černínský labužník - Restaurace U Černínů

Komentáře

Transkript

černínský labužník - Restaurace U Černínů
ČERNÍNSKÝ
LABUŽNÍK
Vydání:
9/2013
Otvírací doba restaurace
Po–Ne 10:30–23 hod.
Adresa: Mladoboleslavská 224, Praha 9 - Vinoř • Kontakt: 283 882 222, 725 454 733 • E-mail: [email protected] • www.ucerninu.cz
Rok 2012 a jedeme dál
S Romanem Dragounem – Jasná volba
Tak konec světa se nekonal, Oni ho totiž
nemohli naši politici dovolit. Je to přece
jejich výsada, rozhodovat o bytí a nebytí.
I když byli staří Mayové velmi dobří mate�
matici a prognostici, nepředpokládali, že
na konci jejich kalendáře budou někde
ve středu Evropy vládcové natolik moudří,
že konec světa dokážou oddálit. Sice jen
o pár let, ale i to je úspěch. Přišli na to
s inteligencí sobě vlastní, proto je recept
velmi jednoduchý. Nekradou tak rychle
a tak je stále z čeho žít. Dokonce i lidu
poddanému. Demokracie nedovolí apo�
kalypsu. Nebo jak to vlastně je? Dějiny
píší králové, vládcové, ale i prezidenti se
snaží být viděni. Ovšem mít pomník své�
ho desetiletého působení z ukradeného
pera a svobody svých amnestovaných ka�
marádů a kolegů, to není k zamyšlení, to
je k pláči. Přitom z historie se dozvídáme,
že při velkých státních událostech se li�
dem pracovitým a poddaným rozdávaly
dary, jídlo či peníze. A nevěšeli se snad při
těchto příležitostech také největší lumpo�
vé na oprátky k pobavení lidu, místo aby
se pouštěli na svobodu k jeho naštvání?
Já vím, je jiná doba. Dnes se lidé okrádají
a kriminálníci osvobozují nebo schovávají
za imunitu. K čertu s takovou demokra�
tickou dobou. Raději monarchii, tam je
cisař jistý bez voleb a vše má svůj řád.
I když tady je zeman tak������������������
����������������
jistý i přes di�
vadelní drahé volby a bez řádů. Hm, stej�
ně mi nezbývá nic jiného, než si morálku
strčit za klobouk a otevřít krám. Tedy ale�
spoň do té doby, než nám ho zavřou.
Třeba za ty kecy…
Ještě pod čarou. Po uzávěrce proběhlo
1. kolo prezidentských voleb. Již jsem na�
bíral výrazu keramické vodní panenky
sídlící v naší restauraci. Ale odevzdanost
mi moc nesluší a je vidět, že je cizí i mno�
hým lidem této země. Nemohu se držet
zásady kolegy Palivce, že pro nás živnost�
níky neplatí žádná politika. A nehlásím se
veřejně k názoru jenom já, ale na 250
dalších hospodských. Takže, volíme Karla.
Jinak s Palivcem souhlasím: „Host jako
host, třeba Turek, zaplať si pivo a seď
v hospodě a žvaň si, co chceš“.
Ilja Vlček
Ve sloupku mi jaksi nezbylo místo na rekapitulaci roku loňského, a tak v krátkosti zavzpomínám. Roz�
hodně nastala výrazná změna na poli gastronomickém. Ovšem tohle hodnocení musím nechat přede�
vším na našich hostech, jak tuto změnu vnímají. Ohlasy jsou zatím velmi kladné, a to je pro nás správ�
ná motivace a ujištění, že jdeme dobrou cestou. Naše stálá nabídka bude stále více kotvit u břehů
italských. Je to obvyklý trend, věnovat se naplno jedné světové kuchyni a nenabízet jakýsi krajový pel�
mel. Nabídka bude obměňována častěji, a tak zpestří každou návštěvu naší restaurace. Nebyli bychom
ovšem Češi, abychom něco neudělali jinak. Proto budeme vkládat speciální nabídky menu, kde budou
jídla, která prostě milujeme. Bez svíčkové, řízků či kachny se prostě neobejdeme. Budiž nám odpuštěno.
V loňském roce jsme v naší restauraci přivítali také mnoho významných osobností naší hudební a vý�
tvarné scény. Mohli jste zde potkat Radima Hladíka, Vláďu Mišíka, Martina Kratochvíla, Luboše Andršta,
Karla Kahovce či Oskara Petra. Vinoř se tím stává v očích kulturymilov�
ných lidí zajímavou a vyhledávanou lokalitou. Je mi jen někdy trochu
smutno, když vidím, že návštěva přespolních i několikanásobně převy�
šuje návštěvnost místních. To se týká hlavně vernisáží. Perfektně připra�
vené zahájení výstavy známého českého výtvarníka Pavla Sedláčka,
s hudebním doprovodem Elišky Ptáčkové, která den předtím hrála
na koncertu Tomáše Kluse pro 2 tisíce lidí, a občerstvením naší restau�
race navštívili minule dva vinořáci včetně starosty Františka Švarce, kte�
rý nám výstavy pravidelně zahajuje a kterému za to tímto velice děku�
ji. Další hosté byli z Kladna, Berouna, Říčan, Prahy 6 a 8. Snad se nám
to zlepší. Slíbil jsem, že si rýpnu do kolegů, kteří se v obci také snaží
o kulturní dění, ale svou účastí jiné produkce moc nepodpoří. To je
Starosta František Švarc,
velká škoda, i tím si přece vzájemně pomáháme. Hlavně si to ale přá�
zpěvačka Eliška Ptáčková
telé zase tak neberte, stejně vás mám rád. K zamyšlení to však je, ne?
a galerista Miroslav Lipina.
Nový rok jsme zahájili vynikajícím koncertem Romana Dragouna,
a tím i odstartovali širokou přehlídku dalších vynikajících umělců, kte�
ří navštíví naší restauraci. Čeká nás Vlasta Třešňák, Luboš Pospíšil, Jaroslav Hutka a mnoho dalších.
Program akcí najdete opět na poslední straně našeho Černínského labužníka. Můžete si i sami navrh�
nout, koho byste u nás rádi uvítali. Anebo si přijít zazpívat na karaoke, které má stále větší oblibu.
Rudolf Brančovský – výstava obrazů – 20. 3. v 19:00 h
Výrazný mladý výtvarník Rudolf Brančovský
se narodil v roce 1980 v Brně. Vystudoval SPŠ
Slévárenská, obor Umělecké zpracování kovů
a drahých kamenů. V současné době se to�
muto solitéru, tvořícímu mimo škatulky, stala
nejsilnějším médiem akrylová malba na plát�
no či na objekty vyřezávané ze sololitu. Kro�
mě malby rád pracuje i s prostorem, což uka�
zují například četné obrazy malované pro
stěny kaváren, restaurací, klubů či veřejných
Rudolf Brančovský
prostor. Mimo tyto zájmy je také lídrem hu�
debního uskupení Poletíme? (Original banjo punk future jazz kántry band).
S jeho kapelou se potkáme u derniéry jeho výstavy u nás. Ve všem co Rudolf Hráč na velké housle
tvoří je nadsázka a poťouchlý humor. S výsledky jeho počínání se kromě ČR
můžete setkat i v Rakousku, Anglii, Irsku, USA, Kanadě, Belgii, Itálii, Švýcarsku a na Slovensku. Od roku
1999 měl přes 80 samostatných výstav.
VÁCLAV RYTINA – výstava – 20. 2. 2013 19:30 h
Nápaditý výtvarník, autor stovek grafických úprav knižních titulů včetně českého vydá�
ní série o Harrym Potterovi, držitel mnoha ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha roku,
malíř a ilustrátor, ale také nadšený muzikant a kamarád,
kumpán a soused do nepohody – to vše a ještě mnohem víc
byl vinořský rodák Václav Rytina (20. 2. 1945–22. 4. 2004),
který by v únoru oslavil teprve šedesáté osmé narozeniny.
V restauraci U Černínů si ho připomeneme výstavou artefak�
tů, které dnes opět zažívají svou celosvětovou renesanci: obalů na gramofono�
vé desky. Václav k nim v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století
vytvořil osobitou typografii, řadu z nich zdobí i jeho ilustrace nebo koláže. Vý�
stavu zahájí a bude jí večer hudebně provázet skvělá dixilendová partička DIXIE
ROAD Jiřího Lerše. Jako muzikanta bychom tím Václava velice potěšili.
Restaurace a galerie U Černínů • Adresa: Mladoboleslavská 224, Praha 9 - Vinoř • Kontakt: 283 882 222, 725 454 733 • E-mail: [email protected] • www.ucerninu.cz
Cesta pivních znalců nemá konce
Pivní ráj je krásná vize každého správného pivaře. Do takového ráje mů�
žete nahlédnout z Cesty pivních znalců, která byla dalším rokem pro�
dloužena o dvě desítky nových zastavení. Nebudou chybět piva pšeničná
ani jiné druhy piv vařených podle kdysi tradičních, dnes již téměř zapo�
menutých receptur. Od piv nefiltrovaných (kvasnicových) přes tmavá
a polotmavá až k vícestupňovým speciálům. A na jaká piva se můžeme
v nejbližší době těšit?
Od 25. 1. 2013 Chlumecký Amber ALE –13° – polotmavý svrchně
kvašený speciál s obsahem alkoholu 4,9 %. Tento speciál připravil sládek
Pivovaru Vysoký Chlumec. Okouzluje svou zářivě jantarovou barvou
a hustou krémovou pěnou. Nenechá vás klidnými ani jeho plná sladová
chuť s lehkým chmelovým dozníváním a nádechem citrusů, medu a ro�
zinek. Chlumecký Amber ALE je připravený ze tří druhů sladu.
Od 8. 2. 2013 Jihlavský Grand 18° – světlý speciál s obsahem alko�
holu 8 %. Jihlavští sládci nazvali tento speciál podle piva, které se vařilo
v dobách největší slávy dolování stříbra. Jihlavský Grand se vyznačuje
nádhernou barvou červeného zlata, mimořádně vyváženou plností
a hořkostí.
Od 22. 2. 2013 Klášter kvasnicový 12° – nepasterizovaný kvasnico�
vý ležák s obsahem alkoholu 4,6 %. Klášter kvasnicový obsahuje vitální
pivovarské kvasnice, jejichž přítomnost dává vzniknout vynikajícímu „ži�
vému“ pivu s vynikající pěnivostí.
Od 15. 3. 2013 Merlin Strong 14° – sváteční, extra černý speciál
s obsahem alkoholu 5,3 %. Den Svatého Patrika je nejvýznamnější irský
svátek. Kdysi ryze náboženský charakter oslav tohoto svátku dnes slaví
lidé především hudbou, tancem a pitím tradič�
ního tmavého piva, které Merlin Strong, charak�
teristický sametovou, krémově hnědou pěnou
a výraznou hořkostí, velmi připomíná.
Od 28. 3. 2013 Velikonoční Krasličák – svá�
teční speciál z červeného a zeleného piva. Zele�
ný Krasličák 14° je zelené speciální pivo, které
vyniká výraznou plností podpořenou mírně na�
sládlou chutí a zakončenou jemnou hořkostí.
Červený Krasličák 10° je středně prokvašené
pivo s výraznou hořkostí a jemnou chmelovou vůní.
Neděle pro vaše aktivity
Divadelní představení 12 měsíčků v podání Divadýlka Na konečný ukázalo
velkou podporu fanoušků těchto ochotníků, kteří se jim za to odměnili
velmi povedenou taškařicí. Rádi podpoříme každé takové nadšení a umož�
níme ho předvést v naší restauraci. Stejně bezvadné byly i besídky našich
malých žáčků. Rodiče jsou vděčné publikum a stejně tak i děti. Budeme se
těšit na nové nápady, jak si zpříjemnit nedělní odpoledne a večery.
Praha 9 se stává centrem všech
muzikantů v České republice
Pražské Music City, které prodává hudební nástroje již přes 5 let
v obrov­ské budově kousek od O2 Areny, nabírá na popularitě. Pro�
dejna v Ocelářské ulici Music City je stále více vyhledávané místo pro
všechny muzikanty, kteří očekávají především profesionální přístup,
skvělé ceny a velký výběr. Potkat v Music City můžete od známých
muzikantů až po ty nejmenší. Music City se rozkládá ve třech patrech
o prodejní ploše 1400 m2, což je přibližně jako 140 hudebních zku�
šeben. Při vchodu do Music City Vás ohromí obrovské množství vy�
stavených elektrických a akustických kytar. O patro níže se nachází
oddělení bicích, kde najde bubeník vše co potřebuje. V prvním patře
najdete kavárnu s hudebním sálem a oddělením Audio & Klávesy,
ve kterém mají mikrofony, sluchátka, klávesy, piána, reproboxy nebo
mixážní pulty, nově zde bylo otevřené také iOS Centrum, které si
zamiluje každý majitel Apple produktů. Návštěva Music City stojí
rozhodně za to, alespoň na kafe.
Hanušova 888/4
Praha Kbely
PRODEJNA + 420 724 322 200
SERVIS
+ 420 734 854 600
zerce_90x50.indd 1
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
11:00 - 19:00
11:00 - 19:00
11:00 - 19:00
11:00 - 20:00
11:00 - 19:00
10:00 - 13:00
21.8.2012 11:31:31
Adresa: Ocelářská 39, Praha 9 – Kousek od metra Českomoravská
a O2 Areny.
Otevírací doba: Po–Pá 10:00–19:00, So 10:00–17:00 E-shop:
www.music-city.cz. Zdarma linka: 800 708 807
Uniká Vám z domu teplo a nevíte kudy?
Chcete si zkontrolovat kvalitu práce
odvedené stavební firmou a nevíte jak?
Problém Vám pomůže vyřešit termografické měření
Nabízím provedení měření profesionální termokamerou
FLIR, včetně vyhotovení měřícího protokolu.
Obecnou nabídku na Termografické měření včetně různých
ukázek termogramů a zpracování protokolu Vám na vyžádání
zašlu zdarma v elektronické formě (PDF) e-mailem
Ing. Tomáš Těšínský, tel.: 731 691 637, Přezletice
E-mail: [email protected]
Restaurace a galerie U Černínů • Adresa: Mladoboleslavská 224, Praha 9 - Vinoř • Kontakt: 283 882 222, 725 454 733 • E-mail: [email protected] • www.ucerninu.cz
ROZHOVOR S OSKAREM PETREM
Oskar Petr,
zpěvák, textař, hudební skladatel,
výtvarník a fotograf, se narodil 16. 2.
1952 v Praze v Československu.
Přestože po hudební kariéře toužil již
od základní školy, jeho první stopa
v české hudební historii je nejzřetel�
nější u založení skupiny Marsyas.
Oskar Petr koncertoval s Pražským
výběrem, skupinou Jazz Q a řadou
dalších. V roce 1980 odešel do emi�
grace a po návratu se uplatnil na
domácí scéně především jako skladatel – je autorem hudby k jed�
nomu z největších hitů skupiny Lucie Medvídek. Napsal písně
pro Annu K., Leonu Machálkovou, Dana Bártu, BSP a další. Vydal
album Krev, bláto a slzy (1994) a Fabrica Atomica (2003). V roce
2004 napsal hudbu a text k hitu Anety Langerové Hříšná těla,
Křídla motýlí. Oskar Petr složil filmovou hudbu (a napsal také
píseň „Nevinná“) k filmu Účastníci zájezdu (2006) Michala
Viewegha, který zrežíroval Jiří Vejdělek.
1/ Jak vzpomínáte, Oskare, na své začátky v kapele Marsyas
se Zuzanou Michnovou a Petrem Kalandrou?
Mládí nevybouřené, vše bylo poprvé – a to hlavně hudebně. Byli jsme
neotřelí, nikam do TV a radia jsme se necpali, tam nás stejně ne­chtěli
a ani nemohli chtít. Existovali jsme na straně dění. Dlouhé vlasy
a krásné trojhlasy s jasným pocitem Ameriky, s cinkavými a dunivými
kytarami, s trémou i jistotou a novou věcí každou chvíli.
2/ Ovlivnila Vás tvorba z tohoto období ve vašem dalším hudebním vývoji? Jste dodnes stále velmi vyhledávaným a úspěšným autorem.
Ano, říká se, že skladatel píše stále stejnou písničku, ale vše se mění.
Zájmy, zdraví, okolí, psychika. Tantiémy z mých textů a skladeb mě
z větší části živí, i když velmi rád hraju. Chci a musím. Jinak, dodělávám dvě autorská alba. První – Jsme starý jako děti – vyjde začátkem
jara, druhé hned potom.
3/ Co říkáte spojení restaurace, galerie a hudební produkce na
maloměstském prostředí na samém kraji Prahy, konkrétně
ve Vinoři?
Já tu byl naposled jako malý s turistickým kroužkem. Tahle bývalá
samostatná městečka mají svoje kouzlo, které většinou Praze schází.
Snad okolí Anežského kláštera. A spojení hudby, alkoholu a jídla je
staré jako lidstvo, kde vizuální stránka věci je vždy pomocná. Jeff
Koons u vás ale vystavovat nebude…
4/ A jak se Vám hrálo s Jazz Q v Restauraci U Černínů? Jaká
byla atmosféra a posluchači? Je to přeci jen trochu netradiční
prostředí.
Hrálo se nám dobře, jedna vypasenější dáma pomalu jedla a já jí s tím
pomáhal z pódia. Ale k jídlu a pití se vždy hrálo, nebo?
5/ V kterém hudebním seskupení se Vám, ve vaší hudební historii, nejlépe hrálo nebo ještě hraje? Koho si nejvíce z naší
hudební scény považujete? Cítíte se více písničkářem nebo
rockerem?
Jazz Q je fajn, jsou tam úžasní muzikanti a proto jsem tam rád. Určitě ne kvůli výdělku. Pro ten pocit, že můžu být součástí toho tělesa.
Vždy vzpomínám na Padrůňka a Frantu Francla v mém působení koncem 70. let. Považuji si třeba Vláďu Mišíka, na kterého jsem chodil
jako velmi mladý, Hladíka, Sodomu a Bezloju a jejich The Matadors,
Jiřího Suchého pro jeho úžasnou škálu českého výraziva a množství
práce za ním. Hráli jsme rádi jako součástí Šafránu. A písničkářem,
nebo rockerem? Obojí, ale moc to nedělím, žil jsem divoce, spontánně i uváženě jak tady, tak v USA, jen kdyby zbylo trochu více času…
6/ V minulém čísle Labužníka jsem se stejně ptal i Luboše Andršta, že šikana minulého režimu, především rockových muzikantů, dokázala neuvěřitelně semknout jeviště s hledištěm,
a ta atmosféra se dá dnes těžko hledat. Jak Vy to cítíte?
Je to možné, ale já mám těch životů více a Kalifornie mi část vzpomínek smázla, některé postavila do jiného světla. Narostla mi další
končetina, o kterou se teď nevědomky a třeba jen v sobě opírám .
Nejsem jen muzikant na pódiu, ale i student malby v barvou provoněné třídě…
S Jazz Q Martina Kratochvíla U Černínů
7/ Žil jste dlouho ve světě, na jakou spolupráci z té doby nejraději vzpomínáte?
Začal jsem v roce 1979 úplně znovu, už v Německu jsem se odřízl od
hudby a čekal na to, jak na mě zapůsobí Kalifornie, málem tehdy
i Jižní Afrika. Spoluprací bylo více a mám rád každou pro svoje ne­
opa­ko­va­tel­né období a nemusel to být jen muzikant. Po intenzivní
fotografické a umělecké části v L. A. přišlo opět silné období h
­ udební,
které se pak zase přerušilo a vrátilo hostováním ve Výběru a v Lucii.
8/ Toužíte po nějakém nenavštíveném místě, kdekoliv na světě, kde byste si chtěl ještě zahrát, a s kým?
Ano, rád bych procestoval s akustickou kapelou severozápad Států,
ta horká, suchá místa se spoustou indiánů a skvělých lidí. Tam bych
i rád žil, ještě alespoň nějaký čas. Nebo jih Itálie a Španělska v horách
u moře. Big Sur, Lompoc v Kalifornii.
9/ Máte také svojí oblíbenou restauraci či hospůdku, kam rád
chodíte? A co v ní nesmí nikdy chybět?
Všechny vymizely. U nás jsou dvě, které mají svoje, ale stagnují už od
začátku. My chodili jako mladí na Malou Stranu ke Glaubicům, pak
ke Kocourovi, stáli jsme tam na plzni u výčepu – a u amerických kamen svých pár kousků vypíjel ještě Jan Werich. Hospůdky v Praze
vymizely a věnují se turistům. Snad U hrocha, ale to je daleko. Neměnný interiér, měli by mít pivní sýr s kořením, cibulkou, sardinkou
a máslem a topinky. To se blíží k ideálu U tygra, tam je pivo jako křen,
skoro jako tehdy U kocoura. Chodil bych i do pubu v Londýně na
Guiness, když už. Nerad ale sedím u stolu, velké bary a výčepy s mnoha lidmi, to mám rád. Moc ale nechodím…
10/ Ptáme se každého, musíme se zeptat i vás: Jaký je váš zaručený recept na ranní kocovinu?
Snažím se jí vyhnout. Mám návyk na mléko, tak to. A občasná bolest
hlavy? Čas a nebo valetol.
Díky za skvělý koncert a rozhovor do našeho Černínského Labužníka. Přeji Vám, Oskare, hodně úspěchů a doufám, že nás
někdy navštívíte i se svojí kapelou.
Ilja Vlček
Ještě podpis na „Zeď slavných“.
Restaurace a galerie U Černínů • Adresa: Mladoboleslavská 224, Praha 9 - Vinoř • Kontakt: 283 882 222, 725 454 733 • E-mail: [email protected] • www.ucerninu.cz
Na co se můžeme v restauraci U Černínů těšit?
Koncert – pátek 25. 1. 2013 ve 20:30 h
COVER TRIO
Nemůže být ani jinak, abychom tuhle kapelu u nás opět nepřivítali. Tahle jedinečná táborská kapela v čele s Ri�
chardem Dušákem má u nás svou druhou domovskou scénu, na kterou se pokaždé těší. Získala si obrovskou
oblibu a restauraci nám vždy naplní. Opět uslyšíme skladby od Beatles, Boba Dylana, Pink Floyd, Erika Claptona,
Nirvany, Eagles, ale i od Vládi Mišíka, Petra Kalandry, Blue Efektu a dalších legend. Vstupné 100,– Kč.
Koncert – pátek 8. 2. 2013 ve 20:30 h
WALDA MATUŠKA Revival Band
„Přes nespornou originalitu a úspěch „tvrdých“ cover-verzí Matuškových písní jsem stále pošilhával po muzikantech,
s nimiž bych mohl Waldovy písně přepisovat přes „skutečný kopírák“, včetně duetů s ženským vokálem. Bůh
nakonec toto mé přání vyslyšel a moje cesty zkřížil s hudební cestou country kapely Jam Band se zpěvačkou
a „dvojnicí“ OLGY BLECHOVÉ Radkou Dyntarovou. Když do této muzikantské sestavy přibyli „extučnáci“ Jindřich
Vrbenský a Tomáš Suchomel, získal sound kapely i věrný punc doby největší Matuškovy slávy“. Neuvěřitelná podoba
tohoto zpěváka s originálem doslova šokuje. Přijďte si poslechnout nesmrtelné hitovky Waldemara Matušky, které
potěší každého dobrého člověka. Vstupné 120,– Kč.
Koncert – čtvrtek 28. 2. 2013 ve 20:00 h
VLASTIMIL TŘEŠŇÁK & Band
Hudebník, textař, malíř, spisovatel, fotograf a hasič. Veřejně vystupuje od druhé poloviny 60. let a byl členem vol�
ného sdružení písničkářů Šafrán. V 70. letech se postupně dostal do střetu se státní mocí, stal se jedním z prvních
signatářů Charty 77. V roce 1982 byl donucen odejít do exilu. Po pádu komunismu se v roce 1995 vrátil do Prahy,
kde žije jako „cizinec s povolením k pobytu“. Již jeho první album Zeměměřič, vydané v exilu, se stalo legendou.
Poslední tři roky vlastní rockovou skupinou Band. Vstupné 130,– Kč.
Koncert – 14. 3. 2013 ve 20:00 h
LUBOŠ POSPÍŠIL
„Se svým naléhavým přednesem nemá u nás mezi zpěváky konkurenci,“napsal v recenzi na Pospíšilovo best of album
publicista Leoš Kofroň. Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť v roce 1969 v řadách populárního C&K Vocalu a brzy
se stal jeho nejoblíbenějším členem. Na první sólovou desku si musel Pospíšil z dobových důvodů počkat až do roku
1983, uzrála ale jako nejlepší víno. LP Tenhle vítr jsem měl rád se ve své době stalo bombou. V roce 2011 přišlo
nové studiové album Chutnáš po cizím ovoci s ještě lepšími ohlasy než předchozí řadovka. Vstupné 130,– Kč.
Koncert – 28. 3. 2013 ve 20:00h
JAN SPÁLENÝ
Jan Spálený český multiinstrumentalista, skladatel, textař, moderátor. Vystudoval Pražskou konzervatoř jako tubis�
ta u prof. Hozy. Hrál střídavě na trombón, tubu, barytonsaxofon, v šestapadesátém roce svého věku se začal učit
hrát na kornet. Od roku 1984 hraje se skupinou ASPM, kterou založil spolu s Petrem Kalandrou. Jeho jméno je také
spojeno s Českým rozhlasem. Hudební režisér, dramaturg, noční vypravěč rozhlasových pohádek, něžný chlap. Tatí�
nek jedné z živých podob českého blues. V běhu let hrál dixieland, rock‘n‘roll, r­hythm & blues. S bratrem Petrem
Spáleným, známým českým zpěvákem, měli kapely Hipp´s a Apollobeat, hostoval v popových kapelách a hudbě,
které se převážně říká vážná. Vstupné 120,– Kč.
Koncert – 11. 4. 2013 ve 20:00h
JAROSLAV HUTKA
Český folkový hudebník, skladatel a písničkář začal vystupovat již na konci 60. let s Vladimírem Veitem. Následoval
vlastní hudební program, ve kterém mimo jiné popularizoval moravské lidové písničky. Získal si velké množství pří­
zniv­ců, několikrát byl vyhodnocen jako písničkář roku. Stal se signatářem Charty 77. Po soustavné policejní šikaně
opustil v říjnu 1978 Československo a žil v emigraci v Nizozemsku. Po pádu komunismu se vrátil a stejného dne již
zpíval na manifestaci OF na Letenské pláni. Postupem času se z něho stal kritik české postkomunistické demokracie.
Dnes si vydává svou tvorbu sám. Svou edici pojmenoval „Samopal“ a dal si za úkol vydat veškerou svou tvorbu na
CD. Vstupné 120,– Kč.
AKCE, KTERÉ SE NEVEŠLY DO KALENDÁŘE
KARAOKE – sobota 19. 1. – 2. 3. – 30. 3. od 20:00 h, DĚTSKÉ KARAOKE od 17:00 h
VÁCLAV RYTINA – vernisáž – středa 20. 2. v 19:00 h – hraje Dixie Road
ČERNÍNSKÝ KOŠT – Vinařství Žurek – úterý 26. 2. v 19:30 h – koštovné 150,– Kč
RUDOLF BRANČOVSKÝ – vernisáž – středa 20. 3. v 19:00 h
REZERVACE NA TEL. 283 882 222 – [email protected] – WWW.UCERNINU.CZ – Změna programu vyhrazena
ROZVOZ PIZZY A JÍDLA – Naše nabídka pro vaše pohodlí
Přivezeme Vám objednávku včetně poledního menu až k Vám domů či do zaměstnání od 11 do 15 hodin
POZOR ! Malá změna – v ostatní hodiny a víkendové dny vám rádi vyhovíme s rozvozem po domluvě.
Při objednávce do 200,– Kč rozvoz po Vinoři za 40 Kč, nad 200,– Kč zdarma! Okolní lokality do 350,– Kč rozvoz za 40,– Kč,
nad 350,– Kč zdarma! Rozvoz tel.: 725 454 733
Sdružení MAC, U Plynárny 333/85, 101 00 Praha 10 • email: [email protected] • tel.: +420 272 016 611 • www.mac.cz