Základní škola a mateřská škola Hutisko – Solanec

Komentáře

Transkript

Základní škola a mateřská škola Hutisko – Solanec
Základní škola a mateřská škola Hutisko – Solanec
Digitální učební materiál
VY_32_INOVACE_CH.8.114
Anotace:
pracovní list - bezkyslíkaté kyseliny
Autor:
Mgr. Petr Urda
Jazyk:
čeština
Očekávaný výstup:
žák uvede vlastnosti a vzorce základních bezkyslíkatých
kyselin
Speciální vzdělávací potřeby:
žádné
Klíčová slova:
kyseliny, bezkyslíkaté kyseliny
Druh učebního materiálu:
pracovní list
Druh interaktivity:
aktivita
Cílová skupina:
žák
Stupeň a typ vzdělávání:
základní vzdělávání
Chemie - 8. ročník
Typická věková skupina:
12-15 let
Celková velikost:
273 KB
Pracovní list
BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY
Kyseliny jsou látky, které ve vodném roztoku odštěpují vodíkový kationt H+.
Dělíme je na bezkyslíkaté a kyslíkaté.
Bezkyslíkaté kyseliny neobsahují kyslík. Jde většinou o dvouprvkové sloučeniny vodíku.
Mezi základní bezkyslíkaté kyseliny patří:
•
halogenovodíkové kyseliny
•
kyselina fluorovodíková
•
kyselina chlorovodíková
•
kyselina bromovodíková
•
kyselina jodovodíková
•
kyselina sirovodíková
•
kyselina kyanovodíková
Kyselina chlorovodíková
• vzorec HCl
 starý název - kyselina solná, protože
se vyráběla ze soli
 koncentrovaná má 36 - 38%
 čistá je bezbarvá, technická je
nažloutlá
 těkavá kapalina
 má charakteristický pach
 žíravina
 je součástí mnoha kuchyňských a
sanitárních čistících prostředků
 je to jedna z nejpoužívanějších
kyselin
 její soli se nazývají chloridy
Kyselina sirovodíková (sulfanová)
• vzorec H2S
• bezbarvá kapalina
• charakteristicky páchne po
zkažených vejcích
• vyrábí se rozpuštěním plynného
sulfanu (sirovodíku) ve vodě
• její soli se nazývají sulfidy
Kyselina bromovodíková
• vzorec HBr
• její soli se nazývají bromidy
Kyselina jodovodíková
• vzorec H I
• její soli se nazývají jodidy
Kyselina fluorovodíková
• vzorec H F
• jako jediná z běžných kyselin
dovede rozpouštět/leptat sklo
• musí se uchovávat v plastových
nádobách
• při poleptání je zvlášť
nebezpečná
• její soli se nazývají fluoridy
Kyselina kyanovodíková
• vzorec H C N
• má charakteristický pach hořkých
mandlí
• smrtelně jedovatá
• její soli se nazývají kyanidy
Úlohy:
Napiš rovnici štěpení kyselin ve vodě, uveď názvy vzniklých iontů:
HCl
----->
H2S
----->
HF
----->
HCN ----->
Řešení:
HCl
-----> H+
vodíkový
kationt
H2S
-----> 2H+
vodíkový
kationt
HF
-----> H+
vodíkový
kationt
HCN -----> H+
vodíkový
kationt
+ Cl-
případně
HCl + H2O----->
chloridový
aniont
+ S 2-
oxoniový
kationt
případně
oxoniový
kationt
případně
fluoridový
aniont
+ CNkyanidový
aniont
HF + H2O ----->
H3O+ +
oxoniový
kationt
případně
Clchloridový
aniont
H2S + 2 H2O -----> 2 H3O+ +
sulfidový
aniont
+ F-
H3O+ +
HCN + H2O -----> H3O+ +
oxoniový
kationt
S 2-
sulfidový
aniont
Ffluoridový
aniont
CNkyanidový
aniont

Podobné dokumenty