Kronika 2013-2014 - Základní škola Slavonice

Komentáře

Transkript

Kronika 2013-2014 - Základní škola Slavonice
Základní škola Slavonice, okres Jindřichův Hradec
Jana Žižky 395, Slavonice
email [email protected]
www.zsslavonice
Kronika školy
Školní rok 2013/2014
Září 2013
Změny ve stavu zaměstnanců k začátku školního roku 2013/14:

Mgr. Jitka Simandlová,
učitelka - prodloužení PP na dobu určitou od 1.8.2013 do
31.7.2014, změna úvazku – 3 hodiny – 0,136 – učitelka anglického jazyka (netřídní),
třída 9.A + vychovatelka ŠD – PS na dobu určitou, úvazek 0,500.

Ing. Mgr. Marcela Špringerová, změna úvazků: učitelka I. stupně (netřídní) – 2 h. =
úvazek 0,091 + vychovatelka ŠD – 15 h. = úvazek 0,500.

Mgr. Aleš Pavlů, učitel II. stupně, změna úvazku na 9 h. = úvazek 0,409.

P. Dana Andělová, prodloužení PP na dobu určitou - od 1.8.2013 do 31.7.2014,
úvazek 0,900. Od 1.9.2014 po dobu nemoci p. Milady Ježkové přeřazena na místo
kuchařky ŠJ.

Mgr. Věra Koutná, nástup po rodičovské dovolené, učitelka I. stupně, úvazek 1,000.

Mgr. Lenka Nosková, nástup po rodičovské dovolené, učitelka I. stupně, úvazek
1,000.

Ing. Jitka Kašparová, učitelka 2. stupně, PP na dobu určitou od 26.8.2013 do
31.7.2014, úvazek 15 h. = 0,682.

Mgr. Radka Novotná, učitelka 2. stupně, PP na dobu určitou od 26.8.2013 do
31.7.2014, úvazek 14 h. = 0,636.

Mgr. Hana Jánská, učitelka 2. stupně, t.č. ve starobním důchodu, úvazek 14 h. =
0,636.

P. Jana Holzäpflová, uklízečka, PP od 3.9.2013 po dobu dlouhodobé nemoci p.
Milady Ježkové (od 4.2.2013), úvazek 0,500.
Personální obsazení ZŠ Slavonice ve školním roce 2013/14:
Vedení školy:
Třídní učitelé:
ředitel
Mgr. Jiří Hrouda
zást. ředitele
RNDr. Jitka Kašparová
1.A, 29 žáků
Mgr. Lenka Nosková
2.A, 18 žáků
Mgr. Věra Koutná
2.B, 19 žáků
p. Vendulka Kuklová
2
3.A, 23 žáků
Mgr. Lada Joklová
4.A, 24, žáků
Ing. Milena Žampachová
5.A, 27 žáků
MgA. Dana Nešporová
6.A, 15 žáků
Ing. Jitka Kašparová
6.B, 15 žáků
Mgr. Radka Novotná
7.A, 15 žáků
Ing. Vladislava Smržová
7.B, 15 žáků
Mgr. Jitka Pavlů
8.A, 25 žáků
Mgr. Jan Říha
9.A, 25 žáků
Mgr. Jiří Beneš, protidrogový preventista
Výchovný poradce:
Mgr. Luboš Schorný – netřídní učitel
Správce počítačových učeben:
Ing. Bronislava Součková
Netřídní učitelé:
Bc. Jelena Palánová
Mgr. Hana Jánská
Mgr. Aleš Pavlů
Mgr. Jitka Simandlová
Ing. Mgr. Marcela Špringerová
Asistenka pedagoga – 3.A:
p. Hana Nováková
Vychovatelka školní družiny:
Dagmar Pavlů
Ing. Mgr. Marcela Špringerová
p. Hana Nováková
Mgr. Jitka Simandlová
Hospodářka školy:
Provozní zaměstnanci:
Věra Urbanová
školník:
Antonín Kužel
uklízečky:
Jolana Břečková
Jaroslava Dudková
Dana Andělová
Zdeňka Neradová
Jana Holzäpflová – zástup za p.Andělovou
Zaměstnanci školní jídelny: vedoucí ŠJ:
Marie Vacíková
ved. kuchařka:
Stanislava Fuková
kuchařky:
Taťána Patová
Milada Ježková
Dana Andělová – zástup za p. Ježkovou
3
Organizace školního roku 2013/2014
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna
2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
Okresy, obvody hl. města Prahy
3. 2. - 9. 2. 2014
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc,
Šumperk, Opava, Jeseník
10. 2. - 16. 2. 2014
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov,
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Ostrava-město
17. 2. - 23. 2. 2014
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
24. 2. - 2. 3. 2014
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
3. 3. - 9. 3. 2014
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec
Králové, Teplice, Nový Jičín
10. 3. - 16. 3. 2014
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
4
Zahájení školního roku na Základní škole Slavonice
Po krásných prázdninách nám opět začal nový školní rok. Jeho zahájení proběhlo na atriu
2. stupně v pondělí dne 2. září 2013. Ředitel školy Mgr. Jiří Hrouda přivítal starostu města
Slavonice p. Josefa Urbana, místostarostu p. Hynka Blažka a člena rady města p. Miloše Fialu
a tajemníka MěÚ p. Libora Karáska. Žákům i rodičovské veřejnosti byl p. ředitelem
představen kompletní pedagogický sbor. Pan ředitel rovněž přivítal žáky prvního ročníku,
jejich rodiče a ostatní zúčastněné. Po proslovu pana ředitele promluvil krátce i p. starosta.
Mimo jiné popřál všem žákům úspěšný start do nového školního roku 2013/14.
Všichni přítomní byli na shromáždění informováni o tom, co se během prázdnin na škole
provádělo. Jednalo se o různé opravy a rekonstrukce – např. položení nového linolea v jedné
třídě na 1. stupni a ve školní družině, malování vybraných prostor školy apod. Dále byl
proveden kompletní úklid školy a areálu školy. O úpravách Školního vzdělávacího programu
byla široká veřejnost podrobně informována již v minulém čísle Slavonických novinek.
Po slavnostním zahájení se žáci sešli ve svých třídách s třídními učiteli, kde dostali
úvodní informace a rozvrh na nový školní rok. První školní den byl určitě důležitou událostí
pro nové žáky naší školy – pro prvňáčky, kterých letos bude 29. Věříme, že se jim u nás na
škole bude líbit a budou tak úspěšní, jak si přejí nejen oni sami, ale i jejich rodiče.
Mgr. Jiří Hrouda, RNDr. Jitka Kašparová
5
Organizace školní družiny ve školním roce 2013/14
Ve školní družině budou letos pracovat čtyři oddělení:
I. oddělení – p. Dagmar Pavlů – klasické oddělení ŠD + kroužky: Florbal, Hudebně pohybový
kroužek a Logopedie.
II. oddělení – p. Hana Nováková – Kuchtíci, Sportovní hry, Módní trendy a Průzkumníci.
III. oddělení – p. Marcela Špringerová – Výtvarný kroužek, Zdravotnický kroužek a kroužek
Šikovné ruce.
IV. oddělení – p. Jitka Simandlová – Anglický jazyk – 3 x 1 hodina týdně.
Dagmar Pavlů
6
Projekt EU Peníze školám na základní škole završen
Letos v červnu jsme na škole úspěšně dokončili realizaci projektu EU Peníze školám,
v rámci kterého nám byla přidělena částka bezmála 1,5 milionu Kč. Jednalo se o
celorepublikový projekt pro základní školy. Peníze byly základním školám rozdělovány podle
tzv. šablon a podle počtu žáků na škole. Přestože Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy v roce 2010 avizovalo, že zpracování projektu bude velmi snadné, nebylo tomu
tak. Podmínkou pro to, aby každá škola mohla část přidělených prostředků využít na
materiální vybavení, byla povinnost vybrat z nabídky šablon ty, které škole vyhovují.
Součástí každé šablony byla povinnost pro pedagogy zpracovat určitý počet digitálních
výukových materiálů.
Na naší škole jsme se zpracováním projektu začali v únoru roku 2011. Vybráním
odpovídajících šablon došlo ke specifikaci podmínek projektu pro naši školu: pedagogové
museli zpracovat asi 970 digitálních učebních materiálů (DUMy), což odpovídalo cca jedné
pětině financí projektu. Zpracování tolika Dig. Uč. Materiálů (DUMů) ale nebylo vůbec
jednoduché. Celkový počet DUMů byl rozdělen mezi všechny pedagogické pracovníky i
vedení školy. Tímto vznikla velká sada výukových materiálů, které budou prostřednictvím
internetu přístupné pedagogům v celé republice, poněvadž podmínkou projektu bylo rovněž
vzdání se autorských práv.
Čtyři pětiny financí, tj. cca 1,2 mil. Kč tímto škola získala na materiální vybavení pro
žáky a učitele – notebooky, počítače, příslušný software, dataprojektory, tiskárny, kopírku,
pylonové tabule do deseti tříd a další pomůcky.
Během celého období zpracování projektu jsme museli odeslat na MŠMT celkem 6
monitorovacích zpráv, které popisovaly aktuální stav zpracování projektu. Závěrečná zpráva
byla na MŠMT odeslána začátkem letošního září. Před několika dny jsme dostali z MŠMT
odpověď s tím, že celý projekt byl realizován bezchybně.
Mgr. Jiří Hrouda, RNDr. Jitka Kašparová
Mezitřídní projekt 3. A a 9. A – PUH II.
Projekt „Pomáháme si, učíme se a hrajeme si navzájem“ je zaměřen tematicky na
matematiku, prvouku, výchovu ke zdraví a zdravý životní styl. Mezi výchovné cíle projektu
patří utváření mezilidských vztahů, komunikace mezi nestejně starými žáky prvního a
druhého stupně, uvědomování si pravidel komunikace, vzájemný respekt, utváření
kamarádských vztahů, pomoc mladším spolužákům se zvládáním neznámých úkolů, ochrana
7
a bezpečnost mladších žáků školy a prevence šikany. Setkání a vzájemné kontakty budou
probíhat jednou či dvakrát za měsíc při aktivitách v kmenových třídách, počítačové učebně
nebo při dalších akcích školy. Žáci budou pracovat převážně v heterogenních dvojicích (žák
3. třídy a žák 9. třídy) nebo ve skupinkách. Projekt již letos funguje druhým rokem. Loni se
osvědčil.
RNDr. Jitka Kašparová, Mgr. Lada Joklová
Září ve 2.B
Nový školní rok zahájili kluci a děvčata ze 2. B třídním projektem „Bezpečně na silnici“.
Formou integrované tématické výuky se tématu dopravní výchovy věnovali celý jeden
vyučovací den. Poznávali dopravní značky, správně přecházeli přes silnici, opakovali si
obecná pravidla bezpečnosti na silnici. Děti pracovaly ve skupinách ve třídě i v terénu, řešily
myšlenkové mapy, dělily dopravní prostředky, společně promýšlely úkoly z Prvouky,
Českého jazyka, Matematiky, Výtvarné výchovy. Všechny informace zpracovaly na velké
plakáty a s radostí očekávají pátek 1. listopadu, kdy absolvují společně se spolužáky ze 3. A
exkurzi na oddělení Městské policie v Dačicích.
8
V. Kuklová, třídní učitelka
Babí léto v 3.A
I v tomto školním roce žáci třetího ročníku absolvují povinný plavecký výcvik
v Jindřichově Hradci. První lekci plaváčci prožili ve středu dne 18.9.2013. Tohoto dne
z bazénu odjížděli s pěknými zážitky a těšili se na další středeční plavání.
Příjemné chvilky si žáci třetího ročníku zažili také na chovatelské výstavě v pátek dne
20.9.2013. Žáci zde se zájmem sledovali práci porotců, kteří odborně hodnotili např. králíky a
holuby. Následující den při debatě v rámci slohu vznikla nezapomenutelná myšlenka jednoho
žáčka – „Nejvíce se mi líbila soutěž krásy – MISS KRÁLÍK“.
Jelikož na školním pozemku vyrostlo během letním prázdnin několik nádherných
slunečnic, využili je třeťáci při opakování učiva z 2. ročníku. Po dobu dvou týdnu probíhalo
„Slunečnicové bádání“ – třídní projekt 3.A. Na každý předmět dostali žáci speciální úkoly. Ty
činnostně, interaktivně a netradičně plnili a zpracovávali. Fotodokumentaci projektu naleznete
na stránkách školy – www.zsslavonice.cz .
Mgr. Lada Joklová
9
Po stopách J. J. Grasela – ročníkový projekt žáků tříd 6.A a 6.B
V hodinách českého jazyka a občanské výchovy jsme si s paní učitelkou Mgr. Radkou
Novotnou povídali o J. J. Graselovi a domluvili se na výpravě po stopách tohoto lupiče.
Dne 24. září v 7:45 jsme se sešli před školou, kde jsme čekali na příchod učitelů, na tuto
výpravu nás doprovázela paní učitelka J. Kašparová mladší, paní učitelka R. Novotná a pan
učitel A. Pavlů, kteří nám sdělili podrobnosti celé výpravy. V 8:00 jsme vyšli směrem ke
kostelu sv. Ducha, kde měla naše skupina převyprávět první pověst o založení kostela. Cestou
jsme sbírali houby, kochali se přírodou a vyprávěli si ostatní pověsti. Další naší zastávkou
byla Graselova bambitka, od které jsme pokračovali ke Graselově jeskyni. Na této zastávce
jsme si odpočinuli a pokračovali ke kamenům, které jsou pojmenovány po básníkovi
Schillerovi. Schiller měl rád toulky po jihočeských lesích, kde čerpal inspiraci ke svým dílům.
Kameny jsme si prohlédli, vyfotili jsme se a pokračovali cestou na Pfaffenschlag. Na tomto
místě jsme si splnili úkoly z matematiky a dějepisu. Dalším úkolem bylo nasbírat dříví, aby
pan učitel Pavlů rozdělal oheň a my si mohli opéct špekáčky.
Plni dojmů z výletu jsme vyrazili na zpáteční cestu k domovu.
Daniel Řezáč, 6.B
10
Pěšky za poznáním
Jedním z cílů nového ŠVP jsou i projekty žáků, ve kterých se naplňují průřezová témata.
Pro žáky sedmých tříd byl vybrán projekt s názvem Pěšky za poznáním. Jedná se o
jednodenní pěší výlet ze Slavonic na hrad Landštejn.
Během cesty žáci plnili různé úkoly. Trasa vedla po červené turistické značce ze Slavonic
na hrad Landštejn. Ze zeměpisu měli žáci zorientovat mapu a určit světové strany, odhadnout
vzdálenost určených objektů a porovnat s odkrokovanou vzdáleností. Po úspěšném výstupu na
hrad Landštejn se všichni unaveni usadili před vchodem. Po chvilce oddechu vyndali z batohu
desky a pustili se do kresby hradu. Pak již nic nebránilo našemu vstupu do hradu, kde
Kristýna Burešová předala paní kastelánce Mládkové fotografie z jejich vystoupení
„Landštejn má“. Poté se skupinky žáků rozeběhly hledat informace o historii hradu a jeho
okolí. Hudební výchova využije zmapování dění na Landštejně (svatby, hudební programy na
hradě) a naučí se část představení „Landštejn má“. V rámci českého jazyka vypracovali žáci
dějový popis mapující celou výpravu.
Projekt „Pěšky za poznáním“ proběhl v letošním roce 24. září. Ze zaznamenaných a
vyhledaných informací žáci zpracují Power-pointovou prezentaci, kterou předvedou v den
schůzky rodičů.
Ing. V. Smržová, Mgr. Jitka Pavlů
11
23. ročník Zátopkových štafet
Již tolik let se účastníme této mezi dětmi velmi oblíbené soutěže. Díky spolupráci se ZŠ
Komenského Dačice, můžeme tento závod absolvovat na stadionu v Dačicích. Umělohmotný
povrch dráhy závodníkům umožňuje dosahovat mnohem lepších časů než na stadionu ve
Slavonicích. Termín závodů byl stanoven na 26. 9. 2013. Tradičně jsme dorazili do Dačic
zvláštním autobusem, ve kterém jelo 62 žáků prvního a druhého stupně.
V kategorii žáků I. stupně žáci naší školy zvítězili v obou štafetách, jak na 5 000 m, tak i
na 10 000 m. Poslední úsek obou štafet I. stupně běžela bývalá žákyně naší školy Adéla
Danielová.
Obdobná situace byla i ve stejných štafetách žáků II. stupně. Obě štafety zvítězily zcela
suverénně. Poslední úseky běžel také bývalý žák naší školy Jan Dvořák.
Dosažené časy:
I. stupeň - 5 000 m - 15:55,7min, 10 000 m - 39:11,5min.
II. stupeň - 5 000 m - 12: 41,7min, 10 000 m - 31:16,5min.
Všem zúčastněným žákům patří uznání za předvedené výkony. Nyní budeme čekat na
výkony ostatních škol v České republice.
Mgr. Jiří Hrouda
12
Říjen 2013
Přespolní běh
Okresní kolo se uskutečnilo již 1. 10. 2013 v Jindřichově Hradci za účasti 12 základních
škol a víceletých gymnázií. V letošním roce se nám dařilo mnohem lépe než v minulém
ročníku. Mladší děvčata (1 500 m v terénu) vybojovala 2. místo. V jednotlivcích Veronika
Trávníčková doběhla na 2. místě. Družstvo běželo v sestavě: Rebeka Horáková, Lucie
Doležalová, Michaela Duchoňová, Tereza Hubáčková, Ludmila Žampová a Veronika
Trávníčková.
Mladší chlapci (2 000 m v terénu) vybojovali 1. místo. V jednotlivcích dosáhl nejlepšího
umístění našeho družstva Ondřej Zich, který v závěrečném finiši doběhl na 2. místě. Družstvo
běželo v sestavě: Jáchym Kaplan, Štěpán Pokorný, Marek Liščák, Marek Novotný, Ondřej
Geisler a Ondřej Zich.
Starší děvčata (1 500 m v terénu) nebyla zařazena do hodnocení družstev, protože
nebyla v plném počtu. Závodu se zúčastnila pouze Petra Mácová a Jana Böhmová.
13
Starší chlapci (3 000 m v terénu) skončili na 7. místě a běželi v sestavě Jiří Kukla, Matěj
Dvořáček, Tadeáš Fiala, Jan Kašpárek, Lukáš Maxa a Martin Čada.
Do krajského kola, které se konalo opět v Jindřichově Hradci 9. 10. 2013, si vybojovala
postup družstva mladších dívek a chlapců. Krajského kola se účastní nejlepší družstva
jednotlivých okresů a jsou výkonnostně mnohem náročnější než kola okresní. Nás může těšit,
že obě naše družstva zabodovala i v krajské soutěži.
Mladší dívky (Veronika Trávníčková, Rebeka Horáková, Lucie Doležalová, Michaela
Duchoňová, Hana Luksová a Jolana Ihnatišínová) doběhla na výborném 2. místě. Skvěle opět
běžela Veronika Trávníčková a vybojovala druhé místo.
Na pomyslnou bednu se dostalo i družstvo mladších žáků. Chlapci (Jáchym Kaplan,
Štěpán Pokorný, Marek Liščák, Marek Novotný, Ondřej Geisler a Ondřej Zich) skončili na
krásném třetím místě.
Všichni závodníci v obou kolech bojovali na hranici svých možností a patří jim
poděkování za výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Jiří Hrouda
Štěpení jádra, vůně sladu
V úterý 8. 10. 2013 se 51 žáků (8. A, 9. A) a 3 učitelé (J. Beneš, J. Říha a J. Kašparová
mladší) probudili do krásného podzimního dne.
„Našlapaný“ autobus vyrazil přesně v 7.15 hod na výukovou exkurzi, v rámci níž žáci
navštívili JE Temelín a jednu z nejznámějších jihočeských firem - Budějovický Budvar,
národní podnik.
V informačním centru JE Temelín v objektu zámečku Vysoký Hrádek se žáci dozvěděli
mnoho informací o provozu jaderné elektrárny formou přednášky z úst profesionální
pracovnice, zhlédli také naučné filmy s využitím 3D projekce a prohlédli si zajímavé
expozice. Mnohé informace byly překvapující, např. že „peleta“, asi 2,5 cm váleček jaderného
paliva, je energetickým ekvivalentem přibližně 880 kg černého uhlí.
Druhým bodem programu byla návštěva pivovaru Budvar. I zde jsme se dozvěděli
mnoho informací a zajímavostí, např. to, že zlatavý mok je vyvážen do 50 zemí světa a doba
zrání místního ležáku je plných 90 dní. Došlo i na „miniochutnávku“, z čehož byli žáci
upřímně nadšeni, a na závěr na zakoupení různých suvenýrů.
14
S uspokojením přijali žáci i nabídku ke krátkému rozchodu za účelem občerstvení a
drobných nákupů. A potom zpět do autobusu a domů. Je 16.15 hod a je vyhlášen rozchod.
Žáci se chovali slušně, akce proběhla na výbornou, za což je nutno poděkovat také hlavnímu
organizátorovi p. uč. Jiřímu Benešovi.
Mgr. Jan Říha
Ekologická exkurze 6. ročníků
V úterý dne 15. října 2013 se žáci 6. ročníků vydali, spolu s třídními učitelkami Ing.
Jitkou Kašparovou, Mgr. Radkou Novotnou a Mgr. Hanou Jánskou, na ekologický výlet.
V 7:45 hod. se odjíždělo od školy, směrem Jindřichův Hradec, na skládku Fedrpuš. Po
příjezdu se nás ujal jeden ze zaměstnanců, který nám vysvětlil, jak se skládka zakládá, jak
dále funguje a zodpověděl i další dotazy žáků. Na konci naší prohlídky nám pan průvodce
nabídnul, abychom se společně zvážili na váze, která je určena pro vážení nákladů, to žáky
velice zaujalo. Obě naše třídy celkově vážily 1,65 t.
Další naše zastávka byla již v Jindřichově Hradci, kde jsme navštívili třídičku na plasty.
Žáci zde mohli vidět, jak se odpad ve městech třídí, kam dále pokračuje a také to, že třídění
odpadu není jednoduchá práce, jak si všichni mysleli.
15
Po této návštěvě nám zbylo trochu času, tak žáci měli prostor, aby navštívili obchod a
koupili si něco k snědku, dále následovala cesta na hvězdárnu, která byla hned poblíž.
Na hvězdárně nás čekalo zajímavé povídání o sluneční soustavě, o jednotlivých planetách
i o našich znameních. Prohlídka pokračovala návštěvou kopule, kde byly umístěny
dalekohledy, které žáky velice zaujaly. Mohli jsme se jimi podívat na Slunce a vidět i skvrny,
které jsme na Slunci doposud nespatřili. Z hvězdárny si žáci odnesli mnoho zajímavých
informací.
Po odchodu a rozloučení s paní průvodkyní na nás čekal autobus a plní zážitků jsme
směřovali opět do Slavonic.
Mgr. Radka Novotná
Ekologická exkurze do Borovan
Žáci 7. ročníku v doprovodu p. uč. Jitky Pavlů, p. uč. Vladislavy Smržové a p. uč.
Bronislavy Součkové navštívili 15. 10. v Borovanech firmu Bonus, která se zabývá recyklací
pneumatik. Pod vedením odborného pracovníka si všichni se zaujetím prošli celý provoz - od
řezání pneumatik, oddělování kovových částí a textilu, drcení až po výrobu speciálních desek
z granulátu, které najdou využití na dětských hřištích a sportovištích. Celá prohlídka byla
doplněna zajímavým výkladem. Žáci byli překvapeni, jak je práce na této recyklační lince
namáhavá a těžká. Je pouze pro „silné chlapy“.
Z Borovan jsme se přesunuli do ZOO ve Dvorci. Ač je tato zoologická zahrada malá, je
zde velké množství zvířat, hlavně šelem. Největší radost způsobil dětem šimpanz a papoušci.
Při cestě zpět jsme se zastavili v Třeboni, kde na žáky čekal dlouho očekávaný rozchod.
Exkurze byla zajímavá. Se svými postřehy sedmáci seznámili ostatní žáky školy
prostřednictvím nástěnky na chodbě.
Mgr. Jitka Pavlů, Ing. Vladislava Smržová
Ekologická exkurze 8. a 9. ročníků
V úterý 15. 10. 2013 absolvovali žáci 9.A a 8.A za doprovodu pedagogů Jeleny Palánové,
Jiřího Beneše (tř. uč. 9.A) a Jana Říhy (tř. uč. 8.A) zajímavou a poučnou cestu. Odjezd byl
stanoven na brzkých 6.30, cestovalo se luxusní Scanií společnosti Štefl tour.
V závodě na třídění plastových odpadů Recifa, a. s., který se nachází v obci Dolní Hbity
u Příbrami, poznali žáci postup třídění nekovových odpadů a také nelehkou práci místních
16
pracovníků. Jelikož se žáci chovali velmi pěkně, bylo jim zorganizováno občerstvení
v „mekáči“, z čehož měli radost. Další naší zastávkou byla SOŠ ekologická a potravinářská ve
Veselí nad Lužnicí. Po přivítání a podrobných informacích naše dvě skupiny provedli pan
ředitel a paní zástupkyně po samotné škole. A bylo toho mnoho k vidění. Speciální učebny,
laboratoře, školní minipivovar a terárium, prezentace činností zájmových kroužků, informace
o ubytování na moderním internátě, … Žáky program zaujal a byl pro ně jistě přínosem.
Na zpáteční cestě se naše výprava zastavila ke krátkému rozchodu v Jindřichově Hradci a
asi v 17.00 jsme spokojeni a plni zážitků doputovali zpět do Slavonic.
Mgr. Jan Říha
Návštěva dětí z MŠ
Ve čtvrtek 24. 10. 2013 přišli prvňáčky navštívit předškoláci z MŠ Slavonice. Pozvali
jsme je do tělocvičny, abychom se tam společně vyřádili. Cvičili jsme jógu, plazili se jako
hadi, skákali jak koníci a klokani, lezli do výšky jako opice.
Všichni jsme si to pěkně užili. Těšíme se na další setkání.
17
Mgr. Lenka Nosková
Listopad 2013
Zátopkovy štafety 2013
Začátkem listopadu jsme se dozvěděli výsledky ostatních škol v České republice. Opět
jsme uspěli a získali pohár za druhé místo v kategorii II. stupně ve štafetě na 5 000m. Znovu
se potvrdilo, že v této soutěži patří žáci naší školy ke špičce v České republice.
Kategorie I. stupeň - štafeta 5 000m - 12. místo v ČR, štafeta 10 000m - 4. místo v ČR.
Kategorie II. stupeň - štafeta 5 000m - 2. místo v ČR, štafeta 10 000m - 8. místo v ČR.
Sestava štafety, která se umístila na 2. místě v ČR - Tadeáš Fiala, Josef Cejpek, Petra
Mácová, Jáchym Kaplan, Ludmila Žampová, Ondřej Geisler, Michaela Duchoňová, Marek
Novotný, Tereza Hubáčková, Nikola Joklová, Luboš Nehyba, Tereza Vítů, Jan Kašpárek,
Jolana Ihnatišínová, Kristián Vávrů, Věra Huňáčková, Matěj Dvořáček, Jakub Hamrle,
Veronika Trávníčková, Ondřej Zich, Jana Füchsová, Jiří Kukla, Jan Šedivý, Jiří Šťuha, host Jan Dvořák.
Všem účastníkům patří poděkování za výbornou reprezentaci školy. Na vánoční
diskotéce bude účastníkům štafety, která se umístila na 2. místě, předán pohár, který věnovala
agentura Sprint, pořadatel této soutěže.
Mgr. Jiří Hrouda
Exkurze – Městská policie Dačice
Exkurzí na městskou policii dne 1.11.2013 žáci 2.B se svou paní učitelkou navázali na
říjnovou integrovanou tematickou výuku. Pozvali své spolužáky ze 3.A a dne 1.listopadu
vyjeli vláčkem do Dačic. Strážníci MP Dačice pan Miloš Novák a paní Jitka Žaloudková si
připravili velmi zajímavý program, ve kterém žáky seznámili s pravidly bezpečného
silničního provozu. Též objasnili náplň práce městské policie, ukázali uniformy a výbavu.
Malí školáci si mohli prakticky vyzkoušet výbavu policisty a podívat se na odchyceného
pejska do kóje.
Správné přecházení zvládly děti při přesunu rušným městem na autobusové nádraží.
Autobus odvezl lehce unavené, ale velmi spokojené děti do Slavonic.
třídní učitelky 2.B a 3.A
18
Exkurze do Pavlova a Dukovan
V pátek dne 8.11.2013 proběhla technicky zaměřená exkurze, které se zúčastnili vybraní
žáci 2. stupně ZŠ za doprovodu Mgr. Jiřího Beneše a Ing. Jitky Kašparové.
Odjezd jsme měli v 7:15 hod. a naše první zastávka byla u větrné elektrárny, která se
nachází v blízkosti obce Pavlov. Žáci si zde mohli zblízka prohlédnout „větrníky“, které tvoří
samotnou elektrárnu. Taktéž jim byl umožněn přístup dovnitř větrníků, kde mohli vidět
vlastní ovládací panel a aktuální množství vyrobené elektrické energie.
Poté jsme pokračovali směrem do Dukovan na prohlídku jaderné elektrárny. Do vnitřního
prostoru elektrárny nám samozřejmě přístup umožněn nebyl, ale žáci navštívili velice
zajímavé informační centrum, kde je provedly školené průvodkyně. V informačním centru
nám promítli dva filmy o elektrické energii a dukovanské elektrárně. Potom následovala
samotná prohlídka, kde jsme měli možnost vidět jak zmenšený model celé elektrárny, tak i
pohyblivý model zasouvání palivových tyčí do reaktoru.
Z tohoto zážitky nabitého dne jsme se vrátili ve 14 hodin do Slavonic.
Ing. Jitka Kašparová
Florbal
Školní turnaj ve florbalu pro chlapce 6. až 9. tříd ZŠ Slavonice se uskutečnil ve středu 6.
listopadu v prostorách Městského kulturního střediska ve Slavonicích. Do turnaje se zapojila
více jak polovina chlapců 2. stupně.
Během turnaje nebyla o zajímavé situace a překvapení nouze. Asi o největší senzaci
turnaje se postarali žáci 6. ročníků, na jejichž defenzivní hru nenašli klíč nejzkušenější hráči
z 9. ročníku, a šesťákům tak stačila 1 vstřelená branka na porážku největšího favorita utkání.
Výsledky:
1. místo – 6. ročník ….. 7 b. … 6:3
2. místo – 9. ročník ….. 6 b. … 6:2
3. místo – 7. ročník ….. 4 b. … 10:4
4. místo – 8. ročník ….. 0 b. … 2:14
Nejlepšími střelci se 3 brankami v turnaji byli František Žampa a Petr Marhoun.
Tento turnaj byl zároveň nominačním pro okresní kola ve florbalu. Mladší chlapci již
okresní soutěž odehráli 12. 11. v Dačicích. Zde skončili po jednom nevydařeném utkání druzí
19
ve skupině a do finálových bojů tak nezasáhli. Doufejme, že zklamané tváře mladších chlapců
se podaří rozjasnit jejich starším spolužákům, které zápolení o postupovou pozici teprve čeká.
Držíme palce.
Mgr. Luboš Schorný
Florbal
Ve středu 13. 11. 2013 se konal v sále MěKS turnaj ve florbalu, který byl pořádán pro
děvčata druhého stupně. Družstva byla sestavena po ročnících a hrálo se systémem každý
s každým. V celkovém hodnocení nakonec zvítězila 8.A se stejným bodovým ziskem jako
druhé družstvo 7.A,B. Na třetím místě skončila 9. A a čtvrté místo obsadila děvčata ze 6.A,B.
Nejlepší brankářkou byla vyhlášená Marie Matulová (7.A),
nejlepší střelkyní Adéla
Simovská (8.A). Celkem se turnaje zúčastnilo 37 děvčat, tj. 69% dívek druhého stupně.
Mgr. Jiří Hrouda
Florbal
Dne 15. 11. 2013 se uskutečnilo v Jindřichově Hradci okresní kolo ve florbalu dívek
kategorie III (šestý a sedmý ročník). Naše děvčata prohrála s pozdějším vítězem 2. ZŠ Třeboň
20
1 : 2, zvítězila nad Gymnáziem Třeboň 6 : 1 a remizovala 2 : 2 se ZŠ Studená. Celkově
skončila na pěkném II. místě. Nejlepší střelkyní turnaje byla vyhlášena Lucie Doležalová ze
ZŠ Slavonice. Školu reprezentovaly: Marie Matulová (brankářka), Sára Trávníčková, Viktorie
Svobodová, Mariana Karásková, Zuzana Chalupová, Veronika Trávníčková, Kristýna
Burešová, Hana Luksová, Lucie Kvapilová, Jolana Ihnatišínová a Lucie Doležalová.
O dva týdny později se konalo okresní kolo ve florbale dívek kategorie IV (osmý a
devátý ročník). Turnaje se zúčastnilo 7 základních škol a víceletých gymnázií. Naše děvčata
byla nalosována do první skupiny, kterou suverénně vyhrála (výsledky: 2. ZŠ Třeboň 0 : 0,
ZŠ Strmilov 7 : 0, ZŠ Kardašova Řečice 3 : 0) a postoupila do semifinále. Zde se utkala
s Gymnáziem Třeboň, vyhrála 3 : 0 a tím se jim otevřela cesta do finále. Finále bylo
záležitostí ZŠ Slavonice a ZŠ Komenského Dačice. Utkání se vyvíjelo nejprve v náš
neprospěch, ale 3 minuty před koncem děvčata vedla 2 : 1. Bohužel, v závěru se soupeřkám
podařilo vyrovnat a došlo na nájezdy. Zde bylo úspěšnější družstvo z Dačic. Těsně po zápase
zavládl v našich řadách smutek, ale při předávání diplomů a pohárů bylo vše zapomenuto a
děvčata se radovala z druhého místa. Nejlepší střelkyní a hráčkou turnaje byla vyhlášena
Adéla Simovská.
Školu repezentovaly: brankářky Kristýna Korbelová a Petra Mácová, dále Nikola
Joklová, Aneta Nechanická, Adéla Simovská, Jana Füchsová, Dominika Novotná, Vendula
Pikartová, Monika Šetlíková, Rozálie Kovářová, Darja Bártů, Živa Heczko.
Mgr. Jiří Hrouda
21
Florbal
Florbalový tým starších chlapců ZŠ Slavonice ve složení Jan Šedivý, Jiří Kukla, Dominik
Kvapil, Roman Bureš, Lukáš Maxa, Matěj Dvořáček, Jiří Šťuha, Martin Hromada, Ondřej
Macho, Ondřej Vacek, Karel Lahučký, Martin Čada, Jakub Konečný, Josef Cejpek a brankář
Tadeáš Fiala přivezl z okresního finále v Jindřichově Hradci bronz a ocenění pro nejlepšího
gólmana soutěže.
Za tento výsledek patří chlapcům pochvala, protože se museli probojovat mezi 4 nejlepší
týmy z 21 chlapeckých družstev okresu, což znamenalo vyhrát 26. listopadu skupinu Dačicka.
Postupové boje vypadaly následovně:
1. ZŠ Slavonice
9 b. 15:10 (DAK 1:4, Studená 6:2, Gym. Dač. 4:2, DBN 4:2)
2. ZŠ Dačice B. Němcové 9 b. 16:5 (DAK 5:0, Studená 6:0, Gym. Dač. 3:1)
3. Gymnázium Dačice
4 b.
10:9 (DAK 1:1, Studená 6:1)
4. ZŠ Dačice Komenského 4 b.
5:8 (Studená 0:1)
5. ZŠ Studená
4:18
3 b.
Okresní finále se konalo 2. prosince v nové sportovní hale v Jindřichově Hradci. Zde se
utkali vítězové 4 předehraných skupin. Do turnaje jsme stejně jako v Dačicích nevstoupili
nejlépe. Ale zápas od zápasu se i díky jim vlastní bojovnosti výkon našich chlapců zlepšoval,
o čemž svědčí i remíza s konečným vítězem okresu. Je třeba dodat, že 2 minuty před závěrem
naši chlapci ještě vedli.
1. ZŠ Na Sadech Třeboň 7 b. 15:5
2. GVN J. Hradec
3. ZŠ Slavonice
(6. ZŠ JH 7:1, GVN JH 6:2)
6 b. 11:11 (6. ZŠ JH 4:3)
4 b.
7:7 (GVN JH 2:4, 6. ZŠ JH 3:1, ZŠ Třeboň 2:2)
4. 6. ZŠ Větrná J. Hradec 0 b. 5:14
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Ondřej Šimek (GVN J. Hradec) a nejlepším
brankářem Tadeáš Fiala (ZŠ Slavonice).
Mgr. Luboš Schorný
Setkání s rodiči budoucích prvňáčků
V pondělí 18. listopadu 2012 v 17:00 hodin se ve školním informačním centru v přízemí
Základní školy Slavonice uskutečnilo setkání s rodiči budoucích prvňáčků. Rodiče zde
obdrželi prvotní informace o organizaci zápisu do 1. třídy.
22
RNDr. Jitka Kašparová
Radost malých florbalistů
Kroužek florbalu při školní družině se 26. 11. 2013 zúčastnil okresního kola „Školského
poháru České pojišťovny“ ve florbalu. Naši malí borci sehráli s týmem třeboňských
florbalistů tři vítězná utkání (5 : 2, 6 : 4, 5: 3, 3 : 5). Za Slavonice skórovali: Dominik Nevrkla
8, Vojtěch Štrynk 6, Jakub Anděl 2 a po 1 brance Jan Havlík, Matouš Nikrmajer a Jakub
Urban. Slavonickou školu reprezentovali ještě Lukáš a Tomáš Pavlů, Tadeáš Karásek, Daniel
Kálal, Lukáš Hrůza a Zdeněk Mareš.
Radost z postupu do krajského kola byla veliká.
vedoucí týmu: Dagmar Pavlů, asistenti: Martin Jahoda, Daniel Řezáč
Prezentace projektu „Po stopách J. J. Grasela“
V úterý, dne 26. listopadu 2013, se před konáním třídních schůzek uskutečnila prezentace
projektu „Po stopách J. J. Grasela“, kterou si připravili žáci obou šestých tříd. Prezentace byla
určena především pro rodiče, ale také pro širší veřejnost. Žáci představili rodičům své práce
z matematiky, českého jazyka, výchovy k občanství, dějepisu, výtvarné výchovy, hudební a
dramatické výchovy. Souběžně s touto prezentací, avšak v jiné učebně, probíhala i prezentace
projektu „Pěšky za poznáním“. Tu mají pro změnu „na starost“ žáci 7. ročníku a probíhá více
méně obdobným způsobem.
Po úvodním přivítání návštěvníků prezentace od obou třídních učitelek šestých tříd se
začal uskutečňovat pečlivě nacvičený program, na který se žáci v některých vyučovacích
předmětech připravovali průběžně od října. Na některých žácích byla sice znát určitá
nervozita, když seznamovali návštěvníky prezentace s úkoly, které plnili. Došlo i na nějaká ta
drobná přeřeknutí, ke kterým dochází vždy při nějakém prvním větším samostatném
vystoupení, ale to jsme jim my, učitelé, znalí věci, a určitě i rodiče žáků rádi odpustili. Co je
však mnohem důležitější, je to, že vystoupení žáků jak šestých, tak i sedmých tříd se určitě
muselo líbit. Největší úspěch sklidily zcela určitě scénky secvičené žáky v hodinách
dramatické výchovy, které se pokoušely chronologicky zmapovat životní osudy tohoto
„mordýře“ od jeho dětství až na popraviště. Velice zajímavá byla v letošním roce rovněž i
power-pointová prezentace „Co je to komiks“.
23
A protože se snažíme zavést něco nového vždy, pokud je nějaký nápad, mohli si všichni
návštěvníci letošní prezentace poslechnout i krátké hudební představení secvičené některými
dívkami z obou šestých tříd.
Mgr. Aleš Pavlů
Prezentace projektu „Pěšky za poznáním“
V úterý 26. listopadu, před schůzkami rodičů, proběhla prezentace projektu „Pěšky za
poznáním“. Žáci sedmého ročníku prezentovali své práce ze zeměpisu, dějepisu, výtvarné a
hudební výchovy. Vše doplnili fotografiemi z cesty s vtipným komentářem. Obě sedmé třídy
přistoupily k prezentaci zodpovědně, vystoupení bylo velice zdařilé, a tudíž sklidilo veliký
ohlas u rodičů i ostatních přítomných.
Mgr. Jitka Pavlů, Ing. Vladislava Smržová
24
Advent na základní škole
Začátkem prosince jsme přijali pozvání do slavonického Institutu. Skupina mladých lidí,
říkající si „Ri a přátelé“, zahrála malým školákům maňáskové divadlo. Pohádky „Jak pejsek a
kočička pekli dort“, „O Honzovi a princezně“ a „O Budulínkovi“ s tradičními maňásky a
domácími, pěkně propracovanými kulisami, malé školáky velmi zaujaly a potěšily. Děkujeme
Milušce, Danovi, Kristýně, Romanovi, Magdě a těšíme se na další pozvání.
Ve slavonickém Institutu je možno zhlédnout také výstavu fotografií, kreseb a maleb
slavonických renesančních domů, na které se podíleli kluci a holčičky ze 2. A společně
s dětmi z kroužku „Průzkumníci“. Děkujeme panu Heczkovi a paní Zdražilové za spolupráci a
přejeme jim oběma hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
Kolektiv učitelů 1. stupně
Základní škola Slavonice podporuje technické vzdělávání
V loňském školním roce vedení ZŠ Slavonice uzavřelo dohodu se SŠTO Dačice o
spolupráci směřující k podpoře technického vzdělávání. Jedná se o projekt Rozvoj
technického vzdělávání v Jihočeském kraji z dotačního operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Předkladatelem projektu je Jihočeský kraj, a to na období 1. 8. 2013 –
30. 6. 2015.
25
Z naší školy se na projektu z řad učitelů podílejí Mgr. Jiří Hrouda, RNDr. Jitka
Kašparová, Mgr. Luboš Schorný, Mgr. Jiří Beneš, Ing. Jitka Kašparová a 13 žáků druhého
stupně. Ti pravidelně, jednou za 14 dní, dojíždějí na SŠTO. Vzdělávání probíhá jednou za dva
týdny, vždy od 14 do 18 hodin. Náplň obstarávají učitelé ze SŠTO. Žáky naší školy doprovází
koordinátoři projektu Mgr. Jiří Beneš a Ing. Jitka Kašparová.
Jednotlivá témata jsou vedena citlivě a přiměřeně věku dětí. Na prvním setkání se žáci
blíže poznali s kamarády z dačických a telčských základních škol, vyzkoušeli si první
technické dovednosti při práci s papírem a naučili se, jak správně měřit. Na dalším setkání
pak řešili úkoly, které byly zaměřeny na odhady, převody jednotek a na vyhledávání
technických informací na internetu. V rámci projektu absolvovali slavoničtí žáci rovněž
exkurzi v JE Dukovany a zhlédli větrnou elektrárnu v Pavlově. Pro své kamarády si připravili
zajímavou prezentaci, kterou jim na příštím setkání představí.
ZŠ Slavonice je v projektu zastoupena největším počtem žáků. Ti se rozdělili podle věku
na dvě skupiny. Pojmenovali se Husité a Mechanici a vyrobili si přiléhavá loga. O tom, jak se
bude projekt dále rozvíjet a jak se budou naplňovat jednotlivé klíčové aktivity, bychom Vás
chtěli pravidelně informovat. O technické vzdělávání projevil zájem Jiří Juránek, Marian
Dvořák, Richard Bulant, Břetislav Huňáček, Martin Čada, Petra Mácová, Ondřej Hrůza,
Jakub Konečný, Petr Sobotka, Josef Cejpek, Kamil Slabý, Jan Šedivý a Martin Hromada.
Mgr. Jiří Hrouda, Mgr. Jiří Beneš
26
Prosinec 2013
Myslíme na zvířátka
Děti z 2.A s rodiči poctivě sbírali celý podzim spadlé kaštany. Doma i ve škole jsme
sušili a sušili. Svou troškou (2 bedny) nám přispěla i 1. A. Když se všechno sesypalo do pytlů
a bedýnek, zajímalo nás, kolik kaštany váží. Nestačili jsme se divit. Váha ukázala 96 kg.
5. prosince si pro Mikulášskou nadílku lesním zvířátkům přijela p. L. Pavlišová se svým
velkým terénním autem. Za odměnu se v lednu půjdeme podívat, jak daňkům a srnečkům
chutná.
Advent je čas příprav na Vánoce
I my ve 2.A se pilně připravujeme. Snažíme se dodržovat různé lidové zvyky a tradice
(např. adventní věnec, barborky, adventní kalendář, …). 10. prosince jsme navštívili farní
kostel, kde nám p. farář M. Polenda pověděl o významu adventu a Vánoc a o betlémech. Za
zvuku varhan jsme si společně zazpívali vánoční koledy.
Mgr. Věra Koutná
Vánoční Drážďany
Tato exkurze by se také mohla jmenovat „Zimní, mrazivé a větrné Drážďany“. Orkán
Xaver v jeho plné síle nás totiž provázel po celý den 6. prosince 2013. Poutavé vyprávění
27
průvodkyně v ulicích krásných, starobylých Drážďan často odnášel vítr, a tak vybraní žáci 6.
– 9. ročníku spolu se svým pedagogickým doprovodem p. J. Palánovou, H. Jánskou, p. S.
Palánem a P. Kaplanem vstřebávali spoustu zajímavých informací především z výkladu
v autobuse.
První zastavení bylo na zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro
Popelku. Zimní výstava ke 40. výročí natočení této kultovní pohádky nabídla k vidění
originální kostýmy všech hlavních postav, zajímavé informace o nich a další rekvizity. Celou
dobu nás provázela hudba Karla Svobody. Děti se v šatech dokonce mohly i vyfotit, a tak
pocítit pohádkovou atmosféru na vlastní kůži.
Po příjezdu do Drážďan následovala pěší prohlídka města (kostel Frauenkirche,
Semperova opera, obrazová galerie Zwinger, Hofkirche,…). Muzeum hygieny bylo další
místo, kde se všichni mohli zahřát a zároveň si pomocí různých interaktivních pomůcek
vyzkoušet, jak funguje lidské tělo. Po menších skupinkách procházeli žáci jednotlivá oddělení
a vyzkoušeli si, jak například mozek řídí naše jednání a chování, jak se budou cítit, až
zestárnou a zhorší se jim zrak, sluch i chůze. Na modelu člověka, rozděleného na pláty, se
mohli podívat na člověka z různých úhlů apod. Hygienické muzeum se žákům líbilo a určitě
se dozvěděli něco nového.
V podvečer nás už čekala návštěva tradičních vánočních trhů před drážďanskou radnicí.
Počasí nám bohužel nepřálo. Domů jsme se však vrátili v pořádku v pozdních nočních
hodinách - sice řádně vymrzlí, ale plni nových zážitků a dojmů.
Mgr. Hana Jánská, Bc. Jelena Palánová
Školní kolo olympiády v německém jazyce
Ve středu 18. 12. 2013 proběhla na naší škole soutěž v německém jazyce. Žáci se učí
němčinu jako druhý cizí jazyk, ovládají pouze základy, a proto je obdivuhodné, když mají
chuť soutěžit.
Soutěž v cizím jazyce se skládá ze dvou částí. V té poslechové mají žáci za úkol
poslechnout si německý text a pak správně odpovědět na otázky k němu. Druhá část je ústní.
Tady žáci předvedou, jak ovládají slovní zásobu, gramatiku a jak rychle reagují na položené
otázky.
Letošního školního kola se zúčastnili Jiří Kukla, Rozálie Kovářová a Věra Huňáčková z
9. A a Jaromír Pelikán z 8. A. Obě děvčata se omluvila z ústní části, tudíž soutěž nedokončila.
28
Nejlépe uspěl Jiří Kukla, který bude naši školu reprezentovat v okresním kole dne 29.1.2014.
Všem zúčastněným blahopřejeme.
Mgr. Hana Jánská, Bc. Jelena Palánová
Vernisáž vánoční školní výstavy
Každoroční jarmark byl v tomto školním roce odemknut netradičním klíčem – Vernisáží
vánoční školní výstavy výtvarných prací žáků naší školy. Slavnostně vyzdobený prostor ve
vstupní hale se ve čtvrtek dne 19.12.2013 rozezněl vánočními koledami v podání žáků
čtvrtých a pátých tříd. Kromě akordeonu a nástrojů Orffova instrumentáře doprovázel
společný zpěv i žák 4. A Tomáš Pavlů na zobcovou flétnu.
Na závěr Alexandra Palánová, Bára Pavézková, Tereza Závodská, Petra Böhmová a
Kristýna Burešová z dramatického kroužku představily obecenstvu žertovnou lidovou koledu
– Perchty, která právem sklidila příznivý ohlas i zájem diváků a přispěla k vytvoření milé
vánoční atmosféry i k znovuoživování zapomenutých lidových tradic.
Po tomto programu návštěvníci školy zhlédli výstavu výtvarných prací žáků a mohli
navštívit školní jarmark.
MgA. Dana Nešporová, Mgr. Jitka Pavlů
29
Vánoce v knihovně
Poslední týden před vánočními prázdninami se děti ze školní družiny mohly radovat v
Městské knihovně ve Slavonicích nejen ze zapůjčení krásných knížek, které si sem chodí
pravidelně půjčovat, ale i z pěkné vánoční nadílky. Malí výtvarníci, kteří se zúčastnili
výtvarné soutěže „Řemesla našich předků“, obdrželi kalendář pro rok 2014, kde jako úspěšná
práce byl zařazen obrázek Alexandry Palánové. Další odměnou za prosincové soutěžení byli
malí plyšáci a čokoládové dobroty.
Děkujeme paní knihovnici Lence Lanczové za vtipně připravované soutěžní úkoly,
trpělivost a laskavost, s jakou k naší početné družině přistupuje, a těšíme se na další milá
setkání v roce 2014 v naší knihovně.
Děti z družinky a p. vychovatelka Dáša Pavlů
Ohlédnutí za předvánočními akcemi v ZŠ
Vstoupili jsme do první poloviny kalendářního roku 2014, přesto se ještě v krátkosti
ohlédneme za rokem starým. Vánoční jarmark přivítal opět velký počet návštěvníků, výrobky
zde nabízelo rekordních 86 prodávajících.
Předvánoční setkání předškoláků z MŠ se svými kamarády z 1., 2. a 3. třídy se neslo
v duchu zpívání vánočních koled. Budoucí školáčci si opět rádi pohráli se svými staršími
kamarády v jejich kmenových třídách a „okusili“ opravdovou školní výuku. Těšíme se na
setkání při zápisu do 1. ročníku.
Třídní učitelky 1. stupně
30
Leden 2014
Olympiáda v českém jazyce – školní kolo
Tentokráte v pozdějším termínu, ve středu 8. ledna 2014, se uskutečnilo školní kolo této
velmi náročné soutěže. Zúčastnilo se deset soutěžících a o vítězi tohoto tradičně vyrovnaného
klání tentokrát nerozhodovala pouze úvodní, gramatická část (zde musí žáci osvědčit
především cit pro jazyk a bystrou a pohotovou mysl), ale velkou roli sehrály také body
přidělené za slohový úkol.
Výsledky: 1. místo – Jaromír Pelikán – 8. A (postupující do okresního kola), 2. místo –
Rozálie Kovářová – 9. A, 3. místo – Věra Huňáčková – 9. A. Další pořadí – Darja Bártů,
Dominik Kvapil, Roman Bureš, Jiří Kukla, Nikola Joklová, Tereza Kudrfalcová a Dominika
Novotná, všichni z 9. ročníku.
Všem soutěžícím díky za účast a Jaromírovi přejeme hodně štěstí v okresním kole, které
se uskuteční ve čtvrtek 6. 2. 2014 v Jindřichově Hradci.
Mgr. Jan Říha
Badatelé z 3. A
Na začátku tohoto školního roku si žáci třetího ročníku naplánovali několik badatelských
dní. Na podzim se podařilo realizovat třídní projekt „Slunečnicové bádání“, v prosinci pak
v rámci školního projektu „Bádání adventní“. Jelikož žáčci povinně absolvovali 10 lekcí
plaveckého výcviku v Jindřichově Hradci, který všichni úspěšně dokončili 27. listopadu, stále
nezbýval čas na velmi očekávané „Bádání s rodiči“. Velkou pílí se však podařilo veškeré
učivo dohnat a badatelské odpoledne se mohlo uskutečnit.
Badatelé se sešli dne 13. 1. 2014 v 15:30 hodin v herně a třídě třeťáků. Žáci nejdříve
vyřešili badatelský kvíz, kde si nejen zopakovali učivo prvouky, ale získali také heslo ke
vstupu do vědecké laboratoře. V samotném slově LABOLATOŘ museli navíc opravit chybu.
Vstup byl povolen všem. Malí vědci si ve velkých bílých pláštích vyzkoušeli celkem 7
pokusů – šiška ve vodě; tajemné obrázky; jak dostat vařené vejce do lahve s úzkým hrdlem;
bezpečné propíchnutí nafouknutého balonku špejlí; jak převrátit směr šipky, aniž bychom se jí
dotkli; navigace z korkové zátky; sopka v kuchyni. Rodiče napomáhali a vyplňovali evaluační
lístky, kde hodnotili úspěšnost jednotlivých pokusů. Všechny pokusy se podařily.
Fotodokumentaci si můžete prohlédnout na webových stránkách školy.
31
Žáci s třídní učitelkou děkují všem rodičům i sourozencům, paní učitelce RNDr. Jitce
Kašparové a paní učitelce Hance Novákové za pomoc a jejich volný čas a těší se na další
setkání.
Mgr. Lada Joklová
Naše škola se intenzivně věnuje recyklaci a třídění odpadů
Ve čtvrtek 16. ledna nás navštívil „Tonda obal na cestách“. Pro žáky 1. až 3. třídy
připravil velmi zajímavou besedu. Pod odborným vedením se žáci hravou formou seznámili
s tříděním odpadu a jeho recyklací. Naše děti tak už budou jistě vědět, že všechny odpadky
nepatří do jednoho koše, ale každý má své správné místo v předem určeném kontejneru nebo
sběrném dvoře.
Kolektiv učitelek 1. stupně
Soutěž o nejlepšího „šplhouna“ ZŠ Slavonice
Tradiční soutěž ve šplhu měla letošní finále v pátek 22. 1. Plná tělocvična fandila všem
soutěžícím, kteří podávali výborné výkony. Soutěž je pořádána pro žáky 1. - 5. ročníku za
podpory SR při ZŠ Slavonice. Mladí „šplhounci“ se na soutěž systematicky připravovali již
od října a náročná příprava se projevila ve výsledných časech, jež byly letos velice kvalitní. Je
32
potěšitelné, že šplhu, kterého se mnozí obávají, se nakonec zúčastnilo poměrně hodně žáků
z nižšího stupně (65 žáků a žákyň).
Výsledky:
2. třída: hoši: 1. Anděl Vojtěch - 6,82, 2. Bedlivý Josef - 8,9, 3. Tomáš Tomek - 10,6; dívky:
1. Záborská Viktorie - 7,41, 2. Kourková Kateřina - 7,83, 3. Duchoňová Karolína - 8,42.
3. třída: hoši: 1. Dvořák Vincent - 8,16, 2. Matula Jan - 10,16, 3. Geisler Tomáš - 10,2; dívky:
1. Novotná Aneta - 10,8, 2. Churá Eva - 11,4, 3. Vejtasová Natálie - 20,7.
4. třída: hoši: 1. Anděl Jakub - 5,25, 2. Novotný Lukáš - 5,8, 3. Nikrmajer Matouš - 6,14;
dívky: 1. Matějů Veronika - 6,8, 2. Tesárková Jana - 7,2, 3. Neradová Eliška - 7,94.
5. třída: hoši: 1. Nevrkla Dominik - 4,5, 2. Slabý Petr - 5,0, 3. Havlík Jan, Štrynk Vojtěch,
Slabý Pavel - všichni 5,2; dívky: 1. Bártová Lenka - 4,5, 2. Jackuláková Nikola - 4,8, 3.
Novotná Veronika - 4,9.
Absolutními vítězi jsou tedy Dominik Nevrkla a Lenka Bártová z 5. třídy.
Mgr. Jiří Beneš
33
Zápis do prvních tříd na základní škole
Ve středu 22. 1. 2014 proběhl v Základní škole Slavonice zápis dětí do prvních tříd,
k němuž se dostavilo 29 dětí a přijato bylo 25 z nich.
Své znalosti a dovednosti ukázali předškoláci v „Eskymácké škole“. To je motivovalo při
plnění jednotlivých úkolů. Jak se do školy dostali? Přešli přes most – lavičku – v Severním
ledovém oceánu, odkud je pozorovali lachtani, tuleni a mroži. Geometrické tvary, jejich
velikosti a barvy se ukrývaly v eskymáckém iglú, při hrách se sněhovými kostkami si děti
procvičily číselnou řadu a názvy čísel. Zručnost při stříhání a lepení ukázali budoucí žáčci při
stavbě papírového iglú. Správné držení tužky, přítlak a grafomotoriku měly děti možnost
předvést v pracovním listu, kde hledaly sněhulákovi cestu k jeho iglú. Na závěr návštěvy
v eskymácké škole čekala kluky a holčičky odměna – jízda na ledové kře. Při houpání na kře
děti memorovaly eskymáckou básničku.
Na památku si všichni předškoláci odnesli dárečky vyrobené ve školních družinkách.
Fotodokumentaci si můžete lze prohlédnout na www.zsslavonice.cz.
Vendulka Kuklová, Mgr. Lada Joklová
Kroužek florbalu na krajském turnaji
Po úspěšném okresním kole vyjeli 22. ledna florbalisté školní družiny nasbírat první
zkušenosti z velkého turnaje. Krajské kolo Školského poháru České pojišťovny se konalo ve
34
velké sportovní hale v Českých Budějovicích. Stovka nejlepších hráčů Jihočeského kraje se
utkala o postup do TOP 8 v Praze.
I přes skvělý výkon našich útočníků, Vojty Štrynka a Dominika Nevrkly, obsadili naši
hráči sedmé místo. Za Slavonice obětavě čelil střelám brankář Jakub Anděl a tým ještě
doplňovali obránci Lukáš Hrůza a Lukáš Pavlů. Náš klíčový hráč, obránce Jakub Urban, se
pro nemoc nemohl turnaje zúčastnit.
Kromě diplomu a poháru získali naši hráči cenné zkušenosti do příštích florbalových
klání.
Dagmar Pavlů
Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo
Již tradičního školního kola olympiády v anglickém jazyce, které proběhlo 24. ledna, se
zúčastnilo, k milému překvapení poroty, celkem 27 žáků. Tato náročná jazyková soutěž se
skládala ze čtyř částí: žáci doplňovali z poslechu text písně, psali gramatický test, popisovali
vylosovaný obrázek a odpovídali na otázky poroty.
Vítězkou v kategorii I. A (7. třídy) se stala Natálie Zdychyncová (7. B), těsně za ní se
umístila Hana Luksová (7. A), třetí místo patří Marianu Dvořákovi (7. B). V kategorii II. A
(8. - 9. třídy) zvítězil Jaromír Pelikán (8. A), na druhém místě skončil Ondřej Vacek (8. A),
třetí místo obsadil Kamil Slabý (8. A).
Všem soutěžícím děkuji za odvahu a účast. Velké poděkování patří i členům poroty, Mgr.
Haně Jánské a Mgr. Jitce Simandlové. Vítězům, Natálii Zdychyncové a Jaromíru Pelikánovi,
kteří budou reprezentovat naši školu v okresním kole, přeji hodně štěstí.
Bc. Jelena Palánová
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
Ve středu 29. 1. 2014 proběhlo v Jindřichově Hradci okresní kolo olympiády
v německém jazyce. Po skončení soutěže se zpravidla vyhlašují první tři místa, tedy
medailové pozice. Jiří Kukla ze ZŠ Slavonice na medaili sice nedosáhl, ale může být se svým
výkonem spokojený. Skončil na 5. místě v konkurenci s žáky, z nichž někteří se učí němčinu
jako první cizí jazyk, což je pro ně nespornou výhodou. Na soutěž se Jirka pilně připravoval,
nelze ji totiž absolvovat bez dlouhodobější přípravy. Výsledek pak ještě může ovlivnit
nervozita, která se podepíše na mluveném projevu. A na soutěži jde hlavně o porozumění
textu a mluvený projev na dané téma. Jirkovi za jeho výkon srdečně blahopřeji.
Mgr. Hana Jánská
35
Klasifikace v 1. pololetí školního roku 2013-14
Počty
Chování
II.
III.
Np DTU DŘ stupeň stupeň pochvaly
Klasifikace
třída hoši dívky celkem PV
P
1.A
14
15
29
29
0
0
***
***
***
***
***
2.A
8
11
19
14
5
0
***
***
***
***
***
2.B
4
15
19
16
3
0
***
***
***
***
19
3.A
16
8
24
17
7
0
1
***
***
***
9
4.A
14
11
25
13
11
1
***
***
***
***
10
5.A
12
15
27
12
15
0
***
***
***
***
4
∑
68
75
143
101
41
1
1
0
0
0
42
Počty
Chování
II.
III.
Np DTU DŘ stupeň stupeň pochvaly
Klasifikace
třída hoši dívky celkem PV
P
6.A
9
7
16
5
7
4
3
2
2
***
5
6.B
8
8
16
6
10
0
5
2
1
1
6
7.A
9
6
15
5
10
0
2
1
1
***
9
7.B
9
6
15
4
10
1
***
***
***
***
8
8.A
15
11
26
3
15
7
1
1
1
***
7
9.A
9
16
25
5
18
2
1
***
***
***
***
∑
59
54
113
28
70
14
12
6
6
1
35
∑
127
129
256
129
111
15
13
6
6
1
77
Poznámka:
PV - prospěl s vyznamenáním
P
- prospěl
Np - neprospěl
36
Únor 2014
Okresní kolo olympiády – český jazyk
6. února 2014 uspořádal Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci již 40. ročník této
soutěže. Základní školu Slavonice reprezentoval žák 8. ročníku Jaromír Pelikán a jako možná
nejmladší z účastníků obsadil 11. místo z dvaceti zúčastněných vítězů základních kol
jednotlivých gymnázií a ZŠ. Pokud si vybojuje účast v okresním kole i v příštím roce, což
nebude v konkurenci letošních sedmáků jednoduché, mohou být pro něho letošní zkušenosti
velkým přínosem. Za účast a snahu si Jaromír zaslouží poděkování.
Mgr. Jan Říha
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce se konalo 14. a 21. února v Jindřichově
Hradci. Novinkou letošního kola bylo, že soutěžící, kteří v písemné části nedosáhli 60%,
nepostupovali do ústní části soutěže.
Kategorie II. A (8. a 9. třídy) se zúčastnilo 19 žáků ze základních škol našeho okresu.
V této kategorii žáci doplňovali z poslechu text písně, psali gramatický test, popisovali
vylosovaný obrázek a hovořili na vylosované téma (bez přípravy). Reprezentant naší školy
v této kategorii Jaromír Pelikán se rozdělil o skvělé 5. - 6. místo. Kategorie I. A (6. a 7. třídy)
se zúčastnilo rovněž 19 žáků ze základních škol a gymnázií našeho okresu. V této kategorii
žáci psali gramatický test, popisovali vylosovaný obrázek a hovořili na vylosované téma (bez
přípravy). Reprezentantka naší školy v této kategorii Natálie Zdychyncová se umístila na 8.
místě.
Jaromír a Natálie si zaslouží velké poděkování za pilnou přípravu, snahu a skvělé
výsledky. Věřím, že získané zkušenosti budou velkým přínosem pro účast v dalších soutěžích.
Bc. J. Palánová
37
Princeznovský bál
Pod tímto názvem vystupovala děvčata z kroužku „Módní trendy“ při ZŠ Slavonice.
Přehlídku třinácti pohádkových příběhů zatančila poprvé na premiéře dne 14. 2. 2014 v klubu
seniorů ve Slavonicích. Další vystoupení se odehrálo dne 21. 2. 2014 v tělocvičně ZŠ ve
Slavonicích, kde zahajovalo už tradiční Maškarní dopoledne pro žáky 1. stupně.
Tréma byla obrovská a není se co divit, vždyť většina děvčat navštěvuje teprve 1. a 2.
třídu. Každá princezna měla krátké sólové vystoupení a ostatní dotvářely tancem a rekvizitami
atmosféru pohádky. Tělocvičnou zazněly oblíbené melodie filmových pohádek, kde svou roli
hráli i princové a motýl Emanuel, a to vše před zraky spolužáků.
Poslední vystoupení bylo určeno dětem z MŠ ve Slavonicích. Proběhlo dne 7. 3. 2014 ve
školní družince, kam předškoláčci zavítali s p. učitelkou Martinou Krčmárikovou. Atmosféra
byla báječná, děti si společně s princeznami zatančily a také uhádly všechna jména princezen
a princů. Naše princezny byly odměněny potleskem a velké poděkování patří i maminkám a
babičkám, které výběrem kostýmů a doplňků přispěly k jejich kouzelné proměně. Děkujeme.
Hana Nováková
38
Školní recitační přehlídka
Dne 19. 2. 2014 odpoledne se na naší škole fandilo českým olympionikům, ale také všem
45 žákům, kteří si s chutí, vervou i trémou přišli zarecitovat poezii a vzájemně si vytvořit milé
a vnímavé obecenstvo.
Výkony všech tentokrát hodnotila porota ve složení Mgr. Hana Jánská, Mgr. Jan Říha a
MgA. Dana Nešporová. V nesoutěžní kategorii prvních tříd porota ocenila dva výrazné
přednesy žákyň Natálie Prílesanové a Johany Žampové. V kategorii druhých a třetích tříd
porota k postupu do okresního kola vybrala Jakuba Kalába a Lilien Kuželovou ze 3. A.
V kategorii čtvrtých a pátých tříd zaznělo několik krásných textů i výrazných přednesů a
porota postupová místa určila Alexandře Palánové a Tereze Závodské z 5. A. Dále porota
rozhodla, že soutěžní kategorii žáků šestých a sedmých tříd v okresní přehlídce zastoupí
pouze jeden žák – Filip Mašek ze 7. A. Za výrazný přednes v této kategorii byly oceněny
žákyně Mariana Karásková z 6. B a Zoja Zemanová z 6. A. V nejstarší kategorii žáků osmých
a devátých tříd bude naši školu reprezentovat Rebeka Horáková a Jaromír Pelikán z 8. A.
Reprezentujícím recitátorům přejeme v okresních přehlídkách mnoho štěstí a
inspirativních zážitků.
MgA. Dana Nešporová
39
Masopust a 2. A
Doba masopustu je časem veselí. I my ve 2. A jsme se rozhodli si toto období náležitě
užít. Při vyučování jsme si vyrobili masky a 20. února jsme vyrazili na náměstí podpořit
masopustní průvod městem. Senioři, kteří masopust ve městě pořádají, nás mile přivítali a
společně jsme si užili příjemné chvíle plné hudby, smíchu a radosti.
Mgr. Věra Koutná
Masopust ve škole
Dne 21. února proběhl na naší škole masopustní rej. Děti i paní učitelky na 1. stupni se
převlékly do veselých, strašlivých i pohádkových kostýmů. Po průvodu školou, se zastávkou
v kancelářích vedení školy a ve školní jídelně, nastal „Bál princezen“. Všichni si mohli
připomenout, za doprovodu pohádkových písniček, mnoha rekvizit a krásných princezen,
známé pohádky. Po vystoupení děvčat z kroužku Módní trendy následovala soutěžní
přehlídka masek. Vybrat ty „nej“ masky byl pro odbornou porotu téměř nadlidský úkol.
V rytmu hudby se pak tančilo a soutěžilo celé dopoledne. Všichni si odnesli pěkné zážitky a
vítězové i malou sladkou odměnu.
kolektiv učitelek 1. stupně
40
Březen 2014
MEMENTO - PROTIDROGOVÁ PREVENCE
Jedním dechem sledovali žáci Základní školy ve Slavonicích ve čtvrtek 6. března 2014
pořad agentury Rajcha, kterým byla dramatizace románu Radka Johna „Memento“. Tento
vzdělávací pořad byl určen pro žáky 6., 7. a 8. tříd. Memento je román napsaný na základě
skutečných událostí. Jde o příběh Michala Otavy, dospívajícího chlapce, který žije v Praze u
rodičů a chodí na střední školu. Má se dobře, ale pouze do té doby, než okusí drogu. Od té
chvíle se celý jeho život naprosto změní. Ze začátku si myslí, že až bude chtít, tak s fetováním
přestane, ale mýlí se. Postupně začíná brát pořád větší a větší dávky. Když mu ale dojdou
peníze na drogy, není schopen pracovat a nedaří se mu sehnat suroviny na výrobu drog,
vykrade lékárnu. Vezme odtud recepty a prášky. Recepty si sám napíše, ale když chce v
lékárně vyzvednout prášky, nedaří se mu to a jde do vězení. Potom následuje protidrogové
léčení, ale když je propuštěn, fetuje opět. Příběh končí tím, že se Michal předávkuje a jde opět
na léčení. Po propuštění se však předávkuje natolik, že je převezen do nemocnice a odtud do
psychiatrické léčebny v Bohnicích. Je psychicky labilní, musí být krmen, myt a jen částečně
chápe některé věci. Nemá téměř žádnou naději na vyléčení.
Kvalitní, emotivní herecký výkon a skutečný příběh promítající se do osudu
mladého narkomana na všechny opravdu zapůsobil. Následný rozbor celé problematiky
pak provedli třídní učitelé se žáky ve svých třídách. Skutečný příběh výrazně varuje
před současným společenským fenoménem, před drogami.
Jiří Beneš, protidrogový koordinátor na ZŠ
Březen – 3. A – „Čtení pomáhá“
Čtení je úžasná zábava! Teď je ještě něčím víc i pro nás, třeťáky. V březnu se naše třída
zapojila do charitativního projektu „Čtení pomáhá“. Bylo to jednoduché, zaregistrovali jsme
se, podle věku čtenáře si vybrali knihy a čteme. Když některou z nich dočteme, odpovíme na
pár otázek vztahujících se ke knize a získáme 50 korun. Tuto odměnu si nemůžeme
vyzvednout v hotovosti, můžeme ji však věnovat někomu, kdo čeká na naši pomoc. Věnujeme
ji třeba na výcvik psa, který pomůže postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku,
41
která nemůže chodit, nebo africkým dětem. Rodina Muselových nás s tímto projektem
seznámila, za což velmi děkujeme, a jelikož se nám čtení velmi zalíbilo, rozhodli jsme se toto
zábavné čtení spojené s pomocí druhým představit i starším spolužákům.
Proto jsme se dne 7. 3. 2014 opět setkali se žáky z devátého ročníku v rámci projektu
Pomáháme si, učíme se a hrajeme si navzájem. Setkání proběhlo v počítačové učebně 1.
vyučovací hodinu. Po společném pozdravu přečetl jeden z řad třeťáků informace o projektu
Čtení pomáhá. Třeťáci poté individuálně ukázali deváťákům internetové stránky. Někteří
deváťáci se též zaregistrovali a ve své kategorii obratem začali vyplňovat otázky k nabízeným
knihám. Došlo k výborné spolupráci, kdy se během pár desítek minut podařilo získat několik
set korun. Na oplátku pak pomohli starší mladším spolužákům s příklady na dělení se
zbytkem. Hodina uběhla velmi rychle a už nyní se všichni těšíme na další setkání.
Dne 14. 3. 2014 půjde 3. A na návštěvu do slavonické městské knihovny. V rámci učiva
literatury se zaměříme na díla našich známých autorů, Josefa Lady a Boženy Němcové. Na
konci měsíce pak v kmenové třídě 3. A proběhne „brainstorming“ na téma – BŘEZEN –
MĚSÍC KNIHY.
Mgr. Lada Joklová
Okresní recitační přehlídky
Okresní recitační přehlídky proběhly v Jindřichově Hradci 11. a 18. března. 1. stupeň naší
školy reprezentovali žáci – Jakub Kaláb a Lilien Kuželová ze 3. A. Dále z 5. A Alexandra
Palánová a Tereza Závodská.
2. stupeň tentokrát reprezentovali tři žáci – Filip Mašek ze 7. A, Rebeka Horáková a
Jaromír Pelikán z 8. A. Tito recitátoři si na přehlídku musí vybrat a připravit dva vhodné,
zajímavé a svému věku odpovídající texty. Teprve když uspějí a zaujmou porotu v prvním
kole s jedním textem, dostanou možnost postoupit do kola druhého a interpretovat další
připravenou poezii. Z tohoto postupu se v letošním roce po právu radovali oba chlapci. Milým
překvapením se stal Filip Mašek, který získal ocenění poroty a třetí místo ve své kategorii.
Jaromír Pelikán se po absolvování prvního i druhého kola, v nejstarší kategorii žáků osmých a
devátých tříd, přiřadil mezi sedm nejzajímavějších a nejinspirativnějších recitátorů poezie
v našem okrese.
Všem žákům, kteří nás reprezentovali na okresních recitačních přehlídkách,
děkujeme.
MgA. Dana Nešporová
42
Němčina nekouše
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem nabízí školám
jazykovou animaci pro žáky, kteří začínají s výukou německého jazyka. Také naše škola
využila této nabídky a dne 14. března se do animace zapojili žáci 7. A, 7. B a 8. A. Cílem bylo
nejen formou hravých aktivit osvojit si nová slovíčka, ale také motivovat žáky k výuce
německého jazyka a shrnout důvody, proč je pro děti v našem regionu vhodné a užitečné
zvolit si němčinu jako druhý cizí jazyk. Využít pracovní příležitosti v sousedním Rakousku či
Německu nebo v německých firmách, kterých u nás působí přes 4 000, je jistě pro naše děti
vzdálená budoucnost. Získat však podporu pro možnost studia v cizině či pro výměnné
pobyty a společná setkávání s dětmi ze zahraničí si už naši žáci vyzkoušet mohli.
Kromě setkávání se rozběhlo i vzájemné dopisování a mailování s dětmi z německého
Bogenu. Škoda jen, že skončilo po několika vyměněných dopisech, ať už vinou německých či
českých žáků. Malé zkušenosti, obavy z neznámého, často i jazyková bariéra při psaní a
nedostatek schopnosti se vyjádřit, to vše může být problém při cizojazyčném dopisování. Ale
každá, byť i krátká zkušenost při komunikaci, je cenná, rozvíjí chuť učit se něco nového, a tak
jazyková animace určitě přispěla k poznání, že němčina „nekouše“, i když se to o ní často
mylně říká. Naši žáci se přesvědčili sami.
Mgr. Hana Jánská
43
Duben 2014
Školní družina v knihovně
Děti ze školní družiny si užily 4. dubna krásné páteční odpoledne v Městské knihovně ve
Slavonicích.
Paní knihovnice Lenka Lanczová si pro malé čtenáře připravila zajímavé soutěžní úkoly.
Nejdříve si každý musel přečíst zadání a pak na jednotlivé detektivní otázky písemně
odpovědět. Prvňáčkům podali pomocnou ruku starší kamarádi, a tak se mohli do zábavného
soutěžení také aktivně zapojit.
Všichni obdrželi sladkou odměnu a pohlednici za účast, vylosovaní výherci si došli pro
další odměnu v pondělí. Z naší družinky se usmálo štěstí na pět dětí.
Dagmar Pavlů
Rozvoj technického vzdělávání
V úterý 8. dubna 2014 byla realizována další část projektu Rozvoje technického
vzdělávání
v Jihočeském
kraji
z dotačního
operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu spolupracuje ZŠ Slavonice se SŠTO Dačice.
Tentokrát žáci, učitelé a mistři odborného výcviku dačické školy připravili pro slavonické
školáky promyšlený program na celé dopoledne. Členové tříd 9. A, 8. A a několik technicky
zaměřených zájemců ze 6. A a 7. B byli rozděleni do 4 skupin, které postupně absolvovaly
různé soutěže, hry se stavebnicemi a ukázky práce s počítačovým programem AutoCAD
v prostorách hlavní budovy a dále teoreticky, ale i prakticky zaměřené ukázky v truhlářské a
kovoobráběčské dílně. V průběhu zaměstnání vyplňovali žáci testy a plnili úkoly. Tyto
aktivity byly na závěr vyhodnoceny a nejlepší žáci obdrželi pěkné dárky.
Za výborně připravené vzdělávací dopoledne je potřeba pracovníkům Střední školy
technické a obchodní Dačice poděkovat, respekt a poděkování si zaslouží i naši žáci, kteří se
po celou dobu chovali vzorně. Pedagogický dozor zajišťovali ředitel školy Mgr. Jiří Hrouda a
třídní učitel 8. A Mgr. Jan Říha.
Mgr. Jan Říha
44
Přednáška o Islandu
Ve čtvrtek 10. 4. 2014 se žáci sedmých, osmé a deváté třídy ZŠ Slavonice zúčastnili
přednášky o Islandu. Mladý slavonický cestovatel Vojtěch Trčka je prostřednictvím svých
fotografií a videí provedl po této „zemi ohně a ledu“. Prezentace byla pro žáky přínosná také
tím, že celá byla vedena v angličtině. I když děti nerozuměly úplně každému slovu, byly
schopny z výkladu a obrazového materiálu pochopit, o čem Vojta vypráví. Pro všech
osmdesát posluchačů to byla výborná motivace k dalšímu studiu cizích jazyků.
Děkujeme Vojtěchu Trčkovi za ochotu i za zajímavé zpestření výuky angličtiny!
Mgr. Jitka Simandlová
„Ten dělá to a ten zas tohle“
Profesí je na světě mnoho, některé jsou známé, jiné méně. Ale přísloví, že bez práce
nejsou koláče, platí všude. Kluci a holky ze 2. B se rozhodli tři profese prozkoumat
důkladněji.
Domluvili jsme si schůzku s výpravčím panem Kudrnou a navštívili ho na vlakovém
nádraží právě, když vypravoval osobní vlak „Vysočina“ směr Jihlava. Zajímavosti o jeho
práci a prozkoumání prostředí vlakového nádraží se nám velmi líbilo, děkujeme za ochotu a
spolupráci.
Naše druhá návštěva se uskutečnila v zahradnictví pana Šplíchala. A nestačili jsme se
divit… Že ve skleníkách se musí topit celou zimu, pokud jsou mrazy, i v noci. Byli jsme
45
překvapeni množstvím sazeniček, které musí pan zahradník vypěstovat ze semínek, vyslechli
jsme zajímavosti o květinách. Manželům Šplíchalovým patří velký dík.
A do třetice jsme se vydali na každoroční jarní návštěvu knihovny. Děti si zasoutěžily,
s velkou radostí a nadšením poslouchaly zajímavosti o práci paní knihovnice, a protože jsou
na konci 2. třídy již zdatnými čtenáři, četly a prohlížely si nové knihy, encyklopedie a
časopisy s porozuměním. Každá návštěva v knihovně je pestrá, zajímavá a překvapující.
Děkujeme paní Lanczové a těšíme se na další aktivity knihovny ve Slavonicích.
Vendulka Kuklová
Masopust a Velikonoce na základní škole
Masopust a s ním spojený karnevalový rej je každoročně oblíbenou akcí dětí 1. stupně
ZŠ. Chlapci a dívky vyzdobili třídy, chodby, převlékli se do kostýmů, masek a prožili
zábavné dopoledne plné soutěží, promenád a tance. Na tuto akci navázal dramatický kroužek,
který nastudoval „Lidovou hru masopustní“. Hru předvedly děti pro své spolužáky ze 4. až 6.
ročníků a následující víkend zahráli lidovou hru pro seniory v rámci 10. výročí otevření DPS
senior.
Každoročně vítáme svátky jara vynášením Morany, čímž se definitivně loučíme se
zimou. Žáci 1., 2. a 3. tříd nacvičili básně o Moraně, u slavonického potoka se sešli s
kamarády z MŠ, společně Moranu odstrojili, převlékli a zpět do školy se s nimi vracela
bohyně jara - Vesna.
Již sedmým rokem byl na základní škole realizován projekt „Velikonoce“. Do projektu se
zapojili téměř všichni žáci školy. Na 1. stupni se s tradicemi a zvyky Velikonoc žáci
seznámili v hodinách českého jazyka a literatury, prvouky, vyráběli nejrůznější velikonoční
dekorace, přáníčka, zdobili velikonoční vajíčka, zkoušeli si uplést pomlázku, rytmizovali
velikonoční „koledovačky“ a říkadla.
Školní družina spolupracovala aktivně s dílčím projektem Masopust a projektem
Velikonoce. Děti zde navštěvují kroužek „Šikovné ruce“. Stříhaly, lepily, skládaly, zdobily a
výsledkem byly kreativní velikonoční výrobky.
V letošním školním roce se do projektu opět zapojily obě 6. třídy. V předmětu český
jazyk a výchova k občanství vytvořili žáci referáty na téma „Symboly Velikonoc“. Žáci 9. tříd
zpracovali v hodinách zeměpisu téma „Velikonoce v Evropě“, ve kterém se odrazilo
46
průřezové téma – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Žáci
zpracovali tradice a zvyky 22 evropských států.
Ve výtvarné výchově žáci 3. - 9. ročníků využili v rukodělných pracích různé výtvarné
metody, jako je malba doplněná dekorem z krupičky, papírová koláž, kresba fixem, asambláž,
křídová batika, enkaustika, niťová grafika nebo linoryt. Jejich práce zdobily prostory školy.
Kreativitu a kooperaci předvedli žáci 3., 4. a 5. třídy v předmětu člověk a svět práce.
Svými výrobky přispěli ke zkrášlení tříd a chodeb.
Předmět Aj přiblížil žákům 3. až 9. tříd velikonoční Evropu a nejen ji. Cílem hodin Nj
bylo zprostředkovat žákům 7. až 9. tříd poznání reálií německy mluvících zemí. Chlapci a
děvčata si vyzdobili velikonoční přání v cizím jazyce, překládali texty s informacemi o
velikonočních zvycích a tradicích zemí mluvících těmito jazyky a procvičili si slovní zásobu
Velikonoc. Zpívali také velikonoční písně, doplňovali texty a překládali je.
Projekt Velikonoce přinesl radost a uspokojení z poznání, svým obsahem naplnil naše
očekávání.
Vendulka Kuklová, Mgr. Jitka Pavlů
Vystoupení dramatického kroužku k 10. výročí DPS
V sobotu 12. 4. 2014 při příležitosti 10. výročí otevření Domu s pečovatelskou službou měli
vystoupení členové dramatického kroužku – Milan Mašek, David Klouda, Vojta Novák, Petra
47
Böhmová, Tereza Závodská, Alexandra Palánová, Bára Pavézková, Martina Maxová,
Kristýna Burešová, Jaromír Pelikán, Jakub Konečný a Petr Sobotka.
Pro tuto událost si vybrali a pečlivě nastudovali masopustní lidovou hru starou téměř dvě
stě let. Obecenstvo tak mohlo znovu ocenit krásu našeho mateřského jazyka a uslyšet lidové
texty prověřené a zachované ústní lidovou slovesností. Přednesený humor a výkony všech
účinkujících pobavili především seniory, ale i rodiče a ostatní hosty.
MgA. Dana Nešporová
„Bezpečně na silnicích a jiných cestách“
Dne 16. 4. 2014 se na Základní škole ve Slavonicích uskutečnil v rámci dopravní
výchovy projekt, který je rozvržen do dvou projektových dnů. Druhý den se bude konat na
konci školního roku.
V tento den jsme se snažili žákům ukázat, že jízda na silnicích není bezpečná, takže
všichni účastníci silničního provozu musí dodržovat určitá pravidla a orientovat se
v dopravních značkách, křižovatkách atd.
Celá akce probíhala podle zpracovaného harmonogramu. Každá třída si vyzkoušela jízdu
zručnosti na dopravním hřišti, kde před projektem nechala škola zhotovit truhlářem p.
Kuželem ml. nové překážky pro jízdu zručnosti. Za to mu patří velké díky. Také musíme
poděkovat p. Kaplanovi za vypůjčení kol žákům.
Ostatní hodiny vyučující strávili se svými žáky ve třídách, kde se žáci učili teorii –
dopravní značky, cyklista na silnici, křižovatky a další potřebné věci, které zajistí větší
bezpečí dětí na silnicích. Dále vyplňovali dopravní testy a také nechybělo řešení konkrétních
dopravních situací. Na závěr projektového dne každá třída provedla zhodnocení a poté byla
sepsána za každou třídu zpráva o činnosti.
Druhý den po konání projektu, 17. 4. 2014, se ve škole uskutečnila schůzka ředitele
školy, Mgr. Jiřího Hroudy, s p. Mgr. Bc. Antonínem Krákem, radním Jihočeského kraje pro
oblast dopravy a dopravní obslužnosti, a Ing. Jiřím Klásou, vedoucím odboru dopravy a
silničního hospodářství z krajského úřadu Jihočeského kraje, zaměřená na rekonstrukci
dopravního hřiště ve Slavonicích. Ředitel školy mimo jiné informoval zástupce kraje o
uskutečněném dopravním dnu na naší škole, včetně ukázek zpracování projektu a propozic.
Po jednání ve škole si pánové prohlédli i samotné dopravní hřiště. Výsledkem jednání byl
předběžný příslib dotace kraje na jeho rekonstrukci.
48
Poděkování patří všem třídním a zastupujícím učitelům za jejich odpovědný přístup
Mgr. Radka Novotná
k organizaci dne a za jejich kreativitu.
Návštěva divadelního představení
Dne 16. 4. 2014 navštívilo 45 žáků naší školy Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích.
Tentokrát byl o divadlo mimořádně veliký zájem, na všechny se ani nedostalo.
„Holka nebo kluk“, hudební komedie A. Procházky, tak se jmenovala hra, která všechny
diváky v hledišti nadchla. Několikaminutový potlesk po skončení představení to dokazoval.
Příběh vymyslel a natočil již v roce 1938 přeborník na filmové veselohry V. Slavínský,
s Adinou Mandlovou v titulní dvojroli. O několik desítek let později byl přepracován do
divadelní podoby. My jsme mohli vidět v hlavní roli herečku Barboru Munzarovou. Po
představení v rozhovoru uvedla, že je raději holkou, protože to podle ní mají kluci těžší.
Stejnou otázku jsme po představení dali i vyučujícím Ing. Jitce Kašparové ml. a Mgr. Radce
Novotné, které spolu s námi žáky doprovázely. Shodně odpověděly – určitě klukem, mají
všechno v životě mnohem jednodušší. Co člověk, to jiný názor.
Mgr. Hana Jánská, Ing. Vladislava Smržová
49
Velikonoce se sportem
O velikonočních prázdninách se vydali hráči florbalu ZŠ Slavonice do Jindřichova
Hradce na „Velikonoční Florbalový Jindřicháč“.
Kroužek florbalu při školní družině svedl vítěznou šňůru zápasů, když porazil týmy
Chyšky A 2 : 0, Chyšky B 4 : 0 a Českých Budějovic 2 : 0. Poslední zápas s družstvem
Vlachova Březí skončil remízou 0 : 0. Naši hráči tak vyhráli celý turnaj a díky skvělé hře
obránce Jáchyma Kaplana si udrželi čisté konto. Slavonický florbal reprezentovali: Jakub
Anděl, Vojtěch Štrynk, Dominik Nevrkla, Jakub Urban, Petr Slabý, Pavel Slabý, Lukáš Pavlů,
Milan Mašek, Jonáš Heczko a již zmiňovaný Jáchym Kaplan.
Tréninky žáků 1. až 3. tříd jsou vždy v pondělí od 15. do 16. hodiny, 4. až 6. ročník
trénuje ve čtvrtek v témže čase.
Dagmar Pavlů
INFORMACE O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY ZŠ SLAVONICE 2014
V úterý dne 29.4.2014 se v prostorách školní jídelny základní školy konalo shromáždění
oprávněných osob k volbám do školské rady ZŠ Slavonice. Jednání byli přítomni zástupci
z řad pedagogických pracovníků i z řad zákonných zástupců žáků. Po krátkém úvodu ředitel
školy Mgr. Jiří Hrouda informoval všechny přítomné o termínu a způsobu voleb do školské
rady. Rovněž informoval o možnosti oprávněných osob kandidovat do školské rady. Školská
rada bude pro období 2014 – 2017 opět šestičlenná. Dva členové budou voleni z řad
pedagogů, další dva členové budou voleni za zákonné zástupce žáků a poslední dva členové
budou jmenováni zřizovatelem.
RNDr. Jitka Kašparová, zást. ředitele
50
X. ročník školní atletické olympiády
Jako každý rok, tak i letos se pořádala na naší škole atletická olympiáda pro žáky II.
stupně.
Ráno 30. dubna jsme se všichni sešli na hřišti, kde nás čekalo zahájení od pana ředitele,
všichni jsme byli informováni o tom, jak bude den probíhat a jaké úkoly jsou pro nás
připraveny. Ti žáci, kteří se závodů nezúčastnili, byli využiti na různých stanovištích jako
pomocníci. Opomenut nebyl ani „mediální tým“, který zjišťoval, jak se sportovci cítí,
v jakých disciplínách soutěží, jaký sport je baví atd.
Každá třída měla za úkol vybrat název pro svůj tým a obsadit členy své třídy do různých
disciplín. Tady máme názvy týmů: 6. A - ,,Teletabís“, 6. B – „Béčáci“, 7. A - ,,Merlinové“, 7.
B - „Zapomenutá generace“, 8. A - ,,Osmáci a osmačky“, 9. A - ,,Elita“.
Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na 60, 600, 800, 1000 a 1500 metrů, skok vysoký
a daleký, hod míčkem a pro starší žáky byl zařazen také vrh koulí.
Výsledky: Mladší družstva: 1. místo – Merlinové – 8240 bodů, 2. místo – Zapomenutá
generace – 6583 bodů, 3. místo – Teletabís – 5764 bodů, 4. místo – Béčáci – 4186 bodů.
Starší družstva: 1. místo – Elita – 10417 bodů, 2. místo – Osmáci a osmačky – 8586 bodů.
Jsme rádi, že se počasí v tento den vydařilo a všichni bojovali do posledních sil. Musíme
poděkovat pořadatelům – panu řediteli, panu uč. Schornému a pomocníkům za skvělou
organizaci, závodníkům za vynikající výsledky a také fotografům, p. uč. J. Pavlů a Darja
Bártů, za krásné fotky.
„Redakční tým“ – p. uč. R. Novotná, R. Kovářová,
K. Hatalová, K. Skálová, P. Svobodová, L. Holečková
51
Květen 2014
Vilém z Landštejna s dramatickým kroužkem opět přijel na svůj hrad
V sobotu 3. 5. 2014 Vilém z Landštejna, který za vlády Karla IV. vykonával úřad
nejvyššího pražského purkrabí, opět přijel na svůj hrad Landštejn, a to především v podání
dětí z dramatického kroužku a dále pak hlavně žáků z třídy 5. A.
Po loňské úspěšné premiéře naší divadelní hry „Landštejn má “ byl dramatický kroužek
požádán, aby uvedl tuto historickou hru na hradě Landštejně při setkání kastelánů objektů,
které v minulosti patřily rodu Vítkovců. Velmi rádi jsme se tedy vrátili k atraktivní a zajímavé
hře, především pro chlapce, naplněné rytířstvím, ctí a zajímavou osobností Viléma
z Landštejna, který zaujímal ve14. století důležité místo v našich dějinách i v našem kraji, a
chtěli jsme mu tak věnovat míru náležité pozornosti. Hru i písňové texty, jež byly tentokrát
doprovázeny hrou na altové flétny, abychom tak umocnili krásu a jednoduchost gotické
hudby, jsme tvořivě vytvářeli téměř celý minulý školní rok v dramatickém kroužku i
v hodinách dramatické výchovy.
V obecenstvu, které zhlédlo naši historickou hru na starobylém středověkém hradě, jsme
velmi rádi viděli veliký zájem a podporu rodičů, příbuzných i ředitele naší školy Mgr. Jiřího
Hroudy, a to i navzdory tomu, že kosa nevládla pouze v ruce Smrťáka – průvodce celého
52
příběhu – ale „kosa “ byla nám všem. Vysvětlení je jednoduché! Naše vystoupení si prostě
nenechali ujít ani ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác. Takže za Vaši přízeň děkujeme!
Jaromír Pelikán, Jakub Konečný, Petr Sobotka, Kristýna Burešová, Martina Maxová,
Hana Luksová, Martin Jahoda, Daniel Řezáč, David Klouda, Milan Mašek, Vojta Novák,
Petra Böhmová, Bára Pavézková, Alexandra Palánová, Lenka Bártová, Dominik Nevrkla,
Lucie Kalejová, Veronika Novotná, Natálie Moravcová, Jan Havlík, Tomáš Chaloupka,
Radka Burešová, Nikola Jackuláková, Jakub Rehardt, Nikola Kotulánová, Lukáš Hrůza,
Adéla Dostálová a Tomáš Pavlů – doprovod na altové flétny a …
… MgA. Dana Nešporová.
Didaktické testování žáků
V pondělí dne 5.5.2014 se všichni žáci naší školy zúčastnili školního didaktického
testování, které se koná již několik let pravidelně 5. května nebo nejbližší pracovní den.
Testování žáků je součástí rozsáhlého systému autoevaluace školy, které probíhá v tříletých
intervalech již od roku 2006, tedy od doby vzniku školního vzdělávacího programu naší
školy.
Jedná se o soustavu testů ze všech hlavních předmětů v příslušném ročníku. Za každý
předmět žáci odpovídají na deset testových otázek přiměřených věku žáků, u nichž je
nabídnuto pět odpovědí. Pouze jedna z nich je vždy správná. Tímto je vyhodnocení testů
přehledné a jednoznačné. Např. při správné odpovědi na sedm otázek z daného předmětu má
žák 70ti procentní úspěšnost. Po vyhodnocení testů všemi třídními učiteli se navíc provádí
srovnání výsledků testů za třídy s pololetní klasifikací.
Společně s dotazníky pro žáky, dotazníky pro pedagogy a s dotazníky pro rodiče žáků,
které jste rovněž nedávno vyplňovali, se didaktické testy posléze stávají součástí zprávy o
autoevaluaci školy. Ta slouží ke zpětné vazbě, vypovídající o kvalitě školy. Tyto aktivity
školy byly kladně hodnoceny i Českou školní inspekcí při poslední komplexní inspekci v roce
RNDr. Jitka Kašparová
2012.
53
Velký štít města Dačice - 15. ročník
V úterý dne 6. 5. 2014 se konal již 15. ročník atletické soutěže o Velký štít města Dačice.
Žákům naší školy se dařilo a putovní pohár opět dovezli do Slavonic. Bylo to již šesté
vítězství v řadě, celkem jsme pohár vyhráli desetkrát. Konkurence byla obdobná jako
v minulých letech, tedy dačické, telčské a další základní školy z okolí. Tentokrát se hodnotily
ještě jednotlivé kategorie. Celkem jsme zvítězili v kategorii mladší dívek, mladších chlapců,
starších chlapců, starší dívky skončily na čtvrtém místě. Celkové vítězství v kategorii škol
bylo přesvědčivé s náskokem 1156 b. před druhou ZŠ Komenského Dačice a 2 052 b. před
třetí ZŠ B. Němcové Dačice.
Zlaté medaile získali: V. Trávníčková 60 m, 600 m, M. Jindrák 1 000 m, M. Novotný
výška, dálka, T. Kudrfalcová - výška, T. Fiala výška, O. Zich, O. Geisler, M. Jindrák, L.
Nehyba mladší žáci štafeta A, T. Fiala, J. Kukla, J. Šťuha, J. Hamrle starší žáci štafeta A.
Stříbrné medaile: O. Zich míček, J. Kukla 1 500 m, J. Hamrle výška, T. Fiala dálka, M.
Maxová, N. Zdychyncová, J.Ihnatišínová, V. Trávníčková mladší dívky štafeta A.
Bronzové medaile: J. Ihnatišínová 600 m, N. Zdychyncová výška, V. Pikartová vrh koulí,
J. Šťuha 60 m, vrh koulí, L. Žampová, N. Nosková, V. Svobodová, T. Vítů mladší dívky
štafeta B, R. Horáková, P. Mácová, A. Matějů, A. Nechanická starší dívky štafeta B, M.
Liščák, M. Novotný, M. Janák, K. Vávrů mladší chlapci štafeta B. Další informace budou
zveřejněny na webových stránkách školy: www.zsslavonice.cz.
Mgr. Jiří Hrouda, Mgr. Luboš Schorný
54
S písničkou do pohádky
V úterý 6. 5. 2014 přijelo za námi divadélko Slunečnice s hudebně-zábavným
programem.
Víla a pohádkový školní inspektor pomocí známých písniček provedli děti z 1. až 3. třídy
několika pohádkami. Děti byly vtaženy do dění na jevišti zpěvem a tancem. Na konci
vystoupení se celý sál zvedl, roztančil a rozjásal. Všichni odcházeli s nadšeným úsměvem na
tváři, rozhýbaným tělem a s pobrukováním písniček.
Kolektiv učitelek 1. stupně
Páteční květnové odpoledne 2. B s rodiči, hledání pokladů
I když nás ten den „strašilo počasí“, vydali jsme se s dětmi vyznačit trasu Šipkované.
Rozvěsili jsme fáborky, připravili úkoly, schovali poklad a těšili se na odpoledne. O půl páté
vycházela od školy 44 členná skupina dětí, rodičů, babiček a sourozenců směrem ke kostelu
svatého Ducha.
Cestou „dospěláci“ plnili úkoly z českého jazyka, prvouky, orientovali se v prostoru a
trochu si zazávodili. V cíli naší cesty se rodiče těšili z nalezených pokladů (přání k svátku
55
matek, rodičovské diplomy) a měli možnost prohlédnout si také poklad historický - gotický
kostel se zajímavou historií. Paní Nevrklová nás svým výkladem velmi zaujala, prošli jsme
všechna zákoutí této stavby, podařilo se rozdmýchat kostelní varhany a poslechnout si jejich
zvuk. Děkuji všem rodičům a příbuzným, kteří si udělali v pátek odpoledne čas zúčastnit se
této mimoškolní aktivity a prožít se svými dětmi příjemné a zábavné chvíle. Poděkování patří
paní Nevrklové za zajímavé povídání a možnost prohlédnout si kostel a paní učitelce
Krčmárikové, která nám celou akci zdokumentovala.
Už nyní se těšíme na třídní výlet za Bílou paní na hrad Landštejn, jenž se uskuteční ve
druhé polovině června a pak hurá na prázdniny.
V. Kuklová, třídní učitelka
Dopravní soutěž mladých cyklistů
V úterý dne 13. 5. 2014 jsme se zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže mladých
cyklistů v Dačicích. Soutěž se skládala ze čtyř disciplín, a to pravidla provozu na pozemních
komunikacích (test), jízda městem, jízda zručnosti a zásady poskytování první pomoci.
Za mladší žáky (10 – 12 let) závodili Lenka Bártová, Nikola Kotulánová, Tomáš
Chaloupka (všichni z 5. A) a Jonáš Heczko (6. A). Umístili se na pěkném 6. místě. Za starší
žáky (13 – 15 let) závodili Lucie Doležalová (7. B), Jan Kašpárek, Jakub Konečný (oba z 8.
56
A) a Nikola Joklová (9. A). Ti se umístili na skvělém 2. místě ve své kategorii, a tím si
zajistili účast v okresním kole, které se bude konat ve čtvrtek 22. 5. 2014 v Jindřichově
Hradci.
V celkovém hodnocení starších žáků všech zúčastněných škol se navíc Lucie Doležalová
umístila na 3. místě a Nikola Joklová dokonce vybojovala příčku nejvyšší, tedy 1. místo.
V kategorii mladších žáků byl za naši školu nejúspěšnější Tomáš Chaloupka, který obsadil 4.
místo.
Jako psychická posila nám ještě dělal doprovod Adam Bártů, který po celou dobu soutěže
zastával funkci fotografa. Přestože se tři z mladších žáků soutěže účastnili poprvé, bojovali
s plným nasazením sil. Všichni tito mladí cyklisté byli velmi šikovní a zaslouží si naše
uznání.
Ing. Jitka Kašparová
Okresní kolo Soutěže hlídek mladých zdravotníků
Do Jindřichova Hradce jela 14. 5. 2014 soutěžit za Slavonice dvě družstva ze zdravotního
kroužku při školní družině. Družstvo mladší kategorie reprezentovali: Lenka Bártová, Radka
Burešová, Šarlota Holzäpflová, Nikola Kotulánová a Jakub Rehardt (umístili se na 2. místě).
Ve starší kategorii reprezentovali naši základní školu tito žáci: Michaela Duchoňová, Bára
Kulhanová, Jonáš Heczko, Jakub Konečný, Nikola Joklová (obsadili 4. místo).
Souběžně probíhala soutěž „Mladý záchranář - dokaž, co umíš“, která byla rozdělena na
dvě části: srážení plechovek proudem vody a znalostní test + evakuační zavazadlo. Mladší
žáci si vedli nejlépe a obsadili první místa. Starším žákům patří 1. místo ve znalostním testu.
Všichni soutěžící si odvezli věcné ceny a zaslouží si pochvalu za reprezentaci školy.
Mgr. Marcela Špringerová
„Švihák 2014“
Každoroční soutěže „Švihák“ se v červnu ve školní družině zúčastnila padesátka dětí.
Jejich úkolem bylo naskákat přes švihadlo co nejvíce skoků bez přerušení. Letos jsme se
dočkali překonání rekordu Petry Svobodové - 515 přeskoků z roku 2010. Novou
rekordmankou se stala Veronika Novotná s 582 přeskoky. Mezi „Šviháky“ se na druhé místo
57
zařadil Tomáš Pavlů (210 přeskoků), třetí místo si vyskákala Nikola Jackuláková (133
přeskoky).
I když překonání nového rekordu bude příští rok zas o něco obtížnější, určitě se o to opět
pokusíme a oblíbenou soutěž „Švihák“ si ve školní družině s radostí zopakujeme.
Dagmar Pavlů
Pohár rozhlasu
Okresní kolo se konalo dne 13.5.2014. Mladší startovali v Jindřichově Hradci a starší
v Nové Včelnici. Soutěže se zúčastnilo v každé kategorii 10 škol. Výborných výsledků
dosáhli především mladší chlapci, kteří zvítězili v okresním kole a v krajském kole skončili
těsně pod stupni vítězů na 4. místo.
Výsledky okresního kola:
Mladší dívky 3. místo - Veronika Trávníčková, Jolana Ihnatišínová, Tereza Vítů, Nikola
Nosková, Martina Maxová, Rebeka Horáková, Natálie Zdychyncová, Kristýna Burešová,
Ludmila Žampová, Viktorie Svobodová.
Mladší žáci 1. místo, 4. místo kraj - Jakub Hamrle, Marek Novotný, Ondřej Zich, Kristián
Vávrů, Lubomír Nehyba, Marek Liščák, Ondřej Geisler, Martin Jindrák, Jan Kašpárek,
Jáchym Kaplan.
58
Starší dívky 4. Místo - Adéla Nechanická, Kristýna Korbelová, Věra Huňáčková, Vendula
Pikartová, Petra Mácová, Adéla Matějů, Jana Fűchsová, Lenka Holečková, Monika Šetlíková.
Starší chlapci 2. Místo - Martin Čada, Ondřej Macho, Matěj Dvořáček, Pavel Homolka, Jiří
Šťuha, Jan Šedivý, Jiří Kukla, Tadeáš Fiala.
Mgr. Jiří Hrouda
Atletický čtyřboj
Okresní kolo se uskutečnilo dne 27.5.2014 v Nové Včelnici.
Mladší dívky 2. Místo - 2. místo Veronika Trávníčková, Jolana Ihnatišínová, Rebeka
Horáková, Michaela Duchoňová, Ludmila Žampová.
Starší dívky 2. Místo - 1. místo Jana Fűchsová, Kristýna Korbelová, Petra Mácová, Věra
Huňáčková, Nikola Joklová.
Mladší chlapci 2. Místo - 2. místo Ondřej Zich, 3. místo Martin Jindrák, Kristián Vávrů,
Ondřej Geisler.
Starší chlapci 2. Místo - 3. místo Jan Šedivý, Jiří Šťuha, Tadeáš Fiala, Jakub Hamrle, Jiří
Mgr. Jiří Hrouda
Kukla.
Volby do školské rady
Volby zákonných zástupců proběhly ve čtvrtek 29. května 2014 v době od 16:00 do
17:00 hodin ve vestibulu Základní školy Slavonice.
Zde byly přichystány volební lístky se jmény kandidátů. Tříčlenná volební komise
dohlížela na bezproblémový průběh voleb. Seznamy kandidátů byly zveřejněny na našich
webových stránkách a při vstupu do základní školy.
Kandidáti za zákonné zástupce byli:
p. Radka Bulantová, bytem Sv. Čecha 110, Slavonice,
p. Lenka Janáková, Nádražní 294, Slavonice.
Volby pedagogických pracovníků proběhly téhož dne dopoledne v kanceláři školy.
Kandidáty za pedagogy byli:
p. Vendulka Kuklová, Jana Švermy 448, Slavonice,
p. Mgr. Luboš Schorný, Staré Město p. Landštejnem 18.
Všichni čtyři kandidáti byli do školské rady zvoleni.
Za vedení školy RNDr. Jitka Kašparová, zást. ředitele
59
Červen 2014
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
V pondělí dne 2.6.2014 v 17:00 hodin se v multifunkční učebně Základní školy Slavonice
konala informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
Na schůzce byli za vedení školy přítomni její ředitel Mgr. Jiří Hrouda a zást. ředitele
školy RNDr. Jitka Kašparová. Za učitelky 1. stupně byla přítomna Mgr. Lada Joklová.
Na schůzce byli všechni přítomní informováni o pomůckách a školních potřebách, které
budou žáčci potřebovat do 1. třídy. Vedoucí vychovatelka p. Dagmar Pavlů promluvila
o organizaci a o přihláškách do školní družiny pro příští školní rok. Vedoucí školní jídelny p.
Marie Vacíková předala informace o přihláškách a placení obědů v školní jídelně.
RNDr. Jitka Kašparová
Atletický trojboj
Ve čtvrtek 5. 6. 2014 vycestovaly děti z prvního stupně do Jindřichova Hradce, aby
reprezentovaly školu v atletickém trojboji. Soutěžilo se v běhu na 50 metrů, ve skoku dalekém
a hodu míčkem. Družstvo tvořili žáci 2. – 5. ročníku. Za mladší žáky startovali Lucie
Březinová (2. tř.), Eva Churá, Vincent Dvořák a Tomáš Geisler (3. A), za starší pak Nikola
Kotulánová, Alexandra Palánová, Jan Havlík a Vojtěch Novák (všichni 5. A). Odjížděli jsme
za vydatného deště, ale brzy se vyčasilo a počasí na závodění bylo příjemné.
Děti vybojovaly pro naši školu 6. místo v konkurenci jedenácti škol. Vynikající výsledek
v běhu zaznamenala Lucie Březinová, která dosáhla nejlepšího času ze všech zúčastněných
závodnic ve své kategorii.
Ing. Milena Žampachová
60
O putovní pohár
Po roce k nám 11. 6. opět dorazili florbalisté ze Starého Města pod Landštejnem na
přátelský turnaj školních družin o putovní pohár. Slavonický kroužek florbalu postavil tři
vyrovnané týmy proti dvěma družstvům Starého Města. Spravedlivým herním systémem
každý s každým se odehrálo deset florbalových zápasů. V konečném součtu se radovali naši
„Zuřiví lvi“, kteří neprohráli ani jeden souboj, v těsném závěsu za nimi tým Slavonic „Strašní
popeláři“ a třetí příčka patřila „Rošťákům“ ze Starého Města. První tři týmy získaly zajímavé
dárky a diplomy, všichni hráči si odnesli nejen sladkou odměnu, ale i krásné sportovní
zážitky. Putovní pohár jsme zásluhou Jakuba Anděla, Dominika Nevrkly, Vojty Štrynka,
Petra Slabého, Matouše Nikrmajera, Jakuba Urbana a Vojty Anděla obhájili a po čtyřech
vítězstvích v řadě tak zůstává v naší školní družině.
61
Dagmar Pavlů
Malý Štít města Dačice
Dne 11.6.2014 se konal atletický závod pro žáky I. stupně, kterého se zúčastnilo 9
základních škol. Naše družstvo v konečném hodnocení skončilo na 3. místě. Nejúspěšnějším
atletem naší školy byl Jan Havlík, který získal 2 zlaté a jednu bronzovou medaili.
Ostatní reprezentanti školy: Dominik Nevrkla, Vojtěch Štrynk, Jakub Anděl, Matouš
Nikrmajer, Jakub Urban, Petr Slabý, Vojtěch Novák, Nikola Kotulánová, Lucie Kalejová,
Lenka Bártová, Alexandra Palánová, Veronika Novotná, Radka Burešová, Adéla Toušková,
Nikola Jackuláková.
Mgr. Jiří Hrouda, Mgr. Luboš Schorný
Dramatický kroužek – 2013/ 2014
Dramatický kroužek v letošním školním roce opět úspěšně vystoupil především u
příležitosti 10. výročí otevření DPS senior ve Slavonicích s Lidovou hrou masopustní. Tuto
hru velmi pozitivně hodnotil i přítomný host a místopředseda poslanecké sněmovny Jan
Bartošek. Další zajímavou akcí, kde kroužek vystupoval, se stalo setkání kastelánů objektů,
které v minulosti patřily rodu Vítkovců, proběhlo na hradě Landštejně a uvedená divadelní
hra se jmenovala Landštejn má (o těchto akcích informoval také Jindřichohradecký deník).
Toto představení pravděpodobně shlédnou diváci v tomto školním roce ještě jednou, protože
proběhne připomenutí 35. výročí otevření kulturního domu v našem městě.
62
V kroužku aktivně pracovali – Jaromír Pelikán, Petr Sobotka, Jakub Konečný, Martina
Maxová, Kristýna Burešová,David Klouda, Milan Mašek, Vojtěch Novák, Petra Böhmová,
Alexandra Palánová, Bára Pavézková a Tereza Závodská.
S uvedením vlastní divadelní hry Landštejn má žákům z kroužku pomáhali i další aktivní
spolužáci – Hana Luksová, Martin Jahoda, Daniel Řezáč, Jan Havlík, Lukáš Hrůza, Tomáš
Chaloupka, Dominik Nevrkla, Jakub Rehardt, Lenka Bártová, Radka Burešová, Nikola
Jackuláková, Lucie Kalejová, Nikola Kotulánová, Natálie Moravcová, Veronika Novotná a na
altovou flétnu soubor doprovázel Tomáš Pavlů.
63
MgA. Dana Nešporová
Klasifikace v 2. pololetí školního roku 2013-14
Počty
Chování
Klasifikace
II.
III.
stupeň stupeň pochvaly
třída
hoši
dívky
celkem
PV
P
Np
DTU
DŘ
1.A
14
15
29
21
8
0
0
0
0
0
0
2.A
7
11
18
14
4
0
0
0
0
0
9
2.B
5
15
20
15
5
0
0
0
0
0
20
3.A
15
8
23
20
3
0
0
0
0
0
9
4.A
14
10
24
12
12
0
4
0
0
0
8
5.A
12
15
27
11
16
0
0
0
0
0
3
∑
67
74
141
93
48
0
4
0
0
0
49
Počty
Chování
Klasifikace
II.
III.
stupeň stupeň pochvaly
třída
hoši
dívky
celkem
PV
P
Np
DTU
DŘ
6.A
8
7
15
7
6
2
0
0
0
0
9
6.B
7
8
15
7
8
0
4
1
1
0
7
7.A
9
6
15
5
10
0
3
0
1
0
8
7.B
9
6
15
4
10
1
1
0
0
0
5
8.A
15
10
25
2
15
7
3
1
1
0
6
9.A
9
16
25
3
22
0
1
3
0
0
14
∑
57
53
110
28
71
10
12
5
3
0
50
∑
124
127
251
121
119
10
16
5
3
0
98
Poznámka:
PV
P
Np
- prospěl s vyznamenáním
- prospěl
- neprospěl
64
Školní výlety 2013/14
Třída
Datum
Počet
dětí
Místo
Pedagogický dozor
1.A
17.7.2014
29
okolí Slavonic
(pěšky)
Mgr. Lenka Nosková,
p. Dagmar Pavlů + rodiče
2.A
17.6.2014
18
Landštejn
(autobus - linka)
Mgr. Věra Koutná + rodiče
2.B
19.6.2014
20
Landštejn
(autobus - linka)
Mgr. Vendulka Kuklová,
Mgr. Hana Jánská
23
Obermühle,
Tiefenbach, Kautzen
- Rakousko (autobus
- Štefl)
Mgr. Lada Joklová,
p. Hana Nováková
Jihlava
(autobus - Holub)
Ing. Milena Žampachová,
MgA. Dana Nešporová,
Mgr.Ing. Marcela Špringerová
Jihlava
(autobus - Štefl)
Ing. Jitka Kašparová,
Mgr. Radka Novotná
Moravský kras
(autobus - Štefl)
Ing. Vladislava Smržová,
Mgr. Jitka Pavlů,
Mgr. Aleš Pavlů
Lipno, stezka
"Korunami stromů"
(autobus - ČSAD)
Mgr. Jan Říha,
Bc. Jelena Palánová,
Ing. Bronislava Součková
3.A
19.6.2014
4.A
24
19.6.2014
5.A
27
6.A
15
19.6.2014
6.B
14
7.A
15
19.6.2014
7.B
15
8.A
24
19.6.2014
9.A
24
65
Předprázdninové projektové dny na naší škole:
Projekt „Finanční gramotnost“, celoškolní realizace – pondělí 23.6.2014
Cílem projektu je vybavení žáků takovými znalostmi, dovednostmi a hodnotovými
postoji, aby byli schopni finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a
aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Žák by měl být schopen orientovat
se v problematice peněz a cen, odpovědně spravovat osobní a rodinný rozpočet.
Rozdělení témat do ročníků:
1.ročník – Peníze
2.ročník – Peníze, hospodaření domácnosti
3.ročník - Hospodaření domácnosti, finanční produkty
4.ročník - Peníze, hospodaření domácnosti
5.ročník - Hospodaření domácnosti, finanční produkty
6.ročník – jednoduchý osobní rozpočet a rozpočet domácnosti, pravidelné a jednorázové
příjmy a výdaje, nezbytnost jednotlivých výdajů, druhy rozpočtu domácnosti
7.ročník - výpočet úroků, význam úroku placeného a přijatého, nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu, nejčastější druhy pojištění, nástroje hotovostního a
bezhotovostního placení, použití debetní a kreditní platební karty
8.ročník - principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace
podstata fungování trhu
9.ročník - hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej,
leasing, banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty
finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků.
Projekt „Bezpečně na prázdniny“, celoškolní realizace – úterý 24.6.2014
Cílem projektu je získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a
ohleduplného chování v silničním provozu, pochopení významu sounáležitosti, úcty ke
zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných. Dopravní výchova by měla
vést následně ke snížení nehodovosti a rizikových situací v silničním provozu.
Rozdělení témat do ročníků:
1.ročník – Místo pro hru, přecházení, cestování
2.ročník – Místo pro hru, přecházení, cestování
3.ročník – Chodec, přecházení, cestování autem, cesta dopravními prostředky
66
4.ročník – Cyklista, cyklista na křižovatce, rodinný cyklistický výlet, v ohrožení, cesta do
školy
5.ročník - Volný čas a sportovní aktivity, přecházení silnice, cesta dopravními
prostředky, prázdniny, nebezpečí, cesta do školy
6.ročník – Přecházení křižovatky, cesta dopravními prostředky, dopravní značky - se
zaměřením na základní silniční provoz a chodce
7.ročník – Prázdniny, krizové situace, dopravní značky
8.ročník – Chodec, cyklista, dopravní značky
9.ročník - Poskytnutí první předlékařské pomoci, můj první řidičák.
Projekt „Zdraví a zdravý životní styl“, celoškolní realizace – středa
25.6.2014
Jeho cílem je ochrana veřejného zdraví i zdraví jednotlivce. Dále cílem projektu je
seznámit se s předlékařskou první pomocí, s prevencí fyzického a duševního násilí,
psychického onemocnění a násilí namířeného proti sobě samému, s prevencí úrazů a nemocí
spojených s běžnými činnostmi, pochopení významu sexuality a jejího zapojení do vztahu
v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli.
Rozdělení témat do ročníků:
1.ročník – Sebeochrana, pomoc a prevence rizik
2.ročník – První pomoc, péče o zdraví a prevence rizik
3.ročník – První pomoc, péče o zdraví a prevence rizik
4.ročník – Péče o zdraví a poskytování první pomoci, návykové látky
5.ročník - Péče o zdraví a poskytování první pomoci, podpora a ochrana fyzického a
duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě,
mezilidské vztahy, lidské tělo
6.-9.ročník – Péče o zdraví a poskytování první pomoci, podpora a ochrana fyzického a
duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému.
Projekt „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“,
celoškolní realizace – čtvrtek 26.6.2014
Cílem projektu je informovanost obyvatelstvo o chování při mimořádných událostech,
předat zkušenosti např. ze záplav v ČR, dále vzdělávání v oblasti krizového řízení, bezpečnost
státu, prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami aj.
67
Rozdělení témat do ročníků:
1.ročník – Sebeochrana, pomoc a prevence rizik, požáry. Neztratím se? Neztratím!
2.ročník – První pomoc, péče o zdraví a prevence rizik, požáry a jejich rizika, osobní
bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví, bezpečí a nebezpečí
3.ročník – První pomoc, mimořádné události, požáry, péče o zdraví a prevence rizik.
Počítej se vším
4.ročník – Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví, požáry a jejich
rizika, péče o zdraví a poskytování první pomoci, s mapou nezabloudím
5.ročník - Integrovaný záchranný systém, požáry a jejich rizika, péče o zdraví a
poskytování první pomoci, podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence
psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému, pomáhám zraněným
6.ročník – Klasifikace mimořádných událostí, varovný signál „Všeobecná výstraha“ ,
evakuace, ukrytí, nouzové přežití (pojmy ukrytí, nouzové přežití, humanitární pomoc),
povodně a zátopové oblasti, povodně
7.ročník – Požáry a jejich rizika, ochrana před úrazem elektrickým
8.ročník – Integrovaný záchranný systém, mimořádná událost a krizové řízení, krizová
situace, krizový stav, válka, individuální ochrana, improvizovaná ochrana, havárie,
antropogenní (viz základní pojmy) události, havárie s únikem nebezpečných látek, radiační
havárie jaderných energetických zařízení, terorismus, extremismus, havárie, ochrana
duševního vlastnictví
9.ročník - Základní charakteristika mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy,
přežití v přírodě, od vichřice k zemětřesení.
Realizací těchto projektů se podle školního vzdělávacího programu naplňují kompetence
k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence
občanské a kompetence pracovní.
Projekty se dotýkají všech průřezových témat zmiňovaných v rámcovém vzdělávacím
programu.
K realizaci projektů jsou využívány tyto metody a formy práce: skupinová práce,
zážitkové učení, diskuse, pracovní listy – práce ve dvojicích, testy – samostatná práce,
vyhledávání informací, grafické zpracování, prezentace písemných a jiných prací, společné
hodnocení, simulační metody, nácvik požadovaného chování, tvorba nákresů variant řešení,
výuka a poznávání v terénu, projekty, spolupráce se složkami IZS a jinými subjekty.
68
Hodnocení žáků vzhledem ke zvládnutému tématu probíhá formou písemných testů, ústních
pohovorů a rozhovorů a simulací skutečných událostí.
RNDr. Jitka Kašparová
Závěrečná zpráva o činnosti v rámci projektu se SŠTO Dačice
V září školního roku 2013/2014 začala naše škola (společně s několika dalšími
základními školami z okolí) spolupracovat se Střední školou technickou a obchodní Dačice na
projektu s názvem Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji financovaném z fondů
Evropské Unie. Tato spolupráce je plánována na dva školní roky.
V tomto roce započali žáci naplánované aktivity říjnovou exkurzí na větrnou elektrárnu
v Pavlově a do jaderné elektrárny v Dukovanech. Další aktivity probíhaly přímo na škole
v Dačicích, a to každých 14 dní ve středu odpoledne, kdy si pro naše žáky přijel ve 14 hodin
autobus, který je dopravil v 18 hodin i zpět.
Tyto aktivity nevyžadují ovšem jen zapojení žáků, ale i pedagogů z naší školy jako
takzvaných lektorů volnočasových aktivit. Na začátku spolupráce to byl Mgr. Jiří Beneš,
později pokračovala Ing. Jitka Kašparová. Z žáků jsou do projektu zapojeni Jonáš Heczko,
Václav Bezkočka, Jiří Juránek ze 6.A, Richard Bulant, Břetislav Huňáček, Marian Dvořák ze
7.B, Martin Čada, Ondřej Hrůza, Kamil Slabý, Petr Sobotka, Josef Cejpek, Petra Mácová,
Jakub Konečný z 8.A. Středeční „technické kroužky“ nejprve probíhaly jako seznamování se
69
s projektem, dále následovala práce s nejrůznějšími technickými stavebnicemi pro tvorbu
funkčních modelů a pololetí bylo dovršeno několikahodinovým školením k měřícímu systému
Pasco, kterým museli projít jak žáci, tak lektoři.
Poté se začalo s environmentálním blokem úkolů. Ty žáci vypracovávali podle předem
připravených protokolů, a výsledky zapisovali do pracovních listů, případně tvořili grafy.
Environmentální blok obsahoval tyto tematické celky: Zkoumání reakcí organismu na
tělesnou zátěž (funkční stav plic, srdeční frekvence), Mikroorganismy kolem nás (buněčné
dýchání, buněčné dýchání při kvašení), Mikroklimatické podmínky (atmosférický tlak, měření
teploty, vlhkost vzduchu), Zkoumáme mikrosvět (základní práce s mikroskopem, Brownův
pohyb), Potraviny (kyselost běžně konzumovaných látek), Měření na pokusném ekosystému
(fotosyntéza), Měření kvality vody (rozbor vody). Kromě výše uvedených aktivit lektoři,
ředitelé zapojených základních škol a výchovní poradci ještě absolvovali školení zaměřené na
vyhledávání informací na internetu v Národní technické knihovně v Praze a další doškolení na
SŠTO v Dačicích.
Poslední akce pro žáky proběhla v Dačicích ve středu 25.6.2014 dopoledne, kdy žáci
absolvovali měření se systémem Pasco přímo v terénu.
Tím byla završena roční práce v rámci projektu. V dalším školním roce by projekt měl
pokračovat fyzikálním blokem úkolů, které budou opět probíhat na SŠTO v Dačicích.
Ing. Jitka Kašparová
70
Závěr školního roku 2013/14 a předávání vysvědčení
V pátek 27.6.2014 došlo konečně na očekávané rozdávání vysvědčení. V 8 hodin se žáci
se svými třídními učiteli shromáždili na atriu II. stupně, kde pan ředitel Mgr. Jiří Hrouda
zhodnotil uplynulý školní rok. Ceny úspěšným sportovcům a žákům účastnícím se dalších
jiných akcí včetně naukových soutěží předával starosta města p. Josef Urban, místostarosta p.
Hynek Blažek a předsedkyně školské rady p. Radka Bulantová.
Po skončení tohoto ceremoniálu k přítomným promluvil i pan starosta, který mimo jiné
popřál žákům pěkné a pohodové prázdniny. Následně na to se všichni rozešli do svých tříd,
kde třídní učitelé předali žákům vysvědčení. Po dvouměsíčním odpočinku se ve škole opět
všichni sejdeme v pondělí 1. září.
RNDr. Jitka Kašparová
Zhodnocení školního roku 2013/14
Ve školním roce 2013/14 jsem učili podle nové verze školního vzdělávacího programu
č.j. 6/2013, která reagovala na opatření ministra vydané MŠMT v lednu 2013. V souladu se
změnou školského zákona se změnil i Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
(RVP ZV). Ke změnám RVP přistoupilo MŠMT po mezirezortních jednáních, a to
s Ministerstvem financí, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany, Ministerstvem dopravy,
71
Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Výborem na ochranu rodičovských práv
a Úřadem vlády.
Do nové verze ŠVP musely být zapracovány tyto změny:

úprava vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace – na základě
mezinárodních výzkumů TIMMS a PISA byly základy učiva o zlomcích a desetinných
číslech přesunuty z 2. na 1. stupeň ZŠ,

vzdělávací obor Cizí jazyk (u nás Aj) a Další cizí jazyk (u nás Nj) - každá
škola musí zařadit další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku
v minimální časové dotaci šesti vyučovacích hodin, u nás se již takto učí,

rozšíření téma, ev. zařazení nových témat do výuky - finanční gramotnost,
dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,
obrana vlasti, boj s korupcí, sexuální a rodinná výchova – tato témata byla do našeho
ŠVP zapracována formou projektových dnů, které budou na škole realizovány pravidelně
počínaje letošním školním rokem vždy v posledním týdnu školního roku. Pouze projekt
Dopravní výchova bude realizován vždy ve dvou dnech, jednou z toho na jaře. Pro
všechny projekty byly všemi pedagogickými pracovníky zpracovány podrobné propozice
rozvržené do jednotlivých ročníků,

byl upraven oddíl Projekty - došlo k úpravě garantů a učitelů účastnících se na
projektech (zevšeobecněno) a dále pak byl přidán další nový projekt - „Čistá voda –
základ zdravého života“ (duben) – pro 9. ročník. Naopak projekt „Pěšky za poznáním“
(Landštejn) byl mírně zjednodušen (byl vyřazen předmět Přírodopis), poněvadž jeho
zpracování bylo velmi časově i obsahově náročné,

dalšími neméně podstatnými úpravami, kterými prošla poslední verze ŠVP,
byla revize oddílu Charakteristika školy. Oddíl byl aktualizován tak, aby odpovídal
současnému stavu školy,

upraveny podle současného stavu byly rovněž Poznámky k učebnímu plánu,

oddíl Hodnocení žáků byl přepracován, aby odpovídal současné legislativě –
školskému zákonu a vyhlášce o základní škole. Došlo pouze k drobným úpravám tohoto
oddílu, neboť jsme ho měli kvalitně vypracovaný již před změnou legislativy,

část Autoevaluace školy byla z RVP (a tudíž i ze ŠVP) vyřazena. Tato
povinnost ze zákona školám zůstala zachována, ale již není součástí ŠVP,
72

pozměněna byla koncepce předmětu Člověk a svět práce v 7. ročníku 2.
stupně. Místo stávajících byly zavedeny okruhy Pěstitelské práce, chovatelství a Práce
s technickými materiály stejně jako v 6. ročníku. Jsou zde pojaty jako prohloubení
doposud probraného učiva v předešlém ročníku.
Během školního roku všichni učitelé pracovali podle platné verze ŠVP, při výuce se
snažili naplňovat a rozvíjet všechny klíčové kompetence a probrat všechna průřezová témata.
Jejich splnění učitelé pravidelně zapisovali do třídních knih. Situace byla v průběhu roku
monitorována vedením školy a diskutována na provozních poradách.
Všechny naplánované projekty proběhly v letošním školním roce bez problémů. Práce na
nich byla poměrně intenzivní. Jednalo se o projekty: „Po stopách J. J. Grasela“ pro žáky 6.
ročníku, projekt „Pěšky za poznáním“ pro žáky 7. ročníku, celoškolní projekt byl projekt
„Advent a Vánoce“, celoškolní projekt je projekt „Masopust a Velikonoce“ a projekt
„Atletická všestrannost“ – projekt žáků 8. ročníku pro žáky prvního stupně.
Prezentace projektů pro rodiče a veřejnost proběhla na podzim 2013. Žáci rodičům
popsali své putování a vysvětlili, jaké úkoly u toho zpracovávali. Vše měli zpracováno
formou prezentace na dataprojektoru. Žáci 7. ročníku nastudovali krátké divadelní
představení. Do prezentace projektů se zapojili téměř všichni žáci daných ročníků.
V rámci autoevaluačního procesu školy jsme letos v březnu zadávali a vyplňovali
dotazníky pro pedagogické pracovníky, rodiče žáků rovněž vyplňovali svůj dotazník a další
třístupňový dotazník vyplňovali na jaře žáci 1.-3. ročníku, 4.-6. ročníku a 7.-9. ročníku. Po
vyhodnocení výsledků bylo zjištěno, že jsou téměř shodné s výsledky předcházejícího
dotazníkového šetření před třemi lety. Výsledky vyzněly cca ze 70% pozitivně.
Jako každoročně, i letos jsme začátkem května provedli školní didaktické testování žáků
vlastními testy. Dle výsledků je u žáků patrně jisté zhoršení. Výsledky byly rovněž jako
v minulých letech srovnány s pololetní klasifikací a rovněž roční výsledky mezi sebou.
Hodnocení práce podle ŚVP pravidelně probíhá na pololetních pedagogických radách,
aktuální záležitosti se řeší na provozních poradách nebo pedagogických radách v průběhu
školního roku. Závěrečné zhodnocení práce bylo provedeno na závěrečné pedagogické radě a
bude s ním rovněž seznámena školská rada na svém následujícím zasedání.
Učitelé se snažili učinit vyučování rozmanitým, najít takové metody práce, aby výuka
byla zajímavá a žáky bavila. Snažili se rovněž používat takové metody práce, které by žáky
aktivizovaly, co nejvíce je vtáhly do učebního procesu a zainteresovaly na práci ve třídě.
73
Vyučující se snažili pro žáky připravovat zajímavé hodiny s využitím informací z Internetu,
učivo probírali formou prezentací, zadáváním krátkodobých a dlouhodobých úkolů. Učitelé
uváděli fakt, že aktivizační metody práce zařazovali podle probíraného učiva, s ohledem na
složení třídy, dále pak používali rovněž specifické metody práce pro daný předmět a učebnu.
Pedagogové mají přehled o naplňování očekávaných výstupů, které se vesměs dařily
plnit. Závěrem lze říci, že naplňování kompetencí je v přímé souvislosti s odpovědným
přístupem žáků k učení. Mnozí žáci nemají zájem se vzdělávat, nezáleží jim na známkách.
Chtěli by pěkné hodnocení, ale bez jakéhokoliv úsilí. Těchto dětí každým rokem přibývá. Lze
však konstatovat, že na škole jsou stále žáci, kteří mají výborné výsledky. Pravidelně se
připravují, zapojují se do naukových olympiád a sportovních soutěží.
RNDr. Jitka Kašparová
Mimoškolní činnost a činnost školní družiny
Na škole pracovalo celkem 22 zájmových kroužků. Byly to: dramatický kroužek,
kytarový kroužek a lehká atletika 2x, biatlon, střelecký kroužek. Tyto kroužky navštěvovalo
asi 50 žáků školy. Ostatních 16 kroužků pracovalo pod školní družinou.
Školní družina měla v tomto školním roce 4 oddělení, zapsáno v nich bylo celkem 100
dětí z 1. až 5. tříd. Dětem byla nabídnuta pestrobarevná škála zájmových kroužků, podle
počtu přihlášených se následně otevřely tyto žádané zájmové kroužky: florbal 2x, hudebněpohybový kroužek, mluveníčko, kuchtíci 2x, sportovní hry, průzkumníci, módní trendy,
šikovné ruce 2x, zdravotní kroužek, výtvarný kroužek, angličtina 3x.
Ve školní družině pracovaly v prvním pololetí čtyři vychovatelky: vedoucí vychovatelka
Dagmar Pavlů - na plný úvazek, Mgr. Ing. Marcela Špringerová, Hana Nováková a Mgr. Jitka
Simandlová - na částečné úvazky. Ve druhém pololetí se střídaly v oddělení p. Jitky
Simandlové (zkrácení úvazku na vlastní žádost) ještě dvě vychovatelky, a to Mgr. Radka
Novotná (pondělí) a Ing. Jitka Kašparová (úterý).
Ve všech odděleních školní družiny se při rozmanitých činnostech po celý školní rok
průběžně plnily cíle školního vzdělávacího programu. Praktické dovednosti dětí byly
rozvíjeny zejména v zájmovém kroužku šikovné ruce, ve výtvarném kroužku, v kroužku
74
kuchtíci, v módních trendech i při pracovních a výtvarných činnostech v 1. oddělení školní
družiny.
Při každé činnosti byly děti vedeny k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních kamarádů,
stanovili jsme si společná pravidla a dbali na jejich dodržování, podporovali jsme utvrzování
dobrých vztahů ve skupině - smíšená oddělení - starší pomáhají a radí mladším, společně se
nám podařilo vytvořit pro pobyt dětí ve školní družině příjemné pozitivní klima. Děti se
s nadšením zúčastnily nejrůznějších tématicky zaměřených soutěží, například skokan, košař,
švihák, puzzlař, zavazování tkaničky, člověče, nezlob se, stolní fotbálek, aj.
Velmi se osvědčila spolupráce s Městskou knihovnou ve Slavonicích. Při pravidelných
návštěvách si děti mohly každý měsíc v knihovně zasoutěžit o drobné ceny a samy si vybrat
knížky, které jsme si vypůjčili pro společnou i individuální četbu při odpočinkové či
sebevzdělávací činnosti.
Děvčata v hudebně pohybovém kroužku secvičila taneční vystoupení, která předvedla
našim seniorům v domě s pečovatelskou službou. Kroužek módní trendy připravil pohádkové
vystoupení nejen pro seniory, ale i pro děti z MŠ a spolužáky. Děti v kroužku angličtina hrou
si osvojovaly hravou formou základy anglického jazyka. Činnost kroužku průzkumníci
obohatila znalosti dětí z historie i současnosti našeho města.
Během celého školního roku byly zařazovány činnosti podporující rozvoj tělesných a
pohybových dovedností všech žáků, přihlášené děti navíc mohly využívat jedenkrát týdně
školní tělocvičnu při sportovních hrách, dvakrát týdně probíhal trénink florbalu. Florbalisté
školní družiny se probojovali z okresního kola na krajský turnaj florbalistů v Českých
Budějovicích. První místo obsadili na Velikonočním turnaji v Jindřichově Hradci. Zdravotní
kroužek završil své úsilí na okresní soutěži mladých zdravotníků, když naši malí zdravotníci
obsadili 2. místo.
RNDr. Jitka Kašparová a Dagmar Pavlů, hlavní vychovatelka
75
Úpravy ŠVP platné od září 2014 – rozdíly mezi 6. a 7. verzí ŠVP
1. Byly opraveny Identifikační údaje v úvodu ŠVP – změna ředitele školy a kontakty
2. Byla opravena Charakteristika ŠVP. Jednalo se pouze o drobné, slovní úpravy, které
nezměnily obsah původního dokumentu. Totéž se týkalo pododdílu Výchovné a
vzdělávací strategie.
3. Byla opravena Charakteristika školy. Oddíl byl přepracován tak, aby odpovídal
současnému stavu školy.
4. Byl opraven oddíl Poznámky k učebnímu plánu:
a. V odstavci 1) byla změněna skladba předmětů podle nového učebního plánu –
v osmém a devátém ročníku byl zrušen předmět Výchova ke zdraví (VkZ) a
tento předmět byl přičleněn do osnov předmětu Tělesná výchova. Tím vznikl
předmět Tělesná výchova a výchova ke zdraví v 8. a 9. ročníku. V 1. – 7.
ročníku zůstal předmět Tělesná výchova.
b. V odstavci 12) bylo popsáno začlenění průřezových témat v novém předmětu
Tělesná výchova a výchova ke zdraví.
76
5. Charakteristiky předmětů – byla zrušena charakteristika předmětu VkZ. V 8. a 9.
ročníku byla rozšířena charakteristika předmětu Tělesná výchova a výchova ke zdraví.
6. Byl změněn Školní učební plán. 1. stupeň zůstal beze změny. Změny se týkaly pouze
2. stupně školy. Změny v hodinových dotacích se uskutečnily v těchto předmětech:
Dějepis (dříve: 6.r-2; 7.r.-1; 8.r.-1; 9.r.-2, nyní: 2;2;1;2), Výchova k občanství (dříve:
2;1;1;1, nyní: 1;1;1;1), Fyzika (dříve: 0;2,5;2;2, nyní: 1;2;2;2), Chemie (dříve: 0;0;1;2,
nyní: 0;0;2;2), Přírodopis (dříve: 2;1,5;2;1, nyní: 2;1;2;2), Zeměpis (dříve: 2;1;1;2,
nyní: 2;2;1;2), Výtvarná výchova (dříve: 1;1;2;2, nyní: 2;1;1;2), Výchova ke zdraví
(dříve: 0;0;1;1, nyní: 0;0;0;0), Tělesná výchova (dříve: 3;3;3;3, nyní: 2;2;3;3), Člověk
a svět práce (dříve: 1;1;1;0, nyní: 1;1;2;0).
7. V závislosti na změně učebního plánu v kapitole č. 4 - Učební osnovy byly
přepracovány očekávané výstupy a upraveno učivo v předmětech, ve kterých nastala
změna počtu vyučovacích hodin pro novou verzi č.j. 7/2014. Současně vzhledem
k nové změně učebního plánu bude příští školní rok 2014/15 pojat jako přechodný,
kdy bude třeba srovnat nesrovnalosti v učivu mezi verzí č.j. 6/2013 a č.j. 7/2014 tak,
aby byly na konci 9. ročníku splněny všechny očekávané výstupy ve všech dotčených
předmětech. Učitelé byli s tímto seznámeni a s tímto způsobem narovnání souhlasí.
8. Byl opraven oddíl projekty. Nyní máme 10 projektů. Nově byl přidán projekt „Čistá
voda – základ zdravého života“ pro 9. ročník a vloni to byly čtyři celoroční projekty:
Finanční gramotnost, Dopravní výchova – Bezpečně na silnicích a jiných cestách a
Bezpečně na prázdniny, Zdraví a zdravý životní styl a Ochrana člověka za běžných
rizik a mimořádných situací. Byli změněni garanti projektů podle potřeb organizace
projektů.
9. Oddíl Pravidla pro hodnocení žáků byl pouze nově zformátován.
10. Byla přepracována příloha č. 1 – ŠVP Školní družiny – upraveno podle současného
stavu školní družiny – změna organizace ŠD ze tří oddělení na 4 oddělení – změna
kapacity ŠD.
11. Byla změněna příloha č. 2 – Průřezová témata – Jak? a Kde? s ohledem na změnu
učebního plánu.
12. Příloha č. 5 – Etická výchova byla pouze nově zformátována.
13. Příloha č. 6 – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta byl zaktualizován a
upraven podle požadavků pedagogů jednotlivých zapojených předmětů.
14. Byla přidána příloha č. 10 – Rozdíly mezi 6. a 7. verzí ŠVP 2014.
RNDr. Jitka Kašparová
77
Červenec, srpen 2014
Změny ve stavu zaměstnanců během a ke konci školního roku 2013/14:

p. Dana Andělová, k 1.3.2014 přeřazena na místo kuchařky do ŠJ, úvazek 1,000,
pracovní smlouva změněna na dobu neurčitou.

Změna organizace školní družiny – Mgr. Jitka Simandlová – požádala o snížení
úvazku ŠD z 0,500 na 0,250. Na její místo nastoupila vychovatelka Ing. Jitka
Kašparová – na úvazek 0,100 a vychovatelka Mgr. Radka Novotná – taktéž na
úvazek 0,100.

P. Milada Ježková, ukončení PP k 7.2.2014 dohodou na vlastní žádost ze zdravotních
důvodů, odchod do částečného invalidního důchodu.

Mgr. Jiří Hrouda, ředitel školy, k 3.3.2014 přechod do starobního důchodu, nadále
pokračuje ve své funkci až do 31.7.2014. V následujícím školním roce bude učit na
částečný úvazek.

P. Milena Beranovská, od 5.3.2014 PP na dobu určitou, uklízečka ZŠ, úvazek 0,900.

Mgr. Jiří Beneš, od 5.4.2014 dlouhodobá pracovní neschopnost, úvazek 1,000
rozdělen mezi ostatní učitele.

P. Jana Holzäpflová, uklízečka, ukončení PP k 16.5.2014, úvazek 0,500, zástup po
dobu dlouhodobé nemoci p. Milady Ježkové a poté po dobu nemoci p. Zdeny
Neradové.

Ing. Milena Žampachová, učitelka 1. stupně, k 21.8.2014 odchod do starobního
důchodu, v následujícím školním roce bude učit na částečný úvazek.

P. Antonín Kužel, školník, k 23.8.2014 odchod do starobního důchodu, na škole bude
končit.

P. Jiří Urban, nový školník, nástup do PP ke dni 1.8.2014, úvazek 1,000.
78
Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY k 15.9.2014:
Charakteristika školy
Základní škola Slavonice, okres Jindřichův Hradec, ulice Jana
Slavonice,
Žižky 395, 378 81
IČ 709 88 382, telefon 384 493 230, školní jídelna 384 493 260, e-mail:
[email protected], www.zsslavonice.cz.
Základní škola IZO 107 721 228 (kapacita 450 žáků), školní družina IZO 114 400 202
(kapacita 75 žáků), školní jídelna IZO 102 515 476 (kapacita 430 jídel).
Zřizovatelem je město Slavonice, Horní náměstí 525.
Základní škola
Základní škola ve Slavonicích má k 1.9.2013 celkem 253 žáků (I. stupeň 139 dětí, 67
hochů, 72 dívek, II. stupeň 114 žáků, 59 hochů, 55 dívek), kteří se učí ve 12 třídách.
Domácích žáků je 187, tj. 76%. Dojíždí 66 žáků, tj. 24% z 13 obcí. Žáci dojížděli z 13 obcí
(Stálkov, Mutišov, Mutná, Vlastkovec, Cizkrajov, Dolní Bolíkov, Písečné, Nové Sady,
Slavětín, Staré Město p. L., Chvaletín, Vitiněves, Nová Ves. Ve srovnání s minulým školním
rokem došlo k úbytku 6 žáků. Během školního roku se přistěhovalo 7 žáků a odstěhovalo 10
žáků.
O výchovu a vzdělání se staralo 23 pedagogů, z nichž pět učitelů pracovalo na zkrácený
úvazek. Školní družina měla čtyři oddělení. Jedna vychovatelka pracovala na plný a tři na
zkrácený úvazek. V únoru 2014 došlo ke změně organizace školní družiny. U jedné
vychovatelky se zkráceným úvazkem došlo na základě její žádosti k dalšímu zkrácení úvazku.
Proto od tohoto data začaly v ŠD pracovat další dvě vychovatelky na zkrácené úvazky (0,100
a 0,100). Ve třetí třídě působila na částečný úvazek asistentka pedagoga. Provoz školy
zajišťovala hospodářka, školník (topič), čtyři uklízečky. Ve školní jídelně kromě vedoucí
jídelny pracovaly tři kuchařky. Během roku odešel do důchodu ředitel školy Mgr. Jiří Hrouda.
Pracovně dokončil celý školní rok. Na základě jeho rezignace vypsal zřizovatel na uvolněné
místo ředitele školy konkurz. V konkurzu byla úspěšná současná zástupkyně ředitele RNDr.
Jitka Kašparová, kterou do funkce schválila rada města Slavonice s nástupem od 1.8.2014. Do
důchodu odešla dále jedna učitelka, která ale příští rok bude pokračovat na zkrácený úvazek
ve výuce, stejně jako dosavadní ředitel školy. Na vlastní žádost ukončila pracovní poměr
kuchařka ve školní jídelně. Na její místo přešla současná uklízečka. Za ni byla přijata nová
uklízečka.
79
Metodické orgány
Na škole byly tyto metodické orgány: dvě metodická sdružení I. stupně, předmětové
komise jazyka českého a dějepisu, PK cizích jazyků, PK přírodních věd, PK tělesné výchovy
a PK matematiky. Metodické orgány se scházely 2 – 3krát ročně. Činnost metodických
orgánů byla zaměřena především na hodnocení výuky podle ŠVP, hodnocení tematických
plánů a osnov. Účast na školeních se v letošním roce podstatně zvýšila z důvodu většího
objemu finančních prostředků a zvýšeného zájmu pedagogů. Vedoucí metodických orgánů
z porad prováděli zápisy.
Školní družina
Školní družina měla v tomto školním roce 4 oddělení, zapsáno v nich bylo celkem 100
dětí z 1. až 5. tříd. Dětem byla nabídnuta pestrobarevná škála zájmových kroužků, podle
počtu přihlášených se následně otevřely tyto žádané zájmové kroužky: Florbal, Hudebně
pohybový kroužek, Šikovné ruce, Zdravotní kroužek, Výtvarný kroužek, Kuchtíci, Sportovní
hry, Průzkumníci, Módní trendy, kroužek Angličtina hrou a Mluveníčko.
Ve školní družině pracovaly v prvním pololetí čtyři vychovatelky: vedoucí vychovatelka
Dagmar Pavlů - na plný úvazek, Mgr. Ing. Marcela Špringerová, Hana Nováková a Mgr. Jitka
Simandlová - na částečné úvazky. Ve druhém pololetí se střídaly v oddělení p. Jitky
Simandlové (zkrácení úvazku na vlastní žádost) ještě dvě vychovatelky, a to Mgr. Radka
Novotná (pondělí) a Ing. Jitka Kašparová (úterý).
Ve všech odděleních školní družiny se při rozmanitých činnostech po celý školní rok
průběžně plnily cíle školního vzdělávacího programu. Praktické dovednosti dětí byly
rozvíjeny zejména v zájmovém kroužku šikovné ruce, ve výtvarném kroužku, v kroužku
kuchtíci, v módních trendech i při pracovních a výtvarných činnostech v 1. oddělení školní
družiny.
Při každé činnosti byly děti vedeny k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních kamarádů,
stanovili jsme si společná pravidla a dbali na jejich dodržování, podporovali jsme utvrzování
dobrých vztahů ve skupině - smíšená oddělení - starší pomáhají a radí mladším, společně se
nám podařilo vytvořit pro pobyt dětí ve školní družině příjemné pozitivní klima. Děti se
s nadšením zúčastnily nejrůznějších tématicky zaměřených soutěží, například skokan, košař,
švihák, puzzlař, zavazování tkaničky, člověče, nezlob se, stolní fotbálek, aj.
Velmi se osvědčila spolupráce s Městskou knihovnou ve Slavonicích. Při pravidelných
návštěvách si děti mohly každý měsíc v knihovně zasoutěžit o drobné ceny a samy si vybrat
80
knížky, které jsme si vypůjčili pro společnou i individuální četbu při odpočinkové či
sebevzdělávací činnosti.
Děvčata v hudebně pohybovém kroužku secvičila taneční vystoupení, která předvedla
našim seniorům v domě s pečovatelskou službou. Kroužek módní trendy připravil pohádkové
vystoupení nejen pro seniory, ale i pro děti z MŠ a spolužáky. Děti v kroužku angličtina hrou
si osvojovaly hravou formou základy anglického jazyka. Činnost kroužku průzkumníci
obohatila znalosti dětí z historie i současnosti našeho města.
Během celého školního roku byly zařazovány činnosti podporující rozvoj tělesných a
pohybových dovedností všech žáků, přihlášené děti navíc mohly využívat jedenkrát týdně
školní tělocvičnu při sportovních hrách, dvakrát týdně probíhal trénink florbalu. Florbalisté
školní družiny se probojovali z okresního kola na krajský turnaj florbalistů v Českých
Budějovicích. První místo obsadili na Velikonočním turnaji v Jindřichově Hradci. Zdravotní
kroužek završil své úsilí na okresní soutěži mladých zdravotníků, když naši malí zdravotníci
obsadili 2. místo.
Školní jídelna
Ve školní jídelně ZŠ Slavonice se začalo vařit 2. září 2013. Ke dni 31. října 2013 činil
počet přihlášených strávníků 307, což je o 2 strávníky méně než ve školním roce 2012/2013.
Z toho bylo přihlášeno: 114 dětí 1. stupně, 131 dětí 2. stupně, 17 dětí ze Základní školy
praktické a 45 dospělých. Po 31. říjnu 2013 se ke stravování přihlásil jeden strávník1.stupně.
K dnešnímu dni máme přihlášeno 308 strávníků. Cena oběda činila: děti 6 – 10 let Kč 20,-;
děti 11 – 14 let Kč 22,-; děti 15 let a dospělí Kč 24,-.
Za školní rok 2013/2014 jsme uvařili celkem 41.294 obědů v základní činnosti (tj. o 948
obědů méně, než v minulém školním roce) což vychází v průměru 4.129,4 obědů na 1 měsíc.
Při počtu 20 pracovních dní v měsíci, se v základní činnosti denně stravovalo v průměru
206,47 strávníků. Na začátku školního roku bylo na finanční normě uspořeno Kč 6.668,53.
Školní rok 2013/2014 jsme ke dni 27. 6. uzavírali se zápornou částkou finanční normy, a
to Kč – 2.459,35. Z tohoto důvodu jsme nuceni zvýšit cenu oběda o Kč 2,-/oběd, tj. na cenu
Kč 22,-, 24,- a 26,-.
Školská rada
Školská rada pracovala ve složení: předseda Martin Trávníček DiS., Josef Krčmárik,
Stanislav Prokeš, Josef Petrik, RNDr. Jitka Kašparová, Vendulka Kuklová. Členové školské
rady schvalovali výroční zprávy, aktuálně se zajímali o dění ve škole.
81
ŠR schválila
předložené změny ŠVP. V květnu proběhly volby do nové školské rady z důvodů uplynutí
tříletého volebního období. Rada města rozhodla ponechat ve školské radě dosavadní členy.
Za zákonné zástupce byly do nové školské rady byly zvoleny paní Radka Bulantová a Lenka
Janáková, za pedagogické pracovníky Mgr. Vendulka Kuklová a Mgr. Luboš Schorný. Na
první schůzce nové školské rady byla zvolena za předsedkyni paní Radka Bulantová. Členové
rady byli seznámeni s organizací a přípravou školního roku 2014/2015. Školská rada školy
schválila změny ve ŠVP.
Během celého školního roku nebyla prostřednictvím školské rady řešena žádná stížnost.
Vybavení školy
Prostorové a materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Na škole se kromě
kmenových tříd vyučovalo v třinácti odborných pracovnách a ve dvou tělocvičnách. Odborné
pracovny: 2 učebny informatiky, 3 jazykové učebny, učebna hudební výchovy, učebna
výtvarné výchovy, cvičná kuchyňka, dílna, učebna fyziky a chemie, informační centrum a
učebna s interaktivní tabulí. Celkový počet dataprojektorů je 16, včetně ozvučení. Všichni
pedagogičtí pracovníci mají notebooky. Pro administrativu je na škole dalších 5 počítačů.
Celkem je na škole 104 PC a notebooků, 15 pylonových tabulí, 2 DVD přehrávače, 15 CD
přehrávačů, jedna interaktivní tabule. Programové vybavení je téměř pro většinu vyučovacích
předmětů.
V současnosti je multifunkční učebna zaměřena na učebnu přírodních věd. V této učebně
mají žáci k dispozici 8 notebooků. Do kabinetu vedle učebny byla přemístěna žákovská
knihovna, tím bylo dokončeno informační centrum. Žáci budou moci tohoto centra využívat i
ve volném čase k vyhledávání informací k výuce. Ve volném čase po dohodě s vyučujícími
měli žáci možnost navštěvovat učebny vybavené počítači, vyhledávat a zpracovávat si
informace k výuce, procvičovat látku.
O přestávkách měly děti možnost pohybovat se ve třídách, na chodbách nebo na atriích.
Na obou atriích jsou 2 streetballové koše, 3 venkovní stoly na stolní tenis a lavičky.
Po celý rok byla průběžně prováděna údržba školního areálu, hřišť a školní budovy.
Uskutečnily se všechny předepsané revize a kontroly. Ve spolupráci se zřizovatelem jsme
získali dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání
v ZŠ Slavonice. V celkové výši 998 811.- Kč. Jedná se o opravu učebny fyzika-chemie,
vybavení dílen, učebny na přírodovědné předměty a programové vybavení na výuku
přírodovědných předmětů. Prostory školy včetně jídelny byly vymalovány podle potřeby,
natřely a opravily se linkrusty ve třídách a na chodbách.
82
Ve spolupráci se zřizovatelem byla podána další žádost na zateplení školy ze SFŽP.
Jedná o výměnu oken, zateplení střech a pláště budovy v celkovém objemu 22 mil. Kč. Je to
již pátá žádost. Během roku byly průběžně objednávány učebnice a učební pomůcky dle
možností rozpočtu školy. Státní příspěvek (ONIV) byl v letošním roce povýšen oproti
loňskému roku o 12 tisíc korun. Bohužel ani toto malé navýšení neřeší problém na naší škole.
Díky vstřícnosti zřizovatele škola může z obecních finančních prostředků nakupovat školní
pomůcky a učebnice.
Přehled učebních plánů
Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu
Základní školy Slavonice č.j. 6/2013 s platností od 1.9.2012. (viz příloha). Učební plán se
podařilo splnit.
Zhodnocení učebních plánů
Výuka probíhala v souladu s tematickými plány.
Počty žáků v jednotlivých třídách a ročnících byly velmi nevyrovnané. Nejmenší počet
žáků 15 byl v sedmých a v šestých ročnících. Nejvíce žáků 29 bylo v první třídě. Průměrný
počet na třídu byl na škole 21 žáků. Práce v početných třídách byla mnohem náročnější než ve
třídách s polovičním počtem žáků.
Zhodnocení práce podle ŠVP
Ve školním roce 2013/14 jsem učili podle nové verze školního vzdělávacího programu
č.j. 6/2013, která reagovala na opatření ministra vydané MŠMT v lednu 2013. V souladu se
změnou školského zákona se změnil i Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
(RVP ZV). Ke změnám RVP přistoupilo MŠMT po mezirezortních jednáních, a to
s Ministerstvem financí, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany, Ministerstvem dopravy,
Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Výborem na ochranu rodičovských práv
a Úřadem vlády.
Do nové verze ŠVP musely být zapracovány tyto změny:

úprava vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace – na základě
mezinárodních výzkumů TIMMS a PISA byly základy učiva o zlomcích a desetinných
číslech přesunuty z 2. na 1. stupeň ZŠ,
83

vzdělávací obor Cizí jazyk (u nás Aj) a Další cizí jazyk (u nás Nj) - každá
škola musí zařadit další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku
v minimální časové dotaci šesti vyučovacích hodin, u nás se již takto učí,

rozšíření téma, ev. zařazení nových témat do výuky - finanční gramotnost,
dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,
obrana vlasti, boj s korupcí, sexuální a rodinná výchova – tato témata byla do našeho
ŠVP zapracována formou projektových dnů, které budou na škole realizovány pravidelně
počínaje letošním školním rokem vždy v posledním týdnu školního roku. Pouze projekt
Dopravní výchova bude realizován vždy ve dvou dnech, jednou z toho na jaře. Pro
všechny projekty byly všemi pedagogickými pracovníky zpracovány podrobné propozice
rozvržené do jednotlivých ročníků,

byl upraven oddíl Projekty - došlo k úpravě garantů a učitelů účastnících se na
projektech (zevšeobecněno) a dále pak byl přidán další nový projekt - „Čistá voda –
základ zdravého života“ (duben) – pro 9. ročník. Naopak projekt „Pěšky za poznáním“
(Landštejn) byl mírně zjednodušen (byl vyřazen předmět Přírodopis), poněvadž jeho
zpracování bylo velmi časově i obsahově náročné,

dalšími neméně podstatnými úpravami, kterými prošla poslední verze ŠVP,
byla revize oddílu Charakteristika školy. Oddíl byl aktualizován tak, aby odpovídal
současnému stavu školy,

upraveny podle současného stavu byly rovněž Poznámky k učebnímu plánu,

oddíl Hodnocení žáků byl přepracován, aby odpovídal současné legislativě –
školskému zákonu a vyhlášce o základní škole. Došlo pouze k drobným úpravám tohoto
oddílu, neboť jsme ho měli kvalitně vypracovaný již před změnou legislativy,

část Autoevaluace školy byla z RVP (a tudíž i ze ŠVP) vyřazena. Tato
povinnost ze zákona školám zůstala zachována, ale již není součástí ŠVP,

pozměněna byla koncepce předmětu Člověk a svět práce v 7. ročníku 2.
stupně. Místo stávajících byly zavedeny okruhy Pěstitelské práce, chovatelství a Práce
s technickými materiály stejně jako v 6. ročníku. Jsou zde pojaty jako prohloubení
doposud probraného učiva v předešlém ročníku.
Během školního roku všichni učitelé pracovali podle platné verze ŠVP, při výuce se
snažili naplňovat a rozvíjet všechny klíčové kompetence a probrat všechna průřezová témata.
Jejich splnění učitelé pravidelně zapisovali do třídních knih. Situace byla v průběhu roku
monitorována vedením školy a diskutována na provozních poradách.
84
Všechny naplánované projekty proběhly v letošním školním roce bez problémů. Práce na
nich byla poměrně intenzivní. Jednalo se o projekty: „Po stopách J. J. Grasela“ pro žáky 6.
ročníku, projekt „Pěšky za poznáním“ pro žáky 7. ročníku, celoškolní projekt byl projekt
„Advent a Vánoce“, celoškolní projekt je projekt „Masopust a Velikonoce“ a projekt
„Atletická všestrannost“ – projekt žáků 8. ročníku pro žáky prvního stupně.
Prezentace projektů pro rodiče a veřejnost proběhla na podzim 2013. Žáci rodičům
popsali své putování a vysvětlili, jaké úkoly u toho zpracovávali. Vše měli zpracováno
formou prezentace na dataprojektoru. Žáci 7. ročníku nastudovali krátké divadelní
představení. Do prezentace projektů se zapojili téměř všichni žáci daných ročníků.
V rámci autoevaluačního procesu školy jsme letos v březnu zadávali a vyplňovali
dotazníky pro pedagogické pracovníky, rodiče žáků rovněž vyplňovali svůj dotazník a další
třístupňový dotazník vyplňovali na jaře žáci 1.-3. ročníku, 4.-6. ročníku a 7.-9. ročníku. Po
vyhodnocení výsledků bylo zjištěno, že jsou téměř shodné s výsledky předcházejícího
dotazníkového šetření před třemi lety. Výsledky vyzněly cca ze 70% pozitivně.
Jako každoročně, i letos jsme začátkem května provedli školní didaktické testování žáků
vlastními testy. Dle výsledků je u žáků patrně jisté zhoršení. Výsledky byly rovněž jako
v minulých letech srovnány s pololetní klasifikací a rovněž roční výsledky mezi sebou.
Hodnocení práce podle ŚVP pravidelně probíhá na pololetních pedagogických radách,
aktuální záležitosti se řeší na provozních poradách nebo pedagogických radách v průběhu
školního roku. Závěrečné zhodnocení práce bylo provedeno na závěrečné pedagogické radě a
bude s ním rovněž seznámena školská rada na svém následujícím zasedání.
Učitelé se snažili učinit vyučování rozmanitým, najít takové metody práce, aby výuka
byla zajímavá a žáky bavila. Snažili se rovněž používat takové metody práce, které by žáky
aktivizovaly, co nejvíce je vtáhly do učebního procesu a zainteresovaly na práci ve třídě.
Vyučující se snažili pro žáky připravovat zajímavé hodiny s využitím informací z Internetu,
učivo probírali formou prezentací, zadáváním krátkodobých a dlouhodobých úkolů. Učitelé
uváděli fakt, že aktivizační metody práce zařazovali podle probíraného učiva, s ohledem na
složení třídy, dále pak používali rovněž specifické metody práce pro daný předmět a učebnu.
Pedagogové mají přehled o naplňování očekávaných výstupů, které se vesměs dařily
plnit. Závěrem lze říci, že naplňování kompetencí je v přímé souvislosti s odpovědným
přístupem žáků k učení. Mnozí žáci nemají zájem se vzdělávat, nezáleží jim na známkách.
Chtěli by pěkné hodnocení, ale bez jakéhokoliv úsilí. Těchto dětí každým rokem přibývá. Lze
85
však konstatovat, že na škole jsou stále žáci, kteří mají výborné výsledky. Pravidelně se
připravují, zapojují se do naukových olympiád a sportovních soutěží.
Péče o děti s poruchami učení
V letošním školním roce bylo na škole celkem šest integrovaných žáků, z toho tři žáci
v prvním ročníku a dva ve třetím ročníku a jeden žák ve čtvrtém ročníku. Na základě žádosti a
doporučení SPC České Budějovice schválil KÚ přidělení asistenta pedagoga pro jednoho
žáka ve třetím ročníku. Asistentka pracovala na úvazek 0,500 ve třetím ročníku. Na všechny
integrované žáky byly zpracovány individuální plány. Během školního roku proběhlo několik
kontrol pracovnicemi SPC. Kontroly konstatovaly, že poskytovaná péče, jak ze strany
asistentky, tak i vyučujících je v naprostém pořádku.
Tři integrovaní žáci první třídy pracovali vzhledem ke svým logopedickým vadám s p.
vychovatelkou, která v minulosti absolvovala logopedický kurz. Kromě toho dva z nich
navštěvovali v rámci školní družiny kroužek Mluveníčko. Žák třetí třídy, který má přidělenou
asistentku, pracoval za pomoci asistentky během vyučování. Druhý integrovaný žák třetí třídy
pracoval v rámci integrace navíc mimo vyučování se svou třídní učitelkou. Kromě tohoto
fungovala ve třetí třídě skupinová reedukace pod vedením třídní učitelky třetí třídy.
Reedukace se zúčastňovalo celkem pět žáků s rozličnými nálezy z vyšetření PPP nebo SPC,
avšak všichni s potřebou práce navíc mimo vyučování. Žák čtvrté třídy pracoval se svou třídní
učitelkou v rámci nápravy dyslexie i integrace. Na schůzky docházel pravidelně, pracoval
pilně.
U všech výše popsaných žáků byly respektovány jejich specifické potřeby a dodržován
individuální přístup. Všichni učitelé, zejména učitelé českého jazyka mají s prací s těmito
dětmi dlouholeté zkušenosti. V minulosti absolvovali kurz práce se žáky se SPU. Jedna
učitelka má vystudovanou speciální pedagogiku, další absolvovala celoživotní vzdělávání
speciální pedagogiky.
Během školního roku bylo vyšetřeno 8 žáků v PPP. Na škole je vedeno v evidenci 52
dětí, které byly vyšetřeny ve školském poradenském zařízení a specifická porucha učení nebo
chování byla diagnostikována u 15 dětí.
Minimální protidrogový program
MPP plán i jeho hodnocení je vedeno jako samostatná příloha školních dokumentů.
V letošním roce byl minimální protidrogový program pro Základní školu Slavonice zpracován
na základě ŠVP školy, podle pokynů krajské metodičky a především podle připomínek
86
vyučujících. Do programu byla zahrnuta témata, která jsou skutečně na naší škole probírána
v rámci jednotlivých předmětů. Metodik se zúčastnil semináře k této problematice na začátku
školního roku a dále se vzdělával. Průběžně s výchovnou komisí řešil přestupky, které se
týkaly porušování školního řádu. Velice úzce jsme spolupracovali s Odborem sociální péče
v Dačicích a Policií ČR. Škola poskytovala i poradenskou službu rodičům, kteří měli
problémy í se svými dětmi. Vedení školy velice úzce spolupracovalo s kurátorkou odboru
sociálních věci a s Policií ČR.
Výchovná komise zasedala během školního roku 13x. Některá jednání s rodiči byla
opakovaná, především se řešily problémy s kázní, neplnění školních a porušování školního
řádu. Během roku se mimo jiné na škole řešily ještě tyto problémy: neomluvené absence a
opouštění budovy školy v době polední pauzy. Závažnější přestupky proti školnímu řádu byly
zhodnoceny sníženou známkou z chování.
Jednoznačně lze konstatovat, že problémy žáků ve škole jsou především proto, že rodiče
nezvládají výchovu svých dětí. Omlouvají veškeré nedostatky, včetně absencí ve škole.
Školní úrazy
V letošním školním roce se stalo 11 školních úrazů. Převážně se jednalo o naraženiny
(5x), tržné rány (1x), zhmožděniny (1x), podvrtnutí (3x). Nejvíce úrazů se stalo v tělesné
výchově (5) a o přestávkách (5). Všechny úrazy lze kvalifikovat jako úrazy lehké, jeden jako
středně těžký.
Odškodněno bylo 8 úrazů ve výši 13 413.- Kč, 3 úrazy ještě odškodněny nebyly.
VI. Přehled pedagogických pracovníků
1. Mgr. Jiří Hrouda, ředitel ZŠ, PF M-Tv, 40 let
2. RNDr. Jitka Kašparová, zástupkyně ředitele ZŠ, PřF M-Dg, 27 let
3. Mgr. Lada Joklová, učitelka, PF speciální pedagogika 12let
4. Mgr. Vendulka Kuklová, učitelka, SPgŠ učitelství, 25 let
5. Mgr. Jitka Simandlová, učitelka PF I. st., 14 let
6. Ing. Milena Žampachová, učitelka, VŠZ, pedagogické minimum, 22 let
7. MgA Dana Nešporová, učitelka, AMU, dramatická výchova, 29 let
8. Mgr. Aleš Pavlů, učitel, PF Č-Ov, 21 let
9. Bc. Jelena Palánová, učitelka, Lingvistická univerzita, Č–A, 11 let
10. Mgr. Jan Říha, učitel, PF Č - Vv, 17 let
11. Mgr. Jiří Beneš, učitel, PF F-Te, 40 let
87
12. Mgr. Jitka Pavlů, učitelka, PF R-Vv, 23 let,
13. Ing. Vladislava Smržová, učitelka, VŠST, pedagogické minimum, 30 let
14. Mgr. Hana Jánská, učitelka, PF Č-N, 37 let
15. Mgr. Luboš Schorný, učitel, PF Bi - Tv, 13 let, výchovný poradce
16. Ing. Bronislava Součková, učitelka, ČVUT, pedagogické minimum, 28 let
17. Mgr. Ing. Marcela Špringerová, učitelka, vychovatelka ŠD, VUT FS, UJAK spec.
ped., 19 let
18. Hana Nováková, asistent pedagoga, vychovatelka ŠD, SPŠO, DPS JČU, 22 let
19. Mgr. Věra Koutná, učitelka, TeF a PF speciální pedagogika, 14 let
20. Mgr. Lenka Nosková, učitelka, PF I. st., 14 let
21. Mgr. Radka Novotná, učitelka, PF Č-Ov, 1 rok
22. Ing. Jitka Kašparová, učitelka, Mendelova univerzita, chemie a technologie potravin,
nyní studuje celoživotní vzdělávání – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ
a SŠ, 1 rok
23. Dagmar Pavlů, vychovatelka, SPgŠ vych., 33 let
Další vzdělávání pedagogů
Vzdělávání pedagogů probíhalo podle zpracovaného plánu. Plán byl splněn. Učitelky naší
školy navštěvovaly soukromý kurz anglického jazyka. Tři učitelky docházely do kurzu
pokročilých, jedna do kurzu středně pokročilých a jedna do kurzu začátečníků. Kurzy vedla
angličtinářka naší školy.
Účast na školeních nebyla omezena z důvodů nedostatku finančních prostředků. Vedení
školy vysílalo učitele na semináře, podle požadavků pedagogických pracovníků.
Nekvalifikovaná učitelka úspěšně ukončila dálkové studium učitelství pro I. stupeň na PF
v Technické v Liberci. Druhá nekvalifikovaná učitelka úspěšně ukončila první ročník studia
celoživotního vzdělávání – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ na
Univerzitě Palackého v Olomouci.
Na škole má ukončeno studium:
Ředitelka školy: F I, F II, koordinátor ŠVP, koordinátor autoevaluace.
Výchovný poradce: studium výchovného poradenství - splňuje funkční předpoklady.
Koordinátor ICT: studium pro koordinátory ICT - splňuje funkční předpoklady.
Koordinátor EVVO: studium pro koordinátory EVVO - splňuje funkční předpoklady.
Funkční předpoklady zatím nesplňuje koordinátor patologických jevů.
Z důvodu různých akcí pořádaných školou nebo mimo školu bylo učiteli:
88
zameškáno dnů:
druh akce:
- školení a studium:
- projekty školy
účastnilo se učitelů:
25
37
:
počet projektů 12
zapojení učitelů 107 x
- účast na exkurzích:
9
zapojení učitelů
18 x
- účast na soutěžích:
42
zapojení učitelů
71 x
- spolupráce se SŠTO:
počet akcí
21
zapojení učitelů
29 x
- ostatní akce:
počet dnů
45
zapojení učitelů
106 x
Z důvodu nemoci a návštěv zdravotnických zařízení zameškali:
- pedagogičtí pracovníci - 95 dnů - nemoc, 7 dnů – OČR,
- provozní zaměstnanci - 53 dnů - nemoc, 28 dnů – propustky
- pracovnice školní jídelny 115 dnů – nemoc, 21 dnů - propustky.
Zápis do prvních tříd
Zápis do prvních tříd na naší škole proběhl podle organizačních pokynů dne 22.1.2014
(náhradní termín 29.1. 2014). Dne 18. 11. 2013 se konalo pro rodiče setkání s pedagogickými
pracovníky a vedením školy, na kterém se rodiče dozvěděli informace o průběhu zápisu a o
nutné administrativě.
Po loňských zkušenostech jsme i letos vypracovali časový harmonogram pro dvě skupiny
– 2 učitele provádějící zápis, vždy po dvojicích žáků. Rodiče si mohli určit čas, kdy se
k zápisu dostaví. Tento systém značně urychlil a zpříjemnil celý průběh zápisu. Po celou
dobu ověřování znalostí a dovedností dětí byli rodiče přítomni. Po skončení závěrečného
pohovoru rodičům bylo sděleno, zda jejich dítě může (nemůže) zahájit školní docházku. Ve
výstupní kanceláři rodiče měli možnost se vyjádřit k zápisu a souhlasit s přijetím do školy
nebo požádat o odklad. Rodiče přijatých žáků obdrželi písemně identifikační kód dítěte a bylo
jim oznámeno, že na úřední desce školy bude vyvěšen seznam (identifikační kódy) přijatých
žáků. Rodiče, kteří požádali o odklad, dostali informace o tom, za jakých podmínek může dítě
odklad dostat.
K zápisu se dostavilo 28 dětí z toho 5 dětí po odkladu. Přijato bylo 25 žáků. O odklad
požádali 3 rodiče a na základě vyšetření jim byla odložena školní docházka o jeden rok. Po
zápisu se jedna žákyně odstěhovala.
Dne 2.6.2014 se uskutečnilo druhé setkání rodičů s vedením školy a vyučujícími. Rodiče
se dozvěděli veškeré informace ohledně nástupu jejich dětí do školy.
89
Hodnocení chování a klasifikace žáků (viz tabulky)
Dne 26.8.2014 proběhly na škole opravné zkoušky. Na prvním stupni nekonal opravnou
zkoušku žádný žák. Na druhém stupni se dostavilo k opravným zkouškám všech 5 žáků. Tři
žáci zkoušku zvládli (z předmětů Z, Z, M) a postoupili do vyššího ročníku. Dvě žákyně (z
předmětů M, M) opravnou zkoušku neudělaly. Jedna žákyně z toho vychází a druhá bude
opakovat ročník.
Během školního roku se na naši školu přihlásilo 7 žáků a odhlásilo se 9 žáků z důvodů
stěhování. Na Základní školu praktickou Slavonice nepřestoupil žádný žák. Jeden žák
přestoupí na základní školu praktickou k datu 1.9.2014.
Přijímací řízení
Školní docházku ukončilo 35 žáků (z toho 10 z nižších ročníků). Na maturitní obory bylo
přijato 14 žáků tj. 40%. (z toho 2 na víceletá gymnázia). Na učební obory bylo přijato 21
žáků, tj. 60%. Maturitní obory: obchodní akademie 1, gymnázium 2, střední průmyslová škola
5, ostatní 6. Z učňovských oborů se nejvíce žáci hlásili na obor kuchař-číšník 7, kadeřnice 4,
opravář motorových vozidel 3, klempíř 2, truhlář 2, mechanik 2, zedník 1.
Výsledky kontrolní činnosti
Vedení školy pracovalo podle plánu kontrol a hospitací. V průběhu roku byly prováděny
kontroly vyučovacího procesu, tematických plánů, úředních knih, dokumentace třídního
učitele, režimu školy. Pravidelně byla sledována práce provozních zaměstnanců a pracovnic
školní jídelny. Vedení školy neprojednávalo na pracovišti žádné závažné problémy.
Zřizovatel město Slavonice vykonal kontrolu účetnictví školy. Výsledek kontroly byl bez
závad. Kontrolu na škole vykonaly pracovnice KÚ odboru školství Dačice p. Dana Kasková a
p. Eliška Strachotová. I tato kontrola nenašla žádné pochybení.
Mimoškolní činnost
Do mimoškolní činnosti je třeba zahrnout i přípravu žáků na různé naukové a sportovní
soutěže. Příprava je pravidelná, ale není formou kroužků. Velký důraz na škole věnujeme
účasti v naukových soutěžích, které prověřují znalosti žáků. Učitelé si tak mohou porovnat
úroveň znalostí našich žáků s žáky z okolních škol. Přihlášení žáci musí prokázat své znalosti
v místním kole a teprve potom mohou postoupit do dalších kol. Tato forma prověřování
znalostí je dobrou přípravou žáků na přijímací zkoušky. Příprava na tyto soutěže je mnohem
náročnější než na vyučování. Žáci se musí především sami připravovat a studovat další
materiály pod vedením učitelů.
90
Velmi dobrých výsledků jsme dosáhli jak v naukových, tak tradičně i ve sportovních
soutěžích. Žáci postoupili do okresních a krajských kol.
Pro žáky školy připravili učitelé 9 místních kol naukových a sportovních soutěží. Žáci
reprezentovali školu na 6 okrskových, 22 okresních a 3x krajském kole olympiád a soutěží.
Z ostatních akcí, které se na škole uskutečnily, je vhodné připomenout: Mikuláš a čerti ve
škole, vánoční výtvarná výstava, návštěva knihovny, návštěva divadla, setkání s dětmi MŠ,
setkání s budoucími prvňáčky, zpívání na schodech, vlastivědné vycházky, školní atletická
olympiáda pro II. stupeň, školní výlety, exkurze, projektové dny Finanční gramotnost,
Bezpečně na silnicích a jiných cestách, Bezpečně na prázdniny, Zdraví a zdravý životní styl,
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. V letošním školním roce se konal
již 6. ročník Recyklohraní, do kterého se aktivně zapojili i žáci 8.A třídy naší školy.
Výsledky žáků v naukových a sportovních soutěžích
Naukové soutěže
Olympiáda z fyziky:
okresní kolo 1. Místo
Olympiáda v německém jazyce:
okresní kolo 5. místo
Olympiáda v anglickém jazyce:
okresní kolo 5. - 6. a 8. místo
Olympiáda v jazyce českém:
okresní kolo 11. místo
Biologická olympiáda:
okresní kolo 8., 12., 21. a 22. místo
Dopravní olympiáda:
okresní kolo 8. místo
Recitace:
okresní kolo 3. místo I. stupeň
7. místo II. stupeň
Zdravotnická soutěž:
okresní kolo 2. místo I. stupeň
okresní kolo 4 místo II. stupeň
Sportovní soutěže
Zátopkovy štafety:
I. stupeň 5 000 m 12. místo v ČR, 10 000 m 4.
místo v ČR
II. stupeň 5 000 m 2. místo v ČR, 10 000 m 8.
místo v ČR
Přespolní běh:
okresní kolo 1. místo, 2. místo a 7. místo
krajské kolo 2. Místo, 3. místo
O Štít města Dačice
1. místo v soutěži škol ( pro II. stupeň)
O Štít města Dačice
3. místo v soutěži škol ( pro I. stupeň)
Atletický čtyřboj:
okresní kolo 2. místo, 2. místo, 2. místo, 2. místo
91
Pohár rozhlasu:
okresní kolo 1. místo, 2. místo , 3. místo, 4.
místo
krajské kolo mladší žáci 4. místo
Atletická všestrannost:
okresní kolo 6. místo
Nohejbal:
krajské kolo starší chlapci 2. a 3. místo
Florbal: dívky kat. III:
okresní kolo 2. místo
Florbal: dívky kat. IV:
okresní kolo 2. místo
Florbal: chlapci kat. IV:
okresní kolo 3. místo
Florbal: Velikonoční turnaj:
I. stupeň 1. místo (rozšířený okres)
Florbal: Velikonoční turnaj:
II. stupeň 4. místo (rozšířený okres)
Florbal Cup České pojišťovny:
okresní kolo 1. místo,
krajské kolo 7. místo
Basketbal: chlapci IV
5. místo
Různé
Při škole pracuje Sdružení rodičů při ZŠ Slavonice, které má v evidenci 80 žáků.
Pro rodiče jsme uspořádali dvě třídní schůzky, na kterých se mohli informovat na
prospěch a chování svých dětí. Účast na prvním setkání bylo 84%, na druhé 72% zákonných
zástupců.
Pro žáky třetích a čtvrtých tříd byly zorganizovány plavecké kurzy v Jindřichově Hradci.
Lyžařské dny se z důvodů nepříznivého počasí neuskutečnily.
Na škole vykonala pedagogickou praxi jedna studentka PF.
Pro pracovníky a bývalé pracovníky školy jsme uskutečnili vánoční posezení a oslavu
dne učitelů.
Odměny žákům k závěru školního roku 2013/14
Závěr školního roku se tradičně konal na atriu druhé stupně za přítomnosti všech žáků
školy, představitelů města, ale i rodičů žáků. Všem přítomným byli představeni žáci I. stupně,
kteří měli na vysvědčení samé jedničky, bylo jich 42. Obdobně byli představeni i žáci II.
stupně, kteří obdrželi na vysvědčení vyznamenání, těch bylo 28, z toho samé jedničky měli 4
žáci. Slavnostní shromáždění pokračovalo vyhlášením nejlepšího sportovce školy a předáním
cen a odměn žákům, kteří reprezentovali školu v naukových a sportovních soutěžích.
Hodnotné a věcné finanční dary dostali 4 žáci. Členové nejlepších kolektivů ve sportovních
soutěžích obdrželi celkem 132 medailí. Dalších 54 dětí dostalo sladkou odměnu. Bylo
92
uděleno 16 pochval ředitele školy. Na nákup cen a odměn přispěly tyto subjekty: Město
Slavonice, ZŠ Slavonice, Lékárna Slavonice a Sdružení rodičů při ZŠ Slavonice. Ceny
předával starosta města pan Josef Urban, místostarosta města pan Ing. Hynek Blažek a
předsedkyně školské rady paní Radka Bulantová.
Ve Slavonicích 15.9.2014
Projednáno na pedagogické radě 18.9.2014
Schváleno školskou radou 7.10. 2014
Radka Bulantová,
Mgr. Jiří Hrouda,
RNDr. Jitka Kašparová
předsedkyně ŠR
ředitel školy do 31.7.2014
ředitelka ZŠ od 1.8.2014
93
Fotografie tříd a zaměstnanců:
1.A
2.A
94
2.B
3.A
95
4.A
5.A
96
6.A
6.B
97
7.A
7.B
98
8.A
9.A
99
Provozní zaměstnanci
Pedagogové
100

Podobné dokumenty