Akutní stavy v chirurgii Diferenciální diagnostika NPB

Komentáře

Transkript

Akutní stavy v chirurgii Diferenciální diagnostika NPB
Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku
anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a
neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059
Akutní stavy v očním lékařství
Anesteziologie, urgentní a intenzivní
medicína
URGENTNÍ MEDICÍNA
úrazy
• Samostatné poranění oka
• Součást polytraumat
úrazy
• Stabilizovat životně důležité funkce
• Otevřená poranění oka ošetřit přednostně
před ošetřením víček
• Rány znečištěné cizími tělísky nejprve vyčistit
Poranění slzných cest
Poranění víček
Povrchní cizí tělíska, eroze
• Cizí tělísko pod horním
víčkem
• Cizí tělísko na rohovce
• Eroze rohovky
Tupé poranění očnice
• Hydraulická zlomenina spodiny očnice
Kontuze bulbu
• Krev v přední komoře – hyphaema
• Subluxace čočky
•
•
•
•
Krvácení do sklivce
Amoce sítnice
Ruptura choroidey
Commotio retinae
Penetrující poranění bulbu
Poleptání oka
Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku
• Jednostranné
• Oboustranné
- Bez bolesti
- S bolestí
- Bez bolesti
- S bolestí
Oboustranné s bolestí
Výrazné zhoršení zraku
nebo bitemporální
hemianopsie
s oftalmoplegií
Pituitární apoplexie
Oboustranné s bolestí
Přechodná homonymní
hemianopsie s bolestí
hlavy
Oční migréna
Oboustranné bez bolesti
Izolovaný kongruentní
homonymní výpad v
zorném poli
Léze v okcipitálním laloku
Oboustranné bez bolesti
Homonymní hemianopsie
+ neurologické příznaky
Léze hemisfér
Jednostranné s bolestí
Smíšená injekce, zornice
středně široká, palpačně
tvrdé oko
Zakalená oční media,
hypopyon, překrvené
oko
Fotofobie, úzká zornice,
smíšená injekce
Glaukomový záchvat
Endoftalmitida
Přední uveitida
(iridocyklitida)
Rychlé zhoršování CZO s Neuritida optiku
bolestmi oka při
pohybech
Glaukomový záchvat
Glaukomový záchvat
• ß-blokátory 1-2x
• 250 až 500 mg acetazolamidu per os či 500 až 1000
mg i.v.
• Látky zvyšující osmotický tlak krve – glycerol
perorálně, manitol i.v.
• Sedativa
• Analgetika1-2% pilokarpin po 10 min.
• Laserová iridotomie, trabekulotomie
Jednostranné bez bolesti
Výrazný pokles vizu, bledá
sítnice, třešňová skvrna
Okluze centrální
retinální arterie
Značný pokles vizu a/nebo
výpad části zorného pole
Ischemická optická
neuropatie
Značný pokles vizu, difúzní
retinální hemoragie
Okluze centrální
retinální vény
Jednostranné bez bolesti (pokrač.)
Plovoucí zákaly, clona v
zorném poli, blýskání
Amoce sítnice
Plovoucí zákaly, nevýbavný
reflex od pozadí nebo krev
ve sklivci
Sklivcové hemoragie
Značný pokles centrální
zrakové ostrosti, centrální
skotom
Subretinální
hemoragie v makule
Jednostranné bez bolesti (pokrač.)
Výpad části nebo celého
Amaurosis fugax
zorného pole <5 min.,
emboly v retinálních arteriích
Ztráta nebo pokles vizu >10
až 15 min. (mladé osoby)
Oční migréna
Okluze a. centralis retinae
• Kmenová
• Větvová
Okluze a. centralis retinae
• Terapie:
masáže oka, paracentéza přední komory
acetazolamid
• Interní vyšetření (fibrinolýza?)

Podobné dokumenty

Horská medicína stručně

Horská medicína stručně Louise scoring system, 31) se uvádějí: zažívací poruchy (nechutenství, nevolnost, zvracení), únava nebo slabost, závratě nebo pocit na omdlení a v literatuře ještě řada dalších. Výškový otok mozku ...

Více

Číslo 1/2015

Číslo 1/2015 manifestace s nitroočním tlakem na konci sledovacího období a v neposlední řadě zařadit děti ze souboru do jedné ze tří skupin, které byly vytvořeny na základě sledovaných a zaznamenaných parametrů...

Více

OcuCoat® 2 ml - Spirit Medical

OcuCoat® 2 ml - Spirit Medical V ojedinělých případech byly po použití viskoelastických přípravků zaznamenány pooperační zánětlivé reakce (zánět duhovky, hypopyon), stejně jako jako výskyt otoku a  dekompenzace rohovky. Souvislo...

Více

kondukční studie a jehlová emg u demyelinizační a axonální

kondukční studie a jehlová emg u demyelinizační a axonální deformity nohou, tzv. Friedreichova noha senzitivní postižení

Více

váš 12. vzdělávací moment - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

váš 12. vzdělávací moment - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC EW, hypoxie, nedodržování režimu péče a hygieny, plavání nebo sprchování v čočkách, kohoutková voda, nevysoušení pouzdra, muži, kouření, trauma, celkové nebo oční onemocnění (diabetes, respirační c...

Více

Seznam zdravotních služeb u kterých požadujeme

Seznam zdravotních služeb u kterých požadujeme Ambulantní operace šedého zákalu s implantací sférické čočky AcrySof Natural Ambulantní operace šedého zákalu s implantací asférické čočky AcrySof Natural IQ Ambulantní operace šedého zákalu s impl...

Více

Přírodní látky v moderní farmacii, aneb od morfinu a penicilinu k

Přírodní látky v moderní farmacii, aneb od morfinu a penicilinu k bereme všechny léky, jejichž struktura je odvozena od nějakého přírodního vzoru, dostaneme se na číslo kolem 40 %. Pokud však vezmeme jenom látky skutečně vyráběné z přírodního materiálu (bez ohled...

Více

Oční - LF1.CZ

Oční - LF1.CZ o toxické a nutritivní neuropatie optiku o poranění optiku − choroby chiasmatu o nádory hypofýzy se supraselární propagací (utlačují chiasma zdola) → bitemporální hemianopsie v horních kvadrantech...

Více

PEDIATRIE - HODNOCENÍ NOVOROZENCE

PEDIATRIE - HODNOCENÍ NOVOROZENCE PEDIATRIE - HODNOCENÍ NOVOROZENCE na porodním sále, observace novorozence (pro vyplnění anamnézy využijte i údaje ze zdravotnické dokumentace, od personálu) Pohlaví: děvče chlapec Iniciály: Číslo n...

Více

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku central retina vein occlusion , okluze centrální sítnicové vény cyklosporin A kombinovaná subarachnoidální + epidurální anestezie likvor centrální seriózní chorioretinopatie cerebral salt wasting s...

Více