Stabilizace nápojů SIHA Kyselina citronová, Monohydrat

Komentáře

Transkript

Stabilizace nápojů SIHA Kyselina citronová, Monohydrat
Technická informace
Stabilizace nápojů
SIHA Kyselina citronová, Monohydrat
Kyselina citrónová SIHA Kyselina citronová
Monohydrat je v přírodě se vyskytující ovocná
kyselina. Byla vybraná speciálně k použití pro
výrobu nápojů.
Specifické výhody SIHA Kyselina citronová Monohydrat:
 nejvyšší čistota produktu
 k cílenému zvýšení kyseliny ve víně, příp. v základním
víně na sekt (v Německu do max. obsahu 1 g kyseliny
citrónové v 1 litru hotového vína nebo základního vína
na sekt; dodržujte zákonné předpisy ve Vaší zemi!)
 k harmonizaci kyseliny při výrobě nápojů na bázi
ovocné nebo zeleninové šťávy (dodržujte zákonné
předpisy ve Vaší zemi!)
Použití
SIHA Kyselina citronová Monohydrat by se měla přidat
do vína nebo do základního vína na sekt až po předběžných pokusech a ochutnávce v laboratorním měřítku.
Dále je velmi důležité ještě před dávkováním zjistit již ve
víně přítomný obsah kyseliny citrónové, aby nedošlo
k překročení maximálního přípustného množství 1 g/l
(v Německu) v hotovém nápoji. Kyselina citrónová se
přidává až do nápoje připraveného k lahvování.
Totéž platí pro použití u ovocných nápojů, i zde přidejte
kyselinu až po sestavení receptury.
13 B 5.6.3 · SH
03/2003
Skladování
SIHA Kyselina citronová Monohydrat skladujte v chladu
a suchu. Otevřené balení ihned těsně uzavřete a rychle
spotřebujte.
Druhy balení
SIHA Kyselina citronová Monohydrat má číslo výrobku
64.214 (čínské zboží) a dodává se v těchto druzích
balení:
1,0 kg
25 x 1,0 kg
25 kg
polyetylénová folie
v kartonu
pytel PE/PP
Číslo celního sazebníku: 2918 14 00
Ověřovaná kvalita
U SIHA Kyselina citronová Monohydrat se během
procesu výroby pravidelně kontroluje stále vysoká jakost
výrobku. Tyto zkoušky zahrnují jak technická kritéria
funkčnosti, tak i potravinářskou nezávadnost. Přísné
kontroly se dále provádějí přímo před konečným balením
a během něho.
Produkt vyhovuje kritériím předpisům Německé vyhlášky
o víně.
SIHA Kyselina citronová Monohydrat rozpusťte bez
tvorby hrudek v 10-20násobném množství nápoje a do
celkového množství ji přidávejte pomalu za intenzivního
míchání. Po přidání pokračujte v míchání ještě několik
minut, abyste dosáhli rovnoměrného rozložení
Bezpečnost
Při použití v souladu s určením nejsou známé žádné
negativní účinky.
Bezpečnostní list ES Vám zašleme na vyžádání.
Informujeme Vás a radíme Vám dle nejlepšího vědomí. Mějte ovšem pochopení pro to, že tyto pokyny při rozmanitosti
aplikací, pracovních postupů, provozních poměrů atd. nemohou být v každém případě závazné. Použití v rozporu s určením
vylučuje jakýkoliv nárok na ručení. Otisk, i částečný, je dovolen jen s uvedením pramene
E. Begerow GmbH & Co. · An den Nahewiesen 24 · 55450 Langenlonsheim · Germany
Fon: +49 6704 204-0 · Fax: +49 6704 204-121 · www.begerow.com · [email protected]

Podobné dokumenty

Stabilizace nápojů SIHA Kyselina mléčná 80

Stabilizace nápojů SIHA Kyselina mléčná 80 3 g/l čisté kyseliny mléčné 100 % odpovídá 3,75 g/l nebo 3,13 ml/l SIHA Kyselina mléčná 80 %.

Více

Stabilizace nápojů SIHA Ca-Bentonit G

Stabilizace nápojů SIHA Ca-Bentonit G Předbobtnat bentonit ve vodě je efektivnější a hospodárnější než v ošetřeném nápoji, protože vsáklá tekutina zůstává v bentonitu a nelze ji vylisovat. Přebytečnou vodu

Více

Čeření SIHA Gelatine flotační

Čeření SIHA Gelatine flotační kontroluje rovnoměrně vysoká jakost výrobku. Tyto zkoušky zahrnují jak technická kritéria funkčnosti, tak i potravinářskou nezávadnost. Přísné kontroly se dále provádějí přímo před konečným balením...

Více

Čiření a stabilizace nápojů SIHA PURANIT

Čiření a stabilizace nápojů SIHA PURANIT U SIHA PURANIT se během procesu výroby pravidelně kontroluje stále vysoká jakost výrobku. Tyto zkoušky zahrnují jak technická kritéria funkčnosti, tak i potravinářskou nezávadnost. Přísné kontroly ...

Více

Stabilizace SIHA Gummi Arabicum 30% tekutá

Stabilizace SIHA Gummi Arabicum 30% tekutá výroby stále kontroluje rovnoměrně vysoká jakost výrobku. Tyto zkoušky zahrnují jak technická kritéria funkčnosti, tak i potravinářskou nezávadnost. Přísné kontroly se dále provádějí přímo před kon...

Více