Pavouk 17

Komentáře

Transkript

Pavouk 17
Arachnofauna České republiky
PAVOUK
Zpravodaj Arachnologické sekce České společnosti entomologické
Číslo 17
listopad 2002
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778): Koda, 6. 5. 1959, 1 %, leg. et coll. J. Buchar,
det. M. Řezáč; NPR Velká Pleš, 15. 5. 2002, 1 %, NPR Koda, 29. 4. 1999, 1 %, obojí leg.
P. Karlík, det. M. Řezáč.
Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966: Srbsko, Srbská jeskyně, kamenitá suť pod
komínem, 21. 10. 2001S15. 6. 2002, 1 % 1 &; Bubovice, jeskyně Arnoldka, kamenitá suť,
28. 9. 2001S30. 3. 2002, 1 % 2 &, obojí leg. O. Jäger & M. Řezáč, det. M. Řezáč.
Tapinesthis inermis (Simon, 1882): Praha-Smíchov, 9. 4. 1964, 1 &, leg. E. Žďárková, det.
M. Řezáč.
Pardosa agricola (Thorell, 1856): CHKO Beskydy, Morávka-Vyšní Lhoty, 25. 6. 2002,
2 % 2 &, leg. Z. Majkus, det. J. Buchar.
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875: CHKO Beskydy, Morávka-Vyšní Lhoty, 25. 6. 2002,
7 &, 24. 7. 2002, 1 &, leg. Z. Majkus.
Philodromus buddenbrocki Braun, 1965: Lednice, 25. 6. 1959, 1 %, leg. E. a J. Žďárkovi,
det. M. Řezáč.
Philodromus histrio (Latreille, 1819): CHKO Kokořínsko, PR Vlhošť, 26. 4. 2002, leg.
P. Kment, det. M. Řezáč.
Bibliografie
BUCHAR J. & KUBCOVÁ L. 2002: Pavoučí tvář Prahy. The spidery face of Prague. Živa 50:
217S218 (in Czech, English summary).
BUCHAR J. & THALER K. 2002: Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere
Pardosa-Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae). Linzer
biol. Beitr. 34: 445S465.
CHVÁTALOVÁ I. & BUCHAR J. 2002: Distribution and habitat of Talavera aperta, T. milleri
and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 66:
3S11.
DOBRORUKA L. J. 2001: Notes on the occurrence of the jumping spiders (Araneae:
Salticidae) in the Podyjí National Park. Klapalekiana 37: 37S39.
KŮRKA A. & RŮŽIČKA V. 2002: Sedmdesát let Jana Buchara [Seventy years of Jan
Buchar]. Živa 50: XXXVII (in Czech).
PEKÁR S. 2002: Revision of the genus Zodarion (Araneae: Zodariidae) in the Czech and
Slovak Republics. Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 51S66.
PEKÁR S. & KRÁL J. 2002: Mimicry complex in two central European zodariid spiders
(Araneae: Zodariidae): how Zodarion deceives ants. Biological Journal of the Linnean
Society 75: 517S532.
ŘEZÁČ M. & BRYJA V. 2002: Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 (Araneae,
Dysderidae), an interesting new species for the arachnofauna of the Czech Republic.
Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 87: 75S81.
2
RŮŽIČKA V. 2002: Spiders on sandstone rocks in České Švýcarsko National Park. In
KOPŘIVOVÁ L. (ed.), Abstract book of Int. Conf. Sandstone landscapes: Diversity,
Ecology and Conservation. Institute of Botany and Institute of Geology, Praha, p. 28.
ŠUMPICH J., KŮRKA A., TAJOVSKÝ K., DVOŘÁK M., HLAVÁČ V., TOMAN A., BEZDĚČKA P.,
PIŽL V., DUCHÁČ V., DVOŘÁK I., ČECH L. & DUDYCHA M. 1999: Výsledky zoologických
průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). Results of
a zoological research in the nature reserve Velký Špičák (distr. Jihlava). Vlastivědný
sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních 14: 155S175 (in Czech, English summary).
Britský atlas pavouků
HARVEY P. R., NELLIST D. R. & TELFER M. G. 2002: Provisional Atlas of British Spiders
(Arachnida, Araneae). 214 pp (Vol. 1), 192 pp. (Vol. 2).
Stejně jako náš katalog, vyšel v dubnu 2002 britský atlas. Cena včetně poštovného
a balného činí 20 liber. Objednávku a způsob platby přes e-mail: [email protected]
21. Evropské arachnologické kolokvium
Opravy
V check-listu našich pavouků, pokud jej máte ve formě souboru, si opravte na
„Philodromus albidus Kulczyński, 1911“, ve staré verzi je uvedeno „Kluczyński“.
V pořadí již 21. Evropské arachnologické kolokvium se bude konat ve dnech 4S9. srpna
2003 v Petrohradě. Bude věnováno památce Prof. V. P. Tyščenka (1937S1989). Kolokvium se bude konat krátce po oslavách tří set let města, a tak by nás měl Petrohrad uvítat
v plné své kráse. Účastnický poplatek pro účastníky z východoevropských zemí je 150
Euro. Svůj zájem o účast a o zaslání druhého oznámení v lednu 2003 vyjádřete na adrese:
Prof. Dr. Vladilen E. Kipyatkov, Department of Entomology, Faculty of Biology and Soil
Sciences, St. Petersburg State University, 7/9 Universitetskaya nab., St. Petersburg,
199034, RUSSIA; [email protected], [email protected]
Výzvy
16. mezinárodní arachnologický kongres
Vážení kolegové.
Prosím vás o zapůjčení vašeho materiálu stepníků (zvláště samci chycení v jarních
měsících mohou náležet druhu v naší republice nově objevenému E. sandaliatus) a vašeho
materiálu šestioček. K chybám mohlo dojít hlavně při určování samiček, např. Dysdera
hungarica, kterou máme za vzácný druh vyskytující se pouze na Moravě, byla nalezena
i v Pražských sadech, v úvahu přicházejí i druhy Dysdera crocata či Harpactea saeva. Rád
redeterminuji veškerý váš materiál, zvláště významný by mohl být materiál z území
Moravy. Materiál slibuji zpracovat a vrátit do jednoho měsíce.
Milan Řezáč
V pořadí již 16. Světový arachnologický kongres se bude konat v Belgii, na univerzitě
v Gentu, ve dnech 12.S17. července 2004.
V databází Records si opravte několik čísel čtverců:
6622 (čtyři nálezy slíďáků)
má být 6662
7476 (Diaea dorsata)
má být 6476
Lokalita Ostrava-Hrušov: tři záznamy mají číslo čtverce 7165, má být 6175
Prosím vás o poskytnutí jakéhokoliv materiálu, který by dokladoval vazbu parazita či
parazitoida na hostetele S pavouka.
Honza Erhart
Prosím vás o poskytnutí veškerého materiálu druhů rodu Porrhomma pro větší studii,
kterou chci zpracovat tuto zimu. V materiálu běžných druhů se skrývají i druhy, které jsme
před lety z našeho území neznali a neuměli je determinovat.
Vlastík Růžička
3
Bližší informace na následujících adresách:
O http://gent.belgium.be (město Gent)
O http://www.rug.ac.be (universita v Gentu)
O http://160.111.87.78/ISA/default.html (Mezinárodní arachnologická organizace)
Pavouk. Zpravodaj Arachnologické sekce České společnosti entomologické. Číslo 17.
Vydává: Arachnologická sekce České společnosti entomologické.
Odpovědný redaktor: RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Adresa redakce: Entomologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.
Zpracováno editorem WordPerfect, vytištěno písmem Times New Roman.
Titulní strana: Araneus diadematus. Michael Roberts.
Vychází nepravidelně. Toto číslo vychází v listopadu 2002.
4

Podobné dokumenty

Pavouk 20 - Česká arachnologická společnost

Pavouk 20 - Česká arachnologická společnost anatomické struktury prosomatu mláděte Atypus affinis. ! V. Růžička: Pavouci a ochrana přírody. ! J. Král a kol.: Biologie a karyotypy štírenek. Jeskynní fauna Slovenského krasu (film). ! L. Kubcov...

Více

Léćba vnéjších genitálních a perianálních bradavic (condylomata

Léćba vnéjších genitálních a perianálních bradavic (condylomata A: samotné ablační techniky (chirurgická, elektrokauterizace, kryoterapie nebo laser) B: samotná Aldara™ (3x týdně do úplného vymizení lézí, max. 16 týdnů) C: ablace, následně po úplné eliminaci lé...

Více

Pavouk 18

Pavouk 18 pavoučích orgánů v okolí epigastrické rýhy. M Z. Majkus: Bioindikace změn v krajině ovlivněné antropickou činností. M M. Řezáč: Rostlinná společenstva S klíč k pochopení rozšíření našich sklípkánků...

Více

Jeskynní pavouci - webstránke FPV UMB

Jeskynní pavouci - webstránke FPV UMB jako nový druh pro faunu Slovenska (Franc a Hanzelová 1995). Domnívám se, že jde o skrytě žijící druh se silnou preferencí subteránních biotopů, skalních kaveren, puklin a pseudokrasových jeskyní; ...

Více

sborník ke stažení zde - Setkání jeskyňářů v Českém krasu

sborník ke stažení zde - Setkání jeskyňářů v Českém krasu obtížnou záležitostí), přičemž následný kanibalismus nebo pozření mrtvého jedince hyenou či medvědem tím není vyloučeno [2]. Lvi také mohli aktivně použít jeskyně vhodné velikosti jako úkryt před n...

Více

Text práce ve formátu PDF

Text práce ve formátu PDF slíďákovitých (Lycosidae). Patří tam mezi středně velké druhy. Celková velikost samců činí 5 mm, u samic 7 mm (HEIMER & NENTWIG 1991). Druh má transpalearktické rozšíření (MARUSIK 1993). Zvláště po...

Více

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu věnovat v Akademickém bulletinu od zářijového čísla. ruhé pololetí tohoto roku se též ponese ve znamení volby čelného představitele Akademie věd – s kandidáty na nového předsedu vás seznámíme v říj...

Více