icm tábor - info víkendovka - ICM

Komentáře

Transkript

icm tábor - info víkendovka - ICM
ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE
TÁBORSKÁ VÍKENDOVKA
Informační nabídka vzdělávacích, kulturně společenských
a sportovních akcí okresu Tábor na období 4. - 6. března 2016
Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: 381 252 416, www.icmtabor.cz.
3. března 2016, 17. ročník
ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
Pátek 4. března 2016
Sobota 5. března 2016
SEZIMOVO ÚSTÍ
17.30 hod. Kino Spektrum - ZKÁZA KRÁSOU.
Dokumentární ČR, 2015, 90 min, přístupný, vstupné
80 Kč. www.sezimovo-usti.cz.
20.00 hod. Kino Spektrum - R E V E N A N T
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ. Dobrodružné drama USA,
2015, 156 min, od 15 let, titulky, vstupné 100 Kč.
www.sezimovo-usti.cz.
21.00 hod. Apollo - centrum zábavy - disco - V.I.P.
NOC, JEAN LUC. www.apollo-centrum.cz.
MLADÁ VOŽICE
16.30 a 19.30 hod. Kino - ZKÁZA KRÁSOU. Doku
ment, ČR, 90 min, vstupné 50 Kč. www.vozice.cz.
SOBĚSLAV
09. - 18.00 hod. Kulturní dům - KREATIV SOBĚ
SLAV - Jaro&Velikonoce. Veletrh kreativního tvoření. www.kreativsobeslav.cz.
17.00 hod.'Kino - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA. Animovaná komedie USA, 86
min., dabing, přístupný, vstupné 100 Kč. www.kinosobeslav.cz.
20.00 hod.'Kino - DÁNSKÁ DÍVKA. Drama V.
Británie, Belgie, USA, Dánsko, Německo, 2015,
120 min., od 12 let, titulky, vstupné 120 Kč. www.kinosobeslav.cz.
21.00 hod. Paluba - disco - SEMTEX PÁRTY.
www.facebook.com/palubasobeslav.
TÁBOR
06. - 16.30 hod, 19. - 22.00 hod. Plavecký stadion
- PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST. www.tzmt.cz.
17.30 hod. Kino Svět - ZOOTROPOLIS: MĚSTO
ZVÍŘAT 3D. USA 2016, 109 min., přístupný, dabing, vstupné 160 Kč. www.kinosvettabor.cz.
19.00 hod. ZŠ B.Bolzana - EXPEDIČNÍ KAMERA
- promítání filmů Karun, 82 vrcholů, Sníh na Nilu,
Travailen. www.hedvabnastezka.cz.
20.00 hod. Kino Svět - POLEDNICE. ČR 2016, 90
min., od 12 let, vstupné 140 Kč. www.kinosvettabor.cz.
21.00 hod Recykle music bar - koncert - LED
ZEPPELIN SOUTHER REVIVAL. Vstupné 99 Kč.
www.recyklebar.cz.
21.00 hod. Kotnov music club - disco BALOONS HELIUM PÁRTY. www.facebook.com/KOTNOV.
21.00 hod. Music club Orion - koncert - GRUNGE
HOTEL. http://bandzone.cz/grungehotel.
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
16. - 17.30 hod. Kulturní dům - DĚTSKÁ BURZA.
http://semaforacek.webnode.cz.
17.00 hod. Kulturní dům - přednáška - O BYLIN KÁCH A MASTIČKÁCH. Karel Štenbauer, bývalý
spolupracovník bylinkáře Pavla Váni. www.kdveseli.cz.
ZÁLŠÍ
20.00 hod. místní pohostinství - OBNOVENÉ
TRADIČNÍ BABSKÉ HODY. K tanci a poslechu
hraje kapela Blaťácká pětka, doprovodný program s
překvapením... www.zalsi.eu.
Sobota 5. března 2016
BECHYNĚ
15.00 hod. Kulturní dům - DĚTSKĚ MAŠKARNÍ
ODPOLEDNE. Zábavné odpoledne plné her s Diva
dlem U PLOTNY. Vstupné 40 Kč. www.kulturnidum.cz.
18.00 hod. Kostel Nanebevzetí Panny Marie MORAVSKÉ PAŠIJE - Teatr Víti Marčíka. Vstupné
100 Kč. www.kulturnidum.cz.
20.00 hod. Kino - AVE CAESAR. Komedie USA,
106 min, titulky, od 12 let, 110 Kč, www.kino.bechynsko.cz.
DRAŽICE
15.00 hod. Kulturní dům - DRAŽICKÝ KOŠT
PÁLENEK. www.obecdrazice.cz.
MALŠICE
16.00 hod. Kulturní dům - O SEXU PŘEVÁŽNÉ
NEVÁŽNĚ - MUDr. Radim uzel a Pepa Štros. .
Vstupné 100/150 Kč. www.malsice.eu.
Sobota 5. března 2016
TÁBOR
17.30 hod. Kino Svět - AVE CAESAR!. USA 2016,
106 min.,od 12 let, titulky, vstupné 110 Kč. www.kinosvettabor.cz.
PLANÁ NAD LUŽNICÍ
18.30 hod. Střelnice - PUNKOVÝ PLES POPÁ
19.00 hod. Restaurace MAXIM - HASIČSKÁ TÉ. Hrají N.V.Ú., Peshata, Němá Výčitka. www.taZÁBAVA JSDH PLANÁ. K tanci a poslechu hrají borcz.eu.
Klávesy Band, vstupné 120,- Kč. www.plananl.cz.
20.00 hod. Kino Svět - POLEDNICE. ČR 2016, 90
min., od 12 let, vstupné 140 Kč. www.kinosvettaRATIBOŘSKÉ HORY
19.00 hod. Obecní sál - HASIČSKÝ PLES. Hraje bor.cz.
kapela Mix. www.ratiborskehory.cz.
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
14. - 16.00 hod. Zimní stadion - VEŘEJNÉ
SEZIMOVO ÚSTÍ
07.30 hod. odjezd Spektrum, 07.45 hod. odjezd BRUSLENÍ. www.lokoveseli.cz.
ČD Tábor - zájezd - PRAŽSKÁ DIVADLA. Ná 20.00 hod. Kulturní dům - ATMO MUSIC +
vštěva s komentovanou prohlídkou Stavovského a SEBASTIAN. Liberecký hudební projekt, vstupné
Národního divadla. Cena zájezdu děti, senioři - 670 200 Kč. www.kd-veseli.cz.
Kč, ostatní 870 Kč. www.sezimovo-usti.cz.
VLASTIBOŘ
15.00 hod. Kino Spektrum - ZOOTROPOLIS: 21.00 hod. Kulturní dům - TANEČNÍ ZÁBAVA SE
MĚSTO ZVÍŘAT. Animovaný dobrodružný USA, SKUPINOU PARKÁN. www.obecvlastibor.cz.
2016, 109 min, přístupný, dabing, vstupné 130 Kč.
ŽELEČ
www.sezimovo-usti.cz.
17.30 hod. Kino Spektrum - AVE, CAESAR. 14.00 hod. Kulturní dům - DĚTSKÝ KARNEVAL.
Komedie USA, 2016, 106 min, od 12 let, titulky, www.obeczelec.cz.
18.00 hod. Obrazárna Špejchar - vernisáž výstavstupné 110 Kč. www.sezimovo-usti.cz.
20.00 hod. Kino Spektrum - R E V E N A N T vy - Václav MEZERA, Jiří ŠČERBAKOV - obraZMRTVÝCHVSTÁNÍ. Dobrodružné drama USA, zy, grafiky, pastely, akvarely, kresby. www.obecze2015, 156 min, od 15 let, titulky, vstupné 100 Kč. lec.cz.
www.sezimovo-usti.cz.
Neděle 6. března 2016
21.00 hod. Apollo - centrum zábavy - disco MLADÁ VOŽICE
SELFIE BATTLE. www.apollo-centrum.cz.
16.30 a 19.30 hod. Kino - NIKDY NENÍ POZDĚ.
Hudební drama USA, 101 min., titulky, vstupné 50
SOBĚSLAV
09. - 12.00 hod. Městská knihovna - SOBOTNÍ Kč. www.vozice.cz.
PROVOZ. www.knihovnasobeslav.cz.
SEZIMOVO ÚSTÍ
09. - 18.00 hod. Kulturní dům - KREATIV SOBĚ 15.00 hod. Kino Spektrum - ZOOTROPOLIS:
SLAV - Jaro&Velikonoce. Veletrh kreativního tvo- MĚSTO ZVÍŘAT. Animovaný USA,109 min, příření. Vstupné dospělí 40, senioři 10 Kč. www.krea- stupný,dabing,vstupné 130 Kč. www.sezimovotivsobeslav.cz.
usti.cz.
17.00 hod.'Kino - ROBINSON CRUSOE: NA 17.30 hod. Kino Spektrum - POLEDNICE. Horor
OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK. Animovaný USA, 90 min., ČR, 2016, 90 min, od 12 let, vstupné 140 Kč. www.přístupný, dabing, vstupné 110 Kč. www.kinosobe- sezimovo-usti.cz.
slav.cz.
20.00 hod. Kino Spektrum - AVE, CAESAR.
20.00 hod.'Kino - DECIBELY LÁSKY. Romantický Komedie USA, 2016, 106 min, od 12 let, titulky,
hudební ČR, 85 min., přístupný, vstupné 120 Kč. vstupné 110 Kč. www.sezimovo-usti.cz.
www.kinosobeslav.cz.
21.00 hod. Paluba - disco - AMUNDSEN NIGHT.
SOBĚSLAV
www.facebook.com/palubasobeslav.
07. - 11.00 hod. Chovatelský areál - BURZA A
CHOVATELSKÉ TRHY. www.zocschsobeslaSTÁDLEC
v.webnode.cz
14.00 hod. Stádlecká hospoda U Kyriánů 17.00 hod. Kulturní dům - MUSLIMOVÉ V ČEDĚTSKÝ KARNEVAL. www.stadlec.eu.
CHÁCH. Setkání a debata s E. Omičem. www.kdm20.00 hod. sál restaurace U Nás Slavňovice s.cz.
TRADIČNÍ SOUSEDSKÉ POSEZENÍ. Kapela
17.00 hod. Kino - ŘACHANDA. ČR 2016, přístupVanderband. www.stadlec.eu.
ný, 93 min., vstupné 120 Kč. www.kinosobeslav.cz.
TÁBOR
TÁBOR
06. - 09.00 hod, 12. - 22.00 hod. Plavecký stadion 07.45 hod. odjezd busem - pěší turistika - PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST. www.tzmt.cz.
Nadějkov-Šichova Vesec-Zrůbek-Přeštěnice08.15 hod. odjezd vlakem ČD - pěší turistika - Držkrajov-Milevsko. 18 km. www.kct-tabor.cz.
Dobronice u Chýnova-Dobronice-Smyslov- Záry 10. - 19.00 hod. Plavecký stadion - PLAVÁNÍ
bničná Lhota-S.Ústí II. 13 km. www.kct-tabor.cz.
PRO VEŘEJNOST. www.tzmt.cz.
09.00 hod. Dům dětí a mládeže - tvořivá dílna - 10.- 11.30 hod. Zimní stadion - VEŘEJNÉ BRU
JARNÍ DEKORACE. www.ddmtabor.cz.
SLENÍ. www.tzmt.cz.
09.00 hod. Herna Zimní stadion - TURNAJ VE 10. - 14.00 hod. Muzeum čokolády a marcipánu STOLNÍM TENISE. Otevřený turnaj jednotlivců, CUKRÁŘSKÁ ŠKOLIČKA PRO DĚTI. www.mupro dívky a chlapce. www.ddmtabor.cz.
zeumcokoladyamarcipanu.cz.
09.00 hod. Sál Studia Grand - DOPOLEDNE SE 14.30 hod. Společenské centrum Univerzita ZDRAVÝM POHYBEM - Slow-flow powerjóga, KARNEVAL S KAMARADY. Dětský karneval, záPilates Clinic Magic Circle. http://power-pilates.eu.
bavný program. Vstupné 40 Kč. www.taborcz.eu.
10.- 11.30 hod., 19 - 20.30 hod. Zimní stadion - 15.00 hod. Kino Svět - ZOOTROPOLIS: MĚSTO
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. www.tzmt.cz.
ZVÍŘAT 2D. USA 2016, 109 min., přístupný, dabin13.00 hod. Husitské muzeum - MUZEJNÍ g, vstupné 130 Kč. www.kinosvettabor.cz.
KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA. Nutné objednat 17.30 hod. Kino Svět - POLEDNICE. ČR, 90 min.,
na 381 254 286 nebo na [email protected] od 12 let, vstupné 140 Kč. www.kinosvettabor.cz.
zeum.cz. www.husitskemuzeum.cz.
20.00 hod. Kino Svět - AVE CAESAR!. USA 2016,
15.00 hod. Kino Svět - ZOOTROPOLIS: MĚSTO 106 min.,od 12 let, titulky, vstupné 110 Kč. www.kiZVÍŘAT 3D. USA 2016, 109 min., přístupný, dabin- nosvettabor.cz.
g, vstupné 160 Kč. www.kinosvettabor.cz.
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
15.30 hod. Kotnov music club - BEER PONG
15.00 hod. Kulturní dům - kino - PÍRKOVO DOBCZECH LEAGUE TOURNAMENT 2016. www.faRODRUŽSTVÍ. Animovaný USA/Fr., 90 min.,
cebook.com/KOTNOV
vstupné 50 Kč. www.kd-veseli.cz.
Zpracovalo Centrum mládeže Táborsko, projektové pracoviště Informační centrum pro mládež, Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz

Podobné dokumenty

Seznam akcí ZDE

Seznam akcí ZDE 17.00 hod. The Tap Tap - koncert 06. - 16.30 hod., 19. - 22.00 hod. Plavecký stadion 19.30 hod. Marek Ztracený - koncert - PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST. www.tzmt.cz. 21.30 hod. Noční průvod městem 10. - 1...

Více

Seznam akcí ZDE

Seznam akcí ZDE 110 Kč. www.kinosvettabor.cz. 20.00 hod. Kino Svět - SOUSEDI 2. USA 2016, 104 min., od 15 let, titulky, vstupné 120 Kčwww.ki. nosvettabor.cz. VESELÍ NAD LUŽNICÍ 15.00 hod. Kulturní dům - promítání ...

Více

táborská víkendovka

táborská víkendovka TÁBORSKÁ VÍKENDOVKA Informační nabídka kulturně společenských a sportovních akcí táborského regionu - 15.ročník www.icmtabor.cz

Více

NOVE icm tábor - info víkendo

NOVE icm tábor - info víkendo ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

ANNO Jihočeského kraje_ info víkendovka – 4.týden 201

ANNO Jihočeského kraje_ info víkendovka – 4.týden 201 ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

icm tábor - info víkendovka

icm tábor - info víkendovka ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

icm tábor - info víkendovka -

icm tábor - info víkendovka - ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Vyhlášení sportovců roku 2011

Vyhlášení sportovců roku 2011 vyjít zimě vstříc již začátkem listopadu. Měsíc leden přinesl stupňující se vysoké mrazy bez výrazných přívalů sněhu, které dokáží prověřit naši připravenost. Dlouhodobější předpověď počasí deklaru...

Více