základní tagy

Komentáře

Transkript

základní tagy
Modul 3c: Základy HTML
3.
ZÁKLADNÍ TAGY
Tagy existují párové a nepárové.
Párové tagy
Jak je zřejmé z příkladu, vyskytují se tagy ve dvojicích <tag> a </tag>, kde ten první tag učitý
úkol začíná a druhý tento úkol končí. </tag> lomítko na začátku znamená, že jde o uzavírací
tag. Příklady párových tagů:
<HEAD> je začátek hlavičky a </HEAD> je její konec
<BODY> je začátek těla stránky a </BODY> je konec těla stránky
<TITLE> Moje osobní stránka </TITLE> název stránky, který se objeví v horbí liště
prohlížeče
<b> je začátek tučného textu a </b> je konec tučného textu
.
Kromě párových tagů existují ještě tagy nepárové, které nemají uzavírací tag. Příklady
nepárových tagů:
<img> je tag pro obrázek.
Příklad: <IMG SRC=“http://web-trial.ic.cz/obrazky/banner.jpg“>
<br> je tag pro řádkový zlom
Mimochodem – tagy lze psát malým a i velkým písmem a většinou nedojde při
zobrazování v prohlížeči k problémům. Zrovna tak sice poslední standard určuje psaní
uvozovek po =““ , nicméně je možné uvozovky vynechat a stránka se stejně bude dobře
zobrazovat. To je jeden ze zásadních rozdílů oproti programovacím jazykům, kde jsou
pravidla striktně daná.
Strana 1 (celkem 4)
Modul 3c: Základy HTML
PŘEHLED DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH TAGŮ:
Vymezení nadpisů
Hlavní nadpis </h1>
<h1>
Vymezení nadpisu první úrovně.
<h2> Podnadpis </h2>
Nadpis druhé úrovně (mezinadpis, nadpis kapitoly). Dá se použít až šest úrovní nadpisů
(tedy až <h6></h6> ). Vykreslují se různě velké podle důležitosti.
<p> </p>
Vymezení odstavce.Po jeho konci prohlížeč automaticky zalomí řádek a udělá vertikální
mezeru.
<b> tučný text</b>
Text mezi těmito tagy bude tučný.
<i> kurzíva </i>
Kurzíva
Tagy lze ale také kombinovat <b><i>tučná kurzíva </i></b>
<TT>TEXT</TT>
Pro efekt strojově psaného textu
<u>podtženo</u>
Pro podtržený text
<strike>přeškrtnuto</strike>
Pro přeškrtnutý text
Možná kombinace tagů – např.:
<STRIKE><H1>
Přeškrtnutý nadpis 1</H1></STRIKE>
<span> </span> nebo také (častěji) <font></font>
dvojice tagů vymezující nějak odlišný text, případně font, velikost písma apod..
<span style="color: red"> červená </span>
<FONT COLOR="#ff0000">červená</FONT>
V tomto případě má uzavřený kus textu červenou barvu písma. Jde o první příklad tagu, který
má tzv. atribut. Atributem je "style" a má hodnotu "color: red" (angl. barva: červená) nebo
Strana 2 (celkem 4)
Modul 3c: Základy HTML
FONT COLOR="#ff0000" kde červená barva je vyznačena kódem (tzv. HEX kód) Pomocí
tohoto atributu se dá detailně nadefinovat vzhled textu, obaleného libovolným tagem.
Pozn.: <span></span> má význam pro strukturování dokumentu např. ve spolupráci s tzv.
kaskádovými styly. Pokud zadáme např. <span style="color: red"> červená </span> v editoru
OpenOffice.org bez použití kaskádových stylů, tag se automaticky převrátí na variantu
<FONT COLOR="#ff0000">červená</FONT>
! Barvy je nutno zadávat výhradně v HEX kódu nebo v angličtině (základní paleta barev) !
Anglické názvy barev a HEX kódy nalezneme např. zde:
http://barvy.gene.cz/ba-hex.html
<br>
Zalomení řádky: text po tomto tagu bude vždy začínat na novém řádku, ale není to nový
odstavec. Pozor, tento tag je nepárový, to znamená, že žádné </br> neexistuje!
Strana 3 (celkem 4)
Modul 3c: Základy HTML
Pokračování:
 Kapitola 4: DALŠÍ TAGY / KÓDY
Kapitoly:
1. ÚVOD
2. TAGY = ZNAČKY
3. ZÁKLADNÍ TAGY
4. DALŠÍ TAGY / KÓDY
5. UMÍSŤOVÁNÍ NA STRÁNCE
6. TABULKY
7. HYPERTEXTOVÉ ZNAČKY A ODKAZY
8. BARVY
9. TYPY FONTŮ VHODNÝCH PRO WEBOVÉ STRÁNKY
10. OBRÁZKY
11. POSTUP PRO VYTVOŘENÍ HTML SOUBORU V EDITORU
11A) ÚVOD, POZNÁMKOVÝ BLOK
11B) PRÁCE V OPENOFFICE.ORG
12. PRAKTICKÉ UKÁZKY
13. DOPORUČENÁ LITERATURA; Užiteční pomocníci na Internetu
Strana 4 (celkem 4)

Podobné dokumenty

barvy

barvy tmavě červená tmavě zelená tmavě žlutá tmavě modrá tmavě fialová tmavě tyrkysová tmavě šedá světle šedá červená zelená žlutá modrá fialová tyrkysová bílá

Více

zde - VitalityLifestyle.cz

zde - VitalityLifestyle.cz  Riboflavin (vitamin B2) a vitamin C přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem.  Vitamin C, vitamin B6 a vitamin B12 přispívají k normální funkci imunitního systému.  Niacin (Vitamin B3)...

Více

Jak jsem psal knihu - 1.část

Jak jsem psal knihu - 1.část Wordu nebo elektronický překladový slovník. Tuto záležitost lze úspěšně odhalit a doladit až při závěrečných korekturách. Pokud jsem měl s formulací věty potíže, nebo se mi zdála příliš komplikovan...

Více

Úprava diplomových prací - Katedra informačního a znalostního

Úprava diplomových prací - Katedra informačního a znalostního Při psaní práce by měl mít autor na zřeteli, že text je tvořen třemi složkami: Dokument = obsah + jazyk + formát Obsah je pochopitelně to nejdůležitější. Ale cílem zpracování dokumentu po formální ...

Více

Specifikace dodávaného hardware

Specifikace dodávaného hardware Specifikace dodávaného hardware

Více

funkce

funkce - funkce = funkce, která bude vyvolána po deaktivaci pluginu function Plugin_Deaktivace() { //To co se má stát po deaktivaci pluginu...

Více

Název článku – ne delší než dva řádky

Název článku – ne delší než dva řádky dva autoři. V případě, že je autor pouze jeden, nebo jsou ze stejného pracoviště, tak se vynechají přidružovací značky. Také je vhodné do hlavičky umístit emailovou adresu. Na psaní rovnic se použí...

Více

Kaskádové styly (CSS)

Kaskádové styly (CSS) pomoci atributů tagů a mezi CSS vlastnostmi, jež samy o sobě nejsou atributy HTML elementů!!!! Vlastnosti kaskádových stylů lze zapisovat přímým i nepřímým zápisem (nepřímý navíc lze provést jak do

Více

Název článku – ne delší než dva řádky

Název článku – ne delší než dva řádky In this paragraph insert your english abstract which not exceed 200 words. In this paragraph insert your english abstract which not exceed 200 words. In this paragraph insert your english abstract ...

Více