program noci kostelů ve vysokém mýtě a na knířově

Komentáře

Transkript

program noci kostelů ve vysokém mýtě a na knířově
Kostel Nejsvětější Trojice
19: 00-23:00
celý večer
prostor ke ztišení a modlitbě, vydávání cen za hru
21:00-21:30
koncert Sborečku
Farní sklípek „U Zachea“
22:00-0:30
„Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť
dnes musím zůstat v tvém domě.“ (Lk 19,5)
Zveme všechny na závěr Noci kostelů k sestoupení do farního sklípku ke
společnému posezení při sklence vína.
PROGRAM NOCI KOSTELŮ VE VYSOKÉM MÝTĚ A NA KNÍŘOVĚ
Všechny vás srdečně zveme k účasti na hře, která bude jako každý rok spojovat
všechny kostely a modlitebny ve Vysokém Mýtě a na Knířově. V letošním roce jsme
navázali na motto Noci kostelů a hra nese název „Časy se mění, ale Boží milost
zůstává.“ Průkazku s mapkou si budete moct vyzvednout v jakémkoliv kostele či
sboru a sbírat do ní samolepky s biblickými příběhy. Při získání alespoň pěti
samolepek si můžete vyzvednout v kostele Nejsvětější Trojice pěknou cenu. Pokud se
hry zúčastní tři generace z jedné rodiny, čeká vás navíc bonusová odměna.
Chrám sv. Vavřince
16:30-23:00
celý večer
výstava liturgických oděvů
16:30-17:30
společné zahájení Noci kostelů - scénky s biblickými příběhy aneb
„Časy se mění, ale Boží milost zůstává“
17:30, 19:15, 21:00 komentované prohlídky výstavou liturgických oděvů
17:30-20:00
zpřístupnění severní věže se zvonem z r. 1466 a návštěva kůru
18:00-19:00
komentovaná mše sv.
19:00-19:15
varhanní koncert americké varhanice Cynthie Salasek Marlette
19:00-23:00
prohlídka sakristie
19:15-19:30
komentovaná prohlídka kostela
19:45-20:15
módní přehlídka liturgických oděvů
22:00-22:30
noční koncert Musica da Chiesa
Realizováno s pomocí dotace města Vysokého Mýta.
Husův sbor
celý večer
20:00-20:30
21:00-21:30
21:30-22:00
18:00-22:00
výstava fotografií Pavla Máry - Memory 09 / Madony 99, prohlídka
sboru s bramboráky
ukrajinské písně v podání Ilony Vávrové
koncert klasické kytary - účinkuje Markéta Vedralová
zhudebněné básně Jana Skácela
Sbor Českobratrské církve evangelické
18:00-22:00
celý večer
představení sboru, přístup na kůr, hry pro děti
19:00-20:00
čtení z Písma sv. s doprovodem varhan a houslí
Sbor Bratrské jednoty baptistů
18:00-22:00
celý večer
výstava o historii církve, prohlídka modlitebny, posezení u kávy, čaje
a palačinek
Sborový dům Církve bratrské
18:00-22:00
celý večer
prohlídka sborového domu, výstava obrazů a kavárna s občerstvením
18:00-19:00
koncert pro Rock Solid Klub
19:30-20:30
koncert RSB
21:00-21:50
chvály s modlitbami za nemocné NAAM
Poutní kostel na Knířově
17:00-20:00
Vernisáž a výstava obrazů "Knířov dětskýma očima". Výstava je prodejní a nákupem
obrázku přispějete na dobročinné účely. Posezení a kavárna na faře.
V 19:30 je zajištěn od zdravotního střediska odvoz na Knířov, odvoz zpět z Knířova v
20:00.

Podobné dokumenty

Seznam farností, jejichž matriky lze prohlížet v aplikaci na webu

Seznam farností, jejichž matriky lze prohlížet v aplikaci na webu Seznam farností, jejichž matriky lze prohlížet v aplikaci na webu Family Search International https://www.familysearch.org/ Browse by Location: Continental Europe Place: Czech Republic Title: Czech...

Více

Popis delších horských tras

Popis delších horských tras Trasa vede těmito klíčovými body: Brandýs nad Orlicí, Choceň, Vysoké Mýto, Knířov, Javorníček, Pustinka, Podhořany, Nové Hrady. Ze Řetůvky do Brandýsa nad Orlicí je možné si vybrat ze dvou základní...

Více

PDF - ČCE Teplá

PDF - ČCE Teplá sám za sebe styděl a rád by přestal krást z daní, které mu dodávali výběrčí. On je zase odváděl Římanům, ale dával méně, než přijal, protože vybíral více, než měl. Nemohl si pomoci. Zabředl do té k...

Více

Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián.

Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián. Zvířata jsou moji přátelé a já své přátele nejím! George Bernard Shaw dramatik, prozaik a esejista

Více

Dny arabského filmu 2007

Dny arabského filmu 2007 nekomerční přehlídku arabských filmů. Promítání se uskuteční v Malém sále Městské knihovny, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Na přehlídce bude rovněž možnost shlédnout výstavu vítězných prací z výtvar...

Více