Číst více – zde - oratex

Komentáře

Transkript

Číst více – zde - oratex
Text : Lída Bodorová
Foto : Jana Morávková
ORATEX – školení pro uživatele
Na základě vydání souhlasu s používáním výrobků firmy Lanitz-Prena,
polyesterové tkaniny ORATEX, barev ORACOLOR, samolepících folii
EASYPLOT, ORALINE, ORATRIM pro všeobecné letectví, evropský
letecký úřad EASA, vyzval tohoto výrobce k provádění školení pro
uživatele. První školení proběhlo v německém Lipsku od 11.11. do
15.11.2013. Mezi jejími účastníky byla i 18-ti letá Jana Morávková.
Jak vlastně probíhá školení ?
Firma Lanitz-Prena postupuje dle požadavků
evropského úřadu pro civilní letectví EASA. Na
základě tohoto požadavku uskutečnila od 11.11. do
15.11.2013 první kurz pro uživatele a partnery.
Cílem školení je seznámení se s pravidly a postupy
při potahování polyesterovou tkaninou ORATEX,
barvení barvami ORACOLOR, lepení samolepícími
foliemi EASYPLOT, ORALINE a ORATRIM na
konstrukce letadel. Pro opravy poškozených potahů
byla vyvinuta a vyrábí se potahová polyesterová folie
ORATEX SELF-ADHESIVE jako samolepící a
zažehlovací pro opravu nejenom poškozených potahů
typu ORATEX, ale i pro opravy letadel potažených
materiály bavlna, DIATEX, CECONITE, atd.
Firma Lanitz-Prena spolupracuje s firmou Marka
Basiena AD&C. Tato firma je držitelem oprávnění dle
EASA Part-21 DOA. Pro používaní výrobků firmy
Lanitz-Prena ve všeobecném letectví vydala a
změnuje uživatelskou příručku pro údržbu a opravy
AdxC-51-001-AMM, která je volně dostupná ve
změnovaném znění na www.oracover.de v anglickém
originálu a postupně bude uveřejnena na web straně
www.oratex-silesia.eu v jazyce čekém, slovenském,
maďarském a polském. Uživatele jsou povinni
postupovat dle této příručky pro všechny katerorie
letadel.
Jak probíhá vlastní školení ?
V pondělí probíhá teoretické se seznámení
s materiály a příručkou AdxC-51-001-AMM.
Celý
výcvik
probíhal
česko-polsko-německoanglický. Narodila jsem se a bydlím ve Slezsku, čili
česko-polsky není problém se dorozumět. Školitelem
je rovněž Slezan z polského Slezska a výuka
probíhala něco v češtine, něco v polštině a něco „po
našemu“. Na střední škole se učím něměcky a
anglicky. Majitel p.Lanitz je němec, ale používá běžně
i angličtinu.
V úterý a ve středu je školení s potahem ORATEX.
Já jsem si přivezla směrové komidlo z letounu Z-37A
„čmelák“ na kterém byl ještě původní potah z bavlny
včetně pěti vrstev barev, dále ocelovou-trubkovou a
dřevěnou konstrukci kormidel pro ULL. Pro školení
jsem měli dále k dispozici kompozitovou část letadla,
konstrukci z letadla An-2, smíšenou dřevo-trubkovou
konstrukci.
Práce s potahem mi šla asi nejlépe ze všech
účastníků školení, protože se jedná o „babskou“ práci
(žehlička, fén a váleček). Žehlička se používá na
„faldy“ při žehlení potahu, fén na lepení potahu nebo
samolepících fólii a váleček na vtlačování lišt přes
potah do žeber konstrukce u letounu An-2.
Součástí školení je i odstranění starého potahu
z konstrukce letadla, příprava povrchu konstrukce pro
lepení
nového
potahu
ORATEX
lepidlem
DISPERSION-HOTMELT-2K-ADHESIVE.
Ve čtvrtek nás zavedli do zkušebny barev
ORACOLOR, kde jsme školily při práci s touto
barvou. Součástí kurzu je i příprava porvchu na
lakování barvami ORACOLOR. Při tomto školení je
správný postup přípravy povrchu prováděn na
polyethyleové folii. Pokud všechny postupy byly
dodrženy, pak barva nesmí sama odpadnout od
povrchu. Barvy ORACOLOR obsahují velké množství
pigmentů a po aplikaci vytvoří jednolitý film.
Pátek je určen pro práci se samolepícím foliemi
EASYPLOT, ORALINE, ORATRIM, opravárenkou folii
ORATEX SELF-ADHESIVE, páskami PINKED EDGE
a STRAIGHT EDGE. Při práci s těmito materiály je
zase kladen důraz na přípravu povrch před lepením
samolepících folii. Používá se termopistole, silikonový
papír, filc a žehlička.
Jaká je cena za provedené školení ?
Školení je zpoplatněno časkou 500,- EURO na
osobu za kurz. Pokud si účastník do roka po
ukončení školení objedná materiál pro potažení
letadla, nebo opravu, je částka za školení odečtena
od zakoupeného materiálů.
Každému účastníku školení doporučujemu, aby si
na školení vzal kus letadla a na tomto se vyškolil a
zároveň už bude mít něco hotovo.
Kde probíhá školení a za jakých podmínek ?
Teoretické a praktické školení probíhá zatím pouze
u výrobce Lanitz-Prana v německém Lipsku a trvá
vždy jeden kurz od pondělí do pátku.
Z důvodu omezených kapacit školení je prováděno
v předem dohodnutých termínech. Preference pro
daný termín mají obchodní partneři a ostatní mohou
být přiřazeni ke kurzu dle jeho obsazení. Rezervace
je možno objednat na e-mailové adrese v angličtině,
polštině, čestině a němčině: [email protected]
O volných termínech je možno se aktulně informovat
na této e-mailové adrese a na již uvedených web
stranách.
V ceně školení není zahrnuta doprava, ubytování a
stravování. Je zabezepčeno pouze občerstvení okolo
poledné formou nápojů, sandwichů a sladkostí.
Ubytování je možno levně zajistit při požadavku na
provedení školení. Protože se jedná o východní
německo a okrajovou část Lipska, pak je i cena za
ubytování příznivá, dle náročnosti klienta. MHD
v Lipsku funguje bez problémů.
Uchycení potahu k žebrům cvičné klapky An-2
Napínání žehličkou potahu na dřevěné konstrukci
Co účastník školení získá po jeho absolvování ?
Účastníci školení získaji certifikát o absolvování
školení. Tento certifikát je vydáván v souladu
s poždavky EASA a jiných leteckých úřadů pro
všeobecné letectví. Pokud je pro letadlo pod dozorem
EASA a byla-li provedena certifikace dle STC, je-li
osoba držitele oprávnění dle EASA Part-66 a má
v tomto průkazu leteckého mechanika zapsaný daný
typ letounu, pak může u oprávněné organizace dle
EASA Part-145 provádět výměnu potahu za typ
ORATEX. Toto platí i pro letouny dle Annex 2
podléhající UCL ČR a SR. Pro letadla pod LAA je toto
možné provádět na základě souhlasu pro daný typ
letounu.
Děkuji za rozhovor
Lída Bodorová
Příprava povrchu pro barvení barvou ORACOLOR
Lepení dle příručky AdxC-51-001-AMM
Oprava materiálem SELF-ADHESIVE

Podobné dokumenty