Příloha č.1 - Popisy laboratorních vyšetření - dia

Komentáře

Transkript

Příloha č.1 - Popisy laboratorních vyšetření - dia
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
(Laboratorní příručka - příloha č. 1)
Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich
indikacích a interpretaci , získáte na stránkách
„Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi“
www.SEKK.cz
1.
Biochemická vyšetření
1.1. Vyšetření krve
1.1.01. Bílkoviny séra - elektroforéza
Hodnocení změn bílkovinného spektra
Jde o frakci albuminů a frakci globulinů
průkaz klonálních deformací
Systém:
Sérum
Komponenta:
Bílkoviny séra
Druh veličiny:
Podíl
Jednotka lokální:
g/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev- zabránit hemolýze. Lipemie zkresluje
výsledky
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
18 – 26°C:1týden
2 – 8 °C :4týdny
-20°C
:1rok
Referenční meze:
Albumin::
a-1 globulin
a-2 glogulin
b - globuliny
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
podíl
0,53 0,02 0,07 0,08 -
0.70
0,05
0,10
0,13
Stránka 1
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
g - globuliny
0,14 - 0.20
1.1.02 Albumin v séru
Posouzení onkotické situace séra, nutriční stav pacienta.
Systém:
Sérum
Komponenta:
Albumin
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
g/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev- zabránit hemolýze. Lipemie zkresluje
výsledky
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15-26°C : 7dní
2-8°C
: 30dní
Referenční meze:
Dospělí : 35 – 52 g/l
Novorozenec 0-4 dny : 28-44 g/l
1.1.03 Bilirubin v séru
Fysiol. produkt rozpadu HgB. Stoupá zejména u jaterních chorob.
Systém:
Sérum
Komponenta:
bilirubin celkový
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
umol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev – zabránit hemolýze při odběru.
Zkumavku nevystavovat světlu, může dojít ke
snížení hodnot.
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2-8°C : 7dny
15-25 °C : 1 den
Referenční meze:
Dospělí :5-21umol/l
Děti : 0-1 den :24-149 umol/l
1-2 dny :58-127 umol/l
3-5 dní :26-205 umol/l
1.1.04 Celková bílkovina
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 2
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Posouzení stavu hydratace, nutriční stav pacienta.
Systém:
Sérum
Komponenta:
celková bílkovina
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
g/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev-lze použít i odběrový materiál se
separačním gelem. Zabránit hemolýze a venostáze.
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 26°C:1týden
2 – 8 °C :4týdny
Referenční meze:
Dospělí :66 – 83 g/l
Novorozenci 1-30 dní :41-63 g/l
Děti 1-18 let :57-80 g/l
1.1.05 ALT
Hlavní intracelulární enzym hepatocytu
Systém:
Sérum
Komponenta:
ALT
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ukat/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev- před odběrem vynechat svalovou
námahu. Zabránit hemolýze!
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 26°C:3dny
2 – 8 °C :7dní
Referenční meze:
Dospělí muži : do 0,85 ukat/l
Dospělí ženy : do 0,60 ukat/l
Novorozenec/kojenec : 0,22-0,75 ukal/l
1.1.06 AST
Hlavní intracelulární enzym hepatocytu a myelocytu
Systém:
Sérum
Komponenta:
AST
Druh veličiny:
látková koncentrace
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 3
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
1.1.07 ALP
Hepatopatie, aktivita osteoblastů
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
1.1.08 Amyláza
Patologie slinných žláz a slinivky
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
ukat/l
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev- fyzická námaha před odběrem je
nevhodná.Zabránit hemolýze a trombolýze
denně
24 hodin
15 – 26°C: 4 dny
2 – 8 °C : 7 dní
-20°C
:4týdny
Dospělí muži : do 0,85 ukat/l
Dospělí ženy : do 0,60 ukal/l
Novorozenec : 0,42-1,25 ukat/l
Kojenec : 0,25-1,00 ukat/l
Sérum
ALP
látková koncentrace
ukat/l
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev- odebírat na lačno
denně
24 hodin
2 – 26°C: 7 dní
-20°C
:4týdny
Dospělí muži : 1,3-5,0 ukat/l
Dospělí ženy : 1,0-5,0 ukat/l
Děti do 15 let : do 10,6 ukat/l
Děti 15-17 let : do 8,0 ukat/l
Sérum
Amyláza
látková koncentrace
ukat/l
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 4
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
gelem nebo granulátem
žilní krev
denně
24 hodin
2-25 °C : 7 dní
0,46-1,66 ukat/l
1.1.09 GMT
Sledování funkce jater – aktivace mikroSystém:
Sérum
Komponenta:
GMT
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ukat/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev-minimální doba lačnění 8hod, zabránit
hemolýze
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2-25 °C : 7 dní
-20°C
:8týdnů
Referenční meze:
Dospělí muži : do 0,92 ukat/l
Dospělí ženy : do 0,63 ukat/l
Děti 1-182 dnů muži:0,2-2,03 ženy 0,25-2,2
Děti 183-365 dní : muži 0,02-0,65 ženy:0,02-0,65
Děti 1-12 let :muži 0,05-0,37 ženy :0,07-0,37
Děti 13-18 let : muži 0,03-0,7 ženy :0,07-0,4
1.1.10 LD
Sledování hepatopatií a IM, malignity
Systém:
Sérum
Komponenta:
LD
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ukat/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev-zabránit hemolýze
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :4dny
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 5
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
15-25 °C : 7 dní
Referenční meze:
Muži : do 4,13 ukat/l
Ženy :do 4,12 ukat/l
Děti 0-4 dny :4,83-12,92 ukat/l
Děti 4-10 dní : 9,1-33,3 ukat/l
Děti 10D-24M : 3,0-7,2 ukat/l
Děti 24M-12let : 1,83-4,92
1.1.11 CK
Sledování svalových onemocnění, IM
Systém:
Sérum
Komponenta:
CK
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ukat/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev- fyzická zátěž před odběrem je
nevhodná.Neodebírat po chirurgických zákrocích a
injekcích.Zabránit hemolýze.
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 26°C:4 hodiny
2 – 8 °C :8-12 hodin
-20°C
:4týdny
Referenční meze:
Dospělí muži : do 2,85 ukat/l
Dospělí ženy : do 2,42 ukat/l
1.1.12 CHS
Ukazatel proteosyntézy. Snižuje se při intoxikaci organofosfáty.
Systém:
Sérum
Komponenta:
cholinesteráza
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ukat/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev- při podezření na intoxikaci organofosfáty
vzorek transportovat v ledové tříšti.
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 6
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Stabilita vzorku:
2-25°C
:1rok
Referenční meze:
Dospělí muži :77-192 ukat/l
Dospělí ženy :65-180 ukat/l
1.1.13 Urea
Sledování funkce ledvin, hydratace
Systém:
Sérum
Komponenta:
Urea
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 26°C:1 týden
Referenční meze:
Dospělí :2,8 – 7,2 mmol/l
Novorozenec :1,4-4,3 mmol/l
Kojenec/dítě : 1,8-6,4 mmol/l
1.1.14 Kreatinin
Posouzení funkce glomerulů
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Kreatinin
látková koncentrace
umol/l
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev
denně
24 hodin
2 – 26°C:7dny
Muži do 50 let :74 – 110 umol/l
Muži nad 50 let : 72-127 umol/l
Ženy : 58-96 umol/l
Novorozenci :45-105 umol/l
Kojenci : 35-62 umol/l
Děti : 45-105 umol/l
1.1.15 Kyselina močová
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 7
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Posouzení metabolismu dusíkatých bází, dna, zvýšený rozpad buněk
Systém:
sérum
Komponenta:
kyselina močová
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
umol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 26°C:3dny
2 – 8 °C :1týden
-20°C
:1rok
Referenční meze:
Muži :208,3 – 428,4 umol/l
Ženy :154,7-357,0 umol/l
1.1.16 Natrium
Hlavní kation ECT, vliv ACTH – resorpce
Systém:
Sérum
Komponenta:
Na
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Stabilita vzorku:
2 – 26°C: 2 týdny
-20°C
:1rok
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Referenční meze:
136 – 146 mmol/l
1.1.17 Kalium
Poruchy srdečního rytmu, renální selhání, intracelulární kation
Systém:
sérum
Komponenta:
K
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 8
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
žilní krev
denně
24 hodin
2 – 26°C: 6 týdnů
-20°C
:1rok
Referenční meze:
3,5 – 5,1mmol/l
1.1.18 Chloridy
Metabolická alkalóza, acidóza, významný pokles při úporném zvracení
Systém:
Sérum
Komponenta:
Chloridy
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 26°C: 7 dní
-20°C
:1rok
Referenční meze:
101 – 109 mmol/l
1.1.19 Vápník
Funkce příštitných tělísek, renální insuficience, maligní tumory
Systém:
Sérum
Komponenta:
Ca
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev- nutno zabránit venostáze ( neutahovat
nadměrně manžetu)
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2-8°C:3 týdny
15-25°C: 7 dní
Referenční meze:
Dospělí : 2,2– 2,65 mmol/l
Děti 0-10 dní : 1,9-2,6 mmol/l
Děti 10 dní až 24 M :2,25-2,75 mmol/l
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 9
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Děti 2-12 let : 2,2-2,7 mmol/l
1.1.20 Fosfor
Metabolismus kostí, energetický metabolismus, funkce příštitních tělísek
Systém:
Sérum
Komponenta:
P
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev – vzhledem k dennímu rytmu odebírat
pouze ráno, urychleně separovat serum
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 26°C:1den
2 – 8 °C :4dny
-20°C
:1rok
Referenční meze:
Dospělí : 0,81 – 1,45 mmol/l
Děti : 1,29-2,26 mmol/l
1.1.21 Hořčík
Funkce svalů, malabsorpce, ledvinné choroby
Systém:
Sérum
Komponenta:
Mg
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev, po přijetí do laboratoře ihned provést
separaci
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 26°C:1týden
-20°C
:1rok
Referenční meze:
Dospělí muži :0,73 – 1,06 mmol/l
Dospělí ženy :0,77-1,03 mmol/l
1.1.22 Železo
Anemie, hepatitidy
Systém:
Komponenta:
Sérum
Fe
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 10
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
látková koncentrace
umol/l
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev – zabránit hemolýze, odebírat pouze
v ranních hodinách.
denně
24 hodin
15 – 26°C:7 dní
2 – 8 °C :3 týdny
-20°C
:1rok
Dospělí muži :12,5 – 32,2 umol/l
Dospělí ženy : 10,7-32,2 umol/l
Novorozenec :17,9-44,8 umol/l
Kojenec : 7,2-17,9 umol/l
Dítě : 9,0-21,5 umol/l
1.1.23 Cholesterol
Hyperlipoproteinémie, nefropatie, hepatopatie, činnost štítné žlázy
Systém:
Sérum
Komponenta:
celkový cholesterol
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev – odběr na lačno, vhodná doba lačnění je
12hodin. Zabránit venostáze
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :7dní
-20°C
:12týdnů
Referenční meze:
3,4 – 5,2 mmol/l
1.1.24 HDL cholesterol
Transportuje cholesterol z tkání do jater
Systém:
Sérum
Komponenta:
HDL cholesterol
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 11
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
1.1.25 LDL cholesterol
Aterosklerotické komplikace
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev – odběr na lačno, vhodná doba lačnění je
12hodin. Zabránit venostáze
denně
24 hodin
15 – 26°C:14 dní
2 – 8 °C : 1týden
-20°C
:12týdnů
Vyšší jak 1,55 mmol/l
Sérum
LDL cholesterol
látková koncentrace
mmol/l
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev – urychleně centrifugovat a separovat
denně
24 hodin
15 – 26°C:1 den
2 – 8 °C :7dní
-20°C
:12týdnů
0-2,6 mmol/l
1.1.26 Triglyceridy
Obsaženy zejména v chylomikronech, hyperlipoproeinémie, DM, cholestáza
Systém:
Sérum
Komponenta:
Triacylglyceroly
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev – odběr provádět po 12hod lačnění
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 26°C:2dny
2 – 8 °C :7dní
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 12
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
-20°C
Referenční meze:
:2roky
0,00 – 1,70 mmol/l
1.1.27 Glykémie
Diabetes mellitus, endokrinní choroby, hepatopatie, stresy
Systém:
Sérum
Komponenta:
Glukóza
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo
granulátem, LH lithium heparin, EDTA
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
žilní krev
denně
24 hodin
Stabilizovaný hemolyzát a plasma :
2-8 C : 7dní
15-25 C : 2dny
Referenční meze:
3,3 – 7,0 mmol/l
1.1.28 Glykovaný hemoglobin
Jde o podíl glyk. Hb. tvořeného in vitro, hodnocení dlouhodobé kompenzace DM
Systém:
Sérum
Komponenta:
HbA1c
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
% z celkového Hb
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
EDTA
Pokyny pro odběr:
nesrážlivá žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
18 – 26°C:2dny
2 – 8 °C :5 dní
-20°C
:nezmrazovat!
Referenční meze:
20,0 – 42,0 mmol/mol
1.1.29 C - peptid
C-peptid ( tzv. spojující peptid) je část molekuly proinzulinu, která se odštěpuje před
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 13
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
sekrecí inzulinu . Jeho koncentrace v séru odpovídá sekreci inzulinu. Vytváří se v betabuňkách pankreatu
Systém:
Sérum
Komponenta:
C-peptid
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ng/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :24 hodin
-20°C
:4 týdny
Stanovení vadí hemolýza. Vyvarovat se
opakovaného rozmrazování
Referenční meze:
0,8 – 4,2 ng/ml
1.1.30 Digoxin
Zvyšuje sílu kontrakce myokardu, v důsledku toho i nárůst srdečního výdeje. Kontrola
hladiny se provádí pro vyloučení toxicity léku
Systém:
Sérum
Komponenta:
digoxin
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ng/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev – zabránit hemolýze
Doba odezvy :
2-10 dní
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :1 týden
-20°C
:1 rok
Odběr nejméně za 6 hod po aplikaci(lépe 8-24hod)
Referenční meze:
0,9 - 2 ng/ml
1.1.31 F – T3
Stav štítné žlázy, nemá vazbu na bílkovinu
Systém:
Sérum
Komponenta:
volný trijodtyronin
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
pmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 14
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev
denně
24 hodin
2 – 8 °C :2 dny
-20°C
:8 týdnů
2,8 – 6,5 pmol/l
1.1.32 F – T4
Stav štítné žlázy, přesnější než T4
Systém:
Sérum
Komponenta:
volný tyroxin
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
pmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :2 dny
-20°C
:4 týdny
Referenční meze:
1M-24M : 10,3-22,7
2-12 let : 11,1-18,1
13-20 let: 9,7-18,4
21-150 : 11,3-22,7
1.1.33 TRAK
Protilátky proti receptorům TSH.
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Sérum
Protilátky proti recptorům TSH
Mezinárodní jednotka
IU/L
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev – neprovádět z plasmy. Transport krve
do laboratoře v den odběru.
denně
24 hodin
2 – 8°C :7dny
-20°C
:6 měsíců
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 15
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Referenční meze:
0,0-1,8 IU/L
1.1.34 TSH
hormon adenohypofýzy, zpětnou vazbou reguluje činnost štítné žlázy
Systém:
Sérum
Komponenta:
thyreotropní stimulační hormon
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mU/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :5 dní
-20°C
:1 měsíc
Referenční meze:
0,4 – 4,0 mU/l
1.1.35 aTG
autoimunitní onemocnění štítné žlázy, přítomny u thyreotoxikóz a thyreoiditid
Systém:
Sérum
Komponenta:
protilátky proti thyreoglobulinu
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
IU/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 7 dní
-20°C
: 6 měsíců
Referenční meze:
0,00 – 40,0 IU/ml
1.1.36 aTPO
autoimunitní onemocnění štítné žlázy, přítomny u thyreotoxikóz a thyreoiditid
Systém:
Sérum
Komponenta:
antimitochondriální protilátky (štítná žláza)
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
U/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 16
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
žilní krev – transport krve do laboratoře v den
odběru
denně
24 hodin
2 – 8 °C : 2dny
-20°C
: 4 týdny
0,00 – 35,0 IU/ml
1.1.37 1-84 PTH- parathormon – je důležitý k udržení optimální koncentrace vápníku.
Prostřednictvím přímého působení na kosti a ledviny zvyšuje koncentraci ionizovaného
vápníku v séru.
Systém:
Sérum
Komponenta:
Parathormon
Druh veličiny:
Látková koncentrace
Jednotka lokální:
Pg/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev – parathormon je tepelně nestabilní,
nutná přeprava v ledové tříšti
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8°C : 24 hodin
- 20°C : 6 měsíců
18 – 26 C: 7 hodin
5,0 – 72,9 pg/ml
Referenční meze:
1.1.38 HE-4,ROMA index
Stanovení se používá jako pomůcka při monitorování rekurence nebo progresivního
onemocnění pacientů s epiteliálním karcinomem ovarií.
Systém:
Sérum
Komponenta:
ROMA index ( HE-4, CA 125 )
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
HE-4 pmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 48 hodin
15-25 °C : 5 hodin
-20°C
: 12 týdnů
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 17
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Referenční meze:
HE-4 : 0-40 let
: 0,0-60,5
40-49 let : 0,0-76,2
50-59 let :0,0-74,3
60-69 let : 0,0-82,9
nad 70 let : 0,0-104,0
před MP
: <70,0
po MP
: <140,0
ROMA index : před MP <11,4
Po MP
<29,9
1.1.39 AFP
nádorový marker – játra, rozštěpy neurální trubice plodu v těhotenství
vyšetřuje se v rámci těhotenského screeningu II. Trimestru
Systém:
Sérum
Komponenta:
alfa – fetoprotein
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
IU/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev – stanovení se neprovádí v plasmě.
Vzorky rozmrazovat pouze při laboratorní teplotě
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :3 dny
-20°C
:3 měsíce
Referenční meze:
0,5 – 5,5 IU/ml
1.1.40 PAPP – A
Těhotenský hormon – screening I. trimestru těhotenství
Systém:
Sérum
Komponenta:
Pregnancy
Druh veličiny:
Mezinárodní jednotka
Jednotka lokální:
IU/L
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15-25°C : 8 hodin
2-8 °C : 3 dny
-20°C
: 3 měsíce
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 18
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Referenční meze:
Týden těhotenství
8+0 – 8+6
9+0 – 9+6
10+0 – 10+6
11+0 – 11+6
12+0 – 12+6
13+0 – 13+6
Hodnota v IU/L
0,289
0,580
1,140
1,65
2,66
4,35
1.1.41 CEA
tumory střev, plic, prsu, ovaria, kuřáci
Systém:
Sérum
Komponenta:
karcinomový embryo antigen
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ug/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :7 dní
-20°C
:6 měsíců
Referenční meze:
0,0-4,7 ug/l
1.1.42 PSA
tumory a hyperplasie prostaty, vázán na inhibiory proteáz
Systém:
Sérum
Komponenta:
prostat. specifický antigen
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ng/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev- odběr nejdříve 48hod po vyšetření
prostaty, 2 týdny po biopsii prostaty
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 48 hodin
-20°C
:8 týdnů
Referenční meze:
0,00 – 4,00 ng/ml
1.1.43 F-PSA
podíl této frakce u nemocných s Ca prostaty ubývá
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 19
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
volný prostat. spec. Antigen
látková koncentrace
ng/l
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev- odběr nejdříve 48hod po vyšetření
prostaty, 2 týdny po biopsii prostaty
denně
24 hodin
2 – 8 °C :1den
-20°C
:12 týdnů
vzorek nesmí být opakovaně zmrazován a
rozmrazován
poměr F-PSA/ PSA > 17%
1.1.44 CA 15-3
zachycuje zejména Ca prsu s metastázemi, negativní nález není u nádorů bez metastáz
zcela signifikantní
Systém:
Sérum
Komponenta:
tumorový marker (CA 15-3)
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
U/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :5 dní
-20°C
:3 měsíce
Referenční meze:
0,0- 30,0 U/ml
1.1.45 CA 125
je na povrchu buněk ovariálního Ca, dále Ca pankteatu, dělohy, GIT, plic
Systém:
Sérum
Komponenta:
tumorový marker (CA 125)
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
U/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 20
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
gelem nebo granulátem
žilní krev- zabránit hemolýze, nevhodné je ikterické
a chylozní sérum.
denně
24 hodin
2 – 8 °C :5 dní
-20°C
:3 měsíce
vyvarovat se opakovanému zmrazování a
rozmrazování vzorků.
0,0- 35 U/ml
1.1.46 CA 19-9
derivát krevní skupiny Lewis, Zejména ca pankreatu, žaludku, žlučových cest
Systém:
Sérum
Komponenta:
tumorový marker CA 19-9
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
U/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :5 dní
-20°C
:3 měsíce
Referenční meze:
0,0-39,0 U/ml
1.1.47 CA 72-4
Slouží pro sledování terapie karcinomů žaludku a ovárií.
Systém:
Sérum
Komponenta:
tumorový marker Ca 72-4
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
U/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :5 dní
-20°C
:3 měsíce
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 21
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Referenční meze:
0,0< 6,9 U/ml
1.1.48 F-Beta HCG
hCG má podjednotky alfa a beta. Beta je specifická pro hCG, alfa je společná pro
všechny glandotropní hormony hypofýzy. Mola hydatidoza, choriokarcinom, u mužů
germinativní nádory.Vyšetřuje se v rámci screeningu I.trimestru těhotenství
Systém:
Sérum
Komponenta:
tumorový marker F-Beta HCG
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
IU/L
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15-25°C : 8 hodin
2 – 8 °C :7 dní
-20°C
:10 měsíců
Referenční meze:
Týden těhotenství
8+0 – 8+6
9+0- 9+6
10+0 – 10+6
11+0 – 11+6
12+0 – 12+6
13+0 – 13+6
Hodnota
vIU/L
70,7
75,5
57,3
42,8
34,5
29,5
1.1.49 Ferritin
deficit Fe, cholestáza, hepatitidy, ve střevní sliznici je apoferitin, který váže trojmocné
Fe za vzniku feritinu. Stoupá u nádorů, zejména myelomů a leukémií.
Systém:
Sérum
Komponenta:
Ferritin - zásobní bílkovina Fe
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ng/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev – lze analyzovat hemolytické i ikterické
vzorky. U vzorků vyšších než 25000ug/l se může
projevit HOOK efekt
Provádí se :
denně
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 22
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
24 hodin
2 – 8 °C :7dní
-20°C
:2 týdny
Opakované zmrazování a rozmrazování vzorků je
možné
muži: 28 – 365 ng/ml
ženy: 5 – 148 ng/ml
Referenční meze:
1.1.50 FSH
výpadek hormonální produkce v ovariích zvyšuje hodnotu, stimulace folikulů ke
zralosti, vývoj semenotvorných kanálků, zrání spermatozoí. FSH je produkován
předním lalokem hypozýzy.
Systém:
Sérum
Komponenta:
folikulostimulační hormon
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mIU/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :1den
-20°C
:4 týdny
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi
menstruačního cyklu – je vhodné uvést den cyklu
Referenční meze:
Referenční meze FSH:
S
Věk od Věk do
MHD
Nízké Snížené
F
0D
13R
0
0
0,2
4
100
500 mIU/ml
F
13R
50R
0
0
3,5
9,2
100
500 mIU/ml FOLIKUL
F
13R
50R
0
0
4,7
25,9
100
500 mIU/ml OVUL
F
13R
50R
0
0
1,7
5,6
100
500 mIU/ml LUTEAL
M
15R
99R
0
0
1,3
11,8
100
500 mIU/ml
F
50R
99R
0
10
13,9
103,1
200
500 mIu/ml MENOP
F
50R
99R
1,7
96,8
200
500 mIU/ml MENOP s HT
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
DRM
HRM Zvýšené Vysoké
MHH Jedn.
Stránka 23
Další údaje
bez HT
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
1.1.51 LH
dokončení zrání folikulů i spermatozoí, stimulace Leydigových buněk k produkci
testosteronu, produkuje přední lalok hypofýzy.
Systém:
Sérum
Komponenta:
luteinizační hormon
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mIU/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 24 hodin
-20°C
:4 týdny
Koncentrace LH závisí na fázi menstruačního cyklu.
Je vhodné uvést den cyklu.
Referenční meze:
folik. fáze: 1,9 – 9,2
střed cyklu: 6,1 – 49,1
luteál. fáze: 1,3-10,8
postmenop. 15,4-53,3
MUŽI: 2,8-6,8
1.1.52 DHEA-S - dehydroepiandrosteronsulfát
Jde o marker pro vyhodnocení funkce kůry nadledvin, je používán pro diferenciální dg
virilizovaných pacientů. Zvýšené hodnoty: Cushing sy, polycystický ovariální sy,
hirsutismus.
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
DHEA-S
látková koncentrace
Ug/dL
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev
denně
24 hodin
2 – 8 °C :1 týden
-20°C
:1 rok
Koncentrace DHEAS závisí na fázi menstruačního
cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.
ženy: 33,0-339,0
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 24
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
muži: 40,0-482,0
1.1.53 PRL – prolaktin
stoupá v těhotenství a při laktaci, patologicky při nádoru hypofýzy. Hyperprolaktinémie
patří k častým příčinám infertility. Časté zvýšení u léčby depresí deriváty serotoninu.
Systém:
Sérum
Komponenta:
Prolaktin
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mIU/L
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :1 den
-20°C
:4 týdny
Vyvarovat se opakovanému zmrazování a
rozmrazování vzorků
Referenční meze:
ženy: 132 – 498
postmenopausa :90,0 -392,0
muži: 87 – 392
1.1.54 PRG - progesteron
působí na endometrium, snižuje stažlivost dělohy.
Systém:
Sérum
Komponenta:
Progesteron
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ng/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev – nesmí být použity vzorky, stabilizované
azidem.
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 5 dní
-20°C :
6 měsíců
Koncentrace PRG závisí na fázi menstruačního
cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.
Referenční meze:
muži: 0,2-1,4 ng/ml
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 25
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
ženy: fol. fáze: 0,2 – 1,5 ng/ml
ovul.fáze : 0,8-3,0 ng/ml
luteal. fáze: 1,7 – 27,0 ng/ml
postmenopausa : 0,1-0,8 ng/ml
1.1.55 Estradiol
Estrogeny jsou zodpovědné za vývoj sekundárních pohlavních
znaků u žen.Společně s gestageny řídí všechny důležité ženské reprodukční procesy.
Biologicky nejaktivnější je 17-beta-estradiol. Stanovení je indikováno u poruch
fertility na ose hypothalamus- hypofýza – gonády a při léčení poruch neplodnosti a
určení termínu ovulace pro in.vitro oplodnění
Systém:
Sérum
Komponenta:
Estradiol – E2
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
pg/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :2 dny
-20°C
:6 měsíců
Koncentrace závisí na fázi menstruačního cyklu. Je
vhodné uvést den cyklu.
Referenční meze:
muži: 7,63 – 42,6 pg/ml
• ženy: folikulár. fáze: 12,5 – 166 pg/ml
• ženy:ovulační fáze: 85,8 – 498 pg/ml
• ženy :lutealní fáze:
43,8 - 211 pg/ml
• ženy: postmenop. :
< 5,0
Těhotenství – I.trimestr:215 –4300 pg/ml
Děti ( 1 – 10 let)
• Chlapci:
<5 - 20.0 pg/ml
• Dívky:
6,0 – 27,0 pg/ml
1.1.56 Kortizol
Jeho stanovení je indikováno pro rozeznání a léčení funkčních poruch nadledvin, má
protizánětlivé účinky. Hodnoty výrazně podléhají dennímu rytmu
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Sérum
Cortisol
látková koncentrace
nmol/l
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 26
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev
denně
24 hodin
2 – 8 °C :5 dnů
-20°C
:3 měsíce
ráno 7 – 10 hod:
171 – 536 nmol/l
odpoledne: 16 – 20 hod: 64 – 327 nmol/l
1.1.57 Testosteron
Hlavní androgenní hormon u mužů. Má účinky zejména na vývoj pohlavních orgánů,
rozvoj sekundárních pohlavních znaků a na spermatogenezi.Je vázán na transparentní
bílkoviny, především na SHBG.
Systém:
Sérum
Komponenta:
Testosteron
Druh veličiny:
Látková koncentrace
Jednotka lokální:
ng/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 7 dní
-20°C
: 6 měsíců
Transport krve do laboratoře v den odběru
Referenční meze:
Muži 20-49 let
5,36 (2,49-8,36 ) ng/ml
Muži nad 50 let
4,76 ( 1,93-7,40 ) ng/ml
Ženy 20-49 let
0,271 ( 0,08-0,48 ) ng/ml
Ženy nad 50 let
0,162 ( 0,03-0,41 ) ng/ml
1.1.58 HCG
Choriogonadotropní hormon, zvýšení v těhotenství. Vyšetřuje se při těhotenském
screeningu II. trimestru.
Systém:
Sérum
Komponenta:
Choriogonadotropní hormon
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
IU/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 27
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
gelem nebo granulátem
žilní krev
denně
24 hodin
2 – 8 °C : 7 dní
-20°C
: 2 měsíce
vzorky je možné i několikrát zmrazit
Referenční meze:
0,0-30,0 IU/l
1.1.59 Myoglobin
Vzniká při rozpadu svalových vláken – např. při myositidách, Crusch syndromu, atd
Systém:
Sérum
Komponenta:
Myoglobin
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ugl/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :1 týden
-20°C
:4 týdny
Referenční meze:
10,0 – 56,0 ug/l
1.1.60 Vitamin B12
Účastní se na tvorbě červených krvinek, nezbytný je pro funkci nervového systému a
tvorbu buněčných membrán. Při jeho nedostatku vzniká makrocytární ( perniciózní)
anemie
Systém:
Sérum
Komponenta:
Vitamin B12
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
pmol/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15-25°C : 2 hodiny
2 – 8 °C : 2 dny
-20°C
: 2 měsíce
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 28
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Referenční meze:
145 – 569 pmol/l
1.1.61 Folát ( kyselina listová)
Je nezbytný pro syntézu DNA a syntézu a obnovu erytrocytů. Vážný nedostatek vede
k megaloblastické anemii.
Systém:
Sérum
Komponenta:
Folát
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ng/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev- odběr do nádobek s přídavkem
askorbátu ( 10mg/1ml krve)
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
20-25°C : 2 hodiny
2 – 8 °C : 2 dny
-20°C
: 1 měsíc
Referenční meze:
Obě pohlaví:
4-11 let : 8,6-37,7 ng/ml
12-19 let : 5,0-27,2 ng/ml
20-59 let : 4,4-31,0 ng/ml
60-150 let : 5,6-45,8 ng/ml
1.1.62 Vitamin D
Je nezbytný pro růst a metabolismus kostí ( pomáhá využívat Ca, přijímaný ze stravy)
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Sérum
Vitamin D
látková koncentrace
ng/ml
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev
denně
24 hodin
2 – 8 °C :3dny
-20°C
:1rok
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 29
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Referenční meze:
30 – 100 ng/ml
1.1.63 Beta-2-mikroglobulin
Jde o nízkomolární protein, který se nekovalentně váže na antigeny HLA, nachází se na
buněčných membránách všech buněk s jádrem- nejvíce na povrchu lymfocytů a
monocytů.Je vylučován glomer. filtrací, proto jeho hladina je dána její rychlostí a
rychlostí syntézy.Slouží k monitorování lymfoproliferativních chorob, ledvinné funkce a
některých typů zánětů.
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Beta-2-mikroglobulin
Látková koncentrace
mg/l
krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev
denně
24 hodin
2 – 8 °C :7dní
-20°C
:12 týdnů
0,90 – 2,00 mg/l
1.2 Vyšetření moče
1.2.01 Chemické vyšetření moče
proteinurie – zejména choroby ledvin, glykosurie – význam zejména při DM a u
nefropatií, hematurie – onemocnění ledvin, maligní hypertenze, ketolátky – hladovění,
zvracení, DM, UBG – funkční nedostatečnost jater
Systém:
Moč
Komponenta:
stanovení zákl. chem. parametrů – pH, bílkov,krev,
glukóza, UBG, ketony
Druh veličiny:
semikvantitativní nález
Jednotka lokální:
negat/0/ ev. pozit. /+ až ++++/
Odebíraný materiál:
Ranní moč
Odběr do:
plast s víčkem
Pokyny pro odběr:
Jednorázový vzorek moči bez konzervace
Provádí se :
denně
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 30
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
24 hodin
18 – 26°C:1den
Referenční meze:
nálezy 0
1.2.02 Vyšetření močového sedimentu
hodnotíme počet ery, leuko, epitelií a válců v zorném poli – záněty, nádory, ledvinové
kameny. Významný nález oxalátových kamenů.
Systém:
Moč
Komponenta:
nález v centrifugované moči
Druh veličiny:
počet elementů v jednom zorném poli
Jednotka lokální:
číslo udávající množství
Odebíraný materiál:
ranní moč
Odběr do:
plast s víčkem
Pokyny pro odběr:
Jednorázový vzorek moči bez konzervace
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
18 – 26°C:1den
Referenční meze:
1.2.03 Hustota moče
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
ery: 0 – 2
leuko: 0 – 4
válce: 0
Moč
vyšetření moče hustoměrem
hustota moče
kg/m3
Ranní moč
uzavřených nádob
Jednorázový vzorek moče bez konzervace
denně
24 hodin
18 – 26°C:1den
eustenurie: 1.002 - 1.030kg/m3
hypostenurie: < 1.002
hyperstenurie> 1.030
isostenurie: trvale cca 1.001
1.2.04 Proteinurie
bývá úměrná závažnosti poškození ledvin
Systém:
Moč
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 31
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
1.2.05 Mikroalbuminurie
diabetická nefropatie
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
kvantitativní stanovení bílkoviny v moči
látková koncentrace
g/l
moč, sbíraná za 24 hod
odběrové nádoby
Před odběrem se pacient vymočí, dále do sběrné
nádoby. Poslední moč do nádoby na konci
sběrného období
denně
24 hodin
2-8°C:2dny
-20°C
:1rok
0,00-0,10g/l
Moč
albumin v moči
látková koncentrace
mg/l
Jednorázový vzorek moči bez konzervace
plastová zkumavka na moč
Ranní moč
1 denně
24 hodin
4– 8 °C : 4týdny
15-25°C : 7 dní
-20°C
: 6 měsíců
0,0 – 30,0 mg/l
1.2.06 Glykosurie
při hyperglykemii, renální glykosurie
Systém:
Moč
Komponenta:
glukóza v moči
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Moč
Odběr do:
Plastová zkumavka na moč
Pokyny pro odběr:
Jednorázový vzorek moči bez konzervace
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 32
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :1den
Referenční meze:
do 0,8 mmol/l
1.2.07 U-amyláza
zvýšená hodnota bývá zejména při pankreatitidě
Systém:
Moč
Komponenta:
amyláza v moči
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ukat/l
Odebíraný materiál:
Moč
Odběr do:
plast na odběr moče
Pokyny pro odběr:
Jednorázový vzorek moči bez konzervace
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2-8C : 10 dní
15-25 C: 2 dny
Referenční meze:
Muži :0,0 – 8,18 ukat/l
Ženy : 0,0-7,5 ukat/l
1.2.08 Kreatinin v moči
renální poruchy, hladovění, porušení svaloviny
Systém:
Moč
Komponenta:
kreatinin ve sbírané moči
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Moč
Odběr do:
sběrná nádoba
Pokyny pro odběr:
Sbíraná moč bez konzervace,typická doba sběru 24
hodin
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :2dny
Referenční meze:
3,0 – 14,0 mmol/l
1.2.09 Urea v moči
zvýšení při katabolismu a vyšším přívodu bílkovin, snížení u těžkých jat. poruch
Systém:
Moč
Komponenta:
močovina v moči
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Moč
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 33
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
sběrná nádoba
Sbíraná moč bez konzervace,typická doba sběru 24
hodin
denně
24 hodin
2– 8 °C :1týden
15-25 C : 2 dny
1-15let :
67 - 333 mmol/L
15-150 let : 167,0 - 583,0 mmol/L
1.2.10 Kyselina močová v moči
Metabol. produkt DNA- zvýšený buněčný rozpad. Zvýšení: dna, nádory, záněty
Systém:
Moč
Komponenta:
kyselina močová v moči
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Moč
Odběr do:
plast bez úpravy na odběr moče
Pokyny pro odběr:
Sbíraná moč bez konzervace,typická doba sběru 24
hodin
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15-25 °C :4 dny
Referenční meze:
1,00 – 4,40 mmol/L
1.2.11 Na v moči
bilancování elektrolytů, endokr. choroby, nemoci ledvin
Systém:
Moč
Komponenta:
natrium v moči
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Moč
Odběr do:
plast bez úpravy na odběr moče
Pokyny pro odběr:
Sbíraná moč bez konzervace,typická doba sběru 24
hodin
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 –25 °C :45 dní
Referenční meze:
40 – 220 mmol/l
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 34
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
1.2.12 Kalium v moči
bilanc. elektrolytů, endokrinní choroby, nemoci ledvin
Systém:
Moč
Komponenta:
obsah kalia v moči
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Moč
Odběr do:
plast bez úpravy na odběr moče
Pokyny pro odběr:
Sbíraná moč bez konzervace,typická doba sběru 24
hodin
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2– 8 °C :2 měsíce
15-25 C:45 dní
Referenční meze:
25,0 – 125,0 mmol/l
1.2.13 Chloridy v moči
viz Na, K
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Moč
Cl v moči
látková koncentrace
mmol/l
Moč
plast bez úpravy na odběr moče
Sbíraná moč bez konzervace,typická doba sběru 24
hodin
denně
24 hodin
2 – 25 °C :7 dní
110 – 250 mmol/l
1.2.14 Vápník v moči
porucha příšt. tělísek, vit. D, onem. Ledvin
Systém:
Moč
Komponenta:
obsah Ca v moči
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Moč
Odběr do:
plast bez úpravy na odběr moče
Pokyny pro odběr:
Sbíraná moč bez konzervace,typická doba sběru 24
hodin
Čas od získání po zpracování:
6 hod při teplotě 20 °C
Provádí se :
denně
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 35
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
1.2.15 Fosfor v moči
dg kostního metabolismu, ledvin
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
24 hodin
2– 8 °C :4 dny
15-25 C : 2 dny
Muži: 0,00 – 7,50 mmol/l
Ženy : 0,0-6,2 mmol/l
Moč
obsah fosforu v moči
látková koncentrace
mmol/l
Moč
plast bez úpravy na odběr moče
Sbíraná moč bez konzervace,typická doba sběru 24
hodin
denně
24 hodin
2 – 8 °C :7dní
6,0 – 42,0 mmol/l
1.2.16 Hořčík v moči
dg kostního metabolismu,svalů a ledvin
Systém:
Moč
Komponenta:
obsah fosforu v moči
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mmol/l
Odebíraný materiál:
Moč
Odběr do:
plast bez úpravy na odběr moče
Pokyny pro odběr:
Sbíraná moč bez konzervace,typická doba sběru 24
hodin
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :7dní
Referenční meze:
2,0 – 5,0 mmol/l
1.2.16 Kyselina vanilmandlová
diag. Feochromocytomu
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Moč
přítomnost kys. vanilmandlové v moči
semikvantitativní hodnocení
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 36
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
+ nebo Moč
plastové nádoby obsahující 10 ml 25 % HCl na 1 l moče,
udržovat v chladu. Vyloučení potravin bohatých na 5 hydroxyindoly a tryprofanu (kiwi, vanilka, vlašské ořechy,
banány, ananas, švestky, rajčata, avokádo, meloun,
nízkotučné mlékom vejce), alkohol a léky, které mohou s
hladinami a stanovením interferovat (β - blokátory, reserpin,
metyldopa, salicyláty, fanacetin, naproxen, fenotiaziny,
imipramin, inhibitory MAO, izoniazid, L - dopa, guajakolát.
Pokyny pro odběr:
sbíraná moč, 24 hodinovýsběr, konzervace
okyselením
Provádí se :
Doba odezvy :
Referenční meze:
1x za 2 týdny
20 dní
Negativní
1.2.17 Clearence kreatininu
přímo úměrná kreatininu v moči, nepřímo úměrná kreatininu v séru
Systém:
moč, sérum
Komponenta:
množství plazmy za sec, očištěné od endogenního
kreatinu
Druh veličiny:
množství za časovou jednotku
Jednotka lokální:
ml/sec
Odebíraný materiál:
Moč
Odběr do:
plast bez úpravy na odběr moče, zkumavka na
biochemický odběr
Pokyny pro odběr:
Sbíraná moč bez konzervace,typická doba sběru 24
hodin
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C :2 dny
Referenční meze:
GF 20 -40let 1,3- 2,5 ml/sec/ významně závislé na
věku, viz přehled normálních hodnot tubul.
resorpce: 0,983 - 0,995
1.2.18 Cortisol v moči
Jeho stanovení je indikováno pro rozeznání a léčení funkčních poruch nadledvin, má
protizánětlivé účinky.
Systém:
Sérum
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 37
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Cortisol
látková koncentrace
nmol/l
moč
sklo nebo plast pro sběr moče, konzervace kys.
boritou
Sbíraná moč bez konzervace,typická doba sběru 24
hodin
denně
24 hodin
2 – 8 °C :7dní
-20°C : 4 týdny
100 – 379 nmol/L
2. Hematologická vyšetření
2.1
Základní hematologická vyšetření
2.1.01 KO s třípopulačním diferenciálem
Systém:
plná krev
Komponenta:
krevní obraz
Druh veličiny:
hmotnostní koncentrace
počet elemntů/1
Jednotka lokální:
viz. jednotlivé vyšetření
Odebíraný materiál:
Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
2.1.02 Hb – hemoglobin
dg. anemie a polycytemie
Referenční meze:
muži: 135 – 175 g/l
ženy: 120 – 160 g/l
2.1.03 Ht – hematokrit
dg. anemie a polycytemie, ukazatel zahuštění krevního oběhu
Referenční meze:
muži: 0,400 – 0,500
ženy: 0,350 – 0,470
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 38
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
2.1.04 Ery – počet erytrocytů
dg. anemie a polycytemie
Referenční meze: x 1012 /l
1 –2 měsíc
2 –3 měsíce
3 –6 měsíců
6 –24 měsíců
2 –6 let
6 –12 let
12 –15 let muži
12 –15 let ženy
> 15 let muž
> 15 let ženy
2,7 -4,9
2,7 –4,9
3,1 –4,5
3,7 -5,3
3,9 –5,3
4,0 –5,2
4,5 -5,3
4,1 -5,1
4,0 –5,8
3,8 –5,2
2.1.05 Leuko – počet leukocytů
infekce, nekrozy, hemoblastozy, krevní choroby, virové infekce
Referenční meze: x 109 /l
0 –1 D
9,4 –34,0
2 D –1 T
5,0 –21,0
1 T –2 T
5,0 –20,0
2T –1M
5,0 –19,5
1 M –6 M
5,0 –19,5
6 M –1 rok
6,0 –17,5
1 –2 roky
6,0 –17,5
2 –4 roky
5,5 -17,0
4 –6 let
5,0 –15,5
6 –8 let
4,5 -14,5
8 -15 let
4,5 –13,5
> 15 let muži
4,0 - 10,0
> 15 let ženy
4,0 - 10,0
2.1.06 Trombo – krevní destičky
útlumy kostní dřeně, hypersplenismus, choroby jater
150 – 400 x 109 /l
Referenční meze:
2.1.07 MCV – střední průměr ery
dif. dg. Anemií
Referenční meze:
82 – 98 fl
2.1.08 MCHC – konc. Hb v ery
poměr Hb (g/l) / Ht, sferocytoza, hypochomní anemie
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 39
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Referenční meze:
320 – 360 g/l
2.1.09 MCH – sřední hmotnost Hb v jednom ery
poměr Hb (g/l) / počet ery v litru, rozlišení makro- a mikrocytárních anemií
Referenční meze:
28 – 34 pg
2.1.10 Diferenciální rozpočet leukocytů
změny v důsledku krev. chorob, reakce na různé choroby
Referenční meze:
Lymfocyty:
0,20 – 0,45 relat. jedn.
Segmenty:
0,47 – 0,70
"
Monocyty:
0,02 – 0,10
"
Eosinofily:
< 0,05
"
Basofily:
< 0,01
"
Neutrof. tyče: < 0,04
"
MIX buňky ( součet Mono, Eo, baso) < 0,13
Tento údaj vydává hematol. automat Sysmex K 4500
2.1.11 Retikulocyty
Referenční meze:
2. 2
0,005 – 0,015 relat. jedn.
Hemokoagulační vyšetření
2.2.01 INR ( Protrombinový čas)
kontrola antikoagulační th., hepatopatie, deficit některých faktorů I,II,V,VII,X
Systém:
Plasma
Komponenta:
Protrombinový test
Druh veličiny:
poměrné číslo
Jednotka lokální:
INR
Odebíraný materiál:
nesrážlivá krev
Odběr do:
Na3 citrát v poměru 1:10
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Referenční meze:
0,80 – 1,20 ( při léčbě 2,0 až 4,0)
2.2.02 APTT
zachycuje poruchy aktivace f. X
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Plasma
aktivovaný trombopl. parciální čas
časový údaj
čas v sekundách
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 40
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Referenční meze:
Nesrážlivá krev
Na3citrát v poměru 1:10
žilní krev
denně
24 hodin
24,0 – 36,0 sec
2.2.03 Krvácivost
vaskulopatie, trombocytopenie, trombocytopatie
Systém:
plná krev
Komponenta:
Dukův test
Druh veličiny:
poměrné číslo
Jednotka lokální:
čas v sekundách
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
provádí se ze vpichu do ucha
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Referenční meze:
100 – 200 sec
Příloha lab. příručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
Stránka 41
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
3. IMUNOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ
3.01 IgE celkový
protilátka se schopností vazby na žírné buňky a basofily. Alergen přemosťuje dvě
buňky IgE, uvolněný mediátor navozuje reakci anafylaktického typu.
Systém:
Sérum
Komponenta:
imunoglogulin IgE celk.
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
kIU/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 3 dny
-20°C
:6 měsíců
Referenční meze:
< 100 kIU/l dospělí
1 - 9 let : <50 kIU/l
3.02 Specifický IgE
Jde o protilátky typu IgE, specifické k určitým alergenům z prostředí nebo stravy.
Doplňují kožní testy.
Systém:
Sérum
Komponenta:
imunoglobuliny proti určitým antigenům
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
kU/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
1x týdně
Doba odezvy :
2-10 dní
Stabilita vzorku:
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
0 – 0,35 kU/l
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 42
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
3.03 IgG
Protilátka s antivirovým i antibakteriálním působením. Klasickou cestou aktivuje
komplement. Prochází placentou.
Systém:
Sérum
Komponenta:
imunoglobulin IgG
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
g/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 25°C:4 měsíce
2 – 8 °C : 8 měsíců
nelze použít silně chylozní serum
Referenční meze:
dospělí: 7,00 – 16,00 g/l
děti: 3,5 – 13,0 g/l
3.04 IgA
Jde o hlavní sekretorický imunoglobulín sliznic dýchacího, gastrointestiálního i
urogenitálního traktu. Je významnou ochranou vůči mikrobiálním infekcím sliznic.
Systém:
Sérum
Komponenta:
imunoglobulin IgA
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
g/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 25°C: 8 měsíců
Referenční meze:
1D-1M
1M-12M
12M-3
3-5
5-7
7-10
10-13
13-150
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
0,07-0,94
0,10-1,31
0,19-2,20
0,48-3,45
0,41-2,97
0,51-2,97
0,44-3,95
,70-4,00
Stránka 43
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
3.05 IgM
Je jako první produkován aktivovanými B-buňkami v průběhu primární protilátkové
odpovědi. Vedle IgG aktivuje komplement klasickou cestou.
Systém:
Sérum
Komponenta:
imunoglobulin IgM
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
g/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 25°C: 2 měsíce
2 – 8 °C : 4 měsíce
Referenční meze:
0-15 let
15-150 let
0,2-2,0
0,4-2,3
3.06 C3-komplement
Účastní se při tvorbě imunokomplexů. Při jejich vzniku je klasickou cestou komplement
aktivován pomocí IgG a IgM. Zvýšení při akutních a chronických zánětech.
Systém:
Sérum
Komponenta:
komplenentovaný systém C
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
g/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 25°C:4 dny
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
0,9 – 1,8 g/l
3.07 C4-komplement
Stejný význam jako C3
Systém:
Komponenta:
Sérum
komplementový systém C
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 44
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
látková koncentrace
g/l
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev
denně
24 hodin
15 – 25°C:2 dny
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
0,1 - 0,4 g/l
3.08 Transferin
Dif. diagnostika anemií. Transportní globulin, váže a přenáší železo.
Systém:
Sérum
Komponenta:
transportní bílk. Fe
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
g/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 25°C: 4 měsíce
2 – 8 °C : 8 měsíců
Referenční meze:
2,0 - 3,60 g/l
Saturace transferinu: množství trf, vázající Fe: 30 – 50%
3.09 Prealbumin
Význam má jeho snížení u onemocnění jater, kachexií a lymfoproliferativních nemocí.
Systém:
Sérum
Komponenta:
transportní protein
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
g/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 25°C: 3 dny
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 45
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Referenční meze:
2 – 8 °C : 6 měsíců
0,2 - 0,40 g/l
3.10 Orosomukoid
Hlavní složka u Brdičkovy reakce. Zvyšuje se zejména u akutních zánětů a tumorů.
Systém:
Sérum
Komponenta:
a-1 kyselý glykoprotein
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
g/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
0,50 – 1,20 g/l
3.11 ATP
Zvýšení – záněty, vedoucí k rozpadu leuko; Snížení – jaterní cirhózy. Vrozený deficit
vede ke vzniku emphyzému a k obstr. plicní chorobě.
Systém:
Sérum
Komponenta:
alfa1-antitrypsin
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
g/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
0,9 - 2,6 g/l
3.12 Ceruloplasmin
Praktický význam má jeho snížení u Wilsonovy hepatolentikulární degenerace
Systém:
Sérum
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 46
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Čas od získání po zpracování:
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
tranport. bílk. Cu
látková koncentrace
g/l
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev
24 hodin
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
0,3 - 0,6 g/l
3.13 CRP
Pozitivní reaktant akutní fáze zánětu – dominující protein této fáze. Významné zvýšení
u bakteriálních infekcí, u virových zvýšen nebývá. Sledování účinnosti ATB terapie.
Systém:
Sérum
Komponenta:
C-reaktivní protein
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
mg/l
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
15 – 25°C:11 dní
2 – 8 °C : 2 měsíce
Referenční meze:
0,0 – 5,0 mg/l
3.14 ECP
Vzestup nad normální hodnoty u atopických alergií.
Systém:
Sérum
Komponenta:
eosinofilní kation. Protein
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
ng/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 47
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
0 – 24 ng/ml
3.15 CIK
Vznikají vazbou protilátky na antigen nebo virovou částici. Zvýšená hladina je zejména
u chronických infekcí.
Systém:
Sérum
Komponenta:
cirkuluj. Imunokomplexy
Druh veličiny:
látková koncentrace
Jednotka lokální:
arbitr. jednotky A.I
Odebíraný materiál:
Krev
Pokyny pro odběr:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
0,0-50,0 Aj.
3.16 Anti – RF ve třídě IgA
Protilátky proti revmatoidnímu faktoru ve třídě IgA( sekretorický imunoglobulin)
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Anti- revmatoidní faktor ve třídě IgA
Poměr – relativní jednotky
RU/ml
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 5 dní
-20°C
:6 měsíců
< 20 RU/ml = negativní
>20 RU/ml = pozitivní
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 48
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
3.17 Anti – RF ve třídě IgM
Protilátky proti revmatoidnímu faktoru ve třídě IgM (imunoglobulin akutní fáze)
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Anti- revmatoidní faktor ve třídě IgM
Poměr – relativní jednotky
RU/ml
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 5 dní
-20°C
:6 měsíců
< 20 RU/ml = negativní
>20 RU/ml = pozitivní
3.18 Anti – RF ve třídě IgG
Protilátky proti revmatoidnímu faktoru ve třídě IgG( imunoglobulin chronické fáze)
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Anti- revmatoidní faktor ve třídě IgG
Poměr – relativní jednotky
RU/ml
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 5 dní
-20°C
:6 měsíců
< 20 RU/ml = negativní
>20 RU/ml = pozitivní
3.19 Anti – Gliadin ve třídě IgA
Protilátky proti gliadinu třídě IgA. Indikací pro vyšetření je podezření na coeliakii ev.
Dermatitis herpetiformis Duhring
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 49
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Anti- gliadin ve třídě IgA
Poměr – relativní jednotky
Ext. vzorku/ Ext. kalibr. 2 = poměr
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 14 dní
< 1,0 = negativní
> 1,0 = pozitivní
3.20 Anti – Gliadin ve třídě IgG
Protilátky proti gliadinu třídě IgG. Indikací pro vyšetření je podezření na coeliakii
(gluten senzitivní enteropatii) ev. Dermatitis herpetiformis Duhring
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Anti- gliadin ve třídě IgG
Poměr – relativní jednotky
Ext. vzorku/ Ext. kal.2 = poměr
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 14 dní
< 1,0 = negativní
> 1,0 = pozitivní
3.21 Anti – tkánová transglutamináza ve třídě IgA
Protilátky proti lidské tkáňové transglutamináze ( endomysium) třídě IgA. Indikací
pro vyšetření je podezření na coeliakii (gluten senzitivní enteropatii) ev. Dermatitis
herpetiformis Duhring
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Sérum
Anti- transglutamináza ve třídě IgA
Poměr – relativní jednotky
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 50
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Ext. vzorku/ Ext. kal. = poměr
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 14 dní
< 1,0 = negativní
> 1,0 = pozitivní
3.22 Anti – tkáňová transglutamináza IgG
Protilátky proti gliadinu třídě IgG. Indikací pro vyšetření je podezření na coeliakii
(gluten senzitivní enteropatii) ev. Dermatitis herpetiformis Duhring
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Anti- transglutamináza ve třídě IgG
Poměr – relativní jednotky
Ext. vzorku/ Ext. kal. = poměr
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 14 dní
< 1,0 = negativní
> 1,0 = pozitivní
3.23 Endomysium
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Sérum
Endomysium IgA
Kvalitativní hodnocení
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 51
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
Krev : 24 hodin pokojová teplota
2-8 °C : 48 hodin
Sérum : 7 dní 2-8 °C, déle při -20 °C
Referenční meze:
negativní ............N
hraniční...............+/slabě pozitivní......+
pozitivní..............++
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 52
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
4. Mikrobiologická vyšetření- infekční serologie
4.01 Anti – HCV protilátky proti viru HCV
Virus HCV je původcem infekční žloutenky, která často přechází do chronicity až
cirhózy
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy:
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Protilátky proti viru hepatitidy C
Poměrné číslo
S/Co
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
denně
24 hodin
18 – 26°C: 3 dny
2 – 8 °C : 7 dní
-20°C
: 3 měsíce
Poměr <0.9
negativní nález
>0.9 až <1,1 hraniční nález
>1.1
pozitivní nález
4.02 Anti – Tetanus Toxoid (IgG) : protilátky proti Tetanus Toxoid
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy:
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Protilátky proti Tetanus Toxoid
Látková koncentrace
IU/ml
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1xtýdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 14 dní
<0.01 IU/ml
nutné přeočkování
0.01 – 0.1 IU/ml dopor.přeočkování
>0.1 - 0.5 IU/ml dopor.očkování
>0.5 – 1.0 IU/ml kontrola za 3 roky
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 53
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
>1.0 – 5.0 IU/ml kontrola za 5 let
> 5.0 – 10.0 IU/ml kontrola za 8 let
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 54
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
4.03 Anti – HIV 1,2 ( protilátky proti viru lidské imunodeficience, patřícímu mezi tzv.
retroviry, které jsou přenášeny parenterálně, perorálně, pohlavním stykem nebo přes
placentu)
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Protilátky proti HIV
Poměr – arb. Jednotky
RVF pacienta/ RVF standardu
krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
denně
24 hodin
18 – 26°C: 7 dní
2 – 8 °C : 4 týdny
-20°C
: 3 měsíce
<0,90
nereaktivní výsledky
0,90-1,0 hraniční výsledky
>1,0
reaktivní výsledky
4.04 Anti – HBs ( detekce protilátek proti povrchovému antigenu hepatitidy B,
přenášené pohlavním stykem, parenterálně, ev. přes placentu)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Protilátky proti HBs
Druh veličiny:
Látková koncentrace
Jednotka lokální:
mIU/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
< 9.0 mIU/ml
= negativní
9,0 - 11,0mIU/ml = hraniční
>12mIU/ml
= pozitivní
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 55
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
4.05 Anti - CLPNA ( protilátky proti Chlamydia pneumoniae ve třídě IgA. Chlamydie
vyvolávají cca 10% pneumonií, patří mezi respirační infekce,šířené aerosolem.)
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Anti- Chlamydie IgA
Poměr – arb. Jednotky
Ext sera/ ext. Kalibrátoru
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 14 dní
<0.8 =negativní
0.8 až 1.1= hraniční
>1.1 = pozitivní
4.06 Anti – CLPNG protilátky proti Chlamydia pneumoniae ve třídě IgG. Jsou
známkou prodělané nebo chronicky probíhající infekce
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti- Chlamydie IgG
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
Ext. séra / ext. Kalibrátoru
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
1x týdně
Doba odezvy :
2-10 dní
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 14 dní
Referenční meze:
<0.8 = negativní
0.8 až 1.1 = hraniční
>1.1 = pozitivní
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 56
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
4.07 Anti-CLPNM protilátky proti Chlamydie pneumoniae ve třídě IgM. Jsou
známkou akutně probíhající infekce
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti – Chlamydie IgM
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
Ext. séra/ext. Kalibrátoru
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
1x týdně
Doba odezvy :
2-10 dní
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 14 dní
Referenční meze:
<0.8 = negativní
0.8 až 1.1 = hraniční
>1.1 = pozitivní
4.08 Anti – MLPNA (protilátky proti Mycoplasma pneumoniae ve třídě IgA. Patří
mezi respirační infekce, šířené aerosolem)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti – Mycoplasma IgA
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
Ext. Séra / ext. Kalibrátoru
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
1x týdně
Doba odezvy :
2-10 dní
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 14 dní
Referenční meze:
<0.8 = negativní
0.8 až 1.1 = hraniční
>1.1 =pozitivní
4.09 Anti – MLPNG( protilátky proti Mycoplasma pneumoniae ve třídě IgG. Jejich
nález je známkou prodělané nebo chronické infekce )
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti – Mycoplasma IgG
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
Ext. séra / ext. kalibrátoru
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 57
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 14 dní
<0.8 = negativní
0.8 až 1.1 = hraniční
>1.1 = pozitivní
4.10 Anti – MLPNM ( protilátky proti Mycoplasma pneumoniae ve třídě IgM. Jejich
nález je známkou akutní infekce)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti-Mycoplasma IgM
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
Ext. séra / ext. kalibrátoru
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
1x týdně
Doba odezvy :
2-10 dní
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 14 dní
Referenční meze:
<0.8 = negativní
0.8 až 1.1 = hraniční
>1.1 = pozitivní
4.11 HBsAg ( stanovení povrchového antigenu viru hepatitidy B v séru. Virus HB
vyvolává hepatitidy, přecházející do chronicity až cirhózy ) Ověření pozitivity nálezu
se provádí konfirmačním testem.
Systém:
Sérum
Komponenta:
Antigen HBs ( HBsAg)
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
IU/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
denně
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 58
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
24 hodin
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
<0,05 = nereaktivní = negativní
>0,05 = reaktivní = pozitivní
4.12 Anti – TOXO IgM ( protilátky proti Toxoplasmóze gondii ve třídě IgM.Jde o
intracelulárního parazita, který vyvolává infekce, doprovázené lymfadenopatií,
horečkou, bolestmi hlavy, malátností, někdy pneumonií až myokarditidou). Nebezpečí
zejména pro těhotné ženy – ohrožení plodu.
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti- TOXO IgM
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
S/CO
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 3 dny
-20°C
: 6 měsíců
Referenční meze:
<0.9 = nereaktivní ( negativní)
0.9 a 1.1 = hraniční
>1.1 = reaktivní (pozitivní)
4.13 Anti – TOXO IgG ( protilátky proti Toxoplasmóze gondii ve třídě IgG. Jejich
nález svědčí pro prodělanou infekci nebo chronický stav).
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti – TOXO IgG
Druh veličiny:
Látková koncentrace
Jednotka lokální:
IU/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 3 dny
-20°C
: 6 měsíců
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 59
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Referenční meze:
<6.5IU/ml = negativní
6.5 – 8.0 IU/ml = hraniční
>8.0 IU/ml = pozitivní
4.14 Anti – TOXO IgA ( protilátky proti Toxoplasmóze gondii ve třídě IgA. Jejich
nález je závažný zejména u těhotných žen)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti-TOXO IgA
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
S/CO
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
1x týdně
Doba odezvy:
2-10 dní
Stabilita vzorku:
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
<0.9 = negativní
0.9 - 1.1= hraniční
>1.1= pozitivní
4.15 Anti - EBNA IgM (časné protilátky proti nukleárnímu antigenu viru EB.
Přetrvávají zhruba do 4měsíců , pak klesají)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti – EBNA IgM
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
S/CO
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
1xtýdně
Doba odezvy :
2-10 dní
Stabilita vzorku:
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
<0.8 = negativní
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 60
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
0.8 – 1.2 = hraniční
>0.8 = pozitivní
4.16 Anti - EA IgM ( protilátky proti časnému antigenu EB viru)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti – EA IgM
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
S/CO
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
1x týdně
Doba odezvy :
2-10 dní
Stabilita vzorku:
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
<0.8 = negativní
0.8 – 1.2 = hraniční
>1.2 = pozitivní
4.17 Anti – VCA IgM ( protilátky proti kapsidovému antigenu EB viru)
Jde o typ časných protilátek, které se objevují na počátku lytické infekce. Jako první
ustupují)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti-VCA IgM
Druh veličiny:
Látková koncentrace
Jednotka lokální:
U/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
Negativní : do 20 U/ml
4.18 Anti - EBNA IgG ( protilátky proti nukleárnímu antigenu EB viru ve třídě IgG)
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 61
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Tvoří se po cca 3měsících, potom však persistují celý život
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti-EBNA IgG
Druh veličiny:
Látková koncentrace
Jednotka lokální:
U/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
Negativní :do 5U/ml
4.19 Anti - EA IgG ( Protilátky proti časnému antigenu EB viru. Jejich zvýšení
nastupuje cca 3-4 měsíce po infektu, do roka obvykle vymizí)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti-EA IgG
Druh veličiny:
Látková koncentrace
Jednotka lokální:
U/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
Negativní: do 10,0 U/ml
4.20 Anti- VCA IgG ( protilátky proti kapsidovému antigenu EB viru. Nalézáme je
v pozdějším stádiu infekce)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti- VCA IgG
Druh veličiny:
Látková koncentrace
Jednotka lokální:
U/ml
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 62
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Žilní krev
Denně
24 hodin
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Negativní: do 20 U/ml
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 63
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
4.21 Anti – Borrelia burgdorferi IgM ( protilátky proti antigenu Borrelia b. ve třídě
IgM. Jejich nález svědčí pro časné stadium infekce)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti- Borrelia burgdorferi IgM
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
S/CO
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
Denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
<1,2 = negativní
>1.2 = pozitivní
4.22 Anti- Borrelia burgdorferi IgG ( protilátky proti antigenu Borrelia b. ve třídě IgG.
Jejich nález svědčí pro prodělanou infekci- anamnestické protilátky- nebo v kombinaci
s pozit. Anti- Bb IgM o akutní infekci)
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Anti-Borrelia burgdorferi IgG
Látková koncentrace
AU/ml
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
Denně
24 hodin
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
< 25,0 AU/ml
– negativní
4.23 Anti – Chlamydia trachomatis IgM- protilátky proti Chlam. Trachomatis
(Chlamydie trachom. patří mezi infekční agens, zapříčiňující trachom, záněty
spojivek, urogenitální infekce, novorozenecké pneumonie atd.)
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 64
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Zvýšení protilátek ve třídě IgM je ukazatelem akutnosti choroby.
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Anti- Chlamydie trachom. IgM
Poměr – arbitrážní jednotky
Ext. vzorku/ext. kalibrátoru
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
<0.8
= negativní
0.8 – 1.1 = hraniční
>1.1
= pozitivní
4.24 Anti – Chlamydia trachomatis IgA – protilátky proti Chlamydia trachomatis ve
třídě IgA ( zvýšená hodnota doprovází zejména infekční sekretorické procesy)
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Anti- Chlamidie trachom.IgA
Poměr – arbitrážní jednotky
Ext. vzorku/ ext. kalibrátoru
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
<0.8
= negativní
0.8 – 1.1 = hraniční
>1.1
= pozitivní
4.25 Anti – Chlamydia trachomatis IgG – protilátky proti Chlamydii trachomatis ve
třídě IgG ( jejich přítomnost svědčí pro proběhlou infekci )
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 65
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Anti- Chlamydia trachom. IgG
Poměr – arbitrážní jednotky
Ext. vzorku/ ext. kalibrátoru
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
<0.8
= negativní
0.8 – 1,1 = hraniční
>1.1
= pozitivní
4.26 Anti – CMV IgG
Protilátka proti cytomegaloviru ve třídě IgG. Jde o perorálně přenášený virus
(nemoc špinavých rukou). Jeho nález má zejména anamnestický význam.
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Protilátka proti CMV ve třídě IgG
Látková koncentrace
U/ml
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
Denně
24 hodin
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
0,0-12,0 U/ml negativní
4.27 Anti – CMV IgM
Protilátka proti cytomegaloviru ve třídě IgM. Její zvýšení svědčí pro akutní infekci
Systém:
Sérum
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 66
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Protilátka proti CMV ve třídě IgM
Látková koncentrace
U/ml
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
denně
24 hodin
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
0,0-18,0 U/ml negativní
4.28 Anti – HBc ( detekce protilátek proti korovému antigenu hepatitidy B,
přenášené pohlavním stykem, parenterálně, ev. přes placentu)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Protilátky proti HBc
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
Signál séra/ signálu standardu
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
Denně
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
>1,0
<1,0
= negativní
= pozitivní
4.29 Anti – HBe ( detekce protilátek proti e antigenu hepatitidy B, přenášené
pohlavním stykem, parenteráně, ev. přes placentu)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Protilátky proti HBe
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
Signál séra/ signálu standardu
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 67
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
gelem nebo granulátem
Žilní krev
Denně
24 hodin
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
< 1,1
>1,1
4.30 HBeAg ( detekce antigenu
parenteráně, ev. přes placentu)
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
hepatitidy B- HBe, přenášené pohlavním stykem,
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
= pozitivní
= negativní
Sérum
Antigen HBe
Látková koncentrace
U/ml
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
Denně
24 hodin
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
< 0,09l
= negativní
0,09 - 0, 11 = hraniční
>0,11
= pozitivní
4.31 Anti – Yersinia enterocolitica IgA Detekce protilátek proti Yersinii enterocolitica
ve třídě IgA (gramnegativní kokobacilátní mikrob, vyvolává enterokolitidy , přenos
trávicím traktem)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti- Yersinia enterocolitica ve třídě IgA
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
Signál séra/ signálu standardu
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Doba odezvy :
2-10 dní
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 1 týden
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 68
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
-20°C
Referenční meze:
:12 týdnů
< 0,9l
= negativní
0,9 - 1,1 = hraniční
>1,1
= pozitivní
4.32 Anti – Yersinia enterocolitica IgG Detekce protilátek proti Yersinii enterocolitica
ve třídě IgG (gramnegativní kokobacilátní mikrob, vyvolává enterokolitidy , přenos
trávicím traktem)
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti- Yersinia enterocolitica ve třídě IgG
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
Signál séra/ signálu standardu
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Doba odezvy :
24 hodin
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
< 0,9l
= negativní
0,9 - 1,1 = hraniční
>1,1
= pozitivní
4.33 Anti – HSV-1-IgM Detekce protilátek proti herpetickému viru ve třídě IgM,
který je primárně asociován s onemocněním jazyka, rtů, úst, hltanu a očí. jsou
průkazem současné infekce nebo reinfekce
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti- HSV–1-IgM
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
Signál séra/ signálu standardu
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
1x týdně
Doba odezvy :
2-10 dní
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 14 dní
-20°C
:12 týdn8
Referenční meze:
< 0,8
= negativní
0,8 - 1,1 = hraniční
>1,1
= pozitivní
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 69
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
4.34 Anti – HSV-1-IgG Detekce protilátek proti herpetickému viru ve třídě IgG, který
je primárně asociován s onemocněním jazyka, rtů, úst, hltanu a očí.Objevují se asi 3
týdny po promární infekci, jsou průkazem prodělané infekce
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti- HSV–1-IgG
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
Signál séra/ signálu standardu
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
1x týdně
Doba odezvy :
2-10 dní
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 14 dní
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
< 0,8
= negativní
0,8 - 1,1 = hraniční
>1,1
= pozitivní
4.35 Anti – HSV-2-IgM Detekce protilátek proti herpetickému viru ve třídě IgM,
který je primárně asociován zejména s infekcí genitálií ev. infekcí neonatální. Jsou
průkazem současné infekce nebo reinfekce
Systém:
Sérum
Komponenta:
Anti- HSV–2-IgM
Druh veličiny:
Poměr – arbitrážní jednotky
Jednotka lokální:
Signál séra/ signálu standardu
Odebíraný materiál:
Krev
Odběr do:
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Pokyny pro odběr:
Žilní krev
Provádí se :
1x týdně
Doba odezvy :
2-10 dní
Stabilita vzorku:
2 – 8 °C : 14 dní
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
< 0,9l
= negativní
0,9 - 1,1 = hraniční
>1,1
= pozitivní
4.36 Anti – HSV-2-IgG Detekce protilátek proti herpetickému viru ve třídě IgG, který
je primárně asociován zejména s infekcí genitálií ev. infekcí neonatální. Jsou
průkazem prodělaného onemocnění
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 70
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Systém:
Komponenta:
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Sérum
Anti- HSV–2-IgG
Poměr – arbitrážní jednotky
Signál séra/ signálu standardu
Krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 14 dní
-20°C
:12 týdnů
< 0,8
= negativní
0,8 - 1,1 = hraniční
>1,1
= pozitivní
4.37 ETPG Stanovení protilátek proti Treponema pallidum metodou ELISA ve třídě IgG
Nález je podkladem pro kontrolu dispenzarizovaného pacienta ev. pro antibiotickou terapii
Systém:
Krev
Komponenta:
Protilátky proti Treponema palidum
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Poměr – arbitrážní jednotky
index
krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 14 dní
-20°C
:12 týdnů
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
< 0,8
= negativní
0,8 - 1,1 = hraniční
>1,1
= pozitivní
4.37 ETPM Stanovení protilátek proti Treponema pallidum metodou ELISA ve třídě IgM
Nález je podkladem pro kontrolu dispenzarizovaného pacienta ev. pro antibiotickou terapii
Systém:
Krev
Komponenta:
Protilátky proti Treponema palidum
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 71
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
Pokyny pro odběr:
Provádí se:
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
Poměr – arbitrážní jednotky
index
krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Žilní krev
1x týdně
2-10 dní
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
< 0,8
= negativní
0,8 - 1,1 = hraniční
>1,1
= pozitivní
4.2 Mikrobiologická vyšetření - bakteriologie
5.01 Kultivační vyšetření výtěru z oka, ucha, rány, stěru z kůže, ložiska, punktátu
tělních tekutin, exudátu, hnisu
Typ vzorku
Doporučená odběrová souprava
Teplota úschovy vzorku do
transportu do laboratoře
Maximální doba transportu do
laboratoře
Vydání výsledku do
Provádí se
Poznámka
výtěr z oka, ucha, ran, stěr z kůže, ložiska,
punktát a exudát tělních tekutin, hnis
transportní půda, sterilní zkumavka
pokojová teplota
transportní půda do 48 h
zkumavka do 2 h
24 h - 48 negativní výsledky, výsledky bez
podrobné identifikace
72 a více při podrobné identifikaci a u
anaerobních vyšetření
denně
Materiál pro anaerobní kultivaci odebrat buďto do
transportní půdy nebo do stříkačky se zajištěním
hrotu jehly po vytlačení vzduchu
5.02 Mikroskopické a kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích na
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 72
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
nespecifickou mikroflóru
Typ vzorku
Doporučená odběrová souprava
Teplota úschovy vzorku do doby
doručení do laboratoře
Maximální doba transportu do
laboratoře
Vydání výsledku do
Provádí se
Poznámka
sputum, BAL, aspirát
sterilní zkumavka, sputovka
pokojová teplota
2h
48 při negativním výsledku
72 h při podrobné identifikaci
denně
anaerobní kultivaci, nebo kultivaci na Legionellu
specifikujte na žádance
5.03 Kultivační vyšetření materiálu z horních cest dýchacích
Typ vzorku
Doporučená odběrová souprava
Teplota úschovy vzorku do doby
doručení do laboratoře
Maximální doba transportu do
laboratoře
Vydání výsledku do
Provádí se
Poznámka
výtěr z horních cest dýchacích, krk, nos,
nosohltan, tonzily
transportní půda
pokojová teplota
48 h
48 h
denně
Požadavek na kultivaci Bordetella pertusis, B.
parapertussis nebo na mykologii specifikujte na
žádance
5.04 Kultivační kvantitativní a semikvantitativní vyšetření moče
Typ vzorku
Doporučená odběrová souprava
Teplota úschovy vzorku do
transportu do laboratoře
Maximální doba transportu do
laboratoře
Vydání výsledku do
Provádí se
moč
sterilní zkumavka, transportní půda URICULT
2-8 st C
2h
24 h při negativním výsledku, 48 (72) h při
podrobné identifikaci
denně
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 73
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Poznámka
Požadavek na mykologii specifikujte na žádance
5.05 Kultivační vyšetření materiálu z urogenitálního traktu
Urogenitální trakt – screening těhotných na BHS, MOP, gonokultivace,
urogenitální trakt – kultivace, urogenitální trakt – muž
Typ vzorku
Doporučená odběrová souprava
Teplota úschovy vzorku do
transportu do laboratoře
Maximální doba transportu do
laboratoře
Vydání výsledku do
Provádí se
Poznámka
výtěr z vagíny a cervixu, u mužů z uretry
transportní půdy, sklíčko na mikroskopii
pokojová teplota
48 h
48 h, 72 h při podrobné identifikaci
denně
Pro vyšetření MOP je třeba odebrat výtěr z pochvy
na kultivaci, výtěr na Trichomonas vaginalis a
kvasinky do speciální transportní půdy a natřít
sklíčko na mikroskopii
5.06 Kultivační a aglutinační vyšetření stolice
(stolice na střevní patogeny, stolice na rotaviry a adenoviry, stolice na H. pylori)
Typ vzorku
Doporučená odběrová souprava
Teplota úschovy vzorku do
transportu do laboratoře
Maximální doba transportu do
laboratoře
Vydání výsledku do
Provádí se
Poznámka
výtěr stolice, stolice
transportní půda, odběrovka pro parazitologické
vyšetření
pokojová teplota
48 h
24 h pro virologické vyšetření a H.pylori,
48 h (72) při podrobné identifikaci kultivačního
vyšetření
denně
Požadavek na méně obvyklé patogeny
(stafylokoky, streptokoky, Bac. cereus, mykologii)
specifikujte na žádance
5.07 Testování citlivosti mikrobiálních agens k antimikrobiálním látkám diskovou
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 74
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
difusní metodou a kvantitativní metodou MIC (Citlivost kvalitativní, MIC)
Nález je podkladem pro antibiotickou terapii
Typ vzorku
izoláty bakterií
Vydání výsledku do
24 h od získání izolátu
Provádí se
denně
5.08 TP-PA Stanovení protilátek proti Treponema pallidum metodou pasivní aglutinace
Serodia TP-PA
Nález je podkladem pro kontrolu dispenzarizovaného pacienta ev. pro antibiotickou terapii
Systém:
Krev
Komponenta:
Protilátky proti Treponema palidum
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
titr
titr
krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
žilní krev
denně
24-48 hodin
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
Referenční meze:
negativní - pozitivní
5.09 RPR Stanovení nespecifických protilátek proti Treponema pallidum
Jde o screeningové vyšetření, v případě pozitivity je dodělán test na protilátky
Systém:
Krev
Komponenta:
Protilátky proti Treponema palidum
Druh veličiny:
Jednotka lokální:
Odebíraný materiál:
Odběr do:
titr
titr
krev
Zkumavka s akcelerátorem srážení a separačním
gelem nebo granulátem
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 75
DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb
Pokyny pro odběr:
Provádí se :
Doba odezvy :
Stabilita vzorku:
žilní krev
denně
24-48 hodin
18 – 26°C:1 den
2 – 8 °C : 1 týden
-20°C
:12 týdnů
Referenční meze:
negativní - pozitivní
Příloha lab. príručky - seznam laboratorních vyšetření_v08
)
Stránka 76

Podobné dokumenty

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek...................34 F-1 Abecední seznam základních vyšetření..........................................................

Více

detoxikace se stala životním stylem

detoxikace se stala životním stylem Myslím si, že zdravý a nefalšovaný pohled na detoxikační terapii může získat pouze člověk, který na sobě detoxikaci provádí několik let a má možnost sledovat jiné lidi v procesu detoxikace. I my, k...

Více

Doporučený postup ČESKÉ LÉKARNICKÉ KOMORY

Doporučený postup ČESKÉ LÉKARNICKÉ KOMORY silice 2mg Homeopatika (OTC) 4CH (Cocculus Preventivně 3x denně 2 tablety den před Vhodné pro děti, incidus, Nicotiana odjezdem a v den cesty. Léčebně 2tbl. dospělé i v G,L Kaţdou hodinu, interval ...

Více

Laboratorní příručka - Nemocnice Brandýs nad Labem

Laboratorní příručka - Nemocnice Brandýs nad Labem nabídka vyšetření) nebo žádanky dodávané OKBH (nabídka jen některých vyšetření prováděných ve smluvní laboratoři). Označením vyšetření prováděného ve smluvní laboratoři na žádankách OKBH zákazník s...

Více

Možné komplikace urologických operačních zákroků, MUDr

Možné komplikace urologických operačních zákroků, MUDr • Pacienti se známou anamnézou různého stupně kardiálního onemocnění

Více

Životní historie

Životní historie poternciálního sexuálního partnera, a • 3) faktor konfliktu zájmů - jak vnitro pohlavní tak mezi pohlavími, ať už vnitroskupinový nebo meziskupinový.

Více

12. Inhalační anestezie laboratorních zvířat

12. Inhalační anestezie laboratorních zvířat zahájením jakékoli studie a příslušná analýza výsledných dat může poskytnout srovnatelnou nebo větší přesnost s použitím menšího počtu zvířat [2, 3]. 2. Refinement – Zmírňování Výraz "zmírňování" z...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka • Biochemická vyšetření (sérum, plazma) : Na, K, Cl, Ca, P, Mg, glukóza, močovina, kreatinin, kys.močová, bilirubin celkový a konjug., albumin, celková bílkovina, amyláza, ALT, AST, ALP, GMT, CK, C...

Více