Import dat do databáze

Komentáře

Transkript

Import dat do databáze
EU-OPVK-ICT-35
Úvod do problematiky IMPORT DAT DO DATABÁZE
Databázové tabulky lze naplňovat i již dříve pořízenými údaji. Můžeme tak snadno načíst do databáze
data pořízená v textovém editoru WORD nebo v tabulkovém procesoru EXCEL. Texty zpracované ve
WORDU musíme nejdříve převést do formátu TXT. Aplikace DATABÁZE ze systému OPENOFFICE dokáže
importovat data různých formátů, my se ale omezíme na údaje uložené ve formátu TXT a tabulek
z EXCELU.
Protože data uložená v databázi mají charakter tabulek, musíme u formátu TXT zajistit
sloupcové uspořádání všech údajů. Většinou budeme pracovat s mezerou nebo tabulátory. Mezera
postačí, pokud jednoznačně vymezuje sloupce. Například v následující ukázce s mezerou vystačíme.
Božena Němcová
Jaroslav Hašek
Karel Poláček
Seznam může vypadat i následovně.
Evžen Benda Tábor
Karel Novák Benátky nad Jizerou
Ivan Macek Praha Vršovice
Jan Zub Plzeň
Pokud použijeme jako oddělovač mezeru, vytvoří se v databázové tabulce (dle druhé řádky seznamu)
5 sloupců. V tomto případě je vhodnější použít tabulátory nebo můžeme nadbytečné mezery nahradit
nějakým jiným znakem (např. takto Praha?Vršovice), který pak v databázové tabulce zpětně
nahradíme mezerou.
V souborech typu TXT je třeba na první řádku napsat hlavičku, která bude převzata do názvů
sloupců databázové tabulky.
Pokud budeme importovat poštovní směrovací čísla z formátu TXT, bude tomuto údaji automaticky přiřazen
typ DLOUHÉ CELÉ ČÍSLO. Protože existují směrovací čísla, u kterých je na začátku 0, musíme typ změnit na TEXT, aby nula
ve směrovacím čísle zůstala. Tuto změnu jednoduše zařídíme tak, že druhé řádky zdrojového textu zapíšeme do sloupce
psč znak ? a do sloupce obec také otazník.
POZNÁMKA:
V databázích se rozlišují datové typy. Pracovat budeme především s datovým typem TEXT,
Při importu tabulek z EXCELU ještě s datovým typem LOGICKÁ HODNOTA. Jak budou
definovány datové typy jednotlivých údajů v databázové tabulce po importu, bude záležet na
zvoleném postupu. Budeme používat následující dvě metody:
ČÍSLO a DATUM.
1) připojení zdrojového souboru jako databáze
2) přenesení dat prostřednictvím funkce KOPÍROVAT a VLOŽIT
Ad. 1)
První postup lze použít u souborů typu TXT i tabulek EXCELU. Pokud zdrojový soubor obsahuje data,
u nichž je dodržena patřičná syntaxe, je příslušným údajům přiřazen i odpovídající datový typ.
Ad. 2)
Druhý postup je vhodný pro import menších tabulek a v případě, kdy tabulka obsahuje logické
hodnoty. Procedura importu ovšem nastavuje automaticky u všech údajů datový typ TEXT. Správný
datový typ je nutné manuálně nastavit v konečné fázi importu.
1
© Z/S 2013
EU-OPVK-ICT-35
Nástroje pro import dat
 Připojení zdrojového souboru jako databáze-tabulka v EXCELU
V okně PRŮVODCE DATABÁZÍ zvolíme možnost PŘIPOJIT SE K DATABÁZI, ze seznamu vybereme
volbu SEŠIT a klikneme na DALŠÍ.
Potom prostřednictvím tlačítka
DOKONČIT.
PROCHÁZET
vybereme příslušný soubor a klikneme na tlačítko
V takto vytvořené databázi můžeme v importované tabulce vyhledávat údaje běžným způsobem, ale
nelze tabulku měnit. Pokud chceme mít možnost měnit strukturu tabulky nebo měnit data v tabulce,
musíme tabulku přenést do klasické databáze. To velice snadno provedeme tak, že založíme novou
2
© Z/S 2013
EU-OPVK-ICT-35
databázi, a potom do ní jednoduše přeneseme tabulku z naší pomocné databáze prostřednictvím
funkce KOPÍROVAT a VLOŽIT.
 Připojení zdrojového souboru jako databáze-soubor typu TXT
V tomto případě je nutné nejdříve vytvořit pomocnou složku, do které soubor typu TXT uložíme. Ve
složce může být takových souborů i více, protože se jako databáze berou všechny sobory ve složce
obsažené. V okně PRŮVODCE DATABÁZÍ zvolíme možnost PŘIPOJIT SE K DATABÁZI a ze seznamu
vybereme volbu TEXT a klikneme na DALŠÍ.
Potom prostřednictvím tlačítka PROCHÁZET vybereme příslušnou složku, nastavíme oddělovač polí
a oddělovač textu. Potom ještě klikneme na tlačítko DOKONČIT.
3
© Z/S 2013
EU-OPVK-ICT-35
Jako v předchozím případě platí, že v takto vytvořené databázi můžeme v importovaných tabulkách
vyhledávat údaje běžným způsobem, ale nelze tabulky měnit. Pokud chceme vytvořit klasickou
databázi s možností změn, přeneseme tabulky do nové databáze prostřednictvím funkce KOPÍROVAT
a VLOŽIT.
 Přenesení tabulek z EXCELU prostřednictvím funkce KOPÍROVAT a VLOŽIT
Nejdříve založíme novou databázi. Potom otevřeme v EXCELU příslušný sešit, označíme tabulku,
kterou budeme přenášet a vyvoláme funkci KOPÍROVAT. Přejdeme do databáze a vyvoláme funkci
VLOŽIT. Otevře se následující okno, v němž zadáme název tabulky, necháme vybranou možnost
DEFINICE A DATA, zaškrtneme VYTVOŘIT PRIMÁRNÍ KLÍČ. Pokračujeme tlačítkem DALŠÍ.
V tomto okně přesuneme pomocí šipek údaje, které chceme importovat, z levého sloupce do pravého
a pokračujeme volbou DALŠÍ.
4
© Z/S 2013
EU-OPVK-ICT-35
Nyní ještě nastavíme pro jednotlivé položky odpovídající datový typ a tlačítkem VYTVOŘIT proceduru
přenosu tabulky dokončíme.
Vzorová úloha
Vzorová úloha 1
Božena Němcová
Jaroslav Hašek
Karel Poláček
Uvedené údaje zapíšeme ve formátu TXT a příjmení oddělíme od jména tabulátorem. Pak provedeme
import seznamu do cvičné databáze.
Vzorová úloha 2
Evžen Benda Tábor
Karel Novák Benátky nad Jizerou
Ivan Macek Praha Vršovice
Jan Zub Plzeň
Uvedený text překopírujeme do WORDU a nadbytečné mezery ve druhé a třetí řádce nahradíme
znakem otazník. Pak text uložíme pod jménem seznam ve formátu TXT a provedeme import do cvičné
databáze. Ve výsledné databázové tabulce nahradíme otazník mezerou.
Vzorová úloha 3
Značka l/100 km
Citigo 5,1
Fabia 6,4
Octavia 7,2
Superb 8,1
Uvedené údaje zapíšeme do tabulky v EXCELU a uložíme pod jménem spotreba (celý název bude
spotreba.xls) a provedeme import do cvičné databáze.
5
© Z/S 2013
EU-OPVK-ICT-35
Podklady pro cvičné příklady
1. úloha
1.1. maliri.txt
1.2. seznam.doc
1.3. adresar.txt
2. úloha
2.1. psc.txt
2.2. psc.xls
3. úloha
3.1. plodiny.txt
3.2. plodiny.xls.
Cvičné úlohy
1. Založte databázi SEZNAMY a do databáze postupně importujte data ze souborů:
 maliri.txt
 seznam.doc
 adresar.txt
První dva soubory obsahují výhradně data typu text. V souboru adresy.doc se vyskytují údaje tří
základních datových typ, tedy TEXT, ČÍSLO a DATUM. Data ve formátu DOC, musím nejdříve text
převést do formátu TXT. Tuto operaci provedeme jednoduše tak, že otevřeme soubor ve WORDU
a v nabídce SOUBOR-ULOŽIT JAKO, uložíme text jako TXT.
2. Založte databázi PSČ a do databáze postupně importujte data ze souborů
 psc.txt
 psc.xls
První databázovou tabulku pojmenujte PSCTXT, druhou tabulku pojmenujte PSCXLS. Protože nejsou
ani v jednom zdrojovém souboru uvedeny hlavičky, budeme je muset zadat v průběhu importu. První
sloupec bude mít v hlavičce slovo PSČ a druhý OBEC.
3. Založte databázi PLODINY a do databáze postupně importujte data ze souborů:
 plodiny.txt
 plodiny.xls.
První tabulku pojmenujte PLODINYTXT, druhou tabulku pojmenujte PLODINYXLS. V první tabulce
budeme zadávat údaje pro hlavičku během procedury načítání dat. Případně použijeme nabídnuté
názvy sloupců, ty pak upravíme dodatečně. Druhá tabulka převezme hlavičku ze souboru plodiny.xls.
6
© Z/S 2013

Podobné dokumenty

R A D I O X RADIOBURZA.CZ RETRORAJ.CZ

R A D I O X RADIOBURZA.CZ RETRORAJ.CZ nevztahuje záruka. Při pečlivém sestavení musí generátor pracovat na první zapojení. Jeho funkčnost můžete jednoduše ověřit např. přenosným radiopřijímačem s rozsahem dlouhých, středních nebo krátk...

Více

Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Z webové stránky http://www.php.net/downloads.php stáhneme aktuální verzi PHP, v distribuci pro Windows. Stáhneme zip archiv bez instalátoru. V době psaní tohoto dokumentu byla aktuální verze balíč...

Více

Angličtina pro nižší stupeň ZŠ - Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce

Angličtina pro nižší stupeň ZŠ - Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce cizojazyčných časopisů, nebo z internetových portálů, jednak programy určené pro využití interaktivních tabulí, kde děti zábavnou formou procvičují probírané celky.

Více

Indikátor portu LAN 1 D

Indikátor portu LAN 1 D Připojení k Internetu není k dispozici. - Zkontrolujte funkčnost a připojení modemu. - Zkontrolujte nastavení IP (viz dodatek A). - Jsou použita nesprávná nastavení poskytovatele připojení k Intern...

Více

Datasheet

Datasheet Díky vlastnímu řídícímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat je přímo v tiskárně. Soubory lze p...

Více

MS Word 2013

MS Word 2013 Odstavce a klávesa Enter: v textovém editoru ukončuje klávesa Enter pouze odstavce, nikoliv řádek Mezeru používáme mezi slovy a interpunkčními znaménky. Sloupce nebo odsazení vytváříme pomocí tabul...

Více