Propozice hry Poznej Kladno - ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633

Komentáře

Transkript

Propozice hry Poznej Kladno - ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633
tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs[email protected] IČO 70567981
____________________________________________________________________________________________________
Městská hra v Kladně
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633
vyhlašuje
15. ročník městské hry
pro žáky 6. ročníků základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií
Poznej Kladno
Odborně zajišťují: Barbora Šímová, Daniela Vlčková, Hana Zimmerhaklová - 4. ZŠ
Kladno
Pomoc při samotné soutěži ve městě: žáci 9. ročníku 4. ZŠ
15. ročník městské hry Poznej Kladno
Pořadatel: 4. základní škola Kladno
(Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633)
Hra se uskuteční za finanční podpory města Kladna.
Zkuste si projekt ve svém městě.
Proč?
Děti to baví!
Poznají i drobnosti, kterých si běžně nevšímají, a poznají, že stojí za to, lépe
se rozhlížet.
Přihlásit se může jedna třída 6. ročníku ze školy. Třída se rozdělí na 4 skupiny a ty pracují
na úkolech ve škole i ve městě. Celá třída se také zúčastní závěrečného vyhodnocení.
Zábavnou formou žáci aktivně plní výstupy Rámcového vzdělávacího programu z oblasti
Člověk a společnost a průřezových témat.
Zkušenosti ukázaly, že nejlepší výsledky mají skupiny v doprovodu učitele, který se žáky
začne na projektu pracovat a dokončí ho s nimi.
Soutěž jsme rozdělili do 3 částí a 3 časových úseků.
Důležité informace:
Kontaktní osoby: Barbora Šímová
Telefon: 605839143
312682940, linka 17
Fax: 312686329
Adresa: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633, 27201 Kladno
HARMONOGRAM HRY:
I.
Přihlášku zašlete do 11.5. 2015 na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633
tel.: 312 682940
fax:312 686329
II.
Samotná hra ve městě
13. května 2015
přinést s sebou na start:
- pracovní část A (erby, vizitky)
- plakát se zpracovanými úkoly
obdržíte na startu:
- pracovní část B
8,45 - 9,00
sraz na náměstí Starosty Pavla
organizační věci
9,00 - 9,30
představení družstev
znaky, vizitky, + instrukce
9,30
zahájení hlavní části hry
trasa (dozor provádějí organizátoři ve
spolupráci s doprovázejícími učiteli a naši žáci 9. tříd)
do 12.00
park u gymnázia, nám. Edvarda Beneše
odevzdání zpracovaných textů
plnění úkolů z pracovní části C
po splnění všech úkolů individuální odchod tříd
s vyučujícími ke kmenovým školám
III.
Závěr hry
4. 6. 2015
9,00 – 10, 00 v jídelně 4. ZŠ
výstava prací
vyhodnocení hry
PŘIHLÁŠKA
Škola:...................................................................................................
Třída:......................
Vyučující:......................
Počet skupin ve třídě: ………
1. skupina: Název skupiny……………………………
Jména členů skupiny:
2. skupina: Název skupiny……………………………
Jména členů skupiny:
3. skupina: Název skupiny……………………………
Jména členů skupiny:
4. skupina: Název skupiny……………………………
Jména členů skupiny:
Pracovní část A
Úkol č. 1: Vymyslete český název své skupiny.
Úkol č. 2: Vymyslete a nakreslete znak své skupiny v libovolné velikosti (plakát, vlajka,
erb, transparent ….)
Přineste jej s sebou na start.
Úkol č. 3: Udělejte si vizitky pro svou skupinu - 5 x 8 cm (ze čtvrtky)
(Jméno, zmenšený znak a název skupiny)
Vizitky si každý viditelně připevní na oděv.
Úkol č. 4:
Na velký papír (balicí papír, velkou čtvrtku) vytvoří každá skupina pozvánku do blízkého
okolí své školy, co zajímavého bychom mohli v okolí vaší školy vidět, zažít, čím se tam
pobavit, poučit, nebojte se být kreativní.
Zároveň splníte zadané úkoly, odpovědi označíte číslicemi podle zadání.
Nezapomeňte na název skupiny a název školy.
Vše esteticky rozvrhněte po jedné straně plakátu.
Zadání k úkolu č. 4:
1. Napište základní údaje o našem městě (záleží na vás, které údaje vyberete).
2. Napište, kdo byl starosta Pavel.
3. Část cesty budete procházet po třídě T. G. M. Co víte o této osobnosti?
4. Zjistěte adresu Středočeské vědecké knihovny a stavební sloh, ve kterém byla
postavena.
5. Jak se jmenuje kladenské muzeum a kde sídlí.
Zkontrolujte si svůj plakát! Máte na něm: název skupiny, název školy, odpovědi,
pozvánku? Líbí se vám, je dost originální, bez pravopisných chyb?
Svou práci – pozvánku, odpovědi na otázky a erb - odevzdejte při startu.
S sebou na start: tužka, tvrdé desky, guma, lepidlo
Hodnocení:
 Nápad, vtip a originalita