Berle předloketní francouzská duralová dětská FDD 91 1. Použití

Komentáře

Transkript

Berle předloketní francouzská duralová dětská FDD 91 1. Použití
s.r.o., Papírenská 114/5, PRAHA 6
Berle předloketní
dětská
francouzská
duralová
FDD 91
Číslo výrobku: 793 141 147 000
PN
0444/E/91
1. Použití výrobku
Berle se používá při chůzi pro odlehčení dolní končetiny nebo při
amputaci jedné dolní končetiny tak, že částečná váha těla spočívá
na ruce držící rukojeť a opírající se o opěru předloktí.
Berle je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze (t.j.
svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi) pro převážné
zatížení vzpěrem. Berle není konstruována pro vyšší zatížení
ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.
Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !
2. Popis výrobku
Berle předloketní francouzská duralová dětská
části:
a) monoblok (loketní opěrka s držadlem)
b) nosník
c) nástavec
d) třmen kolíkem
e) pouzdro
f) násadec
g) vymezovací vložka
FDD 91 má tyto
Monoblok má ve spodní části vsazen nosník. Do dolního konce
nosníku je pevně nasunuto pouzdro a suvně uložen nástavec (je
možno použít i čtyřstopý nástavec, který se dodává jako
příslušenství - není součástí berle FDD 91) s vložkou vymezující vůli
mezi nosníkem a nástavcem. Nástavec umožňuje krokové nastavení
délky berle po 25 mm s možností nastavení 11 délek berle. Poloha
nástavce je zajištěna třmenem s kolíkem. Nástavec je ukončen
protiskluzovým pryžovým násadcem.
3. Nastavení délky berle
a) vyjme se třmen s kolíkem (d).
b) vysune se nástavec (c) na potřebnou výšku.
c) zpřesní se poloha otvorů v nosníku a nástavci a zasune třmen s kolíkem (d).
4. Hmotnost
Hmotnost berle FDD 91
cca 440 g.
5. Rozměry
Délka berle min. (mm)
770
Délka berle max. (mm)
Vzdálenost držadla od loket. opěrky (mm)
Vzdálenost držadla od země min. (mm)
Vzdálenost držadla od země max. (mm)
1020
192
585
835
6. Údržba
K čištění berle lze použít běžné saponátové přípravky a pak berli otřít do sucha.
Nesmí být použito organických rozpouštědel.
7. Ekologická informace
Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.
Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do
sběru druhotných surovin.
Z Á R U Č N Í
L I S T
VÝROBCE:
ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6
VÝROBEK:
Berle předloketní francouzská duralová dětská
TYP:
FDD 91
ČÍSLO VÝROBKU: 793 141 147 000
ČÍSLO PN:
0444/E/91
Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .
Záruka se nevztahuje na opotřebení berle způsobené jejím obvyklým užíváním podle § 619, odst.2,
zákona č.136/2002 Sb .
Reklamace se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného
výrobku.
ZNAČKA KONTROLY:
TK
Datum prodeje:
Razítko prodejny:

Podobné dokumenty

Návod

Návod Poškozený nebo opotřebovaný násadec tahem za mírného pootáčení sejměte z nosníku berle nebo hole. Zkontrolujte stav konce nosníku a v případě, že již došlo k jeho poškození (např.při proražení nása...

Více

Drevo - SCIA CZ

Drevo - SCIA CZ Označením požadovaného průřezu a klepnutím na [OK] se průřez nastaví jako aktivní. Makro je nutné pro posudky považovat pouze za sled prutů, ve kterém je každý prut posuzován zvlášť podle svých nas...

Více

3. - SPŠ

3. - SPŠ Uvedené vztahy pro kvadratický moment průřezu platí pro jakoukoli osu ležící v rovině průřezu. Součet součinů nekonečně malých plošek a druhých mocnin jejich vzdálenosti od této osy se vztahuje na ...

Více

Stoupačkový regulační ventil 4217 -GM/GR

Stoupačkový regulační ventil 4217 -GM/GR měřícího přistroje. Pomoci měřiče tlakové diference lze nastavení provést pouze pomoci nastavovacích diagramů HERZ. Při použití měřícího počítače je třeba dodržet návod k obsluze přistroje. Tovární...

Více

Vrtání a vyvrtávání

Vrtání a vyvrtávání Jako dokončovací nástroje pro přesnost otvoru s tolerancí H11 a H12 se používají výhrubníky (s kuželovou stopkou, nástrčné), což jsou troj až čtyřbřité nástroje, zpravidla se zuby ve šroubovici. Ča...

Více

Desetileté zkušenosti s plastickou korekcí rozštěpu

Desetileté zkušenosti s plastickou korekcí rozštěpu • Rozštěpové vady jsou jedny z nejčastějších vrozených vad (1: 550). • Incidence klesá (zdokonalení prenatální dg. a nižší porodnost ?) • Nejvyšší prevalence – asiati, nejnižší – afričtí černoši •...

Více

strömax-gm/gr

strömax-gm/gr Napojovací souprava HERZ

Více

ZÁPIS Zápis z Valné hromady SVPZP

ZÁPIS Zápis z Valné hromady SVPZP přeregistraci firmy Loana, a. s. Pan Šimík krátce vysvětlil důvod změny jména i struktury firmy a valná hromada poté jednomyslně novou firmu Loana Rožnov, a.s. přijala za svého člena.

Více