EU OPVK III-2-1-3-9 Druhy pohybů

Komentáře

Transkript

EU OPVK III-2-1-3-9 Druhy pohybů
POHYBY TĚLES / DRUHY POHYBŮ
foto: zdroj www.google.cz
foto: zdroj www.google.cz
foto: zdroj www.google.cz
EU OPVK III/2/1/3/9
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
1
DRUHY POHYBŮ
trajektorie - čára, kterou při pohybu těleso opisuje
dráha
- délka křivky (trajektorie)
- fyzikální veličina
- značíme ji s
- jednotkou je m a km
EU OPVK III/2/1/3/9
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
2
DRUHY POHYBŮ
pohyb tělesa
složený
posuvný
podle
trajektorie
podle rychlosti
rovnoměrný
nerovnoměrný
zpomalený
otáčivý
přímočarý
křivočarý
zrychlený
EU OPVK III/2/1/3/9
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
3
DRUHY POHYBŮ
pohyb posuvný - všechny body tělesa se pohybují po stejné trajektorii a za stejný
čas urazí stejnou dráhu
(např. pohybující se autíčko na autodráze, …)
pohyb otáčivý – každý bod tělesa opisuje kružnici nebo její část
(např. roztočené kolo bicyklu, …)
pohyb rovnoměrný – těleso urazí za stejné, libovolně malé doby vždy stejné dráhy
(např. pohybující se dopravníkový pás, eskalátor, …)
pohyb nerovnoměrný – těleso urazí za stejné, libovolně malé doby různé dráhy
(např. automobil při rozjíždění nebo při brzdění, …)
pohyb přímočarý – těleso se pohybuje po přímce
(např. pohyb výtahu ve výtahové šachtě, …)
pohyb křivočarý – těleso se pohybuje po křivce
(např. hokejista na ledě, …)
EU OPVK III/2/1/3/9
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
4
Úkol č.1 :
Rozhodni, zda jde o pohyb posuvný,
posuvný otáčivý nebo složený :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
CD disk v přehrávači
kabina lanovky
počítačová myš
běžící zajíc
let skokana na lyžích
konev při zalévání
padající jablko ze stromu
kmen topolu ve větru
dirigent pohybující taktovkou
lopatky ventilátoru
kolo jedoucího vagonu
talíř v mikrovlnné troubě
pohyb tabule v učebně
Měsíc kolem Země
Země kolem Slunce
Země kolem své osy
EU OPVK III/2/1/3/9
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
5
Řešení:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
CD disk v přehrávači = pohyb otáčivý
kabina lanovky = pohyb posuvný
počítačová myš = pohyb posuvný
běžící zajíc = pohyb složený
let skokana na lyžích = pohyb posuvný
konev při zalévání = pohyb složený
padající jablko ze stromu = pohyb posuvný + přímočarý
kmen topolu ve větru = pohyb otáčivý
dirigent pohybující taktovkou = pohyb složený
lopatky ventilátoru = pohyb otáčivý
kolo jedoucího automobilu = pohyb složený
talíř v mikrovlnné troubě = pohyb otáčivý
pohyb tabule v učebně = pohyb posuvný
Měsíc kolem Země = pohyb otáčivý
Země kolem Slunce = pohyb posuvný + otáčivý
Země kolem své osy = pohyb otáčivý
EU OPVK III/2/1/3/9
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
6
Úkol č.2 :
Popiš tvar trajektorie a rozhodni, zda jde o pohyb přímočarý,
přímočarý nebo křivočarý:
křivočarý
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
včela na louce
běžec při závodě na 100 m
míč vržený svisle vzhůru
žena na pohyblivém schodišti
kriketový míček při hodu na cíl
kámen v pneumatice traktoru
žába
pohyb sportovce, který běží trať 400m na stadioně
pohyb tlačítka STOP v kleci výtahu
kobylka luční
šiška padající ze stromu
koncový bod ručičky hodin
pohyb vodních kapek při dešti v bezvětří
pohyb špičky propisky při domácím úkolu z fyziky
EU OPVK III/2/1/3/9
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
7
Řešení :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
včela na louce = trajektorie je křivka, pohyb je křivočarý
běžec při závodě na 100 m = trajektorie je úsečka, pohyb je přímočarý
míč vržený svisle vzhůru = trajektorie je úsečka, pohyb je přímočarý
žena na pohyblivém schodišti = trajektorie je úsečka, pohyb je přímočarý
kriketový míček při hodu na cíl = trajektorie je křivka, pohyb je křivočarý
kámen v pneumatice traktoru = trajektorie je kružnice, pohyb je křivočarý
žába = trajektorie je křivka, pohyb je křivočarý
pohyb sportovce, který běží trať 400m na stadióně, trajektorie je elipsa, pohyb
je křivočarý
pohyb tlačítka STOP v kleci výtahu = trajektorie je úsečka, pohyb je přímočarý
kobylka luční = trajektorie je křivka, pohyb je křivočarý
šiška padající ze stromu = trajektorie je úsečka, pohyb je přímočarý
koncový bod ručičky hodin = trajektorie je kružnice, pohyb je křivočarý
pohyb vodních kapek při dešti v bezvětří = trajektorie je úsečka, pohyb je
přímočarý
pohyb špičky propisky při domácím úkolu z fyziky = trajektorie je křivka, pohyb
je křivočarý
EU OPVK III/2/1/3/9
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
8
Název školy
Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
Autor/ka
Ing. Gabriela Geryková
Výukový materiál
zápis učiva + příklady
Název předmětu
Fyzika
Vzdělávací obor,
tematický okruh,
téma
Člověk a příroda
Pohyby těles
Druhy pohybů
Pro ročník
VM vytvořen
(měsíc/rok)
7.ročník
01/2012
Stručný popis:
Zápis učiva „Druhy pohybů“; žák má pochopit kritérium pro rozlišení pohybů na posuvné a otáčivé,
popř. pohyby složené, žák se má naučit podle tvaru trajektorie rozlišovat přímočarý a křivočarý
pohyb, žák má umět na základě uvedených kritérií zařadit pohyby do jednotlivých kategorií.
EU OPVK III/2/1/3/9
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
9
zdroje obrázků:
hlemýžď:
http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1040&bih=755&q=lezouc%C3%AD+hlem%C3%BD%C5%BE%C4%8F&oq=l
ezouc%C3%AD+hlem%C3%BD%C5%BE%C4%8F&gs_l=img.3...3222.14222.0.14856.15.5.0.10.10.0.201.562.3j1j1.5.0...0.0...1ac.1.3.img.JoAc4k6wLcA
#imgrc=-7r0jOs4hY9ggM%3A%3B6LLvjDvUBP85FM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fototapety.cz%252Fimages%252F1920hd%252Fzvirata%252Fhlemyzd-paskovka-kerova.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fototapety.cz%252Fimage1.php%253Fuid%253D32%2526iid%253D813%2526nv%253D1%2526sz%253D6%3B1920%3B1080
jedoucí vlak:
http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1040&bih=798&q=jedouc%C3%AD+vlak&oq=jedouc%C3%AD+vlak&gs_l=i
mg.3...1528.6931.0.7695.12.6.0.6.6.0.142.618.4j2.6.0...0.0...1ac.1.3.img.HDP86IwrGM#imgrc=zMfGiVg2R0EUOM%3A%3Bi_lIVwy1LXPjaM%3Bhttp%253A%252F%252Fec.europa.eu%252Fceskarepublika%252Fimages%252Fph
otobank%252Frailway.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fec.europa.eu%252Fceskarepublika%252Fpress%252Fpress_releases%252F08081845_cs.htm
%3B222%3B160
kometa:
http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1040&bih=755&q=let%C3%ADc%C3%AD+kometa&oq=let%C3%ADc%C3%
AD&gs_l=img.1.8.0l10.1305.2314.0.8969.6.4.0.2.2.0.237.485.3j0j1.4.0...0.0...1ac.1.3.img.Zcfdur33SqI#imgrc=g3C2NTTJ9Zz1EM%3A%3B7zIuIhj69KI
sSM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252FI1gHFmIWB5I%252FTsgZoK_sPPI%252FAAAAAAAAAa8%252FYpDgarmxiB0%252Fs1600%252Fk05Kometa%252BSWAN%252BOutburst.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fneureiterovaastronomie.blogspot.com%252F2011_11_20_archive.html%3B770%3B1344
letadlo:
http://obrazky.cz/detail?q=letadlo%20na%20obloze&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=6&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fq%3Dobloha%2
6step%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3D5yXwKWqLwv6Mg--D4bX0%26orientation%3D%26from%3D141&resID=x3Ma8IQWHoQUGesbbei36nLmf0isJCLhHxeYt_Vzm8&imgURL=http%3A//mm.denik.cz/39/90/letadlo_jevicko130620113_denik_clanek_solo.jpg&pageU
RL=http%3A//pribramsky.denik.cz/zpravy_region/leteckaakrobacie20110901.html&imgX=350&imgY=263&imgSize=8&thURL=http%3A//media2.picse
arch.com/is%3Fx3Ma8IQWHoQUGesbbei36nLmf0isJCLhHxeYt_Vzm8&thX=128&thY=96&qNoSite=letadlo%2Bna%2Bobloze&siteWWW=&sId=5yXwKWqLCLqngjBam_kh
EU OPVK III/2/1/3/9
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
10
ohňostroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Firework_in_Prague_1st_Februar_2008.jpg
lyžaři:
http://obrazky.cz/detail?q=ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%A1%20stopa%20v%20alp%C3%A1ch&offset=21&limit=20&bUrlPar=filter%3D1
&resNum=25&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fq%3Dly%25C5%25BEa%25C5%2599sk%25C3%25A1%2Bstopa%2Bv%2Balp%25C3%25A
1ch%26step%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3D5yXwKWqLODJegjJPMPk_%26orientation%3D&resID=R6JCJ36l
7L-vP_t8ph3zeXv6LKZ3ER5mo9VecHGWTkA&imgURL=http%3A//dovolena.zasluncem.cz/img/skupiny_op/1-lyzovanialpy.jpg&pageURL=http%3A//dovolena.zasluncem.cz/lyzovani-valpach/&imgX=280&imgY=210&imgSize=18&thURL=http%3A//media4.picsearch.com/is%3FR6JCJ36l7LvP_t8ph3zeXv6LKZ3ER5mo9VecHGWTkA&thX=128&thY=96&qNoSite=ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%A1%2Bstopa%2Bv%2Balp%C3%A1c
h&siteWWW=&sId=5yXwKWqLOB1rgje2Uyz9
EU OPVK III/2/1/3/9
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
11

Podobné dokumenty