Al bočnice, profily bočnic 30/40/60/65 mm / Al bočnice

Komentáře

Transkript

Al bočnice, profily bočnic 30/40/60/65 mm / Al bočnice
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
Al bočnice, profily bočnic 30/40/60/65 mm / Al bočnice, profily
bočníc 30/40/60/65 mm / Burty alu., profile burtowe 30/40/
60/65 mm
AL BOČNICE, PROFILY BOČNIC 30/40/60/65 mm
2010/06/14
SKLÁPĚČOVÉ NÁSTAVBY
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.1.A.
SKLÁPĚČOVÉ NÁSTAVBY
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2010/06/14
AL BOČNICE, PROFILY BOČNIC 30/40/60/65 mm
CZ
Hliníkové profily bočnic umožňují sestavení bočnic podle potřeby. Zesílená vnitřní stěna profilů odolává opotřebení.
Profily po zaklapnutí již nelze rozebrat. Lemovací profily jsou k bočnici přivařeny.
Výška profilu je v modulech 100, 150, 175, nebo 200 mm. Šířka bočnic je 30 nebo 40 mm dle modulu a některé moduly umožňují rozšíření
na 60, 65 nebo 70 mm.
Základní vlastnosti hliníkových bočnic:
• nízká hmotnost,
• vysoká pevnost,
• odolnost proti korozi,
• jednoduchá montáž,
• minimální údržba,
• moderní design.
SK
Hliníkové profily bočníc umožňujú zostavenie bočníc podľa potreby. Zosilnená vnútorná stena profilov je odolná voči opotrebeniu.
Profily po zaklapnutí už nie je možné rozobrať. Lemovacie profily sú k bočnici privarené.
Výška profilov je v moduloch 100, 150, 175, alebo 200 mm. Šírka bočníc je 30 mm, alebo 40 mm podľa modulu, pričom niektoré moduly
umožňujú rozšírenie na 60 mm, 65 mm, alebo 70 mm.
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
Základné vlastnosti hliníkových bočníc:
• nízka hmotnosť,
• vysoká pevnosť,
• odolnosť voči korózii,
• jednoduchá montáž,
• minimálna údržba,
• moderný design.
PL
Aluminiowe profile burtowe umożliwiają zestawienie burt wg potrzeb. Wzmocniona wewnętrzna strona profili chroni przed zniszczeniem. Profili po złożeniu nie można rozebrać. Profile zakończeniowe są przyspawane do burty.
Wysokość profili: 100, 150, 175 albo 200 mm. Szerokość burt 30 albo 40 mm w zależności od modułu istnieje możliwość rozszerzenia
również do 60, 65 lub 70 mm.
Podstawowe dane burt aluminiowych:
• niska waga,
• duża wytrzymałość,
• odporność na korozję,
• prosty montaż,
• minimalna obsługa,
• nowoczesny wygląd.
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
SKLÁPĚČ 30 mm / SKLÁPAČ 30 mm / WYWROTKI 30 mm
CZ
Hliníkové bočnice 30 mm umožňují vnitřní šírku nástavby 2480 mm. Bočnice jsou dodávané v dílech, nebo jako celý komplet i se sloupky,
panty a zámky. Výška bočnic se odvíjí od požadavků přepravovaného zboží s možností dvojdílného provedení.
Bočnice se otevírají okolo spodního pantu nebo po jeho odjištění okolo horního čepu. Najčastější použití pro zemědělství, stavebnictví,
převoz substrátů a pro kombinaci s hydraulickou rukou.
SK
Hliníkové bočnice 30 mm dovoľujú vnútornú šírku nadstavby 2480 mm. Bočnice sú dodávané v dieloch, alebo ako celý komplet aj so
stĺpikmi, pántami a zámkami. Výška bočníc sa odvíja od požiadavkov na prepravovaný tovar s možnosťou dvodielneho prevedenia.
Bočnice sa otvárajú okolo spodného pántu, alebo po jeho odistení okolo horného čapu. Najčastejšie použitie je v poľnohospodárstve,
stavebníctve, prevoze substrátov a pre kombináciu s hydraulickou rukou.
PL
Aluminiowe burty 30 mm pozwala osiągnąć wewnętrzną szerokość zabudowy 2480 mm. Burty są dostarczane w częściach albo kompletne ze słupkami, zawiasami i zamkami. Wysokość burt jest dobierana do wymagań związanych z przewożonym towarem.
Burty otwierany są od dołu (za pomocą zawiasu dolnego) lub od góry po odbezpieczeniu czopu górnego. Najczęściej stosuje się do
przewozu w budownictwie, rolnictwie itp. w kombinacji z mechanizmem hydraulicznym.
2.1.B.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPĚČOVÉ NÁSTAVBY
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2010/06/14
30
100
al
120
al
30
Profil sklápěče spodní 150×30 mm
Profil sklápača spodný 150×30 mm
Profil wywrotki dolny 150×30 mm
al
2,420 kg
m
3
3
30
al
65
13
1120029606
Profil sklápěče spodní 150×30 mm
Profil sklápača spodný 150×30 mm
Profil wywrotki dolny 150×30 mm
al
4,640 kg
m
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
3
150
3
1120029602
30
Profil sklápěče spodní 120×30 mm
Profil sklápača spodný 120×30 mm
Profil wywrotki dolny 120×30 mm
al
2,680 kg
m
3
3,5
1120029619
3
al
3
1120029618
Profil sklápěče spodní 100×30 mm
Profil sklápača spodný 100×30 mm
Profil wywrotki dolny 100×30 mm
al
2,060 kg
m
AL BOČNICE, PROFILY BOČNIC 30/40/60/65 mm
PROFILY BOČNIC 30 mm SPODNÍ / PROFILY BOČNÍC 30 mm SPODNÉ / PROFILE
BURTOWE 30 mm DOLNE
150
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
3
30
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
30
20
150
2
al
30
Profil sklápěče spodní 100×30 mm
Profil sklápača spodný 100×30 mm
Profil wywrotki dolny 100×30 mm
al
1,900 kg
m
3
3
al
Profil sklápěče spodní 150×30 mm
Profil sklápača spodný 150×30 mm
Profil wywrotki dolny 150×30 mm
al
2,650 kg
m
1120029620
170
3
1120029535
30
Profil sklápěče spodní 170×30 mm
Profil sklápača spodný 170×30 mm
Profil wywrotki dolny 170×30 mm
al
3,210 kg
m
3
al
3
1120029610
175
3
Profil sklápěče spodní 175×30 mm
Profil sklápača spodný 175×30 mm
Profil wywrotki dolny 175×30 mm
al
4,300 kg
m
3
al
38
1120029527
40
100
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.1.C.
3
30
Profil sklápěče střední 150×30 mm
Profil sklápača stredný 150×30 mm
Profil wywrotki środkowy 150×30 mm
al
2,760 kg
m
3
150
3
1120029531
al
Profil sklápěče plachtový 200×30 mm
Profil sklápača plachtový 200×30 mm
Profil wywrotki plandekowy 200×30 mm
al
2,890 kg
m
2.1.D.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
3
30
200
30
al
200
3
1120029609
Profil sklápěče plachtový 200×30 mm
Profil sklápača plachtový 200×30 mm
Profil wywrotki plandekowy 200×30 mm
al
2,870 kg
m
30
Profil sklápěče střední 200×30 mm
Profil sklápača stredný 200×30 mm
Profil wywrotki środkowy 200×30 mm
al
3,610 kg
m
3
al
200
3
1120029616
30
Profil sklápěče střední 200×30 mm
Profil sklápača stredný 200×30 mm
Profil wywrotki środkowy 200×30 mm
al
3,420 kg
m
3
al
3
30
al
3
1120029614
100
3
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
al
3
1120029605
Profil sklápěče střední 100×30 mm
Profil sklápača stredný 100×30 mm
Profil wywrotki środkowy 100×30 mm
al
1,860 kg
m
1120029604
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
2010/06/14
PROFILY BOČNIC 30 mm STŘEDNÍ / PROFILY BOČNÍC 30 mm STREDNÉ / PROFILE
BURTOWE 30 mm ŚRODKOWE
3
AL BOČNICE, PROFILY BOČNIC 30/40/60/65 mm
SKLÁPĚČOVÉ NÁSTAVBY
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
120
200
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2010/06/14
PROFILY BOČNIC 30 mm HORNÍ / PROFILY BOČNÍC 30 mm HORNÉ / PROFILE BURTOWE
30 mm GÓRNE
20,5
30
35
ø2
4,5
3
100
al
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
60
Profil sklápěče horní 100×30 mm
Profil sklápača horný 100×30 mm
Profil wywrotki górny 100×30 mm
al
3,670 kg
m
5,
2
3
al
Profil sklápěče horní 100×30 mm
Profil sklápača horný 100×30 mm
Profil wywrotki górny 100×30 mm
al
3,250 kg
m
1120029569
100
30
1120029526
3
al
30
1120029617
Profil sklápěče horní 100×30 mm
Profil sklápača horný 100×30 mm
Profil wywrotki górny 100×30 mm
al
2,750 kg
m
3
al
30
Profil sklápěče horní 150×30 mm
Profil sklápača horný 150×30 mm
Profil wywrotki górny 150×30 mm
al
4,450 kg
m
65
al
3
3
150
30
1120029534
Profil sklápěče horní 150×30 mm
Profil sklápača horný 150×30 mm
Profil wywrotki górny 150×30 mm
al
4,680 kg
m
4,5
100
1120029608
AL BOČNICE, PROFILY BOČNIC 30/40/60/65 mm
SKLÁPĚČOVÉ NÁSTAVBY
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
3
11
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
Profil sklápěče horní 179×30 mm
Profil sklápača horný 179×30 mm
Profil wywrotki górny 179×30 mm
al
4,950 kg
m
65
al
42
1120029612
30
3
150
179
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.1.E.
2010/06/14
PROFILY BOČNIC 25 mm LEMOVACÍ / PROFILY BOČNÍC 25 mm LEMOVACIE / PROFILE
ZAKOŃCZENIOWE DO BURT 25 MM
32
25,5
2,5
50
2,5
AL BOČNICE, PROFILY BOČNIC 30/40/60/65 mm
SKLÁPĚČOVÉ NÁSTAVBY
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
18
1001030760
al
Profil sklápěče lemovací K IV
Profil sklápača lemovací K IV
Profil wywrotki zakończeniowy K IV
al
1,100 kg
m
1120037720
al
1120029565
30,5
20
95
70
40
1120013007
al
Profil sklápěče lemovací 30 mm, zadní
Profil sklápača lemovací 30 mm, zadný
Profil wywrotki zakończeniowy 30 mm, tylny
al
3,110 kg
m
al
Profil sklápěče lemovací A 30 mm
Profil sklápača lemovací A 30 mm
Profil wywrotki zakończeniowy A 30 mm
al
1,960 kg
m
1120029537
2,5
40
15
al
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
28,5
1120029540
al
1120013006
al
Profil sklápěče lemovací 30 mm, drážka
Profil sklápača lemovací 30 mm, drážka
Profil wywrotki zakończeniowy 30 mm, poprzeczka
al
2,330 kg
m
3,6
3
30,5
3
47
95,5
Profil sklápěče lemovací 30 mm, boční
Profil sklápača lemovací 30 mm, bočný
Profil wywrotki zakończeniowy 30 mm, boczny
al
1,380 kg
m
30,5
al
Profil sklápěče lemovací h 30/15 mm
Profil sklápača lemovací h 30/15 mm
Profil wywrotki zakończeniowy h 30/15 mm
al
0,920 kg
m
2.1.F.
35
80
1120029611
1120037719
30,5
52
22
Profil sklápěče lemovací 30 mm
Profil sklápača lemovací 30 mm
Profil wywrotki zakończeniowy 30 mm
al
1,380 kg
m
40
30,5
29
30,5
3,5
40,5
3
Profil sklápěče lemovací U 30 mm
Profil sklápača lemovací U 30 mm
Profil wywrotki zakończeniowy U 30 mm
al
0,770 kg
m
28,5
3
3,5
45
60
36,5
25
40
26
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
4,5
30,5
30,5
3
10
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
PROFILY BOČNIC 30 mm LEMOVACÍ / PROFILY BOČNÍC 30 mm LEMOVACIE / PROFILE
ZAKOŃCZENIOWE DO BURT 30 MM
50
al
Profil sklápěče lemovací h 30/50 mm
Profil sklápača lemovací h 30/50 mm
Profil wywrotki zakończeniowy h 30/50 mm
al
1,280 kg
m
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPĚČOVÉ NÁSTAVBY
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2010/06/14
SKLÁPĚČ 40, 65 mm / SKLÁPAČ 40, 65 mm / WYWROTKI 40, 65 mm
AL BOČNICE, PROFILY BOČNIC 30/40/60/65 mm
PROFILY BOČNIC 40 mm SPODNÍ / PROFILY BOČNÍC 40 mm SPODNÉ / PROFILE
BURTOWE 40 mm DOLNE
66S5200400
40
30
Profil sklápěče spodní 200×40 mm
Profil sklápača spodný 200×40 mm
Profil wywrotki dolny 200×40 mm
AlMgSi 0,5
4,680 kg
m
200
40
1142004649
Profil sklápěče spodní 200×40 mm, patka
Profil sklápača spodný 200×40 mm, pätka
Profil wywrotki dolny 200×40 mm
AlMgSi 0,5
4,680 kg
m
15
200
PROFILY BOČNIC 40, 60 mm STŘEDNÍ / PROFILY BOČNÍC 40, 60 mm STREDNÉ / PROFILE
BURTOWE 40, 60 mm ŚRODKOWE
40
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
66S3200400
Profil sklápěče střední 200×40 mm
Profil sklápača stredný 200×40 mm
Profil wywrotki środkowy 200×40 mm
AlMgSi 0,5
3,590 kg
m
200
4
1142037273
40
2
2
100
40
3,5
1142037241
Profil sklápěče plachtový 200×40 mm
Profil sklápača plachtový 200×40 mm
Profil wywrotki plandekowy 200×40 mm
AlMgSi 0,5
3,300 kg
m
200
60
66S3200600
Profil sklápěče střední 200×60 mm
Profil sklápača stredný 200×60 mm
Profil wywrotki środkowy 200×60 mm
AlMgSi 0,5
4,840 kg
m
200
Související díly / Súvisiace diely / Elementy dodatkowe :
2300030591 (guma): Těsnění K 20, černé / Tesnenie K 20, čierne / Uszczelka K 20,
czarna
1120071516 (guma): Těsnení profilu 1120029537 / Tesnenie profilu 1120029537 /
Uszczelka profilu 1120029537
1120071506 (guma): Těsnění profilu 29611, 29527 a 29565 / Tesnenie profilu
29611, 29527 a 29565 / Uszczelka profilu 29611, 29527 i 29565
1121151408 (guma): Těsnění spodního profilu / Tesnenie spodného profilu / Uszczelka dolnego profilu
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
2300030591
1120071516
1121151408
1120071506
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.1.G.
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
Profil sklápěče střední 100×40 mm
Profil sklápača stredný 100×40 mm
Profil wywrotki środkowy 100×40 mm
AlMgSi 0,5
2,270 kg
m
2010/06/14
40
ø2
1141037243
Profil sklápěče horní 200×40 mm
Profil sklápača horný 200×40 mm
Profil wywrotki górny 200×40 mm
AlMgSi 0,5
4,180 kg
m
2,
1
3,5
PROFILY BOČNIC 40, 60 mm HORNÍ / PROFILY BOČNÍC 40, 60 mm HORNÉ / PROFILE
BURTOWE 40, 60 mm GÓRNE
2
200
66S1200650
ø30,1
Profil sklápěče horní 200×65 mm
Profil sklápača horný 200×65 mm
Profil wywrotki górny 200×65 mm
AlMgSi 0,5
6,320 kg
m
65
AL BOČNICE, PROFILY BOČNIC 30/40/60/65 mm
SKLÁPĚČOVÉ NÁSTAVBY
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
200
2x45°
4
5
2x45°
20
10
8
27
15 11 16
65
66S7065200
Profil lemovací pro sklápěče 65×20 mm
Profil lemovací pre sklápače 65×20 mm
Profil zakończeniowy wywrotki 65×20 mm
AlMgSi 0,5
2,590 kg
m
Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna:
Je možno olemovat sklápěčovou bočnici profilem na přání. / Je možné lemovať sklápačovú bočnicu profilom na prianie. /
Istnieje możliwość zakończenia burty profilem zakończeniowym na życzenie klienta.
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
PROFILY BOČNIC 40/60 mm LEMOVACÍ / PROFILY BOČNÍC 40/60 mm LEMOVACIE /
PROFILE DO BURT 40/60 mm ZAKOŃCZENIOWE
2.1.H.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11

Podobné dokumenty

L. - ALU SV

L. - ALU SV Al sloupky jsou dodávány jako komplet včetně montážních sad. Mounting set is included in the Al pillars. Al Rungen sind mit Montagetailen geliefert.

Více

Pant TIREX

Pant TIREX Płytka gwintowana 18x90/65 mm ocel/oceľ/stal 0,100 kg ks/szt

Více