Nová generace digitálního tisku

Komentáře

Transkript

Nová generace digitálního tisku
Nová generace digitálního tisku
Pro™ C651EX/C751EX/C751 - moderní technologie pro nejvyšší produktivitu
Digitální tisk toho umí čím dál víc
Modelová řada Ricoh Pro™C651/751 posouvá digitální tisk na vyšší
úroveň. Je navržena s využitím bohatých zkušeností společnosti Ricoh
v oblasti výzkumu a vývoje. Beze zbytku splňuje všechny standardy
kvality, spolehlivosti, úspornosti a požadované výkonnosti. S řadou
inovativních technologií, nabízí to nejlepší, co lze v tomto segmentu
trhu využít.
Protože požadavky trhu na barevný zakázkový tisk neustále
rostou, rostou i požadavky na technologické inovace a cenovou
konkurenceschopnost.
Modelová řada Ricoh Pro™ C651/751 nabízí vynikající kvalitu obrazu,
velmi širokou paletu funkcí i vysokou spolehlivost v porovnání se
zařízeními své třídy. Proces tisku se od začátku až do konce vyznačuje
standardně vysokou produktivitou, efektivitou a spolehlivostí.
• MIMOŘÁDNĚ VYSOKÁ KVALITA
OBRAZU
Velmi přesná laserová technologie
s plošným vyzařováním v rozlišení
4800 dpi VCSEL. Polymerní tonery
typu PxP™ a bezolejová zažehlovací
technologie umožňují dosáhnout
jemné kvality obrazu blížící se
ofsetu.
• ŠIROKÁ PALETA POUŽITELNÝCH
MÉDIÍ
Výkonná zažehlovací jednotka
bez problémů zvládne papíry až
do gramáže 300 g/m2.
• TRVALÁ PROVOZUSCHOPNOST
Kapalinový chladící systém
umožňuje souvislý dlouhodobý
tisk. A navíc inovované uživatelsky
měnitelné díly, tonery, odpadní
nádobu a média ve všech
zásobnících lze měnit za chodu.
Nové technologie pro váš užitek
NEJNOVĚJŠÍ LASEROVÁ TECHNOLOGIE VCSEL (Vertical Cavity
Surface-Emitting Laser) využívá plošně vyzařující lasery, což umožňuje
i při rozlišení 4800 dpi vytvářet mimořádně kvalitní obrazy. Při porovnání
s osmipaprskovou technologií s rozlišením 1200 dpi odpovídá technologie
VCSEL čtyřiceti synchroně emitovaným laserovým paprskům.
VYSOKOU PŘESNOST REGISTRACE DUPLEXU, nezbytnou při tisku vizitek,
dopisnic, brožur apod., je možné docílit pomocí kombinace mechanické
registrace a technologie VCSEL. Potlačí se tak chyby způsobené nepatrně
šikmým posunem papíru nebo jeho prohnutím. Výsledkem je přesné
umístení tiskových obrazů na obou stranách listu.
NOVÝ OPC S VYŠŠÍ STABILIZACÍ
PRO BARVY A INTELIGENTNÍ
JEDNOTKA ŘÍZENÍ OPC.
Společnost Ricoh byla lídrem při
zavádění fotoválců z organických
materiálů (OPC), což postupně vedlo
v rámci reprografického průmyslu
ke zvýšení jejich citlivosti a zároveň
i spolehlivosti. Nová vylepšená
povrchová vrstva OPC zvyšuje
schopnost a spolehlivost barevného
podání i při dlouhotrvajících tiskových
úlohách. Inteligentní jednotka řízení
OPC trvale vyhodnocuje rotaci válce
a ihned koriguje odchylky tak, aby
nedošlo k nesprávnému posunutí
barevných složek obrazu.
PxP toner (barvivo společně
s polyesterovou pryskyřicí)
a bezolejová fixační technologie
přispívají k dokonalé fixaci
na prakticky všechna
tisková média.
POLYMERNÍ TONER PxP™ znamená vyšší dostupný standard kvality
tiskových obrazů, který zejména v segmentech trhu „na zakázku“ konkuruje
i ofsetovému tisku. Rozšiřuje se tak počet různých typů tiskovin, které
lze technologií s tonerem PxP™ vytisknout. Tento toner se skládá z velmi
jemných částic a má niší teplotu zažehlování, takže výsledná vrstva
na povrchu papíru je hladší a rovnoměrnější.
TECHNOLOGIE AKTIVNÍHO ŘÍZENÍ SYTOSTI TONERU sleduje přesné
množství toneru, které bylo použito, a doplňuje další toner do vývojové
jednotky přesně podle potřeby a v čase tak, aby barevné podání bylo
jednotné po celé ploše papíru od první do poslední strany.
Zrozen pro digitální produkční trh
Modely řady Pro™ C651/751 jsou
prvními mezi digitálními tiskárnami,
které používají kapalinový chladící
systém. Ten umožňuje přesně řídit
teplotu vývojové jednotky, a tedy
udržovat stejnou, trvale vysokou
kvalitu nepřerušovaného tisku.
ŠIROKÁ PODPORA PAPÍRU
Celá cesta papíru a zažehlovací
jednotka jsou navrženy tak, aby plně
podporovaly papíry až do gramáže
300 g/m2. To výrazně zvyšuje
možnosti tisku na silnější média. Bez
problému lze tisknout na dopisnice,
vizitky, obálky, papír s texturou, štítky,
kartón a na mnoho dalších typů
papíru. Je možné tedy zákazníkům
nabídnout tisk nových typů
dokumentů, na které se doposud
musely používat jiné technologie.
KNIHOVNA MÉDIÍ (PAPÍRU)
Tato knihovna je nástrojem pro
vlastní přednastavení tisků a
používaných papírů. Každý uživatel
může snadno uložit potřebné
nastavení tiskové úlohy pomocí
intuitivního rozhraní na dotykovém
displeji zařízení. Rozsáhlá knihovna
obsahuje více než 100 profilů
otestovaných vývojáři společnosti
Ricoh. Dále je zde uživatelská
knihovna určená pro vlastní média,
která pojme až 1000 profilů tiskových
médií. To umožňuje použít téměř
neomezené množství kombinací při
nastavení tiskových úloh. Uživatelé
tedy mohou snadno nastavit
komplexní tiskové úlohy pomocí
přednastavených nebo uživatelských
typů tiskových médií. Tato nastavení
se rovněž synchronizují s knihovnou
tiskového serveru EFI Fiery™ E-41A
při aktualizaci dat. Nemůže tak téměř
dojít k žádnému neočekávánému
tiskovému výstupu odlišnému od
původního zadání.
SADY ÚDRŽBY VYMĚNITELNÉ
UŽIVATELEM (ORU)
Tyto sady umožňují vyměnit důležité
komponenty zařízení bez nutnosti
čekání na servisního technika.
Tím se eliminují na minimum
časové prostoje, velmi se zvyšuje
produktivitu práce a snižují náklady.
Rovněž výměna tonerů a doplňování
papíru nevyžadují přerušení tisku, je
možné je měnit za chodu.
KAPALINOVÝ CHLADÍCÍ SYSTÉM
VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK (LCT)
S velkokapacitním zásobníkem
(formáty max. SRA3/DLT) je celková
vstupní kapacita papíru 7000 listů.
Boční zásobník pojme papíry až do
formátu 330 x 630 mm. To je velmi
výhodné pro tisk větších formátů
s plným pokrytím (A3) s ořezovými
značkami a okraji.
KONTROLA STAVU
Pro zajištení plynulého přechodu
mezi navazujícími úlohami je
obsluha pomocí LED indikátorů
informována o tom, které zásobníky
papíru se právě používají. Do všech
ostatních zásobníků je tedy možné
za chodu doplňovat papír a připravit
se tak v předstihu na další úlohy. Stav
zařízení je zřetelně patrný i z větší
vzdálenosti, a to pomocí indikátoru,
který je umístěn na horní straně
zařízení za ovládacím panelem.
Špičkové zpracování dokumentů
Použití nejnovější technologie Adobe® PDF Print Engine (APPE) a externího tiskového serveru znamená maximální
flexibilitu při zpracování úloh včetně podpory všech typů dokončování.
RICOH Pro C651/751
Standardem tiskového vybavení je
EFI E-41A Fiery Server. Technologie
Adobe APPE a nejnovější Fiery
System 9 tvoří základ tiskové
konfigurace modelové řady
Pro™ C651/751 pro všechny typy
tiskových úloh. Intuitivní ovládání
nabízí uživatelům snadnou správu
tiskových úloh a správcům velmi
efektivní nástroj pro nastavení
tisku. Toto vybavení je ideální pro
pracoviště, kde je požadováno
nepřetržité zpracování mnoha úloh
za sebou.
ication
The results are documented in the certif
digital
The
1.
-08-0
2011
dated
report no. 25280
with EFI
printing system Ricoh Pro C651/751
ut test
Fiery System 9 fulfills all criteria. Outp
medium Oris Pearl Digital.
80
25206
Validation Printing System | 234
á
Pro studia a tiskárny je nepostradateln
b.
služe
ných
ytova
posk
jimi
ě
záruka o kvalit
které
Své klienty potřebují ujistit, že nátisky,
Tuto
jim předávají jsou ověřitelně správné.
Certifikace
záruku plně poskytuje institut Fogra.
ované
zaručuje dosažení barevné standardiz
nebo
ISO
ami
norm
s
ku
nátis
lního
shody digitá
2647-2
referenčními normami, například ISO1
(ISO Coated), nebo nově ISO 12647-8
Variabilní možnosti dokončování
Pro velmi výkonné a variabilní dokončování je k dispozici mnoho různých doplňků a příslušenství. Umožňují vytvářet
nikoliv jen „polotovary“, ale dokumenty již sešité, složené, děrované, ořezané, s krycími listy apod.
Jednotka pro vícenásobné skládání
nabízí velmi rychlou produkci
složených dokumentů vhodných
pro zasílání poštou. Mohou to
být například reklamní materiály
nebo zásilky hromadné fakturace.
Lze skládat až tři papíry najdenou,
kombinovat je s plnobarevným
potiskem obálek a tím celý proces
zpracování plně automatizovat.
K dispozici je finišer pro sedlové
sešívání, finišer pro standardní
sešívání, jednotka kroužkové vazby
umožňující vytvářet svázané
dokumenty, které se lze pohodlně
otevírat na libovolné straně, aniž
by se samovolně zavíraly. Vkládač
krycích listů se dvěma přihrádkami
umožňuje vkládat listy až do formátu
SRA3.
Dostupné příslušenství pro inline
dokončování výrazně šetří čas
a celkové náklady na vytvoření
hotových dokumentů.
Při použití stohovače s pojízdným
vozíkem se výstupní kapacita zvýší
na 8250 listů.
V náročných provozech je možné
použít speciální vyrovnávací
jednotku s ventilátory, která
zajišťuje spolehlivý průchod čerstvě
potištěných listů papíru tím, že
brání jejich slepení, a tedy eliminuje
zbytečné prostoje při tisku.
Brožurovač Plockmatic umí vytvářet
ve hřbetu sešité a přeložené brožury
s ořezem přední strany. Volitelná je
též děrovačka typu GBC umožňující
variabilní děrování při vysoké tiskové
zátěži.
Hlavní příslušenství
S kvalitou tisku téměř „ofsetovou“ přináší modelová řada Pro™ C651/751 nový standard produktivity a spolehlivosti. Velké
množství volitelného příslušenství, jednoduchá konfigurace a snadné ovládání řadí toto zařízení na špičku ve své třídě.
Pro™C651EX / C751EX / C751
Barevná kopírka / tiskárna se dvěma
standardními zásobníky a podavačem
originálů (kopírka má ve standardu
skenovaní funkce).
PRINT SERVER
EF1 Fiery™ E-41A print server je nutný
pro tisk. Pojízdný stolek je volitelný.
LCT
Volitelný velkokapacitní zásobník‚
(formát SRA3) se třemi zásobníky.
PROPOJOVACÍ JEDNOTKA (BUFFER)
Slouží mj. k ochlazování potisknutého papíru,
aby nedocházelo k vzájemnému slepení listů.
SKLÁDACÍ JEDNOTKA
Skládá papíry v rozsahu gramáží 63-105 g/m2.
Nabízí šest různých typů skladů.
VKLÁDAČ KRYCÍCH LISTŮ
Dva vkládací zásobníky
pro krycí listy do formátu SRA3.
KROUŽKOVÁ VAZBA
Děruje otvory pro kroužkovou vazbu
se hřbety pro 50 nebo 100 listů.
STOHOVAČ
Výstupní kapacita 5000 listů.
Standardně je dodáván s jedním
manipulačním vozíkem
(další lze doplnit volitelně).
FINIŠER
Standardní finišer s výstupní
kapacitou 3000 listů.
Přepínací děrovací jednotka
na 2/4 otvory je volitelná.
BROŽUROVAČ
Výstupní kapacita 2500 listů. Volitelně
lze doplnit děrovačku na 2/4 otvory
a řezačku předního okraje
brožur.
STREAMPUNCH ProEX
Děrovací jednotka typu GBC
pro různé typy děrování.
PLOCKMATIC
Brožurovač, řezačka,
hřbetovač a vkládač
Pro™C651EX/C751EX/C751
Technology:
4-drum electrostatic transfer
system with internal transfer belt
Fusing:
Oil less belt-fusing method
Toner Type:
PxP Polymerised chemical toner
Print Speed:
Pro™C651EX: Full Colour/Mono: 65ppm
Pro™C751EX/C751:
Full Colour/Mono: 75ppm
Resolution:
1,200 x 4,800 dpi
Warm-up time:
Less than 300 sec.
Dimensions (WxDxH) Pro™C651EX/C751EX/C751:
1,320 x 910 x 1,230mm
Weight:
Pro™C751: Less than 550kg
Pro™C651EX/C751EX:
Rychlost tisku
(černobíle i plnobarevně)
Less than 580kg
MEDIA HANDLING
OTHER OPTIONS
Paper Input Capacity: Standard: 2 x 1,000 sheets,
1 x 500 sheets
SRA3 Large Capacity tray (LCT):
2 x 1,000 sheets & 1 x 2,000 sheets
Multi Bypass Tray option:
500 sheets
Ricoh Professional Booklet maker with optional fore-edge
trimmer, Plockmatic Booklet maker with square fold option,
cover inserter and fore-edge trimmer, GBC StreamPunch™
PRO EX, VM card, 500-sheet Multi Bypass tray, Punch unit
(2/4 switchable hole punch, Scandinavian 4 hole punch),
DLT/A3 tray, Tab sheet unit, Two Tray Cover Interposer, 3,000sheet Standard Finisher, Saddle stitch unit, Ring Binder unit,
2 x 1,000-sheet & 1 x 2,000-sheet SRA3 Large Capacity trays,
Counter Interface unit Type A, Buffer Pass unit, EFI Server
FACI Furniture Bundle (for E-41A), EFI Server HDD Security
(for E-41A), Spectrophotometer ES-1000 UV Filter,
Spectrophotometer ES-1000 Non-UV Filter, Stacker with
single connection, Roll away cart for stacker, De-curler unit,
Multi Folding unit, Operator Replaceable units.
Max. Input Capacity: 7,000 sheets (including Multi
Bypass Tray)
Max. Output Capacity: 8,250 sheets (when stacker
and standard finisher connected)
Paper size:
Maximum: 330.2 x 487.7mm
Printable Area:
Maximum: 323 x 480mm
Tray 1/4:
52.3-300gsm
TISKOVÝ
SERVER
E-41A
Tray 2,3,5: 52.3-256gsm
WORKFLOW
PDL: SOLUTIONS Postscript 3, PCL 5c, PCL 6
Technologie: Fiery System 9 Release
2
• Pro™C651EX:
65 str./min.
®
™ Colordat:
™ Fiery
formáty
Suite,
PDF,EFITIFF,
JPEG
externí
Power Source:
220-240V, 16A, 50/60Hz
EFI™ DigitalPodporované
StoreFront®, EFI
Profiler
PRINT SERVER Konfigurace: ™ SeeQuence
• Pro™C751EX/C751:
75
str./min.
Package
Premium
Edition,
EFIFree
Power Consumption:
Printing: less than
4000W
VDP:
PPML,
Fiery
Form v.1 & 2.1
CPU: E-41A Intel Core 2 Duo E8400 3,0Graphic
GHz Arts
Compose, SeeQuence Impose, SeeQuence Suite,
Obrazová350,000
kvalitapages per month
®
Fonty:
+ 2MM
Paměť:Fiery
System 9 Release 2
2 GB
Duty Cycle:
Technology:
, EFI™ Fiery® Central, Ready4Print, ATI136
doc-QDirectSmile
• 1200 x 4800 dpi
Lune PlanetPress,
Objectif
Lune PrintShop
Síťové rozhraní:
Ethernet
1000/100/10base-Tx2
HDD: External
160manager,
GB Objectif
Configuration:
SCANNER FEATURE*
Mail, NowPrint
• 4 barevný CMYK proces
Porty: 8xUSB (2xpřed., 6xzad.), PS2 with USB
Jednotka
DVD-ROM:
CPU:
Intel
Core 2 Duo E8400 3.0GHzpodporována
Resolution: Formát médií
100/150/(200)/300/400/600
USB Mouse, USB Keyboard
OS: 2GB Windows XP Professional x64 Edition
Memory:
ENVIRONMENTAL
INFORMATION
(Default)velikost
dpi
• maximální
archu 330,2 x 487,7 mm HDD:
Síťové protokoly:
TCP/IP, (IPv4, Ipv6)
160GB
100-1,200 dpi (Twain: BW)
Pro™ C651EX/C751EX/C751 comply with
• minimální
velikost
archuColour)
100,0 x 139,7 mm DVD-ROM Drive: 100-1,200
dpi (Twain:
Apple Talk, Energy
SMB Star 1.1 standards.
Supported
Scan Speed:Formát potisku
BW: 75 ppm,
Operating System
Windows XP Professional
FC 75 ppm,
Scan Speedplocha 323 x 480 mm
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• maximální
potisknutelná
x64 Edition
(A4 LEF, 200 dpi)
Network Protocol: Profesionální
TCP/IP,brožurovač
(IPv4, Ipv6)Ricoh s ořezem předního okraje, hřbetovač brožur, řezačka, vkládač krycích
Gramáž médií
Max Scan Area:
297 x2432mm
listů,
děrovačka
GBC
StreamPunch™ PRO EX, jednotka pro VM karty, boční zásobník na 500 listů, přepíApple
Talk,
SMB
2
• 52,3 g/m až 300 g/m
natelnáPostscript
děrovačka3,na
2/45c,otvory,
PDL:
PCL
PCL 6velkokapacitní zásobník DLT/A3, jednotka pro rozdělovací listy, vkládač
• 14 lb Bond až 110 lb Cover
* Pro™C651EX/C751EX only
krycíchPDF,
listůTIFF,
se dvěma
kroužková
*
Supported Data Format:
JPEG zásobníky, finišer standardní na 3000 listů, finišer pro sedlové sešívání,
Média
vazba,
velkokapacitní
zásobník
2x1000
+
1x2000
listů
SRA3,
rozhraní
počítadla
typ A,
propojovací
VDP:
PPML, Fiery Free Form v.1 & 2.1
• hlazená, nehlazená či strukturovaná
jednotka
(buffer), EFI Server FACI Furniture Bundle (pro E-41A), EFI Server HDD* Security (pro E-41A), spekFont:
136 + 2MM
• tisk na kompletní sortiment jako běžný ofsetový stroj
trofotometr ES-1000 s UV filtrem, spektrofotometr ES-1000 bez UV filtru, stohovač, manipulační vozík
Network Interface:
Ethernet 1000/100/10base-Tx2
pro stohovač, vyrovnávací jednotka, skládací jednotka, servisní díly měnitelné uživatelem.
• možnost více typů médií na jednu zakázku
Service Interface:
USB x 8 (Front 2, Back 6)
Formát skenování
PS2 with USB, USB Mouse,
SYSTÉMY
PRÁCI S DOKUMENTY
• maximum 297 x 432 mm
USBPRO
Keyboard
EFI™ Digital StoreFront®, EFI™ Color Profiler Suite, EFI™ Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition, EFI™
Vstupní kapacita papíru
SeeQuence Compose, SeeQuence Impose, SeeQuence Suite, DirectSmile®, EFI™ Fiery® Central, Ready
• maximum 7 000 listů
4Print, ATI doc-Qmanager, Objectif Lune PlanetPress, Objectif Lune PrintShop Mail, NowPrint
• doplňování médií za chodu zařízení
Výstupní kapacita
EKO-CERTIFIKACE
• maximum 8 250 listů
Energy Star 1.1
Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. This
Rozměry/hmotnost zařízení
brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or
adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into another
• základní jednotka (bez přídavných modulů)
works without the prior permission of Ricoh Europe PLC.
• Pro™ C751 - 550 kg
• Pro™ C651/751EX - 580 kg
www.ricoh-europe.com
• rozměry 1320 x 910 x 1230 mm
IT Services
Paper Weight:
Office Solutions
Production Printing
Managed Document Services
Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001
Products and services offered by Heidelberger Druckmaschinen AG and its distribution partners as well as terms and conditions may differ from those set forth in this brochure.
Produkty a služby nabízené společností Heidelberger Druckmaschinen AG
a jejími distribučními partnery, jakož i smluvní podmínky se mohou lišit od těch,
které jsou uvedeny v tomto prospektu.
Všechny značky a názvy produktů
jsou obchodními značkami jejich
právoplatných vlastníků.
Firma RICOH potvrzuje, že tento
produkt splňuje stanovy Energy
Star pro hospodárnost s elektrickou
energií.
Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v ČR a SR
Tento produkt splňuje nařízení EU
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances, platné od července 2006).
Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího
upozornění. Barva skutečného
produktu se může lišit od vyobrazení
v prospektu.
www.ricoh.cz

Podobné dokumenty

Prospekt

Prospekt PCL5e: do 600 x 600 dpi PCL6/RPCS™: do 1.200 x 1.200 dpi

Více

Xerox® WorkCentre® 7525/7530/7535/7545/7556 - PS-Pro

Xerox® WorkCentre® 7525/7530/7535/7545/7556 - PS-Pro Lesklý papír Lesklý papír s vysokou gramáží Lesklý papír s velmi vysokou gramáží Štítky Fólie Uživatelská média

Více

Pro™ - Ricoh

Pro™ - Ricoh Central, Objectif Lune PlanetPress, Ricoh TotalFlow: PTI FusionPro ®, MarcomCentral ®, TotalFlow BatchBuilder, CGS ORIS Lynx & PressMatcher, Ricoh Process Director Express ®, Prep, Print Manager,

Více

Pro™

Pro™ vaše požadavky na objemový tisk Zcela nová technologie dráhy papíru zvýšila produktivitu zařízení a výrazně snížila riziko nesprávného podání nebo uvíznutí média. Co je ale zcela zásadní, zvýšila s...

Více

Zařízení které myslí na všechno a pracuje bezpečně

Zařízení které myslí na všechno a pracuje bezpečně přiřadit digitální podpis. Pro vyšší ochranu dat je možné využít vyšší úroveň šifrování (AES256bit, SHA2) a dále funkce pro automatický přepis a šifrování dat na pevném disku.

Více