcí pro prÛmyslové pouÏití,
stanice pro zvy‰ování tlaku, rozvod vody, zavlaÏování, pro ãerpání de‰Èové vody, úpravu vody, topení,
klimatizaci, a pro dopravu vody v chladících systémech.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální teplota kapaliny: 110 °C
• Maximální provozní tlak: 10 bar
• Maximální obsah chloru: 500 ppm
•
•
•
•
MATERIÁL
• Tûleso, obûÏné kolo, stfiední tûleso, víko tûlesa
a hfiídel z AISI 304
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/EPDM
• Pfiíruba a tûleso motoru a tûleso motoru z hliníku
•
•
•
•
29
T.E.F.C. dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP55
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
Sání
1” u MATRIX 3, 1 1/4” u MATRIX 5,
1 1/2” u MATRIX 10, 2” u MATRIX 18
V˘tlak
1” u MATRIX 3-5, 1 1/4” u MATRIX 10,
1 1/2” u MATRIX 18
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 30
MATRIX
HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
V¯KONNOSTNÍ GRAF
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
30
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 31
MATRIX
HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
MATRIX
Motor
V˘kon
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
kW
HP
3-2(.)/0,45M
3-3(.)/0,65M
3-4(.)/0,65M
3-5(.)/0,75M
3-6(.)/0,9M
3-7(.)/1,3M
3-8(.)/1,3M
3-9(.)/1,5M
5-2(.)/0,45M
5-3(.)/0,65M
5-4(.)/0,9M
5-5(.)/1,3M
5-6(.)/1,3M
5-7(.)/1,5M
5-8(.)/2,2M
5-9(.)/2,2M
10-2(.)/0,75M
10-3(.)/1,3M
10-4(.)/1,5M
10-5(.)/2,2M
10-6(.)/2,2M
18-2(.)/1,5M
18-3(.)/2,2M
-
3-2(.)/0.45
3-3(.)/0.65
3-4(.)/0.65
3-5(.)/0.75
3-6(.)/0.9
3-7(.)/1.3
3-8(.)/1.3
3-9(.)/1.5
5-2(.)/0.45
5-3(.)/0.65
5-4(.)/0.9
5-5(.)/1.3
5-6(.)/1.3
5-7(.)/1.5
5-8(.)/2.2
5-9(.)/2.2
10-2(.)/0.75
10-3(.)/1.3
10-4(.)/1.5
10-5(.)/2.2
10-6(.)/2.2
18-2(.)/1.5
18-3(.)/2.2
18-4(.)/3
18-5(.)/4
18-6(.)/4
0,45
0,65
0,65
0,75
0,9
1,3
1,3
1,5
0,45
0,65
0,9
1,3
1,3
1,5
2,2
2,2
0,75
1,3
1,5
2,2
2,2
1,5
2,2
3
4
4
0,6
0,9
0,9
1
1,2
1,8
1,8
2
0,6
0,9
1,2
1,8
1,8
2
3
3
1
1,8
2
3
3
2
3
4
5,5
5,5
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
0
0
20
1,2
30
1,8
45
2,7
60
3,6
80
4,8
100
6
130
7,8
160
9,6
200
12
250
15
300
18
350
21
400
24
450
27
12,8
19,3
25,7
32,1
38,5
20,2
30,4
40,5
50,5
60,5
15,8
8,7
11,6
14,5
17,4
18,7
28,1
37,4
47
56
16,8
25,2
33,6
42
50,5
14,2
21,3
28,4
35,5
42,5
10,3
15,5
20,6
25,8
30,9
5,2
7,8
10,4
13
15,6
H = dopravní v˘‰ka
22,6
33,9
45
56,5
68
79
90,5
102
23
34,5
46
57,5
69
80,5
92
104
24
36
48
60
72
24,2
36,3
48,5
60,5
72,5
20,9
31,4
42
52,5
62,5
73
83,5
94
-
19,6
29,3
39,1
49
58,5
68,5
78
88
21,5
32,3
43
54
64,5
75,5
86
97
-
17
25,5
34
42,5
51
59,5
68
76,5
20,5
30,7
41
51
61,5
72
82
92
-
13,6
20,4
27,2
34
41
47,5
54,5
61
19,3
29
38,6
48,5
58
67,5
77
87
22,2
33,3
44,5
55,5
66,5
-
31
8
12
16
20
24
28
32
36
17,4
26
34,7
43,5
52
61
69,5
78
21,4
32,1
43
53,5
64,5
-
14,7
22
29,4
36,7
44
51,5
58,5
66
20,6
30,9
41
51,5
62
-
8,8
13,2
17,6
22
26,4
30,8
35,2
39,6
19,1
28,6
38,1
47,5
57
22
33
44
55
66
17
25,5
34
42,5
51
21,3
31,9
42,5
53
64
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 32
MATRIX
HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady MATRIX 3
32
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 33
MATRIX
HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady MATRIX 5
33
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 34
MATRIX
HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady MATRIX 10
34
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 35
MATRIX
HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady MATRIX 18
35
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 36
MATRIX
HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
MATRIX 3
TABULKA ROZMùRÒ
D1
D2
B
C
D
F
H3
(~3)
H4
(~1)
L
R
T
(~1)
V
(~3)
W
Hmotnost
(kg)
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
360
360
360
360
384
384
408
408
432
432
493
493
517
517
541
541
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
198
198
198
198
198
198
118
118
118
118
118
118
103
103
103
103
127
127
151
151
175
175
199
199
223
223
247
247
192
192
192
192
192
209
209
209
200
200
200
200
219
226
226
226
-
84
84
84
84
106
112
112
112
-
151,5
151,5
151,5
151,5
175,5
175,5
199,5
199,5
223,5
223,5
247,5
247,5
271,5
271,5
295,5
295,5
PG11
PG11
PG11
PG11
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
-
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
8,5
8,4
9,9
9,8
10,6
10,4
12,5
12,4
13,7
13,7
16,3
16,1
16,3
16,8
18,3
17,7
Typ ãerpadla
MATRIX 3-2T/0,45M
MATRIX 3-2T/0,45
MATRIX 3-3T/0,65M
MATRIX 3-3T/0,65
MATRIX 3-4T/0,65M
MATRIX 3-4T/0,65
MATRIX 3-5T/0,75M
MATRIX 3,5T/0,75
MATRIX 3-6T/0,9M
MATRIX 3-6T/0,9
MATRIX 3-7T/1,3M
MATRIX 3-7T/1,3
MATRIX 3-8T/1,3M
MATRIX 3-8T1,3
MATRIX 3-9T/1,5M
MATRIX 3-9T/1,5
Rozmûry (mm)
36
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 37
MATRIX
HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
MATRIX 5 - 10 - 18
37
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 38
MATRIX
HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
MATRIX 5-2T/0,45 M
MATRIX 5-2T/0,45
MATRIX 5-3T/0,65 M
MATRIX 5-3T/0,65
MATRIX 5-4/0,9 M
MATRIX 5-4T/0,9
MATRIX 5-5T/1,3 M
MATRIX 5-5T/1,3
MATRIX 5-6T/1,3 M
MATRIX 5-6T/1,3
MATRIX 5-7T/1,5 M
MATRIX 5-7T/1,5
MATRIX 5-8T/2,2 M
MATRIX 5-8T/2,2
MATRIX 5-9T/2,2 M
MATRIX 5-9T/2,2
MATRIX 10-2T/0,75 M
MATRIX 10-2T/0,75
MATRIX 10-3T/1,3 M
MATRIX 10-3T/1,3
MATRIX 10-4T/1,5 M
MATRIX 10-4T/1,5
MATRIX 10-5T/2,2 M
MATRIX 10-5T/2,2
MATRIX 10-6T/2,2 M
MATRIX 10-6T/2,2
MATRIX 18-2T/1,5 M
MATRIX 18-2T/1,5 M
MATRIX 18-3T/2,2 M
MATRIX 18-3T/2,2
MATRIX 18-4T/3
MATRIX 18-5T/4
MATRIX 18-6T/4
W
Hmotnost
(kg)
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
88÷97
117,5
88÷97
117,5
88÷97
92÷101
92÷101
92÷101
92÷101
92÷101
92÷101
121,5
92÷101
121,5
92÷101
95÷104
95÷104
124,5
95÷104
124,5
124,5
124,5
8,5
8,4
9,9
9,8
12,2
12,1
15,0
14,5
15,2
15,6
17,2
16,6
22,3
18,7
22,8
18,8
11,3
11,2
14,7
13,9
15,6
15,4
21,3
17,9
22,4
18,3
14,5
14,3
20,6
17,1
21,7
26,9
28,1
Rozmûry (mm)
Obr.
D1
D2
B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/2”
11/2”
11/2”
11/2”
11/2”
11/2”
11/2”
11/2”
11/2”
11/2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
11/2”
11/2”
11/2”
11/2”
11/2”
11/2”
11/2”
360
360
360
360
384
384
445
445
469
469
493
493
565
530
589
554
379
379
416
416
446
446
524
489
554
519
442
442
490
455
527
609
646
C
D
F
103
171
103
171
103
171
103
171
127
171
127
171
151
198
151
198
175
198
175
198
198 118 199
198 118 199
142 223
198 142 223
166 247
198 166 247
118
175
118
175
118
202
118
202
148
202
148
202
178
178
202
126 208
202 126 208
141
205
141
205
141
141
205
178,5
130,5 216
168 253,5
-
38
H3
(~3)
H4
(~1)
L
R
192
192
192
209
209
209
209
209
192
209
209
209
209
209
209
214
214
214
200
200
219
226
226
226
231
231
200
226
226
231
231
226
231
-
84
84
106
112
112
112
112
112
84
112
112
112
112
112
112
-
151,5
151,5
151,5
151,5
175,5
175,5
199,5
199,5
223,5
223,5
247,5
247,5
325,5
271,5
349,5
295,5
170,5
170,5
170,5
170,5
200,5
200,5
284,5
230,5
314,5
260,5
196,5
196,5
205,5
196,5
288
325,5
363
T
(~1)
V
(~3)
PG11 - PG11
PG11 - PG11
M20x1,5 - PG11
M20x1,5 - PG11
M20x1,5 - PG11
M20x1,5 - PG11
M20x1,5 - PG11
M20x1,5 - PG11
PG11
- PG11
M20x1,5 - PG11
M20x1,5 - PG11
M20x1,5 - PG11
M20x1,5 - PG11
M20x1,5 - PG11
M20x1,5 - PG11
- PG13,5
- PG13,5
- PG13,5
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 39
PRA
PERIFERÁLNÍ ČERPADLA litinová
Periferální turbínová ãerpadla vyrobená z litiny vhodná pro domácí pouÏití, zvy‰ování tlaku horké a studené vody a napájení tlakov˘ch kotlÛ.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 6 bar u PRA 0.50
7,5 bar u PRA 0.80 a 12 bar u ostatních modelÛ
• Maximální teplota kapaliny: 80 °C
•
•
•
•
T.E.F.C. dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP44
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
• V˘tlak-sání 1”
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla a pfiíruba z litiny
• Hfiídel z C10 u verze PRA 0.50
AISI 303 u ostatních modelÛ
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
[1] = 3 ∼
[2] = 1 ∼
TABULKA ROZMùRÒ
B
C
D
E
F
H
H1
H2
H3
H4
M
M1
N
N1
R
T
W
S
Hmotnost
(kg)
263.5
263.5
290.5
290.5
290.5
290.5
330.5
330.5
330.5
330.5
148.5
148.5
159.3
159.3
159.3
159.3
188
188
188
188
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
50
50
53.8
53.8
53.8
53.8
57
57
57
57
7
7
9
9
9
9
12
12
12
12
143
143
161
161
161
161
175
175
175
175
63
63
71
71
71
71
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
95
95
95
95
149.5
167.5
167.5
186.5
186.5
160
178
178
212
212
-
100
100
112
112
112
112
124
124
124
124
23
23
25
25
25
25
28
28
28
28
100
100
112
112
112
112
125
125
125
125
120
120
135
135
135
135
152
152
152
152
118.5
118.5
122
122
122
122
144
144
144
144
PG11
PG11
PG11
PG13.5
69
69
69
69
69
69
88
88
88
88
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
5.6
5.6
9.2
9.2
9.7
9.7
14.5
14.5
15.8
15.8
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
A
PRA 0.50M
PRA 0.50T
PRA 0.80M
PRA 0.80T
PRA 1.00M
PRA 1.00T
PRA 1.50M
PRA 1.50T
PRA 2.00M
PRA 2.00T
130
130
130
150
150
150
162
162
162
162
39
PG13.5
-
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 40
PRA
PERIFERÁLNÍ ČERPADLA litinová
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
d l
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
230V 50Hz
Tfiífázov˘
230/400V 50Hz
PRA 0.50M
PRA 0.80M
PRA 1.00M
PRA 1.50M
PRA 2.00M
PRA 0.50T
PRA 0.80T
PRA 1.00T
PRA 1.50T
PRA 2.00T
kW
0.37
0.6
0.75
1.1
1.5
Kondenzátor
µF
Vc
10
16
20
35
40
450
450
450
450
450
Jmenovit˘ proud
[A]
JednoTfiífázov˘
fázov˘
230 V
400 V
2,6
4,9
5,6
10,0
10,9
1,7
3,6
4,1
6,3
7,0
1,0
2,1
2,4
3,6
4,0
40
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
5
0.3
10
0.6
15
0.9
20
1.2
35
2.1
50
3
37
56
62
-
33.3
50.7
54.4
81
88
H = dopravní v˘‰ka
28.7
23.7
5
45.1
39.8
25
12
47
40.4
24.3
13
76.9
71.9
55.8
37.9
82.9
77
59.8
43.3
65
3.9
70
4.2
18
27.4
22
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 41
COMPACT
HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
Horizontální vícestupÀová odstfiedivá ãerpadla vhodná pro systémy zvy‰ování tlaku, mytí aut, malé
zahradní zavlaÏování a ãerpání ãisté vody.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 10 bar
• Maximální teplota kapaliny: 40 °C
•
•
•
•
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP44
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
• V˘tlak 1” - Sání 1 1/4” u modelu COMPACT B/12 a B/15,
1” u jin˘ch modelÛ
MATERIÁL
•
•
•
•
•
Tûleso ãerpadla a pfiíruba z litiny
Vnûj‰í plá‰È z AISI 304
ObûÏné kolo a difuzor z technopolymeru
Hfiídel z AISI 416
Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
A
Jednofázov˘
COMPACT AM/4
COMPACT AM/6
COMPACT AM/8
COMPACT AM/10
COMPACT AM/12
COMPACT AM/15
COMPACT BM/12
COMPACT BM/15
Tfiífázov˘
COMPACT A/4
COMPACT A/6
COMPACT A/8
COMPACT A/10
COMPACT A/12
COMPACT A/15
COMPACT B/12
COMPACT B/15
1~
3~
183,5
183,5
183,5
193,5
193,5
193,5
193,5
193,5
159
159
159
169
169
169
169
169
B
C
D
E
H1
H2
M
R
DNA
Hmotnost
(kg)
307,5
333,5
359,5
426
452
490
400
438
82
108
134
142
168
194
116
142
51,5
51,5
51,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
120,5
146,5
172,5
198,5
224,5
250,5
172,5
198,5
127,5
127,5
127,5
123,5
123,5
123,5
123,5
123,5
38,5
38,5
38,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
62
62
62
80
80
80
80
80
120,5
146,5
172,5
180,5
206,5
232,5
154,5
180,5
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1 1/4
G1 1/4
8,4
9,3
10,3
14,5
15,5
16,7
14,9
15,9
41
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 42
COMPACT
HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz
230/400V 50Hz
COMPACT AM/4
COMPACT AM/6
COMPACT AM/8
COMPACT AM/10
COMPACT AM/12
COMPACT AM/15
COMPACT BM/12
COMPACT BM/15
COMPACT A/4
COMPACT A/6
COMPACT A/8
COMPACT A/10
COMPACT A/12
COMPACT A/15
COMPACT B/12
COMPACT B/15
kW
0,3
0,44
0,6
0,75
0,9
1,1
0,9
1,1
Kondenzátor
µF
Vc
10
12,5
14
20
31,5
31,5
31,5
31,5
450
450
450
450
450
450
450
450
Jmenovit˘ proud (A)
Tfiífázov˘
230V
400V
Jednofázov˘
2,5
3,0
4,0
6,0
6,2
7,3
5,8
7,3
1,9
2,3
2,6
4,2
4,7
5,7
4,7
5,9
42
1,1
1,3
1,5
2,4
2,7
3,3
2,7
3,4
l/min
m3/h
20
1,2
30
1,8
21
31
40
57
68
79
-
18,7
28,2
36,1
53
63,4
74,6
47,5
58
Q = prÛtok ãerpadla
40
50
60
80
2,4
3
3,6
4,8
H = dopravní v˘‰ka
16,7
14,4
11,9
6
25,2
21,8
18
9
32
27,4
22,4
10,5
48,6
43,4
37,1
20
58,4
52,3
44,9
24
69,1
62,3
54
28
45,9
43,7
41,3
35,2
56
54
51,5
44,5
100
6
120
7,2
27,6
34,5
18
22
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 43
CVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
Vertikální vícestupÀová odstfiedivá ãerpadla vhodná pro systémy zvy‰ování tlaku, mytí aut, mycí
zafiízení, úpravny vody (filtrace), systémy dodávky vody, zavlaÏování a ãerpání ãisté vody. Spolehliv˘
a bezhluãn˘ provoz.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 11 bar
• Maximální teplota kapaliny: 40 °C
•
•
•
•
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP44
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
• V˘tlak - sání 1 1/4”
MATERIÁL
•
•
•
•
•
Tûleso ãerpadla a pfiíruba z litiny
Vnûj‰í plá‰È z AISI 304
ObûÏné kolo a difuzor z technopolymeru
Hfiídel z AISI 416
Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
CVM AM/4
CVM A/6
CVM A/8
CVM A/10
CVM A/12
CVM A/15
CVM A/18
CVM B/10
CVM B/12
CVM B/15
CVM B/20
CVM B/23
CVM B/25
[1] Jednofázov˘
[2] Tfiífázov˘
43
Rozmûry (mm)
Motor
Velikost
B
H
63
63
63
71
71
71
80
71
71
71
80
80
80
336
362
388
452
478
517
565
400
426
465
513
552
578
112
138
164
190
216
242
268
138
164
190
216
242
268
Hmotnost
Ø
MW
[1]
[2]
[1]
[2]
116
116
116
137
137
137
153
137
137
137
153
153
153
101
101
101
111
111
111
136
111
111
111
136
136
-
11
11
11
11
11
11
13,5
11
11
11
13,5
13,5
-
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
91,5
91,5
91,5
101
101
101
120,5
101
101
101
120,5
120,5
120,5
PG
(kg)
11
11,7
12,7
16,5
17,5
18,5
21,2
15,9
16,8
18
21,3
22,6
-
11
11,6
12,6
16,6
17,6
18,6
21,2
15,9
16,7
17,9
21,3
22,4
23,7
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 44
CVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
V¯KONNOSTNÍ GRAF (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
V˘kon
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz kW HP
CVM AM/4
CVM AM/6
CVM AM/8
CVM AM/10
CVM AM/12
CVM AM/15
CVM AM/18
CVM BM/10
CVM BM/12
CVM BM/15
CVM BM/20
CVM BM/23
-
CVM A/4
CVM A/6
CVM A/8
CVM A/10
CVM A/12
CVM A/15
CVM A/18
CVM B/10
CVM B/12
CVM B/15
CVM B/20
CVM B/23
CVM B/25
0,3
0,44
0,6
0,75
0,9
1,1
1,3
0,75
0,9
1,1
1,5
1,7
1,85
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,5
1,8
1
1,2
1,5
2
2,3
2,5
Kondenzátor
µF
Vc
10
12,5
14
20
31,5
31,5
31,5
20
31,5
31,5
35
40
-
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
-
Jmenovit˘ proud (A)
JednoTfiífázov˘
fázov˘
230V
400V
2,6
3,2
4,0
6,0
6,5
7,2
7,8
5,6
6,2
7,4
8,3
9,6
-
1,9
2,3
2,8
4,0
4,8
5,7
5,4
4,1
4,7
5,5
5,7
7,4
7,4
44
1,1
1,3
1,6
2,3
2,8
3,3
3,1
2,4
2,7
3,2
3,3
4,3
4,3
l/min 0
m3/h 0
20
1,2
30
1,8
23,8
35,7
47,5
62,5
75,0
87,5
103,0
38,1
51,0
63,5
78,5
91,5
105,0
21,2
31,8
42,5
57,5
69,0
80,5
94,5
-
19,7
29,5
39,4
54,0
65,0
75,5
88,0
36,2
48,0
60,5
74,0
86,0
98,5
Q = prÛtok ãerpadla
40
50
60
2,4
3
3,6
H = dopravní v˘‰ka
13,0
15,6
17,8
19,4
23,3
26,7
25,9
31,1
35,6
36,6
43,5
49,5
44,0
52,5
59,5
51,0
61,0
69,5
58,5
70,0
80,0
32,0
33,7
35,1
42,6
45,0
46,8
53,3
56,2
58,5
65,5
69,0
72,0
76,5
80,5
84,0
87,0
92,0
96,0
80
4,8
100
6
120
7,2
6,4
9,6
12,8
19,5
23,4
27,3
28,8
27,5
36,6
45,8
56,0
65,5
74,5
21,6
28,8
36,0
44,5
51,5
59,0
14,7
19,6
24,5
30,6
35,7
41,0
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 45
MULTIGO
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
Odstfiedivá vícestupÀová vertikální ãerpadla jsou obzvlá‰È tichá a spolehlivá, s motorem chlazen˘m
proudem ãerpané kapaliny a dvojitou mechanickou ucpávkou. Vnitfiní prostor komory ãerpadla
obsahuje lubrifikaãní kapalinu, která zaji‰Èuje dlouhou Ïivotnost provozu.
Vhodná pro zvy‰ování tlaku v systémech dodávky vody v domácnostech, obcích, nemocnicích atd.,
dopravu kapalin na místech postiÏen˘ch záplavami, napájení fontán a vodních prvkÛ a pro postfiikové
zavlaÏování mal˘ch zemûdûlsk˘ch ploch a zahrad.
Dodává se s pfiívodní ‰ÀÛrou H07 RN-F dlouhou 5 m.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 10 bar
• Maximální teplota kapaliny: 40 °C
• Asynchronní dvoupólov˘ motor chlazen˘ ãerpanou
kapalinou
• Tfiída izolace F
• StupeÀ ochrany IP68
• Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
400 V ±10 % 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
• Sání - v˘tlak 1 1/4”
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, víko tûlesa a tûleso motoru
z AISI 304
• ObûÏné kolo a difuzor z technopolymeru
• Hfiídel z AISI 416
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
MULTIGO
MULTIGO
IN-LINE
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
MULTIGO M 40/08
MULTIGO M 40/10
MULTIGO M 40/12
MULTIGO M 40/15
MULTIGO M 80/12
MULTIGO M 80/15
-
Tfiífázov˘
MULTIGO 40/08
MULTIGO 40/10
MULTIGO 40/12
MULTIGO 40/15
MULTIGO 80/12
MULTIGO 80/15
MULTIGO 80/20
H (mm)
STANDARD
VERZE
IN-LINE
VERZE
547
573
624
650
573
598
624
501
527
578
604
527
552
-
Hmotnost
(kg)
1~
3~
13,4
14,4
14,8
16,4
14,8
16,1
-
13,0
14,0
14,4
16,0
14,4
15,7
17,2
45
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 46
MULTIGO
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
230V 50Hz
kW
Tfiífázov˘
400V 50Hz
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
3~
1~
230V
400V
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
20
1,2
30
1,8
40
2,4
60
3,6
80
4,8
100
6
120
7,2
23,2
28
34,8
15,2
19
22,8
H = dopravní v˘‰ka
MULTIGO M 40/08
MULTIGO M 40/10
MULTIGO M 40/12
MULTIGO M 40/15
MULTIGO M 80/12
MULTIGO M 80/15
-
MULTIGO
MULTIGO
MULTIGO
MULTIGO
MULTIGO
MULTIGO
MULTIGO
40/08
40/10
40/12
40/15
80/12
80/15
80/20
0,6
0,75
0,9
1,1
0,9
1,1
1,5
16
20
20
31,5
20
31,5
-
450
450
450
450
450
450
-
4,3
5,7
6,8
7,3
6,4
7,5
-
46
1,9
2,2
2,4
3,0
2,3
3,1
3,5
43,3
54,1
64,9
75,7
-
40,2
50,2
60,2
70,3
45,6
57
68,4
36,3
45,4
54,5
63,6
44
55
66
26,1
32,6
39,2
45,7
38,8
48,5
58,2
13,4
16,8
20,2
23,5
32
40
48
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:11
Pagina 47
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
Vertikální vícestupÀová odstfiedivá ãerpadla v rÛzn˘ch verzích: litinová (EVMG), nerezová z AISI 304
(EVM), nerezová z AISI 316 (EVML) a s certifikací WRAS (EVMW). Spolehlivá, tichá a se snadnou
údrÏbou. Dodávají se s rÛzn˘mi poãty stupÀÛ a v rÛzn˘ch velikostech podle jednotliv˘ch poÏadavkÛ
na prÛtok a dopravní v˘‰ku. Vhodná pro prÛmyslové a zemûdûlské pouÏití, protipoÏární systémy,
zvy‰ování tlaku (certifikace WRAS), úpravny vody, zavlaÏování, pohyb horké a studené vody pro
topné systémy, chladicí a klimatizaãní jednotky, zejména vhodná pro napájení kotlÛ díky robustní konstrukci.
V‰echna nová ãerpadla EVM lze spojit se standardními motory IEC.
Nová vertikální vícestupÀová ãerpadla podle smûrnice 94/9/ES o zafiízení ATEX (náleÏící ke skupinû II,
kategorii 2).
• Pfiíruba motoru a základová deska z litiny
• Mechanická ucpávka ze SiC/uhlíku/FPM (EVM3-EVM5EVM10-EVM18)
• Kazetová mechanická ucpávka standard (EVM32EVM45-EVM64)
SPECIFIKACE
Maximální provozní tlak:
• 16 bar
• 25 bar
• 30 bar (pouze EVM32 - EVM45)
• Teplota kapaliny: od -15 °C aÏ do +120 °C
od -15 °C aÏ do +85 °C (EVMW)
(F = kulaté pfiíruby; N = oválné pfiíruby)
TECHNICKÉ ÚDAJE
MATERIÁL
•
•
•
•
Tûleso ãerpadla, vnûj‰í plá‰È, víko tûlesa, obûÏná kola,
difuzory, loÏiskové pouzdro, kryt a ‰rouby spojky ve
styku s kapalinou z AISI 304 (EVM), AISI 316 (EVML),
[verze EVMG: spodní tûleso z litiny]
• Spojovací svorníky a ‰rouby, které nejsou ve styku
s kapalinou, jsou z pozinkované oceli
• Hfiídel z AISI 316
• LoÏisko ve styku s kapalinou ze slinutého karbidu
47
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
Ochrana IP55
Jednofázové napûtí 230V ± 10% 50Hz (aÏ do 2,2 kW)
tfiífázové napûtí 230/400V ±10% 50Hz (aÏ do 4 kW
vãetnû), zapojení do trojúhelníku
tfiífázové napûtí 400/690V ±10% (nad 5,5 kW)
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:12
Pagina 48
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ TABULKA EVM 3-18
Typ ãerpadla
EVM 3-5-10-18
EVM 3 2N5/0.37
EVM 3 3N5/0.37
EVM 3 4N5/0.55
EVM 3 5N5/0.55
EVM 3 6N5/0.75
EVM 3 7N5/0.75
EVM 3 9N5/1.1
EVM 3 11N5/1.1
EVM 3 13N5/1.5
EVM 3 15N5/1.5
EVM 3 18F5/2.2
EVM 3 22F5/2.2
EVM 3 26F5/3.0
EVM 5 2N5/0.37
EVM 5 3N5/0.55
EVM 5 4N5/0.75
EVM 5 5N5/1.1
EVM 5 6N5/1.1
EVM 5 7N5/1.5
EVM 5 8N5/1.5
EVM 5 10N5/2.2
EVM 5 11N5/2.2
EVM 5 12N5/2.2
EVM 5 14N5/3.0
EVM 5 16N5/3.0
EVM 5 18F5/4.0
EVM 5 19F5/4.0
EVM 5 22F5/4.0
EVM 5 24F5/5.5
EVM 10 2N5/0.75
EVM 10 3N5/1.1
EVM 10 4N5/1.5
EVM 10 5N5/2.2
EVM 10 6N5/2.2
EVM 10 8N5/3.0
EVM 10 10N5/4.0
EVM 10 11N5/4.0
EVM 10 12N5/5.5
EVM 10 14N5/5.5
EVM 10 15F5/5.5
EVM 10 16F5/7.5
EVM 10 18F5/7.5
EVM 10 20F5/7.5
EVM 10 22F5/11
EVM 18 2F5/2.2
EVM 18 3F5/3.0
EVM 18 4F5/4.0
EVM 18 5F5/5.5
EVM 18 6F5/5.5
EVM 18 7F5/7.5
EVM 18 8F5/7.5
EVM 18 10F5/11
EVM 18 12F5/11
EVM 18 14F5/15
EVM 18 15F5/15
EVM 18 16F5/15
kW
0.37
0.37
0.55
0.55
0.75
0.75
1.1
1.1
1.5
1.5
2.2
2.2
3
0.37
0.55
0.75
1.1
1.1
1.5
1.5
2.2
2.2
2.2
3
3
4
4
4
5.5
0.75
1.1
1.5
2.2
2.2
3
4
4
5.5
5.5
5.5
7.5
7.5
7.5
11
2.2
3
4
5.5
5.5
7.5
7.5
11
11
15
15
15
Motor
HP Velikost
0.5
0.5
0.75
0.75
1
1
1.5
1.5
2
2
3
3
4
0.5
0.75
1
1.5
1.5
2
2
3
3
3
4
4
5.5
5.5
5,5
7,5
1
1,5
2
3
3
4
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
10
10
10
15
3
4
5,5
7,5
7,5
10
10
15
15
20
20
20
71
71
71
71
80
80
80
80
90S
90S
90L
90L
100
71
71
80
80
80
90S
90S
90L
90L
90L
100
100
112
112
112
132S
80
80
90S
90L
90L
100
112
112
132S
132S
132S
132S
132S
132S
160M
90L
100
112
132S
132S
132S
132S
160M
160M
160M
160M
160M
Maximální
provozní
tlak
(MPa)
l/min 0
m3/h 0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
18,6
27,9
37,2
46,5
56,0
65,0
84,0
102,0
121,0
140,0
167,0
205,0
242,0
20,2
30,2
40,5
50,5
60,5
70,5
80,5
102,0
113,0
123,0
143,0
164,0
184,0
194,0
225,0
246,0
22,0
33,0
44,0
55,0
66,0
88,0
110,0
121,0
134,0
157,0
168,0
179,0
202,0
224,0
246,0
32,0
48,0
64,0
80,0
96,0
112,0
128,0
162,0
194,0
227,0
243,0
259,0
20
1.2
40
2.4
60
3.6
75
4.5
Q = prÛtok ãerpadla
100
130
150
6.0
7.8
9
200
12
250
15
300
18
350
21
400
24
13,2
19,8
26,4
33,0
39,5
52,5
66,0
72,5
86,5
101,0
108,0
115,0
129,0
144,0
158,0
28,5
43,0
57,0
71,5
85,5
100,0
114,0
147,0
177,0
206,0
221,0
236,0
7,8
11,7
15,6
19,5
23,4
31,2
39,0
43,0
55,0
64,5
69,0
73,5
83,0
92,0
101,0
25,7
38,6
51,5
64,5
77,0
90,0
103,0
134,0
160,0
187,0
201,0
214,0
21,9
32,8
44,0
54,5
65,5
76,5
87,5
116,0
139,0
162,0
174,0
186,0
17,2
25,7
34,3
43,0
51,5
60,0
68,5
93,5
112,0
131,0
141,0
150,0
11,6
17,4
23,2
29,0
34,8
40,5
46,5
69,0
83,0
96,5
104,0
110,0
H = dopravní v˘‰ka
16,7
25,1
33,4
42,0
50,0
58,5
75,0
92,0
109,0
125,0
151,0
184,0
217,0
-
14,0
20,9
27,9
34,9
42,0
49,0
63,0
77,0
90,5
105,0
126,0
154,0
182,0
18,4
27,6
36,8
46,0
55,0
64,5
73,5
93,5
103,0
112,0
131,0
150,0
168,0
178,0
206,0
224,0
-
1,6 MPa = 16 bar
2,5 MPa = 25 bar
48
10,3
15,5
20,6
25,8
30,9
36,1
46,5
56,5
67,0
77,5
92,5
113,0
134,0
16,9
25,3
33,8
42,0
50,5
59,0
67,5
86,0
94,5
103,0
120,0
138,0
155,0
163,0
189,0
206,0
-
6,6
9,9
13,2
16,5
19,8
23,1
29,7
36,3
43,0
49,5
59,5
72,5
86,0
15,4
23,1
30,8
38,6
46,5
54,0
61,5
79,0
86,5
94,5
110,0
126,0
142,0
150,0
173,0
189,0
21,0
31,6
42,0
52,5
63,0
84,0
105,0
116,0
130,0
151,0
162,0
173,0
194,0
216,0
238,0
-
12,2
18,4
24,5
30,6
36,7
43,0
49,0
63,0
69,5
75,5
88,0
101,0
113,0
120,0
139,0
151,0
20,4
30,5
40,5
51,0
61,0
81,5
102,0
112,0
126,0
147,0
158,0
168,0
189,0
210,0
231,0
-
6,9
10,3
13,8
17,2
20,6
24,1
27,5
36,6
40,5
44,0
51,0
58,5
66,0
69,5
80,5
88,0
18,9
28,4
37,8
47,5
57,0
75,5
94,5
104,0
118,0
138,0
148,0
158,0
177,0
197,0
217,0
31,0
46,0
61,5
77,0
92,0
108,0
123,0
157,0
189,0
220,0
236,0
252,0
17,6
26,4
35,2
44,0
53,0
70,5
88,0
97,0
111,0
130,0
139,0
148,0
167,0
185,0
204,0
30,3
45,5
60,5
75,5
91,0
106,0
121,0
155,0
186,0
217,0
233,0
249,0
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:12
Pagina 49
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ TABULKA EVM 32-64
Typ ãerpadla
EVM
32-45-64
EVM 32 1-0F5/2.2
EVM 32 2-2F5/3.0
EVM 32 2-0F5/4.0
EVM 32 3-3F5/5.5
EVM 32 3-0F5/5.5
EVM 32 4-3F5/7.5
EVM 32 4-0F5/7.5
EVM 32 5-3F5/11
EVM 32 5-0F5/11
EVM 32 6-3F5/11
EVM 32 6-0F5/11
EVM 32 7-3F5/15
EVM 32 7-0F5/15
EVM 32 8-3F5/15
EVM 32 8-0F5/15
EVM 32 9-3F5/18.5
EVM 32 9-0F5/18.5
EVM 32 10-3F5/18.5
EVM 32 10-1F5/18.5
EVM 32 11-3F5/22
EVM 32 11-0F5/22
EVM 32 12-3F5/22
EVM 32 12-1F5/22
EVM 32 13-3F5/30
EVM 32 13-0F5/30
EVM 32 14-3F5/30
EVM 32 14-0F5/30
EVM 45 1-1F5/3.0
EVM 45 1-0F5/4.0
EVM 45 2-2F5/5.5
EVM 45 2-0F5/7.5
EVM 45 3-2F5/11
EVM 45 3-0F5/11
EVM 45 4-2F5/15
EVM 45 4-0F5/15
EVM 45 5-2F5/18.5
EVM 45 5-0F5/18.5
EVM 45 6-2F5/22
EVM 45 6-0F5/22
EVM 45 7-2F5/30
EVM 45 7-0F5/30
EVM 45 8-2F5/30
EVM 45 8-0F5/30
EVM 45 9-2F5/30
EVM 45 9-0F5/37
EVM 45 10-2F5/37
EVM 45 10-0F5/37
EVM 64 1-1F5/4.0
EVM 64 1-0F5/5.5
EVM 64 2-2F5/7.5
EVM 64 2-1F5/11
EVM 64 2-0F5/11
EVM 64 3-3F5/15
EVM 64 3-2F5/15
EVM 64 3-1F5/15
EVM 64 3-0F5/18.5
EVM 64 4-3F5/18.5
EVM 64 4-2F5/18.5
EVM 64 4-1F5/22
EVM 64 4-0F5/22
EVM 64 5-3F5/30
EVM 64 5-2F5/30
EVM 64 5-1F5/30
EVM 64 5-0F5/30
EVM 64 6-3F5/30
EVM 64 6-2F5/30
EVM 64 6-1F5/37
EVM 64 6-0F5/37
EVM 64 7-3F5/37
EVM 64 7-2F5/37
EVM 64 7-1F5/37
1,6 MPa = 16 bar
2,5 MPa = 25 bar
3,0 MPa = 30 bar
kW
2,2
3
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
11
11
15
15
15
15
18,5
18,5
18,5
18,5
22
22
22
22
30
30
30
30
3
4
5,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
30
30
30
30
37
37
37
4
5,5
7,5
11
11
15
15
15
18,5
18,5
18,5
22
22
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
Motor
HP
3
4
5,5
7,5
7,5
10
10
15
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
40
40
40
40
4
5,5
7,5
10
15
15
20
20
25
25
30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
5,5
7,5
10
15
15
20
20
20
25
25
25
30
30
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
Velikost
90L
100
112
132S
132S
132S
132S
160M
160M
160M
160M
160M
160M
160M
160M
160L
160L
160L
160L
180
180
180
180
200
200
200
200
100
112
132S
132S
160M
160M
160M
160M
160L
160L
180
180
200
200
200
200
200
200
200
200
100
132S
132S
160M
160M
160M
160M
160M
160L
160L
160L
180
180
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Maximální
provozní
tlak
(MPa)
l/min 0
m3/h 0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
22,6
39,0
45,0
55,0
68,0
81,0
90,5
104,0
113,0
126,0
136,0
149,0
158,0
172,0
181,0
194,0
203,0
217,0
223,0
239,0
249,0
262,0
268,0
285,0
294,0
307,0
316,0
21,0
27,0
42,0
54,0
69,0
81,0
96,0
108,0
123,0
135,0
150,0
162,0
177,0
189,0
204,0
216,0
231,0
243,0
258,0
270,0
23,7
29,3
47,5
53,0
58,5
71,0
76,5
82,5
88,0
100,0
106,0
112,0
117,0
130,0
135,0
141,0
147,0
159,0
165,0
170,0
176,0
188,0
194,0
200,0
200
12
350
21
500
30
Q = prÛtok ãerpadla
600
700
900
36
42
54
1000
60
1200
72
1400
84
13,3
29,1
45,0
43,0
60,5
58,5
76,5
74,5
92,5
90,5
108,0
106,0
124,0
122,0
140,0
138,0
156,0
15,9
22,3
33,5
40,0
46,5
51,0
57,5
64,0
70,5
75,5
81,5
88,0
94,5
99,5
106,0
112,0
119,0
124,0
130,0
136,0
143,0
148,0
154,0
161,0
11,4
18,5
25,3
32,4
39,5
39,3
46,5
53,5
60,5
60,5
67,5
74,5
81,5
81,5
88,5
95,5
103,0
103,0
110,0
117,0
124,0
124,0
131,0
138,0
13,5
23,0
30,6
32,5
40,0
47,5
42,0
49,5
57,0
64,5
59,0
66,5
74,0
81,5
76,0
83,5
91,0
99,0
93,0
101,0
108,0
H = dopravní v˘‰ka
20,2
34,6
40,5
52,0
61,0
72,5
81,5
93,0
102,0
114,0
123,0
134,0
143,0
155,0
164,0
175,0
184,0
196,0
202,0
216,0
225,0
237,0
243,0
257,0
266,0
278,0
287,0
-
49
17,5
29,7
36,0
45,0
54,5
63,5
73,0
82,0
91,5
100,0
110,0
119,0
128,0
137,0
147,0
156,0
165,0
174,0
180,0
193,0
202,0
211,0
217,0
229,0
239,0
248,0
257,0
18,9
25,6
38,1
51,5
64,0
77,5
90,0
103,0
116,0
129,0
142,0
155,0
168,0
181,0
194,0
207,0
219,0
233,0
245,0
259,0
-
13,9
21,2
29,5
32,8
45,0
48,5
61,0
64,0
76,5
79,5
92,0
95,5
108,0
111,0
123,0
127,0
139,0
142,0
151,0
158,0
170,0
174,0
182,0
189,0
202,0
205,0
217,0
17,6
24,6
35,8
50,0
61,0
75,0
86,0
100,0
111,0
125,0
137,0
151,0
162,0
176,0
187,0
201,0
212,0
226,0
237,0
251,0
21,0
26,6
42,5
48,0
53,5
64,0
69,5
75,0
80,5
91,0
96,5
102,0
108,0
118,0
124,0
129,0
135,0
145,0
151,0
156,0
162,0
172,0
178,0
183,0
10,3
14,2
23,2
22,7
36,1
35,6
49,0
48,5
62,0
61,5
75,0
74,5
87,5
87,0
101,0
100,0
114,0
113,0
122,0
126,0
139,0
139,0
148,0
152,0
165,0
165,0
178,0
16,3
23,5
33,4
48,0
58,0
72,5
82,0
96,5
107,0
121,0
131,0
146,0
155,0
170,0
180,0
194,0
204,0
219,0
229,0
243,0
20,4
26,1
41,5
47,0
53,0
62,5
68,0
74,0
79,5
89,0
95,0
101,0
106,0
116,0
122,0
127,0
133,0
143,0
148,0
154,0
160,0
169,0
175,0
181,0
5,7
14,9
24,1
33,3
30,5
42,5
39,7
51,5
49,0
61,0
58,0
70,0
67,5
79,5
76,5
84,5
85,5
97,5
95,0
103,0
104,0
116,0
113,0
125,0
14,3
21,8
29,8
45,0
53,0
68,0
76,0
91,0
99,0
114,0
122,0
137,0
145,0
160,0
168,0
183,0
191,0
206,0
214,0
229,0
19,7
25,4
40,5
46,0
52,0
61,0
66,5
72,5
78,0
87,0
93,0
98,5
104,0
114,0
119,0
125,0
131,0
140,0
146,0
151,0
157,0
166,0
172,0
178,0
8,3
16,7
18,6
35,4
37,3
54,0
56,0
73,0
74,5
91,5
93,5
110,0
112,0
129,0
131,0
148,0
150,0
166,0
168,0
185,0
17,5
23,7
36,5
42,5
49,0
55,5
61,5
68,0
74,0
80,5
87,0
93,0
99,0
106,0
112,0
118,0
124,0
131,0
137,0
143,0
149,0
156,0
162,0
168,0
Cat Gen CZ 1-50:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:12
Pagina 50
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
Mechanické ucpávky se pouÏívají u ãerpadel k oddûlení hydraulické a motorové ãásti tak, aby nedo‰lo
k po‰kození motoru ãerpanou kapalinou, a zaruãují optimalizaci v˘sledkÛ co se t˘ká trvanlivosti,
spolehlivosti a snadné vymûny jednotliv˘ch komponentÛ ãerpadla.
NejdÛleÏitûj‰í prvky na základû v˘bûru mechanické ucpávky, které je potfieba zohlednit, jsou
• vlastnosti kapaliny
• chemické, tepelné a mechanické pÛsobení.
Na vyÏádání je k dispozici speciální mechanická hfiídelová ucpávka pro rÛzné druhy kapalin.
EVM 32-45-64
EVM 3-5-10-18
Typ ãerpadla
EVM
Velikost Max. pracovní
[mm]
tlak
[MPa]
EVM 3-5
12,7
EVM 10
16
EVM 18
20
EVM 32-45-64
25
Materiál
Popis
2,5
2,5
2,5
3
Materiál
2
12,7
23
23,5
16
7,5
-
-
16
27
27
17
10
-
-
3
pryÏ
FPM
1,6
1,6
1
pevn˘ tûsnicí otoãn˘ tûsnicí
krouÏek
krouÏek
1,6
2,5
d
D1
L
L1
L2
L3
S
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Q1BVGG
20
35
25
43
33
21,5
11,5
-
-
39
26,5
12,5
50
3,5
50
38,5
11,5
-
-
50
uhlíkov˘
grafit
karbid
kfiemíku
(EPDM
certifikovan˘
WRAS pro
EWMW)
FPM
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 51
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
KAZETOVÁ H¤ÍDELOVÁ UCPÁVKA
Do ãerpadel EVM 32-45-64 se standardnû montuje kazetová mechanická ucpávka.
V‰echny komponenty kazetové mechanické ucpávky tvofií jednu souãást na pouzdru loÏiska hfiídele.
Kazetová mechanická ucpávka je pfiipravena na montáÏ mezi hfiídelí ãerpadla a hfiídelí motoru. NejdÛleÏitûj‰í
v˘hody tohoto druhu ucpávky jsou:
• snadná instalace
• chránûné tfiecí plochy ucpávky
• bezpeãná a snadná manipulace
Jsme vám k dispozici pro posouzení va‰ich specifikací a potfieb, abychom na‰li nejlep‰í fie‰ení pro va‰e
zafiízení a aplikace.
KAZETOVÁ MECHANICKÁ UCPÁVKA PRO EVM 32-45-64
Víko mechanické ucpávky
O-krouÏek
Mechanická ucpávka
SiC/uhlík/FPM podle normy DIN
DrÏák pouzdra
Stavûcí ‰roub
Pouzdro kazety
51
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 52
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ GRAF (podle ISO 9906, pfiíloha A)
52
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 53
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady EVM 3
53
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 54
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady EVM 5
54
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 55
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady EVM 10
55
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 56
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady EVM 18
56
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 57
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady EVM 32
57
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 58
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady EVM 32
58
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 59
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady EVM 45
59
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 60
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady EVM 45
60
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 61
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady EVM 64
61
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 62
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady EVM 64
62
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:15
Pagina 63
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
ROZMùRY EVM 3-5-10-18
63
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:16
Pagina 64
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
TABULKA ROZMùRÒ EVM 3-5-10-18
Typ ãerpadla
EVM
3-5-10-18
Pmax. Motor
[MPa] Velikost
1)
Hmotnost [kg]
âerpadlo âerpadlo + motor
1)
EVM 3 2N5/0.37
EVM 3 3N5/0.37
EVM 3 4N5/0.55
EVM 3 5N5/0.55
EVM 3 6N5/0.75
EVM 3 7N5/0.75
EVM 3 9N5/1.1
EVM 3 11N5/1.1
EVM 3 13N5/1.5
EVM 3 15N5/1.5
EVM 3 18F5/2.2
EVM 3 22F5/2.2
EVM 3 26F5/3.0
EVM 5 2N5/0.37
EVM 5 3N5/0.55
EVM 5 4N5/0.75
EVM 5 5N5/1.1
EVM 5 6N5/1.1
EVM 5 7N5/1.5
EVM 5 8N5/1.5
EVM 5 10N5/2.2
EVM 5 11N5/2.2
EVM 5 12N5/2.2
EVM 5 14N5/3.0
EVM 5 16N5/3.0
EVM 5 18F5/4.0
EVM 5 19F5/4.0
EVM 5 22F5/4.0
EVM 5 24F5/5.5
EVM 10 2N5/0.75
EVM 10 3N5/1.1
EVM 10 4N5/1.5
EVM 10 5N5/2.2
EVM 10 6N5/2.2
EVM 10 8N5/3.0
EVM 10 10N5/4.0
EVM 10 11N5/4.0
EVM 10 12N5/5.5
EVM 10 14N5/5.5
EVM 10 15F5/5.5
EVM 10 16F5/7.5
EVM 10 18F5/7.5
EVM 10 20F5/7.5
EVM 10 22F5/11
EVM 18 2F5/2.2
EVM 18 3F5/3.0
EVM 18 4F5/4.0
EVM 18 5F5/5.5
EVM 18 6F5/5.5
EVM 18 7F5/7.5
EVM 18 8F5/7.5
EVM 18 10F5/11
EVM 18 12F5/11
EVM 18 14F5/15
EVM 18 15F5/15
EVM 18 16F5/15
Rozmûry [mm]
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
H
71
71
71
71
80
80
80
80
90S
90S
90L
90L
100
71
71
80
80
80
90S
90S
90L
90L
90L
100
100
112
112
112
132S
80
80
90S
90L
90L
100
112
112
132S
132S
132S
132S
132S
132S
160M
90L
100
112
132S
132S
132S
132S
160M
160M
160M
160M
160M
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
H2
241
262
283
304
335
356
398
440
492
534
632
717
811
255
283
321
349
377
415
443
509
537
565
631
688
769
797
881
948
333
363
403
443
473
543
603
633
674
734
764
794
854
915
1005
373
423
473
524
564
604
644
754
834
914
955
995
H3
1~
215
215
215
215
232
232
232
232
278
278
278
278
215
215
232
232
232
278
278
278
278
278
232
232
278
278
278
278
-
F
3~
215
215
215
215
232
232
232
232
267
267
267
267
306
215
215
232
232
232
267
267
267
267
267
306
306
306
306
306
370
232
232
267
267
267
306
306
306
370
370
370
370
370
370
503
267
306
306
370
370
370
370
503
503
503
503
503
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
-
E
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
250
250
250
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
250
250
250
250
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
280
280
280
280
280
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
B
1~
142
142
142
142
160
160
160
160
172
172
172
172
142
142
160
160
160
172
172
172
172
172
160
160
172
172
172
172
-
C
3~
142
142
142
142
160
160
160
160
180
180
180
180
196
142
142
160
160
160
180
180
180
180
180
196
196
196
196
196
270
160
160
180
180
180
196
196
196
270
270
270
270
270
270
335
180
196
196
270
270
270
270
335
335
335
335
335
1~
129
129
129
129
150
150
150
150
140
140
140
140
129
129
150
150
150
140
140
140
140
140
150
150
140
140
140
140
-
3~
112
112
112
112
129
129
129
129
138
138
138
138
145
112
112
129
129
129
138
138
138
138
138
145
145
145
145
145
198
129
129
138
138
138
145
145
145
198
198
198
198
198
198
246
138
145
145
198
198
198
198
246
246
246
246
246
BM
BL
BY1
BW
SA
SG
D1
D2
H8
SN
D3
BF
BH
A
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
Ø25
Ø25
Ø25
G 1”1/4
G 1”1/4
G 1”1/4
G 1”1/4
G 1”1/4
G 1”1/4
G 1”1/4
G 1”1/4
G 1”1/4
G 1”1/4
G 1”1/4
G 1”1/4
Ø32
Ø32
Ø32
Ø32
G 1”1/2
G 1”1/2
G 1”1/2
G 1”1/2
G 1”1/2
G 1”1/2
G 1”1/2
G 1”1/2
G 1”1/2
G 1”1/2
Ø40
Ø40
Ø40
Ø40
Ø40
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø66
Ø66
Ø66
Ø76
Ø76
Ø76
Ø76
Ø88
Ø88
Ø88
Ø88
Ø88
Ø102
Ø102
Ø102
Ø102
Ø102
Ø102
Ø102
Ø102
Ø102
Ø102
Ø102
Ø102
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Ø85
Ø85
Ø85
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø125
Ø125
Ø125
Ø125
Ø125
Ø125
Ø125
Ø125
Ø125
Ø125
Ø125
Ø125
Ø115
Ø115
Ø115
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø150
Ø150
Ø150
Ø150
Ø150
Ø165
Ø165
Ø165
Ø165
Ø165
Ø165
Ø165
Ø165
Ø165
Ø165
Ø165
Ø165
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
Ø14
Ø14
Ø14
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
Ø12
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Ø105
Ø105
Ø105
Ø105
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø160
Ø105
Ø105
Ø120
Ø120
Ø120
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø300
Ø120
Ø120
Ø140
Ø140
Ø140
Ø160
Ø160
Ø160
Ø300
Ø300
Ø300
Ø300
Ø300
Ø300
Ø350
Ø140
Ø160
Ø160
Ø300
Ø300
Ø300
Ø300
Ø350
Ø350
Ø350
Ø350
Ø350
1,6 MPa = 16 bar
2,5 MPa = 25 bar
64
11
12
12
13
14
14
15
16
18
19
25
27
31
12
12
13
14
14
15
16
18
19
20
22
23
29
29
31
35
18
20
22
23
24
31
32
34
39
42
46
48
50
50
56
27
29
31
38
41
44
44
54
57
58
58
61
1~
17
17
19
20
25
25
27
28
35
37
44
47
17
19
24
25
26
33
33
37
39
39
29
31
40
42
44
47
29
-
3~
17
17
19
19
22
22
24
26
30
32
41
43
50
17
18
21
23
24
28
28
34
35
36
41
43
56
57
59
75
26
29
35
39
40
50
59
61
79
82
86
93
95
95
137
43
48
59
78
81
89
89
135
138
151
151
154
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:16
Pagina 65
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
ROZMùRY EVM 32-45-64
65
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 66
EVM
VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316
TABULKA ROZMùRÒ EVM 32-45-64
Typ ãerpadla Pmax. Motor
EVM
[MPa] velikost
32-45-64
1)
32 1-0F5/2.2
32 2-2F5/3.0
32 2-0F5/4.0
32 3-3F5/5.5
32 3-0F5/5.5
32 4-3F5/7.5
32 4-0F5/7.5
32 5-3F5/11
32 5-0F5/11
32 6-3F5/11
32 6-0F5/11
32 7-3F5/15
32 7-0F5/15
32 8-3F5/15
32 8-0F5/15
32 9-3F5/18.5
32 9-0F5/18.5
32 10-3F5/18.5
32 10-1F5/18.5
32 11-3F5/22
32 11-0F5/22
32 12-3F5/22
32 12-1F5/22
32 13-3F5/30
32 13-0F5/30
32 14-3F5/30
32 14-0F5/30
45 1-1F5/3.0
45 1-0F5/4.0
45 2-2F5/5.5
45 2-0F5/7.5
45 3-2F5/11
45 3-0F5/11
45 4-2F5/15
45 4-0F5/15
45 5-2F5/18.5
45 5-0F5/18.5
45 6-2F5/22
45 6-0F5/22
45 7-2F5/30
45 7-0F5/30
45 8-2F5/30
45 8-0F5/30
45 9-2F5/3.0
45 9-0F5/37
45 10-2F5/37
45 10-0F5/37
64 1-1F5/4.0
64 1-0F5/5.5
64 2-2F5/7.5
64 2-1F5/11
64 2-0F5/11
64 3-3F5/15
64 3-2F5/15
64 3-1F5/15
64 3-0F5/18.5
64 4-3F5/18.5
64 4-2F5/18.5
64 4-1F5/22
64 4-0F5/22
64 5-3F5/30
64 5-2F5/30
64 5-1F5/30
64 5-0F5/30
64 6-3F5/30
64 6-2F5/30
64 6-1F5/37
64 6-0F5/37
64 7-3F5/37
64 7-2F5/37
64 7-1F5/37
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1)
90L
100
112
132S
132S
132S
132S
160M
160M
160M
160M
160M
160M
160M
160M
160L
160L
160L
160L
180
180
180
180
200
200
200
200
100
112
132S
132S
160M
160M
160M
160M
160L
160L
180
180
200
200
200
200
200
200
200
200
100
132
132
160M
160M
160M
160M
160M
160L
160L
160L
180
180
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Rozmûry [mm]
Hmotnost [kg]
H
H2
H3
3~
E
B
3~
C
3~
BM
BL
BY1
BW
SA
SG
D1
D2
H8
SN
D3
BF
BH
A
âerpadlo
âerpadlo +
motor
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
493
503
503
572
572
620
620
799
799
847
847
895
895
943
943
991
991
1039
1039
1087
1087
1135
1135
1198
1198
1246
1246
525
525
618
618
821
821
893
893
965
965
1037
1037
1124
1124
1196
1196
1269
1269
1341
1341
525
546
618
749
749
821
821
821
821
893
893
893
893
980
980
980
980
1052
1052
1052
1052
1124
1124
1124
267
306
306
370
370
370
370
503
503
503
503
503
503
503
503
547
547
547
547
602
602
602
602
669
669
669
669
306
306
370
370
503
503
503
503
547
547
602
602
669
669
669
669
669
669
669
669
306
370
370
503
503
503
503
503
547
547
547
602
602
669
669
669
669
669
669
669
669
669
669
669
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
180
196
196
270
270
270
270
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
366
366
366
366
405
405
405
405
196
196
270
270
335
335
335
335
335
335
366
366
405
405
405
405
405
405
405
405
196
270
270
335
335
335
335
335
335
335
335
366
366
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
138
145
145
198
198
198
198
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
266
266
266
266
341
341
341
341
145
145
198
198
246
246
246
246
246
246
266
266
341
341
341
341
341
341
341
341
145
198
198
246
246
246
246
246
246
246
246
266
266
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø65
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø110
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø120
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø140
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø145
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø180
Ø190
Ø190
Ø190
Ø190
Ø190
Ø190
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø220
Ø235
Ø235
Ø235
Ø235
Ø235
Ø235
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
26
26
26
26
26
26
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø22
Ø22
Ø22
Ø22
Ø22
Ø22
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
140
160
160
300
300
300
300
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
400
400
400
400
160
160
300
300
350
350
350
350
350
350
350
350
400
400
400
400
400
400
400
400
160
300
300
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
56
58
58
74
74
77
77
96
96
99
99
102
102
105
105
108
108
112
112
116
116
119
119
129
129
133
133
71
73
81
81
99
99
108
108
128
128
133
133
139
139
146
146
151
151
156
156
70
77
81
94
94
99
99
99
99
108
108
116
116
128
128
128
128
136
136
136
136
139
139
139
72
77
85
114
114
122
122
177
177
180
180
195
195
198
198
209
209
213
213
246
246
249
249
301
301
305
305
90
100
121
126
180
180
189
189
229
229
263
263
311
311
318
318
323
341
346
346
98
117
126
175
175
192
192
192
200
209
209
246
246
300
300
300
300
308
308
326
326
329
329
329
1,6 MPa = 16 bar
2,5 MPa = 25 bar
3,0 MPa = 30 bar
66
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 67
DWO
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S OTEVŘENÝM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
Odstfiedivá ãerpadla s otevfien˘m obûÏn˘m kolem vyrobená z nerezové oceli AISI 304, vhodná pro
ãerpání kapaliny která obsahuje ãásti potravin z myãek na ãi‰tûní zeleniny, masa a ryb, prÛmyslové
praãky, pfieãerpávací boxy, myãky pfiepravek, lakovací boxy dále pak pfieãerpávání tekutého m˘dla,
‰ampónÛ a kapalin s vût‰í vyskozitou neÏ voda. Také pro ãerpání kapalin, které mohou obsahovat
abrazivní ãástice. Pro technologické aplikace zneãi‰tûn˘mi kapalinami v‰eobecnû.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 8 bar
• Maximální teplota kapaliny: 90 °C
• PrÛchod mûkk˘ch ãástic: maximální prÛmûr 19 mm
•
•
•
•
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, víko tûlesa, obûÏné kolo a hfiídel
z AISI 304
• Pfiíruba a tûleso motoru z hliníku
• Mechanická ucpávka z keramiky/uhlíku/NBR
• Speciální mechanické ucpávky se dodávají na vyÏádání
•
•
•
•
[1]
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP55
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
Sání 2 1/2” u DWO 300-400, 2” u ostatních modelÛ
V˘tlak 2”
[2]
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
B
Jednofázov˘
DWO 150 M
DWO 200 M
-
Tfiífázov˘
DWO 150
DWO 200
DWO 300
DWO 400
364
364
390
415
C
198,5
198,5
215,5
240,5
Rozmûry (mm)
R
ØP
V
T
3~
1~
1~
3~
PG11 PG13,5 G 2
PG11 PG13,5 G 2
G 2 1/2
PG13,5
G 21/2
PG13,5
13,6
15,7
-
12,6
14,4
16,9
20,0
62,5
62,5
80
80
74
74
78
78
67
Ø DNA
Hmotnost
(kg)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 68
DWO
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S OTEVŘENÝM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
DWO 150 M
DWO 200 M
-
DWO 150
DWO 200
DWO 300
DWO 400
kW
1,1
1,5
2,2
3,0
Kondenzátor
µF
Vc
31,5
40
-
450
450
-
Jmenovit˘ proud (A)
Jednofázov
Tfiífázov˘
˘
230V
400V
6,8
9,0
-
4,4
6,1
8,3
11,0
2,5
3,5
4,8
6,4
68
l/min
m3/h
100
6
200
12
9,5
12,7
15
17,5
8,9
12,3
14,5
16,9
Q = prÛtok ãerpadla
300
400
550
750
18
24
33
42
H = dopravní v˘‰ka
7,9
6,9
5,1
11,5
10,5
8,6
5,8
13,8
12,9
11,7
9,7
16,3
15,6
14,3
12,4
950
57
1100
66
7,5
9,8
7,6
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 69
DWC
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S UZAVŘENÝM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
Odstfiedivá ãerpadla z nerezové oceli AISI 304, vhodná pro dodávku vody a ãerpání vody v‰eobecnû,
chladicí zafiízení, klimatizaãní a topné systémy, chladiãe.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 8 bar
• Maximální teplota kapaliny: 90 °C
•
•
•
•
•
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP55
Tfiífázové napûtí 230/400 V ± 10 % 50 Hz
Sání: DWC-V Ø 2” (60,3 mm)
DWC-N G2
• V˘tlak: DWC-V Ø 2” (60,3 mm)
DWC-N G2
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, víko tûlesa, obûÏné kolo a hfiídel
z AISI 304
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/EPDM
• Spojky:
Victaulic (DWC-V)
·roubové (DWC-N)
• Standardní tepelná izolace pro verzi Victaulic (DWC-V)
69
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 70
DWC
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S UZAVŘENÝM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ GRAF (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãer- V˘kon
padla
kW
DWC 300/1.1
DWC 300/1.5
DWC 500/1.5
DWC 500/2.2
DWC 500/3.0
1,1
1,5
1,5
2,2
3
Jmenovit˘ proud (A)
Tfiífázov˘
230 V
400 V
4,3
5,5
5,9
8,3
9,7
2,5
3,2
3,4
4,8
5,6
l/min
m3/h
0
0
100
6
150
9
200
12
250
15
21,0
24,5
18,5
24,5
26,3
19,2
22,5
-
18,1
21,4
-
16,6
20,1
17,0
23,0
25,0
15,0
18,5
16,4
22,3
24,4
70
Q = prÛtok ãerpadla
300
350
400
18
21
24
H = dopravní v˘‰ka
500
30
600
36
700
42
750
45
8,5
12,0
14,0
19,8
22,0
12,0
17,8
20,0
9,8
15,5
17,6
7,4
13,0
15,0
6,2
11,5
13,6
13,1
16,7
15,7
21,5
23,7
11,0
14,6
14,9
20,7
22,9
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 71
DWC
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S UZAVŘENÝM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady DWC 300 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
71
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 72
DWC
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S UZAVŘENÝM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady DWC 500
72
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 73
DWC
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S UZAVŘENÝM OBĚŽNÝM KOLEM z AISI 304
DWC-V (SPOJKA VICTAULIC)
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
DWC-V 300/1.1
DWC-V 300/1.5
DWC-V 500/1.5
DWC-V 500/2.2
DWC-V 500/3.0
Rozmûry (mm)
B
C
V
Hmotnost
(kg)
371,5
371,5
371,5
392
392
197,5
197,5
197,5
221,5
221,5
PG11
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
13,6
14,2
15
17,1
20
DWC-N (·ROUBOVÁ SPOJKA)
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
DWC-N 300/1.1
DWC-N 300/1.5
DWC-N 500/1.5
DWC-N 500/2.2
DWC-N 500/3.0
Rozmûry (mm)
B
C
V
Hmotnost
(kg)
371,5
371,5
371,5
392
392
197,5
197,5
197,5
221,5
221,5
PG11
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
13,6
14,2
15
17,1
20
73
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 74
CMA-B-C-D-CMR
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM litinová
Odstfiedivá litinová ãerpadla s jedním obûÏn˘m kolem vhodná pro zvy‰ování tlaku v domácích
zafiízeních, zavlaÏování, ãerpání neagresivních kapalin v civilním sektoru i v lehkém prÛmyslu.
¤ada CMR je osazena vícekanálov˘m uzavfien˘m obûÏn˘m kolem.
SPECIFIKACE
• Maximální provozní tlak:
TECHNICKÉ ÚDAJE
6 bar u CMA aÏ do 1.00,
CMB aÏ do 3.00,
CMC, CMD a CMR
8 bar u ostatních
•
•
•
•
• Maximální teplota kapaliny:
40 °C u CMA 0.50-0.75-0.80-1.00
90 °C u jin˘ch modelÛ
•
MATERIÁL
•
•
• Tûleso ãerpadla z litiny
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
• ObûÏné kolo:
- z technopolymeru u CMA aÏ do 1.00
- z mosazi u CMA 1.50-2.00-3.00
CMB 2.00-3.00-4.00-5.50
CMR
- z litiny u CMB, CMC, CMD
• Hfiídel:
- z AISI 416 u CMA 0.50 a CMR
- z AISI 303 u ostatních modelÛ
• Pfiíruba elektromotoru:
- z hliníku u CMA 0.50-0.75-0.80-1.00
CMB 0.75-1.00
CMC 0.75-1.00
CMR
- z litiny u ostatních modelÛ
•
74
T.E.F.C. dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP44
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
Sání
1” u CMA aÏ do 1.00
1 1/2” u CMR
1 1/4” u CMA 1.50 a vy‰‰ích
2” u CMB - CMC
2 1/2” u CMD
V˘tlak
1” u CMA
1 1/2” u CMB
1 1/4” u CMB
2” u CMC
2 1/2” u CMD
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 75
CMA-B-C-D-CMR
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM litinová
[1]
[2]
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
TABULKA ROZMùRÒ
Rozmûry (mm)
Typ ãerpadla
CMA 0.50 M
CMA 0.50 T
CMA 0.75 M
CMA 0.75 T
CMA 0.80 M
CMA 0.80 T
CMA 1.00 M
CMA 1.00 T
CMA 1.50 M
CMA 1.50 T
CMA 2.00 M
CMA 2.00 T
CMA 3.00 T
CMB 0.75 M
CMA 0.75 T
CMB 1.00 M
CMB 1.00 T
CMB 1.50 M
CMB 1.50 T
CMB 2.00 M
CMB 2.00 T
CMB 3.00 T
CMB 4.00 T
CMB 5.50 T
CMC 0.75 M
CMC 0.75 T
CMC 1.00 M
CMC 1.00 T
CMD 1.50 M
CMD 1.50 T
CMD 2.00 M
CMD 2.00 T
CMD 3.00 T
CMD 4.00 T
CMR 0.75
CMR 1.00
A
B
C
D
E
F
H
H1
H2
H3
H4
M
M1
N
N1
R
T
V
W
S
DNA
DNM
160
160
185
185
185
185
185
185
200
200
225
225
225
188
188
188
188
188
188
200
200
200
247
247
186
186
186
186
213
213
213
213
213
213
180
180
261,8
261,8
300,3
300,3
300,3
300,3
300,3
300,3
347,3
347,3
360,3
347,3
360,3
315,3
315,3
315,3
315,3
349,3
349,3
373,3
360,3
373,3
428,8
428,8
313,3
313,3
313,3
313,3
384,3
384,3
397,3
384,3
397,3
449,3
310,3
310,3
158,8
158,8
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
208,3
208,3
208,3
208,3
208,3
182,3
182,3
182,3
182,3
206,3
206,3
209,3
209,3
209,3
222,3
222,3
186,8
186,8
186,8
186,8
222,8
222,8
222,8
222,8
222,8
234,8
181,8
181,8
30
30
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
41,8
41,8
41,8
41,8
41,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
48
48
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
44
44
45
45
45
45
45
45
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
49,5
49,5
49,5
49,5
49,5
49,5
57,5
57,5
57,5
60
60
43
43
43
43
68
68
68
68
68
68
45
45
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
9
9
202
202
232
232
232
232
232
232
252
252
285
285
285
251,5
251,5
251,5
251,5
251,5
251,5
271,5
271,5
271,5
323,5
323,5
247
247
247
247
271,5
271,5
271,5
271,5
271,5
271,5
229
229
82
82
97
97
97
97
97
97
100
100
115
115
115
101,5
101,5
101,5
101,5
101,5
101,5
111,5
111,5
111,5
133,5
133,5
97
97
97
97
111,5
111,5
111,5
111,5
111,5
111,5
97
97
120
120
135
135
135
135
135
135
152
152
170
170
170
150
150
150
150
150
150
160
160
160
190
190
150
150
150
150
160
160
160
160
160
160
132
132
172,5
197,5
197,5
197,5
214
229
229
127
127
215,5
225,5
225,5
264,5
264,5
197,5
197,5
225,5
225,5
225,5
354
197,5
197,5
173
198
198
198
232
247
127,5
127,5
233,5
243,5
198
198
243,5
243,5
198
198
40
40
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
45
45
45
45
45
45
45
45
45
60
60
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
40
40
110
110
140
140
140
140
140
140
155
155
180
180
180
140
140
140
140
140
140
160
160
160
190
190
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
140
140
150
150
180
180
180
180
180
180
194
194
220
220
220
180
180
180
180
180
180
200
200
200
240
240
180
180
180
180
200
200
200
200
200
200
180
180
44
44
45
45
45
45
45
45
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
65,5
65,5
65,5
65,5
65,5
65,5
76,5
76,5
76,5
77,5
77,5
63,5
63,5
63,5
63,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
60,5
60,5
PG11
PG11
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG16
PG16
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG16
PG11
PG11
30
30
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
41,8
41,8
41,8
41,8
41,8
52,8
52,8
52,8
52,8
52,8
52,8
55,8
55,8
55,8
65,5
65,5
57,3
57,3
57,3
57,3
69,3
69,3
69,3
69,3
69,3
69,3
52,3
52,3
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
12
12
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 11/2
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 11/4
G 11/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G2
G2
G2
G”
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 11/2
75
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 76
CMA-B-C-D-CMR
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM litinová
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
kW
Kondenzátor
µF
Jednofázov˘ Jednofázov˘
230V 50Hz 230V 50Hz
Vc
Q = prÛtok ãerpadla
Jmenovit˘ proud (A)
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 400V
l/min
m3/h
20
1,2
40
2,4
60
3,6
80
4,8
85
5,1
90
5,4
95
5,7
100
6
110
6,6
120
7,2
140
8,4
34,3
40,3
46,2
33
39,2
45
38
43,7
41
H = dopravní v˘‰ka
CMA 0.50 M
CMA 0.75 M
CMA 0.80 M
CMA 1.00 M
CMA 1.50 M
CMA 2.00 M
-
CMA 0.50 T
CMA 0.75 T
CMA 0.80 T
CMA 1.00 T
CMA 1.50 T
CMA 2.00 T
CMA 3.00 T
0,37
0,55
0,6
0,75
1,1
1,5
2,2
10
16
16
20
35
40
-
450
450
450
450
450
450
-
3,2
4,7
4,8
6,2
9,2
10,8
-
2,4
3,2
3,3
4,3
5,7
7,8
9,9
1,4
1,8
1,9
2,5
3,3
4,5
5,7
20
31,5
28
34,5
40,5
47
53
76
17,8
28,2
26,1
32,8
39,6
45,8
51,8
15
24
23,8
30,6
38,2
44,2
50,2
12,1
18,9
20,9
27,7
36,5
42,4
48,3
11,2
17,5
20,1
26,9
36
41,9
47,8
10,5
19,3
26
35,6
41,4
47,3
18,5
25
34,9
40,9
46,7
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 77
CMA-B-C-D-CMR
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM litinová
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
kW
Tfiífázov˘
Jednofázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
Kondenzátor
µF
Vc
Q = prÛtok ãerpadla
Jmenovit˘ proud (A)
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V
400V
l/min
m3/h
100
6
140
8,4
180
10,8
220
13,2
250
15
280
16,9
9
14
17,1
22,8
28,8
36,2
45,7
16
21
27
33,5
43
H = dopravní v˘‰ka
CMB 0.75 M
CMB 1.00 M
CMB 1.50 M
CMB 2.00 M
-
CMB 0.75 T
CMB 1.00 T
CMB 1.50 T
CMB 2.00 T
CMB 3.00 T
CMB 4.00 T
CMB 5.50 T
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
14
20
31,5
40
-
450
450
450
450
-
4,5
6,0
8,5
10,8
-
3,0
4
5,5
7,5
8,3
12,5
16,3
77
1,7
2,3
3,2
4,3
4,8
7,2
9,4
14,2
18,4
22,4
28,7
34,5
45
54
13,3
17,4
21,1
27,7
33,7
43,4
52,3
12
16,1
19,8
26,3
32,1
41,5
50,4
10,4
15,2
18
24,5
30,3
38,4
48,1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 78
CMA-B-C-D-CMR
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM litinová
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
kW
CMC 0.75 M
CMC 1.00 M
CMR 0.75 M
CMR 1.00 M
0,55
0,75
0,55
0,75
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
Tfiífázov˘
230V
400V
Jednofázov˘
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
50
3
100
6
150
9
200
12
250
15
275
16,5
350
21
400
24
450
27
5,9
8,6
4
6,8
5
H = dopravní v˘‰ka
CMC 0.75 T
CMC 1.00 T
CMR 0.75 T
CMR 1.00 T
14
20
14
20
450
450
450
450
4,2
5,3
4,5
5,5
2,8
3,5
3
3,6
1,6
2,0
1,7
2,1
78
11,4
13,4
13,6
17,3
10,6
12,6
11,4
15,4
8,1
11,5
8,8
11
6,3
9,6
8,7
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 79
CMA-B-C-D-CMR
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM litinová
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
kW
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V
400V
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
300
18
400
24
600
36
800
48
900
54
950
57
1000
60
1100
66
6
9,3
12,5
8,5
11,8
10,4
H = dopravní v˘‰ka
CMD 1.50 M
CMD 2.00 M
-
CMD 1.50 T
CMD 2.00 T
CMD 3.00 T
CMD 4.00 T
1,1
1,5
2,2
3,0
31,5
40
-
450
450
-
8,9
10,8
-
5,9
7,5
9,0
12,3
3,4
4,3
5,2
7,1
79
10,4
12,4
15,4
17,8
9,9
11,9
14,9
17,3
8,4
10,5
13,5
16,1
6
8,3
11,4
14,2
4,5
6,8
10
13,1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 80
CDA
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA SE DVĚMI OBĚŽNÝMI KOLY litinová
Odstfiedivá ãerpadla se dvûmi obûÏn˘mi koly s hydraulick˘mi ãástmi z litiny, vhodná pro
zavlaÏování a manipulaci s neagresivními kapalinami pro soukromé a prÛmyslové pouÏití.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 6 bar u CDA 0.75-1.00
10 bar u jin˘ch modelÛ
• Maximální teplota kapaliny:
40 °C u CDA 0.75-1.00
90 °C u jin˘ch modelÛ
•
•
•
•
T.E.F.C. dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP44
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla z litiny
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
• ObûÏné kolo: - z technopolymeru u CDA 0.75-1.00
- z mosazi u ostatních modelÛ
• Hfiídel:
- z AISI 303 u CDA 1.50-2.00-3.00
- z AISI 304 u CDA 4.00-5.00
- z AISI 416 u ostatních modelÛ
• Rozpûra:
- z hliníku u CDA 0.75-1.00
- z litiny u ostatních modelÛ
• Víko tûlesa: - z AISI 304 u CDA 0.75-1.00
- z litiny u ostatních modelÛ
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
CDA 0.75 M
CDA 0.75 T
CDA 1.00 M
CDA 1.00 T
CDA 1.50 M
CDA 1.50 T
CDA 2.00 M
CDA 2.00 T
CDA 3.00 T
CDA 4.00 T
CDA 5.50 T
Hmotnost
Rozmûry (mm)
A
B
C
D
E
F
H
H1
H2
H3
H4
M
M1
N
N1
R
T
V
W
S
DNA
DNM
(kg)
183
183
183
183
209
194
209
194
194
228
228
336,3
336,3
336,3
336,3
394,8
394,8
410,8
394,8
410,8
467,3
467,3
179,8
179,8
179,8
179,8
218,3
218,3
218,3
218,3
218,3
225,3
225,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
12
12
73
73
73
73
86
86
86
86
86
95,5
95,5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
227
227
227
227
265
265
265
265
265
308,5
308,5
97
97
97
97
110
110
110
110
110
133,5
133,5
130
130
130
130
155
155
155
155
155
175
175
197,5
197,5
224
224
224
264,5
264,5
198
198
242
242
-
42
42
42
42
48
48
48
48
48
57
57
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
140
140
140
140
155
155
155
155
155
180
180
180
180
180
180
195
195
195
195
195
230
230
57,5
57,5
57,5
57,5
65,5
65,5
65,5
65,5
65,5
71,5
71,5
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
-
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
G 1 1/2
G 11/2
6,8
6,8
6,8
6,8
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,0
12,0
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
12
12
G1
G1
G1
G1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/2
G 11/2
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G 1 1/4
G 11/4
13,5
13,5
15
15
25
25
27
27
27
42,5
46,3
80
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 81
CDA
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA SE DVĚMI OBĚŽNÝMI KOLY litinová
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
kW
Tfiífázov˘
Jednofázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
CDA 0.75 M
CDA 1.00 M
CDA 1.50 M
CDA 2.00 M
-
CDA 0.75 T
CDA 1.00 T
CDA 1.50 T
CDA 2.00 T
CDA 3.00 T
CDA 4.00 T
CDA 5.50 T
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
Kondenzátor
Jmenovit˘ proud (A)
µF
Vc
Jednofázov˘
16
20
35
40
-
450
450
450
450
-
5,0
6,1
8,6
10,8
-
Tfiífázov˘
230V
400V
3,4
4,0
5,6
7,2
8,8
13,0
16,5
l/min
m3/h
2,0
2,3
3,3
4,1
5,1
7,5
9,5
81
20
1,2
40
2,4
50
3
80
4,8
33
39,5
50,8
60,5
-
30,2
37
48,8
58,6
60,5
-
27,9
35,2
47,1
56,9
59,3
67
76,5
17
27
38,4
49,8
54,1
64,8
73,9
Q = prÛtok ãerpadla
90
100
110
140
5,4
6
6,6
8,4
H = dopravní v˘‰ka
21
33,4
27,5
46,5
40,3
32,5
51,6
48,4
44,6
32
63,9
62,5
62
58
72,9
71,8
70,5
66,8
170
10,2
190
11,4
210
12,6
53,5
62
48
58,3
54
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 82
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 24255) vyrobená z nerezové oceli
AISI 304 (fiada 3) a AISI 316L (fiada 3L); pouÏití zahrnují zvy‰ování tlaku vody, topné systémy, klimatizaci, prÛmyslové myãky, zásobování vodou zemûdûlskou v˘robu a mnoho dal‰ích prÛmyslov˘ch
pouÏití.
Na Ïádost se dodávají ãerpadla s certifikací WRAS.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 10 bar
• Teplota kapaliny: od –10 °C do +110 °C
• 110 °C u verze H
•
•
•
•
•
Asynchronní dvoupólov˘ a ãtyfipólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP55
Jednofázové napûtí 230±10%
Tfiífázové napûtí 230/400V ± 10 % 50Hz aÏ 4 kW vãetnû,
400/690V ±10 % a v˘‰e
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo, víko tûlesa a hfiídel
z AISI 304 (fiada 3), z AISI 316L (fiada 3L)
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
u standardní verze
• Mechanická ucpávka (fiada 3)
• Mechanická ucpávka ze SiC/SiC/FPM (fiada 3L - fiada
3L80 verze HS)
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/Vitonu u verze H
a verze 3L80 H
• Mechanická ucpávka ze SiC/uhlíku/FPM u verze
H 3L80 E
Dodává se ve 4 rÛzn˘ch verzích, dvoupólové a ãtyfipólové
3M
3M
3LM
3S
3S3LS
monoblok s prodlouÏenou hfiídelí motoru
monoblok se standardním motorem a nasouvací spojkou
3P
3P
3LP
na podstavci se standardním motorem a nasouvací spojkou
3PF
3SF
3SF
3LSF
3PF
3LPF
82
ãerpadlo s obnaÏenou hfiídelí
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:17
Pagina 83
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ GRAF pfii 2900 min
-1
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
83
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
19-02-2009
15:35
Pagina 84
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ TABULKA E32-40-50-65
Typ ãerpadla
32-125/1.1 (M)
32-160/1.5 (M)
32-160/2.2 (M)
32-200/3.0
32-200/4.0
32-200/5.5
32-200/7.5
40-125/1.5 (M)
40-125/2.2 (M)
40-160/3.0
40-160/4.0
40-200/5.5
40-200/7.5
40-200/11
50-125/2.2 (M)
50-125/3.0
50-125/4.0
50-160/5.5
50-160/7.5
50-200/9.2
50-200/11
50-200/15
65-125/4.0
65-125/5.5
65-125/7.5
65-160/7.5
65-160/9.2
65-160/11
65-160/15
65-200/15
65-200/18.5
65-200/22
65-250/30 (S-P)
65-250/37 (S-P)
kW
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
4
5,5
7,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
22
30
37
HP
1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
2
3
4
5,5
7,5
10
15
3
4
5,5
7,5
10
12,5
15
20
5,5
7,5
10
10
12,5
15
20
20
25
30
40
50
Jmenovit˘ proud [A]
Tfiífázov˘
230V
400V
690V
5
5,9
8,3
11,8
15,6
5,9
8,3
11,8
15,9
8,1
11,8
15,9
13,8
-
2,9
3,4
4,8
6,8
9
11,8
3,4
4,8
6,8
9,2
11,1
15,1
20
47
6,8
9,2
11,5
15,5
17,4
22
31,3
8
11
14,9
14,9
20,8
27
30,5
30,5
36,9
40,8
53,3
64,2
6,8
6,4
8,7
11,6
6,6
9
10
12,7
18
6,3
8,6
8,6
12,1
15,6
17,6
17,6
21,3
23,5
30,8
37,1
2 póly
l/min
m3/h
0
0
22,5
29,5
37
44
55
70,5
70,5
20
26,5
31
40
47
58
72
19
22
26,5
33
40
53
59
72
22,5
27
32
32
36,5
40,5
48
54
60,5
67
78
89
100
6
150
9
200
12
300
18
333
20
360
22
21
28
35,5
42
53,5
69
69
-
19,9
26,5
34
40
52
67,5
67,5
-
18,4
24,5
32
37,5
49,5
65
65
19
25,5
29,5
38,5
45,5
57
71
-
14,1 12
19,2 17
27 25
31 28
43,5 40,5 58,5 58,5 55,5 17,6 17 16,5
24 23,5 23
27,5 27 26,5
37 36 35,5
44 43 42,5
55,5 55 54,5
70 70 69,5
-
Q = prÛtok ãerpadla
400 450 500 600 700 1200
24 27 30 36 42 72
H = dopravní v˘‰ka (m)
15,7 14,5 13,2 10,3 7
22 21 19,5 16,4 13
25,5 24 22,5 20 17
34,5 33 32 29 25,5 41 39,5 38 35 31
53,5 52,5 51 47,5 44
68,5 67,5 66 63 59
17,5 17 16,3 14,9 13,4 8
20,5 20 19,6 18,4 17
26 25,5 25 24 22,5 14
31 30,5 30 28,5 27 18
38,5 38 37,5 36 35 26
50 49 47,5 34
56 55 54 42
70 69 68 57
20 19,4 14,3
25 24,5 19,1
- 30,5 29,5 24,5
30 25,5
- 34,5 29,5
- 38,5 34
- 45,5 41
51 45,5
- 58,5 53
- 65,5 60,5
- 74,5
- 86,5
-
1500 1900 2100 2200 2300 2400 2500
90 114 126 132 138 144 150
10,7
15,5
21
21,5
26
30,5
37,5
41
49
56,5
71
83
10,4 15,4 16
20 17
24,5 21,5 20
32 29 27
34 30
42,5 39 37
50,5 47 45
64,5 60 57,5
77,5 74 72
55
70
52
67,5
65
(M) Jednofázov˘
V¯KONNOSTNÍ TABULKA 80
Typ ãerpadla
kW HP
11
3M80-160/11
11
3S80-160/11
11
3P80-160/11
13
3M80-160/13
3S80-160/15R 15
3P80-160/15R 15
15
3M80-160/15
15
3S80/160/15
15
3P80-160/15
3M80-160/18.5 18,5
3S80-160/18.5 18,5
3P80-160/18.5 18,5
22
3S80-220/22
22
3P80-200/22
30
3S80-220/30
30
3P80-220/30
37
3S80-200/37
37
3P80-200/37
37
3S80-250/37
37
3P80-250/37
45
3S80-250/45
45
3P80-250/45
55
3S80-250/55
55
3P80-250/50
Tfiífázov˘
15
15
15
17,5
20
20
20
20
20
25
25
25
30
30
40
40
50
50
50
50
60
60
75
75
2 póly
Jmenovit˘ proud (A)
400V
690V
21
20,9
20,9
25,3
24,3
24,3
29,8
28,3
28,3
37,8
34,1
34,1
38,6
38,6
53,9
53,9
62,6
62,6
64,1
64,1
79,2
79,2
98,1
98,1
12,1
12,1
12,1
14,6
14
14
17,2
16,3
16,3
21,8
18,7
19,7
22,3
22,3
31,1
31,1
36,1
36,1
37
37
45,7
45,7
56,6
56,6
l/min
m3/h
0
0
1300
78
1800
108
2200
132
29
29
29
32
32
32
35
35
35
40
40
40
50
50
60
60
66
66
73
73
84
84
95
95
27,3
27,3
27,3
30,5
30,5
30,5
34
34
34
39
39
39
48
48
58,5
58,5
64
64
71,5
71,5
82,5
82,5
93,5
93,5
24,8
24,8
24,8
28,3
28,3
28,3
32
32
32
37,2
37,2
37,2
45
45
56,5
56,5
61,5
61,5
67,5
67,5
79
79
91
91
22,4
22,4
22,4
25,9
25,9
25,9
30
30
30
35,2
35,2
35,2
42
42
54
54
59
59
63
63
75
75
87,5
87,5
84
Q = prÛtok ãerpadla
2600
3000
156
180
H = dopravní v˘‰ka
16,4
19,7
16,4
19,7
16,4
19,7
20,1
23,3
20,1
23,3
20,1
23,3
24,4
27,5
24,4
27,5
24,4
27,5
30
32,9
30
32,9
30
32,9
33,2
37,9
33,2
37,9
46,5
50,5
46,5
50,5
51,5
55,5
51,5
55,5
48,5
56,5
48,5
56,5
62
69,5
62
69,5
76,5
82,5
76,5
82,5
3400
204
3600
216
3800
228
4000
240
12,5
12,5
12,5
16,5
16,5
16,5
21
21
21
26,4
26,4
26,4
27,8
27,8
41,5
41,5
47
47
38
38
53
53
68,5
68,5
14,5
14,5
14,5
19,1
19,1
19,1
24,4
24,4
24,4
25
25
39
39
44,5
44,5
48
48
64,5
64,5
17
17
17
22,3
22,3
22,3
36,1
36,1
41,5
41,5
42,3
42,3
60
60
20
20
20
33
33
38,5
38,5
55
55
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:18
Pagina 85
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ GRAF pfii 1450 min
-1
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
85
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
19-02-2009
15:36
Pagina 86
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ TABULKA 32-40-50-65
4 póly
Q = prÛtok ãerpadla
Typ ãerpadla
3(L)M
kW
HP
0,25
0,37
0,37
0,55
0,55
0,75
0,37
0,37
0,55
0,55
1,1
1,1
1,5
0,55
0,55
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
0,55
0,75
1,1
1,1
1,1
1,5
2,2
2,2
2,2
3
4
5,5
0,33
0,5
0,5
0,75
0,75
1
0,5
0,5
0,75
0,75
0,5
1,5
2
0,75
0,75
1,5
1,5
2
2
3
0,75
1
1,5
1,5
1,5
2
3
3
3
4
5,5
7,5
l/min
m3/h
50
3
100
5
160
9,6
200
12
250
15
300
18
350
21
4,9
6,3
8
9,3
11
16,5
4,5
6,2
7,2
8,5
11
12,7
17,8
-
3,3
4,5
6,7
7
9,2
14,6
4
5,7
6,7
7,9
10,5
12,3
17,4
-
3,6
5,2
6,3
7,5
10,1
11,9
16,9
4,9
5,8
7,7
9
12,1
13
17,7
-
3
4,6
5,7
6,9
9,6
11,2
16,2
4,7
5,6
7,5
8,8
11,8
12,7
17,5
-
2,3
3,8
5
6,2
9
10,4
15,3
4,4
5,4
7,2
8,5
11,5
12,3
17,2
4,8
6
7,2
-
1,5
3
4,3
5,4
8,3
9,4
14,2
4,2
5,2
6,9
8,2
11,1
11,9
16,8
4,6
5,8
7
7,2
8,1
9,2
11,3
12,4
13,9
15,8
-
500
30
650
39
800
48
950
57
1000
60
1050
63
1100
66
1200
72
1300
78
1400
84
1,4
2,5
3,5
3,7
4,6
5,7
7,6
7,8
9,3
11,8
14,7
18,4
2,2
3,2
3,3
4,2
5,3
7,2
7,3
8,8
11,1
14,2
17,9
2,8
3,8
4,9
6,8
6,8
8,3
10,6
13,7
17,5
4,5
6,4
7,8
10,1
13
17
5,5
9
11,6
15,8
9,8
14,4
12,8
H = dopravní v˘‰ka (m)
32-125/0.25
32-160/0.37R
32-160/0.37
32-200/0.55R
32-200/0.55
32-200/0.75
40-125/0.37R
40-125/0.37
40-160/0.55R
40-160/0.55
40-200/1.1R
40-200/1.1
40-200/1.5
50-125/0.55R
50-125/0.55
50-160/1.1R
50-160/1.1
50-200/1.5R
50-200/1.5
50-200/2.2
65-125/0.55
65-125/0.75
65-125/1.1
65-160/1.1R
65-160/1.1
65-160/1.5
65-160/2.2
65-200/2.2R
65-200/2.2
65-200/3.0
65-250/4
65-250/5.5
5,6
7,2
8,7
10,6
12
17,3
-
3
4,1
5,6
6,9
9,5
10,5
15,4
3,95
5,2
6,3
6,5
7,4
8,5
10,6
11,6
13
15,1
18,1
21,2
3,18
4,4
5,4
5,7
6,6
7,7
9,8
10,6
12
14,1
17,3
20,5
2,3
3,5
4,5
4,8
5,7
6,7
8,8
9,3
10,8
12,9
16,1
19,6
V¯KONNOSTNÍ TABULKA 80
Typ ãerpadla
kW HP
Jmenovit˘ proud (A)
Tfiífázov˘
3LM4 80-160/1.5
3LS4 80-160/1.5
3LP4 80-160/1.5
3LM4 80-160/2.2R
3LS4 80-160/2.2R
3LP4 80-160/2.2R
3LM4 80-160/2.2
3LS4 80-160/2.2
3LP4 80-160/2.2
3LM4 80-200/3
3LS4 80-200/3
3LP4 80-200/3
3LM4 80-200/4R
3LS4 80-200/4R
3LP4 80-200/4R
3LM4 80-200/4
3LS4 80-200/4
3LP4 80-200/4
3LM4 80-250/5.5R
3LS4 80-250/5.5R
3LP4 80-250/5.5R
3LM4 80-250/5.5
3LS4 80-250/5.5
3LP4 80-250/5.5
3LM4 80-250/7.5
3LS4 80-250/7.5
3LP4 80-250/7.5
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
3
3
3
4
4
4
4
4
4,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
10
10
10
4 póly
230V
400V
690V
5,4
5
5
7,3
7,6
7,6
7,8
8,8
8,8
10,2
8,9
8,9
13,7
12,1
12,1
14,7
13,4
13,4
-
3,13
2,88
2,88
4,25
4,48
4,48
4,75
5,13
5,13
5,9
5,12
5,12
7,9
6,99
6,99
8,5
7,75
7,75
9,4
8,79
8,79
11,3
10,88
10,88
14,7
13,6
13,6
5,42
5,07
5,07
6,52
6,28
6,28
8,49
7,85
7,85
l/min
m3/h
0
0
600
36
800
48
1000
60
7,3
7,3
7,3
8,6
8,6
8,6
9,5
9,5
9,5
12,4
12,4
12,4
14,8
14,8
14,8
16
16
16
18,5
18,5
18,5
21,2
21,2
21,2
24,5
24,5
24,5
6,8
6,8
6,8
8,1
8,1
8,1
9,1
9,1
9,1
12
12
12
14,4
14,4
14,4
15,4
15,4
15,4
17,7
17,7
17,7
20,5
20,5
20,5
24
24
24
6,3
6,3
6,3
7,8
7,8
7,8
8,8
8,8
8,8
11,5
11,5
11,5
13,9
13,9
13,9
14,9
14,9
14,9
17
17
17
19,9
19,9
19,9
23,4
23,4
23,4
5,7
5,7
5,7
7,3
7,3
7,3
8,3
8,3
8,3
10,7
10,7
10,7
13,2
13,2
13,2
14,1
14,1
14,1
16
16
16
18,9
18,9
18,9
22,5
22,5
22,5
86
Q = prÛtok ãerpadla
1200
1400
72
84
H = dopravní v˘‰ka
5
5
5
6,7
6,7
6,7
7,8
7,8
7,8
9,7
9,7
9,7
12,2
12,2
12,2
13,2
13,2
13,2
14,6
14,6
14,6
17,6
17,6
17,6
21,3
21,3
21,3
4,2
4,2
4,2
6
6
6
7,1
7,1
7,1
8,6
8,6
8,6
11,2
11,2
11,2
12,3
12,3
12,3
12,9
12,9
12,9
15,9
15,9
15,9
19,8
19,8
19,8
1600
96
1800
108
2000
120
2200
132
3,4
3,4
3,4
5,2
5,2
5,2
6,2
6,2
6,2
7,3
7,3
7,3
10,1
10,1
10,1
11,1
11,1
11,1
10,7
10,7
10,7
13,8
13,8
13,8
18
18
18
2,4
2,4
2,4
4,2
4,2
4,2
5,2
5,2
5,2
5,9
5,9
5,9
8,8
8,8
8,8
9,9
9,9
9,9
8,4
8,4
8,4
11,7
11,7
11,7
15,9
15,9
15,9
3
3
3
4,1
4,1
4,1
4,2
4,2
4,2
7,2
7,2
7,2
8,4
8,4
8,4
9,3
9,3
9,3
13,5
13,5
13,5
5,6
5,6
5,6
6,7
6,7
6,7
10,8
10,8
10,8
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:18
Pagina 87
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3(L)M-3(L)S-3(L)P 32 pfii 2900 min
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
87
-1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:18
Pagina 88
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3(L)M-3(L)S-3(L)P 40 pfii 2900 min
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
88
-1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:18
Pagina 89
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3(L)M-3(L)S-3(L)P 50 pfii 2900 min
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
89
-1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:18
Pagina 90
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3(L)M-3(L)S-3(L)P 65 pfii 2900 min
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
90
-1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:18
Pagina 91
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 3(L)M-3(L)S-3(L)P 65 pfii 2900 min
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
91
-1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:18
Pagina 92
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 3LM-3LS-3LP-3LP 80
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
92
pfii 2900 min -1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 93
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 3LM-3LS-3LP 80
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
93
pfii 2900 min -1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 94
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3(L)M-3(L)S-3(L)P 32 pfii 1450 min
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
94
-1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 95
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3(L)M-3(L)S-3(L)P 40 pfii 1450 min
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
95
-1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 96
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3(L)M-3(L)S-3(L)P 50 pfii 1450 min
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
96
-1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 97
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3(L)M-3(L)S-3(L)P 65 pfii 1450 min
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
97
-1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 98
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 3(L)M-3(L)S-3(L)P 65
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
98
pfii 1450 min -1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 99
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 3LM - 3LS - 3LP 80 pfii 1450 min
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
99
-1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 100
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 3LM - 3LS - 3LP 80
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
100
pfii 1450 min -1
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 101
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3M (3LM) až do 11 kW
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
Ø
Ø
DNA P1
n1
Ø
K1
Ø
D1
Ø
Ø
SA DNM P2
Ø
K2
Ø
D2 SM
[1]
[2]
R
W
N1
50
96
4
-
125 165
16
32
76
100 140
14
252 112 140 122 139
80
70
140 114 190 213 408 231 PG 13,5 PG 13,5 19,6
3M 32-160/1.5 (M)
50
96
4
-
125 165
16
32
76
100 140
14
292 132 160 122 139
80
70
190 118 240 254 408 231 PG 13,5 PG 13,5 22,5
3M 32-160/2.2 (M)
50
96
4
-
125 165
16
32
76
100 140
14
292 132 160 122 139
80
70
190 118 240 254 408 231 PG 13,5 PG 13,5 24,6
3M 32-200/3.0
50
96
4
-
125 165
16
32
76
100 140
14
340 160 180 122
-
80
70
190 119 240 296 433 256 PG 13,5
-
32,8
3M 32-200/4.0
50
96
4
-
125 165
16
32
76
100 140
14
340 160 180 134
-
80
70
190 119 240 296 458 256 PG 16
-
39,5
3M 32-200/5.5
50
96
4
-
125 165
16
32
76
100 140
14
340 160 180 153
-
80
70
190 119 240 296 477 276 PG 16
-
48,5
3M 32-200/7.5
50
96
4
-
125 165
16
32
76
100 140
14
340 160 180 153
-
80
70
190 119 240 296 520 276 PG 16
-
57
3M 40-125/1.5 (M)
65
116
4
-
145 185
16
40
81
110 150
14
252 112 140 122 139
80
70
160 114 210 213 408 231 PG 13,5 PG 13,5 20,1
3M 40-125/2.2 (M)
65
116
4
-
145 185
16
40
81
110 150
14
252 112 140 122 139
80
70
160 114 210 213 408 231 PG 13,5 PG 13,5 22,7
3M 40-160/3.0
65
116
4
-
145 185
16
40
81
110 150
14
292 132 160 122
-
80
70
190 118 240 254 433 255 PG 13,5
-
28
3M 40-160/4.0
65
116
4
-
145 185
16
40
81
110 150
14
292 132 160 134
-
80
70
190 118 240 254 458 255 PG 16
-
35,1
3M 40-160/5.5
65
116
4
-
145 185
16
40
81
110 150
14
340 160 180 153
-
100
70
212 139 265 296 497 278 PG 16
-
48,8
3M 40-200/7.5
65
116
4
-
145 185
16
40
81
110 150
14
340 160 180 153
-
100
70
212 139 265 296 540 224 PG 16
-
56,2
3M 40-200/11
65
116
4
-
145 185
16
40
81
110 150
14
340 160 180 181
-
100
70
212 139 265 296 577 224 PG 21
-
67,5
3M 50-125/2.2 (M)
65
116
4
-
145 185
16
50
96
125 165
16
292 132 160 122 139 100
70
190 138 240 254 428 231 PG 13,5 PG 13,5 28,1
3M 50-125/3.0
65
116
4
-
145 185
16
50
96
125 165
16
292 132 160 122
-
100
70
190 138 240 254 453 255 PG 13,5
-
28,6
3M 50-125/4.0
65
116
4
-
145 185
16
50
96
125 165
16
292 132 160 134
-
100
70
190 138 240 254 478 255 PG 16
-
35,2
3M 50-160/5.5
65
116
4
-
145 185
16
50
96
125 165
16
340 160 180 153
-
100
70
212 139 265 296 497 278 PG 16
-
49,1
3M 50-160/7.5
65
116
4
-
145 185
16
50
96
125 165
16
340 160 180 153
-
100
70
212 139 265 296 540 224 PG 13
-
55,5
3M 50-200/9.2
65
116
4
-
145 185
16
50
96
125 165
16
360 160 200 181
-
100
70
212 139 265 296 582 239 PG 21
-
61,7
3M 50-200/11
65
116
4
-
145 185
16
50
96
125 165
16
360 160 200 181
-
100
70
212 139 265 296 582 239 PG 21
-
67,5
3M 65-125/4
80
134
8
4
160 200
18
65
115 145 185
16
340 160 180 139
-
100
95
212 149,5 280 254 483 253 PG 16
-
40
3M 65-125/5.5
80
134
8
4
160 200
18
65
115 145 185
16
340 160 180 150
-
100
95
212 149,5 280 254 496 275 PG 16
-
52
3M 65-125/7.5
80
134
8
4
160 200
18
65
115 145 185
16
340 160 180 150
-
100
95
212 149,5 280 254 540 275 PG 16
-
58,5
3m 65-160/7.5
80
134
8
4
160 200
18
65
115 145 185
16
360 160 200 150
-
100
95
212 149,5 280 296 540 275 PG 16
-
62
3M 65-160/9.2
80
134
8
4
160 200
18
65
115 145 185
16
360 160 200 177,5
-
100
95
212 149,5 280 296 593 356 PG 21
-
67
3M 65-160/11
80
134
8
4
160 200
18
65
115 145 185
16
360 160 200 177,5
-
100
95
212 149,5 280 296 593 356 PG 21
-
75,6
Standard
Na Ïádost
Pouze pro tfiífázové
Pouze pro jednofázové
101
H1
H2
Hmotnost
(kg)
V
3M 32-125/1.1 (M)
[1]
[2]
[3]
[4]
H
H3
[3] [4]
M
N2
A
B
C
[3]
[4]
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 102
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3M (3LM) 15 ÷ 22 kW
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
n1
Ø Ø
Ø Ø Ø Ø
K1 D1 SA DNM P2 K2 D2 SM
Hmotnost
(kg)
Ø Ø
DNA P1
[1]
[2]
D
F
V
S
3M 50-200/15
65 116
4
-
145 185 16
50
96 125 165 16 360 160 200 222 100 70 212 139 265 296 723,5 254 254 318 65 304 190,5
-
-
PG 21
-
3M 65-160/15
80 134
8
4
160 200 18
65 115 145 185 16 360 160 200 222 100 95 212 149,5 280 296 733 254 254 318 65 304 199,5
-
-
PG 21
-
3M 65-200/15
80 134
8
4
160 200 18
65 115 145 185 16 405 180 225 222 100 95 250 149,5 320 296 733
-
258 318 60 345 199,5 300 20 PG 21 20
114
3M 65-200/18.5
80 134
8
4
160 200 18
65 115 145 185 16 405 180 225 222 100 95 250 149,5 320 296 733
-
258 318 60 345 199,5 300 20 PG 21 20
127
3M 65-200/22
80 134
8
4
160 200 18
65 115 145 185 16 405 180 225 222 100 95 250 149,5 320 296 733
-
258 318 60 345 199,5 300 20 PG 21 20
136
H
H1 H2 H3
102
R
W
N1
M
N2
A
B
L
L1
L2
L3
L4
C
96
93
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 103
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3M (3LM)
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
DN1
P1
K1
D1
S1
DN2
P2
D2
S2
H
H1
H2
H4
R
W
N1
Hmotnost
N2
M
M1
L2
L3
A
B
C
D
D3
(kg)
3LM(.) 80-160/15
100 155 180 225
24
80
135 200
22
405 180 225
13
125
95
250 320 125
65
314
60
317 758 199,5 20
15
130
3LM(.) 80-160/18.5
100 155 180 225
24
80
135 200
22
405 180 225
13
125
95
250 320 125
65
314
60
317 758 199,5 20
15
143
103
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 104
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3M4 (3LM4) až do velikosti 65
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
32-125/0.25
32-160/0.37R
32-160/0.37
32-200/0.55R
32-200/0.55
32-200/0.75
40-125/0.37R
40-125/0.37
40-160/0.55R
40-160/0.55
40-200/1.1R
40-200/1.1
40-200/1.5
50-125/0.55R
50-125/0.55
50-160/1.1R
50-160/1.1
50-200/1.5R
50-200/1.5
50-200/2.2
65-125/0.55
65-125/0.75
65-125/1.1
65-160/1.1
65-160/1.5
65-160/2.2
65-200/2.2R
65-200/2.2
65-200/3.0
Poãet otvorÛ Hmotnost
Rozmûry (mm)
A
B
C
H
H1
H2
H3
M
N1
N2
Q
R
213
254
254
294
294
294
213
213
254
254
294
294
294
254
254
296
296
296
296
296
254
254
254
296
296
296
296
296
296
375
395
395
395
395
408
375
375
395
395
428
428
428
415
415
428
428
428
428
478
415
427
427
427
427
483
483
483
483
205
222
222
223
223
232
205
205
222
222
232
232
232
222
222
232
232
232
232
256
219
230
230
230
230
253
253
253
253
252
292
292
340
340
340
252
252
292
292
340
340
340
292
292
340
340
360
360
360
340
340
340
360
360
360
405
405
405
112
132
132
160
160
160
112
112
132
132
160
160
160
132
132
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
180
180
180
140
160
160
180
180
180
140
140
160
160
180
180
180
160
160
180
180
200
200
200
180
180
180
200
200
200
225
225
225
104
117
117
117
117
122
104
104
117
117
122
122
122
117
117
122
122
122
122
134
117
124
124
124
124
139
139
139
139
114
118
118
119
119
119
114
114
118
118
139
139
139
138
138
139
139
139
139
139
150
150
150
150
150
150
150
150
150
140
190
190
190
190
190
160
160
190
190
212
212
212
190
190
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
250
250
250
190
240
240
240
240
240
210
210
240
240
265
265
265
240
240
265
265
265
265
265
280
280
280
280
280
280
320
320
320
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
95
95
95
95
95
95
95
95
95
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
V
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG13.5
PG11
PG11
PG11
PG11
PG13.5
PG13.5
PG13.5
PG11
PG11
PG13.5
PG13.5
PG13.5
PG13.5
PG16
PG11
PG13.5
PG13.5
PG13.5
PG13.5
PG16
PG16
PG16
PG16
104
S
ØD1 ØK1 ØP1 ØD2 ØK2 ØP2
SA
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
160
160
160
160
160
160
160
160
160
96
96
96
96
96
96
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
134
134
134
134
134
134
134
134
134
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
76
76
76
76
76
76
81
81
81
81
81
81
81
96
96
96
96
96
96
96
115
115
115
115
115
115
115
115
115
Ø
DNA
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Ø Standard Na
DNM
Ïádost
32
4
32
4
32
4
32
4
32
4
32
4
40
4
40
4
40
4
40
4
40
4
40
4
40
4
50
4
50
4
50
4
50
4
50
4
50
4
50
4
65
8
4
65
8
4
65
8
4
65
8
4
65
8
4
65
8
4
65
8
4
65
8
4
65
8
4
(kg)
15
20
20
25
25
29,3
15
15
20
20
30
30
32,2
20
20
30
30
30
30
31,8
24,9
29,8
30,1
32,8
34,6
39,8
46,5
46,7
51,3
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 105
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3M4 (3LM4) až do velikosti 80
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 Obr. P2 D2 S2
H
H1 H2 H3 H4
V1
V2
3LM4(.) 65-250/4
80 135 160 200 22
65
1
120 185 20 450 200 250 150 15 100 120 280 360 160 80 357 516 295 216 19 M10
PG13,5
PG16
82
3LM4(.) 65-250/5.5
80 135 160 200 22
65
1
120 185 20 450 200 250 178 15 100 120 280 360 160 80 357 610 380 255 19 M10
PG13,5
PG21
94,5
3LM4(.) 80-160/1.5
100 155 180 225 24
80
2
135 200 22 405 180 225 124 13 125 95 250 320 125 65 317 452 230 172 15
M8
-
PG13,5
55
3LM4(.) 80-160/2.2R
100 155 180 225 24
80
2
135 200 22 405 180 225 139 13 125 95 250 320 125 65 317 508 253 187 15 M10
-
PG16
60
3LM4(.) 80-160/2.2
100 155 180 225 24
80
2
135 200 22 405 180 225 139 13 125 95 250 320 125 65 317 508 253 187 15 M10
-
PG16
60,5
3LM4(.) 80-200/3
100 155 180 225 24
80
2
135 200 22 430 180 250 139 13 125 95 280 345 125 65 354 530 275 187 15 M10
-
PG16
76,5
3LM4(.) 80-200/4R
100 155 180 225 24
80
2
135 200 22 430 180 250 150 13 125 95 280 345 125 65 354 541 295 216 15 M10
PG13,5
PG16
85,5
3LM4(.) 80-200/4
100 155 180 225 24
80
2
135 200 22 430 180 250 150 13 125 95 280 345 125 65 354 541 295 216 15 M10
PG13,5
PG16
86
3LM4(.) 80-250/5.5R
100 155 180 225 24
80
2
135 200 22 480 200 280 178 15 125 120 315 400 160 80 367 635 380 255 19 M10
PG13,5
PG21
98,5
3LM4(.) 80-250/5.5
100 155 180 225 24
80
2
135 200 22 480 200 280 178 15 125 120 315 400 160 80 367 635 380 255 19 M10
PG13,5
PG21
99
3LM4(.) 80-250/5.5
100 155 180 225 24
80
2
135 200 22 480 200 280 178 15 125 120 315 400 160 80 367 635 380 255 19 M10
PG13,5
PG21
104,5
105
R
Hmotnost
W
N1 N2
M
M1
A
B
C
G
D3 D5
(kg)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 106
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3S (3LS) až do 2,2 kW
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
3S 32-125/1.1 (M)
3S 32-160/1.5 (M)
3S 32-160/2.2 (M)
3S 40-125/2.2 (M)
3S 40-125/2.2 (M)
3S 50-125/2.2 (M)
Rozmûry (mm)
Ø
DNA
50
50
50
65
65
65
Ø
P1
96
96
96
116
116
116
Ø
K1
125
125
125
145
145
145
Ø
D1
165
165
165
185
185
185
Ø
DNM
32
32
32
40
40
50
Ø
P2
76
76
76
81
81
95
Ø
K2
100
100
100
110
110
125
Ø
D2
140
140
140
150
150
165
Hmotnost
H3
H
252
292
292
252
252
292
H1
112
132
132
112
112
132
H2
140
160
160
140
140
160
[1]
129
138
138
138
138
138
(kg)
[2]
150
160
160
160
160
160
N1
140
190
190
160
160
190
M
114
118
118
114
114
138
N2
190
240
240
210
210
240
A
213
254
254
213
213
254
B
430
477
477
477
477
497
C
118
130
130
130
130
130
V1
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
V2
PG13,5
pG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
23,1
28,5
32,4
26,5
29,6
32,9
[1] Pouze pro tfiífázové
[2] Pouze pro jednofázové
3S (3LS) 3 ÷ 4 kW
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
Ø Ø
DNA P1
n1
[1]
[2]
Ø Ø
Ø Ø Ø Ø
K1 D1 SA DNM P2 K2 D2 SM
Hmotnost
(kg)
H
H1 H2 H3
R
W
N1
M
N2
A
B
L1
L2
L3
P
V1
V2
3S 32-200/3.0
50
96
4
-
125 165 16
32
76 100 140 14 340 160 180 145 80
70 190 119 240 294 528 160 202 42
63
PG 16
PG 13,5
43,4
3S 32-200/4.0
50
96
4
-
125 165 16
32
76 100 140 14 340 160 180 161 80
70 190 119 240 294 550 190 228 38
70
PG 16
PG 13,5
45,9
3S 65-125/4.0
80 134
8
4
160 200 18
65 115 145 185 16 340 160 180 161 100 95 212 149,5 280 254 615 190 228 38
70
PG16
PG 13,5
47
[1] Standard
[2] Na Ïádost
106
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 107
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3S (3LS) 11 ÷ 15 kW
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
Ø
DNA
Ø
P1
n1
[2]
Ø
K1
Ø
D1
[1]
3S 40-200/11
65
115
3S 50-200/11
65
115
4
-
145
4
-
145
3S 50-200/15
65
115
4
-
3S 65-160/11
80
134
8
3S 65-160/15
80
134
8
Hmotnost
SA
Ø
DNM
Ø
P2
Ø
K2
Ø
D2
SM
H
H1
H2
H3
R
W
B
C
F
V1
V2
(kg)
185
16
40
80
110
150
14
382
160
180
250
100
110
801
198
836
PG 29
PG 29
107
185
16
50
95
125
165
16
402
160
200
250
100
110
801
198
836
PG 29
PG 29
107
145
185
16
50
95
125
165
16
402
160
200
250
100
110
801
198
836
PG 29
PG 29
131
4
160
200
18
65
115
145
185
16
402
160
200
246
100
122,5
801
198
849
PG 29
PG 29
76
4
160
200
18
65
115
145
185
16
402
160
200
246
100
122,5
811
208
859
PG 29
PG 29
104
[1] Jako standard
[2] Na Ïádost
107
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 108
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3S (3LS) až do velikosti 65
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
Ø Ø
n1
Ø Ø
Ø Ø Ø Ø
DNA P1 [1] [2] K1 D1 SA DNM P2 K2 D2 SM H
H1 H2 H3 H4
L
L1 L2 L3
Q
P
3S 32-200/5.5
50 96
4
-
125 165 16 32 76 100 140 14 340 160 180 205 28 80 70 190 119 240 300 615 165 314 15
-
216 266 50 270 12
-
PG21 PG21 62,8
3S 32-200/7.5
50 96
4
-
125 165 16 32 76 100 140 14 340 160 180 205 28 80 70 190 119 240 300 615 165 314 15
-
216 266 50 270 12
-
PG21 PG21 74,6
3S 40-160/3.0
65 116 4
-
145 185 16 40 81 110 150 14 292 132 160 145 32 80 70 190 118 240 254 528 142 246 15
-
160 200 40 220 12
-
PG16 PG13,5
3S 40-160/4.0
65 116 4
-
145 185 16 40 81 110 150 14 292 132 160 161 20 80 70 190 118 240 254 550 142 253 15
-
190 240 50 220 12
-
PG16 PG13,5 41,5
3S 40-200/5.5
65 116 4
-
145 185 16 40 81 110 150 14 340 160 180 205 28 100 70 212 139 265 300 635 165 314 15
-
216 266 50 270 12
-
PG21 PG21 63,2
3S 40-200/7.5
65 116 4
-
145 185 16 40 81 110 150 14 340 160 180 205 28 100 70 212 139 265 300 635 165 314 15
-
216 266 50 270 12
-
PG21 PG21 69,6
3S 50-125/3.0
65 116 4
-
145 185 16 50 96 125 165 16 292 132 160 145 32 100 70 190 138 240 254 548 142 246 15
-
160 200 40 220 12
-
PG16 PG13,5
3S 50-125/4.0
65 116 4
-
145 185 16 50 96 125 165 16 292 132 160 161 20 100 70 190 138 240 254 570 142 253 15
-
190 240 50 220 12
-
PG16 PG13,5 42,5
3S 50-160/5.5
65 116 4
-
145 185 16 50 96 125 165 16 340 160 180 205 28 100 70 212 139 265 300 635 165 314 15
-
216 266 50 270 12
-
PG21 PG21 63,8
3S 50-160/7.5
65 116 4
-
145 185 16 50 96 125 165 16 340 160 180 205 28 100 70 212 139 265 300 635 165 314 15
-
216 266 50 270 12
-
PG21 PG21 69,6
3S 50-200/9.2
65 116 4
-
145 185 16 50 96 125 165 16 360 160 200 205 28 100 70 212 139 265 300 673 165 314 15
-
216 266 50 270 12
-
PG21 PG21 79,7
3S 65-125/5.5
80 134 8
4 160 200 18 65 115 185 185 16 340 160 180 198 28 100 95 212 149,5 280 300 635 165 314 15
-
216 266 50 270 12
-
PG21 PG21
60
3S 65-125/7.5
80 134 8
4 160 200 18 65 115 185 185 16 340 160 180 198 28 100 95 212 149,5 280 300 635 165 314 15
-
216 266 50 270 12
-
PG21 PG21
67
3S 65-160/7.5
80 134 8
4 160 200 18 65 115 185 185 16 360 160 200 198 28 100 95 212 149,5 280 300 635 165 314 15
-
216 266 50 270 12
-
PG21 PG21
70
3S 65-160/9.2
80 134 8
4 160 200 18 65 115 185 185 16 360 160 200 198 28 100 95 212 149,5 280 300 673 165 314 15
-
216 266 50 270 12
-
PG21 PG21
77
3S 65-200/15
80 134 8
4 160 200 18 65 115 185 185 16 405 180 225 246 20 100 95 250 149,5 320 350 811 208 413 20
-
254 314 60 350 14
-
PG29 PG29 128
3S 65-200/18.5
80 134 8
4 160 200 18 65 115 185 185 16 405 180 225 246 20 100 95 250 149,5 320 350 855 208 413 20
-
254 314 60 350 14
-
PG29 PG29 141
3S 65-200/22
80 134 8
4 160 200 18 65 115 185 185 16 405 180 225 266
-
R
W N1
Hmotnost
(kg)
M
N2
A
B
C
100 95 250 149,5 320 350 910 208
[1] Standard
[2] Na Ïádost
108
D
-
F
-
241 279 330 83
G
-
-
V
V2
39
42
121 PG29 PG29 160
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 109
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3S (3LS) až do velikosti 80
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
3LS(.) 80-160/11
3LS(.) 80-160/15R
3LS(.) 80-160/15
3LS(.) 80-160/18.5
Hmotnost
Rozmûry (mm)
L
B
C
(kg)
210
210
210
254
826
836
836
880
306
316
316
316
135
147
147
155
109
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:19
Pagina 110
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3S (3LS) až do velikosti 80
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
3S 80-200/30
3S 80-200/37
3S 80-250/45
Rozmûry (mm)
Hmotnost
H
H1
H2
H3
H4
W
N1
N2
M
M1
L
L1
L2
L3
L5
A
B
C
F1
G
D3
D4
450
450
505
200
200
225
250
250
280
341
341
360
20
20
25
95
95
120
280
280
315
360
360
415
130
130
165
80
80
100
305
305
311
318
318
356
400
400
420
78
78
90
360
360
375
354
354
367
1002
1002
1109
341
341
385
27,5
27,5
32
393
393
442
14
14
18
22
22
16
(kg)
306
325
401
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 Obr. P2 D2 S2
H
H1 H2 H3 H4
R
W N1 N2
M M1
Hmotnost
L
L1 L2 L3 L5
A
B
C
F1
G
D3 D5
V1
V2
(kg)
3LS(.) 65-250/30
80 135 160 200 22 65
1 120 185 20 450 200 250 341 15 100 120 280 360 160 80 305 318 400 78 360 357 977 341 27,5 393 19 M16 M50
M50
303
3LS(.) 65-250/37
80 135 160 200 22 65
1 120 185 20 450 200 250 341 15 100 120 280 360 160 80 305 318 400 78 360 357 977 341 27,5 393 19 M16 M50
M50
320
3LS(.) 80-200/22 100 155 180 225 24 80
2 135 200 22 430 180 250 266 13 125 95 280 345 125 65 241 279 330 66 324 354 935 329 60,5 345 15 M12 M40
M40
200
3LS(.) 80-250/37 100 155 180 225 24 80
2 135 200 22 480 200 280 341 15 125 120 315 400 160 80 305 318 400 78 360 367 1030 369 27,5 393 19 M16 M50
M50
335
110
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:20
Pagina 111
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3S4 (3LS4) až do 1,5 kW
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
32-125/0.25
32-160/0.37R
32-160/0.37
32-200/0.55R
32-200/0.55
32-200/0.75
40-125/0.37R
40-125/0.37
40-160/0.55R
40-160/0.55
40-200/1.1R
40-200/1.1
40-200/1.5
50-125/0.55R
50-125/0.55
50-160/1.1R
50-160/1.1
50-200/1.5R
50-200/1.5
65-125/0.55
65-125/0.75
65-125/1.1
65-160/1.1
65-160/1.5
Poã. otvorÛ Hmotnost
Rozmûry (mm)
A
B
C
D
H
213
254
254
296
296
296
213
213
254
254
294
294
294
254
254
296
296
296
296
254
254
254
296
296
401
401
401
435
435
435
401
401
435
435
487
487
512
452
452
487
487
512
512
450
450
497
497
497
108
108
108
118
118
118
118
118
118
118
130
130
130
118
118
130
130
130
130
118
118
130
130
130
8
8
8
10
10
10
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
252
292
292
340
340
340
252
252
292
292
340
340
340
292
292
340
340
360
360
340
340
340
360
360
H1 H2
L1
L2
M
112
132
132
160
160
160
112
112
132
132
160
160
160
132
132
160
160
160
160
160
160
160
160
160
112
112
112
140
140
140
112
112
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
168
168
168
140
140
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
114
118
118
119
119
119
114
114
118
118
139
139
139
138
138
139
139
139
139
150
150
150
150
150
140
160
160
180
180
180
140
140
160
160
180
180
180
160
160
180
180
200
200
180
180
180
200
200
N1 N2
Q
R
S
T
W
140
190
190
190
190
190
160
160
190
190
212
212
212
190
190
212
212
212
212
212
212
212
212
212
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
90
90
90
90
90
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
45
45
45
56
56
56
45
45
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
190
240
240
240
240
240
210
210
240
240
265
265
265
240
240
265
265
265
265
280
280
280
280
280
111
Ø
D1
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
Ø
K1
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
160
160
160
160
160
Ø
P1
96
96
96
96
96
96
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
134
134
134
134
134
Ø
D2
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
Ø
K2
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
Ø
P2
76
76
76
76
76
76
81
81
81
81
81
81
81
96
96
96
96
96
96
115
115
115
115
115
SA
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
Ø
DNA
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
Ø
DNM
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
V1
V2
Standard
PG11
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG16
PG16
PG16
PG13,5
PG13,5
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
Na
Ïádost
4
4
4
4
4
(kg)
15,5
20,7
20,7
28,9
28,9
30,1
17,6
17,6
23,2
23,2
33,3
33,3
35,5
23,5
23,5
34,0
34,0
30,0
30,0
30,8
32
36
40,1
41,2
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:20
Pagina 112
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3S4 (3LS4) 2,2 ÷ 3kW
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
50-200/2.2
65-160/2.2
65-200/2.2R
65-200/2.2
65-200/3.0
Rozmûry (mm)
A
296
296
296
296
296
B
555
548
548
548
548
C
142
142
142
142
142
H
360
360
405
405
405
H1
160
160
180
180
180
H2
200
200
225
225
225
M
115
145
145
145
145
N1
212
212
250
250
250
N2
265
280
320
320
320
Q
70
95
95
95
95
R
100
100
100
100
100
S
16
16
16
16
16
T
70
63
63
63
63
Ø
D1
185
200
200
200
200
112
Ø
K1
145
160
160
160
160
Poã. otvorÛ Hmotnost
Ø
P1
116
134
134
134
134
Ø
D2
165
185
185
185
185
Ø
K2
125
145
145
145
145
Ø
P2
96
115
115
115
115
SA
16
18
18
18
18
Ø
Ø
Standard Na
DNA DNM V1
V2
Ïádost
65
50 PG16 PG13,5
4
80
65 PG16 PG13,5
8
4
80
65 PG16 PG13,5
8
4
80
65 PG16 PG13,5
8
4
80
65 PG16 PG13,5
8
4
(kg)
63,7
51,7
52,8
53
56,2
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:20
Pagina 113
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3LS4 80-160/1,5
4 PÓLY
Hmotnost ãerpadla: 63,5 kg
3S4 (3LS4) až do velikosti 80
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 Obr. P2 D2 S2
H
H1 H2 H3 H4 H5
R
W N1 N2
Hmotnost
M M1
L
L1 L2 L4
A
B
C
D
F
G
D3
V1
V2
(kg)
3LS4(.) 65-250/4
80 135 160 200 22 65
1 120 185 20 450 200 250 161 15 88 100 120 280 360 160 80 140 265 290 187 357 580 215 147 20 220 19
M25
M20
86
3LS4(.) 65-250/5.5
80 135 160 200 22 65
1 120 185 20 450 200 250 198 15 68 100 120 280 360 160 80 140 315 340 228 357 645 264 157 46 260 19
M32
M32
99,5
3LS4(.) 80-160/2.2R 100 155 180 225 24 80
2 135 200 22 405 180 225 145 13 80 125 95 250 320 125 65 140 250 275 190 317 573 205 140 25 196 15
M25
M20
69,5
3LS4(.) 80-200/2.2
100 155 180 225 24 80
2 135 200 22 405 180 225 145 13 80 125 95 250 320 125 65 140 250 275 190 317 573 205 140 25 196 15
M25
M20
70
3LS4(.) 80-200/3
100 155 180 225 24 80
2 135 200 22 430 180 250 145 13 80 125 95 280 345 125 65 140 250 275 190 354 583 215 140 25 196 15
M25
M20
81,5
3LS4(.) 80-200/4R
100 155 180 225 24 80
2 135 200 22 430 180 250 161 13 68 125 95 280 345 125 65 140 315 340 228 354 605 198 157 46 220 15
M24
M20
89,5
3LS4(.) 80-200/4
100 155 180 225 24 80
2 135 200 22 430 180 250 161 13 68 125 95 280 345 125 65 140 315 340 228 354 605 198 157 46 220 15
M25
M20
90
3LS4(.) 80-250/5.5R 100 155 180 225 24 80
2 135 200 22 480 200 280 198 15 68 125 120 315 400 160 80 140 315 340 228 367 670 264 157 46 260 19
M32
M32
104
3LS4(.) 80-250/5.5
100 155 180 225 24 80
2 135 200 22 480 200 280 198 15 68 125 120 315 400 160 80 140 315 340 228 367 670 264 157 46 260 19
M32
M32
104,5
3LS4(.) 80-250/7.5
100 155 180 225 24 80
2 135 200 22 480 200 280 198 15 68 125 120 315 400 160 80 178 315 340 228 367 708 264 157 46 260 19
M32
M32
109,5
113
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:20
Pagina 114
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3P (3LP) až do velikosti 65
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
3P 32-125/1.1 (M)
3P 32-160/1.5 (M)
3P 32-160/2.2 (M)
3P 32-200/3
3P 32-200/4
3P 32-200/5.5
3P 32-200/7.5
3P 40-125/1.5 (M)
3P 40-125/2.2 (M)
3P 40-160/3
3P 40-160/4
3P 40-200/5.5
3P 40-200/7.5
3P 40-200/11
3P 50-125/2.2 (M)
3P 50-125/3
3P 50-125/4
3P 50-160/5.5
3P 50-160/7.5
3P 50-200/9.2
3P 50-200/11
3P 50-200/15
3P 65-125/4
3P 65-1252/5.5
3P 65-125/7.5
3P 65-160/7.5
3P 65-160/9.2
3P 65-160/11
3P 65-160/15
3P 65-200/15
3P 65-200/18.5
3P 65-200/22
[1]
[2]
[3]
[4]
Rozmûry (mm)
Ø
DNA
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Ø
n1
P1 [1] [2]
95 4
95 4
95 4
95 4
95 4
95 4
95 4
115 4
115 4
115 4
115 4
115 4
115 4
115 4
115 4
115 4
115 4
115 4
115 4
115 4
115 4
115 4
134 8
4
134 8
4
134 8
4
134 8
4
134 8
4
134 8
4
134 8
4
134 8
4
134 8
4
134 8
4
Ø
K1
125
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Ø
D1
165
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
SA
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Ø
DNM
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Ø
P2
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
95
95
95
95
95
95
95
95
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
Ø
K2
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
Ø
D2
140
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
SM
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
H
302
342
342
390
390
390
390
302
302
342
342
390
390
390
342
342
342
390
390
410
410
410
390
390
390
410
410
410
410
455
455
455
H1
112
132
132
160
160
160
160
112
112
132
132
160
160
160
132
132
132
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
180
180
180
Standard
Na Ïádost
Pouze pro tfiífázové
Pouze pro jednofázové
114
H2
140
160
160
180
180
180
180
140
140
160
160
180
180
180
160
160
160
180
180
200
200
200
180
180
180
200
200
200
200
225
225
225
H3
[3] [4]
129 150
138 160
138 160
145 161 198 198 138 160
138 160
145 161 198 198 246 138 160
145 161 198 198 198 246 246 161 198 198 198 198 246 246 246 246 266 -
Hmotnost
(kg)
R
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
A
213
254
254
296
296
296
296
213
213
254
254
296
296
296
254
254
254
296
296
296
296
296
254
254
254
296
296
296
296
296
296
296
B
715
760
760
809
831
893
893
760
760
809
831
913
913
1076
780
829
851
913
913
951
1076
1076
851
913
913
913
951
1076
1076
1076
1120
1175
B1
272
317
317
366
388
450
450
317
317
366
388
450
450
613
317
366
388
450
450
488
613
613
388
450
450
450
450
613
613
613
657
712
D
80
80
80
80
80
100
100
80
80
80
80
100
100
100
80
80
80
100
100
100
100
100
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
E
550
590
590
590
590
650
650
550
550
590
590
650
650
800
590
590
590
650
650
650
800
800
590
650
650
650
650
800
800
800
800
800
N1
300
350
350
350
350
350
350
300
300
350
350
350
350
380
350
350
350
350
350
350
380
380
350
350
350
350
350
380
380
380
380
410
N2
340
390
390
390
390
390
390
340
340
390
390
390
390
420
390
390
390
390
390
390
420
420
390
390
390
390
390
420
420
420
420
450
N3
250
300
300
300
300
300
300
250
250
300
300
300
300
330
300
300
300
300
300
300
330
330
300
300
300
300
300
330
330
330
330
360
T
710
750
750
750
750
850
850
710
710
750
750
850
850
1000
750
750
750
850
850
850
1000
1000
750
850
850
850
850
1000
1000
1000
1000
1000
V1
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG21
PG21
PG16
PG16
PG16
PG16
PG21
PG21
PG29
PG16
PG16
PG16
PG21
PG21
PG21
PG29
PG29
PG16
PG21
PG21
PG21
PG21
PG29
PG29
PG29
PG29
PG29
V2
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG21
PG21
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG21
PG21
PG29
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG21
PG21
PG21
PG29
PG29
PG13,5
PG21
PG21
PG21
PG21
PG29
PG29
PG29
PG29
PG29
43,5
51
53,5
68
72
88
99,8
48,5
51
77,5
64,5
89
94,5
117
75
79
81,5
89
94,5
100
117,5
125,4
82
90
97
103
107
114
119
127
139
182
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:20
Pagina 115
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3P (3LP) až do velikosti 65
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
DN1 P1
D1
S1 DN2 Obr. P2
D2 S2
H
H1
H2
H3
H4
R
N1
Hmotnost
N2 N3
A
B
B1
C
G
E
T
S
D4
D5 Sp.
V1
V2
(kg)
3LP(.) 65-250/30
80 135 200 22
65
1
120 185 20 510 200 250 341 60 100 530 590 460 357 1352 779 470 405 1000 1200
-
19 M16
8
M50 M50
354
3LP(.) 65-250/37
80 135 200 22
65
1
120 185 20 510 200 250 341 60 100 530 590 460 357 1352 779 470 405 1000 1200
-
19 M16
8
M50 M50
373
3LP(.) 80-160/11
100 155 225 24
80
2
135 200 22 455 180 225 246 50 125 380 420 330 317 1101 613 360 335 800 1000 20
15 M12
5
M40 M40
164
3LP(.) 80-160/15R
100 155 225 24
80
2
135 200 22 455 180 225 246 50 125 380 420 330 317 1101 613 360 335 800 1000 20
15 M12
5
M40 M40
176
3LP(.) 80-160/15
100 155 225 24
80
2
135 200 22 455 180 225 246 50 125 380 420 330 317 1101 613 360 335 800 1000 20
15 M12
5
M40 M40
176
3LP(.) 80-160/18.5
100 155 225 24
80
2
135 200 22 455 180 255 246 50 125 380 420 330 317 1145 657 360 335 800 1000 20
15 M12
5
M40 M40
185
3LP(.) 80-200/22
100 155 225 24
80
2
135 200 22 490 180 250 266 60 125 530 590 460 354 1310 712 470 366 1000 1200
-
19 M12
8
M40 M40
252
3LP(.) 80-250/37
100 155 225 24
80
2
135 200 22 540 200 280 341 60 125 530 590 460 367 1377 779 470 405 1000 1200
-
19 M16
8
M50 M50
377
3P (3LP)
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
Hmotnost
(kg)
H
H1
H2
H3
A
B
B1
G
S
V1
V2
3P 80-220/30
510
180
250
341
357
1377
779
405
20
M50
M50
356
3P 80-200/37
510
180
250
341
357
1377
779
405
20
M50
M50
365
3P 80-250/45
565
200
280
360
367
1456
858
463
25
M50
M50
440
115
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:20
Pagina 116
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3P4 (3LP4) až do velikosti 65
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
32-125/0.25
32-160/0.37R
32-160/0.37
32-200/0.55R
32-200/0.55
32-200/0.75
40-125/0.37R
40-125/0.37
40-160/0.55R
40-160/0.55
40-200/1.1R
40-200/1.1
40-200/1.5
50-125/0.55R
50-125/0.55
50-160/1.1R
50-160/1.1
50-200/1.5R
50-200/1.5
50-200/2.2
65-125/0.55
65-125/0.75
65-125/1.1
65-160/1.1
65-160/1.5
65-160/2.2
65-200/2.2R
65-200/2.2
65-200/3.0
Poã. otvorÛ Hmotnost
Rozmûry (mm)
A
B
E
H
H1
H2
N1
N2
N3
B1
T
SA
SM
V1
V2
213
254
254
296
296
296
213
213
254
254
296
296
296
254
254
296
296
296
296
296
254
254
254
296
296
296
296
296
296
683
683
683
717
717
717
683
683
717
717
795
795
795
737
737
795
795
795
795
863
735
735
780
780
780
829
829
829
829
550
510
510
510
510
510
550
550
510
510
590
590
590
510
510
590
590
590
590
590
510
510
590
590
590
590
590
590
590
302
342
342
390
390
390
302
302
342
342
390
390
390
342
342
390
390
410
410
410
390
390
390
410
410
410
455
455
455
112
132
132
160
160
160
112
112
132
132
160
160
160
132
132
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
180
180
180
140
160
160
180
180
180
140
140
160
160
180
180
180
160
160
180
180
200
200
200
180
180
180
200
200
200
225
225
225
300
350
350
350
350
350
300
300
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
380
380
380
340
390
390
390
390
390
340
340
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
420
420
420
250
300
300
300
300
300
250
250
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
330
330
330
240
240
240
274
274
274
240
240
274
274
332
332
332
274
274
332
332
332
332
400
272
272
317
317
317
366
366
366
366
710
670
670
670
670
670
710
710
670
670
750
750
750
670
670
750
750
750
750
750
670
670
750
750
750
750
750
750
750
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
PG11
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG16
PG16
PG16
PG13,5
PG13,5
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG16
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
PG13,5
116
Ø
D1
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Ø
K1
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Ø
P1
95
95
95
95
95
95
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
134
134
134
134
134
134
134
134
134
Ø
D2
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
Ø
K2
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
Ø
Ø
Ø Standard Na
P2 DNA DNM
Ïádost
4
75 50 32
4
75 50 32
4
75 50 32
4
75 50 32
4
75 50 32
4
75 50 32
4
80 65 40
4
80 65 40
4
80 65 40
4
80 65 40
4
80 65 40
4
80 65 40
4
80 65 40
4
95 65 50
4
95 65 50
4
95 65 50
4
95 65 50
4
95 65 50
4
95 65 50
4
95 65 50
8
4
115 80 80
8
4
115 80 80
8
4
115 80 80
8
4
115 80 80
8
4
115 80 80
8
4
115 80 80
8
4
115 80 80
8
4
115 80 80
8
4
115 80 80
(kg)
37,0
41,0
41,0
53,5
53,5
54,5
46,5
46,5
44,5
44,5
61,5
61,5
64,0
45,0
45,0
52,5
52,5
64,0
64,0
70
48,6
49,8
56,1
62,6
63,7
71,5
74,1
74,2
77,5
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:20
Pagina 117
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3P4 (3LP4) až do velikosti 80
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
DN1 P1 D1 S1 DN2 Obr. P2 D2 S2
H
H1 H2 H3 H4 H5 H6
R
N1 N2 N3 A
Hmotnost
B
B1
C
D
G
E
T
D4 D5 Sp.
V1
V2
(kg)
3LP4(.) 65-250/4
80 135 200 22 65
1 120 185 20 510 200 250 161 60 88 20 100 510 570 440 357 961 388 470 100 225 760 960 19 M10 8
M25
M20
113,5
3LP4(.) 65-250/5.5
80 135 200 22 65
1 120 185 20 510 200 250 198 60 68
100 510 570 440 357 1023 450 470 100 270 760 960 19 M10 8
M32
M32
130
3LP4(.) 80-160/1.5
100 155 225 24 80
2 135 200 22 455 180 225 138 50 90 20 125 380 420 330 317 805 317 360 80 180 590 750 15 M8
5
M25
M20
80
3LP4(.) 80-160/2.2R
100 155 225 24 80
2 135 200 22 455 180 225 145 50 80
-
125 380 420 330 317 854 366 360 80 196 590 750 15 M10 5
M25
M20
86
3LP4(.) 80-160/2.2
100 155 225 24 80
2 135 200 22 455 180 225 145 50 80
-
125 380 420 330 317 854 366 360 80 196 590 750 15 M10 5
M25
M20
100,5
3LP4(.) 80-200/3
100 155 225 24 80
2 135 200 22 490 180 250 145 60 80
-
125 460 520 390 354 964 366 470 100 196 700 900 19 M10 8
M25
M20
109,5
3LP4(.) 80-200/4R
100 155 225 24 80
2 135 200 22 490 180 250 161 60 68
-
125 460 520 390 354 986 388 470 100 225 700 900 19 M10 8
M25
M20
116,5
3LP4(.) 80-200/4
100 155 225 24 80
2 135 200 22 490 180 250 161 60 68
-
125 460 520 390 354 986 388 470 100 225 700 900 19 M10 8
M25
M20
117
3LP4(.) 80-250/5.5R
100 155 225 24 80
2 135 200 22 540 200 280 198 60 68
-
125 510 570 440 367 1048 450 470 100 270 760 960 19 M10 8
M32
M32
134
3LP4(.) 80-250/5.5
100 155 225 24 80
2 135 200 22 540 200 280 198 60 68
-
125 510 570 440 367 1048 450 470 100 270 760 960 19 M10 8
M32
M32
134,5
3LP4(.) 80-250/7.5
100 155 225 24 80
2 135 200 22 540 200 280 198 60 68
-
125 510 570 440 367 1086 488 470 100 270 760 960 19 M10 8
M32
M32
143,5
-
117
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:20
Pagina 118
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3SF (3LSF)
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
32-125/N
32-160/R
32-160/N
32-200/R
32-200/N
32-200/L
32-200/EL
40-125/R
40-125/N
40-160/R
40-160/N
40-200/R
40-200/N
40-200/L
50-125/S
50-125/R
50-125/N
50-160/R
50-160/N
50-200/R
50-200/N
50-200/L
65-125/R
65-125/N
65-125/L
65-160/S
65-160/R
65-160/N
65-160/L
65-200/R
65-200/N
65-200/L
Rozmûry (mm)
A
C
E
H
H1
H2
L
M
N1
N2
P
R
S
213
254
254
294
294
294
294
213
213
254
254
294
294
350
254
254
254
296
296
296
350
350
254
300
300
300
300
350
350
350
350
350
118
130
130
142
142
165
165
130
130
142
142
165
165
198
142
142
142
165
165
165
198
198
142
165
165
165
165
198
208
208
208
208
165
165
165
215
215
265
265
165
165
215
215
265
265
300
215
215
215
265
265
265
300
300
215
265
265
265
265
300
300
300
300
300
252
292
292
340
340
340
340
252
252
292
292
340
340
340
292
292
292
340
340
360
360
360
340
340
340
360
360
360
360
405
405
405
112
132
132
160
160
160
112
112
132
132
160
160
160
132
132
132
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
225
225
225
140
160
160
180
180
180
180
140
140
160
160
180
180
180
160
160
160
180
180
200
200
200
180
180
180
200
200
200
200
180
180
180
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M16
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
114
118
118
119
119
119
119
114
114
118
118
115
115
115
114
114
114
115
115
115
115
115
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
140
190
190
190
190
190
190
160
160
190
190
212
212
212
190
190
190
115
115
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
190
240
240
240
240
240
240
210
210
240
240
265
265
265
240
240
240
212
212
265
265
265
280
280
280
280
280
280
280
320
320
320
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
390
390
390
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
118
Ø
D1
165
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Ø
K1
125
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Ø∏
P1
96
96
96
96
96
96
96
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
Ø
D2
140
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
Ø
K2
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
Ø
P2
76
76
76
76
76
76
76
81
81
81
81
81
81
81
96
96
96
96
96
96
96
96
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
Ø
DNA
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Ø
DNM
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
X
W
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
7
70
70
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 119
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3SF4 - 3LSF4
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
32-125/N
32-160/R
32-160/N
32-200/R
32-200/N
32-200/L
40-125/R
40-125/N
40-160/R
40-160/N
40-200/R
40-200/N
40-200/L
50-125/R
50-125/N
50-160/R
50-160/N
50-200/R
50-200/N
50-200/L
Rozmûry (mm)
A
C
E
H
H1
H2
L
M
N1
N2
P
R
S
213
254
254
296
296
296
213
213
254
254
294
294
294
254
254
296
296
296
296
296
108
108
108
118
118
118
118
118
118
118
130
130
130
118
118
130
130
130
130
130
130
130
130
165
165
165
130
130
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
215
252
292
292
340
340
340
252
252
292
292
340
340
340
292
292
340
340
360
360
360
112
132
132
160
160
160
112
112
132
132
160
160
160
132
132
160
160
160
160
160
140
160
160
180
180
180
140
140
160
160
180
180
180
160
160
180
180
200
200
200
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
114
118
118
119
119
119
114
114
118
118
115
115
115
114
114
115
115
115
115
115
140
190
190
190
190
190
160
160
190
190
212
212
212
190
190
115
115
212
212
212
190
240
240
240
240
240
210
210
240
240
265
265
265
240
240
212
212
265
265
265
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
119
Ø
D1
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
Ø
K1
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
Ø
P1
96
96
96
96
96
96
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
Ø
D2
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
165
165
Ø
K2
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
Ø
P2
76
76
76
76
76
76
81
81
81
81
81
81
81
96
96
96
96
96
96
96
Ø DNA
Ø DNM
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 120
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3(L)PF
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
32-125
32-160
32-200
40-125
40-160
40-200
50-125
50-160
50-200
65-125
65-160
65-200
Rozmûry (mm)
A
C
H
H1
H2
M
N1
N2
P
R
S
213
254
296
213
254
296
254
296
296
254
296
296
440
440
440
440
440
460
460
460
460
460
460
460
252
292
340
252
292
340
292
340
360
340
360
405
112
132
160
112
132
160
132
160
160
160
160
180
140
160
180
140
160
180
160
180
200
180
200
225
114
118
119
114
118
115
114
115
115
150
150
150
140
190
190
160
190
212
190
212
212
212
212
212
190
240
240
210
240
265
240
265
265
280
280
280
29
29
29
29
29
25
25
25
25
35
35
35
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
Ø
D1
165
165
165
185
185
185
185
185
185
200
200
200
Ø
K1
125
125
125
145
145
145
145
145
145
160
160
160
Ø
P1
95
95
95
115
115
115
115
115
115
134
134
134
Ø
D2
140
140
140
150
150
150
165
165
165
185
185
185
Ø
K2
100
100
100
110
110
110
125
125
125
145
145
145
Ø
P2
75
75
75
80
80
80
95
95
95
115
115
115
Ø DNA
Ø DNM
X
50
50
50
65
65
65
65
65
65
80
80
80
32
32
32
40
40
40
50
50
50
65
65
65
35
35
35
35
35
35
35
35
35
47,5
47,5
47,5
* Prostor, kde je moÏné oddûlit ãerpadlo od motoru rozpûrn˘m krouÏkem spojky bez celkové demontáÏe motorové ãásti od základové desky.
120
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 121
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
3(L)PF4
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
32-125
32-160
32-200
40-125
40-160
40-200
50-125
50-160
50-200
Rozmûry (mm)
A
B
H
H1
H2
M
N1
N2
213
254
296
213
254
296
254
296
296
440
440
440
440
440
460
460
460
460
252
292
340
252
292
340
292
340
360
112
132
160
112
132
160
132
160
160
140
160
180
140
160
180
160
180
200
114
118
119
114
118
115
114
115
115
140
190
190
160
190
212
190
212
212
190
240
240
210
240
265
240
265
265
P
29
29
29
29
29
25
25
25
25
R
S
80
80
80
80
80
100
100
100
100
14
14
14
14
14
14
16
16
16
Ø
D1
165
165
165
185
185
185
185
185
185
Ø
K1
125
125
125
145
145
145
145
145
145
Ø
P1
95
95
95
115
115
115
115
115
115
Ø
D2
140
140
140
150
150
150
165
165
165
Ø
K2
100
100
100
110
110
110
125
125
125
Ø
P2
75
75
75
80
80
80
95
95
95
Ø
DNA
50
50
50
65
65
65
65
65
65
* Prostor, kde je moÏné oddûlit ãerpadlo od motoru rozpûrn˘m krouÏkem spojky bez celkové demontáÏe motorové ãásti od základové desky.
121
Ø
DNM
32
32
32
40
40
40
50
50
50
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 122
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
Spojka řady 3S (3LS)
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ aÏ do velikosti 65
Typ ãerpadla
Motor
kW
32-125/1.1
32-160/1.5
32-160/2.2
32-200/3.0
32-200/4.0
32-200/5.5
32-200/7.5
40-125/1.5
40-125/2.2
40-160/3.0
40-160/4.0
40-200/5.5
40-200/7.5
40-200/11
50-125/2.2
50-125/3.0
50-125/4.0
50-160/5.5
50-160/7.5
50-200/9.2
50-200/11
50-200/15
65-125/4.0
65-125/5.5
65-125/7.5
65-160/7.5
65-160/9.2
65-160/11
65-160/15
65-200/15
65-200/18.5
65-200/22
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
4
5,5
7,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
22
HP
1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
2
3
4
5,5
7,5
10
15
3
4
5,5
7,5
10
12,5
15
20
5,5
7,5
10
10
12,5
15
20
20
25
30
Velikost
80
90
90
100
112
132
132
90
90
100
112
132
132
160
90
100
112
132
132
132
160
160
112
132
132
132
132
160
160
160
160
180
Rozmûry (mm)
Typ
B5
B5
B5
B35
B35
B35
B35
B5
B5
B35
B35
B35
B35
B35
B5
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
d1
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
22
19
19
19
19
19
19
24
24
24
24
d2
d3
L3
19
24
24
28
28
38
38
24
24
28
28
38
38
42
24
28
28
38
38
38
42
42
28
38
38
38
38
42
42
42
42
48
33
39
39
43
43
58
58
39
39
43
43
58
58
63
39
43
43
58
58
58
63
63
43
58
58
58
58
63
63
63
63
72
43
53
53
63
63
84
84
53
53
63
63
84
84
114
53
63
63
84
84
84
114
114
63
84
84
84
84
114
114
114
114
114
d2
d3
L
M
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
18 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
X
Velikost
M6x6
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M 10 x 10
Standard
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
h
S
E
21,8
27,3
27,3
31,3
31,3
41,3
41,3
27,3
27,3
31,3
31,3
41,3
41,3
45,3
27,3
31,3
31,3
41,3
41,3
41,3
45,3
45,3
31,3
41,3
41,3
41,3
41,3
45,3
45,3
45,3
45,3
51,8
6
8
8
8
8
10
10
8
8
8
8
10
10
12
8
8
8
10
10
10
12
12
8
10
10
10
10
12
12
12
12
14
98
110
110
122
122
145
145
110
110
122
122
145
145
178
110
122
122
145
145
145
178
209
122
145
145
145
145
178
184
184
184
184
h
S
E
59,3
59,3
45,3
45,3
45,3
45,3
51,8
59,3
59,3
59,3
59,3
64,4
16
16
12
12
12
12
14
16
16
16
16
18
184
184
184
184
184
184
184
184
184
206
206
218
TABULKA ROZMùRÒ aÏ do velikosti 80
Typ ãerpadla
Motor
kW
65-250/30
65-250/37
80-160/11
80-160/15R
80-160/15
80-160/18.5
80-200/22
80-200/30
80-200/37
80-250/37
80-250/45
80-250/55
30
37
11
15
15
18,5
22
30
37
37
45
55
HP
40
50
15
20
20
25
30
40
50
50
60
75
Velikost
200
200
160
160
160
160
180
200
200
200
225
250
Rozmûry (mm)
Typ
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
d1
24
24
24
24
24
24
24
24
24
29
29
29
55
55
42
42
42
42
48
55
55
55
55
60
85
85
63
63
63
63
72
85
85
85
85
89
114
114
114
114
114
144
114
114
114
114
114
144
122
M
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
24 x 2
24 x 2
24 x 2
X
Velikost
M 12 x 12
M 12 x 12
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M 10 x 10
M 12 x 12
M 12 x 12
M 12 x 12
M 12 x 12
M 12 x 12
Standard
UNI 5923
UNI 5923
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5923
UNI 5923
UNI 5923
UNI 5923
UNI 5923
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 123
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
Spojka řady 3S4 (3LS4)
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ aÏ do velikosti 65
Typ ãerpadla
32-125/0.25
32-160/0.37R
32-160/0.37
32-200/0.55R
32-200/0.55
32-200/0.75
40-125/0.37R
40-125/0.37
40-160/0.55R
40-160/0.55
40-200/1.1R
40-200/1.1
40-200/1.5
50-125/0.55R
50-125/0.55
50-160/1.1R
50-160/1.1
50-200/1.5R
50-200/1.5
50-200/2.2
65-125/0.55
65-125/0.75
65-125/1.1
65-160/1.1
65-160/1.5
65-160/2.2
62-200/2.2R
65-200/2.2
65-200/3.0
Motor
kW
HP
0,25
0,37
0,37
0,55
0,55
0,75
0,37
0,37
0,55
0,55
1,1
1,1
1,5
0,55
0,55
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
2,2
2,2
2,2
3
0,33
0,5
0,5
0,75
0,75
1
0,5
0,5
0,75
0,75
1,5
1,5
2
0,75
0,75
1,5
1,5
2
2
3
0,75
1
1,5
1,5
2
3
3
3
4
Rozmûry (mm)
HA
Typ
D
d
L3
M
X
71
71
71
80
80
80
71
71
80
80
90
90
90
80
80
90
90
90
90
100
80
80
90
90
90
100
100
100
100
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B35
B5
B5
B5
B5
B5
B35
B35
B35
B35
28
28
28
33
33
33
28
28
33
33
39
39
39
33
33
39
39
39
39
43
33
33
39
39
39
43
43
43
43
14
14
14
19
19
19
14
14
19
19
24
24
24
19
19
24
24
24
24
28
19
19
24
24
24
28
28
28
28
33
33
33
43
43
43
33
33
43
43
53
53
53
43
43
53
53
53
53
63
43
43
53
53
53
63
63
63
63
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M5x6
M5x6
M5x6
M6x6
M6x6
M6x6
M5x6
M5x6
M6x6
M6x6
M8x8
M8x8
M8x8
M6x6
M6x6
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M6x6
M6x6
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
d2
d3
h
16,3
16,3
16,3
21,8
21,8
21,8
16,3
16,3
21,8
21,8
27,3
27,3
27,3
21,8
21,8
27,3
27,3
27,3
27,3
31,3
21,8
21,8
27,3
27,3
27,3
31,3
31,3
31,3
31,3
S
E
A
88
88
88
98
98
98
88
88
98
98
110
110
110
98
98
110
110
110
110
153
98
98
110
110
110
122
122
122
122
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
22
19
19
19
19
19
19
19
19
19
h
S
E
31,3
41,3
27,3
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
41,3
41,3
41,3
8
10
8
8
8
8
8
8
10
10
10
128
151
110
122
122
128
128
128
151
151
151
5
5
5
6
6
6
5
5
6
6
8
8
8
6
6
8
8
8
8
8
6
6
8
8
8
8
8
8
8
TABULKA ROZMùRÒ aÏ do velikosti 80
Typ ãerpadla
Motor
kW
65-250/4
65-250/5.5
80-160/1.5
80-160/2.2R
80-160/2.2
80-200/3
80-200/4R
80-200/4
80-250/5.5R
80-250/5.5
80-250/7.5
4
5,5
1,5
2,2
2,2
3
4
4
5,5
5,5
7,5
HP
5,5
7,5
2
3
3
4
5,5
5,5
7,5
7,5
10
Velikost
112
132
90
100
100
100
112
112
132
132
132
Rozmûry (mm)
Typ
B35
B35
B5
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
d1
24
24
19
19
19
24
24
24
24
24
24
28
38
24
28
28
28
28
28
38
38
38
45
58
39
43
43
54
54
54
58
58
58
L
63
84
53
63
63
63
63
63
84
84
84
123
M
20 x 1,5
20 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
X
Velikost
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
M8x8
Standard
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
UNI 5929
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 124
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
Spojka řady 3(L)P - 3(L)P4
STRANA âERPADLA
STRANA MOTORU
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
3(L)P
32-125/1,1
32-160/1,5
32-160/2,2
32-200/3,0
32-200/4,0
32-200/5,5
32-200/7,5
40-125/1,5
40-125/2,2
40-160/3,0
40-160/4,0
40-200/5,5
40-200/7,5
40-200/11
50-125/2,2
50-125/3,0
50-125/4,0
50-160/5,5
50-160/7,5
50-200/9,2
50-200/11
50-200/15
65-125/4,0
65-125/5,5
65-125/7,5
65-160/7,5
65-160/9,2
65-160/11
65-160/15
65-200/15
65-200/18,5
65-200/22
2 PÓLY
Motor
4 PÓLY
Rozmûry (mm)
kW
HP
Velikost
Typ
D
H1
H2
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
4
5,5
7,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
22
1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
2
3
4
5,5
7,5
10
15
3
4
5,5
7,5
10
12,5
15
20
5,5
7,5
10
10
12,5
15
20
20
25
30
80
90
90
100
112
132
132
90
90
100
112
132
132
160
90
100
112
132
132
132
160
160
112
132
132
132
132
160
160
160
160
180
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
19
24
24
28
28
38
38
24
24
28
28
38
38
42
24
28
28
38
38
38
42
42
28
38
38
38
38
42
42
42
42
48
21,8
27,3
27,3
31,3
31,3
41,3
41,3
27,3
27,3
31,3
31,3
41,3
41,3
45,3
27,3
31,3
31,3
41,3
41,3
41,3
45,3
45,3
31,3
41,3
41,3
41,3
41,3
45,3
45,3
45,3
45,3
51,8
6
8
8
8
8
10
10
8
8
8
8
10
10
12
8
8
8
10
10
10
12
12
8
10
10
10
10
12
12
12
12
14
Typ ãerpadla
3(L)P4
32-125/0,25
32-160/0,37R
32-160/0,37
32-200/0,55R
32-200/0,55
32-200/0,75
40-125/0,37R
40-125/0,37
40-160/0,55R
40-160/0,55
40-200/1,1R
40-200/1,1
40-200/1,5
50-125/0,55R
50-125/0,55
50-160/1,1R
50-160/1,1
50-200/1,5R
50-200/1,5
50-200/2,2
65-125/0,55
65-125/0,75
65-125/1,1
65-160/1,1
65-160/1,5
65-160/2,2
65-200/2,2R
65-200/2,2
65-200/3,0
124
Motor
Rozmûry (mm)
kW
HP
Velikost
Typ
D
H1
H2
0,25
0,37
0,37
0,55
0,55
0,75
0,37
0,37
0,55
0,55
1,1
1,1
1,5
0,55
0,55
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
2,2
2,2
2,2
3
0,33
0,5
0,5
0,75
0,75
1
0,5
0,5
0,75
0,75
1,5
1,5
2
0,75
0,75
1,5
1,5
2
2
3
0,75
1
1,5
1,5
2
3
3
3
4
71
71
71
80
80
80
71
71
80
80
90
90
90
80
80
90
90
90
90
100
80
80
90
90
90
100
100
100
100
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
14
14
14
19
19
19
14
14
19
19
24
24
24
19
19
24
24
24
24
28
19
19
24
24
24
28
28
28
28
16,3
16,3
16,3
21,8
21,8
21,8
16,3
16,3
21,3
21,3
27,3
27,3
27,3
21,3
21,3
27,3
27,3
27,3
27,3
31,3
21,8
21,8
27,3
27,3
27,3
31,3
31,3
31,3
31,3
5
5
5
6
6
6
5
5
6
6
8
8
8
6
6
8
8
8
8
8
6
6
8
8
8
8
8
8
8
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 125
ŘADA 3-3L
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ
Spojka řady 3S (3LS) - 3S (L) P4
STRANA MOTORU
STRANA âERPADLA
TABULKA ROZMùRÒ aÏ do velikosti 80
2 PÓLY
Motor
Rozmûry (mm)
Typ ãerpadla
65-250/30
65-250/37
80-160/11
80-160/15R
80-160/15
80-160/18.5
80-200/22
80-200/30
80-200/37
80-200/37
80-250/45
80-250/55
kW
HP
Velikost
Typ
D1
D2
C1
C2
H1
H2
30
37
11
15
15
18,5
22
30
37
37
45
55
40
50
15
20
20
25
30
40
50
50
60
75
200
200
160
160
160
160
180
200
200
200
225
250
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
32
32
24
24
24
24
32
32
32
32
32
32
55
55
42
42
42
42
48
55
55
55
55
60
10
10
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
16
16
12
12
12
12
14
16
16
16
16
18
35,3
35,3
27,3
27,3
27,3
27,3
35,3
35,3
35,3
35,3
35,3
35,3
59,3
59,3
45,3
45,3
45,3
45,3
51,8
59,3
59,3
59,3
59,3
64,4
4 PÓLY
Motor
Rozmûry (mm)
Typ ãerpadla
65-250/4
65-250/5.5
80-160/1.5
80-160/2.2R
80-160/2.2
80-200/3
80-200/4R
80-200/4
80-250/5.5R
80-250/5.5
80-250/7.5
kW
HP
Velikost
Typ
D1
D2
C1
C2
H1
H2
4
5,5
1,5
2,2
2,2
3
4
4
5,5
5,5
7,5
5,5
7,5
2
3
3
4
5,5
5,5
7,5
7,5
10
112
132
90
100
100
100
12
12
132
132
132
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
32
32
24
24
24
32
32
32
32
32
32
28
38
24
28
28
28
28
28
38
38
38
10
10
8
8
8
8
10
10
10
10
10
8
10
8
8
8
8
8
8
10
10
10
35,3
35,3
27,3
27,3
27,3
35,3
35,3
35,3
35,3
35,3
35,3
31,3
41,3
27,3
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
125
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 126
MD-MMD
MONOBLOKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ litinová
Odstfiedivá monobloková ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 24255) vyrobená
z litiny, vhodná pro ãerpání ãisté vody ve stavebnictví, vodárenství, zemûdûlství a v lehkém prÛmyslu.
Dále lze tato kompaktní ãerpadla pouÏít pro dopravu vody v systémech urãen˘ch pro teplárenství,
vzduchotechniku a chlazení, zavlaÏování, ve sportovních areálech pro závlahu hfii‰È apod.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 10 bar
• Maximální teplota kapaliny:
90 °C (MD)
130 °C (MMD)
•
•
•
•
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla a pfiíruba z litiny
• Hfiídel z AISI 304 (MD), z AISI 406 (MMD)
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR (MD)
ze SiC/SiC/EPDM (MMD)
• ObûÏné kolo z litiny nebo bronzu
•
•
•
•
126
Asynchronní dvoupólov˘ a ãtyfipólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP55
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz aÏ 4 kW vãetnû, 400/690V ±
10 % 5,5 kW a více
Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
Tepelnou ochranu pro tfiífázovou verzi zaji‰Èuje uÏivatel.
Sání: pfiíruba podle DIN 2532 (50 mm - 65 mm - 80 mm)
V˘tlak: pfiíruba podle DIN 2532 (32 mm - 40 mm - 50 mm
- 65 mm)
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 127
MD-MMD
MONOBLOKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ litinová
MD
2 PÓLY
[1] = 3~
[2] = 1~
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
DNA P1
MD 32-125/1.1
MD 32-125/1.5
MD 32-160/1.5
MD 32-160/2.2
MD 32-200/3
MD 32-200/4
MD 32-250/5.5
MD 32-250/7.5
MD 32-250/9.2
MD 32-250/11
MD 40-125/1.5
MD 40-125/2.2
MD 40-160/3
MD 40-160/4
MD 40-200/5.5
MD 40-200/7.5
MD 40-250/11
MD 40-250/13
MD 50-125/2.2
MD 50-125/3
MD 50-125/4
MD 50-160/5.5
MD 50-160/7.5
MD 50-200/9.2
MD 50-200/11
MD 65-125/5.5
MD 65-125/7.5
MD 65-160/11
MD 65-160/15
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
138
138
138
138
K1
D1
SA
DNM
P2
K2
D2
SM
H
H1
H2
[1]
[2]
R
W
N1
M
N2
M1
F
A
B
C
V[1]
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
88
88
88
88
88
88
88
88
102
102
102
102
102
102
102
122
122
122
122
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
252
252
292
292
340
340
405
405
405
405
252
252
292
292
340
340
405
405
292
292
292
340
340
360
360
340
340
360
360
112
112
132
132
160
160
180
180
180
180
112
112
132
132
160
160
180
180
132
132
132
160
160
160
160
160
160
160
160
140
140
160
160
180
180
225
225
225
225
140
140
160
160
180
180
225
225
160
160
160
180
180
200
200
180
180
200
200
122
122
122
122
122
134
153
153
181
181
122
122
122
134
153
153
181
181
122
122
134
153
153
181
181
153
153
181
181
139
139
139
139
–
–
–
–
–
–
139
139
–
–
–
–
–
–
139
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
70
70
70
70
70
95
95
95
95
70
70
70
70
70
70
95
95
70
70
70
70
70
70
70
95
95
95
95
140
140
190
190
190
190
250
250
250
250
160
160
190
190
212
212
250
250
190
190
190
212
212
212
212
212
212
212
212
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
100
100
100
100
100
100
125
125
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
190
190
240
240
240
240
320
320
320
320
210
210
240
240
265
265
320
320
240
240
240
265
265
265
265
280
280
280
280
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
50
50
50
50
50
50
65
65
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
13
13
13
13
13
13
15
15
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
205
205
245
245
290
290
352
352
352
352
235
235
245
245
290
290
352
352
230
230
230
260
260
300
300
260
260
300
300
431
431
431
431
431
459
496
540
588
588
431
431
431
459
495
495
588
588
431
451
479
495
495
585
585
495
495
585
585
230
230
230
230
252
254
275
275
351
351
230
230
230
232
278
278
351
351
230
230
232
278
278
355
355
278
278
355
355
PG13.5
PG13.5
PG13.5
PG13.5
PG13.5
PG 16
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
PG13.5
PG13.5
PG13.5
PG 16
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
PG13.5
PG13.5
PG 16
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
127
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 128
MD-MMD
MONOBLOKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ litinová
MD
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
DNA P1
MD 40-250/15
MD 50-250/15
MD 50-250/18.5
MD 50-250/22
MD 65-200/18.5
MD 65-200/22
65
65
65
65
80
80
122
122
122
122
138
138
K1
D1
SA DNM
P2
K2
D2
SM
H
H1
H2
H3
R
W
N1
M
N2
M1
F
A
B
C
V
145
145
145
145
160
160
185
185
185
185
200
200
20
20
20
20
22
22
88
102
102
102
122
122
110
125
125
125
145
145
150
165
165
165
185
185
18
20
20
20
20
20
405
405
405
405
405
405
180
180
180
180
180
180
225
225
225
225
225
225
230
230
230
230
230
230
100
100
100
100
100
100
95
95
95
95
95
95
250
250
250
250
250
250
125
125
125
125
125
125
320
320
320
320
320
320
65
65
65
65
65
65
15
15
15
15
15
15
352
352
352
352
310
310
734
734
734
734
736
736
501
501
501
501
548
548
PG 21
PG 21
PG 21
PG 21
PG 21
PG 21
40
50
50
50
65
65
MMD
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Rozmûry (mm)
Obr. DNA
MMD 65-250/22
MMD 65-250/30
MMD 65-250/37
MMD 80-160/10
MMD 80-160/12.5
MMD 80-160/15
MMD 80-200/18.5
MMD 80-200/22
MMD 80-200/30
MMD 80-200/37
MMD 80-250/37
MMD 100-200/22
MMD 100-200/30
MMD 100-200/37
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
Hmotnost
P1
K1
D1
DNM
P2
K2
D2
H
H1
H2
H3
R
W
N1
M
N2
M1
F
A
B
C
D
(kg)
138
138
138
158
158
158
158
158
158
158
158
188
188
188
160
160
160
180
180
180
180
180
180
180
180
210
210
210
200
200
200
220
220
220
220
220
220
220
220
250
250
250
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
122
122
122
138
138
138
138
138
138
138
138
158
158
158
145
145
145
160
160
160
160
160
160
160
160
180
180
180
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
220
220
220
450
450
450
405
405
405
430
430
430
430
480
480
480
480
180
200
200
180
180
180
180
180
200
200
200
180
200
200
250
250
250
225
225
225
250
250
250
250
280
280
280
280
230
257
257
184
184
184
230
230
257
257
257
230
257
257
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
293
325
325
95
95
95
293
293
325
325
325
293
325
325
280
318
318
250
250
250
280
280
318
318
318
318
318
318
–
–
–
125
125
125
–
–
–
–
–
–
–
–
320
360
360
320
320
320
320
320
360
360
360
320
360
360
55
60
60
65
65
65
55
55
60
60
60
55
60
60
22
24
24
14
14
14
22
22
24
24
24
22
24
24
365
400
400
345
345
345
360
360
400
400
400
385
400
400
810
905
905
665
665
665
835
835
930
930
930
835
930
930
241
305
305
–
–
–
241
241
305
305
305
241
305
305
14
18
18
14
14
14
14
14
18
18
18
14
18
18
144
172
190
74
81.5
88.5
132
150
192
210
196
160
202
220
128
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 129
MD-MMD
MONOBLOKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ litinová
MMD4
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
MMD4 32-125/0.25R
MMD4 32-125/0.25
MMD4 32-160/0.37
MMD4 32-200/0.75
MMD4 32-200/0.92
MMD4 32-250/1.1
MMD4 32-250/1.5
MMD4 40-125/0.25
MMD4 40-125/0.37
MMD4 40-160/0.55
MMD4 40-200/1.1
MMD4 40-200/1.5
MMD4 40-250/1.5
MMD4 40-250/2.2
MMD4 50-125/0.37
MMD4 50-125/0.55
MMD4 50-160/0.75
MMD4 50-160/0.92
MMD4 50-200/1.1
MMD4 50-200/1.5
MMD4 50-250/2.2
MMD4 50-250/3.0
MMD4 65-125/0.75
MMD4 65-160/1.1
MMD4 65-160/1.5
MMD4 65-200/2.2
MMD4 65-200/3.0
MMD4 65-250/4.0
MMD4 65-250/5.5
Rozmûry (mm)
DNA
n1
f1
P1
K1
D1 DNM n2
f2
P2
K2
D1
H
H1
H2
H3
R
W
N1
M
N2
M1
F
A
B
D
Hmotnost
(kg)
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
102
102
102
102
102
102
102
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
138
138
138
138
138
138
138
125
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
78
78
78
78
78
78
78
88
88
88
88
88
88
88
102
102
102
102
102
102
102
102
122
122
122
122
122
122
122
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
140
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
252
252
292
340
340
405
405
252
252
292
340
340
405
405
292
292
340
340
360
360
405
405
340
360
360
405
405
450
450
112
112
132
160
160
180
180
112
112
132
160
160
180
180
132
132
160
160
160
160
180
180
160
160
160
180
180
200
200
140
140
160
180
180
225
225
140
140
160
180
180
225
225
160
160
180
180
180
180
225
225
180
200
200
225
225
250
250
107
107
107
118
118
149
149
107
107
107
149
149
149
159
107
107
118
118
159
149
159
159
118
149
149
159
159
159
184
80 70
80 70
80 70
80 70
80 70
100 95
100 95
80 70
80 70
80 70
100 70
100 70
100 95
100 95
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 95
100 95
100 95
100 95
100 95
100 95
100 95
100 120
100 120
140
140
190
190
190
250
250
160
160
190
212
212
250
250
190
190
212
212
212
212
250
250
212
212
212
250
250
280
280
100
100
100
100
100
125
125
100
100
100
100
100
125
125
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
160
160
190
190
240
240
240
320
320
210
210
240
265
265
320
320
240
240
265
265
265
265
320
320
280
280
280
320
320
360
360
50
50
50
50
50
65
65
50
50
50
50
50
65
65
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
80
80
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
12
12
12
14
14
14
14
205
205
240
255
255
320
320
230
230
230
285
242
325
325
246
246
269
269
285
285
333
333
286
288
288
328
328
365
365
405
405
405
425
425
485
485
405
405
405
485
485
485
525
425
425
445
445
485
485
525
525
445
485
485
525
525
535
640
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
19.5
19.5
23
30
31
47
49
20.5
21.5
25
36
36
47.5
54
25
26
32
33
38
40
57
63
32
37.5
40
51
57
80
90
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
129
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 130
MD-MMD
MONOBLOKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ litinová
MMD4
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
MMD4 80-160/1.5
MMD4 80-160/2.2
MMD4 80-200/3.0
MMD4 80-250/4.0
MMD4 80-250/5.5
MMD4 80-250/7.5
MMD4 100-200/4.0
MMD4 100-200/5.5
MMD4 100-250/7.5
MMD4 100-250/9.2
MMD4 125-200/5.5
MMD4 125-200/7.5R
MMD4 125-200/7.5
MMD4 125-200/9.2
MMD4 125-250/11
MMD4 125-250/15
MMD4 150-200/7.5
MMD4 150-200/9.2
MMD4 150-200/11
MMD4 150-200/15
MMD4 200-250/18.5R
MMD4 200-250/18.5
MMD4 200-250/22R
MMD4 200-250/22
Rozmûry (mm)
DNA
n1
f1
P1
K1
D1 DNM
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
250
250
250
250
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
158
158
158
158
158
158
188
188
188
188
212
212
212
212
212
212
268
268
268
268
320
320
320
320
180
180
180
180
180
180
210
210
210
210
240
240
240
240
240
240
295
295
295
295
295
295
295
295
220
220
220
220
220
220
250
250
250
250
285
285
285
285
285
285
340
340
340
340
395
395
395
395
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
150
150
150
150
200
200
200
200
n2
f2
P2
K2
D2
H
H1
H2
H3
R
W
N1
M
N2
M1
F
A
B
D
Hmotnost
(kg)
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
138
138
138
138
138
138
158
158
158
158
188
188
188
188
188
188
212
212
212
212
268
268
268
268
160
160
160
160
160
160
180
180
180
180
210
210
210
210
210
210
240
240
240
240
295
295
295
295
200
200
200
200
200
200
220
220
220
220
250
250
250
250
250
250
285
285
285
285
340
340
340
340
405
405
430
430
480
480
480
480
505
505
565
565
565
565
605
605
680
680
680
680
765
765
765
765
180
180
180
180
200
200
200
200
225
225
250
250
250
250
250
250
280
280
280
280
315
315
315
315
225
225
250
250
280
280
280
280
280
280
315
315
315
315
355
355
400
400
400
400
450
450
450
450
149
159
159
159
184
184
159
184
184
184
255
255
255
255
255
255
295
295
295
295
295
295
295
295
125
125
125
125
125
125
125
125
140
140
140
140
140
140
140
140
160
160
160
160
200
200
200
200
95
95
95
95
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
155
155
155
155
155
155
155
155
250
250
280
280
315
315
280
280
315
315
315
315
315
315
315
315
450
450
450
450
450
450
450
450
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
320
320
345
345
400
400
360
360
400
400
400
400
400
400
400
400
550
550
550
550
550
550
550
550
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
14
14
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
330
330
355
355
400
400
385
385
420
420
470
470
470
470
470
470
550
550
550
550
630
630
630
630
510
550
550
560
665
665
560
665
675
675
700
700
700
770
700
855
855
855
855
875
1000
1000
1000
1000
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
24
24
24
24
24
24
24
24
45
51
66
73
96
106
78
90
112
118
124
134
134
140
162
190
167
173
175
203
278
278
300
300
130
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:21
Pagina 131
MD-MMD
MONOBLOKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ litinová
DOPRAVNÍ V¯·KA
V¯KONNOSTNÍ GRAF fiady MD/MMD
Otáãky 2900 min-1
Zku‰ební kapalina: ãistá voda 20 °C
Pfiíslu‰ná norma: UNI EN ISO 9906 pfiíloha A
131
2 PÓLY
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 132
MD-MMD
MONOBLOKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ litinová
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
V¯KONNOSTNÍ TABULKA/V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Motor
Typ ãerpadla
MD 32-125/1.1 *
MD 32-125/1.5 *
MD 32-160/1.5 *
MD 32-160/2.2 *
MD 32-200/3.0
MD 32-200/4.0
MD 32-250/5.5
MD 32-250/7.5
MD 32-250/9.2
MD 32-250/11
MD 40-125/1.5 *
MD 40-125/2.2 *
MD 40-160/3.0
MD 40-160/4.0
MD 40-200/5.5
MD 40-200/7.5
MD 40-250/11
MD 40-250/13
MD 40-250/15
MD 50-125/2.2 *
MD 50-125/3.0
MD 50-125/4.0
MD 50-160/5.5
MD 50-160/7.5
MD 50-200/9.2
MD 50-200/11
MD 50-250/15
MD 50-250/18.5
MD 50-250/22
MD 65-125/5.5
MD 65-125/7.5
MD 65-160/11
MD 65-160/15
MD 65-200/18.5
MD 65-200/22
kW
1.1
1.5
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
9.2
11
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
11
13
15
2.2
3
4
5.5
7.5
9.2
11
15
18.5
22
5.5
7.5
11
15
18.5
22
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
HP
1.5
2
2
3
4
5.5
7.5
10
12.5
15
2
3
4
5.5
7.5
10
15
17.5
20
3
4
5.5
7.5
10
12.5
15
20
25
30
7.5
10
15
20
25
30
0
0
100
6
200
12
250
15
280
17
320
19
400
24
550
33
600
36
23
24
28
35.5
43
52
58
71
84
95
20
25.5
31.5
39
48.5
58
74.5
85.5
94.5
17.5
21
25.5
33.5
39
50
56
71
82
93
24
27.5
34.5
39
55
61
22.5
23.5
27
34.5
41
50.5
57
70
83
94
19.5
25
30.5
38
48
57.5
-
20.5
21.5
24
32
36.5
47
54
67
80
91
18.4
23.5
29
36.5
47
56.5
73
84
93
-
18.5
19.7
22
30
33
44.5
51
64
78
89
17.7
23
28
36
46
55.5
72
83.5
92
-
18.5
20.5
28.5
30.5
42.5
49
62
76
87
17.2
22.5
27.5
35,5
45.5
55
71.5
82.5
91.5
-
16.6
45
58
73
84
16.5
22
26.5
35
44.5
54.5
70
81.5
90.5
-
12
14.6
20.5
25
33
42.5
52.5
66.5
78
88
16
19.5
24
32.5
38
48
54.5
69
80
91
-
10.3
16.9
21
29.5
37.5
47.5
58.5
69
78
14.8
18.6
23
31
37
46
53
67
78.5
89.5
-
667
40
800
48
1000
60
1100
66
1150 1200
69
72
1400
84
1900
114
2000
120
2200
132
2300
138
2400
144
H = dopravní v˘‰ka
8.5
15.5 19
28
45
55
65
74
14.3 13.5 11.7 8.5
18.2 17.6 16.1 13
23 22
21 17.8
30.5 30
28 24.5
36.5 35.5 34
31
45 44
41
36
52 51 48.5 43.5
66 64 60.5 52.5
77.5 76 72.5 65
88.5 87
84
77
23.2 23 22.5 21.5
26.5 26 25.5 24.5
34 33.5 33
38 37.5
53.5 52.5
59.5 58.5
16
22.5
29
33
40.5
47
60
72.5
20.5
24
32.5
37
51.5
58
28 27
39 37
57
70
20.5 20
23.5 23
32 32
36.5 36.5
51 50.5
57.5 57
18.2 12.5
21.5 16.3
30.5 26.5
35 31
48.5 42
55.5 50
15
25.5
30.5
40.5
49
23
28.5
37
46
22
27
-
26
-
*Dodává se také pro jednofázovou verzi
V¯KONNOSTNÍ TABULKA/V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
MMD 65-250/22
MMD 65-250/30
MMD 65-250/37
MMD 80-160/10
MMD 80-160/12.5
MMD 80-160/15
MMD 80-200/18.5
MMD 80-200/22
MMD 80-200/30
MMD 80-200/37
MMD 80-250/37
MMD 100-200/22
MMD 100-200/30
MMD 100-200/37
Motor
kW
22
30
37
10
12.5
15
18.5
22
30
37
37
22
30
37
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
HP
30
40
55
13.6
17
20
25
30
40
55
55
30
40
55
0
0
800
48
1000
60
1250
75
1500
90
1750
105
65
78
86.5
24.8
29.5
35
42.2
47.2
55.5
57.5
68.5
40
48
54.2
64
77
86
-
63
76
85
24
28.5
34
42
47
55
57
-
61
74
83
23
28
33.3
41
46.5
54
56.8
67.5
-
57
70
79
22
27
32.5
40
45.5
53
56.5
67
38.5
47
53.7
53
66
75
21
26
31.8
38.5
44.5
52
56
66.2
38
46.3
53.3
2000
120
2500
150
2750
165
3000
180
3500
210
4000
240
4500
270
H = dopravní v˘‰ka
60
53*
70
64*
19.5
18
16.5
24.5
23
21.5
31
29
27.5
37
35
33
43
41
39
51
49
47
55
54
52.5
65
63.3
61
37
36
34.5
45.6
44.8
43.7
53
52
51
15*
20
26
30.5
37
45
51
58.3
33
42.4
50
18.5*
24.3
28
34
43
48
55
31.5
41
49
37
42
47
28
38
46
24
34.6*
43*
30**
38**
*Sací v˘‰ka nesmí pfiekroãit 2 m
**Doporuãená max. sací v˘‰ka 1 m
132
2250
135
-
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 133
MD-MMD
MONOBLOKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ litinová
V¯KONNOSTNÍ GRAF fiady MMD4
4 PÓLY
Otáãky 1450 min-1
Zku‰ební kapalina: ãistá voda 20 °C
Pfiíslu‰ná norma: UNI EN ISO 9906 pfiíloha A
133
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 134
MD-MMD
MONOBLOKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ litinová
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
MMD4 32-125/0,25 R
MMD4 32-125/0,25
MMD4 32-160/0,37
MMD4 32-200/0,75
MMD4 32-200/0,92
MMD4 32-250/1,1
MMD4 32-125/1,5
MMD4 40-125/0,25
MMD4 40-125/0,37
MMD4 40-160/0,55
MMD4 40-200/1,1 R
MMD4 40-200/1,1
MMD4 40-250/1,5
MMD4 40-250/2,2
MMD4 50-125/0,37
MMD4 50-125/0.55
MMD4 50-160/0,75
MMD4 50-160/0,92
MMD4 50-200/1,1
MMD4 50-200/1,5
MMD4 50-250/2,2
MMD4 50-250/3
MMD4 65-125/0,75
MMD4 65-160/1,1
MMD4 65-160/1,5
MMD4 65-200/2,2
MMD4 65-200/3
MMD4 65-250/4
MMD4 65-250/5.5
MMD4 80-160/1,5
MMD4 80-160/2,2
MMD4 80-200/3
MMD4 80-200/4
MMD4 80-250/5,5
MMD4 80-250/7,5
Motor
kW
0.25
0.25
0.37
0.75
0.92
1.1
1.5
0.25
0.37
0.55
1.1
1.1
1,5
2.2
0.37
0.55
0.75
0.92
1.1
1.5
2.2.
3
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
HP
0.33
0.33
0.5
1.0
1.25
1.5
2
0.33
0.5
0.75
1.5
1.5
2
3
0.5
0.75
1.0
1.25
1.5
2
3
4
1.0
1.5
2
3
4
5.5
7.5
2
3
4
5.5
7.5
10
0
0
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1750 2000 2250
3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 16.5 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 54 60 66 72 78 84 90 105 120 135
H = dopravní v˘‰ka
4.8 4.4 4 3.5 3 2.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.3 6.2 6.1 5.8 5.3 4.6 3.8 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.6 - 9.2 8.9 8.3 7.7 6.8 5.8 4.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.5 - 12.8 12.4 11.9 11.3 10.6 9.8 8.9 8 7 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 - 14.6 14.3 13.8 13.3 12.7 11.8 10.9 10 9 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 - 18.5 18 17.5 17 15.9 14.5 12.8 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.5 - 22 21.6 21.2 20.5 19.4 18 16.5 15 13* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.8 - - 4.6 4.5 4.3 4.1 3.9 3.6 3.3 2.9 2.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.4 - - 6.3 6.2 6.1 6 5.8 5.5 5.2 4.9 4.4 3* - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.2 - - 8.8 8.6 8.4 8.1 7.7 7.3 6.9 6.4 5.9 4.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.9 - - 12.7 12.5 12.1 11.7 11.2 10.7 10.1 9.5 8.5 6.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.5 - - 14.2 14 13.8 13.4 13 12.5 11.8 11 10.2 8.3 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.7 - - 18.3 18 17.7 17.4 17 16.7 16.2 15.6 15 13.7 12 - - - - - - - - - - - - - - - - 23.2 - - 22.5 22.3 22 21.7 21.4 21.2 20.5 20.2 19.5 18.5 17 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.4 - - - - 5.3 5.3 5.2 5.1 5 4.9 4.8 4.5 4.1 3.6 3 - - - - - - - - - - - - - - 6.5 - - - - 6.4 6.3 6.3 6.2 6.1 6 5.9 5.5 5.2 4.9 4.4 - - - - - - - - - - - - - - 8.3 - - - - - - 8.1 8 7.9 7.8 7.7 7.4 7 6.6 6 5.1 4 - - - - - - - - - - - - 9.1 - - - - - - 9 8.9 8.9 8.8 8.7 8.4 8.1 7.7 7.2 6.4 5.5 - - - - - - - - - - - - 12.6 - - - - - - 12.3 12.2 12 11.8 1.5 10.8 10 9 8 7 5.8 - - - - - - - - - - - - 14.3 - - - - - - 14.1 14 13.9 13.7 13.5 12.8 12 11.3 10.2 9 7.8 6.4 - - - - - - - - - - - 19.5 - - - - - - 18.5 18.3 18.1 17.8 17.5 17 16.2 15.5 14.5 13.5 12.5 11.3 10 - - - - - - - - - - 23 - - - - - - 22.5 22.4 22.3 22.2 22 21.5 20.9 20.2 19.4 18.5 17.5 16.3 14.7 - - - - - - - - - - 6
- - - - - - - - - - 5.8 5.7 5.6 5.5 5.3 5.1 4.9 4.6 4.4 3.9 - - - - - - - - - 8.6 - - - - - - - - - - 8.5 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8 7.8 7.4 6.8 5.8 5 - - - - - - - 10.3 - - - - - - - - - - 10.2 10.1 10 9.9 9.8 9.6 9.4 9.2 9 8.4 7.5 6.5 - - - - - - - 12.6 - - - - - - - - - - - - 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1 12 11.7 11.1 10.5 9.6 8.5 - - - - - - 15,4 - - - - - - - - - - - - 15.3 15.3 15.2 15.1 15 14.8 14.6 14.3 13.6 12.8 12 11 - - - - - 20 - - - - - - - - - - - - - - 19.5 19.3 19.1 18.8 18.5 17.5 16.5 15.5 14 12.5 10.4 - - - - 23.3 - - - - - - - - - - - - - - 23 22.8 22.6 22.4 22.2 21.4 20.6 19.7 18.7 17.3 15.7 14 - - - 8
- - - - - - - - - - - - - - - - 7.7 7.6 7.5 7.3 7 6.7 6.4 6.1 5.7 5.4 5 - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - 9.7 9.6 9.5 9.3 9 8.8 8.5 8.2 7.9 7.5 7.1 6 - 12.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 12 11.9 11.7 11.5 11.3 11 10.5 10 9.5 9 8.5 7 - 14.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.4 14.3 14.2 14 13.8 13.5 13.1 12.6 12.2 11.6 11 9 6.5 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.2 18.9 18.5 18 17.6 17.1 16.5 16 14 12 23.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.3 22.1 21.9 21.7 21.3 21 20.5 20 18.5 16.9 14.5
V¯KONNOSTNÍ TABULKA/V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
MMD4 100-200/4
MMD4 100-200/5,5
MMD4 100-250/7,5
MMD4 100-250/9.2
MMD4 125-200/5,5
MMD4 125-200/7.5 R
MMD4 125-200/7.5
MMD4 125-200/9.2
MMD4 125-250/11
MMD4 125-250/15
MMD4 150-200/7.5
MMD4 150-200/9.2
MMD4 150-200/11
MMD4 150-200/15
MMD4 200-250/18.5 R
MMD4 200-250/18.5
MMD4 200-250/22 R
MMD4 200-250/22
Motor
kW
4
5.5
7.5
9.2
5.5
7.5
7.5
9.2
11
15
7.5
9.2
11
15
18.5
18.5
22
22
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
HP
5.5
7.5
10
12.5
7.5
10
10
12.5
15
20
10
12.5
15
20
25
25
30
30
0
0
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6500 7000 8000 8500 9000 9500 10000
54 60 66 72 78 84 90 105 120 135 150 165 180 210 222 240 270 300 330 390 420 480 510 540 570 600
13 12.3 12.2 12 11.8 11.6
14.7 14.5 14.4 14.2 14 13.8
20 - 19.5 19.3 19.1 18.9
22.4 - 22 21.9 21.8 21.7
11.2 - - - - 12.4 - - - - 13.7 - - - - 15 - - - - 18.6 - - - - 22 - - - - 11.6 - - - - 12.5 - - - - 14.5 - - - - 15.8 - - - - 16 - - - - 16.9 - - - - 19.3 - - - - 20.4 - - - - -
11.4
13.6
18.7
21.6
-
11.2
13.4
18.5
21.5
10.5
11.8
-
10.3
12.8
17.5
20.5
10.3
11.6
12.9
14.3
17.2
21
-
9.3
12
16.5
19.5
9.9
11.3
12.7
14.1
16.7
20.5
11
12
-
H = dopravní
8 6.6 4.8* - 11 9.8 8.5 - 15.2 14 12 - 18.5 17 15 12.8* 9.5 9.1 8.5 7.9 6.4
11 10.6 10.2 9.6 8.3
12.4 12.1 11.7 11.2 10.1
13.8 13.6 13.2 12.8 11.8
16.2 15.5 14.8 13.9 12
20.1 19.5 18.9 18.2 16.6
10.7 10.4 10.1 9.7 8.8
11.8 11.6 11.2 10.9 10.2
- 13.7 13.5 13.2 12.5
- 15.2 14.9 14.7 14.2
- - - 14.9 14.5
- - - 15.9 15.5
- - - - 18
- - - - 19.1
*Sací v˘‰ka nesmí pfiekroãit 2 m
**Doporuãená max. sací v˘‰ka 1 m
134
v˘‰ka
- - - - 5.7 7.7 6.7
9.6 8.7
11.3 10.6
11.3 10
16 14.8
8.4 7.8
9.8 9.2
12.2 11.7
13.8 13.4
14.3 14.1
15.3 15.2
17.8 17.6
18.9 18.8
7.1*
9.2
12.8
6.6
8
10.8
12.5
13.6
14.7
17.1
18.3
7.6**
5.3
6.8
9.8
11.6
13
14.2
16.6
17.8
5.6
8.7
10.5
12.3
13.6
16
17.3
6.1
8.2
11
12.3
14.7
16
6.8
10.3
11.6
13.9
15.3
8.6
10
12.2
13.7
7.8
9.1
11.2
12.7
- — - - - - - - - - - - - - - - 8.2 - 10.1 9 11.7 10.7 9.6
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 135
SB3
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 3”
Ponorná ãerpadla do vrtÛ 3” vhodná pro ãerpání ãisté vody ze studní a úzk˘ch vrtÛ, zvy‰ování tlaku v
privátním i vefiejném sektoru, dopravu vody pro malé závlahy, v prÛmyslu, potravináfiství a zemûdûlství.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Max. ponor: 60 m
• Max. teplota: 30 °C
• Tfiída izolace F
• StupeÀ ochrany IP 58
• Jednofázové napûtí 230 V (+6 -10%) 50 Hz , tfiífázové
napûtí 400 V (+6 -10%) 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu pro tfiífázovou verzi zaji‰Èuje uÏivatel
• V˘tlak 1”
MATERIÁL
• Plá‰È, v˘tlaãné tûleso, pfiíruba pro spojení s motorem
z AISI 304
• Difuzory z polyacetalÛ
• ObûÏné kolo z upraveného vyztuÏeného skelného vlákna
PPO
135
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 136
SB3
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 3”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY(podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ
Velikost
ãerpadla motoru
SB 3-15
SB 3-23
SB 3-30
SB 3-45
3”
3”
3”
3”
kW
HP
l/min
m3/h
0,37
0,55
0,75
1,1
0,50
0,75
1,0
1,1
0
0
10
0,6
15
0,9
46
70,5
91,5
135,5
41,5
63,5
82,5
122
39
60
78
115
136
Q = prÛtok ãerpadla
20
25
30
1,2
1,5
1,8
H = dopravní v˘‰ka
36,2
55,5
72,5
107
32,7
50
65,5
96,5
28,2
43,5
56,5
83,5
35
2,1
40
2,4
45
2,7
22,7
34,7
45,5
67
16,5
25,1
32,7
48,5
9,8
15
19,5
28,8
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 137
SB3
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 3”
SB 3
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
SB 3-15
SB 3-23
SB 3-30
SB 3-45
V˘kon
âerpadlo
bez
motoru
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
Hmotnost
kW
HP
H1
(mm)
H2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H
(mm)
(kg)
0,37
0,55
0,75
1,1
0,50
0,75
1
1,5
580
780
1000
1380
377
397
416
-
957
1177
4116
-
377
377
397
416
957
1157
1397
1796
3,3
4,4
5,6
7,6
137
Hmotnost ãerpadla
s motorem
Jednofázov˘
(kg)
9,3
10,8
12,4
-
Tfiífázov˘
(kg)
9,3
10,5
12
14,4
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 138
WINNER 4N
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4”
Nová fiada ponorn˘ch ãerpadel s horním vymezovacím kotouãem pro obûÏné kolo vhodná pro ãerpání
ãisté vody ze studní, zvy‰ování tlaku ãisté vody pro zemûdûlské, domácí nebo prÛmyslové pouÏití,
zavlaÏování a ãerpání vody.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Max. ponor:
150 m pro ponorné ãerpadlo plnûné olejem (OY)
350 m pro ponorné ãerpadlo plnûné vodou (WY)
• Max. teplota: 40 °C (viz tab. max. teploty motoru)
• Max. obsah písku: 50 ppm
•
•
•
•
•
MATERIÁL
• Vnûj‰í plá‰È, hfiídel, tûleso v˘tlaku a ventil z AISI 304
• ObûÏné kolo z technopolymeru
• Difuzor z upraveného vyztuÏeného skelného vlákna
PPO
Dvoupólov˘ motor plnûn˘ vodou (WY) a olejem (OY)
Max. poãet sepnutí za hodinu: 35 (OY) - 30 (WY)
Tfiída izolace: F (OY) - B (WY)
StupeÀ ochrany: IP58 (OY) - IP68 (WY)
Napûtí: jednofázové 230 V (+6% -10 %) 50 Hz (OYM),
tfiífázové 400 V (+6 -10 %) 50 Hz (OY)
jednofázové 230V (±6%) 50 Hz (WYM), tfiífázové 400V
(±6 %) 50 Hz (WY)
• V˘tlak:
1 1/4” u modelÛ 4N1, 4N2, 4N4
2” u modelÛ 4N7, 4N10, 4N15
138
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 139
WINNER 4N
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4”
ROZMùRY WINNER 4N
139
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 140
WINNER 4N
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4”
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
V˘kon
âerpadlo bez
motoru
H1
kW
HP
âerpadlo s olejem plnûn˘m motorem
jednofázov˘
tfiífázov˘
âerpadlo s vodou plnûn˘m motorem
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
DNM
(mm)
A
(mm)
H2
(mm)
H
(mm)
A
(mm)
H2
(mm)
H
(mm)
A
(mm)
H2
(mm)
H
(mm)
A
(mm)
H2
(mm)
H
(mm)
4N1/12
0,37
0,5
332
G 11/4”
97
325
657
97
304
636
97
242
574
97
223
555
4N1/18
0,55
0,75
437
G 11/4”
97
325
762
97
325
762
97
271
708
97
242
679
4N1/24
0,75
1
542
G 11/4”
97
350
892
97
325
867
97
299
841
97
271
813
4N1/34
1,1
1,5
717
G 11/4”
97
385
1102
97
350
1067
97
356
1073
97
299
1016
4N1/48
1,5
2
1028
G 11/4”
97
420
1448
97
385
1413
97
384
1412
97
327
1355
4N1/68
2,2
3
1378
G 11/4”
97
470
1848
97
420
1798
97
460
1838
97
356
1734
4N2/7
0,37
0,5
245
G 11/4”G
97
325
570
97
304
549
97
242
487
97
223
468
4N2/10
0,55
0,75
297
11/4”
97
325
622
97
325
622
97
271
568
97
242
539
4N2/14
0,75
1
367
G 11/4”G
97
350
717
97
325
692
97
299
666
97
271
638
4N2/20
1,1
1,5
472
11/4”G 11/4”
79
385
857
79
350
822
79
356
828
79
299
771
4N2/28
1,5
2
612
G 11/4”G
97
420
1032
97
385
997
97
384
996
97
327
939
4N2/40
2,2
3
888
11/4”G 11/4”
97
470
1358
97
420
1308
97
160
1348
97
356
1244
4N2/56
3
4
1168
G 11/4”G
97
-
-
97
544
1712
97
-
-
97
423
1591
4N4/4
0,37
0,5
208
11/4”G 11/4”
97
325
533
97
304
512
97
242
450
97
223
431
4N4/7
0,55
0,75
273
G 11/4”
97
325
598
97
325
598
97
271
544
97
242
515
4N4/9
0,75
1
316
G 11/4”G
97
350
666
97
325
641
97
299
615
97
271
587
4N4/13
1,1
1,5
402
11/4”G 11/4”
97
385
787
97
350
752
97
356
758
97
299
701
4N4/18
1,5
2
509
G 2”
97
420
929
97
385
894
97
384
893
97
327
836
4N4/27
2,2
3
703
G 2”
97
470
1173
97
420
1123
97
460
1163
97
356
1059
4N4/36
3
4
962
G 2”
97
-
-
97
544
1506
97
-
-
97
423
1385
4N4/48
4
5,5
1220
G 2”
97
-
-
97
574
1794
97
-
-
97
583
1803
4N7/4
0,55
0,75
262
G 2”
97
325
587
97
325
587
97
271
533
97
242
504
4N7/6
0,75
1
333
G 2”
97
350
683
97
325
658
97
299
632
97
271
604
4N7/8
1,1
1,5
404
G 2”
97
385
789
97
350
754
97
356
760
97
299
703
4N7/12
1,5
2
546
G 2”
97
420
966
97
385
931
97
384
930
97
327
873
4N7/17
2,2
3
724
G 2”
97
470
1194
97
420
1144
97
460
1184
97
356
1080
4N7/23
3
4
937
G 2”
97
-
-
97
544
1481
97
-
-
97
423
1360
4N7/30
4
5,5
1251
G 2”
97
-
-
97
574
1825
97
-
-
97
583
1834
4N7/42
5,5
7,5
1677
G 2”
97
-
-
97
644
2321
97
-
-
97
698
2375
4N10/4
0,75
1
262
G 2”
97
350
612
97
325
587
97
299
561
97
271
533
4N10/6
1,1
1,5
333
G 2”
97
385
718
97
350
683
97
356
689
97
299
632
4N10/8
1,5
2
404
G 2”
97
420
824
97
385
789
97
384
788
97
327
731
4N40/12
2,2
3
546
G 2”
97
470
1016
97
420
966
97
460
1006
97
356
902
4N10/17
3
4
724
G 2”
97
-
-
97
544
1268
97
-
-
97
423
1147
4N10/23
4
5,5
937
G 2”
97
-
-
97
574
1511
97
-
-
97
583
1520
4N10/30
5,5
7,5
1251
G 2”
97
-
-
97
644
1895
97
-
-
97
698
1949
4N10/42
7,5
10
1677
G 2”
97
-
-
97
805
2482
97
-
-
97
774
2451
4N15/4
1,1
1,5
440
G 2”
79
385
825
79
350
790
79
356
796
79
299
739
4N15/6
1,5
2
600
G 2”
97
420
1020
97
385
985
97
384
984
97
327
927
4N15/9
2,2
3
840
97
470
1310
97
420
1260
97
460
1300
97
356
1196
4N15/13
3
4
1160
97
-
-
97
544
1704
97
-
-
97
423
1583
4N15/17
4
5,5
1480
97
-
-
97
574
2054
97
-
-
97
583
2063
4N15/24
5,5
7,5
2106
97
-
-
97
644
2750
97
-
-
97
698
2804
140
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 141
WINNER 4N
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 4N1
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
141
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 142
WINNER 4N
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 4N2
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
142
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 143
WINNER 4N
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 4N4
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
143
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 144
WINNER 4N
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 4N7
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
144
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 145
WINNER 4N
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 4N10
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
1
145
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 146
WINNER 4N
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 4N15
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
146
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 147
WINNER 4N
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4”
V¯KONNOSTNÍ GRAF (podle ISO 9906, pfiíloha A)
147
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 148
WINNER 4N
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4”
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
4N1/12
4N1/18
4N1/24
4N1/34
4N1/48
4N1/68
4N2/7
4N2/10
4N2/14
4N2/20
4N2/28
4N2/40
4N2/56
4N4/4
4N4/7
4N4/9
4N4/13
4N4/18
4N4/27
4N4/36
4N4/48
Typ ãerpadla
4N7/4
4N7/6
4N7/8
4N7/12
4N7/17
4N7/23
4N7/30
4N7/42
4N10/4
4N10/6
4N10/8
4N10/12
4N10/17
4N10/23
4N10/30
4N10/42
4N15/4
4N15/6
4N15/9
4N15/13
4N17/17
4N15/24
Motor
kW
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
HP
0,5
0,7
1
1,5
2
3
0,5
0,7
1
1,5
2
3
4
0,5
0,7
1
1,5
2
3
4
5,5
Motor
kW HP
0,55 0,7
0,75 1,0
1,10 1,5
1,50 2,0
2,20 3,0
3,00 4,0
4,00 5,5
5,50 7,5
0,75 1,0
1,10 1,5
1,50 2,0
2,20 3,0
3,00 4,0
4,00 5,5
5,50 7,5
7,50 10,0
1,10 1,5
1,50 2,0
2,20 3,0
3,00 4,0
4,00 5,5
5,50 7,5
0
0
67
100
133
189
266
377
49
69
97
139
194
277
388
28
49
63
90
125
188
250
334
10
0,6
15
0,9
20
1,2
64
95
127
180
254
360
-
60
89
119
169
238
337
46
66
92
131
183
262
367
-
54
80
107
152
214
303
44
63
89
127
178
254
355
-
50
3,0
70
4,2
100
6,0
22
33
44
67
94
128
167
233
-
21
31
42
62
88
120
156
219
23
35
46
70
99
133
174
244
-
18
27
36
54
77
104
136
190
21
32
43
64
91
123
161
225
20
29
44
64
83
118
25
1,5
30
1,8
35
2,1
55
3,3
75
4,5
95
5,7
26
38
53
75
105
150
210
23
41
52
75
104
157
209
278
13
19
27
38
53
76
106
21
37
48
69
96
144
192
256
16
27
35
51
70
105
140
187
7
13
16
23
32
49
65
86
200
12,0
240
14,4
280
16,8
320
19,2
350
21,0
H = dopravní v˘‰ka
14
8
21
11
28
15
42
23
60
32
81
43
105
56
147
79
19
17
13
29
25
19
39
34
25
58
51
38
82
72
53
111
97
72
145
127
94
203
177
131
18
17
15
28
26
23
41
39
34
60
56
49
78
73
64
110
103
91
7
10
13
20
28
38
50
69
13
20
29
43
56
78
11
16
24
35
46
65
8
13
19
27
36
50
6
10
14
21
27
38
H = dopravní v˘‰ka
46
36
25
68
54
38
91
72
50
129
102
71
182
144
101
258
204
143
42
40
36
60
57
52
85
79
72
121
113
103
169
158
144
242
226
206
338
317
289
25
25
44
43
57
56
83
80
114
111
171
167
229
223
305
297
45
2,7
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
0
0
25
37
50
74
105
143
186
260
26
39
52
78
111
150
195
273
22
33
50
72
94
133
130
7,8
148
160
9,6
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:22
Pagina 149
4BHS
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4” z AISI 304
Ponorná ãerpadla do 4” vrtÛ celá vyrobená z nerezové oceli AISI 304. Hladk˘ povrch obûÏn˘ch kol a
difuzorÛ zaji‰Èuje zv˘‰enou úãinnost a spolehlivost. PouÏití zahrnuje ãerpání ãisté vody z vrtÛ,
zvy‰ování tlaku pro domácí, zemûdûlské a prÛmyslové pouÏití. Instalace mÛÏe b˘t v horizontální i vertikální poloze. Model 4BHS mÛÏe b˘t pfiipojen ke standardnímu motoru dle normy NEMA.
Dodává se ve dvou verzích: W4BHS s motorem s vodní náplní, O4BHS s motorem s olejovou náplní.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální ponor: 150 m
• Maximální teplota kapaliny: 30 °C
• Maximální obsah písku: 50 ppm
âerpadla lze na poÏádání pfiipojit k následujícím verzím
motorÛ:
• âerpadlo O4BHS s motorem OY v olejové náplni
• âerpadlo W4BHS s motorem WY ve vodní náplni
Oba typy motoru mají tyto vlastnosti:
• Dvoupólov˘ motor plnûn˘ vodou (verze WY)
nebo plnûn˘ olejem (verze OY)
• Maximální poãet sepnutí za hodinu: 30
• Tfiída izolace F (verze OY) nebo B (verze WY)
• StupeÀ ochrany IP58
• Jednofázové napûtí 230 V +6 -10 % 50 Hz, tfiífázové
napûtí 400V +6 -10% 50 Hz (verze OY)
• Jednofázové napûtí 230 V ±6 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
400 V ±6 % 50 Hz (verze WY)
MATERIÁL
• Tûleso a pfiíruba ãerpadla z nerezové oceli
• Radiální loÏisko, axiální opûrné loÏisko a tfiecí krouÏek ze
slinutého karbidu
• Sací a v˘tlaãné otvory, spojka, obûÏné kolo, difuzor, víko
difuzoru, zpûtná klapka a kryt kabelu z AlSI 304
• KrouÏek pouzdra z EPDM/AISI 304: vymûniteln˘ a
plovoucí
• Hfiídel z AISI 316
149
Cat Gen CZ 51-150:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:23
Pagina 150
4BHS
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4” z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla kW
Jednofázov˘
4BHS2 13/5M
4BHS2 18/7M
4BHS2 27/11M
4BHS2 36/15M
4BHS2 44/22M
4BHS2 51/22M
4BHS4 7/5M
4BHS4 10/7M
4BHS4 15/11M
4BHS4 20/15M
4BHS4 24/22M
4BHS4 29/22M
4BHS57 4/7M
4BHS7 7/11M
4BHS7 10/15M
4BHS7 12/22M
4BHS7 14/22M
4BHS15 7/15M
4BHS15 10/22M
-
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
1,5
2,2
-
µF
Vc
W
O
20
30
40
60
80
80
20
30
40
60
80
80
30
40
60
80
80
60
80
-
25
35
40
60
80
80
25
35
40
60
80
80
35
40
60
80
80
60
80
-
Typ ãerpadla kW
Tfiífázov˘
Jmenovit˘ proud (A)
Kondenzátor
Jednofázov˘
220V
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
-
W
O
4,8
5,6
9,7
12
16,6
16,6
4,8
5,6
9,7
12
16,6
16,6
5,6
9,7
12
16,6
16,6
12
16,6
-
4,5
6
8,2
11
14,8
14,8
4,5
6
8,2
11
14,8
14,8
6
8,2
11
14,8
14,8
10,6
14,9
-
4BHS2 13/5
4BHS2 18/7
4BHS2 27/11
4BHS2 36/15
4BHS2 44/22
4BHS2 51/22
4BHS4 7/5
4BHS4 10/7
4BHS4 15/11
4BHS4 20/15
4BHS4 24/22
4BHS4 29/22
4BHS4 36/30
4BHS4 48/40
4BHS7 4/7
4BHS7 7/11
4BHS7 10/15
4BHS7 12/22
4BHS7 14/22
4BHS7 18/30
4BHS7 23/40
4BHS15 7/15
4BHS15 10/22
4BHS15 13/30
4BHS15 17/40
4BHS15 25/55
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3,0
4,0
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3,0
4,0
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
Jmenovit˘ proud (A)
Tfiífázov˘
380V
W
O
2,0
2,5
3,4
4,5
6,1
6,1
1,9
2,4
3,2
4,3
5,8
5,8
7,7
10,1
2,4
3,2
4,3
5,8
5,8
7,7
10,1
4,3
5,8
7,7
10,1
13,8
2
2,6
3,4
4,6
6,2
6,2
2
2,6
3,4
4,6
6,2
6,2
8
10,2
2,6
3,4
4,4
6,2
6,2
8
10,2
4,6
6,2
8
10,2
14,4
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
4BHS2 13/5M
4BHS2 18/7M
4BHS2 27/11M
4BHS2 36/15M
4BHS2 44/22M
4BHS2 51/22M
4HHS4 7/5M
4BHS4 10/7M
4BHS4 15/11M
4BHS4 20/15M
4BHS4 24/22M
4BHS4 29/22M
4BHS7 4/7M
4BHS7 7/11M
4BHS7 10/15M
4BHS7 12/22M
4BHS7 14/22M
4BHS15 7/15M
4BHS15 10/22M
-
Tfiífázov˘
4BHS2 13/5
4BHS2 18/7
4BHS2 27/11
4BHS2 36/15
4BHS2 44/22
4BHS2 51/22
4HHS4 7/5
4BHS4 10/7
4BHS4 15/11
4BHS4 20/15
4BHS4 24/22
4BHS4 29/22
4BHS4 36/30
4BHS4 48/40
4BHS7 4/7
4BHS7 7/11
4BHS7 10/15
4BHS7 12/22
4BHS7 14/22
4BHS7 18/30
4BHS7 23/40
4BHS15 7/15
4BHS15 10/22
4BHS15 13/30
4BHS15 17/40
4BHS15 25/55
V˘kon
kW
HP
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3,0
4,0
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3,0
4,0
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
4,0
5,5
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
4,0
5,5
2,0
3,0
4,0
5,5
7,5
l/min
m3/h
0
0
75,5
104
157
209
255
296
43
61,5
92,5
123
148
178
221
295
24,6
43
61,5
74
86
113
144
38,5
55
71,5
93,5
138
15
0,9
20
1,2
30
1,8
40
2,4
66,5
92
138
184
224
260
-
62,5
86
129
172
211
244
-
53,5
74
111
148
180
209
37,5
53,5
80,5
107
128
155
193
257
-
42,5
58,5
88
117
143
166
35,8
51
77
102
123
148
184
246
-
150
Q = prÛtok ãerpadla
50
60
80
100
3,0
3,6
4,8
6
H = dopravní v˘‰ka
28,6
39,6
59,5
79
97
112
14,7
24,4
31,8
34,2
21
34,9
45,5
49
31,5
52,5
68
73
42
70
91
97,5
84
109
117
50,5
101
132
142
61
126
163
176
75,5
168
218
234
101
22
22,8
20,8
38,5
39,9
36,3
55
57
52
66
68,5
62,5
77
80
72,5
102
106
97,5
131
135
125
30,5
43,5
59
77
114
120
7,2
150
9
180
10,8
220
13,2
260
15,6
300
18
19,1
33,5
48
57,5
67
91
116
29,3
42
57,5
75
110
15,7
27,5
39,3
47
55
75,5
96,5
27,7
39,5
54,5
71
105
10,4
18,2
26
31,3
36,5
52
66
25,6
36,6
50,5
66
97
21,5
30,7
43,5
57
83,5
16
22,9
34,1
44,5
65,5
9,1
13
22,1
28,9
42,5
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 151
4BHS
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4” z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ GRAF
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
151
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 152
4BHS
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4” z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 4BHS 2 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
152
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 153
4BHS
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4” z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 4BHS 4 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
153
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 154
4BHS
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4” z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 4BHS 7 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
154
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 155
4BHS
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4” z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady 4BHS 15 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
155
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 156
4BHS
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4” z AISI 304
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
V˘kon
âerpadlo s olejem plnûn˘m motorem âerpadlo s vodou plnûn˘m motorem
jednofázov˘
4BHS2 13/5
4BHS2 18/7
4BHS2 27/11
4BHS2 36/15
4BHS2 44/22
4BHS2 51/22
4BHS4 7/5
4BHS4 10/7
4BHS4 15/11
4BHS4 20/15
4BHS4 24/22
4BHS4 29/22
4BHS4 36/30
4BHS4 48/40
4BHS7 4/7
4BHS7 7/11
4BHS7 10/15
4BHS7 12/22
4BHS7 14/22
4BHS7 18/30
4BHS7 23/40
4BHS15 7/15
4BHS15 10/22
4BHS15 13/30
4BHS15 17/40
4BHS15 25/55
kW
HP
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3,0
4,0
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3,0
3,0
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
4,0
5,5
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
4,0
5,5
2,0
3,0
4,0
5,5
7,5
tfiífázov˘
jednofázov˘
Typ ãerpadla
V˘kon
tfiífázov˘
A
H2
H
A
H2
H
A
H2
H
A
H2
H
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
97
325
814
97
325
814
91
296
785
91
276
765
97
350
944
97
325
919
91
326
920
91
296
890
97
385 1168
97
350 1133
91
360 1143
91
326 1109
97
420 1392
97
385 1357
91
411 1383
91
360 1332
97
520 1660
97
466 1606
91
486 1626
91
411 1551
97
520 1807
97
466 1753
91
486 1773
91
411 1698
97
325
693
97
325
693
91
296
664
91
276
644
97
350
781
97
325
756
91
326
757
91
296
727
97
385
921
97
350
886
91
360
896
91
326
862
97
420 1061
97
385 1026
91
411 1052
91
360 1001
97
520 1245
97
466 1191
91
486 1211
91
411 1136
97
520 1350
97
466 1296
91
486 1316
91
411 1241
97
97
544 1521
91
91
516 1493
97
97
574 1803
91
91
556 1785
97
350
723
97
325
698
91
326
699
91
296
669
97
385
853
97
350
818
91
360
828
91
326
794
97
420
982
97
385
947
91
411
973
91
360
922
97
520 1145
97
466 1091
91
486 1111
91
411 1036
97
520 1208
97
466 1154
91
486 1174
91
411 1099
97
97
544 1358
91
91
516 1330
97
97
574 1546
91
91
556 1528
97
420
972
97
385
937
91
411
963
91
360
912
97
520 1198
97
466 1144
91
486 1164
91
411 1089
97
97
544 1348
91
91
516 1320
97
97
574 1546
91
91
556 1528
97
97
644 1952
91
91
676 1984
4BHS2 13/5
4BHS2 18/7
4BHS2 27/11
4BHS2 36/15
4BHS2 44/22
4BHS2 51/22
4BHS4 7/5
4BHS4 10/7
4BHS4 15/11
4BHS4 20/15
4BHS4 24/22
4BHS4 29/22
4BHS4 36/30
4BHS4 48/40
4BHS7 4/7
4BHS7 7/11
4BHS7 10/15
4BHS7 12/22
4BHS7 14/22
4BHS7 18/30
4BHS7 23/40
4BHS15 7/15
4BHS15 10/22
4BHS15 13/30
4BHS15 17/40
4BHS15 25/55
kW
HP
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3,0
4,0
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3,0
4,0
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
4,0
5,5
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
4,0
5,5
2,0
3,0
4,0
5,5
7,5
Motor O Motor W
Hmotnost (kg) Hmotnost (kg)
1~
3~
1~
3~
14,2
17
21,3
25,8
32
34,2
12
14,2
17,5
20,3
25,4
27
12,9
15,3
18,6
23,2
23,8
17,8
22,8
-
13,6
15,9
19,7
24,2
30,7
32,9
11,4
13,1
15,9
18,7
24,1
25,7
33,3
37,6
11,8
13,7
17
21,9
22,5
28,9
31,5
16,2
21,5
27,7
30,7
36,8
15,1
18,3
22,8
27,5
32,9
35,1
12,9
15,5
19
22
26,3
27,9
14,2
16,8
20,3
24,1
24,7
19,5
23,7
-
14,4
16,9
20,5
24,9
30,3
32,5
12,2
14,1
16,7
19,4
23,7
25,3
31,6
38,8
12,8
14,5
17,7
21,5
22,1
27,2
32,7
16,9
21,1
26
31,9
40,6
V¯BùR ELEKTRICKEHO KABELU
Pfiíklad: Motor 0,75 kW 230 V délka kabelu 70 m - 4x2,5 mm2
Jednofázov˘
Motor
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
V˘kon
Typ kabelu a maximální délka (*)
kW
HP
4x1
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
0,55
0,75
38
57
95
0,75
1
30
45
75
152
-
-
-
120
174
-
1,1
1,5
22
33
-
53
85
127
210
1,5
2
-
-
23
38
63
92
154
246
2,2
3
-
-
28
45
67
112
180
0,55
0,75
164
246
-
-
-
-
-
0,75
1
133
200
333
-
-
-
-
1,1
1,5
97
146
244
390
-
-
-
1,5
2
72
109
180
290
435
-
-
2,2
3
51
78
130
207
310
516
-
3
4
41
62
104
167
250
416
-
4
5,5
31
46
77
124
186
310
496
5,5
7,5
-
33
56
90
135
225
360
* Maximální délka kabelu s poklesem napûtí 3 %.
Pfii okolní teplotû 30 °C
156
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 157
IDROGO
PONORNÁ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA 5”
Ponorná vícestupÀová odstfiedivá ãerpadla 5” vyrobená z nerezové oceli AISI 304 a norylu, vhodná
pro ãerpání ãisté vody ze studní a nádrÏí pro zavlaÏovací systémy. Dvojitá mechanická ucpávka
zaji‰Èuje dlouhou Ïivotnost a zv˘‰enou spolehlivost.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
•
•
•
•
• Asynchronní dvoupólov˘ motor chlazen˘ ãerpanou
kapalinou
• Tfiída izolace F
• StupeÀ ochrany IP68
• Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
400 V ±10 % 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
• V˘tlak 1 1/4”
Maximální provozní tlak: 10 bar
Maximální teplota kapaliny: 40 °C
Instalace: v horizontální a vertikální poloze
Maximální ponor: 20 m
(10 m s plovákov˘m spínaãem)
MATERIÁL
• Vnûj‰í plá‰È, tûleso motoru, víko tûlesa a závûrn˘ prsten
z AISI 304
• ObûÏné kolo, difuzor a distanãní vloÏka z technopolymeru
• Hfiídel z AISI 431
• Horní mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR,
dolní mechanická ucpávka ze SiC/uhlíku/NBR
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
IDROGO M 40/06*
IDROGO M 40/08
IDROGO M 40/10
IDROGO M 40/12
IDROGO M 40/15
IDROGO M 80/12
IDROGO M 80/15
-
Tfiífázov˘
IDROGO 40/08
IDROGO 40/10
IDROGO 40/12
IDROGO 40/15
IDROGO 80/12
IDROGO 80/15
IDROGO 80/20
H
(mm)
513
513
539
590
616
540
564
590
Hmotnost
kg
1~
3~
13
15
16
17
18
16
17
-
15
16
17
18
16
17
18
* Dodává se s kabelem délky 5 m a typu HØ7RN-F
157
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 158
IDROGO
PONORNÁ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA 5”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
230V 50Hz
kW
Tfiífázov˘
400V 50Hz
Kondenzátor
µF
Vc
Q = prÛtok ãerpadla
Jmenovit˘ proud (A)
1~
3~
400V
l/min
m3/h
20
1,2
30
1,8
40
2,4
60
3,6
80
4,8
100
6
120
7,2
23,2
28
34,8
15,2
19
22,8
H = dopravní v˘‰ka
IDROGO M 40/06
IDROGO M 40/08
IDROGO M 40/10
IDROGO M 40/12
IDROGO M 40/15
IDROGO M 80/12
IDROGO M 80/15
-
IDROGO
IDROGO
IDROGO
IDROGO
IDROGO
IDROGO
IDROGO
40/08
40/10
40/12
40/15
80/12
80/15
80/20
0,45
0,6
0,75
0,9
1,1
0,9
1,1
1,5
16
16
20
20
31,5
20
31,5
-
450
450
450
450
450
450
450
-
3,8
4,3
5,7
6,8
7,3
6,4
7,5
-
158
1,9
2,2
2,4
3,0
2,3
3,1
3,5
33,1
43,3
54,1
64,9
75,7
-
30,8
40,2
50,2
60,2
70,3
45,6
57
68,4
27,8
36,3
45,4
54,5
63,6
44
55
66
20
26,1
32,6
39,2
45,7
38,8
48,5
58,2
10,3
13,4
16,8
20,2
23,5
32
40
48
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 159
SF6
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
Odstfiedivá ãerpadla do vrtÛ 6” pro dodávku vody pro domácí, zemûdûlské a prÛmyslové pouÏití,
zafiízení pro zvy‰ování tlaku a zavlaÏovací systémy.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální teplota kapaliny: 30 °C
• Maximální obsah písku: 50 ppm
• dvoupólov˘ motor
• Tfiída izolace
F
MATERIÁL
• V˘tlak a sání vyrobeno z kulovité poniklované litiny
• Tûleso ãerpadla, distanãní krouÏky pro stupeÀ, ochranné
krouÏky, zpûtn˘ ventil, kabelové vedení a sací filtr z AISI
304.
• ObûÏná kola a difuzory z technopolymeru.
• Hfiídel z AISI 420
159
(verze 4” - 6” OY)
(verze 6” WY)
B
(verze 4” WY)
• StupeÀ ochrany IP 58 (verze 4” - 6” OY)
(verze 6” WY)
IP 68 (verze 4” WY)
• Tfiífázové napûtí 400 V (±10%) 50 Hz (OY)
Tfiífázové napûtí 400 V (+6% - 10%) 50 Hz (WY)
• V˘tlak:
2 1/2” (SF6 R10/13)
3” (SF6 S25/32/42)
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 160
SF6
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
V¯KONNOSTNÍ GRAF
160
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 161
SF6
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ
kW HP
l/min 0 75
âerpadla
m3/h 0 4,5
R10 5
R10 6
R10 7
R10 8
R10 9
R10 12
R10 15
R10 18
R10 21
R13 4
R13 5
R13 6
R13 7
R13 8
R13 9
R13 12
R13 15
R13 18
R13 21
R13 24
S25 3
S25 4
S25 6
S25 8
S25 10
S25 12
S25 14
S25 16
S25 20
S25 24
S32 2
S32 3
S32 4
S32 5
S32 6
S32 8
S32 9
S32 10
S32 12
S32 15
S32 18
S32 20
S42 2
S42 3
S42 4
S42 5
S42 6
S42 8
S42 9
S42 10
S42 12
S42 15
S42 18
2,2
3
3
4
4
5,5
7,5
9,2
9,2
2,2
3
4
5,5
5,5
5,5
7,5
9,2
11
15
15
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
22
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
22
30
30
4
5,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
22
30
30
3
4
4
5,5
5,5
7,5
10
12,5
12,5
3
4
5,5
7,5
7,5
7,5
10
12,5
15
20
20
4
5,5
7,5
10
12,5
15
20
20
25
30
4
5,5
7,5
10
12,5
15
20
20
25
30
40
40
5,5
7,5
10
12,5
15
20
20
25
30
40
40
81,5
97,5
114
130
147
196
244
293
342
62,5
78
93,5
109
125
140
187
234
281
328
374
46
61
91,5
122
153
183
214
244
305
366
31,5
47
63
78,5
94
126
141
157
188
236
283
314
26
39,5
52,5
65,5
78,5
105
118
131
157
197
236
74,5
89,5
105
119
134
179
224
269
314
-
100
6
150
9
200
12
71,5
85,5
100
114
128
171
214
257
300
60,5
75,5
90,5
106
121
136
181
227
272
317
362
-
61,5
73,5
86
98
110
147
184
221
258
57
71,5
85,5
100
114
129
172
214
257
300
343
-
47
56,5
65,5
75
84,5
113
141
169
197
51
64
76,5
89,5
102
115
153
192
230
268
307
40
53
80
106
133
160
186
213
266
319
-
Q = prÛtok ãerpadla
250 300 400 500 550
15
18
24
30
33
H = dopravní v˘‰ka
26,5
32
37,5
42,5
48
64
80
96
112
42 29,5
52,5 37
63 44,5
73,5 52
84
59
94 66,5
126 89
157 111
189 133
220 155
251 178
38 35,5 29,5 21,5 16,5
50,5 47,5 39,5 29
22
76
71
59
43
33
101 94,5 78,5 57,5 44
126 118 98,5 72
55
152 142 118 86,5 66
177 166 138 101 77
202 189 157 115 88
253 237 197 144 110
303 284 236 173 132
28,5 26,5 23,5 22
43
40 35,5 32,5
57
53
47 43,5
71,5 66,5 59 54,5
86
80
71 65,5
114 106 94,5 87
129 120 106 98
143 133 118 109
172 160 142 131
215 200 177 164
257 239 212 196
286 266 236 218
22,5 21
20
33,5 31,5 30
45
42
40
56 52,5 50
67
63
60
89,5 84
80
101 94,5 90,5
112 105 101
134 126 121
168 158 152
202 189 181
161
600
36
700
42
750
45
800
48
900
54
1000
60
19,7
29,5
39,5
49,5
59
79
88,5
98,5
118
148
178
197
19,2
29
38,5
48
57,5
77
86,5
96
115
144
173
14,6
22
29
36,5
44
58,5
65,7
73
87,5
110
131
146
17,1
25,5
34
42,5
51
68
77
85,5
102
128
154
11,4
17,1
23
28,5
34
45,5
51,5
57
68,5
85,5
103
114
16
24
31,5
39,5
47,5
63,5
71,5
79
95
119
143
14,5
22
29
36,5
43,5
58
65,5
72,5
87
109
131
11,4
17,2
23
28,5
34,5
46
51,5
57
68,5
86
103
8
12
16
20
24
32
36
40
48
60
72
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 162
SF6
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
ROZMùRY SF6
162
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 163
SF6
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
R10 5/2.2
R10 6/3.0
R10 7/3.0
R10 8/4.0
R10 9/4.0
R10 12/5.5
R10 15/7.5
R10 18/9.2
R10 21/9.2
R13 4/2.2
R13 5/3.0
R13 6/4.0
R13 7/5.5
R13 8/5.5
R13 9/5.5
R13 12/7.5
R13 15/9.2
R13 18/11
R13 21/13
R13 24/15
S25 3/3.0
S25 4/4.0
S25 6/5.5
S25 8/7.5
S25 10/9.2
S25 12/11
S25 14/15
S25 16/15
S25 20/18.5
S25 54/22
S32 2/3.0
S32 3/4.0
S32 4/5.5
S32 5/7.5
S32 6/9.2
S32 8/11
S32 9/15
S32 10/15
S32 12/18.5
S32 15/22
S32 18/26
S32 20/30
S42 2/4.0
S42 3/5.5
S42 4/7.5
S42 5/9.2
S42 6/11
S42 8/13
S42 9/15
S42 10/18.5
S42 12/22
S42 15/26
S42 1/30
V˘kon
âerpadlo bez
motoru
kW
HP
DNM
2,2
3
3
4
4
5,5
7,5
9,2
9,2
2,2
3
4
5,5
5,5
5,5
7,5
9,2
11
15
15
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
22
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
22
30
30
4
5,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
22
30
30
3
4
4
5,5
5,5
7,5
10
12,5
12,5
3
4
5,5
7,5
7,5
7,5
10
12,5
15
20
20
4
5,5
7,5
10
12,5
15
20
20
25
30
4
5,5
7,5
10
12,5
15
20
20
25
30
40
40
5,5
7,5
10
12,5
15
20
20
25
30
40
40
G 21/2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 21/2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 21/2
G 21/2
G 21/2
G 21/2
G 21/2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 2 1/2
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
H1
(mm)
478
516
554
592
630
744
858
972
1086
440
478
516
554
592
630
744
858
972
1086
1200
459
516
630
744
858
972
1086
1200
1480
1708
408
468
528
588
648
768
828
888
1008
1188
1420
1540
408
468
528
588
648
768
828
888
1008
1188
1420
Motor
velikost
âerpadlo s
vodou plnûn˘m motorem
A
(mm)
95,3
95,3
95,3
95,3
95,3
95,3
136,7
136,7
136,7
95,3
95,3
95,3
95,3
95,3
95,3
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
95,3
95,3
95,3
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
95,3
95,3
95,3
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
95,3
95,3
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
136,7
4
4
4
4
4
4
6
6
6
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
163
H2
(mm)
353,5
420,5
420,5
580,5
580,5
695,5
647
679
679
353,5
420,5
580,5
695,5
695,5
695,5
647
679
712
777
777
420,5
580,5
695,5
647
679
712
777
777
842
907
420,5
580,5
695,5
647
679
712
777
777
842
907
1037
1037
580,5
695,5
647
679
712
777
777
842
907
1037
1037
H
(mm)
831,5
936,5
974,5
1172,5
1210,5
1439,5
1505
1651
1765
793,5
898,5
1096,5
1249,5
1287,5
1325,5
1391
1537
1684
1863
1977
879,5
1096,5
1325,5
1391
1537
1684
1863
1977
2322
2615
828,5
1048,5
1223,5
1235
1327
1480
1605
1665
1850
2095
2457
2577
988,5
1163,5
1175
1267
1360
1545
1605
1730
1915
2225
2457
âerpadlo s
olejem plnûn˘m motorem
A
(mm)
93
93
93
93
93
93
140
140
140
93
93
93
93
93
93
140
140
140
140
140
93
93
93
140
140
140
140
140
140
140
93
93
93
140
140
140
140
140
140
140
140
140
93
93
140
140
140
140
140
140
140
140
140
H2
(mm)
417,5
577,5
577,5
577,5
577,5
647,5
600
600
600
417,5
577,5
577,5
647,5
647,5
647,5
600
600
700
760
760
577,5
577,5
647,5
600
600
700
760
760
830
890
577,5
577,5
647,5
600
600
700
760
760
830
890
1037
1037
577,5
647,5
600
600
700
760
760
830
890
1030
1030
H
(mm)
895,5
1093,5
1131,5
1169,5
1207,5
1391,5
1458
1572
1686
857,5
1055,5
1093,5
1201,5
1239,5
1277,5
1344
1458
1672
1846
1960
1036,5
1093,5
1277,5
1344
1458
1672
1846
1960
2310
2598
985,5
1045,5
1175,5
1188
1248
1468
1588
1648
1838
2078
2457
2577
985,5
1115,5
1128
1188
1348
1528
1588
1718
1898
2218
2450
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 164
6BHE
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
Nerezová 6” ãerpadla vhodná pro ãerpání vody z hlubok˘ch vrtÛ, urãená pro postfiikovací a proudové
zavlaÏovací systémy, filtraci úpraven vody, prÛmyslové aplikace, chladící systémy, reverzní osmózy,
fontány a poÏární systémy.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální pfiípustné mnoÏství písku 50 ppm
• Maximální teplota kapaliny: 50 °C
•
•
•
•
MATERIÁL
• Celé z AISI 304 a AISI 316
• KrouÏek pouzdra z PTFE
164
Verze z AISI 316 se dodává na Ïádost
Typ BHE 14 a 19 s v˘tlaãnou v˘‰kou Rp 2” a 3”
V˘tlaãná v˘‰ka Rp 4”
Motor pfiizpÛsoben˘ pro 4”
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:25
Pagina 165
6BHE
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
V¯KONNOSTNÍ GRAF
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
165
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 166
6BHE
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
velikost
64 BHE 14 - 5
64 BHE 14 - 8
6 BHE 14 - 8
64 BHE 14 - 13
6 BHE 14 - 13
6 BHE 14 - 17
6 BHE 14 - 22
6 BHE 14 - 26
6 BHE 14 - 32
6 BHE 14 - 36
6 BHE 14 - 42
64 BHE 19 - 6
6 BHE 19 - 6
64 BHE 19 - 9
6 BHE 19 - 9
6 BHE 19 - 12
6 BHE 19 - 15
6 BHE 19 - 18
6 BHE 19 - 21
6 BHE 19 - 24
6 BHE 19 - 28
6 BHE 19 - 30
6 BHE 19 - 33
6 BHE 19 - 36
6 BHE 19 - 39
6 BHE 19 - 42
64 BHE 30 - 3
64 BHE 30 - 4
6 BHE 30 - 4
64 BHE 30 - 5
6 BHE 30 - 5
6 BHE 30 - 7
6 BHE 30 - 11
6 BHE 30 - 15
6 BHE 30 - 19
6 BHE 30 - 23
6 BHE 30 - 27
6 BHE 30 - 31
6 BHE 30 - 33
6 BHE 30 - 36
64 BHE 44 - 2
64 BHE 44 - 3
6 BHE 44 - 3
6 BHE 44 - 5
6 BHE 44 - 7
6 BHE 44 - 9
6 BHE 44 - 10
6 BHE 44 - 12
6 BHE 44 - 15
6 BHE 44 - 18
6 BHE 44 - 20
6 BHE 44 - 22
6 BHE 44 - 24
64 BHE 58 - 2
64 BHE 58 - 3
6 BHE 58 - 3
6 BHE 58 - 5
6 BHE 58 - 7
6 BHE 58 - 9
6 BHE 58 - 10
6 BHE 58 - 12
6 BHE 58 - 14
6 BHE 58 - 16
6 BHE 58 - 18
6 BHE 58 - 20
6 BHE 58 - 23
4”
4”
6”
4”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
4”
6”
4”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
4”
4”
6”
4”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
4”
4”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
4”
4”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
Motor
V˘kon
kW
HP
2,2
4
4
5,5
5,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
4
4
5,5
5,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
30
3
4
4
5,5
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
30
37
37
3
5,5
5,5
7,5
11
15
15
18,5
22
30
30
37
37
3
5,5
5,5
7,5
11
15
15
18,5
22
30
30
37
37
3
5,5
5,5
7,5
7,5
10
12,5
15
20
20
25
5,5
5,5
7,5
7,5
10
12,5
15
20
20
25
25
30
30
40
40
4
5,5
5,5
7,5
7,5
10
15
20
25
30
40
40
50
50
4
7,5
7,5
10
15
20
20
25
30
40
40
50
50
4
7,5
7,5
10
15
20
20
25
30
40
40
50
50
l/min
m3/h
0
0
100
6
150
9
200
12
250
15
58
93
93
151
151
197
255
302
371
418
487
71,5
71,5
107
107
143
179
214
250
286
333
357
393
428
464
500
37,8
50,5
50,5
63
63
88
139
189
239
290
340
391
416
454
29
43,5
43,5
72,5
102
131
145
174
218
261
290
319
348
27,2
41
41
68
95
122
136
163
190
218
245
272
313
50,5
81
81
131
131
172
222
263
323
364
424
-
46,5
74,5
74,5
121
121
158
205
242
298
335
391
65
65
97
97
130
162
194
227
259
302
324
356
389
421
454
-
40,5
64,5
64,5
105
105
137
178
210
258
291
339
62
62
92,5
92,5
124
155
185
216
247
288
309
340
371
402
433
34,2
45,5
45,5
57
57
80
125
171
217
262
308
353
376
410
-
31
49,5
49,5
80,5
80,5
105
136
161
198
223
260
57,5
57,5
86,5
86,5
115
144
173
202
230
269
288
317
346
374
403
33,2
44
44
55,5
55,5
77,5
122
166
210
254
299
343
365
398
-
166
Q = prÛtok ãerpadla
300
400
450
525
18
24
27
31,5
H = dopravní v˘‰ka
18
28,8
28,8
47
47
61
79
93,5
115
130
151
22,8
51,5
33,9
22,8
51,5
33,9
34,2
77,5
51
34,2
77,5
51
45,5
103
68
57
129
85
68,5
155
102
80
181
119
91
206
136
106
241
158
114
258
170
125
284
186
137
310
203
148
335
220
160
361
237
26,4
22,1
31,8
28,6
35,2
29,5
42,5
38,2
35,2
29,5
42,5
38,2
44
36,9
53
47,5
44
36,9
53
47,5
61,5
51,5
74
67
97
81
117
105
132
111
159
143
167
140
201
181
202
170
244
219
238
199
286
258
273
229
329
296
290
244
350
315
317
266
382
343
22,6
21,2
25,2
23,5
33,9
31,7
37,8
35,3
33,9
31,7
37,8
35,3
56,5
53
63
59
79
74
88
82,5
102
95
113
106
113
106
126
118
136
127
151
141
170
159
189
176
203
190
227
212
226
212
252
235
249
233
277
259
271
254
302
282
22,5
21,2
23,2
33,7
31,9
34,8
33,7
31,9
34,8
56
53
58
81
78,5
74,5
104
101
95,5
116
112
106
139
135
127
162
157
149
186
180
170
209
202
191
323
225
212
267
259
244
-
600
36
700
42
825
49,5
950
57
1050
63
1167
70
17,3
23
23
28,8
28,8
40,5
63,5
86,5
109
132
155
178
190
207
19,6
29,4
29,4
49
68,5
88
98
118
147
176
196
216
235
19,7
29,6
29,6
49,5
69
89
98,5
118
138
158
178
197
227
10,5
14
14
17,5
17,5
24,5
38,5
52,5
66,5
80,5
94,5
109
116
126
17,4
26
26
43,5
61
78
87
104
130
156
174
191
208
17,7
26,6
26,6
44,5
62
79,5
88,5
106
124
142
159
177
204
14,2
21,3
21,3
35,5
49,5
64
71
85
107
128
142
156
170
15
22,5
22,5
37,5
52,5
67,5
75
90
105
120
135
150
173
10,6
15,9
15,9
26,5
37,1
47,5
53
63,5
79,5
95,5
106
117
127
12
18
18
30
42
54
60
72
84
96
108
120
138
9,3
14
14
23,3
32,6
42
46,5
56
65
74,5
83,5
93
107
6
9
9
15
21
27
30
36
42
48
54
60
69
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 167
6BHE
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 6(4)BHE 14
167
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 168
6BHE
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 6(4)BHE 19
168
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 169
6BHE
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 6(4)BHE 30
169
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 170
6BHE
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 6(4)BHE 44
170
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 171
6BHE
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 6(4)BHE 58
171
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 172
6BHE
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
âerpadlo s pfiírubou k motoru 4” (64BHE)
âerpadlo s pfiírubou k motoru 6” (6BHE)
TABULKA ROZMùRÒ
PrÛmûr s 1 kabelov˘m krytem
PrÛmûr se 2 kabelov˘mi kryty
6 BHE
bez motoru
64 BHE
s motorem 4”
6 BHE
s motorem 6”
141
145
141
-
144
146,5
172
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 173
6BHE
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6”
TABULKA ROZMùRÒ 6BHE 14 - 6BHE 19 - 6BHE 30
Typ ãerpadla
Motor
velikost
64 BHE 14 - 5
64 BHE 14 - 8
6 BHE 14 - 8
64 BHE 14 - 13
6 BHE 14 - 13
6 BHE 14 - 17
6 BHE 14 - 22
6 BHE 14 - 26
6 BHE 14 - 32
6 BHE 14 - 36
6 BHE 14 - 42
64 BHE 19 - 6
6 BHE 19 - 6
64 BHE 19 - 9
6 BHE 19 - 9
6 BHE 19 - 12
6 BHE 19 - 15
6 BHE 19 - 18
6 BHE 19 - 21
6 BHE 19 - 24
6 BHE 19 - 28
6 BHE 19 - 30
6 BHE 19 - 33
6 BHE 19 - 36
6 BHE 19 - 39
6 BHE 19 - 42
64 BHE 30 - 3
64 BHE 30 - 4
6 BHE 30 - 4
64 BHE 30 - 5
6 BHE 30 - 5
6 BHE 30 - 7
6 BHE 30 - 11
6 BHE 30 - 15
6 BHE 30 - 19
6 BHE 30 - 23
6 BHE 30 - 27
6 BHE 30 - 31
6 BHE 30 - 33
6 BHE 30 - 36
4”
4”
6”
4”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
4”
6”
4”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
4”
4”
6”
4”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
âerpadlo
bez motoru
V˘kon
kW
2,2
4
4
5,5
5,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
4
4
5,5
5,5
7,5
9,2
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
30
3
4
4
5,5
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
30
37
37
HP
3
5,5
5,5
7,5
7,5
10
12,5
15
20
20
25
5,5
5,5
7,5
7,5
10
12,5
15
20
20
25
25
30
30
40
40
4
5,5
5,5
7,5
7,5
10
15
20
25
30
40
40
50
50
H1
(mm)
356
446
446
596
596
716
866
986
1166
1286
1466
431
431
543,5
543,5
656
768,5
881
993,5
1106
1256
1331
1443,5
1556
1668
1853
365,5
412
412
458,5
458,5
551,5
737,5
923,5
1109,5
1295,5
1481,5
1667,5
1760
1899,5
DNM
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 2”1/2
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Hmotnost
(kg)
10,5
13
13
16,5
16,5
19,5
23
26
30,5
33,5
38
12
12
14,5
14,5
16,5
19
21,5
24
26,5
30
31,5
34
36,5
39
42
10,5
11,5
11,5
12,5
12,5
14,5
18,5
22,5
26
30
34
38
40
43
âerpadlo s
olejem plnûn˘m motorem
A
(mm)
97
97
139
97
139
139
139
139
139
139
139
97
139
97
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
97
97
139
97
139
139
139
139
139
139
139
139
-
H2
(mm)
466
574
540
644
570
600
600
700
760
760
830
574
540
644
570
600
600
700
760
760
830
830
890
890
1030
1030
544
574
540
644
570
600
700
700
830
890
1030
1030
-
H
(mm)
820
1018
986
1238
1166
1316
1466
1686
1926
2046
2296
1003
971
1185
1114
1256
1369
1581
1754
1866
2086
2161
2334
2446
2698
2883
907
984
952
1100
1029
1152
1438
1624
1940
2186
2512
2698
-
Hmotnost
(kg)
25
33
51
39
57
62
68
74
85
88
103
32
50
37
55
59
64
70
78
81
95
97
104
107
129
132
30
32
50
35
53
57
67
77
91
100
124
128
-
âerpadlo s
vodou plnûn˘m motorem
A
(mm)
95
95
137
95
137
137
137
137
137
137
137
95
137
95
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
95
95
137
95
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
H2
(mm)
440
583
581
698
614
646
679
711
776
776
842
583
581
698
614
646
679
711
776
776
842
842
907
907
1037
1037
507
583
581
698
614
646
711
776
842
907
1037
1037
1405
1405
H
Hmotnost
(mm)
(kg)
794
27
1027
37
1027
51
1291
46
1210
58
1362
65
1545
71
1697
77
1942
87
2062
90
2308
101
1012
36
1012
50
1239
44
1158
56
1302
62
1447
67
1592
72
1770
81
1882
83
2098
93
2173
95
2350
103
2463
106
2705
123
2890
126
870
30
993
36
993
49
1154
42
1073
54
1198
60
1449
69
1700
79
1951
89
2202
99
2518
118
2704
122
3165
175
3304
178
TABULKA ROZMùRÒ 6BHE 44 - 6BHE 58
Typ ãerpadla
Motor
velikost
64 BHE 44 - 2
64 BHE 44 - 3
6 BHE 44 - 3
6 BHE 44 - 5
6 BHE 44 - 7
6 BHE 44 - 9
6 BHE 44 - 10
6 BHE 44 - 12
6 BHE 44 - 15
6 BHE 44 - 18
6 BHE 44 - 20
6 BHE 44 - 22
6 BHE 44 - 24
64 BHE 58 - 2
64 BHE 58 - 3
6 BHE 58 - 3
6 BHE 58 - 5
6 BHE 58 - 7
6 BHE 58 - 9
6 BHE 58 - 10
6 BHE 58 - 12
6 BHE 58 - 14
6 BHE 58 - 16
6 BHE 58 - 18
6 BHE 58 - 20
6 BHE 58 - 23
4”
4”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
4”
4”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
âerpadlo
bez motoru
V˘kon
kW
3
5,5
5,5
7,5
11
15
15
18,5
22
30
30
37
37
3
5,5
5,5
7,5
11
15
15
18,5
22
30
30
37
37
HP
4
7,5
7,5
10
15
20
20
25
30
40
40
50
50
4
7,5
7,5
10
15
20
20
25
30
40
40
50
50
H1
(mm)
365,5
458,5
458,5
644,5
830,5
1016,5
1109,5
1295,5
1574,5
1853,5
2039,5
2225,5
2411
365,5
458,5
458,5
644,5
830,5
1016,5
1109,5
1295,5
1481,5
1667,5
1853,5
2040
2318
DNM
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Rp 3”
Hmotnost
(kg)
11
13,5
13,5
18
22,5
27
29,5
34
40,5
47,5
52
56,5
61
11,5
13,5
13,5
18
23
27,5
30
34,5
39
44
48,5
52
60
âerpadlo s
olejem plnûn˘m motorem
A
(mm)
97
97
139
139
139
139
139
139
139
139
139
97
97
139
139
139
139
139
139
139
139
139
-
H2
(mm)
544
644
570
600
700
760
760
830
890
1030
1030
544
644
570
600
700
760
760
830
890
1030
1030
-
173
H
(mm)
907
1100
1029
1245
1531
1777
1870
2126
2465
2884
3070
907
1100
1029
1245
1531
1777
1870
2126
2372
2698
2884
-
Hmotnost
(kg)
30
36
54
60
71
81
84
99
111
138
142
31
36
54
60
71
82
84
100
109
134
139
-
âerpadlo s
vodou plnûn˘m motorem
A
(mm)
95
95
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
95
95
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
H2
(mm)
507
698
614
646
711
776
776
842
907
1037
1037
1405
1405
507
698
614
646
711
776
776
842
907
1037
1037
1405
1405
H
Hmotnost
(mm)
(kg)
870
30
1154
43
1073
55
1291
63
1542
73
1793
84
1886
86
2137
97
2481
110
2890
131
3076
136
3630
192
3816
196
870
31
1154
43
1073
55
1291
63
1542
74
1793
84
87
1886
98
2137
108
2388
128
2704
132
2890
187
3445
195
3723
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 174
8BHEL
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 8”
Nerezová odstfiedivá ãerpadla do vrtÛ 8” speciálnû urãená pro potfieby ãerpání velkého objemu vody
pro zásobování pitnou vodou ve vodárensk˘ch systémech, pro zavlaÏování polí nebo golfov˘ch hfii‰È,
dále pak pro dopravu pitné nebo uÏitkové vody v potravináfisk˘ch oblastech a prÛmyslov˘ch závodÛ.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální pfiípustné mnoÏství písku 50 ppm
• Maximální teplota kapaliny: 50 °C
•
•
•
•
MATERIÁL
• Celé z AISI 316
• Zkonstruovány a navrÏeny pro nejsloÏitûj‰í a
nejnároãnûj‰í podmínky
• V‰echny díly, které podléhají opotfiebení, lze snadno
vymûnit. Nejsou nutné Ïádné speciální nástroje
• Vnûj‰í nerezové pouzdro spojené se sací a
v˘tlaãnou stranou demontovateln˘m zafiízením
• ObûÏná kola a turbínové bubny s trojrozmûrn˘mi
toãen˘mi lopatkami ke zv˘‰ení úãinnosti a v˘tlaãné
v˘‰ky na stupeÀ
Dvojité vedení kabelu
V˘tlaãné v˘stupní adaptéry
StupeÀ ochrany IP58 (OY), IP68 (WY)
Tfiífázové napûtí 380 V -10% 50 Hz (OY)
Tfiífázové napûtí 400 V +6% 50 Hz (OY)
Tfiífázové napûtí 380 V -10% 50 Hz (WY)
Tfiífázové napûtí 415 V +6% 50 Hz (WY)
• Tfiída izolace F
(verze 6” OY)
(verze 8” WY)
B
(verze 6” WY)
• V˘tlak Rp 5”
174
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 175
8BHEL
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 8”
V¯KONNOSTNÍ GRAF
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
175
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 176
8BHEL
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 8”
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
velikost
86 BHE 77 - 2
86 BHE 77 - 3
86 BHE 77 - 4
86 BHE 77 - 5
86 BHE 77 - 6
86 BHE 77 - 7
86 BHE 77 - 8
86 BHE 77 - 9
86 BHE 77 - 10
86 BHE 77 - 11
8 BHE 77 - 12
8 BHE 77 - 13
8 BHE 77 - 14
8 BHE 77 - 15
8 BHE 77 - 16
8 BHE 77 - 17
8 BHE 77 - 18
8 BHE 77 - 19
8 NHE 77 - 20
8 BHE 77 - 21
8 BHE 77 - 22
8 BHE 77 - 23
8 BHE 77 - 24
86 BHE 95 - 2
86 BHE 95 - 3
86 BHE 95 - 4
86 BHE 95 - 5
86 BHE 95 - 6
86 BHE 95 - 7
86 BHE 95 - 8
86 BHE 95 - 9
8 BHE 95 - 10
8 BHE 95 - 11
8 BHE 95 - 12
8 BHE 95 - 13
8 BHE 95 - 14
8 BHE 95 - 15
8 BHE 95 - 16
8 BHE 95 - 17
8 BHE 95 - 18
8 BHE 95 - 19
8 BHE 95 - 20
8 BHE 95 - 21
8 BHE 95 - 22
8 BHE 95 - 23
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
V˘kon
Motor
kW
HP
7,5
11
15
18,5
22
30
30
30
37
37
45
55
55
55
75
75
75
75
75
75
93
93
93
9,2
15
18,5
22
30
30
37
37
45
55
55
55
75
75
75
75
93
93
93
93
110
110
10
15
20
25
30
40
40
40
50
50
60
75
75
75
100
100
100
100
100
100
125
125
125
12,5
20
25
30
40
40
50
50
60
75
75
75
100
100
100
100
125
125
125
125
150
150
l/min
m3/h
0
0
600
36
41
62
82,5
103
124
144
165
185
206
227
247
268
288
309
330
350
371
391
412
433
453
474
494
43
65
86,5
108
130
151
173
194
216
238
259
281
302
324
346
367
389
410
432
454
475
497
37
55,5
74
92,5
111
130
148
167
185
204
222
241
259
278
296
315
333
352
370
389
407
426
444
-
Q = prÛtok ãerpadla
1000
1250
1500
60
75
90
H = dopravní v˘‰ka
21,1
26,3
30,6
35,7
31,6
39,5
46
53,5
42
52,5
61
71,5
52,5
66
76,5
89,5
63
79
92
107
73,5
92
107
125
84
105
122
143
95
118
138
161
105
132
153
179
116
145
168
196
126
158
184
214
137
171
199
232
147
184
214
250
158
197
230
268
168
210
245
286
179
224
260
303
190
237
275
321
200
250
291
339
211
263
306
357
221
276
321
375
232
289
337
393
242
302
352
411
253
316
367
428
26,4
30,2
34
38,8
39,6
45,5
51
58
53
60,5
68
77,5
66
75,5
85
97
79
90,5
102
116
92,5
106
119
136
106
121
136
155
119
136
153
175
132
151
170
194
145
166
187
213
158
181
204
233
172
196
221
252
185
211
238
272
198
227
255
291
211
242
272
310
224
257
289
330
238
272
306
349
251
287
323
369
264
302
340
388
277
317
357
407
290
332
374
427
304
347
391
446
700
42
176
1700
102
1900
114
2100
126
16,4
24,6
32,8
41
49
57,5
65,5
74
82
90
98,5
107
115
123
131
139
148
156
164
172
180
189
197
22,8
34,2
45,5
57
68,5
80
91
103
114
125
137
148
160
171
182
194
205
217
228
239
251
262
18,4
27,6
36,8
46
55
64,5
73,5
83
92
101
110
120
129
138
147
156
166
175
184
193
202
212
13,6
20,4
27,2
34
41
47,5
54,5
61
68
75
81,5
88,5
95
102
109
116
122
129
136
143
150
156
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 177
8BHEL
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 8”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 8(6)BHE 77
177
(podle ISO 9906 pfiíloha A)
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 178
8BHEL
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 8”
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 8(6)BHE 95
178
(podle ISO 9906 pfiíloha A)
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 179
8BHEL
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 8”
âerpadlo s pfiírubou k motoru 8”
âerpadlo s pfiírubou k motoru 6”
TABULKA ROZMùRÒ
PrÛmûr s 1 kabelov˘m krytem
PrÛmûr se 2 kabelov˘mi kryty
8 BHE
bez motoru
86 BHE
s motorem 6”
8 BHE
s motorem 8”
186,5
192
186,5
192
195
197,5
179
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 180
8BHEL
PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 8”
TABULKA ROZMùRÒ 8BHE 77 - 8BHE 95
Typ ãerpadla
Motor
velikost
86 BHE 77 - 2
86 BHE 77 - 3
86 BHE 77 - 4
86 BHE 77 - 5
86 BHE 77 - 6
86 BHE 77 - 7
86 BHE 77 - 8
86 BHE 77 - 9
86 BHE 77 - 10
86 BHE 77 - 11
8 BHE 77 - 12
8 BHE 77 - 13
8 BHE 77 - 14
8 BHE 77 - 15
8 BHE 77 - 16
8 BHE 77 - 17
8 BHE 77 - 18
8 BHE 77 - 19
8 BHE 77 - 20
8 BHE 77 - 21
8 BHE 77 - 22
8 BHE 77 - 23
8 BHE 77 - 24
86 BHE 95 - 2
86 BHE 95 - 3
86 BHE 95 - 4
86 BHE 95 - 5
86 BHE 95 - 6
86 BHE 95 - 7
86 BHE 95 - 8
86 BHE 95 - 9
8 BHE 95 - 10
8 BHE 95 - 11
8 BHE 95 - 12
8 BHE 95 - 13
8 BHE 95 - 14
8 BHE 95 - 15
8 BHE 95 - 16
8 BHE 95 - 17
8 BHE 95 - 18
8 BHE 95 - 19
8 BHE 95 - 20
8 BHE 95 - 21
8 BHE 95 - 22
8 BHE 95 - 23
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
âerpadlo
bez motoru
V˘kon
kW
7,5
11
15
18,5
22
30
30
30
37
37
45
55
55
55
75
75
75
75
75
75
93
93
93
9,2
15
18,5
22
30
30
37
37
45
55
55
55
75
75
75
75
93
93
93
93
110
110
HP
10
15
20
25
30
40
40
40
50
50
60
75
75
75
100
100
100
100
100
100
125
125
125
12,5
20
25
30
40
40
50
50
60
75
75
75
100
100
100
100
125
125
125
125
150
150
H1
(mm)
644
770
896
1022
1148
1274
1400
1526
1652
1778
1909
2035
2161
2287
2413
2539
2665
2791
2917
3043
3169
3295
3421
644
770
896
1022
1148
1274
1400
1526
1657
1783
1909
2035
2161
2287
2413
2539
2665
2791
2917
3043
3169
3295
DNM
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Rp 5”
Hmotnost
(kg)
31,5
36,5
41,5
46,5
51
56
61
66
71
76
82
87
92
97
101,5
106,5
111,5
116,5
121
126
131
136
141
31,5
36,5
41,5
46
51
56
61
66
72
77
82
87
92
97
102
106,5
111,5
116,5
121
126
131
136
âerpadlo s
olejem plnûn˘m motorem
A
(mm)
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
-
H2
(mm)
600
700
760
830
890
1030
1030
1030
600
760
830
890
1030
1030
-
180
H
(mm)
1244
1470
1656
1852
2038
2304
2430
2556
1244
1530
1726
1912
2178
2304
-
Hmotnost
(kg)
74
85
96
112
121
146
151
156
77
91
107
116
141
146
-
âerpadlo s
vodou plnûn˘m motorem
A
(mm)
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
137
137
137
137
137
137
137
137
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
H2
(mm)
646
711
776
842
907
1037
1037
1037
1405
1405
1077
1204
1204
1204
1395
1395
1395
1395
1395
1395
1747
1747
1747
678,7
776
842
907
1037
1037
1405
1405
1077
1204
1204
1204
1395
1395
1395
1395
1747
1747
1747
1747
1975
1975
H
(mm)
1290
1481
1672
1864
2055
2311
2437
2563
3057
3183
2986
3239
3365
3491
3808
3934
4060
4186
4312
4438
4916
5042
5168
1323
1546
1738
1929
2185
2311
2805
2931
2734
2987
3113
3239
3556
3682
3808
3934
4412
4538
4664
4790
5144
5270
Hmotnost
(kg)
98
110
120
140
145
150
206
211
227
262
267
272
315
320
325
330
334
339
422
427
432
79
93
105
115
135
140
196
201
217
252
257
262
305
310
315
320
403
408
412
417
465
470
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 181
KIKA
PONORNÁ ČERPADLA PRO ČISTOU A KALOVOU VODU
Ponorná ãerpadla pro ãistou a kalovou vodu vhodná pro domácí pouÏití, ãerpání vody ze zatopen˘ch
prostorÛ, pro zahradní fontány, malé zavlaÏování a pfiesun de‰Èové vody.
SPECIFIKACE
• Maximální hloubka ponoru: 4m
• Maximální teplota kapaliny: 40 °C
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, síto a obûÏné kolo z technopolymeru
• Hfiídel z nerezové oceli
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Asynchronní dvoupólov˘ motor
• Jednofázové napûtí 230V ± 10% 50Hz, tfiífázové napûtí
400V ±10% 50Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana pfietíÏení
• V˘stup: 1” vhodn˘ také pro pfiipojení pruÏné spojky
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKA
(podle UNI 9906 pfiíloha A)
DN
A
B
C
D
E
F
kg
1”
240
370
165
220
185
270
3,7
KIKA
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla VSTUP W
KIKA
Kondenzátor
(W)
µF
Vc
230
8
450
VSTUP
Proud
1A
l/min. 0
m3/h 0
6,4
10
0,6
Q = prÛtok ãerpadla
20 30 40 50 60
1,2 1,8 2,4
3
3,6
H = dopravní v˘‰ka
70
4,2
80
4,8
90
5,4
5,7
5,2
2,8
2,3
1,8
4,7
4,2
3,7
3,2
181
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 182
OPTIMA
PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA z AISI 304
Ponorná ãerpadla pouÏívaná pro vypou‰tûní studní, garáÏí, sklepÛ nebo míst náchyln˘ch na
zaplavení, zahradní zavlaÏování a ãerpání vody neobsahující pevné ãástice. Technologick˘ v˘voj a
mechanika byly optimalizovány, standardnû s mechanickou ucpávkou. Nov˘ a vylep‰en˘ design.
Dodává se s elektrick˘m kabelem H05RN-F délky 5 m pro interní pouÏití (10 m pro externí pouÏití)
s plovákem nebo bez nûj.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální ponor: 5 m
• Maximální teplota kapaliny: 50 °C
• Maximální velikost ãástic: 10 mm
•
•
•
•
•
MATERIÁL
• Vnûj‰í plá‰È, filtr, víko tûlesa a tûleso ãerpadla
z AISI 304
• ObûÏné kolo a víko motoru z PPE + vyztuÏeného skelného vlákna PS
• Hfiídel z nerezové oceli AISI 303
• Standardnû mechanická ucpávka (uhlík/keramika/NBR)
• Verze s magnetick˘m plovákov˘m spínaãem malého
mnoÏství MS (vertikální poloha) pro ãistou vodu
• Minimální sací systém k ãerpání kapalin aÏ do
3 mm na úrovni zemû
182
Motor such˘, 2 póly
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP68
Jednofázov˘ motor 230V ±10% 50 Hz
V˘tlak 1 1/4”
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 183
OPTIMA
PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA z AISI 304
VERZE
OPTIMA MA
OPTIMA MA
OPTIMA MA
OPTIMA MS
Minimální sací systém k ãerpání kapalin aÏ
do 3 mm na úrovni zemû
183
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 184
OPTIMA
PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKA
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
kW
HP
µF
Jednofázov˘
230 V
OPTIMA M
0,25
0,33
Q = prÛtok ãerpadla
Kondenzátor Jm. proud (A)
8
Vc
[V]
[A]
450
1,90
l/min 0
m3/h 0
20
1,2
50
3
75
4,5
100
6
Typ ãerpadla
125
7,5
150
9
H = dopravní v˘‰ka
7,6
7,0
184
6,3
5,4
4,3
3,1
1,5
OPTIMA M
OPTIMA MA
OPTIMA MS
Hmotnost
(kg)
4,2
4,4
4,6
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 185
BEST ONE
PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA z AISI 304
Ponorná ãerpadla celá z AISI 304 pouÏívaná pro ãerpání ze studní, garáÏí, sklepÛ nebo míst náchyln˘ch k zaplavení, zahradní zavlaÏování a ãerpání vody neobsahující pevné ãástice. Technologick˘
v˘voj a mechanika byly optimalizovány, standardnû s mechanickou ucpávkou. Nov˘ a revidovan˘
design. Dodává se s elektrick˘m kabelem H05RN-F délky 5 m pro interní pouÏití (10 m pro externí
pouÏití) s plovákem nebo bez nûj.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální teplota kapaliny: 50 °C
• Maximální ponor: 5 m
• Maximální prÛchod pevn˘ch ãástic:
10 mm
20 mm u verze VOX
•
•
•
•
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP68
Jednofázové napûtí 230 V ±10 %, 50 Hz, tfiífázové napûtí
400 V ±10 % 50 Hz
• V˘tlak 1 1/4”
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo, síto, víko,
víko tûlesa a víko motoru z AISI 304
• Hfiídel z AISI 303 + keramikou potaÏené pouzdro loÏiska
hfiídele z AISI 303
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
185
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 186
BEST ONE
PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA z AISI 304
VERZE
BEST ONE MA / ONE VOX MA
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
BEST ONE MA
BEST ONE VOX MA
BEST ONE MS
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
BEST ONE
BEST ONE M
BEST ONE MA
BEST ONE MS
BEST ONE VOX
BEST ONE VOX M
BEST ONE VOX MA
Rozmûry (mm)
Hmotnost
H
H1
S
(kg)
273
273
273
273
304
304
304
231
231
231
231
262
262
262
10
10
10
10
20
20
20
4,3
4,4
4,6
4,8
4,4
4,5
4,7
186
H1
S
220
245
10
20
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 187
BEST ONE
PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
230V
kW
Tfiífázov˘
400V
Kondenzátor
µF
Vc
Q = prÛtok ãerpadla
Jm. proud (A)
Jednofázov˘ Tfiífázov˘ l/min
m3/h
0
0
20
1,2
40
2,4
80
4,8
120
7,2
160
9,6
170
10,2
2,4
2,0
1,8
1,5
H = dopravní v˘‰ka
BEST ONE M
BEST ONE
BEST ONE VOX M BEST ONE VOX
0,25
0,25
8
8
450
450
2,2
2,0
9,0
6,5
1,1
1,0
187
8,3
6,0
7,8
5,6
6,3
4,8
4,5
3,5
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 188
BEST 2-3-4-5
PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA z AISI 304
Ponorná kalová ãerpadla vyrobená z nerezové oceli AISI 304, dvojitá mechanická ucpávka zaji‰Èuje
dlouhou Ïivotnost a spolehlivost. Vhodná pro ãerpání ze studní, kalov˘ch jímek, vyprazdÀování v˘tahov˘ch ‰achet, bazénÛ, jímek, dále pak urãena k zavlaÏování a k pouÏití ve fontánách a vodotryscích.
Dodávají se s plovákov˘m spínaãem nebo bez nûj. Pevné ãástice aÏ do 10 mm.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální teplota kapaliny: 35 °C
• Maximální ponor: 10 m
• Maximální prÛchod pevn˘ch ãástic: 10 mm
•
•
•
•
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo, síto, víko,
víko tûlesa a víko motoru z AISI 304
• Hfiídel z AISI 303
• Dvojitá mechanická ucpávka s olejovou komorou
nahofie z uhlíku-keramiky/NBR - dole z SiC/SiC/NBR
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP68
Jednofázové napûtí 230 V ±10 %, 50 Hz, tfiífázové napûtí
400 V ±10 % 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
• V˘tlak 1 1/2”
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
BEST 2
BEST 3
BEST 4
BEST 5
188
(mm)
Hmotnost
H
H1
kg
352
352
377
377
315
315
340
340
12
12,7
13,8
13,5
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 189
BEST 2-3-4-5
PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
kW
Tfiífázov˘
Kondenzátor
Jmenovit˘ proud (A)
Q = dopravované mnoÏství
µF
Vc
1~
3~
l/min 20 40
m3/h 1,2 2,4
16
20
30
-
450
450
450
-
4,4
5,6
7,3
-
2,0
2,4
3,0
3,3
12,2
13,6
17,4
18,4
80
4,8
120
7,2
160 170 200 260 280 300 330 360
9,6 10,2 12 15,6 16,8 18 19,8 21,6
H = dopravní v˘‰ka
BEST 2 M
BEST 3 M
BEST 4 M
-
BEST 2
BEST 3
BEST 4
BEST 5
0,55
0,74
1,1
1,5
189
11,4 9,8 8,3 6,7 6,3 5
12,7 11,1 9,5 7,9 7,6 6,4
16,6 15 13,4 11,7 11,3 10
17,7 16,1 14,5 12,8 12,5 11,4
2,9
4
7,5
9
3,2
6,7
8
5,9
7,4
4,6
6
5
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:26
Pagina 190
RIGHT
PONORNÁ ČERPADLA na znečištěnou vodu
Ponorná ãerpadla pro zneãi‰tûnou vodu vyrobená z nerezové oceli AISI 304, dvojitá mechanická
ucpávka zaji‰Èuje dlouhou Ïivotnost a spolehlivost. Vhodná pro systémy se zneãi‰tûnou vodou
s urãit˘m mnoÏstvím pevn˘ch ãástic. PouÏití zahrnuje ãistírny odpadních vod a závûreãné ãerpání
spla‰kové vody, dále pak pro zavlaÏování a vodní atrakce. Dodávají se s plovákov˘m spínaãem nebo
bez nûj. Mûkké ãástice aÏ do 35 mm.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální teplota kapaliny: 50 °C
• Maximální ponor: 10 m
• Maximální prÛchod pevn˘ch ãástic: 35 mm
•
•
•
•
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo, víko, víko tûlesa a víko
motoru z AISI 304
• Hfiídel z AISI 303
• Dvojitá mechanická ucpávka s olejovou komorou:
horní z uhlíku/keramiky/NBR, dolní ze SiC/SiC/NBR
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP68
Jednofázové napûtí 230 V ±10 %, 50 Hz, tfiífázové napûtí
400 V ±10 % 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
• V˘tlak 1 1/2”
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
RIGHT 75
RIGHT 100
190
(mm)
Hmotnost
H
H2
(kg)
405
430
480
500
10
11,5
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 191
RIGHT
PONORNÁ ČERPADLA na znečištěnou vodu
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906 pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
kW
Tfiífázov˘
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
1~
3~
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
40
2
80
4,8
120
7,2
160
9,6
200
12
240
14,4
300
18
2
4,2
2
H = dopravní v˘‰ka
RIGHT 75 M
RIGHT 100 M
RIGHT 75
RIGHT 100
0,55
0,75
20
31,5
450
450
4,8
5,7
2,1
2,6
191
7,8
9,5
6,8
8,6
5,7
7,6
4,7
6,6
3,4
5,4
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 192
DW-DW VOX
PONORNÁ ČERPADLA na odpadní vodu
Ponorná ãerpadla na odpadní vodu vyrobená z nerezové oceli AISI 304 s dvojitou mechanickou
ucpávkou zaji‰Èující dlouhou Ïivotnost a spolehlivost. Vhodná pro systémy s odpadní a zneãi‰tûnou
vodou s urãit˘m mnoÏstvím pevn˘ch ãástic. PouÏití zahrnuje dálkové stanice odpadní vody pro
bytovou zástavbu, hostince, hotely a restaurace a vodní prezentace. Dodávají se s plovákov˘m spínaãem nebo bez nûj. Mûkké ãástice aÏ do 50 mm.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální teplota kapaliny: 40 °C
• Maximální ponor: 10 m
• Maximální prÛchod pevn˘ch ãástic: 50 mm
•
•
•
•
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo, víko, víko tûlesa,
a tûleso motoru z AISI 304
• Hfiídel z AISI 303
• Dvojitá mechanická ucpávka s olejovou komorou:
horní z uhlíku/keramiky/NBR, dolní ze SiC/SiC/NBR
•
•
•
•
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP68
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
400 V ±10 % 50 Hz
Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
Sání 50 - v˘tlak 2”
V˘tlak 50 PN10 (verze F)
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
DW 75
DW 100
DW 150
DW 200
DW 300
192
Rozmûry (mm)
Hmotnost
H
(kg)
485
515
515
-
16
18
20
-
Typ ãerpadla
DW VOX 75
DW VOX 100
DW VOX 150
DW VOX 200
DW VOX 300
Rozmûry (mm)
Hmotnost
H
(kg)
485
485
515
515
545
16
18
20
20
26
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 193
DW-DW VOX
PONORNÁ ČERPADLA na odpadní vodu
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
DW
DW VOX
DWF
DW VOX F
DW
DW VOX
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
DW 75 M
DW 100 M
DW 150 M
DW VOX 75 M
DW VOX 100 M
DW VOX 150 M
-
kW
Tfiífázov˘
DW 75
DW 100
DW 150
DW 200
DW 300
DW VOX 75
DW VOX 100
DW VOX 150
DW VOX 200
DW VOX 300
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
Kondenzátor
Jmenovit˘ proud (A)
µF
Vc
1~
3~
l/min 0
m3/h 0
20
25
31,5
20
25
31,5
-
450
450
450
450
450
450
-
3,9
5,9
7,3
3,9
5,8
7,3
-
1,5
2,1
2,8
3,6
5,0
1,4
2,1
2,8
3,3
4,4
11,1
13,3
15,0
18,2
21,8
7,3
9,0
11,4
13,8
17,0
193
100
6
200
12
300
18
8
10,6
13,1
16,6
20
6,3
7,9
10,2
12,5
15,7
6,3
8,7
11,3
15
18,3
5
6,7
9
11,2
14,7
4,8
7,1
9,5
13,3
16,6
3,5
5,3
7,6
9,8
13,9
Q = prÛtok ãerpadla
400
500
600
24
30
36
H = dopravní v˘‰ka
3,4
2,2
5,5
4
2,6
7,7
5,9
4,2
11,4
9,5
7,5
15,1
13,3
11,3
1,6
3,7
1,9
6,1
4,1
2,1
8,3
6,4
4,2
12,6
10,7
8,4
700
42
800
48
900
54
2,4
5,4
9,3
1,6
6,1
3,3
7,2
3,6
5
-
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 194
DML
PONORNÁ ČERPADLA na znečištěnou vodu
Ponorná ãerpadla na odpadní vodu vyrobená z litiny, vhodná pro systémy odpadní a zneãi‰tûné vody
s pevn˘mi ãásticemi, spla‰kovou vodu, odstraÀování upraveného odpadu, vyprazdÀování nádrÏí a
ãerpání zneãi‰tûné vody v‰eobecnû. (Na poÏádání se spou‰tûcím mechanismem)
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální teplota vody: 40 °C
• Maximální prÛchod mûkk˘ch ãástic: 76 mm
•
•
•
•
•
•
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo a koleno ze slitiny
• Hfiídel z AISI 403
• Mechanická ucpávka:
- SiC/SiC/NBR (strana ãerpadla)
- uhlík/keramika/NBR (strana motoru)
• Armatury (na vyÏádání): instalaãní sada
194
âtyfipólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP68
Tfiífázové napûtí 380/400/415 V, 50 Hz
Pfiíruby DN80, DN100, DN150
V˘kon aÏ 22 kW
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 195
DML
PONORNÁ ČERPADLA na znečištěnou vodu
V¯KONNOSTNÍ GRAF fiady 80DML
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
DML
Q = prÛtok ãerpadla
kW
HP
l/min
m3/h
0
0
200
12
400
24
600
36
800
48
1000
60
1200
72
1400
84
1600
96
H = dopravní v˘‰ka
80DML52.2
2,2
3
13,1
11,2
9,6
8,2
7,1
6,2
5,5
4,9
4
80DML53.7
3,7
5
17,9
15,8
14,2
12,8
11,7
10,7
9,7
8,8
7,9
195
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 196
DML
PONORNÁ ČERPADLA na znečištěnou vodu
V¯KONNOSTNÍ GRAF fiady 100DML
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
DML
Q = prÛtok ãerpadla
kW
HP
3,7
5,5
7.5
11
15
22
5
7,5
10
15
20
30
l/min
m3/h
0
0
500
30
1000
60
17,9
22
25,3
30,3
35
40
13,5
17,9
20,6
27,5
33,5
38,5
10,7
14,9
18
25,2
31,3
36,4
1300
78
1600
96
1900
114
2200
132
2400
144
2500
150
6,5
10,6
14,2
20,7
26,7
31,7
5
9,3
13
19,1
25,1
30
4
8,5
12,1
18
24
28,7
–
–
–
17,5
23,4
28
H = dopravní v˘‰ka
100DML53.7
100DML55.5
100DML57.5
100DML511
100DML515
100DML522
196
9,3
13,4
16,7
23,7
29,8
34,9
7,9
11,9
15,5
22,2
28,3
33,3
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 197
DML
PONORNÁ ČERPADLA na znečištěnou vodu
V¯KONNOSTNÍ GRAF fiady 150DML
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
DML
Q = prÛtok ãerpadla
kW
HP
5,5
7,5
11
15
22
7,5
10
15
20
30
l/min
m3/h
0
0
1000
60
2000
120
2500
150
22
25,3
30,3
35
40
14,9
18
25,2
31,3
36,4
10,1
13,7
20,2
26,1
31,1
8
11,6
17,5
23,4
28
3000
180
3400
204
4000
240
4500
270
5000
300
5500
330
3,9
7,5
12,2
18,2
22,9
–
4
8,6
14,8
19,5
–
–
5,4
11,9
16,8
–
–
–
8,6
13,8
–
–
–
–
10,5
H = dopravní v˘‰ka
150DML55.5
150DML57.5
150DML511
150DML515
150DML522
197
5,9
9,5
14,7
20,6
25,2
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 198
DML
PONORNÁ ČERPADLA na znečištěnou vodu
ROZMùRY
*
*
LWL = nízká hladina vody
â. DN
O DD
P¤ÍRUBY
DA
DG
DE
DF
DT
â. DN
DD
80
100
150
138
158
212
160
180
240
200
220
285
22
24
26
8
8
8
18
18
22
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
DML
DA
kW
A
B
C
80DML52.5
80DML53.7
100DML53.7
100DML55.5
100DML57.5
100DML511
100DML515
100DML522
150DML55.5
150DML57.5
150DML511
150DML515
150DML522
80
80
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
2,2
3,7
3,7
5,5
7,5
11
15
22
5,5
7,5
11
15
22
542
542
582
658
658
751
751
795
715,5
715,5
808,5
808,5
852,5
320
320
320
381
381
455
455
497
381
381
455
455
497
385
385
425
470
470
530
530
550
527,5
527,5
587,5
587,5
607,5
198
Rozmûry
D
E
157
157
157
188
188
221
221
245
188
188
221
221
245
285
285
315
360
360
420
420
440
385
385
445
445
465
F
H
J
L1
L2
Hmotnost
(kg)
308
308
313
339
339
355
355
358
369
369
385
385
388
668
727
727
824
824
938
938
1021
824
824
938
938
1021
210
210
210
255
255
315
315
335
255
255
315
315
335
279
279
279
310
310
329
329
342
310
310
329
329
342
547
627
627
724
724
778
778
841
724
724
778
778
841
80
87
89
121
125
160
166
226
127
132
166
172
232
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 199
DML
PONORNÁ ČERPADLA na znečištěnou vodu
INSTALAâNÍ SADA - ROZMùRY LM80
80 (100) DML 52.2, 53.7
Minimální
Spazio rozmûry
minimo
pfiístupového
di manovra
otvoru v instalaci
rámu podlahy
*
*
LWL = nízká hladina vody
P¤ÍRUBY
DA
DG
DE
DF
DT
â. DN
DD
80
100
138
158
160
180
200
220
22
24
8
8
18
18
â. DN
O DD
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
DML
80DML52.2
80DML53.7
100DML53.7
A
P1
P2
G1
G2
F
492
492
492
75
75
75
90
90
90
125
125
125
165
165
195
295
295
300
Rozmûry
H1
H2
L6
BN1
BN2
D1
E1
V˘tlak soupravy
spojka
Hmotnost
L1
175
175
175
279
279
279
7
7
7
75
75
75
90
90
90
15
15
15
155
155
155
LM80
LM80
LM80
17
17
17
230
230
230
199
(kg)
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 200
DML
PONORNÁ ČERPADLA na znečištěnou vodu
INSTALAâNÍ SADA - ROZMùRY LL100
100 (150) DML
Minimální rozmûry
pfiístupového
otvoru
v instalaci
Spazio
minimo
rámu
podlahy
di manovra
*
*
LWL = nízká hladina vody
â. DN
O DD
P¤ÍRUBY
DA
DG
DE
DF
DT
â. DN
DD
100
150
158
212
180
240
220
285
24
26
8
8
18
18
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
DML
A
P1
P2
G1
G2
F
H1
H2
100DML55.5
100DML57.5
100DML511
100DML515
100DML522
150DML55.5
150DML57.5
150DML511
150DML515
150DML522
628
628
721
721
765
628
628
721
721
765
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
210
210
210
210
210
235
235
235
235
235
370
370
370
370
370
400
400
400
400
400
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
Rozmûry
L1
L6
310
310
329
329
342
310
310
329
329
342
31
31
15
15
12
31
31
15
15
12
200
BN2
BM
DM
I
D1
E1
V˘tlak soupravy
spojka
Hmotnost
BN1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
800
800
1000
1000
1000
800
800
1000
1000
1000
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
LL100
LL100
LL100
LL100
LL100
LL100
LL100
LL100
LL100
LL100
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
(kg)
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 201
LPS
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE z AISI 304
Odstfiedivá ãerpadla v provedení in-line vyrobená z nerezové oceli AISI 304, vhodná pro ãerpání teplé
a studené vody, pro instalaci v klimatizaãních a otopn˘ch systémech. Jejich lehká konstrukce umoÏÀuje snadnou montáÏ. Nerezová spirální ãást ãerpadla zvy‰uje Ïivotnost a spolehlivost.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální sací pfietlak:
2 bar pro v‰echna jednofázová a pro tfiífázové LPS 25,
4 bar pro tfiífázová LPS 32-40-50
• Maximální teplota kapaliny: 100 °C
•
•
•
•
Asynchronní dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP55
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
• Pfiíruba: PN10
MATERIÁL
•
•
•
•
Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo a víko tûlesa z AISI 304
Hfiídel z AISI 303
Pfiíruba a tûleso motoru z hliníku
Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBRH
H3 [2]
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
LPS 25/08
LPS 25/15
LPS 25/25
LPS 32/25
LPS 32/40
LPS 40/25
LPS 40/40
LPS 40/75
LPS 50/40
LPS 50/75
LPS 50/150
Rozmûry (mm)
E
B
H3
H4
T
DNA
DNM
D1
D2
D3
S
300
300
300
305
305
305
305
305
310
310
310
320,5
320,5
320,5
340
340
345
345
345
357,5
357,5
389,5
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
213
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
194
1~
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG13,5
25
25
25
32
32
40
40
40
50
50
50
25
25
25
32
32
40
40
40
50
50
50
115
115
115
140
140
150
150
150
165
165
165
85
85
85
100
100
105
105
105
120
120
120
85
85
85
100
100
110
110
110
125
125
125
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
18
201
Hmotnost
(kg)
1~
12,8
12,8
12,9
14,6
14,6
13,0
14,0
13,0
14,5
15,0
18,5
3~
12,8
12,8
12,9
14,6
14,6
12,5
13,5
12,5
14
14,5
18
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 202
LPS
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ GRAF
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
kW
Tfiífázov˘
Jednofázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
1~
3~
230V
400V
1,7
1,8
1,9
1,8
2,2
1,9
2,2
4,0
2,2
3,9
5,7
1,01
1,03
1,11
1,03
1,25
1,09
1,25
2,29
1,25
2,26
3,31
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
20
0
40
2,4
70
4,2
100
6
6,5
9,3
12,5
-
5
7,8
11,1
10,7
14,5
-
2,4
4,9
8,4
9,1
12,7
7,8
11,3
16,6
-
7,2
10,6
7,1
10,4
16
-
120
7,2
150
9
200
12
250
15
320
19,2
400
24
4,4
10,1
5,9
10,7
17,8
3,5
8,2
16
5
13,7
H = dopravní v˘‰ka
LPS 25/08 M
LPS 25/15 M
LPS 25/25 M
LPS 32/25 M
LPS 32/40 M
LPS 40/25 M
LPS 40/40 M
LPS 40/75 M
LPS 50/40 M
LPS 50/75 M
LPS 50/150 M
LPS 25/08
LPS 25/15
LPS 25/25
LPS 32/25
LPS 32/40
LPS 40/25
LPS 40/40
LPS 40/75
LPS 50/40
LPS 50/75
LPS 50/150
0,08
0,15
0,25
0,25
0,4
0,25
0,4
0,75
0,4
0,75
1,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
25
12,5
25
35
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
1,51
1,67
2,04
2,0
2,74
1,98
2,75
4,86
2,74
4,9
8,07
202
5,9
9,2
6,6
9,9
15,2
9,1
13,8
19,8
3,9
7
5,6
8,7
14,1
8,8
13,3
19,3
3,7
6,9
12,3
7,4
12,3
18,7
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 203
LPS
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady LPS 25 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
203
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 204
LPS
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady LPS 32 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
204
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 205
LPS
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady LPS 40 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
205
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 206
LPS
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE z AISI 304
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY fiady LPS 50 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
206
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 207
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
Odstfiedivá ãerpadla v provedení in-line robustní konstrukce se pouÏívají v otopn˘ch a chladících systémech, pro dopravu horké a studené vody, pfii ãerpání vody v prÛmyslov˘ch objektech, vodárenství,
vzduchotechnick˘ch zafiízeních a v‰ude tam, kde je potfieba pfiepravovat vût‰í mnoÏství ãerpan˘ch
kapalin. V˘hodou provedení in-line je malá zastavûná plocha.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální pfietlak na sání ãerpadla:
10 bar pro v‰echny modely
6 bar pro modely LPC 40-100
• Maximální teplota kapaliny: 130 °C
•
•
•
•
MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo a víko tûlesa ze slitiny
• Hfiídel z AISI 420
• Mechanická ucpávka z uhlíku/SiC/EPDM
(volitelnû SiC/SiC/EPDM)
Asynchronní dvoupólov˘ a ãtyfipólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP 55
Tfiífázové napûtí 230/400 V ±10 % 50 Hz aÏ 4 kW,
400/690 V ±10 % 50 Hz 5,5 kW a více
• Tepelnou ochranu u tfiífázové verze zajistí uÏivatel
• Pfiíruby PN10
207
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 208
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
2 PÓLY
DOPRAVNÍ V¯·KA
V¯KONNOSTNÍ GRAF fiady LPC
Otáãky 2900 min-1
Zku‰ební kapalina: ãistá voda 20 °C
Pfiíslu‰ná norma: UNI EN ISO 9906 pfiíloha A
208
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 209
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
V¯KONNOSTNÍ TABULKA fiady LPC 40-50-65-80-100
2 PÓLY
Motor
Typ ãerpadla
kW HP
Q = prÛtok ãerpadla
m3/h
l/min
0
0
6 7.5 9 10.5 12
100 125 150 175 200
LPC 40-100/0,55
0,55
0,75
12,2 11,7 11,4
LPC 40-100/0,75
0,75
1,0
14 13,5 13,3
11 10,5 9,9
13.5 15 18 21 24 27 30
225 250 300 350 400 450 500
36 42
600 700
H = dopravní v˘‰ka
9,3
48 54 60 66 75 90 105 120 135 150 165 180 210
800 900 1000 1100 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500
8,5
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 12,5 12 11,4 10,7
9
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
LPC 40-125/0,75
0,75
1,0
16,9 15,3 14,5 13,7 12,8 11,5 10,4
LPC 40-125/1,1
1,1
1,5
21,5 20,5 19,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 18,1 17,1 15,9 14,5 11,2 7,5
LPC 40-125/1,5
1,5
2
LPC 40-160/2,2
2,2
3
LPC 40-160/3
3
4
34,5 33,5 33 32,5 31,8 31
LPC 40-160/4
4
5,5
LPC 40-200/4
4
5,5
LPC 40-200/5,5
5,5
LPC 40-200/6,3
6,3
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 24,5 24,1 23,5 22,9 22 20,8 19,5 16,5 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 28,5 28 27,4 26,5 25,5 24,4 23,1 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 22,5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38,5 38 37,5 36,8 36
35 33,8 32,6 29,9 26,5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47,5 47 46,5 46
44
43
42 39,2 36,1 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,5
55,5 55 54,5 54,1 53,6 53
52
51 48,4 45,8 42,5
8,5
62,5 62 61,5
61 60,2 59 58,3 57,2 55
45
30
29
15
52 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
LPC 50-125/1,5
1.5
2
16.8
-
-
-
-
16 15.7 15.5 15 14.2 13.2 11.9 10.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 50-125/2,2
2.2
3
20
-
-
-
-
19.5 19.3 19.1 18.5 17.5 16.6 15.5 14.1 10.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 50-125/3
3
4
25
-
-
-
-
24.7 24.6 24.5 24.2 23.7 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 50-160/3
3
4
31
-
-
-
-
30.5 30.2 29.9 29 27.8 26.5 24.9 23
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 50-160/4
4
5.5
38
-
-
-
-
37 36.8 36.5 35.5 34.6 33.5 32.2 30.7 26.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 50-200/5,5
5.5
7.5
46.8
-
-
-
-
46 45.7 45.2 44.2 42.9 41
39.2 37
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 50-200/6,3
6.3
8.5
51.7
-
-
-
-
51.2 51 50.8 50 48.7 47
45 42.6 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 50-200/7,5
7.5
10
58.5
-
-
-
-
57.5 57.2 56.8 55.6 54.2 52.8
51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 65-125/2,2
2,2
3
18,5
-
-
-
-
-
-
-
-
16,5 16 14,8 13
11
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 65-125/3
3
4
22,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,6 20,1 19 17,6 16
14
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 65-125/4
4
5,5
26,3
-
-
-
-
-
-
-
-
- 25,5 25,2 24,8 24 22,9 21,5 19,6 17,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 65-160/5,5
5,5
7,5
33
-
-
-
-
-
-
-
-
- 32,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 65-160/7,5
7,5
10
37
-
-
-
-
-
-
-
-
- 36,7 36,4 36 35,2 34,1 32,8
31 28,8 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 65-200/10
10
13,6
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 65-200/12,5
12,5
17
58,5
-
-
-
-
-
-
-
-
- 57,5
LPC 80-160/10
10
13,6
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 80-160/12,5
12,5
17
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 80-160/15
15
20
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 80-200/15
15
20
44,2
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 80-200/18,5
18,5
25
51
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 80-200/22
22
30
57,2
-
-
-
-
-
-
-
LPC 100-160/10
10
13,6
24,8
-
-
-
-
-
-
-
LPC 100-160/12,5
12,5
17
29,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 100-160/15
15
20
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 100-200/18,5
18,5
25
42,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 100-200/22
22
30
47,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 100-200/30
30
40
55,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 100-200/37
37
55
57,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC 100-250/37
37
55
68,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,5 17
21
51
21.8 20.5 17
49
44
32 31,5 30,8 29,5 28
25,8 23,5
50 49,2 48 45,5 43
39,7 36 31,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57 56,5 55
53
46,5 42,5 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,5 30
29,5 29 28,3 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36 35,5
35 34,5 34 32,8 30
23
19
-
-
-
-
-
-
-
-
41 40,5 39,9 39,2 38,6 37,5 35,5 32,5 29
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44 43,8 43,4 43 42,5 41,5 39 35,5 31,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50,5 50,1 49,9 49,5 49 48,3 46,3 43,2 39,5 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56,8 56,6 56,3 56 55,7 55 53,5 51 47,8 42,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 20,7 19,5 18,1 16,5 15
-
-
209
-
50
-
24 20,2 16
27
-
24 23,6 23
-
-
28,5 28,2 27,9 27 25,8 24,5 23 21,5 20 18,5
-
-
-
34 33,8 33,3 32,5 31,7 30,5 29,2 27,6 26 24,5
-
-
-
41,8 41,5 41
33 30,5 28
-
-
-
47 46,7 46,3 45,5 44,4 43 41,2 39 36,7 34
-
-
-
-
-
-
54
-
-
-
-
-
56,7 56,3 55,8 55 53,8 52,3 50,5 48
42
-
-
-
-
-
67,5 67 66,2 65 63,3 61 58,2 55
47
40 38,6 37
53
35
52 50,5 49
47
45 42,5 37
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 210
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
2 PÓLY
DOPRAVNÍ V¯·KA
V¯KONNOSTNÍ GRAF fiady LPCD
Otáãky 2900 min-1
Zku‰ební kapalina: ãistá voda 20 °C
Pfiíslu‰ná norma: UNI EN ISO 9906 pfiíloha A
210
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 211
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
V¯KONNOSTNÍ TABULKA fiady LPCD 40-50-65-80-100
2 PÓLY
Q = prÛtok ãerpadla
Motor
m3/h
l/min
Typ ãerpadla
0 6
0 100
7.5
125
9
150
10.5
175
12
200
13.5
225
15
250
18
300
21
350
24
400
27
450
30
500
36
600
42
700
48
800
54
900
60
66
75 90 105 120 135 150 165
1000 1100 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750
kW
HP
LPCD 40-125/0,55
0,55
0,75
14,2 12,5 11,6 10,6 9,7
8,5 7,4
6,2
-
-
-
-
H = dopravní v˘‰ka
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD 40-125/0,75
0,75
1,0
16,9 15,3 14,5 13,7 12,8 11,5 10,4
9
6
-
LPCD 40-125/1,1
1.1
1,5
21,5 20,5 19,7 19
LPCD 40-125/1,5
1,5
2
25
LPCD 50-125/1,5
1,5
2
16,8
LPCD 50-125/2,2
2,2
3
20
-
-
-
-
19,5 19,3 19,1 18,5 17,5 16,6 15,5 14,1 10,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD 50-125/3
3
4
25
-
-
-
-
24,7 24,6 24,5 24,2 23,7
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD 50-160/3
3
4
31
-
-
-
-
30,5 30,2 29,9 29 27,8 26,5 24,9
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD 50-160/4
4
5,5
38
-
-
-
-
37 36,8 36,5 35,5 34,6 33,5 32,2 30,7 26,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD 65-160/3
3
4
24
-
-
-
-
-
-
-
-
23
22,5 22
21,3 19,7 17,2 14,5
LPCD 65-160/4
4
5,5
27,5
-
-
-
-
-
-
-
-
27
26,6 26
25,5 24,2 22,5 20,2 16,8
LPCD 65-160/5,5
5,5
7,5
33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD 65-160/7,5
7,5
10
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD 80-160/7,5
7,5
10
26,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD 80-160/10
10
13,6
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,5 30 29,5
29 28,3 27
-
-
-
LPCD 80-160/12,5
12,5
17
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36 35,5 35
34,5 34 32,8 30
23
19
-
-
LPCD 80-160/15
15
20
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41 40,5 39,9 39,2 38,6 37,5 35,5 32,5 29
24
-
-
LPCD 100-200/12,5
12,5
17
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33 32,7 32 30,7 29
27 24.6 22
19
LPCD 100-200/15
15
20
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38.5 38.2 37.7 36.4 34.8 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,1 17,1 15,9 14,5 11,2 7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,5 24,1 23,5 22,9 22 20,8 19,5 16,5 13
-
-
-
-
-
-
-
16 15,7 15,5 15 14,2 13,2 11,9 10,5
23 21,8 20,5
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32,3 32
31,5 30,8 29,5 28 25,8 23,5 -
-
-
-
-
-
-
-
36,7 36,4
36
35,2 34,1 32,8 31
28,8 26
-
-
-
-
-
-
-
-
25,5 25,2 24,7 24
23,3 22,3 20,5 16,9 12,5
-
-
-
-
24 20,2 16
27
Automatická funkce zpûtné klapky
Levé ãerpadlo v provozu
Pravé ãerpadlo v provozu
211
Paralelní provoz
31 28.6 26
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 212
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
4 PÓLY
DOPRAVNÍ V¯·KA
V¯KONNOSTNÍ GRAF fiady LPC4
Otáãky 1450 min-1
Zku‰ební kapalina: ãistá voda 20 °C
Pfiíslu‰ná norma: UNI EN ISO 9906 pfiíloha A
212
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 213
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
V¯KONNOSTNÍ TABULKA fiady LPC4 40-50-65-80-100
Motor
Q = prÛtok ãerpadla
Typ ãerpadla
kW HP
LPC4 40-100/0,25
4 PÓLY
m3/h
l/min
0
0
2.4
40
3
50
4.5
75
6
100
7.5
125
9 10.5 12
150 175 200
13.5
225
15
250
18 21
300 350
24
400
27
450
H =dopravní v˘‰ka
30
500
36 42 48
600 700 800
54
60 66
72
78
90 105 120 135
900 1000 1100 1200 1300 1500 1750 2000 2250
0,25 0,33
3,7
3,6 3,55 3,5
3,3 2,9 2,5
2
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 40-125/0,25 R 0,25 0,33
4,8
4,5 4,4 4,1
3,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC44 40-125/0,25
0,25 0,33
6,3
-
6,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 40-160/0,37
0,37 0,55
9,6
-
9,4 9,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 40-200/0,75
0,75
1,0
13,5
-
-
12,8 12,4 11,9 11,3 10,6 9,8
8
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 40-200/0,92
0,92 1,25
15
-
-
14,6 14,3 13,8 13,3 12,7 11,8 10,9 10
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 50-125/0,25
0,25 0,33
4,8
-
-
-
4,6 4,5 4,3 4,1 3,9 3,6 3,3 2,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 50-125/0,37
0,37 0,55
6,4
-
-
-
6,3 6,2 6,1
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 50-160/0,55
0,55 0,75
9,2
-
-
-
8,8 8,6 8,4 8,1 7,7 7,3 6,8 5,8 4,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 50-200/1,1 R
1,1
1,5
12,9
-
-
-
12,7 12,5 12,1 11,7 11,2 10,7 10,1 8,5 6,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 50-200/1,1
1,1
1,5
14,5
-
-
-
14,2 14 13,8 13,4 13 12,5 11,8 10,2 8,3
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 65-125/0,37
0,37 0,55
5,4
-
-
-
-
-
5,3 5,25 5,2 5,1
5
4,8 4,5 4,1 3,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 65-125/0,55
0,55 0,75
6,5
-
-
-
-
-
6,4 6,3 6,2 6,1
6
5,8 5,5 5,2 4,9 4,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 65-160/0,75
0,75
1,0
8,3
-
-
-
-
-
-
-
8,1
8
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 65-160/0,92
0,92 1,25
9,1
-
-
-
-
-
-
-
9
8,9 8,8 8,7 8,4 8,1 7,7 7,2 5,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 65-200/1,1
1,1
1,5
12,6
-
-
-
-
-
-
-
12,3 12,2 12 11,5 10,8 10
5,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 65-200/1,5
1,5
2
14,3
-
-
-
-
-
-
-
14,1 14,1 14 13,6 13 12,1 11,2 10,1 7,8
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 80-160/0.75
0,75
1
4
LPC4 80-160/0,92
0,92 1,25
LPC4 80-160/1,1
1,1
LPC4 80-160/1,5
1,5
LPC4 80-200/2,2
6
3
2,2
5,7 5,2 4,5 3,9 2,8
8,9 8,4 7,7 6,9 5,8 4,7
6
9
5,8 5,6 5,3 4,6
7,9 7,8 7,4
7
9
6
8
6,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,3 6,1
7,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,3 7,2 7,1
3,2
2,2
-
-
-
-
-
-
-
-
6,8 6,3 5,6 4,8
3,8
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5
8,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
10,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,5 8,5 8,4 8,3 8,2 7,9 7,3 6,7
5,9
5
-
-
-
-
-
-
-
-
10,2 10,1 10
7,5 6,5
-
-
-
-
-
-
-
2,2
3
12,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,5 12,4 12,3 12,1 11,7 11,1 10,4 9,6 8,5
-
-
-
-
-
-
LPC4 80-200/3
3
4
15,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 100-160/1.5
1,5
2
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,3 15,3 15,2 15 14,6 14,2 13,6 12,8 11,9 11
-
LPC4 100-160/2.2
2,2
3
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 100-200/3
3
4
12,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 100-200/4
4
5,5
14,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 100-250/5.5
5,5
7,5
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPC4 100-250/7.5
7,5
10
23,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
213
6
6,6
-
5,8 5,6 4,9
7
9,9 9,8 9,5
-
9
8,4
6,7 6,4 6,1 5,8
-
-
-
-
5
-
-
-
-
7,7 7,5 7,2
7
-
-
9,7 9,5 9,4
9,1 8,8 8,5 8,2 7,9 7,1
6
-
-
-
-
12 11,8 11,5 11,3 10,9 10,5 10
9,5 8,5
7
-
-
-
-
14,3 14,2 14 13,8 13,4 13,1 12,7 12,2 11
9
6,5
-
-
-
-
-
19,2 18,9 18,5 18,1 17,7 17,2 16 14,5 12
-
-
-
-
-
22,3 22,1 21,9 21,7 21,3 21
20 18,5 16,8 14,5
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 214
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
DOPRAVNÍ V¯·KA
V¯KONNOSTNÍ TABULKA fiady LPCD4
Otáãky 1450 min-1
Zku‰ební kapalina: ãistá voda 20 °C
Pfiíslu‰ná norma: UNI EN ISO 9906 pfiíloha A
214
4 PÓLY
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 215
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
V¯KONNOSTNÍ TABULKA fiady LPCD4 40-50-65-80-100
Motor
Typ ãerpadla
kW
LPCD4 40-100/0,25
HP
4 PÓLY
Q = prÛtok ãerpadla
m3/h
l/min
0
0
2.4
40
3
50
4.5
75
6
100
7.5
125
9
150
10.5
175
12
200
13.5
225
15
250
18
300
21
350
24 27
400 450
H =dopravní v˘‰ka
30
500
36
600
42
700
48
800
54
900
60
66 72 78 90 105 120
1000 1100 1200 1300 1500 1750 2000
0,25 0,33
4
3,7 3,6 3,1 2,6
1,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 40-125/0,25 R 0,25 0,33
4,8
4,5 4,4 4,1 3,7
3
2,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 40-125/0,25
0,25 0,33
6,3
-
6,2
6
5,7
5,2 4,5
3,9 2,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 50-125/0,25
0,25 0,33
4,8
-
-
-
4,6
4,5 4,3
4,1 3,9
3,6
3,3 2,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 50-125/0,37
0,37 0,55
6,4
-
-
-
6,3
6,2 6,1
6
5,8 5,.6
5,3 4,6
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 50-160/0,55
0,55 0,75
9,2
-
-
-
8,8
8,.6 8,4
8,1 7,7
7,3
6,8 5,8
4,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 65-160/0,55
0,55 0,75
6,9
-
-
-
-
-
6,8
6,7 6,6
6,5
6,4 6,1
5,7 5,1 4,3
3,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 65-160/0,75
0,75
1,0
8,3
-
-
-
-
-
-
-
8,1
8
7,9 7,8
7,4
6
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 65-160/0,92
0,92 1,25
9,1
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
LPCD4 80-160/0,75
0,75
6,4
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 80-160/0,92
0,92 1,.25
7,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 80-160/1,1
1,1
1,5
8,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 80-160/1,5
1,5
2
10,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 10,2 10,1 10
LPCD4 100-200/1,5
1.5
2
8,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 100-200/2,2
2.2
3
10,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 100-200/3
3
4
12,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LPCD4 100-200/4
4
5,5
14,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
8,.9 8,.8 8,7
-
-
215
6,3
7
6,6
8,4 8,1 7,7
7,2
5,5
-
6,1
5,6
4,9
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,8
7,3
7,2 7,1
7
6,8
6,3
5,6
4,8 3,8
-
-
-
-
-
-
-
8,5
8,5 8,4 8.3
8,2
7,9
7,3
6,7 5,9
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,2 2,2
-
6
9.9
9,8
9,5
9
8,4 7,5 6,5
-
8,1
7,8
7,4
7
6,5 5,9
5,2 4,5
-
-
10,2 10
9,7
9,3
9
8,2 7,7
-
-
-
12 11,8 11,5 11,3 10,9 10,5 10
-
-
14,3 14,2
-
8,6
-
-
-
-
3,8
-
-
-
7,2
6
-
-
9,5 8,5
7
-
14 13,8 13,4 13,1 12,7 12,2 11
9
6,5
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:27
Pagina 216
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
¤ada LPC 40-50
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Rozmûry [mm]
Typ ãerpadla
LPC 40-100/0.55
LPC 40-100/0.75
LPC 40-125/0.75
LPC 40-125/1.1
LPC 40-125/1.5
LPC 40-160/2.2
LPC 40-160/3.0
LPC 40-160/4.0
LPC 40-200/4.0
LPC 40-200/5.5
LPC 40-200/6.3
LPC 50-125/1.5
LPC 50-125/2.2
LPC 50-125/3.0
LPC 50-160/3.0
LPC 50-160/4.0
LPC 50-200/5.5
LPC 50-200/6.3
LPC 50-200/7.5
DTA/M
DNA/M
n
f
P
K
D
H
H1
H2
H3
H4
R
F
A
B
C
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
40PN6
40PN6
40PN10
40PN10
40PN10
40PN10
40PN10
40PN10
40PN10
40PN10
40PN10
50PN10
50PN10
50PN10
50PN10
50PN10
50PN10
50PN10
50PN10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
14
14
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
80
80
88
88
88
88
88
88
88
88
88
102
102
102
102
102
102
102
102
100
100
110
110
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
125
130
130
150
150
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
165
165
165
260
260
300
300
300
320
320
320
380
380
380
320
320
320
340
340
400
400
400
140
140
160
160
160
170
170
170
200
200
200
180
180
180
180
180
220
220
220
120
120
140
140
140
150
150
150
180
180
180
140
140
140
160
160
180
180
180
107
107
107
118
118
118
149
149
159
159
159
118
118
149
149
159
159
159
184
77
77
93
93
93
108
108
108
127
127
127
103
103
103
113
113
131
131
131
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
110
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
184
184
200
211
211
226
257
257
286
286
286
221
221
252
262
272
290
290
315
445
445
425
445
445
445
485
485
525
535
535
455
455
495
495
535
545
545
650
335
335
325
345
345
345
385
385
425
435
435
345
345
385
385
425
435
435
540
216
Hmotnost
(kg)
16
16
24
25
26
30
35
37
50
55
56
27
28
32
32
42
56
57
64
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 217
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
¤ada LPC 65-80-100
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Rozmûry [mm]
Hmotnost
Typ ãerpadla
DTA/M DNA/M
LPC 65-125/2.2
LPC 65-125/3.0
LPC 65-125/4.0
LPC 65-160/5.5
LPC 65-160/7.5
LPC 65-200/10
LPC 65-200/12.5
LPC 80-160/10
LPC 80-160/12.5
LPC 80-160/15
LPC 80-200/15
LPC 80-200/18.5
LPC 80-200/22
LPC 100-160/10
LPC 100-160/12.5
LPC 100-160/15
LPC 100-200/18.5
LPC 100-200/22
LPC 100-200/30
LPC 100-200/37
LPC 100-250/37
1
G2 /2
G2 1/2
G2 1/2
G2 1/2
G2 1/2
G2 1/2
G2 1/2
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
65PN10
65PN10
65PN10
65PN10
65PN10
65PN10
65PN10
80PN10
80PN10
80PN10
80PN10
80PN10
80PN10
100PN10
100PN10
100PN10
100PN10
100PN10
100PN10
100PN10
100PN10
n
f
P
K
D
H
H1
H2
H3
H4
R
F
A
B
C
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
122
122
122
122
122
122
122
138
138
138
138
138
138
158
158
158
158
158
158
158
158
145
145
145
145
145
145
145
160
160
160
160
160
160
180
180
180
180
180
180
180
180
185
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
220
220
220
220
220
220
220
220
360
360
360
400
400
440
440
440
440
440
500
500
500
525
525
525
550
550
550
550
600
205
205
205
220
220
240
240
240
240
240
275
275
275
300
300
300
300
300
300
300
320
155
155
155
180
180
200
200
200
200
200
225
225
225
225
225
225
250
250
250
250
280
118
149
159
159
184
184
184
184
184
184
184
229
229
184
184
184
230
230
257
257
257
108
108
108
122
122
136
136
131
131
131
146
146
146
136
136
136
156
156
156
156
176
140
140
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
190
190
190
190
190
190
190
190
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
226
257
267
281
306
320
320
315
315
315
330
375
375
320
320
320
386
386
413
413
433
485
525
565
575
680
680
680
700
700
700
700
860
860
730
730
730
890
890
995
995
995
345
385
425
435
540
540
540
540
540
540
540
700
700
540
540
540
710
710
805
805
805
217
(kg)
32
39
43
54
61
70
77
72
79
85
91
124
142
76
84
91
135
153
195
213
220
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 218
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
¤ada LPCD 40-50-65-80-100
2 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Rozmûry [mm]
Typ ãerpadla
Hmotnost
DTA/M DNA/M
LPCD 40-125/0.55
LPCD 40-125/0.75
LPCD 40-125/1.1
LPCD 40-125/1.5
LPCD 50-125/1.5
LPCD 50-125/2.2
LPCD 50-125/3.0
LPCD 50-160/3.0
LPCD 50-160/4.0
LPCD 65-160/3.0
LPCD 65-160/4.0
LPCD 65-160/5.5
LPCD 65-160/7.5
LPCD 80-160/7.5
LPCD 80-160/10
LPCD 80-160/12.5
LPCD 80-160/15
LPCD 100-200/12.5
LPCD 100-200/15
1
G1 /2
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2
G2
G2
G2
G2 1/2
G2 1/2
G2 1/2
G2 1/2
G3
G3
G3
G3
G4
G4
40PN10
40PN10
40PN10
40PN10
50PN10
50PN10
50PN10
50PN10
50PN10
65PN10
65PN10
65PN10
65PN10
80PN10
80PN10
80PN10
80PN10
100PN10
100PN10
n
f
P
K
D
H
H1
H2
H3
H4
M
R
F
A
B
C
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
88
88
88
88
102
102
102
102
102
122
122
122
122
138
138
138
138
158
158
110
110
110
110
125
125
125
125
125
145
145
145
145
160
160
160
160
180
180
150
150
150
150
165
165
165
165
165
185
185
185
185
200
200
200
200
220
220
340
340
340
340
365
365
365
410
410
450
450
450
450
510
510
510
510
630
630
130
130
130
130
145
145
145
170
170
180
180
180
180
205
205
205
205
240
240
210
210
210
210
220
220
220
240
240
270
270
270
270
305
305
305
305
390
390
197
197
197
197
210
210
210
235
235
268
268
268
268
270
270
270
270
345
345
200
200
200
200
217
217
217
245
245
275
275
275
275
280
280
280
280
325
325
100
100
100
100
105
105
105
120
120
140
140
140
140
135
135
135
135
165
165
100
100
100
100
110
110
110
110
110
130
130
130
130
130
150
150
150
180
180
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
26
26
397
397
397
397
427
427
427
480
480
543
543
543
543
550
550
550
550
670
670
425
425
445
445
455
455
495
495
535
515
555
565
565
565
690
690
690
720
720
325
325
345
345
345
345
385
385
425
385
425
435
435
435
540
540
540
540
540
218
(kg)
50
50
52
54
56
58
66
72
86
81
101
125
132
137
141
162
175
162
162
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 219
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
¤ada LPC4 40-50-65-80-100
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Rozmûry [mm]
Typ ãerpadla
DTA/M DNA/M
LPC4 40-100/0.25
LPC4 -40-125/0.25 R
LPC4 40-125/0.25
LPC4 40-160/0.37
LPC4 40-200/0.75
LPC4 40-200/0.92
LPC4 50-125/0.25
LPC4 50-125/0.37
LPC4 50-160/0.55
LPC4 50-200/1.1 R
LPC4 50-200/1.1
LPC4 65-125/0.37
LPC4 65-125/0.55
LPC4 65-160/0.75
LPC4 65-160/0.92
LPC4 65-200/1.1
LPC4 65-200/1.5
LPC4 80-160/0.75
LPC4 80-160/0.92
LPC4 80-160/1.1
LPC4 80-160/1.5
LPC4 80-200/2.2
LPC4 80-200/3.0
LPC4 100-160/1.5
LPC4 100-160/2.2
LPC4 100-200/3.0
LPC4 100-200/4.0
LPC4 100-250/5.5
LPC4 100-250/7.5
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2
G2
G2
G2
G2 1/2
G2 1/2
G2 1/2
G2 1/2
G2 1/2
G2 1/2
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G4
G4
G4
G4
G4
G4
40PN6
40PN10
40PN10
40PN10
40PN10
40PN10
50PN10
50PN10
50PN10
50PN10
50PN10
65PN10
65PN10
65PN10
65PN10
65PN10
65PN10
80PN10
80PN10
80PN10
80PN10
80PN10
80PN10
100PN10
100PN10
100PN10
100PN10
100PN10
100PN10
Hmotnost
n
f
P
K
D
H
H1
H2
H3
H4
R
F
A
B
C
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
14
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
80
88
88
88
88
88
102
102
102
102
102
122
122
122
122
122
122
138
138
138
138
138
138
158
158
158
158
158
158
100
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
160
160
160
160
160
160
180
180
180
180
180
180
130
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
220
220
220
220
220
220
260
300
300
320
380
380
320
320
340
400
400
360
360
400
400
440
440
440
440
440
440
500
500
525
525
550
550
600
600
140
160
160
170
200
200
180
180
180
220
220
205
205
220
220
240
240
240
240
240
240
275
275
300
300
300
300
320
320
120
140
140
150
180
180
140
140
160
180
180
155
155
180
180
200
200
200
200
200
200
225
225
225
225
250
250
280
280
107
107
107
107
118
118
107
107
107
149
149
107
107
118
118
149
149
118
118
149
149
159
159
149
159
159
159
184
184
77
93
93
108
127
127
103
103
113
131
131
108
108
122
122
136
136
131
131
131
131
146
146
136
136
156
156
176
176
90
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
140
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
190
190
190
190
190
190
16
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
184
200
200
215
245
245
210
210
220
280
280
215
215
240
240
285
285
249
249
280
280
305
305
285
295
315
315
360
360
445
425
425
425
445
445
435
435
435
495
495
465
465
485
485
525
525
505
505
545
545
585
585
575
615
615
625
730
730
355
325
325
325
345
345
325
325
325
385
385
325
325
345
345
385
385
345
345
385
385
425
425
385
425
425
435
540
540
219
(kg)
16
20
20
23
30
31
21
22
25
36
36
25
26
32
33
38
40
36
37
38
40
51
57
45
50
66
73
96
106
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 220
LPC-LPC4, LPCD-LPCD4
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA IN-LINE litinová
¤ada LPCD4 40-50-65-80-100
4 PÓLY
TABULKA ROZMùRÒ
Rozmûry [mm]
Typ ãerpadla
DTA/M DNA/M
LPCD4 40-100/0.25
LPCD4 40-125/0.25R
LPCD4 40-125/0.25
LPCD4 50-125/0.25
LPCD4 50-125/0.37
LPCD4 50-160/0.55
LPCD4 65-160/0.55
LPCD4 65-160/0.75
LPCD4 65-160/0.92
LPCD4 80-160/0.75
LPCD4 80-160/0.92
LPCD4 80-160/1.1
LPCD4 80-160/1.5
LPCD4 100-200/1.5
LPCD4 100-200/2.2
LPCD4 100-200/3.0
LPCD4 100-200/4.0
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2
G2
G2 1/2
G2 1/2
G2 1/2
G3
G3
G3
G3
G4
G4
G4
G4
40PN10
40PN10
40PN10
50PN10
50PN10
50PN10
65PN10
65PN10
65PN10
80PN10
80PN10
80PN10
80PN10
100PN10
100PN10
100PN10
100PN10
Hmotnost
n
f
P
K
D
H
H1
H2
H3
H4
M
R
F
A
B
C
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
88
88
88
102
102
102
122
122
122
138
138
138
138
158
158
158
158
110
110
110
125
125
125
145
145
145
160
160
160
160
180
180
180
180
150
150
150
165
165
165
185
185
185
200
200
200
200
220
220
220
220
340
340
340
365
365
410
450
450
450
510
510
510
510
630
630
630
630
130
130
130
145
145
170
180
180
180
205
205
205
205
240
240
240
240
210
210
210
220
220
240
270
270
270
305
305
305
305
390
390
390
390
197
197
197
210
210
235
268
268
268
270
270
270
270
345
345
345
345
200
200
200
217
217
245
275
275
275
280
280
280
280
325
325
325
325
100
100
100
105
105
120
140
140
140
135
135
135
135
165
165
165
165
100
100
100
110
110
110
130
130
130
150
150
150
150
180
180
180
180
20
20
20
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
26
26
26
26
397
397
397
427
427
480
543
543
543
550
550
550
550
670
670
670
670
425
425
425
435
435
435
475
475
475
485
485
535
535
535
605
605
615
325
325
325
325
325
325
345
345
345
335
335
385
385
355
425
425
435
220
(kg)
41
41
41
44
46
52
65
65
67
72
74
79
83
110
130
138
150
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 221
MR
TŘÍRYCHLOSTNÍ OBĚHOVÁ ČERPADLA
Obûhová ãerpadla fiady MR mají tfii stupnû regulace otáãek. To umoÏÀuje pfiizpÛsobení v˘konu ãerpadla optimálním provozním podmínkám. Jejich konstrukce zaji‰Èuje spolehliv˘ a tich˘ provoz s minimálními nároky na energetickou spotfiebu. Vhodné pro instalaci do stávajících soustav, pro rodinné
domy a malé otopné soustavy.
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
•
•
•
•
• Tfiírychlostní motor s pfiepínaãem otáãek
• Tfiída izolace H
• Jednofázové napûtí 230 V 50 Hz
Maximální
Maximální
Maximální
Maximální
125 °C
provozní tlak: 10 bar
teplota kapaliny: 110 °C
okolní teplota: 55 °C
povrchová teplota obûhového ãerpadla:
Dodává se v tûchto verzích:
- rozteã 130 mm - Rp 1" - 1 1/2” vnûj‰í závit (vã. 2ks tûsnûní)
- rozteã 180 mm - Rp 1" - 1 1/2” vnûj‰í závit (vã. 2ks tûsnûní)
- rozteã 120 mm - pfiírubová (vã. 2ks tûsnûní a ‰rouby)
MATERIÁL
•
•
•
•
Tûleso ãerpadla z litiny
Hfiídel z chromované oceli
ObûÏné kolo z technopolymeru
Oddûlovací vloÏka z nerezové oceli
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY
MR 43
(podle ISO 9906, pfiíloha A)
MR 53
MR 63
221
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 222
ETHERMA
ČTYŘRYCHLOSTNÍ OBĚHOVÁ ČERPADLA
âtyfirychlostní obûhová ãerpadla s motorem vestavûn˘m pfiímo v tûlese ãerpadla. âerpadla jsou
vybavena pfiepínaãem otáãek, kter˘ zaji‰Èuje vût‰í pfiizpÛsobivost poÏadavkÛm otopné soustavy.
Pomocí pfiepínaãe otáãek ãerpadla lze dosáhnout vhodného nastavení v˘konnostní kfiivky, která
zaji‰Èuje lep‰í provozní podmínky soustavy a splÀuje hydraulické poÏadavky otopného systému.
PouÏívají se v men‰ích objektech, kotelnách, prÛmyslov˘ch otopn˘ch soustavách a v systémech
centrálního zásobování tepla (CZT).
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 10 bar
• Maximální teplota kapaliny: 120 °C
• Tfiída izolace F, IP 42 (tfiírychlostní), IP 44 (ãtyfirychlostní)
• Jednofázové napûtí 230 V 50 Hz, tfiífázové napûtí 400 V
+6 % -10 %, 50 Hz
• Pfiíruby:
DN 40, 50, 65, PN 6/10 dvojitû vrtané (DIN 2533)
DN 80, 100, 125, PN 16 (DIN 2533)
MATERIÁL
•
•
•
•
Tûleso ãerpadla z litiny nebo bronzu pro TÚV
Obûhové kolo z technopolymeru, bronzu nebo litiny
Oddûlovací vloÏka a hfiídel z nerezové oceli
O-krouÏek: EPDM
222
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 223
ETHERMA
ČTYŘRYCHLOSTNÍ OBĚHOVÁ ČERPADLA
V¯KONNOSTNÍ GRAF
pfii 2800 min-1 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
812
02
5-9
5-2
(D)
2
010
8-
0-2
5-12
)
(D
)
(D
)
-2 (D
6-95
pfii 1400 min-1 (podle ISO 9906, pfiíloha A)
223
6-110-2 (D)
-2
95
8-
)
(D
)
(D
)
(D
-2
60
4-
(D
)
V¯KONNOSTNÍ GRAF
-2
88
5-
4-9
5-2
(D)
-2
75
4-
265
-2
/3
-6
52
)
(D
2-7
0-2
/370
-2
(D
)
-2
00
3-1
2/372-2
(D)
(D
)
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 224
ETHERMA E
ELEKTRONICKY REGULOVANÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA
Elektronicky regulovaná obûhová ãerpadla s motorem vestavûn˘m pfiímo v tûlese ãerpadla. âerpadla jsou vybavena zabudovanou elektronickou regulací otáãek, která zaji‰Èují vût‰í pfiizpÛsobivost poÏadavkÛm otopné soustavy. Pomocí ovládacího panelu ãerpadla lze dosáhnout plynulého nastavení
v˘konnostní kfiivky, která zaji‰Èující lep‰í provozní podmínky soustavy a splÀuje hydraulické poÏadavky
otopného systému. PouÏívají se v men‰ích objektech, kotelnách, prÛmyslov˘ch otopn˘ch soustavách
a v systémech centrálního zásobování tepla (CZT).
SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Maximální provozní tlak: 10 bar
• Maximální teplota kapaliny: 120 °C
• Tfiída izolace F, IP 44
• Jednofázové napûtí 230 V, tfiífázové napûtí 400 V
(±10 %) 50 Hz
Vestavûná elektronická ochrana pfietíÏení.
(dodává se provedení s jednou nebou dvûma ãerpacími jednotkami)
MATERIÁL
•
•
•
•
Tûleso ãerpadla z litiny nebo bronzu pro TÚV
Obûhové kolo z technopolymeru, bronzu nebo litiny
Oddûlovací vloÏka a hfiídel z nerezové oceli
O-krouÏek: EPDM
224
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 225
BEST BOX-MINIRIGHT
AUTOMATICKÉ PŘEČERPÁVACÍ STANICE
SPRCHA
BEST BOX D
(verze pro sprchy)
Zvlá‰È vhodné pro sprchy a koupelny. Nepotfiebují instalaci
pod úrovní terénu, protoÏe mají vstup nádrÏe umístûn˘
90 mm ode dna a jsou vybavena zpûtn˘m ventilem.
BEST BOX L
(verze pro umyvadla)
Pfieãerpávání vody z domácností, men‰ích objektÛ, koupelen a sprch (dfiez, myãka nádobí, praãka).
•
•
•
•
•
•
GARÁÎ
Pfiipraveno pro ãerpadlo typu Best One
Voln˘ prÛchod: 10 mm
PrÛmûr v˘stupu: 1 1/4”
Kapacita nádrÏe: 30 l
Hmotnost s ãerpadlem: 9 kg
Hmotnost bez ãerpadla: 7 kg
BEST BOX G
(verze pro garáÏe)
Pfieãerpávání de‰Èové vody z mycích prostor, garáÏí, ramp
atd.
•
•
•
•
•
•
MINI RIGHT
m
m
730 mm
Pfieãerpávání odpadní vody ze sklepních prostor, mal˘ch
domácností atd. (od 4 do 6 osob), moÏnost pouÏití
pod zemí nebo na povrchu.
635 mm
43
0
Pfiipraveno pro ãerpadlo typu Best One Vox
Voln˘ prÛchod: 20 mm
PrÛmûr v˘stupu: 1 1/4”
Kapacita nádrÏe: 30 l
Hmotnost s ãerpadlem: 12 kg
Hmotnost bez ãerpadla: 10 kg
•
•
•
•
•
•
510 mm
225
Pfiipraveno pro ãerpadlo fiady Right
Voln˘ prÛchod: 35 mm
PrÛmûr v˘stupu: 50-63 mm
Kapacita nádrÏe: 100 l
Hmotnost s ãerpadlem: 26 kg
Hmotnost bez ãerpadla: 20,3 kg
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 226
SANIRELEV
AUTOMATICKÉ PŘEČERPÁVACÍ STANICE
Pfieãerpávání spla‰kov˘ch odpadních vod z domácností a
prÛmyslov˘ch objektÛ.
SANIRELEV 11
835 mm
•
•
•
•
•
Pfiipraveno pro ãerpadlo typu DW nebo DW VOX
Voln˘ prÛchod: 50 mm
PrÛmûr v˘stupu: DN50/DN63
Kapacita nádrÏe: 360 l
Hmotnost: 30 kg
SANIRELEV 11 SR 10T
Polyetylénová nádrÏ 360 l dodaná pro pouÏití s motorov˘m ãerpadlem fiady DW-VOX, v˘tlaãné potrubí 2”, bez spou‰tûcího
zafiízení
81
0m
m
SANIRELEV 11 SR 10 PT
Polyetylénová nádrÏ 360 l dodaná pro pouÏití s kalov˘m ãerpadlem fiady DW-VOX, v˘tlaãné potrubí 2”, vãetnû spou‰tûcího
zafiízení
mm
725
SANIRELEV 22
•
•
•
•
•
Pfiipraveno pro dvû ãerpadla typu DW nebo DW VOX
Voln˘ prÛchod: 50 mm
PrÛmûr v˘stupu: DN50/DN63
Kapacita nádrÏe: 540 l
Hmotnost: 44 kg
1035 mm
SANIRELEV 22 SR 20 PT
Polyetylénová nádrÏ 540 l dodaná pro pouÏití se dvûmi
kalov˘mi ãerpadly fiady DW a DW VOX, v˘tlaãné potrubí 2”,
vãetnû spou‰tûcího zafiízení (2ks)
81
0
m
m
mm
725
vãetnû vodících tyãí pro
spou‰tûcí zafiízení
SANIRELEV 11-22
bez vodících tyãí pro
spou‰tûcí zafiízení
SANIRELEV 11-22
DW VOX
DW
226
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 227
1GP
TLAKOVÉ STANICE PRO ZVYŠOVÁNÍ TLAKU S 1 ČERPADLEM (NEREZOVÁ OCEL)
Automatické tlakové stanice s jedním ãerpadlem a expanzní nádrÏí jsou vyuÏívány pro potfieby domácností, v men‰ích objektech a v‰ude tam, kde je potfieba zajistit poÏadovan˘ tlak na odbûrn˘ch místech.
Celonerezové provedení ãerpadel zaji‰Èuje vysokou odolnost a dlouhou Ïivotnost.
Lze také pouÏít v kombinaci s tlakov˘m spínaãem „presscontrol”.
1 GP S
1 GP P
âerpadla JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX a COMPACT
pro pouÏití v kombinaci s expanzní tlakovou nádobou - vertikální
provedení o objemu 24 litrÛ jako sestava (pûticestné armatury,
tlakomûru, tlakového spínaãe s elektrickou pfiípojkou, kabelu 1,5
m se zástrãkou)
1 GP S
1 GP H
âerpadla JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX pro pouÏití v kombinaci
s expanzní tlakovou nádobou - horizontální provedení o objemu od
24 litrÛ a více jako sestava (pûticestné armatury, s tlakomûrem,
tlakov˘m spínaãem se zapojením, kabelem 1,5 m se zástrãkou)
1 GP H
âerpadla JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX pro pouÏití v kombinaci s
expanzní tlakovou nádobou - horizontální provedení o objemu od
24 litrÛ a více jako sestava (pûticestné armatury, flexibilním
tlakomûrem, tlakov˘m spínaãem se zapojením, kabelem 1,5 m se
zástrãkou
1GP PRESSCOMFORT
âerpadla JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX a COMPACT pro pouÏití
v kombinaci s tlakov˘m spínaãem „presscontrol” vãetnû elektrického
propojení s ãerpadlem a 1,5m kabelem se zástrãkou
227
1 GP
PRESSCOMFORT
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 228
1 GP
TLAKOVÉ STANICE PRO ZVYŠOVÁNÍ TLAKU S 1 ČERPADLEM (LITINA)
Automatické tlakové stanice s jedním ãerpadlem a expanzní nádrÏí jsou vyuÏívány pro potfieby domácností, v men‰ích objektech a v‰ude tam, kde je potfieba zajistit poÏadovan˘ tlak na odbûrn˘ch místech.
Lze také pouÏít v kombinaci s tlakov˘m spínaãem „presscontrol”.
1 GP P
âerpadla AGE-AGF-AGA-CMA-CDA-PRA pro pouÏití v kombinaci s expanzní tlakovou nádobou - vertikální provedení o objemu 24 litrÛ jako sestava (pûticestné armatury, tlakomûr, tlakov˘
spínaã s elektrickou pfiípojkou, kabel 1,5 m se zástrãkou)
1 GP S
âerpadla JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX pro pouÏití v kombinaci
s expanzní tlakovou nádobou - vertikální provedení o objemu
24 litrÛ jako sestava (pûticestné armatury, tlakomûr, tlakov˘ spínaã se zapojením, kabel 1,5 m se zástrãkou)
1 GP H
âerpadla JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX a COMPACT pro pouÏití
v kombinaci s expanzní tlakovou nádobou - horizontální provedení o objemu od 24 litrÛ a více jako sestava (tfiícestné armatury,
flexibilní tlakomûr, tlakov˘ spínaã se zapojením, kabel 1,5 m se
zástrãkou
1GP PRESSCOMFORT
âerpadla JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX a COMPACT pro pouÏití
v kombinaci s tlakov˘m spínaãem „presscontrol” vãetnû elektrického propojení s ãerpadlem a 1,5m kabelem se zástrãkou.
228
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 229
GP
TLAKOVÉ STANICE PRO ZVYŠOVÁNÍ TLAKU
Tlakové stanice pro zvy‰ování tlaku GP jsou automatické systémy se 2 nebo více paralelnû fiazen˘mi
ãerpadly navrÏené a zkonstruované tak, aby splÀovaly nejbûÏnûj‰í poÏadavky na udrÏování konstantního tlaku vody v obytn˘ch, komerãních, prÛmyslov˘ch a zemûdûlsk˘ch zafiízeních. Tlakové stanice
GP se dodávají pfiipravené pro pfiipojení k expanzním tlakov˘m nádobám. âerpadla náleÏející k jednotlivému systému se spou‰tûjí aktivací vhodnû nastaven˘ch tlakov˘ch spínaãÛ pomocí ovládacího
panelu.
V systémech fiízen˘ch pomocí ovládacího panelu vybaveného inventorem kromû tlakov˘ch
spínaãÛ se jedno z ãerpadel spou‰tí nastavením tlakového snímaãe.
Systémy GP vyuÏívají následující fiady ãerpadel:
1) Odstfiedivé modely s axiálním vstupem s
malou a stfiední kapacitou
• vícestupÀové se závitov˘mi díly fiady Compact
• s jedním/dvûma obûÏn˘mi koly se v‰emi hydraulick˘mi
díly z nerezu, fiada CDX-2CDX
• s jedním/dvûma obûÏn˘mi koly s tradiãními hydraulick˘mi díly, fiada CMA-CMB-CDA
2) Vertikální vícestupÀová odstfiedivá ãerpadla
• fiada Multigo s axiálním vstupem s plá‰tûm chlazen˘m
vodou
• se standardním motorem a spojkou, v‰echny
hydraulické díly z nerezu
• se standardním motorem a spojkou, nerezové
hydraulické díly, kromû dolního tûlesa a tûsnicí desky
z litiny
3) Horizontální odstfiedivé modely s axiálním vstupem
standardizované podle EN 733 (dfiíve DIN 24255)
• se v‰emi hydraulick˘mi díly z nerezu, fiada 3M
• s tradiãními hydraulick˘mi díly, fiada MD/MMD
Jsou dvû standardní verze:
• Systémy 2GP se dvûma identick˘mi jednofázov˘mi
nebo tfiífázov˘mi ãerpadly;
• Systémy 3GP s tfiemi identick˘mi tfiífázov˘mi ãerpadly.
Pro fiadu GP EVM lze na poÏádání dodat systémy aÏ se
ãtyfimi ãerpadly.
229
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 230
GPE
TLAKOVÉ STANICE ŘÍZENÉ MĚNIČEM KMITOČNU HERTZ ONE
Tlakové stanice GPE jsou vybaveny novou fiídicí skfiíÀkou Hertz One umoÏÀující
fiídit provoz ãerpadel mûniãem kmitoãtu (inventorem).
Pfii poklesu tlaku v potrubí, ãerpadlo fiízené mûniãem kmitoãtu pfiizpÛsobí svÛj v˘kon zmûnou rychlosti
otáãek tak, aby byl zachován poÏadovan˘ konstatní tlak systému a tím znaãnû ‰etfií provozní náklady
na energii.
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Stanice pro zvy‰ování tlaku GPE Ebara lze ve
standardních verzích pouÏít v soukromém, komerãním,
prÛmyslovém a zemûdûlském sektoru, a to: pro posilování
nebo ãerpání vody v chladicích, topn˘ch, zavlaÏovacích a
ãisticích systémech. Kapalinou mÛÏe b˘t: ãistá voda, pitná
voda, de‰Èová voda, studniãní voda a voda, která
neobsahuje nerozpu‰tûné pevné ãástice nebo vlákna a je
bez agresivních chemick˘ch látek. Stanice musí b˘t
instalovány v objektu tak, aby byly chránûny pfied
povûtrnostními vlivy a mrazem.
Teplota dopravované vody je v rozsahu 0 aÏ 50 °C (podle
typu nainstalovan˘ch ãerpadel).
Okolní provozní teplota v rozsahu 0 aÏ 40 °C v nadmofiské
v˘‰ce max. 1000 m n.m.
Relativní vlhkost max. 50 % pfii +40 °C.
Poznámka: V praxi platí, Ïe sací schopnosti ãerpadla (pro
pfiípad, kdy je poloha ãerpadla ve vztahu k hladinû ãerpané
kapaliny negativní) se sniÏují se zvy‰ující se nadmofiskou
v˘‰kou a teplotou. Tyto skuteãnosti zaloÏené na negativní
sací v˘‰ce ãerpadla, musí b˘t zohlednûny pfii dimenzování
systému, aby nedo‰lo k problémÛm jako je kavitace nebo
nedostateãná úãinnost: Teoretická sací v˘‰ka ãerpadla
musí b˘t vût‰í neÏ skuteãná sací v˘‰ka systému. O
aplikacích s jin˘mi technick˘mi specifikacemi, pfii jiném
pouÏití a jin˘ch klimatick˘ch podmínkách (druh
dopravované kapaliny, mofiské prostfiedí, agresivní
prÛmyslové prostfiedí) kontaktujte na‰e technické oddûlení.
230
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 231
CABINET BOOSTER
INOVAČNÍ JEDNOFÁZOVÁ SOUPRAVA PRO ZVYŠOVÁNÍ TLAKU (ŘÍZENÁ MĚNIČEM)
CABINET BOOSTER je inovaãní tlaková stanice pro udrÏování konstatního tlaku v soukromém a
prÛmyslovém sektoru, je vybavena ãerpadly EBARA (fiada Multigo) a cel˘m potrubím z nerezové oceli.
ZpÛsobuje zásadní pfievrat v pouÏití souprav pro zesilování tlaku a v fie‰eních systémÛ a znamená
centralizovan˘ a kompaktnûj‰í systém ve srovnání s bûÏn˘mi systémy pro zvy‰ování tlaku. Systém je
vhodn˘ pro dodávku vody v domácnostech, ãerpání vody nebo zvy‰ování tlaku, pro malé závlahové
a prÛmyslové napájecí systémy, zejména pro pouÏití ve stavebnictví.
CABINET BOOSTER je vhodn˘ pro montáÏ na zeì, skrytou montáÏ v prostoru stûny nebo pro montáÏ na podlahu.
Jednotka pro zvy‰ování tlaku má dvû ãerpadla v paralelním
uspofiádání (EBARA verze MULTIGO), z nichÏ první je
napájeno pfies mûniã kmitoãtu (mûniã HERTZ ONE) a
druhé bûÏí na plné otáãky motoru. Tato dvû ãerpadla,
hydraulické komponenty (armatury, tlakomûr, uzavírací
ventil, zpûtná klapka, expanzní nádoba), kotvící systém a
ovládací panel jsou v plechové skfiíni.
• PouÏití: vnitfiní prostory, soukromé a prÛmyslové objekty
• Okolní teplota: 0-40 °C
• Relativní vlhkost: 50 % pfii max. 40 °C (90 % pfii +20 °C)
• Teplota dodávané vody: 0-35 °C podle EN 60335-2-1-41
pro domácí pouÏití, 0-40 °C pro jiné pouÏití.
• Instalace: montáÏ na zeì, skrytá montáÏ v prostoru
stûny nebo montáÏ na podlahu.
• Ukotvení: základov˘mi ‰rouby pfies opûrné patky (na
poÏádání antivibraãní tlumiãe), podlahové kotvení
v betonu
• Hydraulické pfiípojky: 11/2” trubka nebo armatury, pro
sání i v˘tlak
• Referenãní norma: Smûrnice 98/37/EHS o strojích
231
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 232
CABINET BOOSTER
INOVAČNÍ JEDNOFÁZOVÁ SOUPRAVA PRO ZVYŠOVÁNÍ TLAKU (ŘÍZENÁ MĚNIČEM)
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY: ¤ADA 40
(1 a 2 ãerpadla)
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY: ¤ADA 80
(1 a 2 ãerpadla)
VERZE PRO MONTÁÎ DO STùNY
UKOTVENÍ K PODLAZE/STùNù
232
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 233
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
HERTZ ONE
Nová fiídicí jednotka HERTZ ONE je automatické zafiízení
pro fiízení jednofázov˘ch nebo tfiífázov˘ch odstfiediv˘ch
elektrick˘ch ãerpadel vybaven˘ch indukãním motorem.
Napájení fiídicí skfiíÀky je pouze jednofázové.
SlouÏí ke zmûnû otáãek odstfiediv˘ch ãerpadel
prostfiednictvím mûniãe frekvence (elektronick˘ mûniã
kmitoãtu).
PrÛtok a dopravní v˘‰ka ãerpadla se mûní podle otáãek,
ãímÏ je zaji‰tûna nejlep‰í úãinnost pro ‰irokou ‰kálu
provozních podmínek.
¤ada SP
Nové v˘robky SP jsou fiídicí jednotky pro ãerpadla s nov˘m
ovladaãem systému.
¤ídicí deska ovladaãe systému se dodává s nov˘m
softwarem, kter˘ se vyznaãuje následujícími funkcemi:
• Ochrana proti bûhu nasucho bez potfieby speciálních
snímaãÛ. PouÏívá signály systému a parametr y
softwaru.
• ¤ízení podle konstantních prÛtokÛ
• Kontrola provozu a hlá‰ení poruch v reálném ãase
• UÏivatelsky nastaviteln˘ indikátor údrÏby ãerpadla
• Dálkové fiízení provozu a hlá‰ení poruch
• UÏivatelské nastavitelné pofiadí provozu ãerpadel
Kromû toho Ebara nabízí velk˘ sortiment fiídicích skfiínûk:
• ¤ada EPBH
• ¤ada Q
• ¤ada 1 EP SD
• ¤ada 1 EP T AR MF
• ¤ada 2 EP M UA E
• ¤ada 2 EP T UA
• ¤ada 2 EP SD UA
• ¤ada 2 EP M AR MF
• ¤ada 2 EP T AR MF
• ¤ada 2 EP SD AR MF
• ¤ada 3 EP T UA
233
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 234
TABULKA ZTRÁT PŘI ZATÍŽENÍ
Ztráta dopravní v˘‰ky Pc (m) vodního sloupce na 100m pro litinové trubky
Rychlost media v potrubí (m/s)
PrÛtok
Vnitfiní prÛmûr (mm)
m3/h
Doporuãen˘ prÛmûr v˘tlaku
Doporuãen˘ prÛmûr sání
234
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 235
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 236
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 237
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 238
Poznámka
238
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 239
Poznámka
239
Cat Gen CZ 151-240:EBARA PUMPS
18-02-2009
15:28
Pagina 240
Hlavní spoleãnosti skupiny EBARA v Evropû
EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.
Via Pacinotti, 32
36040 BRENDOLA (VICENZA), Itálie
Tel.: +39 0444 706811 - Fax: +39 0444 706950
Závody: Cles, Brendola
[email protected]
www.ebaraeurope.com
EBARA PUMPS UK LIMITED
Unit 7 - Zodiac Business Park
High Road - Cowley
Uxbridge
Middlesex UB8 2GU, Velká Británie
Tel.: +44 1895 439027
Fax: +44 1895 439028
EBARA ESPANA BOMBAS S.A.
C/Cormoranes 6Y8 - Poligono La Estacion
28320 PINTO (Madrid), ·panûlsko
Tel.: +34 916.953.630
Fax: +34 916.910.818
EBARA FRANCE
Maille Nord 2
6/10 Avenue Montaigne
93160 NOISY LE GRAND, Francie
Tel.: +33 155851616
Fax: +33 155851639
EBARA PUMPEN
Philipp-Reis - Str. 15
63128 DIETZENBACH, Nûmecko
Tel.: +49 6074/82790
Fax: +49 6074/827942
EBARA POMPY POLSKA SP. Z O.O.
ul. Minska 63
03-828 Warszawa, Polsko
tel.: +48 22 3308118
Fax: +48 22 3308119
Italské poboãky
EBARA BARI
Via Po, 3
70026 MODUGNO (BA)
Tel. 080/5320531 - Fax: 080/5320478
EBARA CAGLIARI
Via del Fangario, 29 - 09122 CAGLIARI
Tel. 070/274281 - Fax: 070/253643
EBARA FIRENZE
Via del Pesco, 15 Loc. La Querce
59100 PRATO
Tel. 0574/514175 - Fax: 0574/700126
EBARA MILANO
Via Magenta, 77 - 20017 RHO (MI)
Tel. 02/93507358/59 - Fax: 02/93507361
EBARA PALERMO
Via Don L. Sturzo, 181/183
Zona Industriale - 90044 CARINI (PA)
Tel. 091/8680840 - Fax: 091/8669790
EBARA PESCARA
Via Aterno, 31 - Z. Ind.le e Com.le
66020 SAMBUCETO - S. GIOVANNI TEATINO (CH)
Tel. 085/4465145 - Fax: 085/4465171
EBARA ROMA
Via degli Agrostemmi snc - Loc. Santa Palomba
00134 Roma
Tel. 06/713050220 - 06/713050235 - Fax: 06/713050247
Agentury
PADOVA
NEGRISOLO GIANNI
Tel. 049 9900296 - Fax 049 9903539
GENOVA
VOLPARA FABRIZIO
Tel. 010 7727084 - Fax 010 7729018
Brendola (VI) - Itálie
Sacramento
San Francisco
Erie (E&M)
New York (MCA)
Rochester
Santa Clara (ETI)
Greensburg (EEC)
Lond˘n
Amsterdam
PafiíÏ Frankfurt
Vicenza
Ying Kou
Peking
Qingdao Soul Tokio
Madrid
Houston (EIC)
Pune (KEPL)
Bangkok
Tapei (kailay)
Manila (EBI, BEREC)
Kuala Lumpur
Singapur (EEC)
Bauru (EIMCO)
DÏakarta (PTEI)
Sao Paulo (EDB)
Cles (TN) - Itálie
Hlavní spoleãnosti skupiny EBARA
ve svûtû
Ebara Corporation - Japonsko
(45 spoleãností)
Ebara Pumps Europe SpA - Itálie
Ebara America Corporation (EAC) - USA
Ebara International Corporation - USA
Burton Mechanical Contractors, Inc. - USA
Ebara Technologies Inc. - USA
Ebara Environmental Corporation - USA
E & M Energy, Inc. - USA
Matsuzaka Company (America), Inc. - USA
Ebara Indústrias Mecánicas e Comércio Ltda. - Brazílie
Ebara Engineering Singapore Pte. Ltd. - Singapur
Ebara Kailay Environmental Eng. Co. Ltd. - Tchaj-wan
Ebara Densan Taiwan Manufacturing Co., Ltd. - Tchaj-wan
Ebara Benguet Inc. - Filipíny
Ebara (Thailand) Limited. - Thajsko
Ying Kou Ebara Co, Ltd. - âína
Ebara Qingdao Co, Ltd. - âína
Ebara Precision Machinery Korea Incorporated - Korea
Ebara Engineering (Malaysia) Sdn. Bhd. - Malajsie
P.T. Ebara Indonesia - Indonésie
Kirloskar Ebara Pumps Ltd. - Indie
Hyosung-Ebara Company Ltd. - Korea
Ebara Iran - Írán
Ebara Middle East - Spojené arabské emiráty
Haneda (Japonsko)
Fujisawa (Japonsko)
Dal‰í poboãky:
Bangkok, Peking, DÏakarta, Manila, Soul, Taipei,
Foster City, U.S.A., Skotsko - Velká Británie
Spoleãnost EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. si vyhrazuje právo
provádût zmûny bez pfiedchozího oznámení. V‰echny specifikace
mohou b˘t pfiedmûtem zmûny.
Sodegaura (Japonsko)

Podobné dokumenty

Ceník - Pumpa

Ceník - Pumpa OBSAH DRUH 3(L)M(4) 3(L)P(F)(4) 3(L)S(F)(4) MULTIGO IDROGO DW (VOX) DWO DWC LPS JE JEX JES JESX OPTIMA BEST ONE 4BHS BEST 2 - 3 - 4 - 5 4BHS EVM HVM EVM CD CDX 2CDX RIGHT AG SWA PRA CM CDA MD/MMD (...

Více

Untitled

Untitled DWO - Odstředivá čerpadla s otevřeným oběžným kolem vyrobená z nerezové oceli AISI 304 jsou vhodná pro čerpání kapaliny, která obsahuje části potravin z myček na čištění zeleniny, masa a ryb, průmy...

Více

Půjčovna SITECH katalog 2013/2014.

Půjčovna SITECH katalog 2013/2014. • z katalogu • zavolejte nám přímo do nejbližší půjčovny a my vám s výběrem profesionálně poradíme 2. Vyberte si doplňkové služby podle potřeby • příprava stavby a podkladů pro práci s 3D digitální...

Více

CMA-BCD-CMR

CMA-BCD-CMR CMA 0.50 M CMA 0.50 T CMA 0.75 M CMA 0.75 T CMA 0.80 M CMA 0.80 T CMA 1.00 M CMA 1.00 T CMA 1.50 M CMA 1.50 T CMA 2.00 M CMA 2.00 T CMA 3.00 T CMB 0.75 M CMA 0.75 T CMB 1.00 M CMB 1.00 T CMB 1.50 M...

Více

katalog LOC

katalog LOC Uvedená data jsou platná pfii 50 Hz *Elektromotory jsou navrÏeny pro max. pracovní tlak 6 bar pfii viskozitû oleje 125 cSt a frekvenci 50 Hz, respektive 4 bar pfii 125 cSt a 60 Hz. Pokud poÏadujete vy...

Více

MOTO PNEU

MOTO PNEU dále pod znaãkou Mitas vyrábí a distribuuje ‰irok˘ sortiment industriálních a motocyklov˘ch pneumatik. CGS TYRES se sv˘mi v˘robními závody v âeské republice a v Srbsku a celosvûtovou obchodní sítí ...

Více